Hôm nay, ngày 19/01/2021
VĂN ÔN - VÕ LUYỆN - TÔN SƯ TRỌNG ĐẠO - BÀN TAY THÉP VỚI TRÁI TIM TỪ ÁI

TIN TỨC

LIÊN KẾT WEBSITE

Tin mới đăng

TIẾP BƯỚC SÁNG TỔ - VOVINAM SÓC TRĂNG PROVINCE SUR LES TRACES DU MAITRE FONDATEUR.TIẾP BƯỚC SÁNG TỔ - VOVINAM SÓC TRĂNG PROVINCE SUR LES TRACES DU MAITRE FONDATEUR.
 FPT GREENWICH HCM THI HỌC KỲ FALL PART 2 - 2020 - EXAMEN DE LA 2ème PÉRIODE D'AUTOMNE EN 2020. FPT GREENWICH HCM THI HỌC KỲ FALL PART 2 - 2020 - EXAMEN DE LA 2ème PÉRIODE D'AUTOMNE EN 2020.
TIẾP BƯỚC SÁNG TỔ - VOVINAM QUẢNG NAM PROVINCE SUR LES TRACES DU MAITRE FONDATEUR.TIẾP BƯỚC SÁNG TỔ - VOVINAM QUẢNG NAM PROVINCE SUR LES TRACES DU MAITRE FONDATEUR.
TIẾP BƯỚC SÁNG TỔ - VOVINAM PHÚ YÊN PROVINCE SUR LES TRACES DU MAITRE FONDATEUR.TIẾP BƯỚC SÁNG TỔ - VOVINAM PHÚ YÊN PROVINCE SUR LES TRACES DU MAITRE FONDATEUR.
VOVINAM DAKLAK THI TRUNG ĐẲNG 2020 - VOVINAM DAKLAK AU PASSAGE DE GRADE DES CEINTURES JAUNES 2020.VOVINAM DAKLAK THI TRUNG ĐẲNG 2020 - VOVINAM DAKLAK AU PASSAGE DE GRADE DES CEINTURES JAUNES 2020.
TIẾP BƯỚC SÁNG TỔ - VOVINAM ĐẠI HỌC TDTT TPHCM - VOVINAM UNIVERSITÉ DE LA GYMNASTIQUE & DES SPORTS DE HCM VILLE SUR LES TRACES DU MAITRE FONDATEUR.TIẾP BƯỚC SÁNG TỔ - VOVINAM ĐẠI HỌC TDTT TPHCM - VOVINAM UNIVERSITÉ DE LA GYMNASTIQUE & DES SPORTS DE HCM VILLE SUR LES TRACES DU MAITRE FONDATEUR.
HỆ THỐNG ĐẲNG CẤP & CHƯƠNG TRÌNH HUẤN LUYỆN - Ý NGHĨA PHÙ HIỆU - KỲ HIỆU - TRIẾT LÍ ÂM DƯƠNG & THƯỜNG DỊCH TRONG VÕ PHỤC VOVINAM VIỆT VÕ ĐẠO - SYSTÈME DE GRADE & D'ENTRAINNEMENT - SENS D'ECUSSON...HỆ THỐNG ĐẲNG CẤP & CHƯƠNG TRÌNH HUẤN LUYỆN - Ý NGHĨA PHÙ HIỆU - KỲ HIỆU - TRIẾT LÍ ÂM DƯƠNG & THƯỜNG DỊCH TRONG VÕ PHỤC VOVINAM VIỆT VÕ ĐẠO - SYSTÈME DE GRADE & D'ENTRAINNEMENT - SENS D'ECUSSON...
T/B LỄ TƯỞNG NHỚ VS TRẦN HUY PHONG & VS PHÙNG MẠNH CHỮ - ANNONCE: ANNIVERSAIRE DE LA MORT DU MAITRE TRAN HUY PHONG & PHÙNG MẠNH CHỮ. T/B LỄ TƯỞNG NHỚ VS TRẦN HUY PHONG & VS PHÙNG MẠNH CHỮ - ANNONCE: ANNIVERSAIRE DE LA MORT DU MAITRE TRAN HUY PHONG & PHÙNG MẠNH CHỮ.
KHÓA GIẢNG HUẤN TRUYỀN THỐNG MÔN PHÁI VOVINAM VIỆT VÕ ĐẠO - CẦN THƠ 5-12-2020 - SESSION D'ENSEIGNEMENT DE LA TRADITION DE L'ÉCOLE VOVINAM VIỆT VÕ ĐẠO.KHÓA GIẢNG HUẤN TRUYỀN THỐNG MÔN PHÁI VOVINAM VIỆT VÕ ĐẠO - CẦN THƠ 5-12-2020 - SESSION D'ENSEIGNEMENT DE LA TRADITION DE L'ÉCOLE VOVINAM VIỆT VÕ ĐẠO.
TIẾP BƯỚC SÁNG TỔ - VOVINAM DAKLAK PROVINCE SUR LES TRACES DU MAITRE FONDATEUR.TIẾP BƯỚC SÁNG TỔ - VOVINAM DAKLAK PROVINCE SUR LES TRACES DU MAITRE FONDATEUR.
KÝ ỨC VOVINAM BUÔN MA THUỘT - SOUVENIRS AVEC VOVINAM DE BUÔN MA THUỘT.  KÝ ỨC VOVINAM BUÔN MA THUỘT - SOUVENIRS AVEC VOVINAM DE BUÔN MA THUỘT.
KÝ ỨC VOVINAM BUÔN MA THUỘT II-III - SOUVENIRS AVEC VOVINAM DE BUÔN MA THUỘT II-III.  KÝ ỨC VOVINAM BUÔN MA THUỘT II-III - SOUVENIRS AVEC VOVINAM DE BUÔN MA THUỘT II-III.
TỔ ĐƯỜNG - VOVINAM NTL PHÚ THỌ - ĐẠI HỌC MỞ - ĐH FPT TRI ÂN 20-11 - VOVINAM DE L'UNNIVERSITÉ D'OUVERTURE ET DE FPT EDUCATION À LA RECONNAISSANCE DE LEURS ENSEIGNANTS.TỔ ĐƯỜNG - VOVINAM NTL PHÚ THỌ - ĐẠI HỌC MỞ - ĐH FPT TRI ÂN 20-11 - VOVINAM DE L'UNNIVERSITÉ D'OUVERTURE ET DE FPT EDUCATION À LA RECONNAISSANCE DE LEURS ENSEIGNANTS.
	TRI ÂN 20-11 "THẦY TÔI & NGHIỆP VÕ" - A la gratitude de la Journée des Enseignants VN du 20 Novembre "Notre Maître & Sa carrière d'arts martiaux". TRI ÂN 20-11 "THẦY TÔI & NGHIỆP VÕ" - A la gratitude de la Journée des Enseignants VN du 20 Novembre "Notre Maître & Sa carrière d'arts martiaux".
CHÀO MỪNG NGÀY NHÀ GIÁO VIỆT NAM 20/11 (ANH - PHÁP - VIỆT) - Meilleurs Voeux pour la Journée des Enseignants VietNamiens 20 Novembre en Anglais - Francais - VietNamien.CHÀO MỪNG NGÀY NHÀ GIÁO VIỆT NAM 20/11 (ANH - PHÁP - VIỆT) - Meilleurs Voeux pour la Journée des Enseignants VietNamiens 20 Novembre en Anglais - Francais - VietNamien.
FPT GREENWICH HCM THI HỌC KỲ FALL PART 1 - 2020 - EXAMEN DE LA 1ème PÉRIODE D'AUTOMNE EN 2020.FPT GREENWICH HCM THI HỌC KỲ FALL PART 1 - 2020 - EXAMEN DE LA 1ème PÉRIODE D'AUTOMNE EN 2020.
SÁCH MỚI TẬP 1 "TIẾP BƯỚC SÁNG TỔ" - THE NEW EDITION 1 "IN THE FOOTSTEPS OF THE FOUNDING MASTER"- NOUVELLE ÉDITION 1 "SUR LES TRACES DU MAITRE FONDATEUR".SÁCH MỚI TẬP 1 "TIẾP BƯỚC SÁNG TỔ" - THE NEW EDITION 1 "IN THE FOOTSTEPS OF THE FOUNDING MASTER"- NOUVELLE ÉDITION 1 "SUR LES TRACES DU MAITRE FONDATEUR".
TIẾP BƯỚC SÁNG TỔ - VOVINAM TUYÊN QUANG PROVINCE - SUR LES TRACES DU MAITRE FONDATEUR.TIẾP BƯỚC SÁNG TỔ - VOVINAM TUYÊN QUANG PROVINCE - SUR LES TRACES DU MAITRE FONDATEUR.
TIẾP BƯỚC SÁNG TỔ - VOVINAM BÌNH THUẬN PROVINCE - SUR LES TRACES DU MAITRE FONDATEUR.TIẾP BƯỚC SÁNG TỔ - VOVINAM BÌNH THUẬN PROVINCE - SUR LES TRACES DU MAITRE FONDATEUR.
HÌNH ẢNH KỶ NIỆM 10 NĂM NGÀY MẤT CHƯỞNG MÔN LÊ SÁNG - LES IMAGES REMARQUABLES À LA 10ème COMMÉMORATION DU MAITRE PATRIARCHE LÊ SÁNG.HÌNH ẢNH KỶ NIỆM 10 NĂM NGÀY MẤT CHƯỞNG MÔN LÊ SÁNG - LES IMAGES REMARQUABLES À LA 10ème COMMÉMORATION DU MAITRE PATRIARCHE LÊ SÁNG.
Môn phái Vovinam Việt Võ Đạo kỷ niệm 10 năm ngày mất Chưởng môn Lê Sáng - L'École à la 10ème Commémoration de la mort du  Maitre Patriarche Lê Sáng.Môn phái Vovinam Việt Võ Đạo kỷ niệm 10 năm ngày mất Chưởng môn Lê Sáng - L'École à la 10ème Commémoration de la mort du Maitre Patriarche Lê Sáng.
 Chưởng môn Lê Sáng – Người kế nghiệp xuất sắc của Sáng tổ Nguyễn Lộc - Maître Patriarche Lê Sáng - Le brillant successeur du Grand Maître Fondateur Nguyễn Lộc. Chưởng môn Lê Sáng – Người kế nghiệp xuất sắc của Sáng tổ Nguyễn Lộc - Maître Patriarche Lê Sáng - Le brillant successeur du Grand Maître Fondateur Nguyễn Lộc.
THẦY TÔI NAY ĐÃ 90 - MON MAITRE A 90 ANS".THẦY TÔI NAY ĐÃ 90 - MON MAITRE A 90 ANS".
Đại tang : Võ sư Chưởng Môn Lê Sáng Từ Trần / Sad News: Grandmaster Lê Sáng Passed Away / Avis de décès du Maitre Patriache Lê Sáng & Poème : Thơ thương nhớ của Lê Hùng.Đại tang : Võ sư Chưởng Môn Lê Sáng Từ Trần / Sad News: Grandmaster Lê Sáng Passed Away / Avis de décès du Maitre Patriache Lê Sáng & Poème : Thơ thương nhớ của Lê Hùng.
Nhớ và tiễn đưa Người Thầy kính yêu Võ Sư Chưởng Môn Lê Sáng về cõi vĩnh hằng !!! A la commémoration et à la conduite au Maitre Patriarche Lê Sáng à l'éternité !!!Nhớ và tiễn đưa Người Thầy kính yêu Võ Sư Chưởng Môn Lê Sáng về cõi vĩnh hằng !!! A la commémoration et à la conduite au Maitre Patriarche Lê Sáng à l'éternité !!!
Nén hương lòng dâng lên Chưởng môn Lê Sáng nhân 10 năm Thầy về cõi vĩnh hằng - Présenter notre bâtonnet d'encens au Maitre Patriarche Lê Sáng pour sa 10ème année à l'éternité…Nén hương lòng dâng lên Chưởng môn Lê Sáng nhân 10 năm Thầy về cõi vĩnh hằng - Présenter notre bâtonnet d'encens au Maitre Patriarche Lê Sáng pour sa 10ème année à l'éternité…
TIẾP BƯỚC SÁNG TỔ - VOVINAM CÀ MAU PROVINCE SUR LES TRACES DU MAITRE FONDATEUR.TIẾP BƯỚC SÁNG TỔ - VOVINAM CÀ MAU PROVINCE SUR LES TRACES DU MAITRE FONDATEUR.
CHÚC MỪNG HẠNH PHÚC VS HIẾU VÕ & HLV VÂN PHẠM - MEILLEURS VOEUX DE BONHEUR AU MAITRE HIẾU VÕ & INSTRUCTEUR VÂN PHẠM.CHÚC MỪNG HẠNH PHÚC VS HIẾU VÕ & HLV VÂN PHẠM - MEILLEURS VOEUX DE BONHEUR AU MAITRE HIẾU VÕ & INSTRUCTEUR VÂN PHẠM.
CHÚC MỪNG HẠNH PHÚC HLV.THANH PHONG & KIM TRÚC - MEILLEURS VOEUX DE BONHEUR À L'INSTRUCTEUR THANH PHONG & KIM TRÚC.CHÚC MỪNG HẠNH PHÚC HLV.THANH PHONG & KIM TRÚC - MEILLEURS VOEUX DE BONHEUR À L'INSTRUCTEUR THANH PHONG & KIM TRÚC.
THƠ "TÂM TÌNH VÕ ĐẠO" - POÈME "LA CONFIDENCE SUR LA VOIE MARTIALE".THƠ "TÂM TÌNH VÕ ĐẠO" - POÈME "LA CONFIDENCE SUR LA VOIE MARTIALE".

Thống kê

Số lượt truy cập 1.182.931
Tổng số Thành viên 87
Số người đang xem 26
THƠ "TÂM TÌNH VÕ ĐẠO" - POÈME "LA CONFIDENCE SUR LA VOIE MARTIALE".

Đăng ngày: 25/09/2020 23:18
THƠ "TÂM TÌNH VÕ ĐẠO" - POÈME "LA CONFIDENCE SUR LA VOIE MARTIALE".
     "TIÊN TRÁCH KỶ - HẬU TRÁCH NHÂN = REPROACH YOURSELF FIRST BEFORE YOU REPROACH OTHERS - REPROCHEZ-VOUS D'ABORD AVANT DE REPROCHER LES AUTRES" - "GIEO NHÂN NÀO - GẶT QUẢ NẤY = GIEO GIÓ - GẶT BÃO = ÁC GIẢ ÁC BÁO - THIỆN GIẢ THIỆN LAI = REAP WHAT ONE SOWS = QUI SÈMME LE VENT RÉCOLTE LA TEMPÊTE" - "QUAND ON AIME, ON NE COMPTE PAS - WHEN YOU LOVE, YOU DON'T COUNT THE COST - KHI TA YÊU THÍCH THÌ TA KHÔNG TOAN TÍNH - Ngạn ngữ Pháp".


TÂM TÌNH VÕ ĐẠO

     Để tiếp nối những dòng thơ Hoài Niệm của tác giả Thái Văn Hết, và cũng để góp vài cảm nghĩ với những ai "có ánh mắt lạnh lùng khó tả" cùng nỗi trách thầm (nếu có) của những ai có cùng tâm trạng "bị/được" mọi người nhìn mình với ánh mắt đặc biệt nêu trên.

    Do vì cuộc đời vốn trùng trùng nhân quả, nên mỗi khi có sự việc gì đó xảy ra với bất kỳ ai, phần lớn đều không phải tự nhiên và vô cớ. Vì thế để đề phòng căn bệnh "oán trời - trách người" ta cần nên TỰ XÉT mình trước khi phán đoán người khác sẽ bớt lầm lẫn hơn.

 

TRUNG ĐẠO

Chuyện nhân thế đâu có chi là lạ
Đủ buồn vui, được mất: - lẽ thường !
Ta cống hiến vì ân tình phải trả
Rèn tư duy, nhân cách, nghĩa yêu thương

Đời võ đạo hiên ngang là thế đó !
Đủ lòng trung, tận tụy với Sư Môn
Biết buồn vui, cười khóc với giang sơn
Không cười khóc vì hư danh, tiểu ngã
 
Ta cống hiến vì tâm tư giục giã
Gieo giống lành, quả tốt cho đời sau
Nếu thành công, thỏa nguyện ước lớn lao
Vui thoái ẩn, dưỡng hùng tâm chính khí
 
Nếu sức mọn, tài hèn không phỉ chí
Không gieo trồng giống tốt cho đời sau
Thì cũng vui, bền giữ chí thanh cao
Khôn (*) giúp tiến, đời thênh thang tự tiến
 
Tư duy ấy, đường trần nên tự kiểm
Và giữ cho trong suốt với thời gian
Nếu mê say, lụy thế sự đa đoan
Đời tăm tối, chạy đua tìm vinh nhục
Thì khó tránh cảnh buồn vui, được mất
Và còn đâu khí chất thuở nguyên khôi
Khi tự ta đã đánh mất mình rồi
Cần chi nữa đáng để đời biết tới ?!
 
Nhưng dù
Đời có biết, hay cùng ta chung lối
Hoặc chê bai, khen ngợi, - có là gì!
TA VẪN LÀ TA trước nghiệt ngã, thịnh suy
Mới là chỗ mà ta cần cố gắng !
 
Tình huynh đệ,  hãy nghe đây lời nhắn
Của một người đang ở tận chân trời
Bận lòng chi ánh mắt của người đời
Thay vào đó biết TỰ SOI luôn nhé !
 
Gởi tác giả với bài thơ san sẻ
Đầy cảm thông, hoài niệm thắm lòng người
Mến hồn thơ, nên đáp tạ đôi lời
Mong được thứ những gì chưa trọn vẹn
 
Tình võ đạo, mượn hồn thơ vun quén
Là phước may hiếm có của chúng ta
Mong ý lành, niệm tốt được trải ra
Cho nghĩa sống được chan hòa khắp chốn ...
 
Trời Âu, 20.8.2020
     TRUNG ĐẠO
 
Phụ Ghi:
(*) Khôn : Không thể.
- Xin gởi lời thăm chung đến chư huynh đệ xa gần, các thế hệ măng-tre đang hùng dũng vươn cao giữa thời thế, đặc biệt trong mùa đại dịch Covid 19.
- Địa chỉ liên lạc: vvnvvd.hv2012@yahoo.de 

*****

LA CONFIDENCE SUR LA VOIE MARTIALE.

(La traduction est destinée aux pratiquants internationaux après avoir supprimé et ajusté quelques places en conséquence).
 
Comme la vie est intrinsèquement causale, chaque fois que quelque chose arrive pour n'importe qui, la plupart ne doivent pas être "non naturels" et déraisonnables. Pour protéger la maladie "ressentiment de Dieu - blâmer les gens", nous devons alors nous juger nous-même avant de juger les autres, cela sera moins erronée.

TRUNG ĐẠO

* Suivant les lignes de poème ‘‘Se souvenir’’ de l’auteur Thai Van Het. 

L'histoire de la vie humaine n'a rien d'étrange
Assez triste, assez heureuse, gagner ou perdre est normal !
On existe au travers des sentiments de gratitude et de don de soi.
On forge sa pensée, sa personnalité, son sens de l'humour.
 
Voilà à quoi ressemble l'existence de la voie martiale !
Gardez bien votre  loyauté et votre dévouement envers votre Maître et vos amis.
Soyez triste et heureux, riez et pleurez avec le  pays qui vous a vu naître !
Ne riez pas et ne pleurez pas à cause de la vanité, de la chute de soi !
 
On se consacre trop pressement à nos pensées soudaines.
Semez des graines saines, de bons fruits pour la prochaine vie.
En cas de succès, nos grands vœux seront exaucés.
On doit pouvoir se retirer heureux et maintenir l'esprit de générosité.
Car avec une force diminuée et peu de talent, sans satisfaction
On ne plante pas de bonnes graines pour la prochaine vie.
Sois aussi joyeux et reste l'esprit noble
Incapable d'aider à progresser, la vie est immense et progresse d’elle-même
 
Selon cette pensée, il faudrait s'auto-corriger sur le chemin cru de la vie.
Et rester transparent avec le temps.
Si l'on est épris, on sera attiré par une vie embrouillée.
La vie reste sombre à cause d'une course à la recherche de grandeur et de servitude.
Il est difficile d'éviter les scènes de tristesse et de joie, gagnantes et perdantes
Et le talent du début s'étiole.
Quand on se perd soi-même
Plus besoin que ce monde nous connaisse !
 
Mais, cependant,
Ce monde connaît-il ou partage t-il le même chemin ?
Pourquoi dénigrer ou louer ?
Avant l'ironie, entre la prospérité et le déclin
C'est là que nous devons essayer !
 
Fraternité, veuillez écouter ce message !
D'un personnage loin à l'horizon
Ne soyez pas préoccupés du regard des Hommes !
Il est préférable de nous regarder nous-même !
 
J'envoie, ce poème de l'auteur, à partager
Plein de sympathie, le cœur profondément nostalgique
Aimant l’âme poétique, je devrais te répondre ces quelques mots
Dans l'attente d'abandonner ce qui est vide !
 
Avec la sagesse de la voie martiale, j'emprunte l’âme de la poésie pour semer et cultiver
C'est une de nos rare bénédiction
Souhaitons que seules de bonnes intentions, de bonnes pensées se répandent
Pour vivre en pleine harmonie dans ce monde.

Europe, 20 Août 2020

 TRUNG ĐẠO

Note:

(*) Khôn = Incapable.

- Je voudrais vous adresser mes meilleures salutations à l’ensemble des amis fraternels de loin et de près, les générations de pousses de bambou se lèvent héroïquement au milieu des circonstances, en particulier pendant la saison épidémique du 19 Covid.

- Adresse de contact: vvnvvd.hv2012@yahoo.de


mung5

   Từ trái sang: VS Châu Minh Hay, VS Nguyễn Văn Hiệp, VS Nguyễn Văn Sen, VS Nguyễn Văn Nhàn, VS Lê Văn Hùng và cựu HLV Châu Minh Đạt bìa phải.

 https://chauminhhay.wordpress.com/hoi-ngo-dau-xuan/| Chia sẻ |
THẢO LUẬN  
Chưa có thảo luận nào
Ý KIẾN CỦA BẠN  
  Hãy đăng nhập để thảo luận
  Tin cùng loại cũ hơn
TRỜI ĐẤT THẦY MẤT THẬT RỒI SAO - THẦY NGUYỄN VĂN CHIẾU
THƠ : THƯƠNG TIẾC VS.TRANG PHƯỚC ĐỨC - POÈME : REGRETTÉ AU MAITRE TRANG PHƯỚC ĐỨC.
TUYỂN TẬP THƠ ''NHỚ NGUỒN'' CỦA THI SĨ QUANG VŨ - COLLECTION DES POÈMES ''PENSER À LA RESSOURCE'' DU POÈTE QUANG VŨ.
Thơ ''Tiễn biệt Gia Đức'' - Poème "Adieu, Gia Đức" !!!
THƠ '' XUÂN HOÀI NIỆM '' - POÈME '' LE PRINTEMPS EN MEMOIRE ''.
Thơ về Núi Dinh : Lên đường & Leo núi - Poème pour la montagne Dinh : En route & Monter sur la montagne.
Thơ hay mừng ngày 20/11- Beaux poèmes pour le 20 Novembre.
Thơ Xuân của Cố võ sư Chưởng Môn Lê Sáng ( Huy Vũ ) - Les poèmes de Printemps du Maitre Patriarche Lê Sáng ( au nom de Huy Vũ ).
Dịch thơ '' Thanh Thoát " nhớ ơn Thầy CM Lê Sáng nhân Ngày Nhà Giáo Việt Nam 20/11 - Traduction du poème " SÉRÉNITÉ " en commémoration du Maitre Patriarche pour la Journée des Enseignants 20/11.
Thơ : Ngày Nhà Giáo Việt Nam 20-11 '' Nhớ ơn Thầy Chưởng Môn Lê Sáng '' - Poème à la mémoire du Maitre Patriarche Lê Sáng pour la Journée des Enseignants ViệtNamiens 20 Novembre.

VOVINAM - VIỆT VÕ ĐẠO

Câu Lạc Bộ Nhà Tập Luyện TDTT Phú Thọ

Địa chỉ : 219 Lý Thường Kiệt, P.15, Q.11, TP.HCM

 Tel : 0913.833.760 -Không biết ngượng- Email BBT : vvnphutho@gmail.com

Website: www.vovinam.divivu.com Hoặc: http://vovinam.phutho.vn