Hôm nay, ngày 28/02/2021
VĂN ÔN - VÕ LUYỆN - TÔN SƯ TRỌNG ĐẠO - BÀN TAY THÉP VỚI TRÁI TIM TỪ ÁI

GIỚI THIỆU

LIÊN KẾT WEBSITE

Tin mới đăng

	VOVINAM QUÂN ĐỘI "25 NĂM GIAN KHÓ VÀ TỰ HÀO" - VOVINAM DE L'ARMÉE AVEC 25 ANS DURS ET FIERS. VOVINAM QUÂN ĐỘI "25 NĂM GIAN KHÓ VÀ TỰ HÀO" - VOVINAM DE L'ARMÉE AVEC 25 ANS DURS ET FIERS.
Nguồn gốc câu: "Mùng một Tết cha, mùng 2 Tết mẹ, mùng 3 Tết thầy".Nguồn gốc câu: "Mùng một Tết cha, mùng 2 Tết mẹ, mùng 3 Tết thầy".
CHÚC MỪNG NĂM MỚI TÂN SỬU 2021- HAPPY NEW YEAR OF THE BUFFALO 2021 - BONNE & HEUREUSE ANNÉE DU BUFFLE 2021.CHÚC MỪNG NĂM MỚI TÂN SỬU 2021- HAPPY NEW YEAR OF THE BUFFALO 2021 - BONNE & HEUREUSE ANNÉE DU BUFFLE 2021.
TIẾP BƯỚC SÁNG TỔ - VOVINAM HUẾ PROVINCE SUR LES TRACES DU MAITRE FONDATEUR.TIẾP BƯỚC SÁNG TỔ - VOVINAM HUẾ PROVINCE SUR LES TRACES DU MAITRE FONDATEUR.
THÀNH KÍNH PHÂN ƯU CÙNG GIA ĐÌNH HLV.LAM - SINCÈRES CONDOLÉENCES AVEC LA FAMILLE DE L'INSTRUCTEUR LAM..THÀNH KÍNH PHÂN ƯU CÙNG GIA ĐÌNH HLV.LAM - SINCÈRES CONDOLÉENCES AVEC LA FAMILLE DE L'INSTRUCTEUR LAM..
ĐẠI HỘI THÀNH LẬP LIÊN ĐOÀN VOVINAM TPHCM - Congrès pour la création de la Fédération Vovinam à Ho Chi Minh-Ville. ĐẠI HỘI THÀNH LẬP LIÊN ĐOÀN VOVINAM TPHCM - Congrès pour la création de la Fédération Vovinam à Ho Chi Minh-Ville.
TIẾP BƯỚC SÁNG TỔ - VOVINAM TRÀ VINH PROVINCE SUR LES TRACES DU MAITRE FONDATEUR.TIẾP BƯỚC SÁNG TỔ - VOVINAM TRÀ VINH PROVINCE SUR LES TRACES DU MAITRE FONDATEUR.
VOVINAM CƯM'GAR - ĐẮK LẮK THI SƠ ĐẲNG & HỘI NGHỊ TỔNG KẾT NHIỆM VỤ 2020 - VOVINAM CƯM'GAR DE DAKLAK AU PASSAGE DE GRADE & CONGRÈS DE FIN MISSION EN 2020.VOVINAM CƯM'GAR - ĐẮK LẮK THI SƠ ĐẲNG & HỘI NGHỊ TỔNG KẾT NHIỆM VỤ 2020 - VOVINAM CƯM'GAR DE DAKLAK AU PASSAGE DE GRADE & CONGRÈS DE FIN MISSION EN 2020.
T/B: ĐẠI HỘI THÀNH LẬP LIÊN ĐOÀN VOVINAM TPHCM - Congrès pour la création de la Fédération Vovinam à Ho Chi Minh-Ville. T/B: ĐẠI HỘI THÀNH LẬP LIÊN ĐOÀN VOVINAM TPHCM - Congrès pour la création de la Fédération Vovinam à Ho Chi Minh-Ville.
TIẾP BƯỚC SÁNG TỔ - VOVINAM HẬU GIANG PROVINCE SUR LES TRACES DU MAITRE FONDATEUR.TIẾP BƯỚC SÁNG TỔ - VOVINAM HẬU GIANG PROVINCE SUR LES TRACES DU MAITRE FONDATEUR.
TIẾP BƯỚC SÁNG TỔ - VOVINAM DAKNONG PROVINCE SUR LES TRACES DU MAITRE FONDATEUR.TIẾP BƯỚC SÁNG TỔ - VOVINAM DAKNONG PROVINCE SUR LES TRACES DU MAITRE FONDATEUR.
TIẾP BƯỚC SÁNG TỔ - VOVINAM SÓC TRĂNG PROVINCE SUR LES TRACES DU MAITRE FONDATEUR.TIẾP BƯỚC SÁNG TỔ - VOVINAM SÓC TRĂNG PROVINCE SUR LES TRACES DU MAITRE FONDATEUR.
 FPT GREENWICH HCM THI HỌC KỲ FALL PART 2 - 2020 - EXAMEN DE LA 2ème PÉRIODE D'AUTOMNE EN 2020. FPT GREENWICH HCM THI HỌC KỲ FALL PART 2 - 2020 - EXAMEN DE LA 2ème PÉRIODE D'AUTOMNE EN 2020.
TIẾP BƯỚC SÁNG TỔ - VOVINAM QUẢNG NAM PROVINCE SUR LES TRACES DU MAITRE FONDATEUR.TIẾP BƯỚC SÁNG TỔ - VOVINAM QUẢNG NAM PROVINCE SUR LES TRACES DU MAITRE FONDATEUR.
TIẾP BƯỚC SÁNG TỔ - VOVINAM PHÚ YÊN PROVINCE SUR LES TRACES DU MAITRE FONDATEUR.TIẾP BƯỚC SÁNG TỔ - VOVINAM PHÚ YÊN PROVINCE SUR LES TRACES DU MAITRE FONDATEUR.
VOVINAM DAKLAK THI TRUNG ĐẲNG 2020 - VOVINAM DAKLAK AU PASSAGE DE GRADE DES CEINTURES JAUNES 2020.VOVINAM DAKLAK THI TRUNG ĐẲNG 2020 - VOVINAM DAKLAK AU PASSAGE DE GRADE DES CEINTURES JAUNES 2020.
TIẾP BƯỚC SÁNG TỔ - VOVINAM ĐẠI HỌC TDTT TPHCM - VOVINAM UNIVERSITÉ DE LA GYMNASTIQUE & DES SPORTS DE HCM VILLE SUR LES TRACES DU MAITRE FONDATEUR.TIẾP BƯỚC SÁNG TỔ - VOVINAM ĐẠI HỌC TDTT TPHCM - VOVINAM UNIVERSITÉ DE LA GYMNASTIQUE & DES SPORTS DE HCM VILLE SUR LES TRACES DU MAITRE FONDATEUR.
HỆ THỐNG ĐẲNG CẤP & CHƯƠNG TRÌNH HUẤN LUYỆN - Ý NGHĨA PHÙ HIỆU - KỲ HIỆU - TRIẾT LÍ ÂM DƯƠNG & THƯỜNG DỊCH TRONG VÕ PHỤC VOVINAM VIỆT VÕ ĐẠO - SYSTÈME DE GRADE & D'ENTRAINNEMENT - SENS D'ECUSSON...HỆ THỐNG ĐẲNG CẤP & CHƯƠNG TRÌNH HUẤN LUYỆN - Ý NGHĨA PHÙ HIỆU - KỲ HIỆU - TRIẾT LÍ ÂM DƯƠNG & THƯỜNG DỊCH TRONG VÕ PHỤC VOVINAM VIỆT VÕ ĐẠO - SYSTÈME DE GRADE & D'ENTRAINNEMENT - SENS D'ECUSSON...
T/B LỄ TƯỞNG NHỚ VS TRẦN HUY PHONG & VS PHÙNG MẠNH CHỮ - ANNONCE: ANNIVERSAIRE DE LA MORT DU MAITRE TRAN HUY PHONG & PHÙNG MẠNH CHỮ. T/B LỄ TƯỞNG NHỚ VS TRẦN HUY PHONG & VS PHÙNG MẠNH CHỮ - ANNONCE: ANNIVERSAIRE DE LA MORT DU MAITRE TRAN HUY PHONG & PHÙNG MẠNH CHỮ.
KHÓA GIẢNG HUẤN TRUYỀN THỐNG MÔN PHÁI VOVINAM VIỆT VÕ ĐẠO - CẦN THƠ 5-12-2020 - SESSION D'ENSEIGNEMENT DE LA TRADITION DE L'ÉCOLE VOVINAM VIỆT VÕ ĐẠO.KHÓA GIẢNG HUẤN TRUYỀN THỐNG MÔN PHÁI VOVINAM VIỆT VÕ ĐẠO - CẦN THƠ 5-12-2020 - SESSION D'ENSEIGNEMENT DE LA TRADITION DE L'ÉCOLE VOVINAM VIỆT VÕ ĐẠO.
TIẾP BƯỚC SÁNG TỔ - VOVINAM DAKLAK PROVINCE SUR LES TRACES DU MAITRE FONDATEUR.TIẾP BƯỚC SÁNG TỔ - VOVINAM DAKLAK PROVINCE SUR LES TRACES DU MAITRE FONDATEUR.
KÝ ỨC VOVINAM BUÔN MA THUỘT - SOUVENIRS AVEC VOVINAM DE BUÔN MA THUỘT.  KÝ ỨC VOVINAM BUÔN MA THUỘT - SOUVENIRS AVEC VOVINAM DE BUÔN MA THUỘT.
KÝ ỨC VOVINAM BUÔN MA THUỘT II-III - SOUVENIRS AVEC VOVINAM DE BUÔN MA THUỘT II-III.  KÝ ỨC VOVINAM BUÔN MA THUỘT II-III - SOUVENIRS AVEC VOVINAM DE BUÔN MA THUỘT II-III.
TỔ ĐƯỜNG - VOVINAM NTL PHÚ THỌ - ĐẠI HỌC MỞ - ĐH FPT TRI ÂN 20-11 - VOVINAM DE L'UNNIVERSITÉ D'OUVERTURE ET DE FPT EDUCATION À LA RECONNAISSANCE DE LEURS ENSEIGNANTS.TỔ ĐƯỜNG - VOVINAM NTL PHÚ THỌ - ĐẠI HỌC MỞ - ĐH FPT TRI ÂN 20-11 - VOVINAM DE L'UNNIVERSITÉ D'OUVERTURE ET DE FPT EDUCATION À LA RECONNAISSANCE DE LEURS ENSEIGNANTS.
	TRI ÂN 20-11 "THẦY TÔI & NGHIỆP VÕ" - A la gratitude de la Journée des Enseignants VN du 20 Novembre "Notre Maître & Sa carrière d'arts martiaux". TRI ÂN 20-11 "THẦY TÔI & NGHIỆP VÕ" - A la gratitude de la Journée des Enseignants VN du 20 Novembre "Notre Maître & Sa carrière d'arts martiaux".
CHÀO MỪNG NGÀY NHÀ GIÁO VIỆT NAM 20/11 (ANH - PHÁP - VIỆT) - Meilleurs Voeux pour la Journée des Enseignants VietNamiens 20 Novembre en Anglais - Francais - VietNamien.CHÀO MỪNG NGÀY NHÀ GIÁO VIỆT NAM 20/11 (ANH - PHÁP - VIỆT) - Meilleurs Voeux pour la Journée des Enseignants VietNamiens 20 Novembre en Anglais - Francais - VietNamien.
FPT GREENWICH HCM THI HỌC KỲ FALL PART 1 - 2020 - EXAMEN DE LA 1ème PÉRIODE D'AUTOMNE EN 2020.FPT GREENWICH HCM THI HỌC KỲ FALL PART 1 - 2020 - EXAMEN DE LA 1ème PÉRIODE D'AUTOMNE EN 2020.
SÁCH MỚI TẬP 1 "TIẾP BƯỚC SÁNG TỔ" - THE NEW EDITION 1 "IN THE FOOTSTEPS OF THE FOUNDING MASTER"- NOUVELLE ÉDITION 1 "SUR LES TRACES DU MAITRE FONDATEUR".SÁCH MỚI TẬP 1 "TIẾP BƯỚC SÁNG TỔ" - THE NEW EDITION 1 "IN THE FOOTSTEPS OF THE FOUNDING MASTER"- NOUVELLE ÉDITION 1 "SUR LES TRACES DU MAITRE FONDATEUR".
TIẾP BƯỚC SÁNG TỔ - VOVINAM TUYÊN QUANG PROVINCE - SUR LES TRACES DU MAITRE FONDATEUR.TIẾP BƯỚC SÁNG TỔ - VOVINAM TUYÊN QUANG PROVINCE - SUR LES TRACES DU MAITRE FONDATEUR.
TIẾP BƯỚC SÁNG TỔ - VOVINAM BÌNH THUẬN PROVINCE - SUR LES TRACES DU MAITRE FONDATEUR.TIẾP BƯỚC SÁNG TỔ - VOVINAM BÌNH THUẬN PROVINCE - SUR LES TRACES DU MAITRE FONDATEUR.

Thống kê

Số lượt truy cập 1.201.081
Tổng số Thành viên 87
Số người đang xem 17
TIẾP BƯỚC SÁNG TỔ - VOVINAM ĐẠI HỌC TDTT TPHCM - VOVINAM UNIVERSITÉ DE LA GYMNASTIQUE & DES SPORTS DE HCM VILLE SUR LES TRACES DU MAITRE FONDATEUR.

Đăng ngày: 24/12/2020 20:08
TIẾP BƯỚC SÁNG TỔ - VOVINAM ĐẠI HỌC TDTT TPHCM - VOVINAM UNIVERSITÉ DE LA GYMNASTIQUE & DES SPORTS DE HCM VILLE SUR LES TRACES DU MAITRE FONDATEUR.
    "Một cá nhân chẳng là gì cả, dù giỏi đến đâu cũng chỉ làm được một phần công việc, cái chính là phải biết sử dụng năng lực của những tài năng chung quanh, cho dù trong số đó không có ai phi thường nhưng nếu cùng chung sức chung lòng theo đuổi một mục đích thì sẽ thành công..."-"Nếu phô trương mà không làm thì không được việc, nhưng nếu làm mà không có phô trương để gây thanh thế thì không có thế mà làm"-"Phải sống hòa đồng với mọi người, sẵn sàng tiếp thu ý kiến của người khác, vì người dở nhất cũng có điểm hay, người hay nhất vẫn có điểm sai, trăm điều ghi cũng có một điều sót..." - "Vovinam luôn trung thành với mục tiêu của mình là phục vụ xã hội, đào tạo những con người tốt về cả thể xác lẫn tâm hồn. Khi con người đã có ý thức luôn tự hoàn thiện tất yếu sẽ tránh được những thói hư tật xấu, những sa ngã trong cuộc sống. Xã hội có nhiều con người tốt cũng sẽ tốt, cũng như khi có nhiều điểm sáng thì bóng tối sẽ tự tiêu tan. Bước vào thế kỷ 21, với mong muốn góp phần xây dựng một nền võ đạo chung cho nhân loại, Vovinam sẽ tiến từ Việt Võ Đạo tới Nhân Võ Đạo. Đây là một lý tưởng hoàn toàn mang tinh thần phục vụ, cống hiến cho nhân loại, một nhân tố hòa hợp, gắn bó bằng tâm thức yêu thương, hào hiệp chứ không phải sự chinh phục, áp đặt, đồng hóa. Chân giá trị của "Võ đạo" là tính chất nhân bản : do con người, vì con người, phát triển và phục vụ con người...Vovinam như một biển lớn thu nạp được tất cả mọi mạch nguồn từ các nơi đổ về, bất kể phẩm chất và số lượng của mạch nguồn đó ra sao, sau đó chuyển hóa thành nước biển trong sạch. Trích "Hồi ký Chưởng Môn Lê Sáng".


BỘ MÔN VOVINAM TRƯỜNG ĐẠI HỌC TDTT TP.HCM

I- Khái quát về Trường Đại học Thể dục Thể thao TP.HCM

       Trường Đại học Thể dục Thể thao thành phố Hồ Chí Minh (ĐH TDTT TP.HCM) tiền thân là trường Cán bộ Thể dục Thể thao miền Nam được thành lập ngày 28/01/1976. Thời gian  này, học viên tập luyện tại sân vận động Hoa Lư và ăn nghỉ ở ký túc xá tại số 98 Trần Quang Khải, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM).

       Ngày 26/10/1977, trường được đổi tên thành Trường Trung học Thể dục Thể thao Trung ương 2 theo quyết định số 458/TC của Tổng cục Thể dục Thể dục Thể thao. Giai đoạn này, trường đặt tại số 2 Lê Đại Hành, Quận 11, TP.HCM (1977 đến tháng 9/1990).

       Tháng 7/1977, Trường Trung học TDTT TW2 liên kết với trường Đại học TDTT Từ Sơn, tỉnh Hà Bắc (nay là tỉnh Bắc Ninh) mở khóa đào tạo Đại học TDTT đầu tiên. Trong thời gian đầu xây dựng nhà trường còn rất nhiều khó khăn về cơ sở vật chất. Sinh viên các khóa vừa phải đảm bảo việc học tập vừa phải tham gia lao động xây dựng nhà trường.

       Ngày 18/9/1985 theo quyết định số 234/HĐBT của Hội đồng Bộ trưởng (nay là Chính phủ), Trường Trung học TDTT TW2 được chính thức đổi tên và nâng cấp thành Trường Đại học TDTT II.

       Tháng 9/1990, Trường Đại học TDTT II được chuyển địa điểm từ trường đua Phú Thọ cũ (số 2 Lê Đại Hành, Quận 11) đến địa điểm chính thức mới: khu phố 6, phường Linh Trung, quận Thủ Đức, TPHCM.

       Đến năm 2008, trường chính thức đổi tên như hiện nay: Trường Đại học Thể dục Thể thao TP.HCM.

II- Môn Vovinam tại Trường Đại học TDTT TP.HCM
 1- Nội dung học tập và sinh hoạt

        Môn Vovinam đã hiện diện tại Trường Đại học Thể dục Thể thao TPHCM được 12 năm. Đây là môn chuyên sâu được giảng dạy chính quy theo 2 hệ: hệ Huấn luyện thể thao và hệ Giáo dục thể chất từ khóa 32 (2008-2009) đến nay, đồng thời được đưa vào giảng dạy phổ tu từ khóa 36 (2016-2017) đến nay. 

Sinh viên khóa 38 và K40 chụp ảnh lưu niệm cùng giảng viên bộ môn Võ Vật - Judo trong dịp biểu diễn chào mừng ngày 20/11.

Lớp phổ tu luyện tập. 

        Trong chương trình đào tạo 4 năm tại trường, sinh viên (trong đó có một số là vận động viên cấp I hoặc kiện tướng quốc gia môn Vovinam hoặc một môn thể thao khác) được tập luyện kỹ thuật Vovinam, học tập về kiến thức TDTT, quản lý TDTT, phương pháp nghiên cứu khoa học, nghiệp vụ sư phạm TDTT… Song song đó, sinh viên còn tham gia các hoạt động khác như: sinh hoạt văn nghệ, giao lưu, hỗ trợ kỹ thuật cho các đoàn làm phim, các chương trình thực tế, v.v.

Lê Uyên Phương - HCV hạng cân 54kh nữ giải Đại hội sinh viên Đông Nam Á môn Vovinam năm 2018 tại Myanmar.

Giao lưu Kỷ niệm 50 năm trường Đại học Sendai, Nhật Bản.

Giao lưu với các trường Văn hóa, Thể thao, Du lịch phía Nam 2018.

Hỗ trợ chương trình Hát cùng Mẹ yêu.

        Các sinh viên Đại học TDTT TP.HCM đã tham dự 2 Giải Vovinam sinh viên toàn quốc lần I-2018 (Cần Thơ), Đại học TDTT TP.HCM thi đấu thành công, giành 7 HCV, 13 HCB, 3 HCĐ, xếp hạng 2 toàn đoàn và lần II-2019 (Thừa Thiên Huế) đạt 4 HCV, 2 HCB.

Thi triển Song luyện mã tấu Giải sinh viên Vovinam toàn quốc 2018.

Đa luyện tay không nữ Giải sinh viên Vovinam toàn quốc 2018.

Đại học TDTT TPHCM dự Giải sinh viên Vovinam toàn quốc lần I-2018.

Đại học TDTT TPHCM xếp hạng nhì toàn đoàn Giải Vovinam sinh viên toàn quốc lần thứ I-2018.

Đại học TDTT TPHCM dự Giải  sinh viên Vovinam toàn quốc lần II-2019.

2- Giảng viên giảng dạy Vovinam của Đại học TDTT TP.HCM

2008 - 2011, nguyên giảng viên: Cử nhân Vũ Mạnh Hùng.

2011 - 2012 Giảng viên mời giảng: Thạc sĩ Lê Ngọc Phương Vũ.

2012 - 2014 Giảng viên mời giảng: Thạc sĩ Phạm Thị Mỹ Dung.

2012 đến nay, giảng viên biên chế: Thạc sĩ Phạm Thị Kim Liên.

2014- 2017, giảng viên hợp đồng: Thạc sĩ Lê Văn Phúc.

2017 đến nay, giảng viên biên chế: Thạc sĩ Nguyễn Hoàng Tấn.

HLV Lê Ngọc Phương Vũ (thứ ba, từ trái, hàng đứng).

HLV Phạm Thị Mỹ Dung (ngồi giữa) và sinh viên khóa 33 hệ Huấn luyện thể thao.

HLV Lê Văn Phúc và sinh viên khóa 37 Huấn luyện Thể thao.

3- Thống kê số liệu sinh viên từ khóa 32 đến khóa 43

KHÓA

HLTT

GDTC

32 (2009 - 2013)

11 sinh viên

14 sinh viên

33 (2010 - 2014)

27 sinh viên

12 sinh viên

34 (2011 - 2015) 

19 sinh viên

12 sinh viên

35 (2012 - 2016)

20 sinh viên

0 sinh viên

36 (2013 - 2017)

25 sinh viên

07 sinh viên

37 (2014 - 2018)

26 sinh viên

13 sinh viên

38 (2015 - 2019)

12 sinh viên

13 sinh viên

39 (2016 - 2020)

10 sinh viên

06 sinh viên

40 (2017 - 2021)

07 sinh viên

0 sinh viên

41 (2018 - 2022)

06 sinh viên

0 sinh viên

42 (2019 - 2023)

06 sinh viên

0 sinh viên

43 (2020 - 2024)

07 sinh viên

0 sinh viên

      Nhìn vào bảng thống kê số liệu sinh viên từ khóa 32 đến khóa 43. Số lượng sinh viên các khóa sau này giảm dần do nhiều yếu tố tác động như sau:

- Thông tư số 03/2016/TT-BGDĐT về việc sửa đổi bổ sung một số điều của qui chế tuyển sinh Đại học, Cao đẳng hệ chính qui ban hành kèm theo thông tư 03/2015/TT-BGDĐT ngày 26 tháng 02 năm 2015 của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Qui định Tổ chức tuyển sinh thay đổi nên thí sinh có nhiều lựa chọn, ít quan tâm đến những trường xã hội ít đặt hàng.

- Ngoài Trường Đại học TDTT TP.HCM, các thí sinh có thể chọn những trường có ngành đào tạo tương đương nhưng có vị trí địa lý thuận lợi cho việc di chuyển như: Đại học Sư phạm TP.HCM, Đại học Sư phạm TDTT TP.HCM, Đại học FPT…

- Khi chọn ngành giáo dục thể chất, thí sinh sẽ chọn những trường Sư phạm như: Đại học Sư phạm TP.HCM, Đại học Sư phạm TDTT TP.HCM và chỉ khi sinh viên yêu thích, đam mê nghề huấn luyện viên mới quan tâm đến Đại học TDTT với chuyên ngành huấn luyện thể thao.

Sinh viên khóa 36 hệ Huấn luyện Thể thao.

4- Đề tài luận văn Thạc sĩ (số lượng: 45)

       Trong những năm qua, nhiều sinh viên cũng đã được đào tạo và bảo vệ luận văn Thạc sĩ tại Đại học TDTT TP.HCM. Dưới đây là danh sách sinh viên và đề tài đã thực hiện:

STT

TÊN ĐỀ TÀI

TÊN NGƯỜI THỰC HIỆN

TÊN NGƯỜI HƯỚNG DẪN

1

Bước đầu nghiên cứu trình độ tập luyện thể lực và kỹ thuật của đội tuyển Vovinam Quân đội

Lê Ngọc Phương Vũ

TS. Nguyễn Đăng Chiêu

2

Nghiên cứu hiệu quả chương trình môn võ Vovinam phát triển lực chung cho học sinh độ tuổi 12 – 14 Trường THCS Hùng Vương, quận Tân Phú, TP.HCM

Mai Đinh Phương Thanh

GS. TS Nguyễn Xuân Sinh

3

Xây dựng nội dung chương trình môn học Vovinam như môn học tự chọn đối với học sinh khối 10 Trường THPT Nguyễn Trãi, TP.HCM

Nguyễn Văn Đẹp

GS.TS Lê Văn Lẫm

4

Đánh giá hiệu quả hệ thống bài tập phát triển thể lực chuyên môn cho VĐV nam đội tuyển Vovinam quân đội sau 6 tháng tập luyện trong năm 2013

Phạm Thị Mỹ Dung

TS. Nguyễn Thành Ngọc

5

Xây dựng hệ thống bài tập nâng cao sức bền chuyên môn cho nam sinh viên CLB Vovinam Trường Đại học Hùng Vương, TP.HCM

Hồ Thanh Dũng

TS. Đỗ Trọng Thịnh

6

Xây dựng chương trình giảng dạy môn tự chọn Vovinam nội khóa và ngoại khóa cho học sinh Trường THCS Hiệp Phước, huyện Nhà Bè, TP.HCM

Phùng Tấn Khai

PGS.TS Nguyễn Đăng Chiêu

7

Nghiên cứu xây dựng tiêu chuẩn đánh giá trình độ tập luyện của vận động viên Vovinam - Việt võ đạo trẻ 15-17 tuổi tỉnh Phú Yên sau một năm tập luyện

Lê Hoàng Phú

PGS.TS. Nguyễn Tiên Tiến

8

Nghiên cứu xây dựng chương trình giảng dạy ngoại khóa môn Vovinam cho sinh viên Trường Đại học Đồng Tháp

Hồ Thanh Tâm

TS. Vũ Việt Bảo

9

Nghiên cứu xây dựng chương trình giảng dạy môn võ Vovinam vào giờ tự chọn cho học sinh khối 10 Trường THPT Hùng Vương, Quận 5, TP.HCM

Lâm Đông Vượng

PGS. TS. Lê Nguyệt Nga

10

Nghiên cứu đánh giá hiệu quả tập luyện Vovinam ngoại khoá cho học sinh Trường THCS Trương Công Định, Bình Thạnh, TP.HCM

Nguyễn Hoàng Minh

TS. Vũ Việt Bảo

11

Nghiên cứu, đánh giá trình độ thể lực của đội tuyển Vovinam Quốc gia Việt Nam sau một năm tập luyện

Lê Văn Dậu

GS.TS Lê Văn Lẫm

12

Nghiên cứu đánh giá trình độ thể lực và kỹ thuật của nam vận động viên Vovinam trẻ TP.HCM sau một năm tập luyện

Trương Kim Kiều Giang

TS. Trần Hồng Quang

13

Nghiên cứu xây dựng hệ thống bài tập và chương trình huấn luyện sức mạnh cho các vận động viên nam Vovinam  tỉnh Đồng Nai lứa tuổi 15 -16 qua 6 tháng tập luyện

Phạm Thị Kim Liên

TS. Nguyễn Thành Ngọc

14

Nghiên cứu xây dựng chương trình giảng dạy môn tự chọn võ Vovinam vào giờ học Giáo dục thể chất cho sinh viên Trường Đại học Tài chính Marketing

Trần Văn Nam

PGS.TS Ngyễn Đăng Chiêu

15

Nghiên cứu xây dựng chương trình dảng dạy môn Vovinam Việt Võ Đạo vào giờ thể dục tự chọn tại Trường Đại học Văn Hiến

Võ Nhật Sơn

TS. Nguyễn Thành Lệ Trâm

16

Nghiên cứu xây dựng chương trình giảng dạy môn tự chọn Vovinam vào giờ học ngoại khóa cho học sinh Trường THPT Bùi Thị Xuân, Quận 1, TP.HCM

Đinh Hải Thành

PGS.TS Nguyễn Đăng Chiêu

17

Nghiên cứu trình độ tập luyện của đội tuyển Vovinam tỉnh Bình Dương trong năm 2014

Hà Thanh Thế

TS. Lê Thị Mỹ Hạnh

18

Đánh giá hiệu quả hệ thống bài tập phát triển thể lực chuyên môn cho vận động viên nam đội tuyển Vovinam tỉnh Bình Dương sau một năm tập luyện

Lê Đức Trọng

TS. Lê Anh Thơ

19

Nghiên cứu xây dựng chương trình giảng dạy môn tự chọn Vovinam vào giờ học thể dục cho học sinh Trường THPT Hiệp Bình, Q. Thủ Đức, TP.HCM

Nguyễn Thanh Hoài

TS. Nguyễn Đăng Chiêu

20

 

Nghiên cứu đánh giá sự phát triển thể lực và kỹ thuật chuyên môn của vận động viên trẻ đội tuyển Vovinam TP.HCM

Nguyễn Thế Anh

PGS.TS Nguyễn Thiện Tình

21

Nghiên cứu đánh giá trình độ thể lực của đội tuyển Vovinam quốc gia Việt Nam sau 1 năm tập luyện

Nguyễn Duy Chức

TS. Nguyễn Thành Lâm

22

Nghiên cứu xây dựng chương trình giảng dạy cơ bản môn võ Vovinam vào giờ thể dục tự chọn và ngoại khóa cho sinh viên trường Đại học Giao thông vận tải – cơ sở II

Lê Văn Dậu

GS.TS Lê Văn Lẫm

23

Nghiên cứu đánh giá sự phát triển thể lực chuyên môn của nam vận động viên trẻ đội tuyển Vovinam tỉnh Quảng Ngãi sau một năm tập luyện

Nguyễn Phi Hùng

GS.TS Lê Quý Phượng

24

Nghiên cứu đánh giá thể lực và kỹ thuật của đội tuyển Vovinam Vũng Tàu qua một năm tập luyện

Võ Đức Cơ

TS. Nguyễn Thành Ngọc

25

Nghiên cứu xây dựng hệ thống bài tập phát triển thể lực chuyên môn cho nữ VĐV 15 - 18 tuổi môn Vovinam Quân đội sau một năm tập luyện

Nguyễn Thị Kim Hoàng

PGS.TS Phạm Xuân Thành

26

Nghiên cứu xây dựng chương trình giảng dạy môn Vovinam ngoài giờ chính khóa nhằm nâng cao thể lực cho sinh viên hệ Cao đẳng tại Trường Cao đẳng Cảnh sát Nhân dân II

Bùi Lưu Hoàng

TS. Lương Thị Ánh Ngọc

27

Nghiên cứu xây dựng các tiêu chuẩn tuyển chọn nam vận động viên môn Vovinam lứa tuổi 13 - 15 Trường Năng khiếu TDTT tỉnh Quảng Ngãi sau một năm tập luyện

Võ Tấn Lực

TS. Nguyễn Thành Ngọc

28

Xây dựng bài tập phát triển thể lực chuyên môn cho VĐV nam lứa tuổi 15 - 17 của đội tuyển Vovinam tỉnh Phú Yên

Phạm Thị Xuân Thủy

TS. Đỗ Trọng Thịnh

29

Nghiên cứu đánh giá trình độ thể lực chuyên môn của nam VĐV đội tuyển trẻ Vovinam tỉnh Đồng Nai lứa tuổi 16 – 17 sau 1 năm tạp luyện

Lồ Quang Tiến

PGS.TS Lê Thiết Can

30

Nghiên cứu xây dựng chương trình giảng dạy môn Vovinam ngoại khóa cho học sinh khối 10 và 11 Trường THPT Bà Điểm, huyện Hóc Môn, TP.HCM

Đặng Tiến Vương

TS. Nguyễn Thành Ngọc

31

Nghiên cứu lựa chọn một số bài quyền Vovinam phù hợp cho người cao tuổi tại Trung tâm TDTT Quận 8, TP.HCM

Vũ Nguyễn Thanh Huyền

TS. Luu Thiên Sương

32

Nghiên cứu và ứng dụng các tiêu chuẩn tuyển chọn trọng tài môn Vovinam tại TP.HCM

Tôn Nữ Quỳnh Mai

TS. Hoa Ngọc Thắng

33

Nghiên cứu một số bài tập phát triển thể lực chuyên môn cho nam sinh viên Vovinam khóa 37 khoa HLTT Trường Đại học TDTT TP.HCM sau 1 năm học tập

Lê Văn Phúc

TS. Dương Thanh Bình

34

Nghiên cứu đánh giá trình độ tập luyện của nam vận động viên Vovinam đội tuyển TP.HCM sau một năm tập luyện 2016 - 2017

Phan Thái Anh

PGS.TS Đàm Tuấn Khôi

35

Nghiên cứu lựa chọn một số bài tập nâng cao sức mạnh tốc độ cho nam vận động viên Vovinam Nhà Văn hóa Vĩnh Long sau một năm tập luyện

Cao Thành Thức

TS. Lê Tử Trường

36

Nghiên cứu đánh giá trình độ thể lực và kỹ thuật của nam vận động viên đội tuyển trẻ Vovinam tỉnh Bến Tre lứa tuổi 16 - 17 sau một năm tập luyện

Nguyễn Hoàng Tấn

TS. Nguyễn Thành Lệ Trâm

37

Nghiên cứu xây dựng chương trình giảng dạy giờ học tự chọn môn Vovinam cho học sinh Trường THPT Chu Văn An, tỉnh Ninh Thuận

Phạm Anh Huy

TS. Nguyễn Thanh Bình

38

Nghiên cứu lựa chọn một số bài tập phát triển thể lực cho nam vận động viên đội tuyển trẻ Vovinam Tp. Hồ Chí Minh lứa tuổi 16 - 17 sau một năm tập luyện

Huỳnh Khắc Nguyên

PGS.TS. Đàm Tuấn Khôi

39

Nghiên cứu một số bài tập phát triển thể lực chuyên môn cho nam VĐV Vovinam Quân đội lứa tuổi 16 - 17 sau một năm tập luyện

Cao Vũ Linh

TS. Lê Anh Thơ

40

Nghiên cứu xây dựng chương trình tập luyện cơ bản dưỡng sinh môn Vovinam - Việt Võ Đạo cho người lớn tuổi tại Trung tâm TDTT Quận 8, TP.HCM

Nguyễn Hoài Văn

TS. Đàm Quốc Chính

41

Đánh giá hiệu quả ứng dụng chương trình giảng dạy môn tự chọn võ nhạc Vovinam vào  giờ học thể dục ngoại khóa cho học sinh lớp 11 Trường THPT Trần Quang Khải, Quận 1, TP.HCM

Lê Thu Hiền

GS.TS. Lê Nguyệt Nga

42

Nghiên cứu xây dựng các bài tập phát triển thể lực chuyên môn cho nữ vận động viên Vovinam Quân đội

Lương Ái Hiệp

TS. Nguyễn Ngọc Hải

43

Đánh giá sự phát triển thể chất - ngoại khóa môn võ Vovinam cho học sinh Trường THPT Phan Ngọc Hiển, quận Ninh Kiều, TP. Cần Thơ

Lương Minh Cường

PGS.TS. Nguyễn Đức Nhâm

44

Nghiên cứu xây dựng chương trình môn học ngoại khóa cho học sinh Trường THPT thực hành sư phạm Đồng Nai

Nguyễn Duy Phước Hà

TS. Trần Quang Đại

45

Nghiên cứu lựa chọn một số bài tập môn Vovinam phát triển thể lực cho sinh viên trường Đại học FPT cơ sở TP.Cần Thơ

Từ Thanh Phong

TS. Nguyễn Văn Hòa

5- Đề tài luận án Tiến sĩ (số lượng: 02)

STT

TÊN ĐỀ TÀI

TÊN NGƯỜI THỰC HIỆN

TÊN NGƯỜI HƯỚNG DẪN

1

Nghiên cứu hiệu quả phát triển các tố chất thể lực ở người tập Vovinam Việt Võ Đạo lứa tuổi 14 và 17

Nguyễn Thành Tuấn

GS. Ngô Gia Hy

PGS.TS Nguyễn Kim Minh

2

Nghiên cứu các bài tập nâng cao năng lực chú ý cho nam VĐV Vovinam tỉnh Đồng Nai.

Trần Thị Kim Hương

PGS.TS Trần Hồng Quang

TS. Nguyễn Thị Mỹ Linh

6- Những công trình nghiên cứu về Vovinam của Đại học TDTT TP.HCM

    Đề tài nghiên cứu khoa học cấp cơ sở:

STT

TÊN ĐỀ TÀI

CHỦ NHIỆM VÀ CỘNG SỰ

 

1

Nghiên cứu ứng dụng một số bài tập phát triển thể lực chuyên môn cho nam sinh viên chuyên ngành HLTT Vovinam Khóa 35 sau 1 học kỳ học tập.

ThS. Trần Thị Kim Hương

ThS. Phạm Thị Kim Liên

 

2

Nghiên cứu ứng dụng một số bài tập phát triển khả năng linh hoạt cho nam sinh viên môn Vovinam chuyên ngành HLTT sau 1 học kỳ học tập.

TS. Trần Hồng Quang

ThS. Trần Thị Kim Hương

ThS. Phạm Thị Kim Liên

3

Nghiên cứu ứng dụng một số bài tập phát triển đòn chân tấn công trong thi đấu đối kháng cho nam sinh viên môn Vovinam chuyên ngành HLTT”.

TS. Lê Văn Bé Hai

TS. Trần Thị Kim Hương

ThS. Phạm Thị Kim Liên<

7- Giáo trình Vovinam (dành cho sinh viên hệ không chuyên)

- Tác giả: TS. Trần Hồng Quang, ThS. Trần Thị Kim Hương, ThS. Phạm Thị Kim Liên.

- Nhà xuất bản Đại học Quốc gia TP.HCM, năm 2016.

- Số lượng: 1000 cuốn.

III- Kết quả bước đầu

     Với mỗi khóa rèn luyện trong 4 năm, sinh viên tốt nghiệp đạt trình độ tương đương Hoàng đai II cấp Vovinam, có khả năng làm việc trong ngành TDTT cũng như tham gia huấn luyện Vovinam. Việc cấp đai của sinh viên tốt nghiệp chỉ có pháp lý trong văn bằng đại học. Song song với việc nâng cao chất lượng đào tạo, định hướng trong thời gian tới của nhà trường là kết hợp với Liên đoàn Vovinam Việt Nam để đẳng cấp ấy được công nhận trên toàn quốc.   

Đội hình biểu diễn chào mừng các ngày lễ lớn trong năm.

       Những sinh viên ra trường đều tham gia huấn luyện Vovinam hoặc phong trào TDTT ở các tỉnh, thành, ngành. Trong số đó, nhiều sinh viên đã hoạt động tốt như: Huỳnh Định Phong (HLV trưởng CLB Vovinam huyện Côn Đảo, hiện công tác Trung tâm Văn hóa, Thông tin và Thể thao huyện Côn Đảo, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu); Nguyễn Văn Hòa (Trưởng bộ môn Vovinam Trung tâm TDTT huyện Hóc Môn, Trưởng khoa TDTT Nhà Thiếu nhi huyện Hóc Môn, TP.HCM); Nguyễn Hùng (HLV Vovinam Trung tâm Văn hóa, Thông tin và Thể thao TP Vũng Tàu); Nguyễn Thị Thanh Phương (HLV CLB Vovinam TP Bà Rịa, hiện công tác tại công ty Gokids), Nguyễn Thị Minh Hải (Mầm non quốc tế Đồng Nai). Trần Thị Thái Uyên và Trần Văn Thống (HLV tại Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu TDTT tỉnh Bình Thuận); Huỳnh Thanh Hùng (HLV trưởng CLB Vovinam Khánh Bình, Quận 8, TP.HCM); Võ Văn Thắng (cán bộ phòng Nghiệp vụ Trung tâm TDTT huyện Cần Giờ, TP.HCM). Vũ La Mỹ (HLV tại Ready Go Kids Vietnam); Nguyễn Hoàng Ngân (G-Bos Center Topaz City); Phạm Văn Tuyết (HLV Trường tiểu học Trưng Vương TP Bảo Lộc); Cao Thanh Tâm (HLV Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu tỉnh Bình Phước), Nguyễn Thế Danh (Trường nội trú IVS), Bùi Ngọc Sơn (HLVTrung tâm Văn hóa thị trấn Phước Bửu, huyện Xuyên Mộc, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu), v.v.

NGUYỄN HOÀNG TẤN

PHẠM THỊ KIM LIÊN

Tháng 12/2020| Chia sẻ |
THẢO LUẬN  
Chưa có thảo luận nào
Ý KIẾN CỦA BẠN  
  Hãy đăng nhập để thảo luận
  Tin cùng loại cũ hơn
KHÓA GIẢNG HUẤN TRUYỀN THỐNG MÔN PHÁI VOVINAM VIỆT VÕ ĐẠO - CẦN THƠ 5-12-2020 - SESSION D'ENSEIGNEMENT DE LA TRADITION DE L'ÉCOLE VOVINAM VIỆT VÕ ĐẠO.
TIẾP BƯỚC SÁNG TỔ - VOVINAM DAKLAK PROVINCE SUR LES TRACES DU MAITRE FONDATEUR.
KÝ ỨC VOVINAM BUÔN MA THUỘT - SOUVENIRS AVEC VOVINAM DE BUÔN MA THUỘT.
KÝ ỨC VOVINAM BUÔN MA THUỘT II-III - SOUVENIRS AVEC VOVINAM DE BUÔN MA THUỘT II-III.
SÁCH MỚI TẬP 1 "TIẾP BƯỚC SÁNG TỔ" - THE NEW EDITION 1 "IN THE FOOTSTEPS OF THE FOUNDING MASTER"- NOUVELLE ÉDITION 1 "SUR LES TRACES DU MAITRE FONDATEUR".
TIẾP BƯỚC SÁNG TỔ - VOVINAM TUYÊN QUANG PROVINCE - SUR LES TRACES DU MAITRE FONDATEUR.
TIẾP BƯỚC SÁNG TỔ - VOVINAM BÌNH THUẬN PROVINCE - SUR LES TRACES DU MAITRE FONDATEUR.
TIẾP BƯỚC SÁNG TỔ - VOVINAM CÀ MAU PROVINCE SUR LES TRACES DU MAITRE FONDATEUR.
TIẾP BƯỚC SÁNG TỔ - VOVINAM BÌNH PHƯỚC PROVINCE SUR LES TRACES DU MAITRE FONDATEUR.
TIẾP BƯỚC SÁNG TỔ - VOVINAM NGHỆ AN PROVINCE SUR LES TRACES DU MAITRE FONDATEUR.

VOVINAM - VIỆT VÕ ĐẠO

Câu Lạc Bộ Nhà Tập Luyện TDTT Phú Thọ

Địa chỉ : 219 Lý Thường Kiệt, P.15, Q.11, TP.HCM

 Tel : 0913.833.760 -Không biết ngượng- Email BBT : vvnphutho@gmail.com

Website: www.vovinam.divivu.com Hoặc: http://vovinam.phutho.vn