Hôm nay, ngày 14/07/2024
VĂN ÔN - VÕ LUYỆN - TÔN SƯ TRỌNG ĐẠO - BÀN TAY THÉP VỚI TRÁI TIM TỪ ÁI

GIỚI THIỆU

LIÊN KẾT WEBSITE

Tin mới đăng

Cáo phó & Phân ưu VS.Trịnh Thế Hùng (1951-2024) - Annonce du décès & Condoléances du Maitre Trịnh Thế Hùng (1951-2024).Cáo phó & Phân ưu VS.Trịnh Thế Hùng (1951-2024) - Annonce du décès & Condoléances du Maitre Trịnh Thế Hùng (1951-2024).
T/B: Lễ tưởng niệm Sáng tổ Nguyễn Lộc LT64 (1960-2024) - Lễ công bố tân Chánh Chưởng Quản - Lễ thăng đai các Tân Khoa Hồng Đai 2024 - Annonce: La 64 Commémoration du Maitre Fondateur Nguyen Loc.T/B: Lễ tưởng niệm Sáng tổ Nguyễn Lộc LT64 (1960-2024) - Lễ công bố tân Chánh Chưởng Quản - Lễ thăng đai các Tân Khoa Hồng Đai 2024 - Annonce: La 64 Commémoration du Maitre Fondateur Nguyen Loc.
THÔNG BÁO CỦA HĐVSCQ MÔN PHÁI - ANNONCE DU CONSEIL DES MAITRES DE L'ÉCOLE THÔNG BÁO CỦA HĐVSCQ MÔN PHÁI - ANNONCE DU CONSEIL DES MAITRES DE L'ÉCOLE
Võ sư Trần Văn Mỹ - tân Chánh Chưởng quản Hội đồng Võ sư Chưởng quản Môn phái Vovinam Việt Võ Đạo - Maitre Tran Van My voté le Chef du Conseil des Maitres.Võ sư Trần Văn Mỹ - tân Chánh Chưởng quản Hội đồng Võ sư Chưởng quản Môn phái Vovinam Việt Võ Đạo - Maitre Tran Van My voté le Chef du Conseil des Maitres.
Liên đoàn Vovinam Cần Thơ tưởng niệm cố võ sư Nguyễn Văn Nhàn - Fédération Vovinam Cần Thơ commémore le Maitre Nguyễn Văn Nhàn.  Liên đoàn Vovinam Cần Thơ tưởng niệm cố võ sư Nguyễn Văn Nhàn - Fédération Vovinam Cần Thơ commémore le Maitre Nguyễn Văn Nhàn.
TRỜI ĐẤT THẦY MẤT THẬT RỒI SAO THẦY - OH DIEU, MAITRE EST VRAIMENT PERDU, MAITRE TRUNG ĐẠO_NGUYỄN VĂN NHÀN !TRỜI ĐẤT THẦY MẤT THẬT RỒI SAO THẦY - OH DIEU, MAITRE EST VRAIMENT PERDU, MAITRE TRUNG ĐẠO_NGUYỄN VĂN NHÀN !
Cáo phó - Phân ưu - Tiểu sử thầy Trung Đạo - Nguyễn Văn Nhàn (13-7-1950 & 25-2-2024).- Annonce du décès - Condoléances - Biographie du Maitre Trung Đạo_Nguyễn Văn Nhàn (13-7-1950 & 25-2-2024).Cáo phó - Phân ưu - Tiểu sử thầy Trung Đạo - Nguyễn Văn Nhàn (13-7-1950 & 25-2-2024).- Annonce du décès - Condoléances - Biographie du Maitre Trung Đạo_Nguyễn Văn Nhàn (13-7-1950 & 25-2-2024).
Kỷ niệm 10 năm gắn bó với Vovinam FPT Greenwich Việt Nam (2013 - 2023) - Honorer mon 10ème Anniversaire attachant avec Vovinam FPT Greenwich VietNam (2013 - 2023).Kỷ niệm 10 năm gắn bó với Vovinam FPT Greenwich Việt Nam (2013 - 2023) - Honorer mon 10ème Anniversaire attachant avec Vovinam FPT Greenwich VietNam (2013 - 2023).
Tận tâm tận lực lan tỏa Vovinam - Dédié à la diffusion du Vovinam. Tận tâm tận lực lan tỏa Vovinam - Dédié à la diffusion du Vovinam.
KHAI MẠC GIẢI VÔ ĐỊCH VOVINAM THẾ GIỚI LẦN 7 - 2023 - OUVERTURE DU 7ème CHAMPIONNAT MONDIAL DU VOVINAM EN 2023.KHAI MẠC GIẢI VÔ ĐỊCH VOVINAM THẾ GIỚI LẦN 7 - 2023 - OUVERTURE DU 7ème CHAMPIONNAT MONDIAL DU VOVINAM EN 2023.
GIẢI VÔ ĐỊCH VOVINAM THẾ GIỚI LẦN VII NĂM 2023 - The 7th WVVF World Vovinam Championships 2023.GIẢI VÔ ĐỊCH VOVINAM THẾ GIỚI LẦN VII NĂM 2023 - The 7th WVVF World Vovinam Championships 2023.
TRI ÂN 20-11 "THẦY TÔI & NGHIỆP VÕ" - A la gratitude de la Journée des Enseignants Vietnamiens du 20 Novembre "Notre Maître & Sa carrière d'arts martiaux".TRI ÂN 20-11 "THẦY TÔI & NGHIỆP VÕ" - A la gratitude de la Journée des Enseignants Vietnamiens du 20 Novembre "Notre Maître & Sa carrière d'arts martiaux".
HÀNH TRÌNH 85 NĂM VOVINAM VIỆT VÕ ĐẠO TRỞ THÀNH DI SẢN VĂN HÓA PHI VẬT THỂ QUỐC GIA - L'ITINÉRAIRE DE 85 ANS DU VOVINAM VIỆT VÕ ĐẠO DEVENU LA PATRIMOINE CULTUREL IMMATÉRIEL NATIONALHÀNH TRÌNH 85 NĂM VOVINAM VIỆT VÕ ĐẠO TRỞ THÀNH DI SẢN VĂN HÓA PHI VẬT THỂ QUỐC GIA - L'ITINÉRAIRE DE 85 ANS DU VOVINAM VIỆT VÕ ĐẠO DEVENU LA PATRIMOINE CULTUREL IMMATÉRIEL NATIONAL
Tự hào Vovinam được công nhận Di Sản Văn Hóa Phi Vật Thể Quốc Gia - Vovinam est fier d'être reconnu comme Patrimoine Culturel Immatériel National.Tự hào Vovinam được công nhận Di Sản Văn Hóa Phi Vật Thể Quốc Gia - Vovinam est fier d'être reconnu comme Patrimoine Culturel Immatériel National.
Vovinam được công nhận Di Sản Văn Hóa Phi Vật Thể Quốc Gia - Vovinam est reconnu comme Patrimoine Culturel Immatériel National.Vovinam được công nhận Di Sản Văn Hóa Phi Vật Thể Quốc Gia - Vovinam est reconnu comme Patrimoine Culturel Immatériel National.
PHÁT BIỂU CỦA HỘI ĐỒNG VÕ SƯ CHƯỞNG QUẢN NHÂN LỄ KỶ NIỆM 85 NĂM THÀNH LẬP MÔN PHÁI VOVINAM VIỆT VÕ ĐẠO (1938-2023) - Paroles du Conseil des Maîtres lors 85ème Anniversaire de l'École (1938-2023).PHÁT BIỂU CỦA HỘI ĐỒNG VÕ SƯ CHƯỞNG QUẢN NHÂN LỄ KỶ NIỆM 85 NĂM THÀNH LẬP MÔN PHÁI VOVINAM VIỆT VÕ ĐẠO (1938-2023) - Paroles du Conseil des Maîtres lors 85ème Anniversaire de l'École (1938-2023).
 ''CHÚC MỪNG SINH NHẬT LẦN THỨ 72 CỦA THẦY SEN - HAPPY 70th BIRTHDAY OF MASTER SEN - JOYEUX 72ème ANNIVERSAIRE DE MAITRE SEN !!!''. ''CHÚC MỪNG SINH NHẬT LẦN THỨ 72 CỦA THẦY SEN - HAPPY 70th BIRTHDAY OF MASTER SEN - JOYEUX 72ème ANNIVERSAIRE DE MAITRE SEN !!!''.
Học võ và dạy võ xưa và nay - Apprendre & Enseigner l'art martial de l'autrefois et de nos jour.Học võ và dạy võ xưa và nay - Apprendre & Enseigner l'art martial de l'autrefois et de nos jour.
Võ và truyền thống “Tôn sư trọng đạo” - L'art martial & Sa tradition “Respecter son Maître & Respecter sa voie morale”.Võ và truyền thống “Tôn sư trọng đạo” - L'art martial & Sa tradition “Respecter son Maître & Respecter sa voie morale”.
Truyền thống "Tôn Sư Trọng Đạo" - Tradition “Respecter son Maître & Respecter sa voie morale”.Truyền thống "Tôn Sư Trọng Đạo" - Tradition “Respecter son Maître & Respecter sa voie morale”.
PHÁT HÀNH BỘ TEM CHUNG VOVINAM VIỆT NAM & VÕ ẤN ĐỘ - PUBLICATION D'UNE COLLECTION COMMUNE DE TIMBRE DU VOVINAM VIETNAM & ARTS MARTIAUXINDIENS EN 2023.PHÁT HÀNH BỘ TEM CHUNG VOVINAM VIỆT NAM & VÕ ẤN ĐỘ - PUBLICATION D'UNE COLLECTION COMMUNE DE TIMBRE DU VOVINAM VIETNAM & ARTS MARTIAUXINDIENS EN 2023.
Kỷ niệm 13 năm ngày mất Chưởng môn Lê Sáng - A la 13ème Commémoration de la mort du Maitre Patriarche Lê Sáng (2010-2023).Kỷ niệm 13 năm ngày mất Chưởng môn Lê Sáng - A la 13ème Commémoration de la mort du Maitre Patriarche Lê Sáng (2010-2023).
Thông báo: Lễ Giổ Chưởng Môn Lê Sáng lần thứ 13 (2010 - 2013) - Annonce: Organisation à la 13ème Cérémonie commémorale de la mort du Maitre Patriarche LÊ SÁNG (2010 - 2013).Thông báo: Lễ Giổ Chưởng Môn Lê Sáng lần thứ 13 (2010 - 2013) - Annonce: Organisation à la 13ème Cérémonie commémorale de la mort du Maitre Patriarche LÊ SÁNG (2010 - 2013).
PHÂN ƯU CÙNG GIA ĐÌNH THÂN MẪU VS.VŨ TRỌNG BẢO - SINCÈRES CONDOLÉENCES AVEC LA FAMILLE DE LA MÈRE DE MAITRE VŨ TRỌNG BẢO.PHÂN ƯU CÙNG GIA ĐÌNH THÂN MẪU VS.VŨ TRỌNG BẢO - SINCÈRES CONDOLÉENCES AVEC LA FAMILLE DE LA MÈRE DE MAITRE VŨ TRỌNG BẢO.
DI NGÔN CỦA SÁNG TỔ NGUYỄN LỘC (1912-1960) - Les dernières paroles du Maitre Fondateur Nguyễn Lộc (1912-1960).DI NGÔN CỦA SÁNG TỔ NGUYỄN LỘC (1912-1960) - Les dernières paroles du Maitre Fondateur Nguyễn Lộc (1912-1960).
VVF thông báo về việc tổ chức Kỳ thi thăng đai cấp cao đẳng môn Vovinam Việt Võ Đạo tại Trường IVS - HN - VVF informe concernant le Passage de grade supérieur organisé au Lycée IVS de HN.VVF thông báo về việc tổ chức Kỳ thi thăng đai cấp cao đẳng môn Vovinam Việt Võ Đạo tại Trường IVS - HN - VVF informe concernant le Passage de grade supérieur organisé au Lycée IVS de HN.
"CÕNG RẮN CẮN GÀ NHÀ - “Qu'il est plus aigu que la dent d'un serpent D'avoir un enfant ingrat"."CÕNG RẮN CẮN GÀ NHÀ - “Qu'il est plus aigu que la dent d'un serpent D'avoir un enfant ingrat".
''GIẬU ĐỔ BÌM LEO - When the tree is fallen, everyone run to it with his axe - Lorsque l'arbre est tombé , tout le monde court à elle avec sa hache''.''GIẬU ĐỔ BÌM LEO - When the tree is fallen, everyone run to it with his axe - Lorsque l'arbre est tombé , tout le monde court à elle avec sa hache''.
Luật nhân quả đối với người “ác khẩu” - The law of Karma with an "evil tongue" person - La loi du Karma avec la "personne à la mauvaise langue".Luật nhân quả đối với người “ác khẩu” - The law of Karma with an "evil tongue" person - La loi du Karma avec la "personne à la mauvaise langue".
''Ăn cháo đá bát - Bite the hand that feeds - La fête passée, adieux le Saint''.''Ăn cháo đá bát - Bite the hand that feeds - La fête passée, adieux le Saint''.

Thống kê

Số lượt truy cập 1.801.974
Tổng số Thành viên 91
Số người đang xem 19
KÝ ỨC VOVINAM BUÔN MA THUỘT - SOUVENIRS AVEC VOVINAM DE BUÔN MA THUỘT.

Đăng ngày: 24/11/2020 16:06
KÝ ỨC VOVINAM BUÔN MA THUỘT - SOUVENIRS AVEC VOVINAM DE BUÔN MA THUỘT.
    "UỐNG NƯỚC NHỚ NGUỒN. ĂN QUẢ NHỚ KẺ TRỒNG CÂY = Boire de l'eau et manger le fruit.., se souvenir de ses orignines" - " TÔN SƯ TRỌNG ĐẠO - Respecter le Maitre - Respecter son principe moral" - CÓ CÔNG MÀI SẮT, CÓ NGÀY NÊN KIM - ĐẲNG CẤP CÀNG CAO, TRÁCH NHIỆM CÀNG LỚN - CÀNG CAO DANH VỌNG, CÀNG DÀY GIAN NAN = C'est en forgant qu'on devient forgeron - Plus de grade élevé, plus de grande responsabilité - Plus de réputation, plus de grande difficulté..." - "LƯƠNG SƯ HƯNG QUỐC": Công việc của người thầy ưu tú là kích thích những người có vẻ tầm thường có nỗ lực phi thường. Vấn đề hóc búa là không phải xác định những người chiến thắng; mà làm cho những người bình thường trở thành người chiến thắng - K.Patricia Cross. "QUÊ HƯƠNG LÀ CHÙM KHẾ NGỌT, CHO CON TRÈO HÁI MỖI NGÀY... QUÊ HƯƠNG NẾU AI KHÔNG NHỚ, SẼ KHÔNG LỚN NỔI THÀNH NGƯỜI - Ce qui ne pense pas à son pays natal, ce ne sera jammais parvenu à leur maturité...".


Kỷ niệm 82 năm Thành lập & Phát triển Môn phái Vovinam Việt Võ Đạo (1938-2020).

 A la 82ème Année de Fondation & de Développement de l'École Vovinam Việt Võ Đạo.

Kỷ niệm 60 năm ngày Sáng tổ Nguyễn Lộc trở về cõi vĩnh hằng (1960-2020).
A la 60ème Année anniversaire du Maitre Fondateur à l'éternité.

 Kỷ niệm 10 năm Chưởng môn Lê Sáng từ giã cõi trần (2010-2020). 
A la 10ème Année anniversaire du Maitre Patriarche Lê Sáng quitté ce bas monde.

Kỷ niệm 50 năm Thành lập & Phát triển Vovinam Việt Võ Đạo ĐắkLắk (1970-2020).
A la 50ème Année de Fondation & de Développement du Vovinam Việt Võ Đạo DakLak.

**********

   Kính chúc Quý Thầy Cô - Huynh Đệ - Đồng Môn cùng người thân.., luôn khỏe mạnh, thật nhiều niềm vui, may mắn, hạnh phúc và thành công trên bước đường phát huy Môn phái...

    Je voudrais souhaiter avec respect à tous les Maitres - Praternitaires - Amis ainsi ses proches.., toujours en plein forme, beaucoup de joie, de bonne chance, de bonheur et de reussite sur la route de faire valoir l'École...

Nụ hônKhông biết ngượngCười nhăn răng

     Xin mời đọc lại bài viết mới điều chỉnh, bổ sung thêm một số thông tin chi tiết và hình ảnh minh họa:

KÝ ỨC VOVINAM BUÔN MA THUỘT - ĐẮKLẮK

‘‘Thuở còn thơ ngày hai buổi đến trường

Yêu quê hương qua từng trang sách nhỏ’’.

         Quê cha, đất tổ ở xã Bình Tân - Bình Khê, huyện Tây Sơn, tỉnh Bình Định (từ Bảo Tàng Quang Trung đi vào hơn 10Km), tôi sinh ra và lớn lên tại Thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh ĐắkLắk.

      Ảnh: Hoàng đế Quang Trung-Nguyễn Huệ (1753-1792).                        Ngã 6 Buôn Ma Thuột 1987.

         Tuổi thơ tôi cũng trải qua những tháng ngày cơ cực... Buôn Ma Thuột giai đoạn những năm 1977-1980 còn hoang sơ, buồn tẻ, cơ sở hạ tầng thấp kém: đường xá mùa nắng thì bụi bặm mịt mù, mùa mưa thì trơn trợt bùn lầy, cái đất đỏ Bazan dẻo nhèo nhẹo quấn chặt lấy chân người… Những ai đã từng ghé thăm đều đùa vui rằng Buôn Ma Thuột là ‘‘Buồn Muôn Thuở’’ hay ‘‘Bụi Mù Trời’’

       Bên cạnh vẻ đẹp hoan sơ truyền thống của Thủ phủ Tây Nguyên ngày xưa, nền kinh tế nông nghiệp chủ yếu nhờ vào cây café, cao su… Buôn Ma Thuột ngày nay đã thay da đổi thịt rất nhiều, từ cơ sở hạ tầng đến giao thông công cộng, các khu công nghiệp, cao ốc văn phòng đã và đang hình thành, các địa điểm du lịch, khu vui chơi giải trí, siêu thị, nhà hàng khách sạn mọc lên như nấm...Tất cả đều chuyển mình theo xu thế phát triển mới của đất nước.
 
 
 Ảnh: Ngã 6 Ban Mê ngày nay tại một Lễ truyền thống cưỡi voi diễu hành.

         Có lẽ, tôi đến với Vovinam-Việt Võ Đạo cũng nhờ duyên trời đã định. Hồi đó, nhà của một người bạn trong xóm có cặp găng tay đánh Boxe. Cuối tuần, chúng tôi thường tụ tập xem các anh lớn đánh và cũng hăng máu bắt cặp đánh theo cho vui. Thỉnh thoảng các môn Võ cổ truyền tổ chức thi đấu Võ đài (Quyền Anh ngày nay), chúng tôi cũng đi xem và cổ vũ…Tiếp theo đó, phong trào TaeKwondo, Karatedo nở rộ như một luồn gió mới. Nhưng lúc đó, tôi chần chừ chưa muốn theo tập, một phần định tập Võ cổ truyền, mặt khác tính tập Taekwondo, Karatedo. Vì mỗi một môn có cái hay riêng. Hơn nữa tôi chỉ mới xem sơ qua các buổi tập, các buổi biểu diễn nên chưa quyết định chọn môn nào. Trong thâm tâm tôi thích chọn một môn võ khoa học, thực dụng, bài bản, đòn thế đa dạng và phong phú…

         Tình cờ đề cập đến võ, một người bạn trong lớp học phổ thông giới thiệu tôi nên tập Vovinam. Nhưng thú thật lúc đó tôi chưa biết Vovinam là gì, đòn thế ra sao nên cũng không quan tâm lắm. Rồi một hôm, tôi thấy bên sân Nhà Văn Hóa Lao Động gần nhà (Rạp hát Thăng Long ngày xưa), mọi người tụ tập đông như kiến. Tôi hiếu kỳ chạy vào xem thử chuyện gì ? Thì ra là Vovinam đang biểu diễn: nào là nhào lộn, quyền cước, song luyện dao, mã tấu, đòn chân tấn công…Trong đầu tôi tất cả như quay cuồn, đảo lộn, cuốn hút lúc nào không hay và nhủ thầm "À,mình đã tìm ra rồi". Tôi về tìm hiểu thêm ở người bạn, xin địa chỉ nơi dạy Vovinam và về nhà xin ba má cho đi tập. 
 
 
Ảnh: Đại diện Ban huấn luyện Vovinam ĐắkLắk tại Lễ tưởng niệm Sáng tổ 1991.

          Thượng tuần tháng 5 kỷ niệm năm 1991, ngày đầu tiên bồi hồi, hớn hở đi ghi danh gặp anh Thinh (Huyền Đai lúc đó). Tôi nói: "Thầy, thầy, cho em ghi danh đóng tiền học ạ !". Anh Thinh khiêm tốn chỉnh lời: "Em gọi bằng anh được rồi !". Lúc ấy, tôi ngớ người ra chẳng hiểu tại sao ? Sau đó, tôi được hướng dẫn qua lớp thầy Khải dạy. Ngày đầu tiên mới biết thế nào là ý nghĩa "Bàn tay thép đặt lên trái tim từ ái’’, rồi trung bình tấm đấm, chém…tất cả như đảo lộn trong tôi. Đêm về ê ẩm; 5 giờ sáng thức dậy chui vào trong góc sân Thư viện Nhà văn hóa lao động ôn luyện, để người khác không nhìn thấy. Mỗi buổi đi tập, đều phải dấu bộ võ phục trong bụng, để bạn bè hàng xóm không nhìn thấy (kéo dài cả năm trời mới công khai lộ diện đi học võ..hi.hi.).


Ảnh: Chiếc hộp kỷ vật lưu giữ những biên lai đóng võ phí từ những tháng ngày đầu học võ 14/05/1991 - 16/06/1993.

        Ngày ấy, điều kiện tập luyện còn khó khăn: dãy phòng tập bên hông Sân vận động mái lợp bằng giấy dầu, phòng tập được ngăn bởi tấm vải rèm để môn này không dòm ngó môn kia, mùa nắng thì nóng, mùa mưa thì dột chũng nước. Khoảng 1 năm sau, phòng tập được dời qua Nhà Văn Hóa Thông Tin (khu Triển Lãm) khang trang, sạch sẽ hơn. Võ phục không đồng bộ và chất lượng như bây giờ ! Chúng tôi phải nấu nước sôi, đổ mực xanh (mực Tàu) và nước dừa vào nhuộm; khi nào bạt trắng thì nhuộm lại. Tập luyện không có vợt đá, đồ đỡ, đấu đối kháng thì không có đồ bảo hộ; chỉ có đôi găng tay bằng vải bố, nói chung lại là tập chay, nhưng nhờ thế mà lì đòn.
 
 

Ảnh kỷ vật: Bộ võ phục đã cũ mốc, rách nát từ những tháng ngày đầu học võ còn lưu giữ đến nay mới lôi ra.

       Nhân dịp Hội Khỏe Phù Đổng toàn tỉnh ĐắkLắk 1991, lần đầu tiên được biểu diễn tập thể bài "Khởi quyền" trên Sân vận động cùng với các môn phái khác, trong bầu không khí vui nhộn, hùng hồn giữa biển người.., đó là kỷ niệm đáng nhớ nhất. Những đêm trước ngày biểu diễn, trong lòng tôi cứ bồi hồi, trằn trọc, bâng khâng không biết ngày biểu diễn đánh đấm thế nào, cảm giác thật khó tả...

Môn sinh Lê Văn Hùng tại Hội khỏe Phù Đổng ở SVĐ Buôn Ma Thuột-Đắk Lắk 1991. 
Hlv.Phan Hữu Phước (1956-2019) đứng kiểm soát ở hàng sau cùng.
 
              Vì bận rộn với kinh tế gia đình, Thầy Khải đành tạm ngưng hoạt động. Chúng tôi lại được Thầy Đức, Thầy Phước, các HLV: Quân, Long, Khang dẫn dắt…Năm tháng qua đi, hết khóa thi này đến khóa thi khác, những đợt đi biểu diễn ở các huyện xa làm chúng tôi như trưởng thành thêm ra. Tôi nhớ rất rõ những lần biểu diễn ở các huyện: Buôn Hồ, Hà Lan, ChưJút…, lần nào cũng tưng bừng, khí thế. Sau đó ở lại giao lưu đến khuya hoặc 2 hay 3 giờ sáng hôm sau mới về đến nhà. Có lần ngồi sau xe Honda của Thầy Đức, đường khuya vắng tanh ‘‘Trăng thanh gió mát’’ tôi mệt và ngủ gục lúc nào không hay. Thầy Đức tinh ý thỉnh thoảng nhắc khéo "Hùng ngủ gục hả Hùng ?!’’, tôi lại giật mình thức tỉnh như vừa thoát nạn...
 
  
 
Ảnh: Hùng đánh đòn chân 7 với Phương và đòn chân số 15 với Đạt ở Buôn Ma Thuột năm 1992.

       Có lần biểu diễn ở cây số 64 cho Quân Đội, vì tính chất đặc thù của đơn vị, chúng tôi được mặc quân phục để biểu diễn nào là Quyền cước, dao, mã tấu, súng trường lưỡi lê, đòn chân tấn công…tất cả đều thành công thuyết phục và được tặng luôn bộ quân phục mà tôi vẫn giữ đến ngày hôm nay.
 
 

Ảnh từ trái qua: 2 Hlv.Khang & Quân (nay đã mất) đánh đòn chân 11 và 2 Ms.Phương & Hùng (quỳ gối phải chờ lượt đánh).

          Năm 1992, thầy Chưởng môn Lê Sáng cùng võ sư Nguyễn Đình Nam lên thăm và tập huấn cả ngày cho Ban huấn luyện Vovinam Buôn Ma Thuột - ĐắkLắk. Đêm hôm đó, cũng là lần đầu tiên tôi cùng các bạn đồng môn vinh dự được chào đón và chụp hình lưu niệm chung với thầy Chưởng môn Lê Sáng.

 

Ảnh: Đại diện BHL Vovinam Buôn Ma Thuột - ĐắkLắk chào đón thầy Chưởng môn Lê Sáng và Vs.Nguyễn Đình Nam.


Ảnh: Vovinam Buôn Ma Thuột - ĐắkLắk chào đón thầy Chưởng môn Lê Sáng 1993.
- Hàng trên cùng từ trái: Hlv.Lê Hữu Đức - Trưởng bộ môn Vovinam ĐắkLắk, cùng các Hlv.Phan Hữu Phước (1956-2019) - Đỗ Tuấn Long - Hoàng Mai Thành - VS.Phạm Đình Nam (HCM) - Hlv.Phạm Minh Khang (nay đã mất) - Nguyễn Hải Quân (nay đã mất) - Vũ Văn Bình - Thành (tay độc) - Phạm Công Đệ (1952-2017) - Vũ Duy Thinh.
- Hàng 3 bìa phải: Hlv.Trần Hoàng Khải và Ms.Lê Văn Hùng đứng sát bên, mặc võ phục bạt trắng.

   *****

          Một năm sau đó 1994, thầy Nguyễn Văn Sen và thầy Trần Tuấn Vũ cũng lên tập huấn và chấm thi. Và đây cũng là lần đầu tiên, chúng tôi được vinh dự tiếp xúc quý thầy và nhận bằng con Rồng do thầy Chưởng Môn cấp.

 

Ảnh: Khóa thi do Thầy Sen và Thầy Vũ chấm và trao bằng cho các tân Hoàng đai 1994.

Ảnh từ trái qua: Phan Văn Diệu (HDDII), Nguyễn Tấn Hoàng (HĐI), Phạm Minh Khang (HĐII, nay đã mất), Nguyễn Quang Sáng (HĐI, nay đã mất), Đỗ Tuấn Long (HĐII), Lê Văn Hùng (HĐI), Lê Thanh Hùng (HĐI), Nguyễn Hải Quân (HĐII, nay đã mất).

Ảnh: Bữa cơm thân mật chia tay quý thầy tại Quán cơm Sài Gòn nhà Hùng 1994.

         Đành lưu luyến nói lời chia tay với Quý thầy và Huynh đệ của Vovinam Buôn Ma Thuột - ĐắkLắk. Năm 1996, tôi đậu Đại Học ở Sài Gòn, bốn năm sau ra trường, lập nghiệp, rồi định cư và may mắn được tập luyện tại Tổ Đường cho đến nay, dưới sự khuyên răn của thầy Chưởng Môn Lê Sáng, sự ân cần giảng dạy và tình thương bao la của thầy Nguyễn Văn Sen. 


  
 
Ảnh: Sinh hoạt tại Tổ Đường & Lưu niệm cùng thầy Nguyễn Văn Sen 1997.

          Mỗi năm hai lần, tôi lại về thăm Buôn Ma Thuột, Thầy trò Huynh đệ gặp nhau "tay bắt mặt mừng’’ ôn lại những kỷ niệm xưa và trò chuyện tương lai, tình cảm Thầy trò Huynh đệ "trước sau như một" không bao giờ thay đổi…
 
 
Giải Vô Địch Vovinam ĐắkLắk 2008.

        Vovinam Buôn Ma Thuột nay đã "thay da đổi thịt", từ một đơn vị ban sơ chỉ có một điểm tập chính, nay đã phát triển thêm ra hơn 15 đơn vị gồm nhiều điểm tập, tổng cộng có hơn 1000 môn sinh đang theo tập. Âu đó cũng là thành quả xứng đáng của Quý thầy và Huynh đệ tâm huyết chung tay góp sức, vun sới... Tôi cũng không biết rõ Vovinam Buôn Ma Thuột - ĐắkLắk ra đời khi nào ? Nhưng tính từ thời điểm tôi theo tập đến nay đã gần 20 năm. Một quãng thời gian không nhỏ của một đơn vị tỉnh lẻ ngày xưa. Tất cả đều rất đoàn kết, nề nếp "Tôn sư trọng đạo"… Từ đó đến nay vẫn giữ vững kỷ cương của Môn Phái, giữ nguyên chương trình thi thăng cấp: Thực hành - Lý thuyết võ đạo và Võ lực…
 

Ảnh: Tưởng niệm Sáng tổ lần thứ 34 (1960-1994) tại phòng tập Nhà Văn Hóa Trung Tâm Buôn Ma Thuột - ĐắkLắk.

        Mỗi lần về thăm Buôn Ma Thuột vài ngày, rồi lại ra đi, trong tôi lại chất chứa nhiều cảm xúc khó tả: Vui vì được đoàn tụ, được thấy Vovinam Buôn Ma Thuột - ĐắkLắk trưởng thành cùng Môn Phái. Buồn và lưu luyến vì thời gian không cho phép ở lại lâu hơn…

"Khi ta ở, chỉ là nơi đất ở 
Khi ta đi, đất đã hóa tâm hồn"

 Sài Gòn, ngày 17 tháng 11 năm 2008 
Môn sinh Lê Văn Hùng
 
 
Ảnh: Ms.Lê Văn Hùng biễu diễn đòn chân 9 với  Phương và "Song dao Pháp" tại sàn gỗ Nhà VHTT ĐắkLắk 1992.


Ảnh: Đoàn Vovinam ĐắkLắk tham dự Giải vô địch Toàn quốc 1994, đến thăm viếng Tổ Đường và lưu niệm cùng quý thầy Chưởng môn Lê Sáng & Nguyễn Văn Sen.
 

Ảnh từ trái qua: Đoàn ĐắkLắk (Hlv trưởng Lê Hữu Đức - Phan Hữu Phước - Lê Văn Hùng - Trần Đức Phương - Đỗ Tuấn Long - Lê Thanh Hùng - Phạm Minh Khang) diễu hành ở lễ Khai mạc Giải Vô Địch Vovinam Toàn Quốc tại Nhà thi đấu Phan Đình Phùng - TPHCM năm 1994.


VĐV.Lê Văn Hùng giáp xanh đối kháng ở hạng cân 43-45kgs, áp đảo tại Giải VĐTQ 1994.
 

Ảnh: 4VĐV (Long - Phương - Hùng - Khang) bắt đầu thi "Đòn chân tấn công" đoạt HCĐ, trong đó VĐV.Đỗ Tuấn Long tham dự Giải toàn năng (là người đầu tiên đã thể hiện công phu nhuyễn công "quặn lộn ngược 2 tay từ sau về trước qua đầu, trong bài "Tứ đấu trói tay").


Ảnh: Lưu niệm tại Thảo cầm viên Sài Gòn, sau Giải VĐTQ 1994.
 

Ảnh: Tiệc mừng lần đầu ra quân dành Top 3 "Đòn chân tấn công" tại Quán cơm Sài Gòn nhà Hùng 1994.


Ảnh: Tạp chí "Sổ tay võ thuật - Việt Võ Đạo" xuất bản 1994.

 

Hùng đánh đòn chân 7 với Sơn, sau lễ Tưởng niệm Sáng tổ lần thứ 35 (1960-1995).


Hùng đánh đòn chân 9 với Tráng & Sơn, sau lễ Tưởng niệm Sáng tổ lần thứ 35 (1960-1995).


Ảnh: Hùng đánh đòn chân 12 với Đạt & Tráng, sau lễ Tưởng niệm Sáng tổ lần thứ 35 (1960-1995).
 

Ảnh: Vs.Trần Vằn Mỹ thắt đai danh dự cho Ms.Lê Văn Hùng - Thủ khoa Hoàng đai I cấp - Khóa thi Trung đẳng Khu vực Miền Trung - Tây Nguyên tại Nha Trang 1996.
 
 
Hai tân Thủ khoa Huyền đai & Hoàng đai II lưu niệm sau Khóa thi Trung đẳng 1996.
 

BGK lưu niệm cùng Vovinam BMT - ĐắkLắk ở Khóa thi Trung đẳng tại Nha Trang năm 1996.


Sinh hoạt tại biển Nha Trang, sau Khóa thi Trung đẳng 1996.

 
Tại Nhà VHTT Buôn Ma Thuột - ĐắkLắk, Hùng diễn đòn chân 11 vào Mùng 3 Tết Canh Tý 2000.

 
 Sinh hoạt tại Tổ Đường & Lưu niệm cùng thầy Nguyễn Văn Sen 1997.

 

Lưu niệm cùng Đoàn Vovinam Pháp do VS.Albert Guillon dẫn về Tổ Đường 1998.

Phiên dịch cho thầy Chưởng Môn và thầy Sen khi Đoàn Vovinam Marseille - Corsica - Pháp quốc về thăm và tập luyện tại Tổ Đường 2000. 

Ms.Lê Văn Hùng đến dâng hương Sáng tổ và chào thầy Chưởng Môn cùng thầy Sen trước lúc sang Pháp 2009. 

**************************
 
* Thư hồi âm :

Em chào Thầy !

Em đã đọc được bài viết này lâu rồi, nhưng hôm nay em mới thật sự hiểu rõ hơn về "Ký ức Vovinam Buôn Ma Thuột" trong bài viết của Thầy. Đó không những là ký ức mà còn là tinh thần võ đạo cho chúng em noi gương. Thật may mắn và hạnh phúc vì hôm nay em đã được gặp thầy ! Em chúc thầy sức khỏe thật tốt, thành công trong mọi công việc !

Buôn Ma Thuột, ngày 28 tháng 3 năm 2010
Môn sinh. Phan Gia Đức
 

 Ảnh: Hlv.Phan Gia Đức (đứng hàng đầu, từ phải qua), lưu niệm tại Đại Học Tây Nguyên, TPBMT - ĐắkLắk vào ngày 27 tháng 03 năm 2010.

 

| Chia sẻ |
THẢO LUẬN  
Chưa có thảo luận nào
Ý KIẾN CỦA BẠN  
  Hãy đăng nhập để thảo luận
  Tin cùng loại cũ hơn
KÝ ỨC VOVINAM BUÔN MA THUỘT II-III - SOUVENIRS AVEC VOVINAM DE BUÔN MA THUỘT II-III.
SÁCH MỚI TẬP 1 "TIẾP BƯỚC SÁNG TỔ" - THE NEW EDITION 1 "IN THE FOOTSTEPS OF THE FOUNDING MASTER"- NOUVELLE ÉDITION 1 "SUR LES TRACES DU MAITRE FONDATEUR".
TIẾP BƯỚC SÁNG TỔ - VOVINAM TUYÊN QUANG PROVINCE - SUR LES TRACES DU MAITRE FONDATEUR.
TIẾP BƯỚC SÁNG TỔ - VOVINAM BÌNH THUẬN PROVINCE - SUR LES TRACES DU MAITRE FONDATEUR.
TIẾP BƯỚC SÁNG TỔ - VOVINAM CÀ MAU PROVINCE SUR LES TRACES DU MAITRE FONDATEUR.
TIẾP BƯỚC SÁNG TỔ - VOVINAM BÌNH PHƯỚC PROVINCE SUR LES TRACES DU MAITRE FONDATEUR.
TIẾP BƯỚC SÁNG TỔ - VOVINAM NGHỆ AN PROVINCE SUR LES TRACES DU MAITRE FONDATEUR.
TIẾP BƯỚC SÁNG TỔ - VOVINAM NINH THUẬN PROVINCE SUR LES TRACES DU MAITRE FONDATEUR.
TIẾP BƯỚC SÁNG TỔ - VOVINAM LONG AN PROVINCE SUR LES TRACES DU MAITRE FONDATEUR.
TIẾP BƯỚC SÁNG TỔ - VOVINAM TIỀN GIANG - SUR LES TRACES DU MAITRE FONDATEUR.

VOVINAM - VIỆT VÕ ĐẠO

Câu Lạc Bộ Nhà Tập Luyện TDTT Phú Thọ

Địa chỉ : 219 Lý Thường Kiệt, P.15, Q.11, TP.HCM

 Tel : 0913.833.760 -Không biết ngượng- Email BBT : vvnphutho@gmail.com

Website: www.vovinam.divivu.com Hoặc: http://vovinam.phutho.vn