Hôm nay, ngày 03/02/2023
VĂN ÔN - VÕ LUYỆN - TÔN SƯ TRỌNG ĐẠO - BÀN TAY THÉP VỚI TRÁI TIM TỪ ÁI

TIN TỨC

LIÊN KẾT WEBSITE

Tin mới đăng

Cùng Chưởng Môn đi xem chợ Tết - Accompagnons avec Maitre Patriarche au  marché du Têt (Nouvel An lunaire Vietnamien). Cùng Chưởng Môn đi xem chợ Tết - Accompagnons avec Maitre Patriarche au marché du Têt (Nouvel An lunaire Vietnamien).
VOVINAM FPT GREENWICH VIỆT NAM (CS.HCM) BIỄU DIỄN KHAI GIẢNG NĂM HỌC MỚI - Vovinam FPT Greenwich VietNam (Filiale HCM) à l'ouverture de la nouvelle année universitaire 2022 - 2023.VOVINAM FPT GREENWICH VIỆT NAM (CS.HCM) BIỄU DIỄN KHAI GIẢNG NĂM HỌC MỚI - Vovinam FPT Greenwich VietNam (Filiale HCM) à l'ouverture de la nouvelle année universitaire 2022 - 2023.
Kỷ niệm 12 năm ngày mất Chưởng môn Lê Sáng - A la 12ème Commémoration de la mort du Maitre Patriarche Lê Sáng.Kỷ niệm 12 năm ngày mất Chưởng môn Lê Sáng - A la 12ème Commémoration de la mort du Maitre Patriarche Lê Sáng.
KHÓA THI CAO ĐẲNG VOVINAM VIỆT VÕ ĐẠO 2022 - PASSAGE DE GRADE SUPERIEUR EN 2022.KHÓA THI CAO ĐẲNG VOVINAM VIỆT VÕ ĐẠO 2022 - PASSAGE DE GRADE SUPERIEUR EN 2022.
Vĩnh biệt VS.Lâm Tấn Đấu - Chủ nhiệm Võ đường VOVINAM Phong Phú - Cầu Kè - Trà Vinh - Adieu au Maitre Lam Tan Dau - Propriétaire Responsable du Centre VOVINAM Phong Phu - Cau Ke - Tra Vinh province. Vĩnh biệt VS.Lâm Tấn Đấu - Chủ nhiệm Võ đường VOVINAM Phong Phú - Cầu Kè - Trà Vinh - Adieu au Maitre Lam Tan Dau - Propriétaire Responsable du Centre VOVINAM Phong Phu - Cau Ke - Tra Vinh province.
Ý NGHĨA 10 ĐIỀU TÂM NIỆM CỦA VIỆT VÕ ĐẠO SINH - THE MEANING OF THE 10 FUNDAMENTAL PRINCIPLES - LA SIGNIFICATION DES 10 PRINCIPES FONDAMENTAUX.Ý NGHĨA 10 ĐIỀU TÂM NIỆM CỦA VIỆT VÕ ĐẠO SINH - THE MEANING OF THE 10 FUNDAMENTAL PRINCIPLES - LA SIGNIFICATION DES 10 PRINCIPES FONDAMENTAUX.
FPT GREENWICH HCM THI HỌC KỲ SUMMER PART 2 - 2022 - EXAMEN DE LA 2ème PÉRIODE D'ÉTÉ EN 2022.FPT GREENWICH HCM THI HỌC KỲ SUMMER PART 2 - 2022 - EXAMEN DE LA 2ème PÉRIODE D'ÉTÉ EN 2022.
Ý nghĩa "Danh xưng Vovinam Việt Võ Đạo-Lối Nghiêm lễ-Màu đai" - Tiểu sử Sáng tổ Nguyễn Lộc & Chưởng môn Lê Sáng - La signification "VVN VVĐ-Salutation-Couleur de ceinture" - Biographie Grands Maitres.Ý nghĩa "Danh xưng Vovinam Việt Võ Đạo-Lối Nghiêm lễ-Màu đai" - Tiểu sử Sáng tổ Nguyễn Lộc & Chưởng môn Lê Sáng - La signification "VVN VVĐ-Salutation-Couleur de ceinture" - Biographie Grands Maitres.
Ý NGHĨA 10 ĐIỀU TÂM NIỆM CỦA VIỆT VÕ ĐẠO SINH (1-5) - THE MEANING OF THE 10 FUNDAMENTAL PRINCIPLES (1-5) - LA SIGNIFICATION DES 10 PRINCIPES FONDAMENTAUX (1-5).Ý NGHĨA 10 ĐIỀU TÂM NIỆM CỦA VIỆT VÕ ĐẠO SINH (1-5) - THE MEANING OF THE 10 FUNDAMENTAL PRINCIPLES (1-5) - LA SIGNIFICATION DES 10 PRINCIPES FONDAMENTAUX (1-5).
Ý NGHĨA 10 ĐIỀU TÂM NIỆM CỦA VIỆT VÕ ĐẠO SINH (6-10) - THE MEANING OF THE 10 FUNDAMENTAL PRINCIPLES (6-10) - LA SIGNIFICATION DES 10 PRINCIPES FONDAMENTAUX (6-10).Ý NGHĨA 10 ĐIỀU TÂM NIỆM CỦA VIỆT VÕ ĐẠO SINH (6-10) - THE MEANING OF THE 10 FUNDAMENTAL PRINCIPLES (6-10) - LA SIGNIFICATION DES 10 PRINCIPES FONDAMENTAUX (6-10).
Ngày hội các CLB FPT Greenwich HCM - Orientation of Greenwich University Clubs.Ngày hội các CLB FPT Greenwich HCM - Orientation of Greenwich University Clubs.
FPT GREENWICH HCM THI HỌC KỲ SUMMER PART 1 - 2022 - EXAMEN DE LA 1ème PÉRIODE D'ÉTÉ  EN 2022.FPT GREENWICH HCM THI HỌC KỲ SUMMER PART 1 - 2022 - EXAMEN DE LA 1ème PÉRIODE D'ÉTÉ EN 2022.
THÀNH KÍNH PHÂN ƯU CÙNG GIA ĐÌNH VS.NGUYỄN TÔN KHOA - SINCÈRES CONDOLÉENCES AVEC LA FAMILLE DE MAITRE NGUYEN TON KHOA.THÀNH KÍNH PHÂN ƯU CÙNG GIA ĐÌNH VS.NGUYỄN TÔN KHOA - SINCÈRES CONDOLÉENCES AVEC LA FAMILLE DE MAITRE NGUYEN TON KHOA.
KÝ ỨC VOVINAM BUÔN MA THUỘT I-II-III - SOUVENIRS AVEC VOVINAM DE BUÔN MA THUỘT I-II-III.KÝ ỨC VOVINAM BUÔN MA THUỘT I-II-III - SOUVENIRS AVEC VOVINAM DE BUÔN MA THUỘT I-II-III.
Vĩnh biệt thầy Lê Hữu Đức - Chủ tịch HỘI VOVINAM ĐẮKLẮK - Adieu à notre Maitre Lê Hữu Đức - Président de l'Association VoViNam DakLak province.Vĩnh biệt thầy Lê Hữu Đức - Chủ tịch HỘI VOVINAM ĐẮKLẮK - Adieu à notre Maitre Lê Hữu Đức - Président de l'Association VoViNam DakLak province.
Vovinam sau SEA Games 31: Nỗ lực quảng bá khắp khu vực Đông Nam Á - Après le 31ème Sea Games: s'efforcer à propager le Vovinam dans toute l'Asie du Sud d'Est.   Vovinam sau SEA Games 31: Nỗ lực quảng bá khắp khu vực Đông Nam Á - Après le 31ème Sea Games: s'efforcer à propager le Vovinam dans toute l'Asie du Sud d'Est.
SEA GAMES 31: VOVINAM TRƯỚC GIỜ NHẬP CUỘC - VOVINAM AVANT D'ENTRER À LA COMPÉTITION.SEA GAMES 31: VOVINAM TRƯỚC GIỜ NHẬP CUỘC - VOVINAM AVANT D'ENTRER À LA COMPÉTITION.
Tưởng niệm Sáng Tổ Nguyễn Lộc lần thứ 62 (04/04/1960 -04/04/2022 ÂL) - La 62ème Commémoration du Décès du Fondateur Nguyễn Lộc (04/04/1960 - 04/04/2022 Lunnaire).Tưởng niệm Sáng Tổ Nguyễn Lộc lần thứ 62 (04/04/1960 -04/04/2022 ÂL) - La 62ème Commémoration du Décès du Fondateur Nguyễn Lộc (04/04/1960 - 04/04/2022 Lunnaire).
Trong giờ học Vovinam FPT Greenwich TPHCM - Vovinam FPT University of Greenwich HCM in a lesson 20/4/2022.Trong giờ học Vovinam FPT Greenwich TPHCM - Vovinam FPT University of Greenwich HCM in a lesson 20/4/2022.
FPT GREENWICH HCM THI HỌC KỲ SPRING PART 2 - 2022 - EXAMEN DE LA 2ème PÉRIODE DE PRINTEMPS EN 2022.FPT GREENWICH HCM THI HỌC KỲ SPRING PART 2 - 2022 - EXAMEN DE LA 2ème PÉRIODE DE PRINTEMPS EN 2022.
VOVINAM VIỆT VÕ ĐẠO HƯỚNG ĐẾN LỄ TƯỞNG NIỆM  SÁNG TỔ NGUYỄN LỘC LẦN THỨ 62 - Vers la 62ème Commémoration du Décès du Fondateur Nguyễn Lộc. VOVINAM VIỆT VÕ ĐẠO HƯỚNG ĐẾN LỄ TƯỞNG NIỆM SÁNG TỔ NGUYỄN LỘC LẦN THỨ 62 - Vers la 62ème Commémoration du Décès du Fondateur Nguyễn Lộc.
FPT GREENWICH HCM THI HỌC KỲ SPRING PART 1 - 2022 - EXAMEN DE LA 1ème PÉRIODE DE PRINTEMPS EN 2022.FPT GREENWICH HCM THI HỌC KỲ SPRING PART 1 - 2022 - EXAMEN DE LA 1ème PÉRIODE DE PRINTEMPS EN 2022.
PHÂN ƯU CÙNG GIA ĐÌNH THÂN MẪU VS.TRINH THẾ HÙNG - SINCÈRES CONDOLÉENCES AVEC LA FAMILLE DE LA MÈRE DE MAITRE TRỊNH THẾ HÙNG.PHÂN ƯU CÙNG GIA ĐÌNH THÂN MẪU VS.TRINH THẾ HÙNG - SINCÈRES CONDOLÉENCES AVEC LA FAMILLE DE LA MÈRE DE MAITRE TRỊNH THẾ HÙNG.
VOVINAM FPT GREENWICH HCM KẾT THÚC KHÓA HỌC ONLINE - HỌC KỲ FALL PART 2 - 2021 (VOVINAM FPT GREENWICH HCM TERMINÉ LES COURS EN LIGNE TRISMETRE D'AUTOMNE, PART 2 - 2021).VOVINAM FPT GREENWICH HCM KẾT THÚC KHÓA HỌC ONLINE - HỌC KỲ FALL PART 2 - 2021 (VOVINAM FPT GREENWICH HCM TERMINÉ LES COURS EN LIGNE TRISMETRE D'AUTOMNE, PART 2 - 2021).
ĐÔI NÉT VỀ VÕ SƯ MAI VĂN HIỆP - À PROPOS DE MAITRE MAI VĂN HIỆP.ĐÔI NÉT VỀ VÕ SƯ MAI VĂN HIỆP - À PROPOS DE MAITRE MAI VĂN HIỆP.
THÀNH KÍNH PHÂN ƯU CÙNG GIA ĐÌNH VS.MAI VĂN HIỆP - SINCÈRES CONDOLÉENCES AVEC LA FAMILLE DE MAITRE MAI VĂN HIỆP.THÀNH KÍNH PHÂN ƯU CÙNG GIA ĐÌNH VS.MAI VĂN HIỆP - SINCÈRES CONDOLÉENCES AVEC LA FAMILLE DE MAITRE MAI VĂN HIỆP.
TRI ÂN 20-11 "THẦY TÔI & NGHIỆP VÕ" - A la gratitude de la Journée des Enseignants VN du 20 Novembre "Notre Maître & Sa carrière d'arts martiaux".TRI ÂN 20-11 "THẦY TÔI & NGHIỆP VÕ" - A la gratitude de la Journée des Enseignants VN du 20 Novembre "Notre Maître & Sa carrière d'arts martiaux".
VOVINAM FPT GREENWICH HCM KẾT THÚC KHÓA HỌC ONLINE - HỌC KỲ FALL PART 1 - 2021 ( (VOVINAM FPT GREENWICH HCM TERMINÉ LES COURS EN LIGNE TRISMETRE D'AUTOMNE, PART 1 - 2021).VOVINAM FPT GREENWICH HCM KẾT THÚC KHÓA HỌC ONLINE - HỌC KỲ FALL PART 1 - 2021 ( (VOVINAM FPT GREENWICH HCM TERMINÉ LES COURS EN LIGNE TRISMETRE D'AUTOMNE, PART 1 - 2021).
''CHÚC MỪNG SINH NHẬT LẦN THỨ 70 CỦA THẦY SEN - HAPPY 70th BIRTHDAY OF MASTER SEN - JOYEUX 70ème ANNIVERSAIRE DE MAITRE SEN !!!''.''CHÚC MỪNG SINH NHẬT LẦN THỨ 70 CỦA THẦY SEN - HAPPY 70th BIRTHDAY OF MASTER SEN - JOYEUX 70ème ANNIVERSAIRE DE MAITRE SEN !!!''.
SÁCH MỚI: TIẾP BƯỚC SÁNG TỔ (Tập 2) - THE NEW EDITION: IN THE FOOTSTEPS OF THE FOUNDING MASTER (Volume 2) - NOUVELLE ÉDITION: SUR LES TRACES DU MAITRE FONDATEUR (Volume 2).SÁCH MỚI: TIẾP BƯỚC SÁNG TỔ (Tập 2) - THE NEW EDITION: IN THE FOOTSTEPS OF THE FOUNDING MASTER (Volume 2) - NOUVELLE ÉDITION: SUR LES TRACES DU MAITRE FONDATEUR (Volume 2).

Thống kê

Số lượt truy cập 1.520.299
Tổng số Thành viên 91
Số người đang xem 23
ĐÔI NÉT VỀ VÕ SƯ MAI VĂN HIỆP - À PROPOS DE MAITRE MAI VĂN HIỆP.

Đăng ngày: 04/12/2021 01:15
ĐÔI NÉT VỀ VÕ SƯ MAI VĂN HIỆP - À PROPOS DE MAITRE MAI VĂN HIỆP.
    "ƠN CAO SÁNG TỔ VƯƠN TRỜI THẲM. NGHĨA NẶNG SƯ MÔN THẮM ĐẤT DÀY - LE SENTIMENT DE GRATITUDE ENTRE LE MAITRE ET L'ÉLÈVE EST ÉTERNEL"...- "NGOẢNH NHÌN CUỘC ĐỜI NHƯ GIẤC MỘNG : ĐƯỢC - MẤT - BẠI - THÀNH - BỔNG CHỐC HÓA HƯ KHÔNG - SE RETOURNER LA VIE COMME UN RÊVE : GAGNÉ - PERDU - ÉCHEC - RÉUSSITE SONT NÉANTISÉS TOUT D'UN COUP" !!!


 VÕ SƯ MAI VĂN HIỆP

(1952 - 2021)

Tối 30 tháng 11 năm 2021, các đồng môn Vovinam Việt Võ Đạo bất ngờ nhận được một tin buồn - võ sư Mai Văn Hiệp đã từ giã cõi đời.

Võ sư Mai Văn Hiệp, pháp danh Thiện Hòa, sinh ngày 17 tháng 8 năm 1952 tại Bà Điểm, quận Hóc Môn, tỉnh Gia Định (nay thuộc TP. Hồ Chí Minh) và là con trai duy nhất trong một gia đình có 4 anh chị em. Thời trẻ, ông theo tập môn Vovinam Việt Võ Đạo từ năm 1966 tại võ đường Hoa Lư (2 bis, đường Đinh Tiên Hoàng, Đa Kao, Quận 1, Sài Gòn). Sau đó, ông được phân công huấn luyện tại các võ đường Hoa Lư, Thoại Ngọc Hầu…

Thập niên 1980, võ sư Mai Văn Hiệp tham gia huấn luyện tại Câu lạc bộ Vovinam Việt Võ Đạo Thanh Đa (quận Bình Thạnh), Câu lạc bộ Vovinam Việt Võ Đạo quận Phú Nhuận… Bên cạnh đó, ông còn nghiên cứu một vài môn võ khác cũng như tham gia đóng phim, chỉ đạo võ thuật điện ảnh, trong đó có một số vai gây được ấn tượng với khán giả, v.v.

Với những đóng góp cho môn phái Vovinam Việt Võ Đạo trong nhiều năm, ngày 29 tháng 3 năm 2010, võ sư Mai Văn Hiệp được Chưởng môn Lê Sáng vinh thăng Hồng đai đệ nhị cấp. Hai ngày sau (31 tháng 3 năm 2010), ông được Chưởng môn Lê Sáng bổ nhiệm làm thành viên Hội đồng Võ sư Chưởng quản môn phái Vovinam Việt Võ Đạo với chức vụ Chánh sự.

Vài năm gần đây, tuy sức khỏe có phần giảm sút, nhưng với nhiều năm trải nghiệm huấn luyện đấu đối kháng có hiệu quả đồng thời mong muốn chia sẻ cùng các võ sư, huấn luyện viên Vovinam trẻ, võ sư Mai Văn Hiệp vẫn dành thời gian nghiên cứu, thực nghiệm (với sự cộng tác của Câu lạc bộ Vovinam Việt Võ Đạo Nhà tập luyện TDTT Phú Thọ, Quận 11, TP. Hồ Chí Minh), biên soạn tập tài liệu - Một số kinh nghiệm huấn luyện thi đấu đối kháng - phát hành vào tháng 3 năm 2020 và đã được nhiều đồng môn quan tâm. 

Tính tình vui vẻ, hoạt bát, thẳng thắn, võ sư Mai Văn Hiệp được nhiều đồng môn mến mộ. Nhưng bất ngờ thay! Tối 30 tháng 11 năm 2021 (26 tháng 10 năm Tân Sửu), ông đã vội từ giã cõi trần, hưởng thọ 70 tuổi. Lễ tang của ông được tồ chức tại nhà riêng (số 1113/9/B1 đường Huỳnh Tấn Phát, phường Phú Thuận, Quận 7, TP. Hồ Chí Minh) - nơi ông đã sống cùng vợ là bà Nguyễn Thị Xuân Ái, sinh năm 1965 và con trai là Mai Học Khiêm, sinh năm 1994. Lễ động quan lúc 7 giờ ngày 03 tháng 12 năm 2021 (29 tháng 10 năm Tân Sửu), sau đó linh cữu được đưa đi hỏa táng tại nghĩa trang Đa Phước, huyện Bình Chánh, TP. Hồ Chí Minh.

Sự ra đi của ông là một mất mát của Hội đồng Võ sư Chưởng quản và môn phái Vovinam Việt Võ Đạo. Hội đồng Võ sư Chưởng quản trân trọng ghi nhận những cống hiến cho môn phái của võ sư Thiện Hòa Mai Văn Hiệp. Nguyện cầu anh linh võ sư sớm an vui nơi miền miên viễn.  

TPHCM, ngày 02/12/2021

THIỆN TÂM

* Bài viết được Võ sư Nguyễn Văn Sen - Chánh vụ Lễ Nghi & Kỹ thuật - Hội Đồng Chưởng Quản Môn Phái, đọc trước linh cửu Võ sư Mai Văn Hiệp lúc 10h00 sáng ngày 02/12/2021.

*****

*****

*****

*****

*****

HLV & Môn sinh VOVINAM Blegny et Beyne Heusay - Vương quốc Bỉ

Condoléances à la famille 
Du Vovinam Blegny et Beyne Heusay .
Salutation 
Rafael Leon Blanco
Responsable Vovinam Viêt Võ Dao  Blegny - Beyne Heusay
gsm:0498/386.177

*****

Môn sinh Vovinam CANADA phân ưu !

Bonjour Maître Hung. 
Vous pourrez exprimer de ma part mes sincère condoléances à la famille de Maître Mai Van Hiep.
Merci à vous.
Guillaume.
 
 SINCÈRES CONDOLÉENCES AVEC LA FAMILLE DE MAITRE MAI VĂN HIỆP

*****

 

*****

 *Nhận được hung tin: Võ sư Mai Văn Hiệp (1952 - 2021).

- Thành viên Hội Đồng Chưởng Quản Môn Phái Vovinam Việt Võ Đạo.

- Kiêm diễn viên, chỉ đạo Võ thuật - Hội Điện Ảnh TPHCM.

-----

- Vừa từ trần lúc 20h00 ngày 30/11/2021, nhằm ngày 26/10 năm Tân Sửu.

- Hưởng thọ: 69 tuổi.

------------------------

    Thay mặt BHL & Môn sinh Vovinam Việt Võ Đạo NTL TDTT Phú Thọ - TPHCM, Vovinam Việt Võ Đạo Đại Học Mở TPHCM, Vovinam Việt Võ Đạo Đại Học FPT Greenwich TPHCM.., xin thành kính phân ưu đến Gia đình & Thân bằng quyến thuộc của thầy Mai Văn Hiệp.

    Sự ra đi vĩnh viễn của thầy Mai Văn Hiệp là một nỗi mất mát to lớn cho Môn phái Vovinam Việt Võ Đạo, cũng như cho gia đình và người thân của thầy Mai Văn Hiệp.

    Xin thành kính tri ân tất cả những nhiệt huyết, cống hiến của thầy Mai Văn Hiệp dành cho Môn phái nói chung và tập thể Môn sinh Vovinam Việt Võ Đạo NTL TDTT Phú Thọ - TPHCM nói riêng...

  Nguyện cầu thầy Mai Văn Hiệp ra đi thanh thản, sớm được siêu thoát và an vui nơi chín suối...
VS.Lê Văn Hùng
Cùng tập thể Môn sinh

 http://vovinam.phutho.vn/TIN-TUC/2642594/105660/Mon-sinh-Phu-Tho-DH-Mo-tri-an-20-11-Les-eleves-de-Phu-Tho-Unniversite-dOuverture-a-lattitude-du-20-Novembre.html


 

MỘT SỐ KINH NGHIỆM HUẤN LUYỆN ĐỐI KHÁNG - VS.MAI VĂN HIỆP - LES EXPÉRIENCES DE L'ENTRAINNEMENT DE COMBAT.

Đăng ngày: 21/03/2020 21:55
 
MỘT SỐ KINH NGHIỆM HUẤN LUYỆN ĐỐI KHÁNG - VS.MAI VĂN HIỆP - LES EXPÉRIENCES DE L'ENTRAINNEMENT DE COMBAT.
 
    "CÓ CÔNG MÀI SẮT, CÓ NGÀY NÊN KIM - ĐẲNG CẤP CÀNG CAO, TRÁCH NHIỆM CÀNG LỚN - CÀNG CAO DANH VỌNG, CÀNG DÀY GIAN NAN - C'EST EN FORGANT QU'ON DEVIENT FORGERON - PLUS DE GRADE ÉLEVÉ, PLUS DE GRANDE RESPONSABILITÉ - PLUS DE GRANDE RÉPUTATION, PLUS DE GRANDE DIFFICULTÉ".

 

 


 


 


 

 


 


 


 


 


 


 

Clip : Thực hành huấn luyện đối kháng - VS.Mai Văn Hiệp.

 http://vovinam.phutho.vn/THU-VIEN-TU-LIEU-LUAN-AN/2433177/105682/MOT-SO-KINH-NGHIEM-HUAN-LUYEN-DOI-KHANG-VSMAI-VAN-HIEP-LES-EXPERIENCES-DE-LENTRAINNEMENT-DE-COMBAT.html
| Chia sẻ |
THẢO LUẬN  
Chưa có thảo luận nào
Ý KIẾN CỦA BẠN  
  Hãy đăng nhập để thảo luận
  Tin cùng loại cũ hơn
THÀNH KÍNH PHÂN ƯU CÙNG GIA ĐÌNH VS.MAI VĂN HIỆP - SINCÈRES CONDOLÉENCES AVEC LA FAMILLE DE MAITRE MAI VĂN HIỆP.
Lễ di quan - Mở cửa mả - Thư cảm ơn của Gia Đình Ông Lê Trung - Cérémonie à l'enterement ainsi de l'Ouverture de la porte de tombe par esprit & Lettre de remerciement.
CÁO PHÓ: THÂN PHỤ VS LÊ VĂN HÙNG QUA ĐỜI 21-7-2021 - ANNONCE DU DÉCÈS: LE PAPA DE LÊ VĂN HÙNG EST DÉCÉDÉ 21-7-2021.
VÔ CÙNG THƯƠNG TIẾC HLV.TRƯƠNG QUANG NHA (VOVINAM QUẢNG NAM) - NOS EXTRÊMEMENTS REGRETABLES À L'INSTRUCTEUR TRƯƠNG QUANG NHA (VOVINAM QUẢNG NAM PROVINCE).
THÀNH KÍNH PHÂN ƯU CÙNG GIA ĐÌNH HLV.LAM - SINCÈRES CONDOLÉENCES AVEC LA FAMILLE DE L'INSTRUCTEUR LAM..
T/B LỄ TƯỞNG NHỚ VS TRẦN HUY PHONG & VS PHÙNG MẠNH CHỮ - ANNONCE: ANNIVERSAIRE DE LA MORT DU MAITRE TRAN HUY PHONG & PHÙNG MẠNH CHỮ.
THÀNH KÍNH PHÂN ƯU ĐẾN VS.LÊ VĂN PHÚC - SINCÈRES CONDOLÉENCES AVEC MAITRE LÊ VĂN PHÚC.
LỄ TANG VÀ ANG TÁNG VÕ SƯ ALBERT GOUILLON - CÉRÉNOMIE D'OBSÈQUES ET D'INHUMATION DE MAITRE ALBERT GOUILLON.
TIỂU SỬ VÕ SƯ ALBERT GOUILLON - BIOGRAPHIE DE MAITRE ALBERT GOUILLON.
VÔ CÙNG THƯƠNG TIẾC THẦY ALBERT GOUILLON - NOS EXTRÊMEMENTS REGRETABLES AU MAITRE ALBERT GOUILLON.

VOVINAM - VIỆT VÕ ĐẠO

Câu Lạc Bộ Nhà Tập Luyện TDTT Phú Thọ

Địa chỉ : 219 Lý Thường Kiệt, P.15, Q.11, TP.HCM

 Tel : 0913.833.760 -Không biết ngượng- Email BBT : vvnphutho@gmail.com

Website: www.vovinam.divivu.com Hoặc: http://vovinam.phutho.vn