Hôm nay, ngày 14/07/2024
VĂN ÔN - VÕ LUYỆN - TÔN SƯ TRỌNG ĐẠO - BÀN TAY THÉP VỚI TRÁI TIM TỪ ÁI

GIỚI THIỆU

LIÊN KẾT WEBSITE

Tin mới đăng

Cáo phó & Phân ưu VS.Trịnh Thế Hùng (1951-2024) - Annonce du décès & Condoléances du Maitre Trịnh Thế Hùng (1951-2024).Cáo phó & Phân ưu VS.Trịnh Thế Hùng (1951-2024) - Annonce du décès & Condoléances du Maitre Trịnh Thế Hùng (1951-2024).
T/B: Lễ tưởng niệm Sáng tổ Nguyễn Lộc LT64 (1960-2024) - Lễ công bố tân Chánh Chưởng Quản - Lễ thăng đai các Tân Khoa Hồng Đai 2024 - Annonce: La 64 Commémoration du Maitre Fondateur Nguyen Loc.T/B: Lễ tưởng niệm Sáng tổ Nguyễn Lộc LT64 (1960-2024) - Lễ công bố tân Chánh Chưởng Quản - Lễ thăng đai các Tân Khoa Hồng Đai 2024 - Annonce: La 64 Commémoration du Maitre Fondateur Nguyen Loc.
THÔNG BÁO CỦA HĐVSCQ MÔN PHÁI - ANNONCE DU CONSEIL DES MAITRES DE L'ÉCOLE THÔNG BÁO CỦA HĐVSCQ MÔN PHÁI - ANNONCE DU CONSEIL DES MAITRES DE L'ÉCOLE
Võ sư Trần Văn Mỹ - tân Chánh Chưởng quản Hội đồng Võ sư Chưởng quản Môn phái Vovinam Việt Võ Đạo - Maitre Tran Van My voté le Chef du Conseil des Maitres.Võ sư Trần Văn Mỹ - tân Chánh Chưởng quản Hội đồng Võ sư Chưởng quản Môn phái Vovinam Việt Võ Đạo - Maitre Tran Van My voté le Chef du Conseil des Maitres.
Liên đoàn Vovinam Cần Thơ tưởng niệm cố võ sư Nguyễn Văn Nhàn - Fédération Vovinam Cần Thơ commémore le Maitre Nguyễn Văn Nhàn.  Liên đoàn Vovinam Cần Thơ tưởng niệm cố võ sư Nguyễn Văn Nhàn - Fédération Vovinam Cần Thơ commémore le Maitre Nguyễn Văn Nhàn.
TRỜI ĐẤT THẦY MẤT THẬT RỒI SAO THẦY - OH DIEU, MAITRE EST VRAIMENT PERDU, MAITRE TRUNG ĐẠO_NGUYỄN VĂN NHÀN !TRỜI ĐẤT THẦY MẤT THẬT RỒI SAO THẦY - OH DIEU, MAITRE EST VRAIMENT PERDU, MAITRE TRUNG ĐẠO_NGUYỄN VĂN NHÀN !
Cáo phó - Phân ưu - Tiểu sử thầy Trung Đạo - Nguyễn Văn Nhàn (13-7-1950 & 25-2-2024).- Annonce du décès - Condoléances - Biographie du Maitre Trung Đạo_Nguyễn Văn Nhàn (13-7-1950 & 25-2-2024).Cáo phó - Phân ưu - Tiểu sử thầy Trung Đạo - Nguyễn Văn Nhàn (13-7-1950 & 25-2-2024).- Annonce du décès - Condoléances - Biographie du Maitre Trung Đạo_Nguyễn Văn Nhàn (13-7-1950 & 25-2-2024).
Kỷ niệm 10 năm gắn bó với Vovinam FPT Greenwich Việt Nam (2013 - 2023) - Honorer mon 10ème Anniversaire attachant avec Vovinam FPT Greenwich VietNam (2013 - 2023).Kỷ niệm 10 năm gắn bó với Vovinam FPT Greenwich Việt Nam (2013 - 2023) - Honorer mon 10ème Anniversaire attachant avec Vovinam FPT Greenwich VietNam (2013 - 2023).
Tận tâm tận lực lan tỏa Vovinam - Dédié à la diffusion du Vovinam. Tận tâm tận lực lan tỏa Vovinam - Dédié à la diffusion du Vovinam.
KHAI MẠC GIẢI VÔ ĐỊCH VOVINAM THẾ GIỚI LẦN 7 - 2023 - OUVERTURE DU 7ème CHAMPIONNAT MONDIAL DU VOVINAM EN 2023.KHAI MẠC GIẢI VÔ ĐỊCH VOVINAM THẾ GIỚI LẦN 7 - 2023 - OUVERTURE DU 7ème CHAMPIONNAT MONDIAL DU VOVINAM EN 2023.
GIẢI VÔ ĐỊCH VOVINAM THẾ GIỚI LẦN VII NĂM 2023 - The 7th WVVF World Vovinam Championships 2023.GIẢI VÔ ĐỊCH VOVINAM THẾ GIỚI LẦN VII NĂM 2023 - The 7th WVVF World Vovinam Championships 2023.
TRI ÂN 20-11 "THẦY TÔI & NGHIỆP VÕ" - A la gratitude de la Journée des Enseignants Vietnamiens du 20 Novembre "Notre Maître & Sa carrière d'arts martiaux".TRI ÂN 20-11 "THẦY TÔI & NGHIỆP VÕ" - A la gratitude de la Journée des Enseignants Vietnamiens du 20 Novembre "Notre Maître & Sa carrière d'arts martiaux".
HÀNH TRÌNH 85 NĂM VOVINAM VIỆT VÕ ĐẠO TRỞ THÀNH DI SẢN VĂN HÓA PHI VẬT THỂ QUỐC GIA - L'ITINÉRAIRE DE 85 ANS DU VOVINAM VIỆT VÕ ĐẠO DEVENU LA PATRIMOINE CULTUREL IMMATÉRIEL NATIONALHÀNH TRÌNH 85 NĂM VOVINAM VIỆT VÕ ĐẠO TRỞ THÀNH DI SẢN VĂN HÓA PHI VẬT THỂ QUỐC GIA - L'ITINÉRAIRE DE 85 ANS DU VOVINAM VIỆT VÕ ĐẠO DEVENU LA PATRIMOINE CULTUREL IMMATÉRIEL NATIONAL
Tự hào Vovinam được công nhận Di Sản Văn Hóa Phi Vật Thể Quốc Gia - Vovinam est fier d'être reconnu comme Patrimoine Culturel Immatériel National.Tự hào Vovinam được công nhận Di Sản Văn Hóa Phi Vật Thể Quốc Gia - Vovinam est fier d'être reconnu comme Patrimoine Culturel Immatériel National.
Vovinam được công nhận Di Sản Văn Hóa Phi Vật Thể Quốc Gia - Vovinam est reconnu comme Patrimoine Culturel Immatériel National.Vovinam được công nhận Di Sản Văn Hóa Phi Vật Thể Quốc Gia - Vovinam est reconnu comme Patrimoine Culturel Immatériel National.
PHÁT BIỂU CỦA HỘI ĐỒNG VÕ SƯ CHƯỞNG QUẢN NHÂN LỄ KỶ NIỆM 85 NĂM THÀNH LẬP MÔN PHÁI VOVINAM VIỆT VÕ ĐẠO (1938-2023) - Paroles du Conseil des Maîtres lors 85ème Anniversaire de l'École (1938-2023).PHÁT BIỂU CỦA HỘI ĐỒNG VÕ SƯ CHƯỞNG QUẢN NHÂN LỄ KỶ NIỆM 85 NĂM THÀNH LẬP MÔN PHÁI VOVINAM VIỆT VÕ ĐẠO (1938-2023) - Paroles du Conseil des Maîtres lors 85ème Anniversaire de l'École (1938-2023).
 ''CHÚC MỪNG SINH NHẬT LẦN THỨ 72 CỦA THẦY SEN - HAPPY 70th BIRTHDAY OF MASTER SEN - JOYEUX 72ème ANNIVERSAIRE DE MAITRE SEN !!!''. ''CHÚC MỪNG SINH NHẬT LẦN THỨ 72 CỦA THẦY SEN - HAPPY 70th BIRTHDAY OF MASTER SEN - JOYEUX 72ème ANNIVERSAIRE DE MAITRE SEN !!!''.
Học võ và dạy võ xưa và nay - Apprendre & Enseigner l'art martial de l'autrefois et de nos jour.Học võ và dạy võ xưa và nay - Apprendre & Enseigner l'art martial de l'autrefois et de nos jour.
Võ và truyền thống “Tôn sư trọng đạo” - L'art martial & Sa tradition “Respecter son Maître & Respecter sa voie morale”.Võ và truyền thống “Tôn sư trọng đạo” - L'art martial & Sa tradition “Respecter son Maître & Respecter sa voie morale”.
Truyền thống "Tôn Sư Trọng Đạo" - Tradition “Respecter son Maître & Respecter sa voie morale”.Truyền thống "Tôn Sư Trọng Đạo" - Tradition “Respecter son Maître & Respecter sa voie morale”.
PHÁT HÀNH BỘ TEM CHUNG VOVINAM VIỆT NAM & VÕ ẤN ĐỘ - PUBLICATION D'UNE COLLECTION COMMUNE DE TIMBRE DU VOVINAM VIETNAM & ARTS MARTIAUXINDIENS EN 2023.PHÁT HÀNH BỘ TEM CHUNG VOVINAM VIỆT NAM & VÕ ẤN ĐỘ - PUBLICATION D'UNE COLLECTION COMMUNE DE TIMBRE DU VOVINAM VIETNAM & ARTS MARTIAUXINDIENS EN 2023.
Kỷ niệm 13 năm ngày mất Chưởng môn Lê Sáng - A la 13ème Commémoration de la mort du Maitre Patriarche Lê Sáng (2010-2023).Kỷ niệm 13 năm ngày mất Chưởng môn Lê Sáng - A la 13ème Commémoration de la mort du Maitre Patriarche Lê Sáng (2010-2023).
Thông báo: Lễ Giổ Chưởng Môn Lê Sáng lần thứ 13 (2010 - 2013) - Annonce: Organisation à la 13ème Cérémonie commémorale de la mort du Maitre Patriarche LÊ SÁNG (2010 - 2013).Thông báo: Lễ Giổ Chưởng Môn Lê Sáng lần thứ 13 (2010 - 2013) - Annonce: Organisation à la 13ème Cérémonie commémorale de la mort du Maitre Patriarche LÊ SÁNG (2010 - 2013).
PHÂN ƯU CÙNG GIA ĐÌNH THÂN MẪU VS.VŨ TRỌNG BẢO - SINCÈRES CONDOLÉENCES AVEC LA FAMILLE DE LA MÈRE DE MAITRE VŨ TRỌNG BẢO.PHÂN ƯU CÙNG GIA ĐÌNH THÂN MẪU VS.VŨ TRỌNG BẢO - SINCÈRES CONDOLÉENCES AVEC LA FAMILLE DE LA MÈRE DE MAITRE VŨ TRỌNG BẢO.
DI NGÔN CỦA SÁNG TỔ NGUYỄN LỘC (1912-1960) - Les dernières paroles du Maitre Fondateur Nguyễn Lộc (1912-1960).DI NGÔN CỦA SÁNG TỔ NGUYỄN LỘC (1912-1960) - Les dernières paroles du Maitre Fondateur Nguyễn Lộc (1912-1960).
VVF thông báo về việc tổ chức Kỳ thi thăng đai cấp cao đẳng môn Vovinam Việt Võ Đạo tại Trường IVS - HN - VVF informe concernant le Passage de grade supérieur organisé au Lycée IVS de HN.VVF thông báo về việc tổ chức Kỳ thi thăng đai cấp cao đẳng môn Vovinam Việt Võ Đạo tại Trường IVS - HN - VVF informe concernant le Passage de grade supérieur organisé au Lycée IVS de HN.
"CÕNG RẮN CẮN GÀ NHÀ - “Qu'il est plus aigu que la dent d'un serpent D'avoir un enfant ingrat"."CÕNG RẮN CẮN GÀ NHÀ - “Qu'il est plus aigu que la dent d'un serpent D'avoir un enfant ingrat".
''GIẬU ĐỔ BÌM LEO - When the tree is fallen, everyone run to it with his axe - Lorsque l'arbre est tombé , tout le monde court à elle avec sa hache''.''GIẬU ĐỔ BÌM LEO - When the tree is fallen, everyone run to it with his axe - Lorsque l'arbre est tombé , tout le monde court à elle avec sa hache''.
Luật nhân quả đối với người “ác khẩu” - The law of Karma with an "evil tongue" person - La loi du Karma avec la "personne à la mauvaise langue".Luật nhân quả đối với người “ác khẩu” - The law of Karma with an "evil tongue" person - La loi du Karma avec la "personne à la mauvaise langue".
''Ăn cháo đá bát - Bite the hand that feeds - La fête passée, adieux le Saint''.''Ăn cháo đá bát - Bite the hand that feeds - La fête passée, adieux le Saint''.

Thống kê

Số lượt truy cập 1.801.980
Tổng số Thành viên 91
Số người đang xem 23
TIẾP BƯỚC SÁNG TỔ - VOVINAM HUẾ PROVINCE SUR LES TRACES DU MAITRE FONDATEUR.

Đăng ngày: 13/02/2021 09:55
TIẾP BƯỚC SÁNG TỔ - VOVINAM HUẾ PROVINCE SUR LES TRACES DU MAITRE FONDATEUR.
    "Ta đã cạn nước mắt, mất tiếng cười vì cuộc đời, nhưng ta đã được quay về với linh hồn trắng trong, nhân hậu của NGƯỜI THỰC NGƯỜI. Nhưng ta đã vượt khởi lên trên những tối tâm, tội lỗi của NGƯỜI CHẲNG NGƯỜI. Bao đớn đau tan hồn, nát xác người đã gieo ở ta, ta đã gặt hái những bông hoa cao đẹp nhất ở sự THƯƠNG YÊU và THA THỨ vô bờ". DI NGÔN CỦA CỐ VÕ SƯ SÁNG TỔ NGUYỄN LỘC (từ một đêm mưa gió bão bùng của núi rừng Tam Ðảo, tỉnh Vĩnh Yên - Bắc Việt). "Venu dans une vie de larmes, j'ai perdu le rire à cause de la vie, mais je suis retourné à l'âme immaculée, généreuse de l'homme, en homme vrai. J'ai surmonté, au-delà de l'obscur, du péché de l'homme, mais non pas l'homme. L'homme a semé en moi toute douleur, âme fondue, corps écrasés, j'ai récolté les plus belles fleurs dans l'amour et la tolérance infinie". Les dernières paroles du Grand Maître Fondateur NGUYỄN LỘC (lors d'une nuit de pluie orageuse pluvieuse sur les forets et montagnes de Tam Ðảo, à la province de Vĩnh Yên - Nord du Vietnam).


VOVINAM VIỆT VÕ ĐẠO 
THỪA THIÊN HUẾ

I. Khái quát về tỉnh Thừa Thiên Huế

Thừa Thiên Huế là một tỉnh ven biển nằm ở vùng Bắc Trung BộViệt Nam. Thời nhà Nguyễn, Thừa Thiên là phủ và là kinh đô của đất nước Việt Nam. Thời thuộc Pháp được đổi thành tỉnh Thừa Thiên. Năm 1976, tỉnh Thừa Thiên sáp nhập với tỉnh Quảng Bình và tỉnh Quảng Trị thành tỉnh Bình Trị Thiên.

Theo Quyết định ngày 30-6-1989 tại kỳ họp thứ 5 của Quốc hội khóa VIII nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam, 3 tỉnh này lại được tách ra như cũ, riêng tỉnh Thừa Thiên sau khi tách thì mang tên gọi mới: Thừa Thiên Huế.

Tỉnh Thừa Thiên Huế có 9 đơn vị hành chính cấp huyện trực thuộc, bao gồm 1 thành phố (Huế), 2 thị xã (Hương Thủy, Hương Trà), 6 huyện (A Lưới, Nam Đông, Phong Điền, Phú Lộc, Phú Vang và Quảng Điền) với 152 đơn vị hành chính cấp xã, bao gồm 105 xã, 39 phường, 8 thị trấn. Diện tích: 5.048,2 km², dân số 1.128.620 người (tính đến ngày 1-4-2019); sống ở thành thị 558.396 người (49,5%), sống ở nông thôn 570.224 người (50,5%); mật độ 233 người/km², dân tộc: ViệtTà ÔiCơ TuBru-Vân KiềuHoa.

Thừa Thiên Huế là trung tâm văn hoá lớn và đặc sắc của Việt Nam. Thừa Thiên Huế có 5 danh hiệu UNESCO (1 di sản văn hoá thế giới, 1 di sản văn hóa phi vật thể, 3 di sản tư liệu thế giới) là:

II. Những năm tháng khởi đầu

Cuối năm 1973, môn Vovinam Việt Võ Đạo mới được các học trò của võ sư Trần Tấn Vũ mở 2 tập sân tập ở Huế. Phòng tập Lửa Hồng và Bến Ngự do huấn luyện viên Phan Minh Thanh phụ trách, phụ tá huấn luyện ở hội trường Bến Ngự là Phạm Đình Chương, Trần Ngọc Tĩnh. Trong lúc đó, huấn luyện viên Hoàng Ngọc Hùng dạy ở Tỉnh đoàn phát triển nông thôn và Trung học Kiểu Mẫu. Đến năm 1975, do tình hình thời cuộc, các lớp đều ngưng hoạt động.


VS Trần Tấn Vũ đứng sau cố VS Nguyễn Văn Chiếu tại Lễ giỗ Sáng Tổ Nguyễn Lộc lần thứ 49 (1960 - 2009).

III. Tái lập phong trào

Vovinam Việt Võ Đạo Huế được võ sư Lê Bá Thương (sinh năm 1981, giáo viên Trường Trung học phổ thông Nguyễn Sinh Cung) tái lập vào năm 2007. Trải qua 13 năm hình thành và phát triển, Vovinam Thừa Thiên Huế đã vượt qua không ít khó khăn, từ những lớp học sơ khai, ít ỏi thì nay Vovinam Thừa Thiên Huế đã lớn mạnh, trở thành một sân chơi bổ ích cho thanh thiêu niên, thiếu nhi trên địa bàn tỉnh.

 Hlv Lê Bá Thương (đứng bên trái ảnh) cùng các Huấn luyện viên và Hướng dẫn viên Vovinam Thừa Thiên Huế năm 2007. 

http://vovinam.phutho.vn/TIN-TUC/2430651/39864/Chuyen-xuyen-Viet-ve-tham-que-huong-Sang-To-Nguyen-Loc-Voyage-a-travers-le-Vietnam-pour-la-visite-au-pays-natal-du-Maitre-Fondateur-Nguyen-Loc-Part-1-.html

Trong thời gian đầu mới thành lập, với 2 huấn luyện viên và 50 học viên, Vovinam Thừa Thiên Huế thuê trụ sở tại Trung tâm hoạt động Thanh thiếu nhi tỉnh, số 57 đường Lâm Hoằng, phường Vĩ Dạ, thành phố Huế. 

 Khánh thành Võ đường Vovinam Thừa Thiên Huế, 6-7-2019.

Sau nhiều nỗ lực của Ban huấn luyện và các võ sinh, tháng 10 năm 2017 đánh dấu sự phát triển vượt bậc của Vovinam Thừa Thiên Huế khi được Ủy ban nhân tỉnh cho phép thành lập Hội Vovinam Việt Võ Đạo tỉnh Thừa Thiên Huế theo Quyết định số 2911/QĐ-UBND ngày 15-12-2017. Với sự ủng hộ cũng như tạo điều kiện của các ban ngành, đoàn thể, đại hội đã diễn ra thành công tốt đẹp và đã bầu Ban chấp hành nhiệm kỳ I (2017-2022) gồm:

STT

HỌ VÀ TÊN

CHỨC VỤ

1

Lê Bá Thương

Chủ tịch

2

Trần Anh Tiến

Phó chủ tịch thường trực

3

Lê Công Thuận

Phó chủ tịch phụ trách tài chính

4

Nguyễn Xuân Thanh Tịnh

Phó chủ tịch phụ trách chuyên môn

5

Dương Thị Kiều Phượng

Tổng thư  ký


 Ban huấn luyện Hội Vovinam Thừa Thiên Huế 2020.

Hội tổ chức và hoạt động theo điều lệ do Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 230/QĐ-UBND ngày 25-01-2018. Đến nay, Hội Vovinam Việt Võ Đạo tỉnh Thừa Thiên Huế đã có trụ sở riêng với diện tích gần 200m2 tọa lạc tại Khu tái định cư thôn Xuân Hòa, xã Thủy Vân, thị xã Hương Thủy, tỉnh Thừa Thiên Huế. 

 Ban Huấn luyện Vovinam Thừa Thiên Huế 2020.

IV. Một số hoạt động và thành tích từ năm 2007 đến 2020
1. Số lượng câu lạc bộ và thành viên

Được sự quan tâm, tạo điều kiện của các ngành, các cấp, Liên đoàn Vovinam Việt Nam và chính quyền địa phương, tính đến nay, Hội Vovinam tỉnh Thừa Thiên Huế đã hình thành được 16 câu lạc bộ với hơn 1.000 môn sinh đang theo học tại các huyện, thi xã, thành phố trên địa bàn tỉnh. Cụ thể: thành phố Huế có 6 câu lạc bộ với 470 môn sinh; thị xã Hương Thủy có 3 câu lạc bộ với 150 môn sinh; thị xã Hương Trà có 1 câu lạc bộ với 90 môn sinh; huyện Phong Điền có 2 câu lạc bộ với 110 môn sinh; huyện Phú Vang có 4 câu lạc bộ với 235 môn sinh (xem Phụ lục 1). 

 Một kỳ thi thăng cấp tại Võ đường Vovinam Thừa Thiên Huế.

2. Công tác truyền thông, quảng bá

- Kể từ ngày thành lập, Hội Vovinam tỉnh Thừa Thiên Huế đã tham gia công tác tuyên truyền, quảng bá hình ảnh Vovinam thông qua các buổi biểu diễn do địa phương, các ban ngành, đoàn thể tổ chức; Phối hợp với Đoàn thanh niên Công an tỉnh, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Thừa Thiên Huế tổ chức các buổi tuyên truyền pháp luật về bạo lực học đường; bạo lực gia đình; bình đẳng giới; xâm hại trẻ em tại các trường học, cơ quan trên địa bàn tỉnh (trung bình 30 buổi/năm). 

 Giới thiệu Kỹ năng phòng chống bạo lực học đường, xâm hại trẻ em 2020.

- Tháng 4 năm 2018, Hội phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo tổ chức giải Hội khỏe Phù Đổng  môn Vovinam tỉnh Thừa Thiên Huế. 

 Ban Trọng tài Hội khỏe Phù Đổng Thừa Thiên Huế T4-2018.

- Tháng 5 năm 2018, Hội Vovinam tỉnh Thừa Thiên Huế được Sở Văn hóa và Thể thao và Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế cử 450 võ sinh tham biểu diễn tại khai mạc Đại hội Thể dục Thể thao tỉnh Thừa Thiên Huế. 

 Biểu diễn trong lễ khai mạc Đại hội Thể dục Thể thao huyện Phú Vang lần thứ VI-2018.

- Tháng 9 năm 2019, tham gia tập luyện và thi đấu tại hội thao Quân khu 4.

- Tháng 11 năm 2019, tham gia, phối hợp cùng Sở Giáo dục và Đào tạo, Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức Giải Vovinam sinh viên toàn quốc lần II tại tỉnh Thừa Thiên Huế.

 Thừa Thiên Huế tham dự Giải Vovinam Sinh viên toàn quốc lần I-2019.

- Một số gắng lớn của Ban Huấn luyện Vovinam Thừa Thiên Huế: Tháng 8 năm 2020, biên soạn và phát hành tập sách Vovinam Việt Võ Đạo (Tập 1: Kỹ thật cơ bản tự vệ học đường - Nhà xuất bản Đại học Huế) dung làm Tài liệu bồi dưỡng chuyên viên, giáo viên dạy môn Vovinam Việt Võ Đạo.

3. Gắn kết với cộng đồng

Hàng năm Vovinam vẫn thường xuyên tham gia các chương trình biểu diễn lớn như: Chào đón năm mới, Chào hè, Tết Trung thu, Đại hội Thể dục Thể thao ở các xã, Hội khỏe Phù Đổng ở cấp trường, các lễ lớn như festival, năm Văn hóa và du lịch, khai giảng năm học… Những buổi biểu diễn đó góp phần giới thiệu và quảng bá hình ảnh Vovinam đến thanh thiếu niên học sinh. 

 
Biểu diễn mừng Xuân mới.

Đặc biệt, ngoài công tác phát triển phong trào, Vovinam Thừa Thiên Huế còn là nơi gắn kết với cộng đồng, gắn kết những tấm lòng, những tình thương, những nghĩa cử cao đẹp giữa con người với con người. Bộ môn/Hội thường xuyên tổ chức các hoạt động xã hội như: Đạp xe tuyên truyền Giờ trái đất; tổ chức lượm rác ở bãi biển Thuận An - Phú Thuận; trao qua Tết cho những em trong câu lạc bộ gặp khó khăn và miễn hoàn toàn học phí; tổ chức chương trình từ thiện “Dòng máu Việt - Chia sẻ yêu thương” tại xã Hương Lâm, huyện A Lưới; bán hoa gây quỹ cho trẻ em mổ tim ở Bệnh viện Trung ương Huế. Hàng tháng, Vovinam Huế còn tổ chức nấu cháo cho bệnh nhân của bệnh viện Đại học Y-Dược Huế vào ngày thứ Bảy… Đến với Vovinam Thừa Thiên Huế, ngườ môn sinh không chỉ để học võ mà đến đây để sẻ chia, để học cách sống, cách yêu thương, cách làm một con người tốt, có ích cho gia đình và xã hội theo tinh thần võ đạo của môn phái Vovinam Việt Võ Đạo: “Sống, để người khác sống và sống cho người khác”. 

 Vovinam Thừa Thiên Huế tham gia công tác vệ sinh môi trường.
 
 Vovinam Thừa Thiên Huế tổ chức công tác thiện nguyện.
 
 Vovinam Thừa Thiên Huế tham gia công tác từ thiện.

4. Thành tích (2010-2020)

Được sự quan tâm của Ủy ban nhân dân tỉnh và Sở Văn hóa và Thể thao Thừa Thiên Huế, tỉnh đã ban hành quyết định giao chỉ tiêu, kế hoạch đào tạo trong 3 năm liền với số lượng là 65 chỉ tiêu năng khiếu bộ môn Vovinam, cụ thể: Năm học 2010-2011: 20 chỉ tiêu, năm học 2011-2012: 25 chỉ tiêu và năm học 2012-2013: 20 chi tiêu. Từ năm học 2013-2014 đến nay, Ủy ban nhân dân tỉnh không giao chỉ tiêu năng khiếu cho Vovinam nên giảm đi nguồn đào tạo vận động viên chuyên nghiệp đối với bộ môn Vovinam. Năm 2018, Sở Văn hóa và Thể thao Thừa Thiên Huế tạo điều kiện và hỗ trợ kinh phí cho Vovinam tham gia Đại hội Thể thao toàn quốc tại Hà Nội. Các năm còn lại, với sự đồng ý của lãnh đạo Sở, Hội tự túc tham gia giải. 

 Thi thăng cấp Sơ đẳng tại Câu lạc bộ Phủ Cam.

Trong 10 năm qua, Vovinam Thừa Thiên Huế giành được tổng cộng: 2 HCV, 8 HCB, 45 HCĐ tại các giải toàn quốc (xem Phụ lục 2). Từ nguồn kinh phí tự túc, Vovinam Thừa Thiên Huế cũng tổ chức được Giải Vovinam Huế mở rộng lần thứ nhất vào năm 2014 và lần 2 năm 2016. Công tác tổ chức diễn ra khá thành công từ các khâu chuẩn bị cho đến tiến trình thi đấu.

Từ năm 2007-2018 Vovinam Thừa Thiên Huế tham gia các kỳ thi thăng cấp Trung đẳng khu vực miền Trung - Tây Nguyên. Đến năm 2019 và 2020 Hội Vovinam tỉnh Thừa Thiên Huế đã đăng cai tổ chức kỳ thi Trung đẳng.

 Thi thăng cấp Trung đẳng năm 2019.

Những thành tích và hoạt động của Hội đã đạt được trong thời gian qua đã đóng góp một phần trong phát triển phong trào Thể dục Thể thao cũng như nguồn vận động viên chuyên nghiệp của tỉnh nhà.

IV. Phương hướng hoạt động và phấn đấu thành tích đến năm 2022
1. Phương hướng

Căn cứ Công văn số 4267/BGDĐT-CTHSSV ngày 21/7/2010 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc phát triển phong trào tập luyện môn Vovinam trong nhà trường;  Kế hoạch năm học 2020-2021 của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Thừa Thiên Huế; Chương trình tập huấn Vovinam tự vệ học đường dành cho chuyên viên, giáo viên dạy môn thể dục thể chất trong nhà trường của bậc Tiểu học, Trung học cơ sở, Trung học phổ thông trên địa bàn tỉnh. Trong thời gian tới Hội Vovinam tỉnh Thừa Thiên Huế sẽ phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo và Phòng Giáo dục và Đào tạo các huyện, thị xã, thành phố Huế đưa bộ môn Vovinam là môn học Giáo dục thể chất tự chọn được khuyến khích giảng dạy cho học sinh các cấp trên địa bàn tỉnh. Dự kiến số lượng môn sinh năm 2022 của Hội là gần 2.000 người tham gia tập luyện thường xuyên; tổ chức các hội thao, Thể dục Thể thao cấp tỉnh, cấp huyện bao gồm các câu lạc bộ trường học hệ Tiểu học, Trung học cơ sở và Trung học phổ thông theo 2 tuyến cấp huyện và cấp tỉnh.

 
 Một lớp tập tại Nhà Văn hóa Lao Động tỉnh Thừa Thiên Huế.
- Đăng cai tổ chức giải trẻ Vovinam toàn quốc năm 2021 tại Huế.
- Tham gia các giải thi đấu thuộc hệ thống trong khu vực và toàn quốc trong những năm sắp tới, tiến tới các hệ thống cấp Huyện - Trẻ.
- Về thể thao thành tích cao, phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Thừa Thiên Huế:
+ Đưa bộ môn Vovinam vào trường học là môn giáo dục thể chất tự chọn tại các trường Tiểu học, Trung học cơ sở và Trung học phổ thông trên toàn địa bàn tỉnh, tạo nguồn vận động viên các cấp.
+ Tập huấn chương trình Vovinam tự vệ học đường dành cho chuyên viên, giáo viên day môn thể dục thể chất trong nhà trường của bậc Tiểu học, Trung học cơ sở, Trung học phổ thông trên địa bàn tỉnh.
- Xây dựng và đào tạo lực lượng vận động viên chuẩn bị cho các giải: Học sinh toàn quốc, Sinh viên toàn quốc, Giải trẻ toàn quốc và Đại hội Thể dục Thể thao toàn quốc, Giải các đội mạnh toàn quốc, Giải vô địch toàn quốc sắp tới…
- Phối hợp Sở du lịch và các Công ty du lịch, lữ hành xây dựng đề án Tour tham quan, biểu diễn, trải nghiệm môn võ Vovinam theo chủ đề Võ Việt - Văn hóa Việt đối với các du khách trong và ngoài nước có nhu cầu trong thời gian tham quan và du lịch tại Thừa Thiên Huế.

2. Chỉ tiêu phấn đấu thành tích

- Giải Đại hội Thể dục Thể thao toàn quốc: 01 bộ huy chương;
- Giải vô địch toàn quốc: 02 bộ huy chương;
- Giải trẻ toàn quốc: 02 bộ huy chương.

V. Kiến nghị

Nhằm tạo điều kiện cho Vovinam Việt Võ Đạo quảng bá rộng khắp và góp phần rèn luyện sức khỏe cho thanh thiếu niên, học sinh, Hội Vovinam Việt Võ Đạo tỉnh Thừa Thiên Huế kiến nghị:

1. UBND tỉnh và Sở Văn hóa và Thể thao:

- Xem xét, tạo điều kiện mở lại bộ môn Vovinam trong Trường Trung cấp Thể dục Thể thao của Sở; tiếp tục quan tâm phân bổ lại chỉ tiêu năng khiếu (20-30 chỉ tiêu/năm) cho bộ môn Vovinam trong quyết định giao chỉ tiêu kế hoạch đào tạo hàng năm của tỉnh. 

 Lớp tập huấn Kỹ năng sơ cứu ban đầu trong chấn thương Thể dục Thể thao cho các HLV, VĐV Thùa Thiên Huế.

- Tiếp tục quan tâm, tạo điều kiện thuận lợi và hỗ trợ cho Hội Vovinam tỉnh tham gia các giải thi đấu toàn quốc và giải khu vực.

2. Sở Giáo dục và Đào tạo:

- Quan tâm, tạo điều kiện để bộ môn Vovinam được giảng dạy và phát triển mạnh hơn trong trường học trên địa bàn tỉnh (thông qua Kế hoạch năm học của Sở Giáo dục và Đào tạo) theo tinh thần Công văn số 4267/BGDĐT-CTHSSV ngày 21/7/2010 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc phát triển phong trào tập luyện môn Vovinam trong nhà trường. Từ đó tạo nguồn vận động viên trẻ và năng khiếu cho phong trào tập luyện Vovinam tại tỉnh Thừa Thiên Huế.
- Hỗ trợ chương trình tập huấn Tự vệ học đường Vovinam dành cho chuyên viên, giáo viên day môn thể dục thể chất trong nhà trường của bậc Tiểu học, Trung học cơ sở, Trung học phổ thông trên địa bàn tỉnh.

3. Sở Du lịch:

- Quan tâm phối hợp, hỗ trợ Hội Vovinam tỉnh Thừa Thiên Huế xây dựng, triển khai thực hiện Đề án Tour trải nghiệm Võ Việt - Văn hóa Việt trên địa bàn tỉnh.

HỘI VOVINAM THỪA THIÊN HUẾ

Tháng 1/2021

PHỤ LỤC 1

STT Tên CLB Số lượng môn sinh Thời gian hoạt động Địa bàn
1  CLB Võ đường 90 13 năm Thành phố Huế
2  CLB Nhà Văn hóa Lao động tỉnh 55 02 năm
3  CLB Nguyễn Tri Phương 70 08 năm
4  CLB Nguyễn Trãi 40 13 năm
5  CLB Đại học Y- Dược Huế 160 05 năm
6  CLB Phủ Cam 55 05 năm
7  CLB Phú Thanh 70 05 năm HuyệnPhú Vang
8  CLB Phú Đa 65 04 năm
9  CLB Phú Tân 50 01 năm
10  CLB Công an huyện Phú Vang 50 01 năm
11  CLB Kim Đài 45 13 năm Thị xãHương Thủy
12  CLB Công an thị xã Hương Thủy 45 02 năm
13  CLB Phú Bài 60 01 năm
14  CLB Hương Thọ 90 03 năm Thị xãHương Trà
15  CLB Thanh Hương  60 06 năm HuyệnPhong Điền
16  CLB Điền Lộc 50 01 năm

PHỤ LỤC 2

Năm Tên giải Số VĐV tham dự Thành tích
2010  Đại hội TDTT toàn quốc tại Cần Thơ 05  
 2011  Giải Cúp CLB mạnh toàn quốc tại Quảng Bình 14 2 HCB, 7 HCĐ
 Giải vô địch toàn quốc tại Phú Yên 06 2 HCĐ
 2012  Giải HKPĐ toàn quốc tại Cần Thơ 12 1 HCB,1 HCĐ
 Vô địch toàn quốc tại Bình Thuận 07 1 HCĐ
 2013  Vô địch toàn quốc tại Đà Nẵng 05 1 HCĐ
 2016  Giải HKPĐ toàn quốc tại Thanh Hóa 10 1 HCĐ
 2017  Giải học sinh toàn quốc tại Thanh Hóa 10 1 HCB, 6 HCĐ
2018  Giải học sinh toàn quốc tại Thừa Thiên Huế 50     1 HCV, 2 HCB,   14 HCĐ
 Đại hội TDTT toàn quốc tại Hà Nội 07  
 2019  Giải sinh viên toàn quốc tại Thừa Thiên Huế 26     1 HCV, 2 HCB,    9 HCĐ
2020  Giải trẻ toàn quốc tại Hậu Giang 07 1 HCV,   2 HCĐ
Tổng cộng 155    3 HCV, 8 HCB,    44 HCĐ

| Chia sẻ |
THẢO LUẬN  
Chưa có thảo luận nào
Ý KIẾN CỦA BẠN  
  Hãy đăng nhập để thảo luận
  Tin cùng loại cũ hơn
TIẾP BƯỚC SÁNG TỔ - VOVINAM TRÀ VINH PROVINCE SUR LES TRACES DU MAITRE FONDATEUR.
TIẾP BƯỚC SÁNG TỔ - VOVINAM HẬU GIANG PROVINCE SUR LES TRACES DU MAITRE FONDATEUR.
TIẾP BƯỚC SÁNG TỔ - VOVINAM DAKNONG PROVINCE SUR LES TRACES DU MAITRE FONDATEUR.
TIẾP BƯỚC SÁNG TỔ - VOVINAM SÓC TRĂNG PROVINCE SUR LES TRACES DU MAITRE FONDATEUR.
TIẾP BƯỚC SÁNG TỔ - VOVINAM QUẢNG NAM PROVINCE SUR LES TRACES DU MAITRE FONDATEUR.
TIẾP BƯỚC SÁNG TỔ - VOVINAM PHÚ YÊN PROVINCE SUR LES TRACES DU MAITRE FONDATEUR.
TIẾP BƯỚC SÁNG TỔ - VOVINAM ĐẠI HỌC TDTT TPHCM - VOVINAM UNIVERSITÉ DE LA GYMNASTIQUE & DES SPORTS DE HCM VILLE SUR LES TRACES DU MAITRE FONDATEUR.
KHÓA GIẢNG HUẤN TRUYỀN THỐNG MÔN PHÁI VOVINAM VIỆT VÕ ĐẠO - CẦN THƠ 5-12-2020 - SESSION D'ENSEIGNEMENT DE LA TRADITION DE L'ÉCOLE VOVINAM VIỆT VÕ ĐẠO.
TIẾP BƯỚC SÁNG TỔ - VOVINAM DAKLAK PROVINCE SUR LES TRACES DU MAITRE FONDATEUR.
KÝ ỨC VOVINAM BUÔN MA THUỘT - SOUVENIRS AVEC VOVINAM DE BUÔN MA THUỘT.

VOVINAM - VIỆT VÕ ĐẠO

Câu Lạc Bộ Nhà Tập Luyện TDTT Phú Thọ

Địa chỉ : 219 Lý Thường Kiệt, P.15, Q.11, TP.HCM

 Tel : 0913.833.760 -Không biết ngượng- Email BBT : vvnphutho@gmail.com

Website: www.vovinam.divivu.com Hoặc: http://vovinam.phutho.vn