Hôm nay, ngày 29/11/2023
VĂN ÔN - VÕ LUYỆN - TÔN SƯ TRỌNG ĐẠO - BÀN TAY THÉP VỚI TRÁI TIM TỪ ÁI

GIỚI THIỆU

LIÊN KẾT WEBSITE

Tin mới đăng

Tận tâm tận lực lan tỏa Vovinam - Dédié à la diffusion du Vovinam. Tận tâm tận lực lan tỏa Vovinam - Dédié à la diffusion du Vovinam.
KHAI MẠC GIẢI VÔ ĐỊCH VOVINAM THẾ GIỚI LẦN 7 - 2023 - OUVERTURE DU 7ème CHAMPIONNAT MONDIAL DU VOVINAM EN 2023.KHAI MẠC GIẢI VÔ ĐỊCH VOVINAM THẾ GIỚI LẦN 7 - 2023 - OUVERTURE DU 7ème CHAMPIONNAT MONDIAL DU VOVINAM EN 2023.
GIẢI VÔ ĐỊCH VOVINAM THẾ GIỚI LẦN VII NĂM 2023 - The 7th WVVF World Vovinam Championships 2023.GIẢI VÔ ĐỊCH VOVINAM THẾ GIỚI LẦN VII NĂM 2023 - The 7th WVVF World Vovinam Championships 2023.
TRI ÂN 20-11 "THẦY TÔI & NGHIỆP VÕ" - A la gratitude de la Journée des Enseignants Vietnamiens du 20 Novembre "Notre Maître & Sa carrière d'arts martiaux".TRI ÂN 20-11 "THẦY TÔI & NGHIỆP VÕ" - A la gratitude de la Journée des Enseignants Vietnamiens du 20 Novembre "Notre Maître & Sa carrière d'arts martiaux".
HÀNH TRÌNH 85 NĂM VOVINAM VIỆT VÕ ĐẠO TRỞ THÀNH DI SẢN VĂN HÓA PHI VẬT THỂ QUỐC GIA - L'ITINÉRAIRE DE 85 ANS DU VOVINAM VIỆT VÕ ĐẠO DEVENU LA PATRIMOINE CULTUREL IMMATÉRIEL NATIONALHÀNH TRÌNH 85 NĂM VOVINAM VIỆT VÕ ĐẠO TRỞ THÀNH DI SẢN VĂN HÓA PHI VẬT THỂ QUỐC GIA - L'ITINÉRAIRE DE 85 ANS DU VOVINAM VIỆT VÕ ĐẠO DEVENU LA PATRIMOINE CULTUREL IMMATÉRIEL NATIONAL
Tự hào Vovinam được công nhận Di Sản Văn Hóa Phi Vật Thể Quốc Gia - Vovinam est fier d'être reconnu comme Patrimoine Culturel Immatériel National.Tự hào Vovinam được công nhận Di Sản Văn Hóa Phi Vật Thể Quốc Gia - Vovinam est fier d'être reconnu comme Patrimoine Culturel Immatériel National.
Vovinam được công nhận Di Sản Văn Hóa Phi Vật Thể Quốc Gia - Vovinam est reconnu comme Patrimoine Culturel Immatériel National.Vovinam được công nhận Di Sản Văn Hóa Phi Vật Thể Quốc Gia - Vovinam est reconnu comme Patrimoine Culturel Immatériel National.
PHÁT BIỂU CỦA HỘI ĐỒNG VÕ SƯ CHƯỞNG QUẢN NHÂN LỄ KỶ NIỆM 85 NĂM THÀNH LẬP MÔN PHÁI VOVINAM VIỆT VÕ ĐẠO (1938-2023) - Paroles du Conseil des Maîtres lors 85ème Anniversaire de l'École (1938-2023).PHÁT BIỂU CỦA HỘI ĐỒNG VÕ SƯ CHƯỞNG QUẢN NHÂN LỄ KỶ NIỆM 85 NĂM THÀNH LẬP MÔN PHÁI VOVINAM VIỆT VÕ ĐẠO (1938-2023) - Paroles du Conseil des Maîtres lors 85ème Anniversaire de l'École (1938-2023).
 ''CHÚC MỪNG SINH NHẬT LẦN THỨ 72 CỦA THẦY SEN - HAPPY 70th BIRTHDAY OF MASTER SEN - JOYEUX 72ème ANNIVERSAIRE DE MAITRE SEN !!!''. ''CHÚC MỪNG SINH NHẬT LẦN THỨ 72 CỦA THẦY SEN - HAPPY 70th BIRTHDAY OF MASTER SEN - JOYEUX 72ème ANNIVERSAIRE DE MAITRE SEN !!!''.
Học võ và dạy võ xưa và nay - Apprendre & Enseigner l'art martial de l'autrefois et de nos jour.Học võ và dạy võ xưa và nay - Apprendre & Enseigner l'art martial de l'autrefois et de nos jour.
Võ và truyền thống “Tôn sư trọng đạo” - L'art martial & Sa tradition “Respecter son Maître & Respecter sa voie morale”.Võ và truyền thống “Tôn sư trọng đạo” - L'art martial & Sa tradition “Respecter son Maître & Respecter sa voie morale”.
Truyền thống "Tôn Sư Trọng Đạo" - Tradition “Respecter son Maître & Respecter sa voie morale”.Truyền thống "Tôn Sư Trọng Đạo" - Tradition “Respecter son Maître & Respecter sa voie morale”.
PHÁT HÀNH BỘ TEM CHUNG VOVINAM VIỆT NAM & VÕ ẤN ĐỘ - PUBLICATION D'UNE COLLECTION COMMUNE DE TIMBRE DU VOVINAM VIETNAM & ARTS MARTIAUXINDIENS EN 2023.PHÁT HÀNH BỘ TEM CHUNG VOVINAM VIỆT NAM & VÕ ẤN ĐỘ - PUBLICATION D'UNE COLLECTION COMMUNE DE TIMBRE DU VOVINAM VIETNAM & ARTS MARTIAUXINDIENS EN 2023.
Kỷ niệm 13 năm ngày mất Chưởng môn Lê Sáng - A la 13ème Commémoration de la mort du Maitre Patriarche Lê Sáng (2010-2023).Kỷ niệm 13 năm ngày mất Chưởng môn Lê Sáng - A la 13ème Commémoration de la mort du Maitre Patriarche Lê Sáng (2010-2023).
Thông báo: Lễ Giổ Chưởng Môn Lê Sáng lần thứ 13 (2010 - 2013) - Annonce: Organisation à la 13ème Cérémonie commémorale de la mort du Maitre Patriarche LÊ SÁNG (2010 - 2013).Thông báo: Lễ Giổ Chưởng Môn Lê Sáng lần thứ 13 (2010 - 2013) - Annonce: Organisation à la 13ème Cérémonie commémorale de la mort du Maitre Patriarche LÊ SÁNG (2010 - 2013).
PHÂN ƯU CÙNG GIA ĐÌNH THÂN MẪU VS.VŨ TRỌNG BẢO - SINCÈRES CONDOLÉENCES AVEC LA FAMILLE DE LA MÈRE DE MAITRE VŨ TRỌNG BẢO.PHÂN ƯU CÙNG GIA ĐÌNH THÂN MẪU VS.VŨ TRỌNG BẢO - SINCÈRES CONDOLÉENCES AVEC LA FAMILLE DE LA MÈRE DE MAITRE VŨ TRỌNG BẢO.
DI NGÔN CỦA SÁNG TỔ NGUYỄN LỘC (1912-1960) - Les dernières paroles du Maitre Fondateur Nguyễn Lộc (1912-1960).DI NGÔN CỦA SÁNG TỔ NGUYỄN LỘC (1912-1960) - Les dernières paroles du Maitre Fondateur Nguyễn Lộc (1912-1960).
VVF thông báo về việc tổ chức Kỳ thi thăng đai cấp cao đẳng môn Vovinam Việt Võ Đạo tại Trường IVS - HN - VVF informe concernant le Passage de grade supérieur organisé au Lycée IVS de HN.VVF thông báo về việc tổ chức Kỳ thi thăng đai cấp cao đẳng môn Vovinam Việt Võ Đạo tại Trường IVS - HN - VVF informe concernant le Passage de grade supérieur organisé au Lycée IVS de HN.
"CÕNG RẮN CẮN GÀ NHÀ - “Qu'il est plus aigu que la dent d'un serpent D'avoir un enfant ingrat"."CÕNG RẮN CẮN GÀ NHÀ - “Qu'il est plus aigu que la dent d'un serpent D'avoir un enfant ingrat".
''GIẬU ĐỔ BÌM LEO - When the tree is fallen, everyone run to it with his axe - Lorsque l'arbre est tombé , tout le monde court à elle avec sa hache''.''GIẬU ĐỔ BÌM LEO - When the tree is fallen, everyone run to it with his axe - Lorsque l'arbre est tombé , tout le monde court à elle avec sa hache''.
Luật nhân quả đối với người “ác khẩu” - The law of Karma with an "evil tongue" person - La loi du Karma avec la "personne à la mauvaise langue".Luật nhân quả đối với người “ác khẩu” - The law of Karma with an "evil tongue" person - La loi du Karma avec la "personne à la mauvaise langue".
''Ăn cháo đá bát - Bite the hand that feeds - La fête passée, adieux le Saint''.''Ăn cháo đá bát - Bite the hand that feeds - La fête passée, adieux le Saint''.
LÒNG TỰ TRỌNG - RESPECT DE SOI.LÒNG TỰ TRỌNG - RESPECT DE SOI.
Chúc mừng Sinh nhật Tập đoàn FPT 35 năm Thành lập & Phát triển (13/9/1988 - 13/9/2023). Happy 35 th Birthday of Etablishment & Development of FPT Corporation (13/9/1988 - 13/9/2023). Chúc mừng Sinh nhật Tập đoàn FPT 35 năm Thành lập & Phát triển (13/9/1988 - 13/9/2023). Happy 35 th Birthday of Etablishment & Development of FPT Corporation (13/9/1988 - 13/9/2023).
Tuổi trẻ Online: Doanh nghiệp nói gì về chất lượng sinh viên Greenwich Việt Nam ?Tuổi trẻ Online: Doanh nghiệp nói gì về chất lượng sinh viên Greenwich Việt Nam ?
Hơn 1500 sinh viên nhập học Greenwich Việt Nam - Plus de 1.500 nouveaux étudiants à l'entrée de l'Université Greenwich Viet Nam. Hơn 1500 sinh viên nhập học Greenwich Việt Nam - Plus de 1.500 nouveaux étudiants à l'entrée de l'Université Greenwich Viet Nam.
VOVINAM GREENWICH VIETNAM (CS.TPHCM) BIỂU DIỄN KHAI GIẢNG NĂM HỌC MỚI 2023-2024 - VOVINAM GREENWICH VIETNAM A HCM VILLE EN DEMONSTRATION POUR LA NOUVELLE ANNÉE UNIVERSITAIRE 2023-2024.VOVINAM GREENWICH VIETNAM (CS.TPHCM) BIỂU DIỄN KHAI GIẢNG NĂM HỌC MỚI 2023-2024 - VOVINAM GREENWICH VIETNAM A HCM VILLE EN DEMONSTRATION POUR LA NOUVELLE ANNÉE UNIVERSITAIRE 2023-2024.
VOVINAM ĐẠI HỌC  GREENWICH VIỆT NAM (TP.HCM) THI HỌC KỲ SUMMER II - 2023 - EXAMEN DE LA 2ème PÉRIODE D'ÉTÉ EN 2023.VOVINAM ĐẠI HỌC GREENWICH VIỆT NAM (TP.HCM) THI HỌC KỲ SUMMER II - 2023 - EXAMEN DE LA 2ème PÉRIODE D'ÉTÉ EN 2023.
CÔNG BỐ TRANG THÔNG TIN & LOGO CHÍNH THỨC CỦA LIÊN ĐOÀN VOVINAM TỔ CHỨC GIÁO DỤC FPT.CÔNG BỐ TRANG THÔNG TIN & LOGO CHÍNH THỨC CỦA LIÊN ĐOÀN VOVINAM TỔ CHỨC GIÁO DỤC FPT.
Tập huấn nghi lễ môn phái Vovinam - Việt Võ Đạo tại Cần Thơ - Formation rituelle du Vovinam Viet Vo Dao à Can Tho.Tập huấn nghi lễ môn phái Vovinam - Việt Võ Đạo tại Cần Thơ - Formation rituelle du Vovinam Viet Vo Dao à Can Tho.

Thống kê

Số lượt truy cập 1.669.592
Tổng số Thành viên 91
Số người đang xem 52
TIẾP BƯỚC SÁNG TỔ - VOVINAM HẬU GIANG PROVINCE SUR LES TRACES DU MAITRE FONDATEUR.

Đăng ngày: 24/01/2021 22:15
TIẾP BƯỚC SÁNG TỔ - VOVINAM HẬU GIANG PROVINCE SUR LES TRACES DU MAITRE FONDATEUR.
     "Một cá nhân chẳng là gì cả, dù giỏi đến đâu cũng chỉ làm được một phần công việc, cái chính là phải biết sử dụng năng lực của những tài năng chung quanh, cho dù trong số đó không có ai phi thường nhưng nếu cùng chung sức chung lòng theo đuổi một mục đích thì sẽ thành công..."-"Nếu phô trương mà không làm thì không được việc, nhưng nếu làm mà không có phô trương để gây thanh thế thì không có thế mà làm"-"Phải sống hòa đồng với mọi người, sẵn sàng tiếp thu ý kiến của người khác, vì người dở nhất cũng có điểm hay, người hay nhất vẫn có điểm sai, trăm điều ghi cũng có một điều sót..." - "Vovinam luôn trung thành với mục tiêu của mình là phục vụ xã hội, đào tạo những con người tốt về cả thể xác lẫn tâm hồn. Khi con người đã có ý thức luôn tự hoàn thiện tất yếu sẽ tránh được những thói hư tật xấu, những sa ngã trong cuộc sống. Xã hội có nhiều con người tốt cũng sẽ tốt, cũng như khi có nhiều điểm sáng thì bóng tối sẽ tự tiêu tan. Bước vào thế kỷ 21, với mong muốn góp phần xây dựng một nền võ đạo chung cho nhân loại, Vovinam sẽ tiến từ Việt Võ Đạo tới Nhân Võ Đạo. Đây là một lý tưởng hoàn toàn mang tinh thần phục vụ, cống hiến cho nhân loại, một nhân tố hòa hợp, gắn bó bằng tâm thức yêu thương, hào hiệp chứ không phải sự chinh phục, áp đặt, đồng hóa. Chân giá trị của "Võ đạo" là tính chất nhân bản : do con người, vì con người, phát triển và phục vụ con người...Vovinam như một biển lớn thu nạp được tất cả mọi mạch nguồn từ các nơi đổ về, bất kể phẩm chất và số lượng của mạch nguồn đó ra sao, sau đó chuyển hóa thành nước biển trong sạch. Trích "Hồi ký Chưởng Môn Lê Sáng".


VOVINAM VIỆT VÕ ĐẠO

HẬU GIANG

I. Khái quát về tỉnh Hậu Giang

Hậu Giang là một tỉnh ở khu vực Ðồng bằng sông Cửu Long, được thành lập vào năm 2004 do tách ra từ tỉnh Cần Thơ (cũ). Tỉnh lỵ hiện nay là thành phố Vị Thanh cách thành phố Hồ Chí Minh 240 km về phía tây nam, cách thành phố Cần Thơ 60 km theo Quốc lộ 61 và chỉ cách 40 km theo đường nối Vị Thanh - thành phố Cần Thơ.


Hậu Giang là tỉnh ở trung tâm Châu thổ sông Mê Kông, thuộc khu vực nội địa của Ðồng bằng sông Cửu Long. Trước năm 1976, Hậu Giang là tên gọi của sông Hậu. Vùng đất thuộc tỉnh Hậu Giang ngày nay trước năm 1956 nằm rải rác thuộc tỉnh Cần Thơ và tỉnh Rạch Giá. Từ năm 1957, toàn bộ vùng đất tỉnh Hậu Giang ngày nay đều thuộc về tỉnh Cần Thơ.

Tháng 3 năm 1976, tỉnh Hậu Giang được thành lập trên cơ sở hợp nhất 3 đơn vị hành chính cấp tỉnh ngang bằng nhau trước đó là tỉnh Cần Thơ, tỉnh Sóc Trăng và thành phố Cần Thơ. Ngày 26-12-1991, tỉnh Hậu Giang được chia thành tỉnh Cần Thơ và tỉnh Sóc Trăng. Ngày 26-11-2003, tỉnh Cần Thơ lại được chia thành 2 đơn vị: thành phố Cần Thơ trực thuộc Trung ương và tỉnh Hậu Giang.

Hậu Giang có diện tích 1.621,8 km².Tính đến ngày 1- 4-2019, dân số toàn tỉnh đạt 733.017 người, mật độ dân số đạt 480 người/km². Đây cũng là tỉnh ít dân nhất vùng đồng bằng sông Cửu Long. Tỷ lệ đô thị hóa tính đến năm 2020 đạt 26,7%. Hiện nay, Hậu Giang có 2 thành phố (Vị Thanh, Ngã Bảy) 1 thị xã (Long Mỹ) và 5 huyện (Châu Thành, Châu Thành A, Long Mỹ, Phụng Hiệp, Vị Thủy) với 51 xã, 13 phường và 11 thị trấn.

Tranh thủ thu hoạch khóm chạy mặn tại TP.Vị Thanh - Hậu Giang.

Hậu Giang có nhiều tiềm năng để phát triển du lịch với các làng nghề truyền thống đa dạng và phong phú, thể hiện những nét văn hoá đặc sắc của vùng đất, con người. Đặc sản về cây ăn trái của Hậu Giang cũng được nhiều người ưa chuộng như khóm Cầu Đúc, bưởi Phú Hữu, quýt đường Long Trị....Ngoài ra, tỉnh còn có đặc sản về thủy sản, cá thác lác Vị Thanh ngon nổi tiếng khắp vùng Đồng bằng sông Cửu Long. Tỉnh cũng có nhiều di tích văn hoá lịch sử, các lễ hội, đặc biệt là lễ hội đua ghe ngo truyền thống thu hút khá nhiều du khách (1).

II. Vovinam Hậu Giang những ngày mới tách tỉnh

 Sau khi chia tách, tỉnh Hậu Giang chính thức đi vào hoạt động từ ngày 01-01-2004. Do mới vừa chia tách, phong trào Thể dục Thể thao của tỉnh nói chung và phong trào Vovinam nói riêng gặp nhiều khó khăn. Đội ngũ cán bộ ngành TDTT cũng như võ sư, huấn luyện viên Vovinam của tỉnh vừa thiếu, vừa yếu. Phong trào Vovinam tỉnh Hậu Giang lúc bấy giờ có 4 đơn vị hoạt động và xây dựng phong trào đó là huyện Châu Thành A, huyện Châu Thành, huyện Phụng Hiệp (cũ) nay là thị xã Ngã Bảy và Trường Đại học Võ Trường Toản, với hơn 12 câu lạc bộ, với 4 võ sư, 20 huấn luyện viên và gần 500 võ sinh tham gia tập luyện thường xuyên:

- Châu Thành A có 6 CLB, với 200 võ sinh, do VS Nguyễn Văn Phúc, HLV Diệp Xuân Mẫn, Ðặng Ngọc Ðiệp, HLV Lương Kim Nhung, HLV Lê Văn Huynh phụ trách. 

- Châu Thành có 2 CLB với 80 võ sinh, do VS Trần Văn Quẩn, VS Nguyễn Thành Trung phụ trách.

- Phụng Hiệp (cũ) nay là thị xã Ngã Bảy có 3 CLB với 100 võ sinh do võ sư Nguyễn Việt Anh Tiến, VS Trần Ngọc Hoàng Chiến, HLV Cao Trường Xinh phụ trách.

- Ðại học Võ Trường Toản có 1 CLB với hơn 100 võ sinh do VS Nguyễn Văn Phúc và HLV Lê Văn Huynh phụ trách.

VS Nguyễn Văn Phúc đang chỉnh đòn thế cho môn sinh.

III. Thành lập Liên đoàn Vovinam Hậu Giang

Trên cơ sở Liên đoàn Vovinam Việt Nam được thành lập vào năm 2007, và môt số tỉnh của Ðồng bằng sông Cửu Long đã thành lập Liên đoàn Vovinam. Từ đó Bộ môn Vovinam và Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Hậu Giang đã xin chủ trương của UBND tỉnh Hậu Giang để thành lập Liên đoàn Vovinam Hậu Giang. Từ sự đồng ý về chủ trương của UBND tỉnh, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hậu Giang thành lập Ban vận động thành lập Liên đoàn Vovinam tỉnh. Sau thời gian chuẩn bị và được sự chấp thuận của UBND tỉnh Hậu Giang, đến tháng 12 năm 2011, Liên đoàn Vovinam tỉnh Hậu Giang được thành lập và chính thức đi vào hoạt động, Ban chấp hành có 19 thành viên gồm: 1 Chủ tịch, 5 Phó chủ tịch và 13 ủy viên.

 • Chủ tịch Liên đoàn: Ông Nguyễn Thanh Hải - cựu  môn sinh Vovinam - nguyên Chánh Văn phòng Ban Chỉ đạo Tây Nam bộ.

• Các Phó chủ tịch: VS Nguyễn Văn Phúc - nguyên Giám đốc Trung tâm Văn hóa, Thông tin và Thể thao huyện Châu Thành A, Hậu Giang, làm Phó chủ tịch Thường trực kiêm Tổng thư ký; ông Cao Thanh Tùng - Giám đốc Công ty XSKT Hậu Giang; ông Lê Hoàng Tươi - nguyên Giám đốc Sở Giáo dục và Ðào tạo; ông Hồ Công Nguyên - Phó Tổng biên tập Báo Hậu Giang; ông Trần Văn Tuấn - Phó giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

• Các ủy viên: Ông Phạm Phi Liếp - Trưởng phòng Nghiệp vụ, Quản lý TDTT Sở VH-TT&DL; ông: Trương Quốc Năm - nguyên Phó Bí thư Tỉnh Ðoàn Hậu Giang; ông Trần Quốc Dũng - nguyên Giám đốc Trung tâm VHTT-TT thành phố Vị Thanh; ông Lâm Ngọc Còn - Phó Hiệu trưởng Trường THPT Dân tộc Nội trú Him Lam; ông Võ Hồng Luận - nguyên Chánh văn phòng Sở Nội vụ; VS Trần Ngọc Hoàng Chiến (thị xã Ngã Bảy); VS Trần Văn Quẩn (huyện Châu Thành); VS Nguyễn Thanh Trung (huyện Châu Thành); HLV Diệp Xuân Mẫn (huyện Châu Thành A); HLV Ðặng Ngọc Ðiệp (huyện Châu Thành A); HLV Lê Văn Huynh (Ðại học Võ Trường Toản); HLV Lương Kim Nhung (huyện Châu Thành A); HLV Cao Trường Xinh (huyện Phụng Hiệp).

BCH Liên đoàn Vovinam tỉnh Hậu Giang nhiệm kỳ 2011-2015.

Hiện nay, Vovinam Hậu Giang đang chuẩn bị tổ chức Đại hội bầu Ban chấp hành nhiệm kỳ II.  

IV. Kết quả hoạt động

1. Phát triển phong trào Vovinam cơ sở

Sau khi Liên đoàn Vovinam được thành lập, dần đi vào hoạt động có nền nếp, hiệu quả, và phong trào phát triển ngày được thuận lợi hơn. Phong trào Vovinam quần chúng ngày càng được mở rộng. Ðến này toàn tỉnh có 8/8 huyện, thị xã, thành phố và Trường Ðại học Võ Trường Toản có hoạt động phong trào Vovinam với 29 29 CLB, thu hút gần 1.500 võ sinh tham gia tập luyện thường xuyên. 

Các môn sinh dự thi thăng cấp Vovinam ở Hậu Giang.

THỐNG KÊ SỐ LƯỢNG MÔN SINH, HLV, VÕ SƯ VOVINAM HẬU GIANG

(Tính đến tháng 12-2020)

STT

Thành phố, thị xã, huyện

Số lượng Câu lạc bộ

Từ Tự vệ nhập môn đến Hoàng đai I

Hoàng dai II, III

Chuẩn hồng đai trở lên

Ghi chú

1

Huyện Châu Thành A

10

500

15

02

 

2

Huyện Châu Thành

03

160

07

01

 

3

Huyện Phụng Hiệp

05

250

04

01

 

4

Huyện Long Mỹ

01

50

01

0

 

5

Thị xã Long Mỹ

02

50

0

0

 

6

Thành phố Vị Thanh

03

150

01

01

 

7

Thành phố Ngã Bảy

03

190

06

03

 

8

Huyện Vị Thủy

02

130

02

00

 

10

TỔNG CỘNG

29

1.480

36

08

 


2. Tổ chức các kỳ thi thăng cấp Vovinam

Hàng năm Liên đoàn Vovinam tỉnh Hậu Giang phối hợp cùng Trung tâm Văn hóa Thông tin-Thể thao các huyện thị xã, thành phố tiến hành tổ chức kỳ thi thăng cấp sơ đẳng Vovinam và kịp thời cấp giấy chứng nhận cho hơn 1.000 lượt võ sinh đạt kết quả trúng tuyển khóa thi đúng theo quy định.

Thi thăng cấp Trung đẳng tổ chức tại CLB Vovinam huyện Châu Thành A, Hậu Giang, 20-12-2020.

Liên đoàn Vovinam Hậu Giang xin chủ trương của Liên đoàn Vovinam Việt Nam tổ chức kỳ thi thăng cấp trung đẳng Vovinam khu vực Ðồng bằng sông Cửu Long vào các năm 2011, 2014 và năm 2016, 2020 có trên 200 HLV, VÐV, võ sinh của các tỉnh tham gia, qua đó Liên đoàn Vovinam Hậu Giang đề nghị về Liên đoàn Voviam Việt Nam cấp giấy chứng nhận cho các thí sinh trúng tuyển khóa thi kịp thời, đúng theo quy chế của Liên đoàn Vovinam Việt Nam.

Bên cạnh đó, Liên đoàn Vovinam tỉnh cử các võ sư, HLV tham gia các khóa thi cao đẳng và trung đẳng do Liên đoàn Vovinam Việt Nam và Liên đoàn Vovinam TP. Cần Thơ tổ chức.

3. Tổ chức các giải thi đấu cấp tỉnh, cấp khu vực và toàn quốc

Nhằm phát triển tốt phong trào Vovinam cơ sở và nâng cao trình độ chuyên môn cũng như thành tích của các VÐV, từ năm 2012 đến nay, Liên đoàn Vovinam phối hợp cùng Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu TDTT tỉnh Hậu Giang tổ chức các giải trẻ, giải HKPÐ, giải vô địch các CLB Vovinam tỉnh hàng năm, đồng thời đã đưa môn Vovinam vào thi đấu trong các kỳ Ðại hội TDTT từ cấp cơ sở đến cấp tỉnh với hàng trăm VÐV từ các đơn vị trong tỉnh tham gia thi đấu.

Giải Vovinam các CLB tỉnh Hậu Giang lần thứ II-2012.

Năm 2007 được sự thống nhất của Liên đoàn Vovinam Việt Nam và Tổng cục Thể dục thể thao thống nhất cho Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Hậu Giang và Liên đoàn Vovinam tỉnh đăng cải tổ chức Giải vô địch Vovinam Đại hội Thể dục Thể thao Đồng Bằng Sông Cửu Long lần thứ II năm 2007, quy tụ 09 tỉnh, thành, với gần 300 vận động viên thi tài.

Giải vô địch Vovinam tỉnh Hậu Giang lần thứ I-2019.

Năm 2020 được sự thống nhất của Liên đoàn Vovinam Việt Nam và Tổng cục Thể dục thể thao thống nhất cho Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Hậu Giang và Liên đoàn Vovinam tỉnh đăng cải tổ chức Giải vô địch Vovinam Đại hội Thể dục Thể thao Đồng bằng sông Cửu Long lần thứ VIII năm 2020, quy tụ 11 tỉnh, thành, với gần 200 vận động viên thi tài.

Giải Vovinam trẻ toàn quốc năm 2020 tổ chức tại Hậu Giang từ 18 đến 24-10 quy tụ 800 VĐV của 36 đoàn. Ảnh: Lê Giang.

Năm 2020 được sự thống nhất của Liên đoàn Vovinam Việt Nam và Tổng cục Thể dục thể thao thống nhất cho Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Hậu Giang và Liên đoàn Vovinam tỉnh đăng cải tổ chức Giải vô địch trẻ Vovinam toàn quốc năm lần thứ 18 năm 2020, quy tụ 36 tỉnh, thành, ngành với gần 800 vận động viên thi tài.

4. Tham dự các giải cấp khu vực và toàn quốc

Từ khi hình thành và phát triển phong trào Vovinam của các huyện, thị lúc còn tỉnh Cần Thơ (cũ), nay là tỉnh Hậu Giang, Vovinam Hậu Giang đã tham gia thi đấu trên 15 giải Vovnam cấp khu vực vực toàn quốc như: giải vô địch trẻ, giải vô địch, giải các CLB, giải Hội khỏe Phù Ðổng và Ðại hội Thể thao Kết quả đạt gần 50 huy chương vàng, bạc, đồng các loại.

Huỳnh Thanh Tùng, Trần A Phi, Trần Quốc Trưởng, Nguyễn Tấn Thành, HCĐ Đa luyện tay không, Đa luyện vũ khí, giải Vovinam vô địch toàn quốc 2020.

Năm 2020, Vovinam Hậu Giang tham gia các sân chơi: Giải vô địch các Câu lạc bộ mạnh toàn quốc, đạt 3 huy chương đồng; Giải vô địch trẻ toàn quốc, đạt 2 huy chương vàng, 4 huy chương bạc, 4 huy chương đông xếp thứ 10/36 đoàn tham dự giải; Giải vô địch toàn quốc, đạt 01 huy chương vàng, 03 huy chương bạc, xếp thứ 10/32 đoàn tham dự.

Huỳnh Thị Diệu Thảo, HCV bài Tinh hoa lưỡng nghi kiếm pháp, Giải trẻ toàn quốc năm 2020. Ảnh Giang Lê.

Bên cạnh đó, Vovinam Hậu Giang được chính quyền địa phương và ngành TDTT các huyện, thị xã, thành phố và Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch chọn tham gia biểu diễn, đồng diễn Vovinam tại các sự kiện lễ hội lớn của địa phương như các hoạt động mừng Ðảng, mừng Xuân hàng năm, lễ khai mạc các kỳ Hội khỏe Phù Đổng và Ðại hội TDTT các cấp, biểu diễn ngày hội “Toàn dân tham gia bảo vệ An ninh Tổ quốc”...

Huỳnh Thị Diệu Thảo, HCV bài Viên phương quyền, Giải Vovinam vô địch toàn quốc 2020.

***

Nhìn chung sau 16 năm hoạt động (2004-2020) kể từ khi tách tỉnh, tuy phong trào Vovinam Hậu Giang chưa mạnh so với một số tỉnh trong khu vực Ðồng bằng sông Cửu Long nhưng từ khi chia tách tỉnh đến nay, tổ chức Vovinam Hậu Giang đã hình thành, hoạt động có nền nếp và đạt hiệu quả hơn. Phong trào Vovinam cơ sở phát triển về cả số lượng lẫn chất lượng. Vovinam thành tích cao ngày được nâng lên với nhiều VÐV tham gia thi các giải cấp khu vực và toàn quốc đạt nhiều huy chương các loại. Nhiều môn sinh, võ sinh Vovinam đã trưởng thành và tham gia vào nhiều hoạt động khác nhau trong xã hội.

Phạm Trường Sa, HCB hạng 77kg nam, Giải Vovinam vô địch toàn quốc 2020.

Ngành TDTT tỉnh nhà ngày càng quan tâm, hỗ trợ Vovinam nhiều hơn, đội năng khiếu, đội trẻ và đội tuyển Vovinam được thành lập từ đó mở ra hướng phát triển cho Vovinam Hậu Giang trong thời gian tới. Với những kết quả hoạt động đầy khích lện nêu trên, phong trào Vovinam trong thời gian qua đã góp phần vào sự nghiệp phát triển của ngành TDTT tỉnh Hậu Giang nói riêng, TDTT cả nước và môn phái Vovinam Việt Võ Ðạo nói chung...

LIÊN ĐOÀN VOVINAM HẬU GIANG

Tháng 01/2021

(1) Nguồn: Wikipedia.org, bản tiếng Việt

 | Chia sẻ |
THẢO LUẬN  
Chưa có thảo luận nào
Ý KIẾN CỦA BẠN  
  Hãy đăng nhập để thảo luận
  Tin cùng loại cũ hơn
TIẾP BƯỚC SÁNG TỔ - VOVINAM DAKNONG PROVINCE SUR LES TRACES DU MAITRE FONDATEUR.
TIẾP BƯỚC SÁNG TỔ - VOVINAM SÓC TRĂNG PROVINCE SUR LES TRACES DU MAITRE FONDATEUR.
TIẾP BƯỚC SÁNG TỔ - VOVINAM QUẢNG NAM PROVINCE SUR LES TRACES DU MAITRE FONDATEUR.
TIẾP BƯỚC SÁNG TỔ - VOVINAM PHÚ YÊN PROVINCE SUR LES TRACES DU MAITRE FONDATEUR.
TIẾP BƯỚC SÁNG TỔ - VOVINAM ĐẠI HỌC TDTT TPHCM - VOVINAM UNIVERSITÉ DE LA GYMNASTIQUE & DES SPORTS DE HCM VILLE SUR LES TRACES DU MAITRE FONDATEUR.
KHÓA GIẢNG HUẤN TRUYỀN THỐNG MÔN PHÁI VOVINAM VIỆT VÕ ĐẠO - CẦN THƠ 5-12-2020 - SESSION D'ENSEIGNEMENT DE LA TRADITION DE L'ÉCOLE VOVINAM VIỆT VÕ ĐẠO.
TIẾP BƯỚC SÁNG TỔ - VOVINAM DAKLAK PROVINCE SUR LES TRACES DU MAITRE FONDATEUR.
KÝ ỨC VOVINAM BUÔN MA THUỘT - SOUVENIRS AVEC VOVINAM DE BUÔN MA THUỘT.
KÝ ỨC VOVINAM BUÔN MA THUỘT II-III - SOUVENIRS AVEC VOVINAM DE BUÔN MA THUỘT II-III.
SÁCH MỚI TẬP 1 "TIẾP BƯỚC SÁNG TỔ" - THE NEW EDITION 1 "IN THE FOOTSTEPS OF THE FOUNDING MASTER"- NOUVELLE ÉDITION 1 "SUR LES TRACES DU MAITRE FONDATEUR".

VOVINAM - VIỆT VÕ ĐẠO

Câu Lạc Bộ Nhà Tập Luyện TDTT Phú Thọ

Địa chỉ : 219 Lý Thường Kiệt, P.15, Q.11, TP.HCM

 Tel : 0913.833.760 -Không biết ngượng- Email BBT : vvnphutho@gmail.com

Website: www.vovinam.divivu.com Hoặc: http://vovinam.phutho.vn