Hôm nay, ngày 29/11/2023
VĂN ÔN - VÕ LUYỆN - TÔN SƯ TRỌNG ĐẠO - BÀN TAY THÉP VỚI TRÁI TIM TỪ ÁI

TIN TỨC

LIÊN KẾT WEBSITE

Tin mới đăng

Tận tâm tận lực lan tỏa Vovinam - Dédié à la diffusion du Vovinam. Tận tâm tận lực lan tỏa Vovinam - Dédié à la diffusion du Vovinam.
KHAI MẠC GIẢI VÔ ĐỊCH VOVINAM THẾ GIỚI LẦN 7 - 2023 - OUVERTURE DU 7ème CHAMPIONNAT MONDIAL DU VOVINAM EN 2023.KHAI MẠC GIẢI VÔ ĐỊCH VOVINAM THẾ GIỚI LẦN 7 - 2023 - OUVERTURE DU 7ème CHAMPIONNAT MONDIAL DU VOVINAM EN 2023.
GIẢI VÔ ĐỊCH VOVINAM THẾ GIỚI LẦN VII NĂM 2023 - The 7th WVVF World Vovinam Championships 2023.GIẢI VÔ ĐỊCH VOVINAM THẾ GIỚI LẦN VII NĂM 2023 - The 7th WVVF World Vovinam Championships 2023.
TRI ÂN 20-11 "THẦY TÔI & NGHIỆP VÕ" - A la gratitude de la Journée des Enseignants Vietnamiens du 20 Novembre "Notre Maître & Sa carrière d'arts martiaux".TRI ÂN 20-11 "THẦY TÔI & NGHIỆP VÕ" - A la gratitude de la Journée des Enseignants Vietnamiens du 20 Novembre "Notre Maître & Sa carrière d'arts martiaux".
HÀNH TRÌNH 85 NĂM VOVINAM VIỆT VÕ ĐẠO TRỞ THÀNH DI SẢN VĂN HÓA PHI VẬT THỂ QUỐC GIA - L'ITINÉRAIRE DE 85 ANS DU VOVINAM VIỆT VÕ ĐẠO DEVENU LA PATRIMOINE CULTUREL IMMATÉRIEL NATIONALHÀNH TRÌNH 85 NĂM VOVINAM VIỆT VÕ ĐẠO TRỞ THÀNH DI SẢN VĂN HÓA PHI VẬT THỂ QUỐC GIA - L'ITINÉRAIRE DE 85 ANS DU VOVINAM VIỆT VÕ ĐẠO DEVENU LA PATRIMOINE CULTUREL IMMATÉRIEL NATIONAL
Tự hào Vovinam được công nhận Di Sản Văn Hóa Phi Vật Thể Quốc Gia - Vovinam est fier d'être reconnu comme Patrimoine Culturel Immatériel National.Tự hào Vovinam được công nhận Di Sản Văn Hóa Phi Vật Thể Quốc Gia - Vovinam est fier d'être reconnu comme Patrimoine Culturel Immatériel National.
Vovinam được công nhận Di Sản Văn Hóa Phi Vật Thể Quốc Gia - Vovinam est reconnu comme Patrimoine Culturel Immatériel National.Vovinam được công nhận Di Sản Văn Hóa Phi Vật Thể Quốc Gia - Vovinam est reconnu comme Patrimoine Culturel Immatériel National.
PHÁT BIỂU CỦA HỘI ĐỒNG VÕ SƯ CHƯỞNG QUẢN NHÂN LỄ KỶ NIỆM 85 NĂM THÀNH LẬP MÔN PHÁI VOVINAM VIỆT VÕ ĐẠO (1938-2023) - Paroles du Conseil des Maîtres lors 85ème Anniversaire de l'École (1938-2023).PHÁT BIỂU CỦA HỘI ĐỒNG VÕ SƯ CHƯỞNG QUẢN NHÂN LỄ KỶ NIỆM 85 NĂM THÀNH LẬP MÔN PHÁI VOVINAM VIỆT VÕ ĐẠO (1938-2023) - Paroles du Conseil des Maîtres lors 85ème Anniversaire de l'École (1938-2023).
 ''CHÚC MỪNG SINH NHẬT LẦN THỨ 72 CỦA THẦY SEN - HAPPY 70th BIRTHDAY OF MASTER SEN - JOYEUX 72ème ANNIVERSAIRE DE MAITRE SEN !!!''. ''CHÚC MỪNG SINH NHẬT LẦN THỨ 72 CỦA THẦY SEN - HAPPY 70th BIRTHDAY OF MASTER SEN - JOYEUX 72ème ANNIVERSAIRE DE MAITRE SEN !!!''.
Học võ và dạy võ xưa và nay - Apprendre & Enseigner l'art martial de l'autrefois et de nos jour.Học võ và dạy võ xưa và nay - Apprendre & Enseigner l'art martial de l'autrefois et de nos jour.
Võ và truyền thống “Tôn sư trọng đạo” - L'art martial & Sa tradition “Respecter son Maître & Respecter sa voie morale”.Võ và truyền thống “Tôn sư trọng đạo” - L'art martial & Sa tradition “Respecter son Maître & Respecter sa voie morale”.
Truyền thống "Tôn Sư Trọng Đạo" - Tradition “Respecter son Maître & Respecter sa voie morale”.Truyền thống "Tôn Sư Trọng Đạo" - Tradition “Respecter son Maître & Respecter sa voie morale”.
PHÁT HÀNH BỘ TEM CHUNG VOVINAM VIỆT NAM & VÕ ẤN ĐỘ - PUBLICATION D'UNE COLLECTION COMMUNE DE TIMBRE DU VOVINAM VIETNAM & ARTS MARTIAUXINDIENS EN 2023.PHÁT HÀNH BỘ TEM CHUNG VOVINAM VIỆT NAM & VÕ ẤN ĐỘ - PUBLICATION D'UNE COLLECTION COMMUNE DE TIMBRE DU VOVINAM VIETNAM & ARTS MARTIAUXINDIENS EN 2023.
Kỷ niệm 13 năm ngày mất Chưởng môn Lê Sáng - A la 13ème Commémoration de la mort du Maitre Patriarche Lê Sáng (2010-2023).Kỷ niệm 13 năm ngày mất Chưởng môn Lê Sáng - A la 13ème Commémoration de la mort du Maitre Patriarche Lê Sáng (2010-2023).
Thông báo: Lễ Giổ Chưởng Môn Lê Sáng lần thứ 13 (2010 - 2013) - Annonce: Organisation à la 13ème Cérémonie commémorale de la mort du Maitre Patriarche LÊ SÁNG (2010 - 2013).Thông báo: Lễ Giổ Chưởng Môn Lê Sáng lần thứ 13 (2010 - 2013) - Annonce: Organisation à la 13ème Cérémonie commémorale de la mort du Maitre Patriarche LÊ SÁNG (2010 - 2013).
PHÂN ƯU CÙNG GIA ĐÌNH THÂN MẪU VS.VŨ TRỌNG BẢO - SINCÈRES CONDOLÉENCES AVEC LA FAMILLE DE LA MÈRE DE MAITRE VŨ TRỌNG BẢO.PHÂN ƯU CÙNG GIA ĐÌNH THÂN MẪU VS.VŨ TRỌNG BẢO - SINCÈRES CONDOLÉENCES AVEC LA FAMILLE DE LA MÈRE DE MAITRE VŨ TRỌNG BẢO.
DI NGÔN CỦA SÁNG TỔ NGUYỄN LỘC (1912-1960) - Les dernières paroles du Maitre Fondateur Nguyễn Lộc (1912-1960).DI NGÔN CỦA SÁNG TỔ NGUYỄN LỘC (1912-1960) - Les dernières paroles du Maitre Fondateur Nguyễn Lộc (1912-1960).
VVF thông báo về việc tổ chức Kỳ thi thăng đai cấp cao đẳng môn Vovinam Việt Võ Đạo tại Trường IVS - HN - VVF informe concernant le Passage de grade supérieur organisé au Lycée IVS de HN.VVF thông báo về việc tổ chức Kỳ thi thăng đai cấp cao đẳng môn Vovinam Việt Võ Đạo tại Trường IVS - HN - VVF informe concernant le Passage de grade supérieur organisé au Lycée IVS de HN.
"CÕNG RẮN CẮN GÀ NHÀ - “Qu'il est plus aigu que la dent d'un serpent D'avoir un enfant ingrat"."CÕNG RẮN CẮN GÀ NHÀ - “Qu'il est plus aigu que la dent d'un serpent D'avoir un enfant ingrat".
''GIẬU ĐỔ BÌM LEO - When the tree is fallen, everyone run to it with his axe - Lorsque l'arbre est tombé , tout le monde court à elle avec sa hache''.''GIẬU ĐỔ BÌM LEO - When the tree is fallen, everyone run to it with his axe - Lorsque l'arbre est tombé , tout le monde court à elle avec sa hache''.
Luật nhân quả đối với người “ác khẩu” - The law of Karma with an "evil tongue" person - La loi du Karma avec la "personne à la mauvaise langue".Luật nhân quả đối với người “ác khẩu” - The law of Karma with an "evil tongue" person - La loi du Karma avec la "personne à la mauvaise langue".
''Ăn cháo đá bát - Bite the hand that feeds - La fête passée, adieux le Saint''.''Ăn cháo đá bát - Bite the hand that feeds - La fête passée, adieux le Saint''.
LÒNG TỰ TRỌNG - RESPECT DE SOI.LÒNG TỰ TRỌNG - RESPECT DE SOI.
Chúc mừng Sinh nhật Tập đoàn FPT 35 năm Thành lập & Phát triển (13/9/1988 - 13/9/2023). Happy 35 th Birthday of Etablishment & Development of FPT Corporation (13/9/1988 - 13/9/2023). Chúc mừng Sinh nhật Tập đoàn FPT 35 năm Thành lập & Phát triển (13/9/1988 - 13/9/2023). Happy 35 th Birthday of Etablishment & Development of FPT Corporation (13/9/1988 - 13/9/2023).
Tuổi trẻ Online: Doanh nghiệp nói gì về chất lượng sinh viên Greenwich Việt Nam ?Tuổi trẻ Online: Doanh nghiệp nói gì về chất lượng sinh viên Greenwich Việt Nam ?
Hơn 1500 sinh viên nhập học Greenwich Việt Nam - Plus de 1.500 nouveaux étudiants à l'entrée de l'Université Greenwich Viet Nam. Hơn 1500 sinh viên nhập học Greenwich Việt Nam - Plus de 1.500 nouveaux étudiants à l'entrée de l'Université Greenwich Viet Nam.
VOVINAM GREENWICH VIETNAM (CS.TPHCM) BIỂU DIỄN KHAI GIẢNG NĂM HỌC MỚI 2023-2024 - VOVINAM GREENWICH VIETNAM A HCM VILLE EN DEMONSTRATION POUR LA NOUVELLE ANNÉE UNIVERSITAIRE 2023-2024.VOVINAM GREENWICH VIETNAM (CS.TPHCM) BIỂU DIỄN KHAI GIẢNG NĂM HỌC MỚI 2023-2024 - VOVINAM GREENWICH VIETNAM A HCM VILLE EN DEMONSTRATION POUR LA NOUVELLE ANNÉE UNIVERSITAIRE 2023-2024.
VOVINAM ĐẠI HỌC  GREENWICH VIỆT NAM (TP.HCM) THI HỌC KỲ SUMMER II - 2023 - EXAMEN DE LA 2ème PÉRIODE D'ÉTÉ EN 2023.VOVINAM ĐẠI HỌC GREENWICH VIỆT NAM (TP.HCM) THI HỌC KỲ SUMMER II - 2023 - EXAMEN DE LA 2ème PÉRIODE D'ÉTÉ EN 2023.
CÔNG BỐ TRANG THÔNG TIN & LOGO CHÍNH THỨC CỦA LIÊN ĐOÀN VOVINAM TỔ CHỨC GIÁO DỤC FPT.CÔNG BỐ TRANG THÔNG TIN & LOGO CHÍNH THỨC CỦA LIÊN ĐOÀN VOVINAM TỔ CHỨC GIÁO DỤC FPT.
Tập huấn nghi lễ môn phái Vovinam - Việt Võ Đạo tại Cần Thơ - Formation rituelle du Vovinam Viet Vo Dao à Can Tho.Tập huấn nghi lễ môn phái Vovinam - Việt Võ Đạo tại Cần Thơ - Formation rituelle du Vovinam Viet Vo Dao à Can Tho.

Thống kê

Số lượt truy cập 1.669.607
Tổng số Thành viên 91
Số người đang xem 54
CÁO PHÓ: THÂN PHỤ VS LÊ VĂN HÙNG QUA ĐỜI 21-7-2021 - ANNONCE DU DÉCÈS: LE PAPA DE LÊ VĂN HÙNG EST DÉCÉDÉ 21-7-2021.

Đăng ngày: 21/07/2021 22:04
CÁO PHÓ: THÂN PHỤ VS LÊ VĂN HÙNG QUA ĐỜI 21-7-2021 - ANNONCE DU DÉCÈS: LE PAPA DE LÊ VĂN HÙNG EST DÉCÉDÉ 21-7-2021.
     Xin mạn phép Ca sĩ Ngọc Sơn cũng vừa mất Mẹ, được dịch bài hát "Tình Cha" sang tiếng Pháp: "Tình Cha ấm áp như vầng Thái Dương. Ngọt ngào như giòng nước tuôn đầu nguồn. Suốt đời vì con gian nan. Ân tình đậm sâu bao nhiêu. Cha hỡi ! Cha già dấu yêu. Và con nhớ mãi những ngày tháng qua. Kỷ niệm năm nào khó phai trong lòng. Nhớ hoài tuổi thơ bên Cha, gian khổ ngày đêm chăm lo. Mong muốn con được lớn khôn. Còn nhớ những ngày ấy, những đêm trường giá lạnh. Và Cha nằm ôm con sưởi ấm những canh dài. Nhè nhẹ hôn con và Cha khẽ nói: Này con yêu ơi ! Con hãy nhớ... hãy nhớ... lời Cha sống cho nên người và con hãy chớ bao giờ dối gian. Nghèo thì cho sạch, rách sao cho thơm ! Những lời của Cha năm xưa. Con nguyện ghi sâu trong tim. Cha hỡi Cha già dấu yêu..." - "L'amour du Père est aussi tiède que le Soleil et ainsi doux que les eaux coulantes au bout de la source. Toute sa vie sacrifié pour ses enfants. Quel sentiment de gratitude et d'attachement ! Père! Mon cher vieux père. Et je me souviens encore de ces jours. Les souvenirs de quelle année sont difficiles à oublier dans mon cœur. Je me souviens souvent de mon enfance avec toi, tu es ardu jour et nuit en prenant soin de nous. Tu veux toujours que nous grandissons en home sage et intéligent. Et, je me souviens toujours de ces jours-là, de ces froides nuits glaciaux. Et toi, tu es allongé et m'embrasse dans tes bras pour me réchauffer pendant de longues heures. Tu m'embrasse et dis doucement: Hé bébé! Souviens-toi... souviens-toi.., mes paroles de vivre en vrai homme et jamais mentir. Si tu rencontre la difficulté ainsi la pauvreté, garde bien le parfum de pureté ! Les paroles du vieux père . Je souhaite de graver au fond de mon cœur. Oh, mon cher Père !" - "Vẫn biết thế gian là cõi tạm: SINH - LÃO - BỆNH - TỬ. NGHÀN ĐỜI KHÓ THAY - Sachez encore que le monde est un royaume temporaire: NAISSANCE - VIEILLARD - MALADIE - MORT. C'est difficile à changer”.


*****

ANNONCE DU DÉCÈS

Sachez encore que le monde est un royaume temporaire: NAISSANCE - VIEILLARD - MALADIE - MORT. C'est difficile à changer.

Aujourd'hui, notre famille vous annonce sincèrement:

Mr.LÊ TRUNG

(Nom & Prénom à son enfance: HUỲNH SEN).

- Nom de baptême: NGUYÊN BỒ.
- Né le : 02-02-1938 (L’année du Tigre).
- Lieu original: Village Bình Tân, District Tây Sơn, Bình Định Province.
- Résidence: 04 rue de Hùng Vương, quartier Tự An, Buôn Ma Thuột Ville, DAKLAK Province.
- Décès: à 8h30 du 21 Juillet 2021 (ou le 12 Juin de l’année lunaire du Buffle).
- Longévité: 84 ans.

PROGRAMME FUNNÉRAIRE

- Mise en cercueil à: 15h00, le 21 juillet 2021 (le 12 Juin de l’année du Nouveau Buffle).
- La visite commence à 16h00 de même jour.
- Le départ: de 7h30, le 23 juillet 2021 (le 14 Juin de l’Année du Nouveau Buffle)
- Le cercueil sera déplacé au Cimetière de la ville de Buôn Ma Thuột.
* Pendant que la famille en deuil est confuse, s'il y a quelque chose qui ne va pas, Svp, merci de nous laisser tomber.

LA FAMILLE EN DEUIL VOUS ANNONCE

  

PHÂN ƯU - CONDOLÉANCES

TỔ ĐƯỜNG MÔN PHÁI VOVINAM VIỆT VÕ ĐẠO - KÍNH VIẾNG !

 VOVINAM VIỆT VÕ ĐẠO VÕ ĐƯỜNG LAM SƠN - THÀNH KÍNH PHÂN ƯU !

Võ sư Lê Hữu Đức - Chủ tịch Hội Vovinam Việt Võ Đạo Đắk Lắk: Thầy xin chia buồn cùng em và gia đình, cầu mong linh hồn Ông sớm về miền cực lạc... 
 
Quý võ sư & Hlv đại diện Hội Vovinam Việt Võ Đạo Đắk Lắk đến dâng hương và chia buồn cùng gia đình.

Ban Lễ Nghi Hội Vovinam Việt Võ Đạo ĐắkLắk & Chi hội Vovinam Buôn Hồ. Xin chia buồn cùng VS Lê Văn Hùng và tang quyến. Nguyện cầu hương linh Cụ sớm siêu thoát hưởng miền cực lạc...
TRẦN HOÀNG KHẢI.

Gửi hoa và chia buồn giùm cho Hội Vovinam Việt Võ Đạo Vĩnh Phúc. 

Nhà báo TDTT - VS Thiện Tâm.


Nhận được tin thân phụ của VS Lê Văn Hùng vừa qua đời, xin được chia buồn cùng Võ sư và Gia đình…

Tiến sĩ - Võ sư Võ Danh Hải.

(Nguyên Tổng thư ký Liên đoàn Vovinam Việt Nam & Thế Giới).

- Vice President of World Martial Arts Union. 

- Chief of Southern Office of Vietnam Sports News (Ministry of Culture, Sports& Tourism - National Sports Administration).

- Managing Editors:  Xe & Thể Thao Online/TV/ Magazine (XevaTheThao.vn), Võ Thuật Online/ Magazine (VoThuat.vn), Khỏe - Đẹp (KhoevaDep.com.vn), Bóng Đá (BongDa.com.vn), Tin Thể Thao (TinTheThao.com.vn), Tập Thể Hình (TapTheHinh.net).


Chia buồn với Hùng và tang quyến. Nguyện cầu cho Cụ sớm siêu thoát.

Võ sư Châu Minh Hay.

*****

Liên đoàn Vovinam Việt Võ Đạo TPHCM - Kính Viếng !
Vovinam Việt Võ Đạo NTL TDTT PHÚ THỌ & ĐẠI HỌC MỞ TPHCM.

 

BẠN HỌC 

 

*****************

ĐỒNG MÔN VOVINAM VIỆT VÕ ĐẠO QUỐC TẾ

Nous sommes très triste pour ton Papa. Nous pensons beaucoup à toi et ta famille.

Sincères condoléances.

Bon courage !

Hlv Christian Bourjac - Vovinam Việt Võ Đạo Roumoules - Provence - France.

https://www.facebook.com/1006459362800178/photos/pb.1006459362800178.-2207520000../3963975587048526/?type=3&theater


 
Mes condoléances à ta famille et à tous tes proches...

Nos bonnes pensées lui accompagnent, là se trouve la paix et la quiétude....

Võ sư Tân Rousset

VOVIVNAM VIỆT VÕ ĐẠO THỤY SĨ (SUISSE - SWITZERLAND).

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1489777194724898&set=a.108890859480212&type=3&theater


  
Toutes mes  condoléances...

Bon courage le Dragon Hùng

Võ sư Jean Philippe - Vovinam Việt Võ Đạo Corsica - France.

**********

Bonjour Hung  
Condoléances à toi ainsi qu'à tous ta famille.  
Que je ton papa repose en paix. 
Mes respect à ta maman. 
Amicalement. 
Farid et le club d'Emerainville et de Ferrieres en brie de Paris - France.

********

Le chagrin est si facile à exprimer et pourtant si difficile à dire.
Je ne trouve pas les paroles pour te dire ce que je ressens. Sache que je suis de tout cœur avec toi et ta famille dans cette épreuve et que tu peux compter sur moi si tu en as besoin.
Mes sincères condoléances.
HLV Frédéric - Tổng cục huấn luyện Môn phái tại Paris - France. 
***********
Cher Maître Hung
Nous t'adressons nos sincères condoléances. Ce sont des moments difficiles et nous te souhaitons bien du courage. 
Xin gửi lời chia buồn đến thầy cùng gia đình mình. Cầu mong cho hương hồn người đã mất trở về cõi vĩnh hằng. 
Uyen et Gilles
Vovinam Việt Võ Đạo Breton - France
***********
 CHARPRENET Jacques - Syndicats/FO-SNP2E: 16:52, Th 5, 22 thg 7 (9 giờ trước)
Bonjour ( Xin Chao ) Mr Lê Văn Hùng
Hùng sincères condoléances à vous et votre famille.
Hen gap laï
Jacques Charprenet
Lien doan Phap FFKDA
***********
Je te présente mes sincères condoléances ainsi qu’à ta Maman et toute ta famille suite au décès de ton Père. Courage à vous tous dans ce moment de grande tristesse.

VS Jean Christophe Broc

Vovinam Việt Võ Đạo Marseille - France


  

Trung Huy thương mến ! Ôi chuyện đau buồn cuối cùng cũng đã đến ! Lúc này cần nén bi thương để có đủ bình tâm cùng gia đình lo tròn hậu sự cho ba, và chí thành cầu nguyện cho ba được siêu sinh về miền cực lạc. Hãy cho Thầy Cô và Chư Huynh Đệ chia sẻ nỗi đau mất mát lo lớn này với em cùng toàn thể Tang gia.

Kính cầu hồng ân Chư Phật tiếp độ hương linh ba về nơi cõi giác.

Trung Đạo & ĐGĐ HV - Đức Quốc.


Xin gửi lời chia buồn với em và gia đình.

Mong thân phụ của em ra đi được thanh thản và sớm yên nghỉ nơi cõi vĩnh hằng...

Võ sư Cẩm Bình - Vovinam Việt Võ Đạo America.


  

Chia buồn cùng gia đình Hùng.

Cầu sinh linh hồn của Ông sớm an nghỉ miền cực lạc.

Võ sư Samuel Nguyễn Đình Đức - Vovinam Việt Võ Đạo Sydney Australia.


Ông ra đi trong sự có mặt của tất cả người thân yêu; Ra đi nhẹ nhàng. Thật là phúc đức cho con cháu!

Xin thành kính chia buồn cùng võ sư Hùng- @Hùng LV và gia đình!
Nguyện cầu ông vãng sanh miền Tịnh độ!

Ban Nghi Lễ Tổ Đường Môn Phái.

    <

| Chia sẻ |
THẢO LUẬN  
Chưa có thảo luận nào
Ý KIẾN CỦA BẠN  
  Hãy đăng nhập để thảo luận
  Tin cùng loại cũ hơn
VÔ CÙNG THƯƠNG TIẾC HLV.TRƯƠNG QUANG NHA (VOVINAM QUẢNG NAM) - NOS EXTRÊMEMENTS REGRETABLES À L'INSTRUCTEUR TRƯƠNG QUANG NHA (VOVINAM QUẢNG NAM PROVINCE).
THÀNH KÍNH PHÂN ƯU CÙNG GIA ĐÌNH HLV.LAM - SINCÈRES CONDOLÉENCES AVEC LA FAMILLE DE L'INSTRUCTEUR LAM..
T/B LỄ TƯỞNG NHỚ VS TRẦN HUY PHONG & VS PHÙNG MẠNH CHỮ - ANNONCE: ANNIVERSAIRE DE LA MORT DU MAITRE TRAN HUY PHONG & PHÙNG MẠNH CHỮ.
THÀNH KÍNH PHÂN ƯU ĐẾN VS.LÊ VĂN PHÚC - SINCÈRES CONDOLÉENCES AVEC MAITRE LÊ VĂN PHÚC.
LỄ TANG VÀ ANG TÁNG VÕ SƯ ALBERT GOUILLON - CÉRÉNOMIE D'OBSÈQUES ET D'INHUMATION DE MAITRE ALBERT GOUILLON.
TIỂU SỬ VÕ SƯ ALBERT GOUILLON - BIOGRAPHIE DE MAITRE ALBERT GOUILLON.
VÔ CÙNG THƯƠNG TIẾC THẦY ALBERT GOUILLON - NOS EXTRÊMEMENTS REGRETABLES AU MAITRE ALBERT GOUILLON.
PHÂN ƯU CÙNG GIA ĐÌNH NHẠC MẪU VS.DIỆP THANH LONG - SINCÈRES CONDOLÉENCES AVEC LA FAMILLE DE LA BELLE MÈRE DE MAITRE DIỆP THANH LONG.
THÀNH KÍNH PHÂN ƯU ĐẾN VS.PHAN DƯƠNG BÌNH - SINCÈRES CONDOLÉENCES AVEC MAITRE PHAN DƯƠNG BÌNH.
BÁCH NHẬT VÃNG SINH THẦY NGUYỄN VĂN CHIẾU - 100ème jour commémoral de la mort de Maitre Nguyễn Văn Chiếu.

VOVINAM - VIỆT VÕ ĐẠO

Câu Lạc Bộ Nhà Tập Luyện TDTT Phú Thọ

Địa chỉ : 219 Lý Thường Kiệt, P.15, Q.11, TP.HCM

 Tel : 0913.833.760 -Không biết ngượng- Email BBT : vvnphutho@gmail.com

Website: www.vovinam.divivu.com Hoặc: http://vovinam.phutho.vn