Hôm nay, ngày 29/11/2023
VĂN ÔN - VÕ LUYỆN - TÔN SƯ TRỌNG ĐẠO - BÀN TAY THÉP VỚI TRÁI TIM TỪ ÁI

GIỚI THIỆU

LIÊN KẾT WEBSITE

Tin mới đăng

Tận tâm tận lực lan tỏa Vovinam - Dédié à la diffusion du Vovinam. Tận tâm tận lực lan tỏa Vovinam - Dédié à la diffusion du Vovinam.
KHAI MẠC GIẢI VÔ ĐỊCH VOVINAM THẾ GIỚI LẦN 7 - 2023 - OUVERTURE DU 7ème CHAMPIONNAT MONDIAL DU VOVINAM EN 2023.KHAI MẠC GIẢI VÔ ĐỊCH VOVINAM THẾ GIỚI LẦN 7 - 2023 - OUVERTURE DU 7ème CHAMPIONNAT MONDIAL DU VOVINAM EN 2023.
GIẢI VÔ ĐỊCH VOVINAM THẾ GIỚI LẦN VII NĂM 2023 - The 7th WVVF World Vovinam Championships 2023.GIẢI VÔ ĐỊCH VOVINAM THẾ GIỚI LẦN VII NĂM 2023 - The 7th WVVF World Vovinam Championships 2023.
TRI ÂN 20-11 "THẦY TÔI & NGHIỆP VÕ" - A la gratitude de la Journée des Enseignants Vietnamiens du 20 Novembre "Notre Maître & Sa carrière d'arts martiaux".TRI ÂN 20-11 "THẦY TÔI & NGHIỆP VÕ" - A la gratitude de la Journée des Enseignants Vietnamiens du 20 Novembre "Notre Maître & Sa carrière d'arts martiaux".
HÀNH TRÌNH 85 NĂM VOVINAM VIỆT VÕ ĐẠO TRỞ THÀNH DI SẢN VĂN HÓA PHI VẬT THỂ QUỐC GIA - L'ITINÉRAIRE DE 85 ANS DU VOVINAM VIỆT VÕ ĐẠO DEVENU LA PATRIMOINE CULTUREL IMMATÉRIEL NATIONALHÀNH TRÌNH 85 NĂM VOVINAM VIỆT VÕ ĐẠO TRỞ THÀNH DI SẢN VĂN HÓA PHI VẬT THỂ QUỐC GIA - L'ITINÉRAIRE DE 85 ANS DU VOVINAM VIỆT VÕ ĐẠO DEVENU LA PATRIMOINE CULTUREL IMMATÉRIEL NATIONAL
Tự hào Vovinam được công nhận Di Sản Văn Hóa Phi Vật Thể Quốc Gia - Vovinam est fier d'être reconnu comme Patrimoine Culturel Immatériel National.Tự hào Vovinam được công nhận Di Sản Văn Hóa Phi Vật Thể Quốc Gia - Vovinam est fier d'être reconnu comme Patrimoine Culturel Immatériel National.
Vovinam được công nhận Di Sản Văn Hóa Phi Vật Thể Quốc Gia - Vovinam est reconnu comme Patrimoine Culturel Immatériel National.Vovinam được công nhận Di Sản Văn Hóa Phi Vật Thể Quốc Gia - Vovinam est reconnu comme Patrimoine Culturel Immatériel National.
PHÁT BIỂU CỦA HỘI ĐỒNG VÕ SƯ CHƯỞNG QUẢN NHÂN LỄ KỶ NIỆM 85 NĂM THÀNH LẬP MÔN PHÁI VOVINAM VIỆT VÕ ĐẠO (1938-2023) - Paroles du Conseil des Maîtres lors 85ème Anniversaire de l'École (1938-2023).PHÁT BIỂU CỦA HỘI ĐỒNG VÕ SƯ CHƯỞNG QUẢN NHÂN LỄ KỶ NIỆM 85 NĂM THÀNH LẬP MÔN PHÁI VOVINAM VIỆT VÕ ĐẠO (1938-2023) - Paroles du Conseil des Maîtres lors 85ème Anniversaire de l'École (1938-2023).
 ''CHÚC MỪNG SINH NHẬT LẦN THỨ 72 CỦA THẦY SEN - HAPPY 70th BIRTHDAY OF MASTER SEN - JOYEUX 72ème ANNIVERSAIRE DE MAITRE SEN !!!''. ''CHÚC MỪNG SINH NHẬT LẦN THỨ 72 CỦA THẦY SEN - HAPPY 70th BIRTHDAY OF MASTER SEN - JOYEUX 72ème ANNIVERSAIRE DE MAITRE SEN !!!''.
Học võ và dạy võ xưa và nay - Apprendre & Enseigner l'art martial de l'autrefois et de nos jour.Học võ và dạy võ xưa và nay - Apprendre & Enseigner l'art martial de l'autrefois et de nos jour.
Võ và truyền thống “Tôn sư trọng đạo” - L'art martial & Sa tradition “Respecter son Maître & Respecter sa voie morale”.Võ và truyền thống “Tôn sư trọng đạo” - L'art martial & Sa tradition “Respecter son Maître & Respecter sa voie morale”.
Truyền thống "Tôn Sư Trọng Đạo" - Tradition “Respecter son Maître & Respecter sa voie morale”.Truyền thống "Tôn Sư Trọng Đạo" - Tradition “Respecter son Maître & Respecter sa voie morale”.
PHÁT HÀNH BỘ TEM CHUNG VOVINAM VIỆT NAM & VÕ ẤN ĐỘ - PUBLICATION D'UNE COLLECTION COMMUNE DE TIMBRE DU VOVINAM VIETNAM & ARTS MARTIAUXINDIENS EN 2023.PHÁT HÀNH BỘ TEM CHUNG VOVINAM VIỆT NAM & VÕ ẤN ĐỘ - PUBLICATION D'UNE COLLECTION COMMUNE DE TIMBRE DU VOVINAM VIETNAM & ARTS MARTIAUXINDIENS EN 2023.
Kỷ niệm 13 năm ngày mất Chưởng môn Lê Sáng - A la 13ème Commémoration de la mort du Maitre Patriarche Lê Sáng (2010-2023).Kỷ niệm 13 năm ngày mất Chưởng môn Lê Sáng - A la 13ème Commémoration de la mort du Maitre Patriarche Lê Sáng (2010-2023).
Thông báo: Lễ Giổ Chưởng Môn Lê Sáng lần thứ 13 (2010 - 2013) - Annonce: Organisation à la 13ème Cérémonie commémorale de la mort du Maitre Patriarche LÊ SÁNG (2010 - 2013).Thông báo: Lễ Giổ Chưởng Môn Lê Sáng lần thứ 13 (2010 - 2013) - Annonce: Organisation à la 13ème Cérémonie commémorale de la mort du Maitre Patriarche LÊ SÁNG (2010 - 2013).
PHÂN ƯU CÙNG GIA ĐÌNH THÂN MẪU VS.VŨ TRỌNG BẢO - SINCÈRES CONDOLÉENCES AVEC LA FAMILLE DE LA MÈRE DE MAITRE VŨ TRỌNG BẢO.PHÂN ƯU CÙNG GIA ĐÌNH THÂN MẪU VS.VŨ TRỌNG BẢO - SINCÈRES CONDOLÉENCES AVEC LA FAMILLE DE LA MÈRE DE MAITRE VŨ TRỌNG BẢO.
DI NGÔN CỦA SÁNG TỔ NGUYỄN LỘC (1912-1960) - Les dernières paroles du Maitre Fondateur Nguyễn Lộc (1912-1960).DI NGÔN CỦA SÁNG TỔ NGUYỄN LỘC (1912-1960) - Les dernières paroles du Maitre Fondateur Nguyễn Lộc (1912-1960).
VVF thông báo về việc tổ chức Kỳ thi thăng đai cấp cao đẳng môn Vovinam Việt Võ Đạo tại Trường IVS - HN - VVF informe concernant le Passage de grade supérieur organisé au Lycée IVS de HN.VVF thông báo về việc tổ chức Kỳ thi thăng đai cấp cao đẳng môn Vovinam Việt Võ Đạo tại Trường IVS - HN - VVF informe concernant le Passage de grade supérieur organisé au Lycée IVS de HN.
"CÕNG RẮN CẮN GÀ NHÀ - “Qu'il est plus aigu que la dent d'un serpent D'avoir un enfant ingrat"."CÕNG RẮN CẮN GÀ NHÀ - “Qu'il est plus aigu que la dent d'un serpent D'avoir un enfant ingrat".
''GIẬU ĐỔ BÌM LEO - When the tree is fallen, everyone run to it with his axe - Lorsque l'arbre est tombé , tout le monde court à elle avec sa hache''.''GIẬU ĐỔ BÌM LEO - When the tree is fallen, everyone run to it with his axe - Lorsque l'arbre est tombé , tout le monde court à elle avec sa hache''.
Luật nhân quả đối với người “ác khẩu” - The law of Karma with an "evil tongue" person - La loi du Karma avec la "personne à la mauvaise langue".Luật nhân quả đối với người “ác khẩu” - The law of Karma with an "evil tongue" person - La loi du Karma avec la "personne à la mauvaise langue".
''Ăn cháo đá bát - Bite the hand that feeds - La fête passée, adieux le Saint''.''Ăn cháo đá bát - Bite the hand that feeds - La fête passée, adieux le Saint''.
LÒNG TỰ TRỌNG - RESPECT DE SOI.LÒNG TỰ TRỌNG - RESPECT DE SOI.
Chúc mừng Sinh nhật Tập đoàn FPT 35 năm Thành lập & Phát triển (13/9/1988 - 13/9/2023). Happy 35 th Birthday of Etablishment & Development of FPT Corporation (13/9/1988 - 13/9/2023). Chúc mừng Sinh nhật Tập đoàn FPT 35 năm Thành lập & Phát triển (13/9/1988 - 13/9/2023). Happy 35 th Birthday of Etablishment & Development of FPT Corporation (13/9/1988 - 13/9/2023).
Tuổi trẻ Online: Doanh nghiệp nói gì về chất lượng sinh viên Greenwich Việt Nam ?Tuổi trẻ Online: Doanh nghiệp nói gì về chất lượng sinh viên Greenwich Việt Nam ?
Hơn 1500 sinh viên nhập học Greenwich Việt Nam - Plus de 1.500 nouveaux étudiants à l'entrée de l'Université Greenwich Viet Nam. Hơn 1500 sinh viên nhập học Greenwich Việt Nam - Plus de 1.500 nouveaux étudiants à l'entrée de l'Université Greenwich Viet Nam.
VOVINAM GREENWICH VIETNAM (CS.TPHCM) BIỂU DIỄN KHAI GIẢNG NĂM HỌC MỚI 2023-2024 - VOVINAM GREENWICH VIETNAM A HCM VILLE EN DEMONSTRATION POUR LA NOUVELLE ANNÉE UNIVERSITAIRE 2023-2024.VOVINAM GREENWICH VIETNAM (CS.TPHCM) BIỂU DIỄN KHAI GIẢNG NĂM HỌC MỚI 2023-2024 - VOVINAM GREENWICH VIETNAM A HCM VILLE EN DEMONSTRATION POUR LA NOUVELLE ANNÉE UNIVERSITAIRE 2023-2024.
VOVINAM ĐẠI HỌC  GREENWICH VIỆT NAM (TP.HCM) THI HỌC KỲ SUMMER II - 2023 - EXAMEN DE LA 2ème PÉRIODE D'ÉTÉ EN 2023.VOVINAM ĐẠI HỌC GREENWICH VIỆT NAM (TP.HCM) THI HỌC KỲ SUMMER II - 2023 - EXAMEN DE LA 2ème PÉRIODE D'ÉTÉ EN 2023.
CÔNG BỐ TRANG THÔNG TIN & LOGO CHÍNH THỨC CỦA LIÊN ĐOÀN VOVINAM TỔ CHỨC GIÁO DỤC FPT.CÔNG BỐ TRANG THÔNG TIN & LOGO CHÍNH THỨC CỦA LIÊN ĐOÀN VOVINAM TỔ CHỨC GIÁO DỤC FPT.
Tập huấn nghi lễ môn phái Vovinam - Việt Võ Đạo tại Cần Thơ - Formation rituelle du Vovinam Viet Vo Dao à Can Tho.Tập huấn nghi lễ môn phái Vovinam - Việt Võ Đạo tại Cần Thơ - Formation rituelle du Vovinam Viet Vo Dao à Can Tho.

Thống kê

Số lượt truy cập 1.669.619
Tổng số Thành viên 91
Số người đang xem 55
TIẾP BƯỚC SÁNG TỔ - VOVINAM TRÀ VINH PROVINCE SUR LES TRACES DU MAITRE FONDATEUR.

Đăng ngày: 29/01/2021 09:43
TIẾP BƯỚC SÁNG TỔ - VOVINAM TRÀ VINH PROVINCE SUR LES TRACES DU MAITRE FONDATEUR.
    "Một cá nhân chẳng là gì cả, dù giỏi đến đâu cũng chỉ làm được một phần công việc, cái chính là phải biết sử dụng năng lực của những tài năng chung quanh, cho dù trong số đó không có ai phi thường nhưng nếu cùng chung sức chung lòng theo đuổi một mục đích thì sẽ thành công..."-"Nếu phô trương mà không làm thì không được việc, nhưng nếu làm mà không có phô trương để gây thanh thế thì không có thế mà làm"-"Phải sống hòa đồng với mọi người, sẵn sàng tiếp thu ý kiến của người khác, vì người dở nhất cũng có điểm hay, người hay nhất vẫn có điểm sai, trăm điều ghi cũng có một điều sót..." - "Vovinam luôn trung thành với mục tiêu của mình là phục vụ xã hội, đào tạo những con người tốt về cả thể xác lẫn tâm hồn. Khi con người đã có ý thức luôn tự hoàn thiện tất yếu sẽ tránh được những thói hư tật xấu, những sa ngã trong cuộc sống. Xã hội có nhiều con người tốt cũng sẽ tốt, cũng như khi có nhiều điểm sáng thì bóng tối sẽ tự tiêu tan. Bước vào thế kỷ 21, với mong muốn góp phần xây dựng một nền võ đạo chung cho nhân loại, Vovinam sẽ tiến từ Việt Võ Đạo tới Nhân Võ Đạo. Đây là một lý tưởng hoàn toàn mang tinh thần phục vụ, cống hiến cho nhân loại, một nhân tố hòa hợp, gắn bó bằng tâm thức yêu thương, hào hiệp chứ không phải sự chinh phục, áp đặt, đồng hóa. Chân giá trị của "Võ đạo" là tính chất nhân bản : do con người, vì con người, phát triển và phục vụ con người...Vovinam như một biển lớn thu nạp được tất cả mọi mạch nguồn từ các nơi đổ về, bất kể phẩm chất và số lượng của mạch nguồn đó ra sao, sau đó chuyển hóa thành nước biển trong sạch. Trích "Hồi ký Chưởng Môn Lê Sáng".


VOVINAM VIỆT VÕ ĐẠO

TRÀ VINH

I. Khái quát về tỉnh Trà Vinh

Năm 1876, Thống đốc Nam Kỳ ra nghị định phân chia toàn bộ Nam Kỳ thành 4 khu vực hành chính lớn. Trên cơ sở phân chia đó, khu vực hành chính lớn Vĩnh Long gồm 4 tiểu khu: Vĩnh Long, Trà Vinh, Bến Tre, Sa Đéc. Tiểu khu Trà Vinh là tiền thân của tỉnh Trà Vinh sau này.

Ngày 20-12-1899, Toàn quyền Đông Dương Doumer ký nghị định đổi tên gọi tiểu khu thành tỉnh. Từ đây, Nam Kỳ lục tỉnh cũ được phân chia lại thành 10 tỉnh mới, tỉnh Vĩnh Long cũ được tách ra thành 3 tỉnh mới: Vĩnh Long, Bến Tre và Trà Vinh. Đầu năm 1957, Trà Vinh đổi tên thành tỉnh Vĩnh Bình. 

Tháng 2 năm 1976, Chính phủ Cách mạng lâm thời Cộng hòa miền Nam Việt Nam quyết định hợp nhất tỉnh Trà Vinh và tỉnh Vĩnh Long để thành lập một tỉnh mới có tên là tỉnh Cửu Long, tỉnh lỵ đặt tại thị xã Vĩnh Long.


Ngày 26-12-1991, kỳ họp thứ 10 Quốc hội khóa VIII nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam ban hành nghị quyết giải thể tỉnh Cửu Long để tái lập tỉnh Vĩnh Long và tỉnh Trà Vinh như cũ.

Hiện nay, tỉnh Trà Vinh có 9 đơn vị hành chính cấp huyện, gồm thành phố Trà Vinh, thị xã Duyên Hải và các huyện: Càng Long, Cầu Kè, Cầu Ngang, Châu Thành, Duyên Hải, Tiểu Cần, Trà Cú. Diện tích 2.358,2 km², dân số đạt 1.009.168 người (tính đến ngày 1 tháng 4 năm 2019). Trên địa bàn Trà Vinh có 3 dân tộc, đó là người Kinh (69%) và người Khmer (29%) và người Hoa chiếm phần còn lại…(1)

Chùa nổi tiếng ở Trà Vinh: Vàm Rây - Chùa Hang Kompông Chrây - Chùa Âng.

Riêng về lãnh vực văn hóa - du lịch, Trà Vinh có hơn 140 ngôi chùa Khmer, hàng năm cứ vào dịp 14 - 15 tháng 10 âm lịch thì tại Trà Vinh lại tưng bừng với lễ hội Cúng Trăng mà đồng bào Khmer còn gọi là Lễ hội Ok-Om-Bok. Đây là một trong những lễ hội quan trọng nhất, là dịp để người dân đồng bào Khmer nơi đây có thể cùng vui chơi giải trí  với nhiều loại hình hoạt động văn hoá, văn nghệ, thể dục thể thao truyền thống mang bản sắc văn hoá cộng đồng điển hình như đua ghe Ngo dọc theo tuyến sông Long Bình thành phố Trà Vinh… (2)

II. Phong trào Vovinam ở Vĩnh Bình trước năm 1975

Theo phân công của Cục Huấn luyện miền Tây, vào tháng 8-1973, huấn luyện viên Nguyễn Hữu Tài và phụ tá là Bành Quốc Thanh đến mở lớp thị xã Phú Vinh (tỉnh Vĩnh Bình). Hơn 1 tháng sau, huấn luyện viên Nguyễn Hữu Tài rời Vĩnh Bình để tăng cường cho tỉnh Chương Thiện. Phong trào nơi đây do huấn luyện viên Bành Quốc Thanh phụ trách đến tháng 4-1975. Tại thị xã Phú Vinh, Ban huấn luyện đã mở được 3 điểm tập dành cho nhiều đối tượng tại Ty Thanh niên, và lớp đại trà tại sân vận động Phú Vinh. Theo 2 huấn luyện viên Nguyễn Minh Hoàng (Nguyễn Văn Buôn) và Lê Văn Bình (Lâm Văn Hơn) học ở võ đường Hoa Lư từ năm 1970, trong khoảng thời gian này, 2 ông có phụ tá huấn luyện cho một đơn vị bán quân sự… 

HLV Bành Quốc Thanh (áo sọc) từng dạy tại Vĩnh Bình từ năm 1973-1975 cùng đoàn Vovinam Cần Thơ viếng Tổ đường năm 1994.

III. Phong trào Vovinam Trà Vinh sau năm 1975

Sau năm 1975, các lớp Vovinam đều ngưng hoạt động. Khoảng giữa thập niên 1990, võ sư Đặng Ngọc Thọ mở lại lớp tập Vovinam tại Nhà Văn hóa thị xã Trà Vinh (lúc đó còn thuộc tỉnh Cửu Long) nhưng chỉ tồn tại trong một thời gian ngắn.

Ngày 13-6-1996, võ sư Chuẩn hồng đai Lâm Tấn Đấu mở lớp tại xã Phong Phú, huyện Cầu Kè, nhưng đến tháng 5-1998 thì ngưng hoạt động.

Năm 2000, huấn luyện viên Lê Quang Thoàn (học trò của võ sư Huỳnh Thành Công ở Vĩnh Long) khai giảng lớp tại Trường Trung học cơ sở Thái Bình (thị trấn Càng Long, huyện Càng Long). Sau đó, huấn luyện viên Phạm Thanh Việt (hiện mang Chuẩn hồng đai) tiếp tục huấn luyện tại điểm tập này từ năm 2006 cho đến nay, quy tụ khoảng 60 võ sinh. Huyện Càng Long còn có 2 điểm tập khác là: Trường Tiểu học Bình Phú A (khai giảng năm 2014, hiện có 50 võ sinh) và Trường Dân tộc nội trú Huyền Hội (khai giảng năm 2014, hiện có 30 võ sinh).

Lớp tập Vovinam tại Trường trung học cơ sở Thái Bình, huyện Càng Long.

Thi thăng cấp Sơ đẳng huyện Càng Long ngày 17-01-2021.

Trong những năm gần đây, phong trào Vovinam trong tỉnh Trà Vinh đang dần được mở rộng với một số lớp tập khác như:  

- Huyện Duyên Hải: huấn luyện viên Hoàng đai III cấp Trần Quốc Kiệt phụ trách, hiện có 3 điểm tập: Trường Trung học cơ sở Long Khánh (khai giảng năm 2014, hiện có 50 võ sinh), Trường Trung học cơ sở thị trấn Long Thành (khai giảng năm 2015, hiện có 100 võ sinh), Trường Trung học cơ sở  Đông Hải (khai giảng năm 2017, hiện có 30 võ sinh).

- Trung tâm Văn hóa, Thông tin và Thể thao thị xã Duyên Hải: huấn luyện viên Trần Quốc Kiệt khai giảng lớp từ năm 2016, hiện có 30 võ sinh.

Thi Sơ đẳng tại CLB Vovinam huyện Duyên Hải, Trà Vinh ngày 29-11-2020.

Biểu diễn khai mạc Đại hội TDTT huyện Duyên Hải 2017.

- Huyện Cầu Ngang do võ sư Chuẩn hồng đai Nguyễn Đình Tân phụ trách với 2 điểm tập trên địa bàn: Trường Tiểu học xã Vĩnh Kim (khai giảng vào năm 2019, hiện có 40 võ sinh) và Trường Trung học cơ sở thị trấn Cầu Ngang (chuyển từ điểm tập của Trung tâm Văn hóa, Thông tin và Thể thao thị trấn Cầu Ngang qua, khai giảng vào năm 2017, hiện có 20 võ sinh). Bên cạnh đó, huấn luyện viên Hoàng đai II cấp Trương Xuân Thịnh mở lớp tại Trường Dân tộc nội trú huyện Cầu Ngang từ năm 2018, hiện có 40 võ sinh và Nhà văn hóa thị trấn Mỹ Long Bắc khai giảng năm 2019, hiện thu hút được 43 võ sinh.

Khóa thi Sơ đẳng tại CLB Vovinam huyện Cầu Ngang, tỉnh Trà Vinh.

- Thành phố Trà Vinh: huấn luyện viên Hoàng đai II cấp Nguyễn Trường Giang khai giảng lớp tại Trường Đại học Trà Vinh vào năm 2019 và hiện có 20 võ sinh đang tập luyện.

Vovinam Trà Vinh tập huấn chuyên môn tại Cần Thơ năm 2016.

Vovinam Trà Vinh thi thăng cấp Trung đẳng tại Cần Thơ năm 2017.

- Huyện Cầu Kè: võ sư Chuẩn hồng đai Lâm Tấn Đấu  mở lớp từ đầu năm 2019 với 60 võ sinh tại xã Phong Phú và điểm tập này được xây dựng thành võ đường tư nhân, khai giảng vào ngày 20-10-2019. Trên địa bàn huyện Cầu Kè còn có lớp tập tại Trường Tiểu học Phong Thạnh A do huấn luyện viên Nguyễn Duy Tân phụ trách, khai giảng vào năm 2019, thu hút hơn 20 võ sinh. 

 

VS.Lâm Tấn Đấu phát biểu Khai mạc - Khánh thành Võ đường Phong Phú của mình.

Thầy Nguyễn Văn Sen đại diện Tổ Đường cắt băng khánh thành và dân hương lên Sáng tổ Nguyễn Lộc & Chưởng môn Lê Sáng.

Thầy Nguyễn Văn Sen & VS Lê Văn Hùng tặng quà.

VS.Farid - Vovinam Emerainville Paris & HLV.Christian - Roumoules Pháp & VS Diệp Thanh Long - Võ đường Lam Sơn tặng quà.

Khánh thành võ đường Vovinam tại xã Phong Phú, huyện Cầu Kè, tỉnh Trà Vinh, 20-10-2019.

http://vovinam.phutho.vn/TIN-TUC/2442291/105650/KHAI-TRUONG-VO-DUONG-VOVINAM-PHONG-PHU-TRA-VINH-INAUGURATION-DU-VO-DUONG-VOVINAM-PHONG-PHU-TRA-VINH-PROVINCE.html

***

Nhìn chung, với sự nhiệt tình và năng nổ của các võ sư, huấn luyện viên, hướng dẫn viên, tính cuối tháng tháng 12-2020 phong trào Vovinam trong toàn tỉnh Trà Vinh đã thu hút được gần 600 võ sinh, sinh hoạt tại 15 địa điểm (7/9 huyện, thị, thành phố). Các câu lạc bộ Vovinam đều tham gia biểu diễn trong các ngày hội thao, lễ hội lớn tại các huyện, thành phố, thị xã của tỉnh nhà. Mặt khác, các câu lạc bộ cũng liên kết với nhau để tổ chức các kỳ thi thăng cấp Sơ đẳng.

Võ sư Lê Huỳnh Đầy (Vũng Liêm, Vĩnh Long , bìa phải) giao lưu cùng lớp tập tại Trường THCS Long Khánh, huyện Duyên Hải, Trà Vinh.

Vovinam Vũng Liêm (Vĩnh Long), Duyên Hải (Trà Vinh), Kế Sách (Sóc Trăng), dự lễ tưởng niệm Chưởng môn Lê Sáng lần 9, tại Tổ đường.

Nhân kỷ niệm 50 năm khai phá và phát triển Vovinam Đồng bằng sông Cửu Long (1969-2019) tổ chức tại tỉnh An Giang ngày 15-12-2019, võ sư Lâm Tấn Đấu, võ sư Phạm Thanh Việt và huấn luyện viên Trần Quốc Kiệt đã được Liên đoàn Vovinam Việt Nam trao tặng Bằng khen. Tuy nhiên, do chưa thành lập hội/liên đoàn nên các hoạt động của Vovinam Trà Vinh vẫn còn rời rạc, chưa có định hướng chung cũng như tham gia các giải thi đấu…

HLV Trần Quốc Kiệt (người thứ 2) và võ sư Lâm Tấn Đấu (người thứ 7 từ trái) dự Lễ kỷ niệm 50 năm khai phá và phát triển Vovinam Đồng bằng sông Cửu Long (1969-2019).

Tháng 7 năm 2019, huấn luyện viên trưởng các câu lạc bộ đã họp và thống nhất đề xuất Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Trà Vinh cho phép thành lập Bộ môn, Hội, hoặc Ban vận động thành lập Liên đoàn để tạo điều kiện cho các môn sinh tham gia thi đấu các giải đồng thời có thể quảng bá phong trào tốt hơn bởi đây là vùng đất đầy tiềm năng./.

BAN HUẤN LUYỆN VOVINAM TRÀ VINH

Tháng  01/2021

(1) Nguồn: Wikipedia.org, bản tiếng Việt.

(2) Nguồn: Cổng thông tin điển tử tỉnh Trà Vinh.| Chia sẻ |
THẢO LUẬN  
Chưa có thảo luận nào
Ý KIẾN CỦA BẠN  
  Hãy đăng nhập để thảo luận
  Tin cùng loại cũ hơn
TIẾP BƯỚC SÁNG TỔ - VOVINAM HẬU GIANG PROVINCE SUR LES TRACES DU MAITRE FONDATEUR.
TIẾP BƯỚC SÁNG TỔ - VOVINAM DAKNONG PROVINCE SUR LES TRACES DU MAITRE FONDATEUR.
TIẾP BƯỚC SÁNG TỔ - VOVINAM SÓC TRĂNG PROVINCE SUR LES TRACES DU MAITRE FONDATEUR.
TIẾP BƯỚC SÁNG TỔ - VOVINAM QUẢNG NAM PROVINCE SUR LES TRACES DU MAITRE FONDATEUR.
TIẾP BƯỚC SÁNG TỔ - VOVINAM PHÚ YÊN PROVINCE SUR LES TRACES DU MAITRE FONDATEUR.
TIẾP BƯỚC SÁNG TỔ - VOVINAM ĐẠI HỌC TDTT TPHCM - VOVINAM UNIVERSITÉ DE LA GYMNASTIQUE & DES SPORTS DE HCM VILLE SUR LES TRACES DU MAITRE FONDATEUR.
KHÓA GIẢNG HUẤN TRUYỀN THỐNG MÔN PHÁI VOVINAM VIỆT VÕ ĐẠO - CẦN THƠ 5-12-2020 - SESSION D'ENSEIGNEMENT DE LA TRADITION DE L'ÉCOLE VOVINAM VIỆT VÕ ĐẠO.
TIẾP BƯỚC SÁNG TỔ - VOVINAM DAKLAK PROVINCE SUR LES TRACES DU MAITRE FONDATEUR.
KÝ ỨC VOVINAM BUÔN MA THUỘT - SOUVENIRS AVEC VOVINAM DE BUÔN MA THUỘT.
KÝ ỨC VOVINAM BUÔN MA THUỘT II-III - SOUVENIRS AVEC VOVINAM DE BUÔN MA THUỘT II-III.

VOVINAM - VIỆT VÕ ĐẠO

Câu Lạc Bộ Nhà Tập Luyện TDTT Phú Thọ

Địa chỉ : 219 Lý Thường Kiệt, P.15, Q.11, TP.HCM

 Tel : 0913.833.760 -Không biết ngượng- Email BBT : vvnphutho@gmail.com

Website: www.vovinam.divivu.com Hoặc: http://vovinam.phutho.vn