Hôm nay, ngày 26/02/2024
VĂN ÔN - VÕ LUYỆN - TÔN SƯ TRỌNG ĐẠO - BÀN TAY THÉP VỚI TRÁI TIM TỪ ÁI

GIỚI THIỆU

LIÊN KẾT WEBSITE

Tin mới đăng

Kỷ niệm 10 năm gắn bó với Vovinam FPT Greenwich Việt Nam (2013 - 2023) - Honorer mon 10ème Anniversaire attachant avec Vovinam FPT Greenwich VietNam (2013 - 2023).Kỷ niệm 10 năm gắn bó với Vovinam FPT Greenwich Việt Nam (2013 - 2023) - Honorer mon 10ème Anniversaire attachant avec Vovinam FPT Greenwich VietNam (2013 - 2023).
Tận tâm tận lực lan tỏa Vovinam - Dédié à la diffusion du Vovinam. Tận tâm tận lực lan tỏa Vovinam - Dédié à la diffusion du Vovinam.
KHAI MẠC GIẢI VÔ ĐỊCH VOVINAM THẾ GIỚI LẦN 7 - 2023 - OUVERTURE DU 7ème CHAMPIONNAT MONDIAL DU VOVINAM EN 2023.KHAI MẠC GIẢI VÔ ĐỊCH VOVINAM THẾ GIỚI LẦN 7 - 2023 - OUVERTURE DU 7ème CHAMPIONNAT MONDIAL DU VOVINAM EN 2023.
GIẢI VÔ ĐỊCH VOVINAM THẾ GIỚI LẦN VII NĂM 2023 - The 7th WVVF World Vovinam Championships 2023.GIẢI VÔ ĐỊCH VOVINAM THẾ GIỚI LẦN VII NĂM 2023 - The 7th WVVF World Vovinam Championships 2023.
TRI ÂN 20-11 "THẦY TÔI & NGHIỆP VÕ" - A la gratitude de la Journée des Enseignants Vietnamiens du 20 Novembre "Notre Maître & Sa carrière d'arts martiaux".TRI ÂN 20-11 "THẦY TÔI & NGHIỆP VÕ" - A la gratitude de la Journée des Enseignants Vietnamiens du 20 Novembre "Notre Maître & Sa carrière d'arts martiaux".
HÀNH TRÌNH 85 NĂM VOVINAM VIỆT VÕ ĐẠO TRỞ THÀNH DI SẢN VĂN HÓA PHI VẬT THỂ QUỐC GIA - L'ITINÉRAIRE DE 85 ANS DU VOVINAM VIỆT VÕ ĐẠO DEVENU LA PATRIMOINE CULTUREL IMMATÉRIEL NATIONALHÀNH TRÌNH 85 NĂM VOVINAM VIỆT VÕ ĐẠO TRỞ THÀNH DI SẢN VĂN HÓA PHI VẬT THỂ QUỐC GIA - L'ITINÉRAIRE DE 85 ANS DU VOVINAM VIỆT VÕ ĐẠO DEVENU LA PATRIMOINE CULTUREL IMMATÉRIEL NATIONAL
Tự hào Vovinam được công nhận Di Sản Văn Hóa Phi Vật Thể Quốc Gia - Vovinam est fier d'être reconnu comme Patrimoine Culturel Immatériel National.Tự hào Vovinam được công nhận Di Sản Văn Hóa Phi Vật Thể Quốc Gia - Vovinam est fier d'être reconnu comme Patrimoine Culturel Immatériel National.
Vovinam được công nhận Di Sản Văn Hóa Phi Vật Thể Quốc Gia - Vovinam est reconnu comme Patrimoine Culturel Immatériel National.Vovinam được công nhận Di Sản Văn Hóa Phi Vật Thể Quốc Gia - Vovinam est reconnu comme Patrimoine Culturel Immatériel National.
PHÁT BIỂU CỦA HỘI ĐỒNG VÕ SƯ CHƯỞNG QUẢN NHÂN LỄ KỶ NIỆM 85 NĂM THÀNH LẬP MÔN PHÁI VOVINAM VIỆT VÕ ĐẠO (1938-2023) - Paroles du Conseil des Maîtres lors 85ème Anniversaire de l'École (1938-2023).PHÁT BIỂU CỦA HỘI ĐỒNG VÕ SƯ CHƯỞNG QUẢN NHÂN LỄ KỶ NIỆM 85 NĂM THÀNH LẬP MÔN PHÁI VOVINAM VIỆT VÕ ĐẠO (1938-2023) - Paroles du Conseil des Maîtres lors 85ème Anniversaire de l'École (1938-2023).
 ''CHÚC MỪNG SINH NHẬT LẦN THỨ 72 CỦA THẦY SEN - HAPPY 70th BIRTHDAY OF MASTER SEN - JOYEUX 72ème ANNIVERSAIRE DE MAITRE SEN !!!''. ''CHÚC MỪNG SINH NHẬT LẦN THỨ 72 CỦA THẦY SEN - HAPPY 70th BIRTHDAY OF MASTER SEN - JOYEUX 72ème ANNIVERSAIRE DE MAITRE SEN !!!''.
Học võ và dạy võ xưa và nay - Apprendre & Enseigner l'art martial de l'autrefois et de nos jour.Học võ và dạy võ xưa và nay - Apprendre & Enseigner l'art martial de l'autrefois et de nos jour.
Võ và truyền thống “Tôn sư trọng đạo” - L'art martial & Sa tradition “Respecter son Maître & Respecter sa voie morale”.Võ và truyền thống “Tôn sư trọng đạo” - L'art martial & Sa tradition “Respecter son Maître & Respecter sa voie morale”.
Truyền thống "Tôn Sư Trọng Đạo" - Tradition “Respecter son Maître & Respecter sa voie morale”.Truyền thống "Tôn Sư Trọng Đạo" - Tradition “Respecter son Maître & Respecter sa voie morale”.
PHÁT HÀNH BỘ TEM CHUNG VOVINAM VIỆT NAM & VÕ ẤN ĐỘ - PUBLICATION D'UNE COLLECTION COMMUNE DE TIMBRE DU VOVINAM VIETNAM & ARTS MARTIAUXINDIENS EN 2023.PHÁT HÀNH BỘ TEM CHUNG VOVINAM VIỆT NAM & VÕ ẤN ĐỘ - PUBLICATION D'UNE COLLECTION COMMUNE DE TIMBRE DU VOVINAM VIETNAM & ARTS MARTIAUXINDIENS EN 2023.
Kỷ niệm 13 năm ngày mất Chưởng môn Lê Sáng - A la 13ème Commémoration de la mort du Maitre Patriarche Lê Sáng (2010-2023).Kỷ niệm 13 năm ngày mất Chưởng môn Lê Sáng - A la 13ème Commémoration de la mort du Maitre Patriarche Lê Sáng (2010-2023).
Thông báo: Lễ Giổ Chưởng Môn Lê Sáng lần thứ 13 (2010 - 2013) - Annonce: Organisation à la 13ème Cérémonie commémorale de la mort du Maitre Patriarche LÊ SÁNG (2010 - 2013).Thông báo: Lễ Giổ Chưởng Môn Lê Sáng lần thứ 13 (2010 - 2013) - Annonce: Organisation à la 13ème Cérémonie commémorale de la mort du Maitre Patriarche LÊ SÁNG (2010 - 2013).
PHÂN ƯU CÙNG GIA ĐÌNH THÂN MẪU VS.VŨ TRỌNG BẢO - SINCÈRES CONDOLÉENCES AVEC LA FAMILLE DE LA MÈRE DE MAITRE VŨ TRỌNG BẢO.PHÂN ƯU CÙNG GIA ĐÌNH THÂN MẪU VS.VŨ TRỌNG BẢO - SINCÈRES CONDOLÉENCES AVEC LA FAMILLE DE LA MÈRE DE MAITRE VŨ TRỌNG BẢO.
DI NGÔN CỦA SÁNG TỔ NGUYỄN LỘC (1912-1960) - Les dernières paroles du Maitre Fondateur Nguyễn Lộc (1912-1960).DI NGÔN CỦA SÁNG TỔ NGUYỄN LỘC (1912-1960) - Les dernières paroles du Maitre Fondateur Nguyễn Lộc (1912-1960).
VVF thông báo về việc tổ chức Kỳ thi thăng đai cấp cao đẳng môn Vovinam Việt Võ Đạo tại Trường IVS - HN - VVF informe concernant le Passage de grade supérieur organisé au Lycée IVS de HN.VVF thông báo về việc tổ chức Kỳ thi thăng đai cấp cao đẳng môn Vovinam Việt Võ Đạo tại Trường IVS - HN - VVF informe concernant le Passage de grade supérieur organisé au Lycée IVS de HN.
"CÕNG RẮN CẮN GÀ NHÀ - “Qu'il est plus aigu que la dent d'un serpent D'avoir un enfant ingrat"."CÕNG RẮN CẮN GÀ NHÀ - “Qu'il est plus aigu que la dent d'un serpent D'avoir un enfant ingrat".
''GIẬU ĐỔ BÌM LEO - When the tree is fallen, everyone run to it with his axe - Lorsque l'arbre est tombé , tout le monde court à elle avec sa hache''.''GIẬU ĐỔ BÌM LEO - When the tree is fallen, everyone run to it with his axe - Lorsque l'arbre est tombé , tout le monde court à elle avec sa hache''.
Luật nhân quả đối với người “ác khẩu” - The law of Karma with an "evil tongue" person - La loi du Karma avec la "personne à la mauvaise langue".Luật nhân quả đối với người “ác khẩu” - The law of Karma with an "evil tongue" person - La loi du Karma avec la "personne à la mauvaise langue".
''Ăn cháo đá bát - Bite the hand that feeds - La fête passée, adieux le Saint''.''Ăn cháo đá bát - Bite the hand that feeds - La fête passée, adieux le Saint''.
LÒNG TỰ TRỌNG - RESPECT DE SOI.LÒNG TỰ TRỌNG - RESPECT DE SOI.
Chúc mừng Sinh nhật Tập đoàn FPT 35 năm Thành lập & Phát triển (13/9/1988 - 13/9/2023). Happy 35 th Birthday of Etablishment & Development of FPT Corporation (13/9/1988 - 13/9/2023). Chúc mừng Sinh nhật Tập đoàn FPT 35 năm Thành lập & Phát triển (13/9/1988 - 13/9/2023). Happy 35 th Birthday of Etablishment & Development of FPT Corporation (13/9/1988 - 13/9/2023).
Tuổi trẻ Online: Doanh nghiệp nói gì về chất lượng sinh viên Greenwich Việt Nam ?Tuổi trẻ Online: Doanh nghiệp nói gì về chất lượng sinh viên Greenwich Việt Nam ?
Hơn 1500 sinh viên nhập học Greenwich Việt Nam - Plus de 1.500 nouveaux étudiants à l'entrée de l'Université Greenwich Viet Nam. Hơn 1500 sinh viên nhập học Greenwich Việt Nam - Plus de 1.500 nouveaux étudiants à l'entrée de l'Université Greenwich Viet Nam.
VOVINAM GREENWICH VIETNAM (CS.TPHCM) BIỂU DIỄN KHAI GIẢNG NĂM HỌC MỚI 2023-2024 - VOVINAM GREENWICH VIETNAM A HCM VILLE EN DEMONSTRATION POUR LA NOUVELLE ANNÉE UNIVERSITAIRE 2023-2024.VOVINAM GREENWICH VIETNAM (CS.TPHCM) BIỂU DIỄN KHAI GIẢNG NĂM HỌC MỚI 2023-2024 - VOVINAM GREENWICH VIETNAM A HCM VILLE EN DEMONSTRATION POUR LA NOUVELLE ANNÉE UNIVERSITAIRE 2023-2024.
VOVINAM ĐẠI HỌC  GREENWICH VIỆT NAM (TP.HCM) THI HỌC KỲ SUMMER II - 2023 - EXAMEN DE LA 2ème PÉRIODE D'ÉTÉ EN 2023.VOVINAM ĐẠI HỌC GREENWICH VIỆT NAM (TP.HCM) THI HỌC KỲ SUMMER II - 2023 - EXAMEN DE LA 2ème PÉRIODE D'ÉTÉ EN 2023.
CÔNG BỐ TRANG THÔNG TIN & LOGO CHÍNH THỨC CỦA LIÊN ĐOÀN VOVINAM TỔ CHỨC GIÁO DỤC FPT.CÔNG BỐ TRANG THÔNG TIN & LOGO CHÍNH THỨC CỦA LIÊN ĐOÀN VOVINAM TỔ CHỨC GIÁO DỤC FPT.

Thống kê

Số lượt truy cập 1.720.078
Tổng số Thành viên 91
Số người đang xem 18
TIẾP BƯỚC SÁNG TỔ: LỜI GIỚI THIỆU CHUYÊN ĐỀ - SUR LES TRACES DU MAITRE FONDATEUR: LA PRÉSENTATION DU THÈME SPÉCIAL.

Đăng ngày: 25/04/2020 00:04
TIẾP BƯỚC SÁNG TỔ: LỜI GIỚI THIỆU CHUYÊN ĐỀ - SUR LES TRACES DU MAITRE FONDATEUR: LA PRÉSENTATION DU THÈME SPÉCIAL.
    "Ta đã cạn nước mắt, mất tiếng cười vì cuộc đời, nhưng ta đã được quay về với linh hồn trắng trong, nhân hậu của NGƯỜI THỰC NGƯỜI. Nhưng ta đã vượt khởi lên trên những tối tâm, tội lỗi của NGƯỜI CHẲNG NGƯỜI. Bao đớn đau tan hồn, nát xác người đã gieo ở ta, ta đã gặt hái những bông hoa cao đẹp nhất ở sự THƯƠNG YÊU và THA THỨ vô bờ" - DI NGÔN CỦA CỐ VÕ SƯ SÁNG TỔ NGUYỄN LỘC (từ một đêm mưa gió bão bùng của núi rừng Tam Ðảo, tỉnh Vĩnh Yên - Bắc Việt) - "Venu dans une vie de larmes, j'ai perdu le rire à cause de la vie, mais je suis retourné à l'âme immaculée, généreuse de l'homme, en homme vrai. J'ai surmonté, au-delà de l'obscur, du péché de l'homme, mais non pas l'homme. L'homme a semé en moi toute douleur, âme fondue, corps écrasés, j'ai récolté les plus belles fleurs dans l'amour et la tolérance infinie". Les dernières paroles du Grand Maître Fondateur NGUYỄN LỘC (lors d'une nuit de pluie orageuse pluvieuse sur les forets et montagnes de Tam Ðảo, à la province de Vĩnh Yên - Nord du Vietnam).


 TIẾP BƯỚC SÁNG TỔ

      Trong vài năm gần đây, nhân kỷ niệm các ngày lễ lớn của Môn phái, Hội đồng Võ sư Chưởng quản (HĐVSCQ) và Liên đoàn Vovinam Việt Nam (VVF) đã tổ chức nhiều hoạt động có ý nghĩa.

      Tại Thành phố Hồ Chí Minh, vào ngày 21-12-2018, HĐVSCQ và VVF đã long trọng tổ chức Lễ kỷ niệm 80 năm thành lập Môn phái. Song song đó, tập sách Vovinam Việt Võ Đạo - Hành trình 80 năm (1938 - 2018) được giới thiệu đến bạn đọc trong và ngoài nước.

       Năm 2019, kỷ niệm 80 năm ngày chính thức công khai Môn phái tại Nhà Hát lớn Hà Nội (1939 - 2019), HĐVSCQ và VVF đã thực hiện chuyển ngữ tập sách Vovinam Việt Võ Đạo - Hành trình 80 năm (1938 - 2018) sang tiếng Anh: Vovinam Việt Võ Đạo - The-80 year journey (1938 - 2018). Khi chuyển sang bản tiếng Anh, Ban biên tập có bổ sung một số nội dung so với bản tiếng Việt.

       Hai tập sách đều do Nhà xuất bản Thể thao và Du lịch (Hà Nội - Việt Nam) ấn hành và đã được nhiều thân hữu, võ sư, huấn luyện viên, hướng dẫn viên, môn sinh Vovinam quan tâm đón nhận.

       Tiến tới kỷ niệm 60 năm ngày Sáng tổ Nguyễn Lộc trở về cõi vĩnh hằng (1960 - 2020), 10 năm Chưởng môn Lê Sáng từ giã cõi trần, HĐVSCQ và VVF chủ trương thực hiện chuyên đề "Tiếp bước Sáng tổ" trên Website: vovinamvietnam.com.vn của VVF.

 

DESIGN BY HLV.NGÔ CHÍ HIỀN - VVN NTL PHÚ THỌ.

        Trên chặng đường gần 60 năm đã đi qua, với sự hướng dẫn của Chưởng môn Lê Sáng (1920 - 2010), võ sư Trần Huy Phong (1938 -1997) cùng các võ sư tiền bối, Môn phái đã trải qua nhiều thăng trầm, thách thức. 

        Ở thời điểm năm 1960, Môn phái chỉ có dăm ba võ đường hoạt động trên vùng đất mới Sài Gòn, sau đó bị chính quyền lúc bấy giờ ngăn cấm. Đến năm 1964, phong trào được khôi phục, Môn phái đã nhanh chóng vươn lên mạnh mẽ. Tính tới thời điểm này, Vovinam - Việt Võ Đạo đã và đang có mặt trên 60 quốc gia và vùng lãnh thổ. 

        Theo kế hoạch, chuyên đề này sẽ lần lượt đăng tải (1-2 bài/tuần) những bài viết từ phong trào Vovinam của các tỉnh, thành, các ngành đã gửi về cho VVF  nhằm mục đích: 

        Một là, giới thiệu phong trào, những thành tích và những bài học kinh nghiệm được rút ra từ hoạt động của các địa phương, các ngành. Qua đó, ghi nhớ, tri ân những thân hữu, võ sư, huấn luyện viên và môn sinh đã đóng góp cho phong trào. 

        Hai là, nâng cao tinh thần rèn luyện võ thuật, trình độ văn hóa và nghề nghiệp, tu dưỡng đạo đức... của môn sinh Vovinam nhằm góp phần xây dựng bản lĩnh cá nhân, vững vàng trước những tác động của xã hội đến tâm tư, tình cảm, cuộc sống của võ sư, huấn luyện viên, hướng dẫn viên và môn sinh. 

        Ba là, cập nhật thông tin, chứng cứ mang tính sử liệu (nhất là trước năm 1975) của Môn phái. Do thời cuộc nên Môn phái còn thiếu hoặc bị thất lạc rất nhiều những tư liệu, thông tin. Do đó, Ban biên tập rất mong tất cả các thân hữu, võ sư, huấn luyện viên, hướng dẫn viên và môn sinh tham khảo, đóng góp ý kiến bổ sung, đối chiếu, v.v. 

        Ban biên tập sẽ tiếp thu và từng bước chỉnh sửa sai sót, nhầm lẫn trong những tài liệu đã ấn hành vừa qua. Sau khi bổ sung, chỉnh sửa các bài viết, khi có điều kiện, HĐVSCQ và VVF sẽ in tập tài liệu này thành sách. 

        HĐVSCQ và VVF chân thành cảm ơn Ban biên tập, thân hữu, cá nhân, các tổ chức Vovinam trong và ngoài nước đã quan tâm, cung cấp tài liệu (sách, báo, hình ảnh…) và bài vở quý báu cũng như đóng góp ý kiến để thực hiện chuyên đề này. 

        Rất mong quý bạn đọc sẽ tiếp tục ủng hộ, đồng hành và chung tay xây dựng chuyên đề. 

Ngày 02 tháng 01 năm 2020

TM.HĐVSCQ & VVF

VS.Nguyễn Văn Chiếu

 


 

 

 


 

 

Cổng nhà thờ họ Nguyễn Đình 8-2019.

     Từ trái - VS Nguyễn Văn Thông, Trần Đức Hợp, Lê Sáng, Sáng tổ Nguyễn Lộc, Bùi Thiện Nghĩa, Nguyễn Văn Hách, Nguyễn Dần (1955, Thủ Đức).

  Từ trái - VS Trần Đức Hợp, Nguyễn Văn Thông, Phan Dương Bình,

Sáng tổ Nguyễn Lộc, Bùi Thiện Nghĩa, (...), tại Sở thú Sài Gòn, 1955.

Mộ Sáng tổ Nguyễn Lộc tại nghĩa trang Mạc Đỉnh Chi 1983.

Chưởng môn Lê Sáng (trái) và võ sư Nguyễn Văn Chiếu (sáng mùng 2 Tết Ất Dậu, 2005).

 

Võ sư Chánh chưởng quản Nguyễn Văn Chiếu (áo đen, 2016).

DESIGN BY HLV.NGÔ CHÍ HIỀN - VVN NTL TDTT PHÚ THỌ.

 Từ trái - VS Trần Đức Hợp, Nguyễn Văn Thông, Phan Dương Bình,

Sáng tổ Nguyễn Lộc, Bùi Thiện Nghĩa, (...), tại Sở thú Sài Gòn, 1955. 

 

 

| Chia sẻ |
THẢO LUẬN  
Chưa có thảo luận nào
Ý KIẾN CỦA BẠN  
  Hãy đăng nhập để thảo luận

VOVINAM - VIỆT VÕ ĐẠO

Câu Lạc Bộ Nhà Tập Luyện TDTT Phú Thọ

Địa chỉ : 219 Lý Thường Kiệt, P.15, Q.11, TP.HCM

 Tel : 0913.833.760 -Không biết ngượng- Email BBT : vvnphutho@gmail.com

Website: www.vovinam.divivu.com Hoặc: http://vovinam.phutho.vn