Hôm nay, ngày 29/11/2023
VĂN ÔN - VÕ LUYỆN - TÔN SƯ TRỌNG ĐẠO - BÀN TAY THÉP VỚI TRÁI TIM TỪ ÁI

GIỚI THIỆU

LIÊN KẾT WEBSITE

Tin mới đăng

Tận tâm tận lực lan tỏa Vovinam - Dédié à la diffusion du Vovinam. Tận tâm tận lực lan tỏa Vovinam - Dédié à la diffusion du Vovinam.
KHAI MẠC GIẢI VÔ ĐỊCH VOVINAM THẾ GIỚI LẦN 7 - 2023 - OUVERTURE DU 7ème CHAMPIONNAT MONDIAL DU VOVINAM EN 2023.KHAI MẠC GIẢI VÔ ĐỊCH VOVINAM THẾ GIỚI LẦN 7 - 2023 - OUVERTURE DU 7ème CHAMPIONNAT MONDIAL DU VOVINAM EN 2023.
GIẢI VÔ ĐỊCH VOVINAM THẾ GIỚI LẦN VII NĂM 2023 - The 7th WVVF World Vovinam Championships 2023.GIẢI VÔ ĐỊCH VOVINAM THẾ GIỚI LẦN VII NĂM 2023 - The 7th WVVF World Vovinam Championships 2023.
TRI ÂN 20-11 "THẦY TÔI & NGHIỆP VÕ" - A la gratitude de la Journée des Enseignants Vietnamiens du 20 Novembre "Notre Maître & Sa carrière d'arts martiaux".TRI ÂN 20-11 "THẦY TÔI & NGHIỆP VÕ" - A la gratitude de la Journée des Enseignants Vietnamiens du 20 Novembre "Notre Maître & Sa carrière d'arts martiaux".
HÀNH TRÌNH 85 NĂM VOVINAM VIỆT VÕ ĐẠO TRỞ THÀNH DI SẢN VĂN HÓA PHI VẬT THỂ QUỐC GIA - L'ITINÉRAIRE DE 85 ANS DU VOVINAM VIỆT VÕ ĐẠO DEVENU LA PATRIMOINE CULTUREL IMMATÉRIEL NATIONALHÀNH TRÌNH 85 NĂM VOVINAM VIỆT VÕ ĐẠO TRỞ THÀNH DI SẢN VĂN HÓA PHI VẬT THỂ QUỐC GIA - L'ITINÉRAIRE DE 85 ANS DU VOVINAM VIỆT VÕ ĐẠO DEVENU LA PATRIMOINE CULTUREL IMMATÉRIEL NATIONAL
Tự hào Vovinam được công nhận Di Sản Văn Hóa Phi Vật Thể Quốc Gia - Vovinam est fier d'être reconnu comme Patrimoine Culturel Immatériel National.Tự hào Vovinam được công nhận Di Sản Văn Hóa Phi Vật Thể Quốc Gia - Vovinam est fier d'être reconnu comme Patrimoine Culturel Immatériel National.
Vovinam được công nhận Di Sản Văn Hóa Phi Vật Thể Quốc Gia - Vovinam est reconnu comme Patrimoine Culturel Immatériel National.Vovinam được công nhận Di Sản Văn Hóa Phi Vật Thể Quốc Gia - Vovinam est reconnu comme Patrimoine Culturel Immatériel National.
PHÁT BIỂU CỦA HỘI ĐỒNG VÕ SƯ CHƯỞNG QUẢN NHÂN LỄ KỶ NIỆM 85 NĂM THÀNH LẬP MÔN PHÁI VOVINAM VIỆT VÕ ĐẠO (1938-2023) - Paroles du Conseil des Maîtres lors 85ème Anniversaire de l'École (1938-2023).PHÁT BIỂU CỦA HỘI ĐỒNG VÕ SƯ CHƯỞNG QUẢN NHÂN LỄ KỶ NIỆM 85 NĂM THÀNH LẬP MÔN PHÁI VOVINAM VIỆT VÕ ĐẠO (1938-2023) - Paroles du Conseil des Maîtres lors 85ème Anniversaire de l'École (1938-2023).
 ''CHÚC MỪNG SINH NHẬT LẦN THỨ 72 CỦA THẦY SEN - HAPPY 70th BIRTHDAY OF MASTER SEN - JOYEUX 72ème ANNIVERSAIRE DE MAITRE SEN !!!''. ''CHÚC MỪNG SINH NHẬT LẦN THỨ 72 CỦA THẦY SEN - HAPPY 70th BIRTHDAY OF MASTER SEN - JOYEUX 72ème ANNIVERSAIRE DE MAITRE SEN !!!''.
Học võ và dạy võ xưa và nay - Apprendre & Enseigner l'art martial de l'autrefois et de nos jour.Học võ và dạy võ xưa và nay - Apprendre & Enseigner l'art martial de l'autrefois et de nos jour.
Võ và truyền thống “Tôn sư trọng đạo” - L'art martial & Sa tradition “Respecter son Maître & Respecter sa voie morale”.Võ và truyền thống “Tôn sư trọng đạo” - L'art martial & Sa tradition “Respecter son Maître & Respecter sa voie morale”.
Truyền thống "Tôn Sư Trọng Đạo" - Tradition “Respecter son Maître & Respecter sa voie morale”.Truyền thống "Tôn Sư Trọng Đạo" - Tradition “Respecter son Maître & Respecter sa voie morale”.
PHÁT HÀNH BỘ TEM CHUNG VOVINAM VIỆT NAM & VÕ ẤN ĐỘ - PUBLICATION D'UNE COLLECTION COMMUNE DE TIMBRE DU VOVINAM VIETNAM & ARTS MARTIAUXINDIENS EN 2023.PHÁT HÀNH BỘ TEM CHUNG VOVINAM VIỆT NAM & VÕ ẤN ĐỘ - PUBLICATION D'UNE COLLECTION COMMUNE DE TIMBRE DU VOVINAM VIETNAM & ARTS MARTIAUXINDIENS EN 2023.
Kỷ niệm 13 năm ngày mất Chưởng môn Lê Sáng - A la 13ème Commémoration de la mort du Maitre Patriarche Lê Sáng (2010-2023).Kỷ niệm 13 năm ngày mất Chưởng môn Lê Sáng - A la 13ème Commémoration de la mort du Maitre Patriarche Lê Sáng (2010-2023).
Thông báo: Lễ Giổ Chưởng Môn Lê Sáng lần thứ 13 (2010 - 2013) - Annonce: Organisation à la 13ème Cérémonie commémorale de la mort du Maitre Patriarche LÊ SÁNG (2010 - 2013).Thông báo: Lễ Giổ Chưởng Môn Lê Sáng lần thứ 13 (2010 - 2013) - Annonce: Organisation à la 13ème Cérémonie commémorale de la mort du Maitre Patriarche LÊ SÁNG (2010 - 2013).
PHÂN ƯU CÙNG GIA ĐÌNH THÂN MẪU VS.VŨ TRỌNG BẢO - SINCÈRES CONDOLÉENCES AVEC LA FAMILLE DE LA MÈRE DE MAITRE VŨ TRỌNG BẢO.PHÂN ƯU CÙNG GIA ĐÌNH THÂN MẪU VS.VŨ TRỌNG BẢO - SINCÈRES CONDOLÉENCES AVEC LA FAMILLE DE LA MÈRE DE MAITRE VŨ TRỌNG BẢO.
DI NGÔN CỦA SÁNG TỔ NGUYỄN LỘC (1912-1960) - Les dernières paroles du Maitre Fondateur Nguyễn Lộc (1912-1960).DI NGÔN CỦA SÁNG TỔ NGUYỄN LỘC (1912-1960) - Les dernières paroles du Maitre Fondateur Nguyễn Lộc (1912-1960).
VVF thông báo về việc tổ chức Kỳ thi thăng đai cấp cao đẳng môn Vovinam Việt Võ Đạo tại Trường IVS - HN - VVF informe concernant le Passage de grade supérieur organisé au Lycée IVS de HN.VVF thông báo về việc tổ chức Kỳ thi thăng đai cấp cao đẳng môn Vovinam Việt Võ Đạo tại Trường IVS - HN - VVF informe concernant le Passage de grade supérieur organisé au Lycée IVS de HN.
"CÕNG RẮN CẮN GÀ NHÀ - “Qu'il est plus aigu que la dent d'un serpent D'avoir un enfant ingrat"."CÕNG RẮN CẮN GÀ NHÀ - “Qu'il est plus aigu que la dent d'un serpent D'avoir un enfant ingrat".
''GIẬU ĐỔ BÌM LEO - When the tree is fallen, everyone run to it with his axe - Lorsque l'arbre est tombé , tout le monde court à elle avec sa hache''.''GIẬU ĐỔ BÌM LEO - When the tree is fallen, everyone run to it with his axe - Lorsque l'arbre est tombé , tout le monde court à elle avec sa hache''.
Luật nhân quả đối với người “ác khẩu” - The law of Karma with an "evil tongue" person - La loi du Karma avec la "personne à la mauvaise langue".Luật nhân quả đối với người “ác khẩu” - The law of Karma with an "evil tongue" person - La loi du Karma avec la "personne à la mauvaise langue".
''Ăn cháo đá bát - Bite the hand that feeds - La fête passée, adieux le Saint''.''Ăn cháo đá bát - Bite the hand that feeds - La fête passée, adieux le Saint''.
LÒNG TỰ TRỌNG - RESPECT DE SOI.LÒNG TỰ TRỌNG - RESPECT DE SOI.
Chúc mừng Sinh nhật Tập đoàn FPT 35 năm Thành lập & Phát triển (13/9/1988 - 13/9/2023). Happy 35 th Birthday of Etablishment & Development of FPT Corporation (13/9/1988 - 13/9/2023). Chúc mừng Sinh nhật Tập đoàn FPT 35 năm Thành lập & Phát triển (13/9/1988 - 13/9/2023). Happy 35 th Birthday of Etablishment & Development of FPT Corporation (13/9/1988 - 13/9/2023).
Tuổi trẻ Online: Doanh nghiệp nói gì về chất lượng sinh viên Greenwich Việt Nam ?Tuổi trẻ Online: Doanh nghiệp nói gì về chất lượng sinh viên Greenwich Việt Nam ?
Hơn 1500 sinh viên nhập học Greenwich Việt Nam - Plus de 1.500 nouveaux étudiants à l'entrée de l'Université Greenwich Viet Nam. Hơn 1500 sinh viên nhập học Greenwich Việt Nam - Plus de 1.500 nouveaux étudiants à l'entrée de l'Université Greenwich Viet Nam.
VOVINAM GREENWICH VIETNAM (CS.TPHCM) BIỂU DIỄN KHAI GIẢNG NĂM HỌC MỚI 2023-2024 - VOVINAM GREENWICH VIETNAM A HCM VILLE EN DEMONSTRATION POUR LA NOUVELLE ANNÉE UNIVERSITAIRE 2023-2024.VOVINAM GREENWICH VIETNAM (CS.TPHCM) BIỂU DIỄN KHAI GIẢNG NĂM HỌC MỚI 2023-2024 - VOVINAM GREENWICH VIETNAM A HCM VILLE EN DEMONSTRATION POUR LA NOUVELLE ANNÉE UNIVERSITAIRE 2023-2024.
VOVINAM ĐẠI HỌC  GREENWICH VIỆT NAM (TP.HCM) THI HỌC KỲ SUMMER II - 2023 - EXAMEN DE LA 2ème PÉRIODE D'ÉTÉ EN 2023.VOVINAM ĐẠI HỌC GREENWICH VIỆT NAM (TP.HCM) THI HỌC KỲ SUMMER II - 2023 - EXAMEN DE LA 2ème PÉRIODE D'ÉTÉ EN 2023.
CÔNG BỐ TRANG THÔNG TIN & LOGO CHÍNH THỨC CỦA LIÊN ĐOÀN VOVINAM TỔ CHỨC GIÁO DỤC FPT.CÔNG BỐ TRANG THÔNG TIN & LOGO CHÍNH THỨC CỦA LIÊN ĐOÀN VOVINAM TỔ CHỨC GIÁO DỤC FPT.
Tập huấn nghi lễ môn phái Vovinam - Việt Võ Đạo tại Cần Thơ - Formation rituelle du Vovinam Viet Vo Dao à Can Tho.Tập huấn nghi lễ môn phái Vovinam - Việt Võ Đạo tại Cần Thơ - Formation rituelle du Vovinam Viet Vo Dao à Can Tho.

Thống kê

Số lượt truy cập 1.669.674
Tổng số Thành viên 91
Số người đang xem 47
TIẾP BƯỚC SÁNG TỔ - VOVINAM TUYÊN QUANG PROVINCE - SUR LES TRACES DU MAITRE FONDATEUR.

Đăng ngày: 22/10/2020 13:31
TIẾP BƯỚC SÁNG TỔ - VOVINAM TUYÊN QUANG PROVINCE - SUR LES TRACES DU MAITRE FONDATEUR.
    "Một cá nhân chẳng là gì cả, dù giỏi đến đâu cũng chỉ làm được một phần công việc, cái chính là phải biết sử dụng năng lực của những tài năng chung quanh, cho dù trong số đó không có ai phi thường nhưng nếu cùng chung sức chung lòng theo đuổi một mục đích thì sẽ thành công..."-"Nếu phô trương mà không làm thì không được việc, nhưng nếu làm mà không có phô trương để gây thanh thế thì không có thế mà làm"-"Phải sống hòa đồng với mọi người, sẵn sàng tiếp thu ý kiến của người khác, vì người dở nhất cũng có điểm hay, người hay nhất vẫn có điểm sai, trăm điều ghi cũng có một điều sót..." - "Vovinam luôn trung thành với mục tiêu của mình là phục vụ xã hội, đào tạo những con người tốt về cả thể xác lẫn tâm hồn. Khi con người đã có ý thức luôn tự hoàn thiện tất yếu sẽ tránh được những thói hư tật xấu, những sa ngã trong cuộc sống. Xã hội có nhiều con người tốt cũng sẽ tốt, cũng như khi có nhiều điểm sáng thì bóng tối sẽ tự tiêu tan. Bước vào thế kỷ 21, với mong muốn góp phần xây dựng một nền võ đạo chung cho nhân loại, Vovinam sẽ tiến từ Việt Võ Đạo tới Nhân Võ Đạo. Đây là một lý tưởng hoàn toàn mang tinh thần phục vụ, cống hiến cho nhân loại, một nhân tố hòa hợp, gắn bó bằng tâm thức yêu thương, hào hiệp chứ không phải sự chinh phục, áp đặt, đồng hóa. Chân giá trị của "Võ đạo" là tính chất nhân bản : do con người, vì con người, phát triển và phục vụ con người...Vovinam như một biển lớn thu nạp được tất cả mọi mạch nguồn từ các nơi đổ về, bất kể phẩm chất và số lượng của mạch nguồn đó ra sao, sau đó chuyển hóa thành nước biển trong sạch. Trích "Hồi ký Chưởng Môn Lê Sáng".


VOVINAM VIỆT VÕ ĐẠO

TUYÊN QUANG

I. Khái quát về tỉnh Tuyên Quang

1. Vị trí địa lý, dân cư

       Tuyên Quang cách thủ đô Hà Nội 140km về phía Bắc, phía Đông giáp tỉnh Bắc Kạn, Thái Nguyên; phía Tây giáp tỉnh Yên Bái; phía Nam giáp tỉnh Phú Thọ, Vĩnh Phúc; phía Bắc giáp tỉnh Hà Giang, Cao Bằng.

       Ðịa hình tỉnh bao gồm vùng núi cao chiếm khoảng 50% diện tích toàn tỉnh gồm toàn bộ huyện Na Hang, Lâm Bình, 6 xã vùng cao của huyện Chiêm Hóa (Phúc Sơn, Minh Quang, Phú Bình, Bình Phú, Yên Lập, Kiên Đài) và 2 xã vùng cao của huyện Hàm Yên (Phù Lưu, Yên Lâm); vùng núi thấp và trung du chiếm khoảng 50% diện tích của tỉnh, bao gồm các xã còn lại của 2 huyện Chiêm Hóa, Hàm Yên và các huyện Yên Sơn, Sơn Dương, thành phố Tuyên Quang. Ðiểm cao nhất là đỉnh núi Cham Chu (huyện Hàm Yên) có độ cao 1.587m so với mực nước biển.

        Đường giao thông quan trọng trên địa bàn tỉnh là quốc lộ 2 từ Vĩnh Phúc, Phú Thọ, Tuyên Quang, Hà Giang đoạn qua địa bàn tỉnh dài 90km; quốc lộ 37 từ Thái Nguyên qua huyện Sơn Dương, Yên Sơn đi Yên Bái; quốc lộ 2C từ Vĩnh Phúc đi Tuyên Quang đến trung tâm huyện Na Hang; quốc lộ 279 từ Bắc Kạn qua Tuyên Quang đi Hà Giang. Hệ thống sông ngòi của tỉnh bao gồm 500 sông suối lớn nhỏ chảy qua. Các sông chính như: Sông Lô, sông Gâm, sông Năng (sông Ngang) sông Phó Ðáy.

         Diện tích tự nhiên: 5.867,90 km2

         Dân số: 784.811 người (tính đến 01-4-2019).

        Khí hậu mang đặc điểm khí hậu nhiệt đới gió mùa, chịu ảnh hưởng của khí hậu lục địa Bắc Á Trung Hoa có 2 mùa rõ rệt: Mùa đông lạnh - khô hạn và mùa hè nóng ẩm mưa nhiều; mưa bão tập trung từ tháng 5 đến tháng 8; tháng lạnh nhất là tháng 11 và 12 (âm lịch).

         Nhiệt độ trung bình hằng năm 22oC - 24oC.

         Nhiệt độ cao nhất trung bình 33oC - 35oC.

         Nhiệt độ thấp nhất trung bình từ 12oC - 13oC.

         Lượng mưa trung bình hằng năm từ 1.500 - 1.700 mm.

       Tuyên Quang có 22 dân tộc cùng sinh sống, trong đó có trên 52% là người dân tộc thiểu số như: Tày 25,45%; Dao 11,38%; Sán Chay chiếm 8,0%; Mông chiếm 2,16%; dân tộc Nùng chiếm 1,90%, dân tộc Sán Dìu chiếm 1,62%, các dân tộc thiểu số khác chiếm 1,28%.

2. Đơn vị hành chính

        Tuyên Quang có 7 đơn vị hành chính gồm 1 thành phố (Tuyên Quang) và 6 huyện (Sơn Dương, Yên Sơn, Hàm Yên, Chiêm Hóa, Na Hang, Lâm Bình).

3. Các khu du lịch và di tích lịch sử

        Tuyên Quang là địa danh giàu tiềm năng du lịch, với những danh lam thắng cảnh nổi tiếng như: quần thể hang động xã Yên Phú, huyện Hàm Yên; động Song Long xã Khuôn Hà, huyện Lâm Bình; hang Phia Vài, xã Khuôn Hà, huyện Lâm Bình; thác Mơ (Na Hang); suối nước khoáng Mỹ Lâm (Yên Sơn); Động Tiên (Hàm Yên); thác Bản Ba (Trung Hà, Chiêm Hóa)...

Cây đa Tân Trào.

           Tỉnh cũng có nhiều di tích lịch sử, văn hóa được xếp cấp tỉnh, cấp quốc gia như:

+ Khu di tích lịch sử Tân Trào : đình Tân Trào, đình Hồng Thái, cây Đa Tân Trào, lán Nà Nưa, hang Bòng...

+ Khu di tích Kim Bình, xã Kim Bình, huyện Chiêm Hóa.

+ Khu di tích Kim Quan, xã Kim Quan, huyện Yên Sơn.

+ Khu di tích Làng Ngòi-Đá Bàn, xã Mỹ Bằng, huyện Yên Sơn.

+ Khu di tích chiến thắng Khe Lau xã Phúc Ninh, xã Thắng Quận,  huyện Yên Sơn... (Nguồn: http://dulichtuyenquang.gov.vn)

Thắng cảnh "Vân Sơn Hà" và thác Mơ ở Na Hang - Tuyên Quang.

II. Những bước khởi đầu của môn Vovinam tỉnh Tuyên Quang.

        Lớp tập Vovinam Việt Võ Đạo đầu tiên của tỉnh Tuyên Quang do huấn luyện viên Hoàng Văn Hiền xây dựng và trực tiếp giảng dạy vào năm 2007 tại thành phố Tuyên Quang. Năm 2011, đội tuyển Vovinam Tuyên Quang được thành lập cũng do huấn luyện viên Hoàng Văn Hiền phụ trách. Tuy nhiên, do một số hạn chế và điều kiện khách quan nên phong trào Vovinam trong tỉnh vẫn chưa hoạt động mạnh mẽ.

        Đến năm 2015, huấn luyện viên Đặng Xuân Duyệt về Tuyên Quang và tham gia phát triển phong trào. Huấn luyện viên Đặng Xuân Duyệt mở lớp đầu tiên tại xã Nhân Mục, huyện Hàm Yên, tỉnh Tuyên Quang. Câu lạc bộ tập tại sân Uỷ ban nhân dân xã với số lượng 40 võ sinh.

        Vào đầu năm 2016, huấn luyện viên Đặng Xuân Duyệt mở lớp năng khiếu võ thuật Vovinam Trung tâm Văn hóa huyện Hàm Yên, quy tụ hơn 50 em tập luyện.

 

 Một số môn sinh đạt kết quả tốt trong kỳ thi thăng cấp Sơ đẳng tháng 9 năm 2016.

       Trong năm 2016, huấn luyện viên Đặng Xuân Duyệt đã mời, vận động các giáo viên giáo dục thể chất tham gia tập luyện và cùng phát triển phong trào để xây dựng đội ngũ trợ giảng và huấn luyện viên.

       Cũng vào thời điểm đó, lớp năng khiếu võ thuật Vovinam huyện Chiêm Hoá được ra đời, thu hút đông đảo học sinh trong khu vực, có lúc lên đến hàng trăm võ sinh.

Kỳ thi thăng cấp Sơ đẳng tháng 12 năm 2016..

Một số môn sinh đạt kết quả tốt trong kỳ thi Sơ đẳng tháng 12 năm 2016.

      Vào giữa năm 2016, câu lạc bộ Vovinam Trường Đại học Tân Trào (xã Trung Môn, huyện Yên Sơn) được thành lập.

Câu lạc bộ Vovinam Trường Đại học Tân Trào.

         Năm 2017, với tinh thần năng nổ của tập thể Ban huấn luyện, phong trào Vovinam Tuyên Quang có những bước phát triển mạnh mẽ, khai giảng thêm nhiều câu lạc bộ như:

+ Huyện Chiêm Hoá phát triển thêm 3 câu lạc bộ.

+ Huyện Hàm Yên phát triển thêm 2 câu lạc bộ.

+ Huyện Sơn Dương phát triển thêm 2 câu lạc bộ.

Câu lạc bộ Vovinam xã Hoà Phú, huyện Chiêm Hoá, 2017.

          Bước sang năm 2018, phong trào Vovinam tỉnh Tuyên Quang đã tiến thêm bước mới trên phạm vi toàn tỉnh, đặc biệt là ở các huyện Chiêm Hoá, Hàm Yên, Sơn Dương, thành phố Tuyên Quang…

Kỳ thi thăng cấp Sơ đẳng tháng 5 năm 2018.

         Năm 2019, Vovinam Tuyên Quang tiếp tục đẩy mạnh về mặt phong trào.

+ Số lượng câu lạc bộ tiếp tục được tăng lên, đạt đến con số 25.

+ Tổ chức được các hoạt động: Giao lưu các câu lạc bộ Vovinam huyện Hàm Yên mở rộng lần I; Giải cúp các Câu lạc bộ Vovinam huyện Chiêm Hoá mở rộng lần I.

+ Đưa Vovinam trở thành môn thi chính thức trong Hội khỏe Phù Đổng của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Tuyên Quang.

       Từ năm 2019 đến nay, Vovinam tỉnh Tuyên Quang tích cực đào tạo đội ngũ huấn luyện viên đồng thời duy trì các câu lạc bộ và tiếp tục quảng bá rộng rãi Vovinam ra toàn tỉnh, nhất là trong các trường học.

III. Những sự kiện bộ môn Vovinam tham gia

      Trong những năm vừa qua, bộ môn Vovinam Tuyên Quang đã tham gia nhiều sự kiện tại địa phương như:

+ Biểu diễn kỷ niệm Ngày Thể thao Việt Nam  tại huyện Hàm Yên năm 2016.

+ Biểu diễn khai mạc Đại hội Thể dục Thể thao huyện Chiêm Hóa, huyện Hàm Yên năm 2017.

+ Biểu diễn trong các dịp lễ hội... do địa phương, nhà trường tổ chức.

Biểu diễn khai mạc Đại hội Thể dục Thể thao huyện Chiêm Hoá năm 2017.

IV. Tổ chức các kỳ thi nâng đai cấp Sơ đẳng

         Ngày 4-9-2016 được sự cho phép của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, kỳ thi thăng cấp Sơ đẳng lần đầu tiên đã được tổ chức, quy tụ hơn 200 võ sinh đến từ câu lạc bộ của các huyện Chiêm Hóa, Hàm Yên, Sơn Dương...

Kỳ thi thăng cấp Sơ đẳng tháng 9 năm 2016.

         Từ đó đến nay, bộ môn đã tổ chức hơn 10 kỳ thi nâng đai cấp Sơ đẳng cho võ sinh. Các kỳ thi nâng đai được tổ chức khách quan, hiệu quả, được sự ủng hộ của đông đảo võ sinh, quý phụ huynh, chính quyền địa phương...

V. Một số hoạt động khác

        Hằng năm tổ chức giao lưu giữa các câu lạc bộ trong và ngoài tỉnh, tổ chức dã ngoại để tăng cường tính thống nhất, sự đoàn kết giữa các võ sinh.

         Đội ngũ huấn luyện viên trong tỉnh tập luyện và giao lưu, trau dồi thường xuyên về võ lực, võ thuật, võ đạo với huấn luyện viên các tỉnh bạn.

Vovinam Tuyên Quang giao lưu với huấn luyện viên các tỉnh Thái Nguyên, Yên Bái, Lạng Sơn, Hà Nội, Bắc Giang…

VI- Hoạt động thi đấu trong nước

        Từ năm 2011 đến 2020, đội tuyển Vovinam Tuyên Quang đều tham gia vào các giải cúp và đều đạt kết quả trong các giải đấu. Sau khi huấn luyện viên Hoàng Văn Hiền nghỉ công tác (từ ngày 01-01-2020), hiện tại đội tuyển Vovinam Tuyên Quang do ông Trịnh Hải Quân phụ trách với số lượng là 5 vận động viên, tập trung tại Trung tâm Huấn luyện và thi đấu Thể dục Thể thao Tuyên Quang.

        Năm 2018, Vovinam Tuyên Quang lần đầu tiên tham dự giải Vovinam học sinh toàn quốc tại Thừa Thiên Huế.

        Năm 2019, Vovinam Tuyên Quang tiếp tục tham dự giải Vovinam học sinh toàn quốc tại Đắk Lắk.

VII. Đánh giá chung

      Qua chặng đường gần 13 năm tổ chức, duy trì và phát triển phong trào, Vovinam tỉnh Tuyên Quang đã được sự quan tâm kịp thời của chính quyền địa phương và ngành văn hóa thể thao các cấp nên hiện nay đã thu hút gần 700 võ sinh thường xuyên tham gia tập luyện ở thành phố Tuyên Quang và 5 huyện Chiêm Hóa, Hàm Yên, Sơn Dương, Lâm Bình, Yên Sơn.

Câu lạc bộ Vovinam xã Tú Thịnh, huyện Sơn Dương.

        Tuy nhiên phong trào cũng gặp nhiều khó khăn, trở ngại như: các điểm tập ngoài trời, mùa mưa phải nghỉ; lực lượng huấn luyện viên Vovinam còn mỏng, chưa đáp ứng được nhu cầu tập luyện của võ sinh thuộc các xã, các huyện như: huyện Na Hang, huyện Lâm Bình, huyện Yên Sơn; trang thiết bị phục vụ tập luyện và thi đấu còn hạn chế...

         Nhằm tiếp tục duy trì và phát triển phong trào, bên cạnh sự cố gắng của bộ môn luôn nỗ lực vượt qua mọi khó khăn, rất mong các cấp chính quyền, các sở ban ngành liên quan tạo điều kiện hơn nữa cho bộ môn hoạt động, phát triển và sớm thành lập được Liên đoàn/Hội Vovinam cấp tỉnh. Bên cạnh việc học tập, rút kinh nghiệm, tự rèn luyện, lực lượng huấn luyện viên Tuyên Quang cũng rất cần sự giúp đỡ của Liên đoàn Vovinam Việt Nam về chuyên môn để nâng cao trình độ nghiệp vụ.

THỐNG KÊ SỐ LƯỢNG MÔN SINH, HLV, VÕ SƯ

(Tính đến tháng 9-2020)

STT

Thành phố, huyện

Số lượng Câu lạc bộ

Tự vệ nhập môn đến Hoàng đai I

Hoàng dai II, III

Chuẩn hồng đai trở lên

Ghi chú

1

TP.Tuyên Quang

4

100

 

 

 

2

Huyện Chiêm Hoá

6

150

1

 

 

3

Huyện Hàm Yên

7

200

1

 

 

4

Huyện Sơn Dương

3

100

1

 

 

5

Huyện Lâm Bình

3

100

 

 

 

6

Huyện Yên Sơn

2

50

 

 

 

 

Tổng cộng

25

700

3

 

 

Ban huấn luyện Vovinam tỉnh Tuyên Quang năm 2018.

Danh sách Huấn luyện viên:

+ Ông Trịnh Hải Quân: Huấn luyện viên tại Trung tâm Huấn luyện và thi đấu Thể dục Thể thao tỉnh Tuyên Quang, phụ trách đội tuyển.

+ Đặng Xuân Duyệt: Hoàng đai III (Huấn luyện viên trưởng), phụ trách chuyên môn, kiểm tra và phát triển phong trào. Được biết, đầu tháng 10-2020, huấn luyện viên Đặng Xuân Duyệt đã được thăng cấp Chuẩn hồng đai sau kỳ thi Cao đẳng tổ chức tại TP.HCM ngày 4-10-2020.

+ Hoàng Đức Hỷ, Lý Văn Toàn (Hoàng đai II).                

+ Lý Quang Hà, Đặng Phúc Xuân (Hoàng đai I).           

+ Nguyễn Thuỳ Trang, Phạm Văn Luân, Ma Thu Huyền, Vũ Quốc Tuấn, Lâm Thị Vui, Nguyễn Văn Thái, Nguyễn Ngọc Tuân, Hà Hữu Oanh, Quan Văn Duy (Hoàng đai).

BỘ MÔN VOVINAM TUYÊN QUANG

10/2020

 

DESIGN BY HLV.NGÔ CHÍ HIỀN - VVN NTL PHÚ THỌ.


 

| Chia sẻ |
THẢO LUẬN  
Chưa có thảo luận nào
Ý KIẾN CỦA BẠN  
  Hãy đăng nhập để thảo luận
  Tin cùng loại cũ hơn
TIẾP BƯỚC SÁNG TỔ - VOVINAM BÌNH THUẬN PROVINCE - SUR LES TRACES DU MAITRE FONDATEUR.
TIẾP BƯỚC SÁNG TỔ - VOVINAM CÀ MAU PROVINCE SUR LES TRACES DU MAITRE FONDATEUR.
TIẾP BƯỚC SÁNG TỔ - VOVINAM BÌNH PHƯỚC PROVINCE SUR LES TRACES DU MAITRE FONDATEUR.
TIẾP BƯỚC SÁNG TỔ - VOVINAM NGHỆ AN PROVINCE SUR LES TRACES DU MAITRE FONDATEUR.
TIẾP BƯỚC SÁNG TỔ - VOVINAM NINH THUẬN PROVINCE SUR LES TRACES DU MAITRE FONDATEUR.
TIẾP BƯỚC SÁNG TỔ - VOVINAM LONG AN PROVINCE SUR LES TRACES DU MAITRE FONDATEUR.
TIẾP BƯỚC SÁNG TỔ - VOVINAM TIỀN GIANG - SUR LES TRACES DU MAITRE FONDATEUR.
TIẾP BƯỚC SÁNG TỔ - VOVINAM TÂY NINH - SUR LES TRACES DU MAITRE FONDATEUR.
Hồi ký những ngày theo học võ với Sáng tổ Nguyễn Lộc "Một ánh sao băng" - Souvenirs de l'époque suivie des arts martiaux avec Maitre Fondateur "Un météore".
TIẾP BƯỚC SÁNG TỔ - VOVINAM ĐỒNG NAI - SUR LES TRACES DU MAITRE FONDATEUR (Part 1).

VOVINAM - VIỆT VÕ ĐẠO

Câu Lạc Bộ Nhà Tập Luyện TDTT Phú Thọ

Địa chỉ : 219 Lý Thường Kiệt, P.15, Q.11, TP.HCM

 Tel : 0913.833.760 -Không biết ngượng- Email BBT : vvnphutho@gmail.com

Website: www.vovinam.divivu.com Hoặc: http://vovinam.phutho.vn