Hôm nay, ngày 13/06/2024
VĂN ÔN - VÕ LUYỆN - TÔN SƯ TRỌNG ĐẠO - BÀN TAY THÉP VỚI TRÁI TIM TỪ ÁI

GIỚI THIỆU

LIÊN KẾT WEBSITE

Tin mới đăng

T/B: Lễ tưởng niệm Sáng tổ Nguyễn Lộc LT64 (1960-2024) - Lễ công bố tân Chánh Chưởng Quản - Lễ thăng đai các Tân Khoa Hồng Đai 2024 - Annonce: La 64 Commémoration du Maitre Fondateur Nguyen Loc.T/B: Lễ tưởng niệm Sáng tổ Nguyễn Lộc LT64 (1960-2024) - Lễ công bố tân Chánh Chưởng Quản - Lễ thăng đai các Tân Khoa Hồng Đai 2024 - Annonce: La 64 Commémoration du Maitre Fondateur Nguyen Loc.
THÔNG BÁO CỦA HĐVSCQ MÔN PHÁI - ANNONCE DU CONSEIL DES MAITRES DE L'ÉCOLE THÔNG BÁO CỦA HĐVSCQ MÔN PHÁI - ANNONCE DU CONSEIL DES MAITRES DE L'ÉCOLE
Võ sư Trần Văn Mỹ - tân Chánh Chưởng quản Hội đồng Võ sư Chưởng quản Môn phái Vovinam Việt Võ Đạo - Maitre Tran Van My voté le Chef du Conseil des Maitres.Võ sư Trần Văn Mỹ - tân Chánh Chưởng quản Hội đồng Võ sư Chưởng quản Môn phái Vovinam Việt Võ Đạo - Maitre Tran Van My voté le Chef du Conseil des Maitres.
Liên đoàn Vovinam Cần Thơ tưởng niệm cố võ sư Nguyễn Văn Nhàn - Fédération Vovinam Cần Thơ commémore le Maitre Nguyễn Văn Nhàn.  Liên đoàn Vovinam Cần Thơ tưởng niệm cố võ sư Nguyễn Văn Nhàn - Fédération Vovinam Cần Thơ commémore le Maitre Nguyễn Văn Nhàn.
TRỜI ĐẤT THẦY MẤT THẬT RỒI SAO THẦY - OH DIEU, MAITRE EST VRAIMENT PERDU, MAITRE TRUNG ĐẠO_NGUYỄN VĂN NHÀN !TRỜI ĐẤT THẦY MẤT THẬT RỒI SAO THẦY - OH DIEU, MAITRE EST VRAIMENT PERDU, MAITRE TRUNG ĐẠO_NGUYỄN VĂN NHÀN !
Cáo phó - Phân ưu - Tiểu sử thầy Trung Đạo - Nguyễn Văn Nhàn (13-7-1950 & 25-2-2024).- Annonce du décès - Condoléances - Biographie du Maitre Trung Đạo_Nguyễn Văn Nhàn (13-7-1950 & 25-2-2024).Cáo phó - Phân ưu - Tiểu sử thầy Trung Đạo - Nguyễn Văn Nhàn (13-7-1950 & 25-2-2024).- Annonce du décès - Condoléances - Biographie du Maitre Trung Đạo_Nguyễn Văn Nhàn (13-7-1950 & 25-2-2024).
Kỷ niệm 10 năm gắn bó với Vovinam FPT Greenwich Việt Nam (2013 - 2023) - Honorer mon 10ème Anniversaire attachant avec Vovinam FPT Greenwich VietNam (2013 - 2023).Kỷ niệm 10 năm gắn bó với Vovinam FPT Greenwich Việt Nam (2013 - 2023) - Honorer mon 10ème Anniversaire attachant avec Vovinam FPT Greenwich VietNam (2013 - 2023).
Tận tâm tận lực lan tỏa Vovinam - Dédié à la diffusion du Vovinam. Tận tâm tận lực lan tỏa Vovinam - Dédié à la diffusion du Vovinam.
KHAI MẠC GIẢI VÔ ĐỊCH VOVINAM THẾ GIỚI LẦN 7 - 2023 - OUVERTURE DU 7ème CHAMPIONNAT MONDIAL DU VOVINAM EN 2023.KHAI MẠC GIẢI VÔ ĐỊCH VOVINAM THẾ GIỚI LẦN 7 - 2023 - OUVERTURE DU 7ème CHAMPIONNAT MONDIAL DU VOVINAM EN 2023.
GIẢI VÔ ĐỊCH VOVINAM THẾ GIỚI LẦN VII NĂM 2023 - The 7th WVVF World Vovinam Championships 2023.GIẢI VÔ ĐỊCH VOVINAM THẾ GIỚI LẦN VII NĂM 2023 - The 7th WVVF World Vovinam Championships 2023.
TRI ÂN 20-11 "THẦY TÔI & NGHIỆP VÕ" - A la gratitude de la Journée des Enseignants Vietnamiens du 20 Novembre "Notre Maître & Sa carrière d'arts martiaux".TRI ÂN 20-11 "THẦY TÔI & NGHIỆP VÕ" - A la gratitude de la Journée des Enseignants Vietnamiens du 20 Novembre "Notre Maître & Sa carrière d'arts martiaux".
HÀNH TRÌNH 85 NĂM VOVINAM VIỆT VÕ ĐẠO TRỞ THÀNH DI SẢN VĂN HÓA PHI VẬT THỂ QUỐC GIA - L'ITINÉRAIRE DE 85 ANS DU VOVINAM VIỆT VÕ ĐẠO DEVENU LA PATRIMOINE CULTUREL IMMATÉRIEL NATIONALHÀNH TRÌNH 85 NĂM VOVINAM VIỆT VÕ ĐẠO TRỞ THÀNH DI SẢN VĂN HÓA PHI VẬT THỂ QUỐC GIA - L'ITINÉRAIRE DE 85 ANS DU VOVINAM VIỆT VÕ ĐẠO DEVENU LA PATRIMOINE CULTUREL IMMATÉRIEL NATIONAL
Tự hào Vovinam được công nhận Di Sản Văn Hóa Phi Vật Thể Quốc Gia - Vovinam est fier d'être reconnu comme Patrimoine Culturel Immatériel National.Tự hào Vovinam được công nhận Di Sản Văn Hóa Phi Vật Thể Quốc Gia - Vovinam est fier d'être reconnu comme Patrimoine Culturel Immatériel National.
Vovinam được công nhận Di Sản Văn Hóa Phi Vật Thể Quốc Gia - Vovinam est reconnu comme Patrimoine Culturel Immatériel National.Vovinam được công nhận Di Sản Văn Hóa Phi Vật Thể Quốc Gia - Vovinam est reconnu comme Patrimoine Culturel Immatériel National.
PHÁT BIỂU CỦA HỘI ĐỒNG VÕ SƯ CHƯỞNG QUẢN NHÂN LỄ KỶ NIỆM 85 NĂM THÀNH LẬP MÔN PHÁI VOVINAM VIỆT VÕ ĐẠO (1938-2023) - Paroles du Conseil des Maîtres lors 85ème Anniversaire de l'École (1938-2023).PHÁT BIỂU CỦA HỘI ĐỒNG VÕ SƯ CHƯỞNG QUẢN NHÂN LỄ KỶ NIỆM 85 NĂM THÀNH LẬP MÔN PHÁI VOVINAM VIỆT VÕ ĐẠO (1938-2023) - Paroles du Conseil des Maîtres lors 85ème Anniversaire de l'École (1938-2023).
 ''CHÚC MỪNG SINH NHẬT LẦN THỨ 72 CỦA THẦY SEN - HAPPY 70th BIRTHDAY OF MASTER SEN - JOYEUX 72ème ANNIVERSAIRE DE MAITRE SEN !!!''. ''CHÚC MỪNG SINH NHẬT LẦN THỨ 72 CỦA THẦY SEN - HAPPY 70th BIRTHDAY OF MASTER SEN - JOYEUX 72ème ANNIVERSAIRE DE MAITRE SEN !!!''.
Học võ và dạy võ xưa và nay - Apprendre & Enseigner l'art martial de l'autrefois et de nos jour.Học võ và dạy võ xưa và nay - Apprendre & Enseigner l'art martial de l'autrefois et de nos jour.
Võ và truyền thống “Tôn sư trọng đạo” - L'art martial & Sa tradition “Respecter son Maître & Respecter sa voie morale”.Võ và truyền thống “Tôn sư trọng đạo” - L'art martial & Sa tradition “Respecter son Maître & Respecter sa voie morale”.
Truyền thống "Tôn Sư Trọng Đạo" - Tradition “Respecter son Maître & Respecter sa voie morale”.Truyền thống "Tôn Sư Trọng Đạo" - Tradition “Respecter son Maître & Respecter sa voie morale”.
PHÁT HÀNH BỘ TEM CHUNG VOVINAM VIỆT NAM & VÕ ẤN ĐỘ - PUBLICATION D'UNE COLLECTION COMMUNE DE TIMBRE DU VOVINAM VIETNAM & ARTS MARTIAUXINDIENS EN 2023.PHÁT HÀNH BỘ TEM CHUNG VOVINAM VIỆT NAM & VÕ ẤN ĐỘ - PUBLICATION D'UNE COLLECTION COMMUNE DE TIMBRE DU VOVINAM VIETNAM & ARTS MARTIAUXINDIENS EN 2023.
Kỷ niệm 13 năm ngày mất Chưởng môn Lê Sáng - A la 13ème Commémoration de la mort du Maitre Patriarche Lê Sáng (2010-2023).Kỷ niệm 13 năm ngày mất Chưởng môn Lê Sáng - A la 13ème Commémoration de la mort du Maitre Patriarche Lê Sáng (2010-2023).
Thông báo: Lễ Giổ Chưởng Môn Lê Sáng lần thứ 13 (2010 - 2013) - Annonce: Organisation à la 13ème Cérémonie commémorale de la mort du Maitre Patriarche LÊ SÁNG (2010 - 2013).Thông báo: Lễ Giổ Chưởng Môn Lê Sáng lần thứ 13 (2010 - 2013) - Annonce: Organisation à la 13ème Cérémonie commémorale de la mort du Maitre Patriarche LÊ SÁNG (2010 - 2013).
PHÂN ƯU CÙNG GIA ĐÌNH THÂN MẪU VS.VŨ TRỌNG BẢO - SINCÈRES CONDOLÉENCES AVEC LA FAMILLE DE LA MÈRE DE MAITRE VŨ TRỌNG BẢO.PHÂN ƯU CÙNG GIA ĐÌNH THÂN MẪU VS.VŨ TRỌNG BẢO - SINCÈRES CONDOLÉENCES AVEC LA FAMILLE DE LA MÈRE DE MAITRE VŨ TRỌNG BẢO.
DI NGÔN CỦA SÁNG TỔ NGUYỄN LỘC (1912-1960) - Les dernières paroles du Maitre Fondateur Nguyễn Lộc (1912-1960).DI NGÔN CỦA SÁNG TỔ NGUYỄN LỘC (1912-1960) - Les dernières paroles du Maitre Fondateur Nguyễn Lộc (1912-1960).
VVF thông báo về việc tổ chức Kỳ thi thăng đai cấp cao đẳng môn Vovinam Việt Võ Đạo tại Trường IVS - HN - VVF informe concernant le Passage de grade supérieur organisé au Lycée IVS de HN.VVF thông báo về việc tổ chức Kỳ thi thăng đai cấp cao đẳng môn Vovinam Việt Võ Đạo tại Trường IVS - HN - VVF informe concernant le Passage de grade supérieur organisé au Lycée IVS de HN.
"CÕNG RẮN CẮN GÀ NHÀ - “Qu'il est plus aigu que la dent d'un serpent D'avoir un enfant ingrat"."CÕNG RẮN CẮN GÀ NHÀ - “Qu'il est plus aigu que la dent d'un serpent D'avoir un enfant ingrat".
''GIẬU ĐỔ BÌM LEO - When the tree is fallen, everyone run to it with his axe - Lorsque l'arbre est tombé , tout le monde court à elle avec sa hache''.''GIẬU ĐỔ BÌM LEO - When the tree is fallen, everyone run to it with his axe - Lorsque l'arbre est tombé , tout le monde court à elle avec sa hache''.
Luật nhân quả đối với người “ác khẩu” - The law of Karma with an "evil tongue" person - La loi du Karma avec la "personne à la mauvaise langue".Luật nhân quả đối với người “ác khẩu” - The law of Karma with an "evil tongue" person - La loi du Karma avec la "personne à la mauvaise langue".
''Ăn cháo đá bát - Bite the hand that feeds - La fête passée, adieux le Saint''.''Ăn cháo đá bát - Bite the hand that feeds - La fête passée, adieux le Saint''.
LÒNG TỰ TRỌNG - RESPECT DE SOI.LÒNG TỰ TRỌNG - RESPECT DE SOI.

Thống kê

Số lượt truy cập 1.784.071
Tổng số Thành viên 91
Số người đang xem 13
TIẾP BƯỚC SÁNG TỔ - VOVINAM TÂY NINH - SUR LES TRACES DU MAITRE FONDATEUR.

Đăng ngày: 23/08/2020 07:44
TIẾP BƯỚC SÁNG TỔ - VOVINAM TÂY NINH - SUR LES TRACES DU MAITRE FONDATEUR.
    "Một cá nhân chẳng là gì cả, dù giỏi đến đâu cũng chỉ làm được một phần công việc, cái chính là phải biết sử dụng năng lực của những tài năng chung quanh, cho dù trong số đó không có ai phi thường nhưng nếu cùng chung sức chung lòng theo đuổi một mục đích thì sẽ thành công..."-"Nếu phô trương mà không làm thì không được việc, nhưng nếu làm mà không có phô trương để gây thanh thế thì không có thế mà làm"-"Phải sống hòa đồng với mọi người, sẵn sàng tiếp thu ý kiến của người khác, vì người dở nhất cũng có điểm hay, người hay nhất vẫn có điểm sai, trăm điều ghi cũng có một điều sót..." - "Vovinam luôn trung thành với mục tiêu của mình là phục vụ xã hội, đào tạo những con người tốt về cả thể xác lẫn tâm hồn. Khi con người đã có ý thức luôn tự hoàn thiện tất yếu sẽ tránh được những thói hư tật xấu, những sa ngã trong cuộc sống. Xã hội có nhiều con người tốt cũng sẽ tốt, cũng như khi có nhiều điểm sáng thì bóng tối sẽ tự tiêu tan. Bước vào thế kỷ 21, với mong muốn góp phần xây dựng một nền võ đạo chung cho nhân loại, Vovinam sẽ tiến từ Việt Võ Đạo tới Nhân Võ Đạo. Đây là một lý tưởng hoàn toàn mang tinh thần phục vụ, cống hiến cho nhân loại, một nhân tố hòa hợp, gắn bó bằng tâm thức yêu thương, hào hiệp chứ không phải sự chinh phục, áp đặt, đồng hóa. Chân giá trị của "Võ đạo" là tính chất nhân bản : do con người, vì con người, phát triển và phục vụ con người...Vovinam như một biển lớn thu nạp được tất cả mọi mạch nguồn từ các nơi đổ về, bất kể phẩm chất và số lượng của mạch nguồn đó ra sao, sau đó chuyển hóa thành nước biển trong sạch. Trích "Hồi ký Chưởng Môn Lê Sáng".


VOVINAM – VIỆT VÕ ĐẠO

TÂY NINH

1. Vài nét về vùng đất Tây Ninh

          Tây Ninh là tỉnh thuộc miền Đông Nam Bộ, nằm ở biên giới Tây Nam của nước ta.

        Sự kiện năm Bính Thân, tên gọi Tây Ninh chính thức xuất hiện với tư cách là một đơn vị hành chính cấp phủ thuộc tỉnh Gia Định vào năm Minh Mạng thứ 17 (1836). Sách Đại Nam nhất thống chí đã viết “Phủ Tây Ninh nguyên trước là Đạo Quang Phong, năm Minh Mệnh thứ 17 (1836) mới đặt tên phủ hiện nay, kiêm lý huyện Tân Ninh và thống hạt huyện Quang Hóa[1].

          Hiện nay, tỉnh Tây Ninh có thành phố Tây Ninh và 02 thị xã là Hòa Thành và Trảng Bàng cùng với 6 huyện gồm Tân Biên, Tân Châu, Châu Thành, Dương Minh Châu, Gò Dầu, Bến Cầu.


        Tây Ninh là địa phương được nhiều người biết đến với khu di tích lịch sử Trung ương Cục miền Nam, với quần thể di tích văn hóa – lịch sử Núi Bà Đen, với Tòa thánh Tây Ninh – Thánh địa lớn nhất của Đạo Cao Đài,… và những cảnh quan thiên nhiên kỳ vĩ, phong cảnh hữu tình như Hồ Dầu Tiếng, Tháp cổ Bình Thạnh,…. Ngoài ra, Tây Ninh có hai cửa khẩu quốc tế là Mộc Bài và Xa Mát. Cửa khẩu quốc tế Mộc Bài là cửa khẩu đường bộ lớn nhất phía Nam trên tuyến biên giới đất liền Việt Nam - Campuchia.


2. Phong trào Vovinam – Việt võ đạo Tây Ninh

2.1. Giai đoạn trước năm 1975

       Tháng 12/1969, huấn luyện viên (HLV) Trần Văn Mỹ mở lớp dạy cho thanh niên, học sinh,…. tại thị xã Khiêm Cương, quận Đức Hòa, Đức Huệ, Trảng Bàng và Củ Chi. Lúc đó, các địa phương này đều thuộc tỉnh Hậu Nghĩa[2].

Võ sư Trần Văn Mỹ (đứng giữa), người thầy đầu tiên của Vovinam Tây Ninh.

      Đầu năm 1970, võ đường Vovinam - Việt Võ Đạo quận Trảng Bàng ra đời do HLV Trần Văn Mỹ phụ trách. Khóa đầu tiên có hơn 70 võ sinh là học sinh Trường Trung học Trảng Bàng tham gia tập luyện. Đến năm 1972, HLV Trần Văn Mỹ mở thêm võ đường tại Trường Trung học Nguyễn Kim thuộc quận Gò Dầu. Những năm sau đó, HLV Trần Văn Mỹ tiếp tục mở võ đường tại Hòa Thành (1973), thị xã Tây Ninh (1974).

      Đến cuối năm 1974, do thời cuộc, phong trào tập luyện Vovinam khắp nơi đều tạm dừng. Tuy thời gian hoạt động chưa nhiều nhưng những kết quả đã đạt được là nền tảng để xây dựng và phát triển phong trào sau này.

2.2. Giai đoạn sau năm 1975

       Năm 1989 các HLV Nguyễn Thành Tâm và Lê Huyền Đức bắt đầu mở lớp tại huyện Trảng Bàng với tổng số 70 võ sinh. Đây là hoạt động có ý nghĩa quan trọng trong phong trào Vovinam tại Tây Ninh sau thời gian tạm lắng.

      Sau thành công của câu lạc bộ huyện Trảng Bàng, phong trào đã lan tỏa đến nhiều địa phương khác trong tỉnh.

       Năm 1994, phong trào phát triển tại huyện Gò Dầu với câu lạc bộ Trường Trung học cơ sở Hiệp Thạnh và Trung tâm Văn hóa Thể thao huyện Gò Dầu do HLV Lê Minh Trừ phụ trách, quy tụ được 70 võ sinh theo tập.


       Đến năm 1999 phát triển thêm câu lạc bộ tại huyện Châu Thành do HLV Nguyễn Hữu Lộc phụ trách có 50 võ sinh tham gia tập luyện. Đến năm 2000, HLV Nguyễn Thanh Định mở lớp tại thị xã Tây Ninh với tổng số võ sinh theo tập là 80.

         Năm 2004, Ban chuyên môn Vovinam tỉnh Tây Ninh được thành lập do HLV Phạm Văn Dũng làm Trưởng ban và HLV Nguyễn Thành Tâm làm Phó ban chuyên môn.

Ban Chuyên môn Vovinam tỉnh Tây Ninh.

       Sau 15 năm ổn định và khôi phục, phong trào Vovinam Tây Ninh bước đầu đã có những hoạt động mang tính nền tảng làm cơ sở để bộ môn phát triển bền vững.

      Được sự đồng ý của Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch tỉnh Tây Ninh, Ban vận động thành lập Hội Vovinam Tây Ninh được thành lập, quyết định do ông Nguyễn Thanh Sơn, Phó Giám đốc thường trực Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Tây Ninh ký ngày 14/01/2010.

       Ban vận động gồm có:

  1. Ông Nguyễn Văn Mạnh      sinh năm 1956, Trưởng ban.
  2. Ông Lê Huyền Đức             sinh năm 1946, Phó ban.
  3. Ông Nguyễn Văn Ru           sinh năm 1956, thành viên.  
  4. Ông  Nguyễn Ngọc Huân    sinh năm 1954, thành viên.
  5. Ông  Phạm Văn Dũng         sinh năm 1971, thành viên.

      Sau 1 năm vận động, Hội Vovinam tỉnh Tây Ninh được thành lập theo Quyết định số 257/QĐ-UBND ngày 28/01/2011 của UBND tỉnh Tây Ninh.

Đây là bước ngoặt lớn trong việc xây dựng và phát triển phong trào Vovinam tại tỉnh nhà.

3. Hội Vovinam tỉnh Tây Ninh và những thành quả 

        Đại hội thành lập Hội Vovinam tỉnh Tây Ninh khóa I nhiệm kỳ 2011-2015 được tổ chức vào ngày 01/06/2011 tại Trung tâm Văn hóa Thể thao Tây Ninh.

Ban chấp hành Hội Vovinam tỉnh Tây Ninh nhiệm kỳ 2011-2015.

        Đại hội đã bầu ra Ban chấp hành gồm có 9 thành viên, trong đó có 01 Chủ tịch và 02 phó Chủ tịch, 01 tổng thư ký và 5 ủy viên.

- Chủ tịch: Ông Nguyễn Văn Mạnh - chủ doanh nghiệp, Giám Đốc Công ty TNHH TM Mai Mạnh (đẳng cấp Hồng đai danh dự).

- Phó chủ tịch: Ông Lê Minh Trừ (đẳng cấp Chuẩn hồng đai).

                        Ông Lê Thành Phượng (đẳng cấp Hoàng đai III).

- Tổng thư ký: Ông Đoàn Văn Trọng - Phòng Quản lý Nghiệp vụ Thể thao - Sở  Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Tây Ninh.

- Ủy viên: HLV Lê Huyền Đức, Nguyễn Thành Tâm, Nguyễn Ngọc Huân, Trần Nguyên Hiếu, Hồ Văn Phước.

Đại diện Vovinam Tây Ninh tham dự Lễ Tưởng niệm Sáng tổ Nguyễn Lộc lần thứ 58 năm 2018 tại Tổ đường.

           Định hướng hoạt động trong nhiệm kỳ gồm 3 mục tiêu:

- Thứ nhất là xây dựng phong trào tập luyện Vovinam sâu rộng trong tất cả tầng lớp nhân dân, đặc biệt thanh thiếu niên, học sinh, sinh viên trong hệ thống trường học nhằm phát hiện vận động viên năng khiếu bổ sung vào đội tuyển của tỉnh;

- Thứ hai là phát triển vào các quận, huyện trong tỉnh;

- Thứ ba là tăng dần tính chủ động của một tổ chức xã hội theo xu hướng giao lưu học hỏi và hội nhập chung với phong trào Vovinam ở khu vực, quốc gia và quốc tế.

Trao thưởng cho các vận động viên đạt thành tích cao tại Đại hội TDTT Tây Ninh lần thứ VIII năm 2018.

           Một số hoạt động tiêu biểu:

- Tham gia các hoạt động xã hội như biểu diễn võ thuật cho các kỳ đại hội cấp xã, huyện, tỉnh;

- Tổ chức thi lên đai từ sơ đẳng lên trung đẳng;

- Tham gia tập huấn trọng tài và chuyên môn khu vực miền Đông Nam Bộ;

- Tham gia giải vô địch do Sở Văn hóa – Thể thao và Du lịch tỉnh Tây Ninh tổ chức;

Các trọng tài điều hành Giải vô địch Vovinam Tây Ninh năm 2019.

      Từ một môn phong trào, hiện nay Vovinam đã trở thành một trong những môn thể thao có thế mạnh trong tỉnh, thu hút đông đảo quần chúng tham gia. Tính đến năm 2020, tất cả các địa phương trong tỉnh đều có phong trào tập luyện Vovinam với 26 câu lạc bộ, 7 võ sư và 19 huấn luyện viên, thu hút 1.061 võ sinh thường xuyên tham gia luyện tập.

BẢNG TỔNG HỢP

STT

Điểm tập

Huấn luyện viên

Cấp đai

Số lượng võ sinh

1. Thị xã Trảng Bàng

1

Thể thao Văn hóa huyện

Phạm Văn Dũng

Hồng đai I

35

2

Trường THCS Đặng Thị Hiệt

Trần Thị Thu Trang

Hoàng đai III

80

3

Trường TH Lộc Khê

Trần Thị Thu Trang

Hoàng đai III

60

4

Trường TH Lộc Trát

Trương Minh Cường

Hoàng đai III

60

5

UBND xã An Tịnh

Trần Vũ Linh Giang

Hoàng đai III

40

6

Trường THCS An Hòa

Nguyễn Thành Triệu

Hoàng đai II

60

7

Trường THCS Phước Lưu

Nguyễn Thành Triệu

Hoàng đai II

30

8

UBND xã An Hòa

Đặng Quang Nhật

Hoàng đai III

45

9

UBND xã Gia Bình

Lê Huyền Đức

Hồng đai II

15

2. Huyện Gò Dầu

10

Trung tâm Văn hóa huyện

Nguyễn Ngọc Huân

Chuẩn hồng đai

67

11

UBND xã Bàu Đồn

Nguyễn Ngọc Huân

Chuẩn hồng đai

39

12

Trường TH Trần Quốc Đại

Ng. Đoàn Công Nhân

Hoàng đai II

30

13

Trường TH Phước Thạnh

Võ Đức Thắng

Hoàng đai II

30

14

Trường TH Đá Hàng

Lê Minh Trừ

Hồng đai I

40

15

Trường THCS Thạnh Đức

Lê Minh Trừ

Hồng đai I

60

16

Trường TH Xóm Bố

Đỗ Vĩnh Nghi

Hoàng đai III

15

17

Trường THCS Lê Lợi

Trần Hữu Phước

Hoàng đai III

30

3. Thị xã Hòa Thành

18

Trung tâm Văn hóa huyện

Đỗ Phú Quý

Hoàng đai III

15

4. Huyện Dương Minh Châu

19.

UBND xã Phước Minh

Nguyễn Văn Dũng

Chuẩn hồng đai

80

20.

UBND xã Truông Mít

Trần Nguyên Hiếu

Hoàng đai II

30

5. Huyện Bến Cầu

21.

Trường THCS An Thạnh

Ng. Thành Tâm (Hiếu)

Chuẩn hồng đai

15

6. Huyện Tân Biên

22.

Trường THCS Tân Phong

Trương Văn Thuận

Hoàng đai III

50

23.

UBND xã Trà Vong

Trương Văn Thuận

Hoàng đai III

50

7. Huyện Châu Thành

24.

UBND xã Thanh Điền

Lý Quang Huy

Hoàng đai II

50

8. Thành phố Tây Ninh

25.

Trường TH Kim Đồng

Phạm Ái Quốc

Hồng đai I

30

9. Huyện Tân Châu

26.

Trung tâm Văn hóa huyện

Hồ Văn Phước (Thuận)

Hoàng đai III

20


      Về thể thao thành tích cao
, tháng 06/2012, Sở Văn hóa – Thể thao, du lịch tỉnh Tây Ninh đã thành lập đội tuyển do võ sư Phạm Ái Quốc làm huấn luyện viên trưởng. 

Tây Ninh tham dự Giải vô địch Vovinam Toàn quốc lần thứ 26 năm 2019.

BẢNG TỔNG HỢP THÀNH TÍCH

(2012 – 2019)

 
Năm
 
Giải
Huy chương
Vàng
Bạc
Đồng

2012

 Giải vô địch trẻ Vovinam toàn quốc.

 

 

2

 
2013
 Giải vô địch trẻ Vovinam toàn quốc.
 Giải vô địch Vovinam Miền Đông Nam bộ.
 
 
2
 
6
 
2014
 Giải vô địch trẻ Vovinam toàn quốc.
 Giải vô địch Vovinam Miền Đông Nam bộ.
 
1
 
1
 
6
 
2015
 Giải vô địch trẻ Vovinam toàn quốc.
 Giải vô địch các đội mạnh Vovinam toàn quốc.
 
 
1
 
5
 
2016
 Giải vô địch trẻ Vovinam toàn quốc.
 Giải vô địch các đội mạnh Vovinam toàn quốc.
 Giải vô địch Vovinam toàn quốc.
 
1
 
2
 
13
 
2017
 Giải vô địch trẻ Vovinam toàn quốc.
 Giải vô địch các đội mạnh Vovinam toàn quốc.
 Giải vô địch Vovinam toàn quốc.
 
 
4
 
11
 
2018
 Giải vô địch trẻ Vovinam toàn quốc.
 Giải vô địch các đội mạnh Vovinam toàn quốc.
 Giải vô địch Vovinam toàn quốc.
 Giải vô địch Vovinam Miền Đông Nam bộ.
 
7
 
10
 
15
 
2019
 Giải vô địch trẻ Vovinam toàn quốc.
 Giải vô địch các đội mạnh Vovinam toàn quốc.
 Giải vô địch Vovinam toàn quốc.
 Giải vô địch Vovinam Miền Đông Nam bộ.
 
4
 
6
 
13

Tổng cộng

13

26

71

 

Các vận động viên  Tây Ninh đạt thành tích tại Giải Vovinam Đông Nam Bộ 2018.

       Những thành tích đạt được tuy chưa nhiều nhưng đó là cả quá trình nỗ lực phấn đấu của tập thể huấn luyện viên và võ sinh bộ môn Vovinam. Từ chỗ phong trào còn rời rạc, phát triển không đồng đều đến nay sự có mặt của môn võ Vovinam trên khắp các địa phương đã phần nào thể hiện sự lan tỏa mạnh mẽ của bộ môn và sự phát triển của phong trào luyện tập thể dục thể thao tỉnh nhà. 

Giải trẻ và vô địch Vovinam Tây Ninh, tháng 7-2020.

        Để có được những thành quả như hôm nay, Hội Vovinam Tây Ninh luôn trân trọng sự quan tâm của Liên đoàn Vovinam Việt Nam, lãnh đạo Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Sở Nội vụ, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Tây Ninh, Trung tâm Huấn luyện và thi đấu TDTT tỉnh, các huyện, thị xã, các trường học, các mạnh thường quân,… đã tạo điều kiện cũng như đồng hành cùng các sự kiện và hoạt động của Hội.

        Mặc dù còn nhiều khó khăn nhưng với những định hướng đúng đắn, sự quyết tâm cao của Ban chấp hành Hội Vovinam Tây Ninh, chúng ta tin tưởng rằng, phong trào Vovinam Tây Ninh sẽ có những bước đi vững chắc trong tương lai.

Hội Vovinam tỉnh Tây Ninh

                                                                                 Tháng 8/2020[2] Là một tỉnh thuộc Đông Nam Bộ trước 1975 gồm các quận Đức Hòa, Đức Huệ, Trảng Bàng và Củ Chi. Tỉnh tồn tại từ năm 1963 đến năm 1976. 

 

DESIGN BY HLV.NGÔ CHÍ HIỀN - VVN NTL PHÚ THỌ.| Chia sẻ |
THẢO LUẬN  
Chưa có thảo luận nào
Ý KIẾN CỦA BẠN  
  Hãy đăng nhập để thảo luận
  Tin cùng loại cũ hơn
Hồi ký những ngày theo học võ với Sáng tổ Nguyễn Lộc "Một ánh sao băng" - Souvenirs de l'époque suivie des arts martiaux avec Maitre Fondateur "Un météore".
TIẾP BƯỚC SÁNG TỔ - VOVINAM ĐỒNG NAI - SUR LES TRACES DU MAITRE FONDATEUR (Part 1).
TIẾP BƯỚC SÁNG TỔ - VOVINAM ĐỒNG NAI - SUR LES TRACES DU MAITRE FONDATEUR (Part 2).
TIẾP BƯỚC SÁNG TỔ - VOVINAM BÀ RỊA & VŨNG TÀU - SUR LES TRACES DU MAITRE FONDATEUR.
TIẾP BƯỚC SÁNG TỔ - VOVINAM THANH HÓA - SUR LES TRACES DU MAITRE FONDATEUR - VOVINAM THANH HÓA (Part 1).
TIẾP BƯỚC SÁNG TỔ - VOVINAM THANH HÓA - SUR LES TRACES DU MAITRE FONDATEUR - VOVINAM THANH HÓA (Part 2).
TIẾP BƯỚC SÁNG TỔ - VOVINAM BÌNH DƯƠNG PROVINCE SUR LES TRACES DU MAITRE FONDATEUR.
TIẾP BƯỚC SÁNG TỔ - VOVINAM CẦN THƠ - SUR LES TRACES DU MAITRE FONDATEUR - VOVINAM CẦN THƠ.
"TIẾP BƯỚC SÁNG TỔ - VOVINAM QUẢNG BÌNH" - "SUR LES TRACES DU MAITRE FONDATEUR - VOVINAM QUẢNG BÌNH".
TIẾP BƯỚC SÁNG TỔ - VOVINAM AN GIANG - SUR LES TRACES DU MAITRE FONDATEUR - VOVINAM AN GIANG.

VOVINAM - VIỆT VÕ ĐẠO

Câu Lạc Bộ Nhà Tập Luyện TDTT Phú Thọ

Địa chỉ : 219 Lý Thường Kiệt, P.15, Q.11, TP.HCM

 Tel : 0913.833.760 -Không biết ngượng- Email BBT : vvnphutho@gmail.com

Website: www.vovinam.divivu.com Hoặc: http://vovinam.phutho.vn