Hôm nay, ngày 29/11/2023
VĂN ÔN - VÕ LUYỆN - TÔN SƯ TRỌNG ĐẠO - BÀN TAY THÉP VỚI TRÁI TIM TỪ ÁI

GIỚI THIỆU

LIÊN KẾT WEBSITE

Tin mới đăng

Tận tâm tận lực lan tỏa Vovinam - Dédié à la diffusion du Vovinam. Tận tâm tận lực lan tỏa Vovinam - Dédié à la diffusion du Vovinam.
KHAI MẠC GIẢI VÔ ĐỊCH VOVINAM THẾ GIỚI LẦN 7 - 2023 - OUVERTURE DU 7ème CHAMPIONNAT MONDIAL DU VOVINAM EN 2023.KHAI MẠC GIẢI VÔ ĐỊCH VOVINAM THẾ GIỚI LẦN 7 - 2023 - OUVERTURE DU 7ème CHAMPIONNAT MONDIAL DU VOVINAM EN 2023.
GIẢI VÔ ĐỊCH VOVINAM THẾ GIỚI LẦN VII NĂM 2023 - The 7th WVVF World Vovinam Championships 2023.GIẢI VÔ ĐỊCH VOVINAM THẾ GIỚI LẦN VII NĂM 2023 - The 7th WVVF World Vovinam Championships 2023.
TRI ÂN 20-11 "THẦY TÔI & NGHIỆP VÕ" - A la gratitude de la Journée des Enseignants Vietnamiens du 20 Novembre "Notre Maître & Sa carrière d'arts martiaux".TRI ÂN 20-11 "THẦY TÔI & NGHIỆP VÕ" - A la gratitude de la Journée des Enseignants Vietnamiens du 20 Novembre "Notre Maître & Sa carrière d'arts martiaux".
HÀNH TRÌNH 85 NĂM VOVINAM VIỆT VÕ ĐẠO TRỞ THÀNH DI SẢN VĂN HÓA PHI VẬT THỂ QUỐC GIA - L'ITINÉRAIRE DE 85 ANS DU VOVINAM VIỆT VÕ ĐẠO DEVENU LA PATRIMOINE CULTUREL IMMATÉRIEL NATIONALHÀNH TRÌNH 85 NĂM VOVINAM VIỆT VÕ ĐẠO TRỞ THÀNH DI SẢN VĂN HÓA PHI VẬT THỂ QUỐC GIA - L'ITINÉRAIRE DE 85 ANS DU VOVINAM VIỆT VÕ ĐẠO DEVENU LA PATRIMOINE CULTUREL IMMATÉRIEL NATIONAL
Tự hào Vovinam được công nhận Di Sản Văn Hóa Phi Vật Thể Quốc Gia - Vovinam est fier d'être reconnu comme Patrimoine Culturel Immatériel National.Tự hào Vovinam được công nhận Di Sản Văn Hóa Phi Vật Thể Quốc Gia - Vovinam est fier d'être reconnu comme Patrimoine Culturel Immatériel National.
Vovinam được công nhận Di Sản Văn Hóa Phi Vật Thể Quốc Gia - Vovinam est reconnu comme Patrimoine Culturel Immatériel National.Vovinam được công nhận Di Sản Văn Hóa Phi Vật Thể Quốc Gia - Vovinam est reconnu comme Patrimoine Culturel Immatériel National.
PHÁT BIỂU CỦA HỘI ĐỒNG VÕ SƯ CHƯỞNG QUẢN NHÂN LỄ KỶ NIỆM 85 NĂM THÀNH LẬP MÔN PHÁI VOVINAM VIỆT VÕ ĐẠO (1938-2023) - Paroles du Conseil des Maîtres lors 85ème Anniversaire de l'École (1938-2023).PHÁT BIỂU CỦA HỘI ĐỒNG VÕ SƯ CHƯỞNG QUẢN NHÂN LỄ KỶ NIỆM 85 NĂM THÀNH LẬP MÔN PHÁI VOVINAM VIỆT VÕ ĐẠO (1938-2023) - Paroles du Conseil des Maîtres lors 85ème Anniversaire de l'École (1938-2023).
 ''CHÚC MỪNG SINH NHẬT LẦN THỨ 72 CỦA THẦY SEN - HAPPY 70th BIRTHDAY OF MASTER SEN - JOYEUX 72ème ANNIVERSAIRE DE MAITRE SEN !!!''. ''CHÚC MỪNG SINH NHẬT LẦN THỨ 72 CỦA THẦY SEN - HAPPY 70th BIRTHDAY OF MASTER SEN - JOYEUX 72ème ANNIVERSAIRE DE MAITRE SEN !!!''.
Học võ và dạy võ xưa và nay - Apprendre & Enseigner l'art martial de l'autrefois et de nos jour.Học võ và dạy võ xưa và nay - Apprendre & Enseigner l'art martial de l'autrefois et de nos jour.
Võ và truyền thống “Tôn sư trọng đạo” - L'art martial & Sa tradition “Respecter son Maître & Respecter sa voie morale”.Võ và truyền thống “Tôn sư trọng đạo” - L'art martial & Sa tradition “Respecter son Maître & Respecter sa voie morale”.
Truyền thống "Tôn Sư Trọng Đạo" - Tradition “Respecter son Maître & Respecter sa voie morale”.Truyền thống "Tôn Sư Trọng Đạo" - Tradition “Respecter son Maître & Respecter sa voie morale”.
PHÁT HÀNH BỘ TEM CHUNG VOVINAM VIỆT NAM & VÕ ẤN ĐỘ - PUBLICATION D'UNE COLLECTION COMMUNE DE TIMBRE DU VOVINAM VIETNAM & ARTS MARTIAUXINDIENS EN 2023.PHÁT HÀNH BỘ TEM CHUNG VOVINAM VIỆT NAM & VÕ ẤN ĐỘ - PUBLICATION D'UNE COLLECTION COMMUNE DE TIMBRE DU VOVINAM VIETNAM & ARTS MARTIAUXINDIENS EN 2023.
Kỷ niệm 13 năm ngày mất Chưởng môn Lê Sáng - A la 13ème Commémoration de la mort du Maitre Patriarche Lê Sáng (2010-2023).Kỷ niệm 13 năm ngày mất Chưởng môn Lê Sáng - A la 13ème Commémoration de la mort du Maitre Patriarche Lê Sáng (2010-2023).
Thông báo: Lễ Giổ Chưởng Môn Lê Sáng lần thứ 13 (2010 - 2013) - Annonce: Organisation à la 13ème Cérémonie commémorale de la mort du Maitre Patriarche LÊ SÁNG (2010 - 2013).Thông báo: Lễ Giổ Chưởng Môn Lê Sáng lần thứ 13 (2010 - 2013) - Annonce: Organisation à la 13ème Cérémonie commémorale de la mort du Maitre Patriarche LÊ SÁNG (2010 - 2013).
PHÂN ƯU CÙNG GIA ĐÌNH THÂN MẪU VS.VŨ TRỌNG BẢO - SINCÈRES CONDOLÉENCES AVEC LA FAMILLE DE LA MÈRE DE MAITRE VŨ TRỌNG BẢO.PHÂN ƯU CÙNG GIA ĐÌNH THÂN MẪU VS.VŨ TRỌNG BẢO - SINCÈRES CONDOLÉENCES AVEC LA FAMILLE DE LA MÈRE DE MAITRE VŨ TRỌNG BẢO.
DI NGÔN CỦA SÁNG TỔ NGUYỄN LỘC (1912-1960) - Les dernières paroles du Maitre Fondateur Nguyễn Lộc (1912-1960).DI NGÔN CỦA SÁNG TỔ NGUYỄN LỘC (1912-1960) - Les dernières paroles du Maitre Fondateur Nguyễn Lộc (1912-1960).
VVF thông báo về việc tổ chức Kỳ thi thăng đai cấp cao đẳng môn Vovinam Việt Võ Đạo tại Trường IVS - HN - VVF informe concernant le Passage de grade supérieur organisé au Lycée IVS de HN.VVF thông báo về việc tổ chức Kỳ thi thăng đai cấp cao đẳng môn Vovinam Việt Võ Đạo tại Trường IVS - HN - VVF informe concernant le Passage de grade supérieur organisé au Lycée IVS de HN.
"CÕNG RẮN CẮN GÀ NHÀ - “Qu'il est plus aigu que la dent d'un serpent D'avoir un enfant ingrat"."CÕNG RẮN CẮN GÀ NHÀ - “Qu'il est plus aigu que la dent d'un serpent D'avoir un enfant ingrat".
''GIẬU ĐỔ BÌM LEO - When the tree is fallen, everyone run to it with his axe - Lorsque l'arbre est tombé , tout le monde court à elle avec sa hache''.''GIẬU ĐỔ BÌM LEO - When the tree is fallen, everyone run to it with his axe - Lorsque l'arbre est tombé , tout le monde court à elle avec sa hache''.
Luật nhân quả đối với người “ác khẩu” - The law of Karma with an "evil tongue" person - La loi du Karma avec la "personne à la mauvaise langue".Luật nhân quả đối với người “ác khẩu” - The law of Karma with an "evil tongue" person - La loi du Karma avec la "personne à la mauvaise langue".
''Ăn cháo đá bát - Bite the hand that feeds - La fête passée, adieux le Saint''.''Ăn cháo đá bát - Bite the hand that feeds - La fête passée, adieux le Saint''.
LÒNG TỰ TRỌNG - RESPECT DE SOI.LÒNG TỰ TRỌNG - RESPECT DE SOI.
Chúc mừng Sinh nhật Tập đoàn FPT 35 năm Thành lập & Phát triển (13/9/1988 - 13/9/2023). Happy 35 th Birthday of Etablishment & Development of FPT Corporation (13/9/1988 - 13/9/2023). Chúc mừng Sinh nhật Tập đoàn FPT 35 năm Thành lập & Phát triển (13/9/1988 - 13/9/2023). Happy 35 th Birthday of Etablishment & Development of FPT Corporation (13/9/1988 - 13/9/2023).
Tuổi trẻ Online: Doanh nghiệp nói gì về chất lượng sinh viên Greenwich Việt Nam ?Tuổi trẻ Online: Doanh nghiệp nói gì về chất lượng sinh viên Greenwich Việt Nam ?
Hơn 1500 sinh viên nhập học Greenwich Việt Nam - Plus de 1.500 nouveaux étudiants à l'entrée de l'Université Greenwich Viet Nam. Hơn 1500 sinh viên nhập học Greenwich Việt Nam - Plus de 1.500 nouveaux étudiants à l'entrée de l'Université Greenwich Viet Nam.
VOVINAM GREENWICH VIETNAM (CS.TPHCM) BIỂU DIỄN KHAI GIẢNG NĂM HỌC MỚI 2023-2024 - VOVINAM GREENWICH VIETNAM A HCM VILLE EN DEMONSTRATION POUR LA NOUVELLE ANNÉE UNIVERSITAIRE 2023-2024.VOVINAM GREENWICH VIETNAM (CS.TPHCM) BIỂU DIỄN KHAI GIẢNG NĂM HỌC MỚI 2023-2024 - VOVINAM GREENWICH VIETNAM A HCM VILLE EN DEMONSTRATION POUR LA NOUVELLE ANNÉE UNIVERSITAIRE 2023-2024.
VOVINAM ĐẠI HỌC  GREENWICH VIỆT NAM (TP.HCM) THI HỌC KỲ SUMMER II - 2023 - EXAMEN DE LA 2ème PÉRIODE D'ÉTÉ EN 2023.VOVINAM ĐẠI HỌC GREENWICH VIỆT NAM (TP.HCM) THI HỌC KỲ SUMMER II - 2023 - EXAMEN DE LA 2ème PÉRIODE D'ÉTÉ EN 2023.
CÔNG BỐ TRANG THÔNG TIN & LOGO CHÍNH THỨC CỦA LIÊN ĐOÀN VOVINAM TỔ CHỨC GIÁO DỤC FPT.CÔNG BỐ TRANG THÔNG TIN & LOGO CHÍNH THỨC CỦA LIÊN ĐOÀN VOVINAM TỔ CHỨC GIÁO DỤC FPT.
Tập huấn nghi lễ môn phái Vovinam - Việt Võ Đạo tại Cần Thơ - Formation rituelle du Vovinam Viet Vo Dao à Can Tho.Tập huấn nghi lễ môn phái Vovinam - Việt Võ Đạo tại Cần Thơ - Formation rituelle du Vovinam Viet Vo Dao à Can Tho.

Thống kê

Số lượt truy cập 1.669.541
Tổng số Thành viên 91
Số người đang xem 45
TIẾP BƯỚC SÁNG TỔ - VOVINAM THANH HÓA - SUR LES TRACES DU MAITRE FONDATEUR - VOVINAM THANH HÓA (Part 1).

Đăng ngày: 21/07/2020 11:15
TIẾP BƯỚC SÁNG TỔ - VOVINAM THANH HÓA - SUR LES TRACES DU MAITRE FONDATEUR - VOVINAM THANH HÓA (Part 1).
    "Một cá nhân chẳng là gì cả, dù giỏi đến đâu cũng chỉ làm được một phần công việc, cái chính là phải biết sử dụng năng lực của những tài năng chung quanh, cho dù trong số đó không có ai phi thường nhưng nếu cùng chung sức chung lòng theo đuổi một mục đích thì sẽ thành công..."-"Nếu phô trương mà không làm thì không được việc, nhưng nếu làm mà không có phô trương để gây thanh thế thì không có thế mà làm"-"Phải sống hòa đồng với mọi người, sẵn sàng tiếp thu ý kiến của người khác, vì người dở nhất cũng có điểm hay, người hay nhất vẫn có điểm sai, trăm điều ghi cũng có một điều sót..." - "Vovinam luôn trung thành với mục tiêu của mình là phục vụ xã hội, đào tạo những con người tốt về cả thể xác lẫn tâm hồn. Khi con người đã có ý thức luôn tự hoàn thiện tất yếu sẽ tránh được những thói hư tật xấu, những sa ngã trong cuộc sống. Xã hội có nhiều con người tốt cũng sẽ tốt, cũng như khi có nhiều điểm sáng thì bóng tối sẽ tự tiêu tan. Bước vào thế kỷ 21, với mong muốn góp phần xây dựng một nền võ đạo chung cho nhân loại, Vovinam sẽ tiến từ Việt Võ Đạo tới Nhân Võ Đạo. Đây là một lý tưởng hoàn toàn mang tinh thần phục vụ, cống hiến cho nhân loại, một nhân tố hòa hợp, gắn bó bằng tâm thức yêu thương, hào hiệp chứ không phải sự chinh phục, áp đặt, đồng hóa. Chân giá trị của "Võ đạo" là tính chất nhân bản : do con người, vì con người, phát triển và phục vụ con người...Vovinam như một biển lớn thu nạp được tất cả mọi mạch nguồn từ các nơi đổ về, bất kể phẩm chất và số lượng của mạch nguồn đó ra sao, sau đó chuyển hóa thành nước biển trong sạch. Trích "Hồi ký Chưởng Môn Lê Sáng". VOVINAM - VIỆT VÕ ĐẠO


  VOVINAM - VIỆT VÕ ĐẠO

THANH HÓA

(1995 – 2020)

1. Vài nét về Thanh Hóa - vùng đất địa linh, nhân kiệt

     Thanh Hóa là tỉnh nằm ở phía Bắc Trung bộ, có truyền thống văn hóa lâu đời gắn với tiến trình phát triển của dân tộc. Là một trong những vùng đất mang đậm bản sắc của nền văn hóa Việt Nam ngàn năm văn hiến, thông qua các di chỉ văn hóa, di tích lịch sử như Núi Đọ, hang Làng Tráng, Con Moong, Mái Đá điều,… đến nền văn hóa Đông Sơn rực rỡ đã minh chứng, Thanh Hóa vốn là một trung tâm quan trọng của dân tộc trong thời đại Hùng Vương dựng nước. Nhà sử học Lê Văn Lan đã nói “Thanh Hóa ư? Đó là vùng đất hết sức đặc biệt, nơi sản sinh ra những giá trị văn hóa lịch sử mà hiếm nơi nào trên đất nước Việt Nam này có được”.

     Cư dân ở đây đã có mặt từ thưở hồng hoang của đất nước, hầu như ở thời kỳ nào cũng xuất hiện những vị tướng tài ba, những nhà chỉ huy quân sự xuất sắc, trong đó nhiều người kiêm tài văn, võ. Trải qua nhiều nghìn năm lịch sử dựng nước và giữ nước, vùng đất “địa linh nhân kiệt” Thanh Hóa đã sản sinh cho dân tộc nhiều bậc quân vương, anh hùng hào kiệt và cả các văn thần, võ tướng như Bà Triệu, Dương Đình Nghệ, Lê Hoàn, Lê Lợi, Lê Văn Hưu, Đào Duy Tư... làm rạng rỡ cho non sông, đất nước[1].

      Trong cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp (1945 - 1954), Thanh Hóa là tỉnh địa đầu, địa phương lớn Thanh - Nghệ - Tĩnh. Trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước (1954 - 1975), Thanh Hóa cùng với miền Bắc là hậu phương lớn cung cấp sức người, sức của cho sự nghiệp đấu tranh giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước.

2. Những chặng đường phát triển

      Tháng 4/1945, từng đợt võ sư Vovinam được tung đi nhiều nơi để gầy dựng phong trào như Đỗ Khánh vào dạy ở Nam phần, Vũ Văn Thức (Thanh Hóa), Nguyễn Đôn (Hưng Yên), Nguyễn Lan (Hải Dương), Nguyễn Nhân (Hải Phòng), Lê Như Hàm (Phủ Lý). Lê Đình Nhâm (Bắc Giang). Vovinam đã xuất hiện trên vùng đất Thanh Hóa khá sớm nhưng do thời cuộc lúc bấy giờ phong trào kéo dài chỉ vỏn vẹn 1 năm (1946).

      Năm mươi năm sau tức vào năm 1995, phong trào được khôi phục. Như vậy, so với các địa phương khác trong cả nước, phong trào Vovinam tỉnh Thanh Hóa được tái lập muộn hơn.

2.1. Khôi phục và xây dựng (1995 – 2005)

2.1.1. Xây dựng nền tảng

      Nhằm từng bước khôi phục phong trào, một trong những nhiệm vụ được bộ môn  đặc biệt quan tâm đó là công tác bồi dưỡng cho lực lượng nòng cốt, địa phương đã thường xuyên cử võ sư (VS) và huấn luyện viên (HLV) tham gia các lớp tập huấn về chuyên môn.

     Năm 1995, VS Lê Ngọc Hưng tham dự lớp tập huấn Vovinam tại Thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM). Tháng 4/1997, được sự hỗ trợ của Hội Việt Võ Đạo TP.HCM, VS­ Lê Ngọc Hư­ng đã giới thiệu HLV Nguyễn Ngọc Hài và Nguyễn Hữu Long tham dự lớp tập huấn tại Trung tâm Thể dục thể thao (TDTT) Quốc phòng II (Quân khu 7). Kết thúc lớp tập huấn, HLV Ngọc Hài và Hữu Long đạt chương trình Hoàng đai. Tháng 6/1997 Sở TDTT Thanh Hóa cử VS­ Lê Ngọc Hưng cùng HLV Nguyễn Ngọc Hài và Nguyễn Hữu Long tham gia lớp tập huấn Vovinam toàn quốc tại TP.HCM do Tổng cục TDTT chủ trì.

 

Tưởng niệm Sáng tổ Nguyễn Lộc lần thứ 57 (1960-2017). 

     Những lớp tập huấn này đã góp phần nâng cao nhận thức và năng lực chuyên môn cho những người tham dự. Chính vì thế, sau khi trở về địa phương, vào tháng 7/1995, VS Lê Ngọc Hưng đã đề xuất với lãnh đạo Sở TDTT Thanh Hóa mở lớp huấn luyện kiến thức và kỹ thuật căn bản Vovinam cho các HLV phong trào tại Câu lạc bộ (CLB) Vovinam số 47 Đoàn Thị Điểm, phường Trư­ờng Thi, TP. Thanh Hóa. Lớp tập huấn này do VS­ Lê Ngọc Hưng trực tiếp huấn luyện.

     Ngoài ra, được sự quan tâm của Tổng cục TDTT, sự ủy nhiệm của Ban Điều hành Vovinam Việt Nam, tháng 6/1998 Sở TDTT Thanh Hóa đăng cai tổ chức lớp tập huấn Hướng dẫn viên (HDV) cho các tỉnh phía Bắc (từ Thừa Thiên - Huế trở ra) tại thị xã Sầm Sơn (nay là thành phố Sầm Sơn).

Lớp tập huấn Vovinam các tỉnh phía Bắc năm 1998, tại thị xã Sầm Sơn.

      Một mặt chuẩn hóa lực lượng, mặt khác Vovinam Thanh Hóa cũng rất tích cực quảng bá hình ảnh.

     Với mong muốn ngày càng có nhiều người biết và ủng hộ môn phái, các hoạt động biểu diễn được tổ chức hoặc lồng ghép trong các sự kiện quan trọng, nơi đông người như các dịp kỷ niệm những ngày lễ lớn mang ý nghĩa chính trị của địa phương, trại hè, … Tại thành phố Thanh Hóa, HLV Nguyễn Hữu Long đã mở lớp ở Trung tâm Triển lãm và tổ chức biểu diễn nơi tập trung nhiều người.

     Với mục đích không ngừng nâng cao chất lượng chuyên môn, năm 2004 Ban huấn luyện đội tuyển Vovinam đã đề nghị lãnh đạo Sở TDTT cho phép tổ chức lớp tập huấn HDV, trọng tài Vovinam toàn tỉnh với 62 học viên tham dự. Sau lớp tập huấn, nhiều CLB đã ra đời ở huyện Đông Sơn, Hà Trung, Hoằng Hóa, Thạch Thành, Thọ Xuân, Vĩnh Lộc, Nông Cống, Thiệu Hóa…

2.1.2. Khôi phục phong trào

     Sau lớp huấn luyện kiến thức và kỹ thuật căn bản Vovinam dành cho các HLV vào 7/1995, phong trào bắt đầu khởi động. Năm 1996, CLB Vovinam Trung tâm Văn hóa - TDTT huyện Tĩnh Gia được thành lập do HLV Nguyễn Ngọc Hài và Lê Văn Long hướng dẫn với hơn 100 võ sinh thường xuyên tham gia tập luyện.

     Để hoạt động đi vào qui cũ, Hội Vovinam Thanh Hóa (lâm thời) được thành lập vào năm 1998 do ông Vũ Anh Sơn (lúc đó là Trưởng bộ môn Võ vật Sở TDTT Thanh Hóa) điều hành.

Ban chấp hành lâm thời Hội Vovinam tỉnh Thanh Hóa.

     Sau đó, nhiều câu lạc bộ Vovinam đã lần lượt ra đời tại­ thành phố Thanh Hóa, các huyện Quảng Xương, Tĩnh Gia, Hậu Lộc, Sầm Sơn, Bỉm Sơn thu hút được nhiều đối t­ượng tham gia tập luyện. Đặc biệt, một số môn sinh Vovinam từ các tỉnh phía Nam về quê hương lập nghiệp đã cùng tham gia xây dựng phong trào như HLV Nguyễn Đức Cường, HLV Ngô Mạnh Hùng (học Vovinam tại CLB Trường Đại học Thủy sản Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa)…

     Hòa cùng dòng chảy với phong trào Vovinam toàn quốc, năm 1999 HLV Nguyễn Hữu Long đã tham gia thi đấu Giải vô địch Vovinam toàn quốc được tổ chức tại Khánh Hòa và giành HCB hạng cân 51 kg nam.

     Trước sự phát triển của phong trào và kết quả quá trình rèn luyện của môn sinh, đội tuyển Vovinam Thanh Hóa được thành lập vào năm 2000 do HLV Trịnh Nam Dương phụ trách. Một năm sau, tại Giải vô địch Vovinam toàn quốc tổ chức ở thành phố Cần Thơ, đội tuyển đã giành HCB do Nguyễn Văn Tiến - hạng 54kg nam và HCĐ do Phạm Thị Mai - hạng 51 kg nữ và Nguyễn Thanh Ngọc - hạng 68 kg nam.

     Năm 2002, HLV Nguyễn Ngọc Hài được phân công phụ trách đội tuyển cùng với HLV Trịnh Nam Dương. Tại Đại hội TDTT toàn quốc lần thứ IV (2002), môn Vovinam đã đóng góp 1 HCV do Nguyễn Văn Tuấn - hạng 54kg nam và 1 HCĐ do Lê Quang Hải - hạng 60 kg nam, trong tổng số 16 HCV mà đoàn Thể thao Thanh Hóa giành được. Thành tích tuy nhỏ nhưng là niềm khích lệ và động viên  lớn cho phong trào Vovinam tỉnh nhà.

      Tháng 8/2004, Giải Vovinam thanh thiếu niên các CLB tỉnh Thanh Hóa lần thứ nhất được tổ chức. Giải qui tụ 20 CLB thuộc các huyện, thị xã, thành phố với  hơn 200 vận động viên tham gia. Và từ đây, Vovinam được đưa vào hệ thống thi đấu hàng năm của ngành TDTT Thanh Hóa sau nhiều năm nỗ lực phấn đấu và trải qua không ít khó khăn.

Giải Vovinam các CLB mạnh tỉnh Thanh Hóa tranh Cúp Tiến Nông 2016.

   Đối với các giải đấu trên phạm vi toàn quốc, trong năm 2004 và 2005, đội tuyển Vovinam đã tham gia một số giải.

Giải

HCV

HCB

HCĐ

Ghi chú

Giải Vovinam trẻ toàn quốc tại Khánh Hòa (6.2004)

 

1

 

 

Giải vô địch Vovinam toàn quốc tại Cần Thơ  (11.2004)

 

 

4

 

Giải vô địch Vovinam toàn quốc tại Thanh Hóa  (2005)

4

3

3

Xếp thứ 3 toàn đoàn sau TP.HCM và Quân đội

         Cũng trong năm 2005, Hội Vovinam Thanh Hóa (lâm thời) ra mắt Ban Chấp hành gồm 7 thành viên:         

        Năm 2005 Thanh Hóa đăng cai tổ chức Giải vô địch Vovinam toàn quốc. Đây là lần đầu tiên một tỉnh phía Bắc đăng cai tổ chức giải trên phạm vi toàn quốc với 20 tỉnh, thành, ngành tham gia. Nhân dịp này, Hội Vovinam Thanh Hóa đã tổ chức giao lưu, liên hoan với Ban tổ chức, trọng tài, HLV các đoàn, qua đó tạo được không khí thân thiện, tình đoàn kết, cùng chung tay phát triển môn phái nói chung và phong trào Vovinam Thanh Hóa nói riêng.

        - Ông Vũ Anh Sơn - Chủ tịch.

        - Ông Cao Chí Sơn - Phó chủ tịch thường trực.

        - Ông Nguyễn Ngọc Hài - Tổng thư ký.

          Võ sư Lê Ngọc Hưng, ông Nguyễn Đức Cường, ông Ngô Tiến Anh, ông Phan Trọng Sơn - Ủy viên.

         Qua chặng đường 10 năm khôi phục và xây dựng, phong trào Vovinam của Thanh Hóa đã có những bước đi vững mạnh. Tuy thời gian không nhiều nhưng những nỗ lực của Hội Voinam Thanh Hóa (lâm thời) đã để lại những ấn tượng sâu sắc trong sự nghiệp phát triển của ngành thể dục thể thao địa phương.

2.2. Mở rộng phong trào (2006 - 2012)

     Năm 2007, Sở TDTT Thanh Hóa chính thức thành lập Bộ môn Vovinam, ông Nguyễn Ngọc Hài được bổ nhiệm làm Trưởng Bộ môn, tiếp nhận 2 HLV và 10 VĐV. Sự ra đời của Bộ môn Vovinam đã giúp cho phong trào phát triển có định hướng và hiệu quả.

      Thực tiễn phát triển của phong trào đã cho thấy, sau khi đội tuyển Vovinam Thanh Hóa thi đấu không thành công tại Đại hội TDTT toàn quốc lần thứ V (2006), Bộ môn phối hợp với Hội Voinam Thanh Hóa (lâm thời) tổ chức nhiều hoạt động vừa nhằm quảng bá môn phái, tạo sự chú ý đến công chúng, vừa củng cố nguồn lực nhằm tăng cường cho đội tuyển. Vì thế, phong trào Vovinam đã có bước đột phá đáng kể.

2.2.1. Hoạt động trong tỉnh

      Phong trào Vovinam lan tỏa đến hầu hết các địa phương. Giải Vovinam các Câu lạc bộ thanh thiếu niên toàn tỉnh do Sở TDTT Thanh Hóa phối hợp với Hội Vovinam Thanh Hóa (lâm thời) tổ chức thu hút đông đảo vận động viên tham gia và sự ủng hộ của một số doanh nghiệp địa phương.


Giải

Số lượng VĐV

Số lượng 

CLB

Số lượng huy chương

Đơn vị tài trợ giải thưởng

Giải Vovinam các Câu lạc bộ thanh thiếu niên toàn tỉnh năm 2007

300

20

24 bộ

Doanh nghiệp Tiến Nông (nay là Công ty Cổ phần Công nông nghiệp Tiến Nông)

Giải Vovinam các Câu lạc bộ thanh thiếu niên toàn tỉnh năm 2008

300

20

28 bộ

Doanh nghiệp In Đông Á

     Chương trình múa Lân và biểu diễn Võ thuật mừng Đảng, mừng Xuân được tổ chức vào mồng 3 Tết năm 2004 đã trở thành niên lệ - là hoạt động tiền thân cho Hội diễn Vovinam các câu lạc bộ tỉnh Thanh Hóa sau này.

Hội diễn các CLB Vovinam Thanh Hóa xuân Đinh Dậu 2017.

     Công tác đào tạo nguồn lực được chú trọng. Trường Cao đẳng TDTT Thanh Hóa phân công bà Hoàng Thị Huệ phụ trách môn Vovinam đào tạo các VĐV năng khiếu. Đây là một tín hiệu vui cho môn võ này. Cũng vào giai đoạn này, Vovinam được đưa vào trường học thông qua các hoạt động ngoại khóa. Năm 2011, Sở Giáo dục và Đào tạo (Sở GD&ĐT) Thanh Hóa đã phối hợp với Trung tâm Huấn luyện và thi đấu TDTT Thanh Hóa mời VS Chánh chưởng quản Nguyễn Văn Chiếu cùng 2 VS Nguyễn Văn Cường và Huỳnh Khắc Nguyên giảng dạy cho 212 giáo viên thể dục các khối Trung học cơ sở và Trung học phổ thông toàn tỉnh. Sau đó tổ chức thi và công nhận 54 giáo viên đạt trình độ Hoàng đai I và 5 giáo viên đạt trình độ Hoàng đai III.

      Tháng 12/2011, Sở GD&ĐT Thanh Hóa đưa môn Vovinam vào chương trình thi đấu chính thức tại Hội khỏe Phù Đổng (HKPĐ) toàn tỉnh lần thứ VIII cho khối Trung học cơ sở và Trung học phổ thông.

      Sau thành công của nhiệm vụ đăng cai Giải vô địch Vovinam toàn quốc vào năm 2005, tiếp theo Giải Cúp các CLB toàn quốc lần I – 2010 Thanh Hóa tiếp tục đảm nhận nhiệm vụ đăng cai. Hội Vovinam Thanh Hóa (lâm thời) đã phối hợp với Trung tâm Huấn luyện và thi đấu TDTT tỉnh tham gia công tác chuyên môn; tổ chức giao lưu liên hoan với Ban tổ chức, trọng tài, HLV các đoàn. Giải đã thành công và lưu lại nhiều ấn tượng tốt đẹp.

     Ngày 18/5/2012 Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch (VH-TT&DL) Thanh Hóa đã ký Quyết định số 183/QĐ-SVHTTDL về việc thành lập Ban vận động thành lập Liên đoàn Vovinam Thanh Hóa. Ban vận động gồm 13 thành viên, trong đó ông Vũ Thái Sơn - Phó Giám đốc Sở VH-TT&DL Thanh Hóa làm Trưởng Ban. Đến ngày 31/8/2012 Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa đã ký Quyết định 2823/QĐ-UBND cho phép thành lập Liên đoàn Vovinam Thanh Hóa.

Ban chấp hành Liên đoàn Vovinam Thanh Hóa, nhiệm kỳ II chụp ảnh lưu niệm cùng một số  khách mời.

         Sự kiện này đã đánh dấu bước chuyển mình của phong trào Vovinam Thanh Hóa, tạo cơ hội để phong trào phát triển chính quy và chuyên nghiệp, đáp ứng nhu cầu tập luyện của nhân dân.

2.2.2. Hoạt động ngoài tỉnh

          Mảng hoạt động này chủ yếu tập trung vào thi đấu. Đội tuyển Vovinam Thanh Hóa đã thu được nhiều kết quả đáng khích lệ qua các năm. 

Giải

HCV

HCB

HCĐ

1. Giải vô địch trẻ Vovinam toàn quốc

Giải vô địch trẻ Vovinam toàn quốc 2007 (Khánh Hòa)

 

 

2

Giải vô địch trẻ Vovinam toàn quốc 2008 (Bến Tre)

2

1

1

Giải vô địch trẻ Vovinam toàn quốc 2009 (Gia Lai)

1

1

2

Giải vô địch trẻ Vovinam toàn quốc 2010 (Vũng Tàu)

 

1

2

Giải vô địch trẻ Vovinam toàn quốc 2011 (Q. Ngãi))

1

4

5

 

Giải vô địch trẻ Vovinam toàn quốc 2012 (Cà Mau)

4

4

2

       Hạng 3 toàn đoàn

2. Giải vô địch Vovinam toàn quốc

Giải vô địch Vovinam toàn quốc 2008 (Cần Thơ)

1

1

4

Giải vô địch Vovinam toàn quốc 2009 (TP.HCM)

1

2

3

Giải vô địch Vovinam toàn quốc 2011 (Phú Yên)

1

2

2

Giải vô địch Vovinam toàn quốc 2012 (Bình Thuận)

3

2

1

3. Giải Cúp các CLB Vovinam toàn quốc

Giải Cúp các CLB Vovinam toàn quốc lần I - 2010 (Thanh Hóa)

3

1

4

Giải Cúp các CLB Vovinam toàn quốc lần II - 2011 
(Q. Bình)

3

1

1

Giải Cúp các CLB Vovinam toàn quốc lần III - 2012 (Đắk lắk)

4

1

3

4. Giải vô địch Vovinam thế giới

Giải vô địch Vovinam thế giới lần I – 2009 (TP.HCM)

1

 

 

Giải vô địch Vovinam thế giới lần II – 2011 (TP.HCM)

 

1

 


VĐV Trương Văn Tuấn HCV hạng 68kg.

         Ngoài các giải đấu mang tính thường niên, đội tuyển Vovinam còn tham gia một số giải khác như:

      - Giải Vovinam Đại hội TDTT toàn quốc lần thứ VI - 2010 đạt 2 HCV, 1 HCB, 5 HCĐ.

      - Lần đầu tiên Vovinam được đưa vào chương trình thi đấu tại SEA Games 26 (2011) ở Indonesia, VĐV Nguyễn Thị Châm được chọn vào đội tuyển quốc gia và giành HCB hạng 55kg nữ.

      - Tại HKPĐ toàn quốc lần thứ VIII  - 2012 tổ chức tại Thành phố Cần Thơ đạt 4 HCV, 1 HCB và 3 HCĐ

        Một số vận động viên có thành tích cao qua các giải đấu như Phạm Hữu Châu, Nguyễn Thị Châm, Lê Văn Tiến, Trần Anh Tuấn.

VĐV Trần Anh Tuấn HCV hạng 54kg.

       Tháng 10/2007 tại Đại hội Liên đoàn Vovinam Việt Nam khóa I nhiệm kỳ 2007 – 2011, ông Nguyễn Ngọc Hài – Trưởng Bộ môn Vovinam Thanh Hóa được bầu vào BCH Liên đoàn Vovinam Việt Nam.

      Mục tiêu phát triển phong trào theo hướng toàn diện và chinh phục những cột mốc thành tích mới, Vovinam Thanh Hóa đã lan tỏa mạnh mẽ và bước đầu tạo được những bước đi vững chắc.

2.3. Liên đoàn Vovinam Thanh Hóa - nhiệm kỳ 2013 – 2017

       Sau thời gian chuẩn bị tích cực, Đại hội Liên đoàn Vovinam Thanh Hóa khóa I nhiệm kỳ 2013 – 2017 được tổ chức vào ngày 23/3/2013. Đại hội đã bầu BCH gồm 17 thành viên, trong đó: 

    * Chủ tịch: Ông Hoàng Tiến Hiện - Phó giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Thanh Hóa.
    * Phó Chủ tịch
- Ông Nguyễn Hồng Phong - Giám đốc Công ty cổ phần Công nông nghiệp Tiến Nông;
- Ông Vũ Anh Sơn - Phó Giám đốc Trung tâm Huấn luyện và thi đấu TDTT Thanh Hóa.
- Ông Cao Chí Sơn - Thanh tra viên Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Thanh Hóa.
- Tổng thư ký:  Ông Nguyễn Ngọc Hài - Trưởng bộ môn Vovinam (Trung tâm Huấn luyện và thi đấu TDTT Thanh Hóa).
- Ủy viên là đại diện các huyện thị xã, thành phố, các ban, ngành, các CLB trong tỉnh.
- Ban thường vụ gồm quý ông Hoàng Tiến Hiện, Nguyễn Hồng Phong, Vũ Anh Sơn, Cao Chí Sơn, Nguyễn Ngọc Hài.

     Sau đó, vào ngày 10/5/2013 tại phiên họp thứ 2 BCH Liên đoàn Vovinam Thanh Hóa khóa I đã bầu bổ sung ủy viên BCH là ông Đỗ Xuân Huy - chuyên viên Giáo dục thể chất Sở GD&ĐT Thanh Hóa và ông Nguyễn Ngọc Huấn - Công ty cổ phần Công nông nghiệp Tiến Nông.     

      BCH đã định hướng một số nội dung hoạt động như kiện toàn tổ chức bộ máy, ban hành các văn bản về quản lý điều hành, xây dựng chương trình công tác, phân công nhiệm vụ, tổ chức các lớp tập huấn nâng cao trình độ chuyên môn và thi thăng cấp đai….

     Những hoạt động này đã tác động sâu sắc đến phong trào ở cơ sở. Một số điểm tập đã mở lớp trở lại như Nông Cống, Hoằng Hóa và lập thêm một số điểm tập mới như Ngọc Lặc, Thường Xuân, Như Thanh, Như Xuân…

      Điểm qua một số hoạt động nổi bật của Liên đoàn Vovinam Thanh Hóa trong nhiệm kỳ.

    * Về tập huấn chuyên môn và thi thăng cấp đai:

       Đây là hoạt động được Sở VH-TT&DL Thanh Hóa và Liên đoàn Vovinam Thanh Hóa đặc biệt quan tâm. Đó cũng là một trong những nhiệm vụ quan trọng góp phần phát triển và nâng cao chất lượng bộ môn Vovinam.

      Từ ngày 4 đến 8/8/2013 Sở GD&ĐT Thanh Hóa phối hợp với Liên đoàn Vovinam Thanh Hóa tổ chức lớp tập huấn về chuyên môn nghiệp vụ và công tác trọng tài do Báo cáo viên - võ sư Huỳnh Khắc Nguyên và Nguyễn Văn Cường của Liên đoàn Vovinam Việt Nam phụ trách chuyên môn. Lớp có 170 học viên gồm giáo viên thể dục khối THCS, THPT các trường trong tỉnh và các HLV đang xây dựng phong trào Vovinam ở các huyện, thị xã và thành phố. Kết thúc lớp học, Ban chuyên môn đã kiểm tra đánh giá trình độ và đề nghị Liên đoàn Vovinam Việt Nam công nhận cho 16 học viên đạt trình độ Hoàng đai trơn.

     Nội dung thi thăng cấp đai ngày càng trở thành nhiệm vụ mà các CLB luôn phấn đấu. Những CLB thực hiện tốt kỳ thi thăng cấp đai như Đông Sơn, Hà Trung, Bỉm Sơn, Yên Định, Thường Xuân, Như Thanh, Nông Cống, Sầm Sơn, Thiệu Hóa, Tĩnh Gia…, tiêu biểu có CLB Ngọc Lặc luôn dẫn đầu hàng năm về số lượng thi thăng cấp đai, riêng năm 2017 có 292 võ sinh tham gia kỳ thi.

     Không chỉ tổ chức thi thăng cấp đai mà Liên đoàn Vovinam Thanh Hóa cũng rất quan tâm đến công tác chuẩn hóa võ sư và huấn luyện viên.

    Kỳ thi thăng cấp Cao đẳng Vovinam năm 2018 diễn ra tại Nhà thi đấu TDTT quận 8, TP.HCM vào ngày 18/5/2018,  Liên đoàn Vovinam Thanh Hóa giới thiệu 4 võ sư, HLV tham dự. Kết quả về Hồng đai I cấp có 2 võ sư là Cao Chí Sơn, Nguyễn Ngọc Hài; cấp Chuẩn Hồng đai có 2 võ sư là Hoàng Thị Huệ, Vũ Hồng Sơn. Kết quả này là sự phấn đấu không ngừng của các võ sư, HLV.

     Từ ngày 24 - 30/5, Lớp tập huấn trọng tài Vovinam toàn quốc 2018 tổ chức tại TP Đà Nẵng, Thanh Hóa cử 5 cán bộ, HLV tham gia đều đạt kết quả tốt là Nguyễn Ngọc Hài, Phạm Hữu Châu, Hoàng Thị Huệ, Lê Văn Tiến, Trần Quang Thắng.

     Để nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ cho HLV cơ sở, Ban Chuyên môn - Tổ chức thi đấu của Liên đoàn Vovinam Thanh Hóa đã tham mưu tổ chức 3 đợt tập huấn ngắn hạn vào các ngày chủ nhật trong tháng 9 nhằm củng cố kiến thức và kỹ năng cho 49 thí sinh tham gia Kỳ thi thăng cấp Trung đẳng Vovinam -Việt Võ đạo cấp quốc gia diễn ra ngày 29/9/2018.

     Thành phần Ban giám khảo kỳ thi gồm VS Trần Văn Mỹ - Phó Chủ tịch Liên đoàn Vovinam Việt Nam làm Chánh chủ khảo; các ủy viên thuộc Liên đoàn Vovinam Thanh Hóa là võ sư Cao Chí Sơn - Phó Chủ tịch, VS Nguyễn Ngọc Hài - Tổng Thư ký, VS Hoàng Thị Huệ - Trưởng Ban chuyên môn – Tổ chức thi đấu. Đây là lần đầu tiên các võ sư thuộc Liên đoàn Vovinam Thanh Hóa được tham gia vào ban giám khảo của một kỳ thi cấp quốc gia.

     Ngoài ra, được sự ủy nhiệm của Tổng cục TDTT, Liên đoàn Vovinam Thanh Hóa phối hợp với Sở VH-TT&DL Thanh Hóa, Liên đoàn Vovinam Việt Nam tổ chức lớp tập huấn trọng tài, huấn luyện viên các tỉnh phía Bắc và thi thăng cấp đai từ Hoàng đai đến Chuẩn hồng đai năm 2014 từ ngày 24 đến 30/5/2014. Lớp học có gần 100 học viên đến từ các tỉnh thành như Hà Nội, Hải Phòng, Hòa Bình, Hà Giang, Yên Bái, Cao Bằng, Quảng Ninh, Nghệ An, Thanh Hóa và có gần 40 học viên tham gia thi thăng cấp đai. Trong dịp này, Liên đoàn Vovinam Việt Nam đã tạo điều kiện đặc cách cho ông Cao Chí Sơn - Phó chủ tịch  và ông Nguyễn Ngọc Hài - Tổng thư ký Liên đoàn Vovinam Thanh Hóa được thi lên Chuẩn hồng đai.

* Còn tiếp Part 2...


 

| Chia sẻ |
THẢO LUẬN  
Chưa có thảo luận nào
Ý KIẾN CỦA BẠN  
  Hãy đăng nhập để thảo luận
  Tin cùng loại cũ hơn
TIẾP BƯỚC SÁNG TỔ - VOVINAM THANH HÓA - SUR LES TRACES DU MAITRE FONDATEUR - VOVINAM THANH HÓA (Part 2).
TIẾP BƯỚC SÁNG TỔ - VOVINAM BÌNH DƯƠNG PROVINCE SUR LES TRACES DU MAITRE FONDATEUR.
TIẾP BƯỚC SÁNG TỔ - VOVINAM CẦN THƠ - SUR LES TRACES DU MAITRE FONDATEUR - VOVINAM CẦN THƠ.
"TIẾP BƯỚC SÁNG TỔ - VOVINAM QUẢNG BÌNH" - "SUR LES TRACES DU MAITRE FONDATEUR - VOVINAM QUẢNG BÌNH".
TIẾP BƯỚC SÁNG TỔ - VOVINAM AN GIANG - SUR LES TRACES DU MAITRE FONDATEUR - VOVINAM AN GIANG.
TIẾP BƯỚC SÁNG TỔ - "VOVINAM BẾN TRE" - "SUR LES TRACES DU MAITRE FONDATEUR - "VOVINAM BẾN TRE".
TIẾP BƯỚC SÁNG TỔ - "VOVINAM QUẢNG NINH" - "SUR LES TRACES DU MAITRE FONDATEUR - "VOVINAM QUẢNG NINH".
TIẾP BƯỚC SÁNG TỔ - "VOVINAM ĐÀ LẠT - LÂM ĐỒNG" - "SUR LES TRACES DU MAITRE FONDATEUR - "VOVINAM ĐÀ LẠT - LÂM ĐỒNG".
TIẾP BƯỚC SÁNG TỔ - "NGƯỜI NGỒI ĐÓ" - SUR LES TRACES DU MAITRE FONDATEUR - "IL ÉTAIT ASSIS LÀ".
TIẾP BƯỚC SÁNG TỔ: LỜI GIỚI THIỆU CHUYÊN ĐỀ - SUR LES TRACES DU MAITRE FONDATEUR: LA PRÉSENTATION DU THÈME SPÉCIAL.

VOVINAM - VIỆT VÕ ĐẠO

Câu Lạc Bộ Nhà Tập Luyện TDTT Phú Thọ

Địa chỉ : 219 Lý Thường Kiệt, P.15, Q.11, TP.HCM

 Tel : 0913.833.760 -Không biết ngượng- Email BBT : vvnphutho@gmail.com

Website: www.vovinam.divivu.com Hoặc: http://vovinam.phutho.vn