Hôm nay, ngày 14/07/2024
VĂN ÔN - VÕ LUYỆN - TÔN SƯ TRỌNG ĐẠO - BÀN TAY THÉP VỚI TRÁI TIM TỪ ÁI

GIỚI THIỆU

LIÊN KẾT WEBSITE

Tin mới đăng

Cáo phó & Phân ưu VS.Trịnh Thế Hùng (1951-2024) - Annonce du décès & Condoléances du Maitre Trịnh Thế Hùng (1951-2024).Cáo phó & Phân ưu VS.Trịnh Thế Hùng (1951-2024) - Annonce du décès & Condoléances du Maitre Trịnh Thế Hùng (1951-2024).
T/B: Lễ tưởng niệm Sáng tổ Nguyễn Lộc LT64 (1960-2024) - Lễ công bố tân Chánh Chưởng Quản - Lễ thăng đai các Tân Khoa Hồng Đai 2024 - Annonce: La 64 Commémoration du Maitre Fondateur Nguyen Loc.T/B: Lễ tưởng niệm Sáng tổ Nguyễn Lộc LT64 (1960-2024) - Lễ công bố tân Chánh Chưởng Quản - Lễ thăng đai các Tân Khoa Hồng Đai 2024 - Annonce: La 64 Commémoration du Maitre Fondateur Nguyen Loc.
THÔNG BÁO CỦA HĐVSCQ MÔN PHÁI - ANNONCE DU CONSEIL DES MAITRES DE L'ÉCOLE THÔNG BÁO CỦA HĐVSCQ MÔN PHÁI - ANNONCE DU CONSEIL DES MAITRES DE L'ÉCOLE
Võ sư Trần Văn Mỹ - tân Chánh Chưởng quản Hội đồng Võ sư Chưởng quản Môn phái Vovinam Việt Võ Đạo - Maitre Tran Van My voté le Chef du Conseil des Maitres.Võ sư Trần Văn Mỹ - tân Chánh Chưởng quản Hội đồng Võ sư Chưởng quản Môn phái Vovinam Việt Võ Đạo - Maitre Tran Van My voté le Chef du Conseil des Maitres.
Liên đoàn Vovinam Cần Thơ tưởng niệm cố võ sư Nguyễn Văn Nhàn - Fédération Vovinam Cần Thơ commémore le Maitre Nguyễn Văn Nhàn.  Liên đoàn Vovinam Cần Thơ tưởng niệm cố võ sư Nguyễn Văn Nhàn - Fédération Vovinam Cần Thơ commémore le Maitre Nguyễn Văn Nhàn.
TRỜI ĐẤT THẦY MẤT THẬT RỒI SAO THẦY - OH DIEU, MAITRE EST VRAIMENT PERDU, MAITRE TRUNG ĐẠO_NGUYỄN VĂN NHÀN !TRỜI ĐẤT THẦY MẤT THẬT RỒI SAO THẦY - OH DIEU, MAITRE EST VRAIMENT PERDU, MAITRE TRUNG ĐẠO_NGUYỄN VĂN NHÀN !
Cáo phó - Phân ưu - Tiểu sử thầy Trung Đạo - Nguyễn Văn Nhàn (13-7-1950 & 25-2-2024).- Annonce du décès - Condoléances - Biographie du Maitre Trung Đạo_Nguyễn Văn Nhàn (13-7-1950 & 25-2-2024).Cáo phó - Phân ưu - Tiểu sử thầy Trung Đạo - Nguyễn Văn Nhàn (13-7-1950 & 25-2-2024).- Annonce du décès - Condoléances - Biographie du Maitre Trung Đạo_Nguyễn Văn Nhàn (13-7-1950 & 25-2-2024).
Kỷ niệm 10 năm gắn bó với Vovinam FPT Greenwich Việt Nam (2013 - 2023) - Honorer mon 10ème Anniversaire attachant avec Vovinam FPT Greenwich VietNam (2013 - 2023).Kỷ niệm 10 năm gắn bó với Vovinam FPT Greenwich Việt Nam (2013 - 2023) - Honorer mon 10ème Anniversaire attachant avec Vovinam FPT Greenwich VietNam (2013 - 2023).
Tận tâm tận lực lan tỏa Vovinam - Dédié à la diffusion du Vovinam. Tận tâm tận lực lan tỏa Vovinam - Dédié à la diffusion du Vovinam.
KHAI MẠC GIẢI VÔ ĐỊCH VOVINAM THẾ GIỚI LẦN 7 - 2023 - OUVERTURE DU 7ème CHAMPIONNAT MONDIAL DU VOVINAM EN 2023.KHAI MẠC GIẢI VÔ ĐỊCH VOVINAM THẾ GIỚI LẦN 7 - 2023 - OUVERTURE DU 7ème CHAMPIONNAT MONDIAL DU VOVINAM EN 2023.
GIẢI VÔ ĐỊCH VOVINAM THẾ GIỚI LẦN VII NĂM 2023 - The 7th WVVF World Vovinam Championships 2023.GIẢI VÔ ĐỊCH VOVINAM THẾ GIỚI LẦN VII NĂM 2023 - The 7th WVVF World Vovinam Championships 2023.
TRI ÂN 20-11 "THẦY TÔI & NGHIỆP VÕ" - A la gratitude de la Journée des Enseignants Vietnamiens du 20 Novembre "Notre Maître & Sa carrière d'arts martiaux".TRI ÂN 20-11 "THẦY TÔI & NGHIỆP VÕ" - A la gratitude de la Journée des Enseignants Vietnamiens du 20 Novembre "Notre Maître & Sa carrière d'arts martiaux".
HÀNH TRÌNH 85 NĂM VOVINAM VIỆT VÕ ĐẠO TRỞ THÀNH DI SẢN VĂN HÓA PHI VẬT THỂ QUỐC GIA - L'ITINÉRAIRE DE 85 ANS DU VOVINAM VIỆT VÕ ĐẠO DEVENU LA PATRIMOINE CULTUREL IMMATÉRIEL NATIONALHÀNH TRÌNH 85 NĂM VOVINAM VIỆT VÕ ĐẠO TRỞ THÀNH DI SẢN VĂN HÓA PHI VẬT THỂ QUỐC GIA - L'ITINÉRAIRE DE 85 ANS DU VOVINAM VIỆT VÕ ĐẠO DEVENU LA PATRIMOINE CULTUREL IMMATÉRIEL NATIONAL
Tự hào Vovinam được công nhận Di Sản Văn Hóa Phi Vật Thể Quốc Gia - Vovinam est fier d'être reconnu comme Patrimoine Culturel Immatériel National.Tự hào Vovinam được công nhận Di Sản Văn Hóa Phi Vật Thể Quốc Gia - Vovinam est fier d'être reconnu comme Patrimoine Culturel Immatériel National.
Vovinam được công nhận Di Sản Văn Hóa Phi Vật Thể Quốc Gia - Vovinam est reconnu comme Patrimoine Culturel Immatériel National.Vovinam được công nhận Di Sản Văn Hóa Phi Vật Thể Quốc Gia - Vovinam est reconnu comme Patrimoine Culturel Immatériel National.
PHÁT BIỂU CỦA HỘI ĐỒNG VÕ SƯ CHƯỞNG QUẢN NHÂN LỄ KỶ NIỆM 85 NĂM THÀNH LẬP MÔN PHÁI VOVINAM VIỆT VÕ ĐẠO (1938-2023) - Paroles du Conseil des Maîtres lors 85ème Anniversaire de l'École (1938-2023).PHÁT BIỂU CỦA HỘI ĐỒNG VÕ SƯ CHƯỞNG QUẢN NHÂN LỄ KỶ NIỆM 85 NĂM THÀNH LẬP MÔN PHÁI VOVINAM VIỆT VÕ ĐẠO (1938-2023) - Paroles du Conseil des Maîtres lors 85ème Anniversaire de l'École (1938-2023).
 ''CHÚC MỪNG SINH NHẬT LẦN THỨ 72 CỦA THẦY SEN - HAPPY 70th BIRTHDAY OF MASTER SEN - JOYEUX 72ème ANNIVERSAIRE DE MAITRE SEN !!!''. ''CHÚC MỪNG SINH NHẬT LẦN THỨ 72 CỦA THẦY SEN - HAPPY 70th BIRTHDAY OF MASTER SEN - JOYEUX 72ème ANNIVERSAIRE DE MAITRE SEN !!!''.
Học võ và dạy võ xưa và nay - Apprendre & Enseigner l'art martial de l'autrefois et de nos jour.Học võ và dạy võ xưa và nay - Apprendre & Enseigner l'art martial de l'autrefois et de nos jour.
Võ và truyền thống “Tôn sư trọng đạo” - L'art martial & Sa tradition “Respecter son Maître & Respecter sa voie morale”.Võ và truyền thống “Tôn sư trọng đạo” - L'art martial & Sa tradition “Respecter son Maître & Respecter sa voie morale”.
Truyền thống "Tôn Sư Trọng Đạo" - Tradition “Respecter son Maître & Respecter sa voie morale”.Truyền thống "Tôn Sư Trọng Đạo" - Tradition “Respecter son Maître & Respecter sa voie morale”.
PHÁT HÀNH BỘ TEM CHUNG VOVINAM VIỆT NAM & VÕ ẤN ĐỘ - PUBLICATION D'UNE COLLECTION COMMUNE DE TIMBRE DU VOVINAM VIETNAM & ARTS MARTIAUXINDIENS EN 2023.PHÁT HÀNH BỘ TEM CHUNG VOVINAM VIỆT NAM & VÕ ẤN ĐỘ - PUBLICATION D'UNE COLLECTION COMMUNE DE TIMBRE DU VOVINAM VIETNAM & ARTS MARTIAUXINDIENS EN 2023.
Kỷ niệm 13 năm ngày mất Chưởng môn Lê Sáng - A la 13ème Commémoration de la mort du Maitre Patriarche Lê Sáng (2010-2023).Kỷ niệm 13 năm ngày mất Chưởng môn Lê Sáng - A la 13ème Commémoration de la mort du Maitre Patriarche Lê Sáng (2010-2023).
Thông báo: Lễ Giổ Chưởng Môn Lê Sáng lần thứ 13 (2010 - 2013) - Annonce: Organisation à la 13ème Cérémonie commémorale de la mort du Maitre Patriarche LÊ SÁNG (2010 - 2013).Thông báo: Lễ Giổ Chưởng Môn Lê Sáng lần thứ 13 (2010 - 2013) - Annonce: Organisation à la 13ème Cérémonie commémorale de la mort du Maitre Patriarche LÊ SÁNG (2010 - 2013).
PHÂN ƯU CÙNG GIA ĐÌNH THÂN MẪU VS.VŨ TRỌNG BẢO - SINCÈRES CONDOLÉENCES AVEC LA FAMILLE DE LA MÈRE DE MAITRE VŨ TRỌNG BẢO.PHÂN ƯU CÙNG GIA ĐÌNH THÂN MẪU VS.VŨ TRỌNG BẢO - SINCÈRES CONDOLÉENCES AVEC LA FAMILLE DE LA MÈRE DE MAITRE VŨ TRỌNG BẢO.
DI NGÔN CỦA SÁNG TỔ NGUYỄN LỘC (1912-1960) - Les dernières paroles du Maitre Fondateur Nguyễn Lộc (1912-1960).DI NGÔN CỦA SÁNG TỔ NGUYỄN LỘC (1912-1960) - Les dernières paroles du Maitre Fondateur Nguyễn Lộc (1912-1960).
VVF thông báo về việc tổ chức Kỳ thi thăng đai cấp cao đẳng môn Vovinam Việt Võ Đạo tại Trường IVS - HN - VVF informe concernant le Passage de grade supérieur organisé au Lycée IVS de HN.VVF thông báo về việc tổ chức Kỳ thi thăng đai cấp cao đẳng môn Vovinam Việt Võ Đạo tại Trường IVS - HN - VVF informe concernant le Passage de grade supérieur organisé au Lycée IVS de HN.
"CÕNG RẮN CẮN GÀ NHÀ - “Qu'il est plus aigu que la dent d'un serpent D'avoir un enfant ingrat"."CÕNG RẮN CẮN GÀ NHÀ - “Qu'il est plus aigu que la dent d'un serpent D'avoir un enfant ingrat".
''GIẬU ĐỔ BÌM LEO - When the tree is fallen, everyone run to it with his axe - Lorsque l'arbre est tombé , tout le monde court à elle avec sa hache''.''GIẬU ĐỔ BÌM LEO - When the tree is fallen, everyone run to it with his axe - Lorsque l'arbre est tombé , tout le monde court à elle avec sa hache''.
Luật nhân quả đối với người “ác khẩu” - The law of Karma with an "evil tongue" person - La loi du Karma avec la "personne à la mauvaise langue".Luật nhân quả đối với người “ác khẩu” - The law of Karma with an "evil tongue" person - La loi du Karma avec la "personne à la mauvaise langue".
''Ăn cháo đá bát - Bite the hand that feeds - La fête passée, adieux le Saint''.''Ăn cháo đá bát - Bite the hand that feeds - La fête passée, adieux le Saint''.

Thống kê

Số lượt truy cập 1.802.001
Tổng số Thành viên 91
Số người đang xem 15
TIẾP BƯỚC SÁNG TỔ - VOVINAM SÓC TRĂNG PROVINCE SUR LES TRACES DU MAITRE FONDATEUR.

Đăng ngày: 16/01/2021 22:30
TIẾP BƯỚC SÁNG TỔ - VOVINAM SÓC TRĂNG PROVINCE SUR LES TRACES DU MAITRE FONDATEUR.
    "Một cá nhân chẳng là gì cả, dù giỏi đến đâu cũng chỉ làm được một phần công việc, cái chính là phải biết sử dụng năng lực của những tài năng chung quanh, cho dù trong số đó không có ai phi thường nhưng nếu cùng chung sức chung lòng theo đuổi một mục đích thì sẽ thành công..."-"Nếu phô trương mà không làm thì không được việc, nhưng nếu làm mà không có phô trương để gây thanh thế thì không có thế mà làm"-"Phải sống hòa đồng với mọi người, sẵn sàng tiếp thu ý kiến của người khác, vì người dở nhất cũng có điểm hay, người hay nhất vẫn có điểm sai, trăm điều ghi cũng có một điều sót..." - "Vovinam luôn trung thành với mục tiêu của mình là phục vụ xã hội, đào tạo những con người tốt về cả thể xác lẫn tâm hồn. Khi con người đã có ý thức luôn tự hoàn thiện tất yếu sẽ tránh được những thói hư tật xấu, những sa ngã trong cuộc sống. Xã hội có nhiều con người tốt cũng sẽ tốt, cũng như khi có nhiều điểm sáng thì bóng tối sẽ tự tiêu tan. Bước vào thế kỷ 21, với mong muốn góp phần xây dựng một nền võ đạo chung cho nhân loại, Vovinam sẽ tiến từ Việt Võ Đạo tới Nhân Võ Đạo. Đây là một lý tưởng hoàn toàn mang tinh thần phục vụ, cống hiến cho nhân loại, một nhân tố hòa hợp, gắn bó bằng tâm thức yêu thương, hào hiệp chứ không phải sự chinh phục, áp đặt, đồng hóa. Chân giá trị của "Võ đạo" là tính chất nhân bản : do con người, vì con người, phát triển và phục vụ con người...Vovinam như một biển lớn thu nạp được tất cả mọi mạch nguồn từ các nơi đổ về, bất kể phẩm chất và số lượng của mạch nguồn đó ra sao, sau đó chuyển hóa thành nước biển trong sạch. Trích "Hồi ký Chưởng Môn Lê Sáng".


VOVINAM VIỆT VÕ ĐẠO

SÓC TRĂNG

I- Khái quát về vùng đất Sóc Trăng

Vùng Sóc Trăng tiền thân vốn là đất Ba Thắc của Cao Miên (Campuchia), bắt đầu thuộc chúa Nguyễn do Nặc Ong Nhuận  (Ang Tong tức vua Ramathipadi II, khoảng năm 1756-1757 dâng cho chúa Nguyễn Phúc Khoát cùng với đất Trà Vinh giai đoạn 1757-1792); rồi lại về Cao Miên giai đoạn 1792-1835 (cuối thế kỷ 18 đầu thế kỷ 19); từ sau năm 1835 vùng đất Ba Thắc (tiền thân của Sóc Trăng) mới hoàn toàn thuộc vào lãnh thổ Đại Nam (tức Việt Nam) (giai đoạn 1835-1867 đất Ba Thắc trở thành phủ Ba Xuyên thuộc tỉnh An Giang, thời nhà Nguyễn)…

Trải qua nhiều thay đổi, năm 1973, tỉnh Ba Xuyên (Sóc Trăng) gồm 8 quận: Mỹ Xuyên, Thuận Hòa, Long Phú, Thạnh Trị, Kế Sách, Ngã Năm, Lịch Hội Thượng, Hòa Tú. Tỉnh lỵ tỉnh Ba Xuyên vẫn giữ nguyên tên là "Khánh Hưng" cho đến năm 1975.

Năm 1976, Chính phủ Việt Nam quyết định hợp nhất 3 đơn vị hành chính cấp tỉnh là tỉnh Sóc Trăng (Ba Xuyên), tỉnh Cần Thơ và thành phố Cần Thơ để thành lập tỉnh mới là Hậu Giang. Đến tháng 12-1991, Quốc hội Việt Nam ban hành Nghị quyết chia tỉnh Hậu Giang thành tỉnh Cần Thơ và tỉnh Sóc Trăng.

Chùa Dơi thu hút khách du lịch thập phương.

Hiện nay, với diện tích 3.311,87 km², tỉnh Sóc Trăng có dân số đạt 1.199.653 người (thống kê 1-4-2019) chủ yếu là người Kinh, Khmer và Hoa. Sóc Trăng có 11 đơn vị hành chính cấp huyện (gồm thành phố Sóc Trăng, thị xã Vĩnh Châu, thị xã Ngã Năm và 8 huyện: Châu Thành, Cù Lao Dung, Kế Sách, Long Phú, Mỹ Tú, Mỹ Xuyên, Thạnh Trị, Trần Đề) với 109 đơn vị hành chính cấp xã (gồm 80 xã, 17 phường, 12 thị trấn). Sóc Trăng có nhiều lễ hội văn hóa, tín ngưỡng, các công trình kiến trúc độc đáo, mang bản sắc văn hoá riêng phù hợp phát triển du lịch sinh thái, du lịch tâm linh, văn hoá lễ hội của 3 dân tộc Kinh, Khmer, Hoa. (1)

II- Vovinam Ba Xuyên giai đoạn 1968 - 1975

Tại Sóc Trăng - tỉnh lỵ của Ba Xuyên (tên của tỉnh Sóc Trăng trước năm 1975), huấn luyện viên Nguyễn Văn Đức mở lớp tại trường Bồ Đề và nhà riêng từ năm 1968. Theo võ sư Lâm Tấn Đấu (sinh năm 1958, tập với HLV Nguyễn Văn Đức khoảng năm 1970), một số môn sinh những lớp đầu tiên có anh Tuấn cao, Tuấn lùn, Hồng Ba…Khoảng năm 1972, VS Nguyễn Văn Sen về đây tham gia phong trào, tiếp theo là võ sư Dương Minh Nhơn, huấn luyện viên Trần Phước Thiện.

Đến năm 1973, Vovinam Ba Xuyên đào tạo được một số môn sinh đạt đẳng cấp Hoàng đai I là người địa phương như Hà Thanh Bình, Quách Văn Văn, Lâm Tấn Đấu, Võ Văn Nuôi, Trương Anh Dũng. Bên cạnh đó còn có các huấn luyện viên xuất thân từ lớp đào tạo cấp tốc nơi khác như Lý Cường (Sến), Nguyễn Văn Tiến, Nguyễn Văn Tòng, Lâm Bình Chi, Nguyễn Văn Nhiêu. Lúc cao điểm, Vovinam Ba Xuyên có khoảng vài trăm võ sinh tập luyện tại Ty Thanh niên, Trường Nông Lâm Súc, huyện Mỹ Xuyên, v.v.

III- Vovinam Sóc Trăng từ năm 1976 đến nay

Năm 1976, huấn luyện viên Hà Thanh Bình đã mở lại lớp tập tại Phòng Thể dục Thể thao thị xã Sóc Trăng (thuộc tỉnh Hậu Giang). Từ thời điểm này trở về sau, phong trào Vovinam Sóc Trăng trải qua một số cột mốc đáng chú ý.

Võ sư Hà Thanh Bình (bìa phải) và HLV Nguyễn Bình Dương trao đai cho các môn sinh Vovinam xã An Lạc Thôn, huyện Kế Sách đạt thứ hạng cao (khóa 1 năm 2010).

Giữa thập niên 1980, các môn sinh Trần Vũ Bảo, Dương Văn Hùng, Trung Vinh, Ngọc Bích, Cẩm Hồng, v.v. tập tại căn phòng của Phường đội phường 4 cho mượn, sau đó dời về cụm sân quàn vợt …  Võ sư Huỳnh Văn Thuận (Cần Thơ) kể lại: “Trong những năm theo học nghiệp vụ tại Sóc Trăng từ 1984 đến 1987, tôi đã tham gia phụ giúp huấn luyện giảng dạy tại nhà riêng huấn luyện viên Hà Thanh Bình và cụm sân quần vợt”.

Những năm đầu thập niên 1990, một số học trò của võ sư Hà Thanh Bình tham gia huấn luyện như huấn luyện viên Lương Duy Đạt và huấn luyện viên Trần Vũ Bảo mở lớp phong trào tại Sở Thể dục Thể thao tỉnh Sóc Trăng (nay Trung tâm Văn hóa Thể thao tỉnh); huấn luyện viên Hà Thanh Sơn dạy ở Trường Cao đẳng cộng đồng và xã Tham Đôn, huyện Mỹ Xuyên… Năm 1993, tỉnh Sóc Trăng tổ chức Giải Vovinam mở rộng và các tỉnh An Giang, Cần Thơ, Vĩnh Long… đã cử huấn luyện viên, vận động viên về tham dự. Năm 1996, võ sư Hà Thanh Bình và các huấn luyện viên do ông đào tạo đã mở lớp lan rộng đến các huyện Mỹ Tú, Vĩnh Châu, Mỹ Xuyên, Kế Sách, Thạnh Trị. Từ thời điểm này, phong trào Vovinam mới khá lên so với trước đây chỉ xoay quanh thị xã Sóc Trăng.

Giải Vovinam Sóc Trăng mở rộng năm 1993.

Năm 2000, võ sư Hà Thanh Bình bận công việc cơ quan nên quản lý chung, giao lớp cho các huấn luyện viên Trần Vũ Bão, Trần Hoàng Long, Trần Hoàng Phi trực tiếp hướng dẫn... Đây là giai đoạn khó khăn do sân bãi không có phải di chuyển từ điểm này sang điểm khác nên lượng học viên tham gia không nhiều. Dù vậy, một số huấn luyện viên cũng được đào tạo và tham gia phát triển phong trào sau này như Trần Vũ Phương, Lý Nguyệt Hằng, Lý Huỳnh Châu, Cao Thanh Nhã, Trương Quốc Sử… Đặc biệt, từ năm 2000, Vovinam Sóc Trăng được Sở Thể dục Thể thao hỗ trợ kinh phí tham dự một số Giải Đồng bằng sông Cửu Long, Giải Vovinam Đại hội Thể dục Thể thao Đồng bằng sông Cửu Long và giành được huy chương. 

Từ trái HLV Huỳnh Ngọc Hổ, võ sư Trần Vũ Bảo và môn sinh Trần Trung Vinh (2014).

Thi thăng cấp tại Nhà Thiếu nhi năm 2014.

Năm 2008, võ sư Hà Thanh Bình vận động được một số môn sinh trước năm 1975 trở lại ôn luyện và tham gia hoạt động như Lâm Tấn Đấu, Nguyễn Văn Tiến, Lâm Bình Chi, Nguyễn Văn Thắng… Võ sư Lâm Tấn Đấu cho biết thêm: “Khoảng năm 2015, tôi mở lớp dạy tại xã Trường Khánh, huyện Long Phú, quy tụ khoảng 100 võ sinh. Khoảng 2 năm sau, tôi bàn giao lớp lại cho huấn luyện viên ở địa phương là Nguyễn Văn Thắng”…

Vovinam xã An Lạc Thôn, Kế Sách, Sóc Trăng viếng Tổ đường năm 2010.

Năm 2011, Vovinam được Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Sóc Trăng cử 11 VĐV tham dự Giải trẻ toàn quốc tại Quảng Ngãi. Kết quả đạt được 1 HCB, 2 HCĐ; năm 2012 dự Giải trẻ toàn quốc ở Cà Mau…

Đoàn môn sinh Vovinam Sóc Trăng tham gia hành trình Về Nguồn năm 2016.

         Từ năm 2017 - 2019, Vovinam Sóc Trăng được phối hợp với Liên đoàn Vovinam Cần Thơ tổ chức thi thăng cấp Trung đẳng tại Sóc Trăng. Những năm trước đều phải thi tại Cần Thơ.  

Câu lạc bộ Vovinam Nam Long, Sóc Trăng viếng Tổ đường năm 2017.

Được sự quan tâm của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, hàng năm Vovinam đều tổ chức giải vô địch tỉnh thu hút trên 100 VĐV tham gia. Các kỳ Đại hội Thể dục Thể thao tỉnh đều có môn Vovinam góp mặt. Đồng thời, các câu lạc bộ đều tham gia biểu diễn tại những lễ hội của địa phương…

Ban Giám khảo kỳ thi Trung đẳng 2017.

Các thì sinh tham dự kỳ thi Trung đẳng 2017.

Trao đai cho các môn sinh đạt yêu cầu kỳ thi Trung đẳng.

         Song song đó, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch còn tổ chức thường xuyên các lớp bồi dưỡng nghiệp vụ chuyên môn cho các võ sư, huấn luyện viên nhằm đảm bảo giảng dạy đúng theo giáo án và hướng dẫn của Liên đoàn Vovinam Việt Nam; cấp kinh phí dành cho bộ môn Vovinam tổ chức giải, tham dự và mở các lớp tập huấn vào khoảng trên 250.000.000đ/năm.

 Đấu đối kháng trong kỳ thi thăng cấp ở Sóc Trăng.

Hiện nay, tuy còn một số khó khăn nhất định, nhưng với nỗ lực của tập thể võ sư, huấn luyện viên, hướng dẫn viên và môn sinh, phong trào Vovinam Sóc Trăng đã được quảng bá đến 10/11 thành phố, thị xã, huyện trong toàn tỉnh (còn thiếu huyện Cù Lao Dung).

Vovinam Sóc Trăng thi thăng cấp Sơ đẳng.

Với những cố gắng trong nhiều năm qua, trong Lễ kỷ niệm 50 năm khai phá và phát triển Vovinam Đồng bằng sông Cửu Long (1969-2019), võ sư Hà Thanh Bình và võ sư Trần Vũ Bảo đã được Liên đoàn Vovinam Việt Nam trao tặng Bằng khen.

BẢN THỐNG KÊ SỐ LƯỢNG VÕ SINH

(tính đến tháng 7- 2020)

Số TT

Họ tên

Chức vụ

Địa điểm hoạt động

Số lượng võ sinh

I. Huyện Kế Sách (6 CLB)

 

 

1.

Trần Trung Vinh

HLV

Trường tiểu học An Lạc Thôn

25

2.

Trần Trung Vinh

HLV

Trường tiểu học Nhơn Mỹ

38

3.

Ngô Trọng Tính

HLV

Xã Trinh Phú

20

 
4.

Ngô Trung Tính

Phan Thi Thel

HLV

Xã Thới An Hội

25

 
5.

Huỳnh Ngọc Hổ

HLV

Thị trấn Kế Sách 

Xã Ðại Hải

50

25

II. Huyện Châu Thành (2 CLB)

 

 

6.

Lê Hoàng Giang

HLV

Xã Ðại Hải

20

7.

Dương Văn Hiếu

HLV

Xã Thiện Mỹ

20

III. Thị xã Vĩnh Châu (2 CLB)

 

 

 
8.

Bùi Thanh Tây

HLV

Phường 1

Xã Vĩnh Hiệp

200

25

9.

Ngô Thiện Chiến

HLV

xã Lạc Hòa

20

IV. Huyện Mỹ Tú (4 CLB)

 

 

 

 
10.

Nguyễn Vãn Tiến

HLV

Thị trấn Mỹ Tú

Xã Phú Mỹ

50

20

11. 

Nguyễn Văn Trung

HLV

Xã Hưng Phú

20

12.  

Trần Tấn Hòa

HLV

Xã Mỹ Hương

30

V. Thành phố Sóc Trăng (2 CLB)

 

 

13.  

Hà Thanh Bình

Võ sư

Trung tâm Văn hóa

30

14.  

Trần Vũ Bảo

Võ sư

Nhà Thiếu Nhi tỉnh

100

VI. Huyện Mỹ Xuyên (1 CLB)

15.  

Trần Tấn Hòa

HLV

Xã Thạnh Phú

20

VII. Huyện Long Phú (3 CLB)

16.  

Phan Tấn Vũ

HLV

Xã Tân Thạnh

60

17.  

Phan Tấn Vũ

HLV

Xã Châu Khánh

60

18.  

Nguyễn Thanh Nhàn

HLV

Xã Hậu Thanh 

50

VIII. Huyện Trần Đề (2 CLB)

19.  

Nguyễn Thanh Bình

HLV

Xã Viên An

50

20.  

Thái Chí Linh

HLV

Xã Viên Bình

50

IX. Thị xã Ngã Năm (1 CLB)

21.  

Nguyễn Văn Hiếu

HLV

Thị xã Ngã Nãm

40

X. Huyện Thạnh Trị (3 CLB)

22.  

Nguyễn Thành Nhâm

HLV

Thị trấn Phú Lộc 

60

23.  

Lê Tuấn Dũng

HLV

Xã Tân Long

Xã Lâm Tân 

120

24.  

Trần Tấn Hòa

HLV

Xã Lâm Kiết

20

TỔNG CỘNG: 26 câu lạc bộ; 1.248 võ sinh  

1.248

Thi thăng đai khóa 1 xã An Lạc Thôn, huyện Kế Sách, tỉnh Sóc Trăng.

IV- Định hướng

Trong bối cảnh khó khăn chung hiện nay, Bộ môn cố gắng duy trì sỉ số võ sinh và củng cố chất lượng chuyên môn ở các câu lạc bộ. Khi điều kiện thuận lợi, Bộ môn sẽ từng bước mở rộng phong trào, nâng dần thành tích thi đấu và xin thành lập Hội/Liên đoàn…  

BỘ MÔN VOVINAM SÓC TRĂNG

Tháng 12/2020

(1)  Tóm lược từ Wikipedia.org (bản tiếng Việt)

 


 

| Chia sẻ |
THẢO LUẬN  
Chưa có thảo luận nào
Ý KIẾN CỦA BẠN  
  Hãy đăng nhập để thảo luận
  Tin cùng loại cũ hơn
TIẾP BƯỚC SÁNG TỔ - VOVINAM QUẢNG NAM PROVINCE SUR LES TRACES DU MAITRE FONDATEUR.
TIẾP BƯỚC SÁNG TỔ - VOVINAM PHÚ YÊN PROVINCE SUR LES TRACES DU MAITRE FONDATEUR.
TIẾP BƯỚC SÁNG TỔ - VOVINAM ĐẠI HỌC TDTT TPHCM - VOVINAM UNIVERSITÉ DE LA GYMNASTIQUE & DES SPORTS DE HCM VILLE SUR LES TRACES DU MAITRE FONDATEUR.
KHÓA GIẢNG HUẤN TRUYỀN THỐNG MÔN PHÁI VOVINAM VIỆT VÕ ĐẠO - CẦN THƠ 5-12-2020 - SESSION D'ENSEIGNEMENT DE LA TRADITION DE L'ÉCOLE VOVINAM VIỆT VÕ ĐẠO.
TIẾP BƯỚC SÁNG TỔ - VOVINAM DAKLAK PROVINCE SUR LES TRACES DU MAITRE FONDATEUR.
KÝ ỨC VOVINAM BUÔN MA THUỘT - SOUVENIRS AVEC VOVINAM DE BUÔN MA THUỘT.
KÝ ỨC VOVINAM BUÔN MA THUỘT II-III - SOUVENIRS AVEC VOVINAM DE BUÔN MA THUỘT II-III.
SÁCH MỚI TẬP 1 "TIẾP BƯỚC SÁNG TỔ" - THE NEW EDITION 1 "IN THE FOOTSTEPS OF THE FOUNDING MASTER"- NOUVELLE ÉDITION 1 "SUR LES TRACES DU MAITRE FONDATEUR".
TIẾP BƯỚC SÁNG TỔ - VOVINAM TUYÊN QUANG PROVINCE - SUR LES TRACES DU MAITRE FONDATEUR.
TIẾP BƯỚC SÁNG TỔ - VOVINAM BÌNH THUẬN PROVINCE - SUR LES TRACES DU MAITRE FONDATEUR.

VOVINAM - VIỆT VÕ ĐẠO

Câu Lạc Bộ Nhà Tập Luyện TDTT Phú Thọ

Địa chỉ : 219 Lý Thường Kiệt, P.15, Q.11, TP.HCM

 Tel : 0913.833.760 -Không biết ngượng- Email BBT : vvnphutho@gmail.com

Website: www.vovinam.divivu.com Hoặc: http://vovinam.phutho.vn