Hôm nay, ngày 29/11/2023
VĂN ÔN - VÕ LUYỆN - TÔN SƯ TRỌNG ĐẠO - BÀN TAY THÉP VỚI TRÁI TIM TỪ ÁI

TIN TỨC

LIÊN KẾT WEBSITE

Tin mới đăng

Tận tâm tận lực lan tỏa Vovinam - Dédié à la diffusion du Vovinam. Tận tâm tận lực lan tỏa Vovinam - Dédié à la diffusion du Vovinam.
KHAI MẠC GIẢI VÔ ĐỊCH VOVINAM THẾ GIỚI LẦN 7 - 2023 - OUVERTURE DU 7ème CHAMPIONNAT MONDIAL DU VOVINAM EN 2023.KHAI MẠC GIẢI VÔ ĐỊCH VOVINAM THẾ GIỚI LẦN 7 - 2023 - OUVERTURE DU 7ème CHAMPIONNAT MONDIAL DU VOVINAM EN 2023.
GIẢI VÔ ĐỊCH VOVINAM THẾ GIỚI LẦN VII NĂM 2023 - The 7th WVVF World Vovinam Championships 2023.GIẢI VÔ ĐỊCH VOVINAM THẾ GIỚI LẦN VII NĂM 2023 - The 7th WVVF World Vovinam Championships 2023.
TRI ÂN 20-11 "THẦY TÔI & NGHIỆP VÕ" - A la gratitude de la Journée des Enseignants Vietnamiens du 20 Novembre "Notre Maître & Sa carrière d'arts martiaux".TRI ÂN 20-11 "THẦY TÔI & NGHIỆP VÕ" - A la gratitude de la Journée des Enseignants Vietnamiens du 20 Novembre "Notre Maître & Sa carrière d'arts martiaux".
HÀNH TRÌNH 85 NĂM VOVINAM VIỆT VÕ ĐẠO TRỞ THÀNH DI SẢN VĂN HÓA PHI VẬT THỂ QUỐC GIA - L'ITINÉRAIRE DE 85 ANS DU VOVINAM VIỆT VÕ ĐẠO DEVENU LA PATRIMOINE CULTUREL IMMATÉRIEL NATIONALHÀNH TRÌNH 85 NĂM VOVINAM VIỆT VÕ ĐẠO TRỞ THÀNH DI SẢN VĂN HÓA PHI VẬT THỂ QUỐC GIA - L'ITINÉRAIRE DE 85 ANS DU VOVINAM VIỆT VÕ ĐẠO DEVENU LA PATRIMOINE CULTUREL IMMATÉRIEL NATIONAL
Tự hào Vovinam được công nhận Di Sản Văn Hóa Phi Vật Thể Quốc Gia - Vovinam est fier d'être reconnu comme Patrimoine Culturel Immatériel National.Tự hào Vovinam được công nhận Di Sản Văn Hóa Phi Vật Thể Quốc Gia - Vovinam est fier d'être reconnu comme Patrimoine Culturel Immatériel National.
Vovinam được công nhận Di Sản Văn Hóa Phi Vật Thể Quốc Gia - Vovinam est reconnu comme Patrimoine Culturel Immatériel National.Vovinam được công nhận Di Sản Văn Hóa Phi Vật Thể Quốc Gia - Vovinam est reconnu comme Patrimoine Culturel Immatériel National.
PHÁT BIỂU CỦA HỘI ĐỒNG VÕ SƯ CHƯỞNG QUẢN NHÂN LỄ KỶ NIỆM 85 NĂM THÀNH LẬP MÔN PHÁI VOVINAM VIỆT VÕ ĐẠO (1938-2023) - Paroles du Conseil des Maîtres lors 85ème Anniversaire de l'École (1938-2023).PHÁT BIỂU CỦA HỘI ĐỒNG VÕ SƯ CHƯỞNG QUẢN NHÂN LỄ KỶ NIỆM 85 NĂM THÀNH LẬP MÔN PHÁI VOVINAM VIỆT VÕ ĐẠO (1938-2023) - Paroles du Conseil des Maîtres lors 85ème Anniversaire de l'École (1938-2023).
 ''CHÚC MỪNG SINH NHẬT LẦN THỨ 72 CỦA THẦY SEN - HAPPY 70th BIRTHDAY OF MASTER SEN - JOYEUX 72ème ANNIVERSAIRE DE MAITRE SEN !!!''. ''CHÚC MỪNG SINH NHẬT LẦN THỨ 72 CỦA THẦY SEN - HAPPY 70th BIRTHDAY OF MASTER SEN - JOYEUX 72ème ANNIVERSAIRE DE MAITRE SEN !!!''.
Học võ và dạy võ xưa và nay - Apprendre & Enseigner l'art martial de l'autrefois et de nos jour.Học võ và dạy võ xưa và nay - Apprendre & Enseigner l'art martial de l'autrefois et de nos jour.
Võ và truyền thống “Tôn sư trọng đạo” - L'art martial & Sa tradition “Respecter son Maître & Respecter sa voie morale”.Võ và truyền thống “Tôn sư trọng đạo” - L'art martial & Sa tradition “Respecter son Maître & Respecter sa voie morale”.
Truyền thống "Tôn Sư Trọng Đạo" - Tradition “Respecter son Maître & Respecter sa voie morale”.Truyền thống "Tôn Sư Trọng Đạo" - Tradition “Respecter son Maître & Respecter sa voie morale”.
PHÁT HÀNH BỘ TEM CHUNG VOVINAM VIỆT NAM & VÕ ẤN ĐỘ - PUBLICATION D'UNE COLLECTION COMMUNE DE TIMBRE DU VOVINAM VIETNAM & ARTS MARTIAUXINDIENS EN 2023.PHÁT HÀNH BỘ TEM CHUNG VOVINAM VIỆT NAM & VÕ ẤN ĐỘ - PUBLICATION D'UNE COLLECTION COMMUNE DE TIMBRE DU VOVINAM VIETNAM & ARTS MARTIAUXINDIENS EN 2023.
Kỷ niệm 13 năm ngày mất Chưởng môn Lê Sáng - A la 13ème Commémoration de la mort du Maitre Patriarche Lê Sáng (2010-2023).Kỷ niệm 13 năm ngày mất Chưởng môn Lê Sáng - A la 13ème Commémoration de la mort du Maitre Patriarche Lê Sáng (2010-2023).
Thông báo: Lễ Giổ Chưởng Môn Lê Sáng lần thứ 13 (2010 - 2013) - Annonce: Organisation à la 13ème Cérémonie commémorale de la mort du Maitre Patriarche LÊ SÁNG (2010 - 2013).Thông báo: Lễ Giổ Chưởng Môn Lê Sáng lần thứ 13 (2010 - 2013) - Annonce: Organisation à la 13ème Cérémonie commémorale de la mort du Maitre Patriarche LÊ SÁNG (2010 - 2013).
PHÂN ƯU CÙNG GIA ĐÌNH THÂN MẪU VS.VŨ TRỌNG BẢO - SINCÈRES CONDOLÉENCES AVEC LA FAMILLE DE LA MÈRE DE MAITRE VŨ TRỌNG BẢO.PHÂN ƯU CÙNG GIA ĐÌNH THÂN MẪU VS.VŨ TRỌNG BẢO - SINCÈRES CONDOLÉENCES AVEC LA FAMILLE DE LA MÈRE DE MAITRE VŨ TRỌNG BẢO.
DI NGÔN CỦA SÁNG TỔ NGUYỄN LỘC (1912-1960) - Les dernières paroles du Maitre Fondateur Nguyễn Lộc (1912-1960).DI NGÔN CỦA SÁNG TỔ NGUYỄN LỘC (1912-1960) - Les dernières paroles du Maitre Fondateur Nguyễn Lộc (1912-1960).
VVF thông báo về việc tổ chức Kỳ thi thăng đai cấp cao đẳng môn Vovinam Việt Võ Đạo tại Trường IVS - HN - VVF informe concernant le Passage de grade supérieur organisé au Lycée IVS de HN.VVF thông báo về việc tổ chức Kỳ thi thăng đai cấp cao đẳng môn Vovinam Việt Võ Đạo tại Trường IVS - HN - VVF informe concernant le Passage de grade supérieur organisé au Lycée IVS de HN.
"CÕNG RẮN CẮN GÀ NHÀ - “Qu'il est plus aigu que la dent d'un serpent D'avoir un enfant ingrat"."CÕNG RẮN CẮN GÀ NHÀ - “Qu'il est plus aigu que la dent d'un serpent D'avoir un enfant ingrat".
''GIẬU ĐỔ BÌM LEO - When the tree is fallen, everyone run to it with his axe - Lorsque l'arbre est tombé , tout le monde court à elle avec sa hache''.''GIẬU ĐỔ BÌM LEO - When the tree is fallen, everyone run to it with his axe - Lorsque l'arbre est tombé , tout le monde court à elle avec sa hache''.
Luật nhân quả đối với người “ác khẩu” - The law of Karma with an "evil tongue" person - La loi du Karma avec la "personne à la mauvaise langue".Luật nhân quả đối với người “ác khẩu” - The law of Karma with an "evil tongue" person - La loi du Karma avec la "personne à la mauvaise langue".
''Ăn cháo đá bát - Bite the hand that feeds - La fête passée, adieux le Saint''.''Ăn cháo đá bát - Bite the hand that feeds - La fête passée, adieux le Saint''.
LÒNG TỰ TRỌNG - RESPECT DE SOI.LÒNG TỰ TRỌNG - RESPECT DE SOI.
Chúc mừng Sinh nhật Tập đoàn FPT 35 năm Thành lập & Phát triển (13/9/1988 - 13/9/2023). Happy 35 th Birthday of Etablishment & Development of FPT Corporation (13/9/1988 - 13/9/2023). Chúc mừng Sinh nhật Tập đoàn FPT 35 năm Thành lập & Phát triển (13/9/1988 - 13/9/2023). Happy 35 th Birthday of Etablishment & Development of FPT Corporation (13/9/1988 - 13/9/2023).
Tuổi trẻ Online: Doanh nghiệp nói gì về chất lượng sinh viên Greenwich Việt Nam ?Tuổi trẻ Online: Doanh nghiệp nói gì về chất lượng sinh viên Greenwich Việt Nam ?
Hơn 1500 sinh viên nhập học Greenwich Việt Nam - Plus de 1.500 nouveaux étudiants à l'entrée de l'Université Greenwich Viet Nam. Hơn 1500 sinh viên nhập học Greenwich Việt Nam - Plus de 1.500 nouveaux étudiants à l'entrée de l'Université Greenwich Viet Nam.
VOVINAM GREENWICH VIETNAM (CS.TPHCM) BIỂU DIỄN KHAI GIẢNG NĂM HỌC MỚI 2023-2024 - VOVINAM GREENWICH VIETNAM A HCM VILLE EN DEMONSTRATION POUR LA NOUVELLE ANNÉE UNIVERSITAIRE 2023-2024.VOVINAM GREENWICH VIETNAM (CS.TPHCM) BIỂU DIỄN KHAI GIẢNG NĂM HỌC MỚI 2023-2024 - VOVINAM GREENWICH VIETNAM A HCM VILLE EN DEMONSTRATION POUR LA NOUVELLE ANNÉE UNIVERSITAIRE 2023-2024.
VOVINAM ĐẠI HỌC  GREENWICH VIỆT NAM (TP.HCM) THI HỌC KỲ SUMMER II - 2023 - EXAMEN DE LA 2ème PÉRIODE D'ÉTÉ EN 2023.VOVINAM ĐẠI HỌC GREENWICH VIỆT NAM (TP.HCM) THI HỌC KỲ SUMMER II - 2023 - EXAMEN DE LA 2ème PÉRIODE D'ÉTÉ EN 2023.
CÔNG BỐ TRANG THÔNG TIN & LOGO CHÍNH THỨC CỦA LIÊN ĐOÀN VOVINAM TỔ CHỨC GIÁO DỤC FPT.CÔNG BỐ TRANG THÔNG TIN & LOGO CHÍNH THỨC CỦA LIÊN ĐOÀN VOVINAM TỔ CHỨC GIÁO DỤC FPT.
Tập huấn nghi lễ môn phái Vovinam - Việt Võ Đạo tại Cần Thơ - Formation rituelle du Vovinam Viet Vo Dao à Can Tho.Tập huấn nghi lễ môn phái Vovinam - Việt Võ Đạo tại Cần Thơ - Formation rituelle du Vovinam Viet Vo Dao à Can Tho.

Thống kê

Số lượt truy cập 1.669.646
Tổng số Thành viên 91
Số người đang xem 45
TIỂU SỬ VÕ SƯ ALBERT GOUILLON - BIOGRAPHIE DE MAITRE ALBERT GOUILLON.

Đăng ngày: 06/06/2020 18:57
TIỂU SỬ VÕ SƯ ALBERT GOUILLON - BIOGRAPHIE DE MAITRE ALBERT GOUILLON.
    "ƠN CAO SÁNG TỔ VƯƠN TRỜI THẲM. NGHĨA NẶNG SƯ MÔN THẮM ĐẤT DÀY - LE SENTIMENT DE GRATITUDE ENTRE LE MAITRE ET L'ÉLÈVE EST ÉTERNEL"...- "NGOẢNH NHÌN CUỘC ĐỜI NHƯ GIẤC MỘNG : ĐƯỢC - MẤT - BẠI - THÀNH - BỔNG CHỐC HÓA HƯ KHÔNG - SE RETOURNER LA VIE COMME UN RÊVE : GAGNÉ - PERDU - ÉCHEC - RÉUSSITE SONT NÉANTISÉS TOUT D'UN COUP" !!!


 


 TIỂU SỬ VÕ SƯ ALBERT GUILLON

    Võ sư Albert Gouillon sinh ngày 17 tháng 01 năm 1936, mang hai dòng máu cha Pháp - mẹ Việt (bà con Việt Nam thường gọi là bác Sáu hay ông Sáu).

    Võ Sư Albert Gouillon bắt đầu gia nhập Vovinam vào đầu những năm 1970 và tham gia huấn luyện vào giữa những năm 1970. Ông là một giáo viên Giáo dục Thể chất và Thể thao ở Paris. Vào những năm 1980, ông đã tiên phong phát triển Vovinam trong Liên hiệp Thể thao Học đường Quốc gia Pháp UNSS (Union Nationnale du Sport Scolaire https://unss.org/) và tích hợp Vovinam vào chương trình tú tài. 

    Từ năm 1995, ông trở về Việt Nam mỗi năm cùng với các học trò của mình và dân chủ hóa những thay đổi từ kỹ thuật Vovinam của Pháp bị cô lập sang các kỹ thuật được thụ huấn tại Tổ đường Môn phái số 31 Sư Vạn Hạnh, Q10 - TPHCM.

    Được ví như một nhiếp ảnh gia với tính cách thẳng thắng, không kém phần hài hước, có tính thuyết phục cao, Ông cũng giúp nhiều Võ sư, Huấn luyện viên từ nhiều môn võ khác chuyển sang Vovinam và luôn không quên khuyên họ về Việt Nam tìm hiểu nhiều hơn...

    Đến cuối đời, ông giám sát hơn một chục Câu lạc bộ Vovinam ở Paris và ở Pháp. Và ông đã giúp đỡ rất nhiều trong suốt cuộc đời của mình dành thời gian cho việc phát triển Vovinam.

    Ông đã để lại cho các học trò của mình một phương pháp sư phạm và một kiến thức về giảng dạy hữu hiệu mà ông biết cách tích hợp tuyệt vời vào việc giảng dạy Vovinam của mình.

    Sau một thời gian lâm trọng bệnh, ông đã từ giã cõi trần vào sáng thứ Ba ngày 02 tháng 06 năm 2020 (nhằm ngày 11/04 nhuần năm Canh Tý), thượng thọ 85 tuổi.

    Sự ra đi vĩnh viễn của Ông để lại bao tiếc thương cho gia đình, người thân, bạn bè, đồng nghiệp, học trò và đồng môn gần xa trên toàn thế giới.  

    Ông sẽ được an nghỉ bình yên tại Père Lachaise, một trong ít Nghĩa trang danh giá lớn nhất Paris - Pháp và thế giới (https://vi.wikipedia.org/wiki/Ngh%C4%A9a_trang_P%C3%A8re-Lachaise).

                                                                      Việt Nam, ngày 06 tháng 6 năm 2020

                                                                                  Chúc thầy an nghỉ bình yên !

                                                                        Ban biên tập

 *****

BIOGRAPHIE MAITRE ALBERT GOUILLON

       Maître Albert Gouillon est né le 17 janvier 1936, avec deux lignées (son père Français et sa mère Vietnamienne, les Vietnamiens l’appellent souvent ‘‘bác Sáu – le 6ème Oncle ou ông Sáu – le 6ème Grand père’’.                                           

     Maître Albert Gouillon commenca le Vovinam au début des années 70 et L’enseigna dès le milieu des années 70.  Il était professeur d’education Physique et Sportive de Paris. Dans Les années 80, il développa comme pionnier du vovinam au sein de l’UNSS (Union Nationnale du Sport Scolaire de France: https://unss.org/) et y intégra le vovinam au programme du baccalauréat.

    Depuis 1995, il retourna au Vietnam chaque année avec ses élèves, et démocratisa les changements des techniques du Vovinam français isolés aux techniques enseignées au Tổ đường de l’École  Nº31 rue de Sư Vạn Hạnh, District 10 - HoChiMinh ville.                               

     Considéré comme un bon photographe à la personnalité droite, non moins humoristique et très persuasive, il aida également de nombreux autres maîtres et entraîneurs d’arts martiaux à passer au Vovinam et toujours n’oublia pas de leur conseiller de retourner au Vietnam pour en savoir plus…  

     A sa mort, il supervisait plus d’une dizaine de Clubs Vovinam à Paris et en France. Et en aida beaucoup plus au cours de sa vie entier au développement du Vovinam.

    Il lègue efficacement à ses élèves une pédagogie et une connaissance de l’enseignement qu’il su intégrer avec brio à son enseignement du Vovinam.

      Après une période de maladie grave, il a quitté ce monde le Mardi matin 2 juin 2020 (11 Avril lunaire, année du Rat), à l’âge de 85 ans.

     Son départ laissera sa famille, ses proches, ses amis, ses collègues, les élèves et ses camarades du monde entier dans la tristesse

       Il sera en paix au Père Lachaise (https://fr.wikipedia.org/wiki/Cimeti%C3%A8re_du_P%C3%A8re-Lachaise), l’un des plus grands cimetières Parisien de France et l’un des plus célèbre dans le monde.


                                                                  Việt Nam, le 06 Juin 2020

                                                                                                      Paix à son âme !

                                                                                                  Comité de rédaction

*******************

HÌNH CHỤP TỪ MÁY ẢNH VS ALBERT GOUILLON - PHOTOS PRISES PAR L'APPAREIL D'ARBERT GOUILLON.

 

VS Albert Gouillon & HLV Lê Văn Hùng trong một thế chém quét tại Long Hải - Bà Rịa - Việt Nam.

VS Albert Gouillon & HLV Lê Văn Hùng trong một thế kiếm tại Long Hải - Bà Rịa - Việt Nam.

Đòn chân số 7

Đòn chân số 8

 

Đòn chân số 9.

Lớp môn sinh Việt Võ Đạo đầu tiên của VS Albert Gouillon tại Pháp 1976.

Ban lãnh đạo Việt Võ Đạo 1981.

Ôn luyện tại Tổ Đường 1997.

Hai học trò (Frédéric & Grégoire) đầu tiên do VS Albert Gouillon dẫn về Tổ Đường 1997.

Nhóm 2 -  VS Albert Gouillon dẫn về Tổ Đường 1998.

Nhóm 3 - VS Albert Gouillon dẫn về Tổ Đường 1999.

Lưu niệm cùng đoàn Vovinam Châu Âu về dự Giải Vovinam quốc tế mở rộng tại Nhà thi đấu Q8 - TPHCM 1999.

VS Albert Gouillon thu phục đệ tử nhí ở Saint-Nazaire - Pays de la Loire ở phía tây nước Pháp.

VS Albert dẫn học trò về thăm thầy Chưởng môn Lê Sáng 2009.

VS Lê Văn Hùng - VS Albert Gouillon lưu niệm tại nhà HLV Christian Bourjac - Vovinam Roumoules en Haute Provence 2015.

 VS Albert Gouillon học "Thái cực đơn đao pháp" với Thầy Nguyễn Văn Sen.

VS ALBERT GOUILLON ngồi giừa cùng các CLB tại Roumoules 2018.

Các CLB thành viên tổ chức Lễ tưởng niệm Chưởng môn Lê Sáng lần 8 - 2018 tại Vovinam Emerainville - Paris 2018.

Các CLB thành viên tổ chức Lễ tưởng niệm Chưởng môn Lê Sáng lần 8 - 2018 tại Vovinam Les Lilas - Paris 2018.

VS Albert mời VS Hùng ăn trưa tại Restaurant chez Papa, Q.19 - Paris - France 3/2/2020 (Mùng 10 Tết âm lịch năm Canh Tý).

VS Hùng lưu niệm chia tay VS Albert Gouillon tại Place des Fête Q.19 - Paris - France 3/2/2020, cũng là lần sau cùng được gặp thầy trên cõi tạm này !

Bác Sáu đời thường tại Việt Nam - Le 6ème Oncle à la vie quotidienne au Việt Nam.


| Chia sẻ |
THẢO LUẬN  
Chưa có thảo luận nào
Ý KIẾN CỦA BẠN  
  Hãy đăng nhập để thảo luận
  Tin cùng loại cũ hơn
VÔ CÙNG THƯƠNG TIẾC THẦY ALBERT GOUILLON - NOS EXTRÊMEMENTS REGRETABLES AU MAITRE ALBERT GOUILLON.
PHÂN ƯU CÙNG GIA ĐÌNH NHẠC MẪU VS.DIỆP THANH LONG - SINCÈRES CONDOLÉENCES AVEC LA FAMILLE DE LA BELLE MÈRE DE MAITRE DIỆP THANH LONG.
THÀNH KÍNH PHÂN ƯU ĐẾN VS.PHAN DƯƠNG BÌNH - SINCÈRES CONDOLÉENCES AVEC MAITRE PHAN DƯƠNG BÌNH.
BÁCH NHẬT VÃNG SINH THẦY NGUYỄN VĂN CHIẾU - 100ème jour commémoral de la mort de Maitre Nguyễn Văn Chiếu.
PHÂN ƯU CÙNG THÂN MẪU VS.HOÀNG VIỆT QUÝ - SINCÈRES CONDOLÉENCES AVEC LA MÈRE DU MAITRE HOÀNG VIỆT QUÝ.
THÀNH KÍNH PHÂN ƯU CÙNG GIA ĐÌNH VS.TRẦN ĐA - SINCÈRES CONDOLÉENCES AVEC LA FAMILLE DU MAITRE TRẦN ĐA.
ĐIẾU VĂN TIỄN BIỆT VÕ SƯ NGUYỄN VĂN CHIẾU - ORAISON FUNÈBRE D'ADIEU AU MAITRE NGUYỄN VĂN CHIẾU.
VÔ CÙNG THƯƠNG TIẾC THẦY NGUYỄN VĂN CHIẾU - L'EXTRÊMEMENT REGRETTÉ MAITRE NGUYỄN VĂN CHIẾU.
THÀNH KÍNH PHÂN ƯU CÙNG GIA ĐÌNH VS.NGÔ KIM TUYỀN - NOS SINCÈRES CONDOLÉANCES AVEC LA FAMILLE DU MAITRE NGÔ KIM TUYỀN.
THÀNH KÍNH PHÂN ƯU CÙNG GIA ĐÌNH THẦY PHAN HỮU PHƯỚC - NOS SINCÈRES CONDOLÉANCES AVEC LA FAMILLE DU MAITRE PHAN HỮU PHƯỚC.

VOVINAM - VIỆT VÕ ĐẠO

Câu Lạc Bộ Nhà Tập Luyện TDTT Phú Thọ

Địa chỉ : 219 Lý Thường Kiệt, P.15, Q.11, TP.HCM

 Tel : 0913.833.760 -Không biết ngượng- Email BBT : vvnphutho@gmail.com

Website: www.vovinam.divivu.com Hoặc: http://vovinam.phutho.vn