Hôm nay, ngày 10/12/2022
VĂN ÔN - VÕ LUYỆN - TÔN SƯ TRỌNG ĐẠO - BÀN TAY THÉP VỚI TRÁI TIM TỪ ÁI

TIN TỨC

LIÊN KẾT WEBSITE

Tin mới đăng

VOVINAM FPT GREENWICH VIỆT NAM (CS.HCM) BIỄU DIỄN KHAI GIẢNG NĂM HỌC MỚI - Vovinam FPT Greenwich VietNam (Filiale HCM) à l'ouverture de la nouvelle année universitaire 2022 - 2023.VOVINAM FPT GREENWICH VIỆT NAM (CS.HCM) BIỄU DIỄN KHAI GIẢNG NĂM HỌC MỚI - Vovinam FPT Greenwich VietNam (Filiale HCM) à l'ouverture de la nouvelle année universitaire 2022 - 2023.
Kỷ niệm 12 năm ngày mất Chưởng môn Lê Sáng - A la 12ème Commémoration de la mort du Maitre Patriarche Lê Sáng.Kỷ niệm 12 năm ngày mất Chưởng môn Lê Sáng - A la 12ème Commémoration de la mort du Maitre Patriarche Lê Sáng.
KHÓA THI CAO ĐẲNG VOVINAM VIỆT VÕ ĐẠO 2022 - PASSAGE DE GRADE SUPERIEUR EN 2022.KHÓA THI CAO ĐẲNG VOVINAM VIỆT VÕ ĐẠO 2022 - PASSAGE DE GRADE SUPERIEUR EN 2022.
Vĩnh biệt VS.Lâm Tấn Đấu - Chủ nhiệm Võ đường VOVINAM Phong Phú - Cầu Kè - Trà Vinh - Adieu au Maitre Lam Tan Dau - Propriétaire Responsable du Centre VOVINAM Phong Phu - Cau Ke - Tra Vinh province. Vĩnh biệt VS.Lâm Tấn Đấu - Chủ nhiệm Võ đường VOVINAM Phong Phú - Cầu Kè - Trà Vinh - Adieu au Maitre Lam Tan Dau - Propriétaire Responsable du Centre VOVINAM Phong Phu - Cau Ke - Tra Vinh province.
Ý NGHĨA 10 ĐIỀU TÂM NIỆM CỦA VIỆT VÕ ĐẠO SINH - THE MEANING OF THE 10 FUNDAMENTAL PRINCIPLES - LA SIGNIFICATION DES 10 PRINCIPES FONDAMENTAUX.Ý NGHĨA 10 ĐIỀU TÂM NIỆM CỦA VIỆT VÕ ĐẠO SINH - THE MEANING OF THE 10 FUNDAMENTAL PRINCIPLES - LA SIGNIFICATION DES 10 PRINCIPES FONDAMENTAUX.
FPT GREENWICH HCM THI HỌC KỲ SUMMER PART 2 - 2022 - EXAMEN DE LA 2ème PÉRIODE D'ÉTÉ EN 2022.FPT GREENWICH HCM THI HỌC KỲ SUMMER PART 2 - 2022 - EXAMEN DE LA 2ème PÉRIODE D'ÉTÉ EN 2022.
Ý nghĩa "Danh xưng Vovinam Việt Võ Đạo-Lối Nghiêm lễ-Màu đai" - Tiểu sử Sáng tổ Nguyễn Lộc & Chưởng môn Lê Sáng - La signification "VVN VVĐ-Salutation-Couleur de ceinture" - Biographie Grands Maitres.Ý nghĩa "Danh xưng Vovinam Việt Võ Đạo-Lối Nghiêm lễ-Màu đai" - Tiểu sử Sáng tổ Nguyễn Lộc & Chưởng môn Lê Sáng - La signification "VVN VVĐ-Salutation-Couleur de ceinture" - Biographie Grands Maitres.
Ý NGHĨA 10 ĐIỀU TÂM NIỆM CỦA VIỆT VÕ ĐẠO SINH (1-5) - THE MEANING OF THE 10 FUNDAMENTAL PRINCIPLES (1-5) - LA SIGNIFICATION DES 10 PRINCIPES FONDAMENTAUX (1-5).Ý NGHĨA 10 ĐIỀU TÂM NIỆM CỦA VIỆT VÕ ĐẠO SINH (1-5) - THE MEANING OF THE 10 FUNDAMENTAL PRINCIPLES (1-5) - LA SIGNIFICATION DES 10 PRINCIPES FONDAMENTAUX (1-5).
Ý NGHĨA 10 ĐIỀU TÂM NIỆM CỦA VIỆT VÕ ĐẠO SINH (6-10) - THE MEANING OF THE 10 FUNDAMENTAL PRINCIPLES (6-10) - LA SIGNIFICATION DES 10 PRINCIPES FONDAMENTAUX (6-10).Ý NGHĨA 10 ĐIỀU TÂM NIỆM CỦA VIỆT VÕ ĐẠO SINH (6-10) - THE MEANING OF THE 10 FUNDAMENTAL PRINCIPLES (6-10) - LA SIGNIFICATION DES 10 PRINCIPES FONDAMENTAUX (6-10).
Ngày hội các CLB FPT Greenwich HCM - Orientation of Greenwich University Clubs.Ngày hội các CLB FPT Greenwich HCM - Orientation of Greenwich University Clubs.
FPT GREENWICH HCM THI HỌC KỲ SUMMER PART 1 - 2022 - EXAMEN DE LA 1ème PÉRIODE D'ÉTÉ  EN 2022.FPT GREENWICH HCM THI HỌC KỲ SUMMER PART 1 - 2022 - EXAMEN DE LA 1ème PÉRIODE D'ÉTÉ EN 2022.
THÀNH KÍNH PHÂN ƯU CÙNG GIA ĐÌNH VS.NGUYỄN TÔN KHOA - SINCÈRES CONDOLÉENCES AVEC LA FAMILLE DE MAITRE NGUYEN TON KHOA.THÀNH KÍNH PHÂN ƯU CÙNG GIA ĐÌNH VS.NGUYỄN TÔN KHOA - SINCÈRES CONDOLÉENCES AVEC LA FAMILLE DE MAITRE NGUYEN TON KHOA.
KÝ ỨC VOVINAM BUÔN MA THUỘT I-II-III - SOUVENIRS AVEC VOVINAM DE BUÔN MA THUỘT I-II-III.KÝ ỨC VOVINAM BUÔN MA THUỘT I-II-III - SOUVENIRS AVEC VOVINAM DE BUÔN MA THUỘT I-II-III.
Vĩnh biệt thầy Lê Hữu Đức - Chủ tịch HỘI VOVINAM ĐẮKLẮK - Adieu à notre Maitre Lê Hữu Đức - Président de l'Association VoViNam DakLak province.Vĩnh biệt thầy Lê Hữu Đức - Chủ tịch HỘI VOVINAM ĐẮKLẮK - Adieu à notre Maitre Lê Hữu Đức - Président de l'Association VoViNam DakLak province.
Vovinam sau SEA Games 31: Nỗ lực quảng bá khắp khu vực Đông Nam Á - Après le 31ème Sea Games: s'efforcer à propager le Vovinam dans toute l'Asie du Sud d'Est.   Vovinam sau SEA Games 31: Nỗ lực quảng bá khắp khu vực Đông Nam Á - Après le 31ème Sea Games: s'efforcer à propager le Vovinam dans toute l'Asie du Sud d'Est.
SEA GAMES 31: VOVINAM TRƯỚC GIỜ NHẬP CUỘC - VOVINAM AVANT D'ENTRER À LA COMPÉTITION.SEA GAMES 31: VOVINAM TRƯỚC GIỜ NHẬP CUỘC - VOVINAM AVANT D'ENTRER À LA COMPÉTITION.
Tưởng niệm Sáng Tổ Nguyễn Lộc lần thứ 62 (04/04/1960 -04/04/2022 ÂL) - La 62ème Commémoration du Décès du Fondateur Nguyễn Lộc (04/04/1960 - 04/04/2022 Lunnaire).Tưởng niệm Sáng Tổ Nguyễn Lộc lần thứ 62 (04/04/1960 -04/04/2022 ÂL) - La 62ème Commémoration du Décès du Fondateur Nguyễn Lộc (04/04/1960 - 04/04/2022 Lunnaire).
Trong giờ học Vovinam FPT Greenwich TPHCM - Vovinam FPT University of Greenwich HCM in a lesson 20/4/2022.Trong giờ học Vovinam FPT Greenwich TPHCM - Vovinam FPT University of Greenwich HCM in a lesson 20/4/2022.
FPT GREENWICH HCM THI HỌC KỲ SPRING PART 2 - 2022 - EXAMEN DE LA 2ème PÉRIODE DE PRINTEMPS EN 2022.FPT GREENWICH HCM THI HỌC KỲ SPRING PART 2 - 2022 - EXAMEN DE LA 2ème PÉRIODE DE PRINTEMPS EN 2022.
VOVINAM VIỆT VÕ ĐẠO HƯỚNG ĐẾN LỄ TƯỞNG NIỆM  SÁNG TỔ NGUYỄN LỘC LẦN THỨ 62 - Vers la 62ème Commémoration du Décès du Fondateur Nguyễn Lộc. VOVINAM VIỆT VÕ ĐẠO HƯỚNG ĐẾN LỄ TƯỞNG NIỆM SÁNG TỔ NGUYỄN LỘC LẦN THỨ 62 - Vers la 62ème Commémoration du Décès du Fondateur Nguyễn Lộc.
FPT GREENWICH HCM THI HỌC KỲ SPRING PART 1 - 2022 - EXAMEN DE LA 1ème PÉRIODE DE PRINTEMPS EN 2022.FPT GREENWICH HCM THI HỌC KỲ SPRING PART 1 - 2022 - EXAMEN DE LA 1ème PÉRIODE DE PRINTEMPS EN 2022.
PHÂN ƯU CÙNG GIA ĐÌNH THÂN MẪU VS.TRINH THẾ HÙNG - SINCÈRES CONDOLÉENCES AVEC LA FAMILLE DE LA MÈRE DE MAITRE TRỊNH THẾ HÙNG.PHÂN ƯU CÙNG GIA ĐÌNH THÂN MẪU VS.TRINH THẾ HÙNG - SINCÈRES CONDOLÉENCES AVEC LA FAMILLE DE LA MÈRE DE MAITRE TRỊNH THẾ HÙNG.
VOVINAM FPT GREENWICH HCM KẾT THÚC KHÓA HỌC ONLINE - HỌC KỲ FALL PART 2 - 2021 (VOVINAM FPT GREENWICH HCM TERMINÉ LES COURS EN LIGNE TRISMETRE D'AUTOMNE, PART 2 - 2021).VOVINAM FPT GREENWICH HCM KẾT THÚC KHÓA HỌC ONLINE - HỌC KỲ FALL PART 2 - 2021 (VOVINAM FPT GREENWICH HCM TERMINÉ LES COURS EN LIGNE TRISMETRE D'AUTOMNE, PART 2 - 2021).
ĐÔI NÉT VỀ VÕ SƯ MAI VĂN HIỆP - À PROPOS DE MAITRE MAI VĂN HIỆP.ĐÔI NÉT VỀ VÕ SƯ MAI VĂN HIỆP - À PROPOS DE MAITRE MAI VĂN HIỆP.
THÀNH KÍNH PHÂN ƯU CÙNG GIA ĐÌNH VS.MAI VĂN HIỆP - SINCÈRES CONDOLÉENCES AVEC LA FAMILLE DE MAITRE MAI VĂN HIỆP.THÀNH KÍNH PHÂN ƯU CÙNG GIA ĐÌNH VS.MAI VĂN HIỆP - SINCÈRES CONDOLÉENCES AVEC LA FAMILLE DE MAITRE MAI VĂN HIỆP.
TRI ÂN 20-11 "THẦY TÔI & NGHIỆP VÕ" - A la gratitude de la Journée des Enseignants VN du 20 Novembre "Notre Maître & Sa carrière d'arts martiaux".TRI ÂN 20-11 "THẦY TÔI & NGHIỆP VÕ" - A la gratitude de la Journée des Enseignants VN du 20 Novembre "Notre Maître & Sa carrière d'arts martiaux".
VOVINAM FPT GREENWICH HCM KẾT THÚC KHÓA HỌC ONLINE - HỌC KỲ FALL PART 1 - 2021 ( (VOVINAM FPT GREENWICH HCM TERMINÉ LES COURS EN LIGNE TRISMETRE D'AUTOMNE, PART 1 - 2021).VOVINAM FPT GREENWICH HCM KẾT THÚC KHÓA HỌC ONLINE - HỌC KỲ FALL PART 1 - 2021 ( (VOVINAM FPT GREENWICH HCM TERMINÉ LES COURS EN LIGNE TRISMETRE D'AUTOMNE, PART 1 - 2021).
''CHÚC MỪNG SINH NHẬT LẦN THỨ 70 CỦA THẦY SEN - HAPPY 70th BIRTHDAY OF MASTER SEN - JOYEUX 70ème ANNIVERSAIRE DE MAITRE SEN !!!''.''CHÚC MỪNG SINH NHẬT LẦN THỨ 70 CỦA THẦY SEN - HAPPY 70th BIRTHDAY OF MASTER SEN - JOYEUX 70ème ANNIVERSAIRE DE MAITRE SEN !!!''.
SÁCH MỚI: TIẾP BƯỚC SÁNG TỔ (Tập 2) - THE NEW EDITION: IN THE FOOTSTEPS OF THE FOUNDING MASTER (Volume 2) - NOUVELLE ÉDITION: SUR LES TRACES DU MAITRE FONDATEUR (Volume 2).SÁCH MỚI: TIẾP BƯỚC SÁNG TỔ (Tập 2) - THE NEW EDITION: IN THE FOOTSTEPS OF THE FOUNDING MASTER (Volume 2) - NOUVELLE ÉDITION: SUR LES TRACES DU MAITRE FONDATEUR (Volume 2).
Kỷ niệm 11 năm ngày mất Chưởng môn Lê Sáng - A la 11ème Commémoration de la mort du Maitre Patriarche Lê Sáng.Kỷ niệm 11 năm ngày mất Chưởng môn Lê Sáng - A la 11ème Commémoration de la mort du Maitre Patriarche Lê Sáng.

Thống kê

Số lượt truy cập 1.490.008
Tổng số Thành viên 91
Số người đang xem 39
CÁO PHÓ: THÂN PHỤ VS LÊ VĂN HÙNG QUA ĐỜI 21-7-2021 - ANNONCE DU DÉCÈS: LE PAPA DE LÊ VĂN HÙNG EST DÉCÉDÉ 21-7-2021.

Đăng ngày: 21/07/2021 22:04
CÁO PHÓ: THÂN PHỤ VS LÊ VĂN HÙNG QUA ĐỜI 21-7-2021 - ANNONCE DU DÉCÈS: LE PAPA DE LÊ VĂN HÙNG EST DÉCÉDÉ 21-7-2021.
     Xin mạn phép Ca sĩ Ngọc Sơn cũng vừa mất Mẹ, được dịch bài hát "Tình Cha" sang tiếng Pháp: "Tình Cha ấm áp như vầng Thái Dương. Ngọt ngào như giòng nước tuôn đầu nguồn. Suốt đời vì con gian nan. Ân tình đậm sâu bao nhiêu. Cha hỡi ! Cha già dấu yêu. Và con nhớ mãi những ngày tháng qua. Kỷ niệm năm nào khó phai trong lòng. Nhớ hoài tuổi thơ bên Cha, gian khổ ngày đêm chăm lo. Mong muốn con được lớn khôn. Còn nhớ những ngày ấy, những đêm trường giá lạnh. Và Cha nằm ôm con sưởi ấm những canh dài. Nhè nhẹ hôn con và Cha khẽ nói: Này con yêu ơi ! Con hãy nhớ... hãy nhớ... lời Cha sống cho nên người và con hãy chớ bao giờ dối gian. Nghèo thì cho sạch, rách sao cho thơm ! Những lời của Cha năm xưa. Con nguyện ghi sâu trong tim. Cha hỡi Cha già dấu yêu..." - "L'amour du Père est aussi tiède que le Soleil et ainsi doux que les eaux coulantes au bout de la source. Toute sa vie sacrifié pour ses enfants. Quel sentiment de gratitude et d'attachement ! Père! Mon cher vieux père. Et je me souviens encore de ces jours. Les souvenirs de quelle année sont difficiles à oublier dans mon cœur. Je me souviens souvent de mon enfance avec toi, tu es ardu jour et nuit en prenant soin de nous. Tu veux toujours que nous grandissons en home sage et intéligent. Et, je me souviens toujours de ces jours-là, de ces froides nuits glaciaux. Et toi, tu es allongé et m'embrasse dans tes bras pour me réchauffer pendant de longues heures. Tu m'embrasse et dis doucement: Hé bébé! Souviens-toi... souviens-toi.., mes paroles de vivre en vrai homme et jamais mentir. Si tu rencontre la difficulté ainsi la pauvreté, garde bien le parfum de pureté ! Les paroles du vieux père . Je souhaite de graver au fond de mon cœur. Oh, mon cher Père !" - "Vẫn biết thế gian là cõi tạm: SINH - LÃO - BỆNH - TỬ. NGHÀN ĐỜI KHÓ THAY - Sachez encore que le monde est un royaume temporaire: NAISSANCE - VIEILLARD - MALADIE - MORT. C'est difficile à changer”.


*****

ANNONCE DU DÉCÈS

Sachez encore que le monde est un royaume temporaire: NAISSANCE - VIEILLARD - MALADIE - MORT. C'est difficile à changer.

Aujourd'hui, notre famille vous annonce sincèrement:

Mr.LÊ TRUNG

(Nom & Prénom à son enfance: HUỲNH SEN).

- Nom de baptême: NGUYÊN BỒ.
- Né le : 02-02-1938 (L’année du Tigre).
- Lieu original: Village Bình Tân, District Tây Sơn, Bình Định Province.
- Résidence: 04 rue de Hùng Vương, quartier Tự An, Buôn Ma Thuột Ville, DAKLAK Province.
- Décès: à 8h30 du 21 Juillet 2021 (ou le 12 Juin de l’année lunaire du Buffle).
- Longévité: 84 ans.

PROGRAMME FUNNÉRAIRE

- Mise en cercueil à: 15h00, le 21 juillet 2021 (le 12 Juin de l’année du Nouveau Buffle).
- La visite commence à 16h00 de même jour.
- Le départ: de 7h30, le 23 juillet 2021 (le 14 Juin de l’Année du Nouveau Buffle)
- Le cercueil sera déplacé au Cimetière de la ville de Buôn Ma Thuột.
* Pendant que la famille en deuil est confuse, s'il y a quelque chose qui ne va pas, Svp, merci de nous laisser tomber.

LA FAMILLE EN DEUIL VOUS ANNONCE

  

PHÂN ƯU - CONDOLÉANCES

TỔ ĐƯỜNG MÔN PHÁI VOVINAM VIỆT VÕ ĐẠO - KÍNH VIẾNG !

 VOVINAM VIỆT VÕ ĐẠO VÕ ĐƯỜNG LAM SƠN - THÀNH KÍNH PHÂN ƯU !

Võ sư Lê Hữu Đức - Chủ tịch Hội Vovinam Việt Võ Đạo Đắk Lắk: Thầy xin chia buồn cùng em và gia đình, cầu mong linh hồn Ông sớm về miền cực lạc... 
 
Quý võ sư & Hlv đại diện Hội Vovinam Việt Võ Đạo Đắk Lắk đến dâng hương và chia buồn cùng gia đình.

Ban Lễ Nghi Hội Vovinam Việt Võ Đạo ĐắkLắk & Chi hội Vovinam Buôn Hồ. Xin chia buồn cùng VS Lê Văn Hùng và tang quyến. Nguyện cầu hương linh Cụ sớm siêu thoát hưởng miền cực lạc...
TRẦN HOÀNG KHẢI.

Gửi hoa và chia buồn giùm cho Hội Vovinam Việt Võ Đạo Vĩnh Phúc. 

Nhà báo TDTT - VS Thiện Tâm.


Nhận được tin thân phụ của VS Lê Văn Hùng vừa qua đời, xin được chia buồn cùng Võ sư và Gia đình…

Tiến sĩ - Võ sư Võ Danh Hải.

(Nguyên Tổng thư ký Liên đoàn Vovinam Việt Nam & Thế Giới).

- Vice President of World Martial Arts Union. 

- Chief of Southern Office of Vietnam Sports News (Ministry of Culture, Sports& Tourism - National Sports Administration).

- Managing Editors:  Xe & Thể Thao Online/TV/ Magazine (XevaTheThao.vn), Võ Thuật Online/ Magazine (VoThuat.vn), Khỏe - Đẹp (KhoevaDep.com.vn), Bóng Đá (BongDa.com.vn), Tin Thể Thao (TinTheThao.com.vn), Tập Thể Hình (TapTheHinh.net).


Chia buồn với Hùng và tang quyến. Nguyện cầu cho Cụ sớm siêu thoát.

Võ sư Châu Minh Hay.

*****

Liên đoàn Vovinam Việt Võ Đạo TPHCM - Kính Viếng !
Vovinam Việt Võ Đạo NTL TDTT PHÚ THỌ & ĐẠI HỌC MỞ TPHCM.

 

BẠN HỌC 

 

*****************

ĐỒNG MÔN VOVINAM VIỆT VÕ ĐẠO QUỐC TẾ

Nous sommes très triste pour ton Papa. Nous pensons beaucoup à toi et ta famille.

Sincères condoléances.

Bon courage !

Hlv Christian Bourjac - Vovinam Việt Võ Đạo Roumoules - Provence - France.

https://www.facebook.com/1006459362800178/photos/pb.1006459362800178.-2207520000../3963975587048526/?type=3&theater


 
Mes condoléances à ta famille et à tous tes proches...

Nos bonnes pensées lui accompagnent, là se trouve la paix et la quiétude....

Võ sư Tân Rousset

VOVIVNAM VIỆT VÕ ĐẠO THỤY SĨ (SUISSE - SWITZERLAND).

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1489777194724898&set=a.108890859480212&type=3&theater


  
Toutes mes  condoléances...

Bon courage le Dragon Hùng

Võ sư Jean Philippe - Vovinam Việt Võ Đạo Corsica - France.

**********

Bonjour Hung  
Condoléances à toi ainsi qu'à tous ta famille.  
Que je ton papa repose en paix. 
Mes respect à ta maman. 
Amicalement. 
Farid et le club d'Emerainville et de Ferrieres en brie de Paris - France.

********

Le chagrin est si facile à exprimer et pourtant si difficile à dire.
Je ne trouve pas les paroles pour te dire ce que je ressens. Sache que je suis de tout cœur avec toi et ta famille dans cette épreuve et que tu peux compter sur moi si tu en as besoin.
Mes sincères condoléances.
HLV Frédéric - Tổng cục huấn luyện Môn phái tại Paris - France. 
***********
Cher Maître Hung
Nous t'adressons nos sincères condoléances. Ce sont des moments difficiles et nous te souhaitons bien du courage. 
Xin gửi lời chia buồn đến thầy cùng gia đình mình. Cầu mong cho hương hồn người đã mất trở về cõi vĩnh hằng. 
Uyen et Gilles
Vovinam Việt Võ Đạo Breton - France
***********
 CHARPRENET Jacques - Syndicats/FO-SNP2E: 16:52, Th 5, 22 thg 7 (9 giờ trước)
Bonjour ( Xin Chao ) Mr Lê Văn Hùng
Hùng sincères condoléances à vous et votre famille.
Hen gap laï
Jacques Charprenet
Lien doan Phap FFKDA
***********
Je te présente mes sincères condoléances ainsi qu’à ta Maman et toute ta famille suite au décès de ton Père. Courage à vous tous dans ce moment de grande tristesse.

VS Jean Christophe Broc

Vovinam Việt Võ Đạo Marseille - France


  

Trung Huy thương mến ! Ôi chuyện đau buồn cuối cùng cũng đã đến ! Lúc này cần nén bi thương để có đủ bình tâm cùng gia đình lo tròn hậu sự cho ba, và chí thành cầu nguyện cho ba được siêu sinh về miền cực lạc. Hãy cho Thầy Cô và Chư Huynh Đệ chia sẻ nỗi đau mất mát lo lớn này với em cùng toàn thể Tang gia.

Kính cầu hồng ân Chư Phật tiếp độ hương linh ba về nơi cõi giác.

Trung Đạo & ĐGĐ HV - Đức Quốc.


Xin gửi lời chia buồn với em và gia đình.

Mong thân phụ của em ra đi được thanh thản và sớm yên nghỉ nơi cõi vĩnh hằng...

Võ sư Cẩm Bình - Vovinam Việt Võ Đạo America.


  

Chia buồn cùng gia đình Hùng.

Cầu sinh linh hồn của Ông sớm an nghỉ miền cực lạc.

Võ sư Samuel Nguyễn Đình Đức - Vovinam Việt Võ Đạo Sydney Australia.


Ông ra đi trong sự có mặt của tất cả người thân yêu; Ra đi nhẹ nhàng. Thật là phúc đức cho con cháu!

Xin thành kính chia buồn cùng võ sư Hùng- @Hùng LV và gia đình!
Nguyện cầu ông vãng sanh miền Tịnh độ!

Ban Nghi Lễ Tổ Đường Môn Phái.

    <

| Chia sẻ |
THẢO LUẬN  
Chưa có thảo luận nào
Ý KIẾN CỦA BẠN  
  Hãy đăng nhập để thảo luận
  Tin cùng loại cũ hơn
VÔ CÙNG THƯƠNG TIẾC HLV.TRƯƠNG QUANG NHA (VOVINAM QUẢNG NAM) - NOS EXTRÊMEMENTS REGRETABLES À L'INSTRUCTEUR TRƯƠNG QUANG NHA (VOVINAM QUẢNG NAM PROVINCE).
THÀNH KÍNH PHÂN ƯU CÙNG GIA ĐÌNH HLV.LAM - SINCÈRES CONDOLÉENCES AVEC LA FAMILLE DE L'INSTRUCTEUR LAM..
T/B LỄ TƯỞNG NHỚ VS TRẦN HUY PHONG & VS PHÙNG MẠNH CHỮ - ANNONCE: ANNIVERSAIRE DE LA MORT DU MAITRE TRAN HUY PHONG & PHÙNG MẠNH CHỮ.
THÀNH KÍNH PHÂN ƯU ĐẾN VS.LÊ VĂN PHÚC - SINCÈRES CONDOLÉENCES AVEC MAITRE LÊ VĂN PHÚC.
LỄ TANG VÀ ANG TÁNG VÕ SƯ ALBERT GOUILLON - CÉRÉNOMIE D'OBSÈQUES ET D'INHUMATION DE MAITRE ALBERT GOUILLON.
TIỂU SỬ VÕ SƯ ALBERT GOUILLON - BIOGRAPHIE DE MAITRE ALBERT GOUILLON.
VÔ CÙNG THƯƠNG TIẾC THẦY ALBERT GOUILLON - NOS EXTRÊMEMENTS REGRETABLES AU MAITRE ALBERT GOUILLON.
PHÂN ƯU CÙNG GIA ĐÌNH NHẠC MẪU VS.DIỆP THANH LONG - SINCÈRES CONDOLÉENCES AVEC LA FAMILLE DE LA BELLE MÈRE DE MAITRE DIỆP THANH LONG.
THÀNH KÍNH PHÂN ƯU ĐẾN VS.PHAN DƯƠNG BÌNH - SINCÈRES CONDOLÉENCES AVEC MAITRE PHAN DƯƠNG BÌNH.
BÁCH NHẬT VÃNG SINH THẦY NGUYỄN VĂN CHIẾU - 100ème jour commémoral de la mort de Maitre Nguyễn Văn Chiếu.

VOVINAM - VIỆT VÕ ĐẠO

Câu Lạc Bộ Nhà Tập Luyện TDTT Phú Thọ

Địa chỉ : 219 Lý Thường Kiệt, P.15, Q.11, TP.HCM

 Tel : 0913.833.760 -Không biết ngượng- Email BBT : vvnphutho@gmail.com

Website: www.vovinam.divivu.com Hoặc: http://vovinam.phutho.vn