Hôm nay, ngày 05/12/2023
VĂN ÔN - VÕ LUYỆN - TÔN SƯ TRỌNG ĐẠO - BÀN TAY THÉP VỚI TRÁI TIM TỪ ÁI

TIN TỨC

LIÊN KẾT WEBSITE

Tin mới đăng

Tận tâm tận lực lan tỏa Vovinam - Dédié à la diffusion du Vovinam. Tận tâm tận lực lan tỏa Vovinam - Dédié à la diffusion du Vovinam.
KHAI MẠC GIẢI VÔ ĐỊCH VOVINAM THẾ GIỚI LẦN 7 - 2023 - OUVERTURE DU 7ème CHAMPIONNAT MONDIAL DU VOVINAM EN 2023.KHAI MẠC GIẢI VÔ ĐỊCH VOVINAM THẾ GIỚI LẦN 7 - 2023 - OUVERTURE DU 7ème CHAMPIONNAT MONDIAL DU VOVINAM EN 2023.
GIẢI VÔ ĐỊCH VOVINAM THẾ GIỚI LẦN VII NĂM 2023 - The 7th WVVF World Vovinam Championships 2023.GIẢI VÔ ĐỊCH VOVINAM THẾ GIỚI LẦN VII NĂM 2023 - The 7th WVVF World Vovinam Championships 2023.
TRI ÂN 20-11 "THẦY TÔI & NGHIỆP VÕ" - A la gratitude de la Journée des Enseignants Vietnamiens du 20 Novembre "Notre Maître & Sa carrière d'arts martiaux".TRI ÂN 20-11 "THẦY TÔI & NGHIỆP VÕ" - A la gratitude de la Journée des Enseignants Vietnamiens du 20 Novembre "Notre Maître & Sa carrière d'arts martiaux".
HÀNH TRÌNH 85 NĂM VOVINAM VIỆT VÕ ĐẠO TRỞ THÀNH DI SẢN VĂN HÓA PHI VẬT THỂ QUỐC GIA - L'ITINÉRAIRE DE 85 ANS DU VOVINAM VIỆT VÕ ĐẠO DEVENU LA PATRIMOINE CULTUREL IMMATÉRIEL NATIONALHÀNH TRÌNH 85 NĂM VOVINAM VIỆT VÕ ĐẠO TRỞ THÀNH DI SẢN VĂN HÓA PHI VẬT THỂ QUỐC GIA - L'ITINÉRAIRE DE 85 ANS DU VOVINAM VIỆT VÕ ĐẠO DEVENU LA PATRIMOINE CULTUREL IMMATÉRIEL NATIONAL
Tự hào Vovinam được công nhận Di Sản Văn Hóa Phi Vật Thể Quốc Gia - Vovinam est fier d'être reconnu comme Patrimoine Culturel Immatériel National.Tự hào Vovinam được công nhận Di Sản Văn Hóa Phi Vật Thể Quốc Gia - Vovinam est fier d'être reconnu comme Patrimoine Culturel Immatériel National.
Vovinam được công nhận Di Sản Văn Hóa Phi Vật Thể Quốc Gia - Vovinam est reconnu comme Patrimoine Culturel Immatériel National.Vovinam được công nhận Di Sản Văn Hóa Phi Vật Thể Quốc Gia - Vovinam est reconnu comme Patrimoine Culturel Immatériel National.
PHÁT BIỂU CỦA HỘI ĐỒNG VÕ SƯ CHƯỞNG QUẢN NHÂN LỄ KỶ NIỆM 85 NĂM THÀNH LẬP MÔN PHÁI VOVINAM VIỆT VÕ ĐẠO (1938-2023) - Paroles du Conseil des Maîtres lors 85ème Anniversaire de l'École (1938-2023).PHÁT BIỂU CỦA HỘI ĐỒNG VÕ SƯ CHƯỞNG QUẢN NHÂN LỄ KỶ NIỆM 85 NĂM THÀNH LẬP MÔN PHÁI VOVINAM VIỆT VÕ ĐẠO (1938-2023) - Paroles du Conseil des Maîtres lors 85ème Anniversaire de l'École (1938-2023).
 ''CHÚC MỪNG SINH NHẬT LẦN THỨ 72 CỦA THẦY SEN - HAPPY 70th BIRTHDAY OF MASTER SEN - JOYEUX 72ème ANNIVERSAIRE DE MAITRE SEN !!!''. ''CHÚC MỪNG SINH NHẬT LẦN THỨ 72 CỦA THẦY SEN - HAPPY 70th BIRTHDAY OF MASTER SEN - JOYEUX 72ème ANNIVERSAIRE DE MAITRE SEN !!!''.
Học võ và dạy võ xưa và nay - Apprendre & Enseigner l'art martial de l'autrefois et de nos jour.Học võ và dạy võ xưa và nay - Apprendre & Enseigner l'art martial de l'autrefois et de nos jour.
Võ và truyền thống “Tôn sư trọng đạo” - L'art martial & Sa tradition “Respecter son Maître & Respecter sa voie morale”.Võ và truyền thống “Tôn sư trọng đạo” - L'art martial & Sa tradition “Respecter son Maître & Respecter sa voie morale”.
Truyền thống "Tôn Sư Trọng Đạo" - Tradition “Respecter son Maître & Respecter sa voie morale”.Truyền thống "Tôn Sư Trọng Đạo" - Tradition “Respecter son Maître & Respecter sa voie morale”.
PHÁT HÀNH BỘ TEM CHUNG VOVINAM VIỆT NAM & VÕ ẤN ĐỘ - PUBLICATION D'UNE COLLECTION COMMUNE DE TIMBRE DU VOVINAM VIETNAM & ARTS MARTIAUXINDIENS EN 2023.PHÁT HÀNH BỘ TEM CHUNG VOVINAM VIỆT NAM & VÕ ẤN ĐỘ - PUBLICATION D'UNE COLLECTION COMMUNE DE TIMBRE DU VOVINAM VIETNAM & ARTS MARTIAUXINDIENS EN 2023.
Kỷ niệm 13 năm ngày mất Chưởng môn Lê Sáng - A la 13ème Commémoration de la mort du Maitre Patriarche Lê Sáng (2010-2023).Kỷ niệm 13 năm ngày mất Chưởng môn Lê Sáng - A la 13ème Commémoration de la mort du Maitre Patriarche Lê Sáng (2010-2023).
Thông báo: Lễ Giổ Chưởng Môn Lê Sáng lần thứ 13 (2010 - 2013) - Annonce: Organisation à la 13ème Cérémonie commémorale de la mort du Maitre Patriarche LÊ SÁNG (2010 - 2013).Thông báo: Lễ Giổ Chưởng Môn Lê Sáng lần thứ 13 (2010 - 2013) - Annonce: Organisation à la 13ème Cérémonie commémorale de la mort du Maitre Patriarche LÊ SÁNG (2010 - 2013).
PHÂN ƯU CÙNG GIA ĐÌNH THÂN MẪU VS.VŨ TRỌNG BẢO - SINCÈRES CONDOLÉENCES AVEC LA FAMILLE DE LA MÈRE DE MAITRE VŨ TRỌNG BẢO.PHÂN ƯU CÙNG GIA ĐÌNH THÂN MẪU VS.VŨ TRỌNG BẢO - SINCÈRES CONDOLÉENCES AVEC LA FAMILLE DE LA MÈRE DE MAITRE VŨ TRỌNG BẢO.
DI NGÔN CỦA SÁNG TỔ NGUYỄN LỘC (1912-1960) - Les dernières paroles du Maitre Fondateur Nguyễn Lộc (1912-1960).DI NGÔN CỦA SÁNG TỔ NGUYỄN LỘC (1912-1960) - Les dernières paroles du Maitre Fondateur Nguyễn Lộc (1912-1960).
VVF thông báo về việc tổ chức Kỳ thi thăng đai cấp cao đẳng môn Vovinam Việt Võ Đạo tại Trường IVS - HN - VVF informe concernant le Passage de grade supérieur organisé au Lycée IVS de HN.VVF thông báo về việc tổ chức Kỳ thi thăng đai cấp cao đẳng môn Vovinam Việt Võ Đạo tại Trường IVS - HN - VVF informe concernant le Passage de grade supérieur organisé au Lycée IVS de HN.
"CÕNG RẮN CẮN GÀ NHÀ - “Qu'il est plus aigu que la dent d'un serpent D'avoir un enfant ingrat"."CÕNG RẮN CẮN GÀ NHÀ - “Qu'il est plus aigu que la dent d'un serpent D'avoir un enfant ingrat".
''GIẬU ĐỔ BÌM LEO - When the tree is fallen, everyone run to it with his axe - Lorsque l'arbre est tombé , tout le monde court à elle avec sa hache''.''GIẬU ĐỔ BÌM LEO - When the tree is fallen, everyone run to it with his axe - Lorsque l'arbre est tombé , tout le monde court à elle avec sa hache''.
Luật nhân quả đối với người “ác khẩu” - The law of Karma with an "evil tongue" person - La loi du Karma avec la "personne à la mauvaise langue".Luật nhân quả đối với người “ác khẩu” - The law of Karma with an "evil tongue" person - La loi du Karma avec la "personne à la mauvaise langue".
''Ăn cháo đá bát - Bite the hand that feeds - La fête passée, adieux le Saint''.''Ăn cháo đá bát - Bite the hand that feeds - La fête passée, adieux le Saint''.
LÒNG TỰ TRỌNG - RESPECT DE SOI.LÒNG TỰ TRỌNG - RESPECT DE SOI.
Chúc mừng Sinh nhật Tập đoàn FPT 35 năm Thành lập & Phát triển (13/9/1988 - 13/9/2023). Happy 35 th Birthday of Etablishment & Development of FPT Corporation (13/9/1988 - 13/9/2023). Chúc mừng Sinh nhật Tập đoàn FPT 35 năm Thành lập & Phát triển (13/9/1988 - 13/9/2023). Happy 35 th Birthday of Etablishment & Development of FPT Corporation (13/9/1988 - 13/9/2023).
Tuổi trẻ Online: Doanh nghiệp nói gì về chất lượng sinh viên Greenwich Việt Nam ?Tuổi trẻ Online: Doanh nghiệp nói gì về chất lượng sinh viên Greenwich Việt Nam ?
Hơn 1500 sinh viên nhập học Greenwich Việt Nam - Plus de 1.500 nouveaux étudiants à l'entrée de l'Université Greenwich Viet Nam. Hơn 1500 sinh viên nhập học Greenwich Việt Nam - Plus de 1.500 nouveaux étudiants à l'entrée de l'Université Greenwich Viet Nam.
VOVINAM GREENWICH VIETNAM (CS.TPHCM) BIỂU DIỄN KHAI GIẢNG NĂM HỌC MỚI 2023-2024 - VOVINAM GREENWICH VIETNAM A HCM VILLE EN DEMONSTRATION POUR LA NOUVELLE ANNÉE UNIVERSITAIRE 2023-2024.VOVINAM GREENWICH VIETNAM (CS.TPHCM) BIỂU DIỄN KHAI GIẢNG NĂM HỌC MỚI 2023-2024 - VOVINAM GREENWICH VIETNAM A HCM VILLE EN DEMONSTRATION POUR LA NOUVELLE ANNÉE UNIVERSITAIRE 2023-2024.
VOVINAM ĐẠI HỌC  GREENWICH VIỆT NAM (TP.HCM) THI HỌC KỲ SUMMER II - 2023 - EXAMEN DE LA 2ème PÉRIODE D'ÉTÉ EN 2023.VOVINAM ĐẠI HỌC GREENWICH VIỆT NAM (TP.HCM) THI HỌC KỲ SUMMER II - 2023 - EXAMEN DE LA 2ème PÉRIODE D'ÉTÉ EN 2023.
CÔNG BỐ TRANG THÔNG TIN & LOGO CHÍNH THỨC CỦA LIÊN ĐOÀN VOVINAM TỔ CHỨC GIÁO DỤC FPT.CÔNG BỐ TRANG THÔNG TIN & LOGO CHÍNH THỨC CỦA LIÊN ĐOÀN VOVINAM TỔ CHỨC GIÁO DỤC FPT.
Tập huấn nghi lễ môn phái Vovinam - Việt Võ Đạo tại Cần Thơ - Formation rituelle du Vovinam Viet Vo Dao à Can Tho.Tập huấn nghi lễ môn phái Vovinam - Việt Võ Đạo tại Cần Thơ - Formation rituelle du Vovinam Viet Vo Dao à Can Tho.

Thống kê

Số lượt truy cập 1.672.398
Tổng số Thành viên 91
Số người đang xem 24
ĐÔI NÉT VỀ VÕ SƯ MAI VĂN HIỆP - À PROPOS DE MAITRE MAI VĂN HIỆP.

Đăng ngày: 04/12/2021 01:15
ĐÔI NÉT VỀ VÕ SƯ MAI VĂN HIỆP - À PROPOS DE MAITRE MAI VĂN HIỆP.
    "ƠN CAO SÁNG TỔ VƯƠN TRỜI THẲM. NGHĨA NẶNG SƯ MÔN THẮM ĐẤT DÀY - LE SENTIMENT DE GRATITUDE ENTRE LE MAITRE ET L'ÉLÈVE EST ÉTERNEL"...- "NGOẢNH NHÌN CUỘC ĐỜI NHƯ GIẤC MỘNG : ĐƯỢC - MẤT - BẠI - THÀNH - BỔNG CHỐC HÓA HƯ KHÔNG - SE RETOURNER LA VIE COMME UN RÊVE : GAGNÉ - PERDU - ÉCHEC - RÉUSSITE SONT NÉANTISÉS TOUT D'UN COUP" !!!


 VÕ SƯ MAI VĂN HIỆP

(1952 - 2021)

Tối 30 tháng 11 năm 2021, các đồng môn Vovinam Việt Võ Đạo bất ngờ nhận được một tin buồn - võ sư Mai Văn Hiệp đã từ giã cõi đời.

Võ sư Mai Văn Hiệp, pháp danh Thiện Hòa, sinh ngày 17 tháng 8 năm 1952 tại Bà Điểm, quận Hóc Môn, tỉnh Gia Định (nay thuộc TP. Hồ Chí Minh) và là con trai duy nhất trong một gia đình có 4 anh chị em. Thời trẻ, ông theo tập môn Vovinam Việt Võ Đạo từ năm 1966 tại võ đường Hoa Lư (2 bis, đường Đinh Tiên Hoàng, Đa Kao, Quận 1, Sài Gòn). Sau đó, ông được phân công huấn luyện tại các võ đường Hoa Lư, Thoại Ngọc Hầu…

Thập niên 1980, võ sư Mai Văn Hiệp tham gia huấn luyện tại Câu lạc bộ Vovinam Việt Võ Đạo Thanh Đa (quận Bình Thạnh), Câu lạc bộ Vovinam Việt Võ Đạo quận Phú Nhuận… Bên cạnh đó, ông còn nghiên cứu một vài môn võ khác cũng như tham gia đóng phim, chỉ đạo võ thuật điện ảnh, trong đó có một số vai gây được ấn tượng với khán giả, v.v.

Với những đóng góp cho môn phái Vovinam Việt Võ Đạo trong nhiều năm, ngày 29 tháng 3 năm 2010, võ sư Mai Văn Hiệp được Chưởng môn Lê Sáng vinh thăng Hồng đai đệ nhị cấp. Hai ngày sau (31 tháng 3 năm 2010), ông được Chưởng môn Lê Sáng bổ nhiệm làm thành viên Hội đồng Võ sư Chưởng quản môn phái Vovinam Việt Võ Đạo với chức vụ Chánh sự.

Vài năm gần đây, tuy sức khỏe có phần giảm sút, nhưng với nhiều năm trải nghiệm huấn luyện đấu đối kháng có hiệu quả đồng thời mong muốn chia sẻ cùng các võ sư, huấn luyện viên Vovinam trẻ, võ sư Mai Văn Hiệp vẫn dành thời gian nghiên cứu, thực nghiệm (với sự cộng tác của Câu lạc bộ Vovinam Việt Võ Đạo Nhà tập luyện TDTT Phú Thọ, Quận 11, TP. Hồ Chí Minh), biên soạn tập tài liệu - Một số kinh nghiệm huấn luyện thi đấu đối kháng - phát hành vào tháng 3 năm 2020 và đã được nhiều đồng môn quan tâm. 

Tính tình vui vẻ, hoạt bát, thẳng thắn, võ sư Mai Văn Hiệp được nhiều đồng môn mến mộ. Nhưng bất ngờ thay! Tối 30 tháng 11 năm 2021 (26 tháng 10 năm Tân Sửu), ông đã vội từ giã cõi trần, hưởng thọ 70 tuổi. Lễ tang của ông được tồ chức tại nhà riêng (số 1113/9/B1 đường Huỳnh Tấn Phát, phường Phú Thuận, Quận 7, TP. Hồ Chí Minh) - nơi ông đã sống cùng vợ là bà Nguyễn Thị Xuân Ái, sinh năm 1965 và con trai là Mai Học Khiêm, sinh năm 1994. Lễ động quan lúc 7 giờ ngày 03 tháng 12 năm 2021 (29 tháng 10 năm Tân Sửu), sau đó linh cữu được đưa đi hỏa táng tại nghĩa trang Đa Phước, huyện Bình Chánh, TP. Hồ Chí Minh.

Sự ra đi của ông là một mất mát của Hội đồng Võ sư Chưởng quản và môn phái Vovinam Việt Võ Đạo. Hội đồng Võ sư Chưởng quản trân trọng ghi nhận những cống hiến cho môn phái của võ sư Thiện Hòa Mai Văn Hiệp. Nguyện cầu anh linh võ sư sớm an vui nơi miền miên viễn.  

TPHCM, ngày 02/12/2021

THIỆN TÂM

* Bài viết được Võ sư Nguyễn Văn Sen - Chánh vụ Lễ Nghi & Kỹ thuật - Hội Đồng Chưởng Quản Môn Phái, đọc trước linh cửu Võ sư Mai Văn Hiệp lúc 10h00 sáng ngày 02/12/2021.

*****

*****

*****

*****

*****

HLV & Môn sinh VOVINAM Blegny et Beyne Heusay - Vương quốc Bỉ

Condoléances à la famille 
Du Vovinam Blegny et Beyne Heusay .
Salutation 
Rafael Leon Blanco
Responsable Vovinam Viêt Võ Dao  Blegny - Beyne Heusay
gsm:0498/386.177

*****

Môn sinh Vovinam CANADA phân ưu !

Bonjour Maître Hung. 
Vous pourrez exprimer de ma part mes sincère condoléances à la famille de Maître Mai Van Hiep.
Merci à vous.
Guillaume.
 
 SINCÈRES CONDOLÉENCES AVEC LA FAMILLE DE MAITRE MAI VĂN HIỆP

*****

 

*****

 *Nhận được hung tin: Võ sư Mai Văn Hiệp (1952 - 2021).

- Thành viên Hội Đồng Chưởng Quản Môn Phái Vovinam Việt Võ Đạo.

- Kiêm diễn viên, chỉ đạo Võ thuật - Hội Điện Ảnh TPHCM.

-----

- Vừa từ trần lúc 20h00 ngày 30/11/2021, nhằm ngày 26/10 năm Tân Sửu.

- Hưởng thọ: 69 tuổi.

------------------------

    Thay mặt BHL & Môn sinh Vovinam Việt Võ Đạo NTL TDTT Phú Thọ - TPHCM, Vovinam Việt Võ Đạo Đại Học Mở TPHCM, Vovinam Việt Võ Đạo Đại Học FPT Greenwich TPHCM.., xin thành kính phân ưu đến Gia đình & Thân bằng quyến thuộc của thầy Mai Văn Hiệp.

    Sự ra đi vĩnh viễn của thầy Mai Văn Hiệp là một nỗi mất mát to lớn cho Môn phái Vovinam Việt Võ Đạo, cũng như cho gia đình và người thân của thầy Mai Văn Hiệp.

    Xin thành kính tri ân tất cả những nhiệt huyết, cống hiến của thầy Mai Văn Hiệp dành cho Môn phái nói chung và tập thể Môn sinh Vovinam Việt Võ Đạo NTL TDTT Phú Thọ - TPHCM nói riêng...

  Nguyện cầu thầy Mai Văn Hiệp ra đi thanh thản, sớm được siêu thoát và an vui nơi chín suối...
VS.Lê Văn Hùng
Cùng tập thể Môn sinh

 http://vovinam.phutho.vn/TIN-TUC/2642594/105660/Mon-sinh-Phu-Tho-DH-Mo-tri-an-20-11-Les-eleves-de-Phu-Tho-Unniversite-dOuverture-a-lattitude-du-20-Novembre.html


 

MỘT SỐ KINH NGHIỆM HUẤN LUYỆN ĐỐI KHÁNG - VS.MAI VĂN HIỆP - LES EXPÉRIENCES DE L'ENTRAINNEMENT DE COMBAT.

Đăng ngày: 21/03/2020 21:55
 
MỘT SỐ KINH NGHIỆM HUẤN LUYỆN ĐỐI KHÁNG - VS.MAI VĂN HIỆP - LES EXPÉRIENCES DE L'ENTRAINNEMENT DE COMBAT.
 
    "CÓ CÔNG MÀI SẮT, CÓ NGÀY NÊN KIM - ĐẲNG CẤP CÀNG CAO, TRÁCH NHIỆM CÀNG LỚN - CÀNG CAO DANH VỌNG, CÀNG DÀY GIAN NAN - C'EST EN FORGANT QU'ON DEVIENT FORGERON - PLUS DE GRADE ÉLEVÉ, PLUS DE GRANDE RESPONSABILITÉ - PLUS DE GRANDE RÉPUTATION, PLUS DE GRANDE DIFFICULTÉ".

 

 


 


 


 

 


 


 


 


 


 


 

Clip : Thực hành huấn luyện đối kháng - VS.Mai Văn Hiệp.

 http://vovinam.phutho.vn/THU-VIEN-TU-LIEU-LUAN-AN/2433177/105682/MOT-SO-KINH-NGHIEM-HUAN-LUYEN-DOI-KHANG-VSMAI-VAN-HIEP-LES-EXPERIENCES-DE-LENTRAINNEMENT-DE-COMBAT.html
| Chia sẻ |
THẢO LUẬN  
Chưa có thảo luận nào
Ý KIẾN CỦA BẠN  
  Hãy đăng nhập để thảo luận
  Tin cùng loại cũ hơn
THÀNH KÍNH PHÂN ƯU CÙNG GIA ĐÌNH VS.MAI VĂN HIỆP - SINCÈRES CONDOLÉENCES AVEC LA FAMILLE DE MAITRE MAI VĂN HIỆP.
Lễ di quan - Mở cửa mả - Thư cảm ơn của Gia Đình Ông Lê Trung - Cérémonie à l'enterement ainsi de l'Ouverture de la porte de tombe par esprit & Lettre de remerciement.
CÁO PHÓ: THÂN PHỤ VS LÊ VĂN HÙNG QUA ĐỜI 21-7-2021 - ANNONCE DU DÉCÈS: LE PAPA DE LÊ VĂN HÙNG EST DÉCÉDÉ 21-7-2021.
VÔ CÙNG THƯƠNG TIẾC HLV.TRƯƠNG QUANG NHA (VOVINAM QUẢNG NAM) - NOS EXTRÊMEMENTS REGRETABLES À L'INSTRUCTEUR TRƯƠNG QUANG NHA (VOVINAM QUẢNG NAM PROVINCE).
THÀNH KÍNH PHÂN ƯU CÙNG GIA ĐÌNH HLV.LAM - SINCÈRES CONDOLÉENCES AVEC LA FAMILLE DE L'INSTRUCTEUR LAM..
T/B LỄ TƯỞNG NHỚ VS TRẦN HUY PHONG & VS PHÙNG MẠNH CHỮ - ANNONCE: ANNIVERSAIRE DE LA MORT DU MAITRE TRAN HUY PHONG & PHÙNG MẠNH CHỮ.
THÀNH KÍNH PHÂN ƯU ĐẾN VS.LÊ VĂN PHÚC - SINCÈRES CONDOLÉENCES AVEC MAITRE LÊ VĂN PHÚC.
LỄ TANG VÀ ANG TÁNG VÕ SƯ ALBERT GOUILLON - CÉRÉNOMIE D'OBSÈQUES ET D'INHUMATION DE MAITRE ALBERT GOUILLON.
TIỂU SỬ VÕ SƯ ALBERT GOUILLON - BIOGRAPHIE DE MAITRE ALBERT GOUILLON.
VÔ CÙNG THƯƠNG TIẾC THẦY ALBERT GOUILLON - NOS EXTRÊMEMENTS REGRETABLES AU MAITRE ALBERT GOUILLON.

VOVINAM - VIỆT VÕ ĐẠO

Câu Lạc Bộ Nhà Tập Luyện TDTT Phú Thọ

Địa chỉ : 219 Lý Thường Kiệt, P.15, Q.11, TP.HCM

 Tel : 0913.833.760 -Không biết ngượng- Email BBT : vvnphutho@gmail.com

Website: www.vovinam.divivu.com Hoặc: http://vovinam.phutho.vn