Hôm nay, ngày 13/06/2024
VĂN ÔN - VÕ LUYỆN - TÔN SƯ TRỌNG ĐẠO - BÀN TAY THÉP VỚI TRÁI TIM TỪ ÁI

GIỚI THIỆU

LIÊN KẾT WEBSITE

Tin mới đăng

T/B: Lễ tưởng niệm Sáng tổ Nguyễn Lộc LT64 (1960-2024) - Lễ công bố tân Chánh Chưởng Quản - Lễ thăng đai các Tân Khoa Hồng Đai 2024 - Annonce: La 64 Commémoration du Maitre Fondateur Nguyen Loc.T/B: Lễ tưởng niệm Sáng tổ Nguyễn Lộc LT64 (1960-2024) - Lễ công bố tân Chánh Chưởng Quản - Lễ thăng đai các Tân Khoa Hồng Đai 2024 - Annonce: La 64 Commémoration du Maitre Fondateur Nguyen Loc.
THÔNG BÁO CỦA HĐVSCQ MÔN PHÁI - ANNONCE DU CONSEIL DES MAITRES DE L'ÉCOLE THÔNG BÁO CỦA HĐVSCQ MÔN PHÁI - ANNONCE DU CONSEIL DES MAITRES DE L'ÉCOLE
Võ sư Trần Văn Mỹ - tân Chánh Chưởng quản Hội đồng Võ sư Chưởng quản Môn phái Vovinam Việt Võ Đạo - Maitre Tran Van My voté le Chef du Conseil des Maitres.Võ sư Trần Văn Mỹ - tân Chánh Chưởng quản Hội đồng Võ sư Chưởng quản Môn phái Vovinam Việt Võ Đạo - Maitre Tran Van My voté le Chef du Conseil des Maitres.
Liên đoàn Vovinam Cần Thơ tưởng niệm cố võ sư Nguyễn Văn Nhàn - Fédération Vovinam Cần Thơ commémore le Maitre Nguyễn Văn Nhàn.  Liên đoàn Vovinam Cần Thơ tưởng niệm cố võ sư Nguyễn Văn Nhàn - Fédération Vovinam Cần Thơ commémore le Maitre Nguyễn Văn Nhàn.
TRỜI ĐẤT THẦY MẤT THẬT RỒI SAO THẦY - OH DIEU, MAITRE EST VRAIMENT PERDU, MAITRE TRUNG ĐẠO_NGUYỄN VĂN NHÀN !TRỜI ĐẤT THẦY MẤT THẬT RỒI SAO THẦY - OH DIEU, MAITRE EST VRAIMENT PERDU, MAITRE TRUNG ĐẠO_NGUYỄN VĂN NHÀN !
Cáo phó - Phân ưu - Tiểu sử thầy Trung Đạo - Nguyễn Văn Nhàn (13-7-1950 & 25-2-2024).- Annonce du décès - Condoléances - Biographie du Maitre Trung Đạo_Nguyễn Văn Nhàn (13-7-1950 & 25-2-2024).Cáo phó - Phân ưu - Tiểu sử thầy Trung Đạo - Nguyễn Văn Nhàn (13-7-1950 & 25-2-2024).- Annonce du décès - Condoléances - Biographie du Maitre Trung Đạo_Nguyễn Văn Nhàn (13-7-1950 & 25-2-2024).
Kỷ niệm 10 năm gắn bó với Vovinam FPT Greenwich Việt Nam (2013 - 2023) - Honorer mon 10ème Anniversaire attachant avec Vovinam FPT Greenwich VietNam (2013 - 2023).Kỷ niệm 10 năm gắn bó với Vovinam FPT Greenwich Việt Nam (2013 - 2023) - Honorer mon 10ème Anniversaire attachant avec Vovinam FPT Greenwich VietNam (2013 - 2023).
Tận tâm tận lực lan tỏa Vovinam - Dédié à la diffusion du Vovinam. Tận tâm tận lực lan tỏa Vovinam - Dédié à la diffusion du Vovinam.
KHAI MẠC GIẢI VÔ ĐỊCH VOVINAM THẾ GIỚI LẦN 7 - 2023 - OUVERTURE DU 7ème CHAMPIONNAT MONDIAL DU VOVINAM EN 2023.KHAI MẠC GIẢI VÔ ĐỊCH VOVINAM THẾ GIỚI LẦN 7 - 2023 - OUVERTURE DU 7ème CHAMPIONNAT MONDIAL DU VOVINAM EN 2023.
GIẢI VÔ ĐỊCH VOVINAM THẾ GIỚI LẦN VII NĂM 2023 - The 7th WVVF World Vovinam Championships 2023.GIẢI VÔ ĐỊCH VOVINAM THẾ GIỚI LẦN VII NĂM 2023 - The 7th WVVF World Vovinam Championships 2023.
TRI ÂN 20-11 "THẦY TÔI & NGHIỆP VÕ" - A la gratitude de la Journée des Enseignants Vietnamiens du 20 Novembre "Notre Maître & Sa carrière d'arts martiaux".TRI ÂN 20-11 "THẦY TÔI & NGHIỆP VÕ" - A la gratitude de la Journée des Enseignants Vietnamiens du 20 Novembre "Notre Maître & Sa carrière d'arts martiaux".
HÀNH TRÌNH 85 NĂM VOVINAM VIỆT VÕ ĐẠO TRỞ THÀNH DI SẢN VĂN HÓA PHI VẬT THỂ QUỐC GIA - L'ITINÉRAIRE DE 85 ANS DU VOVINAM VIỆT VÕ ĐẠO DEVENU LA PATRIMOINE CULTUREL IMMATÉRIEL NATIONALHÀNH TRÌNH 85 NĂM VOVINAM VIỆT VÕ ĐẠO TRỞ THÀNH DI SẢN VĂN HÓA PHI VẬT THỂ QUỐC GIA - L'ITINÉRAIRE DE 85 ANS DU VOVINAM VIỆT VÕ ĐẠO DEVENU LA PATRIMOINE CULTUREL IMMATÉRIEL NATIONAL
Tự hào Vovinam được công nhận Di Sản Văn Hóa Phi Vật Thể Quốc Gia - Vovinam est fier d'être reconnu comme Patrimoine Culturel Immatériel National.Tự hào Vovinam được công nhận Di Sản Văn Hóa Phi Vật Thể Quốc Gia - Vovinam est fier d'être reconnu comme Patrimoine Culturel Immatériel National.
Vovinam được công nhận Di Sản Văn Hóa Phi Vật Thể Quốc Gia - Vovinam est reconnu comme Patrimoine Culturel Immatériel National.Vovinam được công nhận Di Sản Văn Hóa Phi Vật Thể Quốc Gia - Vovinam est reconnu comme Patrimoine Culturel Immatériel National.
PHÁT BIỂU CỦA HỘI ĐỒNG VÕ SƯ CHƯỞNG QUẢN NHÂN LỄ KỶ NIỆM 85 NĂM THÀNH LẬP MÔN PHÁI VOVINAM VIỆT VÕ ĐẠO (1938-2023) - Paroles du Conseil des Maîtres lors 85ème Anniversaire de l'École (1938-2023).PHÁT BIỂU CỦA HỘI ĐỒNG VÕ SƯ CHƯỞNG QUẢN NHÂN LỄ KỶ NIỆM 85 NĂM THÀNH LẬP MÔN PHÁI VOVINAM VIỆT VÕ ĐẠO (1938-2023) - Paroles du Conseil des Maîtres lors 85ème Anniversaire de l'École (1938-2023).
 ''CHÚC MỪNG SINH NHẬT LẦN THỨ 72 CỦA THẦY SEN - HAPPY 70th BIRTHDAY OF MASTER SEN - JOYEUX 72ème ANNIVERSAIRE DE MAITRE SEN !!!''. ''CHÚC MỪNG SINH NHẬT LẦN THỨ 72 CỦA THẦY SEN - HAPPY 70th BIRTHDAY OF MASTER SEN - JOYEUX 72ème ANNIVERSAIRE DE MAITRE SEN !!!''.
Học võ và dạy võ xưa và nay - Apprendre & Enseigner l'art martial de l'autrefois et de nos jour.Học võ và dạy võ xưa và nay - Apprendre & Enseigner l'art martial de l'autrefois et de nos jour.
Võ và truyền thống “Tôn sư trọng đạo” - L'art martial & Sa tradition “Respecter son Maître & Respecter sa voie morale”.Võ và truyền thống “Tôn sư trọng đạo” - L'art martial & Sa tradition “Respecter son Maître & Respecter sa voie morale”.
Truyền thống "Tôn Sư Trọng Đạo" - Tradition “Respecter son Maître & Respecter sa voie morale”.Truyền thống "Tôn Sư Trọng Đạo" - Tradition “Respecter son Maître & Respecter sa voie morale”.
PHÁT HÀNH BỘ TEM CHUNG VOVINAM VIỆT NAM & VÕ ẤN ĐỘ - PUBLICATION D'UNE COLLECTION COMMUNE DE TIMBRE DU VOVINAM VIETNAM & ARTS MARTIAUXINDIENS EN 2023.PHÁT HÀNH BỘ TEM CHUNG VOVINAM VIỆT NAM & VÕ ẤN ĐỘ - PUBLICATION D'UNE COLLECTION COMMUNE DE TIMBRE DU VOVINAM VIETNAM & ARTS MARTIAUXINDIENS EN 2023.
Kỷ niệm 13 năm ngày mất Chưởng môn Lê Sáng - A la 13ème Commémoration de la mort du Maitre Patriarche Lê Sáng (2010-2023).Kỷ niệm 13 năm ngày mất Chưởng môn Lê Sáng - A la 13ème Commémoration de la mort du Maitre Patriarche Lê Sáng (2010-2023).
Thông báo: Lễ Giổ Chưởng Môn Lê Sáng lần thứ 13 (2010 - 2013) - Annonce: Organisation à la 13ème Cérémonie commémorale de la mort du Maitre Patriarche LÊ SÁNG (2010 - 2013).Thông báo: Lễ Giổ Chưởng Môn Lê Sáng lần thứ 13 (2010 - 2013) - Annonce: Organisation à la 13ème Cérémonie commémorale de la mort du Maitre Patriarche LÊ SÁNG (2010 - 2013).
PHÂN ƯU CÙNG GIA ĐÌNH THÂN MẪU VS.VŨ TRỌNG BẢO - SINCÈRES CONDOLÉENCES AVEC LA FAMILLE DE LA MÈRE DE MAITRE VŨ TRỌNG BẢO.PHÂN ƯU CÙNG GIA ĐÌNH THÂN MẪU VS.VŨ TRỌNG BẢO - SINCÈRES CONDOLÉENCES AVEC LA FAMILLE DE LA MÈRE DE MAITRE VŨ TRỌNG BẢO.
DI NGÔN CỦA SÁNG TỔ NGUYỄN LỘC (1912-1960) - Les dernières paroles du Maitre Fondateur Nguyễn Lộc (1912-1960).DI NGÔN CỦA SÁNG TỔ NGUYỄN LỘC (1912-1960) - Les dernières paroles du Maitre Fondateur Nguyễn Lộc (1912-1960).
VVF thông báo về việc tổ chức Kỳ thi thăng đai cấp cao đẳng môn Vovinam Việt Võ Đạo tại Trường IVS - HN - VVF informe concernant le Passage de grade supérieur organisé au Lycée IVS de HN.VVF thông báo về việc tổ chức Kỳ thi thăng đai cấp cao đẳng môn Vovinam Việt Võ Đạo tại Trường IVS - HN - VVF informe concernant le Passage de grade supérieur organisé au Lycée IVS de HN.
"CÕNG RẮN CẮN GÀ NHÀ - “Qu'il est plus aigu que la dent d'un serpent D'avoir un enfant ingrat"."CÕNG RẮN CẮN GÀ NHÀ - “Qu'il est plus aigu que la dent d'un serpent D'avoir un enfant ingrat".
''GIẬU ĐỔ BÌM LEO - When the tree is fallen, everyone run to it with his axe - Lorsque l'arbre est tombé , tout le monde court à elle avec sa hache''.''GIẬU ĐỔ BÌM LEO - When the tree is fallen, everyone run to it with his axe - Lorsque l'arbre est tombé , tout le monde court à elle avec sa hache''.
Luật nhân quả đối với người “ác khẩu” - The law of Karma with an "evil tongue" person - La loi du Karma avec la "personne à la mauvaise langue".Luật nhân quả đối với người “ác khẩu” - The law of Karma with an "evil tongue" person - La loi du Karma avec la "personne à la mauvaise langue".
''Ăn cháo đá bát - Bite the hand that feeds - La fête passée, adieux le Saint''.''Ăn cháo đá bát - Bite the hand that feeds - La fête passée, adieux le Saint''.
LÒNG TỰ TRỌNG - RESPECT DE SOI.LÒNG TỰ TRỌNG - RESPECT DE SOI.

Thống kê

Số lượt truy cập 1.784.035
Tổng số Thành viên 91
Số người đang xem 16
TIẾP BƯỚC SÁNG TỔ - VOVINAM BÀ RỊA & VŨNG TÀU - SUR LES TRACES DU MAITRE FONDATEUR.

Đăng ngày: 28/07/2020 21:55
TIẾP BƯỚC SÁNG TỔ - VOVINAM BÀ RỊA & VŨNG TÀU - SUR LES TRACES DU MAITRE FONDATEUR.
    "Một cá nhân chẳng là gì cả, dù giỏi đến đâu cũng chỉ làm được một phần công việc, cái chính là phải biết sử dụng năng lực của những tài năng chung quanh, cho dù trong số đó không có ai phi thường nhưng nếu cùng chung sức chung lòng theo đuổi một mục đích thì sẽ thành công..."-"Nếu phô trương mà không làm thì không được việc, nhưng nếu làm mà không có phô trương để gây thanh thế thì không có thế mà làm"-"Phải sống hòa đồng với mọi người, sẵn sàng tiếp thu ý kiến của người khác, vì người dở nhất cũng có điểm hay, người hay nhất vẫn có điểm sai, trăm điều ghi cũng có một điều sót..." - "Vovinam luôn trung thành với mục tiêu của mình là phục vụ xã hội, đào tạo những con người tốt về cả thể xác lẫn tâm hồn. Khi con người đã có ý thức luôn tự hoàn thiện tất yếu sẽ tránh được những thói hư tật xấu, những sa ngã trong cuộc sống. Xã hội có nhiều con người tốt cũng sẽ tốt, cũng như khi có nhiều điểm sáng thì bóng tối sẽ tự tiêu tan. Bước vào thế kỷ 21, với mong muốn góp phần xây dựng một nền võ đạo chung cho nhân loại, Vovinam sẽ tiến từ Việt Võ Đạo tới Nhân Võ Đạo. Đây là một lý tưởng hoàn toàn mang tinh thần phục vụ, cống hiến cho nhân loại, một nhân tố hòa hợp, gắn bó bằng tâm thức yêu thương, hào hiệp chứ không phải sự chinh phục, áp đặt, đồng hóa. Chân giá trị của "Võ đạo" là tính chất nhân bản : do con người, vì con người, phát triển và phục vụ con người...Vovinam như một biển lớn thu nạp được tất cả mọi mạch nguồn từ các nơi đổ về, bất kể phẩm chất và số lượng của mạch nguồn đó ra sao, sau đó chuyển hóa thành nước biển trong sạch. Trích "Hồi ký Chưởng Môn Lê Sáng".


VOVINAM - VIỆT VÕ ĐẠO

BÀ RỊA - VŨNG TÀU

1. Vài nét về tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu

          Là tỉnh ven biển thuộc miền Đông Nam bộ, vùng đất Bà Rịa, Vũng Tàu được người Việt di cư đến khai hoang, định cư sớm nhất ở Nam Bộ[1]. Quá trình hình thành và phát triển của Bà Rịa - Vũng Tàu trải qua gần 400 năm, kể từ thỏa ước năm 1622 chúa Nguyễn Phúc Nguyên với vua Chân Lạp Chey Chetta II cho phép những nhóm cư dân Việt đầu tiên được khai phá xứ Mô Xoài[2]. Cùng với sự biến thiên của lịch sử, địa danh và địa giới của vùng đất này đã có nhiều thay đổi. Sau nhiều lần tách nhập và đổi tên, ngày 12 tháng 8 năm 1991 tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu được thành lập. Hiện nay, Bà Rịa - Vũng Tàu có 2 thành phố trực thuộc tỉnh là TP. Vũng Tàu và TP. Bà Rịa, thị xã Phú Mỹ và 5 huyện bao gồm Châu Đức, Côn Đảo, Đất Đỏ, Long Điền, Xuyên Mộc.

Dinh Cô - Biển Long Hải - Bà Rịa.

         Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu là một trong những trung tâm du lịch hàng đầu của cả nước với những bãi biển đẹp, những khu du lịch lớn và đặc biệt Côn Đảo - một địa danh gắn liền với di tích lịch sử nhà tù Côn Đảo, Khu di tích Chuồng Cọp, nghĩa trang Hàng Dương,….

Bãi trước và bãi sau TP.Vũng Tàu.

2. Những chặng đường phát triển

2.1. Giai đoạn trước năm 1975

      Trước năm 1975, chính quyền Sài Gòn chia Bà Rịa - Vũng Tàu thành 2 đơn vị hành chánh là thị xã Vũng Tàu và tỉnh Phước Tuy.

       Tại thị xã Vũng Tàu, vào đầu năm 1971 được sự đồng ý của VS Trần Huy Phong và sự hỗ trợ của ông Lê Quang Quới, HLV Trịnh Thế Hùng khai giảng Võ đường Quân Vận - số 39 Nguyễn Tri Phương - nay là Khu nhà 5 tầng, đường Lê Hồng Phong, phường 7, TP. Vũng Tàu. Sau đó, VS Trần Huy Phong cử HLV Nguyễn Điện (hiện đang sinh sống tại Pháp) tham gia huấn luyện cùng HLV Trịnh Thế Hùng. Thời gian sau, võ đường bổ sung thêm HLV Trần Ngọc Thơ và HLV Hoàng Việt Quý.

       Một số môn sinh trưởng thành từ võ đường này vẫn đang tham gia huấn luyện như VS Trần Văn Thọ (hoạt động tại Bà Rịa - Vũng Tàu), VS Trần Thị Bảy (học trò của VS Nguyễn Điện) định cư tại Mỹ,… Một số môn sinh đã nghỉ sinh hoạt như HLV Lương Song (từ năm 1990), VS Trần Ngọc Sơn (từ năm 2014).

       Tiếp theo, Võ đường ở Ngã tư Giếng Nước (nay là đường Phạm Hồng Thái, phường 7, TP. Vũng Tàu) ra đời cuối năm 1972 do HLV Tạ Dung phụ trách.

      Năm 1973, VS Phan Quỳnh, các HLV Nguyễn Văn Vang, Nguyễn Gia Đức, Nguyễn Điện, Nguyễn Trung Thành, Nguyễn Tiến Hóa, Huỳnh Lâm, Trương Quang Ấn (Giỏi), Hoàng Việt Quý, Nguyễn Mạnh Tiến, Huỳnh Văn Sanh, Nguyễn Văn Sết, Trần Thiện Cơ, Đỗ Kim Lân, Trần Văn Huế, Nguyễn Thế Tài, Daniel (học trò HLV Nguyễn Điện), Đinh Quý Lợi, v.v. huấn luyện tự vệ Vovinam cho học viên Chương trình cách mạng hành chánh tại Trung tâm Chí Linh.

      Khoảng giữa năm 1973, tại Sân vận động Lam Sơn (đường Lê Lợi, phường 1, TP. Vũng Tàu) HLV Tạ Dung, Thái Quý Hưng, Nguyễn Chánh Tứ, Trần Văn Nhiêu mở lớp giảng dạy. Năm 1974, HLV Hoàng Việt Quý mở lớp tại Trung học Vũng Tàu (bên hông Nhà thờ lớn Vũng Tàu)…

      Tại tỉnh Phước Tuy, năm 1972, võ đường Ty Thanh niên (thị xã Bà Rịa) do ông Đặng Đức Nhâm (Trưởng Ty Thanh niên tỉnh Phước Tuy) - Chuẩn hồng đai danh dự - làm Quản đốc, HLV gồm Lê Thanh Liêm và Quách Hữu Thạnh.

       Võ đường Giáo xứ Tân Phước, xã Phước Tỉnh (quận Long Điền) do VS Lưu Thăng và HLV Quách Hữu Thạnh hướng dẫn. Một trong những môn sinh của lớp đầu tiên nơi đây đến nay vẫn còn tham gia huấn luyện là võ sư Bùi Đức Tuyên. 

2.2. Giai đoạn sau năm 1975

       So với các địa phương khác trong tỉnh, thành phố Bà Rịa là địa phương có phong trào Vovinam được khôi phục sớm nhất.

Những võ sư, huấn luyện viên thời kỳ tái lập phong trào sau năm 1975.

        Vào năm 1976, CLB thị xã Bà Rịa (nay là CLB Vovinam Trung tâm Văn hóa, Thông tin và Thể thao TP. Bà Rịa) do VS Huỳnh Đình Long đứng ra chiêu sinh, mở lớp.

        Hiện nay tại TP. Bà Rịa có 02 câu lạc bộ đang hoạt động do VS Mai Chí Thọ làm Cụm trưởng.

       Tại thành phố Vũng Tàu, CLB Nhà Thiếu nhi Đặc khu Vũng Tàu - Côn Đảo (nay là CLB Vovinam - Việt Võ Đạo Nhà Thiếu nhi tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu) số 30 Quang Trung, phường 1, TP. Vũng Tàu do HLV Trần Ngọc Sơn (học trò của VS Trịnh Thế Hùng) phụ trách từ năm 1981. Cùng tham gia xây dựng phong trào nơi đây trong những năm đầu còn có các HLV Trần Thị Bảy, Lương Song, Trần Văn Thọ, Huỳnh Văn Kiệt, Nguyễn Văn Sáng, v.v. Năm 1988, sau khi mở lớp tại Khu 5 tầng “Vietsovpetro” dành cho học viên người Nga, VS Trần Ngọc Sơn đã chuyển giao nhiệm vụ cho VS Trần Thị Bảy. Địa điểm này sau đó lần lượt được HLV Ngô Hoàng Hải (1990), HLV Vũ Đức Thanh Châu (1991), HLV Lương Trung Trần Thành Nhân (1992) phụ trách.  

Ban huấn luyện Vovinam Nhà Thiếu nhi Bà Rịa-Vũng Tàu thời kỳ 1984-1993.

        Tại đây, HLV Lương Trung Trần Thành Nhân và cùng các HLV Đào Kim Tùng, Nguyễn Văn Tài tham gia huấn luyện các lớp năng khiếu và các vận động viên đội tuyển tham gia giải toàn quốc.

Chưởng môn Lê Sáng phát biểu khai mạc Giải Vovinam Bà Rịa-Vũng Tàu mở rộng lần 2 năm 1993.

       Năm 1993, sau sự cố va chạm với CLB Sa Long Cương tại Nhà Thiếu nhi, các HLV đều nghỉ sinh hoạt, chỉ còn lại HLV Vũ Đức Thanh Châu duy trì bộ môn. Năm 1994, Chưởng môn Lê Sáng cử VS Nguyễn Văn Sen, Nguyễn Văn Vang, Thái Quý Hưng đến trao đổi với Giám đốc Nhà Thiếu nhi là cô Nguyễn Ngọc Ánh và giao bộ môn Vovinam cho HLV Vũ Đức Thanh Châu. Tuy nhiên, do bận học nên HLV Vũ Đức Thanh Châu ủy quyền phụ trách lại cho VS Trần Ngọc Sơn.

 

Ban Trọng tài Giải Vovinam Việt Võ Đạo Bà Rịa-Vũng Tàu lần 2 năm 1993.

        Năm 1998, HLV Vũ Đức Thanh Châu trở về phụ trách bộ môn Vovinam Nhà Thiếu nhi thay cho VS Trần Ngọc Sơn chuyển sinh hoạt về CLB Vovinam Sở Thể dục Thể thao tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. Năm 2004, VS Trần Ngọc Sơn, chuyển CLB Vovinam Sở Thể dục Thể thao về Nhà Văn hóa Thanh niên tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu.

       Năm 2013, Nhà Thiếu nhi ra Quyết định chính thức thành lập CLB Vovinam Nhà Thiếu nhi tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu.

         Hiện nay tại TP. Vũng Tàu có 12 CLB đang hoạt động.

       Tại thị xã Phú Mỹ, CLB Vovinam Trung tâm Văn hóa, Thông tin và Thể thao huyện Tân Thành do VS Châu Thanh Trường mở lớp từ năm 1998. VS Châu Thanh Trường nghỉ sinh hoạt năm 2016 và giao lại cho HLV Võ Ngọc Trà.  

        Ngày 12/4/2018, huyện Tân Thành được nâng lên thị xã và chuyển thành thị xã Phú Mỹ, từ đó CLB Vovinam Trung tâm Văn hóa, Thông tin và Thể thao huyện Tân Thành được đổi tên thành CLB Vovinam Trung tâm Văn hóa, Thông tin và Thể thao thị xã Phú Mỹ. Hiện nay tại thị xã Phú Mỹ có 13 CLB đang hoạt động, HLV Võ Ngọc Trà (Hoàng đai III) phụ trách Cụm trưởng.

Các võ sinh thị xã Phú Mỹ dự thi cấp Sơ đẳng, tháng 3-2019 tại CLB Núi Dinh.

       Tại huyện Long Điền, CLB Vovinam huyện Long Điền thuộc Phòng Văn hóa, Thông tin và Thể thao huyện Long Điền do VS Bùi Đức Tuyên mở lớp từ năm 1980. Đến nay, phong trào lan tỏa và có 5 CLB đang hoạt động. VS Phạm Ngọc Thanh được giao nhiệm vụ Cụm trưởng.

Kỷ niệm 35 năm Vovinam huyện Long Điền 1980-2015.

       Tại huyện Châu Đức, CLB Vovinam thuộc Trung tâm Văn hóa, Thông tin và Thể thao huyện Châu Đức do VS Trần Văn Thọ, phụ trách mở lớp từ năm 2009.

       Hiện có 2 CLB đang hoạt động, VS Trần Văn Thọ là Cụm trưởng.

       Tại huyện Xuyên Mộc, CLB Vovinam thuộc Trung tâm Văn hóa Thể thao huyện Xuyên Mộc do VS Trần Anh Vũ phụ trách mở lớp từ năm 2006 và là Cụm trưởng. Ở đây, hiện có 5 CLB đang hoạt động.

      Tại huyện Côn Đảo, CLB Vovinam ra đời từ năm 2006 do cụm trưởng, VS Huỳnh Đình Long mở lớp.

Lớp tập Vovinam tại huyện Côn Đảo.

      Tại huyện Đất Đỏ, Câu lac bộ Vovinam thuộc Trung tâm Văn hóa học tập cộng đồng thị trấn Phước Hải, huyện Đất Đỏ do VS Trần Ngọc Phước xây dựng từ năm 2019.

       Phong trào Vovinam đã có mặt trên tất cả các huyện, thị, thành phố của tỉnh nhà. Số lượng môn sinh tham gia khá đông. Tuy ở một số huyện như Côn Đảo và Đất Đỏ, môn sinh còn ít nhưng bước đầu đã tạo được nền móng cơ bản để phong trào có điều kiện phát triển.

 

BẢN THỐNG KÊ SỐ LƯỢNG MÔN SINH, HLV, VÕ SƯ

BÀ RỊA - VŨNG TÀU

(Tính đến đầu tháng 01 năm 2020)

STT

Thành phố, thị xã, quận huyện

Số lượng CLB

Hoàng đai I trở xuống

Hoàng đai II, III

Chuẩn hồng đai trở lên

Cộng

Ghi chú

1

TP. Vũng Tàu

12

700

18

9

727

 

2

TP. Bà Rịa

2

147

8

2

157

 

3

Thị xã Phú Mỹ

13

655

5

3

663

 

4

Huyện Long Điền

5

228

8

4

240

 

5

Huyện Châu Đức

2

72

1

2

75

 

6

Huyện Xuyên Mộc

5

209

2

1

212

 

7

Huyện Côn Đảo

1

32

4

2

38

 

8

Huyện Đất Đỏ

1

15

1

1

17

 

 

Tổng cộng

41

2.058

47

23

2.129

 

        Ngoài công tác phát triển phong trào, bộ môn Vovinam Bà Rịa – Vũng Tàu còn chú trọng đến việc quảng bá như thường xuyên biểu diễn phục vụ các lễ hội tại địa phương. Đặc biệt, vào tháng 6/2001, đoàn Vovinam Bà Rịa - Vũng Tàu do VS Trần Ngọc Sơn và 5 HLV đã cùng đoàn Thể thao Việt Nam tham dự Đại hội Thể thao thiện chí khu vực sông Mekong tổ chức tại tỉnh Nakhon Phanom (Đông bắc Thái Lan).

Vovinam Bà Rịa- Vũng Tàu tham dự Đại hội Thể thao Thiện chí - Khu vực sông Mekong (Nakhon Phanom, tháng 6-2001).

        Bên cạnh đó, các hoạt động nâng cao chất lượng phong trào vẫn là tiêu chí được các câu lạc bộ quan tâm. Các kỳ thi thăng đai, thăng cấp được tổ chức thường xuyên. Các giải đấu trong phạm vi toàn tỉnh để tuyển chọn VĐV và góp mặt tại các giải đấu trong khu vực Đông Nam Bộ, quốc gia được tổ chức định kỳ, thu hút đông đảo môn sinh tham gia.

       Bộ môn Vovinam Bà Rịa – Vũng Tàu còn tham gia vào hoạt động của môn phái như đăng cai một số giải đấu trên phạm vi toàn quốc, tổ chức hội nghị,…. Từ ngày 4 đến 8/6/2000 Sở Thể dục Thể thao và Bộ môn Vovinam Bà Rịa - Vũng Tàu đăng cai tổ chức Hội nghị chuyên môn toàn quốc, đón tiếp gần 80 VS, HLV nhiều tỉnh, thành, ngành tham dự. Đây là hoạt động mang ý nghĩa thiết thực bởi qua giao lưu, trao đổi sẽ giúp cho đơn vị đăng cai tăng cường sự hiểu biết lẫn nhau về nhiều mặt và tạo sự thân thiện, gắn bó.

3. Hội Vovinam tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu và những thành quả

3.1. Hội Vovinam tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu nhiệm kỳ I (2011- 2015)

      Bằng những nỗ lực và lòng nhiệt huyết của đội ngũ VS và HLV, phong trào Vovinam ngày càng được quảng bá rộng rãi và hoạt động có chất lượng. Ngày 07/7/2011 UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đã cho phép thành lập Hội Vovinam tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu theo Quyết định số 1505/QĐ/UBND. Đại hội được tổ chức vào ngày 27/8/2011 tại TP. Vũng Tàu. Ban chấp hành Hội Vovinam tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu nhiệm kỳ I (2011 - 2015) gồm:

- Chủ tịch: VS Bùi Đức Tuyên.

- Phó chủ tịch: VS Vũ Đức Thanh Châu.

- Phó chủ tịch: Ô.  Đặng Văn Cường.

- Tổng thư ký: VS Nguyễn Đức Truy.

- Ủy viên: VS Huỳnh Đình Long, Trần Văn Thọ, Châu Thanh Trường.

Đại hội thành lập Hội Vovinam tinh BRVT, nhiệm kỳ 2011-2015.

 3.2. Hội Vovinam tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu nhiệm kỳ II (2016- 2020)

      Đại hội Hội Vovinam tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu nhiệm kỳ II (2016 - 2020) được tiến hành ngày 25/9/2016 tại Hội trường Công đoàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu (số 04 Trần Hưng Đạo, phường 2, TP Vũng Tàu) theo Quyết định số 327 ngày 25/7/2016 của UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. Đại hội đã bầu Ban chấp hành Hội nhiệm kỳ II (2016 - 2020) gồm:

- Chủ tịch: VS Vũ Đức Thanh Châu.

- Phó chủ tịch: VS Trần Văn Thọ.

- Phó chủ tịch: HLV Nguyễn Văn Thanh.

- Tổng thư ký: VS Vũ Mạnh Hùng.

- Trưởng ban Kiểm tra: VS Lê Hòa Hợp.

- Ủy viên: VS Huỳnh Đình Long, Tăng Hồng Bắc, Nguyễn Hùng, Trần Anh Vũ, Mai Chí Thọ, Phạm Ngọc Thanh, HLV Phạm Thị Bích Ngọc (Kế toán/Thủ quỹ), Trần Ngọc Phước, Võ Ngọc Trà, ông Trần Văn Thủy.

Ban chấp hành Hội Vovinam Bà Rịa-Vũng Tàu nhiệm kỳ II (2016-2020).

3.3. Thành quả

     Giai đoạn trước năm 2000, hoạt động thi đấu tại các giải khu vực và toàn quốc có phần trầm lắng, ít sôi nổi. Thành tích nổi bật qua một số giải đấu từ năm 1992 đến 1997 như sau:

      Năm 1992, Giải vô địch Vovinam Miền Đông Nam Bộ được tổ chức tại Sông Bé, nay là tỉnh Bình Dương đạt thành tích 02 HCĐ.

      Năm 1993, Giải vô địch Vovinam Miền Đông Nam bộ, tổ chức tại Nhà Thiếu nhi tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đạt thành tích 04 HCV, 03 HCB, 05 HCĐ.

      Từ năm 1994 đến năm 1996, Bộ môn không tham gia giải.

     Đến năm 1997 tham dự Giải vô địch Vovinam toàn quốc tại Nhà thi đấu Phan Đình Phùng, TP.HCM đoạt 2 HCV, 1 HCB, 3 HCĐ.

     Từ sau khi thành lập Hội Vovinam tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu, phong trào đã có sự khởi sắc và một số vận động viên của đội tuyển tham dự nhiều giải đấu trong nước, khu vực và thế giới. Thành tích qua một số năm gần đây:

     Năm 2010, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đăng cai tổ chức Giải Vovinam trẻ toàn quốc lần thứ VII tại Nhà thi đấu TDTT Vietsovpetro TP. Vũng Tàu và giành 4 HCV, 2 HCB, 5 HCĐ, xếp thứ 4 toàn đoàn.

- Giải Vovinam Sinh viên toàn quốc lần thứ II – 2019 đạt 4 HCV, 1 HCĐ.

- Giải vô địch Vovinam toàn quốc lần thứ 26 – 2019 giành 2 HCV, 4 HCB và 2 HCĐ, xếp vị trí thứ 6.

- Giải Vovinam Học sinh toàn quốc tranh Cúp Milo lần III – 2019 đạt 1 HCV, 1 HCB, 8 HCĐ.

- Giải Vovinam trẻ toàn quốc lần thứ XVII – 2019 giành 2 HCV, 1 HCB, 4 HCĐ.

- Giải vô địch Vovinam các đội mạnh toàn quốc lần thứ X – 2019 đạt 1 HCV, 4 HCB, 3 HCĐ.

- Giải vô địch Vovinam các đội mạnh toàn quốc lần thứ XI – 2020 đạt thành tích 2 HCV, 1 HCB, 5 HCĐ.

          Đội tuyển Vovinam Bà Rịa – Vũng Tàu đã đóng góp vào đội tuyển Vovinam quốc gia những vận động viên xuất sắc tham gia các giải đấu thế giới và Đông Nam Á đạt thành tích cao như:

- Huỳnh Thị Kim Tuyền - HCV Giải vô địch Vovinam Thế giới lần I - 2009,  bài Song dao pháp.

- Phan Thị Bích Ngọc - HCB Giải vô địch Vovinam Đông Nam Á - 2011, bài Long hổ quyền - HCB Giải vô địch Vovinam Đông Nam Á 2013, bài Tinh hoa lưỡng nghi kiếm pháp.

- Bùi Ngọc Sơn - HCV hạng 51 kg, Giải vô địch Vovinam Đông Nam Á - 2015

        Ngoài ra, còn có một số vận động viên xuất sắc khác tham gia vào đội tuyển quốc gia như Ngô Thành Đạt, Trần Quang Minh, Phan Trọng Nghĩa, Nguyễn Nhất Sinh, Phan Phi Long, Ngô Thành Chương, Nguyễn Hùng, Bùi Gia Đại, Nguyễn Thị Sương… Huấn luyện cho vận động viên tham gia đội tuyển quốc gia là VS Vũ Đức Thanh Châu, VS Bùi Huỳnh Giang, VS Vũ Mạnh Hùng tham gia huấn luyện từ năm 2019 thay VS Vũ Đức Thanh Châu.

Một số VĐV Bà Rịa-Vũng Tàu đạt thành tích cao.

         Sau gần 45 năm kể từ khi tái lập môn phái vào năm 1976, bộ môn Vovinam tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đã trải qua nhiều thử thách. Có những thời điểm bộ môn gặp nhiều khó khăn về nguồn lực do những điều kiện khách quan nhưng với những tình cảm đặc biệt dành cho môn phái[3], tất cả VS, HLV đều cố gắng chung tay xây dựng, phát triển lớp tập, tận tâm, liên tục gắn bó với phong trào.

       Bên cạnh đó, bộ môn luôn đón nhận sự quan tâm của các đơn vị phối hợp, của những cá nhân tâm huyết, nhiệt tình hỗ trợ, tạo điều kiện để bộ môn phát triển. Để tri ân, môn phái trao tặng đai danh dự cho bà Nguyễn Ngọc Ánh (Giám đốc Nhà Thiếu nhi tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, Hồng đai danh dự năm 2005), ông Trần Hữu Đức (Trưởng phòng Nghiệp vụ Sở Thể dục Thể thao tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, Hồng đai danh dự năm 2005), ông Nguyễn Văn Tính (Trưởng phòng Văn hóa, Thông tin và Thể thao huyện Long Điền, Hoàng đai III danh dự năm 2005), v.v….

         Với những thành quả đạt được, song song với việc củng cố chất lượng, Hội Vovinam Bà Rịa - Vũng Tàu nhiệm kỳ 2016 - 2020 đặt mục tiêu mở rộng phong trào đến huyện Đất Đỏ (đã hoàn thành chỉ tiêu này trong năm 2019), tiếp tục đưa phong trào vào trường học, chú trọng giáo dục đạo đức cho môn sinh, từng bước nâng cao thành tích ở các giải thi đấu quốc gia…

                                                   Hội Vovinam tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

                                                                           07/2020[1] UBND tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu , Địa chí Bà Rịa – Vũng Tàu, nxb Khoa học xã hội, Hà Nội, 2005, trang 20

[3] có VS chẳng quản ngại đường sá xa xôi, mỗi ngày đi xe gắn máy vượt trên 60km (đi, về) để đến với các môn sinh.

 

DESIGN BY HLV.NGÔ CHÍ HIỀN - VVN NTL PHÚ THỌ.| Chia sẻ |
THẢO LUẬN  
   dụng cụ võ phục rikaido đắk lắk
mua võ phục vovinam tốt nhất tại võ phục cao cấp Thời gian: 11:42 11/10/2020
Người gửi: rikaidoshopdaklak
Đánh giá: Rank
Ý KIẾN CỦA BẠN  
  Hãy đăng nhập để thảo luận
  Tin cùng loại cũ hơn
TIẾP BƯỚC SÁNG TỔ - VOVINAM THANH HÓA - SUR LES TRACES DU MAITRE FONDATEUR - VOVINAM THANH HÓA (Part 1).
TIẾP BƯỚC SÁNG TỔ - VOVINAM THANH HÓA - SUR LES TRACES DU MAITRE FONDATEUR - VOVINAM THANH HÓA (Part 2).
TIẾP BƯỚC SÁNG TỔ - VOVINAM BÌNH DƯƠNG PROVINCE SUR LES TRACES DU MAITRE FONDATEUR.
TIẾP BƯỚC SÁNG TỔ - VOVINAM CẦN THƠ - SUR LES TRACES DU MAITRE FONDATEUR - VOVINAM CẦN THƠ.
"TIẾP BƯỚC SÁNG TỔ - VOVINAM QUẢNG BÌNH" - "SUR LES TRACES DU MAITRE FONDATEUR - VOVINAM QUẢNG BÌNH".
TIẾP BƯỚC SÁNG TỔ - VOVINAM AN GIANG - SUR LES TRACES DU MAITRE FONDATEUR - VOVINAM AN GIANG.
TIẾP BƯỚC SÁNG TỔ - "VOVINAM BẾN TRE" - "SUR LES TRACES DU MAITRE FONDATEUR - "VOVINAM BẾN TRE".
TIẾP BƯỚC SÁNG TỔ - "VOVINAM QUẢNG NINH" - "SUR LES TRACES DU MAITRE FONDATEUR - "VOVINAM QUẢNG NINH".
TIẾP BƯỚC SÁNG TỔ - "VOVINAM ĐÀ LẠT - LÂM ĐỒNG" - "SUR LES TRACES DU MAITRE FONDATEUR - "VOVINAM ĐÀ LẠT - LÂM ĐỒNG".
TIẾP BƯỚC SÁNG TỔ - "NGƯỜI NGỒI ĐÓ" - SUR LES TRACES DU MAITRE FONDATEUR - "IL ÉTAIT ASSIS LÀ".

VOVINAM - VIỆT VÕ ĐẠO

Câu Lạc Bộ Nhà Tập Luyện TDTT Phú Thọ

Địa chỉ : 219 Lý Thường Kiệt, P.15, Q.11, TP.HCM

 Tel : 0913.833.760 -Không biết ngượng- Email BBT : vvnphutho@gmail.com

Website: www.vovinam.divivu.com Hoặc: http://vovinam.phutho.vn