Hôm nay, ngày 05/12/2020
VĂN ÔN - VÕ LUYỆN - TÔN SƯ TRỌNG ĐẠO - BÀN TAY THÉP VỚI TRÁI TIM TỪ ÁI

GIỚI THIỆU

LIÊN KẾT WEBSITE

Tin mới đăng

TIẾP BƯỚC SÁNG TỔ - VOVINAM DAKLAK PROVINCE SUR LES TRACES DU MAITRE FONDATEUR.TIẾP BƯỚC SÁNG TỔ - VOVINAM DAKLAK PROVINCE SUR LES TRACES DU MAITRE FONDATEUR.
KÝ ỨC VOVINAM BUÔN MA THUỘT - SOUVENIRS AVEC VOVINAM DE BUÔN MA THUỘT.  KÝ ỨC VOVINAM BUÔN MA THUỘT - SOUVENIRS AVEC VOVINAM DE BUÔN MA THUỘT.
KÝ ỨC VOVINAM BUÔN MA THUỘT II-III - SOUVENIRS AVEC VOVINAM DE BUÔN MA THUỘT II-III.  KÝ ỨC VOVINAM BUÔN MA THUỘT II-III - SOUVENIRS AVEC VOVINAM DE BUÔN MA THUỘT II-III.
TỔ ĐƯỜNG - VOVINAM NTL PHÚ THỌ - ĐẠI HỌC MỞ - ĐH FPT TRI ÂN 20-11 - VOVINAM DE L'UNNIVERSITÉ D'OUVERTURE ET DE FPT EDUCATION À LA RECONNAISSANCE DE LEURS ENSEIGNANTS.TỔ ĐƯỜNG - VOVINAM NTL PHÚ THỌ - ĐẠI HỌC MỞ - ĐH FPT TRI ÂN 20-11 - VOVINAM DE L'UNNIVERSITÉ D'OUVERTURE ET DE FPT EDUCATION À LA RECONNAISSANCE DE LEURS ENSEIGNANTS.
	TRI ÂN 20-11 "THẦY TÔI & NGHIỆP VÕ" - A la gratitude de la Journée des Enseignants VN du 20 Novembre "Notre Maître & Sa carrière d'arts martiaux". TRI ÂN 20-11 "THẦY TÔI & NGHIỆP VÕ" - A la gratitude de la Journée des Enseignants VN du 20 Novembre "Notre Maître & Sa carrière d'arts martiaux".
CHÀO MỪNG NGÀY NHÀ GIÁO VIỆT NAM 20/11 (ANH - PHÁP - VIỆT) - Meilleurs Voeux pour la Journée des Enseignants VietNamiens 20 Novembre en Anglais - Francais - VietNamien.CHÀO MỪNG NGÀY NHÀ GIÁO VIỆT NAM 20/11 (ANH - PHÁP - VIỆT) - Meilleurs Voeux pour la Journée des Enseignants VietNamiens 20 Novembre en Anglais - Francais - VietNamien.
FPT GREENWICH HCM THI HỌC KỲ FALL PART 1 - 2020 - EXAMEN DE LA 1ème PÉRIODE D'AUTOMNE EN 2020.FPT GREENWICH HCM THI HỌC KỲ FALL PART 1 - 2020 - EXAMEN DE LA 1ème PÉRIODE D'AUTOMNE EN 2020.
SÁCH MỚI TẬP 1 "TIẾP BƯỚC SÁNG TỔ" - THE NEW EDITION 1 "IN THE FOOTSTEPS OF THE FOUNDING MASTER"- NOUVELLE ÉDITION 1 "SUR LES TRACES DU MAITRE FONDATEUR".SÁCH MỚI TẬP 1 "TIẾP BƯỚC SÁNG TỔ" - THE NEW EDITION 1 "IN THE FOOTSTEPS OF THE FOUNDING MASTER"- NOUVELLE ÉDITION 1 "SUR LES TRACES DU MAITRE FONDATEUR".
TIẾP BƯỚC SÁNG TỔ - VOVINAM TUYÊN QUANG PROVINCE - SUR LES TRACES DU MAITRE FONDATEUR.TIẾP BƯỚC SÁNG TỔ - VOVINAM TUYÊN QUANG PROVINCE - SUR LES TRACES DU MAITRE FONDATEUR.
TIẾP BƯỚC SÁNG TỔ - VOVINAM BÌNH THUẬN PROVINCE - SUR LES TRACES DU MAITRE FONDATEUR.TIẾP BƯỚC SÁNG TỔ - VOVINAM BÌNH THUẬN PROVINCE - SUR LES TRACES DU MAITRE FONDATEUR.
HÌNH ẢNH KỶ NIỆM 10 NĂM NGÀY MẤT CHƯỞNG MÔN LÊ SÁNG - LES IMAGES REMARQUABLES À LA 10ème COMMÉMORATION DU MAITRE PATRIARCHE LÊ SÁNG.HÌNH ẢNH KỶ NIỆM 10 NĂM NGÀY MẤT CHƯỞNG MÔN LÊ SÁNG - LES IMAGES REMARQUABLES À LA 10ème COMMÉMORATION DU MAITRE PATRIARCHE LÊ SÁNG.
Môn phái Vovinam Việt Võ Đạo kỷ niệm 10 năm ngày mất Chưởng môn Lê Sáng - L'École à la 10ème Commémoration de la mort du  Maitre Patriarche Lê Sáng.Môn phái Vovinam Việt Võ Đạo kỷ niệm 10 năm ngày mất Chưởng môn Lê Sáng - L'École à la 10ème Commémoration de la mort du Maitre Patriarche Lê Sáng.
 Chưởng môn Lê Sáng – Người kế nghiệp xuất sắc của Sáng tổ Nguyễn Lộc - Maître Patriarche Lê Sáng - Le brillant successeur du Grand Maître Fondateur Nguyễn Lộc. Chưởng môn Lê Sáng – Người kế nghiệp xuất sắc của Sáng tổ Nguyễn Lộc - Maître Patriarche Lê Sáng - Le brillant successeur du Grand Maître Fondateur Nguyễn Lộc.
THẦY TÔI NAY ĐÃ 90 - MON MAITRE A 90 ANS".THẦY TÔI NAY ĐÃ 90 - MON MAITRE A 90 ANS".
Đại tang : Võ sư Chưởng Môn Lê Sáng Từ Trần / Sad News: Grandmaster Lê Sáng Passed Away / Avis de décès du Maitre Patriache Lê Sáng & Poème : Thơ thương nhớ của Lê Hùng.Đại tang : Võ sư Chưởng Môn Lê Sáng Từ Trần / Sad News: Grandmaster Lê Sáng Passed Away / Avis de décès du Maitre Patriache Lê Sáng & Poème : Thơ thương nhớ của Lê Hùng.
Nhớ và tiễn đưa Người Thầy kính yêu Võ Sư Chưởng Môn Lê Sáng về cõi vĩnh hằng !!! A la commémoration et à la conduite au Maitre Patriarche Lê Sáng à l'éternité !!!Nhớ và tiễn đưa Người Thầy kính yêu Võ Sư Chưởng Môn Lê Sáng về cõi vĩnh hằng !!! A la commémoration et à la conduite au Maitre Patriarche Lê Sáng à l'éternité !!!
Nén hương lòng dâng lên Chưởng môn Lê Sáng nhân 10 năm Thầy về cõi vĩnh hằng - Présenter notre bâtonnet d'encens au Maitre Patriarche Lê Sáng pour sa 10ème année à l'éternité…Nén hương lòng dâng lên Chưởng môn Lê Sáng nhân 10 năm Thầy về cõi vĩnh hằng - Présenter notre bâtonnet d'encens au Maitre Patriarche Lê Sáng pour sa 10ème année à l'éternité…
TIẾP BƯỚC SÁNG TỔ - VOVINAM CÀ MAU PROVINCE SUR LES TRACES DU MAITRE FONDATEUR.TIẾP BƯỚC SÁNG TỔ - VOVINAM CÀ MAU PROVINCE SUR LES TRACES DU MAITRE FONDATEUR.
CHÚC MỪNG HẠNH PHÚC VS HIẾU VÕ & HLV VÂN PHẠM - MEILLEURS VOEUX DE BONHEUR AU MAITRE HIẾU VÕ & INSTRUCTEUR VÂN PHẠM.CHÚC MỪNG HẠNH PHÚC VS HIẾU VÕ & HLV VÂN PHẠM - MEILLEURS VOEUX DE BONHEUR AU MAITRE HIẾU VÕ & INSTRUCTEUR VÂN PHẠM.
CHÚC MỪNG HẠNH PHÚC HLV.THANH PHONG & KIM TRÚC - MEILLEURS VOEUX DE BONHEUR À L'INSTRUCTEUR THANH PHONG & KIM TRÚC.CHÚC MỪNG HẠNH PHÚC HLV.THANH PHONG & KIM TRÚC - MEILLEURS VOEUX DE BONHEUR À L'INSTRUCTEUR THANH PHONG & KIM TRÚC.
THƠ "TÂM TÌNH VÕ ĐẠO" - POÈME "LA CONFIDENCE SUR LA VOIE MARTIALE".THƠ "TÂM TÌNH VÕ ĐẠO" - POÈME "LA CONFIDENCE SUR LA VOIE MARTIALE".
 TIẾP BƯỚC SÁNG TỔ - VOVINAM BÌNH PHƯỚC PROVINCE SUR LES TRACES DU MAITRE FONDATEUR. TIẾP BƯỚC SÁNG TỔ - VOVINAM BÌNH PHƯỚC PROVINCE SUR LES TRACES DU MAITRE FONDATEUR.
TIẾP BƯỚC SÁNG TỔ - VOVINAM NGHỆ AN PROVINCE SUR LES TRACES DU MAITRE FONDATEUR.TIẾP BƯỚC SÁNG TỔ - VOVINAM NGHỆ AN PROVINCE SUR LES TRACES DU MAITRE FONDATEUR.
TIẾP BƯỚC SÁNG TỔ - VOVINAM NINH THUẬN PROVINCE SUR LES TRACES DU MAITRE FONDATEUR.TIẾP BƯỚC SÁNG TỔ - VOVINAM NINH THUẬN PROVINCE SUR LES TRACES DU MAITRE FONDATEUR.
TIẾP BƯỚC SÁNG TỔ - VOVINAM LONG AN PROVINCE SUR LES TRACES DU MAITRE FONDATEUR.TIẾP BƯỚC SÁNG TỔ - VOVINAM LONG AN PROVINCE SUR LES TRACES DU MAITRE FONDATEUR.
MÔN SINH VOVINAM - PRATIQUANT DE VOVINAM - PAROLE & MUSIQUE DE VĂN CƯỜNG.MÔN SINH VOVINAM - PRATIQUANT DE VOVINAM - PAROLE & MUSIQUE DE VĂN CƯỜNG.
TIẾP BƯỚC SÁNG TỔ - VOVINAM TIỀN GIANG - SUR LES TRACES DU MAITRE FONDATEUR.TIẾP BƯỚC SÁNG TỔ - VOVINAM TIỀN GIANG - SUR LES TRACES DU MAITRE FONDATEUR.
TIẾP BƯỚC SÁNG TỔ - VOVINAM TÂY NINH - SUR LES TRACES DU MAITRE FONDATEUR.TIẾP BƯỚC SÁNG TỔ - VOVINAM TÂY NINH - SUR LES TRACES DU MAITRE FONDATEUR.
TÂM TÌNH VÕ ĐẠO - LA CONFIDENCE SUR LA VOIE MARTIALE.TÂM TÌNH VÕ ĐẠO - LA CONFIDENCE SUR LA VOIE MARTIALE.
	Hồi ký những ngày theo học võ với Sáng tổ Nguyễn Lộc "Một ánh sao băng" - Souvenirs de l'époque suivie des arts martiaux avec Maitre Fondateur "Un météore". Hồi ký những ngày theo học võ với Sáng tổ Nguyễn Lộc "Một ánh sao băng" - Souvenirs de l'époque suivie des arts martiaux avec Maitre Fondateur "Un météore".

Thống kê

Số lượt truy cập 1.166.165
Tổng số Thành viên 87
Số người đang xem 14
TIẾP BƯỚC SÁNG TỔ: LỜI GIỚI THIỆU CHUYÊN ĐỀ - SUR LES TRACES DU MAITRE FONDATEUR: LA PRÉSENTATION DU THÈME SPÉCIAL.

Đăng ngày: 25/04/2020 00:04
TIẾP BƯỚC SÁNG TỔ: LỜI GIỚI THIỆU CHUYÊN ĐỀ - SUR LES TRACES DU MAITRE FONDATEUR: LA PRÉSENTATION DU THÈME SPÉCIAL.
    "Ta đã cạn nước mắt, mất tiếng cười vì cuộc đời, nhưng ta đã được quay về với linh hồn trắng trong, nhân hậu của NGƯỜI THỰC NGƯỜI. Nhưng ta đã vượt khởi lên trên những tối tâm, tội lỗi của NGƯỜI CHẲNG NGƯỜI. Bao đớn đau tan hồn, nát xác người đã gieo ở ta, ta đã gặt hái những bông hoa cao đẹp nhất ở sự THƯƠNG YÊU và THA THỨ vô bờ" - DI NGÔN CỦA CỐ VÕ SƯ SÁNG TỔ NGUYỄN LỘC (từ một đêm mưa gió bão bùng của núi rừng Tam Ðảo, tỉnh Vĩnh Yên - Bắc Việt) - "Venu dans une vie de larmes, j'ai perdu le rire à cause de la vie, mais je suis retourné à l'âme immaculée, généreuse de l'homme, en homme vrai. J'ai surmonté, au-delà de l'obscur, du péché de l'homme, mais non pas l'homme. L'homme a semé en moi toute douleur, âme fondue, corps écrasés, j'ai récolté les plus belles fleurs dans l'amour et la tolérance infinie". Les dernières paroles du Grand Maître Fondateur NGUYỄN LỘC (lors d'une nuit de pluie orageuse pluvieuse sur les forets et montagnes de Tam Ðảo, à la province de Vĩnh Yên - Nord du Vietnam).


 TIẾP BƯỚC SÁNG TỔ

      Trong vài năm gần đây, nhân kỷ niệm các ngày lễ lớn của Môn phái, Hội đồng Võ sư Chưởng quản (HĐVSCQ) và Liên đoàn Vovinam Việt Nam (VVF) đã tổ chức nhiều hoạt động có ý nghĩa.

      Tại Thành phố Hồ Chí Minh, vào ngày 21-12-2018, HĐVSCQ và VVF đã long trọng tổ chức Lễ kỷ niệm 80 năm thành lập Môn phái. Song song đó, tập sách Vovinam Việt Võ Đạo - Hành trình 80 năm (1938 - 2018) được giới thiệu đến bạn đọc trong và ngoài nước.

       Năm 2019, kỷ niệm 80 năm ngày chính thức công khai Môn phái tại Nhà Hát lớn Hà Nội (1939 - 2019), HĐVSCQ và VVF đã thực hiện chuyển ngữ tập sách Vovinam Việt Võ Đạo - Hành trình 80 năm (1938 - 2018) sang tiếng Anh: Vovinam Việt Võ Đạo - The-80 year journey (1938 - 2018). Khi chuyển sang bản tiếng Anh, Ban biên tập có bổ sung một số nội dung so với bản tiếng Việt.

       Hai tập sách đều do Nhà xuất bản Thể thao và Du lịch (Hà Nội - Việt Nam) ấn hành và đã được nhiều thân hữu, võ sư, huấn luyện viên, hướng dẫn viên, môn sinh Vovinam quan tâm đón nhận.

       Tiến tới kỷ niệm 60 năm ngày Sáng tổ Nguyễn Lộc trở về cõi vĩnh hằng (1960 - 2020), 10 năm Chưởng môn Lê Sáng từ giã cõi trần, HĐVSCQ và VVF chủ trương thực hiện chuyên đề "Tiếp bước Sáng tổ" trên Website: vovinamvietnam.com.vn của VVF.

 

DESIGN BY HLV.NGÔ CHÍ HIỀN - VVN NTL PHÚ THỌ.

        Trên chặng đường gần 60 năm đã đi qua, với sự hướng dẫn của Chưởng môn Lê Sáng (1920 - 2010), võ sư Trần Huy Phong (1938 -1997) cùng các võ sư tiền bối, Môn phái đã trải qua nhiều thăng trầm, thách thức. 

        Ở thời điểm năm 1960, Môn phái chỉ có dăm ba võ đường hoạt động trên vùng đất mới Sài Gòn, sau đó bị chính quyền lúc bấy giờ ngăn cấm. Đến năm 1964, phong trào được khôi phục, Môn phái đã nhanh chóng vươn lên mạnh mẽ. Tính tới thời điểm này, Vovinam - Việt Võ Đạo đã và đang có mặt trên 60 quốc gia và vùng lãnh thổ. 

        Theo kế hoạch, chuyên đề này sẽ lần lượt đăng tải (1-2 bài/tuần) những bài viết từ phong trào Vovinam của các tỉnh, thành, các ngành đã gửi về cho VVF  nhằm mục đích: 

        Một là, giới thiệu phong trào, những thành tích và những bài học kinh nghiệm được rút ra từ hoạt động của các địa phương, các ngành. Qua đó, ghi nhớ, tri ân những thân hữu, võ sư, huấn luyện viên và môn sinh đã đóng góp cho phong trào. 

        Hai là, nâng cao tinh thần rèn luyện võ thuật, trình độ văn hóa và nghề nghiệp, tu dưỡng đạo đức... của môn sinh Vovinam nhằm góp phần xây dựng bản lĩnh cá nhân, vững vàng trước những tác động của xã hội đến tâm tư, tình cảm, cuộc sống của võ sư, huấn luyện viên, hướng dẫn viên và môn sinh. 

        Ba là, cập nhật thông tin, chứng cứ mang tính sử liệu (nhất là trước năm 1975) của Môn phái. Do thời cuộc nên Môn phái còn thiếu hoặc bị thất lạc rất nhiều những tư liệu, thông tin. Do đó, Ban biên tập rất mong tất cả các thân hữu, võ sư, huấn luyện viên, hướng dẫn viên và môn sinh tham khảo, đóng góp ý kiến bổ sung, đối chiếu, v.v. 

        Ban biên tập sẽ tiếp thu và từng bước chỉnh sửa sai sót, nhầm lẫn trong những tài liệu đã ấn hành vừa qua. Sau khi bổ sung, chỉnh sửa các bài viết, khi có điều kiện, HĐVSCQ và VVF sẽ in tập tài liệu này thành sách. 

        HĐVSCQ và VVF chân thành cảm ơn Ban biên tập, thân hữu, cá nhân, các tổ chức Vovinam trong và ngoài nước đã quan tâm, cung cấp tài liệu (sách, báo, hình ảnh…) và bài vở quý báu cũng như đóng góp ý kiến để thực hiện chuyên đề này. 

        Rất mong quý bạn đọc sẽ tiếp tục ủng hộ, đồng hành và chung tay xây dựng chuyên đề. 

Ngày 02 tháng 01 năm 2020

TM.HĐVSCQ & VVF

VS.Nguyễn Văn Chiếu

 


 

 

 


 

 

Cổng nhà thờ họ Nguyễn Đình 8-2019.

     Từ trái - VS Nguyễn Văn Thông, Trần Đức Hợp, Lê Sáng, Sáng tổ Nguyễn Lộc, Bùi Thiện Nghĩa, Nguyễn Văn Hách, Nguyễn Dần (1955, Thủ Đức).

  Từ trái - VS Trần Đức Hợp, Nguyễn Văn Thông, Phan Dương Bình,

Sáng tổ Nguyễn Lộc, Bùi Thiện Nghĩa, (...), tại Sở thú Sài Gòn, 1955.

Mộ Sáng tổ Nguyễn Lộc tại nghĩa trang Mạc Đỉnh Chi 1983.

Chưởng môn Lê Sáng (trái) và võ sư Nguyễn Văn Chiếu (sáng mùng 2 Tết Ất Dậu, 2005).

 

Võ sư Chánh chưởng quản Nguyễn Văn Chiếu (áo đen, 2016).

DESIGN BY HLV.NGÔ CHÍ HIỀN - VVN NTL TDTT PHÚ THỌ.

 Từ trái - VS Trần Đức Hợp, Nguyễn Văn Thông, Phan Dương Bình,

Sáng tổ Nguyễn Lộc, Bùi Thiện Nghĩa, (...), tại Sở thú Sài Gòn, 1955. 

 

 

| Chia sẻ |
THẢO LUẬN  
Chưa có thảo luận nào
Ý KIẾN CỦA BẠN  
  Hãy đăng nhập để thảo luận

VOVINAM - VIỆT VÕ ĐẠO

Câu Lạc Bộ Nhà Tập Luyện TDTT Phú Thọ

Địa chỉ : 219 Lý Thường Kiệt, P.15, Q.11, TP.HCM

 Tel : 0913.833.760 -Không biết ngượng- Email BBT : vvnphutho@gmail.com

Website: www.vovinam.divivu.com Hoặc: http://vovinam.phutho.vn