Hôm nay, ngày 13/06/2024
VĂN ÔN - VÕ LUYỆN - TÔN SƯ TRỌNG ĐẠO - BÀN TAY THÉP VỚI TRÁI TIM TỪ ÁI

TIN TỨC

LIÊN KẾT WEBSITE

Tin mới đăng

T/B: Lễ tưởng niệm Sáng tổ Nguyễn Lộc LT64 (1960-2024) - Lễ công bố tân Chánh Chưởng Quản - Lễ thăng đai các Tân Khoa Hồng Đai 2024 - Annonce: La 64 Commémoration du Maitre Fondateur Nguyen Loc.T/B: Lễ tưởng niệm Sáng tổ Nguyễn Lộc LT64 (1960-2024) - Lễ công bố tân Chánh Chưởng Quản - Lễ thăng đai các Tân Khoa Hồng Đai 2024 - Annonce: La 64 Commémoration du Maitre Fondateur Nguyen Loc.
THÔNG BÁO CỦA HĐVSCQ MÔN PHÁI - ANNONCE DU CONSEIL DES MAITRES DE L'ÉCOLE THÔNG BÁO CỦA HĐVSCQ MÔN PHÁI - ANNONCE DU CONSEIL DES MAITRES DE L'ÉCOLE
Võ sư Trần Văn Mỹ - tân Chánh Chưởng quản Hội đồng Võ sư Chưởng quản Môn phái Vovinam Việt Võ Đạo - Maitre Tran Van My voté le Chef du Conseil des Maitres.Võ sư Trần Văn Mỹ - tân Chánh Chưởng quản Hội đồng Võ sư Chưởng quản Môn phái Vovinam Việt Võ Đạo - Maitre Tran Van My voté le Chef du Conseil des Maitres.
Liên đoàn Vovinam Cần Thơ tưởng niệm cố võ sư Nguyễn Văn Nhàn - Fédération Vovinam Cần Thơ commémore le Maitre Nguyễn Văn Nhàn.  Liên đoàn Vovinam Cần Thơ tưởng niệm cố võ sư Nguyễn Văn Nhàn - Fédération Vovinam Cần Thơ commémore le Maitre Nguyễn Văn Nhàn.
TRỜI ĐẤT THẦY MẤT THẬT RỒI SAO THẦY - OH DIEU, MAITRE EST VRAIMENT PERDU, MAITRE TRUNG ĐẠO_NGUYỄN VĂN NHÀN !TRỜI ĐẤT THẦY MẤT THẬT RỒI SAO THẦY - OH DIEU, MAITRE EST VRAIMENT PERDU, MAITRE TRUNG ĐẠO_NGUYỄN VĂN NHÀN !
Cáo phó - Phân ưu - Tiểu sử thầy Trung Đạo - Nguyễn Văn Nhàn (13-7-1950 & 25-2-2024).- Annonce du décès - Condoléances - Biographie du Maitre Trung Đạo_Nguyễn Văn Nhàn (13-7-1950 & 25-2-2024).Cáo phó - Phân ưu - Tiểu sử thầy Trung Đạo - Nguyễn Văn Nhàn (13-7-1950 & 25-2-2024).- Annonce du décès - Condoléances - Biographie du Maitre Trung Đạo_Nguyễn Văn Nhàn (13-7-1950 & 25-2-2024).
Kỷ niệm 10 năm gắn bó với Vovinam FPT Greenwich Việt Nam (2013 - 2023) - Honorer mon 10ème Anniversaire attachant avec Vovinam FPT Greenwich VietNam (2013 - 2023).Kỷ niệm 10 năm gắn bó với Vovinam FPT Greenwich Việt Nam (2013 - 2023) - Honorer mon 10ème Anniversaire attachant avec Vovinam FPT Greenwich VietNam (2013 - 2023).
Tận tâm tận lực lan tỏa Vovinam - Dédié à la diffusion du Vovinam. Tận tâm tận lực lan tỏa Vovinam - Dédié à la diffusion du Vovinam.
KHAI MẠC GIẢI VÔ ĐỊCH VOVINAM THẾ GIỚI LẦN 7 - 2023 - OUVERTURE DU 7ème CHAMPIONNAT MONDIAL DU VOVINAM EN 2023.KHAI MẠC GIẢI VÔ ĐỊCH VOVINAM THẾ GIỚI LẦN 7 - 2023 - OUVERTURE DU 7ème CHAMPIONNAT MONDIAL DU VOVINAM EN 2023.
GIẢI VÔ ĐỊCH VOVINAM THẾ GIỚI LẦN VII NĂM 2023 - The 7th WVVF World Vovinam Championships 2023.GIẢI VÔ ĐỊCH VOVINAM THẾ GIỚI LẦN VII NĂM 2023 - The 7th WVVF World Vovinam Championships 2023.
TRI ÂN 20-11 "THẦY TÔI & NGHIỆP VÕ" - A la gratitude de la Journée des Enseignants Vietnamiens du 20 Novembre "Notre Maître & Sa carrière d'arts martiaux".TRI ÂN 20-11 "THẦY TÔI & NGHIỆP VÕ" - A la gratitude de la Journée des Enseignants Vietnamiens du 20 Novembre "Notre Maître & Sa carrière d'arts martiaux".
HÀNH TRÌNH 85 NĂM VOVINAM VIỆT VÕ ĐẠO TRỞ THÀNH DI SẢN VĂN HÓA PHI VẬT THỂ QUỐC GIA - L'ITINÉRAIRE DE 85 ANS DU VOVINAM VIỆT VÕ ĐẠO DEVENU LA PATRIMOINE CULTUREL IMMATÉRIEL NATIONALHÀNH TRÌNH 85 NĂM VOVINAM VIỆT VÕ ĐẠO TRỞ THÀNH DI SẢN VĂN HÓA PHI VẬT THỂ QUỐC GIA - L'ITINÉRAIRE DE 85 ANS DU VOVINAM VIỆT VÕ ĐẠO DEVENU LA PATRIMOINE CULTUREL IMMATÉRIEL NATIONAL
Tự hào Vovinam được công nhận Di Sản Văn Hóa Phi Vật Thể Quốc Gia - Vovinam est fier d'être reconnu comme Patrimoine Culturel Immatériel National.Tự hào Vovinam được công nhận Di Sản Văn Hóa Phi Vật Thể Quốc Gia - Vovinam est fier d'être reconnu comme Patrimoine Culturel Immatériel National.
Vovinam được công nhận Di Sản Văn Hóa Phi Vật Thể Quốc Gia - Vovinam est reconnu comme Patrimoine Culturel Immatériel National.Vovinam được công nhận Di Sản Văn Hóa Phi Vật Thể Quốc Gia - Vovinam est reconnu comme Patrimoine Culturel Immatériel National.
PHÁT BIỂU CỦA HỘI ĐỒNG VÕ SƯ CHƯỞNG QUẢN NHÂN LỄ KỶ NIỆM 85 NĂM THÀNH LẬP MÔN PHÁI VOVINAM VIỆT VÕ ĐẠO (1938-2023) - Paroles du Conseil des Maîtres lors 85ème Anniversaire de l'École (1938-2023).PHÁT BIỂU CỦA HỘI ĐỒNG VÕ SƯ CHƯỞNG QUẢN NHÂN LỄ KỶ NIỆM 85 NĂM THÀNH LẬP MÔN PHÁI VOVINAM VIỆT VÕ ĐẠO (1938-2023) - Paroles du Conseil des Maîtres lors 85ème Anniversaire de l'École (1938-2023).
 ''CHÚC MỪNG SINH NHẬT LẦN THỨ 72 CỦA THẦY SEN - HAPPY 70th BIRTHDAY OF MASTER SEN - JOYEUX 72ème ANNIVERSAIRE DE MAITRE SEN !!!''. ''CHÚC MỪNG SINH NHẬT LẦN THỨ 72 CỦA THẦY SEN - HAPPY 70th BIRTHDAY OF MASTER SEN - JOYEUX 72ème ANNIVERSAIRE DE MAITRE SEN !!!''.
Học võ và dạy võ xưa và nay - Apprendre & Enseigner l'art martial de l'autrefois et de nos jour.Học võ và dạy võ xưa và nay - Apprendre & Enseigner l'art martial de l'autrefois et de nos jour.
Võ và truyền thống “Tôn sư trọng đạo” - L'art martial & Sa tradition “Respecter son Maître & Respecter sa voie morale”.Võ và truyền thống “Tôn sư trọng đạo” - L'art martial & Sa tradition “Respecter son Maître & Respecter sa voie morale”.
Truyền thống "Tôn Sư Trọng Đạo" - Tradition “Respecter son Maître & Respecter sa voie morale”.Truyền thống "Tôn Sư Trọng Đạo" - Tradition “Respecter son Maître & Respecter sa voie morale”.
PHÁT HÀNH BỘ TEM CHUNG VOVINAM VIỆT NAM & VÕ ẤN ĐỘ - PUBLICATION D'UNE COLLECTION COMMUNE DE TIMBRE DU VOVINAM VIETNAM & ARTS MARTIAUXINDIENS EN 2023.PHÁT HÀNH BỘ TEM CHUNG VOVINAM VIỆT NAM & VÕ ẤN ĐỘ - PUBLICATION D'UNE COLLECTION COMMUNE DE TIMBRE DU VOVINAM VIETNAM & ARTS MARTIAUXINDIENS EN 2023.
Kỷ niệm 13 năm ngày mất Chưởng môn Lê Sáng - A la 13ème Commémoration de la mort du Maitre Patriarche Lê Sáng (2010-2023).Kỷ niệm 13 năm ngày mất Chưởng môn Lê Sáng - A la 13ème Commémoration de la mort du Maitre Patriarche Lê Sáng (2010-2023).
Thông báo: Lễ Giổ Chưởng Môn Lê Sáng lần thứ 13 (2010 - 2013) - Annonce: Organisation à la 13ème Cérémonie commémorale de la mort du Maitre Patriarche LÊ SÁNG (2010 - 2013).Thông báo: Lễ Giổ Chưởng Môn Lê Sáng lần thứ 13 (2010 - 2013) - Annonce: Organisation à la 13ème Cérémonie commémorale de la mort du Maitre Patriarche LÊ SÁNG (2010 - 2013).
PHÂN ƯU CÙNG GIA ĐÌNH THÂN MẪU VS.VŨ TRỌNG BẢO - SINCÈRES CONDOLÉENCES AVEC LA FAMILLE DE LA MÈRE DE MAITRE VŨ TRỌNG BẢO.PHÂN ƯU CÙNG GIA ĐÌNH THÂN MẪU VS.VŨ TRỌNG BẢO - SINCÈRES CONDOLÉENCES AVEC LA FAMILLE DE LA MÈRE DE MAITRE VŨ TRỌNG BẢO.
DI NGÔN CỦA SÁNG TỔ NGUYỄN LỘC (1912-1960) - Les dernières paroles du Maitre Fondateur Nguyễn Lộc (1912-1960).DI NGÔN CỦA SÁNG TỔ NGUYỄN LỘC (1912-1960) - Les dernières paroles du Maitre Fondateur Nguyễn Lộc (1912-1960).
VVF thông báo về việc tổ chức Kỳ thi thăng đai cấp cao đẳng môn Vovinam Việt Võ Đạo tại Trường IVS - HN - VVF informe concernant le Passage de grade supérieur organisé au Lycée IVS de HN.VVF thông báo về việc tổ chức Kỳ thi thăng đai cấp cao đẳng môn Vovinam Việt Võ Đạo tại Trường IVS - HN - VVF informe concernant le Passage de grade supérieur organisé au Lycée IVS de HN.
"CÕNG RẮN CẮN GÀ NHÀ - “Qu'il est plus aigu que la dent d'un serpent D'avoir un enfant ingrat"."CÕNG RẮN CẮN GÀ NHÀ - “Qu'il est plus aigu que la dent d'un serpent D'avoir un enfant ingrat".
''GIẬU ĐỔ BÌM LEO - When the tree is fallen, everyone run to it with his axe - Lorsque l'arbre est tombé , tout le monde court à elle avec sa hache''.''GIẬU ĐỔ BÌM LEO - When the tree is fallen, everyone run to it with his axe - Lorsque l'arbre est tombé , tout le monde court à elle avec sa hache''.
Luật nhân quả đối với người “ác khẩu” - The law of Karma with an "evil tongue" person - La loi du Karma avec la "personne à la mauvaise langue".Luật nhân quả đối với người “ác khẩu” - The law of Karma with an "evil tongue" person - La loi du Karma avec la "personne à la mauvaise langue".
''Ăn cháo đá bát - Bite the hand that feeds - La fête passée, adieux le Saint''.''Ăn cháo đá bát - Bite the hand that feeds - La fête passée, adieux le Saint''.
LÒNG TỰ TRỌNG - RESPECT DE SOI.LÒNG TỰ TRỌNG - RESPECT DE SOI.

Thống kê

Số lượt truy cập 1.784.031
Tổng số Thành viên 91
Số người đang xem 12
GIẢI VÔ ĐỊCH VOVINAM THẾ GIỚI LẦN VII NĂM 2023 - The 7th WVVF World Vovinam Championships 2023.

Đăng ngày: 19/11/2023 08:02
GIẢI VÔ ĐỊCH VOVINAM THẾ GIỚI LẦN VII NĂM 2023 - The 7th WVVF World Vovinam Championships 2023.
    "Một cá nhân chẳng là gì cả, dù giỏi đến đâu cũng chỉ làm được một phần công việc, cái chính là phải biết sử dụng năng lực của những tài năng chung quanh, cho dù trong số đó không có ai phi thường nhưng nếu cùng chung sức chung lòng theo đuổi một mục đích thì sẽ thành công..."-"Nếu phô trương mà không làm thì không được việc, nhưng nếu làm mà không có phô trương để gây thanh thế thì không có thế mà làm"-"Phải sống hòa đồng với mọi người, sẵn sàng tiếp thu ý kiến của người khác, vì người dở nhất cũng có điểm hay, người hay nhất vẫn có điểm sai, trăm điều ghi cũng có một điều sót..." - "Vovinam luôn trung thành với mục tiêu của mình là phục vụ xã hội, đào tạo những con người tốt về cả thể xác lẫn tâm hồn. Khi con người đã có ý thức luôn tự hoàn thiện tất yếu sẽ tránh được những thói hư tật xấu, những sa ngã trong cuộc sống. Xã hội có nhiều con người tốt cũng sẽ tốt, cũng như khi có nhiều điểm sáng thì bóng tối sẽ tự tiêu tan. Bước vào thế kỷ 21, với mong muốn góp phần xây dựng một nền võ đạo chung cho nhân loại, Vovinam sẽ tiến từ Việt Võ Đạo tới Nhân Võ Đạo. Đây là một lý tưởng hoàn toàn mang tinh thần phục vụ, cống hiến cho nhân loại, một nhân tố hòa hợp, gắn bó bằng tâm thức yêu thương, hào hiệp chứ không phải sự chinh phục, áp đặt, đồng hóa. Chân giá trị của "Võ đạo" là tính chất nhân bản : do con người, vì con người, phát triển và phục vụ con người...Vovinam như một biển lớn thu nạp được tất cả mọi mạch nguồn từ các nơi đổ về, bất kể phẩm chất và số lượng của mạch nguồn đó ra sao, sau đó chuyển hóa thành nước biển trong sạch. Trích "Hồi ký Chưởng Môn Lê Sáng".


GIẢI VÔ ĐỊCH VOVINAM THẾ GIỚI LẦN VII NĂM 2023
????7th WVVF World Vovinam Championships
 
TINH HOA VOVINAM THẾ GIỚI HỘI TỤ
VOVINAM, NIỀM TỰ HÀO VIỆT NAM
VOVINAM - THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH - VIỆT NAM: NGÔI NHÀ CHUNG THẾ GIỚI
 
Liên đoàn Vovinam Thế giới (WVVF), Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch và Ủy ban nhân dân TP.HCM đã tin tưởng, ủy nhiệm cho Liên đoàn Vovinam Việt Nam (VVF) phối hợp với Sở Văn hóa và Thể thao Thành phố Hồ Chí Minh đăng cai tổ chức GIẢI VÔ ĐỊCH VOVINAM THẾ GIỚI LẦN VII NĂM 2023.

Giải đấu sẽ chính thức diễn ra liên tục từ ngày 22/11 đến ngày 30/11/2023 tại Nhà thi đấu TDTT Phú Thọ, Thành phố Hồ Chí Minh với sự tham gia đông đảo của hơn 650 quan chức, trọng tài, huấn luyện viên, vận động viên từ 35 quốc gia có phong trào Vovinam phát triển thuộc 04 châu lục: châu Á, châu Âu, châu Phi, châu Úc, các vận động viên sẽ tranh tài ở 44 bộ huy chương thi quyền và thi đấu đối kháng.

Năm 2023 là một năm vô cùng đặc biệt với VOVINAM VIỆT VÕ ĐẠO. Chào mừng các sự kiện: Kỷ niệm 111 năm ngày sinh của Sáng Tổ Nguyễn Lộc, Kỷ niệm 85 năm thành lập Môn phái và chào mừng Đại hội Đại biểu Liên đoàn Vovinam Thế giới WVVF nhiệm kỳ 3 (2023-2027) thành công tốt đẹp. Năm nay cũng là năm Kỷ niệm 325 năm thành lập Thành phố Sài Gòn (1698 – 2023). Một sự kiện đặc biệt nữa là Vovinam Việt Võ Đạo vừa được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch công nhận là Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia, đây là cơ sở tiền đề để hướng tới việc đưa Vovinam là Di sản văn hóa phi vật thể của Thế giới.

Nhằm tạo điều kiện cho các môn sinh Vovinam trên khắp thế giới có điều kiện về nguồn chào mừng các sự kiện trên, Liên đoàn Vovinam Thế giới đã quyết định tổ chức Giải vô địch Vovinam Thế giới lần VII tại Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam. Đây cũng là dịp khẳng định môn Vovinam ngày càng có bước phát triển và hòa nhập mạnh mẽ vào đại gia đình thể thao quốc tế. Vovinam đã và đang là Sứ giả, là phương tiện quan trọng của Ngoại giao Văn hóa một cách hiệu quả của Việt Nam để quảng bá hình ảnh Đất nước - Con người - Văn hóa Việt Nam đậm đà bản sắc dân tộc đến với bạn bè quốc tế thông qua các Lễ hội, các sự kiện chính trị - văn hóa – xã hội được tổ chức tại Việt Nam và quốc tế, là niềm tự hào to lớn của người dân Việt Nam nói riêng và của người hâm mộ võ thuật trên toàn thế giới nói chung. Qua đó, khẳng định trình độ, năng lực tổ chức, điều hành các giải thi đấu thể thao quy mô lớn của Thể thao Việt Nam và Vovinam Việt Nam.

* LỄ KHAI MẠC sẽ diễn ra vào lúc 16g30 chiều Thứ Sáu ngày 24/11/2023 tại Nhà thi đấu TDTT Phú Thọ, Quận 11, TP.HCM.

✅ Là giải đấu có số lượng quốc gia và vận động viên tham dự đông đảo nhất trong lịch sử tổ chức giải vô địch Vovinam thế giới kể từ khi thành lập.
✅ Là giải đấu Vovinam duy nhất trên thế giới, Ban Tổ chức đài thọ miễn phí toàn bộ ăn, ở, di chuyển nội địa cho các đoàn tham dự giải bao gồm: Trưởng đoàn, quan chức, huấn luyện viên, trọng tài và vận động viên.
✅ Nhà tài trợ chính của giải là WVVF/VVF cùng sự hỗ trợ của Sở Văn hoá và Thể thao Thành phố Hồ Chí Minh đồng thời có sự tham gia đồng hành của các đơn vị/doanh nghiệp: HTV, Sapuwa, Vietnam Marching Band, Huwin, BIDV, Thiên Long, Chứng khoán Rồng Việt, Vinut.
???? Chương trình nổi bật tại LỄ KHAI MẠC:
????MC chính lễ khai mạc: Hoa hậu Du lịch Việt Nam Phan Thị Ngọc Diễm.
♦️Biểu diễn của Đội Nhạc Kèn Kỷ lục Thế giới Võ Thành Trang.
♦️Biểu diễn nghệ thuật với sự góp mặt của các nghệ sĩ, ca sĩ, nhóm múa:
Nguyễn Phi Hùng, Đỗ Tùng Lâm (Giải I Ngôi sao Tiếng hát truyền hình), Cẩm Loan (Huy chương vàng cải lương toàn quốc), Đoàn Đại Hòa (Quán quân Ban nhạc quyền năng), Dương Quốc Hưng, Violin Hy Đạt, Y Lux (Top 10 VietnamIdol) - Nhóm người mẫu Thành phố: Hoa hậu châu Á Kim Nguyên, Hoa hậu Biển Đảo Đinh Như Phương, Hoa hậu toàn cầu Đoàn Hồng Trang, Á hậu siêu quốc gia Đặng Thanh Ngân, Á hậu du lịch Việt Nam Trần Nguyễn Phương Thanh, Á hậu thể thao Việt Nam Chu Anh, Á Khôi Võ Hồng Đào, Siêu mẫu My Lê, người mẫu Kiều My, người mẫu Tô Mai Thuỳ Dương - Nhóm múa: Vũ đoàn Rex - Nhóm nhảy Sức Trẻ.
♦️Trao Chứng nhận Vovinam Việt Võ Đạo là Di sản văn hoá phi vật thể quốc gia.
♦️Biểu diễn “Tinh hoa Vovinam - Tinh hoa Võ Việt” của Đội tuyển Vovinam quốc gia Việt Nam.
♦️Biểu diễn Đồng diễn Võ nhạc Vovinam của 700 em học sinh phổ thông Quận 5, Thành phố Hồ Chí Minh thuộc 02 trường Tiểu học: Chính Nghĩa, Bàu Sen.
???? Vào cửa tự do trong suốt thời gian diễn ra giải đấu.
???? Ban Tổ chức có quầy bán vật phẩm lưu niệm giải đấu: áo thun, nón, bình nước, linh vật có logo giải cho các đoàn và khán giả vào xem.
???? Lễ khai mạc dự kiến được truyền hình trực tiếp trên kênh HTV Thể thao và livestream toàn bộ nội dung thi đấu của giải trên fanpage World Vovinam Federation - WVVF; fanpage Liên đoàn Vovinam Việt Nam - Vietnam Vovinam Federation và fanpage Võ thuật và Cuộc sống sẽ chia sẻ livestream và chia sẻ link trên các trang thuộc hệ sinh thái Vovinam từ fanpage World Vovinam Federation - WVVF.

Trân trọng kính mời toàn thể quý võ sư, huấn luyện viên, môn sinh Vovinam và người hâm mộ võ thuật đến xem và cổ vũ cho giải thành công tốt đẹp, góp phần quảng bá hình ảnh đẹp của Vovinam và văn hoá Việt Nam đến với bạn bè quốc tế.
| Chia sẻ |
THẢO LUẬN  
Chưa có thảo luận nào
Ý KIẾN CỦA BẠN  
  Hãy đăng nhập để thảo luận
  Tin cùng loại cũ hơn
Học võ và dạy võ xưa và nay - Apprendre & Enseigner l'art martial de l'autrefois et de nos jour.
Võ và truyền thống “Tôn sư trọng đạo” - L'art martial & Sa tradition “Respecter son Maître & Respecter sa voie morale”.
Truyền thống "Tôn Sư Trọng Đạo" - Tradition “Respecter son Maître & Respecter sa voie morale”.
PHÁT HÀNH BỘ TEM CHUNG VOVINAM VIỆT NAM & VÕ ẤN ĐỘ - PUBLICATION D'UNE COLLECTION COMMUNE DE TIMBRE DU VOVINAM VIETNAM & ARTS MARTIAUXINDIENS EN 2023.
DI NGÔN CỦA SÁNG TỔ NGUYỄN LỘC (1912-1960) - Les dernières paroles du Maitre Fondateur Nguyễn Lộc (1912-1960).
VVF thông báo về việc tổ chức Kỳ thi thăng đai cấp cao đẳng môn Vovinam Việt Võ Đạo tại Trường IVS - HN - VVF informe concernant le Passage de grade supérieur organisé au Lycée IVS de HN.
"CÕNG RẮN CẮN GÀ NHÀ - “Qu'il est plus aigu que la dent d'un serpent D'avoir un enfant ingrat".
''GIẬU ĐỔ BÌM LEO - When the tree is fallen, everyone run to it with his axe - Lorsque l'arbre est tombé , tout le monde court à elle avec sa hache''.
Luật nhân quả đối với người “ác khẩu” - The law of Karma with an "evil tongue" person - La loi du Karma avec la "personne à la mauvaise langue".
''Ăn cháo đá bát - Bite the hand that feeds - La fête passée, adieux le Saint''.

VOVINAM - VIỆT VÕ ĐẠO

Câu Lạc Bộ Nhà Tập Luyện TDTT Phú Thọ

Địa chỉ : 219 Lý Thường Kiệt, P.15, Q.11, TP.HCM

 Tel : 0913.833.760 -Không biết ngượng- Email BBT : vvnphutho@gmail.com

Website: www.vovinam.divivu.com Hoặc: http://vovinam.phutho.vn