Hôm nay, ngày 13/06/2024
VĂN ÔN - VÕ LUYỆN - TÔN SƯ TRỌNG ĐẠO - BÀN TAY THÉP VỚI TRÁI TIM TỪ ÁI

GIỚI THIỆU

LIÊN KẾT WEBSITE

Tin mới đăng

T/B: Lễ tưởng niệm Sáng tổ Nguyễn Lộc LT64 (1960-2024) - Lễ công bố tân Chánh Chưởng Quản - Lễ thăng đai các Tân Khoa Hồng Đai 2024 - Annonce: La 64 Commémoration du Maitre Fondateur Nguyen Loc.T/B: Lễ tưởng niệm Sáng tổ Nguyễn Lộc LT64 (1960-2024) - Lễ công bố tân Chánh Chưởng Quản - Lễ thăng đai các Tân Khoa Hồng Đai 2024 - Annonce: La 64 Commémoration du Maitre Fondateur Nguyen Loc.
THÔNG BÁO CỦA HĐVSCQ MÔN PHÁI - ANNONCE DU CONSEIL DES MAITRES DE L'ÉCOLE THÔNG BÁO CỦA HĐVSCQ MÔN PHÁI - ANNONCE DU CONSEIL DES MAITRES DE L'ÉCOLE
Võ sư Trần Văn Mỹ - tân Chánh Chưởng quản Hội đồng Võ sư Chưởng quản Môn phái Vovinam Việt Võ Đạo - Maitre Tran Van My voté le Chef du Conseil des Maitres.Võ sư Trần Văn Mỹ - tân Chánh Chưởng quản Hội đồng Võ sư Chưởng quản Môn phái Vovinam Việt Võ Đạo - Maitre Tran Van My voté le Chef du Conseil des Maitres.
Liên đoàn Vovinam Cần Thơ tưởng niệm cố võ sư Nguyễn Văn Nhàn - Fédération Vovinam Cần Thơ commémore le Maitre Nguyễn Văn Nhàn.  Liên đoàn Vovinam Cần Thơ tưởng niệm cố võ sư Nguyễn Văn Nhàn - Fédération Vovinam Cần Thơ commémore le Maitre Nguyễn Văn Nhàn.
TRỜI ĐẤT THẦY MẤT THẬT RỒI SAO THẦY - OH DIEU, MAITRE EST VRAIMENT PERDU, MAITRE TRUNG ĐẠO_NGUYỄN VĂN NHÀN !TRỜI ĐẤT THẦY MẤT THẬT RỒI SAO THẦY - OH DIEU, MAITRE EST VRAIMENT PERDU, MAITRE TRUNG ĐẠO_NGUYỄN VĂN NHÀN !
Cáo phó - Phân ưu - Tiểu sử thầy Trung Đạo - Nguyễn Văn Nhàn (13-7-1950 & 25-2-2024).- Annonce du décès - Condoléances - Biographie du Maitre Trung Đạo_Nguyễn Văn Nhàn (13-7-1950 & 25-2-2024).Cáo phó - Phân ưu - Tiểu sử thầy Trung Đạo - Nguyễn Văn Nhàn (13-7-1950 & 25-2-2024).- Annonce du décès - Condoléances - Biographie du Maitre Trung Đạo_Nguyễn Văn Nhàn (13-7-1950 & 25-2-2024).
Kỷ niệm 10 năm gắn bó với Vovinam FPT Greenwich Việt Nam (2013 - 2023) - Honorer mon 10ème Anniversaire attachant avec Vovinam FPT Greenwich VietNam (2013 - 2023).Kỷ niệm 10 năm gắn bó với Vovinam FPT Greenwich Việt Nam (2013 - 2023) - Honorer mon 10ème Anniversaire attachant avec Vovinam FPT Greenwich VietNam (2013 - 2023).
Tận tâm tận lực lan tỏa Vovinam - Dédié à la diffusion du Vovinam. Tận tâm tận lực lan tỏa Vovinam - Dédié à la diffusion du Vovinam.
KHAI MẠC GIẢI VÔ ĐỊCH VOVINAM THẾ GIỚI LẦN 7 - 2023 - OUVERTURE DU 7ème CHAMPIONNAT MONDIAL DU VOVINAM EN 2023.KHAI MẠC GIẢI VÔ ĐỊCH VOVINAM THẾ GIỚI LẦN 7 - 2023 - OUVERTURE DU 7ème CHAMPIONNAT MONDIAL DU VOVINAM EN 2023.
GIẢI VÔ ĐỊCH VOVINAM THẾ GIỚI LẦN VII NĂM 2023 - The 7th WVVF World Vovinam Championships 2023.GIẢI VÔ ĐỊCH VOVINAM THẾ GIỚI LẦN VII NĂM 2023 - The 7th WVVF World Vovinam Championships 2023.
TRI ÂN 20-11 "THẦY TÔI & NGHIỆP VÕ" - A la gratitude de la Journée des Enseignants Vietnamiens du 20 Novembre "Notre Maître & Sa carrière d'arts martiaux".TRI ÂN 20-11 "THẦY TÔI & NGHIỆP VÕ" - A la gratitude de la Journée des Enseignants Vietnamiens du 20 Novembre "Notre Maître & Sa carrière d'arts martiaux".
HÀNH TRÌNH 85 NĂM VOVINAM VIỆT VÕ ĐẠO TRỞ THÀNH DI SẢN VĂN HÓA PHI VẬT THỂ QUỐC GIA - L'ITINÉRAIRE DE 85 ANS DU VOVINAM VIỆT VÕ ĐẠO DEVENU LA PATRIMOINE CULTUREL IMMATÉRIEL NATIONALHÀNH TRÌNH 85 NĂM VOVINAM VIỆT VÕ ĐẠO TRỞ THÀNH DI SẢN VĂN HÓA PHI VẬT THỂ QUỐC GIA - L'ITINÉRAIRE DE 85 ANS DU VOVINAM VIỆT VÕ ĐẠO DEVENU LA PATRIMOINE CULTUREL IMMATÉRIEL NATIONAL
Tự hào Vovinam được công nhận Di Sản Văn Hóa Phi Vật Thể Quốc Gia - Vovinam est fier d'être reconnu comme Patrimoine Culturel Immatériel National.Tự hào Vovinam được công nhận Di Sản Văn Hóa Phi Vật Thể Quốc Gia - Vovinam est fier d'être reconnu comme Patrimoine Culturel Immatériel National.
Vovinam được công nhận Di Sản Văn Hóa Phi Vật Thể Quốc Gia - Vovinam est reconnu comme Patrimoine Culturel Immatériel National.Vovinam được công nhận Di Sản Văn Hóa Phi Vật Thể Quốc Gia - Vovinam est reconnu comme Patrimoine Culturel Immatériel National.
PHÁT BIỂU CỦA HỘI ĐỒNG VÕ SƯ CHƯỞNG QUẢN NHÂN LỄ KỶ NIỆM 85 NĂM THÀNH LẬP MÔN PHÁI VOVINAM VIỆT VÕ ĐẠO (1938-2023) - Paroles du Conseil des Maîtres lors 85ème Anniversaire de l'École (1938-2023).PHÁT BIỂU CỦA HỘI ĐỒNG VÕ SƯ CHƯỞNG QUẢN NHÂN LỄ KỶ NIỆM 85 NĂM THÀNH LẬP MÔN PHÁI VOVINAM VIỆT VÕ ĐẠO (1938-2023) - Paroles du Conseil des Maîtres lors 85ème Anniversaire de l'École (1938-2023).
 ''CHÚC MỪNG SINH NHẬT LẦN THỨ 72 CỦA THẦY SEN - HAPPY 70th BIRTHDAY OF MASTER SEN - JOYEUX 72ème ANNIVERSAIRE DE MAITRE SEN !!!''. ''CHÚC MỪNG SINH NHẬT LẦN THỨ 72 CỦA THẦY SEN - HAPPY 70th BIRTHDAY OF MASTER SEN - JOYEUX 72ème ANNIVERSAIRE DE MAITRE SEN !!!''.
Học võ và dạy võ xưa và nay - Apprendre & Enseigner l'art martial de l'autrefois et de nos jour.Học võ và dạy võ xưa và nay - Apprendre & Enseigner l'art martial de l'autrefois et de nos jour.
Võ và truyền thống “Tôn sư trọng đạo” - L'art martial & Sa tradition “Respecter son Maître & Respecter sa voie morale”.Võ và truyền thống “Tôn sư trọng đạo” - L'art martial & Sa tradition “Respecter son Maître & Respecter sa voie morale”.
Truyền thống "Tôn Sư Trọng Đạo" - Tradition “Respecter son Maître & Respecter sa voie morale”.Truyền thống "Tôn Sư Trọng Đạo" - Tradition “Respecter son Maître & Respecter sa voie morale”.
PHÁT HÀNH BỘ TEM CHUNG VOVINAM VIỆT NAM & VÕ ẤN ĐỘ - PUBLICATION D'UNE COLLECTION COMMUNE DE TIMBRE DU VOVINAM VIETNAM & ARTS MARTIAUXINDIENS EN 2023.PHÁT HÀNH BỘ TEM CHUNG VOVINAM VIỆT NAM & VÕ ẤN ĐỘ - PUBLICATION D'UNE COLLECTION COMMUNE DE TIMBRE DU VOVINAM VIETNAM & ARTS MARTIAUXINDIENS EN 2023.
Kỷ niệm 13 năm ngày mất Chưởng môn Lê Sáng - A la 13ème Commémoration de la mort du Maitre Patriarche Lê Sáng (2010-2023).Kỷ niệm 13 năm ngày mất Chưởng môn Lê Sáng - A la 13ème Commémoration de la mort du Maitre Patriarche Lê Sáng (2010-2023).
Thông báo: Lễ Giổ Chưởng Môn Lê Sáng lần thứ 13 (2010 - 2013) - Annonce: Organisation à la 13ème Cérémonie commémorale de la mort du Maitre Patriarche LÊ SÁNG (2010 - 2013).Thông báo: Lễ Giổ Chưởng Môn Lê Sáng lần thứ 13 (2010 - 2013) - Annonce: Organisation à la 13ème Cérémonie commémorale de la mort du Maitre Patriarche LÊ SÁNG (2010 - 2013).
PHÂN ƯU CÙNG GIA ĐÌNH THÂN MẪU VS.VŨ TRỌNG BẢO - SINCÈRES CONDOLÉENCES AVEC LA FAMILLE DE LA MÈRE DE MAITRE VŨ TRỌNG BẢO.PHÂN ƯU CÙNG GIA ĐÌNH THÂN MẪU VS.VŨ TRỌNG BẢO - SINCÈRES CONDOLÉENCES AVEC LA FAMILLE DE LA MÈRE DE MAITRE VŨ TRỌNG BẢO.
DI NGÔN CỦA SÁNG TỔ NGUYỄN LỘC (1912-1960) - Les dernières paroles du Maitre Fondateur Nguyễn Lộc (1912-1960).DI NGÔN CỦA SÁNG TỔ NGUYỄN LỘC (1912-1960) - Les dernières paroles du Maitre Fondateur Nguyễn Lộc (1912-1960).
VVF thông báo về việc tổ chức Kỳ thi thăng đai cấp cao đẳng môn Vovinam Việt Võ Đạo tại Trường IVS - HN - VVF informe concernant le Passage de grade supérieur organisé au Lycée IVS de HN.VVF thông báo về việc tổ chức Kỳ thi thăng đai cấp cao đẳng môn Vovinam Việt Võ Đạo tại Trường IVS - HN - VVF informe concernant le Passage de grade supérieur organisé au Lycée IVS de HN.
"CÕNG RẮN CẮN GÀ NHÀ - “Qu'il est plus aigu que la dent d'un serpent D'avoir un enfant ingrat"."CÕNG RẮN CẮN GÀ NHÀ - “Qu'il est plus aigu que la dent d'un serpent D'avoir un enfant ingrat".
''GIẬU ĐỔ BÌM LEO - When the tree is fallen, everyone run to it with his axe - Lorsque l'arbre est tombé , tout le monde court à elle avec sa hache''.''GIẬU ĐỔ BÌM LEO - When the tree is fallen, everyone run to it with his axe - Lorsque l'arbre est tombé , tout le monde court à elle avec sa hache''.
Luật nhân quả đối với người “ác khẩu” - The law of Karma with an "evil tongue" person - La loi du Karma avec la "personne à la mauvaise langue".Luật nhân quả đối với người “ác khẩu” - The law of Karma with an "evil tongue" person - La loi du Karma avec la "personne à la mauvaise langue".
''Ăn cháo đá bát - Bite the hand that feeds - La fête passée, adieux le Saint''.''Ăn cháo đá bát - Bite the hand that feeds - La fête passée, adieux le Saint''.
LÒNG TỰ TRỌNG - RESPECT DE SOI.LÒNG TỰ TRỌNG - RESPECT DE SOI.

Thống kê

Số lượt truy cập 1.784.037
Tổng số Thành viên 91
Số người đang xem 17
TIẾP BƯỚC SÁNG TỔ - VOVINAM CÀ MAU PROVINCE SUR LES TRACES DU MAITRE FONDATEUR.

Đăng ngày: 04/10/2020 21:46
TIẾP BƯỚC SÁNG TỔ - VOVINAM CÀ MAU PROVINCE SUR LES TRACES DU MAITRE FONDATEUR.
    "Một cá nhân chẳng là gì cả, dù giỏi đến đâu cũng chỉ làm được một phần công việc, cái chính là phải biết sử dụng năng lực của những tài năng chung quanh, cho dù trong số đó không có ai phi thường nhưng nếu cùng chung sức chung lòng theo đuổi một mục đích thì sẽ thành công..."-"Nếu phô trương mà không làm thì không được việc, nhưng nếu làm mà không có phô trương để gây thanh thế thì không có thế mà làm"-"Phải sống hòa đồng với mọi người, sẵn sàng tiếp thu ý kiến của người khác, vì người dở nhất cũng có điểm hay, người hay nhất vẫn có điểm sai, trăm điều ghi cũng có một điều sót..." - "Vovinam luôn trung thành với mục tiêu của mình là phục vụ xã hội, đào tạo những con người tốt về cả thể xác lẫn tâm hồn. Khi con người đã có ý thức luôn tự hoàn thiện tất yếu sẽ tránh được những thói hư tật xấu, những sa ngã trong cuộc sống. Xã hội có nhiều con người tốt cũng sẽ tốt, cũng như khi có nhiều điểm sáng thì bóng tối sẽ tự tiêu tan. Bước vào thế kỷ 21, với mong muốn góp phần xây dựng một nền võ đạo chung cho nhân loại, Vovinam sẽ tiến từ Việt Võ Đạo tới Nhân Võ Đạo. Đây là một lý tưởng hoàn toàn mang tinh thần phục vụ, cống hiến cho nhân loại, một nhân tố hòa hợp, gắn bó bằng tâm thức yêu thương, hào hiệp chứ không phải sự chinh phục, áp đặt, đồng hóa. Chân giá trị của "Võ đạo" là tính chất nhân bản : do con người, vì con người, phát triển và phục vụ con người...Vovinam như một biển lớn thu nạp được tất cả mọi mạch nguồn từ các nơi đổ về, bất kể phẩm chất và số lượng của mạch nguồn đó ra sao, sau đó chuyển hóa thành nước biển trong sạch. Trích "Hồi ký Chưởng Môn Lê Sáng".


VOVINAM VIỆT VÕ ĐẠO

CÀ MAU

I. Khái quát về vùng đất cực Nam của Tổ quốc

        Theo Sắc lệnh số 143-NV (tháng 10-1956), tỉnh Cà Mau được đặt tên mới là tỉnh An Xuyên, còn tỉnh lỵ đổi tên là Quản Long. An Xuyên chính là tên của làng sở tại trước kia thuộc tổng Quản Long, vốn là nơi đặt quận lỵ quận Cà Mau trước năm 1956. Đồng thời, xã An Xuyên cũng được đổi tên thành xã Tân Xuyên thuộc quận Quản Long và là nơi đặt tỉnh lỵ Quản Long của tỉnh An Xuyên.

         Tuy nhiên, chính quyền Mặt trận Dân tộc Giải phóng Miền Nam Việt Nam và sau này là Chính phủ Cách mạng lâm thời Cộng hòa Miền Nam Việt Nam cùng với Việt Nam Dân chủ Cộng hòa không công nhận tên gọi này mà vẫn gọi theo tên cũ là tỉnh Cà Mau.

        Tháng 2-1976, tỉnh An Xuyên (tức tỉnh Cà Mau) được sáp nhập với tỉnh Bạc Liêu thành tỉnh Minh Hải. Tháng 11-1996, tỉnh Minh Hải được chia lại thành tỉnh Cà Mau và tỉnh Bạc Liêu như cũ.

         Hiện nay, tỉnh Cà Mau - vùng đất cực Nam của Tổ quốc - có 9 đơn vị hành chính cấp huyện, gồm thành phố Cà Mau và các huyện: Cái Nước, Đầm Dơi, Năm Căn, Ngọc Hiển, Phú Tân, Thới Bình, Trần Văn Thời, U Minh. Với diện tích  5.294,87 km², tính đến ngày 1-4-2019, dân số toàn tỉnh Cà Mau đạt 1.194.476 người, mật độ dân số đạt 232 người/km². Trong đó dân số sống tại thành thị đạt gần 271.046 người chiếm 22,7% dân số toàn tỉnh, dân số sống tại nông thôn đạt 923.430 người, chiếm 77,3% dân số.

         Do đặc điểm sống ở vùng sông nước, rừng biển sâu xa nên loại hình đờn ca cải lương trở thành nếp sinh hoạt văn nghệ phổ biến trong nhân dân, miền đất này có truyện cười dân gian của Bác Ba Phi đầy huyền thoại, có làn điệu thơ Bạc Liêu của nghệ sĩ Thái Đắc Hàng. Các đặc sản khá nổi tiếng ở Cà Mau như mắm lóc U Minh, ba khía Rạch Gốc, sò huyết Bãi Bồi, tôm khô Bãi Háp, cua biển Cà Mau... cùng nhiều món ăn khác.

          Cà Mau có các di tích lịch sử cấp quốc gia như đình Tân HưngHồng Anh Thư quánbiệt khu Hải Yến Bình Hưng (của Nguyễn Lạc Hóa)Hòn Đá BạcHòn Khoai... Cà Mau còn có vườn quốc gia U Minh Hạ với diện tích 8.527,8 ha được thành lập ngày 20/1/2006, thuộc địa giới hành chính 4 xã thuộc 2 huyện Trần Văn Thời và U Minh, tỉnh Cà Mau. Đặc trưng nổi bật là hệ sinh thái rừng tràm hình thành trong điều kiện ngập nước, úng phèn, trên đất than bùn, là cây tiêu biểu của vùng đồng bằng sông Cửu Long. Vào ngày 26 tháng 5 năm 2009, vườn quốc gia U Minh Hạ được UNESCO công nhận là 1 trong 3 vùng lõi của Khu dự trữ sinh quyển Thế giới Mũi Cà Mau. (Nguồn: Wikipedia.org, bản tiếng Việt).

II. Vovinam An Xuyên

        Ông Dương Minh Hải là huấn luyện viên đầu tiên được Cục Huấn luyện Miền Tây phân công phụ trách Trung tâm Huấn luyện tỉnh An Xuyên (nay là tỉnh Cà Mau). Theo ông Dương Minh Hải kể lại, các lớp võ đầu tiên được khai giảng vào tháng đầu năm 1971 tại Ty Thanh niên tỉnh An Xuyên, thu hút trên dưới 350 võ sinh, chia 6 lớp. Mỗi ngày dạy từ 5 giờ đến 8 giờ tối (trừ Chủ nhật). Song song đó, huấn luyện viên Dương Minh Hải còn phụ trách 2 lớp đặc biệt dành cho các môn sinh có tư cách và tố chất tốt để làm nòng cốt cho các cuộc biễu diễn và hỗ trợ đứng lớp.

Vài hình ảnh Vovinam tỉnh An Xuyên trước năm 1975 do võ sư Dương Minh Hải cung cấp.

      Năm 1972, phong trào ở An Xuyên phát triển thêm 2 lớp ở sân chợ quận Quản Long, mỗi lớp khoảng 40 - 50 võ sinh… Đến giữa năm 1973, huấn luyện viên Dương Minh Hải trở về Cục Huấn luyện Miền Tây. Huấn luyện viên Nguyễn Thành Xê (thay thế huấn luyện viên Dương Minh Hải) phụ trách phong trào nơi đây cho đến năm 1975…

III. Vovinam Minh Hải - Cà Mau

       Sau một thời gian dài vắng bóng, phong trào Vovinam huyện Cái Nước (lúc đó còn thuộc tỉnh Minh Hải) được võ sư Văn Thanh Xuân (sinh năm 1957, từng nhiều năm sinh hoạt trong phong trào Vovinam Hậu Giang - Cần Thơ) xây dựng lại trong 2 năm 1992-1993, thu hút khoảng 150 võ sinh. Nhưng sau đó, do gia cảnh, võ sư Văn Thanh Xuân phải trở về Cần Thơ nên phong trào nơi đây lại tạm lắng. Mãi đến tháng 8 năm 2005, võ sư Văn Thanh Xuân mới quay trở lại huyện Cái Nước (tỉnh Cà Mau) để tái lập và phát triển phong trào.

Trưởng bộ môn Vovinam Cà Mau Văn Thanh Xuân trao huy chương cho các võ sĩ.

       Sau mấy năm nỗ lực vượt qua nhiều khó khăn, tính đến tháng 10-2009, Bộ môn Vovinam huyện Cái Nước đã xây dựng được 7 lớp tập, huyện Phú Tân có 4 lớp tập với tổng số võ sinh khoảng 600 người, phần lớn là học sinh, trong đó có 70 Huyền đai và Hoàng đai các cấp. Sau huyện Phú Tân, phong trào mở rộng dần đến thành phố Cà Mau, huyện Trần Văn Thời, U Minh, Năm Căn, Thới Bình và Đầm Dơi.

 

Vovinam huyện Cái Nước, tỉnh Cà Mau tổ chức thi Trung đẳng năm 2009.

       Trước sự phát triển của bộ môn, ngày 4-10-2009, được sự nhất trí của Trung tâm Huấn luyện, Đào tạo và Thi đấu TDTT tỉnh Cà Mau và Liên đoàn Vovinam Việt Nam, Câu lạc bộ Vovinam huyện Cái Nước, tỉnh Cà Mau đã tổ chức kỳ thi thăng cấp sơ đẳng và trung đẳng lần đầu tiên cho 84 thí sinh. Hầu hết các thí sinh sơ đẳng đều đạt yêu cầu, đồng thời có 16 thí sinh được thăng Huyền đai, 16 thí sinh lên Hoàng đai I cấp, 8 thí sinh lên Hoàng đai II cấp và 5 thí sinh được thăng Hoàng đai III cấp.

 

Đoàn Vovinam Cà Mau tham dự Đại hội Thể thao toàn quốc 2018 tại Hà Nội. VS Văn Thanh Xuân (thứ tư từ trái) đã tái lập phong trào Vovinam ở Cà Mau từ năm 1992.

        Trong năm 2009, Trung tâm Huấn luyện, Đào tạo và Thi đấu Thể dục Thể thao tỉnh Cà Mau thành lập đội tuyển Vovinam (1 huấn luyện viên, 8 vận động viên được hưởng chế độ bồi dưỡng theo tiêu chuẩn Năng khiếu ban đầu) tham dự Giải Đồng bằng sông Cửu Long ở Kiên Giang và giành được 3 HCV.

Vận động viên trẻ Văn Anh Vũ (ảnh - Lê Giang).

       Năm 2012, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Cà Mau đăng cai tổ chức Giải Vovinam vô địch trẻ toàn quốc và chủ nhà Cà Mau giành được 2 HCV. Kể từ đây, Trung tâm Huấn luyện, Đào tạo và Thi đấu TDTT Cà Mau chính thức quản lý đội tuyển với mức bồi dưỡng như những môn thể thao khác trong tỉnh. Hàng năm, Trung tâm Huấn luyện, Đào tạo và Thi đấu đã cùng Liên đoàn Võ thuật tỉnh Cà Mau (thành lập năm 2016) và Bộ môn Vovinam tỉnh Cà Mau tổ chức các giải trẻ, giải vô địch các Câu lạc bộ, hoặc Đại hội Thể dục Thể thao, Hội khỏe Phù Đổng theo định kỳ để rèn luyện vận động viên. Qua đó, thành tích thi đấu của đội tuyển cũng tạm ổn định (năm nào cũng giành được huy chương) ở các giải khu vực và quốc gia. Hiện nay, võ sư Văn Thanh Xuân - Trưởng bộ môn Vovinam, phụ trách đội tuyển tỉnh Cà Mau (1 huấn luyện viên, 5 vận động viên) và võ sư Văn Tiểu Phong, huấn luyện viên thành phố Cà Mau, phụ trách đội năng khiếu tỉnh Cà Mau (1 huấn luyện viên, 7 vận động viên).

Giải trẻ các CLB Vovinam tỉnh Cà Mau 2018 tổ chức tại huyện Trần Văn Thời.

Ông Tạ Hoàng Hiện, PGĐ Sở VH TT - DL Cà Mau (giữa) tặng hoa cho ông Lê Huỳnh Kỳ, CT Liên đoàn Võ thuật tỉnh Cà Mau (phải) và ông Lê Hữu Lợi, Trưởng phòng Văn hóa và Thôn.

        Năm nay, từ ngày 26 đến 29-8-2020, Trung tâm Huấn luyện, Đào tạo và Thi đấu Thể dục Thể thao tỉnh Cà Mau, Liên đoàn Võ thuật Cà Mau và Bộ môn Vovinam Cà Mau đã tổ chức giải trẻ Vovinam tỉnh Cà Mau tại huyện U Minh. Kinh phí được sự hỗ trợ từ Trung tâm Huấn luyện, Đào tạo và Thi đấu Thể dục Thể thao tỉnh Cà Mau. Có 15 câu lạc bộ tham dự với hơn 205 vận động viên tham gia tranh chấp 30 bộ huy chương (9 nội dung thi quyền và 21 hạng cân đối kháng).

Các võ sư, huấn luyện viên tham gia điều hành Giải trẻ các Câu lạc bộ 2020.

Giải trẻ các Câu lạc bộ tổ chức tại huyện U Minh vào cuối tháng 8 năm 2020.

          Nhìn chung, tuy còn khó khăn về cơ sở vật chất nhưng phong trào Vovinam tỉnh Cà Mau cũng phát triển khá mạnh với 26 câu lạc bộ, thu hút gần 1.100 võ sinh theo số liệu tổng hợp dưới đây:

TỔNG HỢP CÁC CÂU LẠC BỘ & MÔN SINH

STT

Họ và tên

Đẳng cấp

Đơn vị

Số CLB

Số lượng

1

Văn Tiểu Phong

Chuẩn hồng đai

TP Cà Mau

6

250

2

Võ Hoàng Nghi

Hoàng đai III

Huyện U Minh

3

120

3

Lê Chí Thảo

Hoàng đai III

Huyện Năm Căn

1

50

4

Phan Duy Khánh

Hoàng đai III

Huyện Thới Bình

3

90

5

Lê Văn Tây

Hoàng đai III

Huyện Cái Nước

5

250

6

Nguyễn Quang Khải

Hoàng đai III

Huyện Đầm Dơi

2

50

7

Võ Văn Phương

Hoàng đai II

Huyện Trần Văn Thời

3

150

8

Thái Văn Út

Hoàng đai II

Huyện Phú Tân

3

120

Cộng:

26

1080

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lớp tập tại Trung tâm Thể dục Thể thao Cà Mau.

         Số lượng môn sinh vừa nêu chỉ kém môn Taekwondo. Tại huyện Ngọc Hiển, thanh thiếu niên cũng có nhu cầu luyện tập Vovinam nhưng quá xa xôi nên chưa có huấn luyện viên về đây mở lớp.

Thi thăng cấp Trung đẳng Vovinam tại Cà Mau ngày 29-9-2019.

IV. Định hướng

    Theo võ sư Văn Thanh Xuân, Ủy viên thường vụ Liên đoàn Võ thuật tỉnh Cà Mau/Trưởng bộ môn Vovinam tỉnh Cà Mau, bên cạnh việc củng cố và từng bước nâng cao thành tích thi đấu, Vovinam Cà Mau đang có kế hoạch phát triển ở huyện Ngọc Hiển. Mặt khác, ngoài các giải chính thức của tỉnh như giải vô địch các Câu lạc bộ, giải trẻ, Bộ môn sẽ cố gắng vận động để tổ chức thêm các giải mở rộng, qua đó giúp các vận động viên giao lưu, xây dựng tình đoàn kết, cọ xát và học hỏi kinh nghiệm huấn luyện, thi đấu…

Bộ môn Vovinam Cà Mau

9/2020


DESIGN BY HLV.NGÔ CHÍ HIỀN - VVN NTL PHÚ THỌ.

 

 


| Chia sẻ |
THẢO LUẬN  
Chưa có thảo luận nào
Ý KIẾN CỦA BẠN  
  Hãy đăng nhập để thảo luận
  Tin cùng loại cũ hơn
TIẾP BƯỚC SÁNG TỔ - VOVINAM BÌNH PHƯỚC PROVINCE SUR LES TRACES DU MAITRE FONDATEUR.
TIẾP BƯỚC SÁNG TỔ - VOVINAM NGHỆ AN PROVINCE SUR LES TRACES DU MAITRE FONDATEUR.
TIẾP BƯỚC SÁNG TỔ - VOVINAM NINH THUẬN PROVINCE SUR LES TRACES DU MAITRE FONDATEUR.
TIẾP BƯỚC SÁNG TỔ - VOVINAM LONG AN PROVINCE SUR LES TRACES DU MAITRE FONDATEUR.
TIẾP BƯỚC SÁNG TỔ - VOVINAM TIỀN GIANG - SUR LES TRACES DU MAITRE FONDATEUR.
TIẾP BƯỚC SÁNG TỔ - VOVINAM TÂY NINH - SUR LES TRACES DU MAITRE FONDATEUR.
Hồi ký những ngày theo học võ với Sáng tổ Nguyễn Lộc "Một ánh sao băng" - Souvenirs de l'époque suivie des arts martiaux avec Maitre Fondateur "Un météore".
TIẾP BƯỚC SÁNG TỔ - VOVINAM ĐỒNG NAI - SUR LES TRACES DU MAITRE FONDATEUR (Part 1).
TIẾP BƯỚC SÁNG TỔ - VOVINAM ĐỒNG NAI - SUR LES TRACES DU MAITRE FONDATEUR (Part 2).
TIẾP BƯỚC SÁNG TỔ - VOVINAM BÀ RỊA & VŨNG TÀU - SUR LES TRACES DU MAITRE FONDATEUR.

VOVINAM - VIỆT VÕ ĐẠO

Câu Lạc Bộ Nhà Tập Luyện TDTT Phú Thọ

Địa chỉ : 219 Lý Thường Kiệt, P.15, Q.11, TP.HCM

 Tel : 0913.833.760 -Không biết ngượng- Email BBT : vvnphutho@gmail.com

Website: www.vovinam.divivu.com Hoặc: http://vovinam.phutho.vn