Hôm nay, ngày 14/07/2024
VĂN ÔN - VÕ LUYỆN - TÔN SƯ TRỌNG ĐẠO - BÀN TAY THÉP VỚI TRÁI TIM TỪ ÁI

GIỚI THIỆU

LIÊN KẾT WEBSITE

Tin mới đăng

Cáo phó & Phân ưu VS.Trịnh Thế Hùng (1951-2024) - Annonce du décès & Condoléances du Maitre Trịnh Thế Hùng (1951-2024).Cáo phó & Phân ưu VS.Trịnh Thế Hùng (1951-2024) - Annonce du décès & Condoléances du Maitre Trịnh Thế Hùng (1951-2024).
T/B: Lễ tưởng niệm Sáng tổ Nguyễn Lộc LT64 (1960-2024) - Lễ công bố tân Chánh Chưởng Quản - Lễ thăng đai các Tân Khoa Hồng Đai 2024 - Annonce: La 64 Commémoration du Maitre Fondateur Nguyen Loc.T/B: Lễ tưởng niệm Sáng tổ Nguyễn Lộc LT64 (1960-2024) - Lễ công bố tân Chánh Chưởng Quản - Lễ thăng đai các Tân Khoa Hồng Đai 2024 - Annonce: La 64 Commémoration du Maitre Fondateur Nguyen Loc.
THÔNG BÁO CỦA HĐVSCQ MÔN PHÁI - ANNONCE DU CONSEIL DES MAITRES DE L'ÉCOLE THÔNG BÁO CỦA HĐVSCQ MÔN PHÁI - ANNONCE DU CONSEIL DES MAITRES DE L'ÉCOLE
Võ sư Trần Văn Mỹ - tân Chánh Chưởng quản Hội đồng Võ sư Chưởng quản Môn phái Vovinam Việt Võ Đạo - Maitre Tran Van My voté le Chef du Conseil des Maitres.Võ sư Trần Văn Mỹ - tân Chánh Chưởng quản Hội đồng Võ sư Chưởng quản Môn phái Vovinam Việt Võ Đạo - Maitre Tran Van My voté le Chef du Conseil des Maitres.
Liên đoàn Vovinam Cần Thơ tưởng niệm cố võ sư Nguyễn Văn Nhàn - Fédération Vovinam Cần Thơ commémore le Maitre Nguyễn Văn Nhàn.  Liên đoàn Vovinam Cần Thơ tưởng niệm cố võ sư Nguyễn Văn Nhàn - Fédération Vovinam Cần Thơ commémore le Maitre Nguyễn Văn Nhàn.
TRỜI ĐẤT THẦY MẤT THẬT RỒI SAO THẦY - OH DIEU, MAITRE EST VRAIMENT PERDU, MAITRE TRUNG ĐẠO_NGUYỄN VĂN NHÀN !TRỜI ĐẤT THẦY MẤT THẬT RỒI SAO THẦY - OH DIEU, MAITRE EST VRAIMENT PERDU, MAITRE TRUNG ĐẠO_NGUYỄN VĂN NHÀN !
Cáo phó - Phân ưu - Tiểu sử thầy Trung Đạo - Nguyễn Văn Nhàn (13-7-1950 & 25-2-2024).- Annonce du décès - Condoléances - Biographie du Maitre Trung Đạo_Nguyễn Văn Nhàn (13-7-1950 & 25-2-2024).Cáo phó - Phân ưu - Tiểu sử thầy Trung Đạo - Nguyễn Văn Nhàn (13-7-1950 & 25-2-2024).- Annonce du décès - Condoléances - Biographie du Maitre Trung Đạo_Nguyễn Văn Nhàn (13-7-1950 & 25-2-2024).
Kỷ niệm 10 năm gắn bó với Vovinam FPT Greenwich Việt Nam (2013 - 2023) - Honorer mon 10ème Anniversaire attachant avec Vovinam FPT Greenwich VietNam (2013 - 2023).Kỷ niệm 10 năm gắn bó với Vovinam FPT Greenwich Việt Nam (2013 - 2023) - Honorer mon 10ème Anniversaire attachant avec Vovinam FPT Greenwich VietNam (2013 - 2023).
Tận tâm tận lực lan tỏa Vovinam - Dédié à la diffusion du Vovinam. Tận tâm tận lực lan tỏa Vovinam - Dédié à la diffusion du Vovinam.
KHAI MẠC GIẢI VÔ ĐỊCH VOVINAM THẾ GIỚI LẦN 7 - 2023 - OUVERTURE DU 7ème CHAMPIONNAT MONDIAL DU VOVINAM EN 2023.KHAI MẠC GIẢI VÔ ĐỊCH VOVINAM THẾ GIỚI LẦN 7 - 2023 - OUVERTURE DU 7ème CHAMPIONNAT MONDIAL DU VOVINAM EN 2023.
GIẢI VÔ ĐỊCH VOVINAM THẾ GIỚI LẦN VII NĂM 2023 - The 7th WVVF World Vovinam Championships 2023.GIẢI VÔ ĐỊCH VOVINAM THẾ GIỚI LẦN VII NĂM 2023 - The 7th WVVF World Vovinam Championships 2023.
TRI ÂN 20-11 "THẦY TÔI & NGHIỆP VÕ" - A la gratitude de la Journée des Enseignants Vietnamiens du 20 Novembre "Notre Maître & Sa carrière d'arts martiaux".TRI ÂN 20-11 "THẦY TÔI & NGHIỆP VÕ" - A la gratitude de la Journée des Enseignants Vietnamiens du 20 Novembre "Notre Maître & Sa carrière d'arts martiaux".
HÀNH TRÌNH 85 NĂM VOVINAM VIỆT VÕ ĐẠO TRỞ THÀNH DI SẢN VĂN HÓA PHI VẬT THỂ QUỐC GIA - L'ITINÉRAIRE DE 85 ANS DU VOVINAM VIỆT VÕ ĐẠO DEVENU LA PATRIMOINE CULTUREL IMMATÉRIEL NATIONALHÀNH TRÌNH 85 NĂM VOVINAM VIỆT VÕ ĐẠO TRỞ THÀNH DI SẢN VĂN HÓA PHI VẬT THỂ QUỐC GIA - L'ITINÉRAIRE DE 85 ANS DU VOVINAM VIỆT VÕ ĐẠO DEVENU LA PATRIMOINE CULTUREL IMMATÉRIEL NATIONAL
Tự hào Vovinam được công nhận Di Sản Văn Hóa Phi Vật Thể Quốc Gia - Vovinam est fier d'être reconnu comme Patrimoine Culturel Immatériel National.Tự hào Vovinam được công nhận Di Sản Văn Hóa Phi Vật Thể Quốc Gia - Vovinam est fier d'être reconnu comme Patrimoine Culturel Immatériel National.
Vovinam được công nhận Di Sản Văn Hóa Phi Vật Thể Quốc Gia - Vovinam est reconnu comme Patrimoine Culturel Immatériel National.Vovinam được công nhận Di Sản Văn Hóa Phi Vật Thể Quốc Gia - Vovinam est reconnu comme Patrimoine Culturel Immatériel National.
PHÁT BIỂU CỦA HỘI ĐỒNG VÕ SƯ CHƯỞNG QUẢN NHÂN LỄ KỶ NIỆM 85 NĂM THÀNH LẬP MÔN PHÁI VOVINAM VIỆT VÕ ĐẠO (1938-2023) - Paroles du Conseil des Maîtres lors 85ème Anniversaire de l'École (1938-2023).PHÁT BIỂU CỦA HỘI ĐỒNG VÕ SƯ CHƯỞNG QUẢN NHÂN LỄ KỶ NIỆM 85 NĂM THÀNH LẬP MÔN PHÁI VOVINAM VIỆT VÕ ĐẠO (1938-2023) - Paroles du Conseil des Maîtres lors 85ème Anniversaire de l'École (1938-2023).
 ''CHÚC MỪNG SINH NHẬT LẦN THỨ 72 CỦA THẦY SEN - HAPPY 70th BIRTHDAY OF MASTER SEN - JOYEUX 72ème ANNIVERSAIRE DE MAITRE SEN !!!''. ''CHÚC MỪNG SINH NHẬT LẦN THỨ 72 CỦA THẦY SEN - HAPPY 70th BIRTHDAY OF MASTER SEN - JOYEUX 72ème ANNIVERSAIRE DE MAITRE SEN !!!''.
Học võ và dạy võ xưa và nay - Apprendre & Enseigner l'art martial de l'autrefois et de nos jour.Học võ và dạy võ xưa và nay - Apprendre & Enseigner l'art martial de l'autrefois et de nos jour.
Võ và truyền thống “Tôn sư trọng đạo” - L'art martial & Sa tradition “Respecter son Maître & Respecter sa voie morale”.Võ và truyền thống “Tôn sư trọng đạo” - L'art martial & Sa tradition “Respecter son Maître & Respecter sa voie morale”.
Truyền thống "Tôn Sư Trọng Đạo" - Tradition “Respecter son Maître & Respecter sa voie morale”.Truyền thống "Tôn Sư Trọng Đạo" - Tradition “Respecter son Maître & Respecter sa voie morale”.
PHÁT HÀNH BỘ TEM CHUNG VOVINAM VIỆT NAM & VÕ ẤN ĐỘ - PUBLICATION D'UNE COLLECTION COMMUNE DE TIMBRE DU VOVINAM VIETNAM & ARTS MARTIAUXINDIENS EN 2023.PHÁT HÀNH BỘ TEM CHUNG VOVINAM VIỆT NAM & VÕ ẤN ĐỘ - PUBLICATION D'UNE COLLECTION COMMUNE DE TIMBRE DU VOVINAM VIETNAM & ARTS MARTIAUXINDIENS EN 2023.
Kỷ niệm 13 năm ngày mất Chưởng môn Lê Sáng - A la 13ème Commémoration de la mort du Maitre Patriarche Lê Sáng (2010-2023).Kỷ niệm 13 năm ngày mất Chưởng môn Lê Sáng - A la 13ème Commémoration de la mort du Maitre Patriarche Lê Sáng (2010-2023).
Thông báo: Lễ Giổ Chưởng Môn Lê Sáng lần thứ 13 (2010 - 2013) - Annonce: Organisation à la 13ème Cérémonie commémorale de la mort du Maitre Patriarche LÊ SÁNG (2010 - 2013).Thông báo: Lễ Giổ Chưởng Môn Lê Sáng lần thứ 13 (2010 - 2013) - Annonce: Organisation à la 13ème Cérémonie commémorale de la mort du Maitre Patriarche LÊ SÁNG (2010 - 2013).
PHÂN ƯU CÙNG GIA ĐÌNH THÂN MẪU VS.VŨ TRỌNG BẢO - SINCÈRES CONDOLÉENCES AVEC LA FAMILLE DE LA MÈRE DE MAITRE VŨ TRỌNG BẢO.PHÂN ƯU CÙNG GIA ĐÌNH THÂN MẪU VS.VŨ TRỌNG BẢO - SINCÈRES CONDOLÉENCES AVEC LA FAMILLE DE LA MÈRE DE MAITRE VŨ TRỌNG BẢO.
DI NGÔN CỦA SÁNG TỔ NGUYỄN LỘC (1912-1960) - Les dernières paroles du Maitre Fondateur Nguyễn Lộc (1912-1960).DI NGÔN CỦA SÁNG TỔ NGUYỄN LỘC (1912-1960) - Les dernières paroles du Maitre Fondateur Nguyễn Lộc (1912-1960).
VVF thông báo về việc tổ chức Kỳ thi thăng đai cấp cao đẳng môn Vovinam Việt Võ Đạo tại Trường IVS - HN - VVF informe concernant le Passage de grade supérieur organisé au Lycée IVS de HN.VVF thông báo về việc tổ chức Kỳ thi thăng đai cấp cao đẳng môn Vovinam Việt Võ Đạo tại Trường IVS - HN - VVF informe concernant le Passage de grade supérieur organisé au Lycée IVS de HN.
"CÕNG RẮN CẮN GÀ NHÀ - “Qu'il est plus aigu que la dent d'un serpent D'avoir un enfant ingrat"."CÕNG RẮN CẮN GÀ NHÀ - “Qu'il est plus aigu que la dent d'un serpent D'avoir un enfant ingrat".
''GIẬU ĐỔ BÌM LEO - When the tree is fallen, everyone run to it with his axe - Lorsque l'arbre est tombé , tout le monde court à elle avec sa hache''.''GIẬU ĐỔ BÌM LEO - When the tree is fallen, everyone run to it with his axe - Lorsque l'arbre est tombé , tout le monde court à elle avec sa hache''.
Luật nhân quả đối với người “ác khẩu” - The law of Karma with an "evil tongue" person - La loi du Karma avec la "personne à la mauvaise langue".Luật nhân quả đối với người “ác khẩu” - The law of Karma with an "evil tongue" person - La loi du Karma avec la "personne à la mauvaise langue".
''Ăn cháo đá bát - Bite the hand that feeds - La fête passée, adieux le Saint''.''Ăn cháo đá bát - Bite the hand that feeds - La fête passée, adieux le Saint''.

Thống kê

Số lượt truy cập 1.801.943
Tổng số Thành viên 91
Số người đang xem 97
TIẾP BƯỚC SÁNG TỔ - VOVINAM LONG AN PROVINCE SUR LES TRACES DU MAITRE FONDATEUR.

Đăng ngày: 07/09/2020 22:21
TIẾP BƯỚC SÁNG TỔ - VOVINAM LONG AN PROVINCE SUR LES TRACES DU MAITRE FONDATEUR.
     "Một cá nhân chẳng là gì cả, dù giỏi đến đâu cũng chỉ làm được một phần công việc, cái chính là phải biết sử dụng năng lực của những tài năng chung quanh, cho dù trong số đó không có ai phi thường nhưng nếu cùng chung sức chung lòng theo đuổi một mục đích thì sẽ thành công..."-"Nếu phô trương mà không làm thì không được việc, nhưng nếu làm mà không có phô trương để gây thanh thế thì không có thế mà làm"-"Phải sống hòa đồng với mọi người, sẵn sàng tiếp thu ý kiến của người khác, vì người dở nhất cũng có điểm hay, người hay nhất vẫn có điểm sai, trăm điều ghi cũng có một điều sót..." - "Vovinam luôn trung thành với mục tiêu của mình là phục vụ xã hội, đào tạo những con người tốt về cả thể xác lẫn tâm hồn. Khi con người đã có ý thức luôn tự hoàn thiện tất yếu sẽ tránh được những thói hư tật xấu, những sa ngã trong cuộc sống. Xã hội có nhiều con người tốt cũng sẽ tốt, cũng như khi có nhiều điểm sáng thì bóng tối sẽ tự tiêu tan. Bước vào thế kỷ 21, với mong muốn góp phần xây dựng một nền võ đạo chung cho nhân loại, Vovinam sẽ tiến từ Việt Võ Đạo tới Nhân Võ Đạo. Đây là một lý tưởng hoàn toàn mang tinh thần phục vụ, cống hiến cho nhân loại, một nhân tố hòa hợp, gắn bó bằng tâm thức yêu thương, hào hiệp chứ không phải sự chinh phục, áp đặt, đồng hóa. Chân giá trị của "Võ đạo" là tính chất nhân bản : do con người, vì con người, phát triển và phục vụ con người...Vovinam như một biển lớn thu nạp được tất cả mọi mạch nguồn từ các nơi đổ về, bất kể phẩm chất và số lượng của mạch nguồn đó ra sao, sau đó chuyển hóa thành nước biển trong sạch. Trích "Hồi ký Chưởng Môn Lê Sáng".


VOVINAM – VIỆT VÕ ĐẠO

LONG AN

 I. Tổng quát về tỉnh Long An
 
      Theo các di chỉ khảo cổ học, ngay từ thời cổ đại, Long An đã là địa bàn quan trọng của vương quốc Phù Nam - Chân Lạp. Khi Nguyễn Hữu Cảnh vào khai phá miền Nam, đất Long An thuộc phủ Gia Ðịnh. Thời Minh Mạng, đất Long An thuộc tỉnh Gia Ðịnh. Ðầu thời Pháp thuộc, Nam Kỳ được chia thành 21 tỉnh, đất Long An nằm trong địa bàn 2 tỉnh Tân An và Chợ Lớn.
 
      Ngày 22-10-1956, tỉnh Long An được thành lập trên cơ sở sáp nhập 2 tỉnh Chợ Lớn và Tân An. Tỉnh lỵ đặt tại Tân An, về mặt hành chánh thuộc xã Bình Lập, quận Châu Thành.
 
      Năm 1976, tỉnh Long An hợp nhất với tỉnh Kiến Tường và 2 quận Ðức Hòa, Ðức Huệ của tỉnh Hậu Nghĩa thành tỉnh Long An mới. Toàn bộ đất của tỉnh Kiến Tường cũ trở thành huyện Mộc Hoá của tỉnh Long An. Cùng năm, xã Bình Lập, huyện Châu Thành được tách ra để thành lập thị xã Tân An - thị xã tỉnh lỵ tỉnh Long An. Tỉnh Long An lúc đó gồm thị xã Tân An và 9 huyện: Bến Lức, Cần Ðước, Cần Giuộc, Châu Thành, Ðức Hoà, Ðức Huệ, Mộc Hoá, Tân Trụ, Thủ Thừa.

 

      Hiện nay, tỉnh Long An có 15 đơn vị hành chính cấp huyện, gồm thành phố Tân An, thị xã Kiến Tường và các huyện: Bến Lức, Cần Ðước, Cần Giuộc, Châu Thành, Ðức Hòa, Ðức Huệ, Mộc Hóa, Tân Hưng, Tân Thạnh, Tân Trụ, Thạnh Hoá, Thủ Thừa, Vĩnh Hưng.
 
      Với diện tích 4.494,93 km², tính đến 1-4-2019, dân số Long An là 1.688.547 người, trong đó 271.580 người sống ở thành thị (16%) và 1.416.967 người sống ở nông thôn (84%), mật độ 376 người/km². (Nguồn: Wikipedia.org, bản tiếng Việt)
 
      Một số di tích văn hóa, lịch sử nổi tiếng của Long An như lăng Nguyễn Huỳnh Đức (thị xã Tân An), vàm Nhựt Tảo (huyện Tân Trụ), đồn Rạch Cát còn gọi là Rạch Cốc, Nhà trăm cột (huyện Cần Đước), chùa Tôn Thạnh (Cần Giuộc)…
 
 II. Khởi đầu từ hè 1973
 
     Mùa hè năm 1973 khi những cơn mưa đầu mùa Nam Bộ bắt đầu đổ xuống thị xã nhỏ của tỉnh Long An, cư dân ở đây cảm thấy lạ lẫm khi xuất hiện một lớp võ với những chàng trai cô gái mang bộ võ phục màu xanh nước biển trong khuôn viên Nhà thờ Công giáo tỉnh.
 
       Lớp Vovinam Việt Võ Ðạo đầu tiên trên địa bàn tỉnh Long An do huấn luyện viên Hoàng đai III cấp Ðặng Ngọc Thọ (quê gốc ở Tuy Hòa, Phú Yên, tập Vovinam ở Nha Trang, sinh năm 1948, qua đời ngày 3-2-2018) khai giảng tại sân Trường Trung học tư thục Thánh Mẫu (trong khuôn viên Nhà thờ Công giáo của tỉnh), được đặt tên là “Võ đường 1”. Lớp tập này có khoảng 50 thanh thiếu niên tham gia, chủ yếu là học sinh các trường trung học, tiểu học trên địa bàn thị xã Tân An.
 
       Khoảng 3 tháng sau, lại có một lớp mới được khai giảng tại đây. Sang năm 1974, “Võ đường 2” được khai giảng ở góc ngã tư giao lộ đường Nguyễn Huỳnh Ðức và đại lộ Thống Nhất (nay là đường Nguyễn Trung Trực và Trương Công Ðịnh), địa điểm này là nhà riêng của một hộ gia đình, Ban huấn luyện thuê tầng trệt để mở lớp.
 
       Song song đó, huấn luyện viên Ðặng Ngọc Thọ còn mở rộng địa bàn hoạt động đến các quận trong tỉnh như: Thủ Thừa, Bến Lức, Cần Giuộc, Bình Phước (nay là huyện Châu Thành).
 
       Ðồng thời, phong trào Vovinam ở Long An có các huấn luyện viên khác tham gia như Thái Quý Hưng, Phan Văn Bửu, Sơn Khê, Huỳnh Lâm, v.v. Vào những buổi sáng Chủ nhật hàng tuần, các môn sinh được tập trung về “Võ đường 1” để tham gia sinh hoạt, hoặc luyện tập thêm. Một kỷ niệm đáng nhớ, năm 1974, hơn 100 môn sinh Vovinam Tân An đã đi cắm trại tại bãi biển Thùy Vân (Vũng Tàu).
 
      Tuy dụng cụ tập luyện so với hiện nay còn thiếu rất nhiều, nhất là không có thảm (tapie), chỉ tập trên nền ciment hoặc gạch bông, nhưng tất cả môn sinh vẫn ôn luyện hăng say. Những khi tham gia biểu diễn, có lúc trên sân đá đỏ, nhưng với lòng nhiệt huyết của tuổi trẻ và kỹ thuật té ngã thành thạo, các môn sinh Vovinam Tân An đã biểu diễn thành công (dù lúc đó đều ở trình độ Sơ đẳng, cao nhất là Lam đai III cấp).
 
        Tuy nhiên, vì thời cuộc nên phong trào Vovinam ở Long An đã tạm ngưng hoạt động từ đầu tháng 3-1975.
 
III. Tái lập phong trào
 
      Vài tháng sau ngày thống nhất đất nước, võ sư Ðặng Ngọc Thọ trở lại thị xã Tân An cùng với các môn sinh cũ làm nòng cốt mở lớp nhưng được một thời gian rất ngắn rồi lại tạm dừng.
 
        Ðến năm 1982, môn sinh Trần Văn Thừng (Vovinam Long An) lúc đó giữ chức vụ Phó bí thư Thị đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh thị xã Tân An muốn xây dựng phong trào luyện tập Thể dục Thể thao cho thanh thiếu niên thị xã cũng như nhằm phát triển môn phái (thời điểm đó trên địa bàn thị xã Tân An không có lớp võ nào được công khai hoạt động) nên đã chủ động mời võ sư Thái Quý Hưng về mở lớp tập huấn cho các môn sinh cũ. Tham dự lớp tập huấn này gồm: Nguyễn Thế Hùng (sinh năm 1958, Phó phòng Kế hoạch, Sở Xây dựng tỉnh Long An), Tôn Thọ Nhân (sinh năm 1958, Quản đốc phân xưởng Sửa chữa của Xí nghiệp Sửa chữa ô tô Long An), Châu Ngọc Thao (sinh năm 1956, bộ đội vừa xuất ngũ), Nguyễn Văn Hóa (sinh năm 1956, giáo viên Trường THCS Trần Phú, thị xã Tân An), Nguyễn Thanh Phương (sinh năm 1960, cán bộ kỹ thuật Ban Nông nghiệp thị xã Tân An). Lớp tập huấn tổ chức tại văn phòng Thị đoàn Tân An (đường Nguyễn Ðình Chiểu, phường 1, thị xã Tân An, nay là thành phố Tân An).

Từ trái (đứng): HLV Nguyễn Văn Hóa, Nguyễn Thế Hùng, Nguyễn Thanh Phương,
Tôn Thọ Nhân. Hàng ngồi: Anh Tài, anh Nhuế, (?), HLV Châu Ngọc Thao.
 
       Mặt khác, môn sinh Trần Văn Thừng đã trực tiếp bảo lãnh, xin phép UBND thị xã Tân An cho mở lớp huấn luyện Vovinam cho thanh thiếu niên thị xã Tân An. Lớp được tổ chức tại Trường Trung học Nguyễn Trung Trực, đường Lý Công Uẩn, phường 1, thị xã Tân An. Trước ngày 30-4-1975, trường này có kết cấu 1 trệt 2 lầu, 1 sân thượng của người Hoa sống ở thị xã Tân An xây dựng cho con em mình học văn hóa, mang tên Trường tư thục Nhân Ðạo, hiện nay là trường Mẫu giáo Sơn Ca.
 
       Lớp tập đầu tiên được khai giảng vào tháng 5-1982. Huấn luyện viên trực tiếp đứng lớp gồm: Tôn Thọ Nhân, Châu Ngọc Thao, Nguyễn Thanh Phương, Nguyễn Thế Hùng (đã qua đời năm 2017) và Nguyễn Văn Hóa. Sau 3 tháng tập luyện, khóa thi đầu tiên từ khi tái lập phong trào của tỉnh Long An được tổ chức với 140 thí sinh. Ban giám khảo gồm các võ sư, huấn luyện viên đến từ Thành phố Hồ Chí Minh như Thái Quý Hưng, Lê Huy Hoàng (Phòng Thể dục Thể thao Quận 6, TP.HCM), Phan Văn Bửu (Ðiện lực tỉnh Long An).
 
       Khoảng tháng 8-1982, Thị đoàn Tân An tổ chức biểu diễn giới thiệu môn võ Vovinam cho đoàn viên khối công nhân viên chức thị xã Tân An tại hội trường Văn phòng Thị ủy Tân An. Cùng thời điểm này, UBND thị xã Tân An đã ra quyết định chính thức thành lập Câu lạc bộ võ thuật trên địa bàn thị xã Tân An.
 
       Tháng 9-1982, Long An tổ chức mitting mừng ngày Quốc khánh 2-9 tại sân vận động tỉnh Long An, có hơn 10.000 người tham dự, Vovinam đã được tham gia biểu diễn tại đây. Lực lượng biểu diễn gồm các huấn luyện viên của Long An (Nhân, Thao, Hùng, Hóa, Phương) và hơn 15 HLV đến từ TP.HCM.
 
        Tháng 12-1982, lớp võ dời về Trường Tiểu học Võ Thị Sáu (đường Cách mạng tháng 8, phường 1, thị xã Tân An), tuy nhiên số võ sinh chỉ còn hơn 80 em. Thời gian này có thêm huấn luyện viên Nguyễn Văn Ngưu (tập Vovinam trong quân đội Sài Gòn, Hoàng đai I cấp) tham gia đứng lớp.
 
       Trong năm 1983, Thị đoàn Tân An phối hợp cùng Chi đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Công an thị xã Tân An tổ chức lớp huấn luyện võ thuật cho lực lượng đoàn viên Công an thị xã Tân An, các huấn luyện viên Nguyễn Thanh Phương, Tôn Thọ Nhân, Nguyễn Thế Hùng đã tham gia đứng lớp. Do các huấn luyện viên bận công tác chuyên môn của đơn vị mình nên lớp chỉ duy trì đến cuối năm 1983 thì dừng.
 
        Năm 1988, Vovinam đã khai giảng khóa đầu tiên trong Nhà Thiếu nhi tỉnh Long An do huấn luyện viên Nguyễn Văn Hóa đứng lớp (theo hình thức cộng tác viên), các huấn luyện viên khác vì nhiều lý do riêng đã ngưng hoạt động.
 
        Huấn luyện viên Nguyễn Văn Hóa đứng lớp đến năm 1990 thì giao lại lớp cho học trò là Nguyễn Hoàng Lang. Lúc này, tỉnh Long An chỉ còn 1 CLB Vovinam hoạt động tại Nhà Thiếu nhi tỉnh.
 
         Cũng trong năm 1990 để đảm bảo lớp Vovinam hoạt động tốt hơn, Ban giám đốc Nhà Thiếu nhi Long An đã chuyển lớp Vovinam cho 2 huấn luyện viên Huỳnh Văn Giảng và Lý Quang Xuân phụ trách.
 
IV. Những bước thăng trầm
 
      Ðến năm 1991, huấn luyện viên Nguyễn Thanh Phương trở lại tham gia hoạt động ở Nhà Thiếu nhi tỉnh cùng với 2 huấn luyện viên Huỳnh Văn Giảng và Lý Quang Xuân. Nhưng năm 1992, huấn luyện viên Lý Quang Xuân ngưng hoạt động và phong trào Vovinam Long An nói chung phát triển chậm. 

 

Lớp tập Vovinam xã Long Hiệp, huyện Bên Lức, Long An 2009.

      Năm 1997, huấn luyện viên Nguyễn Tấn Công mở lớp ở xã Long Thượng, huyện Cần Giuộc. Năm 1999, huấn luyện viên Nguyễn Tấn Công rời Cần Giuộc đến thị trấn Mộc Hóa mở lớp. Năm 2000, huấn luyện viên Nguyễn Tấn Công rời Mộc Hóa, đến thị trấn Vĩnh Hưng khai giảng lớp mới, lớp duy trì khoảng 1 năm thì giải tán.

Lớp Vovinam xã Phước Lý, huyện Cần Giuộc chuẩn bị thi thăng cấp 2017.

Lớp Vovinam xã Hưng Điền A, huyện Vĩnh Hưng, Long An, biên giới Campuchia 2017.

Lớp tập Vovinam tại thị xã Kiến Tường, Long An.

       Khoảng cuối thập niên 1990, lớp tập miễn phí dành cho học sinh trường Khuyết tật tỉnh Long An (đường Sương Nguyệt Ánh) hoạt động được 2 năm.
 
      Năm 2001, huấn luyện viên Nguyễn Hoàng Huy mở lớp Vovinam tại quê nhà huyện Ðức Hòa, tỉnh Long An, lớp được duy trì đến năm 2003.

Lớp tập Vovinam huyện Đức Hòa, Long An.

Lớp Vovinam tại ấp Mỹ Lợi, xã Mỹ Thạnh Tây, huyện Đức Huệ, Long An.

      Ở tại thị xã Tân An, ngoài lớp Vovinam tại Nhà Thiếu nhi tỉnh có lúc phát triển thêm một số lớp ở các địa điểm: Trường Tiểu học Nguyễn Trung Trực (phường 3), Trường THCS Trần Phú (phường 3), Trường THCS Nhựt Tảo (phường 1), Trường Tiểu học Phú Nhơn (phường 5), Trường Tiểu học Cần Ðốt (phường 6), Trường Ðại học Kinh tế Công nghiệp Long An. Các lớp này do huấn luyện viên Nguyễn Tấn Công tuần tự đứng lớp, nhưng duy trì không lâu, khoảng vài tháng rồi giải tán, lâu nhất là lớp ở Ðại học Kinh tế Công nghiệp Long An kéo dài được gần 2 năm. Khi đề ra kế hoạch mở lớp ở trường Ðại học này, bộ môn cũng hy vọng đây sẽ là nguồn bổ sung lực lượng nhanh nhất cho đội ngũ huấn luyện viên của tỉnh, đây cũng sẽ là nơi cung cấp lực lượng vận động viên nòng cốt tham gia các giải ngoài tỉnh, nhưng thật đáng tiếc vì nhiều lý do, lớp không duy trì được lâu.

Lớp Vovinam tại huyện Cần Đước, tỉnh Long An 2016.

     Tính đến tháng 01-01-2020 phong trào Vovinam tỉnh Long An đã hoạt động ổn định ở các huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh như: thành phố Tân An, thị xã Kiến Tường, huyện Tân Hưng, Vĩnh Hưng, Bến Lức, Ðức Hòa, Ðức Huệ, Cần Ðước, Cần Giuộc, Thủ Thừa, Tân Trụ, thu hút 1.500 môn sinh thường xuyên tập luyện tại 32 câu lạc bộ.   

Lớp tập Vovinam xã Nhị Thành, huyện Thủ Thừa, Long An năm 2020.  

*****

THỐNG KÊ SỐ LƯỢNG MÔN SINH, HLV, VS TỈNH LONG AN

 (Tính đến ngày 01 tháng 01 năm 2020) 

STT

Thành phố, thị xã, quận, huyện

Số lượng Câu lạc bộ

Hoàng đai I trở xuống

Hoàng dai II, III

Chuẩn hồng đai trở lên

Ghi chú

1

Thành phố Tân An

01

50

04

01

 

2

Thị xã Kiến Tường

03

210

01

 

 

3

Huyện Thủ Thừa

02

120

02

 

 

4

Huyện Đức Hòa

06

150

01

 

 

5

Huyện Cần Giuộc

07

410

05

 

 

6

Huyện Cần Đước

02

45

02

 

 

7

Huyện Tân Trụ

01

20

01

 

 

8

Huyện Tân Hưng

04

273

01

 

 

9

Huyện Vĩnh Hưng

02

75

01

 

 

10

Huyện Đức Huê

02

65

01

 

 

11

Huyện Bến Lức

02

80

04

 

 

12

Huyện Châu Thành

0

0

0

 

 

13

Huyện Tân Thạnh

0

0

0

 

 

14

Huyện Thạnh Hóa

0

0

0

 

 

15

Huyện Mộc Hóa

0

0

0

 

 

 

Tổng cộng

32

1.498

23

01

 


       Do số lượng môn sinh đăng ký thi Trung đẳng hằng năm tăng lên, nên từ năm 2016, bộ môn Vovinam Long An và Liên doàn Võ thuật tỉnh Long An đã đề nghị Liên đoàn Vovinam Việt Nam cho phép tổ chức thi cấp Trung đẳng tại tỉnh nhà.

Thi thăng cấp Trung đẳng năm 2019.

        Bên cạnh đó, bộ môn Vovinam Việt Võ Ðạo Long An còn tổ chức 2 hệ thống giải:
 
Các giải tại địa phương:
- Năm 2012, Giải các Câu lạc bộ trong tỉnh, nơi đăng cai tổ chức: Vovinam huyện Cần Ðước.
- Năm 2014, Giải các Câu lạc bộ trong tỉnh, nơi đăng cai tổ chức: Vovinam thành phố Tân An.
- Năm 2016, Giải các Câu lạc bộ trong tỉnh, nơi đăng cai tổ chức: Vovinam huyện Tân Hưng.
- Năm 2018, Giải các Câu lạc bộ trong tỉnh, nơi đăng cai: Vovinam huyện Cần Giuộc.
- Năm 2019, Giải Vovinam mở rộng do bộ môn Vovinam huyện Tân Hưng tổ chức.
 
       Kinh phí tổ chức các giải trên chủ yếu do cá nhân huấn luyện viên tại nơi đăng cai trang trải, phần còn lại là sự đóng góp ủng hộ của một số Mạnh thường quân.

Giải Vovinam các Câu lạc bộ Vovinam tỉnh Long An năm 2018.

Các đoàn tham dự Giải Trẻ mở rộng huyện Tân Hưng, Long An năm 2019.

Lớp tập Vovinam huyện Tân Hưng, Long An.

• Các giải do cơ quan quản lý võ thuật của tỉnh tổ chức:
 
- Năm 2015, Liên đoàn Võ thuật tỉnh Long An tổ chức Giải vô địch Vovinam Long An.
- Năm 2016, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Long An tổ chức Giải Trẻ Vovinam Long An.
- Năm 2017, Vovinam Long An được đưa vào chương trình thi đấu của Ðại hội TDTT tỉnh Long An (có 12 thành phố, thị xã, huyện trong tỉnh tham dự).
- Năm 2018-2019 tỉnh không tổ chức giải cho môn Vovinam, lý do không có kinh phí.

Ông Nguyễn Anh Dũng - Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Long An trao thưởng cho các VĐV Vovinam tại Đại hội TDTT tỉnh Long An lần VIII-2017.

 
V. Ðịnh hướng đến năm 2024
 
- Phấn đấu phát triển phong trào ở các huyện còn lại trong tỉnh, trước mắt xây dựng phong trào Vovinam ở huyện Châu Thành trong năm 2020.
- Tiếp tục củng cố và phát triển ở các đơn vị đã có phong trào.
- Vận động thành lập Hội Vovinam tỉnh Long An.
 
Bộ môn Vovinam tỉnh Long An
8/2020

DESIGN BY HLV.NGÔ CHÍ HIỀN - VVN NTL PHÚ THỌ.

 


| Chia sẻ |
THẢO LUẬN  
Chưa có thảo luận nào
Ý KIẾN CỦA BẠN  
  Hãy đăng nhập để thảo luận
  Tin cùng loại cũ hơn
TIẾP BƯỚC SÁNG TỔ - VOVINAM TIỀN GIANG - SUR LES TRACES DU MAITRE FONDATEUR.
TIẾP BƯỚC SÁNG TỔ - VOVINAM TÂY NINH - SUR LES TRACES DU MAITRE FONDATEUR.
Hồi ký những ngày theo học võ với Sáng tổ Nguyễn Lộc "Một ánh sao băng" - Souvenirs de l'époque suivie des arts martiaux avec Maitre Fondateur "Un météore".
TIẾP BƯỚC SÁNG TỔ - VOVINAM ĐỒNG NAI - SUR LES TRACES DU MAITRE FONDATEUR (Part 1).
TIẾP BƯỚC SÁNG TỔ - VOVINAM ĐỒNG NAI - SUR LES TRACES DU MAITRE FONDATEUR (Part 2).
TIẾP BƯỚC SÁNG TỔ - VOVINAM BÀ RỊA & VŨNG TÀU - SUR LES TRACES DU MAITRE FONDATEUR.
TIẾP BƯỚC SÁNG TỔ - VOVINAM THANH HÓA - SUR LES TRACES DU MAITRE FONDATEUR - VOVINAM THANH HÓA (Part 1).
TIẾP BƯỚC SÁNG TỔ - VOVINAM THANH HÓA - SUR LES TRACES DU MAITRE FONDATEUR - VOVINAM THANH HÓA (Part 2).
TIẾP BƯỚC SÁNG TỔ - VOVINAM BÌNH DƯƠNG PROVINCE SUR LES TRACES DU MAITRE FONDATEUR.
TIẾP BƯỚC SÁNG TỔ - VOVINAM CẦN THƠ - SUR LES TRACES DU MAITRE FONDATEUR - VOVINAM CẦN THƠ.

VOVINAM - VIỆT VÕ ĐẠO

Câu Lạc Bộ Nhà Tập Luyện TDTT Phú Thọ

Địa chỉ : 219 Lý Thường Kiệt, P.15, Q.11, TP.HCM

 Tel : 0913.833.760 -Không biết ngượng- Email BBT : vvnphutho@gmail.com

Website: www.vovinam.divivu.com Hoặc: http://vovinam.phutho.vn