Hôm nay, ngày 20/05/2022
VĂN ÔN - VÕ LUYỆN - TÔN SƯ TRỌNG ĐẠO - BÀN TAY THÉP VỚI TRÁI TIM TỪ ÁI

GIỚI THIỆU

LIÊN KẾT WEBSITE

Tin mới đăng

SEA GAMES 31: VOVINAM TRƯỚC GIỜ NHẬP CUỘC - VOVINAM AVANT D'ENTRER À LA COMPÉTITION.SEA GAMES 31: VOVINAM TRƯỚC GIỜ NHẬP CUỘC - VOVINAM AVANT D'ENTRER À LA COMPÉTITION.
Tưởng niệm Sáng Tổ Nguyễn Lộc lần thứ 62 (04/04/1960 -04/04/2022 ÂL) - La 62ème Commémoration du Décès du Fondateur Nguyễn Lộc (04/04/1960 - 04/04/2022 Lunnaire).Tưởng niệm Sáng Tổ Nguyễn Lộc lần thứ 62 (04/04/1960 -04/04/2022 ÂL) - La 62ème Commémoration du Décès du Fondateur Nguyễn Lộc (04/04/1960 - 04/04/2022 Lunnaire).
Trong giờ học Vovinam FPT Greenwich TPHCM - Vovinam FPT University of Greenwich HCM in a lesson 20/4/2022.Trong giờ học Vovinam FPT Greenwich TPHCM - Vovinam FPT University of Greenwich HCM in a lesson 20/4/2022.
FPT GREENWICH HCM THI HỌC KỲ SPRING PART 2 - 2022 - EXAMEN DE LA 2ème PÉRIODE DE PRINTEMPS EN 2022.FPT GREENWICH HCM THI HỌC KỲ SPRING PART 2 - 2022 - EXAMEN DE LA 2ème PÉRIODE DE PRINTEMPS EN 2022.
VOVINAM VIỆT VÕ ĐẠO HƯỚNG ĐẾN LỄ TƯỞNG NIỆM  SÁNG TỔ NGUYỄN LỘC LẦN THỨ 62 - Vers la 62ème Commémoration du Décès du Fondateur Nguyễn Lộc. VOVINAM VIỆT VÕ ĐẠO HƯỚNG ĐẾN LỄ TƯỞNG NIỆM SÁNG TỔ NGUYỄN LỘC LẦN THỨ 62 - Vers la 62ème Commémoration du Décès du Fondateur Nguyễn Lộc.
FPT GREENWICH HCM THI HỌC KỲ SPRING PART 1 - 2022 - EXAMEN DE LA 1ème PÉRIODE DE PRINTEMPS EN 2022.FPT GREENWICH HCM THI HỌC KỲ SPRING PART 1 - 2022 - EXAMEN DE LA 1ème PÉRIODE DE PRINTEMPS EN 2022.
PHÂN ƯU CÙNG GIA ĐÌNH THÂN MẪU VS.TRINH THẾ HÙNG - SINCÈRES CONDOLÉENCES AVEC LA FAMILLE DE LA MÈRE DE MAITRE TRỊNH THẾ HÙNG.PHÂN ƯU CÙNG GIA ĐÌNH THÂN MẪU VS.TRINH THẾ HÙNG - SINCÈRES CONDOLÉENCES AVEC LA FAMILLE DE LA MÈRE DE MAITRE TRỊNH THẾ HÙNG.
VOVINAM FPT GREENWICH HCM KẾT THÚC KHÓA HỌC ONLINE - HỌC KỲ FALL PART 2 - 2021 (VOVINAM FPT GREENWICH HCM TERMINÉ LES COURS EN LIGNE TRISMETRE D'AUTOMNE, PART 2 - 2021).VOVINAM FPT GREENWICH HCM KẾT THÚC KHÓA HỌC ONLINE - HỌC KỲ FALL PART 2 - 2021 (VOVINAM FPT GREENWICH HCM TERMINÉ LES COURS EN LIGNE TRISMETRE D'AUTOMNE, PART 2 - 2021).
ĐÔI NÉT VỀ VÕ SƯ MAI VĂN HIỆP - À PROPOS DE MAITRE MAI VĂN HIỆP.ĐÔI NÉT VỀ VÕ SƯ MAI VĂN HIỆP - À PROPOS DE MAITRE MAI VĂN HIỆP.
THÀNH KÍNH PHÂN ƯU CÙNG GIA ĐÌNH VS.MAI VĂN HIỆP - SINCÈRES CONDOLÉENCES AVEC LA FAMILLE DE MAITRE MAI VĂN HIỆP.THÀNH KÍNH PHÂN ƯU CÙNG GIA ĐÌNH VS.MAI VĂN HIỆP - SINCÈRES CONDOLÉENCES AVEC LA FAMILLE DE MAITRE MAI VĂN HIỆP.
TRI ÂN 20-11 "THẦY TÔI & NGHIỆP VÕ" - A la gratitude de la Journée des Enseignants VN du 20 Novembre "Notre Maître & Sa carrière d'arts martiaux".TRI ÂN 20-11 "THẦY TÔI & NGHIỆP VÕ" - A la gratitude de la Journée des Enseignants VN du 20 Novembre "Notre Maître & Sa carrière d'arts martiaux".
VOVINAM FPT GREENWICH HCM KẾT THÚC KHÓA HỌC ONLINE - HỌC KỲ FALL PART 1 - 2021 ( (VOVINAM FPT GREENWICH HCM TERMINÉ LES COURS EN LIGNE TRISMETRE D'AUTOMNE, PART 1 - 2021).VOVINAM FPT GREENWICH HCM KẾT THÚC KHÓA HỌC ONLINE - HỌC KỲ FALL PART 1 - 2021 ( (VOVINAM FPT GREENWICH HCM TERMINÉ LES COURS EN LIGNE TRISMETRE D'AUTOMNE, PART 1 - 2021).
''CHÚC MỪNG SINH NHẬT LẦN THỨ 70 CỦA THẦY SEN - HAPPY 70th BIRTHDAY OF MASTER SEN - JOYEUX 70ème ANNIVERSAIRE DE MAITRE SEN !!!''.''CHÚC MỪNG SINH NHẬT LẦN THỨ 70 CỦA THẦY SEN - HAPPY 70th BIRTHDAY OF MASTER SEN - JOYEUX 70ème ANNIVERSAIRE DE MAITRE SEN !!!''.
SÁCH MỚI: TIẾP BƯỚC SÁNG TỔ (Tập 2) - THE NEW EDITION: IN THE FOOTSTEPS OF THE FOUNDING MASTER (Volume 2) - NOUVELLE ÉDITION: SUR LES TRACES DU MAITRE FONDATEUR (Volume 2).SÁCH MỚI: TIẾP BƯỚC SÁNG TỔ (Tập 2) - THE NEW EDITION: IN THE FOOTSTEPS OF THE FOUNDING MASTER (Volume 2) - NOUVELLE ÉDITION: SUR LES TRACES DU MAITRE FONDATEUR (Volume 2).
Kỷ niệm 11 năm ngày mất Chưởng môn Lê Sáng - A la 11ème Commémoration de la mort du Maitre Patriarche Lê Sáng.Kỷ niệm 11 năm ngày mất Chưởng môn Lê Sáng - A la 11ème Commémoration de la mort du Maitre Patriarche Lê Sáng.
 VOVINAM FPT GREENWICH HCM KẾT THÚC KHÓA HỌC ONLINE HỌC KỲ SUMMER PART 2 - 2021 (VOVINAM FPT GREENWICH HCM TERMINÉ LES COURS EN LIGNE TRISMETRE D'ÉTÉ, PART 2 - 2021). VOVINAM FPT GREENWICH HCM KẾT THÚC KHÓA HỌC ONLINE HỌC KỲ SUMMER PART 2 - 2021 (VOVINAM FPT GREENWICH HCM TERMINÉ LES COURS EN LIGNE TRISMETRE D'ÉTÉ, PART 2 - 2021).
VOV5 Mondial: Vovinam - Une grande fierté des Vietnamiens - Niềm tự hào lớn lao Việt Nam.VOV5 Mondial: Vovinam - Une grande fierté des Vietnamiens - Niềm tự hào lớn lao Việt Nam.
TIẾP BƯỚC SÁNG TỔ - VOVINAM VĨNH PHÚC PROVINCE SUR LES TRACES DU MAITRE FONDATEUR.TIẾP BƯỚC SÁNG TỔ - VOVINAM VĨNH PHÚC PROVINCE SUR LES TRACES DU MAITRE FONDATEUR.
Lễ di quan - Mở cửa mả - Thư cảm ơn của Gia Đình Ông Lê Trung - Cérémonie à l'enterement ainsi de l'Ouverture de la porte de tombe par esprit & Lettre de remerciement.Lễ di quan - Mở cửa mả - Thư cảm ơn của Gia Đình Ông Lê Trung - Cérémonie à l'enterement ainsi de l'Ouverture de la porte de tombe par esprit & Lettre de remerciement.
CÁO PHÓ: THÂN PHỤ VS LÊ VĂN HÙNG QUA ĐỜI 21-7-2021 - ANNONCE DU DÉCÈS: LE PAPA DE LÊ VĂN HÙNG EST DÉCÉDÉ 21-7-2021.CÁO PHÓ: THÂN PHỤ VS LÊ VĂN HÙNG QUA ĐỜI 21-7-2021 - ANNONCE DU DÉCÈS: LE PAPA DE LÊ VĂN HÙNG EST DÉCÉDÉ 21-7-2021.
VOVINAM FPT GREENWICH HCM KẾT THÚC KHÓA HỌC ONLINE HỌC KỲ SUMMER PART 1 - 2021 (VOVINAM FPT GREENWICH HCM TERMINE LES COURS EN LIGNE TRISMETRE D'ÉTÉ, PART 1 - 2021).VOVINAM FPT GREENWICH HCM KẾT THÚC KHÓA HỌC ONLINE HỌC KỲ SUMMER PART 1 - 2021 (VOVINAM FPT GREENWICH HCM TERMINE LES COURS EN LIGNE TRISMETRE D'ÉTÉ, PART 1 - 2021).
ĐẠI HỘI VOVINAM - VIỆT VÕ ĐẠO VĨNH PHÚC, KHOÁ III, NHIỆM KỲ 2020 – 2025 (CONGRÈS  ASSOCIATION VOVINAM - VIỆT VÕ ĐẠO VĨNH PHÚC PROVINCE, SESSION III, PÉRIODE 2020 - 2025).ĐẠI HỘI VOVINAM - VIỆT VÕ ĐẠO VĨNH PHÚC, KHOÁ III, NHIỆM KỲ 2020 – 2025 (CONGRÈS ASSOCIATION VOVINAM - VIỆT VÕ ĐẠO VĨNH PHÚC PROVINCE, SESSION III, PÉRIODE 2020 - 2025).
Nguyễn Lộc - Người Startup tài ba. Kỷ niệm 61 năm ngày mất của Người (Nguyễn Lộc, un talentueux créateur - A l'occassion de 61 ans de sa mort (04/04/1960 - 04/04/2021 Lunnaire).Nguyễn Lộc - Người Startup tài ba. Kỷ niệm 61 năm ngày mất của Người (Nguyễn Lộc, un talentueux créateur - A l'occassion de 61 ans de sa mort (04/04/1960 - 04/04/2021 Lunnaire).
Tưởng niệm Sáng Tổ Nguyễn Lộc lần thứ 61 (04/04/1960 -04/04/2021 ÂL) - La 61ème Commémoration du Décès du Fondateur Nguyễn Lộc (04/04/1960 - 04/04/2021 Lunnaire).Tưởng niệm Sáng Tổ Nguyễn Lộc lần thứ 61 (04/04/1960 -04/04/2021 ÂL) - La 61ème Commémoration du Décès du Fondateur Nguyễn Lộc (04/04/1960 - 04/04/2021 Lunnaire).
TIỂU SỬ VÕ SƯ NGUYỄN LỘC - SÁNG TỔ MÔN PHÁI VOVINAM VIỆT VÕ ĐẠO (1912-1960): Biographie du Maitre Nguyễn Lộc - Fondateur de l'École Vovinam Việt Võ Đạo (1912-1960).TIỂU SỬ VÕ SƯ NGUYỄN LỘC - SÁNG TỔ MÔN PHÁI VOVINAM VIỆT VÕ ĐẠO (1912-1960): Biographie du Maitre Nguyễn Lộc - Fondateur de l'École Vovinam Việt Võ Đạo (1912-1960).
FPT GREENWICH HCM THI HỌC KỲ SPRING PART 2 - 2021 - EXAMEN DE LA 2ème PÉRIODE DE PRINTEMPS EN 2021.FPT GREENWICH HCM THI HỌC KỲ SPRING PART 2 - 2021 - EXAMEN DE LA 2ème PÉRIODE DE PRINTEMPS EN 2021.
TIẾP BƯỚC SÁNG TỔ - VOVINAM BẠC LIÊU PROVINCE SUR LES TRACES DU MAITRE FONDATEUR.TIẾP BƯỚC SÁNG TỔ - VOVINAM BẠC LIÊU PROVINCE SUR LES TRACES DU MAITRE FONDATEUR.
TIẾP BƯỚC SÁNG TỔ - VOVINAM DISTRICT 9, THỦ ĐỨC VILLE SUR LES TRACES DU MAITRE FONDATEUR.TIẾP BƯỚC SÁNG TỔ - VOVINAM DISTRICT 9, THỦ ĐỨC VILLE SUR LES TRACES DU MAITRE FONDATEUR.
CÁC CLB VOVINAM TP.HCM THI SƠ ĐẲNG KHÓA XV - 2021 - LES CLUBS VOVINAM DE HCM VILLE À L'EXAMEN - SESSION XV EN 2021.CÁC CLB VOVINAM TP.HCM THI SƠ ĐẲNG KHÓA XV - 2021 - LES CLUBS VOVINAM DE HCM VILLE À L'EXAMEN - SESSION XV EN 2021.
KỶ NIỆM 7 NĂM THÀNH LẬP & PHÁT TRIỂN VOVINAM ĐẠI HỌC MỞ TPHCM - 7ème ANNÉE DE FONDATION & DÉVELOPPEMENT DE VOVINAM DE L'UNNIVERSITÉ DE L'OUVERTURE DE HCM VILLE.KỶ NIỆM 7 NĂM THÀNH LẬP & PHÁT TRIỂN VOVINAM ĐẠI HỌC MỞ TPHCM - 7ème ANNÉE DE FONDATION & DÉVELOPPEMENT DE VOVINAM DE L'UNNIVERSITÉ DE L'OUVERTURE DE HCM VILLE.

Thống kê

Số lượt truy cập 1.388.821
Tổng số Thành viên 90
Số người đang xem 32
TIẾP BƯỚC SÁNG TỔ - VOVINAM TRÀ VINH PROVINCE SUR LES TRACES DU MAITRE FONDATEUR.

Đăng ngày: 29/01/2021 09:43
TIẾP BƯỚC SÁNG TỔ - VOVINAM TRÀ VINH PROVINCE SUR LES TRACES DU MAITRE FONDATEUR.
    "Một cá nhân chẳng là gì cả, dù giỏi đến đâu cũng chỉ làm được một phần công việc, cái chính là phải biết sử dụng năng lực của những tài năng chung quanh, cho dù trong số đó không có ai phi thường nhưng nếu cùng chung sức chung lòng theo đuổi một mục đích thì sẽ thành công..."-"Nếu phô trương mà không làm thì không được việc, nhưng nếu làm mà không có phô trương để gây thanh thế thì không có thế mà làm"-"Phải sống hòa đồng với mọi người, sẵn sàng tiếp thu ý kiến của người khác, vì người dở nhất cũng có điểm hay, người hay nhất vẫn có điểm sai, trăm điều ghi cũng có một điều sót..." - "Vovinam luôn trung thành với mục tiêu của mình là phục vụ xã hội, đào tạo những con người tốt về cả thể xác lẫn tâm hồn. Khi con người đã có ý thức luôn tự hoàn thiện tất yếu sẽ tránh được những thói hư tật xấu, những sa ngã trong cuộc sống. Xã hội có nhiều con người tốt cũng sẽ tốt, cũng như khi có nhiều điểm sáng thì bóng tối sẽ tự tiêu tan. Bước vào thế kỷ 21, với mong muốn góp phần xây dựng một nền võ đạo chung cho nhân loại, Vovinam sẽ tiến từ Việt Võ Đạo tới Nhân Võ Đạo. Đây là một lý tưởng hoàn toàn mang tinh thần phục vụ, cống hiến cho nhân loại, một nhân tố hòa hợp, gắn bó bằng tâm thức yêu thương, hào hiệp chứ không phải sự chinh phục, áp đặt, đồng hóa. Chân giá trị của "Võ đạo" là tính chất nhân bản : do con người, vì con người, phát triển và phục vụ con người...Vovinam như một biển lớn thu nạp được tất cả mọi mạch nguồn từ các nơi đổ về, bất kể phẩm chất và số lượng của mạch nguồn đó ra sao, sau đó chuyển hóa thành nước biển trong sạch. Trích "Hồi ký Chưởng Môn Lê Sáng".


VOVINAM VIỆT VÕ ĐẠO

TRÀ VINH

I. Khái quát về tỉnh Trà Vinh

Năm 1876, Thống đốc Nam Kỳ ra nghị định phân chia toàn bộ Nam Kỳ thành 4 khu vực hành chính lớn. Trên cơ sở phân chia đó, khu vực hành chính lớn Vĩnh Long gồm 4 tiểu khu: Vĩnh Long, Trà Vinh, Bến Tre, Sa Đéc. Tiểu khu Trà Vinh là tiền thân của tỉnh Trà Vinh sau này.

Ngày 20-12-1899, Toàn quyền Đông Dương Doumer ký nghị định đổi tên gọi tiểu khu thành tỉnh. Từ đây, Nam Kỳ lục tỉnh cũ được phân chia lại thành 10 tỉnh mới, tỉnh Vĩnh Long cũ được tách ra thành 3 tỉnh mới: Vĩnh Long, Bến Tre và Trà Vinh. Đầu năm 1957, Trà Vinh đổi tên thành tỉnh Vĩnh Bình. 

Tháng 2 năm 1976, Chính phủ Cách mạng lâm thời Cộng hòa miền Nam Việt Nam quyết định hợp nhất tỉnh Trà Vinh và tỉnh Vĩnh Long để thành lập một tỉnh mới có tên là tỉnh Cửu Long, tỉnh lỵ đặt tại thị xã Vĩnh Long.


Ngày 26-12-1991, kỳ họp thứ 10 Quốc hội khóa VIII nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam ban hành nghị quyết giải thể tỉnh Cửu Long để tái lập tỉnh Vĩnh Long và tỉnh Trà Vinh như cũ.

Hiện nay, tỉnh Trà Vinh có 9 đơn vị hành chính cấp huyện, gồm thành phố Trà Vinh, thị xã Duyên Hải và các huyện: Càng Long, Cầu Kè, Cầu Ngang, Châu Thành, Duyên Hải, Tiểu Cần, Trà Cú. Diện tích 2.358,2 km², dân số đạt 1.009.168 người (tính đến ngày 1 tháng 4 năm 2019). Trên địa bàn Trà Vinh có 3 dân tộc, đó là người Kinh (69%) và người Khmer (29%) và người Hoa chiếm phần còn lại…(1)

Chùa nổi tiếng ở Trà Vinh: Vàm Rây - Chùa Hang Kompông Chrây - Chùa Âng.

Riêng về lãnh vực văn hóa - du lịch, Trà Vinh có hơn 140 ngôi chùa Khmer, hàng năm cứ vào dịp 14 - 15 tháng 10 âm lịch thì tại Trà Vinh lại tưng bừng với lễ hội Cúng Trăng mà đồng bào Khmer còn gọi là Lễ hội Ok-Om-Bok. Đây là một trong những lễ hội quan trọng nhất, là dịp để người dân đồng bào Khmer nơi đây có thể cùng vui chơi giải trí  với nhiều loại hình hoạt động văn hoá, văn nghệ, thể dục thể thao truyền thống mang bản sắc văn hoá cộng đồng điển hình như đua ghe Ngo dọc theo tuyến sông Long Bình thành phố Trà Vinh… (2)

II. Phong trào Vovinam ở Vĩnh Bình trước năm 1975

Theo phân công của Cục Huấn luyện miền Tây, vào tháng 8-1973, huấn luyện viên Nguyễn Hữu Tài và phụ tá là Bành Quốc Thanh đến mở lớp thị xã Phú Vinh (tỉnh Vĩnh Bình). Hơn 1 tháng sau, huấn luyện viên Nguyễn Hữu Tài rời Vĩnh Bình để tăng cường cho tỉnh Chương Thiện. Phong trào nơi đây do huấn luyện viên Bành Quốc Thanh phụ trách đến tháng 4-1975. Tại thị xã Phú Vinh, Ban huấn luyện đã mở được 3 điểm tập dành cho nhiều đối tượng tại Ty Thanh niên, và lớp đại trà tại sân vận động Phú Vinh. Theo 2 huấn luyện viên Nguyễn Minh Hoàng (Nguyễn Văn Buôn) và Lê Văn Bình (Lâm Văn Hơn) học ở võ đường Hoa Lư từ năm 1970, trong khoảng thời gian này, 2 ông có phụ tá huấn luyện cho một đơn vị bán quân sự… 

HLV Bành Quốc Thanh (áo sọc) từng dạy tại Vĩnh Bình từ năm 1973-1975 cùng đoàn Vovinam Cần Thơ viếng Tổ đường năm 1994.

III. Phong trào Vovinam Trà Vinh sau năm 1975

Sau năm 1975, các lớp Vovinam đều ngưng hoạt động. Khoảng giữa thập niên 1990, võ sư Đặng Ngọc Thọ mở lại lớp tập Vovinam tại Nhà Văn hóa thị xã Trà Vinh (lúc đó còn thuộc tỉnh Cửu Long) nhưng chỉ tồn tại trong một thời gian ngắn.

Ngày 13-6-1996, võ sư Chuẩn hồng đai Lâm Tấn Đấu mở lớp tại xã Phong Phú, huyện Cầu Kè, nhưng đến tháng 5-1998 thì ngưng hoạt động.

Năm 2000, huấn luyện viên Lê Quang Thoàn (học trò của võ sư Huỳnh Thành Công ở Vĩnh Long) khai giảng lớp tại Trường Trung học cơ sở Thái Bình (thị trấn Càng Long, huyện Càng Long). Sau đó, huấn luyện viên Phạm Thanh Việt (hiện mang Chuẩn hồng đai) tiếp tục huấn luyện tại điểm tập này từ năm 2006 cho đến nay, quy tụ khoảng 60 võ sinh. Huyện Càng Long còn có 2 điểm tập khác là: Trường Tiểu học Bình Phú A (khai giảng năm 2014, hiện có 50 võ sinh) và Trường Dân tộc nội trú Huyền Hội (khai giảng năm 2014, hiện có 30 võ sinh).

Lớp tập Vovinam tại Trường trung học cơ sở Thái Bình, huyện Càng Long.

Thi thăng cấp Sơ đẳng huyện Càng Long ngày 17-01-2021.

Trong những năm gần đây, phong trào Vovinam trong tỉnh Trà Vinh đang dần được mở rộng với một số lớp tập khác như:  

- Huyện Duyên Hải: huấn luyện viên Hoàng đai III cấp Trần Quốc Kiệt phụ trách, hiện có 3 điểm tập: Trường Trung học cơ sở Long Khánh (khai giảng năm 2014, hiện có 50 võ sinh), Trường Trung học cơ sở thị trấn Long Thành (khai giảng năm 2015, hiện có 100 võ sinh), Trường Trung học cơ sở  Đông Hải (khai giảng năm 2017, hiện có 30 võ sinh).

- Trung tâm Văn hóa, Thông tin và Thể thao thị xã Duyên Hải: huấn luyện viên Trần Quốc Kiệt khai giảng lớp từ năm 2016, hiện có 30 võ sinh.

Thi Sơ đẳng tại CLB Vovinam huyện Duyên Hải, Trà Vinh ngày 29-11-2020.

Biểu diễn khai mạc Đại hội TDTT huyện Duyên Hải 2017.

- Huyện Cầu Ngang do võ sư Chuẩn hồng đai Nguyễn Đình Tân phụ trách với 2 điểm tập trên địa bàn: Trường Tiểu học xã Vĩnh Kim (khai giảng vào năm 2019, hiện có 40 võ sinh) và Trường Trung học cơ sở thị trấn Cầu Ngang (chuyển từ điểm tập của Trung tâm Văn hóa, Thông tin và Thể thao thị trấn Cầu Ngang qua, khai giảng vào năm 2017, hiện có 20 võ sinh). Bên cạnh đó, huấn luyện viên Hoàng đai II cấp Trương Xuân Thịnh mở lớp tại Trường Dân tộc nội trú huyện Cầu Ngang từ năm 2018, hiện có 40 võ sinh và Nhà văn hóa thị trấn Mỹ Long Bắc khai giảng năm 2019, hiện thu hút được 43 võ sinh.

Khóa thi Sơ đẳng tại CLB Vovinam huyện Cầu Ngang, tỉnh Trà Vinh.

- Thành phố Trà Vinh: huấn luyện viên Hoàng đai II cấp Nguyễn Trường Giang khai giảng lớp tại Trường Đại học Trà Vinh vào năm 2019 và hiện có 20 võ sinh đang tập luyện.

Vovinam Trà Vinh tập huấn chuyên môn tại Cần Thơ năm 2016.

Vovinam Trà Vinh thi thăng cấp Trung đẳng tại Cần Thơ năm 2017.

- Huyện Cầu Kè: võ sư Chuẩn hồng đai Lâm Tấn Đấu  mở lớp từ đầu năm 2019 với 60 võ sinh tại xã Phong Phú và điểm tập này được xây dựng thành võ đường tư nhân, khai giảng vào ngày 20-10-2019. Trên địa bàn huyện Cầu Kè còn có lớp tập tại Trường Tiểu học Phong Thạnh A do huấn luyện viên Nguyễn Duy Tân phụ trách, khai giảng vào năm 2019, thu hút hơn 20 võ sinh. 

 

VS.Lâm Tấn Đấu phát biểu Khai mạc - Khánh thành Võ đường Phong Phú của mình.

Thầy Nguyễn Văn Sen đại diện Tổ Đường cắt băng khánh thành và dân hương lên Sáng tổ Nguyễn Lộc & Chưởng môn Lê Sáng.

Thầy Nguyễn Văn Sen & VS Lê Văn Hùng tặng quà.

VS.Farid - Vovinam Emerainville Paris & HLV.Christian - Roumoules Pháp & VS Diệp Thanh Long - Võ đường Lam Sơn tặng quà.

Khánh thành võ đường Vovinam tại xã Phong Phú, huyện Cầu Kè, tỉnh Trà Vinh, 20-10-2019.

http://vovinam.phutho.vn/TIN-TUC/2442291/105650/KHAI-TRUONG-VO-DUONG-VOVINAM-PHONG-PHU-TRA-VINH-INAUGURATION-DU-VO-DUONG-VOVINAM-PHONG-PHU-TRA-VINH-PROVINCE.html

***

Nhìn chung, với sự nhiệt tình và năng nổ của các võ sư, huấn luyện viên, hướng dẫn viên, tính cuối tháng tháng 12-2020 phong trào Vovinam trong toàn tỉnh Trà Vinh đã thu hút được gần 600 võ sinh, sinh hoạt tại 15 địa điểm (7/9 huyện, thị, thành phố). Các câu lạc bộ Vovinam đều tham gia biểu diễn trong các ngày hội thao, lễ hội lớn tại các huyện, thành phố, thị xã của tỉnh nhà. Mặt khác, các câu lạc bộ cũng liên kết với nhau để tổ chức các kỳ thi thăng cấp Sơ đẳng.

Võ sư Lê Huỳnh Đầy (Vũng Liêm, Vĩnh Long , bìa phải) giao lưu cùng lớp tập tại Trường THCS Long Khánh, huyện Duyên Hải, Trà Vinh.

Vovinam Vũng Liêm (Vĩnh Long), Duyên Hải (Trà Vinh), Kế Sách (Sóc Trăng), dự lễ tưởng niệm Chưởng môn Lê Sáng lần 9, tại Tổ đường.

Nhân kỷ niệm 50 năm khai phá và phát triển Vovinam Đồng bằng sông Cửu Long (1969-2019) tổ chức tại tỉnh An Giang ngày 15-12-2019, võ sư Lâm Tấn Đấu, võ sư Phạm Thanh Việt và huấn luyện viên Trần Quốc Kiệt đã được Liên đoàn Vovinam Việt Nam trao tặng Bằng khen. Tuy nhiên, do chưa thành lập hội/liên đoàn nên các hoạt động của Vovinam Trà Vinh vẫn còn rời rạc, chưa có định hướng chung cũng như tham gia các giải thi đấu…

HLV Trần Quốc Kiệt (người thứ 2) và võ sư Lâm Tấn Đấu (người thứ 7 từ trái) dự Lễ kỷ niệm 50 năm khai phá và phát triển Vovinam Đồng bằng sông Cửu Long (1969-2019).

Tháng 7 năm 2019, huấn luyện viên trưởng các câu lạc bộ đã họp và thống nhất đề xuất Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Trà Vinh cho phép thành lập Bộ môn, Hội, hoặc Ban vận động thành lập Liên đoàn để tạo điều kiện cho các môn sinh tham gia thi đấu các giải đồng thời có thể quảng bá phong trào tốt hơn bởi đây là vùng đất đầy tiềm năng./.

BAN HUẤN LUYỆN VOVINAM TRÀ VINH

Tháng  01/2021

(1) Nguồn: Wikipedia.org, bản tiếng Việt.

(2) Nguồn: Cổng thông tin điển tử tỉnh Trà Vinh.| Chia sẻ |
THẢO LUẬN  
Chưa có thảo luận nào
Ý KIẾN CỦA BẠN  
  Hãy đăng nhập để thảo luận
  Tin cùng loại cũ hơn
TIẾP BƯỚC SÁNG TỔ - VOVINAM HẬU GIANG PROVINCE SUR LES TRACES DU MAITRE FONDATEUR.
TIẾP BƯỚC SÁNG TỔ - VOVINAM DAKNONG PROVINCE SUR LES TRACES DU MAITRE FONDATEUR.
TIẾP BƯỚC SÁNG TỔ - VOVINAM SÓC TRĂNG PROVINCE SUR LES TRACES DU MAITRE FONDATEUR.
TIẾP BƯỚC SÁNG TỔ - VOVINAM QUẢNG NAM PROVINCE SUR LES TRACES DU MAITRE FONDATEUR.
TIẾP BƯỚC SÁNG TỔ - VOVINAM PHÚ YÊN PROVINCE SUR LES TRACES DU MAITRE FONDATEUR.
TIẾP BƯỚC SÁNG TỔ - VOVINAM ĐẠI HỌC TDTT TPHCM - VOVINAM UNIVERSITÉ DE LA GYMNASTIQUE & DES SPORTS DE HCM VILLE SUR LES TRACES DU MAITRE FONDATEUR.
KHÓA GIẢNG HUẤN TRUYỀN THỐNG MÔN PHÁI VOVINAM VIỆT VÕ ĐẠO - CẦN THƠ 5-12-2020 - SESSION D'ENSEIGNEMENT DE LA TRADITION DE L'ÉCOLE VOVINAM VIỆT VÕ ĐẠO.
TIẾP BƯỚC SÁNG TỔ - VOVINAM DAKLAK PROVINCE SUR LES TRACES DU MAITRE FONDATEUR.
KÝ ỨC VOVINAM BUÔN MA THUỘT - SOUVENIRS AVEC VOVINAM DE BUÔN MA THUỘT.
KÝ ỨC VOVINAM BUÔN MA THUỘT II-III - SOUVENIRS AVEC VOVINAM DE BUÔN MA THUỘT II-III.

VOVINAM - VIỆT VÕ ĐẠO

Câu Lạc Bộ Nhà Tập Luyện TDTT Phú Thọ

Địa chỉ : 219 Lý Thường Kiệt, P.15, Q.11, TP.HCM

 Tel : 0913.833.760 -Không biết ngượng- Email BBT : vvnphutho@gmail.com

Website: www.vovinam.divivu.com Hoặc: http://vovinam.phutho.vn