Hôm nay, ngày 19/01/2021
VĂN ÔN - VÕ LUYỆN - TÔN SƯ TRỌNG ĐẠO - BÀN TAY THÉP VỚI TRÁI TIM TỪ ÁI

GIỚI THIỆU

LIÊN KẾT WEBSITE

Tin mới đăng

TIẾP BƯỚC SÁNG TỔ - VOVINAM SÓC TRĂNG PROVINCE SUR LES TRACES DU MAITRE FONDATEUR.TIẾP BƯỚC SÁNG TỔ - VOVINAM SÓC TRĂNG PROVINCE SUR LES TRACES DU MAITRE FONDATEUR.
 FPT GREENWICH HCM THI HỌC KỲ FALL PART 2 - 2020 - EXAMEN DE LA 2ème PÉRIODE D'AUTOMNE EN 2020. FPT GREENWICH HCM THI HỌC KỲ FALL PART 2 - 2020 - EXAMEN DE LA 2ème PÉRIODE D'AUTOMNE EN 2020.
TIẾP BƯỚC SÁNG TỔ - VOVINAM QUẢNG NAM PROVINCE SUR LES TRACES DU MAITRE FONDATEUR.TIẾP BƯỚC SÁNG TỔ - VOVINAM QUẢNG NAM PROVINCE SUR LES TRACES DU MAITRE FONDATEUR.
TIẾP BƯỚC SÁNG TỔ - VOVINAM PHÚ YÊN PROVINCE SUR LES TRACES DU MAITRE FONDATEUR.TIẾP BƯỚC SÁNG TỔ - VOVINAM PHÚ YÊN PROVINCE SUR LES TRACES DU MAITRE FONDATEUR.
VOVINAM DAKLAK THI TRUNG ĐẲNG 2020 - VOVINAM DAKLAK AU PASSAGE DE GRADE DES CEINTURES JAUNES 2020.VOVINAM DAKLAK THI TRUNG ĐẲNG 2020 - VOVINAM DAKLAK AU PASSAGE DE GRADE DES CEINTURES JAUNES 2020.
TIẾP BƯỚC SÁNG TỔ - VOVINAM ĐẠI HỌC TDTT TPHCM - VOVINAM UNIVERSITÉ DE LA GYMNASTIQUE & DES SPORTS DE HCM VILLE SUR LES TRACES DU MAITRE FONDATEUR.TIẾP BƯỚC SÁNG TỔ - VOVINAM ĐẠI HỌC TDTT TPHCM - VOVINAM UNIVERSITÉ DE LA GYMNASTIQUE & DES SPORTS DE HCM VILLE SUR LES TRACES DU MAITRE FONDATEUR.
HỆ THỐNG ĐẲNG CẤP & CHƯƠNG TRÌNH HUẤN LUYỆN - Ý NGHĨA PHÙ HIỆU - KỲ HIỆU - TRIẾT LÍ ÂM DƯƠNG & THƯỜNG DỊCH TRONG VÕ PHỤC VOVINAM VIỆT VÕ ĐẠO - SYSTÈME DE GRADE & D'ENTRAINNEMENT - SENS D'ECUSSON...HỆ THỐNG ĐẲNG CẤP & CHƯƠNG TRÌNH HUẤN LUYỆN - Ý NGHĨA PHÙ HIỆU - KỲ HIỆU - TRIẾT LÍ ÂM DƯƠNG & THƯỜNG DỊCH TRONG VÕ PHỤC VOVINAM VIỆT VÕ ĐẠO - SYSTÈME DE GRADE & D'ENTRAINNEMENT - SENS D'ECUSSON...
T/B LỄ TƯỞNG NHỚ VS TRẦN HUY PHONG & VS PHÙNG MẠNH CHỮ - ANNONCE: ANNIVERSAIRE DE LA MORT DU MAITRE TRAN HUY PHONG & PHÙNG MẠNH CHỮ. T/B LỄ TƯỞNG NHỚ VS TRẦN HUY PHONG & VS PHÙNG MẠNH CHỮ - ANNONCE: ANNIVERSAIRE DE LA MORT DU MAITRE TRAN HUY PHONG & PHÙNG MẠNH CHỮ.
KHÓA GIẢNG HUẤN TRUYỀN THỐNG MÔN PHÁI VOVINAM VIỆT VÕ ĐẠO - CẦN THƠ 5-12-2020 - SESSION D'ENSEIGNEMENT DE LA TRADITION DE L'ÉCOLE VOVINAM VIỆT VÕ ĐẠO.KHÓA GIẢNG HUẤN TRUYỀN THỐNG MÔN PHÁI VOVINAM VIỆT VÕ ĐẠO - CẦN THƠ 5-12-2020 - SESSION D'ENSEIGNEMENT DE LA TRADITION DE L'ÉCOLE VOVINAM VIỆT VÕ ĐẠO.
TIẾP BƯỚC SÁNG TỔ - VOVINAM DAKLAK PROVINCE SUR LES TRACES DU MAITRE FONDATEUR.TIẾP BƯỚC SÁNG TỔ - VOVINAM DAKLAK PROVINCE SUR LES TRACES DU MAITRE FONDATEUR.
KÝ ỨC VOVINAM BUÔN MA THUỘT - SOUVENIRS AVEC VOVINAM DE BUÔN MA THUỘT.  KÝ ỨC VOVINAM BUÔN MA THUỘT - SOUVENIRS AVEC VOVINAM DE BUÔN MA THUỘT.
KÝ ỨC VOVINAM BUÔN MA THUỘT II-III - SOUVENIRS AVEC VOVINAM DE BUÔN MA THUỘT II-III.  KÝ ỨC VOVINAM BUÔN MA THUỘT II-III - SOUVENIRS AVEC VOVINAM DE BUÔN MA THUỘT II-III.
TỔ ĐƯỜNG - VOVINAM NTL PHÚ THỌ - ĐẠI HỌC MỞ - ĐH FPT TRI ÂN 20-11 - VOVINAM DE L'UNNIVERSITÉ D'OUVERTURE ET DE FPT EDUCATION À LA RECONNAISSANCE DE LEURS ENSEIGNANTS.TỔ ĐƯỜNG - VOVINAM NTL PHÚ THỌ - ĐẠI HỌC MỞ - ĐH FPT TRI ÂN 20-11 - VOVINAM DE L'UNNIVERSITÉ D'OUVERTURE ET DE FPT EDUCATION À LA RECONNAISSANCE DE LEURS ENSEIGNANTS.
	TRI ÂN 20-11 "THẦY TÔI & NGHIỆP VÕ" - A la gratitude de la Journée des Enseignants VN du 20 Novembre "Notre Maître & Sa carrière d'arts martiaux". TRI ÂN 20-11 "THẦY TÔI & NGHIỆP VÕ" - A la gratitude de la Journée des Enseignants VN du 20 Novembre "Notre Maître & Sa carrière d'arts martiaux".
CHÀO MỪNG NGÀY NHÀ GIÁO VIỆT NAM 20/11 (ANH - PHÁP - VIỆT) - Meilleurs Voeux pour la Journée des Enseignants VietNamiens 20 Novembre en Anglais - Francais - VietNamien.CHÀO MỪNG NGÀY NHÀ GIÁO VIỆT NAM 20/11 (ANH - PHÁP - VIỆT) - Meilleurs Voeux pour la Journée des Enseignants VietNamiens 20 Novembre en Anglais - Francais - VietNamien.
FPT GREENWICH HCM THI HỌC KỲ FALL PART 1 - 2020 - EXAMEN DE LA 1ème PÉRIODE D'AUTOMNE EN 2020.FPT GREENWICH HCM THI HỌC KỲ FALL PART 1 - 2020 - EXAMEN DE LA 1ème PÉRIODE D'AUTOMNE EN 2020.
SÁCH MỚI TẬP 1 "TIẾP BƯỚC SÁNG TỔ" - THE NEW EDITION 1 "IN THE FOOTSTEPS OF THE FOUNDING MASTER"- NOUVELLE ÉDITION 1 "SUR LES TRACES DU MAITRE FONDATEUR".SÁCH MỚI TẬP 1 "TIẾP BƯỚC SÁNG TỔ" - THE NEW EDITION 1 "IN THE FOOTSTEPS OF THE FOUNDING MASTER"- NOUVELLE ÉDITION 1 "SUR LES TRACES DU MAITRE FONDATEUR".
TIẾP BƯỚC SÁNG TỔ - VOVINAM TUYÊN QUANG PROVINCE - SUR LES TRACES DU MAITRE FONDATEUR.TIẾP BƯỚC SÁNG TỔ - VOVINAM TUYÊN QUANG PROVINCE - SUR LES TRACES DU MAITRE FONDATEUR.
TIẾP BƯỚC SÁNG TỔ - VOVINAM BÌNH THUẬN PROVINCE - SUR LES TRACES DU MAITRE FONDATEUR.TIẾP BƯỚC SÁNG TỔ - VOVINAM BÌNH THUẬN PROVINCE - SUR LES TRACES DU MAITRE FONDATEUR.
HÌNH ẢNH KỶ NIỆM 10 NĂM NGÀY MẤT CHƯỞNG MÔN LÊ SÁNG - LES IMAGES REMARQUABLES À LA 10ème COMMÉMORATION DU MAITRE PATRIARCHE LÊ SÁNG.HÌNH ẢNH KỶ NIỆM 10 NĂM NGÀY MẤT CHƯỞNG MÔN LÊ SÁNG - LES IMAGES REMARQUABLES À LA 10ème COMMÉMORATION DU MAITRE PATRIARCHE LÊ SÁNG.
Môn phái Vovinam Việt Võ Đạo kỷ niệm 10 năm ngày mất Chưởng môn Lê Sáng - L'École à la 10ème Commémoration de la mort du  Maitre Patriarche Lê Sáng.Môn phái Vovinam Việt Võ Đạo kỷ niệm 10 năm ngày mất Chưởng môn Lê Sáng - L'École à la 10ème Commémoration de la mort du Maitre Patriarche Lê Sáng.
 Chưởng môn Lê Sáng – Người kế nghiệp xuất sắc của Sáng tổ Nguyễn Lộc - Maître Patriarche Lê Sáng - Le brillant successeur du Grand Maître Fondateur Nguyễn Lộc. Chưởng môn Lê Sáng – Người kế nghiệp xuất sắc của Sáng tổ Nguyễn Lộc - Maître Patriarche Lê Sáng - Le brillant successeur du Grand Maître Fondateur Nguyễn Lộc.
THẦY TÔI NAY ĐÃ 90 - MON MAITRE A 90 ANS".THẦY TÔI NAY ĐÃ 90 - MON MAITRE A 90 ANS".
Đại tang : Võ sư Chưởng Môn Lê Sáng Từ Trần / Sad News: Grandmaster Lê Sáng Passed Away / Avis de décès du Maitre Patriache Lê Sáng & Poème : Thơ thương nhớ của Lê Hùng.Đại tang : Võ sư Chưởng Môn Lê Sáng Từ Trần / Sad News: Grandmaster Lê Sáng Passed Away / Avis de décès du Maitre Patriache Lê Sáng & Poème : Thơ thương nhớ của Lê Hùng.
Nhớ và tiễn đưa Người Thầy kính yêu Võ Sư Chưởng Môn Lê Sáng về cõi vĩnh hằng !!! A la commémoration et à la conduite au Maitre Patriarche Lê Sáng à l'éternité !!!Nhớ và tiễn đưa Người Thầy kính yêu Võ Sư Chưởng Môn Lê Sáng về cõi vĩnh hằng !!! A la commémoration et à la conduite au Maitre Patriarche Lê Sáng à l'éternité !!!
Nén hương lòng dâng lên Chưởng môn Lê Sáng nhân 10 năm Thầy về cõi vĩnh hằng - Présenter notre bâtonnet d'encens au Maitre Patriarche Lê Sáng pour sa 10ème année à l'éternité…Nén hương lòng dâng lên Chưởng môn Lê Sáng nhân 10 năm Thầy về cõi vĩnh hằng - Présenter notre bâtonnet d'encens au Maitre Patriarche Lê Sáng pour sa 10ème année à l'éternité…
TIẾP BƯỚC SÁNG TỔ - VOVINAM CÀ MAU PROVINCE SUR LES TRACES DU MAITRE FONDATEUR.TIẾP BƯỚC SÁNG TỔ - VOVINAM CÀ MAU PROVINCE SUR LES TRACES DU MAITRE FONDATEUR.
CHÚC MỪNG HẠNH PHÚC VS HIẾU VÕ & HLV VÂN PHẠM - MEILLEURS VOEUX DE BONHEUR AU MAITRE HIẾU VÕ & INSTRUCTEUR VÂN PHẠM.CHÚC MỪNG HẠNH PHÚC VS HIẾU VÕ & HLV VÂN PHẠM - MEILLEURS VOEUX DE BONHEUR AU MAITRE HIẾU VÕ & INSTRUCTEUR VÂN PHẠM.
CHÚC MỪNG HẠNH PHÚC HLV.THANH PHONG & KIM TRÚC - MEILLEURS VOEUX DE BONHEUR À L'INSTRUCTEUR THANH PHONG & KIM TRÚC.CHÚC MỪNG HẠNH PHÚC HLV.THANH PHONG & KIM TRÚC - MEILLEURS VOEUX DE BONHEUR À L'INSTRUCTEUR THANH PHONG & KIM TRÚC.
THƠ "TÂM TÌNH VÕ ĐẠO" - POÈME "LA CONFIDENCE SUR LA VOIE MARTIALE".THƠ "TÂM TÌNH VÕ ĐẠO" - POÈME "LA CONFIDENCE SUR LA VOIE MARTIALE".

Thống kê

Số lượt truy cập 1.182.940
Tổng số Thành viên 87
Số người đang xem 15
TIẾP BƯỚC SÁNG TỔ - VOVINAM NGHỆ AN PROVINCE SUR LES TRACES DU MAITRE FONDATEUR.

Đăng ngày: 21/09/2020 00:07
TIẾP BƯỚC SÁNG TỔ - VOVINAM NGHỆ AN PROVINCE SUR LES TRACES DU MAITRE FONDATEUR.
    "Một cá nhân chẳng là gì cả, dù giỏi đến đâu cũng chỉ làm được một phần công việc, cái chính là phải biết sử dụng năng lực của những tài năng chung quanh, cho dù trong số đó không có ai phi thường nhưng nếu cùng chung sức chung lòng theo đuổi một mục đích thì sẽ thành công..."-"Nếu phô trương mà không làm thì không được việc, nhưng nếu làm mà không có phô trương để gây thanh thế thì không có thế mà làm"-"Phải sống hòa đồng với mọi người, sẵn sàng tiếp thu ý kiến của người khác, vì người dở nhất cũng có điểm hay, người hay nhất vẫn có điểm sai, trăm điều ghi cũng có một điều sót..." - "Vovinam luôn trung thành với mục tiêu của mình là phục vụ xã hội, đào tạo những con người tốt về cả thể xác lẫn tâm hồn. Khi con người đã có ý thức luôn tự hoàn thiện tất yếu sẽ tránh được những thói hư tật xấu, những sa ngã trong cuộc sống. Xã hội có nhiều con người tốt cũng sẽ tốt, cũng như khi có nhiều điểm sáng thì bóng tối sẽ tự tiêu tan. Bước vào thế kỷ 21, với mong muốn góp phần xây dựng một nền võ đạo chung cho nhân loại, Vovinam sẽ tiến từ Việt Võ Đạo tới Nhân Võ Đạo. Đây là một lý tưởng hoàn toàn mang tinh thần phục vụ, cống hiến cho nhân loại, một nhân tố hòa hợp, gắn bó bằng tâm thức yêu thương, hào hiệp chứ không phải sự chinh phục, áp đặt, đồng hóa. Chân giá trị của "Võ đạo" là tính chất nhân bản : do con người, vì con người, phát triển và phục vụ con người...Vovinam như một biển lớn thu nạp được tất cả mọi mạch nguồn từ các nơi đổ về, bất kể phẩm chất và số lượng của mạch nguồn đó ra sao, sau đó chuyển hóa thành nước biển trong sạch. Trích "Hồi ký Chưởng Môn Lê Sáng".


VOVINAM VIỆT VÕ ĐẠO

NGHỆ AN

1. Vài nét về tỉnh Nghệ An

       Tỉnh Nghệ An thuộc khu vực Bắc Trung bộ, là vùng đất có lịch sử định cư lâu đời. Trước đây, Nghệ An cùng với Hà Tĩnh có cùng một tên chung là Hoan Châu (trước đời Nhà Lý), Nghệ An châu (đời Nhà Lý, Trần), xứ Nghệ (năm 1490, đời vua Lê Thánh Tông), rồi trấn Nghệ An. Năm 1831, vua Minh Mạng chia trấn Nghệ An thành 2 tỉnh là Nghệ An (bắc sông Lam) và Hà Tĩnh (nam sông Lam). Năm 1976, Nghệ An và Hà Tĩnh hợp thành tỉnh lớn Nghệ Tĩnh. Năm 1991, Nghệ Tĩnh lại tách ra Nghệ An và Hà Tĩnh.   

  

       Hiện nay, tỉnh Nghệ An có 01 thành phố, 3 thị xã và 17 huyện. Đó là thành phố Vinh, thị xã Cửa Lò, thị xã Hoàng Mai, thị xã Thái Hòa và các huyện Anh Sơn, Con Cuông, Diễn Châu, Đô Lương, Hưng Nguyên, Kỳ Sơn, Nam Đàn, Nghi Lộc, Nghĩa Đàn, Quế Phong, Quỳ Châu, Quỳ Hợp, Quỳnh Lưu, Tân Kỳ, Thanh Chương, Tương Dương và Yên Thành.

        Nghệ An là mảnh đất đã sản sinh nhiều danh nhân lịch sử, nhà khoa bảng, nhà khoa học, nhà văn hóa nổi tiếng như Mai Hắc Đế, thi sĩ Hồ Xuân Hương… Đặc biệt, Nghệ An cũng là quê hương của Chủ tịch Hồ Chí Minh[1].

2. Phong trào Vovinam tỉnh Nghệ An

2.1. Những bước khởi đầu

       Trong khoảng 10 năm trở lại đây kể từ năm 2011, cùng với sự cố gắng của các ban, ngành, tổ chức liên quan, sự nỗ lực quảng bá môn phái của các võ sư, huấn luyện viên nên phong trào tập luyện Vovinam ở Nghệ An đã có bước phát triển song hành với sự đa dạng của các môn phái như võ Nhất Nam, Võ cổ truyền, võ Pencak Silat, võ Karatedo, võ Taekwondo, võ Wushu, Boxing,.v.v…

       Ngược thời gian về giai đoạn khởi đầu, sau khi theo học Vovinam tại Nhà thi đấu Bà Rịa - Vũng Tàu do võ sư Nguyễn Văn Đơ huấn luyện, huấn luyện viên (HLV) Trần Văn Biên tìm đến học tại nhà riêng của võ sư Phạm Quang Long. Cuối tháng 10 năm 2007 lớp võ Vovinam đầu tiên do chính HLV Trần Văn Biên mở dạy tại nhà thuộc xóm 6, xã Hưng Lĩnh, huyện Hưng Nguyên, Nghệ An. Do lớp tự phát, chưa có giấy phép nên sau thời gian ngắn đã dừng hoạt động. Lúc bấy giờ, bộ môn Vovinam chưa được đưa vào hệ thống quản lý của Liên đoàn Võ thuật tỉnh Nghệ An và Trung tâm Đào tạo - Huấn luyện Thể dục Thể thao tỉnh Nghệ An cũng chưa đưa Vovinam vào huấn luyện và thi đấu thành tích cao nên việc xin thành lập câu lạc bộ gặp rất nhiều khó khăn.

Võ sư Phạm Quang Long - Phó chủ tịch Liên đoàn Vovinam Việt Nam (mang cà vạt, hàng sau) chụp hình lưu niệm với đội tuyển học sinh Nghệ An tại giải Vovinam học sinh lần thứ nhất năm 2017.

       Cuối tháng 6 năm 2008, được sự giúp đỡ của võ sư Phạm Quang Long (lúc đó là Phó chủ tịch Liên đoàn Vovinam Hà Nội) và ông Trần Huy Bình (Phó Vụ trưởng Vụ Thể dục Thể thao Quần chúng - Tổng cục Thể dục Thể thao), lớp võ Vovinam đầu tiên được ra đời tại Trường THCS Hưng Lĩnh (Hưng Nguyên). Một năm sau, HLV Trần Văn Biên cùng với HLV Thái Văn Phúc mở lớp thứ hai tại Trường THPT Chuyên Phan Bội Châu (thành phố Vinh). Cùng thời điểm này, HLV Nguyễn Văn Quý thành lập câu lạc bộ Vovinam tại Trường Đại học Vạn Xuân - mở đầu cho sự phát triển mô hình câu lạc bộ Vovinam tại địa phương sau này.     

2.2. Xây dựng và phát triển

       Vào những năm 2009 đến 2011, phong trào phát triển chủ yếu dưới hình thức câu lạc bộ tại thành phố Vinh, không có nhiều câu lạc bộ hoạt động ở các huyện, thị và số lượng huấn luyện viên lúc bấy giờ cũng rất ít. Mặt khác, so với một số môn võ đã phát triển từ hàng chục năm trước thì Vovinam chưa tìm được chỗ đứng trong làng võ của tỉnh nhà.

       Năm 2010 võ sư Phạm Quang Long và Tiến sĩ Nguyễn Lưu Thụy - Chủ tịch Hội đồng quản trị Đại học Vạn Xuân cùng với huấn luyện viên Lê Đình Quý đã xin thành lập Ban vận động thành lập Hội Vovinam tỉnh Nghệ An. Nhưng phong trào Vovinam lúc bấy giờ còn yếu, vì vậy kế hoạch thành lập Hội Vovinam tỉnh Nghệ An tạm dừng. Đến năm 2014, phong trào hoạt động ổn định, huấn luyện viên Trần Văn Biên tiến hành làm thủ tục thành lập Hội Vovinam và sau này đổi tên thành Liên đoàn Vovinam Nghệ An.

Đại diện Liên đoàn Vovinam Nghệ An  tưởng niệm Sáng tổ Nguyễn Lộc 2017 (từ ngoài Trưởng bộ Trần Trọng Cường, Phó chủ tịch thương trực - Vs Phan Ngọc Lân. P tổng thư ký - Võ sư Trần Văn Biên.

*****

Danh sách Ban chấp hành Liên đoàn Vovinam Nghệ An nhiệm kỳ I

(2014 – 2019)

TT

HỌ VÀ TÊN

Chức vụ

Ghi chú

1

Nguyễn Lưu Thụy

Chủ tịch

Tiến sĩ khoa học - Chủ tịch HĐQT ĐH Vạn Xuân

2

Nguyễn Hoàng

P. Chủ tịch

Thạc sĩ - Phó Giám đốc Sở Giáo Dục & Đào tạo Nghệ An

3

Hồ Lan

P. Chủ tịch

Nhà báo - Phó Tổng biên tập tạp chí Dân tộc - Thời Đại

4

Trần Trọng Cường

P. Chủ tịch

HLV thuộc Trung tâm ĐT-HLTDTT tỉnh Nghệ An

5

Phan Ngọc Lân

P. Chủ tịch

Giam đốc Công ty Việt Khánh  - Võ sư Vovivnam

6

Lê Văn Chuẩn

P. chủ tịch, Tổng thư ký

Giám đốc Chi nhánh Ngân hàng Á châu Nghệ An - HLV Vovivnam

7

Trần Văn Biên

P.  Tổng thư ký/Chánh văn phòng

HLV Vovinam

8

Nguyễn Ngọc Việt

UV. BCH

Tiến sĩ TDTT- Trưởng khoa GDTC- Trường Đại học Vinh

9

Lê Minh Giang

UV. BCH

Chủ tịch Hội Sinh viên Trường Đại học Vinh

10

Thúc Văn Tài

UV. BCH

Chuyên viên - Sở Giáo dục và Đào tạo  Nghệ An

11

Nguyễn Đức Lam

UV. BCH

Chuyên viên- Phòng Giáo dục Thành phố Vinh

12

 Phạm Quang Nhật

UV. BCH

Chuyên viên Sở Văn hóa & Thể thao

13

Thái Văn Phúc

UV. BCH

Giáo viên trường THPT Chuyên Phan Bội Châu, HLV Vovinam

14

Nguyễn Hữu Vinh

UV. BCH

Công an - HLV Vovinam

15

Nguyễn Cảnh Hùng

UV. BCH

BS Bệnh viện Đa khoa Cửa Đông

16

Hồ Văn Hổ

UV. BCH

Giáo viên trường THPT Phan Đăng Lưu, HLV Vovivnam

17

Lê Đình Quý

UV. BCH

Cán bộ Trường ĐH Vạn Xuân, HLV Vovinam

         Từ sau năm 2011, phong trào có bước khởi sắc, lan tỏa mạnh mẽ đến các huyện thị và trường học. Câu lạc bộ Vovinam Đại học Vinh được xem là câu lạc bộ tiêu biểu vì có số lượng sinh viên tham gia đông nhất và trở thành lực lượng nòng cốt để mở rộng phong trào. Bên cạnh đó, câu lạc bộ Vovinam tại trường Cao đẳng Việt - Hàn, Cao đẳng Giao thông vận tải Miền Trung là những câu lạc bộ mũi nhọn tạo nguồn cho các huấn luyện viên ở các huyện, thị sau này.

            Một trong những phương châm phát triển Vovinam tại Nghệ An là chú trọng đến môi trường học đường, vì thế bộ môn có đến 99% câu lạc bộ  chủ yếu hoạt động trong trường học. Câu lạc bộ đầu tiên được mở tại trường Trung học cơ sở Hưng Lĩnh, tiếp theo trường Trung học phổ thông chuyên Phan Bội Châu, rồi lan dần đến các trường tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông, dạy nghề, cao đẳng, đại học khu vực TP Vinh và các huyện, thị. 

 
Liên đoàn Vovinam Nghệ An tổ chức thi thăng đai cấp sơ đẳng tại TP Vinh.

      Trong số những huấn luyện viên xuất thân từ các trường đại học, cao đẳng đã và đang tham gia huấn luyện như Vinh, Học, Quân, Hổ, Hợp, Luyên, Nguyên, Sáng, Vy, Quyết, Thể, Minh, Quỳnh, Hoài, Hiệp… nổi lên các huấn luyện viên Trần Văn Học, Nguyễn Đức Quân đã có nhiều đóng góp trong công tác phát triển phong trào cũng như đào tạo, vận động môn sinh tham gia nhiều giải lớn và đạt thành tích cao. 

Đoàn Vovinam Nghệ An tham dự Hội khỏe Phù Đổng 2016 tại Thanh Hóa chụp hình lưu niệm với Chánh chưởng quản Nguyễn Văn Chiếu sau khi kết thúc giải.

        Năm 2018 đã đánh dấu một bước ngoặt quan trọng trong sự phát triển của bộ môn Vovinam tại tỉnh Nghệ An. Sở Giáo dục và Đào tạo Nghệ An chính thức đưa môn võ Vovinam vào chương trình thi đấu tại Hội khỏe Phù Đổng lần thứ XVIII và Sở Văn hóa và Thể thao Nghệ An đưa bộ môn Vovinam vào thi đấu tại Đại hội Thể dục Thể thao toàn tỉnh lần thứ VIII.

Đội tuyển Nghệ An tham gia giải Vovinam học sinh toàn quốc 2018.

        Sau 12 năm thầm lặng ươm mầm và nuôi dưỡng, võ sư Trần Văn Biên đã cùng đồng môn đưa Vovinam phát triển lớn mạnh, trở thành môn võ phổ biến nhất ở Nghệ An. Đến nay Vovinam Nghệ An đã có gần 50 câu lạc bộ với hàng nghìn môn sinh thường xuyên luyện tập, tham gia biểu diễn vào các dịp lễ hội tại địa phương.

Đoàn Vovinam Nghệ An chụp hình lưu niệm với võ sư Chánh Chưởng quản Nguyễn Văn Chiếu sau kỳ thi Cao đẳng năm 2017.

THỐNG KÊ SỐ LƯỢNG MÔN SINH, HLV, VÕ SƯ VOVINAM TỈNH NGHỆ AN

(Tính đến ngày 15-12- 2019)

STT

Địa phương

Số lượng Câu lạc bộ

Từ Tự vệ nhập môn đến Hoàng đai I

Hoàng dai II, III

Chuẩn hồng đai trở lên

1

Thành phố Vinh

15

400

15

2

2

Hưng Nguyên

5

150

0

 

3

Nam Đàn

7

280

1

 

4

Thanh Chương

2

50

1

 

5

Đô Lương

1

20

0

 

6

Nghi Lộc

2

50

0

 

7

Thị xã Cửa Lò

3

100

0

 

8

Diễn Châu

2

50

0

 

9

Yên Thành

4

100

2

 

10

Quỳnh Lưu

2

50

0

 

11

Thị Xã Hoàng Mai

2

50

0

 

12

Quỳ Châu

2

60

1

 

13

Quế Phong

1

60

0

 

Tổng cộng

48

1420

20

2

   
   
Thi Trung đẳng Vovinam Nghệ An và các tỉnh lân cận tháng 7 năm 2018.

       Không chỉ phát triển phong trào, Liên đoàn Vovinam Nghệ An cũng rất quan tâm đến các giải đấu.

      Về giải học sinh - sinh viên, nhờ sự giúp đỡ của ông Lê Minh Giang - Chủ tịch Hội Sinh viên Trường Đại học Vinh, Bộ môn Vovinam đã phối hợp tổ chức thành công “Giải Vovinam - Việt Võ Đạo Trường Đại học Vinh mở rộng lần thứ nhất - năm 2013” gây được tiếng vang lớn.

      Đội tuyển sinh viên cũng thường xuyên tham gia các giải Vovinam học sinh - sinh viên cấp Quốc gia và đạt kết quả cao đáng ghi nhận. Những vận động viên tiêu biểu như Lâm Bảo Minh, Nguyễn Quốc Minh, Dư Thị Ly, Hoàng Đăng Quỳnh… đã thi đấu tốt, mang thành tích cao về cho tỉnh nhà.

       Thành công nhất phải kể đến Giải Vovinam Sinh viên toàn quốc lần thứ 2 - năm 2019 tổ chức tại Trường Đại học Huế (tỉnh Thừa Thiên - Huế). Đội tuyển sinh viên Nghệ An tham gia với 4 vận động viên và đạt 4 HCV, 1 HCB, xếp thứ 7/28 đoàn trong cả nước tham dự, trong đó vận động viên Dư Thị Ly đạt 2 HCV và 1 HCB, vận động viên Hoàng Đăng Quỳnh và Nguyễn Quốc Minh mỗi người giành 2 HCV ở nội dung đồng đội. Đây là lần đầu tiên đội tuyển sinh viên đạt thành tích vượt chỉ tiêu và xuất sắc vượt qua các đơn vị mạnh như Trường Đại học Thể dục Thể thao TP.HCM, Đại học Sư phạm Thể dục Thể thao TP.HCM và giành được HCV nội dung quyền.

Đội tuyển sinh viên Nghệ An tham gia giải Vovinam sinh viên toàn quốc năm 2019 (từ trái Hoàng Đăng Quỳnh, Nguyễn cảnh Toàn, võ sư. Trần Văn Biên, Dư Thị Ly, Nguyễn Quốc Minh).

       Bên cạnh đó, đội tuyển Vovinam Nghệ An cũng thường xuyên giành được các thứ hạng cao trong các giải đấu. Tại Đại hội Thể dục Thể thao toàn quốc lần thứ VII - 2014, đội tuyển Vovinam do huấn luyện viên Trần Trọng Cường phụ trách đã xuất sắc mang về 2 HCV, 2 HCĐ cho đoàn thể thao tỉnh nhà. Đến Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ VIII - 2018, đội tuyển cũng giành được 1 HCV, 1 HCB, xếp hạng 6 toàn đoàn.

       Những vận động viên tiểu biểu gặt hái nhiều thành tích phải kể đến Trương Văn Mão, Nguyễn Hải Lâm, Nguyễn Thị Hằng... Trong đó, vận động viên Nguyễn Thị Hằng và Trương Văn Mão giành HCB tại Giải vô địch Vovinam thế giới năm 2017 và năm 2019. Đây chính là những thành quả lớn giúp Vovinam khẳng định được vị trí của mình trong các môn võ đang hoạt động tại tỉnh Nghệ An.

2.3. Những người thầm lặng vì sự phát triển của môn phái

      Để gầy dựng được nền tảng ban đầu, bộ môn Vovinam Nghệ An đã trải qua nhiều gian nan, thử thách, đi lên từ con số “không” đúng nghĩa đó là không trụ sở, không kinh phí, Vovinam là môn võ còn xa lạ với đa số công chúng,…. Bằng sự nhiệt thành và tâm huyết, HLV Trần Văn Biên đã cùng những thân hữu, đồng môn chung tay, góp sức vì sự phát triển của môn phái tại mảnh đất này.

Võ sư Phan Ngọc Lân và võ sư Trần Văn Biên chấm thi trung đẳng tại Thái Nguyên năm 2017.

       Một trong những người yêu mến và hỗ trợ cho bộ môn từ những ngày đầu là Tiến sĩ Nguyễn Lưu Thụy - Chủ tịch Hội đồng quản trị Đại học Vạn Xuân. Ông Nguyễn Lưu Thụy cũng là Chủ tịch Liên đoàn Vovinam Nghệ An nhiệm kỳ đầu tiên 2014 - 2019.

Bà Nguyễn Thị Thanh Hương (hàng thứ 2, giữa) - Phó Giám đốc sở Văn hóa Thể thao chụp hình lưu niệm tại lễ tổng kết phong trào Vovinam Nghệ An năm 2019.

       Bên cạnh đó, người luôn thầm lặng giúp đỡ cho bộ môn phải kể đến võ sư Phan Ngọc Lân - ông như “người cha” đỡ đầu cho Vovinam Nghệ An. Hiện nay võ sư Phan Ngọc Lân là Phó chủ tịch thường trực Liên đoàn Vovinam Nghệ An, ủy viên Ban chấp hành Liên đoàn Vovinam Việt Nam nhiệm kỳ 2017 - 2022. Cùng đồng hành với sự phát triển phong trào Vovinam tại Nghệ An còn có sự quan tâm, giúp đỡ của huấn luyện viên Trần Trọng Cường - Trưởng bộ môn Vovinam thuộc Trung tâm Đào tạo - Huấn luyện Thể dục Thể thao tỉnh Nghệ An, nguyên ủy viên Liên đoàn Vovinam Việt Nam nhiệm kỳ 2014 – 2017. Huấn luyện viên Nguyễn Văn Quý - người góp công rất lớn trong những ngày đầu hình thành Liên đoàn Vovinam Nghệ An cùng rất nhiều anh em huấn luyện viên, hướng dẫn viên đang ngày đêm miệt mài trên sân tập…

Tập thể HLV Vovinam Nghệ An tri ân võ sư Phan Ngọc Lân, thầy Trần Trọng Cường và võ sư Trần Văn Biên nhân ngày 20 tháng 11.

       Khó khăn đã đi qua, thành quả của hôm nay là động lực để Liên đoàn Vovinam Nghệ An tin rằng, Vovinam Nghệ An sẽ bước đi mạnh mẽ, vững chắc, nhanh chóng hòa cùng làn sóng yêu thể thao, sánh cùng phong trào các địa phương trong cả nước.

      Trong một tương lai không xa, Vovinam Nghệ An dưới sự hỗ trợ của chính quyền, đoàn thể các cấp sẽ trở thành một trong những môn phái võ thuật mang đậm bản sắc văn hóa võ đạo Việt Nam.

LIÊN ĐOÀN VOVINAM NGHỆ AN

 0977 173 179

                                                                           9/2020


[1] Nguồn http://quehuongonline.vn/dat-nuoc-viet-nam/nghe-an

DESIGN BY HLV.NGÔ CHÍ HIỀN - VVN NTL PHÚ THỌ.


| Chia sẻ |
THẢO LUẬN  
Chưa có thảo luận nào
Ý KIẾN CỦA BẠN  
  Hãy đăng nhập để thảo luận
  Tin cùng loại cũ hơn
TIẾP BƯỚC SÁNG TỔ - VOVINAM NINH THUẬN PROVINCE SUR LES TRACES DU MAITRE FONDATEUR.
TIẾP BƯỚC SÁNG TỔ - VOVINAM LONG AN PROVINCE SUR LES TRACES DU MAITRE FONDATEUR.
TIẾP BƯỚC SÁNG TỔ - VOVINAM TIỀN GIANG - SUR LES TRACES DU MAITRE FONDATEUR.
TIẾP BƯỚC SÁNG TỔ - VOVINAM TÂY NINH - SUR LES TRACES DU MAITRE FONDATEUR.
Hồi ký những ngày theo học võ với Sáng tổ Nguyễn Lộc "Một ánh sao băng" - Souvenirs de l'époque suivie des arts martiaux avec Maitre Fondateur "Un météore".
TIẾP BƯỚC SÁNG TỔ - VOVINAM ĐỒNG NAI - SUR LES TRACES DU MAITRE FONDATEUR (Part 1).
TIẾP BƯỚC SÁNG TỔ - VOVINAM ĐỒNG NAI - SUR LES TRACES DU MAITRE FONDATEUR (Part 2).
TIẾP BƯỚC SÁNG TỔ - VOVINAM BÀ RỊA & VŨNG TÀU - SUR LES TRACES DU MAITRE FONDATEUR.
TIẾP BƯỚC SÁNG TỔ - VOVINAM THANH HÓA - SUR LES TRACES DU MAITRE FONDATEUR - VOVINAM THANH HÓA (Part 1).
TIẾP BƯỚC SÁNG TỔ - VOVINAM THANH HÓA - SUR LES TRACES DU MAITRE FONDATEUR - VOVINAM THANH HÓA (Part 2).

VOVINAM - VIỆT VÕ ĐẠO

Câu Lạc Bộ Nhà Tập Luyện TDTT Phú Thọ

Địa chỉ : 219 Lý Thường Kiệt, P.15, Q.11, TP.HCM

 Tel : 0913.833.760 -Không biết ngượng- Email BBT : vvnphutho@gmail.com

Website: www.vovinam.divivu.com Hoặc: http://vovinam.phutho.vn