Hôm nay, ngày 24/05/2024
VĂN ÔN - VÕ LUYỆN - TÔN SƯ TRỌNG ĐẠO - BÀN TAY THÉP VỚI TRÁI TIM TỪ ÁI

TIN TỨC

LIÊN KẾT WEBSITE

Tin mới đăng

T/B: Lễ tưởng niệm Sáng tổ Nguyễn Lộc LT64 (1960-2024) - Lễ công bố tân Chánh Chưởng Quản - Lễ thăng đai các Tân Khoa Hồng Đai 2024 - Annonce: La 64 Commémoration du Maitre Fondateur Nguyen Loc.T/B: Lễ tưởng niệm Sáng tổ Nguyễn Lộc LT64 (1960-2024) - Lễ công bố tân Chánh Chưởng Quản - Lễ thăng đai các Tân Khoa Hồng Đai 2024 - Annonce: La 64 Commémoration du Maitre Fondateur Nguyen Loc.
THÔNG BÁO CỦA HĐVSCQ MÔN PHÁI - ANNONCE DU CONSEIL DES MAITRES DE L'ÉCOLE THÔNG BÁO CỦA HĐVSCQ MÔN PHÁI - ANNONCE DU CONSEIL DES MAITRES DE L'ÉCOLE
Võ sư Trần Văn Mỹ - tân Chánh Chưởng quản Hội đồng Võ sư Chưởng quản Môn phái Vovinam Việt Võ Đạo - Maitre Tran Van My voté le Chef du Conseil des Maitres.Võ sư Trần Văn Mỹ - tân Chánh Chưởng quản Hội đồng Võ sư Chưởng quản Môn phái Vovinam Việt Võ Đạo - Maitre Tran Van My voté le Chef du Conseil des Maitres.
Liên đoàn Vovinam Cần Thơ tưởng niệm cố võ sư Nguyễn Văn Nhàn - Fédération Vovinam Cần Thơ commémore le Maitre Nguyễn Văn Nhàn.  Liên đoàn Vovinam Cần Thơ tưởng niệm cố võ sư Nguyễn Văn Nhàn - Fédération Vovinam Cần Thơ commémore le Maitre Nguyễn Văn Nhàn.
TRỜI ĐẤT THẦY MẤT THẬT RỒI SAO THẦY - OH DIEU, MAITRE EST VRAIMENT PERDU, MAITRE TRUNG ĐẠO_NGUYỄN VĂN NHÀN !TRỜI ĐẤT THẦY MẤT THẬT RỒI SAO THẦY - OH DIEU, MAITRE EST VRAIMENT PERDU, MAITRE TRUNG ĐẠO_NGUYỄN VĂN NHÀN !
Cáo phó - Phân ưu - Tiểu sử thầy Trung Đạo - Nguyễn Văn Nhàn (13-7-1950 & 25-2-2024).- Annonce du décès - Condoléances - Biographie du Maitre Trung Đạo_Nguyễn Văn Nhàn (13-7-1950 & 25-2-2024).Cáo phó - Phân ưu - Tiểu sử thầy Trung Đạo - Nguyễn Văn Nhàn (13-7-1950 & 25-2-2024).- Annonce du décès - Condoléances - Biographie du Maitre Trung Đạo_Nguyễn Văn Nhàn (13-7-1950 & 25-2-2024).
Kỷ niệm 10 năm gắn bó với Vovinam FPT Greenwich Việt Nam (2013 - 2023) - Honorer mon 10ème Anniversaire attachant avec Vovinam FPT Greenwich VietNam (2013 - 2023).Kỷ niệm 10 năm gắn bó với Vovinam FPT Greenwich Việt Nam (2013 - 2023) - Honorer mon 10ème Anniversaire attachant avec Vovinam FPT Greenwich VietNam (2013 - 2023).
Tận tâm tận lực lan tỏa Vovinam - Dédié à la diffusion du Vovinam. Tận tâm tận lực lan tỏa Vovinam - Dédié à la diffusion du Vovinam.
KHAI MẠC GIẢI VÔ ĐỊCH VOVINAM THẾ GIỚI LẦN 7 - 2023 - OUVERTURE DU 7ème CHAMPIONNAT MONDIAL DU VOVINAM EN 2023.KHAI MẠC GIẢI VÔ ĐỊCH VOVINAM THẾ GIỚI LẦN 7 - 2023 - OUVERTURE DU 7ème CHAMPIONNAT MONDIAL DU VOVINAM EN 2023.
GIẢI VÔ ĐỊCH VOVINAM THẾ GIỚI LẦN VII NĂM 2023 - The 7th WVVF World Vovinam Championships 2023.GIẢI VÔ ĐỊCH VOVINAM THẾ GIỚI LẦN VII NĂM 2023 - The 7th WVVF World Vovinam Championships 2023.
TRI ÂN 20-11 "THẦY TÔI & NGHIỆP VÕ" - A la gratitude de la Journée des Enseignants Vietnamiens du 20 Novembre "Notre Maître & Sa carrière d'arts martiaux".TRI ÂN 20-11 "THẦY TÔI & NGHIỆP VÕ" - A la gratitude de la Journée des Enseignants Vietnamiens du 20 Novembre "Notre Maître & Sa carrière d'arts martiaux".
HÀNH TRÌNH 85 NĂM VOVINAM VIỆT VÕ ĐẠO TRỞ THÀNH DI SẢN VĂN HÓA PHI VẬT THỂ QUỐC GIA - L'ITINÉRAIRE DE 85 ANS DU VOVINAM VIỆT VÕ ĐẠO DEVENU LA PATRIMOINE CULTUREL IMMATÉRIEL NATIONALHÀNH TRÌNH 85 NĂM VOVINAM VIỆT VÕ ĐẠO TRỞ THÀNH DI SẢN VĂN HÓA PHI VẬT THỂ QUỐC GIA - L'ITINÉRAIRE DE 85 ANS DU VOVINAM VIỆT VÕ ĐẠO DEVENU LA PATRIMOINE CULTUREL IMMATÉRIEL NATIONAL
Tự hào Vovinam được công nhận Di Sản Văn Hóa Phi Vật Thể Quốc Gia - Vovinam est fier d'être reconnu comme Patrimoine Culturel Immatériel National.Tự hào Vovinam được công nhận Di Sản Văn Hóa Phi Vật Thể Quốc Gia - Vovinam est fier d'être reconnu comme Patrimoine Culturel Immatériel National.
Vovinam được công nhận Di Sản Văn Hóa Phi Vật Thể Quốc Gia - Vovinam est reconnu comme Patrimoine Culturel Immatériel National.Vovinam được công nhận Di Sản Văn Hóa Phi Vật Thể Quốc Gia - Vovinam est reconnu comme Patrimoine Culturel Immatériel National.
PHÁT BIỂU CỦA HỘI ĐỒNG VÕ SƯ CHƯỞNG QUẢN NHÂN LỄ KỶ NIỆM 85 NĂM THÀNH LẬP MÔN PHÁI VOVINAM VIỆT VÕ ĐẠO (1938-2023) - Paroles du Conseil des Maîtres lors 85ème Anniversaire de l'École (1938-2023).PHÁT BIỂU CỦA HỘI ĐỒNG VÕ SƯ CHƯỞNG QUẢN NHÂN LỄ KỶ NIỆM 85 NĂM THÀNH LẬP MÔN PHÁI VOVINAM VIỆT VÕ ĐẠO (1938-2023) - Paroles du Conseil des Maîtres lors 85ème Anniversaire de l'École (1938-2023).
 ''CHÚC MỪNG SINH NHẬT LẦN THỨ 72 CỦA THẦY SEN - HAPPY 70th BIRTHDAY OF MASTER SEN - JOYEUX 72ème ANNIVERSAIRE DE MAITRE SEN !!!''. ''CHÚC MỪNG SINH NHẬT LẦN THỨ 72 CỦA THẦY SEN - HAPPY 70th BIRTHDAY OF MASTER SEN - JOYEUX 72ème ANNIVERSAIRE DE MAITRE SEN !!!''.
Học võ và dạy võ xưa và nay - Apprendre & Enseigner l'art martial de l'autrefois et de nos jour.Học võ và dạy võ xưa và nay - Apprendre & Enseigner l'art martial de l'autrefois et de nos jour.
Võ và truyền thống “Tôn sư trọng đạo” - L'art martial & Sa tradition “Respecter son Maître & Respecter sa voie morale”.Võ và truyền thống “Tôn sư trọng đạo” - L'art martial & Sa tradition “Respecter son Maître & Respecter sa voie morale”.
Truyền thống "Tôn Sư Trọng Đạo" - Tradition “Respecter son Maître & Respecter sa voie morale”.Truyền thống "Tôn Sư Trọng Đạo" - Tradition “Respecter son Maître & Respecter sa voie morale”.
PHÁT HÀNH BỘ TEM CHUNG VOVINAM VIỆT NAM & VÕ ẤN ĐỘ - PUBLICATION D'UNE COLLECTION COMMUNE DE TIMBRE DU VOVINAM VIETNAM & ARTS MARTIAUXINDIENS EN 2023.PHÁT HÀNH BỘ TEM CHUNG VOVINAM VIỆT NAM & VÕ ẤN ĐỘ - PUBLICATION D'UNE COLLECTION COMMUNE DE TIMBRE DU VOVINAM VIETNAM & ARTS MARTIAUXINDIENS EN 2023.
Kỷ niệm 13 năm ngày mất Chưởng môn Lê Sáng - A la 13ème Commémoration de la mort du Maitre Patriarche Lê Sáng (2010-2023).Kỷ niệm 13 năm ngày mất Chưởng môn Lê Sáng - A la 13ème Commémoration de la mort du Maitre Patriarche Lê Sáng (2010-2023).
Thông báo: Lễ Giổ Chưởng Môn Lê Sáng lần thứ 13 (2010 - 2013) - Annonce: Organisation à la 13ème Cérémonie commémorale de la mort du Maitre Patriarche LÊ SÁNG (2010 - 2013).Thông báo: Lễ Giổ Chưởng Môn Lê Sáng lần thứ 13 (2010 - 2013) - Annonce: Organisation à la 13ème Cérémonie commémorale de la mort du Maitre Patriarche LÊ SÁNG (2010 - 2013).
PHÂN ƯU CÙNG GIA ĐÌNH THÂN MẪU VS.VŨ TRỌNG BẢO - SINCÈRES CONDOLÉENCES AVEC LA FAMILLE DE LA MÈRE DE MAITRE VŨ TRỌNG BẢO.PHÂN ƯU CÙNG GIA ĐÌNH THÂN MẪU VS.VŨ TRỌNG BẢO - SINCÈRES CONDOLÉENCES AVEC LA FAMILLE DE LA MÈRE DE MAITRE VŨ TRỌNG BẢO.
DI NGÔN CỦA SÁNG TỔ NGUYỄN LỘC (1912-1960) - Les dernières paroles du Maitre Fondateur Nguyễn Lộc (1912-1960).DI NGÔN CỦA SÁNG TỔ NGUYỄN LỘC (1912-1960) - Les dernières paroles du Maitre Fondateur Nguyễn Lộc (1912-1960).
VVF thông báo về việc tổ chức Kỳ thi thăng đai cấp cao đẳng môn Vovinam Việt Võ Đạo tại Trường IVS - HN - VVF informe concernant le Passage de grade supérieur organisé au Lycée IVS de HN.VVF thông báo về việc tổ chức Kỳ thi thăng đai cấp cao đẳng môn Vovinam Việt Võ Đạo tại Trường IVS - HN - VVF informe concernant le Passage de grade supérieur organisé au Lycée IVS de HN.
"CÕNG RẮN CẮN GÀ NHÀ - “Qu'il est plus aigu que la dent d'un serpent D'avoir un enfant ingrat"."CÕNG RẮN CẮN GÀ NHÀ - “Qu'il est plus aigu que la dent d'un serpent D'avoir un enfant ingrat".
''GIẬU ĐỔ BÌM LEO - When the tree is fallen, everyone run to it with his axe - Lorsque l'arbre est tombé , tout le monde court à elle avec sa hache''.''GIẬU ĐỔ BÌM LEO - When the tree is fallen, everyone run to it with his axe - Lorsque l'arbre est tombé , tout le monde court à elle avec sa hache''.
Luật nhân quả đối với người “ác khẩu” - The law of Karma with an "evil tongue" person - La loi du Karma avec la "personne à la mauvaise langue".Luật nhân quả đối với người “ác khẩu” - The law of Karma with an "evil tongue" person - La loi du Karma avec la "personne à la mauvaise langue".
''Ăn cháo đá bát - Bite the hand that feeds - La fête passée, adieux le Saint''.''Ăn cháo đá bát - Bite the hand that feeds - La fête passée, adieux le Saint''.
LÒNG TỰ TRỌNG - RESPECT DE SOI.LÒNG TỰ TRỌNG - RESPECT DE SOI.

Thống kê

Số lượt truy cập 1.769.080
Tổng số Thành viên 91
Số người đang xem 31
Cáo phó - Phân ưu - Tiểu sử thầy Trung Đạo - Nguyễn Văn Nhàn (13-7-1950 & 25-2-2024).- Annonce du décès - Condoléances - Biographie du Maitre Trung Đạo_Nguyễn Văn Nhàn (13-7-1950 & 25-2-2024).

Đăng ngày: 02/03/2024 23:20
Cáo phó - Phân ưu - Tiểu sử thầy Trung Đạo - Nguyễn Văn Nhàn (13-7-1950 & 25-2-2024).- Annonce du décès - Condoléances - Biographie du Maitre Trung Đạo_Nguyễn Văn Nhàn (13-7-1950 & 25-2-2024).
    "ƠN CAO SÁNG TỔ VƯƠN TRỜI THẲM. NGHĨA NẶNG SƯ MÔN THẮM ĐẤT DÀY - LE SENTIMENT DE GRATITUDE ENTRE LE MAITRE ET L'ÉLÈVE EST ÉTERNEL"...- "NGOẢNH NHÌN CUỘC ĐỜI NHƯ GIẤC MỘNG : ĐƯỢC - MẤT - BẠI - THÀNH - BỔNG CHỐC HÓA HƯ KHÔNG - SE RETOURNER LA VIE COMME UN RÊVE : GAGNÉ - PERDU - ÉCHEC - RÉUSSITE SONT NÉANTISÉS TOUT D'UN COUP"!!!


 

*****

*****

TRỜI ĐẤT THẦY MẤT THẬT RỒI SAO THẦY TRUNG ĐẠO_NGUYỄN VĂN NHÀN !

Trời Âu Châu mây mù, mưa lất phất.
Đất Châu Âu gió phật buốt qua tim.
Thầy ra đi muôn người thương tiếc !
Mất thầy rồi chẳng biết nói sao ?!

Thật buồn thay khi mới hôm nào !
Rồi mai đây về bên đất Tổ !
"Sao băng rơi đón ánh sao rơi" !
Thầy an vui nơi miền viên miễn !!!

Sài Gòn, 18h30 ngày 26/02/2024.
Cảm tác: Trung Huy

"VÔ CÙNG THƯƠNG TIẾC"!????????????????????????

* Tập thể Ban huấn luyện & Môn sinh thành kính phân ưu đến Gia đình & Thân bằng quyến thuộc của thầy Trung Đạo_Nguyễn Văn Nhàn...

* Bản dịch tiếng Pháp:

OH DIEU, MAITRE EST VRAIMENT PERDU MAITRE TRUNG ĐẠO_NGUYỄN VĂN NHÀN !

Le ciel de l'Europe était nuageux, la pluie coulait.
Le vent de l'Europe souffle sur le cœur.
Il est parti, Beaucoup de monde pleurent !
Maitre perdu, ainsi nous ne savons que dire ?!

Tristement, il y a quelques temps !
Alors demain, il retournera sur sa terre natale !
"Le météore tombant pour accueillir la nouvelle lumière d'étoile tombée" !
Il est heureux dans l'éternité !!!

Sài Gòn, à 18h30 du 26/02/2024.
Composé avec émotion:
Trung Huy

''VIVEMENT TRISTE AVEC NOS SINCÈRES CONDOLÉANCES''!????????????????????????

* L'ensemble des Instructeurs & Pratiquants, nous présentons tristement nos sincères condoléances à la famille et aux proches de Maitre Trung Đạo_Nguyễn Văn Nhàn...


**********
Sơ lược về cuộc đời sinh hoạt Vovinam Việt Võ Đạo
của Võ sư Trung Đạo_Nguyễn Văn Nhàn

Vào những ngày đầu xuân Giáp Thìn năm 2024, một tin buồn từ trời Âu bất ngờ bay về đất Việt: trụ cột phong trào Vovinam Việt Võ Đạo miền Tây trước năm 1975 - võ sư Nguyễn Văn Nhàn (pháp danh: Huệ Minh Nhựt, môn hiệu: Trung Đạo, bút hiệu: Toàn Trung và Quang Nam) đã theo chân Sáng tổ Nguyễn Lộc và Chưởng môn Lê Sáng về cõi vĩnh hằng vào lúc 14 giờ 6 phút ngày 25/02/2024 (nhằm ngày 16 tháng Giêng năm Giáp Thìn) tại bệnh viện Universitatsklinikum Frankfurt, Cộng hòa Liên bang Đức sau một thời gian dài lâm bệnh, hưởng thọ 75 tuổi. Lễ an táng võ sư Nguyễn Văn Nhàn sẽ được tổ chức vào lúc 9 giờ ngày 11/3/2024 tại Darmsdadt, Cộng hòa Liên bang Liên bang Đức.

Ảnh: VS.Trung Đạo_Nguyễn Văn Nhàn (13-7-1950 & 25-2-2024).

Võ sư Nguyễn Văn Nhàn sinh ngày 13/7/1950 tại Chợ Lớn. Bắt đầu tập luyện Vovinam vào khoảng cuối năm 1964 tại Trung tâm Huấn luyện Võ thuật Vovinam (số 61 đường Vĩnh Viễn, Quận 10, Sài Gòn) do Chưởng môn Lê Sáng trực tiếp hướng dẫn, võ sư Nguyễn Văn Nhàn từng tham gia huấn luyện tại võ đường 61 Vĩnh Viễn, võ đường Hùng Vương (số 31 Sư Vạn Hạnh, Quận 10, nay là Tổ đường) và vài võ đường khác ở Sài Gòn… Môn sinh thường xuyên đánh cặp với võ sư Nguyễn Văn Nhàn và biểu diễn bài Song luyện kiếm là võ sư Trần Ngọc Trình, hiện đang dưỡng bệnh ở Bà Rịa Vũng Tàu.


Khoảng cuối năm 1969, võ sư Nguyễn Văn Nhàn đã được Chưởng môn Lê Sáng thăng cấp Chuẩn hồng đai và phân công đi xây dựng phong trào Vovinam miền Tây (các tỉnh Đồng bằng sông Cửu Long). Với nhiệt tình và nghị lực của tuổi trẻ, võ sư đã cùng các võ sư Phạm Văn Sinh (Hoàng Minh Cường), Dương Minh Nhơn, Nguyễn Tôn Khoa, Nguyễn Văn Sen, HLV Nguyễn Bá Thuận, Trần Văn Thái, Huỳnh Vị Tiền Tiếp, Dương Minh Hải cùng các môn sinh được đào tạo tại chỗ và nhiều nguồn đào tạo khác đã xây dựng và quảng bá Vovinam ở nhiều tỉnh miền Tây như: Kiên Giang, Sóc Trăng, An Giang, Châu Đốc, Bạc Liêu, Định Tường, An Xuyên, Kiến Phong, Sa Đéc (nay thuộc tỉnh Đồng Tháp), Phong Dinh (nay là thành phố Cần Thơ), Chương Thiện (nay thuộc tỉnh Hậu Giang), Gò Công, Kiến Hòa (nay là tỉnh Bến Tre), Long An, Vĩnh Bình (nay là tỉnh Trà Vinh)... Phong trào từng bước lớn mạnh, chỉ 3 năm sau thời kỳ manh nha, từ ngày 24 đến 26/11/1972, Lễ khai phá đệ tam chu niên (lần thứ 3) và Lễ mang đai khóa VIII Việt Võ Đạo Miền Tây đã được tổ chức tại khu kỹ nghệ Tây Đô, Trà Nóc, tỉnh Phong Dinh, thu hút khoảng 2.000 môn sinh các tỉnh Miền Tây về cắm trại, dự lễ và đón tiếp Chưởng môn Lê Sáng.

Ảnh: Các môn sinh Tổng cục Huấn luyện (Sài Gòn) biểu diễn trong Lễ khai phá Miền Tây tại Long Xuyên, tháng 10-1969 – Ảnh do HLV Nguyễn Thị Nga (bìa phải) cung cấp.

Trong tập thơ Nhớ nguồn, Chưởng môn Lê Sáng (bút danh Quang Vũ) đã dành cho Vovinam Việt Võ Đạo miền Tây lời khen ngợi qua bài thơ Miền Tây xiển đạo:

Miền Tây luyện thép dựng trường thành,

Việt Võ vươn mình trên lúa xanh,

Vùng đất sản sinh vùng quảng phát,

Niềm tin dẫn đạo cuộc tung hoành.

Khí thiêng sông núi thân nhân kiệt,

Mạch sống quê hương đắc địa linh,

Tâm đạo hòa theo dòng đạo vị,

Bốn năm dựng nghiệp chí bình sinh.

                                                  1973

Ảnh: Chưởng môn Lê Sáng dự Lễ truyền thống lần thứ 24 Vovinam Miền Tây & Kỳ thi Trung đẳng khóa II-1993 tại Cần Thơ.

Với công lao xây dựng và phát triển phong trào Vovinam Việt Võ Đạo nơi vùng đất mới, võ sư Nguyễn Văn Nhàn được Chưởng môn Lê Sáng bổ nhiệm chức vụ Cục trưởng Cục Huấn luyện Vovinam Việt Võ Đạo miền Tây. Đến Mùa tưởng niệm Sáng tổ Nguyễn Lộc năm 1973, võ sư Nguyễn Văn Nhàn đã được Chưởng môn Lê Sáng vinh thăng Hồng đai. Cùng vinh thăng đợt này có 2 đàn anh của võ sư Nguyễn Văn Nhàn là võ sư Ngô Kim Tuyền (1947-2019, Cục trưởng Cục Huấn luyện Vovinam Việt Võ Đạo Tây Bắc) và Trần Tấn Vũ (Trần Vui, một võ sư có nhiều công lao phát triển Vovinam Việt Võ Đạo ở một số tỉnh miền Trung, hiện đang sinh sống tại thành phố Kon Tum).

Ảnh: VS.Trung Đạo_Nguyễn Văn Nhàn.

Trong những ngày vui này, Chưởng môn Lê Sáng đã viết tặng cho 3 môn sinh ưu tú bài thơ Vượt vũ môn (cũng in trong tập thơ Nhớ nguồn "http://vovinam.phutho.vn/TIN-TUC/2432637/105567/VUOT-VU-MON-TUYEN-TAP-THO-NHO-NGUON-QUANG-VU-NHAC-VSCAO-VAN-CAT-SURMONTER-LES-DEFITS-POUR-REUSSIR-COLLECTION-DES-POEMES-PENSER-A-LA-RESSOURCE-QUANG-VU-MUSIQUE-CAO-VAN-CAT.html"):

Vũ môn là đó, chuyện ngư long,

Sự nghiệp ghi thêm một điểm hồng,

Võ Việt vinh thăng ba tuấn kiệt,

Đạo Nam hưng phấn một tâm đồng.

Tâm Thân cách mạng hòa nhân loại,

Trí dũng tô bồi mạnh núi sông,

Dân tộc soi đường người đạo nghĩa,

Tương lai còn mãi đại thành công.

                                                  1973

Năm 1980, võ sư Nguyễn Văn Nhàn định cư tại Cộng hòa Liên bang Đức. Chỉ một thời gian sau, võ sư Nguyễn Văn Nhàn đã lãnh đạo và cùng một số đồng môn, môn đệ vượt qua nhiều thách thức, dấn thân xây dựng Đại phong trào Vovinam Việt Võ Đạo châu Âu (1980-1990), tạo được tiếng vang nơi xứ người… Từ năm 2012, ông xây dựng và lãnh đạo Đại gia đình Vovinam Việt Võ Đạo Hùng Vương. Những năm gần đây, tuy sức khỏe có phần suy giảm, nhưng võ sư Nguyễn Văn Nhàn vẫn luôn gắn bó cùng sự nghiệp quảng bá môn phái với nhiều ước vọng. Mỗi khi điều kiện cho phép, ông đã không quản ngại đường xa đi đến một số nước châu Âu, Mỹ, Úc… để thăm hỏi, động viên phong trào…

Ảnh: Souvenir picture on Overseas Vovinam Tournament 2018 at San Jose, California, USA...

Trong cuộc sống đời thường, võ sư Nguyện Văn Nhàn hiếu thuận trong gia đình và môn phái. Chưởng môn Lê Sáng lâm bệnh, ông đã từ Đức trở về nước cùng chung tay với các đồng môn chăm sóc Chưởng môn. Khi Chưởng môn qua đời, võ sư Nguyễn Văn Nhàn đã chịu tang như một hiếu tử. Nhân Tuần hương tưởng niệm lần thứ 13 (2013), võ sư Nguyễn Văn Nhàn cũng đã biên soạn Sơ lược tiểu sử Chưởng môn Lê Sáng với tất cả ân tình.  

Võ sư Nguyễn Văn Nhàn lập gia đình tại Đức và có 6 người con (1 trai). Dù sinh trưởng nơi xứ người, các con của võ sư đều được dạy dỗ chu đáo, giữ vững nền nếp gia phong, đạo lý của dân tộc Việt Nam, học hành đến nơi đến chốn và thành đạt.

Ảnh: "Ngũ Lông Công Chúa" đầu tài năng của VS.Trung Đạo_Nguyễn Văn Nhàn.

Tuy tính tình hơi nghiêm khắc, nhưng võ sư Nguyễn Văn Nhàn rất thương mến và bao dung môn đệ. Nhiều môn sinh Vovinam miền Tây trước năm 1975 và cả những môn sinh ở nước ngoài sau năm 1975 vẫn luôn dành cho võ sư Nguyễn Văn Nhàn những tình cảm quý mến.

Ảnh: VS.Trung Đạo_Nguyễn Văn Nhàn lưu niệm cùng cô học trò VS.Cẩm Bình cùng các môn sinh Vovinam San Jose - Franklin Elementary School.

Mấy tháng gần đây, bệnh tình của võ sư Nguyễn Văn Nhàn trở nặng, nhưng võ sư vẫn lạc quan và ấp ủ nhiều hoài bảo phát triển môn phái Vovinam Việt Võ Đạo mà võ sư đã gắn bó suốt 60 năm qua… Những bức thư võ sư viết cho một số đồng môn từ giường bệnh đều chân tình và đồng cảm. Nhưng rồi võ sư đã vội vã ra đi, lưu lại cho gia đình, đồng môn và nhiều môn đệ biết bao niềm thương tiếc…

(Theo tài liệu của Tổ đường Vovinam Việt Võ Đạo).
TÂM TÌNH VÕ ĐẠO

     Để tiếp nối những dòng thơ Hoài Niệm của tác giả Thái Văn Hết, và cũng để góp vài cảm nghĩ với những ai "có ánh mắt lạnh lùng khó tả" cùng nỗi trách thầm (nếu có) của những ai có cùng tâm trạng "bị/được" mọi người nhìn mình với ánh mắt đặc biệt nêu trên.

    Do vì cuộc đời vốn trùng trùng nhân quả, nên mỗi khi có sự việc gì đó xảy ra với bất kỳ ai, phần lớn đều không phải tự nhiên và vô cớ. Vì thế để đề phòng căn bệnh "oán trời - trách người" ta cần nên TỰ XÉT mình trước khi phán đoán người khác sẽ bớt lầm lẫn hơn.

TRUNG ĐẠO

Chuyện nhân thế đâu có chi là lạ
Đủ buồn vui, được mất: - Lẽ thường !
Ta cống hiến vì ân tình phải trả
Rèn tư duy, nhân cách, nghĩa yêu thương
 
Đời võ đạo hiên ngang là thế đó !
Đủ lòng trung, tận tụy với Sư Môn
Biết buồn vui, cười khóc với giang sơn
Không cười khóc vì hư danh, tiểu ngã
 
Ta cống hiến vì tâm tư giục giã
Gieo giống lành, quả tốt cho đời sau
Nếu thành công, thỏa nguyện ước lớn lao
Vui thoái ẩn, dưỡng hùng tâm chính khí
 
Nếu sức mọn, tài hèn không phỉ chí
Không gieo trồng giống tốt cho đời sau
Thì cũng vui, bền giữ chí thanh cao
Khôn (*) giúp tiến, đời thênh thang tự tiến
 
Tư duy ấy, đường trần nên tự kiểm
Và giữ cho trong suốt với thời gian
Nếu mê say, lụy thế sự đa đoan
Đời tăm tối, chạy đua tìm vinh nhục
Thì khó tránh cảnh buồn vui, được mất
Và còn đâu khí chất thuở nguyên khôi
Khi tự ta đã đánh mất mình rồi
Cần chi nữa đáng để đời biết tới ?!
 
Nhưng dù
Đời có biết, hay cùng ta chung lối
Hoặc chê bai, khen ngợi, - có là gì!
"TA VẪN LÀ TA" trước nghiệt ngã, thịnh suy
Mới là chỗ mà ta cần cố gắng !
 
Tình huynh đệ, hãy nghe đây lời nhắn
Của một người đang ở tận chân trời
Bận lòng chi ánh mắt của người đời
Thay vào đó biết "TỰ SOI" luôn nhé !
 
Gởi tác giả với bài thơ san sẻ
Đầy cảm thông, hoài niệm thắm lòng người
Mến hồn thơ, nên đáp tạ đôi lời
Mong được thứ những gì chưa trọn vẹn
 
Tình võ đạo, mượn hồn thơ vun quén
Là phước may hiếm có của chúng ta
Mong ý lành, niệm tốt được trải ra
Cho nghĩa sống được chan hòa khắp chốn ...
 
Trời Âu, 20.8.2020
     TRUNG ĐẠO
 
Phụ Ghi:
(*) Khôn: Không thể.
- Xin gởi lời thăm chung đến chư huynh đệ xa gần, các thế hệ măng-tre đang hùng dũng vươn cao giữa thời thế, đặc biệt trong mùa đại dịch Covid 19.
- Địa chỉ liên lạc: vvnvvd.hv2012@yahoo.de 

*TRADUCTION*

LA CONFIDENCE SUR LA VOIE MARTIALE

(La traduction est destinée aux pratiquants internationaux après avoir supprimé et ajusté quelques places en conséquence).
 
Comme la vie est intrinsèquement causale, chaque fois que quelque chose arrive pour n'importe qui, la plupart ne doivent pas être "non naturels" et déraisonnables. Pour protéger la maladie "ressentiment de Dieu - blâmer les gens", nous devons alors nous juger nous-même avant de juger les autres, cela sera moins erronée.

TRUNG ĐẠO

* Suivant les lignes de poème ‘‘Se souvenir’’ de l’auteur Thai Van Het. 

L'histoire de la vie humaine n'a rien d'étrange
Assez triste, assez heureuse, gagner ou perdre est normal !
On existe au travers des sentiments de gratitude et de don de soi.
On forge sa pensée, sa personnalité, son sens de l'humour.
 
Voilà à quoi ressemble l'existence de la voie martiale !
Gardez bien votre  loyauté et votre dévouement envers votre Maître et vos amis.
Soyez triste et heureux, riez et pleurez avec le  pays qui vous a vu naître !
Ne riez pas et ne pleurez pas à cause de la vanité, de la chute de soi !
 
On se consacre trop pressement à nos pensées soudaines.
Semez des graines saines, de bons fruits pour la prochaine vie.
En cas de succès, nos grands vœux seront exaucés.
On doit pouvoir se retirer heureux et maintenir l'esprit de générosité.
Car avec une force diminuée et peu de talent, sans satisfaction
On ne plante pas de bonnes graines pour la prochaine vie.
Sois aussi joyeux et reste l'esprit noble
Incapable d'aider à progresser, la vie est immense et progresse d’elle-même
 
Selon cette pensée, il faudrait s'auto-corriger sur le chemin cru de la vie.
Et rester transparent avec le temps.
Si l'on est épris, on sera attiré par une vie embrouillée.
La vie reste sombre à cause d'une course à la recherche de grandeur et de servitude.
Il est difficile d'éviter les scènes de tristesse et de joie, gagnantes et perdantes
Et le talent du début s'étiole.
Quand on se perd soi-même
Plus besoin que ce monde nous connaisse !
 
Mais, cependant,
Ce monde connaît-il ou partage t-il le même chemin ?
Pourquoi dénigrer ou louer ?
Avant l'ironie, entre la prospérité et le déclin
C'est là que nous devons essayer !
 
Fraternité, veuillez écouter ce message !
D'un personnage loin à l'horizon
Ne soyez pas préoccupés du regard des Hommes !
Il est préférable de nous regarder nous-même !
 
J'envoie, ce poème de l'auteur, à partager
Plein de sympathie, le cœur profondément nostalgique
Aimant l’âme poétique, je devrais te répondre ces quelques mots
Dans l'attente d'abandonner ce qui est vide !
 
Avec la sagesse de la voie martiale, j'emprunte l’âme de la poésie pour semer et cultiver
C'est une de nos rare bénédiction
Souhaitons que seules de bonnes intentions, de bonnes pensées se répandent
Pour vivre en pleine harmonie dans ce monde.

Europe, 20 Août 2020

 TRUNG ĐẠO

Note:

(*) Intéligent = Incapable.

- Je voudrais vous adresser mes meilleures salutations à l’ensemble des amis fraternels de loin et de près, les générations de pousses de bambou se lèvent héroïquement au milieu des circonstances, en particulier pendant la saison épidémique du 19 Covid.

- Adresse de contact: vvnvvd.hv2012@yahoo.de

 

 

| Chia sẻ |
THẢO LUẬN  
Chưa có thảo luận nào
Ý KIẾN CỦA BẠN  
  Hãy đăng nhập để thảo luận
  Tin cùng loại cũ hơn
PHÂN ƯU CÙNG GIA ĐÌNH THÂN MẪU VS.VŨ TRỌNG BẢO - SINCÈRES CONDOLÉENCES AVEC LA FAMILLE DE LA MÈRE DE MAITRE VŨ TRỌNG BẢO.
PHÂN ƯU CÙNG GIA ĐÌNH THÂN MẪU VS.CHƯƠNG & HLV.CHUÂN - SINCÈRES CONDOLÉENCES AVEC LA FAMILLE DE LA MÈRE DE MAITRE CHƯƠNG & INSTRUCTEUR CHUÂN.
THÀNH KÍNH PHÂN ƯU CÙNG GIA ĐÌNH NHẠC SĨ NGUYỄN VĂN TẦM - SINCÈRES CONDOLÉENCES AVEC LA FAMILLE DU COMPOSITEUR MUSÍCIAL NGUYỄN VĂN TẦM.
Vĩnh biệt VS.Lâm Tấn Đấu - Chủ nhiệm Võ đường VOVINAM Phong Phú - Cầu Kè - Trà Vinh - Adieu au Maitre Lam Tan Dau - Propriétaire Responsable du Centre VOVINAM Phong Phu - Cau Ke - Tra Vinh province.
THÀNH KÍNH PHÂN ƯU CÙNG GIA ĐÌNH VS.NGUYỄN TÔN KHOA - SINCÈRES CONDOLÉENCES AVEC LA FAMILLE DE MAITRE NGUYEN TON KHOA.
KÝ ỨC VOVINAM BUÔN MA THUỘT I-II-III - SOUVENIRS AVEC VOVINAM DE BUÔN MA THUỘT I-II-III.
Vĩnh biệt thầy Lê Hữu Đức - Chủ tịch HỘI VOVINAM ĐẮKLẮK - Adieu à notre Maitre Lê Hữu Đức - Président de l'Association VoViNam DakLak province.
PHÂN ƯU CÙNG GIA ĐÌNH THÂN MẪU VS.TRINH THẾ HÙNG - SINCÈRES CONDOLÉENCES AVEC LA FAMILLE DE LA MÈRE DE MAITRE TRỊNH THẾ HÙNG.
ĐÔI NÉT VỀ VÕ SƯ MAI VĂN HIỆP - À PROPOS DE MAITRE MAI VĂN HIỆP.
THÀNH KÍNH PHÂN ƯU CÙNG GIA ĐÌNH VS.MAI VĂN HIỆP - SINCÈRES CONDOLÉENCES AVEC LA FAMILLE DE MAITRE MAI VĂN HIỆP.

VOVINAM - VIỆT VÕ ĐẠO

Câu Lạc Bộ Nhà Tập Luyện TDTT Phú Thọ

Địa chỉ : 219 Lý Thường Kiệt, P.15, Q.11, TP.HCM

 Tel : 0913.833.760 -Không biết ngượng- Email BBT : vvnphutho@gmail.com

Website: www.vovinam.divivu.com Hoặc: http://vovinam.phutho.vn