Hôm nay, ngày 24/05/2024
VĂN ÔN - VÕ LUYỆN - TÔN SƯ TRỌNG ĐẠO - BÀN TAY THÉP VỚI TRÁI TIM TỪ ÁI

GIỚI THIỆU

LIÊN KẾT WEBSITE

Tin mới đăng

T/B: Lễ tưởng niệm Sáng tổ Nguyễn Lộc LT64 (1960-2024) - Lễ công bố tân Chánh Chưởng Quản - Lễ thăng đai các Tân Khoa Hồng Đai 2024 - Annonce: La 64 Commémoration du Maitre Fondateur Nguyen Loc.T/B: Lễ tưởng niệm Sáng tổ Nguyễn Lộc LT64 (1960-2024) - Lễ công bố tân Chánh Chưởng Quản - Lễ thăng đai các Tân Khoa Hồng Đai 2024 - Annonce: La 64 Commémoration du Maitre Fondateur Nguyen Loc.
THÔNG BÁO CỦA HĐVSCQ MÔN PHÁI - ANNONCE DU CONSEIL DES MAITRES DE L'ÉCOLE THÔNG BÁO CỦA HĐVSCQ MÔN PHÁI - ANNONCE DU CONSEIL DES MAITRES DE L'ÉCOLE
Võ sư Trần Văn Mỹ - tân Chánh Chưởng quản Hội đồng Võ sư Chưởng quản Môn phái Vovinam Việt Võ Đạo - Maitre Tran Van My voté le Chef du Conseil des Maitres.Võ sư Trần Văn Mỹ - tân Chánh Chưởng quản Hội đồng Võ sư Chưởng quản Môn phái Vovinam Việt Võ Đạo - Maitre Tran Van My voté le Chef du Conseil des Maitres.
Liên đoàn Vovinam Cần Thơ tưởng niệm cố võ sư Nguyễn Văn Nhàn - Fédération Vovinam Cần Thơ commémore le Maitre Nguyễn Văn Nhàn.  Liên đoàn Vovinam Cần Thơ tưởng niệm cố võ sư Nguyễn Văn Nhàn - Fédération Vovinam Cần Thơ commémore le Maitre Nguyễn Văn Nhàn.
TRỜI ĐẤT THẦY MẤT THẬT RỒI SAO THẦY - OH DIEU, MAITRE EST VRAIMENT PERDU, MAITRE TRUNG ĐẠO_NGUYỄN VĂN NHÀN !TRỜI ĐẤT THẦY MẤT THẬT RỒI SAO THẦY - OH DIEU, MAITRE EST VRAIMENT PERDU, MAITRE TRUNG ĐẠO_NGUYỄN VĂN NHÀN !
Cáo phó - Phân ưu - Tiểu sử thầy Trung Đạo - Nguyễn Văn Nhàn (13-7-1950 & 25-2-2024).- Annonce du décès - Condoléances - Biographie du Maitre Trung Đạo_Nguyễn Văn Nhàn (13-7-1950 & 25-2-2024).Cáo phó - Phân ưu - Tiểu sử thầy Trung Đạo - Nguyễn Văn Nhàn (13-7-1950 & 25-2-2024).- Annonce du décès - Condoléances - Biographie du Maitre Trung Đạo_Nguyễn Văn Nhàn (13-7-1950 & 25-2-2024).
Kỷ niệm 10 năm gắn bó với Vovinam FPT Greenwich Việt Nam (2013 - 2023) - Honorer mon 10ème Anniversaire attachant avec Vovinam FPT Greenwich VietNam (2013 - 2023).Kỷ niệm 10 năm gắn bó với Vovinam FPT Greenwich Việt Nam (2013 - 2023) - Honorer mon 10ème Anniversaire attachant avec Vovinam FPT Greenwich VietNam (2013 - 2023).
Tận tâm tận lực lan tỏa Vovinam - Dédié à la diffusion du Vovinam. Tận tâm tận lực lan tỏa Vovinam - Dédié à la diffusion du Vovinam.
KHAI MẠC GIẢI VÔ ĐỊCH VOVINAM THẾ GIỚI LẦN 7 - 2023 - OUVERTURE DU 7ème CHAMPIONNAT MONDIAL DU VOVINAM EN 2023.KHAI MẠC GIẢI VÔ ĐỊCH VOVINAM THẾ GIỚI LẦN 7 - 2023 - OUVERTURE DU 7ème CHAMPIONNAT MONDIAL DU VOVINAM EN 2023.
GIẢI VÔ ĐỊCH VOVINAM THẾ GIỚI LẦN VII NĂM 2023 - The 7th WVVF World Vovinam Championships 2023.GIẢI VÔ ĐỊCH VOVINAM THẾ GIỚI LẦN VII NĂM 2023 - The 7th WVVF World Vovinam Championships 2023.
TRI ÂN 20-11 "THẦY TÔI & NGHIỆP VÕ" - A la gratitude de la Journée des Enseignants Vietnamiens du 20 Novembre "Notre Maître & Sa carrière d'arts martiaux".TRI ÂN 20-11 "THẦY TÔI & NGHIỆP VÕ" - A la gratitude de la Journée des Enseignants Vietnamiens du 20 Novembre "Notre Maître & Sa carrière d'arts martiaux".
HÀNH TRÌNH 85 NĂM VOVINAM VIỆT VÕ ĐẠO TRỞ THÀNH DI SẢN VĂN HÓA PHI VẬT THỂ QUỐC GIA - L'ITINÉRAIRE DE 85 ANS DU VOVINAM VIỆT VÕ ĐẠO DEVENU LA PATRIMOINE CULTUREL IMMATÉRIEL NATIONALHÀNH TRÌNH 85 NĂM VOVINAM VIỆT VÕ ĐẠO TRỞ THÀNH DI SẢN VĂN HÓA PHI VẬT THỂ QUỐC GIA - L'ITINÉRAIRE DE 85 ANS DU VOVINAM VIỆT VÕ ĐẠO DEVENU LA PATRIMOINE CULTUREL IMMATÉRIEL NATIONAL
Tự hào Vovinam được công nhận Di Sản Văn Hóa Phi Vật Thể Quốc Gia - Vovinam est fier d'être reconnu comme Patrimoine Culturel Immatériel National.Tự hào Vovinam được công nhận Di Sản Văn Hóa Phi Vật Thể Quốc Gia - Vovinam est fier d'être reconnu comme Patrimoine Culturel Immatériel National.
Vovinam được công nhận Di Sản Văn Hóa Phi Vật Thể Quốc Gia - Vovinam est reconnu comme Patrimoine Culturel Immatériel National.Vovinam được công nhận Di Sản Văn Hóa Phi Vật Thể Quốc Gia - Vovinam est reconnu comme Patrimoine Culturel Immatériel National.
PHÁT BIỂU CỦA HỘI ĐỒNG VÕ SƯ CHƯỞNG QUẢN NHÂN LỄ KỶ NIỆM 85 NĂM THÀNH LẬP MÔN PHÁI VOVINAM VIỆT VÕ ĐẠO (1938-2023) - Paroles du Conseil des Maîtres lors 85ème Anniversaire de l'École (1938-2023).PHÁT BIỂU CỦA HỘI ĐỒNG VÕ SƯ CHƯỞNG QUẢN NHÂN LỄ KỶ NIỆM 85 NĂM THÀNH LẬP MÔN PHÁI VOVINAM VIỆT VÕ ĐẠO (1938-2023) - Paroles du Conseil des Maîtres lors 85ème Anniversaire de l'École (1938-2023).
 ''CHÚC MỪNG SINH NHẬT LẦN THỨ 72 CỦA THẦY SEN - HAPPY 70th BIRTHDAY OF MASTER SEN - JOYEUX 72ème ANNIVERSAIRE DE MAITRE SEN !!!''. ''CHÚC MỪNG SINH NHẬT LẦN THỨ 72 CỦA THẦY SEN - HAPPY 70th BIRTHDAY OF MASTER SEN - JOYEUX 72ème ANNIVERSAIRE DE MAITRE SEN !!!''.
Học võ và dạy võ xưa và nay - Apprendre & Enseigner l'art martial de l'autrefois et de nos jour.Học võ và dạy võ xưa và nay - Apprendre & Enseigner l'art martial de l'autrefois et de nos jour.
Võ và truyền thống “Tôn sư trọng đạo” - L'art martial & Sa tradition “Respecter son Maître & Respecter sa voie morale”.Võ và truyền thống “Tôn sư trọng đạo” - L'art martial & Sa tradition “Respecter son Maître & Respecter sa voie morale”.
Truyền thống "Tôn Sư Trọng Đạo" - Tradition “Respecter son Maître & Respecter sa voie morale”.Truyền thống "Tôn Sư Trọng Đạo" - Tradition “Respecter son Maître & Respecter sa voie morale”.
PHÁT HÀNH BỘ TEM CHUNG VOVINAM VIỆT NAM & VÕ ẤN ĐỘ - PUBLICATION D'UNE COLLECTION COMMUNE DE TIMBRE DU VOVINAM VIETNAM & ARTS MARTIAUXINDIENS EN 2023.PHÁT HÀNH BỘ TEM CHUNG VOVINAM VIỆT NAM & VÕ ẤN ĐỘ - PUBLICATION D'UNE COLLECTION COMMUNE DE TIMBRE DU VOVINAM VIETNAM & ARTS MARTIAUXINDIENS EN 2023.
Kỷ niệm 13 năm ngày mất Chưởng môn Lê Sáng - A la 13ème Commémoration de la mort du Maitre Patriarche Lê Sáng (2010-2023).Kỷ niệm 13 năm ngày mất Chưởng môn Lê Sáng - A la 13ème Commémoration de la mort du Maitre Patriarche Lê Sáng (2010-2023).
Thông báo: Lễ Giổ Chưởng Môn Lê Sáng lần thứ 13 (2010 - 2013) - Annonce: Organisation à la 13ème Cérémonie commémorale de la mort du Maitre Patriarche LÊ SÁNG (2010 - 2013).Thông báo: Lễ Giổ Chưởng Môn Lê Sáng lần thứ 13 (2010 - 2013) - Annonce: Organisation à la 13ème Cérémonie commémorale de la mort du Maitre Patriarche LÊ SÁNG (2010 - 2013).
PHÂN ƯU CÙNG GIA ĐÌNH THÂN MẪU VS.VŨ TRỌNG BẢO - SINCÈRES CONDOLÉENCES AVEC LA FAMILLE DE LA MÈRE DE MAITRE VŨ TRỌNG BẢO.PHÂN ƯU CÙNG GIA ĐÌNH THÂN MẪU VS.VŨ TRỌNG BẢO - SINCÈRES CONDOLÉENCES AVEC LA FAMILLE DE LA MÈRE DE MAITRE VŨ TRỌNG BẢO.
DI NGÔN CỦA SÁNG TỔ NGUYỄN LỘC (1912-1960) - Les dernières paroles du Maitre Fondateur Nguyễn Lộc (1912-1960).DI NGÔN CỦA SÁNG TỔ NGUYỄN LỘC (1912-1960) - Les dernières paroles du Maitre Fondateur Nguyễn Lộc (1912-1960).
VVF thông báo về việc tổ chức Kỳ thi thăng đai cấp cao đẳng môn Vovinam Việt Võ Đạo tại Trường IVS - HN - VVF informe concernant le Passage de grade supérieur organisé au Lycée IVS de HN.VVF thông báo về việc tổ chức Kỳ thi thăng đai cấp cao đẳng môn Vovinam Việt Võ Đạo tại Trường IVS - HN - VVF informe concernant le Passage de grade supérieur organisé au Lycée IVS de HN.
"CÕNG RẮN CẮN GÀ NHÀ - “Qu'il est plus aigu que la dent d'un serpent D'avoir un enfant ingrat"."CÕNG RẮN CẮN GÀ NHÀ - “Qu'il est plus aigu que la dent d'un serpent D'avoir un enfant ingrat".
''GIẬU ĐỔ BÌM LEO - When the tree is fallen, everyone run to it with his axe - Lorsque l'arbre est tombé , tout le monde court à elle avec sa hache''.''GIẬU ĐỔ BÌM LEO - When the tree is fallen, everyone run to it with his axe - Lorsque l'arbre est tombé , tout le monde court à elle avec sa hache''.
Luật nhân quả đối với người “ác khẩu” - The law of Karma with an "evil tongue" person - La loi du Karma avec la "personne à la mauvaise langue".Luật nhân quả đối với người “ác khẩu” - The law of Karma with an "evil tongue" person - La loi du Karma avec la "personne à la mauvaise langue".
''Ăn cháo đá bát - Bite the hand that feeds - La fête passée, adieux le Saint''.''Ăn cháo đá bát - Bite the hand that feeds - La fête passée, adieux le Saint''.
LÒNG TỰ TRỌNG - RESPECT DE SOI.LÒNG TỰ TRỌNG - RESPECT DE SOI.

Thống kê

Số lượt truy cập 1.769.065
Tổng số Thành viên 91
Số người đang xem 35
TIẾP BƯỚC SÁNG TỔ - VOVINAM BÌNH THUẬN PROVINCE - SUR LES TRACES DU MAITRE FONDATEUR.

Đăng ngày: 20/10/2020 22:20
TIẾP BƯỚC SÁNG TỔ - VOVINAM BÌNH THUẬN PROVINCE - SUR LES TRACES DU MAITRE FONDATEUR.
    "Một cá nhân chẳng là gì cả, dù giỏi đến đâu cũng chỉ làm được một phần công việc, cái chính là phải biết sử dụng năng lực của những tài năng chung quanh, cho dù trong số đó không có ai phi thường nhưng nếu cùng chung sức chung lòng theo đuổi một mục đích thì sẽ thành công..."-"Nếu phô trương mà không làm thì không được việc, nhưng nếu làm mà không có phô trương để gây thanh thế thì không có thế mà làm"-"Phải sống hòa đồng với mọi người, sẵn sàng tiếp thu ý kiến của người khác, vì người dở nhất cũng có điểm hay, người hay nhất vẫn có điểm sai, trăm điều ghi cũng có một điều sót..." - "Vovinam luôn trung thành với mục tiêu của mình là phục vụ xã hội, đào tạo những con người tốt về cả thể xác lẫn tâm hồn. Khi con người đã có ý thức luôn tự hoàn thiện tất yếu sẽ tránh được những thói hư tật xấu, những sa ngã trong cuộc sống. Xã hội có nhiều con người tốt cũng sẽ tốt, cũng như khi có nhiều điểm sáng thì bóng tối sẽ tự tiêu tan. Bước vào thế kỷ 21, với mong muốn góp phần xây dựng một nền võ đạo chung cho nhân loại, Vovinam sẽ tiến từ Việt Võ Đạo tới Nhân Võ Đạo. Đây là một lý tưởng hoàn toàn mang tinh thần phục vụ, cống hiến cho nhân loại, một nhân tố hòa hợp, gắn bó bằng tâm thức yêu thương, hào hiệp chứ không phải sự chinh phục, áp đặt, đồng hóa. Chân giá trị của "Võ đạo" là tính chất nhân bản : do con người, vì con người, phát triển và phục vụ con người...Vovinam như một biển lớn thu nạp được tất cả mọi mạch nguồn từ các nơi đổ về, bất kể phẩm chất và số lượng của mạch nguồn đó ra sao, sau đó chuyển hóa thành nước biển trong sạch. Trích "Hồi ký Chưởng Môn Lê Sáng".


VOVINAM VIỆT VÕ ĐẠO

BÌNH THUẬN

1. Vài nét về vùng đất Bình Thuận

        Bình Thuận là tỉnh duyên hải nằm ở cực Nam Trung Bộ, trong khu vực chịu ảnh hưởng của vùng kinh tế trọng điểm phía Nam. Trên website của Bộ Kế hoạch và đầu tư Việt Nam xếp Bình Thuận vào vùng Đông Nam Bộ[1].


         Ngược dòng thời gian, qua những biến động lịch sử, đơn vị hành chính của tỉnh Bình Thuận nhiều lần thay đổi. Năm 1693, trên vùng đất này hình thành Trấn Thuận Thành, năm 1698 chúa Nguyễn đổi trấn thành phủ và sau đó lại đổi phủ thành dinh Bình Thuận. Từ năm 1832, triều đình nhà Nguyễn đổi dinh Bình Thuận thành tỉnh Bình Thuận.

        Qua nhiều lần sáp nhập và thay đổi tên, tháng 1/1976 thực hiện sự sắp xếp hành chính chung của cả nước, tỉnh Thuận Hải được thành lập tách ra từ tỉnh Thuận Lâm, gồm 2 tỉnh cũ Ninh Thuận và Bình Thuận. Đến 20/10/1991, thực hiện Nghị quyết kỳ họp thứ 10 Quốc hội khóa VIII phân lại địa giới hành chính một số tỉnh, tỉnh Bình Thuận được thành lập tách ra từ tỉnh Thuận Hải[2]. Vào ngày 1/4/1992 tỉnh Bình Thuận chính thức đi vào hoạt động.

         Tình Bình Thuận hiện có thành phố Phan Thiết, thị xã La Gi và các huyện Tuy Phong, Bắc Bình, Hàm Thuận Bắc, Hàm Thuận Nam, Hàm Tân, Đức Linh, Tánh Linh và huyện đảo Phú Quý.

     
     Làng chài ở Mũi Né, Phan Thiết.                 Bến thuyền chài ở Mũi Né.

          Bình Thuận là địa phương được biết đến với địa danh Phan Thiết, Phan Rí, Bình Tuy, Mũi Né, Hòn Rơm,…gắn liền với các địa điểm tham quan như trường Dục Thanh, lầu Ông Hoàng, Tháp Poshanư, chùa Cổ Thạch có tên thường gọi là Chùa Hang, núi Tà Cú,… Nơi đây còn lưu giữ một số lễ hội rất đặc trưng như lễ hội cầu ngư của cư dân vùng biển, lễ hội Nghinh Ông Quan Thánh của người Hoa tại Phan Thiết, lễ tết Katê của người Chăm,… cùng một số đặc sản như trái thanh long, nước mắm cá cơm, mực 1 nắng và nhiều loại hải sản.

2. Những chặng đường phát triển của phong trào Vovinam Bình Thuận

2.1. Giai đoạn trước năm 1975

          Vào khoảng giữa tháng 9/1969, võ sư Trần Ngọc Trình đã khai giảng lớp huấn luyện Vovinam đầu tiên tại Ty Thanh niên Bình Thuận (cũ), sau đó mở thêm lớp tại Trường trung học Phan Bội Châu (Phan Thiết). Ở Bình Thuận, võ sư Trần Ngọc Trình giảng dạy đến đầu năm 1971 rồi giao lại cho người em ruột là võ sư Trần Ngọc Đạm phụ trách. 

Các môn sinh Bình Thuận, Bà Rịa-Vũng Tàu, Đồng Nai (tập năm 1969, 1970) chúc thọ VS Trần Ngọc Trình (sinh năm 1939) 80 tuổi.

            Lúc bấy giờ, võ sư Trần Ngọc Trình được Tổng cục huấn luyện Vovinam phân công phụ trách phong trào các tỉnh Bình Thuận, Bình Tuy và Long Khánh.

           Giữa năm 1971, võ sư Trần Ngọc Trình phát triển Vovinam vào địa bàn tỉnh Bình Tuy và lớp nhập môn Vovinam đầu tiên được mở tại La Gi. Cùng thời điểm này, bộ môn Vovinam tiếp tục phát triển ra quận Bắc Bình. Các huấn luyện viên Dương Minh Lệ, Trần Ngọc Ấn, và Nguyễn Tâm được cử ra mở lớp tại Trường trung học Hòa Đa - Phan Rí Cửa. Do thời cuộc, đến cuối năm 1974 phong trào Vovinam Bình Thuận và Bình Tuy tạm dừng hoạt động.

Lớp tập Vovinam trước sân và trong nhà Nhà Thanh niên (Ty Thanh niên Bình Thuận cũ, 1970.

Lớp Vovinam Phan Thiết tập biễu diễn đòn chân, 1971.

2.2. Giai đoạn sau năm 1975

      Thời điểm từ 01/1976 đến tháng 03/1992 Ninh Thuận và Bình Thuận tuy cùng thuộc tỉnh Thuận Hải nhưng phạm vi hoạt động của phong trào Vovinam mang tính độc lập, riêng biệt theo từng địa bàn.

       Ở Bình Thuận, sau thời gian tạm dừng từ cuối năm 1974 đến khoảng giữa năm 1987, một số võ sư, huấn luyện viên Vovinam khu vực Phan Thiết, Hàm Tân như võ sư Trần Ngọc Đạm, huấn luyện viên Trần Ngọc Du, Nguyễn Nho Nhự, Lê Văn Tỵ nhìn thấy bộ môn Vovinam tại TP. Hồ Chí Minh, Cần Thơ, Sông Bé, Nha Trang, v.v… đã hoạt động trở lại nên trở về  mở lớp dạy tại địa phương. Các câu lạc bộ Vovinam ra đời trong thời gian này theo lối tự phát nhằm mục đích tập hợp đội ngũ huấn luyện viên, hàng tháng gặp nhau để thăm hỏi và ôn luyện bài bản. 

         Giữa năm 1991, sau thời gian tập huấn, cập nhật chương trình huấn luyện mới tại văn phòng Chưởng môn, võ sư Trần Ngọc Đạm và huấn luyện viên Nguyễn Văn Xuân đã tập hợp tất cả các huấn luyện viên Vovinam trong toàn tỉnh để phổ biến. Cũng trong dịp này, bộ môn Vovinam tỉnh Thuận Hải và các câu lạc bộ được củng cố và xây dựng lại. Văn phòng thường trực đặt tại Liên đoàn Lao Động tỉnh. Câu lạc bộ sinh hoạt định kỳ 2 lần/tháng nhằm mục đích gặp gỡ anh em huấn luyện viên trong tỉnh, trao đổi kinh nghiệm, ôn tập và cập nhật chương trình huấn luyện mới. 

CLB Vovinam Thuận Hải 1991 (nay là Bình Thuận). Từ trái HLV Trần Ngọc Ẩn, Nguyễn Nho Nhự, VS Trần Ngọc Đạm (Trưởng bộ môn Vovinam Bình Thuận 1970-1974, 1991-1999), HLV Lê Văn Tỵ và Nguyễn Văn Xuân.

          Ngày 01/4/1992 tỉnh Bình Thuận đi vào hoạt động sau khi tách ra từ tỉnh Thuận Hải và phong trào Vovinam từ đây đã bước sang một giai đoạn mới.

        Sau khi hoàn thành thủ tục hành chính, phong trào Voinam tại thị xã Phan Thiết và các huyện Hàm Tân, Bắc Bình, Tuy Phong được hoạt động chính thức.

        Tại thị xã Phan Thiết, phong trào tái lập và đi vào hoạt động vào cuối năm 1991 do huấn luyện viên Nguyễn Văn Xuân phụ trách và huấn luyện viên Nguyễn Văn Hóa (trước năm 1975 là huấn luyện viên của Long An). Sau đó, huấn luyện viên Trần Ngọc Lưu, Trần Ngọc Kha và trợ huấn Trần Ngọc Quân cùng mở lớp tại điểm Nhà Văn hóa - Triển lãm tỉnh và Liên đoàn Lao Động tỉnh Bình Thuận.

        Tại La Gi - Hàm Tân, đầu năm 1991, huấn luyện viên Nguyễn Nho Nhự, Lê Văn Tỵ mở lớp tại Công đoàn huyện (nay là nhà hàng Quỳnh Quang) – đánh dấu sự trở lại của phong trào Vovinam - đến giữa năm 1992 khai giảng thêm lớp tập Nhà văn hóa huyện. Đầu năm 1993, võ sư Trần Ngọc Đạm (Trưởng bộ môn Vovinam tỉnh Thuận Hải) phân công huấn luyện viên Hứa Minh Tánh làm trưởng bộ môn Vovinam huyện Hàm Tân.

Nhóm biểu diễn, lớp đầu tiên (1992) sau khi tái lập Vovinam Phan Thiết.

      So với những địa phương khác trong tỉnh, Tuy Phong là địa phương xây dựng phong trào Vovinam khá muộn. Điểm tập Vovinam đầu tiên được mở tại Trường trung học phổ thông Liên Hương vào giữa năm 1992 do huấn luyện viên Lê Trung Hoàng phụ trách.

      Tại Bắc Bình, phong trào Vovinam được tái lập lại vào 9/1992. Huấn luyện viên Nguyễn Văn Hóa phụ trách phong trào của địa bàn Phan Rí Cửa, Hòa Đa đến cuối năm 1992 thì tạm ngưng. Đầu năm 1993, huấn luyện viên Phan Văn Yến (1953 - 2014), Ngô Công Thành mở lớp tại Nhà Văn hóa Bắc Bình. Từ đó, bộ môn Vovinam mới hoạt động chính thức.

 
Từ trái HLV Ngô Thanh Mỹ, VS Nguyễn Tấn Nghĩa, VS Phạm Hoàng Trang (Võ cổ truyền), VS Phan Văn Yến, HLV Thanh Trung, Nguyễn Nhật Xuân, VS Nguyễn Nho Nhự.

       Tại huyện Hàm Thuận Nam, lớp võ Vovinam được mở tại Nhà Văn hóa huyện vào tháng 5/1993 do huấn luyện viên Nguyễn Tâm phụ trách.

       Sau thời gian ngắn khôi phục phong trào, vào tháng 12/1992, bộ môn Vovinam Bình Thuận đã cử đoàn tham dự Giải vô địch Vovinam toàn quốc lần thứ nhất tại thành phố Hồ Chí Minh.

        Tính đến năm 2009, bộ môn đã phát triển thêm nhiều điểm tập ở  Hàm Tân, Bắc Bình, Đức Linh, Tánh Linh, Hàm Thuận Bắc… trong đó, có 3 huyện đã gầy dựng được phong trào. Riêng tại Phan Thiết và Hàm Thuận Nam do một số huấn luyên viên bận đi học và chuyển công tác nên phong trào có thời gian bị gián đoạn, đến cuối năm 2006 mới mở lớp lại. 

Giải Vovinam thanh, thiếu niên, nhi đồng Bình Thuận mở rộng Cụm Đông Nam Bộ 2019.

       Bộ môn Vovinam tuy đã lan tỏa đến nhiều địa phương trong tỉnh nhưng do đội ngũ huấn luyện viên còn mỏng nên phong trào chưa phủ rộng  đến khắp các huyện.

BẢNG TỔNG HỢP SỐ LƯỢNG MÔN SINH,
HUẤN LUYỆN VIÊN, VÕ SƯ VOVINAM BÌNH THUẬN

(tính đến tháng 9/2020)

STT

Số lượng

Nội dung

1

Môn sinh

4000

2

Câu lạc bộ

80

 

3

 

Trọng tài

Cấp tỉnh/ thành

Cấp quận/huyện

Cấp quốc tế/ Q.gia

35

60

0

 

4

 

Võ sư, HLV

Chuẩn hồng đai

Hoàng đai III

Số lượng HLV

15

20

50

 

5

Trường học phát triển Vovinam

Tiểu học

THCS

THPT

Chính khóa: 27 trường

Chính khóa: 12 trường

Chính khóa: 11 trường

Ngoại khóa: 1300 người

Ngoại khóa: 1000 người

Ngoại khóa: 700 người

Tổng cộng

    Chính khóa: 50 trường               Ngoại khóa: 3.000 người


3. Hội Vovinam Việt Võ Đạo Bình Thuận

3.1. Nhiệm kỳ I (2009 - 2014)

       Được sự quan tâm của các cấp chính quyền mà trực tiếp là Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Bình Thuận, đại hội thành lập Hội Vovinam Việt Võ Đạo Bình Thuận nhiệm kỳ I (2009 - 2014) chính thức khai mạc vào ngày 03/10/2009.

* Đại hội đã bầu Ban chấp hành Hội gồm 15 thành viên, trong đó:

- Chủ tịch: Võ sư Phan Văn Yến

Phó Chủ tịch: Võ sư Nguyễn Nho Nhự, võ sư Lê Trung Hoàng và ông Đặng Quốc Kiệt.

 
Ra mắt Ban chấp hành Hội Vovinam Việt Võ Đạo Bình Thuận nhiệm kỳ I (2009-2014).

       Định hướng của Ban chấp hành Hội trong nhiệm kỳ là hoàn thiện công tác tổ chức, xây dựng chương trình hoạt động nhằm quảng bá và tạo bước đi vững chắc cho phong trào. Bên cạnh đó, Hội cần quan tâm phát triển thêm điểm tập tại khu vực Đức Linh, Tánh Linh và một số nơi khác.

3.2. Nhiệm kỳ II (2014 - 2019)

       Đại hội Hội Vovinam Việt Võ Đạo tỉnh Bình Thuận nhiệm kỳ II được tổ chức vào ngày 10/11/2014. Đại hội đã bầu Ban chấp hành gồm có 15 thành viên, trong đó:

* Chủ tịch: Ông Phạm Minh Ngọc (Phó Trưởng phòng Nghiệp vụ Thể dục Thể thao -  Sở Văn hóa, Thể thao & Du lịch Bình Thuận). 

* Phó chủ tịch:

- Võ sư Nguyễn Duy Linh (phụ trách Vovinam Thị xã La Gi - Hàm Tân)

- Võ sư Phạm Văn Bán (phụ trách Vovinam thành phố Phan Thiết)

- Tổng thư ký: Huấn lute65n viên Nghiêm Hồng Thái (phụ trách Vovinam Hàm Thuận Nam).

Ra mắt BCH Hội Vovinam Việt Võ Đạo Bình Thuận nhiệm kỳ II (2014-2019).

        Đây là giai đoạn đánh dấu sự trưởng thành của bộ môn Vovinam Bình Thuận. Phong trào đã phát triển cả về chiều rộng lẫn chiều sâu, đóng góp tích cực cho ngành thể dục thể thao tỉnh nhà.

        Ban chấp hành Hội Vovinam Việt Võ Đạo Bình Thuận nhiệm kỳ II đã định hướng và cụ thể hóa kế hoạch nhằm nâng cao chất lượng đội ngũ huấn luyện viên và mở rộng môi trường hoạt động. Vì thế, Ban chấp hành nhiệm kỳ II đã thu được một số kết quả đáng khích lệ.

        Hàng năm, cứ định kỳ 6 tháng, Hội Vovinam Việt Võ Đạo Bình Thuận tổ chức cuộc thi Trung đẳng, mỗi năm thu hút 150 - 250 môn sinh tham gia. Tại các câu lạc bộ, hàng quý hoặc 6 tháng tổ chức thi Sơ đẳng. Hoạt động này diễn ra đều đặn trên khắp các huyện, thị, thành phố trong tỉnh. Ngoài ra, Hội đã phối hợp cùng Trung tâm Thể dục Thể thao tỉnh Bình Thuận tổ chức các giải trẻ, giải vô địch, Đại hội Thể dục Thể thao toàn tỉnh.

         Phong trào đã lan tỏa đến nhiều khu dân cư ở các huyện miền núi Tánh Linh, Đức Linh và đang phát triển ở huyện đảo Phú Quý. Đặc biệt, môn võ Vovinam đã vào trường học, từ cấp tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông đến các trường đại học, cao đẳng và trung cấp trên địa bàn tỉnh. Hội cùng với Sở Giáo dục và Đào tạo Bình Thuận tổ chức Hội khỏe Phù Đổng ở các cấp cơ sở và cấp tỉnh.

          Địa phương đã cử đội tuyển tham gia các giải Vovinam học sinh, sinh viên cấp khu vực và toàn quốc. Riêng đội tuyển thuộc Trường Năng khiếu Nghiệp vụ đều tham gia các giải Trẻ, Vô địch và Cúp các câu lạc bộ. Đặc biệt năm 2018, Vovinam Bình Thuận phối hợp cùng Sở Giáo dục và Đào tạo Bình Thuận tham gia Giải Vovinam Học sinh toàn quốc lần thứ 2 tại Thừa Thiên - Huế, đạt thành tích 10 HCV - 7 HCB - 3 HCĐ, xếp thứ 3 toàn đoàn.

         Năm 2019, Hội tổ chức lễ kỷ niệm 50 năm ngày thành lập và phát triển Vovinam Bình Thuận, đánh dấu cột mốc quan trọng trong sự nghiệp phát triển chung của Vovinam tỉnh nhà.

 
Kỷ niệm 50 năm Vovinam Bình Thuận (1969 - 2019).
 

3.3. Nhiệm kỳ III (2020 – 2025)

      Đại hội Hội Vovinam Việt Võ Đạo tỉnh Bình Thuận nhiệm kỳ III tiến hành vào ngày 07/12/2019. Đại hội đã thống nhất đổi tên Hội Vovinam Việt Võ Đạo tỉnh Bình Thuận thành Liên đoàn Vovinam Việt Võ Đạo tỉnh Bình Thuận. Những định hướng trong nhiệm kỳ:

          * Nhiệm vụ trọng tâm

+ Tiếp tục tổ chức kết nạp và phát triển hội viên.

+ Tiến hành lập các Chi hội cơ sở tại các huyện, thị, thành phố có phong trào Vovinam đang hoạt động phát triển tại các địa phương.

+ Đẩy mạnh công tác tin học hóa việc quản lý môn sinh đẳng cấp trên toàn tỉnh.

+ Hằng năm tổ chức tập huấn kỹ thuật chuyên môn, để thống nhất đòn thế và bài bản.

+ Thường xuyên tổ chức giải để môn sinh có dịp cọ xát và nâng cao kỹ thuật. Kế hoạch cụ thể:

          - Khuyến khích hội cơ sở ở các huyện hoặc liên huyện vận động kinh phí để tổ chức giải hằng năm hoặc 2 năm/lần.

          - Duy trì tổ chức giải Thanh thiếu niên nhi đồng tỉnh Bình Thuận.

          - Duy trì phối hợp tổ chức Giải Trẻ và Vô địch hằng năm.

          - Duy trì và tham gia các giải cụm Miền Đông Nam Bộ.

+ Ổn định nhân sự các Ban chuyên môn nhằm hỗ trợ cho Ban chấp hành Liên đoàn điều hành các nhiệm vụ của Liên đoàn.

+ Tăng cường tổ chức tập huấn giám định - trọng tài kết hợp với các giải. Phấn đấu có từ 1 - 3 giám định tập huấn trọng tài quốc gia.

+ Tổ chức thi Trung đẳng mỗi năm một lần và tham gia công tác tổ chức thi Trung đẳng do cụm tổ chức.

+ Duy trì và phát triển phong trào Vovinam trong trường học. Phối hợp tổ chức giải Vovinam tại Hội khỏe Phù Đổng của tỉnh Bình Thuận.

+ Tiếp tục phát triển phong trào luyên tập Vovinam đến những xã còn lại trên địa bàn tỉnh hiện nay chưa có phong trào.

+ Tiếp tục nghiên cứu, sửa chữa, bổ sung Điều lệ, Quy chế Liên đoàn cho phù hợp tình hình mới.

+ Hằng năm phát động thi đua giữa các đơn vị địa phương và khen thưởng biểu dương kịp thời cho các tổ chức và cá nhân có thành tích tốt.

          * Chỉ tiêu

+ Cấp huyện, thị, thành phố:

 - Tiếp tục hoàn thiện các Chi hội, Hội tại các huyện, thị, thành phố.

 - Phấn đấu duy trì tập luyện thường xuyên, phát triển từ 2 câu lạc bộ/năm (chú trọng phát triển câu lạc bộ trường học).

 - Phần đấu tổ chức giải các Câu lạc bộ, Hội khỏe Phù Đổng.

+ Cấp tỉnh:

- Duy trì các giải trẻ, vô địch, cúp Câu lạc bộ, học sinh, sinh viên cấp tỉnh và khu vực.

- Duy trì số lượng vận động viên đội tuyển tham gia các giải quốc gia.

- Tổ chức tập huấn chuyên môn, trọng tài.

- Đầu tư trang thiết bị phục vụ công tác chuyên môn.

- Giữ vững thành tích tại các giải quốc gia và khu vực trong nhiệm kỳ.

Ra mắt BCH Hội Vovinam Việt Võ Đạo Bình Thuận nhiệm kỳ III (2020-2025).

          * Nhiệm vụ và giải pháp thực hiện

- Thực hiện nghiêm Quy chế làm việc của Ban chấp hành Liên đoàn về các thủ tục hành chánh, tổ chúc thi thăng cấp, tổ chức các giải.

- Gắn kết chặt chẽ với các ban chuyên môn của Liên đoàn, động viên và hỗ trợ các huyện, thị, thành phố phát triển đúng theo định hướng mà Ban chấp hành Liên đoàn đả vạch ra.

- Xây dựng kế hoạch định hướng tạo nguồn quỹ cho Liên đoàn hoạt động, tăng cường giao lưu học hỏi kinh nghiệm với các tỉnh thành để đúc kết trong quá trình hoạt động và phát triển phong trào.

- Duy trì họp Ban thường trực, Ban chấp hành Liên đoàn, Ban chuyên môn, họp Ban chấp hành mở rộng đến các Chi hội trưởng, Huấn luyện viên trưởng các huyện, thị, thành phố.

- Xây dựng mối quan hệ gắn kết với Phòng Văn hóa, Thông tin các huyện, thị, thành phố, Trung tâm Văn hóa, Thể thao và Phòng Giáo dục & Đào tạo các huyện, thị, thành phố.

 
Giải trẻ và vô địch Vovinam Bình Thuận năm 2020 tổ chức tại huyện Hàm Tân.

          * Kiến nghị

- Đề nghị lãnh đạo Sở Nội vụ và Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch quan tâm sâu sắc hơn nữa trong công tác chỉ đạo và tạo điều kiện kinh phí để Vovinam Bình Thuận hoạt động ngày càng hiệu quả.

- Liên đoàn Vovinam Việt Nam phát hành sách kỹ thuật Vovinam để các huấn luyện viên có tài liệu, video chương trình tập luyện cũng như hường dẫn các môn sinh đúng theo hệ thống bài bản, tránh lệch lạc.

- Đề nghị Liên đoàn Vovinam Việt Nam tập huấn chuyên môn và trọng tài Quốc gia cho Liên đoàn Vovinam Việt Võ Đạo tỉnh Bình Thuận. Xem xét cho phép Bình Thuận đăng cai các giải quốc gia để phát triển phong trào.

LIÊN ĐOÀN VOVINAM VIỆT VÕ ĐẠO BÌNH THUẬN                                                                       

                                                              9/2020[1] Nguồn https://vi.wikipedia.org/wiki/

[2] Trích nguồn Lịch sử Đảng Bộ tỉnh Bình Thuận - tập I (1930-1954), tr.10,12,13 (btgtu.binhthuan.dcs vn).

DESIGN BY HLV.NGÔ CHÍ HIỀN - VVN NTL PHÚ THỌ.| Chia sẻ |
THẢO LUẬN  
Chưa có thảo luận nào
Ý KIẾN CỦA BẠN  
  Hãy đăng nhập để thảo luận
  Tin cùng loại cũ hơn
TIẾP BƯỚC SÁNG TỔ - VOVINAM CÀ MAU PROVINCE SUR LES TRACES DU MAITRE FONDATEUR.
TIẾP BƯỚC SÁNG TỔ - VOVINAM BÌNH PHƯỚC PROVINCE SUR LES TRACES DU MAITRE FONDATEUR.
TIẾP BƯỚC SÁNG TỔ - VOVINAM NGHỆ AN PROVINCE SUR LES TRACES DU MAITRE FONDATEUR.
TIẾP BƯỚC SÁNG TỔ - VOVINAM NINH THUẬN PROVINCE SUR LES TRACES DU MAITRE FONDATEUR.
TIẾP BƯỚC SÁNG TỔ - VOVINAM LONG AN PROVINCE SUR LES TRACES DU MAITRE FONDATEUR.
TIẾP BƯỚC SÁNG TỔ - VOVINAM TIỀN GIANG - SUR LES TRACES DU MAITRE FONDATEUR.
TIẾP BƯỚC SÁNG TỔ - VOVINAM TÂY NINH - SUR LES TRACES DU MAITRE FONDATEUR.
Hồi ký những ngày theo học võ với Sáng tổ Nguyễn Lộc "Một ánh sao băng" - Souvenirs de l'époque suivie des arts martiaux avec Maitre Fondateur "Un météore".
TIẾP BƯỚC SÁNG TỔ - VOVINAM ĐỒNG NAI - SUR LES TRACES DU MAITRE FONDATEUR (Part 1).
TIẾP BƯỚC SÁNG TỔ - VOVINAM ĐỒNG NAI - SUR LES TRACES DU MAITRE FONDATEUR (Part 2).

VOVINAM - VIỆT VÕ ĐẠO

Câu Lạc Bộ Nhà Tập Luyện TDTT Phú Thọ

Địa chỉ : 219 Lý Thường Kiệt, P.15, Q.11, TP.HCM

 Tel : 0913.833.760 -Không biết ngượng- Email BBT : vvnphutho@gmail.com

Website: www.vovinam.divivu.com Hoặc: http://vovinam.phutho.vn