Hôm nay, ngày 14/07/2024
VĂN ÔN - VÕ LUYỆN - TÔN SƯ TRỌNG ĐẠO - BÀN TAY THÉP VỚI TRÁI TIM TỪ ÁI

TIN TỨC

LIÊN KẾT WEBSITE

Tin mới đăng

Cáo phó & Phân ưu VS.Trịnh Thế Hùng (1951-2024) - Annonce du décès & Condoléances du Maitre Trịnh Thế Hùng (1951-2024).Cáo phó & Phân ưu VS.Trịnh Thế Hùng (1951-2024) - Annonce du décès & Condoléances du Maitre Trịnh Thế Hùng (1951-2024).
T/B: Lễ tưởng niệm Sáng tổ Nguyễn Lộc LT64 (1960-2024) - Lễ công bố tân Chánh Chưởng Quản - Lễ thăng đai các Tân Khoa Hồng Đai 2024 - Annonce: La 64 Commémoration du Maitre Fondateur Nguyen Loc.T/B: Lễ tưởng niệm Sáng tổ Nguyễn Lộc LT64 (1960-2024) - Lễ công bố tân Chánh Chưởng Quản - Lễ thăng đai các Tân Khoa Hồng Đai 2024 - Annonce: La 64 Commémoration du Maitre Fondateur Nguyen Loc.
THÔNG BÁO CỦA HĐVSCQ MÔN PHÁI - ANNONCE DU CONSEIL DES MAITRES DE L'ÉCOLE THÔNG BÁO CỦA HĐVSCQ MÔN PHÁI - ANNONCE DU CONSEIL DES MAITRES DE L'ÉCOLE
Võ sư Trần Văn Mỹ - tân Chánh Chưởng quản Hội đồng Võ sư Chưởng quản Môn phái Vovinam Việt Võ Đạo - Maitre Tran Van My voté le Chef du Conseil des Maitres.Võ sư Trần Văn Mỹ - tân Chánh Chưởng quản Hội đồng Võ sư Chưởng quản Môn phái Vovinam Việt Võ Đạo - Maitre Tran Van My voté le Chef du Conseil des Maitres.
Liên đoàn Vovinam Cần Thơ tưởng niệm cố võ sư Nguyễn Văn Nhàn - Fédération Vovinam Cần Thơ commémore le Maitre Nguyễn Văn Nhàn.  Liên đoàn Vovinam Cần Thơ tưởng niệm cố võ sư Nguyễn Văn Nhàn - Fédération Vovinam Cần Thơ commémore le Maitre Nguyễn Văn Nhàn.
TRỜI ĐẤT THẦY MẤT THẬT RỒI SAO THẦY - OH DIEU, MAITRE EST VRAIMENT PERDU, MAITRE TRUNG ĐẠO_NGUYỄN VĂN NHÀN !TRỜI ĐẤT THẦY MẤT THẬT RỒI SAO THẦY - OH DIEU, MAITRE EST VRAIMENT PERDU, MAITRE TRUNG ĐẠO_NGUYỄN VĂN NHÀN !
Cáo phó - Phân ưu - Tiểu sử thầy Trung Đạo - Nguyễn Văn Nhàn (13-7-1950 & 25-2-2024).- Annonce du décès - Condoléances - Biographie du Maitre Trung Đạo_Nguyễn Văn Nhàn (13-7-1950 & 25-2-2024).Cáo phó - Phân ưu - Tiểu sử thầy Trung Đạo - Nguyễn Văn Nhàn (13-7-1950 & 25-2-2024).- Annonce du décès - Condoléances - Biographie du Maitre Trung Đạo_Nguyễn Văn Nhàn (13-7-1950 & 25-2-2024).
Kỷ niệm 10 năm gắn bó với Vovinam FPT Greenwich Việt Nam (2013 - 2023) - Honorer mon 10ème Anniversaire attachant avec Vovinam FPT Greenwich VietNam (2013 - 2023).Kỷ niệm 10 năm gắn bó với Vovinam FPT Greenwich Việt Nam (2013 - 2023) - Honorer mon 10ème Anniversaire attachant avec Vovinam FPT Greenwich VietNam (2013 - 2023).
Tận tâm tận lực lan tỏa Vovinam - Dédié à la diffusion du Vovinam. Tận tâm tận lực lan tỏa Vovinam - Dédié à la diffusion du Vovinam.
KHAI MẠC GIẢI VÔ ĐỊCH VOVINAM THẾ GIỚI LẦN 7 - 2023 - OUVERTURE DU 7ème CHAMPIONNAT MONDIAL DU VOVINAM EN 2023.KHAI MẠC GIẢI VÔ ĐỊCH VOVINAM THẾ GIỚI LẦN 7 - 2023 - OUVERTURE DU 7ème CHAMPIONNAT MONDIAL DU VOVINAM EN 2023.
GIẢI VÔ ĐỊCH VOVINAM THẾ GIỚI LẦN VII NĂM 2023 - The 7th WVVF World Vovinam Championships 2023.GIẢI VÔ ĐỊCH VOVINAM THẾ GIỚI LẦN VII NĂM 2023 - The 7th WVVF World Vovinam Championships 2023.
TRI ÂN 20-11 "THẦY TÔI & NGHIỆP VÕ" - A la gratitude de la Journée des Enseignants Vietnamiens du 20 Novembre "Notre Maître & Sa carrière d'arts martiaux".TRI ÂN 20-11 "THẦY TÔI & NGHIỆP VÕ" - A la gratitude de la Journée des Enseignants Vietnamiens du 20 Novembre "Notre Maître & Sa carrière d'arts martiaux".
HÀNH TRÌNH 85 NĂM VOVINAM VIỆT VÕ ĐẠO TRỞ THÀNH DI SẢN VĂN HÓA PHI VẬT THỂ QUỐC GIA - L'ITINÉRAIRE DE 85 ANS DU VOVINAM VIỆT VÕ ĐẠO DEVENU LA PATRIMOINE CULTUREL IMMATÉRIEL NATIONALHÀNH TRÌNH 85 NĂM VOVINAM VIỆT VÕ ĐẠO TRỞ THÀNH DI SẢN VĂN HÓA PHI VẬT THỂ QUỐC GIA - L'ITINÉRAIRE DE 85 ANS DU VOVINAM VIỆT VÕ ĐẠO DEVENU LA PATRIMOINE CULTUREL IMMATÉRIEL NATIONAL
Tự hào Vovinam được công nhận Di Sản Văn Hóa Phi Vật Thể Quốc Gia - Vovinam est fier d'être reconnu comme Patrimoine Culturel Immatériel National.Tự hào Vovinam được công nhận Di Sản Văn Hóa Phi Vật Thể Quốc Gia - Vovinam est fier d'être reconnu comme Patrimoine Culturel Immatériel National.
Vovinam được công nhận Di Sản Văn Hóa Phi Vật Thể Quốc Gia - Vovinam est reconnu comme Patrimoine Culturel Immatériel National.Vovinam được công nhận Di Sản Văn Hóa Phi Vật Thể Quốc Gia - Vovinam est reconnu comme Patrimoine Culturel Immatériel National.
PHÁT BIỂU CỦA HỘI ĐỒNG VÕ SƯ CHƯỞNG QUẢN NHÂN LỄ KỶ NIỆM 85 NĂM THÀNH LẬP MÔN PHÁI VOVINAM VIỆT VÕ ĐẠO (1938-2023) - Paroles du Conseil des Maîtres lors 85ème Anniversaire de l'École (1938-2023).PHÁT BIỂU CỦA HỘI ĐỒNG VÕ SƯ CHƯỞNG QUẢN NHÂN LỄ KỶ NIỆM 85 NĂM THÀNH LẬP MÔN PHÁI VOVINAM VIỆT VÕ ĐẠO (1938-2023) - Paroles du Conseil des Maîtres lors 85ème Anniversaire de l'École (1938-2023).
 ''CHÚC MỪNG SINH NHẬT LẦN THỨ 72 CỦA THẦY SEN - HAPPY 70th BIRTHDAY OF MASTER SEN - JOYEUX 72ème ANNIVERSAIRE DE MAITRE SEN !!!''. ''CHÚC MỪNG SINH NHẬT LẦN THỨ 72 CỦA THẦY SEN - HAPPY 70th BIRTHDAY OF MASTER SEN - JOYEUX 72ème ANNIVERSAIRE DE MAITRE SEN !!!''.
Học võ và dạy võ xưa và nay - Apprendre & Enseigner l'art martial de l'autrefois et de nos jour.Học võ và dạy võ xưa và nay - Apprendre & Enseigner l'art martial de l'autrefois et de nos jour.
Võ và truyền thống “Tôn sư trọng đạo” - L'art martial & Sa tradition “Respecter son Maître & Respecter sa voie morale”.Võ và truyền thống “Tôn sư trọng đạo” - L'art martial & Sa tradition “Respecter son Maître & Respecter sa voie morale”.
Truyền thống "Tôn Sư Trọng Đạo" - Tradition “Respecter son Maître & Respecter sa voie morale”.Truyền thống "Tôn Sư Trọng Đạo" - Tradition “Respecter son Maître & Respecter sa voie morale”.
PHÁT HÀNH BỘ TEM CHUNG VOVINAM VIỆT NAM & VÕ ẤN ĐỘ - PUBLICATION D'UNE COLLECTION COMMUNE DE TIMBRE DU VOVINAM VIETNAM & ARTS MARTIAUXINDIENS EN 2023.PHÁT HÀNH BỘ TEM CHUNG VOVINAM VIỆT NAM & VÕ ẤN ĐỘ - PUBLICATION D'UNE COLLECTION COMMUNE DE TIMBRE DU VOVINAM VIETNAM & ARTS MARTIAUXINDIENS EN 2023.
Kỷ niệm 13 năm ngày mất Chưởng môn Lê Sáng - A la 13ème Commémoration de la mort du Maitre Patriarche Lê Sáng (2010-2023).Kỷ niệm 13 năm ngày mất Chưởng môn Lê Sáng - A la 13ème Commémoration de la mort du Maitre Patriarche Lê Sáng (2010-2023).
Thông báo: Lễ Giổ Chưởng Môn Lê Sáng lần thứ 13 (2010 - 2013) - Annonce: Organisation à la 13ème Cérémonie commémorale de la mort du Maitre Patriarche LÊ SÁNG (2010 - 2013).Thông báo: Lễ Giổ Chưởng Môn Lê Sáng lần thứ 13 (2010 - 2013) - Annonce: Organisation à la 13ème Cérémonie commémorale de la mort du Maitre Patriarche LÊ SÁNG (2010 - 2013).
PHÂN ƯU CÙNG GIA ĐÌNH THÂN MẪU VS.VŨ TRỌNG BẢO - SINCÈRES CONDOLÉENCES AVEC LA FAMILLE DE LA MÈRE DE MAITRE VŨ TRỌNG BẢO.PHÂN ƯU CÙNG GIA ĐÌNH THÂN MẪU VS.VŨ TRỌNG BẢO - SINCÈRES CONDOLÉENCES AVEC LA FAMILLE DE LA MÈRE DE MAITRE VŨ TRỌNG BẢO.
DI NGÔN CỦA SÁNG TỔ NGUYỄN LỘC (1912-1960) - Les dernières paroles du Maitre Fondateur Nguyễn Lộc (1912-1960).DI NGÔN CỦA SÁNG TỔ NGUYỄN LỘC (1912-1960) - Les dernières paroles du Maitre Fondateur Nguyễn Lộc (1912-1960).
VVF thông báo về việc tổ chức Kỳ thi thăng đai cấp cao đẳng môn Vovinam Việt Võ Đạo tại Trường IVS - HN - VVF informe concernant le Passage de grade supérieur organisé au Lycée IVS de HN.VVF thông báo về việc tổ chức Kỳ thi thăng đai cấp cao đẳng môn Vovinam Việt Võ Đạo tại Trường IVS - HN - VVF informe concernant le Passage de grade supérieur organisé au Lycée IVS de HN.
"CÕNG RẮN CẮN GÀ NHÀ - “Qu'il est plus aigu que la dent d'un serpent D'avoir un enfant ingrat"."CÕNG RẮN CẮN GÀ NHÀ - “Qu'il est plus aigu que la dent d'un serpent D'avoir un enfant ingrat".
''GIẬU ĐỔ BÌM LEO - When the tree is fallen, everyone run to it with his axe - Lorsque l'arbre est tombé , tout le monde court à elle avec sa hache''.''GIẬU ĐỔ BÌM LEO - When the tree is fallen, everyone run to it with his axe - Lorsque l'arbre est tombé , tout le monde court à elle avec sa hache''.
Luật nhân quả đối với người “ác khẩu” - The law of Karma with an "evil tongue" person - La loi du Karma avec la "personne à la mauvaise langue".Luật nhân quả đối với người “ác khẩu” - The law of Karma with an "evil tongue" person - La loi du Karma avec la "personne à la mauvaise langue".
''Ăn cháo đá bát - Bite the hand that feeds - La fête passée, adieux le Saint''.''Ăn cháo đá bát - Bite the hand that feeds - La fête passée, adieux le Saint''.

Thống kê

Số lượt truy cập 1.801.988
Tổng số Thành viên 91
Số người đang xem 29
Lễ di quan - Mở cửa mả - Thư cảm ơn của Gia Đình Ông Lê Trung - Cérémonie à l'enterement ainsi de l'Ouverture de la porte de tombe par esprit & Lettre de remerciement.

Đăng ngày: 27/07/2021 09:35
Lễ di quan - Mở cửa mả - Thư cảm ơn của Gia Đình Ông Lê Trung - Cérémonie à l'enterement ainsi de l'Ouverture de la porte de tombe par esprit & Lettre de remerciement.
    Xin mạn phép Ca sĩ Ngọc Sơn cũng vừa mất Mẹ, được dịch bài hát "Tình Cha" sang tiếng Pháp: "Tình Cha ấm áp như vầng Thái Dương. Ngọt ngào như giòng nước tuôn đầu nguồn. Suốt đời vì con gian nan. Ân tình đậm sâu bao nhiêu. Cha hỡi ! Cha già dấu yêu. Và con nhớ mãi những ngày tháng qua. Kỷ niệm năm nào khó phai trong lòng. Nhớ hoài tuổi thơ bên Cha, gian khổ ngày đêm chăm lo. Mong muốn con được lớn khôn. Còn nhớ những ngày ấy, những đêm trường giá lạnh. Và Cha nằm ôm con sưởi ấm những canh dài. Nhè nhẹ hôn con và Cha khẽ nói: Này con yêu ơi ! Con hãy nhớ... hãy nhớ... lời Cha sống cho nên người và con hãy chớ bao giờ dối gian. Nghèo thì cho sạch, rách sao cho thơm ! Những lời của Cha năm xưa. Con nguyện ghi sâu trong tim. Cha hỡi Cha già dấu yêu..." - "L'amour du Père est aussi tiède que le Soleil et ainsi doux que les eaux coulantes au bout de la source. Toute sa vie sacrifié pour ses enfants. Quel sentiment de gratitude et d'attachement ! Père! Mon cher vieux père. Et je me souviens encore de ces jours. Les souvenirs de quelle année sont difficiles à oublier dans mon cœur. Je me souviens souvent de mon enfance avec toi, tu es ardu jour et nuit en prenant soin de nous. Tu veux toujours que nous grandissons en home sage et intéligent. Et, je me souviens toujours de ces jours-là, de ces froides nuits glaciaux. Et toi, tu es allongé et m'embrasse dans tes bras pour me réchauffer pendant de longues heures. Tu m'embrasse et dis doucement: Hé bébé! Souviens-toi... souviens-toi.., mes paroles de vivre en vrai homme et jamais mentir. Si tu rencontre la difficulté ainsi la pauvreté, garde bien le parfum de pureté ! Les paroles du vieux père . Je souhaite de graver au fond de mon cœur. Oh, mon cher Père !" - "Vẫn biết thế gian là cõi tạm: SINH - LÃO - BỆNH - TỬ. NGHÀN ĐỜI KHÓ THAY - Sachez encore que le monde est un royaume temporaire: NAISSANCE - VIEILLARD - MALADIE - MORT. C'est difficile à changer”.


"Ba về với Phật an vui nhé  - Papa retourne au territoire de Bouddha, sois heureux !

Ở lại dương trần nhớ cháu con - Et dans ce monde terrestre, tu nous manques".

(Út Nam = Le dernier-né masculin: Lê Hùng)

 *****

ANNONCE DU DÉCÈS

Sachez encore que le monde est un royaume temporaire: NAISSANCE - VIEILLARD - MALADIE - MORT. C'est difficile à changer.

 Aujourd'hui, notre famille vous annonce sincèrement:
Mr.LÊ TRUNG
(Nom & Prénom à son enfance: HUỲNH SEN).
 
- Nom de baptême: NGUYÊN BỒ. 
- Né: le 02-02-1938 (L’année du Tigre). 
- Lieu original: Village Bình Tân, District Tây Sơn, Bình Định Province. 
- Résidence: 04 rue de Hùng Vương, quartier Tự An, Buôn Ma Thuột Ville, DAKLAK Province. 
- Décès: à 8h30 du 21 Juillet 2021 (ou le 12 Juin de l’année lunaire du Buffle). 
Longévité: 84 ans.
 
PROGRAMME FUNNÉRAIRE 
- Mise en cercueil à: 15h00, le 21 juillet 2021 (le 12 Juin de l’année du Nouveau Buffle). 
- La visite commence à 16h00 de même jour. 
- Le départ: de 7h30, le 23 juillet 2021 (le 14 Juin de l’Année du Nouveau Buffle) 
- Le cercueil sera déplacé au Cimetière de la ville de Buôn Ma Thuột.
 
* Pendant que la famille en deuil est confuse, s'il y a quelque chose qui ne va pas, Svp, merci de nous laisser tomber.

LA FAMILLE EN DEUIL VOUS ANNONCE

*****

TRỜI ĐẤT BA MẤT THẬT RỒI SAO - BA !

Trời Ban Mê mây mù, mưa lất phất.
Đất Ban Mê gió phật buốt qua tim.
Ba ra đi muôn người thương tiếc !
Mất Ba rồi chẳng biết nói sao ?!

Thật buồn thay khi mới hôm nào !
Rồi mai đây về bên đất Tổ !
"Sao băng rơi đón ánh sao rơi" !
Ba an vui nơi miền viên miễn...

Ban Mê, điều chỉnh ngày 23/07/2021.
Cảm tác: LÊ HÙNG
 
OH DIEU, PAPA EST VRAIMENT PERDU - PAPA !

Le ciel de Ban Mê ville était nuageux, la pluie coulait.
Le vent de Ban Mê souffle sur le cœur.
Papa est parti, beaucoup de personnes pleurent !
Papa perdu, ainsi nous ne savons que dire ?!

Tristement, il y a quelques temps !
Alors demain, tu retourneras sur ta terre natale !
"Le météore tombant pour accueillir la nouvelle lumière d'étoile tombée" !
Papa est heureux dans l'éternité !!!

Ban Mê, modifié le 23/07/2021.
Composé avec émotion: LÊ HÙNG 
 
****************

THƯ CẢM TẠ CỦA GIA QUYẾN - LETTRE DE REMERCIEMENT DE LA FAMILLE

- Nam Mô Bổ Sư Thích Ca Mâu Ni Phật !
- Kích bạch Đại đức, Tăng ni... Chùa Sắc Tứ Khải Đoan
- Tôi: Trần Hoàng Khải - Đại diện Hội Vovinam Việt Võ Đạo tỉnh Đắk Lắk, xin thay mặt cho Đại gia đình tang quyến.

Kính thưa toàn thể Quý vị !

- Cha chúng tôi là: Cụ Ông LÊ TRUNG (HUỲNH SEN).
- Pháp danh: Nguyên Bồ.
- Sinh ngày: 02/02/1938 (Mậu Dần).

Sau nhiều năm lâm trọng bệnh, mặc dù đã được y Bác sĩ Bệnh Viện Đa Khoa Vùng Tây Nguyên - Đắk Lắk chăm sóc, chữa trị.., nhưng vì tuổi cao, sức yếu đã thanh thản trút hơi thở cuối cùng trong vòng tay người thân tại gia đình, vào lúc 8h30 sáng ngày 21 tháng 7 năm 2021.
- Nhằm ngày 12 tháng 6 năm Âm lịch - Tân Sửu.
- Hưởng Thọ: 84 tuổi.

Kính thưa Quý thầy và toàn thể Quý vị !

Trong những ngày qua kể lúc người thân của chúng con nằm xuống, đã được Quý thầy và các Phật tử đến tụng niệm, cầu siêu cho hương linh người thân của chúng con ! Bên cạnh đó được Quý vị gần xa đã gửi thư tín, điện hoa, đến dâng hương, phúng điếu an ủi, động viên, chia sẻ và giúp đỡ tinh thần cũng như vật chất... Nhất là trong giây phút này, Quý thầy và Quý vị vì tình thương đã tiễn đưa người thân của chúng con đến nơi an nghĩ cuối cùng. Trong tình nghĩa thâm sâu của Quý thầy và Quý vị cho phép chúng con được thay mặt gia đình kính gửi lời cảm tạ đến:

- Quý thầy Chùa Sắc Tứ Khải Đoan.
- Quý Phật tử và Đạo Tràng.
- Chính quyền địa phương sở tại.
- Quý gia đình sui gia, thông gia.
- Các cơ quan ban nghành: Tập thể YBS - Khoa Lão Bệnh Viện Đa Khoa Vùng Tây Nguyên - Đắk Lắk, Các đơn vị Môn phái Vovinam Việt Võ Đạo trong và ngoài nước, Tập thể CBNV Trường Đại học FPT Greenwich TPHCM, Tập thể CBNV Công ty dịch vụ MOBIFONE Khu vực 2 - TPHCM...
- Bà con, bạn bè, xóm giềng, quý thân tộc nội ngoại gần xa...

Lời cảm tạ và tâm tình tri ân của gia đình chúng con, nguyện xin ơn trên Tam Bảo chứng minh phù hộ cho Quý thầy, Quý vị được mạnh khỏe, an lành. Chắc chắn rằng trong lúc tang gia bối rối, không thể nào tránh khỏi những thiếu sót, kính xin Quý thầy và Quý vị niệm tình tha thứ.

Một lần nữa, ta gia quyến chúng con xin cúi đầu bái tạ...

TRÂN TRỌNG.
*****
*****
*****
HÌNH ẢNH DI QUAN - CÉRÉMONIE À LA CONDUCTION D'ADIEU AU CIMETIÈRE


"Trời cũng buồn lay khoác áo tang.
Mưa rơi hay giọt lệ của nhân gian !!!"

Tạm biệt "Ngã 6 Ban Mê" thân thương, nơi "đất lành chim đậu" đã giữ chân ông Huỳnh Sen - Lê Trung tạo dựng cơ nghiệp. Mồ côi cha mẹ từ thuở ấu thơ và "Đơn phương độc mã" bỏ xứ ra đi từ thời niên thiếu với "hai bàn tay trắng", là quê hương thứ 2 của ông từ thập niên 1957. Ba Mẹ chúng tôi cũng là một trong rất ít "Lão niên" còn sống tại "Bùng binh cột đèn 3 ngọn ngày xưa - Ngã 6 Ban Mê ngày nay". Qua bao thăng trầm đổi thay của tỉnh nhà, tính đến nay đã được 4 đời "Ông Bà (Ba Mẹ), con, cháu và chắt" sống chung tại ngôi nhà này !

Trong tương lai, gia đình sẽ được di dời về nơi mới ở, khu vực này sẽ được giải phóng mặt bằng theo dự án quy hoạch đã trì trệ hơn 20 năm nay, ảnh hưởng không nhỏ đến đời sống của người dân. Hy vọng, việc đền bù giải tỏa sẽ "thấu tình đạt lí", phù hợp với giá cả thị trường hiện hành, để người dân "An cư, lạc nghiệp", làm an lòng người quá cố...Cà phê Ngã 6 Ban Mê, mặt bằng tư nhân hiếm hoi giữa Trung tâm hành chính TP.BMT.

 
 Sau khi hạ huyệt, chiều cùng ngày GĐ lên thăm và xông hương sưởi ấm cho Ông.
*****

 "MỞ CỬA MẢ" 23/7/2021 - CÉRÉMONIE PAR ESPRIT DE L'OUVERRTURE DE LA PORTE DE TOMBE POURQUE MR.LÊ TRUNG PUISSE RENTRER VISITE SA FAMILLE.
 
 
 
 
 
 | Chia sẻ |
THẢO LUẬN  
Chưa có thảo luận nào
Ý KIẾN CỦA BẠN  
  Hãy đăng nhập để thảo luận
  Tin cùng loại cũ hơn
CÁO PHÓ: THÂN PHỤ VS LÊ VĂN HÙNG QUA ĐỜI 21-7-2021 - ANNONCE DU DÉCÈS: LE PAPA DE LÊ VĂN HÙNG EST DÉCÉDÉ 21-7-2021.
VÔ CÙNG THƯƠNG TIẾC HLV.TRƯƠNG QUANG NHA (VOVINAM QUẢNG NAM) - NOS EXTRÊMEMENTS REGRETABLES À L'INSTRUCTEUR TRƯƠNG QUANG NHA (VOVINAM QUẢNG NAM PROVINCE).
THÀNH KÍNH PHÂN ƯU CÙNG GIA ĐÌNH HLV.LAM - SINCÈRES CONDOLÉENCES AVEC LA FAMILLE DE L'INSTRUCTEUR LAM..
T/B LỄ TƯỞNG NHỚ VS TRẦN HUY PHONG & VS PHÙNG MẠNH CHỮ - ANNONCE: ANNIVERSAIRE DE LA MORT DU MAITRE TRAN HUY PHONG & PHÙNG MẠNH CHỮ.
THÀNH KÍNH PHÂN ƯU ĐẾN VS.LÊ VĂN PHÚC - SINCÈRES CONDOLÉENCES AVEC MAITRE LÊ VĂN PHÚC.
LỄ TANG VÀ ANG TÁNG VÕ SƯ ALBERT GOUILLON - CÉRÉNOMIE D'OBSÈQUES ET D'INHUMATION DE MAITRE ALBERT GOUILLON.
TIỂU SỬ VÕ SƯ ALBERT GOUILLON - BIOGRAPHIE DE MAITRE ALBERT GOUILLON.
VÔ CÙNG THƯƠNG TIẾC THẦY ALBERT GOUILLON - NOS EXTRÊMEMENTS REGRETABLES AU MAITRE ALBERT GOUILLON.
PHÂN ƯU CÙNG GIA ĐÌNH NHẠC MẪU VS.DIỆP THANH LONG - SINCÈRES CONDOLÉENCES AVEC LA FAMILLE DE LA BELLE MÈRE DE MAITRE DIỆP THANH LONG.
THÀNH KÍNH PHÂN ƯU ĐẾN VS.PHAN DƯƠNG BÌNH - SINCÈRES CONDOLÉENCES AVEC MAITRE PHAN DƯƠNG BÌNH.

VOVINAM - VIỆT VÕ ĐẠO

Câu Lạc Bộ Nhà Tập Luyện TDTT Phú Thọ

Địa chỉ : 219 Lý Thường Kiệt, P.15, Q.11, TP.HCM

 Tel : 0913.833.760 -Không biết ngượng- Email BBT : vvnphutho@gmail.com

Website: www.vovinam.divivu.com Hoặc: http://vovinam.phutho.vn