Hôm nay, ngày 20/05/2022
VĂN ÔN - VÕ LUYỆN - TÔN SƯ TRỌNG ĐẠO - BÀN TAY THÉP VỚI TRÁI TIM TỪ ÁI

GIỚI THIỆU

LIÊN KẾT WEBSITE

Tin mới đăng

SEA GAMES 31: VOVINAM TRƯỚC GIỜ NHẬP CUỘC - VOVINAM AVANT D'ENTRER À LA COMPÉTITION.SEA GAMES 31: VOVINAM TRƯỚC GIỜ NHẬP CUỘC - VOVINAM AVANT D'ENTRER À LA COMPÉTITION.
Tưởng niệm Sáng Tổ Nguyễn Lộc lần thứ 62 (04/04/1960 -04/04/2022 ÂL) - La 62ème Commémoration du Décès du Fondateur Nguyễn Lộc (04/04/1960 - 04/04/2022 Lunnaire).Tưởng niệm Sáng Tổ Nguyễn Lộc lần thứ 62 (04/04/1960 -04/04/2022 ÂL) - La 62ème Commémoration du Décès du Fondateur Nguyễn Lộc (04/04/1960 - 04/04/2022 Lunnaire).
Trong giờ học Vovinam FPT Greenwich TPHCM - Vovinam FPT University of Greenwich HCM in a lesson 20/4/2022.Trong giờ học Vovinam FPT Greenwich TPHCM - Vovinam FPT University of Greenwich HCM in a lesson 20/4/2022.
FPT GREENWICH HCM THI HỌC KỲ SPRING PART 2 - 2022 - EXAMEN DE LA 2ème PÉRIODE DE PRINTEMPS EN 2022.FPT GREENWICH HCM THI HỌC KỲ SPRING PART 2 - 2022 - EXAMEN DE LA 2ème PÉRIODE DE PRINTEMPS EN 2022.
VOVINAM VIỆT VÕ ĐẠO HƯỚNG ĐẾN LỄ TƯỞNG NIỆM  SÁNG TỔ NGUYỄN LỘC LẦN THỨ 62 - Vers la 62ème Commémoration du Décès du Fondateur Nguyễn Lộc. VOVINAM VIỆT VÕ ĐẠO HƯỚNG ĐẾN LỄ TƯỞNG NIỆM SÁNG TỔ NGUYỄN LỘC LẦN THỨ 62 - Vers la 62ème Commémoration du Décès du Fondateur Nguyễn Lộc.
FPT GREENWICH HCM THI HỌC KỲ SPRING PART 1 - 2022 - EXAMEN DE LA 1ème PÉRIODE DE PRINTEMPS EN 2022.FPT GREENWICH HCM THI HỌC KỲ SPRING PART 1 - 2022 - EXAMEN DE LA 1ème PÉRIODE DE PRINTEMPS EN 2022.
PHÂN ƯU CÙNG GIA ĐÌNH THÂN MẪU VS.TRINH THẾ HÙNG - SINCÈRES CONDOLÉENCES AVEC LA FAMILLE DE LA MÈRE DE MAITRE TRỊNH THẾ HÙNG.PHÂN ƯU CÙNG GIA ĐÌNH THÂN MẪU VS.TRINH THẾ HÙNG - SINCÈRES CONDOLÉENCES AVEC LA FAMILLE DE LA MÈRE DE MAITRE TRỊNH THẾ HÙNG.
VOVINAM FPT GREENWICH HCM KẾT THÚC KHÓA HỌC ONLINE - HỌC KỲ FALL PART 2 - 2021 (VOVINAM FPT GREENWICH HCM TERMINÉ LES COURS EN LIGNE TRISMETRE D'AUTOMNE, PART 2 - 2021).VOVINAM FPT GREENWICH HCM KẾT THÚC KHÓA HỌC ONLINE - HỌC KỲ FALL PART 2 - 2021 (VOVINAM FPT GREENWICH HCM TERMINÉ LES COURS EN LIGNE TRISMETRE D'AUTOMNE, PART 2 - 2021).
ĐÔI NÉT VỀ VÕ SƯ MAI VĂN HIỆP - À PROPOS DE MAITRE MAI VĂN HIỆP.ĐÔI NÉT VỀ VÕ SƯ MAI VĂN HIỆP - À PROPOS DE MAITRE MAI VĂN HIỆP.
THÀNH KÍNH PHÂN ƯU CÙNG GIA ĐÌNH VS.MAI VĂN HIỆP - SINCÈRES CONDOLÉENCES AVEC LA FAMILLE DE MAITRE MAI VĂN HIỆP.THÀNH KÍNH PHÂN ƯU CÙNG GIA ĐÌNH VS.MAI VĂN HIỆP - SINCÈRES CONDOLÉENCES AVEC LA FAMILLE DE MAITRE MAI VĂN HIỆP.
TRI ÂN 20-11 "THẦY TÔI & NGHIỆP VÕ" - A la gratitude de la Journée des Enseignants VN du 20 Novembre "Notre Maître & Sa carrière d'arts martiaux".TRI ÂN 20-11 "THẦY TÔI & NGHIỆP VÕ" - A la gratitude de la Journée des Enseignants VN du 20 Novembre "Notre Maître & Sa carrière d'arts martiaux".
VOVINAM FPT GREENWICH HCM KẾT THÚC KHÓA HỌC ONLINE - HỌC KỲ FALL PART 1 - 2021 ( (VOVINAM FPT GREENWICH HCM TERMINÉ LES COURS EN LIGNE TRISMETRE D'AUTOMNE, PART 1 - 2021).VOVINAM FPT GREENWICH HCM KẾT THÚC KHÓA HỌC ONLINE - HỌC KỲ FALL PART 1 - 2021 ( (VOVINAM FPT GREENWICH HCM TERMINÉ LES COURS EN LIGNE TRISMETRE D'AUTOMNE, PART 1 - 2021).
''CHÚC MỪNG SINH NHẬT LẦN THỨ 70 CỦA THẦY SEN - HAPPY 70th BIRTHDAY OF MASTER SEN - JOYEUX 70ème ANNIVERSAIRE DE MAITRE SEN !!!''.''CHÚC MỪNG SINH NHẬT LẦN THỨ 70 CỦA THẦY SEN - HAPPY 70th BIRTHDAY OF MASTER SEN - JOYEUX 70ème ANNIVERSAIRE DE MAITRE SEN !!!''.
SÁCH MỚI: TIẾP BƯỚC SÁNG TỔ (Tập 2) - THE NEW EDITION: IN THE FOOTSTEPS OF THE FOUNDING MASTER (Volume 2) - NOUVELLE ÉDITION: SUR LES TRACES DU MAITRE FONDATEUR (Volume 2).SÁCH MỚI: TIẾP BƯỚC SÁNG TỔ (Tập 2) - THE NEW EDITION: IN THE FOOTSTEPS OF THE FOUNDING MASTER (Volume 2) - NOUVELLE ÉDITION: SUR LES TRACES DU MAITRE FONDATEUR (Volume 2).
Kỷ niệm 11 năm ngày mất Chưởng môn Lê Sáng - A la 11ème Commémoration de la mort du Maitre Patriarche Lê Sáng.Kỷ niệm 11 năm ngày mất Chưởng môn Lê Sáng - A la 11ème Commémoration de la mort du Maitre Patriarche Lê Sáng.
 VOVINAM FPT GREENWICH HCM KẾT THÚC KHÓA HỌC ONLINE HỌC KỲ SUMMER PART 2 - 2021 (VOVINAM FPT GREENWICH HCM TERMINÉ LES COURS EN LIGNE TRISMETRE D'ÉTÉ, PART 2 - 2021). VOVINAM FPT GREENWICH HCM KẾT THÚC KHÓA HỌC ONLINE HỌC KỲ SUMMER PART 2 - 2021 (VOVINAM FPT GREENWICH HCM TERMINÉ LES COURS EN LIGNE TRISMETRE D'ÉTÉ, PART 2 - 2021).
VOV5 Mondial: Vovinam - Une grande fierté des Vietnamiens - Niềm tự hào lớn lao Việt Nam.VOV5 Mondial: Vovinam - Une grande fierté des Vietnamiens - Niềm tự hào lớn lao Việt Nam.
TIẾP BƯỚC SÁNG TỔ - VOVINAM VĨNH PHÚC PROVINCE SUR LES TRACES DU MAITRE FONDATEUR.TIẾP BƯỚC SÁNG TỔ - VOVINAM VĨNH PHÚC PROVINCE SUR LES TRACES DU MAITRE FONDATEUR.
Lễ di quan - Mở cửa mả - Thư cảm ơn của Gia Đình Ông Lê Trung - Cérémonie à l'enterement ainsi de l'Ouverture de la porte de tombe par esprit & Lettre de remerciement.Lễ di quan - Mở cửa mả - Thư cảm ơn của Gia Đình Ông Lê Trung - Cérémonie à l'enterement ainsi de l'Ouverture de la porte de tombe par esprit & Lettre de remerciement.
CÁO PHÓ: THÂN PHỤ VS LÊ VĂN HÙNG QUA ĐỜI 21-7-2021 - ANNONCE DU DÉCÈS: LE PAPA DE LÊ VĂN HÙNG EST DÉCÉDÉ 21-7-2021.CÁO PHÓ: THÂN PHỤ VS LÊ VĂN HÙNG QUA ĐỜI 21-7-2021 - ANNONCE DU DÉCÈS: LE PAPA DE LÊ VĂN HÙNG EST DÉCÉDÉ 21-7-2021.
VOVINAM FPT GREENWICH HCM KẾT THÚC KHÓA HỌC ONLINE HỌC KỲ SUMMER PART 1 - 2021 (VOVINAM FPT GREENWICH HCM TERMINE LES COURS EN LIGNE TRISMETRE D'ÉTÉ, PART 1 - 2021).VOVINAM FPT GREENWICH HCM KẾT THÚC KHÓA HỌC ONLINE HỌC KỲ SUMMER PART 1 - 2021 (VOVINAM FPT GREENWICH HCM TERMINE LES COURS EN LIGNE TRISMETRE D'ÉTÉ, PART 1 - 2021).
ĐẠI HỘI VOVINAM - VIỆT VÕ ĐẠO VĨNH PHÚC, KHOÁ III, NHIỆM KỲ 2020 – 2025 (CONGRÈS  ASSOCIATION VOVINAM - VIỆT VÕ ĐẠO VĨNH PHÚC PROVINCE, SESSION III, PÉRIODE 2020 - 2025).ĐẠI HỘI VOVINAM - VIỆT VÕ ĐẠO VĨNH PHÚC, KHOÁ III, NHIỆM KỲ 2020 – 2025 (CONGRÈS ASSOCIATION VOVINAM - VIỆT VÕ ĐẠO VĨNH PHÚC PROVINCE, SESSION III, PÉRIODE 2020 - 2025).
Nguyễn Lộc - Người Startup tài ba. Kỷ niệm 61 năm ngày mất của Người (Nguyễn Lộc, un talentueux créateur - A l'occassion de 61 ans de sa mort (04/04/1960 - 04/04/2021 Lunnaire).Nguyễn Lộc - Người Startup tài ba. Kỷ niệm 61 năm ngày mất của Người (Nguyễn Lộc, un talentueux créateur - A l'occassion de 61 ans de sa mort (04/04/1960 - 04/04/2021 Lunnaire).
Tưởng niệm Sáng Tổ Nguyễn Lộc lần thứ 61 (04/04/1960 -04/04/2021 ÂL) - La 61ème Commémoration du Décès du Fondateur Nguyễn Lộc (04/04/1960 - 04/04/2021 Lunnaire).Tưởng niệm Sáng Tổ Nguyễn Lộc lần thứ 61 (04/04/1960 -04/04/2021 ÂL) - La 61ème Commémoration du Décès du Fondateur Nguyễn Lộc (04/04/1960 - 04/04/2021 Lunnaire).
TIỂU SỬ VÕ SƯ NGUYỄN LỘC - SÁNG TỔ MÔN PHÁI VOVINAM VIỆT VÕ ĐẠO (1912-1960): Biographie du Maitre Nguyễn Lộc - Fondateur de l'École Vovinam Việt Võ Đạo (1912-1960).TIỂU SỬ VÕ SƯ NGUYỄN LỘC - SÁNG TỔ MÔN PHÁI VOVINAM VIỆT VÕ ĐẠO (1912-1960): Biographie du Maitre Nguyễn Lộc - Fondateur de l'École Vovinam Việt Võ Đạo (1912-1960).
FPT GREENWICH HCM THI HỌC KỲ SPRING PART 2 - 2021 - EXAMEN DE LA 2ème PÉRIODE DE PRINTEMPS EN 2021.FPT GREENWICH HCM THI HỌC KỲ SPRING PART 2 - 2021 - EXAMEN DE LA 2ème PÉRIODE DE PRINTEMPS EN 2021.
TIẾP BƯỚC SÁNG TỔ - VOVINAM BẠC LIÊU PROVINCE SUR LES TRACES DU MAITRE FONDATEUR.TIẾP BƯỚC SÁNG TỔ - VOVINAM BẠC LIÊU PROVINCE SUR LES TRACES DU MAITRE FONDATEUR.
TIẾP BƯỚC SÁNG TỔ - VOVINAM DISTRICT 9, THỦ ĐỨC VILLE SUR LES TRACES DU MAITRE FONDATEUR.TIẾP BƯỚC SÁNG TỔ - VOVINAM DISTRICT 9, THỦ ĐỨC VILLE SUR LES TRACES DU MAITRE FONDATEUR.
CÁC CLB VOVINAM TP.HCM THI SƠ ĐẲNG KHÓA XV - 2021 - LES CLUBS VOVINAM DE HCM VILLE À L'EXAMEN - SESSION XV EN 2021.CÁC CLB VOVINAM TP.HCM THI SƠ ĐẲNG KHÓA XV - 2021 - LES CLUBS VOVINAM DE HCM VILLE À L'EXAMEN - SESSION XV EN 2021.
KỶ NIỆM 7 NĂM THÀNH LẬP & PHÁT TRIỂN VOVINAM ĐẠI HỌC MỞ TPHCM - 7ème ANNÉE DE FONDATION & DÉVELOPPEMENT DE VOVINAM DE L'UNNIVERSITÉ DE L'OUVERTURE DE HCM VILLE.KỶ NIỆM 7 NĂM THÀNH LẬP & PHÁT TRIỂN VOVINAM ĐẠI HỌC MỞ TPHCM - 7ème ANNÉE DE FONDATION & DÉVELOPPEMENT DE VOVINAM DE L'UNNIVERSITÉ DE L'OUVERTURE DE HCM VILLE.

Thống kê

Số lượt truy cập 1.388.750
Tổng số Thành viên 90
Số người đang xem 17
TIẾP BƯỚC SÁNG TỔ - VOVINAM CÀ MAU PROVINCE SUR LES TRACES DU MAITRE FONDATEUR.

Đăng ngày: 04/10/2020 21:46
TIẾP BƯỚC SÁNG TỔ - VOVINAM CÀ MAU PROVINCE SUR LES TRACES DU MAITRE FONDATEUR.
    "Một cá nhân chẳng là gì cả, dù giỏi đến đâu cũng chỉ làm được một phần công việc, cái chính là phải biết sử dụng năng lực của những tài năng chung quanh, cho dù trong số đó không có ai phi thường nhưng nếu cùng chung sức chung lòng theo đuổi một mục đích thì sẽ thành công..."-"Nếu phô trương mà không làm thì không được việc, nhưng nếu làm mà không có phô trương để gây thanh thế thì không có thế mà làm"-"Phải sống hòa đồng với mọi người, sẵn sàng tiếp thu ý kiến của người khác, vì người dở nhất cũng có điểm hay, người hay nhất vẫn có điểm sai, trăm điều ghi cũng có một điều sót..." - "Vovinam luôn trung thành với mục tiêu của mình là phục vụ xã hội, đào tạo những con người tốt về cả thể xác lẫn tâm hồn. Khi con người đã có ý thức luôn tự hoàn thiện tất yếu sẽ tránh được những thói hư tật xấu, những sa ngã trong cuộc sống. Xã hội có nhiều con người tốt cũng sẽ tốt, cũng như khi có nhiều điểm sáng thì bóng tối sẽ tự tiêu tan. Bước vào thế kỷ 21, với mong muốn góp phần xây dựng một nền võ đạo chung cho nhân loại, Vovinam sẽ tiến từ Việt Võ Đạo tới Nhân Võ Đạo. Đây là một lý tưởng hoàn toàn mang tinh thần phục vụ, cống hiến cho nhân loại, một nhân tố hòa hợp, gắn bó bằng tâm thức yêu thương, hào hiệp chứ không phải sự chinh phục, áp đặt, đồng hóa. Chân giá trị của "Võ đạo" là tính chất nhân bản : do con người, vì con người, phát triển và phục vụ con người...Vovinam như một biển lớn thu nạp được tất cả mọi mạch nguồn từ các nơi đổ về, bất kể phẩm chất và số lượng của mạch nguồn đó ra sao, sau đó chuyển hóa thành nước biển trong sạch. Trích "Hồi ký Chưởng Môn Lê Sáng".


VOVINAM VIỆT VÕ ĐẠO

CÀ MAU

I. Khái quát về vùng đất cực Nam của Tổ quốc

        Theo Sắc lệnh số 143-NV (tháng 10-1956), tỉnh Cà Mau được đặt tên mới là tỉnh An Xuyên, còn tỉnh lỵ đổi tên là Quản Long. An Xuyên chính là tên của làng sở tại trước kia thuộc tổng Quản Long, vốn là nơi đặt quận lỵ quận Cà Mau trước năm 1956. Đồng thời, xã An Xuyên cũng được đổi tên thành xã Tân Xuyên thuộc quận Quản Long và là nơi đặt tỉnh lỵ Quản Long của tỉnh An Xuyên.

         Tuy nhiên, chính quyền Mặt trận Dân tộc Giải phóng Miền Nam Việt Nam và sau này là Chính phủ Cách mạng lâm thời Cộng hòa Miền Nam Việt Nam cùng với Việt Nam Dân chủ Cộng hòa không công nhận tên gọi này mà vẫn gọi theo tên cũ là tỉnh Cà Mau.

        Tháng 2-1976, tỉnh An Xuyên (tức tỉnh Cà Mau) được sáp nhập với tỉnh Bạc Liêu thành tỉnh Minh Hải. Tháng 11-1996, tỉnh Minh Hải được chia lại thành tỉnh Cà Mau và tỉnh Bạc Liêu như cũ.

         Hiện nay, tỉnh Cà Mau - vùng đất cực Nam của Tổ quốc - có 9 đơn vị hành chính cấp huyện, gồm thành phố Cà Mau và các huyện: Cái Nước, Đầm Dơi, Năm Căn, Ngọc Hiển, Phú Tân, Thới Bình, Trần Văn Thời, U Minh. Với diện tích  5.294,87 km², tính đến ngày 1-4-2019, dân số toàn tỉnh Cà Mau đạt 1.194.476 người, mật độ dân số đạt 232 người/km². Trong đó dân số sống tại thành thị đạt gần 271.046 người chiếm 22,7% dân số toàn tỉnh, dân số sống tại nông thôn đạt 923.430 người, chiếm 77,3% dân số.

         Do đặc điểm sống ở vùng sông nước, rừng biển sâu xa nên loại hình đờn ca cải lương trở thành nếp sinh hoạt văn nghệ phổ biến trong nhân dân, miền đất này có truyện cười dân gian của Bác Ba Phi đầy huyền thoại, có làn điệu thơ Bạc Liêu của nghệ sĩ Thái Đắc Hàng. Các đặc sản khá nổi tiếng ở Cà Mau như mắm lóc U Minh, ba khía Rạch Gốc, sò huyết Bãi Bồi, tôm khô Bãi Háp, cua biển Cà Mau... cùng nhiều món ăn khác.

          Cà Mau có các di tích lịch sử cấp quốc gia như đình Tân HưngHồng Anh Thư quánbiệt khu Hải Yến Bình Hưng (của Nguyễn Lạc Hóa)Hòn Đá BạcHòn Khoai... Cà Mau còn có vườn quốc gia U Minh Hạ với diện tích 8.527,8 ha được thành lập ngày 20/1/2006, thuộc địa giới hành chính 4 xã thuộc 2 huyện Trần Văn Thời và U Minh, tỉnh Cà Mau. Đặc trưng nổi bật là hệ sinh thái rừng tràm hình thành trong điều kiện ngập nước, úng phèn, trên đất than bùn, là cây tiêu biểu của vùng đồng bằng sông Cửu Long. Vào ngày 26 tháng 5 năm 2009, vườn quốc gia U Minh Hạ được UNESCO công nhận là 1 trong 3 vùng lõi của Khu dự trữ sinh quyển Thế giới Mũi Cà Mau. (Nguồn: Wikipedia.org, bản tiếng Việt).

II. Vovinam An Xuyên

        Ông Dương Minh Hải là huấn luyện viên đầu tiên được Cục Huấn luyện Miền Tây phân công phụ trách Trung tâm Huấn luyện tỉnh An Xuyên (nay là tỉnh Cà Mau). Theo ông Dương Minh Hải kể lại, các lớp võ đầu tiên được khai giảng vào tháng đầu năm 1971 tại Ty Thanh niên tỉnh An Xuyên, thu hút trên dưới 350 võ sinh, chia 6 lớp. Mỗi ngày dạy từ 5 giờ đến 8 giờ tối (trừ Chủ nhật). Song song đó, huấn luyện viên Dương Minh Hải còn phụ trách 2 lớp đặc biệt dành cho các môn sinh có tư cách và tố chất tốt để làm nòng cốt cho các cuộc biễu diễn và hỗ trợ đứng lớp.

Vài hình ảnh Vovinam tỉnh An Xuyên trước năm 1975 do võ sư Dương Minh Hải cung cấp.

      Năm 1972, phong trào ở An Xuyên phát triển thêm 2 lớp ở sân chợ quận Quản Long, mỗi lớp khoảng 40 - 50 võ sinh… Đến giữa năm 1973, huấn luyện viên Dương Minh Hải trở về Cục Huấn luyện Miền Tây. Huấn luyện viên Nguyễn Thành Xê (thay thế huấn luyện viên Dương Minh Hải) phụ trách phong trào nơi đây cho đến năm 1975…

III. Vovinam Minh Hải - Cà Mau

       Sau một thời gian dài vắng bóng, phong trào Vovinam huyện Cái Nước (lúc đó còn thuộc tỉnh Minh Hải) được võ sư Văn Thanh Xuân (sinh năm 1957, từng nhiều năm sinh hoạt trong phong trào Vovinam Hậu Giang - Cần Thơ) xây dựng lại trong 2 năm 1992-1993, thu hút khoảng 150 võ sinh. Nhưng sau đó, do gia cảnh, võ sư Văn Thanh Xuân phải trở về Cần Thơ nên phong trào nơi đây lại tạm lắng. Mãi đến tháng 8 năm 2005, võ sư Văn Thanh Xuân mới quay trở lại huyện Cái Nước (tỉnh Cà Mau) để tái lập và phát triển phong trào.

Trưởng bộ môn Vovinam Cà Mau Văn Thanh Xuân trao huy chương cho các võ sĩ.

       Sau mấy năm nỗ lực vượt qua nhiều khó khăn, tính đến tháng 10-2009, Bộ môn Vovinam huyện Cái Nước đã xây dựng được 7 lớp tập, huyện Phú Tân có 4 lớp tập với tổng số võ sinh khoảng 600 người, phần lớn là học sinh, trong đó có 70 Huyền đai và Hoàng đai các cấp. Sau huyện Phú Tân, phong trào mở rộng dần đến thành phố Cà Mau, huyện Trần Văn Thời, U Minh, Năm Căn, Thới Bình và Đầm Dơi.

 

Vovinam huyện Cái Nước, tỉnh Cà Mau tổ chức thi Trung đẳng năm 2009.

       Trước sự phát triển của bộ môn, ngày 4-10-2009, được sự nhất trí của Trung tâm Huấn luyện, Đào tạo và Thi đấu TDTT tỉnh Cà Mau và Liên đoàn Vovinam Việt Nam, Câu lạc bộ Vovinam huyện Cái Nước, tỉnh Cà Mau đã tổ chức kỳ thi thăng cấp sơ đẳng và trung đẳng lần đầu tiên cho 84 thí sinh. Hầu hết các thí sinh sơ đẳng đều đạt yêu cầu, đồng thời có 16 thí sinh được thăng Huyền đai, 16 thí sinh lên Hoàng đai I cấp, 8 thí sinh lên Hoàng đai II cấp và 5 thí sinh được thăng Hoàng đai III cấp.

 

Đoàn Vovinam Cà Mau tham dự Đại hội Thể thao toàn quốc 2018 tại Hà Nội. VS Văn Thanh Xuân (thứ tư từ trái) đã tái lập phong trào Vovinam ở Cà Mau từ năm 1992.

        Trong năm 2009, Trung tâm Huấn luyện, Đào tạo và Thi đấu Thể dục Thể thao tỉnh Cà Mau thành lập đội tuyển Vovinam (1 huấn luyện viên, 8 vận động viên được hưởng chế độ bồi dưỡng theo tiêu chuẩn Năng khiếu ban đầu) tham dự Giải Đồng bằng sông Cửu Long ở Kiên Giang và giành được 3 HCV.

Vận động viên trẻ Văn Anh Vũ (ảnh - Lê Giang).

       Năm 2012, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Cà Mau đăng cai tổ chức Giải Vovinam vô địch trẻ toàn quốc và chủ nhà Cà Mau giành được 2 HCV. Kể từ đây, Trung tâm Huấn luyện, Đào tạo và Thi đấu TDTT Cà Mau chính thức quản lý đội tuyển với mức bồi dưỡng như những môn thể thao khác trong tỉnh. Hàng năm, Trung tâm Huấn luyện, Đào tạo và Thi đấu đã cùng Liên đoàn Võ thuật tỉnh Cà Mau (thành lập năm 2016) và Bộ môn Vovinam tỉnh Cà Mau tổ chức các giải trẻ, giải vô địch các Câu lạc bộ, hoặc Đại hội Thể dục Thể thao, Hội khỏe Phù Đổng theo định kỳ để rèn luyện vận động viên. Qua đó, thành tích thi đấu của đội tuyển cũng tạm ổn định (năm nào cũng giành được huy chương) ở các giải khu vực và quốc gia. Hiện nay, võ sư Văn Thanh Xuân - Trưởng bộ môn Vovinam, phụ trách đội tuyển tỉnh Cà Mau (1 huấn luyện viên, 5 vận động viên) và võ sư Văn Tiểu Phong, huấn luyện viên thành phố Cà Mau, phụ trách đội năng khiếu tỉnh Cà Mau (1 huấn luyện viên, 7 vận động viên).

Giải trẻ các CLB Vovinam tỉnh Cà Mau 2018 tổ chức tại huyện Trần Văn Thời.

Ông Tạ Hoàng Hiện, PGĐ Sở VH TT - DL Cà Mau (giữa) tặng hoa cho ông Lê Huỳnh Kỳ, CT Liên đoàn Võ thuật tỉnh Cà Mau (phải) và ông Lê Hữu Lợi, Trưởng phòng Văn hóa và Thôn.

        Năm nay, từ ngày 26 đến 29-8-2020, Trung tâm Huấn luyện, Đào tạo và Thi đấu Thể dục Thể thao tỉnh Cà Mau, Liên đoàn Võ thuật Cà Mau và Bộ môn Vovinam Cà Mau đã tổ chức giải trẻ Vovinam tỉnh Cà Mau tại huyện U Minh. Kinh phí được sự hỗ trợ từ Trung tâm Huấn luyện, Đào tạo và Thi đấu Thể dục Thể thao tỉnh Cà Mau. Có 15 câu lạc bộ tham dự với hơn 205 vận động viên tham gia tranh chấp 30 bộ huy chương (9 nội dung thi quyền và 21 hạng cân đối kháng).

Các võ sư, huấn luyện viên tham gia điều hành Giải trẻ các Câu lạc bộ 2020.

Giải trẻ các Câu lạc bộ tổ chức tại huyện U Minh vào cuối tháng 8 năm 2020.

          Nhìn chung, tuy còn khó khăn về cơ sở vật chất nhưng phong trào Vovinam tỉnh Cà Mau cũng phát triển khá mạnh với 26 câu lạc bộ, thu hút gần 1.100 võ sinh theo số liệu tổng hợp dưới đây:

TỔNG HỢP CÁC CÂU LẠC BỘ & MÔN SINH

STT

Họ và tên

Đẳng cấp

Đơn vị

Số CLB

Số lượng

1

Văn Tiểu Phong

Chuẩn hồng đai

TP Cà Mau

6

250

2

Võ Hoàng Nghi

Hoàng đai III

Huyện U Minh

3

120

3

Lê Chí Thảo

Hoàng đai III

Huyện Năm Căn

1

50

4

Phan Duy Khánh

Hoàng đai III

Huyện Thới Bình

3

90

5

Lê Văn Tây

Hoàng đai III

Huyện Cái Nước

5

250

6

Nguyễn Quang Khải

Hoàng đai III

Huyện Đầm Dơi

2

50

7

Võ Văn Phương

Hoàng đai II

Huyện Trần Văn Thời

3

150

8

Thái Văn Út

Hoàng đai II

Huyện Phú Tân

3

120

Cộng:

26

1080

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lớp tập tại Trung tâm Thể dục Thể thao Cà Mau.

         Số lượng môn sinh vừa nêu chỉ kém môn Taekwondo. Tại huyện Ngọc Hiển, thanh thiếu niên cũng có nhu cầu luyện tập Vovinam nhưng quá xa xôi nên chưa có huấn luyện viên về đây mở lớp.

Thi thăng cấp Trung đẳng Vovinam tại Cà Mau ngày 29-9-2019.

IV. Định hướng

    Theo võ sư Văn Thanh Xuân, Ủy viên thường vụ Liên đoàn Võ thuật tỉnh Cà Mau/Trưởng bộ môn Vovinam tỉnh Cà Mau, bên cạnh việc củng cố và từng bước nâng cao thành tích thi đấu, Vovinam Cà Mau đang có kế hoạch phát triển ở huyện Ngọc Hiển. Mặt khác, ngoài các giải chính thức của tỉnh như giải vô địch các Câu lạc bộ, giải trẻ, Bộ môn sẽ cố gắng vận động để tổ chức thêm các giải mở rộng, qua đó giúp các vận động viên giao lưu, xây dựng tình đoàn kết, cọ xát và học hỏi kinh nghiệm huấn luyện, thi đấu…

Bộ môn Vovinam Cà Mau

9/2020


DESIGN BY HLV.NGÔ CHÍ HIỀN - VVN NTL PHÚ THỌ.

 

 


| Chia sẻ |
THẢO LUẬN  
Chưa có thảo luận nào
Ý KIẾN CỦA BẠN  
  Hãy đăng nhập để thảo luận
  Tin cùng loại cũ hơn
TIẾP BƯỚC SÁNG TỔ - VOVINAM BÌNH PHƯỚC PROVINCE SUR LES TRACES DU MAITRE FONDATEUR.
TIẾP BƯỚC SÁNG TỔ - VOVINAM NGHỆ AN PROVINCE SUR LES TRACES DU MAITRE FONDATEUR.
TIẾP BƯỚC SÁNG TỔ - VOVINAM NINH THUẬN PROVINCE SUR LES TRACES DU MAITRE FONDATEUR.
TIẾP BƯỚC SÁNG TỔ - VOVINAM LONG AN PROVINCE SUR LES TRACES DU MAITRE FONDATEUR.
TIẾP BƯỚC SÁNG TỔ - VOVINAM TIỀN GIANG - SUR LES TRACES DU MAITRE FONDATEUR.
TIẾP BƯỚC SÁNG TỔ - VOVINAM TÂY NINH - SUR LES TRACES DU MAITRE FONDATEUR.
Hồi ký những ngày theo học võ với Sáng tổ Nguyễn Lộc "Một ánh sao băng" - Souvenirs de l'époque suivie des arts martiaux avec Maitre Fondateur "Un météore".
TIẾP BƯỚC SÁNG TỔ - VOVINAM ĐỒNG NAI - SUR LES TRACES DU MAITRE FONDATEUR (Part 1).
TIẾP BƯỚC SÁNG TỔ - VOVINAM ĐỒNG NAI - SUR LES TRACES DU MAITRE FONDATEUR (Part 2).
TIẾP BƯỚC SÁNG TỔ - VOVINAM BÀ RỊA & VŨNG TÀU - SUR LES TRACES DU MAITRE FONDATEUR.

VOVINAM - VIỆT VÕ ĐẠO

Câu Lạc Bộ Nhà Tập Luyện TDTT Phú Thọ

Địa chỉ : 219 Lý Thường Kiệt, P.15, Q.11, TP.HCM

 Tel : 0913.833.760 -Không biết ngượng- Email BBT : vvnphutho@gmail.com

Website: www.vovinam.divivu.com Hoặc: http://vovinam.phutho.vn