Hôm nay, ngày 29/11/2023
VĂN ÔN - VÕ LUYỆN - TÔN SƯ TRỌNG ĐẠO - BÀN TAY THÉP VỚI TRÁI TIM TỪ ÁI

GIỚI THIỆU

LIÊN KẾT WEBSITE

Tin mới đăng

Tận tâm tận lực lan tỏa Vovinam - Dédié à la diffusion du Vovinam. Tận tâm tận lực lan tỏa Vovinam - Dédié à la diffusion du Vovinam.
KHAI MẠC GIẢI VÔ ĐỊCH VOVINAM THẾ GIỚI LẦN 7 - 2023 - OUVERTURE DU 7ème CHAMPIONNAT MONDIAL DU VOVINAM EN 2023.KHAI MẠC GIẢI VÔ ĐỊCH VOVINAM THẾ GIỚI LẦN 7 - 2023 - OUVERTURE DU 7ème CHAMPIONNAT MONDIAL DU VOVINAM EN 2023.
GIẢI VÔ ĐỊCH VOVINAM THẾ GIỚI LẦN VII NĂM 2023 - The 7th WVVF World Vovinam Championships 2023.GIẢI VÔ ĐỊCH VOVINAM THẾ GIỚI LẦN VII NĂM 2023 - The 7th WVVF World Vovinam Championships 2023.
TRI ÂN 20-11 "THẦY TÔI & NGHIỆP VÕ" - A la gratitude de la Journée des Enseignants Vietnamiens du 20 Novembre "Notre Maître & Sa carrière d'arts martiaux".TRI ÂN 20-11 "THẦY TÔI & NGHIỆP VÕ" - A la gratitude de la Journée des Enseignants Vietnamiens du 20 Novembre "Notre Maître & Sa carrière d'arts martiaux".
HÀNH TRÌNH 85 NĂM VOVINAM VIỆT VÕ ĐẠO TRỞ THÀNH DI SẢN VĂN HÓA PHI VẬT THỂ QUỐC GIA - L'ITINÉRAIRE DE 85 ANS DU VOVINAM VIỆT VÕ ĐẠO DEVENU LA PATRIMOINE CULTUREL IMMATÉRIEL NATIONALHÀNH TRÌNH 85 NĂM VOVINAM VIỆT VÕ ĐẠO TRỞ THÀNH DI SẢN VĂN HÓA PHI VẬT THỂ QUỐC GIA - L'ITINÉRAIRE DE 85 ANS DU VOVINAM VIỆT VÕ ĐẠO DEVENU LA PATRIMOINE CULTUREL IMMATÉRIEL NATIONAL
Tự hào Vovinam được công nhận Di Sản Văn Hóa Phi Vật Thể Quốc Gia - Vovinam est fier d'être reconnu comme Patrimoine Culturel Immatériel National.Tự hào Vovinam được công nhận Di Sản Văn Hóa Phi Vật Thể Quốc Gia - Vovinam est fier d'être reconnu comme Patrimoine Culturel Immatériel National.
Vovinam được công nhận Di Sản Văn Hóa Phi Vật Thể Quốc Gia - Vovinam est reconnu comme Patrimoine Culturel Immatériel National.Vovinam được công nhận Di Sản Văn Hóa Phi Vật Thể Quốc Gia - Vovinam est reconnu comme Patrimoine Culturel Immatériel National.
PHÁT BIỂU CỦA HỘI ĐỒNG VÕ SƯ CHƯỞNG QUẢN NHÂN LỄ KỶ NIỆM 85 NĂM THÀNH LẬP MÔN PHÁI VOVINAM VIỆT VÕ ĐẠO (1938-2023) - Paroles du Conseil des Maîtres lors 85ème Anniversaire de l'École (1938-2023).PHÁT BIỂU CỦA HỘI ĐỒNG VÕ SƯ CHƯỞNG QUẢN NHÂN LỄ KỶ NIỆM 85 NĂM THÀNH LẬP MÔN PHÁI VOVINAM VIỆT VÕ ĐẠO (1938-2023) - Paroles du Conseil des Maîtres lors 85ème Anniversaire de l'École (1938-2023).
 ''CHÚC MỪNG SINH NHẬT LẦN THỨ 72 CỦA THẦY SEN - HAPPY 70th BIRTHDAY OF MASTER SEN - JOYEUX 72ème ANNIVERSAIRE DE MAITRE SEN !!!''. ''CHÚC MỪNG SINH NHẬT LẦN THỨ 72 CỦA THẦY SEN - HAPPY 70th BIRTHDAY OF MASTER SEN - JOYEUX 72ème ANNIVERSAIRE DE MAITRE SEN !!!''.
Học võ và dạy võ xưa và nay - Apprendre & Enseigner l'art martial de l'autrefois et de nos jour.Học võ và dạy võ xưa và nay - Apprendre & Enseigner l'art martial de l'autrefois et de nos jour.
Võ và truyền thống “Tôn sư trọng đạo” - L'art martial & Sa tradition “Respecter son Maître & Respecter sa voie morale”.Võ và truyền thống “Tôn sư trọng đạo” - L'art martial & Sa tradition “Respecter son Maître & Respecter sa voie morale”.
Truyền thống "Tôn Sư Trọng Đạo" - Tradition “Respecter son Maître & Respecter sa voie morale”.Truyền thống "Tôn Sư Trọng Đạo" - Tradition “Respecter son Maître & Respecter sa voie morale”.
PHÁT HÀNH BỘ TEM CHUNG VOVINAM VIỆT NAM & VÕ ẤN ĐỘ - PUBLICATION D'UNE COLLECTION COMMUNE DE TIMBRE DU VOVINAM VIETNAM & ARTS MARTIAUXINDIENS EN 2023.PHÁT HÀNH BỘ TEM CHUNG VOVINAM VIỆT NAM & VÕ ẤN ĐỘ - PUBLICATION D'UNE COLLECTION COMMUNE DE TIMBRE DU VOVINAM VIETNAM & ARTS MARTIAUXINDIENS EN 2023.
Kỷ niệm 13 năm ngày mất Chưởng môn Lê Sáng - A la 13ème Commémoration de la mort du Maitre Patriarche Lê Sáng (2010-2023).Kỷ niệm 13 năm ngày mất Chưởng môn Lê Sáng - A la 13ème Commémoration de la mort du Maitre Patriarche Lê Sáng (2010-2023).
Thông báo: Lễ Giổ Chưởng Môn Lê Sáng lần thứ 13 (2010 - 2013) - Annonce: Organisation à la 13ème Cérémonie commémorale de la mort du Maitre Patriarche LÊ SÁNG (2010 - 2013).Thông báo: Lễ Giổ Chưởng Môn Lê Sáng lần thứ 13 (2010 - 2013) - Annonce: Organisation à la 13ème Cérémonie commémorale de la mort du Maitre Patriarche LÊ SÁNG (2010 - 2013).
PHÂN ƯU CÙNG GIA ĐÌNH THÂN MẪU VS.VŨ TRỌNG BẢO - SINCÈRES CONDOLÉENCES AVEC LA FAMILLE DE LA MÈRE DE MAITRE VŨ TRỌNG BẢO.PHÂN ƯU CÙNG GIA ĐÌNH THÂN MẪU VS.VŨ TRỌNG BẢO - SINCÈRES CONDOLÉENCES AVEC LA FAMILLE DE LA MÈRE DE MAITRE VŨ TRỌNG BẢO.
DI NGÔN CỦA SÁNG TỔ NGUYỄN LỘC (1912-1960) - Les dernières paroles du Maitre Fondateur Nguyễn Lộc (1912-1960).DI NGÔN CỦA SÁNG TỔ NGUYỄN LỘC (1912-1960) - Les dernières paroles du Maitre Fondateur Nguyễn Lộc (1912-1960).
VVF thông báo về việc tổ chức Kỳ thi thăng đai cấp cao đẳng môn Vovinam Việt Võ Đạo tại Trường IVS - HN - VVF informe concernant le Passage de grade supérieur organisé au Lycée IVS de HN.VVF thông báo về việc tổ chức Kỳ thi thăng đai cấp cao đẳng môn Vovinam Việt Võ Đạo tại Trường IVS - HN - VVF informe concernant le Passage de grade supérieur organisé au Lycée IVS de HN.
"CÕNG RẮN CẮN GÀ NHÀ - “Qu'il est plus aigu que la dent d'un serpent D'avoir un enfant ingrat"."CÕNG RẮN CẮN GÀ NHÀ - “Qu'il est plus aigu que la dent d'un serpent D'avoir un enfant ingrat".
''GIẬU ĐỔ BÌM LEO - When the tree is fallen, everyone run to it with his axe - Lorsque l'arbre est tombé , tout le monde court à elle avec sa hache''.''GIẬU ĐỔ BÌM LEO - When the tree is fallen, everyone run to it with his axe - Lorsque l'arbre est tombé , tout le monde court à elle avec sa hache''.
Luật nhân quả đối với người “ác khẩu” - The law of Karma with an "evil tongue" person - La loi du Karma avec la "personne à la mauvaise langue".Luật nhân quả đối với người “ác khẩu” - The law of Karma with an "evil tongue" person - La loi du Karma avec la "personne à la mauvaise langue".
''Ăn cháo đá bát - Bite the hand that feeds - La fête passée, adieux le Saint''.''Ăn cháo đá bát - Bite the hand that feeds - La fête passée, adieux le Saint''.
LÒNG TỰ TRỌNG - RESPECT DE SOI.LÒNG TỰ TRỌNG - RESPECT DE SOI.
Chúc mừng Sinh nhật Tập đoàn FPT 35 năm Thành lập & Phát triển (13/9/1988 - 13/9/2023). Happy 35 th Birthday of Etablishment & Development of FPT Corporation (13/9/1988 - 13/9/2023). Chúc mừng Sinh nhật Tập đoàn FPT 35 năm Thành lập & Phát triển (13/9/1988 - 13/9/2023). Happy 35 th Birthday of Etablishment & Development of FPT Corporation (13/9/1988 - 13/9/2023).
Tuổi trẻ Online: Doanh nghiệp nói gì về chất lượng sinh viên Greenwich Việt Nam ?Tuổi trẻ Online: Doanh nghiệp nói gì về chất lượng sinh viên Greenwich Việt Nam ?
Hơn 1500 sinh viên nhập học Greenwich Việt Nam - Plus de 1.500 nouveaux étudiants à l'entrée de l'Université Greenwich Viet Nam. Hơn 1500 sinh viên nhập học Greenwich Việt Nam - Plus de 1.500 nouveaux étudiants à l'entrée de l'Université Greenwich Viet Nam.
VOVINAM GREENWICH VIETNAM (CS.TPHCM) BIỂU DIỄN KHAI GIẢNG NĂM HỌC MỚI 2023-2024 - VOVINAM GREENWICH VIETNAM A HCM VILLE EN DEMONSTRATION POUR LA NOUVELLE ANNÉE UNIVERSITAIRE 2023-2024.VOVINAM GREENWICH VIETNAM (CS.TPHCM) BIỂU DIỄN KHAI GIẢNG NĂM HỌC MỚI 2023-2024 - VOVINAM GREENWICH VIETNAM A HCM VILLE EN DEMONSTRATION POUR LA NOUVELLE ANNÉE UNIVERSITAIRE 2023-2024.
VOVINAM ĐẠI HỌC  GREENWICH VIỆT NAM (TP.HCM) THI HỌC KỲ SUMMER II - 2023 - EXAMEN DE LA 2ème PÉRIODE D'ÉTÉ EN 2023.VOVINAM ĐẠI HỌC GREENWICH VIỆT NAM (TP.HCM) THI HỌC KỲ SUMMER II - 2023 - EXAMEN DE LA 2ème PÉRIODE D'ÉTÉ EN 2023.
CÔNG BỐ TRANG THÔNG TIN & LOGO CHÍNH THỨC CỦA LIÊN ĐOÀN VOVINAM TỔ CHỨC GIÁO DỤC FPT.CÔNG BỐ TRANG THÔNG TIN & LOGO CHÍNH THỨC CỦA LIÊN ĐOÀN VOVINAM TỔ CHỨC GIÁO DỤC FPT.
Tập huấn nghi lễ môn phái Vovinam - Việt Võ Đạo tại Cần Thơ - Formation rituelle du Vovinam Viet Vo Dao à Can Tho.Tập huấn nghi lễ môn phái Vovinam - Việt Võ Đạo tại Cần Thơ - Formation rituelle du Vovinam Viet Vo Dao à Can Tho.

Thống kê

Số lượt truy cập 1.669.604
Tổng số Thành viên 91
Số người đang xem 53
TIẾP BƯỚC SÁNG TỔ - VOVINAM NINH THUẬN PROVINCE SUR LES TRACES DU MAITRE FONDATEUR.

Đăng ngày: 09/09/2020 02:08
TIẾP BƯỚC SÁNG TỔ - VOVINAM NINH THUẬN PROVINCE SUR LES TRACES DU MAITRE FONDATEUR.
    "Một cá nhân chẳng là gì cả, dù giỏi đến đâu cũng chỉ làm được một phần công việc, cái chính là phải biết sử dụng năng lực của những tài năng chung quanh, cho dù trong số đó không có ai phi thường nhưng nếu cùng chung sức chung lòng theo đuổi một mục đích thì sẽ thành công..."-"Nếu phô trương mà không làm thì không được việc, nhưng nếu làm mà không có phô trương để gây thanh thế thì không có thế mà làm"-"Phải sống hòa đồng với mọi người, sẵn sàng tiếp thu ý kiến của người khác, vì người dở nhất cũng có điểm hay, người hay nhất vẫn có điểm sai, trăm điều ghi cũng có một điều sót..." - "Vovinam luôn trung thành với mục tiêu của mình là phục vụ xã hội, đào tạo những con người tốt về cả thể xác lẫn tâm hồn. Khi con người đã có ý thức luôn tự hoàn thiện tất yếu sẽ tránh được những thói hư tật xấu, những sa ngã trong cuộc sống. Xã hội có nhiều con người tốt cũng sẽ tốt, cũng như khi có nhiều điểm sáng thì bóng tối sẽ tự tiêu tan. Bước vào thế kỷ 21, với mong muốn góp phần xây dựng một nền võ đạo chung cho nhân loại, Vovinam sẽ tiến từ Việt Võ Đạo tới Nhân Võ Đạo. Đây là một lý tưởng hoàn toàn mang tinh thần phục vụ, cống hiến cho nhân loại, một nhân tố hòa hợp, gắn bó bằng tâm thức yêu thương, hào hiệp chứ không phải sự chinh phục, áp đặt, đồng hóa. Chân giá trị của "Võ đạo" là tính chất nhân bản : do con người, vì con người, phát triển và phục vụ con người...Vovinam như một biển lớn thu nạp được tất cả mọi mạch nguồn từ các nơi đổ về, bất kể phẩm chất và số lượng của mạch nguồn đó ra sao, sau đó chuyển hóa thành nước biển trong sạch. Trích "Hồi ký Chưởng Môn Lê Sáng".


VOVINAM VIỆT VÕ ĐẠO
NINH THUẬN

1. Vài nét về tỉnh Ninh Thuận

          Ninh Thuận là tỉnh duyên hải Nam Trung Bộ, được biết đến là địa phương có bề dày lịch sử và chiều sâu văn hóa. Nơi đây có nguồn tài nguyên văn hóa đặc sắc nổi trội với nền văn hóa Sa Huỳnh và văn hóa Chămpa. 

           Ninh thuận còn được biết đến với những bãi biển đẹp, hoang sơ mà quyến rũ, những cánh đồng muối trắng xóa, lấp lánh nắng vàng, những vườn nho chín mọng,…..

         Vào năm 1901, đạo[1] Ninh Thuận được thành lập. Trước đó địa bàn này là đạo Phan Rang (1697) rồi phủ Ninh Thuận (đặt vào năm Minh Mạng thứ 13- 1832), năm Đồng Khánh thứ 3 (1888) phủ Ninh Thuận nhập vào tỉnh Khánh Hòa. Đến năm Thành Thái thứ 13 (1901) tách phủ Ninh Thuận ra khỏi tỉnh Khánh Hòa để lập đạo Ninh Thuận.[2]

         Qua biến thiên của lịch sử, Ninh Thuận nhiều lần sáp nhập, thay đổi địa giới hành chính và tên gọi, sau ngày 30 tháng 4 năm 1975, tỉnh Ninh Thuận dự kiến sáp nhập với các tỉnh Bình ThuậnTuyên ĐứcLâm Đồng để thành lập tỉnh mới là Thuận Lâm. Nhưng đến tháng 2 năm 1976, do có sự điều chỉnh từ trung ương cho sát với thực tế, các tỉnh Ninh ThuậnBình Thuận và Bình Tuy hợp nhất thành tỉnh Thuận Hải.[3] 

         Ngày 1/4/1992, tỉnh Ninh Thuận chính thức được tái lập và đi vào hoạt động theo Nghị quyết của Quốc hội khóa VIII, kỳ họp thứ 10 ngày 26/12/1991, tỉnh Thuận Hải được chia tách thành hai tỉnh Bình Thuận và Ninh Thuận.[4]

          Hiện nay, tỉnh Ninh Thuận có thành phố Phan Rang – Tháp chàm và các huyện Bác Ái, Ninh Hải, Ninh Sơn, Ninh Phước, Thuận Bắc và Thuận Nam.

2. Những chặng đường phát triển của phong trào Vovinam tỉnh Ninh Thuận
2.1. Giai đoạn trước năm 1975

      So với một số tỉnh miền Trung, phong trào luyện tập Vovinam tại Ninh Thuận khởi động có chậm hơn. Từ trước năm 1971, một số môn sinh Vovinam sinh sống tại địa phương có nguyện vọng tổ chức các lớp huấn luyện nhưng chưa thực hiện được. Nắm bắt nguyện vọng trên, tháng 7/1971 võ sư Trịnh Ngọc Minh (1939 - 1998) - Cục trưởng Cục huấn luyện Vovinam Việt Võ Đạo miền Trung (lúc bấy giờ) đã tổ chức khai giảng lớp võ đầu tiên tại Ty Thanh niên (nay là Công ty In Ninh Thuận) với trên 70 môn sinh. Đến cuối năm 1971, bộ môn Vovinam Ninh Thuận mở được 4 lớp với trên 200 môn sinh thường xuyên tập luyện.

       Tháng 12/1971 khoá thi thăng cấp đầu tiên (Lam đai đệ I cấp) được tổ chức. Sau đó, võ sư Trịnh Ngọc Minh đã phân công huấn luyện viên (HLV) Đặng Ngọc Thọ - Hoàng đai đệ III cấp trực tiếp huấn luyện.

        Sau kỳ thi thăng Lam đai đệ II cấp tại Đà Lạt vào tháng 6/1972, võ sư Trịnh Ngọc Minh đã lựa chọn một số môn sinh trong lớp võ đầu tiên vào lớp Đặc huấn I. Lớp học đặc biệt này có gần 30 môn sinh, với mục đích đào tạo lực lượng huấn luyện viên đủ khả năng để triển khai hoạt động của môn phái đến các quận trong tỉnh. Cũng do yêu cầu chung, võ sư Trịnh Ngọc Minh đã phân công HLV Nguyễn Châu Hùng - Hoàng đai đệ II cấp trực tiếp huấn luyện thay cho HLV Đặng Ngọc Thọ.

       Tháng 12/ 1972 lớp Đặc huấn I thi thăng cấp Lam đai đệ III cấp, cùng lúc lớp học thứ 2 thi xong Lam đai đệ II cấp. Sau đó, võ sư Trịnh Ngọc Minh tiếp tục lựa chọn và thành lập lớp Đặc huấn II với trên 20 môn sinh.

       Đến cuối năm 1972, ngoài 2 lớp đặc huấn, hàng tuần còn có 6 lớp tham gia tập luyện với trên 300 môn sinh.

      Sau những thành công bước đầu, phong trào học và rèn luyện Vovinam  tiếp tục phát triển, cho dù có một số môn sinh không tiếp tục tham gia vì các lý do khác nhau. Trong thời gian này, các lớp học do HLV Nguyễn Châu Hùng (đến tháng 7/1973) và HLV Hoàng đai đệ III cấp Đặng Hữu Hào (từ tháng 8/1973) trực tiếp giảng dạy và võ sư Trịnh Ngọc Minh kiểm tra, uốn nắn thường xuyên .

        Tháng 12/1973 lớp Đặc huấn I thi thăng cấp Hoàng đai đệ I cấp.

Trại hè Vovinam Ninh Thuận trước năm 1975.

          Trong khoảng thời gian 4 năm xây dựng phong trào (từ 07/1971 – 04/1975), bộ môn Vovinam tại Ninh Thuận đã có những thành quả rất đáng phấn khởi. Bộ môn đã đào tạo được trên 20 Hoàng đai đệ I cấp, trên 40 Lam đai đệ III cấp, gần 100 Lam đai đệ II cấp và trên 100 Lam đai đệ I cấp với gần một ngàn người tham gia học tập và rèn luyện.

         Trong số môn sinh ở giai đoạn này hoạt động ngoài tỉnh có VS Lâm Quang Long (Đà Nẵng) và Đàng Năng Hảo (Đắk Lắk) đều mang Hồng đai II.

2.2. Giai đoạn sau năm 1975
2.2.1. Khôi phục

        Sau hơn 10 năm phong trào tạm lắng, năm 1988 phong trào Vovinam của tỉnh nhà được khôi phục. Các huấn luyện viên Bùi Anh Tuấn, Nguyễn Ngọc Thạch (1951-2016), Nguyễn Ngọc Chương, Nguyễn Thanh Tuấn (1956 - 1990), Vưu Thị Niên, Đỗ Dưỡng Hồ Tâm đã được võ sư Hà Thúc Dinh (1938 – 2001) hướng dẫn, ôn luyện đòn thế chuẩn bị cho ngày khai giảng.

         Vào tháng 8 năm 1988, sau chương trình biểu diễn, lớp tập đầu tiên đã được mở ra tại sân thể thao Phan Đình Phùng (phường Mỹ Hương, thị xã Phan Rang - Tháp Chàm) thu hút khoảng 200 môn sinh. Sự kiện này đã làm Ban huấn luyện vui mừng đến suýt rơi nước mắt.

         Sân thể thao Phan Đình Phùng là sân chơi quần vợt, thường xuyên tổ chức sự kiện, do đó đã ảnh hưởng nhiều đến việc tập luyện của môn sinh. Thấy được những khó khăn đó, giữa năm 1989 lớp học được chuyển về Nhà Thiếu nhi tỉnh. Sau đó, Ban huấn luyện đã mời các võ sư, huấn luyện viên tỉnh Khánh Hòa tổ chức khóa thi thăng cấp đầu tiên sau năm 1975 cho môn sinh khóa 1.

         Tháng 8 năm 1990, 16 môn sinh khóa I tham dự khóa thi thăng cấp Huyền đai (Hoàng đai) tại thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa . 

Một số môn sinh tập Vovinam từ năm 1988, được thăng Huyền đai năm 1990. HLV Nguyễn Công Trực (bìa phải).

        Vào năm 2008 được sự đồng ý của Liên đoàn Vovinam Việt Nam,  Vovinam Ninh Thuận đã đăng cai tổ chức thi thăng cấp đai từ huyền đai (hoàng đai) đến chuẩn hồng đai tại Nhà thi đấu của Trung tâm huấn luyện Thể dục Thể thao tỉnh Ninh Thuận. Đợt thi này có sự tham dự của nhiều thí sinh từ các tỉnh miền Trung và Tây Nguyên.

        Hàng năm, cứ vào các dịp hè các huấn luyện viên thế hệ trước năm 1975 như Nguyễn Công Trực, Nguyễn Ngọc Thạch, Bùi Anh Tuấn, Lê Quốc Vũ, … tham gia tập huấn và thi thăng đai tại thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa.

2.2.2. Phát triển

            Phong trào ngày càng lan tỏa đến hầu hết các địa phương trong tỉnh, không chỉ gia tăng về số điểm tập mà số lượng môn sinh cũng tăng đáng kể. Trừ huyện Bác Ái là huyện miền núi chưa xây dựng được phong trào.

Một lớp tập Vovinam tại Ninh Thuận.

         Tính đến đầu năm 2020, bộ môn Vovinam Ninh Thuận có trên 1.000 môn sinh thường xuyên tập luyện tại 25 điểm tập, đó là thành phố Phan Rang - Tháp Chàm (08), huyện Ninh Hải (07), huyện Thuận Bắc (04), huyện Ninh Sơn (03), huyện Ninh Phước (02), huyện Thuận Nam (01).

THỐNG KÊ SỐ LƯỢNG MÔN SINH, HLV, VÕ SƯ VOVINAM NINH THUẬN

(Tính đến tháng 1-2020)

STT

Thành phố, thị xã, quận, huyện

Số lượng Câu lạc bộ

Từ Tự vệ nhập môn đến Hoàng đai I

Hoàng dai II, III

Chuẩn hồng đai trở lên

Ghi chú

1

TP Phan Rang Tháp Chàm

8

293

04

06

 

2

H Ninh Hải

7

274

06

-

 

3

H Thuận Bắc

4

160

04

-

 

4

H Ninh Sơn

3

164

03

-

 

5

H ThuậnNam

1

52

01

-

 

6

H Ninh Phước

2

50

02

 

 

7

TỒNG CỘNG

25

993

20

06

 


* Ghi chú:  Số lượng võ sư, võ sư trợ huấn còn tham gia hoạt động là 09. Có 06 võ sư tham gia huấn luyện ở các điểm tập.

Thi thăng cấp Trung đẳng 2013 tại Trường Trung học phổ thông Chu Văn An, TP Phan Rang - Tháp Chàm.

         Hơn 30 năm kể từ khi hoạt động trở lại vào năm 1988, Vovinam Ninh Thuận đã đào tạo được 02 võ sư cao đẳng, 10 võ sư trợ huấn, 84 huấn luyện viên và một số huấn luyện viên đang hoạt động ngoài tỉnh hoặc không tham gia. Trong số môn sinh ở giai đoạn này có 02 là võ sư hoạt động tại thành phố Hồ Chí Minh gồm võ sư Nguyễn Hữu Phước Long và võ sư Vưu Đăng Vinh đều mang Hồng đai II. Số võ sư ở Ninh Thuận hiện có 12, còn tham gia hoạt động 09, trực tiếp huấn luyện 06, không còn tham gia thời gian lâu là 03.

        Hầu hết các võ sư, huấn luyện viên có đủ năng lực, bản lĩnh, tư cách, là nòng cốt để môn võ Vovinam ngày càng phát triển trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận.

Vovinam Ninh Thuận tổ chức thi thăng cấp Trung đẳng năm 2019.

*****

BẢNG TỔNG HỢP ĐIỂM TẬP & PHỤ TRÁCH

( Đến ngày 01/01/2020) 

STT

Điểm tập

Phụ trách

Cấp đai

1

 Thành Phố Phan Rang – Tháp Chàm  (8)

- Nhà Thiếu Nhi
- CLB Thành Phố
- CLB Lê Đình Chinh
- CLB Thanh Niên
- Chùa Diệu Nghiêm
- CLB Quang Trung
- Người cao tuổi
- Phường Phước Mỹ

 

- Lê Hưng Trụ
- Phan Tại Nghi
- Lê Hoàng Chương
- Đặng Minh Dũng
- Trần Ngọc Khánh
- Bùi Anh Tuấn
- Bùi Anh Tuấn
- Nguyễn Bùi Lĩnh

 

- Hồng đai I
- Chuẩn hồng đai
- Hoàng đai III
- Chuẩn hồng đai
- Chuẩn hồng đai
- Chuẩn hồng đai
- Chuẩn hồng đai
- Hoàng đai II

2

 Huyện Ninh Hải (7)
- Xã Vĩnh Hải
- Trường TH Mỹ Tân
- Trường TH Mỹ Phong
- Trường THPT Phan Chu Trinh
- Xã Phương Hải
- Xã Phước Nhơn
- Ninh Hải
 
- Thập Duy Tân
- Phan Văn Công
- (Phan Văn Công)
- (Phan Văn Công)
- Võ Thanh Tùng
- (Võ Thanh Tùng)
-Trần Đặng Duy Khoa
 
- Hoàng đai
- Hoàng đai III
- Hoàng đai III
- Hoàng đai III
- Hoàng đai III
- Hoàng đai III
- Hoàng đai III

3

Huyện Thuận Bắc (4)
- Gò Sạn
- Thuận Bắc
- Xã Xuân Hải
- Xã Hộ Hải
 
-Trần Đặng Duy Khoa
- Dương Ngọc Thạch
- Thái Triệu
- (Thái Triệu)
 
- Hoàng đai III
- Hoàng đai II
- Hoàng đai II
- Hoàng đai II

4

Huyện Ninh Sơn (3)
- Thị trấn Tân Sơn
- Xã Mỹ Sơn
- Xã Nhơn Sơn
 
- Nguyễn Duy Hoài
- Cái Quang Hữu
- (Lê Hưng Trụ)
 
- Hoàng đai III
- Hoàng đai I
- Hồng đai I

5

Huyện Thuận Nam (1)
- CLB Sơn Hải
 
- Nguyễn Văn Luân
 
- Hoàng đai II

6

Huyện Ninh Phước (2)
- CLB Thị trấn Phước Dân
- CLB Xã Phước Vinh
 
- Đặng Tấn Hùng
( Đặng Tấn Hùng )
 
- Hoàng đai III
- Hoàng đai III
 

 

Vovinam Ninh Thuận thi thăng cấp Sơ đẳng và Trung đẳng năm 2018.

        Hoạt động thi đấu luôn được bộ môn chú trọng. Đội tuyển Vovinam tỉnh Ninh Thuận gồm nhiều huấn luyện viên, vận động viên đã tham gia các giải vô địch toàn quốc, giải trẻ (1992 - 1996; 2009 - 2018), giải cụm Miền Trung (2005), giải Miền Đông Nam Bộ (2014 - 2016) và đạt  thành tích gồm 39 huy chương các loại, trong đó có 6 huy chương vàng, 8 huy chương bạc, 25 huy chương đồng.

         Từ năm 2010, Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch tỉnh Ninh Thuận, Trung tâm huấn luyện và tổ chức thi đấu tỉnh Ninh Thuận phối hợp với Hội Vovinam - Việt Võ Đạo tỉnh tổ chức thường niên giải các câu lạc bộ tỉnh Ninh Thuận với 20 bộ huy chương.

Giải Vovinam Việt Võ Đạo tỉnh Ninh Thuận.

        Ngoài ra, bộ môn cũng xây dựng nhiều hoạt động hướng tới cộng đồng, quảng bá môn phái như tích cực tham gia các hoạt động xã hội, biểu diễn trong các dịp lễ hội của địa phương. Đặc biệt, nhằm xây dựng ý thức bảo vệ chủ quyền, bảo vệ Tổ quốc, Ban huấn luyện đã vận động các môn sinh đóng góp cho chương trình “Vì Trường Sa thân yêu”. Ban huấn luyện cũng trao phần thưởng cho các môn sinh có thành tích học tập văn hóa giỏi vào dịp Lễ thăng đai.  

Võ sư Nguyễn Công Trực trao quà cho một môn sinh học giỏi.

         Vượt lên tất cả là tấm lòng của các võ sư, huấn luyện viên Nguyễn Công Trực, Bùi Anh Tuấn, Nguyễn Ngọc Chương, Nguyễn Ngọc Thạch, v.v và các võ sư, huấn luyện viên thế hệ tiếp nối như Lê Hưng Trụ, Phan Tại Nghi, Nguyễn Hữu Phước Long, Vưu Đăng Vinh, Lê Hoàng Chương, Phạm Đức Thắng, Nguyễn Long Vĩnh Trường, Long Quốc Lâu, Vưu Đăng Hiển, v.v… luôn phấn đấu vì môn phái.

Võ sư Bùi Anh Tuấn.

3. Hội  Vovinam Việt Võ Đạo tỉnh Ninh Thuận                    
3.1. Hội Vovinam Việt Võ Đạo Ninh Thuận - nhiệm kỳ 2008 - 2012

        Ngày 02/3/2008, tại Hội trường Ủy ban nhân dân phường Phủ Hà, Đại hội Hội Vovinam Việt Võ Đạo tỉnh Ninh Thuận khóa I, nhiệm kỳ 2008 - 2012 được tổ chức với sự tham gia của 53 đại biểu. Đại hội đã công bố Quyết định số 4616/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận ký ngày  07/11/2007 về việc thành lập Hội Vovinam Việt Võ Đạo tỉnh Ninh Thuận.

BCH Hội Vovinam VVĐ Ninh Thuận nhiệm kỳ 2008-2012.

       Đây là cơ sở để bộ môn hoạt động thuận lợi và phù hợp với sự phát triển của ngành thể dục thể thao tỉnh nhà. Sự ra đời của Hội Vovinam Việt Võ Đạo tỉnh Ninh Thuận là cầu nối để gắn kết giữa Hội với các cơ quan chức năng, các đoàn thể quần chúng và những tổ chức, cá nhân trong và ngoài tỉnh nhằm xây dựng, hỗ trợ phong trào.

         Đại hội đã bầu ra Ban chấp hành gồm 13 thành viên, trong đó có chủ tịch, 2 phó chủ tịch và 6 ban chuyên môn. Ngày 07/4/2008 Quyết định số 1074/QĐ-UBND của Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Thuận về việc công nhận Ban chấp hành Hội Vovinam Việt Võ Đạo tỉnh Ninh Thuận được phê duyệt.

        Các thành viên trong Ban chấp hành là Nguyễn Công Trực, Lê Quốc Vũ, Dương Quang Quý, Bùi Anh Tuấn, Lâm Anh Toàn, Lê Hưng Trụ, Phan Tại Nghị, Lê Chí Lành, Nguyễn Duy Hoài, Vạn Thành Tạo, Võ Thanh Tùng, Giang Minh Kết, Võ Thị Kiều Tiên (2008 - 2010), Lê Hoàng Chương (thay cho bà Võ Thị Kiều Tiên từ 2010 - 2012).

3.2. Hội Vovinam Việt Võ Đạo Ninh Thuận - nhiệm kỳ 2012 – 2016

        Ngày 09/9/2012, Đại hội Hội Vovinam Việt Võ Đạo tỉnh Ninh Thuận khóa II, nhiệm kỳ 2012 – 2016 tổ chức tại Hội trường UBND phường Phủ Hà có 37 đại biểu tham dự.

       Quyết định số 2309/QĐ-UBND ngày 14/11/2012 của Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Thuận về việc công nhận Ban chấp hành Hội Vovinam Việt Võ Đạo tỉnh Ninh Thuận nhiệm kỳ 2012 - 2016 gồm 13 thành viên, trong đó có chủ tịch và 2 phó chủ tịch và 6 ban chuyên môn.

Ban chấp hành Hội Vovinam Việt Võ Đạo tỉnh Ninh Thuận khóa II, nhiệm kỳ 2012-2016.

       Thành viên Ban chấp hành nhiệm kỳ 2012 – 2016 gồm Nguyễn Công Trực, Lê Quốc Vũ, Nguyễn Ngọc Chương, Lâm Anh Toàn, Lê Hưng Trụ, Phan Tại Nghị, Nguyễn Duy Hoài, Lê Hoàng Chương, Phạm Đức Thắng, Phạm Anh Huy, Trần Thị Hồng Hiệp, Đặng Tấn Hùng, Ngô Châu Hưng.

3.3. Hội Vovinam Việt Võ Đạo Ninh Thuận - nhiệm kỳ 2017 - 2021

       Đại hội Hội Vovinam Việt Võ Đạo tỉnh Ninh Thuận khóa III, nhiệm kỳ 2017 - 2021 được tổ chức ngày 31/12/2017, tại Hội trường UBND phường Phủ Hà có 50 đại biểu tham dự. Kỳ đại hội này đã thông qua điều lệ Hội và bầu Ban chấp hành gồm 15 thành viên, trong đó có Chủ tịch, 3 Phó chủ tịch và 6 Ban chuyên môn. Tại Quyết định số 448/QĐ-UBND ngày 26/3/2018 của Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Thuận đã công nhận Ban chấp hành Hội Vovinam Việt Võ Đạo tỉnh Ninh Thuận nhiệm kỳ 2017 – 2021.

Ban chấp hành Hội Vovinam Việt Võ Đạo tỉnh Ninh Thuận khóa III, nhiệm kỳ 2017-2021.

       Thành viên Ban chấp hành khóa III gồm Nguyễn Công Trực, Lê Quốc Vũ, Lê Hưng Trụ, Phan Tại Nghị, Lê Hoàng Chương, Nguyễn Duy Hoài, Phạm Anh Huy, Trần Thị Hồng Hiệp, Đặng Tấn Hùng, Ngô Châu Hưng, Đặng Cửu Hoàng, Đặng Minh Dũng, Võ Thanh Tùng, Nguyễn Hồng Minh, Cái Quang Hữu.

       Với những kết quả đạt được trong thời gian qua, dưới sự hướng dẫn của Chưởng môn Lê Sáng, Hội đồng Võ sư Chưởng quản môn phái Vovinam Việt Võ Đạo, Liên đoàn Vovinam Việt Nam cùng với sự quan tâm của lãnh đạo các ngành, các cấp trong tỉnh, sự ủng hộ của các đoàn thể quần chúng và tổ chức, cá nhân, cùng với trách nhiệm của môn sinh, chúng ta tin tưởng trong thời gian tới, bộ môn Vovinam tỉnh Ninh Thuận sẽ tiếp tục phát triển , xứng đáng là môn võ của người Việt Nam.

Hội Vovinam Việt Võ Đạo tỉnh Ninh Thuận

                                             Tháng 9/2020


[1] Đạo như là một tỉnh nhỏ

[4] Nguồn https://www.ninhthuan.gov.vn/

DESIGN BY HLV.NGÔ CHÍ HIỀN - VVN NTL PHÚ THỌ.

 

 

| Chia sẻ |
THẢO LUẬN  
Chưa có thảo luận nào
Ý KIẾN CỦA BẠN  
  Hãy đăng nhập để thảo luận
  Tin cùng loại cũ hơn
TIẾP BƯỚC SÁNG TỔ - VOVINAM LONG AN PROVINCE SUR LES TRACES DU MAITRE FONDATEUR.
TIẾP BƯỚC SÁNG TỔ - VOVINAM TIỀN GIANG - SUR LES TRACES DU MAITRE FONDATEUR.
TIẾP BƯỚC SÁNG TỔ - VOVINAM TÂY NINH - SUR LES TRACES DU MAITRE FONDATEUR.
Hồi ký những ngày theo học võ với Sáng tổ Nguyễn Lộc "Một ánh sao băng" - Souvenirs de l'époque suivie des arts martiaux avec Maitre Fondateur "Un météore".
TIẾP BƯỚC SÁNG TỔ - VOVINAM ĐỒNG NAI - SUR LES TRACES DU MAITRE FONDATEUR (Part 1).
TIẾP BƯỚC SÁNG TỔ - VOVINAM ĐỒNG NAI - SUR LES TRACES DU MAITRE FONDATEUR (Part 2).
TIẾP BƯỚC SÁNG TỔ - VOVINAM BÀ RỊA & VŨNG TÀU - SUR LES TRACES DU MAITRE FONDATEUR.
TIẾP BƯỚC SÁNG TỔ - VOVINAM THANH HÓA - SUR LES TRACES DU MAITRE FONDATEUR - VOVINAM THANH HÓA (Part 1).
TIẾP BƯỚC SÁNG TỔ - VOVINAM THANH HÓA - SUR LES TRACES DU MAITRE FONDATEUR - VOVINAM THANH HÓA (Part 2).
TIẾP BƯỚC SÁNG TỔ - VOVINAM BÌNH DƯƠNG PROVINCE SUR LES TRACES DU MAITRE FONDATEUR.

VOVINAM - VIỆT VÕ ĐẠO

Câu Lạc Bộ Nhà Tập Luyện TDTT Phú Thọ

Địa chỉ : 219 Lý Thường Kiệt, P.15, Q.11, TP.HCM

 Tel : 0913.833.760 -Không biết ngượng- Email BBT : vvnphutho@gmail.com

Website: www.vovinam.divivu.com Hoặc: http://vovinam.phutho.vn