Hôm nay, ngày 13/06/2024
VĂN ÔN - VÕ LUYỆN - TÔN SƯ TRỌNG ĐẠO - BÀN TAY THÉP VỚI TRÁI TIM TỪ ÁI

TIN TỨC

LIÊN KẾT WEBSITE

Tin mới đăng

T/B: Lễ tưởng niệm Sáng tổ Nguyễn Lộc LT64 (1960-2024) - Lễ công bố tân Chánh Chưởng Quản - Lễ thăng đai các Tân Khoa Hồng Đai 2024 - Annonce: La 64 Commémoration du Maitre Fondateur Nguyen Loc.T/B: Lễ tưởng niệm Sáng tổ Nguyễn Lộc LT64 (1960-2024) - Lễ công bố tân Chánh Chưởng Quản - Lễ thăng đai các Tân Khoa Hồng Đai 2024 - Annonce: La 64 Commémoration du Maitre Fondateur Nguyen Loc.
THÔNG BÁO CỦA HĐVSCQ MÔN PHÁI - ANNONCE DU CONSEIL DES MAITRES DE L'ÉCOLE THÔNG BÁO CỦA HĐVSCQ MÔN PHÁI - ANNONCE DU CONSEIL DES MAITRES DE L'ÉCOLE
Võ sư Trần Văn Mỹ - tân Chánh Chưởng quản Hội đồng Võ sư Chưởng quản Môn phái Vovinam Việt Võ Đạo - Maitre Tran Van My voté le Chef du Conseil des Maitres.Võ sư Trần Văn Mỹ - tân Chánh Chưởng quản Hội đồng Võ sư Chưởng quản Môn phái Vovinam Việt Võ Đạo - Maitre Tran Van My voté le Chef du Conseil des Maitres.
Liên đoàn Vovinam Cần Thơ tưởng niệm cố võ sư Nguyễn Văn Nhàn - Fédération Vovinam Cần Thơ commémore le Maitre Nguyễn Văn Nhàn.  Liên đoàn Vovinam Cần Thơ tưởng niệm cố võ sư Nguyễn Văn Nhàn - Fédération Vovinam Cần Thơ commémore le Maitre Nguyễn Văn Nhàn.
TRỜI ĐẤT THẦY MẤT THẬT RỒI SAO THẦY - OH DIEU, MAITRE EST VRAIMENT PERDU, MAITRE TRUNG ĐẠO_NGUYỄN VĂN NHÀN !TRỜI ĐẤT THẦY MẤT THẬT RỒI SAO THẦY - OH DIEU, MAITRE EST VRAIMENT PERDU, MAITRE TRUNG ĐẠO_NGUYỄN VĂN NHÀN !
Cáo phó - Phân ưu - Tiểu sử thầy Trung Đạo - Nguyễn Văn Nhàn (13-7-1950 & 25-2-2024).- Annonce du décès - Condoléances - Biographie du Maitre Trung Đạo_Nguyễn Văn Nhàn (13-7-1950 & 25-2-2024).Cáo phó - Phân ưu - Tiểu sử thầy Trung Đạo - Nguyễn Văn Nhàn (13-7-1950 & 25-2-2024).- Annonce du décès - Condoléances - Biographie du Maitre Trung Đạo_Nguyễn Văn Nhàn (13-7-1950 & 25-2-2024).
Kỷ niệm 10 năm gắn bó với Vovinam FPT Greenwich Việt Nam (2013 - 2023) - Honorer mon 10ème Anniversaire attachant avec Vovinam FPT Greenwich VietNam (2013 - 2023).Kỷ niệm 10 năm gắn bó với Vovinam FPT Greenwich Việt Nam (2013 - 2023) - Honorer mon 10ème Anniversaire attachant avec Vovinam FPT Greenwich VietNam (2013 - 2023).
Tận tâm tận lực lan tỏa Vovinam - Dédié à la diffusion du Vovinam. Tận tâm tận lực lan tỏa Vovinam - Dédié à la diffusion du Vovinam.
KHAI MẠC GIẢI VÔ ĐỊCH VOVINAM THẾ GIỚI LẦN 7 - 2023 - OUVERTURE DU 7ème CHAMPIONNAT MONDIAL DU VOVINAM EN 2023.KHAI MẠC GIẢI VÔ ĐỊCH VOVINAM THẾ GIỚI LẦN 7 - 2023 - OUVERTURE DU 7ème CHAMPIONNAT MONDIAL DU VOVINAM EN 2023.
GIẢI VÔ ĐỊCH VOVINAM THẾ GIỚI LẦN VII NĂM 2023 - The 7th WVVF World Vovinam Championships 2023.GIẢI VÔ ĐỊCH VOVINAM THẾ GIỚI LẦN VII NĂM 2023 - The 7th WVVF World Vovinam Championships 2023.
TRI ÂN 20-11 "THẦY TÔI & NGHIỆP VÕ" - A la gratitude de la Journée des Enseignants Vietnamiens du 20 Novembre "Notre Maître & Sa carrière d'arts martiaux".TRI ÂN 20-11 "THẦY TÔI & NGHIỆP VÕ" - A la gratitude de la Journée des Enseignants Vietnamiens du 20 Novembre "Notre Maître & Sa carrière d'arts martiaux".
HÀNH TRÌNH 85 NĂM VOVINAM VIỆT VÕ ĐẠO TRỞ THÀNH DI SẢN VĂN HÓA PHI VẬT THỂ QUỐC GIA - L'ITINÉRAIRE DE 85 ANS DU VOVINAM VIỆT VÕ ĐẠO DEVENU LA PATRIMOINE CULTUREL IMMATÉRIEL NATIONALHÀNH TRÌNH 85 NĂM VOVINAM VIỆT VÕ ĐẠO TRỞ THÀNH DI SẢN VĂN HÓA PHI VẬT THỂ QUỐC GIA - L'ITINÉRAIRE DE 85 ANS DU VOVINAM VIỆT VÕ ĐẠO DEVENU LA PATRIMOINE CULTUREL IMMATÉRIEL NATIONAL
Tự hào Vovinam được công nhận Di Sản Văn Hóa Phi Vật Thể Quốc Gia - Vovinam est fier d'être reconnu comme Patrimoine Culturel Immatériel National.Tự hào Vovinam được công nhận Di Sản Văn Hóa Phi Vật Thể Quốc Gia - Vovinam est fier d'être reconnu comme Patrimoine Culturel Immatériel National.
Vovinam được công nhận Di Sản Văn Hóa Phi Vật Thể Quốc Gia - Vovinam est reconnu comme Patrimoine Culturel Immatériel National.Vovinam được công nhận Di Sản Văn Hóa Phi Vật Thể Quốc Gia - Vovinam est reconnu comme Patrimoine Culturel Immatériel National.
PHÁT BIỂU CỦA HỘI ĐỒNG VÕ SƯ CHƯỞNG QUẢN NHÂN LỄ KỶ NIỆM 85 NĂM THÀNH LẬP MÔN PHÁI VOVINAM VIỆT VÕ ĐẠO (1938-2023) - Paroles du Conseil des Maîtres lors 85ème Anniversaire de l'École (1938-2023).PHÁT BIỂU CỦA HỘI ĐỒNG VÕ SƯ CHƯỞNG QUẢN NHÂN LỄ KỶ NIỆM 85 NĂM THÀNH LẬP MÔN PHÁI VOVINAM VIỆT VÕ ĐẠO (1938-2023) - Paroles du Conseil des Maîtres lors 85ème Anniversaire de l'École (1938-2023).
 ''CHÚC MỪNG SINH NHẬT LẦN THỨ 72 CỦA THẦY SEN - HAPPY 70th BIRTHDAY OF MASTER SEN - JOYEUX 72ème ANNIVERSAIRE DE MAITRE SEN !!!''. ''CHÚC MỪNG SINH NHẬT LẦN THỨ 72 CỦA THẦY SEN - HAPPY 70th BIRTHDAY OF MASTER SEN - JOYEUX 72ème ANNIVERSAIRE DE MAITRE SEN !!!''.
Học võ và dạy võ xưa và nay - Apprendre & Enseigner l'art martial de l'autrefois et de nos jour.Học võ và dạy võ xưa và nay - Apprendre & Enseigner l'art martial de l'autrefois et de nos jour.
Võ và truyền thống “Tôn sư trọng đạo” - L'art martial & Sa tradition “Respecter son Maître & Respecter sa voie morale”.Võ và truyền thống “Tôn sư trọng đạo” - L'art martial & Sa tradition “Respecter son Maître & Respecter sa voie morale”.
Truyền thống "Tôn Sư Trọng Đạo" - Tradition “Respecter son Maître & Respecter sa voie morale”.Truyền thống "Tôn Sư Trọng Đạo" - Tradition “Respecter son Maître & Respecter sa voie morale”.
PHÁT HÀNH BỘ TEM CHUNG VOVINAM VIỆT NAM & VÕ ẤN ĐỘ - PUBLICATION D'UNE COLLECTION COMMUNE DE TIMBRE DU VOVINAM VIETNAM & ARTS MARTIAUXINDIENS EN 2023.PHÁT HÀNH BỘ TEM CHUNG VOVINAM VIỆT NAM & VÕ ẤN ĐỘ - PUBLICATION D'UNE COLLECTION COMMUNE DE TIMBRE DU VOVINAM VIETNAM & ARTS MARTIAUXINDIENS EN 2023.
Kỷ niệm 13 năm ngày mất Chưởng môn Lê Sáng - A la 13ème Commémoration de la mort du Maitre Patriarche Lê Sáng (2010-2023).Kỷ niệm 13 năm ngày mất Chưởng môn Lê Sáng - A la 13ème Commémoration de la mort du Maitre Patriarche Lê Sáng (2010-2023).
Thông báo: Lễ Giổ Chưởng Môn Lê Sáng lần thứ 13 (2010 - 2013) - Annonce: Organisation à la 13ème Cérémonie commémorale de la mort du Maitre Patriarche LÊ SÁNG (2010 - 2013).Thông báo: Lễ Giổ Chưởng Môn Lê Sáng lần thứ 13 (2010 - 2013) - Annonce: Organisation à la 13ème Cérémonie commémorale de la mort du Maitre Patriarche LÊ SÁNG (2010 - 2013).
PHÂN ƯU CÙNG GIA ĐÌNH THÂN MẪU VS.VŨ TRỌNG BẢO - SINCÈRES CONDOLÉENCES AVEC LA FAMILLE DE LA MÈRE DE MAITRE VŨ TRỌNG BẢO.PHÂN ƯU CÙNG GIA ĐÌNH THÂN MẪU VS.VŨ TRỌNG BẢO - SINCÈRES CONDOLÉENCES AVEC LA FAMILLE DE LA MÈRE DE MAITRE VŨ TRỌNG BẢO.
DI NGÔN CỦA SÁNG TỔ NGUYỄN LỘC (1912-1960) - Les dernières paroles du Maitre Fondateur Nguyễn Lộc (1912-1960).DI NGÔN CỦA SÁNG TỔ NGUYỄN LỘC (1912-1960) - Les dernières paroles du Maitre Fondateur Nguyễn Lộc (1912-1960).
VVF thông báo về việc tổ chức Kỳ thi thăng đai cấp cao đẳng môn Vovinam Việt Võ Đạo tại Trường IVS - HN - VVF informe concernant le Passage de grade supérieur organisé au Lycée IVS de HN.VVF thông báo về việc tổ chức Kỳ thi thăng đai cấp cao đẳng môn Vovinam Việt Võ Đạo tại Trường IVS - HN - VVF informe concernant le Passage de grade supérieur organisé au Lycée IVS de HN.
"CÕNG RẮN CẮN GÀ NHÀ - “Qu'il est plus aigu que la dent d'un serpent D'avoir un enfant ingrat"."CÕNG RẮN CẮN GÀ NHÀ - “Qu'il est plus aigu que la dent d'un serpent D'avoir un enfant ingrat".
''GIẬU ĐỔ BÌM LEO - When the tree is fallen, everyone run to it with his axe - Lorsque l'arbre est tombé , tout le monde court à elle avec sa hache''.''GIẬU ĐỔ BÌM LEO - When the tree is fallen, everyone run to it with his axe - Lorsque l'arbre est tombé , tout le monde court à elle avec sa hache''.
Luật nhân quả đối với người “ác khẩu” - The law of Karma with an "evil tongue" person - La loi du Karma avec la "personne à la mauvaise langue".Luật nhân quả đối với người “ác khẩu” - The law of Karma with an "evil tongue" person - La loi du Karma avec la "personne à la mauvaise langue".
''Ăn cháo đá bát - Bite the hand that feeds - La fête passée, adieux le Saint''.''Ăn cháo đá bát - Bite the hand that feeds - La fête passée, adieux le Saint''.
LÒNG TỰ TRỌNG - RESPECT DE SOI.LÒNG TỰ TRỌNG - RESPECT DE SOI.

Thống kê

Số lượt truy cập 1.784.033
Tổng số Thành viên 91
Số người đang xem 14
Liên đoàn Vovinam Cần Thơ tưởng niệm cố võ sư Nguyễn Văn Nhàn - Fédération Vovinam Cần Thơ commémore le Maitre Nguyễn Văn Nhàn.

Đăng ngày: 02/03/2024 23:24
Liên đoàn Vovinam Cần Thơ tưởng niệm cố võ sư Nguyễn Văn Nhàn - Fédération Vovinam Cần Thơ commémore le Maitre Nguyễn Văn Nhàn.
    "ƠN CAO SÁNG TỔ VƯƠN TRỜI THẲM. NGHĨA NẶNG SƯ MÔN THẮM ĐẤT DÀY - LE SENTIMENT DE GRATITUDE ENTRE LE MAITRE ET L'ÉLÈVE EST ÉTERNEL"...- "NGOẢNH NHÌN CUỘC ĐỜI NHƯ GIẤC MỘNG : ĐƯỢC - MẤT - BẠI - THÀNH - BỔNG CHỐC HÓA HƯ KHÔNG - SE RETOURNER LA VIE COMME UN RÊVE : GAGNÉ - PERDU - ÉCHEC - RÉUSSITE SONT NÉANTISÉS TOUT D'UN COUP"!!!


 Liên đoàn Vovinam Cần Thơ Tưởng niệm ngày mất võ sư Nguyễn Văn Nhàn 

(CT) - Ngày 2-3, tại nhà tập Vovinam huyện Phong Điền, Ban Vovinam Tây Nam Bộ phối hợp Liên đoàn Vovinam - Việt Võ Đạo TP Cần Thơ tổ chức lễ tưởng niệm cố võ sư Nguyễn Văn Nhàn, nguyên Cục trưởng Cục Huấn luyện Vovinam Miền Tây. 

Võ sư Võ Hữu Lý (bìa trái) và Đại diện Hội đồng Võ sư Chưởng quản cùng Võ sư các đơn vị dâng hương tưởng nhớ cố võ sư Nguyễn Văn Nhàn. Ảnh: Nguyễn Minh.

Lễ tưởng niệm thể hiện sự tôn kính và ghi nhớ công lao, đóng góp của cố võ sư Nguyễn Văn Nhàn trong việc xây dựng và phát triển Vovinam Tây Nam Bộ. Đây còn là dịp để các võ sư, huấn luyện viên và môn sinh Vovinam khu vực ĐBSCL tưởng nhớ, lưu giữ tinh thần võ đạo và giáo dục các thế hệ môn sinh truyền thống tốt đẹp của môn phái.

 
Đại diện Hội đồng Võ sư Chưởng quản cùng Võ sư các đơn vị dâng hương tưởng nhớ cố võ sư Nguyễn Văn Nhàn. Ảnh: Nguyễn Minh.

Các võ sư trong Liên đoàn Vovinam -Việt Võ Đạo TP Cần Thơ dâng hương tưởng nhớ cố võ sư Nguyễn Văn Nhàn. Ảnh: Nguyễn Minh

Cố võ sư Nguyễn Văn Nhàn sinh ngày 13-7-1950 tại Sài Gòn. Ông bắt đầu tập luyện Vovinam vào khoảng cuối năm 1964 tại Trung tâm Huấn luyện Võ thuật Vovinam, do Chưởng môn Lê Sáng trực tiếp hướng dẫn. Khoảng cuối năm 1969, võ sư Nguyễn Văn Nhàn đã được Chưởng môn Lê Sáng phân công đi xây dựng phong trào Vovinam miền Tây, trở thành trụ cột của môn phái ở khu vực. Do thời cuộc, võ sư Nguyễn Văn Nhàn đã định cư tại Cộng hòa Liên bang Đức từ năm 1980. Chỉ vài năm sau, võ sư Nguyễn Văn Nhàn đã cùng một số đồng môn và môn đệ xây dựng Đại phong trào Vovinam Việt Võ Đạo châu Âu, tạo được tiếng vang nơi xứ người trong thập niên 1980, 1990. Những năm gần đây, tuy sức khỏe có phần suy giảm, nhưng võ sư Nguyễn Văn Nhàn vẫn luôn gắn bó với sự nghiệp quảng bá môn phái với nhiều ước vọng. Hôm 25-2-2024, võ sư Nguyễn Văn Nhàn đã ra đi về cõi vĩnh hằng.

 N.MINH

 Nguồn: https://baocantho.com.vn/


Liên đoàn Vovinam Cần Thơ tưởng niệm cố võ sư Nguyễn Văn Nhàn

Chủ nhật, 03/03/2024, 12:23 PM

(NSMT) - Ngày 2/3, tại nhà tập võ thuật huyện Phong Điền, Liên đoàn Vovinam Cần Thơ đã tổ chức lễ tưởng niệm cố võ sư Nguyễn Văn Nhàn, người đã có nhiều đóng góp cho sự phát triển của môn phái Vovinam Việt Võ Đạo tại khu vực Đồng bằng Sông Cửu Long.

Đến tham dự buổi lễ có ông Nguyễn Trung Nghĩa - Chủ tịch UBND huyện Phong Điền; Võ Sư Trần Văn Mỹ - Chánh Sự TT HĐVS Chưởng Quản Môn Phái Vovinam - Việt Võ Đạo, Phó Chủ Tịch TT Liên Đoàn Vovinam Việt Nam; Võ Sư Nguyễn Văn Sen - Chánh Vụ Lễ Nghi – Kỹ Thuật Môn Phái VVN - VVĐ; Võ Sư Võ Hữu Lý - Phó Chủ Tịch Liên Đoàn Vovinam Việt Nam, Trưởng ban Vovinam Tây Nam Bộ; Võ sư Nguyễn Hữu Hạnh - Cố vấn Ban Vovinam Tây Nam Bộ; Võ sư Hoàng Minh Cường - Cố vấn Ban Vovinam Tây Nam Bộ; Cùng các Võ sư lãnh đạo các Hội, Liên đoàn, Các võ sư, HLV, Môn sinh Vovinam TP Cần Thơ và các tỉnh KV ĐBSCL.

Các võ sư đại diện tổng liên đoàn Vovinam thành kính dâng hương.

Các Võ sư đại diện thành kính dâng hương.

Đại diện gia đình và các liên đoàn tại ĐBSCL thành kính dâng hương.

Đại diện gia đình và các Liên đoàn tại ĐBSCL thành kính dâng hương.

Cố võ sư Nguyễn Văn Nhàn sinh ngày 13 tháng 7 năm 1950 tại Sài Gòn. Bắt đầu tập luyện Vovinam vào khoảng cuối năm 1964 tại Trung tâm Huấn luyện Võ thuật Vovinam (61 đường Vĩnh Viễn, Quận 10, Sài Gòn) do Chưởng môn Lê Sáng trực tiếp hướng dẫn. Võ sư Nguyễn Văn Nhàn từng tham gia huấn luyện tại một số võ đường ở Sài Gòn như Hùng Vương (số 31 Sư Vạn Hạnh, Quận 10, nay là Tổ đường).

Khoảng cuối năm 1969, võ sư Nguyễn Văn Nhàn đã được Chưởng môn Lê Sáng phân công đi xây dựng phong trào Vovinam các tỉnh miền Tây. Với sự nhiệt tình và nghị lực của tuổi trẻ, võ sư đã cùng các võ sư Phạm Văn Sinh (Hoàng Minh Cường), Dương Minh Nhơn, Nguyễn Văn Sen, HLV Nguyễn Bá Thuận, Trần Văn Thái, Huỳnh Vị Tiền Tiếp, Dương Minh Hải và các môn sinh được đào tạo tại chỗ cùng nhiều nguồn đào tạo khác đã xây dựng và quảng bá Vovinam ở nhiều tỉnh miền Tây như: Kiên Giang, Sóc Trăng, An Giang, Châu Đốc, Bạc Liêu, Định Tường, An Xuyên, Kiến Phong, Sa Đéc (nay thuộc tỉnh Đồng Tháp), Phong Dinh, Chương Thiện (nay thuộc tỉnh Hậu Giang và thành phố Cần Thơ), Gò Công, Kiến Hòa (nay là Bến Tre và Tiền Giang), Long An, Vĩnh Bình (nay là Trà Vinh)… ngày càng lớn mạnh.

Sau 3 năm (từ ngày 24 - 26/11/1972), Lễ khai phá đệ tam chu niên (lần thứ 3) và Lễ mang đai khóa VIII Việt Võ Đạo Miền Tây đã được tổ chức tại khu kỹ nghệ Tây Đô, Trà Nóc, tỉnh Phong Dinh (nay là Cần Thơ), thu hút khoảng 2.000 môn sinh các tỉnh Miền Tây về cắm trại, dự lễ và đón tiếp Chưởng môn Lê Sáng.

Trong suốt quãng đời võ thuật, cố võ sư Nguyễn Văn Nhàn đã đào tạo ra hàng trăm võ sư, huấn luyện viên, võ sinh Vovinam tại Cần Thơ và các tỉnh lân cận. Ông cũng là người có nhiều cống hiến cho việc phổ biến và phát huy giá trị của Vovinam Việt Võ Đạo trong xã hội, đặc biệt là trong giới trẻ. Ông luôn coi trọng việc rèn luyện tâm thân, đạo đức, và tinh thần yêu nước của các võ sinh, theo tư tưởng của võ sư sáng tổ Nguyễn Lộc.

Cán bộ chuyên môn Võ thuật của Quân khu 7 đến dâng hương tưởng niệm.

Cán bộ chuyên môn Võ thuật của Quân khu 7 đến dâng hương tưởng niệm.

Tại buổi lễ, các đại biểu, võ sư, huấn luyện viên, võ sinh, và người thân của cố võ sư Nguyễn Văn Nhàn đã thành kính dâng hương, cầu nguyện, và tưởng nhớ công ơn của ông.

Lễ tưởng niệm cố võ sư Nguyễn Văn Nhàn là hoạt động ý nghĩa, thể hiện sự kính trọng và tri ân của Liên đoàn Vovinam Cần Thơ và cộng đồng võ thuật khu vực ĐBSCL đối với một võ sư tài năng, một người truyền lửa cho môn phái Vovinam Việt Võ Đạo.

Thành Hải 
Nguồn: https://mientay.giadinhonline.vn/


Đại diện Hội đồng Võ sư Chưởng quản cùng Võ sư các đơn vị dâng hương tưởng nhớ cố võ sư Nguyễn Văn Nhàn.

 
Đại diện Hội đồng Võ sư Chưởng quản cùng Võ sư - Hlv & Môn sinh các đơn vị dâng hương tưởng nhớ cố võ sư Nguyễn Văn Nhàn.


 
 


| Chia sẻ |
THẢO LUẬN  
Chưa có thảo luận nào
Ý KIẾN CỦA BẠN  
  Hãy đăng nhập để thảo luận
  Tin cùng loại cũ hơn
Cáo phó - Phân ưu - Tiểu sử thầy Trung Đạo - Nguyễn Văn Nhàn (13-7-1950 & 25-2-2024).- Annonce du décès - Condoléances - Biographie du Maitre Trung Đạo_Nguyễn Văn Nhàn (13-7-1950 & 25-2-2024).
PHÂN ƯU CÙNG GIA ĐÌNH THÂN MẪU VS.VŨ TRỌNG BẢO - SINCÈRES CONDOLÉENCES AVEC LA FAMILLE DE LA MÈRE DE MAITRE VŨ TRỌNG BẢO.
PHÂN ƯU CÙNG GIA ĐÌNH THÂN MẪU VS.CHƯƠNG & HLV.CHUÂN - SINCÈRES CONDOLÉENCES AVEC LA FAMILLE DE LA MÈRE DE MAITRE CHƯƠNG & INSTRUCTEUR CHUÂN.
THÀNH KÍNH PHÂN ƯU CÙNG GIA ĐÌNH NHẠC SĨ NGUYỄN VĂN TẦM - SINCÈRES CONDOLÉENCES AVEC LA FAMILLE DU COMPOSITEUR MUSÍCIAL NGUYỄN VĂN TẦM.
Vĩnh biệt VS.Lâm Tấn Đấu - Chủ nhiệm Võ đường VOVINAM Phong Phú - Cầu Kè - Trà Vinh - Adieu au Maitre Lam Tan Dau - Propriétaire Responsable du Centre VOVINAM Phong Phu - Cau Ke - Tra Vinh province.
THÀNH KÍNH PHÂN ƯU CÙNG GIA ĐÌNH VS.NGUYỄN TÔN KHOA - SINCÈRES CONDOLÉENCES AVEC LA FAMILLE DE MAITRE NGUYEN TON KHOA.
KÝ ỨC VOVINAM BUÔN MA THUỘT I-II-III - SOUVENIRS AVEC VOVINAM DE BUÔN MA THUỘT I-II-III.
Vĩnh biệt thầy Lê Hữu Đức - Chủ tịch HỘI VOVINAM ĐẮKLẮK - Adieu à notre Maitre Lê Hữu Đức - Président de l'Association VoViNam DakLak province.
PHÂN ƯU CÙNG GIA ĐÌNH THÂN MẪU VS.TRINH THẾ HÙNG - SINCÈRES CONDOLÉENCES AVEC LA FAMILLE DE LA MÈRE DE MAITRE TRỊNH THẾ HÙNG.
ĐÔI NÉT VỀ VÕ SƯ MAI VĂN HIỆP - À PROPOS DE MAITRE MAI VĂN HIỆP.

VOVINAM - VIỆT VÕ ĐẠO

Câu Lạc Bộ Nhà Tập Luyện TDTT Phú Thọ

Địa chỉ : 219 Lý Thường Kiệt, P.15, Q.11, TP.HCM

 Tel : 0913.833.760 -Không biết ngượng- Email BBT : vvnphutho@gmail.com

Website: www.vovinam.divivu.com Hoặc: http://vovinam.phutho.vn