Hôm nay, ngày 13/06/2024
VĂN ÔN - VÕ LUYỆN - TÔN SƯ TRỌNG ĐẠO - BÀN TAY THÉP VỚI TRÁI TIM TỪ ÁI

GIỚI THIỆU

LIÊN KẾT WEBSITE

Tin mới đăng

T/B: Lễ tưởng niệm Sáng tổ Nguyễn Lộc LT64 (1960-2024) - Lễ công bố tân Chánh Chưởng Quản - Lễ thăng đai các Tân Khoa Hồng Đai 2024 - Annonce: La 64 Commémoration du Maitre Fondateur Nguyen Loc.T/B: Lễ tưởng niệm Sáng tổ Nguyễn Lộc LT64 (1960-2024) - Lễ công bố tân Chánh Chưởng Quản - Lễ thăng đai các Tân Khoa Hồng Đai 2024 - Annonce: La 64 Commémoration du Maitre Fondateur Nguyen Loc.
THÔNG BÁO CỦA HĐVSCQ MÔN PHÁI - ANNONCE DU CONSEIL DES MAITRES DE L'ÉCOLE THÔNG BÁO CỦA HĐVSCQ MÔN PHÁI - ANNONCE DU CONSEIL DES MAITRES DE L'ÉCOLE
Võ sư Trần Văn Mỹ - tân Chánh Chưởng quản Hội đồng Võ sư Chưởng quản Môn phái Vovinam Việt Võ Đạo - Maitre Tran Van My voté le Chef du Conseil des Maitres.Võ sư Trần Văn Mỹ - tân Chánh Chưởng quản Hội đồng Võ sư Chưởng quản Môn phái Vovinam Việt Võ Đạo - Maitre Tran Van My voté le Chef du Conseil des Maitres.
Liên đoàn Vovinam Cần Thơ tưởng niệm cố võ sư Nguyễn Văn Nhàn - Fédération Vovinam Cần Thơ commémore le Maitre Nguyễn Văn Nhàn.  Liên đoàn Vovinam Cần Thơ tưởng niệm cố võ sư Nguyễn Văn Nhàn - Fédération Vovinam Cần Thơ commémore le Maitre Nguyễn Văn Nhàn.
TRỜI ĐẤT THẦY MẤT THẬT RỒI SAO THẦY - OH DIEU, MAITRE EST VRAIMENT PERDU, MAITRE TRUNG ĐẠO_NGUYỄN VĂN NHÀN !TRỜI ĐẤT THẦY MẤT THẬT RỒI SAO THẦY - OH DIEU, MAITRE EST VRAIMENT PERDU, MAITRE TRUNG ĐẠO_NGUYỄN VĂN NHÀN !
Cáo phó - Phân ưu - Tiểu sử thầy Trung Đạo - Nguyễn Văn Nhàn (13-7-1950 & 25-2-2024).- Annonce du décès - Condoléances - Biographie du Maitre Trung Đạo_Nguyễn Văn Nhàn (13-7-1950 & 25-2-2024).Cáo phó - Phân ưu - Tiểu sử thầy Trung Đạo - Nguyễn Văn Nhàn (13-7-1950 & 25-2-2024).- Annonce du décès - Condoléances - Biographie du Maitre Trung Đạo_Nguyễn Văn Nhàn (13-7-1950 & 25-2-2024).
Kỷ niệm 10 năm gắn bó với Vovinam FPT Greenwich Việt Nam (2013 - 2023) - Honorer mon 10ème Anniversaire attachant avec Vovinam FPT Greenwich VietNam (2013 - 2023).Kỷ niệm 10 năm gắn bó với Vovinam FPT Greenwich Việt Nam (2013 - 2023) - Honorer mon 10ème Anniversaire attachant avec Vovinam FPT Greenwich VietNam (2013 - 2023).
Tận tâm tận lực lan tỏa Vovinam - Dédié à la diffusion du Vovinam. Tận tâm tận lực lan tỏa Vovinam - Dédié à la diffusion du Vovinam.
KHAI MẠC GIẢI VÔ ĐỊCH VOVINAM THẾ GIỚI LẦN 7 - 2023 - OUVERTURE DU 7ème CHAMPIONNAT MONDIAL DU VOVINAM EN 2023.KHAI MẠC GIẢI VÔ ĐỊCH VOVINAM THẾ GIỚI LẦN 7 - 2023 - OUVERTURE DU 7ème CHAMPIONNAT MONDIAL DU VOVINAM EN 2023.
GIẢI VÔ ĐỊCH VOVINAM THẾ GIỚI LẦN VII NĂM 2023 - The 7th WVVF World Vovinam Championships 2023.GIẢI VÔ ĐỊCH VOVINAM THẾ GIỚI LẦN VII NĂM 2023 - The 7th WVVF World Vovinam Championships 2023.
TRI ÂN 20-11 "THẦY TÔI & NGHIỆP VÕ" - A la gratitude de la Journée des Enseignants Vietnamiens du 20 Novembre "Notre Maître & Sa carrière d'arts martiaux".TRI ÂN 20-11 "THẦY TÔI & NGHIỆP VÕ" - A la gratitude de la Journée des Enseignants Vietnamiens du 20 Novembre "Notre Maître & Sa carrière d'arts martiaux".
HÀNH TRÌNH 85 NĂM VOVINAM VIỆT VÕ ĐẠO TRỞ THÀNH DI SẢN VĂN HÓA PHI VẬT THỂ QUỐC GIA - L'ITINÉRAIRE DE 85 ANS DU VOVINAM VIỆT VÕ ĐẠO DEVENU LA PATRIMOINE CULTUREL IMMATÉRIEL NATIONALHÀNH TRÌNH 85 NĂM VOVINAM VIỆT VÕ ĐẠO TRỞ THÀNH DI SẢN VĂN HÓA PHI VẬT THỂ QUỐC GIA - L'ITINÉRAIRE DE 85 ANS DU VOVINAM VIỆT VÕ ĐẠO DEVENU LA PATRIMOINE CULTUREL IMMATÉRIEL NATIONAL
Tự hào Vovinam được công nhận Di Sản Văn Hóa Phi Vật Thể Quốc Gia - Vovinam est fier d'être reconnu comme Patrimoine Culturel Immatériel National.Tự hào Vovinam được công nhận Di Sản Văn Hóa Phi Vật Thể Quốc Gia - Vovinam est fier d'être reconnu comme Patrimoine Culturel Immatériel National.
Vovinam được công nhận Di Sản Văn Hóa Phi Vật Thể Quốc Gia - Vovinam est reconnu comme Patrimoine Culturel Immatériel National.Vovinam được công nhận Di Sản Văn Hóa Phi Vật Thể Quốc Gia - Vovinam est reconnu comme Patrimoine Culturel Immatériel National.
PHÁT BIỂU CỦA HỘI ĐỒNG VÕ SƯ CHƯỞNG QUẢN NHÂN LỄ KỶ NIỆM 85 NĂM THÀNH LẬP MÔN PHÁI VOVINAM VIỆT VÕ ĐẠO (1938-2023) - Paroles du Conseil des Maîtres lors 85ème Anniversaire de l'École (1938-2023).PHÁT BIỂU CỦA HỘI ĐỒNG VÕ SƯ CHƯỞNG QUẢN NHÂN LỄ KỶ NIỆM 85 NĂM THÀNH LẬP MÔN PHÁI VOVINAM VIỆT VÕ ĐẠO (1938-2023) - Paroles du Conseil des Maîtres lors 85ème Anniversaire de l'École (1938-2023).
 ''CHÚC MỪNG SINH NHẬT LẦN THỨ 72 CỦA THẦY SEN - HAPPY 70th BIRTHDAY OF MASTER SEN - JOYEUX 72ème ANNIVERSAIRE DE MAITRE SEN !!!''. ''CHÚC MỪNG SINH NHẬT LẦN THỨ 72 CỦA THẦY SEN - HAPPY 70th BIRTHDAY OF MASTER SEN - JOYEUX 72ème ANNIVERSAIRE DE MAITRE SEN !!!''.
Học võ và dạy võ xưa và nay - Apprendre & Enseigner l'art martial de l'autrefois et de nos jour.Học võ và dạy võ xưa và nay - Apprendre & Enseigner l'art martial de l'autrefois et de nos jour.
Võ và truyền thống “Tôn sư trọng đạo” - L'art martial & Sa tradition “Respecter son Maître & Respecter sa voie morale”.Võ và truyền thống “Tôn sư trọng đạo” - L'art martial & Sa tradition “Respecter son Maître & Respecter sa voie morale”.
Truyền thống "Tôn Sư Trọng Đạo" - Tradition “Respecter son Maître & Respecter sa voie morale”.Truyền thống "Tôn Sư Trọng Đạo" - Tradition “Respecter son Maître & Respecter sa voie morale”.
PHÁT HÀNH BỘ TEM CHUNG VOVINAM VIỆT NAM & VÕ ẤN ĐỘ - PUBLICATION D'UNE COLLECTION COMMUNE DE TIMBRE DU VOVINAM VIETNAM & ARTS MARTIAUXINDIENS EN 2023.PHÁT HÀNH BỘ TEM CHUNG VOVINAM VIỆT NAM & VÕ ẤN ĐỘ - PUBLICATION D'UNE COLLECTION COMMUNE DE TIMBRE DU VOVINAM VIETNAM & ARTS MARTIAUXINDIENS EN 2023.
Kỷ niệm 13 năm ngày mất Chưởng môn Lê Sáng - A la 13ème Commémoration de la mort du Maitre Patriarche Lê Sáng (2010-2023).Kỷ niệm 13 năm ngày mất Chưởng môn Lê Sáng - A la 13ème Commémoration de la mort du Maitre Patriarche Lê Sáng (2010-2023).
Thông báo: Lễ Giổ Chưởng Môn Lê Sáng lần thứ 13 (2010 - 2013) - Annonce: Organisation à la 13ème Cérémonie commémorale de la mort du Maitre Patriarche LÊ SÁNG (2010 - 2013).Thông báo: Lễ Giổ Chưởng Môn Lê Sáng lần thứ 13 (2010 - 2013) - Annonce: Organisation à la 13ème Cérémonie commémorale de la mort du Maitre Patriarche LÊ SÁNG (2010 - 2013).
PHÂN ƯU CÙNG GIA ĐÌNH THÂN MẪU VS.VŨ TRỌNG BẢO - SINCÈRES CONDOLÉENCES AVEC LA FAMILLE DE LA MÈRE DE MAITRE VŨ TRỌNG BẢO.PHÂN ƯU CÙNG GIA ĐÌNH THÂN MẪU VS.VŨ TRỌNG BẢO - SINCÈRES CONDOLÉENCES AVEC LA FAMILLE DE LA MÈRE DE MAITRE VŨ TRỌNG BẢO.
DI NGÔN CỦA SÁNG TỔ NGUYỄN LỘC (1912-1960) - Les dernières paroles du Maitre Fondateur Nguyễn Lộc (1912-1960).DI NGÔN CỦA SÁNG TỔ NGUYỄN LỘC (1912-1960) - Les dernières paroles du Maitre Fondateur Nguyễn Lộc (1912-1960).
VVF thông báo về việc tổ chức Kỳ thi thăng đai cấp cao đẳng môn Vovinam Việt Võ Đạo tại Trường IVS - HN - VVF informe concernant le Passage de grade supérieur organisé au Lycée IVS de HN.VVF thông báo về việc tổ chức Kỳ thi thăng đai cấp cao đẳng môn Vovinam Việt Võ Đạo tại Trường IVS - HN - VVF informe concernant le Passage de grade supérieur organisé au Lycée IVS de HN.
"CÕNG RẮN CẮN GÀ NHÀ - “Qu'il est plus aigu que la dent d'un serpent D'avoir un enfant ingrat"."CÕNG RẮN CẮN GÀ NHÀ - “Qu'il est plus aigu que la dent d'un serpent D'avoir un enfant ingrat".
''GIẬU ĐỔ BÌM LEO - When the tree is fallen, everyone run to it with his axe - Lorsque l'arbre est tombé , tout le monde court à elle avec sa hache''.''GIẬU ĐỔ BÌM LEO - When the tree is fallen, everyone run to it with his axe - Lorsque l'arbre est tombé , tout le monde court à elle avec sa hache''.
Luật nhân quả đối với người “ác khẩu” - The law of Karma with an "evil tongue" person - La loi du Karma avec la "personne à la mauvaise langue".Luật nhân quả đối với người “ác khẩu” - The law of Karma with an "evil tongue" person - La loi du Karma avec la "personne à la mauvaise langue".
''Ăn cháo đá bát - Bite the hand that feeds - La fête passée, adieux le Saint''.''Ăn cháo đá bát - Bite the hand that feeds - La fête passée, adieux le Saint''.
LÒNG TỰ TRỌNG - RESPECT DE SOI.LÒNG TỰ TRỌNG - RESPECT DE SOI.

Thống kê

Số lượt truy cập 1.784.113
Tổng số Thành viên 91
Số người đang xem 23
TIẾP BƯỚC SÁNG TỔ - VOVINAM BÌNH PHƯỚC PROVINCE SUR LES TRACES DU MAITRE FONDATEUR.

Đăng ngày: 23/09/2020 01:14
 TIẾP BƯỚC SÁNG TỔ - VOVINAM BÌNH PHƯỚC PROVINCE SUR LES TRACES DU MAITRE FONDATEUR.
     "Một cá nhân chẳng là gì cả, dù giỏi đến đâu cũng chỉ làm được một phần công việc, cái chính là phải biết sử dụng năng lực của những tài năng chung quanh, cho dù trong số đó không có ai phi thường nhưng nếu cùng chung sức chung lòng theo đuổi một mục đích thì sẽ thành công..."-"Nếu phô trương mà không làm thì không được việc, nhưng nếu làm mà không có phô trương để gây thanh thế thì không có thế mà làm"-"Phải sống hòa đồng với mọi người, sẵn sàng tiếp thu ý kiến của người khác, vì người dở nhất cũng có điểm hay, người hay nhất vẫn có điểm sai, trăm điều ghi cũng có một điều sót..." - "Vovinam luôn trung thành với mục tiêu của mình là phục vụ xã hội, đào tạo những con người tốt về cả thể xác lẫn tâm hồn. Khi con người đã có ý thức luôn tự hoàn thiện tất yếu sẽ tránh được những thói hư tật xấu, những sa ngã trong cuộc sống. Xã hội có nhiều con người tốt cũng sẽ tốt, cũng như khi có nhiều điểm sáng thì bóng tối sẽ tự tiêu tan. Bước vào thế kỷ 21, với mong muốn góp phần xây dựng một nền võ đạo chung cho nhân loại, Vovinam sẽ tiến từ Việt Võ Đạo tới Nhân Võ Đạo. Đây là một lý tưởng hoàn toàn mang tinh thần phục vụ, cống hiến cho nhân loại, một nhân tố hòa hợp, gắn bó bằng tâm thức yêu thương, hào hiệp chứ không phải sự chinh phục, áp đặt, đồng hóa. Chân giá trị của "Võ đạo" là tính chất nhân bản : do con người, vì con người, phát triển và phục vụ con người...Vovinam như một biển lớn thu nạp được tất cả mọi mạch nguồn từ các nơi đổ về, bất kể phẩm chất và số lượng của mạch nguồn đó ra sao, sau đó chuyển hóa thành nước biển trong sạch. Trích "Hồi ký Chưởng Môn Lê Sáng".


VOVINAM VIỆT VÕ ĐẠO

BÌNH PHƯỚC

1. Vài nét về tỉnh Bình Phước

     Tỉnh Bình Phước là tỉnh thuộc miền Đông Nam Bộ. Từ năm 1956, chính quyền Sài Gòn thiết lập một số tỉnh mới ở miền Nam. Trong đó, có hai tỉnh Bình Long và Phước Long là tiền thân của tỉnh Bình Phước ngày nay.

     Sau ngày đất nước thống nhất, tại kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa VI năm 1976 đã ra quyết định thành lập tỉnh Sông Bé bao gồm Thủ Dầu Một, Bình Phước và 03 xã thuộc huyện Thủ Đức (TP Hồ Chí Minh). Đến ngày 06/11/1996, kỳ họp thứ 10 Quốc hội khóa IX quyết định điều chỉnh địa giới hành chính một số tỉnh. Trong đó, tỉnh Sông Bé được tách thành hai tỉnh là Bình Phước và Bình Dương. Như vậy, sau 20 năm hợp nhất (1976 - 1996), tỉnh Bình Phước được tái lập và ngày 01/01/1997 chính thức đi vào hoạt động theo một đơn vị hành chính mới.[1] 

     Hiện nay, tỉnh Bình Phước có 11 đơn vị hành chính bao gồm 1 thành phố, 2 thị xã và 8 huyện, đó là thành phố Đồng Xoài, thị xã Phước Long, thị xã Bình Long và các huyện Chơn Thành, Đồng Phú, Bù Đăng, Bù Đốp, Bù Gia Mập, Lộc Ninh, Hớn Quản, Phú Riềng.


       Bình Phước được biết đến là vùng đất có bề dày lịch sử, là địa phương có nhiều di tích lịch sử cách mạng gắn liền với sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc như đồn điền cao su Phú Riềng, nhà tù Bà Rá, Khu căn cứ Quân ủy Bộ tư lệnh các lực lượng vũ trang giải phóng miền Nam Việt Nam, sóc Bom Bo... Ngoài ra, nơi đây còn có phong cảnh thiên nhiên hoang sơ và quyến rũ với những con thác, hồ nước thơ mộng, cùng những cánh rừng nguyên sinh bạt ngàn. Đây còn là quê hương của 41 dân tộc anh em cùng cộng cư, tạo nên bức tranh văn hóa đa sắc màu. 

2. Những chặng đường phát triển phong trào Vovinam
2.1. Xây dựng phong trào

      Lớp võ đầu tiên được mở dạy tại huyện Lộc Ninh[2], tỉnh Sông Bé (nay thuộc huyện Bù Đốp, tỉnh Bình Phước) vào năm 1978 do võ sư Phan Văn Lành khởi xướng. Vốn là một thầy giáo nên số đông môn sinh theo học võ sư Phan Văn Lành là học sinh của ông ở trường phổ thông.

Võ sư Phan Văn Lành.

       Võ sư Phan Văn Lành sinh năm 1954. Năm 1971, ông theo học Vovinam với võ sư Nguyễn Văn Chiếu tại Cam Ranh (Khánh Hòa), đến năm 1972 ông theo gia đình vào Thủ Dầu Một (nay là Bình Dương) lập nghiệp và tiếp tục tập luyện Vovinam với võ sư Ngô Kim Tuyền cho đến năm 1975. Sau khi tốt nghiệp sư phạm vào năm 1976, ông lên dạy học ở huyện Lộc Ninh, khi công việc đã ổn định ông mở lớp dạy võ tại địa phương.

       Năm 1990, được sự hỗ trợ của Hội Việt Võ Đạo thành phố Hồ Chí Minh và Bộ môn Vovinam tỉnh Sông Bé, một số môn sinh đã được chọn thi lên Trung đẳng để hỗ trợ võ sư Phan Văn Lành phát triển phong trào là Dương Minh Tân, Phan Văn Lập, Nguyễn Văn Tuấn, Mai Văn Tư…. Đến năm 1992 do bận công tác nên võ sư Phan Văn Lành trao nhiệm vụ phát triển phong trào cho HLV Dương Minh Tân. 

       Năm 1997 tỉnh Bình Phước được tái lập, vì thế phong trào Vovinam Bình Phước cũng tách khỏi Hội Vovinam Sông Bé để hoạt động độc lập. Trong giai đoạn này, võ sư Dương Minh Tân đã đào tạo được một số học trò tâm huyết như võ sư Huỳnh Minh Hải, võ sư Thân Hoàng Huynh, võ sư Lương Đức Thuận, võ sư Nguyễn Trường Lâm, huấn luyện viên Nguyễn Mạnh Tuấn ... hiện các võ sư, huấn luyện viên này đang tham gia huấn luyện tại Bình Phước.

Đại diện Vovinam Bình Phước thắp hương tưởng niệm Sáng tổ (2012).

        Không chỉ sử dụng nguồn nhân lực tại địa phương mà Vovinam Bình Phước còn có một nguồn nhân lực khá dồi dào từ các nơi khác về hỗ trợ.

        Trong khoảng năm 2006, một số võ sư, huấn luyện viên từ các tỉnh, thành khác về Bình Phước sinh sống, lập nghiệp đã cùng với các võ sư, huấn luyện viên là người địa phương tham gia mở lớp như võ sư Nguyễn Tiến Doanh (Kiên Giang), huấn luyện viên Bùi Đức Tuấn (Đồng Nai), huấn luyện viên Nguyễn Văn Tưởng (ĐắkLắk) mở lớp huấn luyện tại thị xã Đồng Xoài. Hoặc trường hợp võ sư Nguyễn Duy Ngọc là người Bình Phước nhưng học Vovinam với võ sư Lưu Kim Lan tại Bình Dương, sau đó về quê nhà mở lớp  ở huyện Lộc Ninh. Đến năm 2014, huấn luyện viên Ngô Đình Thái Sơn từ Khánh Hòa về Bình Phước mở lớp tại huyện Đồng Phú.

Ông Hà Minh Quan (giữa), võ sư Nguyễn Tiến Doanh (bìa phải), HLV Bùi Đức Tuấn, HLV Phạm Thái Sơn, HLV Nguyễn Văn Tưởng (bìa trái).

      Riêng một số võ sư, huấn luyện viên tuy không có điều kiện mở lớp huấn luyện nhưng đã có những đóng góp hết sức quý báu cho phong trào và Liên đoàn như võ sư Lê Đằng Phương (Bình Dương), huấn luyện viên Nguyễn Thanh Lâm (Việt kiều ở CHLB Đức), huấn luyện viên Trần Chân Chung...

       Hiện nay các võ sư, huấn luyện viên trên vẫn đang tham gia huấn luyện và cống hiến cho phong trào Vovinam tỉnh Bình Phước.

2.2. Phát triển và hội nhập

      Trước năm 2010, phong trào Vovinam phát triển chủ yếu trên địa bàn huyện Bù Đốp, Lộc Ninh và thị xã Đồng Xoài với khoảng 400 môn sinh tham gia tập luyện. Đây là giai đoạn khó khăn của phong trào do một số yếu tố khách quan nên bộ môn chưa tổ chức được các giải thi đấu trong tỉnh và chưa tham gia các giải đấu trong phạm vi khu vực cũng như toàn quốc.

Thi thăng cấp Trung đẳng Bù Đốp lần III, năm 2009 - 2013.

      Ngày 20/6/2011 Bộ Giáo dục và đào tạo ban hành Công văn số 4267/BGDĐT – CTHSSV về việc phát triển phong trào tập luyện môn Vovinam trong nhà trường. Đây là tín hiệu vui cho phong trào Vovinam ở cơ sở.   

       Nhằm cụ thể hóa công văn của Bộ Giáo dục và đào tạo, trung tuần tháng 7/2011, dưới sự chủ trì của võ sư Nguyễn Văn Chiếu – Chánh Chưởng quản môn phái Vovinam cùng với sự tham gia của 03 võ sư Liên đoàn Vovinam Việt Nam đã có buổi làm việc với ông Nguyễn Văn Hùng[3] - Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Bình Phước để trao đổi về việc đưa Vovinam vào trường học.

Từ phải VS Chánh chưởng quản Nguyễn Văn Chiếu, võ sư Dương Minh Tân, Nguyễn Tôn Khoa, Lưu Kim Lan dự kỳ thi Trung đẳng năm 2011.

        Sau cuộc trao đổi trên, tháng 8/2011 võ sư Nguyễn Văn Chiếu cử các võ sư Bùi Mạnh Thuyết, Văn Chu Đồng, Phùng Tiến Đức (Liên đoàn Vovinam Việt Nam), võ sư Dương Minh Tân (Vovinam Bình Phước) làm việc chính thức với Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Bình Phước về chương trình và công tác phối hợp tổ chức huấn luyện cho giáo viên thể chất. Với thời lượng 20 tiết tự chọn trong chương trình giáo dục thể chất của cấp THCS và THPT, các trường rất cần đội ngũ giáo viên có năng lực về chuyên môn. Do đó, từ năm 2011 đến năm 2014 các lớp tập huấn Vovinam cho giáo viên thể chất liên tục được tổ chức vào các kỳ nghỉ hè. Chỉ trong 4 năm, bộ môn phát triển được 108 Hướng dẫn viên học đường - Hoàng đai I và 43 Hướng dẫn viên học đường - Hoàng đai II.

Võ sư Phùng Tiến Đức (phải, 1956-2018) chấm thi thăng cấp Vovinam Hoc duong tháng 12 năm 2013.
 
Lớp đào tạo Hướng dẫn viên Vovinam học đường tỉnh Bình Phước.

        Cùng thời điểm đó, một số giáo viên thể chất là cử nhân Vovinam đã học tập tại Đại học quốc tế Hồng Bàng và Đại học Thể dục Thể thao Thành phố HCM về mở lớp huấn luyện và cùng với bộ môn tập huấn Vovinam học đường như huấn luyện viên Võ Minh Hiếu, Nguyễn Văn Cửu, Nguyễn Thành Luân ... 

 
Lớp tập huấn chuyên môn năm 2012.

           Trước yêu cầu phát triển của phong trào, bộ môn Vovinam tỉnh Bình Phước đã nhận được sự hướng dẫn, giúp đỡ từ Liên đoàn Vovinam Việt Nam, việc tạo điều kiện từ Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Bình Phước, sự giúp đỡ của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch cũng như sự chấp thuận của các cấp, ngành và của UBND Tỉnh về việc thành lập Liên đoàn Vovinam tỉnh Bình Phước – đánh dấu giai đoạn phát triển mới của phong trào.

 

Ra mắt Ban chấp hành Liên đoàn Vovinam tỉnh Bình Phước nhiệm kỳ I.

       Ngày 19/4/2014 Đại hội Liên đoàn Vovinam tỉnh Bình Phước, khóa I nhiệm kỳ 2014 – 2019 được tổ chức. Đại hội đã bầu Ban chấp hành gồm 17 thành viên, trong đó Ban thường vụ gồm 07 thành viên:

- Ông Hà Minh Quan: Chủ tịch.
- Ông Dương Minh Tân: Phó chủ tịch phụ trách chuyên môn.
- Ông Trần Văn Đót: Phó chủ tịch phụ trách tập huấn, thi đấu.
- Ông Lê Đằng Phương: Phó chủ tịch phụ trách tài chính, đối ngoại.
- Ông Trần Thế Anh: Phó chủ tịch phụ trách phong trào.
- Ông Nguyễn Tiến Doanh: Tổng thư ký Liên đoàn.
- Ông Nguyễn Văn Tưởng : UV thường vụ.

       Tháng 8/2016, đội tuyển Vovinam tỉnh Bình Phước được thành lập do võ sư Huỳnh Minh Hải làm huấn luyện viên trưởng – Đây là động lực để phong trào phát triển mạnh mẽ.

       Từ sự cộng hưởng của những yếu tố trên, chỉ trong thời gian ngắn phong trào Vovinam đã lan tỏa rộng khắp các huyện, thị và trong nhà trường, chất lượng chuyên môn không ngừng được nâng cao.

       Năm 2011 bộ môn Vovinam được đưa vào thi đấu tại giải Hội khỏe Phù Đổng và Đại hội Thể dục Thể thao & An ninh Quốc phòng ngành giáo dục của tỉnh Bình Phước. Song song đó việc triển khai tập huấn Huấn luyện viên Vovinam học đường được Sở Giáo dục và Đào tạo Bình Phước quan tâm đặc biệt. Từ sự kiện này, phong trào đã có bước nhảy vọt không chỉ về số lượng mà cả về chất lượng chuyên môn.

 

Tập huấn kỹ thuật 2013.

       Giải vô địch Vovinam học sinh toàn quốc lần I – Cúp Milo năm 2017 tổ chức tại Thanh Hóa, Đội tuyển Vovinam Bình Phước lần đầu tiên tham gia với 20 vận động viên, 02 huấn luyện viên và 02 lãnh đạo đoàn. Dù chỉ tham gia một số nội dung thi đấu nhưng đội tuyển đã đạt được thành tích khá ấn tượng và xếp thứ 6/24 đoàn tham gia với 03 HCV, 04 HCB, 09 HCĐ.

Chủ tịch Liên đoàn Vovinam Bình Phước Hà Minh Quan trao Giấy khen cho Ban giảng huấn lớp Trung đẳng Vovinam học đường 2014.

         Hiện nay, bộ môn có 03 võ sư cao đẳng, 06 võ sư chuẩn cao đẳng, 40 huấn luyện viên (Hoàng đai II+III), 94 hướng dẫn viên (Hoàng đai + Hoàng đai I) và 151 hướng dẫn viên Vovinam học đường. Phong trào lan tỏa rộng rãi đến các huyện, thị, xây dựng được 59 câu lạc bộ với gần 3.000 môn sinh tham gia tập luyện thường xuyên và hơn 2.000 học sinh tham gia chương trình Vovinam học đường. Ngoài ra, bộ môn đã mở được 02 lớp năng khiếu Vovinam ở huyện, thị và các đội tuyển Vovinam trẻ, đội tuyển Vovinam của tỉnh tập trung huấn luyện tại Trung tâm huấn luyện và thi đấu tỉnh Bình Phước.

TỔNG HỢP SỐ LƯỢNG MÔN SINH, HLV, VÕ SƯ VOVINAM TỈNH BÌNH PHƯỚC

(Tính đến tháng 1-2020)

STT

Thành phố, thị xã, quận, huyện

Số lượng Câu lạc bộ

Từ Tự vệ nhập môn đến Hoàng đai I

Hoàng đai II, III

Chuẩn hồng đai trở lên

Cộng

1

Tp Đồng Xoài

8

425

8

2

435

2

Thị xã Bình Long

5

250

1

 

182

3

Thị xã Phước Long

5

178

4

 

251

4

Huyện Đồng Phú

9

169

1

1

171

5

Huyện Bù Đốp

4

484

4

4

491

6

Huyện Chơn Thành

2

119

2

 

121

7

Huyện Lộc Ninh

8

280

6

1

287

8

Huyện Hớn Quản

2

116

1

 

116

9

Huyện Bù Gia Mập

6

341

5

1

347

10

Huyện Bù Đăng

6

413

3

 

416

11

Huyện Phú Riềng

4

202

5

 

207

TỒNG CỘNG

59

2.977

40

9

3.026


3. Định hướng phát triển

1. Tổ chức Đại hội Đại biểu BCH Liên đoàn nhiệm kỳ II (2020 - 2025).

2. Hoàn thiện quy trình, mẫu biểu xin phép hoạt động và thành lập CLB Vovinam theo thông tư số 18/2011/TT-BVHTTDL ngày 02/12/2011 Của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

3. Tổ chức Giải vô địch các huyện, thị xã, thành phố mở rộng thường niên.

4. Tập huấn cũng cố cho HDV Vovinam học đường các cấp.

5. Tập huấn thống nhất chuyên môn và các bài dưỡng sinh.

6. Mở lớp tập huấn trọng tài cấp tỉnh.

7. Phối hợp ngành thể thao nâng cao thành tích các đội tuyển: học sinh, trẻ, tuyển tỉnh.

8. Đăng cai tổ chức Giải: học sinh, sinh viên Đông Nam Bộ và vô địch Vovinam cụm Đông Nam Bộ…

9. Tiếp tục củng cố, phát triển hoạt động phong trào Vovinam quần chúng. Phát triển lại phong trào Vovinam trong trường Cao đẳng, Trung học chuyên nghiệp; Mở rộng phong trào đến các đối tượng: công nhân khu công nghiệp, dân quân tự vệ, công an viên xã, phường ...

 
Lớp Vovinam Dưỡng sinh Câu lạc bộ Người cao tuổi Bình Phước.
*****

DANH SÁCH BAN CHẤP HÀNH LIÊN ĐOÀN VOVINAM TỈNH BÌNH PHƯỚC
NHIỆM KỲ I (2014 - 2019)
(Hiện còn tham gia hoạt động)

I. Chủ tịch: Ông Hà Minh Quan.

II. Các phó Chủ tịch và thành viên:

1. Võ sư Lê Đằng Phương        - Phó chủ tịch.

2. Võ sư Dương Minh Tân         - Phó chủ tịch.

3. Ông Trần Văn Đót                  - Phó chủ tịch.

4. Tổng thư ký: Võ sư Nguyễn Tiến Doanh.

5. Phó tổng thư ký: Võ sư Huỳnh Minh Hải.

6. Ủy viên TV: Huấn luyện viên Nguyễn Văn Tưởng.

7. UV phụ trách TP Đồng Xoài: Huấn luyện viên Bùi Đức Tuấn.

8. UV phụ trách TX Bình Long: Ông Nguyễn Thanh Lâm.

9. UV phụ trách TX Phước Long: Huấn luyện viên Võ Minh Hiếu.

10. UV phụ trách huyện Bù Đốp: Huấn luyện viên Nguyễn Mạnh Tuấn.

11. UV phụ trách huyện Lộc Ninh: Võ sư Nguyễn Duy Ngọc.

12. UV phụ trách huyện Hớn Quản: Huấn luyện viên Nguyễn Trung Thành.

13. UV phụ trách huyện Chơn Thành: Huấn luyện viên Nguyễn Văn Cửu.

14. UV phụ trách huyện Đồng Phú: Huấn luyện viên Ngô Đình Thái Sơn.

15. UV phụ trách huyện Bù Đăng: Huấn luyện viên Nguyễn Văn Mạnh.

16. UV phụ trách huyện Phú Riềng: Huấn luyện viên Nguyễn Thành Luân.

17. UV phụ trách huyện Bù Gia Mập: Võ sư Thân Hoàng Huynh.

III. Ban kiểm tra:

1. Bà Võ Thị Thu Sương - Ủy viên Ủy ban Kiểm tra.

         LIÊN ĐOÀN VOVINAM TỈNH BÌNH PHƯỚC

                                                      9/2020


[1] Nguồn http://cdvienchuc.ldldbinhphuoc.org.vn/

[2] Huyện Lộc Ninh là huyện miền núi biên giới phía Tây - Bắc của tỉnh Bình Phước, có đường biên giới tiếp giáp với huyện Sanuol tỉnh Kratie và Mimot, tỉnh Congpongcham của Campuchia. 

[3] ông Nguyễn Văn Hùng là cựu môn sinh Vovinam, là học trò của võ sư Trần Văn Mỹ - Phó Chủ tịch, kiêm Tổng thư ký Liên đoàn Vovinam Việt Nam - Chủ tịch Hội đồng Trọng tài Quốc gia hiện nay

 

 DESIGN BY HLV.NGÔ CHÍ HIỀN - VVN NTL PHÚ THỌ.

 | Chia sẻ |
THẢO LUẬN  
Chưa có thảo luận nào
Ý KIẾN CỦA BẠN  
  Hãy đăng nhập để thảo luận
  Tin cùng loại cũ hơn
TIẾP BƯỚC SÁNG TỔ - VOVINAM NGHỆ AN PROVINCE SUR LES TRACES DU MAITRE FONDATEUR.
TIẾP BƯỚC SÁNG TỔ - VOVINAM NINH THUẬN PROVINCE SUR LES TRACES DU MAITRE FONDATEUR.
TIẾP BƯỚC SÁNG TỔ - VOVINAM LONG AN PROVINCE SUR LES TRACES DU MAITRE FONDATEUR.
TIẾP BƯỚC SÁNG TỔ - VOVINAM TIỀN GIANG - SUR LES TRACES DU MAITRE FONDATEUR.
TIẾP BƯỚC SÁNG TỔ - VOVINAM TÂY NINH - SUR LES TRACES DU MAITRE FONDATEUR.
Hồi ký những ngày theo học võ với Sáng tổ Nguyễn Lộc "Một ánh sao băng" - Souvenirs de l'époque suivie des arts martiaux avec Maitre Fondateur "Un météore".
TIẾP BƯỚC SÁNG TỔ - VOVINAM ĐỒNG NAI - SUR LES TRACES DU MAITRE FONDATEUR (Part 1).
TIẾP BƯỚC SÁNG TỔ - VOVINAM ĐỒNG NAI - SUR LES TRACES DU MAITRE FONDATEUR (Part 2).
TIẾP BƯỚC SÁNG TỔ - VOVINAM BÀ RỊA & VŨNG TÀU - SUR LES TRACES DU MAITRE FONDATEUR.
TIẾP BƯỚC SÁNG TỔ - VOVINAM THANH HÓA - SUR LES TRACES DU MAITRE FONDATEUR - VOVINAM THANH HÓA (Part 1).

VOVINAM - VIỆT VÕ ĐẠO

Câu Lạc Bộ Nhà Tập Luyện TDTT Phú Thọ

Địa chỉ : 219 Lý Thường Kiệt, P.15, Q.11, TP.HCM

 Tel : 0913.833.760 -Không biết ngượng- Email BBT : vvnphutho@gmail.com

Website: www.vovinam.divivu.com Hoặc: http://vovinam.phutho.vn