Hôm nay, ngày 13/06/2024
VĂN ÔN - VÕ LUYỆN - TÔN SƯ TRỌNG ĐẠO - BÀN TAY THÉP VỚI TRÁI TIM TỪ ÁI

TIN TỨC

LIÊN KẾT WEBSITE

Tin mới đăng

T/B: Lễ tưởng niệm Sáng tổ Nguyễn Lộc LT64 (1960-2024) - Lễ công bố tân Chánh Chưởng Quản - Lễ thăng đai các Tân Khoa Hồng Đai 2024 - Annonce: La 64 Commémoration du Maitre Fondateur Nguyen Loc.T/B: Lễ tưởng niệm Sáng tổ Nguyễn Lộc LT64 (1960-2024) - Lễ công bố tân Chánh Chưởng Quản - Lễ thăng đai các Tân Khoa Hồng Đai 2024 - Annonce: La 64 Commémoration du Maitre Fondateur Nguyen Loc.
THÔNG BÁO CỦA HĐVSCQ MÔN PHÁI - ANNONCE DU CONSEIL DES MAITRES DE L'ÉCOLE THÔNG BÁO CỦA HĐVSCQ MÔN PHÁI - ANNONCE DU CONSEIL DES MAITRES DE L'ÉCOLE
Võ sư Trần Văn Mỹ - tân Chánh Chưởng quản Hội đồng Võ sư Chưởng quản Môn phái Vovinam Việt Võ Đạo - Maitre Tran Van My voté le Chef du Conseil des Maitres.Võ sư Trần Văn Mỹ - tân Chánh Chưởng quản Hội đồng Võ sư Chưởng quản Môn phái Vovinam Việt Võ Đạo - Maitre Tran Van My voté le Chef du Conseil des Maitres.
Liên đoàn Vovinam Cần Thơ tưởng niệm cố võ sư Nguyễn Văn Nhàn - Fédération Vovinam Cần Thơ commémore le Maitre Nguyễn Văn Nhàn.  Liên đoàn Vovinam Cần Thơ tưởng niệm cố võ sư Nguyễn Văn Nhàn - Fédération Vovinam Cần Thơ commémore le Maitre Nguyễn Văn Nhàn.
TRỜI ĐẤT THẦY MẤT THẬT RỒI SAO THẦY - OH DIEU, MAITRE EST VRAIMENT PERDU, MAITRE TRUNG ĐẠO_NGUYỄN VĂN NHÀN !TRỜI ĐẤT THẦY MẤT THẬT RỒI SAO THẦY - OH DIEU, MAITRE EST VRAIMENT PERDU, MAITRE TRUNG ĐẠO_NGUYỄN VĂN NHÀN !
Cáo phó - Phân ưu - Tiểu sử thầy Trung Đạo - Nguyễn Văn Nhàn (13-7-1950 & 25-2-2024).- Annonce du décès - Condoléances - Biographie du Maitre Trung Đạo_Nguyễn Văn Nhàn (13-7-1950 & 25-2-2024).Cáo phó - Phân ưu - Tiểu sử thầy Trung Đạo - Nguyễn Văn Nhàn (13-7-1950 & 25-2-2024).- Annonce du décès - Condoléances - Biographie du Maitre Trung Đạo_Nguyễn Văn Nhàn (13-7-1950 & 25-2-2024).
Kỷ niệm 10 năm gắn bó với Vovinam FPT Greenwich Việt Nam (2013 - 2023) - Honorer mon 10ème Anniversaire attachant avec Vovinam FPT Greenwich VietNam (2013 - 2023).Kỷ niệm 10 năm gắn bó với Vovinam FPT Greenwich Việt Nam (2013 - 2023) - Honorer mon 10ème Anniversaire attachant avec Vovinam FPT Greenwich VietNam (2013 - 2023).
Tận tâm tận lực lan tỏa Vovinam - Dédié à la diffusion du Vovinam. Tận tâm tận lực lan tỏa Vovinam - Dédié à la diffusion du Vovinam.
KHAI MẠC GIẢI VÔ ĐỊCH VOVINAM THẾ GIỚI LẦN 7 - 2023 - OUVERTURE DU 7ème CHAMPIONNAT MONDIAL DU VOVINAM EN 2023.KHAI MẠC GIẢI VÔ ĐỊCH VOVINAM THẾ GIỚI LẦN 7 - 2023 - OUVERTURE DU 7ème CHAMPIONNAT MONDIAL DU VOVINAM EN 2023.
GIẢI VÔ ĐỊCH VOVINAM THẾ GIỚI LẦN VII NĂM 2023 - The 7th WVVF World Vovinam Championships 2023.GIẢI VÔ ĐỊCH VOVINAM THẾ GIỚI LẦN VII NĂM 2023 - The 7th WVVF World Vovinam Championships 2023.
TRI ÂN 20-11 "THẦY TÔI & NGHIỆP VÕ" - A la gratitude de la Journée des Enseignants Vietnamiens du 20 Novembre "Notre Maître & Sa carrière d'arts martiaux".TRI ÂN 20-11 "THẦY TÔI & NGHIỆP VÕ" - A la gratitude de la Journée des Enseignants Vietnamiens du 20 Novembre "Notre Maître & Sa carrière d'arts martiaux".
HÀNH TRÌNH 85 NĂM VOVINAM VIỆT VÕ ĐẠO TRỞ THÀNH DI SẢN VĂN HÓA PHI VẬT THỂ QUỐC GIA - L'ITINÉRAIRE DE 85 ANS DU VOVINAM VIỆT VÕ ĐẠO DEVENU LA PATRIMOINE CULTUREL IMMATÉRIEL NATIONALHÀNH TRÌNH 85 NĂM VOVINAM VIỆT VÕ ĐẠO TRỞ THÀNH DI SẢN VĂN HÓA PHI VẬT THỂ QUỐC GIA - L'ITINÉRAIRE DE 85 ANS DU VOVINAM VIỆT VÕ ĐẠO DEVENU LA PATRIMOINE CULTUREL IMMATÉRIEL NATIONAL
Tự hào Vovinam được công nhận Di Sản Văn Hóa Phi Vật Thể Quốc Gia - Vovinam est fier d'être reconnu comme Patrimoine Culturel Immatériel National.Tự hào Vovinam được công nhận Di Sản Văn Hóa Phi Vật Thể Quốc Gia - Vovinam est fier d'être reconnu comme Patrimoine Culturel Immatériel National.
Vovinam được công nhận Di Sản Văn Hóa Phi Vật Thể Quốc Gia - Vovinam est reconnu comme Patrimoine Culturel Immatériel National.Vovinam được công nhận Di Sản Văn Hóa Phi Vật Thể Quốc Gia - Vovinam est reconnu comme Patrimoine Culturel Immatériel National.
PHÁT BIỂU CỦA HỘI ĐỒNG VÕ SƯ CHƯỞNG QUẢN NHÂN LỄ KỶ NIỆM 85 NĂM THÀNH LẬP MÔN PHÁI VOVINAM VIỆT VÕ ĐẠO (1938-2023) - Paroles du Conseil des Maîtres lors 85ème Anniversaire de l'École (1938-2023).PHÁT BIỂU CỦA HỘI ĐỒNG VÕ SƯ CHƯỞNG QUẢN NHÂN LỄ KỶ NIỆM 85 NĂM THÀNH LẬP MÔN PHÁI VOVINAM VIỆT VÕ ĐẠO (1938-2023) - Paroles du Conseil des Maîtres lors 85ème Anniversaire de l'École (1938-2023).
 ''CHÚC MỪNG SINH NHẬT LẦN THỨ 72 CỦA THẦY SEN - HAPPY 70th BIRTHDAY OF MASTER SEN - JOYEUX 72ème ANNIVERSAIRE DE MAITRE SEN !!!''. ''CHÚC MỪNG SINH NHẬT LẦN THỨ 72 CỦA THẦY SEN - HAPPY 70th BIRTHDAY OF MASTER SEN - JOYEUX 72ème ANNIVERSAIRE DE MAITRE SEN !!!''.
Học võ và dạy võ xưa và nay - Apprendre & Enseigner l'art martial de l'autrefois et de nos jour.Học võ và dạy võ xưa và nay - Apprendre & Enseigner l'art martial de l'autrefois et de nos jour.
Võ và truyền thống “Tôn sư trọng đạo” - L'art martial & Sa tradition “Respecter son Maître & Respecter sa voie morale”.Võ và truyền thống “Tôn sư trọng đạo” - L'art martial & Sa tradition “Respecter son Maître & Respecter sa voie morale”.
Truyền thống "Tôn Sư Trọng Đạo" - Tradition “Respecter son Maître & Respecter sa voie morale”.Truyền thống "Tôn Sư Trọng Đạo" - Tradition “Respecter son Maître & Respecter sa voie morale”.
PHÁT HÀNH BỘ TEM CHUNG VOVINAM VIỆT NAM & VÕ ẤN ĐỘ - PUBLICATION D'UNE COLLECTION COMMUNE DE TIMBRE DU VOVINAM VIETNAM & ARTS MARTIAUXINDIENS EN 2023.PHÁT HÀNH BỘ TEM CHUNG VOVINAM VIỆT NAM & VÕ ẤN ĐỘ - PUBLICATION D'UNE COLLECTION COMMUNE DE TIMBRE DU VOVINAM VIETNAM & ARTS MARTIAUXINDIENS EN 2023.
Kỷ niệm 13 năm ngày mất Chưởng môn Lê Sáng - A la 13ème Commémoration de la mort du Maitre Patriarche Lê Sáng (2010-2023).Kỷ niệm 13 năm ngày mất Chưởng môn Lê Sáng - A la 13ème Commémoration de la mort du Maitre Patriarche Lê Sáng (2010-2023).
Thông báo: Lễ Giổ Chưởng Môn Lê Sáng lần thứ 13 (2010 - 2013) - Annonce: Organisation à la 13ème Cérémonie commémorale de la mort du Maitre Patriarche LÊ SÁNG (2010 - 2013).Thông báo: Lễ Giổ Chưởng Môn Lê Sáng lần thứ 13 (2010 - 2013) - Annonce: Organisation à la 13ème Cérémonie commémorale de la mort du Maitre Patriarche LÊ SÁNG (2010 - 2013).
PHÂN ƯU CÙNG GIA ĐÌNH THÂN MẪU VS.VŨ TRỌNG BẢO - SINCÈRES CONDOLÉENCES AVEC LA FAMILLE DE LA MÈRE DE MAITRE VŨ TRỌNG BẢO.PHÂN ƯU CÙNG GIA ĐÌNH THÂN MẪU VS.VŨ TRỌNG BẢO - SINCÈRES CONDOLÉENCES AVEC LA FAMILLE DE LA MÈRE DE MAITRE VŨ TRỌNG BẢO.
DI NGÔN CỦA SÁNG TỔ NGUYỄN LỘC (1912-1960) - Les dernières paroles du Maitre Fondateur Nguyễn Lộc (1912-1960).DI NGÔN CỦA SÁNG TỔ NGUYỄN LỘC (1912-1960) - Les dernières paroles du Maitre Fondateur Nguyễn Lộc (1912-1960).
VVF thông báo về việc tổ chức Kỳ thi thăng đai cấp cao đẳng môn Vovinam Việt Võ Đạo tại Trường IVS - HN - VVF informe concernant le Passage de grade supérieur organisé au Lycée IVS de HN.VVF thông báo về việc tổ chức Kỳ thi thăng đai cấp cao đẳng môn Vovinam Việt Võ Đạo tại Trường IVS - HN - VVF informe concernant le Passage de grade supérieur organisé au Lycée IVS de HN.
"CÕNG RẮN CẮN GÀ NHÀ - “Qu'il est plus aigu que la dent d'un serpent D'avoir un enfant ingrat"."CÕNG RẮN CẮN GÀ NHÀ - “Qu'il est plus aigu que la dent d'un serpent D'avoir un enfant ingrat".
''GIẬU ĐỔ BÌM LEO - When the tree is fallen, everyone run to it with his axe - Lorsque l'arbre est tombé , tout le monde court à elle avec sa hache''.''GIẬU ĐỔ BÌM LEO - When the tree is fallen, everyone run to it with his axe - Lorsque l'arbre est tombé , tout le monde court à elle avec sa hache''.
Luật nhân quả đối với người “ác khẩu” - The law of Karma with an "evil tongue" person - La loi du Karma avec la "personne à la mauvaise langue".Luật nhân quả đối với người “ác khẩu” - The law of Karma with an "evil tongue" person - La loi du Karma avec la "personne à la mauvaise langue".
''Ăn cháo đá bát - Bite the hand that feeds - La fête passée, adieux le Saint''.''Ăn cháo đá bát - Bite the hand that feeds - La fête passée, adieux le Saint''.
LÒNG TỰ TRỌNG - RESPECT DE SOI.LÒNG TỰ TRỌNG - RESPECT DE SOI.

Thống kê

Số lượt truy cập 1.784.066
Tổng số Thành viên 91
Số người đang xem 19
Vĩnh biệt thầy Lê Hữu Đức - Chủ tịch HỘI VOVINAM ĐẮKLẮK - Adieu à notre Maitre Lê Hữu Đức - Président de l'Association VoViNam DakLak province.

Đăng ngày: 21/06/2022 23:36
Vĩnh biệt thầy Lê Hữu Đức - Chủ tịch HỘI VOVINAM ĐẮKLẮK - Adieu à notre Maitre Lê Hữu Đức - Président de l'Association VoViNam DakLak province.
     "ƠN CAO SÁNG TỔ VƯƠN TRỜI THẲM. NGHĨA NẶNG SƯ MÔN THẮM ĐẤT DÀY - LE SENTIMENT DE GRATITUDE ENTRE LE MAITRE ET L'ÉLÈVE EST ÉTERNEL"...- "NGOẢNH NHÌN CUỘC ĐỜI NHƯ GIẤC MỘNG : ĐƯỢC - MẤT - BẠI - THÀNH - BỔNG CHỐC HÓA HƯ KHÔNG - SE RETOURNER LA VIE COMME UN RÊVE : GAGNÉ - PERDU - ÉCHEC - RÉUSSITE SONT NÉANTISÉS TOUT D'UN COUP" !!!


**********

**********

       Thay mặt BHL & Môn sinh Vovinam Việt Võ Đạo NTL TDTT Phú Thọ - TPHCM, Vovinam Việt Võ Đạo Đại Học Mở TPHCM, Vovinam Việt Võ Đạo Đại Học FPT Greenwich TPHCM.., xin thành kính phân ưu đến Gia đình & Thân bằng quyến thuộc của thầy Lê Hữu Đức.

       Sự ra đi vĩnh viễn của thầy Lê Hữu Đức là một nỗi mất mát to lớn cho cho gia đình và người thân của thầy, cũng như Môn phái Vovinam Việt Võ Đạo.

       Xin thành kính tri ân tất cả những nhiệt huyết, cống hiến của thầy Lê Hữu Đức dành cho Môn phái Vovinam Việt Võ Đạo nói chung và Hội VoViNam ĐắkLắk nói riêng...

       Xin nguyện cầu thầy Lê Hữu Đức ra đi thanh thản, sớm được siêu thoát về cõi vĩnh hằng, phù hộ, độ trì cho thân bằng quyến thuộc, cùng hậu bối Vovinam Việt Võ Đạo...

Môn sinh Lê Văn Hùng
Cùng tập thể các đơn vị...
*****

TRỜI ĐẤT, THẦY MẤT THẬT RỒI SAO THẦY LÊ HỮU ĐỨC !

Trời Ban Mê mây mù, mưa lất phất.
Đất Ban Mê gió phật buốt qua tim.
Thầy ra đi muôn người thương tiếc !
Mất thầy rồi chẳng biết nói sao ?!

Thật buồn thay khi mới hôm nào !
Rồi mai đây về bên đất Tổ !
"Sao băng rơi đón ánh sao rơi" !
Thầy an vui nơi miền viên miễn...

Ban Mê, điều chỉnh ngày 22/06/2022.
Cảm tác: Môn sinh Lê Văn Hùng
                 *****
 
OH DIEU, MON MAITRE EST VRAIMENT PERDU !

Le ciel de Ban Mê ville était nuageux, la pluie coulait.
Le vent de Ban Mê souffle sur le cœur.
Maitre est parti, beaucoup de personnes pleurent !
Maitre perdu, ainsi nous ne savons que dire ?!

Tristement, il y a quelques temps !
Alors demain, tu retourneras sur ta terre natale !
"Le météore tombant pour accueillir la nouvelle lumière d'étoile tombée" !
Maitre est heureux dans l'éternité !!!

Ban Mê, modifié le 22/06/2022.
Composé avec émotion: Ton élève Lê Văn Hùng

* Tham khảo - A savoir en plus:
**********

  


 


THÀNH KÍNH PHÂN ƯU

 

Xin góp lời nguyện cầu cho hương linh của Võ Sư Lê Hữu Đức được an nghỉ nơi cõi vĩnh hằng và trong ân tình Việt Võ Đạo, cùng gởi lời chia buồn đến Tang Gia & Huynh đệ VVN Đắc Lắc.

VS.Nguyễn Văn Nhàn
& Huynh đệ ĐGĐ VVN VVĐ HV.

 
Sincères condoléance à la famille

Rafael Leon Blanco
Responsable Vovinam Viêt Võ Dao Blegny - Beyne Heusay
gsm:0498/386.177

 

 
Bonjour et merci Hùng.

Toutes mes condoléances pour toi at la famille de ton ancien Maitre...

Võ sư Jean Philippe - Vovinam Việt Võ Đạo Corsica - France.


Bonjour Hùng
Je suis très triste pour toi . 
Marie et moi t'envoyons nos sincères condoléances. 
Bises

Hlv Christian Bourjac - Vovinam Việt Võ Đạo Roumoules - Provence - France.

https://www.facebook.com/1006459362800178/photos/pb.1006459362800178.-2207520000../3963975587048526/?type=3&theaterVIẾNG TANG - THÁNH LỄ - ANG TÁNG - THƯ CẢM TẠ CỦA GĐ THẦY LÊ HỮU ĐỨC
 

 

Đoàn VoViNam Việt Võ Đạo Tổ Đường viếng tang.

Quý võ sư - HLV đại diện Hội & Các Chi hội VoViNam Đắk Lắk dâng hương tưởng nhớ, tiễn đưa thầy Lê Hữu Đức về nơi an nghỉ cuối cùng...

 

 

Thánh lễ tại Giáo xứ Thánh Tâm - Nhà thờ Chánh tòa ở Trung tâm TP.Buôn Ma Thuột.

Đại diện Vovinam Việt Võ Đạo Tổ Đường & Đồng môn Đắk Lắk cùng Gia đình tiễn đưa thầy Lê Hữu Đức về nơi an nghỉ cuối cùng.

******

THƯ CẢM TẠ TỪ GIA ĐÌNH THẦY LÊ HỮU ĐỨC

Trân trọng kính Cha quản xứ - Giáo xứ Thánh Tâm.

Trân trọng kính Cha chủ tế.

Kính thứ Quý tu sĩ nam nữ, quý Ban đại diện khu phố Gio-an Tẩy giả, Hội hiền mẫu, Hội cầu nguyện, Ca đoàn, Ban lễ sinh, Hội VoViNam Đắk Lắk và các Liên đoàn, quý Ban nghành, đoàn thể cùng quý thân hữu gần xa...

Như thánh Giáo hoàng Gioan Phaolô II đã xác tín: "Đau khổ là một sứ điệp vô cùng lớn của Ki-tô giáo".

Chồng, Cha, Ông của chúng con là (Ông) Lê Hữu Đức đã cảm nhận được sự đau khổ, lâm trọng bệnh thời gian dài, giúp Ông Lê Hữu Đức hiệp thông vào sự đau khổ của chính Chúa Ki-tô. Qua đó, được thông phần đau khổ với Ngài. Nhờ đó, Ông Lê Hữu Đức luôn tín thác và cầu xin Chúa giúp Ông luôn tin tưởng vào tình thương nhân từ của Chúa. Lòng tin vững vàng của Ông có được là nhờ sự động viên tinh thần và lời cầu nguyện của tất cả những người thân quen, bạn hữu luôn yêu thương. Hơn 12 năm qua, từ khi phát hiện bạo bệnh, đến ngày nằm xuống. Gia đình chúng con nhận được rất nhiều sự quan tâm, giúp đỡ của nhiều người bằng cách này hay cách khác. Tình cảm đó đã giúp Ông luôn nở nụ cười đón nhận "Thánh ý Chúa"đến ngày nhắm mắt từ biệt mọi người.

Kính thưa tất cả Quý vị !

Sự hiện diện của Quý vị là niềm an ủi rất lớn lao đối với gia đình chúng con. Chúng con xin trân trọng cảm ơn đến tất cả Quí vị, vì tình thương mến quí, không quản ngại đường xá xa xôi, đến để hợp ý cầu nguyện và tiễn đưa Chồng, Cha, Ông chúng con đến nơi an nghỉ cuối cùng.

Trong lúc tang gia bối rối, không khỏi có những điều thiếu xót, xin Quý vị lượng tình tha thứ và xin cầu nguyện cho linh hồn Ông Phê-Rô Lê Hữu Đức được hưởng nhang Chúa...

Toàn thể tang quyến chúng con đồng kính bái.

*****

ĐẠI DIỆN HỘI VOVINAM ĐẮK LẮK CẢM TẠ

Thay mặt Ban chấp hành Hội VoViNam tỉnh Đắk Lắk và gia đình, xin cảm ơn và tri ân đến thân bằng, cố hữu gần xa.

Những ngày qua, nhờ có sự giúp đỡ, tận tình từ gia đình Nội & Ngoại, các Liên đoàn; Hội VoViNam; Quý võ sư & HLV, cùng Đồng môn; anh em, bạn bè, hàng xóm láng giềng... Gia đình và Hội VoViNam tỉnh Đăk Lăk đã hoàn tất lễ tang cho Võ Sư Lê Hữu Đức - Nguyên Chủ tịch Hội VoViNam tỉnh Đắk Lắk được chu đáo, vẹn toàn.

Xin chân thành cám ơn Liên Đoàn VoViNam Việt Nam; Tổ Đường Vovinam - Việt Võ Đạo và gia đình Võ sư Nguyễn Văn Sen; Sở VHTT&DL tỉnh Đắk Lắk; các Liên Đoàn võ thuật Taekwondo; Karatedo; Cổ Truyền tỉnh Đắk Lắk; các Liên đoàn Vovinam các tỉnh thành trên toàn quốc; các chi Hội và CLB VoViNam trong toàn tỉnh, cùng toàn thể Quý võ sư trong và ngoài nước; HLV; Môn sinh; Cựu môn sinh đã gửi vòng hoa và lời chia buồn sâu sắc đến Hội VoViNam tỉnh và gia đình.

Cảm ơn sự sẻ chia, động viên, an ủi của mọi người dành cho Hội và gia đình. Cảm ơn mọi người đã dành thời gian đưa tiễn Võ sư Lê Hữu Đức đến đoạn đường cuối cùng.

Trong lúc tang gia bối rối, nếu có điều gì sơ suất xin được mọi người lượng thứ.

Một lần nữa xin cảm tạ.
NGHIÊM LỄ. LỄ !

*****

NHỮNG NGÀY CUỐI ĐỜI CỦA THẦY LÊ HỮU ĐỨC TRONG BỆNH VIỆN ĐA KHOA VÙNG TÂY NGUYÊN ĐẮK LẮK

Thầy Nguyễn Văn Sen cùng quý đồng môn Đắk Lắk thăm trưa ngày 10/6/2022.


Võ sư Võ Hữu Lý - CT.Liên đoàn Vovinam Cần Thơ nhân chuyến công tác ĐắkLắk 15/6/2022 cũng ghé thăm trong tình đồng môn.

* Trong tuần lế trước khi qua đời, đại diện các Chi hội VoViNam ĐắkLắk cùng quí đồng môn gần xa, đã đến thăm thầy Lê Hữu Đức.

 NGHIÊM LỄ. LỄ !


| Chia sẻ |
THẢO LUẬN  
Chưa có thảo luận nào
Ý KIẾN CỦA BẠN  
  Hãy đăng nhập để thảo luận
  Tin cùng loại cũ hơn
PHÂN ƯU CÙNG GIA ĐÌNH THÂN MẪU VS.TRINH THẾ HÙNG - SINCÈRES CONDOLÉENCES AVEC LA FAMILLE DE LA MÈRE DE MAITRE TRỊNH THẾ HÙNG.
ĐÔI NÉT VỀ VÕ SƯ MAI VĂN HIỆP - À PROPOS DE MAITRE MAI VĂN HIỆP.
THÀNH KÍNH PHÂN ƯU CÙNG GIA ĐÌNH VS.MAI VĂN HIỆP - SINCÈRES CONDOLÉENCES AVEC LA FAMILLE DE MAITRE MAI VĂN HIỆP.
Lễ di quan - Mở cửa mả - Thư cảm ơn của Gia Đình Ông Lê Trung - Cérémonie à l'enterement ainsi de l'Ouverture de la porte de tombe par esprit & Lettre de remerciement.
CÁO PHÓ: THÂN PHỤ VS LÊ VĂN HÙNG QUA ĐỜI 21-7-2021 - ANNONCE DU DÉCÈS: LE PAPA DE LÊ VĂN HÙNG EST DÉCÉDÉ 21-7-2021.
VÔ CÙNG THƯƠNG TIẾC HLV.TRƯƠNG QUANG NHA (VOVINAM QUẢNG NAM) - NOS EXTRÊMEMENTS REGRETABLES À L'INSTRUCTEUR TRƯƠNG QUANG NHA (VOVINAM QUẢNG NAM PROVINCE).
THÀNH KÍNH PHÂN ƯU CÙNG GIA ĐÌNH HLV.LAM - SINCÈRES CONDOLÉENCES AVEC LA FAMILLE DE L'INSTRUCTEUR LAM..
T/B LỄ TƯỞNG NHỚ VS TRẦN HUY PHONG & VS PHÙNG MẠNH CHỮ - ANNONCE: ANNIVERSAIRE DE LA MORT DU MAITRE TRAN HUY PHONG & PHÙNG MẠNH CHỮ.
THÀNH KÍNH PHÂN ƯU ĐẾN VS.LÊ VĂN PHÚC - SINCÈRES CONDOLÉENCES AVEC MAITRE LÊ VĂN PHÚC.
LỄ TANG VÀ ANG TÁNG VÕ SƯ ALBERT GOUILLON - CÉRÉNOMIE D'OBSÈQUES ET D'INHUMATION DE MAITRE ALBERT GOUILLON.

VOVINAM - VIỆT VÕ ĐẠO

Câu Lạc Bộ Nhà Tập Luyện TDTT Phú Thọ

Địa chỉ : 219 Lý Thường Kiệt, P.15, Q.11, TP.HCM

 Tel : 0913.833.760 -Không biết ngượng- Email BBT : vvnphutho@gmail.com

Website: www.vovinam.divivu.com Hoặc: http://vovinam.phutho.vn