Hôm nay, ngày 14/07/2024
VĂN ÔN - VÕ LUYỆN - TÔN SƯ TRỌNG ĐẠO - BÀN TAY THÉP VỚI TRÁI TIM TỪ ÁI

GIỚI THIỆU

LIÊN KẾT WEBSITE

Tin mới đăng

Cáo phó & Phân ưu VS.Trịnh Thế Hùng (1951-2024) - Annonce du décès & Condoléances du Maitre Trịnh Thế Hùng (1951-2024).Cáo phó & Phân ưu VS.Trịnh Thế Hùng (1951-2024) - Annonce du décès & Condoléances du Maitre Trịnh Thế Hùng (1951-2024).
T/B: Lễ tưởng niệm Sáng tổ Nguyễn Lộc LT64 (1960-2024) - Lễ công bố tân Chánh Chưởng Quản - Lễ thăng đai các Tân Khoa Hồng Đai 2024 - Annonce: La 64 Commémoration du Maitre Fondateur Nguyen Loc.T/B: Lễ tưởng niệm Sáng tổ Nguyễn Lộc LT64 (1960-2024) - Lễ công bố tân Chánh Chưởng Quản - Lễ thăng đai các Tân Khoa Hồng Đai 2024 - Annonce: La 64 Commémoration du Maitre Fondateur Nguyen Loc.
THÔNG BÁO CỦA HĐVSCQ MÔN PHÁI - ANNONCE DU CONSEIL DES MAITRES DE L'ÉCOLE THÔNG BÁO CỦA HĐVSCQ MÔN PHÁI - ANNONCE DU CONSEIL DES MAITRES DE L'ÉCOLE
Võ sư Trần Văn Mỹ - tân Chánh Chưởng quản Hội đồng Võ sư Chưởng quản Môn phái Vovinam Việt Võ Đạo - Maitre Tran Van My voté le Chef du Conseil des Maitres.Võ sư Trần Văn Mỹ - tân Chánh Chưởng quản Hội đồng Võ sư Chưởng quản Môn phái Vovinam Việt Võ Đạo - Maitre Tran Van My voté le Chef du Conseil des Maitres.
Liên đoàn Vovinam Cần Thơ tưởng niệm cố võ sư Nguyễn Văn Nhàn - Fédération Vovinam Cần Thơ commémore le Maitre Nguyễn Văn Nhàn.  Liên đoàn Vovinam Cần Thơ tưởng niệm cố võ sư Nguyễn Văn Nhàn - Fédération Vovinam Cần Thơ commémore le Maitre Nguyễn Văn Nhàn.
TRỜI ĐẤT THẦY MẤT THẬT RỒI SAO THẦY - OH DIEU, MAITRE EST VRAIMENT PERDU, MAITRE TRUNG ĐẠO_NGUYỄN VĂN NHÀN !TRỜI ĐẤT THẦY MẤT THẬT RỒI SAO THẦY - OH DIEU, MAITRE EST VRAIMENT PERDU, MAITRE TRUNG ĐẠO_NGUYỄN VĂN NHÀN !
Cáo phó - Phân ưu - Tiểu sử thầy Trung Đạo - Nguyễn Văn Nhàn (13-7-1950 & 25-2-2024).- Annonce du décès - Condoléances - Biographie du Maitre Trung Đạo_Nguyễn Văn Nhàn (13-7-1950 & 25-2-2024).Cáo phó - Phân ưu - Tiểu sử thầy Trung Đạo - Nguyễn Văn Nhàn (13-7-1950 & 25-2-2024).- Annonce du décès - Condoléances - Biographie du Maitre Trung Đạo_Nguyễn Văn Nhàn (13-7-1950 & 25-2-2024).
Kỷ niệm 10 năm gắn bó với Vovinam FPT Greenwich Việt Nam (2013 - 2023) - Honorer mon 10ème Anniversaire attachant avec Vovinam FPT Greenwich VietNam (2013 - 2023).Kỷ niệm 10 năm gắn bó với Vovinam FPT Greenwich Việt Nam (2013 - 2023) - Honorer mon 10ème Anniversaire attachant avec Vovinam FPT Greenwich VietNam (2013 - 2023).
Tận tâm tận lực lan tỏa Vovinam - Dédié à la diffusion du Vovinam. Tận tâm tận lực lan tỏa Vovinam - Dédié à la diffusion du Vovinam.
KHAI MẠC GIẢI VÔ ĐỊCH VOVINAM THẾ GIỚI LẦN 7 - 2023 - OUVERTURE DU 7ème CHAMPIONNAT MONDIAL DU VOVINAM EN 2023.KHAI MẠC GIẢI VÔ ĐỊCH VOVINAM THẾ GIỚI LẦN 7 - 2023 - OUVERTURE DU 7ème CHAMPIONNAT MONDIAL DU VOVINAM EN 2023.
GIẢI VÔ ĐỊCH VOVINAM THẾ GIỚI LẦN VII NĂM 2023 - The 7th WVVF World Vovinam Championships 2023.GIẢI VÔ ĐỊCH VOVINAM THẾ GIỚI LẦN VII NĂM 2023 - The 7th WVVF World Vovinam Championships 2023.
TRI ÂN 20-11 "THẦY TÔI & NGHIỆP VÕ" - A la gratitude de la Journée des Enseignants Vietnamiens du 20 Novembre "Notre Maître & Sa carrière d'arts martiaux".TRI ÂN 20-11 "THẦY TÔI & NGHIỆP VÕ" - A la gratitude de la Journée des Enseignants Vietnamiens du 20 Novembre "Notre Maître & Sa carrière d'arts martiaux".
HÀNH TRÌNH 85 NĂM VOVINAM VIỆT VÕ ĐẠO TRỞ THÀNH DI SẢN VĂN HÓA PHI VẬT THỂ QUỐC GIA - L'ITINÉRAIRE DE 85 ANS DU VOVINAM VIỆT VÕ ĐẠO DEVENU LA PATRIMOINE CULTUREL IMMATÉRIEL NATIONALHÀNH TRÌNH 85 NĂM VOVINAM VIỆT VÕ ĐẠO TRỞ THÀNH DI SẢN VĂN HÓA PHI VẬT THỂ QUỐC GIA - L'ITINÉRAIRE DE 85 ANS DU VOVINAM VIỆT VÕ ĐẠO DEVENU LA PATRIMOINE CULTUREL IMMATÉRIEL NATIONAL
Tự hào Vovinam được công nhận Di Sản Văn Hóa Phi Vật Thể Quốc Gia - Vovinam est fier d'être reconnu comme Patrimoine Culturel Immatériel National.Tự hào Vovinam được công nhận Di Sản Văn Hóa Phi Vật Thể Quốc Gia - Vovinam est fier d'être reconnu comme Patrimoine Culturel Immatériel National.
Vovinam được công nhận Di Sản Văn Hóa Phi Vật Thể Quốc Gia - Vovinam est reconnu comme Patrimoine Culturel Immatériel National.Vovinam được công nhận Di Sản Văn Hóa Phi Vật Thể Quốc Gia - Vovinam est reconnu comme Patrimoine Culturel Immatériel National.
PHÁT BIỂU CỦA HỘI ĐỒNG VÕ SƯ CHƯỞNG QUẢN NHÂN LỄ KỶ NIỆM 85 NĂM THÀNH LẬP MÔN PHÁI VOVINAM VIỆT VÕ ĐẠO (1938-2023) - Paroles du Conseil des Maîtres lors 85ème Anniversaire de l'École (1938-2023).PHÁT BIỂU CỦA HỘI ĐỒNG VÕ SƯ CHƯỞNG QUẢN NHÂN LỄ KỶ NIỆM 85 NĂM THÀNH LẬP MÔN PHÁI VOVINAM VIỆT VÕ ĐẠO (1938-2023) - Paroles du Conseil des Maîtres lors 85ème Anniversaire de l'École (1938-2023).
 ''CHÚC MỪNG SINH NHẬT LẦN THỨ 72 CỦA THẦY SEN - HAPPY 70th BIRTHDAY OF MASTER SEN - JOYEUX 72ème ANNIVERSAIRE DE MAITRE SEN !!!''. ''CHÚC MỪNG SINH NHẬT LẦN THỨ 72 CỦA THẦY SEN - HAPPY 70th BIRTHDAY OF MASTER SEN - JOYEUX 72ème ANNIVERSAIRE DE MAITRE SEN !!!''.
Học võ và dạy võ xưa và nay - Apprendre & Enseigner l'art martial de l'autrefois et de nos jour.Học võ và dạy võ xưa và nay - Apprendre & Enseigner l'art martial de l'autrefois et de nos jour.
Võ và truyền thống “Tôn sư trọng đạo” - L'art martial & Sa tradition “Respecter son Maître & Respecter sa voie morale”.Võ và truyền thống “Tôn sư trọng đạo” - L'art martial & Sa tradition “Respecter son Maître & Respecter sa voie morale”.
Truyền thống "Tôn Sư Trọng Đạo" - Tradition “Respecter son Maître & Respecter sa voie morale”.Truyền thống "Tôn Sư Trọng Đạo" - Tradition “Respecter son Maître & Respecter sa voie morale”.
PHÁT HÀNH BỘ TEM CHUNG VOVINAM VIỆT NAM & VÕ ẤN ĐỘ - PUBLICATION D'UNE COLLECTION COMMUNE DE TIMBRE DU VOVINAM VIETNAM & ARTS MARTIAUXINDIENS EN 2023.PHÁT HÀNH BỘ TEM CHUNG VOVINAM VIỆT NAM & VÕ ẤN ĐỘ - PUBLICATION D'UNE COLLECTION COMMUNE DE TIMBRE DU VOVINAM VIETNAM & ARTS MARTIAUXINDIENS EN 2023.
Kỷ niệm 13 năm ngày mất Chưởng môn Lê Sáng - A la 13ème Commémoration de la mort du Maitre Patriarche Lê Sáng (2010-2023).Kỷ niệm 13 năm ngày mất Chưởng môn Lê Sáng - A la 13ème Commémoration de la mort du Maitre Patriarche Lê Sáng (2010-2023).
Thông báo: Lễ Giổ Chưởng Môn Lê Sáng lần thứ 13 (2010 - 2013) - Annonce: Organisation à la 13ème Cérémonie commémorale de la mort du Maitre Patriarche LÊ SÁNG (2010 - 2013).Thông báo: Lễ Giổ Chưởng Môn Lê Sáng lần thứ 13 (2010 - 2013) - Annonce: Organisation à la 13ème Cérémonie commémorale de la mort du Maitre Patriarche LÊ SÁNG (2010 - 2013).
PHÂN ƯU CÙNG GIA ĐÌNH THÂN MẪU VS.VŨ TRỌNG BẢO - SINCÈRES CONDOLÉENCES AVEC LA FAMILLE DE LA MÈRE DE MAITRE VŨ TRỌNG BẢO.PHÂN ƯU CÙNG GIA ĐÌNH THÂN MẪU VS.VŨ TRỌNG BẢO - SINCÈRES CONDOLÉENCES AVEC LA FAMILLE DE LA MÈRE DE MAITRE VŨ TRỌNG BẢO.
DI NGÔN CỦA SÁNG TỔ NGUYỄN LỘC (1912-1960) - Les dernières paroles du Maitre Fondateur Nguyễn Lộc (1912-1960).DI NGÔN CỦA SÁNG TỔ NGUYỄN LỘC (1912-1960) - Les dernières paroles du Maitre Fondateur Nguyễn Lộc (1912-1960).
VVF thông báo về việc tổ chức Kỳ thi thăng đai cấp cao đẳng môn Vovinam Việt Võ Đạo tại Trường IVS - HN - VVF informe concernant le Passage de grade supérieur organisé au Lycée IVS de HN.VVF thông báo về việc tổ chức Kỳ thi thăng đai cấp cao đẳng môn Vovinam Việt Võ Đạo tại Trường IVS - HN - VVF informe concernant le Passage de grade supérieur organisé au Lycée IVS de HN.
"CÕNG RẮN CẮN GÀ NHÀ - “Qu'il est plus aigu que la dent d'un serpent D'avoir un enfant ingrat"."CÕNG RẮN CẮN GÀ NHÀ - “Qu'il est plus aigu que la dent d'un serpent D'avoir un enfant ingrat".
''GIẬU ĐỔ BÌM LEO - When the tree is fallen, everyone run to it with his axe - Lorsque l'arbre est tombé , tout le monde court à elle avec sa hache''.''GIẬU ĐỔ BÌM LEO - When the tree is fallen, everyone run to it with his axe - Lorsque l'arbre est tombé , tout le monde court à elle avec sa hache''.
Luật nhân quả đối với người “ác khẩu” - The law of Karma with an "evil tongue" person - La loi du Karma avec la "personne à la mauvaise langue".Luật nhân quả đối với người “ác khẩu” - The law of Karma with an "evil tongue" person - La loi du Karma avec la "personne à la mauvaise langue".
''Ăn cháo đá bát - Bite the hand that feeds - La fête passée, adieux le Saint''.''Ăn cháo đá bát - Bite the hand that feeds - La fête passée, adieux le Saint''.

Thống kê

Số lượt truy cập 1.801.958
Tổng số Thành viên 91
Số người đang xem 13
TIẾP BƯỚC SÁNG TỔ - VOVINAM PHÚ YÊN PROVINCE SUR LES TRACES DU MAITRE FONDATEUR.

Đăng ngày: 08/01/2021 17:05
TIẾP BƯỚC SÁNG TỔ - VOVINAM PHÚ YÊN PROVINCE SUR LES TRACES DU MAITRE FONDATEUR.
    "Một cá nhân chẳng là gì cả, dù giỏi đến đâu cũng chỉ làm được một phần công việc, cái chính là phải biết sử dụng năng lực của những tài năng chung quanh, cho dù trong số đó không có ai phi thường nhưng nếu cùng chung sức chung lòng theo đuổi một mục đích thì sẽ thành công..."-"Nếu phô trương mà không làm thì không được việc, nhưng nếu làm mà không có phô trương để gây thanh thế thì không có thế mà làm"-"Phải sống hòa đồng với mọi người, sẵn sàng tiếp thu ý kiến của người khác, vì người dở nhất cũng có điểm hay, người hay nhất vẫn có điểm sai, trăm điều ghi cũng có một điều sót..." - "Vovinam luôn trung thành với mục tiêu của mình là phục vụ xã hội, đào tạo những con người tốt về cả thể xác lẫn tâm hồn. Khi con người đã có ý thức luôn tự hoàn thiện tất yếu sẽ tránh được những thói hư tật xấu, những sa ngã trong cuộc sống. Xã hội có nhiều con người tốt cũng sẽ tốt, cũng như khi có nhiều điểm sáng thì bóng tối sẽ tự tiêu tan. Bước vào thế kỷ 21, với mong muốn góp phần xây dựng một nền võ đạo chung cho nhân loại, Vovinam sẽ tiến từ Việt Võ Đạo tới Nhân Võ Đạo. Đây là một lý tưởng hoàn toàn mang tinh thần phục vụ, cống hiến cho nhân loại, một nhân tố hòa hợp, gắn bó bằng tâm thức yêu thương, hào hiệp chứ không phải sự chinh phục, áp đặt, đồng hóa. Chân giá trị của "Võ đạo" là tính chất nhân bản : do con người, vì con người, phát triển và phục vụ con người...Vovinam như một biển lớn thu nạp được tất cả mọi mạch nguồn từ các nơi đổ về, bất kể phẩm chất và số lượng của mạch nguồn đó ra sao, sau đó chuyển hóa thành nước biển trong sạch. Trích "Hồi ký Chưởng Môn Lê Sáng".


 VOVINAM VIỆT VÕ ĐẠO

PHÚ YÊN

I.Khái quát về tỉnh Phú Yên

Phú Yên là một tỉnh ven biển thuộc vùng Duyên hải Nam Trung Bộ, được thành lập từ năm 1611 dưới thời chúa Nguyễn Hoàng. Năm Minh Mạng thứ 13, tại Gia Định thành 1832, vua đã lập 12 tỉnh phía Nam đèo Hải Vân, trong đó có Phú Yên…

Năm 1976, sau khi thống nhất đất nước, Phú Yên nằm trong địa phận tỉnh Phú Khánh.

Ngày 1 tháng 7 năm 1989, tỉnh Phú Yên được tái lập và tồn tại cho đến ngày nay.


Dân số Phú Yên là 961.152 người (2019) trong đó thành thị 28,7%, nông thôn 71,3%, lực lượng lao động chiếm 71,5% dân số. Phú Yên có gần 30 dân tộc anh em cùng sinh sống. ChămÊđêBa NaHrêHoaRaglai là những tộc người đã sống lâu đời trên đất Phú Yên.

Hiện nay, Phú Yên có thành phố Tuy Hòa, 2 thị xã Sông Cầu, Đông Hòa và 6 huyện Đồng Xuân, Phú Hòa, Sơn Hòa, Sông Hinh, Tây Hòa, Tuy An với 110 đơn vị hành chính cấp xã, bao gồm 21 phường, 6 thị trấn và 83 xã. (1)

              Toàn cảnh Phú Yên nhìn từ núi Nhạn.                       Nhà thờ Mằng Lăng.

II. Quá trình hình thành và phát triển từ 1968 đến 1975

Tháng 5 năm 1968, lớp võ Vovinam Việt Võ Đạo đầu tiên đã được võ sư Trần Văn Phước (1936-2014) khai giảng tại căn nhà số 22/6 đường Cao Thắng, phường I, thị xã Tuy Hòa. Để kịp thời đáp ứng cho công tác quảng bá, phát triển Vovinam Việt Võ Đạo tại tỉnh Phú Yên, võ sư Trần Văn Phước đã mở các khóa đào tạo cấp tốc, với nhiều chương trình huấn luyện đặc biệt và nâng cao. Sau một thời gian, các thế hệ môn sinh đầu tiên như: Trương Sỹ Anh, Lê Đình Thắng, Trần Phi Bảo, Lê Văn Sỹ, Trần Vĩnh Thụy, Trương Văn Thông, Hồ Mỹ Tùng, Trương Đình Lê đã trưởng thành và tham gia nhiều buổi biểu diễn giới thiệu những đòn thế, kỹ thuật đẹp mắt trong các buổi quảng bá phát triển phong trào đồng thời tham gia phụ tá đứng lớp huấn luyện ở các điểm tập.

(1936-2014)

Cuối năm 1968, phong trào tập luyện tại võ đường phát triển mạnh, phòng tập trở nên chật hẹp, võ sư Trần Văn Phước đã dời đến địa điểm mới tại đường Phan Chu Trinh, cạnh Trường Tiểu học Đức Trí (khu vực Đại Nam), phường 1, thị xã Tuy Hòa. Trong thời gian này, võ sư Trần Tấn Vũ được Tổng cục Huấn luyện phân công hỗ trợ công tác huấn luyện, xây dựng và phát triển Vovinam Việt Võ Đạo tại Phú Yên.

Từ năm 1970, phòng tập được đặt tên là: “Trung tâm huấn luyện Vovinam - Việt Võ Đạo tỉnh Phú Yên”. Sau hơn 3 năm (1968-1971) xây dựng phát triển phong trào tại tỉnh Phú Yên, võ sư Trần Văn Phước đã huấn luyện, đào tạo hàng trăm môn sinh các cấp. Thế hệ các môn sinh kế tục như: Đoàn Văn Bình, Nguyễn Văn Chánh, Nguyễn Trọng Thiện, Nguyễn Quý, Phạm Ngọc Trân,…. đã noi gương theo lớp đàn anh tích cực tập luyện, biểu diễn, tham gia đứng lớp giảng dạy phát triển phong trào tập luyện Vovinam.

Năm 1971, võ sư Trần Văn Phước chuyển công tác về lại Sài Gòn, giao trọng trách lại cho huấn luyện viên Hoàng đai II cấp Trương Đình Lê. Cùng thời gian này, huấn luyện viên Mai Xuân Quy (môn sinh ở Nha Trang) cùng gia đình chuyển về Phú Yên sinh sống và đã tham gia huấn luyện cũng như cùng với huấn luyện viên Trương Đình Lê tiếp tục quản lý phong trào Vovinam - Việt Võ Đạo tỉnh Phú Yên. Năm 1973, huấn luyện viên Trương Đình Lê mua đất xây dựng nhà ở tại đường Duy Tân (sau tháng 4/1975 là Thị Đoàn Tuy Hòa và nay là Siêu thị Co.opmart), khúc sau làm nhà ở cho gia đình, khúc trước xây dựng phòng tập có diện tích khoảng 120m2 và phòng tập trên đường Phan Chu Trinh được di dời về đây. Từ năm 1971 đến tháng 4/1975 huấn luyện viên Trương Đình Lê đã tổ chức quảng bá, xây dựng phong trào Vovinam Việt Võ Đạo tỉnh Phú Yên phát triển mạnh mẽ, đã đào tạo được nhiều thế hệ môn sinh kế thừa như: Huỳnh Hữu Quý, Trần Bình,…

Trong những năm 1970 đến 1975, song song với huấn luyện kỹ thuật và quảng bá phong trào, tập thể Vovinam Việt Võ Đạo Phú Yên cũng đã tích cực tham gia các sinh hoạt cộng đồng như, cùng với các tổ chức Hội đoàn thể xã hội lúc bấy giờ như Hội Hồng Thập Tự, Hội Hướng Đạo, trồng cây xanh dọc tuyến quốc lộ 1 đoạn qua Trung tâm thị xã Tuy Hòa, tham gia xây dựng lại nhà cho các gia đình có nhà bị sập sau bão lũ và các gia đình có hoàn cảnh khó khăn, tham gia sinh hoạt hội trại nhân các ngày lễ lớn như: Giỗ tổ Hùng Vương, kỷ niệm chiến thắng Hai Bà Trưng,…

Trong thời gian từ năm 1968 - 1975, Vovinam Phú Yên đã nhận được sự quan tâm, hướng dẫn của Chưởng môn Lê Sáng (Tổng cục huấn luyện Vovinam), võ sư Trịnh Ngọc Minh (Cục huấn luyện Vovinam Miền Trung)...

III. Quá trình tái hoạt động và phát triển từ 1988 đến nay

Sau ngày giải phóng (tháng 4 năm 1975), cùng với các võ phải khác, Vovinam Việt Võ Đạo tỉnh Phú Yên tạm ngưng hoạt động… Mãi đến tháng 8 năm 1988, được sự cho phép của chính quyền các cấp, võ sư Trương Sỹ Anh đã khai giảng lớp võ Vovinam Việt Võ Đạo đầu tiên sau tại Trường Trung học cơ sở Phường 5, nay là Trường THCS Hùng Vương, TP. Tuy Hòa. Thời gian đầu, võ sư Trương Sỹ Anh đã vận động và tập hợp được một số môn sinh cũ ra tham gia tập luyện, huấn luyện tại trường như: Châu Minh Hay, Lê Kim Tía, Trương Văn Tho, Bùi Hữu Phước,….

Chẳng bao lâu sau, số lượng võ sinh theo tập ngày càng đông, cùng với  sự quan tâm của ngành thể dục thể thao địa phương, nhất là ông Ngô Cần Tùng -  Phó Trưởng phòng Văn hóa, Thông tin, Thể dục Thể thao thị xã Tuy Hòa đã hết lòng ủng hộ, tạo mọi điều kiện cho phong trào phát triển, cho mở các lớp võ Vovinam Việt Võ Đạo tại sân tập của cơ quan và hỗ trợ phát triển tại các vùng lân cận. Cũng trong thời gian này, các môn sinh cũ đã ra tham gia xây dựng phát triển phong trào ngày càng đông như: Nguyễn Quý, Đoàn Văn Bình, Nguyễn Lâm Thanh, Đoàn Phước Thuận, Võ Hải, Phan Long Bính, Nguyễn Ngọc Ky,…

Chưởng môn Lê Sáng và các võ sư Tổ đường chụp ảnh lưu niệm cùng Vovinam Phú Yên năm 1994. Bên phải Chưởng môn là ông Ngô Cần Tùng.

Trong quá trình hoạt động, các huấn luyện viên Vovinam Việt Võ Đạo Phú Yên đã không ngại gian khó vào Nha Trang tham gia các khóa tập huấn bồi dưỡng, nâng cao kỹ thuật chuyên môn và tổ chức mời thầy Chưởng môn Lê Sáng, các võ sư cao đẳng ở TP. Hồ Chí Minh về Phú Yên tập huấn và chấm thi thăng đai, nâng cấp cho các huấn luyện viên và môn sinh. Được sự quan tâm của thầy Chưởng môn và sự hỗ trợ của các võ sư cao đẳng ổ TP.HCM, các võ sư, huấn luyện viên ở Khánh Hòa, các huấn luyện viên Vovinam Việt Võ Đạo tỉnh Phú Yên đã nhanh chóng nắm bắt lại kỹ thuật chuyên môn, vươn lên xây dựng phong trào Vovinam Việt Võ Đạo Phú Yên phát triển ngày càng vững mạnh.

Câu lạc bộ Vovinam Núi Nhạn, Tuy Hòa, Phú Yên 1994.

Năm 1993, được sự hỗ trợ về tài chính của các thân hữu, các mạnh thường quân, cựu môn sinh và sự hỗ trợ địa điểm của Thị Đoàn Tuy Hòa, Vovinam Việt Võ Đạo tỉnh Phú Yên đã xây dựng một võ đường bằng vật liệu ván gỗ, siêu thị Co.opmart. Nơi đây đã vinh dự được đón tiếp thầy Chưởng môn Lê Sáng, võ sư Nguyễn Văn Chiếu, võ sư Nguyễn Văn Sen, võ sư Trần Văn Mỹ, võ sư Nguyễn Đình Nam, ông Trương Quang Trung - Vụ trưởng Vụ Thể dục Thể thao quần chúng (Tổng cục TDTT) đến thăm.

Đoàn Phú Yên dự Giải vô địch toàn quốc Vovinam năm 1994. 

 

Ban huấn luyện Vovinam Việt Võ Đạo Phú Yên năm 1995.

Năm 1992, đoàn Phú Yên lần đầu tiên tham gia giải vô địch Vovinam toàn quốc tại TP. Hồ Chí Minh và đã đạt được 1 HCB, 3 HCĐ xếp thứ 5 toàn đoàn. Liên tiếp nhiều năm sau đó, Vovinam Phú Yên đều tham gia các giải Vovinam toàn quốc và đạt được nhiều thành tích cao như: năm 1995 tham gia giải vô địch toàn quốc tại TP.Hồ Chí Minh, đạt 2 HCV, 2 HCB, 2 HCĐ, xếp thứ ba toàn đoàn; năm 2003, tại giải trẻ toàn quốc tổ chức ở tỉnh Đồng Nai, đạt 2 HCV, 2 HCĐ, xếp thứ ba toàn đoàn; năm 2004, tại giải trẻ toàn quốc tổ chức ở Khánh Hòa, đạt 3 HCV, 3 HCĐ, xếp thứ nhì toàn đoàn. Năm 2005, Phú Yên đăng cai tổ chức giải trẻ toàn quốc, đạt 4 HCV, 2 HCB, 4 HCĐ, xếp thứ nhì toàn đoàn…

Các đoàn tham dự Giải vô địch Vovinam Việt Võ Đạo Phú Yên năm 2012.

Thi thăng cấp Trung đẳng năm 2019.

Trước đó, năm 1994, Vovinam Việt Võ Đạo Phú Yên đã tổ chức giải Vovinam Việt Võ Đạo khu vực miền Trung, giải có 3 đơn vị tham dự là Khánh Hòa, Bình Định, Phú Yên và từ năm 1998 Giải Vovinam Việt Võ Đạo tỉnh cũng được tổ chức liên tục hàng năm, phong trào ngày càng phát triển sâu rộng, nhất là trong tầng lớp thiếu niên, học sinh. Từ đó, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Phú Yên đã quan tâm và đưa nội dung thi đấu môn Vovinam vào Hội khỏe Phù Đổng và giải Thể thao học đường (từ năm 2006) tạo thêm điều kiện cho phong trào tập luyện Vovinam tỉnh Phú Yên được quảng bá rộng khắp.

Ban chấp hành Hội Vovinam Việt Võ Đạo Phú Yên nhiệm kỳ II (2007-2011).

Ban chấp hànhHội Vovinam Việt Võ Đạo Phú Yên nhiệm kỳ III (2012-2017).

Song song với hoạt động quảng bá phong trào luyện tập Vovinam Việt Võ Đạo, các hoạt động tổ chức sinh hoạt cộng đồng, giao lưu với các đơn vị bạn cũng được chú trọng như tổ chức sinh hoạt giao lưu với Vovinam Việt Võ Đạo Khánh Hòa, tổ chức sinh hoạt cắm trại nhân ngày giỗ tổ, tổ chức dã ngoại, phối hợp với Đoàn thanh niên Thị Đoàn Tuy Hòa tham gia các hoạt động thiện nguyện, công tác xã hội, tổ chức đội múa lân, tham gia hội thi múa lân do Trung tâm Văn hóa, Thông tin tỉnh tổ chức, múa lân phục vụ các em thiếu nhi vùng sâu, vùng xa nhân ngày Tết Trung Thu hàng năm. Năm 1998 đánh dấu kỷ niệm 10 năm tái thành lập, Vovinam Việt Võ Đạo Phú Yên đã phát hành Đặc san kỷ niệm 10 năm tái lập Vovinam Việt Võ Đạo Phú Yên (1988 – 1998). Năm 2008 phát hành. Đặc san kỷ niệm 70 năm thành lập môn phái (1938 – 2008), kỷ niệm 40 năm thành lập Vovinam Việt Võ Đạo tỉnh Phú Yên (1968 – 2008), kỷ niệm 20 năm Vovinam Việt Võ Đạo tỉnh Phú Yên tái thành lập (1988 - 2008).

Kỷ niệm 40 năm xây dựng và phát triển Vovinam Việt Võ Đạo Phú Yên (1968-2008).

Qua 30 năm tái hoạt động (1988 - 2018) Vovinam Việt Võ Đạo Phú Yên đã từng bước củng cố, quản lý xây dựng phát triển phong trào. Năm 1994 Chi hội Vovinam Việt Võ Đạo thị xã Tuy Hòa được phép thành lập. Năm 2000, Hội Vovinam Việt Võ Đạo tỉnh Phú Yên được Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Yên cho phép thành lập theo Quyết định số 249/QĐ-UB ngày 18/1/2000 và đến nay đã trải qua bốn nhiệm kỳ Đại hội. Sức lan tỏa phong trào luyện tập Vovinam Việt Võ Đạo tại tỉnh Phú Yên ngày càng rộng rãi. Năm 2007, huyện miền núi cuối cùng của tỉnh đã có điểm tập Vovinam, như vậy đã có 9/9 huyện, thị xã, thành phố trong toàn tỉnh đều có phong trào luyện tập Vovinam Việt Võ Đạo với trên 57 câu lạc bộ, điểm tập được mở trong toàn tỉnh. Tuy nhiên qua quá trình hoạt động, số câu lạc bộ, điểm tập có tăng, giảm (ngưng hoạt động), hiện nay có hơn 28 câu lạc bộ, điểm tập, vào thời điểm mùa hè có trên 2000 võ sinh theo tập, nhưng vào mùa đông do mưa bão, gió rét kéo dài, số lượng võ sinh tập giảm rõ rệt, có tháng chỉ còn 800 võ sinh.

Câu lạc bộ Vovinam Sông Cầu, Phú Yên 2012.

Trải qua quá trình hoạt động, Vovinam Việt Võ Đạo Phú Yên luôn đón nhận nhiều sự quan tâm, tạo điều kiện của của các cơ quan, ban ngành địa phương, sự chung tay ủng hộ của các thân hữu, các mạnh thường quân, cựu môn sinh, phụ huynh môn sinh, lực lượng võ sư, huấn luyện viên và môn sinh để xây dựng và phát triển phong trào Vovinam tỉnh nhà. Tuy nhiên, vẫn có và còn những khó khăn, vướng mắc như: đời sống kinh tế của đại bộ phận các môn sinh, huấn luyện viên còn nhiều khó khăn; nhiều địa phương liên tục bị tàn phá do thiên tai mưa bão, lũ lụt hàng năm đã tác động rất lớn đến việc phát triển phong trào; lực lượng võ sinh theo tập chủ yếu lứa tuổi thiếu niên học sinh cấp 1, cấp 2 và thường tập trung vào mùa hè, không có tính ổn định, lứa tuổi thanh niên, sinh viên theo tập rất hạn chế, do đó việc đào tạo môn sinh ở lứa tuổi thanh niên có đẳng cấp chuyên môn cao và lực lượng huấn luyện viên kế thừa trong những năm qua còn mỏng, không đáp ứng cho công tác mở lớp, phát triển phong trào trong tỉnh.

Giải vô địch Vovinam Việt Võ Đạo Phú Yên năm 2019.

Ban chấp hành Hội Vovinam Việt Võ Đạo Phú Yên nhiệm kỳ IV (2017-2022).

Mặc dù luôn có những khó khăn trong quá trình hoạt động, các thế hệ võ sư, huấn luyện viên thời kỳ đầu như: Trương Sỹ Anh, Châu Minh Hay, Bùi Hữu Phước, Nguyễn Quý, Nguyễn Lâm Thanh, Đoàn Văn Bình, Đoàn Phước Thuận, Trương Văn Tho, Võ Hải, Lê Kim Tía, Phan Long Bình,... đã không ngại gian khổ, ra sức quảng bá, tạo nền tảng, xây dựng, đào tạo lực lượng võ sư, huấn luyện viên kế thừa tiêu biểu như: Nguyễn Thanh Liêm, Nguyễn Tự Nam, Nguyễn Hồng Thanh, Đoàn Phước Thiện, Trần Thanh Phong, Nguyễn Thành Đông, Nguyễn Dục, Trần Ngọc Việt, Lưu Văn Thiên, Lê Thế Hiệp, Nguyễn Huy Vũ, Lương Thị Mỹ Tho, Trần Sin Đa, Nguyễn Văn Thắng,…. cùng chung tay góp sức xây dựng phong trào Vovinam Việt Võ Đạo tỉnh Phú Yên đạt được những thành tích như ngày hôm nay và cũng là lực lượng kế thừa trong tương lai./.

VS. NGUYỄN QUÝ

VS. ĐOÀN PHƯỚC THIỆN

ThS. GVC. NGUYỄN HUY VŨ

Tháng 1/2021 

(1)Nguồn: Wikipedia.org, bản tiếng Việt
| Chia sẻ |
THẢO LUẬN  
Chưa có thảo luận nào
Ý KIẾN CỦA BẠN  
  Hãy đăng nhập để thảo luận
  Tin cùng loại cũ hơn
TIẾP BƯỚC SÁNG TỔ - VOVINAM ĐẠI HỌC TDTT TPHCM - VOVINAM UNIVERSITÉ DE LA GYMNASTIQUE & DES SPORTS DE HCM VILLE SUR LES TRACES DU MAITRE FONDATEUR.
KHÓA GIẢNG HUẤN TRUYỀN THỐNG MÔN PHÁI VOVINAM VIỆT VÕ ĐẠO - CẦN THƠ 5-12-2020 - SESSION D'ENSEIGNEMENT DE LA TRADITION DE L'ÉCOLE VOVINAM VIỆT VÕ ĐẠO.
TIẾP BƯỚC SÁNG TỔ - VOVINAM DAKLAK PROVINCE SUR LES TRACES DU MAITRE FONDATEUR.
KÝ ỨC VOVINAM BUÔN MA THUỘT - SOUVENIRS AVEC VOVINAM DE BUÔN MA THUỘT.
KÝ ỨC VOVINAM BUÔN MA THUỘT II-III - SOUVENIRS AVEC VOVINAM DE BUÔN MA THUỘT II-III.
SÁCH MỚI TẬP 1 "TIẾP BƯỚC SÁNG TỔ" - THE NEW EDITION 1 "IN THE FOOTSTEPS OF THE FOUNDING MASTER"- NOUVELLE ÉDITION 1 "SUR LES TRACES DU MAITRE FONDATEUR".
TIẾP BƯỚC SÁNG TỔ - VOVINAM TUYÊN QUANG PROVINCE - SUR LES TRACES DU MAITRE FONDATEUR.
TIẾP BƯỚC SÁNG TỔ - VOVINAM BÌNH THUẬN PROVINCE - SUR LES TRACES DU MAITRE FONDATEUR.
TIẾP BƯỚC SÁNG TỔ - VOVINAM CÀ MAU PROVINCE SUR LES TRACES DU MAITRE FONDATEUR.
TIẾP BƯỚC SÁNG TỔ - VOVINAM BÌNH PHƯỚC PROVINCE SUR LES TRACES DU MAITRE FONDATEUR.

VOVINAM - VIỆT VÕ ĐẠO

Câu Lạc Bộ Nhà Tập Luyện TDTT Phú Thọ

Địa chỉ : 219 Lý Thường Kiệt, P.15, Q.11, TP.HCM

 Tel : 0913.833.760 -Không biết ngượng- Email BBT : vvnphutho@gmail.com

Website: www.vovinam.divivu.com Hoặc: http://vovinam.phutho.vn