Hôm nay, ngày 13/06/2024
VĂN ÔN - VÕ LUYỆN - TÔN SƯ TRỌNG ĐẠO - BÀN TAY THÉP VỚI TRÁI TIM TỪ ÁI

GIỚI THIỆU

LIÊN KẾT WEBSITE

Tin mới đăng

T/B: Lễ tưởng niệm Sáng tổ Nguyễn Lộc LT64 (1960-2024) - Lễ công bố tân Chánh Chưởng Quản - Lễ thăng đai các Tân Khoa Hồng Đai 2024 - Annonce: La 64 Commémoration du Maitre Fondateur Nguyen Loc.T/B: Lễ tưởng niệm Sáng tổ Nguyễn Lộc LT64 (1960-2024) - Lễ công bố tân Chánh Chưởng Quản - Lễ thăng đai các Tân Khoa Hồng Đai 2024 - Annonce: La 64 Commémoration du Maitre Fondateur Nguyen Loc.
THÔNG BÁO CỦA HĐVSCQ MÔN PHÁI - ANNONCE DU CONSEIL DES MAITRES DE L'ÉCOLE THÔNG BÁO CỦA HĐVSCQ MÔN PHÁI - ANNONCE DU CONSEIL DES MAITRES DE L'ÉCOLE
Võ sư Trần Văn Mỹ - tân Chánh Chưởng quản Hội đồng Võ sư Chưởng quản Môn phái Vovinam Việt Võ Đạo - Maitre Tran Van My voté le Chef du Conseil des Maitres.Võ sư Trần Văn Mỹ - tân Chánh Chưởng quản Hội đồng Võ sư Chưởng quản Môn phái Vovinam Việt Võ Đạo - Maitre Tran Van My voté le Chef du Conseil des Maitres.
Liên đoàn Vovinam Cần Thơ tưởng niệm cố võ sư Nguyễn Văn Nhàn - Fédération Vovinam Cần Thơ commémore le Maitre Nguyễn Văn Nhàn.  Liên đoàn Vovinam Cần Thơ tưởng niệm cố võ sư Nguyễn Văn Nhàn - Fédération Vovinam Cần Thơ commémore le Maitre Nguyễn Văn Nhàn.
TRỜI ĐẤT THẦY MẤT THẬT RỒI SAO THẦY - OH DIEU, MAITRE EST VRAIMENT PERDU, MAITRE TRUNG ĐẠO_NGUYỄN VĂN NHÀN !TRỜI ĐẤT THẦY MẤT THẬT RỒI SAO THẦY - OH DIEU, MAITRE EST VRAIMENT PERDU, MAITRE TRUNG ĐẠO_NGUYỄN VĂN NHÀN !
Cáo phó - Phân ưu - Tiểu sử thầy Trung Đạo - Nguyễn Văn Nhàn (13-7-1950 & 25-2-2024).- Annonce du décès - Condoléances - Biographie du Maitre Trung Đạo_Nguyễn Văn Nhàn (13-7-1950 & 25-2-2024).Cáo phó - Phân ưu - Tiểu sử thầy Trung Đạo - Nguyễn Văn Nhàn (13-7-1950 & 25-2-2024).- Annonce du décès - Condoléances - Biographie du Maitre Trung Đạo_Nguyễn Văn Nhàn (13-7-1950 & 25-2-2024).
Kỷ niệm 10 năm gắn bó với Vovinam FPT Greenwich Việt Nam (2013 - 2023) - Honorer mon 10ème Anniversaire attachant avec Vovinam FPT Greenwich VietNam (2013 - 2023).Kỷ niệm 10 năm gắn bó với Vovinam FPT Greenwich Việt Nam (2013 - 2023) - Honorer mon 10ème Anniversaire attachant avec Vovinam FPT Greenwich VietNam (2013 - 2023).
Tận tâm tận lực lan tỏa Vovinam - Dédié à la diffusion du Vovinam. Tận tâm tận lực lan tỏa Vovinam - Dédié à la diffusion du Vovinam.
KHAI MẠC GIẢI VÔ ĐỊCH VOVINAM THẾ GIỚI LẦN 7 - 2023 - OUVERTURE DU 7ème CHAMPIONNAT MONDIAL DU VOVINAM EN 2023.KHAI MẠC GIẢI VÔ ĐỊCH VOVINAM THẾ GIỚI LẦN 7 - 2023 - OUVERTURE DU 7ème CHAMPIONNAT MONDIAL DU VOVINAM EN 2023.
GIẢI VÔ ĐỊCH VOVINAM THẾ GIỚI LẦN VII NĂM 2023 - The 7th WVVF World Vovinam Championships 2023.GIẢI VÔ ĐỊCH VOVINAM THẾ GIỚI LẦN VII NĂM 2023 - The 7th WVVF World Vovinam Championships 2023.
TRI ÂN 20-11 "THẦY TÔI & NGHIỆP VÕ" - A la gratitude de la Journée des Enseignants Vietnamiens du 20 Novembre "Notre Maître & Sa carrière d'arts martiaux".TRI ÂN 20-11 "THẦY TÔI & NGHIỆP VÕ" - A la gratitude de la Journée des Enseignants Vietnamiens du 20 Novembre "Notre Maître & Sa carrière d'arts martiaux".
HÀNH TRÌNH 85 NĂM VOVINAM VIỆT VÕ ĐẠO TRỞ THÀNH DI SẢN VĂN HÓA PHI VẬT THỂ QUỐC GIA - L'ITINÉRAIRE DE 85 ANS DU VOVINAM VIỆT VÕ ĐẠO DEVENU LA PATRIMOINE CULTUREL IMMATÉRIEL NATIONALHÀNH TRÌNH 85 NĂM VOVINAM VIỆT VÕ ĐẠO TRỞ THÀNH DI SẢN VĂN HÓA PHI VẬT THỂ QUỐC GIA - L'ITINÉRAIRE DE 85 ANS DU VOVINAM VIỆT VÕ ĐẠO DEVENU LA PATRIMOINE CULTUREL IMMATÉRIEL NATIONAL
Tự hào Vovinam được công nhận Di Sản Văn Hóa Phi Vật Thể Quốc Gia - Vovinam est fier d'être reconnu comme Patrimoine Culturel Immatériel National.Tự hào Vovinam được công nhận Di Sản Văn Hóa Phi Vật Thể Quốc Gia - Vovinam est fier d'être reconnu comme Patrimoine Culturel Immatériel National.
Vovinam được công nhận Di Sản Văn Hóa Phi Vật Thể Quốc Gia - Vovinam est reconnu comme Patrimoine Culturel Immatériel National.Vovinam được công nhận Di Sản Văn Hóa Phi Vật Thể Quốc Gia - Vovinam est reconnu comme Patrimoine Culturel Immatériel National.
PHÁT BIỂU CỦA HỘI ĐỒNG VÕ SƯ CHƯỞNG QUẢN NHÂN LỄ KỶ NIỆM 85 NĂM THÀNH LẬP MÔN PHÁI VOVINAM VIỆT VÕ ĐẠO (1938-2023) - Paroles du Conseil des Maîtres lors 85ème Anniversaire de l'École (1938-2023).PHÁT BIỂU CỦA HỘI ĐỒNG VÕ SƯ CHƯỞNG QUẢN NHÂN LỄ KỶ NIỆM 85 NĂM THÀNH LẬP MÔN PHÁI VOVINAM VIỆT VÕ ĐẠO (1938-2023) - Paroles du Conseil des Maîtres lors 85ème Anniversaire de l'École (1938-2023).
 ''CHÚC MỪNG SINH NHẬT LẦN THỨ 72 CỦA THẦY SEN - HAPPY 70th BIRTHDAY OF MASTER SEN - JOYEUX 72ème ANNIVERSAIRE DE MAITRE SEN !!!''. ''CHÚC MỪNG SINH NHẬT LẦN THỨ 72 CỦA THẦY SEN - HAPPY 70th BIRTHDAY OF MASTER SEN - JOYEUX 72ème ANNIVERSAIRE DE MAITRE SEN !!!''.
Học võ và dạy võ xưa và nay - Apprendre & Enseigner l'art martial de l'autrefois et de nos jour.Học võ và dạy võ xưa và nay - Apprendre & Enseigner l'art martial de l'autrefois et de nos jour.
Võ và truyền thống “Tôn sư trọng đạo” - L'art martial & Sa tradition “Respecter son Maître & Respecter sa voie morale”.Võ và truyền thống “Tôn sư trọng đạo” - L'art martial & Sa tradition “Respecter son Maître & Respecter sa voie morale”.
Truyền thống "Tôn Sư Trọng Đạo" - Tradition “Respecter son Maître & Respecter sa voie morale”.Truyền thống "Tôn Sư Trọng Đạo" - Tradition “Respecter son Maître & Respecter sa voie morale”.
PHÁT HÀNH BỘ TEM CHUNG VOVINAM VIỆT NAM & VÕ ẤN ĐỘ - PUBLICATION D'UNE COLLECTION COMMUNE DE TIMBRE DU VOVINAM VIETNAM & ARTS MARTIAUXINDIENS EN 2023.PHÁT HÀNH BỘ TEM CHUNG VOVINAM VIỆT NAM & VÕ ẤN ĐỘ - PUBLICATION D'UNE COLLECTION COMMUNE DE TIMBRE DU VOVINAM VIETNAM & ARTS MARTIAUXINDIENS EN 2023.
Kỷ niệm 13 năm ngày mất Chưởng môn Lê Sáng - A la 13ème Commémoration de la mort du Maitre Patriarche Lê Sáng (2010-2023).Kỷ niệm 13 năm ngày mất Chưởng môn Lê Sáng - A la 13ème Commémoration de la mort du Maitre Patriarche Lê Sáng (2010-2023).
Thông báo: Lễ Giổ Chưởng Môn Lê Sáng lần thứ 13 (2010 - 2013) - Annonce: Organisation à la 13ème Cérémonie commémorale de la mort du Maitre Patriarche LÊ SÁNG (2010 - 2013).Thông báo: Lễ Giổ Chưởng Môn Lê Sáng lần thứ 13 (2010 - 2013) - Annonce: Organisation à la 13ème Cérémonie commémorale de la mort du Maitre Patriarche LÊ SÁNG (2010 - 2013).
PHÂN ƯU CÙNG GIA ĐÌNH THÂN MẪU VS.VŨ TRỌNG BẢO - SINCÈRES CONDOLÉENCES AVEC LA FAMILLE DE LA MÈRE DE MAITRE VŨ TRỌNG BẢO.PHÂN ƯU CÙNG GIA ĐÌNH THÂN MẪU VS.VŨ TRỌNG BẢO - SINCÈRES CONDOLÉENCES AVEC LA FAMILLE DE LA MÈRE DE MAITRE VŨ TRỌNG BẢO.
DI NGÔN CỦA SÁNG TỔ NGUYỄN LỘC (1912-1960) - Les dernières paroles du Maitre Fondateur Nguyễn Lộc (1912-1960).DI NGÔN CỦA SÁNG TỔ NGUYỄN LỘC (1912-1960) - Les dernières paroles du Maitre Fondateur Nguyễn Lộc (1912-1960).
VVF thông báo về việc tổ chức Kỳ thi thăng đai cấp cao đẳng môn Vovinam Việt Võ Đạo tại Trường IVS - HN - VVF informe concernant le Passage de grade supérieur organisé au Lycée IVS de HN.VVF thông báo về việc tổ chức Kỳ thi thăng đai cấp cao đẳng môn Vovinam Việt Võ Đạo tại Trường IVS - HN - VVF informe concernant le Passage de grade supérieur organisé au Lycée IVS de HN.
"CÕNG RẮN CẮN GÀ NHÀ - “Qu'il est plus aigu que la dent d'un serpent D'avoir un enfant ingrat"."CÕNG RẮN CẮN GÀ NHÀ - “Qu'il est plus aigu que la dent d'un serpent D'avoir un enfant ingrat".
''GIẬU ĐỔ BÌM LEO - When the tree is fallen, everyone run to it with his axe - Lorsque l'arbre est tombé , tout le monde court à elle avec sa hache''.''GIẬU ĐỔ BÌM LEO - When the tree is fallen, everyone run to it with his axe - Lorsque l'arbre est tombé , tout le monde court à elle avec sa hache''.
Luật nhân quả đối với người “ác khẩu” - The law of Karma with an "evil tongue" person - La loi du Karma avec la "personne à la mauvaise langue".Luật nhân quả đối với người “ác khẩu” - The law of Karma with an "evil tongue" person - La loi du Karma avec la "personne à la mauvaise langue".
''Ăn cháo đá bát - Bite the hand that feeds - La fête passée, adieux le Saint''.''Ăn cháo đá bát - Bite the hand that feeds - La fête passée, adieux le Saint''.
LÒNG TỰ TRỌNG - RESPECT DE SOI.LÒNG TỰ TRỌNG - RESPECT DE SOI.

Thống kê

Số lượt truy cập 1.784.040
Tổng số Thành viên 91
Số người đang xem 20
TIẾP BƯỚC SÁNG TỔ - VOVINAM THANH HÓA - SUR LES TRACES DU MAITRE FONDATEUR - VOVINAM THANH HÓA (Part 2).

Đăng ngày: 20/07/2020 22:42
TIẾP BƯỚC SÁNG TỔ - VOVINAM THANH HÓA - SUR LES TRACES DU MAITRE FONDATEUR - VOVINAM THANH HÓA (Part 2).
     "Một cá nhân chẳng là gì cả, dù giỏi đến đâu cũng chỉ làm được một phần công việc, cái chính là phải biết sử dụng năng lực của những tài năng chung quanh, cho dù trong số đó không có ai phi thường nhưng nếu cùng chung sức chung lòng theo đuổi một mục đích thì sẽ thành công..."-"Nếu phô trương mà không làm thì không được việc, nhưng nếu làm mà không có phô trương để gây thanh thế thì không có thế mà làm"-"Phải sống hòa đồng với mọi người, sẵn sàng tiếp thu ý kiến của người khác, vì người dở nhất cũng có điểm hay, người hay nhất vẫn có điểm sai, trăm điều ghi cũng có một điều sót..." - "Vovinam luôn trung thành với mục tiêu của mình là phục vụ xã hội, đào tạo những con người tốt về cả thể xác lẫn tâm hồn. Khi con người đã có ý thức luôn tự hoàn thiện tất yếu sẽ tránh được những thói hư tật xấu, những sa ngã trong cuộc sống. Xã hội có nhiều con người tốt cũng sẽ tốt, cũng như khi có nhiều điểm sáng thì bóng tối sẽ tự tiêu tan. Bước vào thế kỷ 21, với mong muốn góp phần xây dựng một nền võ đạo chung cho nhân loại, Vovinam sẽ tiến từ Việt Võ Đạo tới Nhân Võ Đạo. Đây là một lý tưởng hoàn toàn mang tinh thần phục vụ, cống hiến cho nhân loại, một nhân tố hòa hợp, gắn bó bằng tâm thức yêu thương, hào hiệp chứ không phải sự chinh phục, áp đặt, đồng hóa. Chân giá trị của "Võ đạo" là tính chất nhân bản : do con người, vì con người, phát triển và phục vụ con người...Vovinam như một biển lớn thu nạp được tất cả mọi mạch nguồn từ các nơi đổ về, bất kể phẩm chất và số lượng của mạch nguồn đó ra sao, sau đó chuyển hóa thành nước biển trong sạch. Trích "Hồi ký Chưởng Môn Lê Sáng".


  * Về hoạt động thi đấu tại địa phương:

     Hàng năm cứ vào độ xuân về, cùng với các hoạt động sôi nổi của tỉnh nhà Hội diễn các CLB Vovinam mừng Đảng mừng Xuân tỉnh Thanh Hóa do Liên đoàn Vovinam Thanh Hóa phối hợp với Sở VH-TT&DL, Ủy ban nhân dân TP.Thanh Hóa  tổ chức nhằm khơi dậy truyền thống thượng võ của cha ông ta từ bao đời nay. Hội diễn thu hút đông đảo vận động viên tham gia và tạo ấn tượng tốt cho công chúng. Hội diễn cũng là dịp để giao lưu với các bộ môn nghệ thuật và giới thiệu những di sản văn hóa đặc sắc của địa phương. Đặc biệt từ năm 2015, hội diễn có thêm sự góp mặt của Đoàn nghệ thuật Tuồng Thanh Hóa, Hội Di sản Văn hóa và Cổ vật Thanh Hóa, Bộ môn Vovinam Trung tâm Huấn luyện và thi đấu TDTT tỉnh và Trường Cao đẳng TDTT Thanh Hóa. Điểm nhấn ấn tượng trong Hội diễn là chương trình khai mạc với phần trưng bày trống đồng và các tiết mục biểu diễn  trống đồng, trống hội và múa cờ hội, múa rồng tạo nên khí thế tưng bừng.

Tổng hợp số liệu

Hội diễn các CLB Vovinam mừng Đảng mừng Xuân

Năm

Xuân

Số lượng VĐV

Số lượng
 đơn vị

Số lượng
bộ giải thưởng

2014

Giap Ngọ

Hơn 200

12

20

2015

Ất Mùi

Hơn 300

15

16

2016

Bính Thân

Hơn 200

12

16

2017

Đinh Dậu

Hơn 200

15

16

2018

Mậu Tuất

Gần 200

15

16

2019

Kỷ Hợi

Hơn 200

10

16

    Phong trào luyện tập Vovinam phát triển khá mạnh trong khối trường học, Hội thi học sinh giỏi Vovinam bậc THPT do Sở Giáo dục & Đào tạo Thanh Hóa phối hợp với Liên đoàn Vovinam Thanh Hóa tổ chức theo định kỳ năm học.

     Từ ngày 7 đến 10/3/2014, Sở GD&ĐT Thanh Hóa phối hợp với Liên đoàn Vovinam Thanh Hóa tổ chức Hội thi học sinh giỏi Vovinam bậc THPT năm học 2013 – 2014. Giải thu hút 35 trường với gần 400 học sinh tham gia – đây là hoạt động thường niên trong phạm vi nhà trường nhằm tạo sân chơi bổ ích cho học sinh.

    Từ ngày 16 đến 20/3/2015, Sở GD&ĐT Thanh Hóa phối hợp với Liên đoàn Vovinam Thanh Hóa tổ chức thành công Hội thi học sinh giỏi Vovinam bậc THPT năm học 2014-2015, thu hút hơn 500 VĐV đến từ 60 trường THPT trong tỉnh tạo ra không khí thi đua sôi nổi phấn đấu giành thành tích trong các trường với chủ đề “Khỏe để học tập, lao động và sáng tạo”. Có thể nói đây là giải tổ chức có số lượng và số đoàn đông nhất từ trước đến nay.

    Từ ngày 6/4 đến hết ngày 9/4/2018, Sở GD&ĐT Thanh Hóa phối hợp với Liên đoàn Vovinam Thanh Hóa tổ chức Hội thi học sinh giỏi môn Vovinam bậc THPT năm học 2017 – 2018. Hội thi có 458 VĐV (251 nam và 207 nữ) đến từ 99 trường cấp 3 trên toàn tỉnh Thanh Hóa tham dự. Các VĐV tranh tài  20 bộ giải gồm 12 nội dung đối kháng và 8 nội dung thi quyền.

      Ngoài ra, từ ngày 12 đến 15/8/2016, Liên đoàn Vovinam Thanh Hóa phối hợp với Trung tâm TDTT thành phố Thanh Hóa và Phòng GD&ĐT thành phố Thanh Hóa tổ chức Hội thi học sinh giỏi môn Vovinam bậc Tiểu học và Trung học cơ sở thu hút gần 200 VĐV đến từ hơn 32 trường tiểu học và trung học trong thành phố tranh tài 24 bộ giải (Tiểu học có 6 bộ giải thi quyền; Trung học cơ sở 18 bộ giải trong đó có đối kháng 10 hạng cân).

     Hội thi trở thành sân chơi hữu ích, lành mạnh cho học sinh các cấp học, giúp các em tăng cường sức khỏe, phát triển thể chất. Đây là giải có số lượng VĐV và số lượng đoàn tham gia khá đông.

      Đại hội TDTT toàn tỉnh là bước chạy đà rất quan trọng để thể thao tỉnh nhà chinh phục những đỉnh cao mới. Giải vô địch Vovinam Đại hội TDTT tỉnh Thanh Hóa là dịp để bộ môn tuyển chọn những hạt nhân xuất sắc bổ sung vào đội tuyển. Vì thế, giải đã thu hút đông đảo VĐV tham gia.

     Nhằm chào mừng thành công Đại hội Liên đoàn Vovinam Thanh Hóa, từ ngày 01 đến 4/8/2013, Sở VH-TT&DL phối hợp với Liên đoàn Vovinam Thanh Hóa tổ chức môn Vovinam trong chương trình Đại hội TDTT tỉnh Thanh Hóa lần thứ VII. Tham dự giải có hơn 300 VĐV đến từ 18 huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh, tranh tài 30 bộ huy chương.

     Ngoài ra, tại đơn vị thành phố Thanh Hóa, từ ngày 27/6-30/6/2017, Liên đoàn Vovinam Thanh Hóa phối hợp với Trung tâm TDTT thành phố Thanh Hóa tổ chức môn Vovinam trong chương trình Đại hội TDTT thành phố Thanh Hóa thu hút gần 200 VĐV đến từ gần 20 đơn vị xã, phường trong toàn thành phố tranh tài 26 bộ giải (10 nội dung thi quyền; 16 hạng cân đối kháng).

    Từ ngày 10/8 -13/8/2017, Sở VH-TT&DL Thanh Hóa phối hợp với Liên đoàn Vovinam Thanh Hóa tổ chức môn Vovinam trong chương trình Đại hội TDTT tỉnh Thanh Hóa lần thứ VIII, thu hút hơn 300 VĐV đến từ gần 20 huyện, thị xã và thành phố trong tỉnh, tranh tài 26 bộ huy chương (trong đó có 10 nội thi quyền và 16 nội dung đối kháng).

    Phong trào lan tỏa rộng khắp và thu hút nhiều đối tượng tham gia, điều này đã giúp Thanh Hóa có  lợi thế khi tham gia các giải đấu cấp quốc gia, khu vực và quốc tế.

     HKPĐ là sân chơi thể thao học đường nhằm nâng cao trí – lực, góp phần giáo dục toàn diện cho học sinh. Để tuyển chọn những vận động viên xuất sắc tranh tài tại HKPĐ toàn quốc, từ ngày 20 đến 25/12/2015 HKPĐ tỉnh Thanh Hóa lần thứ IX được tổ chức, trong đó môn Vovinam cho hai cấp học THCS và THPT có 500 VĐV tranh tài 36 bộ huy chương. So với kỳ HKPĐ tỉnh Thanh Hóa lần thứ VIII – 2011 - lần đầu tiên Vovinam được đưa vào thi đấu, số lượng VĐV tham gia còn rất hạn chế, lần này số lượng VĐV các đoàn tham dự tăng đáng kể. Qua đó cho thấy bộ môn Vovinam  có bước phát triển và sức lan tỏa mạnh mẽ trong trường học.

      Công ty cổ phần Công nông nghiệp Tiến Nông  là một trong những nhà tài trợ đã gắn bó nhiều năm với phong trào Vovinam tỉnh nhà. Từ ngày 28 - 30/8/2016, Liên đoàn Vovinam Thanh Hóa phối hợp với Sở VH-TT&DL tổ chức Giải các CLB mạnh tỉnh Thanh Hóa, tranh Cúp Tiến Nông 2016. Giải thu hút 300 cán bộ, HLV, VĐV của 20 CLB thuộc 15 huyện, thị xã và thành phố trong tỉnh tham dự. Các VĐV tranh tài 28 bộ huy chương ở ba lứa tuổi 7 – 11, 12 – 15, 16 – 25.

          * Về hoạt động chinh phục thành tích cao:

          Không chỉ gặt hái được thành công trong hoạt động phong trào, tại các giải đấu thành tích cao, đội tuyển Vovinam Thanh Hóa cũng làm nên những kỳ tích mới cho thể thao tỉnh nhà. Thanh Hóa là một trong những địa phương đã đóng góp cho đội tuyển Vovinam Việt Nam những VĐV xuất sắc khi tham gia các giải đấu khu vực và quốc tế.

Đội tuyển Vovinam tỉnh Thanh Hóa.

     Thành tích của đội tuyển Vovinam Thanh Hóa ngày càng tăng thêm qua các giải đấu hàng năm.

      Năm 2013, đội tuyển tham gia 6 giải toàn quốc và khu vực, quốc tế. Ở giải toàn quốc đạt 25 huy chương, trong đó 8 HCV, 9 HCB và 8 HCĐ. Đối với giải thế giới và khu vực đạt 3 HCV, 1 HCB. VĐV Trần Anh Tuấn đạt 2 HCV và 1 HCB, Lưu Đức Điệp đạt 1 HCV.

     Trong năm 2014, đội tuyển tham gia 3 giải toàn quốc, đạt 31 huy chương (12 HCV, 9 HCB, 10 HCĐ). Tại Giải vô địch các đội mạnh Vovinam toàn quốc 2014 - tranh cúp Vinatex  (Bến Tre), đội tuyển xếp thứ 3 trên tổng số 33 đoàn. VĐV Trần Anh Tuấn được cử tham dự Giải vô địch Vovinam ĐNÁ lần III - 2014  tại Myanmar, đạt 1 HCV.

      Năm 2015, Vovinam Thanh Hóa tham gia 3 giải toàn quốc đạt 38 huy chương (17 HCV, 10 HCB, 11 HCĐ). Tại Giải vô địch trẻ Vovinam toàn quốc 2015 (Phú Yên), đoàn xếp hạng 3/31, Giải vô địch các đội mạnh Vovinam toàn quốc 2015- tranh cúp Vinatex  (Bình Dương) xếp hạng 3/23 và Giải vô địch Vovinam toàn quốc lần thứ 23-2015, đoàn xếp hạng 3/27. VĐV Trần Anh Tuấn đạt HCV và Nguyễn Tiến Sơn đạt HCB tại Giải vô địch Vovinam thế giới lần IV-2015 (Algieria).

     Năm 2016, đội tuyển Vovinam Thanh Hóa tham gia 5 giải quốc gia và quốc tế đạt 46 huy chương, trong đó 15 HCV, 10 HCB, 21 HCĐ. Trong Giải vô địch Vovinam toàn quốc lần thứ 24 tại Nghệ An và HKPĐ toàn quốc lần IX đoàn Thanh Hóa xếp hạng 3, sau TP.HCM và Cần Thơ.

     Tại Đại hội Thể thao bãi biển châu Á 2016 (Đà Nẵng), Thanh Hóa đóng góp cho đội tuyển quốc gia 2 vận động viên, thi đấu giành được 1 HCV, 1 HCĐ. Vận động viên Lê Thị Thương đạt HCV phần thi Song luyện kiếm.

      Năm 2017, Thanh Hóa tham gia thi đấu 6 giải quốc gia và quốc tế đạt 91 huy chương gồm 28 HCV, 26 HCB, 37 HCĐ. Giải vô địch Vovinam các đội mạnh toàn quốc lần VIII (Hà Tĩnh), đoàn xếp vị trí thứ 3 sau TP.HCM và Cần Thơ, trong đó Thanh Hóa tiếp tục khẳng định vị trí dẫn đầu nội dung đấu đối kháng. Giải Vovinam học sinh toàn quốc lần thứ I tranh Cup Nestlé Milo xếp thứ 2 toàn đoàn và Giải vô địch Vovinam toàn quốc đoàn vẫn giữ vị trí thứ 3.

       Thanh Hóa đã đóng góp VĐV tham dự Giải vô địch Vovinam Đông Nam Á tại Campuchia đạt 2 HCV gồm Lê Thị Lan Anh và Lê Thị Hiền. Giải vô địch thế giới lần V - 2017 tại Ấn Độ, Thanh Hóa đóng góp 2 VĐV giành 1 HCV, 1 HCB là Lê Thị Hiền HCV và Nguyễn Tiến Sơn, HCB.

      Trong năm 2018, Thanh Hóa tham gia 5 giải quốc gia và quốc tế, kết quả đạt được 43 huy chương các loại, trong đó có 15 HCV, 7 HCB, 21 HCĐ. Giải vô địch Vovinam các đội mạnh toàn quốc lần IX (Đồng Nai), Thanh Hóa xếp vị trí thứ 3 sau TP.HCM và Cần Thơ, tiếp tục khẳng định vị trí dẫn đầu nội dung đấu đối kháng. Tại Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ VIII (Hà Nội), môn Vovinam đạt 3 HCV, 1 HCB, 3 HCĐ xếp thứ 3 toàn đoàn sau TP.HCM và Hà Nội. Riêng nội dung đối kháng, đoàn Thanh Hóa xếp vị trí thứ nhất, góp phần đóng góp vào thành tích chung của Đoàn Thể thao Thanh Hóa giữ vững xếp hạng 4 toàn đoàn tại Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ VIII-2018  

     Năm 2018, VĐV Hà Thị Ngân tham dự Giải vô địch Vovinam Đông Nam Á lần thứ V (Myanmar) và giành 1 HCV.

Năm 2019, Đội tuyển tham gia 5 giải quốc gia và quốc tế đạt 49 huy chương các loại trong đó 14 HCV, 12 HCB, 23 HCĐ. Tại Giải vô địch Vovinam toàn quốc lần thứ 26 (Quảng Nam) đoàn xếp vị trí thứ 3, trong đó đáng biểu dương thành tích duy trì của Thanh Hóa nhiều năm nhất toàn đoàn về nội dung thi đấu đối kháng.

Năm 2020, Thanh Hóa (8 HCV, 3 HCB, 7 HCĐ), xếp hạng 2 toàn đoàn Giải vô địch các đội mạnh toàn quốc tổ chức ở Yên Bái.

      Lần đầu tiên Trường Đại học Hồng Đức tham gia Giải Vovinam sinh viên toàn quốc lần thứ 2 tại tỉnh Thừa Thiên Huế đạt 5 HCV, 1 HCĐ xếp vị trí thứ 3.

       Thanh Hóa đóng góp 2 VĐV là Trần Anh Tuấn và Trương Văn Tuấn tham gia Giải vô địch Vovinam Thế giới lần thứ VI - 2019 tại Campuchia đạt 2 HCV.

     Nối tiếp thành công từ những giải đấu trước, Liên đoàn Vovinam Thanh Hóa đã định hướng những bước đi mới cho đội tuyển để từ đó liên tiếp gặt hái được những thành tích cao.

   * Về hoạt động phối hợp, đăng cai tổ chức giải:

      Từ thành công của việc đăng cai tổ chức Giải vô địch Vovinam toàn quốc năm 2005, sau 10 năm Thanh Hóa mới có dịp đăng cai giải vô địch trở lại. Đây là giải nằm trong hệ thống lớn nhất của quốc gia đồng thời là giải tổ chức trong chuỗi sự kiện năm Du lịch quốc gia 2015 - Thanh Hóa.

     Giải vô địch Vovinam toàn quốc lần thứ 23 diễn ra từ ngày 01 -  9/10/2015 thu hút gần 400 VĐV thuộc 27 tỉnh, thành, ngành trên toàn quốc về tham dự. Giải đã thành công về mọi mặt, từ khâu đón tiếp, sắp xếp chỗ ăn, ở, giao lưu  đến tổ chức thi đấu được ban tổ chức, ban trọng tài và các đoàn đánh giá cao. 

   Giải Vovinam học sinh toàn quốc lần thứ I–2017 cúp Nestlé Milo diễn ra từ 16 – 22/7/2017 tại nhà thi đấu Trung tâm Huấn luyện và thi đấu TDTT Thanh Hóa,

thu hút gần 500 VĐV của 22 tỉnh, thành trên cả nước tranh tài 79 bộ huy chương cho ba cấp học (Tiểu học, THCS, THPT).

      Là địa phương đăng cai, Thanh Hóa đã lưu lại những ấn tượng tốt đẹp trong lòng Ban tổ chức, trọng tài và các đoàn, góp phần nâng cao vị thế của Vovinam Thanh Hóa trên cả nước. 

Thanh Hóa hạng 2 toàn đoàn Giải Vovinam học sinh toàn quốc 2017.   

      Ngoài mục tiêu phát triển Liên đoàn, đại diện BCH Liên đoàn Vovinam Thanh Hóa còn tham gia vào hoạt động của Liên đoàn Vovinam Việt Nam.

      Đại hội Liên đoàn Vovinam Việt Nam khóa III nhiệm kỳ 2017 – 2022  đã bầu ông Lê Văn Nam – Phó Giám đốc Sở VH-TT&DL Thanh  Hóa và ông Nguyễn Ngọc Hài – Trưởng Bộ môn Vovinam - tái cử vào BCH, trong đó ông Lê Văn Nam giữ chức vụ Phó Chủ tịch phụ trách Vovinam khu vực Bắc Trung Bộ.

       Đánh giá nhiệm kỳ vừa qua, Liên đoàn Vovinam Thanh Hóa đã thực hiện tốt vai trò và trọng trách trong công cuộc xây dựng và phát triển bộ môn Vovinam tại tỉnh nhà. Các kỳ thi thăng cấp đai, các giải đấu phong trào dành cho nhiều đối tượng được tổ chức giúp gia tăng số lượng môn sinh và số lượng câu lạc bộ trên khắp các thành phố, huyện, thị và trường học,… Giới thiệu cho đội tuyển Vovinam quốc gia nhiều vận động viên xuất sắc tham gia các giải đấu ở khu vực, châu lục và thế giới gặt hái được nhiều kết quả cao. Đặc biệt, trong nhiệm kỳ vừa qua, Liên đoàn Vovinam Thanh Hóa tiếp tục duy trì thành tích ổn định trong tốp thứ 3 của toàn quốc. Với chặng đường đã đi qua, Liên đoàn Vovinam Thanh Hóa đã góp phần giúp cho ngành thể dục thể thao tỉnh nhà vươn lên tầm cao mới.

      Ngày 06/10/2019,  Đại hội Liên đoàn Vovinam Thanh Hóa khóa II - nhiệm kỳ 2019 - 2024 được tổ chức tại Trung tâm Huấn luyện và thi đấu TDTT tỉnh Thanh Hóa. Đại hội đã  bầu ra 21 thành viên BCH và 7 ủy viên Ban Thường vụ, trong đó:

Chủ tịch: Ông Hoàng Tiến Hiện–Nguyên Phó giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Thanh Hóa.

* Phó Chủ tịch

- Ông Nguyễn Hồng Phong - Giám đốc Công ty cổ phần Công nông nghiệp Tiến Nông;

- Ông Vũ Anh Sơn - Phó Giám đốc Trung tâm Huấn luyện và thi đấu TDTT Thanh Hóa.

- Ông Cao Chí Sơn - Thanh tra viên Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Thanh Hóa.

* Tổng thư ký:  Ông Nguyễn Ngọc Hài - Trung tâm Huấn luyện và thi đấu TDTT Thanh Hóa.

Ủy viên là đại diện một số huyện thị xã, thành phố, các ban, ngành, các CLB trong tỉnh.

     Ngược dòng thời gian cách đây hai mươi lăm năm, kể từ khi VS Lê Ngọc Hưng vào TP.HCM (1995) tập huấn chuyên môn để tái lập phong trào Vovinam tại Thanh Hóa - là một chặng đường rất ngắn so với lịch sử phát triển của môn phái Vovinam, nhưng là chặng đường vẻ vang, in đậm dấu ấn hành trình xây dựng và phát triển đầy gian nan, thử thách của Vovinam Thanh Hóa.

       Những thành quả hôm nay đã minh chứng cho sự nỗ lực phấn đấu không mệt mỏi của những người con Thanh Hóa – những người yêu thích Vovinam. Từ những bước đi chập chững với một số ít VS, HLV và môn sinh tham gia tập luyện, đến hôm nay phong trào đã lan rộng đến trên 20 huyện thị, thành phố và ban ngành, trường học với gần 100 CLB và khoàng 3.000 người tập luyện thường xuyên. Nhiều VĐV trở thành nhà vô địch quốc gia, châu lục, khu vực và thế giới như Phạm Hữu Châu, Trần Anh Tuấn, Lưu Đức Điệp, Lê Thị Hiền, Nguyễn Thị Châm, Nguyễn Tiến Sơn,…

BẢN THỐNG KÊ SỐ LƯỢNG MÔN SINH, HLV, VÕ SƯ

LIÊN ĐOÀN VOVINAM THANH HÓA

(Tính đến tháng 12 năm 2019)

TT

Thành phố, thị xã, quận, huyện

Số lượng Câu lạc bộ

Hoàng đai I trở xuống

Hoàng đai II, III

Chuẩn hồng đai trở lên

Ghi chú

1

T. Phố Thanh Hóa

10

446

4

5

 

2

H. Hoằng Hóa

5

139

2

 

 

3

H. Tĩnh Gia

5

124

 

 

 

4

H. Ngọc Lặc

6

300

1

 

 

5

H. Quan Hóa

1

62

1

 

 

6

H. Bá Thước

1

104

1

 

 

7

T. Xã Bỉm Sơn

2

82

2

1

 

8

T. Phố Sầm Sơn

3

160

1

 

 

9

H. Hậu Lộc

2

63

1

 

 

10

H. Nông Cống

2

50

1

 

 

11

H. Cẩm Thủy

3

132

 

 

 

12

H. Thiệu Hóa

3

93

1

 

 

13

H. Yên Định

2

41

1

 

 

14

H. Đông Sơn

4

157

1

 

 

15

H. Quảng Xương

2

55

1

 

 

16

H. Triệu Sơn

3

167

1

 

 

17

H. Như Thanh

1

34

1

 

 

18

H. Vĩnh Lộc

1

31

 

 

 

19

H. Như Xuân

1

32

 

 

 

20

H. Lang Chánh

1

42

 

 

 

21

H. Thường Xuân

2

67

1

 

 

22

H. Thọ Xuân

1

39

1

 

 

23

H. Thạch Thành

1

29

1

 

 

24

H. Nga Sơn

1

31

1

 

 

25

H. Quan Sơn

1

46

 

 

 

26

H. Mường Lát

 

 

 

 

 

 

Tổng số:

64

2526

24

6

 


      Những định hướng đúng đắn từ các cơ quan chủ quản, từ Hội Vovinam Thanh Hóa (lâm thời) và Liên đoàn Vovinam Thanh Hóa đã giúp phong trào Vovinam của tỉnh nhà gặt hái thành công, tạo ấn tượng tốt trong cộng đồng.

      Có được những thành quả như ngày hôm nay, Liên đoàn Vovinam Thanh Hóa luôn trân trọng và biết ơn lãnh đạo Tổng cục TDTT, Hội đồng Võ sư Chưởng quản môn phái Vovinam - Việt Võ Đạo, Liên đoàn đoàn Vovinam Việt Nam, và các cấp lãnh đạo địa phương, UBND thành phố Thanh Hóa, Trung tâm Huấn luyện và thi đấu TDTT tỉnh, Trường Cao đẳng TDTT, các huyện, thị xã, thành phố và các mạnh thường quân... đã tạo điều kiện cũng như đồng hành cùng Vovinam Thanh Hóa trong các sự kiện, hoạt động.

Lễ Tưởng niệm Chưởng môn Lê Sáng lần thứ 8 (2010-2018).

       Nhìn lại chặng đường đã đi qua, từng môn sinh, HLV, võ sư, các thành viên BCH Liên đoàn Vovinam Thanh Hóa có quyền tự hào về những thành quả tốt đẹp mà chúng ta đã giành được nhưng không thể mải mê với “ ánh hào quang ” mà phải nghiêm túc tự soi rọi bản thân, đề cao tinh thần thượng võ, hòa hợp cùng đồng môn hầu đưa Vovinam Thanh Hóa vững vàng tiến bước./.                                                                                               

 Liên đoàn Vovinam Thanh Hóa 

7/2020

DESIGN BY HLV.NGÔ CHÍ HIỀN - VVN NTL PHÚ THỌ.| Chia sẻ |
THẢO LUẬN  
Chưa có thảo luận nào
Ý KIẾN CỦA BẠN  
  Hãy đăng nhập để thảo luận
  Tin cùng loại cũ hơn
TIẾP BƯỚC SÁNG TỔ - VOVINAM BÌNH DƯƠNG PROVINCE SUR LES TRACES DU MAITRE FONDATEUR.
TIẾP BƯỚC SÁNG TỔ - VOVINAM CẦN THƠ - SUR LES TRACES DU MAITRE FONDATEUR - VOVINAM CẦN THƠ.
"TIẾP BƯỚC SÁNG TỔ - VOVINAM QUẢNG BÌNH" - "SUR LES TRACES DU MAITRE FONDATEUR - VOVINAM QUẢNG BÌNH".
TIẾP BƯỚC SÁNG TỔ - VOVINAM AN GIANG - SUR LES TRACES DU MAITRE FONDATEUR - VOVINAM AN GIANG.
TIẾP BƯỚC SÁNG TỔ - "VOVINAM BẾN TRE" - "SUR LES TRACES DU MAITRE FONDATEUR - "VOVINAM BẾN TRE".
TIẾP BƯỚC SÁNG TỔ - "VOVINAM QUẢNG NINH" - "SUR LES TRACES DU MAITRE FONDATEUR - "VOVINAM QUẢNG NINH".
TIẾP BƯỚC SÁNG TỔ - "VOVINAM ĐÀ LẠT - LÂM ĐỒNG" - "SUR LES TRACES DU MAITRE FONDATEUR - "VOVINAM ĐÀ LẠT - LÂM ĐỒNG".
TIẾP BƯỚC SÁNG TỔ - "NGƯỜI NGỒI ĐÓ" - SUR LES TRACES DU MAITRE FONDATEUR - "IL ÉTAIT ASSIS LÀ".
TIẾP BƯỚC SÁNG TỔ: LỜI GIỚI THIỆU CHUYÊN ĐỀ - SUR LES TRACES DU MAITRE FONDATEUR: LA PRÉSENTATION DU THÈME SPÉCIAL.

VOVINAM - VIỆT VÕ ĐẠO

Câu Lạc Bộ Nhà Tập Luyện TDTT Phú Thọ

Địa chỉ : 219 Lý Thường Kiệt, P.15, Q.11, TP.HCM

 Tel : 0913.833.760 -Không biết ngượng- Email BBT : vvnphutho@gmail.com

Website: www.vovinam.divivu.com Hoặc: http://vovinam.phutho.vn