Hôm nay, ngày 28/11/2021
VĂN ÔN - VÕ LUYỆN - TÔN SƯ TRỌNG ĐẠO - BÀN TAY THÉP VỚI TRÁI TIM TỪ ÁI

TIN TỨC

LIÊN KẾT WEBSITE

Tin mới đăng

TRI ÂN 20-11 "THẦY TÔI & NGHIỆP VÕ" - A la gratitude de la Journée des Enseignants VN du 20 Novembre "Notre Maître & Sa carrière d'arts martiaux".TRI ÂN 20-11 "THẦY TÔI & NGHIỆP VÕ" - A la gratitude de la Journée des Enseignants VN du 20 Novembre "Notre Maître & Sa carrière d'arts martiaux".
VOVINAM FPT GREENWICH HCM KẾT THÚC KHÓA HỌC ONLINE - HỌC KỲ FALL PART 1 - 2021 ( (VOVINAM FPT GREENWICH HCM TERMINÉ LES COURS EN LIGNE TRISMETRE D'AUTOMNE, PART 1 - 2021)..VOVINAM FPT GREENWICH HCM KẾT THÚC KHÓA HỌC ONLINE - HỌC KỲ FALL PART 1 - 2021 ( (VOVINAM FPT GREENWICH HCM TERMINÉ LES COURS EN LIGNE TRISMETRE D'AUTOMNE, PART 1 - 2021)..
''CHÚC MỪNG SINH NHẬT LẦN THỨ 70 CỦA THẦY SEN - HAPPY 70th BIRTHDAY OF MASTER SEN - JOYEUX 70ème ANNIVERSAIRE DE MAITRE SEN !!!''.''CHÚC MỪNG SINH NHẬT LẦN THỨ 70 CỦA THẦY SEN - HAPPY 70th BIRTHDAY OF MASTER SEN - JOYEUX 70ème ANNIVERSAIRE DE MAITRE SEN !!!''.
SÁCH MỚI: TIẾP BƯỚC SÁNG TỔ (Tập 2) - THE NEW EDITION: IN THE FOOTSTEPS OF THE FOUNDING MASTER (Volume 2) - NOUVELLE ÉDITION: SUR LES TRACES DU MAITRE FONDATEUR (Volume 2).SÁCH MỚI: TIẾP BƯỚC SÁNG TỔ (Tập 2) - THE NEW EDITION: IN THE FOOTSTEPS OF THE FOUNDING MASTER (Volume 2) - NOUVELLE ÉDITION: SUR LES TRACES DU MAITRE FONDATEUR (Volume 2).
Kỷ niệm 11 năm ngày mất Chưởng môn Lê Sáng - A la 11ème Commémoration de la mort du Maitre Patriarche Lê Sáng.Kỷ niệm 11 năm ngày mất Chưởng môn Lê Sáng - A la 11ème Commémoration de la mort du Maitre Patriarche Lê Sáng.
 VOVINAM FPT GREENWICH HCM KẾT THÚC KHÓA HỌC ONLINE HỌC KỲ SUMMER PART 2 - 2021 (VOVINAM FPT GREENWICH HCM TERMINÉ LES COURS EN LIGNE TRISMETRE D'ÉTÉ, PART 2 - 2021). VOVINAM FPT GREENWICH HCM KẾT THÚC KHÓA HỌC ONLINE HỌC KỲ SUMMER PART 2 - 2021 (VOVINAM FPT GREENWICH HCM TERMINÉ LES COURS EN LIGNE TRISMETRE D'ÉTÉ, PART 2 - 2021).
VOV5 Mondial: Vovinam - Une grande fierté des Vietnamiens - Niềm tự hào lớn lao Việt Nam.VOV5 Mondial: Vovinam - Une grande fierté des Vietnamiens - Niềm tự hào lớn lao Việt Nam.
TIẾP BƯỚC SÁNG TỔ - VOVINAM VĨNH PHÚC PROVINCE SUR LES TRACES DU MAITRE FONDATEUR.TIẾP BƯỚC SÁNG TỔ - VOVINAM VĨNH PHÚC PROVINCE SUR LES TRACES DU MAITRE FONDATEUR.
Lễ di quan - Mở cửa mả - Thư cảm ơn của Gia Đình Ông Lê Trung - Cérémonie à l'enterement ainsi de l'Ouverture de la porte de tombe par esprit & Lettre de remerciement.Lễ di quan - Mở cửa mả - Thư cảm ơn của Gia Đình Ông Lê Trung - Cérémonie à l'enterement ainsi de l'Ouverture de la porte de tombe par esprit & Lettre de remerciement.
CÁO PHÓ: THÂN PHỤ VS LÊ VĂN HÙNG QUA ĐỜI 21-7-2021 - ANNONCE DU DÉCÈS: LE PAPA DE LÊ VĂN HÙNG EST DÉCÉDÉ 21-7-2021.CÁO PHÓ: THÂN PHỤ VS LÊ VĂN HÙNG QUA ĐỜI 21-7-2021 - ANNONCE DU DÉCÈS: LE PAPA DE LÊ VĂN HÙNG EST DÉCÉDÉ 21-7-2021.
VOVINAM FPT GREENWICH HCM KẾT THÚC KHÓA HỌC ONLINE HỌC KỲ SUMMER PART 1 - 2021 (VOVINAM FPT GREENWICH HCM TERMINE LES COURS EN LIGNE TRISMETRE D'ÉTÉ, PART 1 - 2021).VOVINAM FPT GREENWICH HCM KẾT THÚC KHÓA HỌC ONLINE HỌC KỲ SUMMER PART 1 - 2021 (VOVINAM FPT GREENWICH HCM TERMINE LES COURS EN LIGNE TRISMETRE D'ÉTÉ, PART 1 - 2021).
ĐẠI HỘI VOVINAM - VIỆT VÕ ĐẠO VĨNH PHÚC, KHOÁ III, NHIỆM KỲ 2020 – 2025 (CONGRÈS  ASSOCIATION VOVINAM - VIỆT VÕ ĐẠO VĨNH PHÚC PROVINCE, SESSION III, PÉRIODE 2020 - 2025).ĐẠI HỘI VOVINAM - VIỆT VÕ ĐẠO VĨNH PHÚC, KHOÁ III, NHIỆM KỲ 2020 – 2025 (CONGRÈS ASSOCIATION VOVINAM - VIỆT VÕ ĐẠO VĨNH PHÚC PROVINCE, SESSION III, PÉRIODE 2020 - 2025).
Nguyễn Lộc - Người Startup tài ba. Kỷ niệm 61 năm ngày mất của Người (Nguyễn Lộc, un talentueux créateur - A l'occassion de 61 ans de sa mort (04/04/1960 - 04/04/2021 Lunnaire).Nguyễn Lộc - Người Startup tài ba. Kỷ niệm 61 năm ngày mất của Người (Nguyễn Lộc, un talentueux créateur - A l'occassion de 61 ans de sa mort (04/04/1960 - 04/04/2021 Lunnaire).
Tưởng niệm Sáng Tổ Nguyễn Lộc lần thứ 61 (04/04/1960 -04/04/2021 ÂL) - La 61ème Commémoration du Décès du Fondateur Nguyễn Lộc (04/04/1960 - 04/04/2021 Lunnaire).Tưởng niệm Sáng Tổ Nguyễn Lộc lần thứ 61 (04/04/1960 -04/04/2021 ÂL) - La 61ème Commémoration du Décès du Fondateur Nguyễn Lộc (04/04/1960 - 04/04/2021 Lunnaire).
TIỂU SỬ VÕ SƯ NGUYỄN LỘC - SÁNG TỔ MÔN PHÁI VOVINAM VIỆT VÕ ĐẠO (1912-1960): Biographie du Maitre Nguyễn Lộc - Fondateur de l'École Vovinam Việt Võ Đạo (1912-1960).TIỂU SỬ VÕ SƯ NGUYỄN LỘC - SÁNG TỔ MÔN PHÁI VOVINAM VIỆT VÕ ĐẠO (1912-1960): Biographie du Maitre Nguyễn Lộc - Fondateur de l'École Vovinam Việt Võ Đạo (1912-1960).
FPT GREENWICH HCM THI HỌC KỲ SPRING PART 2 - 2021 - EXAMEN DE LA 2ème PÉRIODE DE PRINTEMPS EN 2021.FPT GREENWICH HCM THI HỌC KỲ SPRING PART 2 - 2021 - EXAMEN DE LA 2ème PÉRIODE DE PRINTEMPS EN 2021.
TIẾP BƯỚC SÁNG TỔ - VOVINAM BẠC LIÊU PROVINCE SUR LES TRACES DU MAITRE FONDATEUR.TIẾP BƯỚC SÁNG TỔ - VOVINAM BẠC LIÊU PROVINCE SUR LES TRACES DU MAITRE FONDATEUR.
TIẾP BƯỚC SÁNG TỔ - VOVINAM DISTRICT 9, THỦ ĐỨC VILLE SUR LES TRACES DU MAITRE FONDATEUR.TIẾP BƯỚC SÁNG TỔ - VOVINAM DISTRICT 9, THỦ ĐỨC VILLE SUR LES TRACES DU MAITRE FONDATEUR.
CÁC CLB VOVINAM TP.HCM THI SƠ ĐẲNG KHÓA XV - 2021 - LES CLUBS VOVINAM DE HCM VILLE À L'EXAMEN - SESSION XV EN 2021.CÁC CLB VOVINAM TP.HCM THI SƠ ĐẲNG KHÓA XV - 2021 - LES CLUBS VOVINAM DE HCM VILLE À L'EXAMEN - SESSION XV EN 2021.
KỶ NIỆM 7 NĂM THÀNH LẬP & PHÁT TRIỂN VOVINAM ĐẠI HỌC MỞ TPHCM - 7ème ANNÉE DE FONDATION & DÉVELOPPEMENT DE VOVINAM DE L'UNNIVERSITÉ DE L'OUVERTURE DE HCM VILLE.KỶ NIỆM 7 NĂM THÀNH LẬP & PHÁT TRIỂN VOVINAM ĐẠI HỌC MỞ TPHCM - 7ème ANNÉE DE FONDATION & DÉVELOPPEMENT DE VOVINAM DE L'UNNIVERSITÉ DE L'OUVERTURE DE HCM VILLE.
VÔ CÙNG THƯƠNG TIẾC HLV.TRƯƠNG QUANG NHA (VOVINAM QUẢNG NAM) - NOS EXTRÊMEMENTS REGRETABLES À L'INSTRUCTEUR TRƯƠNG QUANG NHA (VOVINAM QUẢNG NAM PROVINCE).VÔ CÙNG THƯƠNG TIẾC HLV.TRƯƠNG QUANG NHA (VOVINAM QUẢNG NAM) - NOS EXTRÊMEMENTS REGRETABLES À L'INSTRUCTEUR TRƯƠNG QUANG NHA (VOVINAM QUẢNG NAM PROVINCE).
TIẾP BƯỚC SÁNG TỔ - VOVINAM QUẬN BÌNH THẠNH TPHCM SUR LES TRACES DU MAITRE FONDATEUR.TIẾP BƯỚC SÁNG TỔ - VOVINAM QUẬN BÌNH THẠNH TPHCM SUR LES TRACES DU MAITRE FONDATEUR.
TIẾP BƯỚC SÁNG TỔ - VOVINAM HÀ GIANG PROVINCE SUR LES TRACES DU MAITRE FONDATEUR.TIẾP BƯỚC SÁNG TỔ - VOVINAM HÀ GIANG PROVINCE SUR LES TRACES DU MAITRE FONDATEUR.
TIẾP BƯỚC SÁNG TỔ - VOVINAM GIA LAI PROVINCE SUR LES TRACES DU MAITRE FONDATEUR.TIẾP BƯỚC SÁNG TỔ - VOVINAM GIA LAI PROVINCE SUR LES TRACES DU MAITRE FONDATEUR.
TIẾP BƯỚC SÁNG TỔ - VOVINAM NINH BÌNH PROVINCE SUR LES TRACES DU MAITRE FONDATEUR.TIẾP BƯỚC SÁNG TỔ - VOVINAM NINH BÌNH PROVINCE SUR LES TRACES DU MAITRE FONDATEUR.
TIẾP BƯỚC SÁNG TỔ - VOVINAM ĐỒNG THÁP PROVINCE SUR LES TRACES DU MAITRE FONDATEUR.TIẾP BƯỚC SÁNG TỔ - VOVINAM ĐỒNG THÁP PROVINCE SUR LES TRACES DU MAITRE FONDATEUR.
TIẾP BƯỚC SÁNG TỔ - VOVINAM BẮC KẠN  PROVINCE SUR LES TRACES DU MAITRE FONDATEUR.TIẾP BƯỚC SÁNG TỔ - VOVINAM BẮC KẠN PROVINCE SUR LES TRACES DU MAITRE FONDATEUR.
TIẾP BƯỚC SÁNG TỔ - VOVINAM VĨNH LONG  PROVINCE SUR LES TRACES DU MAITRE FONDATEUR.TIẾP BƯỚC SÁNG TỔ - VOVINAM VĨNH LONG PROVINCE SUR LES TRACES DU MAITRE FONDATEUR.
VOVINAM KHỞI ĐỘNG CÙNG SEA GAMES 31 - VOVINAM WILL START WITH SEA GAMES 31 - VOVINAM VA COMMENCER AVEC SEA GAMES 31.VOVINAM KHỞI ĐỘNG CÙNG SEA GAMES 31 - VOVINAM WILL START WITH SEA GAMES 31 - VOVINAM VA COMMENCER AVEC SEA GAMES 31.
TIẾP BƯỚC SÁNG TỔ - VOVINAM THÁI NGUYÊN PROVINCE SUR LES TRACES DU MAITRE FONDATEUR 1.TIẾP BƯỚC SÁNG TỔ - VOVINAM THÁI NGUYÊN PROVINCE SUR LES TRACES DU MAITRE FONDATEUR 1.

Thống kê

Số lượt truy cập 1.314.361
Tổng số Thành viên 90
Số người đang xem 27
TIỂU SỬ VÕ SƯ ALBERT GOUILLON - BIOGRAPHIE DE MAITRE ALBERT GOUILLON.

Đăng ngày: 06/06/2020 18:57
TIỂU SỬ VÕ SƯ ALBERT GOUILLON - BIOGRAPHIE DE MAITRE ALBERT GOUILLON.
    "ƠN CAO SÁNG TỔ VƯƠN TRỜI THẲM. NGHĨA NẶNG SƯ MÔN THẮM ĐẤT DÀY - LE SENTIMENT DE GRATITUDE ENTRE LE MAITRE ET L'ÉLÈVE EST ÉTERNEL"...- "NGOẢNH NHÌN CUỘC ĐỜI NHƯ GIẤC MỘNG : ĐƯỢC - MẤT - BẠI - THÀNH - BỔNG CHỐC HÓA HƯ KHÔNG - SE RETOURNER LA VIE COMME UN RÊVE : GAGNÉ - PERDU - ÉCHEC - RÉUSSITE SONT NÉANTISÉS TOUT D'UN COUP" !!!


 


 TIỂU SỬ VÕ SƯ ALBERT GUILLON

    Võ sư Albert Gouillon sinh ngày 17 tháng 01 năm 1936, mang hai dòng máu cha Pháp - mẹ Việt (bà con Việt Nam thường gọi là bác Sáu hay ông Sáu).

    Võ Sư Albert Gouillon bắt đầu gia nhập Vovinam vào đầu những năm 1970 và tham gia huấn luyện vào giữa những năm 1970. Ông là một giáo viên Giáo dục Thể chất và Thể thao ở Paris. Vào những năm 1980, ông đã tiên phong phát triển Vovinam trong Liên hiệp Thể thao Học đường Quốc gia Pháp UNSS (Union Nationnale du Sport Scolaire https://unss.org/) và tích hợp Vovinam vào chương trình tú tài. 

    Từ năm 1995, ông trở về Việt Nam mỗi năm cùng với các học trò của mình và dân chủ hóa những thay đổi từ kỹ thuật Vovinam của Pháp bị cô lập sang các kỹ thuật được thụ huấn tại Tổ đường Môn phái số 31 Sư Vạn Hạnh, Q10 - TPHCM.

    Được ví như một nhiếp ảnh gia với tính cách thẳng thắng, không kém phần hài hước, có tính thuyết phục cao, Ông cũng giúp nhiều Võ sư, Huấn luyện viên từ nhiều môn võ khác chuyển sang Vovinam và luôn không quên khuyên họ về Việt Nam tìm hiểu nhiều hơn...

    Đến cuối đời, ông giám sát hơn một chục Câu lạc bộ Vovinam ở Paris và ở Pháp. Và ông đã giúp đỡ rất nhiều trong suốt cuộc đời của mình dành thời gian cho việc phát triển Vovinam.

    Ông đã để lại cho các học trò của mình một phương pháp sư phạm và một kiến thức về giảng dạy hữu hiệu mà ông biết cách tích hợp tuyệt vời vào việc giảng dạy Vovinam của mình.

    Sau một thời gian lâm trọng bệnh, ông đã từ giã cõi trần vào sáng thứ Ba ngày 02 tháng 06 năm 2020 (nhằm ngày 11/04 nhuần năm Canh Tý), thượng thọ 85 tuổi.

    Sự ra đi vĩnh viễn của Ông để lại bao tiếc thương cho gia đình, người thân, bạn bè, đồng nghiệp, học trò và đồng môn gần xa trên toàn thế giới.  

    Ông sẽ được an nghỉ bình yên tại Père Lachaise, một trong ít Nghĩa trang danh giá lớn nhất Paris - Pháp và thế giới (https://vi.wikipedia.org/wiki/Ngh%C4%A9a_trang_P%C3%A8re-Lachaise).

                                                                      Việt Nam, ngày 06 tháng 6 năm 2020

                                                                                  Chúc thầy an nghỉ bình yên !

                                                                        Ban biên tập

 *****

BIOGRAPHIE MAITRE ALBERT GOUILLON

       Maître Albert Gouillon est né le 17 janvier 1936, avec deux lignées (son père Français et sa mère Vietnamienne, les Vietnamiens l’appellent souvent ‘‘bác Sáu – le 6ème Oncle ou ông Sáu – le 6ème Grand père’’.                                           

     Maître Albert Gouillon commenca le Vovinam au début des années 70 et L’enseigna dès le milieu des années 70.  Il était professeur d’education Physique et Sportive de Paris. Dans Les années 80, il développa comme pionnier du vovinam au sein de l’UNSS (Union Nationnale du Sport Scolaire de France: https://unss.org/) et y intégra le vovinam au programme du baccalauréat.

    Depuis 1995, il retourna au Vietnam chaque année avec ses élèves, et démocratisa les changements des techniques du Vovinam français isolés aux techniques enseignées au Tổ đường de l’École  Nº31 rue de Sư Vạn Hạnh, District 10 - HoChiMinh ville.                               

     Considéré comme un bon photographe à la personnalité droite, non moins humoristique et très persuasive, il aida également de nombreux autres maîtres et entraîneurs d’arts martiaux à passer au Vovinam et toujours n’oublia pas de leur conseiller de retourner au Vietnam pour en savoir plus…  

     A sa mort, il supervisait plus d’une dizaine de Clubs Vovinam à Paris et en France. Et en aida beaucoup plus au cours de sa vie entier au développement du Vovinam.

    Il lègue efficacement à ses élèves une pédagogie et une connaissance de l’enseignement qu’il su intégrer avec brio à son enseignement du Vovinam.

      Après une période de maladie grave, il a quitté ce monde le Mardi matin 2 juin 2020 (11 Avril lunaire, année du Rat), à l’âge de 85 ans.

     Son départ laissera sa famille, ses proches, ses amis, ses collègues, les élèves et ses camarades du monde entier dans la tristesse

       Il sera en paix au Père Lachaise (https://fr.wikipedia.org/wiki/Cimeti%C3%A8re_du_P%C3%A8re-Lachaise), l’un des plus grands cimetières Parisien de France et l’un des plus célèbre dans le monde.


                                                                  Việt Nam, le 06 Juin 2020

                                                                                                      Paix à son âme !

                                                                                                  Comité de rédaction

*******************

HÌNH CHỤP TỪ MÁY ẢNH VS ALBERT GOUILLON - PHOTOS PRISES PAR L'APPAREIL D'ARBERT GOUILLON.

 

VS Albert Gouillon & HLV Lê Văn Hùng trong một thế chém quét tại Long Hải - Bà Rịa - Việt Nam.

VS Albert Gouillon & HLV Lê Văn Hùng trong một thế kiếm tại Long Hải - Bà Rịa - Việt Nam.

Đòn chân số 7

Đòn chân số 8

 

Đòn chân số 9.

Lớp môn sinh Việt Võ Đạo đầu tiên của VS Albert Gouillon tại Pháp 1976.

Ban lãnh đạo Việt Võ Đạo 1981.

Ôn luyện tại Tổ Đường 1997.

Hai học trò (Frédéric & Grégoire) đầu tiên do VS Albert Gouillon dẫn về Tổ Đường 1997.

Nhóm 2 -  VS Albert Gouillon dẫn về Tổ Đường 1998.

Nhóm 3 - VS Albert Gouillon dẫn về Tổ Đường 1999.

Lưu niệm cùng đoàn Vovinam Châu Âu về dự Giải Vovinam quốc tế mở rộng tại Nhà thi đấu Q8 - TPHCM 1999.

VS Albert Gouillon thu phục đệ tử nhí ở Saint-Nazaire - Pays de la Loire ở phía tây nước Pháp.

VS Albert dẫn học trò về thăm thầy Chưởng môn Lê Sáng 2009.

VS Lê Văn Hùng - VS Albert Gouillon lưu niệm tại nhà HLV Christian Bourjac - Vovinam Roumoules en Haute Provence 2015.

 VS Albert Gouillon học "Thái cực đơn đao pháp" với Thầy Nguyễn Văn Sen.

VS ALBERT GOUILLON ngồi giừa cùng các CLB tại Roumoules 2018.

Các CLB thành viên tổ chức Lễ tưởng niệm Chưởng môn Lê Sáng lần 8 - 2018 tại Vovinam Emerainville - Paris 2018.

Các CLB thành viên tổ chức Lễ tưởng niệm Chưởng môn Lê Sáng lần 8 - 2018 tại Vovinam Les Lilas - Paris 2018.

VS Albert mời VS Hùng ăn trưa tại Restaurant chez Papa, Q.19 - Paris - France 3/2/2020 (Mùng 10 Tết âm lịch năm Canh Tý).

VS Hùng lưu niệm chia tay VS Albert Gouillon tại Place des Fête Q.19 - Paris - France 3/2/2020, cũng là lần sau cùng được gặp thầy trên cõi tạm này !

Bác Sáu đời thường tại Việt Nam - Le 6ème Oncle à la vie quotidienne au Việt Nam.


| Chia sẻ |
THẢO LUẬN  
Chưa có thảo luận nào
Ý KIẾN CỦA BẠN  
  Hãy đăng nhập để thảo luận
  Tin cùng loại cũ hơn
VÔ CÙNG THƯƠNG TIẾC THẦY ALBERT GOUILLON - NOS EXTRÊMEMENTS REGRETABLES AU MAITRE ALBERT GOUILLON.
PHÂN ƯU CÙNG GIA ĐÌNH NHẠC MẪU VS.DIỆP THANH LONG - SINCÈRES CONDOLÉENCES AVEC LA FAMILLE DE LA BELLE MÈRE DE MAITRE DIỆP THANH LONG.
THÀNH KÍNH PHÂN ƯU ĐẾN VS.PHAN DƯƠNG BÌNH - SINCÈRES CONDOLÉENCES AVEC MAITRE PHAN DƯƠNG BÌNH.
BÁCH NHẬT VÃNG SINH THẦY NGUYỄN VĂN CHIẾU - 100ème jour commémoral de la mort de Maitre Nguyễn Văn Chiếu.
PHÂN ƯU CÙNG THÂN MẪU VS.HOÀNG VIỆT QUÝ - SINCÈRES CONDOLÉENCES AVEC LA MÈRE DU MAITRE HOÀNG VIỆT QUÝ.
THÀNH KÍNH PHÂN ƯU CÙNG GIA ĐÌNH VS.TRẦN ĐA - SINCÈRES CONDOLÉENCES AVEC LA FAMILLE DU MAITRE TRẦN ĐA.
ĐIẾU VĂN TIỄN BIỆT VÕ SƯ NGUYỄN VĂN CHIẾU - ORAISON FUNÈBRE D'ADIEU AU MAITRE NGUYỄN VĂN CHIẾU.
VÔ CÙNG THƯƠNG TIẾC THẦY NGUYỄN VĂN CHIẾU - L'EXTRÊMEMENT REGRETTÉ MAITRE NGUYỄN VĂN CHIẾU.
THÀNH KÍNH PHÂN ƯU CÙNG GIA ĐÌNH VS.NGÔ KIM TUYỀN - NOS SINCÈRES CONDOLÉANCES AVEC LA FAMILLE DU MAITRE NGÔ KIM TUYỀN.
THÀNH KÍNH PHÂN ƯU CÙNG GIA ĐÌNH THẦY PHAN HỮU PHƯỚC - NOS SINCÈRES CONDOLÉANCES AVEC LA FAMILLE DU MAITRE PHAN HỮU PHƯỚC.

VOVINAM - VIỆT VÕ ĐẠO

Câu Lạc Bộ Nhà Tập Luyện TDTT Phú Thọ

Địa chỉ : 219 Lý Thường Kiệt, P.15, Q.11, TP.HCM

 Tel : 0913.833.760 -Không biết ngượng- Email BBT : vvnphutho@gmail.com

Website: www.vovinam.divivu.com Hoặc: http://vovinam.phutho.vn