Hôm nay, ngày 26/02/2024
VĂN ÔN - VÕ LUYỆN - TÔN SƯ TRỌNG ĐẠO - BÀN TAY THÉP VỚI TRÁI TIM TỪ ÁI

TIN TỨC

LIÊN KẾT WEBSITE

Tin mới đăng

Kỷ niệm 10 năm gắn bó với Vovinam FPT Greenwich Việt Nam (2013 - 2023) - Honorer mon 10ème Anniversaire attachant avec Vovinam FPT Greenwich VietNam (2013 - 2023).Kỷ niệm 10 năm gắn bó với Vovinam FPT Greenwich Việt Nam (2013 - 2023) - Honorer mon 10ème Anniversaire attachant avec Vovinam FPT Greenwich VietNam (2013 - 2023).
Tận tâm tận lực lan tỏa Vovinam - Dédié à la diffusion du Vovinam. Tận tâm tận lực lan tỏa Vovinam - Dédié à la diffusion du Vovinam.
KHAI MẠC GIẢI VÔ ĐỊCH VOVINAM THẾ GIỚI LẦN 7 - 2023 - OUVERTURE DU 7ème CHAMPIONNAT MONDIAL DU VOVINAM EN 2023.KHAI MẠC GIẢI VÔ ĐỊCH VOVINAM THẾ GIỚI LẦN 7 - 2023 - OUVERTURE DU 7ème CHAMPIONNAT MONDIAL DU VOVINAM EN 2023.
GIẢI VÔ ĐỊCH VOVINAM THẾ GIỚI LẦN VII NĂM 2023 - The 7th WVVF World Vovinam Championships 2023.GIẢI VÔ ĐỊCH VOVINAM THẾ GIỚI LẦN VII NĂM 2023 - The 7th WVVF World Vovinam Championships 2023.
TRI ÂN 20-11 "THẦY TÔI & NGHIỆP VÕ" - A la gratitude de la Journée des Enseignants Vietnamiens du 20 Novembre "Notre Maître & Sa carrière d'arts martiaux".TRI ÂN 20-11 "THẦY TÔI & NGHIỆP VÕ" - A la gratitude de la Journée des Enseignants Vietnamiens du 20 Novembre "Notre Maître & Sa carrière d'arts martiaux".
HÀNH TRÌNH 85 NĂM VOVINAM VIỆT VÕ ĐẠO TRỞ THÀNH DI SẢN VĂN HÓA PHI VẬT THỂ QUỐC GIA - L'ITINÉRAIRE DE 85 ANS DU VOVINAM VIỆT VÕ ĐẠO DEVENU LA PATRIMOINE CULTUREL IMMATÉRIEL NATIONALHÀNH TRÌNH 85 NĂM VOVINAM VIỆT VÕ ĐẠO TRỞ THÀNH DI SẢN VĂN HÓA PHI VẬT THỂ QUỐC GIA - L'ITINÉRAIRE DE 85 ANS DU VOVINAM VIỆT VÕ ĐẠO DEVENU LA PATRIMOINE CULTUREL IMMATÉRIEL NATIONAL
Tự hào Vovinam được công nhận Di Sản Văn Hóa Phi Vật Thể Quốc Gia - Vovinam est fier d'être reconnu comme Patrimoine Culturel Immatériel National.Tự hào Vovinam được công nhận Di Sản Văn Hóa Phi Vật Thể Quốc Gia - Vovinam est fier d'être reconnu comme Patrimoine Culturel Immatériel National.
Vovinam được công nhận Di Sản Văn Hóa Phi Vật Thể Quốc Gia - Vovinam est reconnu comme Patrimoine Culturel Immatériel National.Vovinam được công nhận Di Sản Văn Hóa Phi Vật Thể Quốc Gia - Vovinam est reconnu comme Patrimoine Culturel Immatériel National.
PHÁT BIỂU CỦA HỘI ĐỒNG VÕ SƯ CHƯỞNG QUẢN NHÂN LỄ KỶ NIỆM 85 NĂM THÀNH LẬP MÔN PHÁI VOVINAM VIỆT VÕ ĐẠO (1938-2023) - Paroles du Conseil des Maîtres lors 85ème Anniversaire de l'École (1938-2023).PHÁT BIỂU CỦA HỘI ĐỒNG VÕ SƯ CHƯỞNG QUẢN NHÂN LỄ KỶ NIỆM 85 NĂM THÀNH LẬP MÔN PHÁI VOVINAM VIỆT VÕ ĐẠO (1938-2023) - Paroles du Conseil des Maîtres lors 85ème Anniversaire de l'École (1938-2023).
 ''CHÚC MỪNG SINH NHẬT LẦN THỨ 72 CỦA THẦY SEN - HAPPY 70th BIRTHDAY OF MASTER SEN - JOYEUX 72ème ANNIVERSAIRE DE MAITRE SEN !!!''. ''CHÚC MỪNG SINH NHẬT LẦN THỨ 72 CỦA THẦY SEN - HAPPY 70th BIRTHDAY OF MASTER SEN - JOYEUX 72ème ANNIVERSAIRE DE MAITRE SEN !!!''.
Học võ và dạy võ xưa và nay - Apprendre & Enseigner l'art martial de l'autrefois et de nos jour.Học võ và dạy võ xưa và nay - Apprendre & Enseigner l'art martial de l'autrefois et de nos jour.
Võ và truyền thống “Tôn sư trọng đạo” - L'art martial & Sa tradition “Respecter son Maître & Respecter sa voie morale”.Võ và truyền thống “Tôn sư trọng đạo” - L'art martial & Sa tradition “Respecter son Maître & Respecter sa voie morale”.
Truyền thống "Tôn Sư Trọng Đạo" - Tradition “Respecter son Maître & Respecter sa voie morale”.Truyền thống "Tôn Sư Trọng Đạo" - Tradition “Respecter son Maître & Respecter sa voie morale”.
PHÁT HÀNH BỘ TEM CHUNG VOVINAM VIỆT NAM & VÕ ẤN ĐỘ - PUBLICATION D'UNE COLLECTION COMMUNE DE TIMBRE DU VOVINAM VIETNAM & ARTS MARTIAUXINDIENS EN 2023.PHÁT HÀNH BỘ TEM CHUNG VOVINAM VIỆT NAM & VÕ ẤN ĐỘ - PUBLICATION D'UNE COLLECTION COMMUNE DE TIMBRE DU VOVINAM VIETNAM & ARTS MARTIAUXINDIENS EN 2023.
Kỷ niệm 13 năm ngày mất Chưởng môn Lê Sáng - A la 13ème Commémoration de la mort du Maitre Patriarche Lê Sáng (2010-2023).Kỷ niệm 13 năm ngày mất Chưởng môn Lê Sáng - A la 13ème Commémoration de la mort du Maitre Patriarche Lê Sáng (2010-2023).
Thông báo: Lễ Giổ Chưởng Môn Lê Sáng lần thứ 13 (2010 - 2013) - Annonce: Organisation à la 13ème Cérémonie commémorale de la mort du Maitre Patriarche LÊ SÁNG (2010 - 2013).Thông báo: Lễ Giổ Chưởng Môn Lê Sáng lần thứ 13 (2010 - 2013) - Annonce: Organisation à la 13ème Cérémonie commémorale de la mort du Maitre Patriarche LÊ SÁNG (2010 - 2013).
PHÂN ƯU CÙNG GIA ĐÌNH THÂN MẪU VS.VŨ TRỌNG BẢO - SINCÈRES CONDOLÉENCES AVEC LA FAMILLE DE LA MÈRE DE MAITRE VŨ TRỌNG BẢO.PHÂN ƯU CÙNG GIA ĐÌNH THÂN MẪU VS.VŨ TRỌNG BẢO - SINCÈRES CONDOLÉENCES AVEC LA FAMILLE DE LA MÈRE DE MAITRE VŨ TRỌNG BẢO.
DI NGÔN CỦA SÁNG TỔ NGUYỄN LỘC (1912-1960) - Les dernières paroles du Maitre Fondateur Nguyễn Lộc (1912-1960).DI NGÔN CỦA SÁNG TỔ NGUYỄN LỘC (1912-1960) - Les dernières paroles du Maitre Fondateur Nguyễn Lộc (1912-1960).
VVF thông báo về việc tổ chức Kỳ thi thăng đai cấp cao đẳng môn Vovinam Việt Võ Đạo tại Trường IVS - HN - VVF informe concernant le Passage de grade supérieur organisé au Lycée IVS de HN.VVF thông báo về việc tổ chức Kỳ thi thăng đai cấp cao đẳng môn Vovinam Việt Võ Đạo tại Trường IVS - HN - VVF informe concernant le Passage de grade supérieur organisé au Lycée IVS de HN.
"CÕNG RẮN CẮN GÀ NHÀ - “Qu'il est plus aigu que la dent d'un serpent D'avoir un enfant ingrat"."CÕNG RẮN CẮN GÀ NHÀ - “Qu'il est plus aigu que la dent d'un serpent D'avoir un enfant ingrat".
''GIẬU ĐỔ BÌM LEO - When the tree is fallen, everyone run to it with his axe - Lorsque l'arbre est tombé , tout le monde court à elle avec sa hache''.''GIẬU ĐỔ BÌM LEO - When the tree is fallen, everyone run to it with his axe - Lorsque l'arbre est tombé , tout le monde court à elle avec sa hache''.
Luật nhân quả đối với người “ác khẩu” - The law of Karma with an "evil tongue" person - La loi du Karma avec la "personne à la mauvaise langue".Luật nhân quả đối với người “ác khẩu” - The law of Karma with an "evil tongue" person - La loi du Karma avec la "personne à la mauvaise langue".
''Ăn cháo đá bát - Bite the hand that feeds - La fête passée, adieux le Saint''.''Ăn cháo đá bát - Bite the hand that feeds - La fête passée, adieux le Saint''.
LÒNG TỰ TRỌNG - RESPECT DE SOI.LÒNG TỰ TRỌNG - RESPECT DE SOI.
Chúc mừng Sinh nhật Tập đoàn FPT 35 năm Thành lập & Phát triển (13/9/1988 - 13/9/2023). Happy 35 th Birthday of Etablishment & Development of FPT Corporation (13/9/1988 - 13/9/2023). Chúc mừng Sinh nhật Tập đoàn FPT 35 năm Thành lập & Phát triển (13/9/1988 - 13/9/2023). Happy 35 th Birthday of Etablishment & Development of FPT Corporation (13/9/1988 - 13/9/2023).
Tuổi trẻ Online: Doanh nghiệp nói gì về chất lượng sinh viên Greenwich Việt Nam ?Tuổi trẻ Online: Doanh nghiệp nói gì về chất lượng sinh viên Greenwich Việt Nam ?
Hơn 1500 sinh viên nhập học Greenwich Việt Nam - Plus de 1.500 nouveaux étudiants à l'entrée de l'Université Greenwich Viet Nam. Hơn 1500 sinh viên nhập học Greenwich Việt Nam - Plus de 1.500 nouveaux étudiants à l'entrée de l'Université Greenwich Viet Nam.
VOVINAM GREENWICH VIETNAM (CS.TPHCM) BIỂU DIỄN KHAI GIẢNG NĂM HỌC MỚI 2023-2024 - VOVINAM GREENWICH VIETNAM A HCM VILLE EN DEMONSTRATION POUR LA NOUVELLE ANNÉE UNIVERSITAIRE 2023-2024.VOVINAM GREENWICH VIETNAM (CS.TPHCM) BIỂU DIỄN KHAI GIẢNG NĂM HỌC MỚI 2023-2024 - VOVINAM GREENWICH VIETNAM A HCM VILLE EN DEMONSTRATION POUR LA NOUVELLE ANNÉE UNIVERSITAIRE 2023-2024.
VOVINAM ĐẠI HỌC  GREENWICH VIỆT NAM (TP.HCM) THI HỌC KỲ SUMMER II - 2023 - EXAMEN DE LA 2ème PÉRIODE D'ÉTÉ EN 2023.VOVINAM ĐẠI HỌC GREENWICH VIỆT NAM (TP.HCM) THI HỌC KỲ SUMMER II - 2023 - EXAMEN DE LA 2ème PÉRIODE D'ÉTÉ EN 2023.
CÔNG BỐ TRANG THÔNG TIN & LOGO CHÍNH THỨC CỦA LIÊN ĐOÀN VOVINAM TỔ CHỨC GIÁO DỤC FPT.CÔNG BỐ TRANG THÔNG TIN & LOGO CHÍNH THỨC CỦA LIÊN ĐOÀN VOVINAM TỔ CHỨC GIÁO DỤC FPT.

Thống kê

Số lượt truy cập 1.720.103
Tổng số Thành viên 91
Số người đang xem 25
THÀNH KÍNH PHÂN ƯU CÙNG GIA ĐÌNH VS.NGUYỄN TÔN KHOA - SINCÈRES CONDOLÉENCES AVEC LA FAMILLE DE MAITRE NGUYEN TON KHOA.

Đăng ngày: 28/06/2022 16:26
THÀNH KÍNH PHÂN ƯU CÙNG GIA ĐÌNH VS.NGUYỄN TÔN KHOA - SINCÈRES CONDOLÉENCES AVEC LA FAMILLE DE MAITRE NGUYEN TON KHOA.
    "ƠN CAO SÁNG TỔ VƯƠN TRỜI THẲM. NGHĨA NẶNG SƯ MÔN THẮM ĐẤT DÀY - LE SENTIMENT DE GRATITUDE ENTRE LE MAITRE ET L'ÉLÈVE EST ÉTERNEL"...- "NGOẢNH NHÌN CUỘC ĐỜI NHƯ GIẤC MỘNG : ĐƯỢC - MẤT - BẠI - THÀNH - BỔNG CHỐC HÓA HƯ KHÔNG - SE RETOURNER LA VIE COMME UN RÊVE : GAGNÉ - PERDU - ÉCHEC - RÉUSSITE SONT NÉANTISÉS TOUT D'UN COUP" !!!


 

**********

Thay mặt BHL & Môn sinh Vovinam Việt Võ Đạo NTL TDTT Phú Thọ - TPHCM, Vovinam Việt Võ Đạo Đại Học Mở TPHCM, Vovinam Việt Võ Đạo Đại Học FPT Greenwich TPHCM.., xin thành kính phân ưu đến Gia đình & Thân bằng quyến thuộc của Võ sư Nguyễn Tôn Khoa.

       Sự ra đi vĩnh viễn của Võ sư Nguyễn Tôn Khoa là một nỗi mất mát to lớn cho cho gia đình và người thân của thầy, cũng như Môn phái Vovinam Việt Võ Đạo.

       Xin nguyện cầu Võ sư Nguyễn Tôn Khoa ra đi thanh thản, sớm được siêu thoát về cõi vĩnh hằng, phù hộ, độ trì cho thân bằng quyến thuộc, cùng hậu bối Vovinam Việt Võ Đạo...

VS.Lê Văn Hùng
Cùng tập thể các đơn vị...
**********
MỘT SỐ HÌNH ẢNH VIẾNG TANG & ĐI HỎA TÁNG TẠI NGHĨA TRANG ĐA PHƯỚC


Thầy Nguyễn Văn Sen, VS Lê Văn Hùng, Hlv Phạm Minh Tân..; sau khi đưa tiễn Võ sư Lê Hữu Đức - CT Hội VoViNam Đắk Lắk về nơi an nghỉ cuối cùng 23/6/2022; đã cấp tốc trở lại TPHCM lúc 20H30 ngày 24/6/2022 để kịp viếng tang VS Nguyễn Tôn Khoa.


Thầy Nguyễn Văn Sen


HLV Trần Ngọc Tuyết (vợ thầy Khoa) tiếp chuyện thầy Sen.

Tại Chùa Pháp Hội trước lúc động quan 11h00 ngày 25/6/2022.


Đi quan qua nhà VS Nguyễn Tôn Khoa ở Q8 - TPHCM.


Trước giờ hỏa táng 25/6/2022 tại Nghĩa trang Đa Phước.

VÕ SƯ NGUYỄN TÔN KHOA

Chánh vụ Văn phòng Hội đồng Võ sư Chưởng quản

(1950 – 2022)

Võ sư Nguyễn Tôn Khoa, nguyên quán ở quận Kế Sách, tỉnh Sóc Trăng; ông sinh ngày 01/9/1950 tại tỉnh Châu Đốc. Thời trẻ, ông học Trường Trung học Pétrus-Ký (Sài Gòn) và tham gia luyện tập Vovinam Việt Võ Đạo vào năm 1966 khi Vovinam được Bộ Giáo dục lúc bấy giờ mời cộng tác thực hiện chương trình “Học đường mới” mà Trung học Petrus-Ký (Trương Vĩnh Ký) là 1 trong 4 thí điểm. Sau khi thi đậu Tú tài II, ông học ban Toán, Trường Đại học Sư phạm Sài Gòn. Vào cuối thập niên 1960, đầu thập niên 1970, Nguyễn Tôn Khoa cùng Đỗ Chánh Tâm, Lưu Thăng, Võ Văn Tuấn là những võ sư năng nổ với phong trào Vovinam, quán xuyến mọi công việc của Văn phòng Tổng cục Huấn luyện. 

Tốt nghiệp Đại học Sư phạm Sài Gòn năm 1972, ông được bổ nhiệm về dạy tại Trường Trung học Chưởng Binh Lễ (Long Xuyên, An Giang). Sau năm 1975, ông công tác tại Phòng Giáo dục Long Xuyên… Trong những năm dạy học tại Long Xuyên, ông tiếp tục tham gia hỗ trợ phong trào Vovinam nơi đây.

Trong lĩnh vực văn nghệ, võ sư Nguyễn Tôn Khoa đã sáng tác bài Anh hùng ngày mai; phổ nhạc bài thơ Nhớ nguồn của Quang Vũ (Chưởng môn Lê Sáng).

Năm 1996, ông được thuyên chuyển về TP. Hồ Chí Minh và công tác tại Phòng Giáo dục Quận 3. sau đó ông chuyển về dạy Toán tại Trường Trung học cơ sở Bàn Cờ (Quận 3) cho đến khi nghỉ hưu vào năm 2010.

Ngày 15/9/2008, võ sư Nguyễn Tôn Khoa được Chưởng môn Lê Sáng cử làm Chánh văn phòng Môn phái Vovinam Việt Võ Đạo.

Ngày 31/3/2010, võ sư Nguyễn Tôn Khoa được Chưởng môn Lê Sáng bổ nhiệm chức vụ Chánh vụ Văn phòng Hội đồng Võ sư Chưởng quản Môn phái Vovinam Việt Võ Đạo.

Võ sư Nguyễn Tôn Khoa còn được bầu vào Ban chấp hành Liên đoàn Vovinam Việt Nam nhiệm kỳ III (2017-2022) với chức vụ Trưởng ban Kiểm tra.

Với những đóng góp cho môn phái trong nhiều năm, võ sư Nguyễn Tôn Khoa đã được Chánh chưởng quản Nguyễn Văn Chiếu vinh thăng Hồng đai tam cấp.

Võ sư Nguyễn Tôn Khoa lập gia đình với HLV Trần Ngọc Tuyết (sinh năm 1951, tập Vovinam tại Trường Trung học tư thục Phan Sào Nam và sau đó huấn luyện tại Trường Trung học Sương Nguyệt Anh). Hôn lễ được cử hành theo nghi thức môn phái vào năm 1973 tại Tổng cục Huấn luyện Vovinam Việt Võ Đạo. Năm 1983, bà Ngọc Tuyết tốt nghiệp khoa Văn, Trường Đại học Sư phạm TP. Hồ Chí Minh. Sau đó, dạy tại Trường chuyên Thoại Ngọc Hầu (Long Xuyên). Năm 1995, bà chuyển về TP. Hồ Chí Minh, dạy ở Trường Trung học cơ sở Nguyễn Văn Tố (Quận 10). Hai ông bà có 4 người con: 3 gái (Ngọc Hân, Ngọc Giao, Ngọc Thư; 1 trai (Tôn Văn) và 2 cháu nội, 3 cháu ngoại. Ông lâm bệnh khoảng 2 năm nay và luôn được hiền nội cùng các con chăm sóc chu đáo. Lúc 20 giờ 40 ngày 22/6/2022 (nhằm ngày 24/5 năm Nhâm Dần), ông đã nhẹ nhàng ra đi tại tư gia (số 7 đường 13, Khu dân cư Bình Hưng, ấp 2, xã Bình Hưng, huyện Bình Chánh, TP. Hồ Chí Minh). Hưởng thọ 73 tuổi. Linh cữu quàn tại chùa Pháp Hội (702/105, đường Điện Biên Phủ, Quận 10, TP. Hồ Chí Minh). Lễ động quan lúc 11 giờ ngày 25/6/2022 (nhằm ngày 27/5 năm Nhâm Dần), sau đó đưa đi hỏa táng tại Nghĩa trang Đa Phước (huyện Bình Chánh, TP. Hồ Chí Minh)

Bản tính hiền hòa, vui vẻ, luôn cố gắng hoàn thành công tác được môn phái phân công, võ sư Nguyễn Tôn Khoa được nhiều võ sư, huấn luyện viên, môn sinh, thân hữu Vovinam quý mến.

Võ sư Nguyễn Tôn Khoa (pháp danh Như Đăng) ra đi là một mất mát cho gia đình và môn phái. Xin thành kính chia buồn cùng gia đình cố võ sư. Nguyện cầu hương linh võ sư Nguyễn Tôn Khoa an vui nơi chín suối.

23/6/2022

TT.

 | Chia sẻ |
THẢO LUẬN  
Chưa có thảo luận nào
Ý KIẾN CỦA BẠN  
  Hãy đăng nhập để thảo luận
  Tin cùng loại cũ hơn
KÝ ỨC VOVINAM BUÔN MA THUỘT I-II-III - SOUVENIRS AVEC VOVINAM DE BUÔN MA THUỘT I-II-III.
Vĩnh biệt thầy Lê Hữu Đức - Chủ tịch HỘI VOVINAM ĐẮKLẮK - Adieu à notre Maitre Lê Hữu Đức - Président de l'Association VoViNam DakLak province.
PHÂN ƯU CÙNG GIA ĐÌNH THÂN MẪU VS.TRINH THẾ HÙNG - SINCÈRES CONDOLÉENCES AVEC LA FAMILLE DE LA MÈRE DE MAITRE TRỊNH THẾ HÙNG.
ĐÔI NÉT VỀ VÕ SƯ MAI VĂN HIỆP - À PROPOS DE MAITRE MAI VĂN HIỆP.
THÀNH KÍNH PHÂN ƯU CÙNG GIA ĐÌNH VS.MAI VĂN HIỆP - SINCÈRES CONDOLÉENCES AVEC LA FAMILLE DE MAITRE MAI VĂN HIỆP.
Lễ di quan - Mở cửa mả - Thư cảm ơn của Gia Đình Ông Lê Trung - Cérémonie à l'enterement ainsi de l'Ouverture de la porte de tombe par esprit & Lettre de remerciement.
CÁO PHÓ: THÂN PHỤ VS LÊ VĂN HÙNG QUA ĐỜI 21-7-2021 - ANNONCE DU DÉCÈS: LE PAPA DE LÊ VĂN HÙNG EST DÉCÉDÉ 21-7-2021.
VÔ CÙNG THƯƠNG TIẾC HLV.TRƯƠNG QUANG NHA (VOVINAM QUẢNG NAM) - NOS EXTRÊMEMENTS REGRETABLES À L'INSTRUCTEUR TRƯƠNG QUANG NHA (VOVINAM QUẢNG NAM PROVINCE).
THÀNH KÍNH PHÂN ƯU CÙNG GIA ĐÌNH HLV.LAM - SINCÈRES CONDOLÉENCES AVEC LA FAMILLE DE L'INSTRUCTEUR LAM..
T/B LỄ TƯỞNG NHỚ VS TRẦN HUY PHONG & VS PHÙNG MẠNH CHỮ - ANNONCE: ANNIVERSAIRE DE LA MORT DU MAITRE TRAN HUY PHONG & PHÙNG MẠNH CHỮ.

VOVINAM - VIỆT VÕ ĐẠO

Câu Lạc Bộ Nhà Tập Luyện TDTT Phú Thọ

Địa chỉ : 219 Lý Thường Kiệt, P.15, Q.11, TP.HCM

 Tel : 0913.833.760 -Không biết ngượng- Email BBT : vvnphutho@gmail.com

Website: www.vovinam.divivu.com Hoặc: http://vovinam.phutho.vn