Hôm nay, ngày 24/05/2024
VĂN ÔN - VÕ LUYỆN - TÔN SƯ TRỌNG ĐẠO - BÀN TAY THÉP VỚI TRÁI TIM TỪ ÁI

TIN TỨC

LIÊN KẾT WEBSITE

Tin mới đăng

T/B: Lễ tưởng niệm Sáng tổ Nguyễn Lộc LT64 (1960-2024) - Lễ công bố tân Chánh Chưởng Quản - Lễ thăng đai các Tân Khoa Hồng Đai 2024 - Annonce: La 64 Commémoration du Maitre Fondateur Nguyen Loc.T/B: Lễ tưởng niệm Sáng tổ Nguyễn Lộc LT64 (1960-2024) - Lễ công bố tân Chánh Chưởng Quản - Lễ thăng đai các Tân Khoa Hồng Đai 2024 - Annonce: La 64 Commémoration du Maitre Fondateur Nguyen Loc.
THÔNG BÁO CỦA HĐVSCQ MÔN PHÁI - ANNONCE DU CONSEIL DES MAITRES DE L'ÉCOLE THÔNG BÁO CỦA HĐVSCQ MÔN PHÁI - ANNONCE DU CONSEIL DES MAITRES DE L'ÉCOLE
Võ sư Trần Văn Mỹ - tân Chánh Chưởng quản Hội đồng Võ sư Chưởng quản Môn phái Vovinam Việt Võ Đạo - Maitre Tran Van My voté le Chef du Conseil des Maitres.Võ sư Trần Văn Mỹ - tân Chánh Chưởng quản Hội đồng Võ sư Chưởng quản Môn phái Vovinam Việt Võ Đạo - Maitre Tran Van My voté le Chef du Conseil des Maitres.
Liên đoàn Vovinam Cần Thơ tưởng niệm cố võ sư Nguyễn Văn Nhàn - Fédération Vovinam Cần Thơ commémore le Maitre Nguyễn Văn Nhàn. Liên đoàn Vovinam Cần Thơ tưởng niệm cố võ sư Nguyễn Văn Nhàn - Fédération Vovinam Cần Thơ commémore le Maitre Nguyễn Văn Nhàn.
TRỜI ĐẤT THẦY MẤT THẬT RỒI SAO THẦY - OH DIEU, MAITRE EST VRAIMENT PERDU, MAITRE TRUNG ĐẠO_NGUYỄN VĂN NHÀN !TRỜI ĐẤT THẦY MẤT THẬT RỒI SAO THẦY - OH DIEU, MAITRE EST VRAIMENT PERDU, MAITRE TRUNG ĐẠO_NGUYỄN VĂN NHÀN !
Cáo phó - Phân ưu - Tiểu sử thầy Trung Đạo - Nguyễn Văn Nhàn (13-7-1950 & 25-2-2024).- Annonce du décès - Condoléances - Biographie du Maitre Trung Đạo_Nguyễn Văn Nhàn (13-7-1950 & 25-2-2024).Cáo phó - Phân ưu - Tiểu sử thầy Trung Đạo - Nguyễn Văn Nhàn (13-7-1950 & 25-2-2024).- Annonce du décès - Condoléances - Biographie du Maitre Trung Đạo_Nguyễn Văn Nhàn (13-7-1950 & 25-2-2024).
Kỷ niệm 10 năm gắn bó với Vovinam FPT Greenwich Việt Nam (2013 - 2023) - Honorer mon 10ème Anniversaire attachant avec Vovinam FPT Greenwich VietNam (2013 - 2023).Kỷ niệm 10 năm gắn bó với Vovinam FPT Greenwich Việt Nam (2013 - 2023) - Honorer mon 10ème Anniversaire attachant avec Vovinam FPT Greenwich VietNam (2013 - 2023).
Tận tâm tận lực lan tỏa Vovinam - Dédié à la diffusion du Vovinam. Tận tâm tận lực lan tỏa Vovinam - Dédié à la diffusion du Vovinam.
KHAI MẠC GIẢI VÔ ĐỊCH VOVINAM THẾ GIỚI LẦN 7 - 2023 - OUVERTURE DU 7ème CHAMPIONNAT MONDIAL DU VOVINAM EN 2023.KHAI MẠC GIẢI VÔ ĐỊCH VOVINAM THẾ GIỚI LẦN 7 - 2023 - OUVERTURE DU 7ème CHAMPIONNAT MONDIAL DU VOVINAM EN 2023.
GIẢI VÔ ĐỊCH VOVINAM THẾ GIỚI LẦN VII NĂM 2023 - The 7th WVVF World Vovinam Championships 2023.GIẢI VÔ ĐỊCH VOVINAM THẾ GIỚI LẦN VII NĂM 2023 - The 7th WVVF World Vovinam Championships 2023.
TRI ÂN 20-11 "THẦY TÔI & NGHIỆP VÕ" - A la gratitude de la Journée des Enseignants Vietnamiens du 20 Novembre "Notre Maître & Sa carrière d'arts martiaux".TRI ÂN 20-11 "THẦY TÔI & NGHIỆP VÕ" - A la gratitude de la Journée des Enseignants Vietnamiens du 20 Novembre "Notre Maître & Sa carrière d'arts martiaux".
HÀNH TRÌNH 85 NĂM VOVINAM VIỆT VÕ ĐẠO TRỞ THÀNH DI SẢN VĂN HÓA PHI VẬT THỂ QUỐC GIA - L'ITINÉRAIRE DE 85 ANS DU VOVINAM VIỆT VÕ ĐẠO DEVENU LA PATRIMOINE CULTUREL IMMATÉRIEL NATIONALHÀNH TRÌNH 85 NĂM VOVINAM VIỆT VÕ ĐẠO TRỞ THÀNH DI SẢN VĂN HÓA PHI VẬT THỂ QUỐC GIA - L'ITINÉRAIRE DE 85 ANS DU VOVINAM VIỆT VÕ ĐẠO DEVENU LA PATRIMOINE CULTUREL IMMATÉRIEL NATIONAL
Tự hào Vovinam được công nhận Di Sản Văn Hóa Phi Vật Thể Quốc Gia - Vovinam est fier d'être reconnu comme Patrimoine Culturel Immatériel National.Tự hào Vovinam được công nhận Di Sản Văn Hóa Phi Vật Thể Quốc Gia - Vovinam est fier d'être reconnu comme Patrimoine Culturel Immatériel National.
Vovinam được công nhận Di Sản Văn Hóa Phi Vật Thể Quốc Gia - Vovinam est reconnu comme Patrimoine Culturel Immatériel National.Vovinam được công nhận Di Sản Văn Hóa Phi Vật Thể Quốc Gia - Vovinam est reconnu comme Patrimoine Culturel Immatériel National.
PHÁT BIỂU CỦA HỘI ĐỒNG VÕ SƯ CHƯỞNG QUẢN NHÂN LỄ KỶ NIỆM 85 NĂM THÀNH LẬP MÔN PHÁI VOVINAM VIỆT VÕ ĐẠO (1938-2023) - Paroles du Conseil des Maîtres lors 85ème Anniversaire de l'École (1938-2023).PHÁT BIỂU CỦA HỘI ĐỒNG VÕ SƯ CHƯỞNG QUẢN NHÂN LỄ KỶ NIỆM 85 NĂM THÀNH LẬP MÔN PHÁI VOVINAM VIỆT VÕ ĐẠO (1938-2023) - Paroles du Conseil des Maîtres lors 85ème Anniversaire de l'École (1938-2023).
 ''CHÚC MỪNG SINH NHẬT LẦN THỨ 72 CỦA THẦY SEN - HAPPY 70th BIRTHDAY OF MASTER SEN - JOYEUX 72ème ANNIVERSAIRE DE MAITRE SEN !!!''. ''CHÚC MỪNG SINH NHẬT LẦN THỨ 72 CỦA THẦY SEN - HAPPY 70th BIRTHDAY OF MASTER SEN - JOYEUX 72ème ANNIVERSAIRE DE MAITRE SEN !!!''.
Học võ và dạy võ xưa và nay - Apprendre & Enseigner l'art martial de l'autrefois et de nos jour.Học võ và dạy võ xưa và nay - Apprendre & Enseigner l'art martial de l'autrefois et de nos jour.
Võ và truyền thống “Tôn sư trọng đạo” - L'art martial & Sa tradition “Respecter son Maître & Respecter sa voie morale”.Võ và truyền thống “Tôn sư trọng đạo” - L'art martial & Sa tradition “Respecter son Maître & Respecter sa voie morale”.
Truyền thống "Tôn Sư Trọng Đạo" - Tradition “Respecter son Maître & Respecter sa voie morale”.Truyền thống "Tôn Sư Trọng Đạo" - Tradition “Respecter son Maître & Respecter sa voie morale”.
PHÁT HÀNH BỘ TEM CHUNG VOVINAM VIỆT NAM & VÕ ẤN ĐỘ - PUBLICATION D'UNE COLLECTION COMMUNE DE TIMBRE DU VOVINAM VIETNAM & ARTS MARTIAUXINDIENS EN 2023.PHÁT HÀNH BỘ TEM CHUNG VOVINAM VIỆT NAM & VÕ ẤN ĐỘ - PUBLICATION D'UNE COLLECTION COMMUNE DE TIMBRE DU VOVINAM VIETNAM & ARTS MARTIAUXINDIENS EN 2023.
Kỷ niệm 13 năm ngày mất Chưởng môn Lê Sáng - A la 13ème Commémoration de la mort du Maitre Patriarche Lê Sáng (2010-2023).Kỷ niệm 13 năm ngày mất Chưởng môn Lê Sáng - A la 13ème Commémoration de la mort du Maitre Patriarche Lê Sáng (2010-2023).
Thông báo: Lễ Giổ Chưởng Môn Lê Sáng lần thứ 13 (2010 - 2013) - Annonce: Organisation à la 13ème Cérémonie commémorale de la mort du Maitre Patriarche LÊ SÁNG (2010 - 2013).Thông báo: Lễ Giổ Chưởng Môn Lê Sáng lần thứ 13 (2010 - 2013) - Annonce: Organisation à la 13ème Cérémonie commémorale de la mort du Maitre Patriarche LÊ SÁNG (2010 - 2013).
PHÂN ƯU CÙNG GIA ĐÌNH THÂN MẪU VS.VŨ TRỌNG BẢO - SINCÈRES CONDOLÉENCES AVEC LA FAMILLE DE LA MÈRE DE MAITRE VŨ TRỌNG BẢO.PHÂN ƯU CÙNG GIA ĐÌNH THÂN MẪU VS.VŨ TRỌNG BẢO - SINCÈRES CONDOLÉENCES AVEC LA FAMILLE DE LA MÈRE DE MAITRE VŨ TRỌNG BẢO.
DI NGÔN CỦA SÁNG TỔ NGUYỄN LỘC (1912-1960) - Les dernières paroles du Maitre Fondateur Nguyễn Lộc (1912-1960).DI NGÔN CỦA SÁNG TỔ NGUYỄN LỘC (1912-1960) - Les dernières paroles du Maitre Fondateur Nguyễn Lộc (1912-1960).
VVF thông báo về việc tổ chức Kỳ thi thăng đai cấp cao đẳng môn Vovinam Việt Võ Đạo tại Trường IVS - HN - VVF informe concernant le Passage de grade supérieur organisé au Lycée IVS de HN.VVF thông báo về việc tổ chức Kỳ thi thăng đai cấp cao đẳng môn Vovinam Việt Võ Đạo tại Trường IVS - HN - VVF informe concernant le Passage de grade supérieur organisé au Lycée IVS de HN.
"CÕNG RẮN CẮN GÀ NHÀ - “Qu'il est plus aigu que la dent d'un serpent D'avoir un enfant ingrat"."CÕNG RẮN CẮN GÀ NHÀ - “Qu'il est plus aigu que la dent d'un serpent D'avoir un enfant ingrat".
''GIẬU ĐỔ BÌM LEO - When the tree is fallen, everyone run to it with his axe - Lorsque l'arbre est tombé , tout le monde court à elle avec sa hache''.''GIẬU ĐỔ BÌM LEO - When the tree is fallen, everyone run to it with his axe - Lorsque l'arbre est tombé , tout le monde court à elle avec sa hache''.
Luật nhân quả đối với người “ác khẩu” - The law of Karma with an "evil tongue" person - La loi du Karma avec la "personne à la mauvaise langue".Luật nhân quả đối với người “ác khẩu” - The law of Karma with an "evil tongue" person - La loi du Karma avec la "personne à la mauvaise langue".
''Ăn cháo đá bát - Bite the hand that feeds - La fête passée, adieux le Saint''.''Ăn cháo đá bát - Bite the hand that feeds - La fête passée, adieux le Saint''.
LÒNG TỰ TRỌNG - RESPECT DE SOI.LÒNG TỰ TRỌNG - RESPECT DE SOI.

Thống kê

Số lượt truy cập 1.769.038
Tổng số Thành viên 91
Số người đang xem 16
Chuyến xuyên Việt về thăm quê hương Sáng Tổ Nguyễn Lộc - Voyage à travers le Vietnam pour la visite au pays natal du Maitre Fondateur Nguyễn Lộc ( Part 1 )

Đăng ngày: 26/01/2012 09:20
Chuyến xuyên Việt về thăm quê hương Sáng Tổ Nguyễn Lộc - Voyage à travers le Vietnam pour la visite au pays natal du Maitre Fondateur Nguyễn Lộc ( Part 1 )
    '' ĐI MỘT NGÀY ĐÀNG - HỌC MỘT SÀNG KHÔN - QUAND ON VA UN JOUR - APPRENDS UN TAS DE CHOSES ''

 
Xem hình
 

[ Vietnamese | Italiano | English | Français | Deutsch | Arabic | Español | MAPS | PHOTOS ]


           “Cây có cội, nước có nguồn, con người có Tổ Tiên. Môn phái Vovinam - Việt Võ Đạo có Võ sư Sáng Tổ Nguyễn Lộc”.


Bắt đầu tập võ Việt Nam từ hơn 20 năm nay, với tất cả niềm đam mê võ thuật và tinh thần cầu tiến: Năm 1999, Võ sư Jean Christophe đã tìm về Việt Nam tầm sư học đạo, tìm hiểu thêm về lịch sử, văn hóa và dân tộc Việt Nam.

Ngay khi trở về nước, Võ sư Jean Christophe đã du nhập Vovinam - Việt Võ Đạo tại Marseille và bắt đầu đào tạo võ sinh. Nhiều chyến du hành về Việt Nam, VS Jean Christophe đã dẫn thêm vài võ sinh, huấn luyện viên và những người khác theo cùng trong đó điển hình có các HLV Mostafa, Marc, Martine. Với tất cả những tình cảm chân thành thiết tha, họ cùng chung chí hướng về Tổ Đường luyện tập dưới sự huấn luyện trức tiếp của Thầy Nguyễn Văn Sen.

Sau nhiều chuyến du lịch ngắn ngày, Thầy Sen có gợi ý với VS Jean Christophe làm một chuyến du lịch dài ngày xuyên Việt Nam nhằm đào sâu thêm kiến thức về Vovinam - Võ Việt Đạo và hiểu biết thêm về nguồn gốc văn hóa, địa lý của môn võ này. Vì thời gian và hoàn cảnh gia đình của mỗi người khác nhau cho nên bị gián đoạn mấy năm trời. Và hôm nay là thời điểm tốt để chúng tôi có thể thực hiện được chuyến đi này.

5h sáng ngày 24/12/2009, Đoàn chúng tôi gồm (Thầy Sen, Võ sư Hùng, Võ sư Jean Christophe, HLV Marc, HLV Mostafa, HLV Martine, môn sinh Luna (con gái của Martine) và Bác tài tên Vinh) bắt đầu rời Sài Gòn thẳng tiến trong bầu không khí vui tươi hớn hở trong ngày Noel.

Điểm đầu tiên, chúng tôi dừng chân nghỉ ngơi, ăn uống và chiêm ngưỡng phong cảnh của bãi biển CàNá- tỉnh Ninh Thuận còn đẹp và hoang sơ. Buổi tối hôm đó chúng tôi dừng chân tại TP.Tuy Hòa - Phú Yên (quê hương thứ hai của Thầy Sen) và ghé thăm nhà Ba mẹ vợ của Thầy Sen. Sau đó chúng tôi dạo bộ lên núi Nhạn, thăm Tháp Chàm và chiêm ngưỡng toàn cảnh về đêm của Thành phố. Sau đó chúng tôi tham dự Lễ Giáng Sinh ở Nhà Thờ lớn và Mostafa đã đóng vai Ông Già Noel đi phát kẹo cho các em nhỏ.

5h sáng hôm sau của ngày 25/12/09, chúng tôi thức dậy tập luyện, dùng điểm tâm sáng và tiếp tục lên đường. Theo lịch trình thì đêm hôm đó chúng tôi sẽ nghỉ tại Huế. Nhưng vì lý do đường xá về đêm nguy hiểm, cho nên chúng tôi quyết định nghỉ đêm tại Đà Nẵng. Chúng tôi đã thưởng thức món Cơm Niêu tại đây, một trong những đặc sản của Việt Nam với hương vị tuyệt vời được khắp nơi ưa chuộng. Sau đó, chúng tôi đi dạo quanh bờ sông Hàn, thưởng ngoạn khung cảnh mới về đêm, bên chiếc cầu khổng lồ dễ thương đầy sắc màu ánh sáng.

5h sáng ngày 26/12/09, chúng tôi tập luyện bên bờ biển. Rất nhanh sau đó, chúng tôi đã bị bao vây bởi người dân địa phương hiếu kì đến xem người Châu Âu tập võ Việt. Đà Nẵng là một trong những Thành Phố lớn của Miền Trung Việt Nam và cũng là một trong những Thành Phố đẹp mà ít có du khách nào có thể bỏ qua. Và nó xứng đáng là điểm điến tham quan. 8h sáng, chúng tôi rời Đà Nẵng đi Huế thăm Khải Hoàn Môn của Đại Nội, Chùa Thiên Mụ, Lăng Vua Khải Định. Buổi tối, chúng tôi đi dạo mát trên cây cầu lịch sử Tràng Tiền bên sông Hương.

Mục tiêu của tối hôm đó là đến thăm đơn vị Vovinam Việt Võ Đạo mới của Huế. Sau nghi Lễ giới thiệu chính thức, chúng tôi làm nóng và chuẩn bị giao lưu biễu diễn chung:


 1. Đòn chân tấn công (Vovinam Huế).
 2. Phân thế kiếm (Võ sư Hùng và HLV Martine).
 3. Nhập Môn Quyền (Marc, Mostafa, Luna).
 4. Ngọc Trản Quyền (Võ sư Jean Christophe).
 5. Nhật Nguyệt Đại Đao (Võ sư Hùng).
 6. Phản đòn dao (2 HLV Marc và Mostafa).
 7. Phản đòn Quạt và Âm Dương Hồ Điệp Phiến (2 HLV Marc và Martine).
 8. Long Hổ Quyền (Vovinam Huế).
 9. Tứ Đấu Nam (Vovinam Huế).
 10. Xà Quyền (Võ sư Hùng).


Sau buổi biễu diễn, HLV Trưởng Lê Bá Thương thay mặt VoViNam-Việt Võ Đạo Huế đã nồng nhiệt cảm ơn chúng tôi.

Tiếp theo, Thầy Sen cũng có đôi lời phát biểu:

“Các em môn sinh Vovinam Việt Võ Đạo thân mến !


Thay mặt Đoàn trước hết Thầy cũng mong muốn cảm ơn và chúc mừng công tác tổ chức và tiếp đón nồng nhiệt của các em.

Huế là một Cố Đô có truyền thống hiếu học và thượng võ lâu đời. Tuy nhiên do nhiều lý do khách quan khác nhau, tôi vừa được biết rằng việc giảng dạy Vovinam Việt Võ Đạo tại đây mới được hơn 1 năm rưỡi nay. Dưới sự lãnh đạo và huấn luyện của HLV Trưởng Lê Bá Thường, con số võ sinh đang theo học đến nay cũng gần 200 em. Điều đó rất đáng khích lệ ! Và tôi cũng rất vui khi biết rằng chúng tôi là Đoàn đầu tiên đến thăm Hội VVN Huế kể từ ngày thành lập đến nay.

Sau cùng, tôi cũng mong muốn gửi lời chúc sức khỏe, thành công, nhiều may mắn, hạnh phúc và Vovinam Việt Võ Đạo Huế luôn liên tục phát triển ổn định''.


Sau cùng, chúng tôi đã giao lưu trao quà lưu niệm và chia tay trong lưu luyến.

(Còn nữa)!

Kí sự được viết trong xe hơi trên đường từ Huế ra Hà Nội ngày 26/12/2009

Thay mặt Đoàn
Võ sư Lê Văn Hùng


[ Vietnamese | Italiano | English | Français | Deutsch | Arabic | Español | MAPS | PHOTOS ]


A Journey Through Vietnam and Visiting Birthplace of the Founding Grand Master Nguyễn Lộc

"Trees have roots, water have sources, man have ancestors
Vovinam Việt Võ Đạo discipline has Founding Grand Master Nguyễn Lộc"


Having studied Vietnamese martial arts for more than 20 years, with strong passion for martial arts and a progressive mind, in 1999, Võ sư Jean Christophe traveled to Vietnam seeking a master that can show him the path « đạo », and learning more about the country’s history, cultural and and the people of Vietnam.

On his return, Võ sư Jean Christophe joined Vovinam - Việt Võ Đạo in Marseille and started training martial arts students. On many previous trips to Vietnam, Võ sư Jean Christophe led a few of his martial arts students, instructors and others along, for instance Mostafa, Marc, Martine. With sincere intention and desire, they came to Tổ Đường or Altar Hall to practice under direct instructions and guidance of Võ sư Nguyễn Văn Sen.

After several of these short trips, Võ sư Sen suggested to Võ sư Jean Christophe to take a longer trip traveling through Vietnam to explore Vovinam - Việt Võ Đạo and getting to know more about the roots of this martial art discipline from a cultural and geographical perspective. Due to family and personal situations, the plan was put on hold for a few years. This occasion, it appears to be an auspicious time for realizing the planned trip.

5 am on December 24, 2009, our delegation including Võ sư Sen, Võ sư Hùng, Võ sư Jean Christophe, Instructor Marc, Instructor Mostafa, Instructor Martine, Môn sinh Luna (Martine’s daughter) and our driver named Vinh started our journey leaving Sàigòn in the joyous atmosphere of the Noel day.

Our first rest stop was at Cà-Ná beach in Ninh Thuận Province where we admired the mejastic beauty of wilderness. That evening we stopped in Tuy Hòa city of Phú Yên and visited the Parents-in-law of Võ sư Sen. Then we strolled up the Nhạn (Swallow) mountain, visited Chàm Tower Ruins and admired the panorama view of the city at night. Then we attended Christmas mass at the Cathedral and Mostafa played the old and pleasant Noel, giving candies to the children.

In the next morning, 5 am on December 25, 2009, we woke up, exercised, had breakfast and continued our journey. Based on the planned schedule we would stay overnight at Huế. However, because of the dangerous road conditions at night, we decided to stay overnight in Đà Nẵng instead. Here we enjoyed a local claypot rice, one of the cusine specialties of Vietnam with tremendous fregarant taste which is very poplular, known throughout the country. Then, we strolled around the banks of the Hàn River, enjoy the early night scenery with the new of a gigantic bridge decorated with abundant of colorful lights.

5 am of December 26, 2009, we exercised on the beach. Very quickly our actions drawed a crowd, the curious locals surrounded us, they were amazed at the sight of Europeans practicing Vietnamese martial arts. Đà Nẵng City is one of the major cities in central Vietnam and it is one of the beautiful cities very few tourists can ignore. And it was truly is a worthwhile stop for sight seeing. At 8 am, we left Đà Nẵng heading to Huế for visiting the Triumphal Arch of the Đại Nội (Khải Hoàn Môn của Đại Nội), Thiên Mụ Pagoda, Tomb of King Khải Định. By the evening, we wandered to catch a cool breeze along the side of the historic Tràng Tiền bridge that crosses Sông Hương or Parfume river.

The goal of the day was to visit a Vovinam Việt Võ Đạo school recently opened in Huế. After the official ceremonies and introductions, we stretched and warmed up and prepared for a joint martial arts exhibition:


 1. Đòn chân tấn công / leg scissoring attacks (Vovinam Huế).
 2. Phân thế kiếm / Sword techniques (Võ sư Hùng và HLV Martine).
 3. Nhập Môn Quyền / Gate Entrance Form (Marc, Mostafa, Luna).
 4. Ngọc Trản Quyền / Jade Cup Form (Võ sư Jean Christophe).
 5. Nhật Nguyệt Đại Đao / Solar-Lunar Major Halberd (Võ sư Hùng).
 6. Phản đòn dao / Defense against knife attacks (2 HLV Marc và Mostafa).
 7. Phản đòn Quạt và Âm Dương Hồ Điệp Phiến / Fan Techniques and Fan Form (2 HLV Marc và Martine).
 8. Long Hổ Quyền / Dragon-Tiger Form (Vovinam Huế).
 9. Tứ Đấu Nam / 1 agaist 3 (Vovinam Huế).
 10. Xà Quyền / Snake form (Võ sư Hùng).


After the performance, the head instructor Lê Bá Thương on behalf of the Vovinam Việt Võ Đạo in Huế expressed warm appreciation to the visiting delegtion.

In return, Võ sư Sen also made a brief statement as follows:
"Dear Vovinam Việt Võ Đạo disciples!
On behalf of the delegation firstly I also would like to thank everyone for the preparation and your warm hospitality.

Huế is our old capital with long tradition of scholars and martial arts warriors. For various reasons I learned that Vovinam - Việt Võ Đạo only taught here for only over a year and a half. Under the leadership and guidance of the head instructor Lê Bá Thương, the number of students so far has reached nearly 200. That is very encouraging! And I am also very happy to know that we are the first delegation to visit Huế Vovinam - Việt Võ Đạo Association since its inception.

Finally, I want to wish everyone health, success, best of luck, happiness and that Vovinam - Việt Võ Đạo at Huế will growth constantly and steadily.»

At the end, everybody exchanged farewell, offering souvenirs, and bid good-bye with warm thoughts!

(To be continued...)

(This article was written in the car from on the road from Huế to Hà Nội on December 26, 2009).

On behalf of the delegation
Võ sư Lê Văn Hùng
(English translation by Ban Biên Tập)


[ Vietnamese | Italiano | English | Français | Deutsch | Arabic | Español | MAPS | PHOTOS ]


Voyage à travers le Vietnam pour la visite au pays natal du Maitre Fondateur Nguyễn Lộc

« L’arbre a sa racine, l’eau a sa source, l’homme a ses ancêtres,
l’école Vovinam Việt Võ Đạo a son maitre fondateur Nguyễn Lộc ».


Ayant commencé à pratiquer les arts martiaux vietnamiens depuis une vingtaine d’années avec passion et esprit d’effort, Maitre Jean-Christophe est allé au Vietnam en 1999, d’abord pour chercher la voie martiale des vrais maitres et ainsi l’apprentissage de la voie martiale authentique, ensuite pour chercher à comprendre l’histoire, la culture et le peuple vietnamien.

Dès son retour il introduisit le Vovinam Việt Võ Đạo à Marseille et commença à former ses élèves. Lors de ses nombreux voyages au Vietnam, il est accompagné parfois de certains de ses élèves. Ils suivent la même voie en venant s’entrainer au Tổ Đường et être formé sous la direction de Maitre Nguyễn Văn Sen avec sincérité.

Après avoir effectué de courts voyages en la compagnie de Maitre Sen, celui-ci a donné l’idée à Maitre Jean-Christophe de faire un long voyage à travers le Vietnam avec ses plus anciens élèves pour approfondir leurs connaissances du Vovinam Việt Võ Đạo et pour mieux connaitre l’origine culturelle et géographique de cet art martial. La situation familiale et professionnelle de chacun ont fait que c’est seulement quelques années plus tard que ce voyage a été rendu possible.

C’est le 24 décembre 2009 à 5h00 que notre délégation, composé de Maitre Sen, les Maitres Hùng et Jean-Christophe, les instructeurs Marc, Mostafa et Martine, sa fille Luna et conduit par le chauffeur Vinh, quitte Saigon et commence à avancer dans l’ambiance joyeuse de la veille de Noel.

Le premier endroit ou nous nous sommes arrêtés pour manger et admirer le paysage est la plage belle et déserte de Cà-Ná dans la province de Ninh Thuận. Le soir nous nous sommes reposés dans la seconde ville natale de Maitre Sen, à Tuy Hoà - Phú Yên ou nous avons rendu visite à ses beaux-parents. Après nous nous sommes promenés sur la colline de Nhạn, avons visité la belle tour de Champ et admiré le panorama nocturne de la ville. Nous avons assisté à la fête de Noel devant l’église principale de la ville ou Mostafa a distribué des bonbons aux enfants.

Le lendemain à 5h00 nous nous sommes entrainés, avons pris le petit déjeuner et poursuivi notre chemin. Il était programmé que nous arrivions à Huế ce soir là, mais à cause de la circulation et la tombée de la nuit nous avons décidé de dormir à Đà Nẵng. Nous y avons mangé le riz grillé Nieu, spécialité vietnamienne avec son gout délicieux et apprécié par tous, nous sommes promenés au bord du fleuve le Han et avons admiré de nuit ce nouveau paysage avec son pont géant joliment éclairé.

Le 26 décembre à 5h30 entrainement au bord de la plage. Assez vite nous sommes entourés par des habitants locaux curieux de voir des Européens pratiquer des arts martiaux vietnamiens. Đà Nẵng, une des plus grandes villes du centre du Vietnam, très belle, mais encore délaissée par la plupart des touristes. Cette ville est pourtant digne d’une visite. A 8h00 nous sommes partis de Đà Nẵng pour Huế ou nous avons visité la cité interdite Đại Nội, la pagode de Thiên Mụ, le temple du Roi Khải Định. Le soir nous nous sommes promenés sur le pont historique Tràng Tiền au bord du fleuve Huong, (parfum).

L’objectif de la soirée fut la visite du nouveau club de Vovinam Việt Võ Đạo à Huế. Après les présentations officielles nous y avons pratiqué un échauffement commun en préparation d’une démonstration:


 1. Đòn chân tấn công – Vovinam Huế
 2. Phân thế kiếm – Võ sư Hùng et Instructor Martine
 3. Nhập Môn Quyền – Instructor Marc, Instructor Mostafa, Luna
 4. Ngọc Trản Quyền – Võ sư Jean-Christophe
 5. Nhật Nguyệt Đại Đao – Võ sư Hùng
 6. Phản đòn dao – Instructor Marc et Instructor Mostafa
 7. Phản đòn Quạt et Âm Dương Hồ Điệp Phiến – Instructor Marc et Instructor Martine
 8. Long Hổ Quyền – Vovinam Huế
 9. Tứ Đấu Nam – Vovinam Huế
 10. Xà Quyền – Võ sư Hùng


Après la démo, l’instructeur principal Lê Bá Thương, représentant du Vovinam Việt Võ Đạo Huế, nous a chaleureusement remerciés.

Ensuite, Maitre Nguyễn Văn Sen a fait un discours:

«Chers pratiquants de Vovinam Việt Võ Đạo,
Tout d’abord en représentant de la délégation, je voudrais remercier et féliciter votre travail d’organisation et votre accueil chaleureux…

Huế est une ancienne capitale avec une longue tradition studieuse et martiale. Et pourtant par plusieurs raisons objectives, j’ai appris que l’enseignement de Vovinam Việt Võ Đạo était présent que depuis à peine d’un an et demi. Sous la direction et l’enseignement de l’instructeur Lê Bá Thương, le nombre des pratiquants actuels est d’environ 200 personnes. C’est très encourageant! Et, je suis très heureux de savoir que nous sommes la 1ère Délégation venue visiter votre Association depuis sa création.

Enfin, je voudrais vous souhaiter à tous une bonne santé, du succès, beaucoup de chance et de bonheur et que le Vovinam Việt Võ Đạo de Huế se développe dans la continuité et la stabilité!»


Pour conclure, nous avons échangé quelques cadeaux et nous nous sommes quittés avec regret...

(Encore)!

Ce journal est rédigé en voiture sur la route de Huế à HaNoi du 26/12/09.

Représentant de la Délégation
Võ sư Lê Văn Hùng
(Français translation by Võ sư Lê Văn Hùng)


[ Vietnamese | Italiano | English | Français | Deutsch | Arabic | Español | MAPS | PHOTOS ]


Eine Reise durch Vietnam und den Besuch der Geburtsstadt von der Gründung Großmeister Nguyễn Lộc

Meister Jean Christophe hatte bereits 20 Jahre lang mit großer Hingabe vietnamesische Kampfkünste studiert, als er im Jahr 1999 nach Vietnam reisete um einen Meister zu finden, der ihm den "Weg" zeigen kann (das Đạo lehren). Auch wollte er mehr über Land und Leute und deren Kultur und Geschichte lernen.

Als er zurückgekehrt war trat Meister Jean Christophe Vovinam - Việt Võ Đạo in Marseille bei und begann Schüler in der Kampfkunst zu unterrichten. Auf vielen vorherigen Reisen nach Vietnam nahm Meister Jean Christophe ein paar seiner Schüler, Trainer und andere mit, z.B. Mostafa, Marc und Martine. Mit guter Absicht und Motivation kamen sie zur Zentrale oder in die Altar Halle, um unter direkter Führung und Anleitung von Meister Nguyễn Văn Sen zu trainieren.

Nach einigen dieser Kurztrips schlug Meister Sen Meister Jean Christophe vor eine länger Reise quer durchs Land zu unternehmen, um Vovinam - Việt Võ Đạo zu erforschen und die Wurzeln dieser Kampfkunst aus einer kulturellen und geographischen Perspektive zu betrachten. Aufgrund der familiären und persönlichen Situation wurde dieser Plan für ein paar Jahre auf Eis gelegt. Diesmal schien es die richtige Zeit zu sein, den Plan in die Tat umzusetzen.

Um fünf Uhr morgens am 24. Dezember 2009 verließ unsere Delegation, bestehend aus Meister Sen, Meister Hùng, Meister Chrhistophe, Trainer Marc, Trainer Mostafa, Trainer Martine, Schülerin Luna (Martine´s Tochter) und unserem Fahrer namens Vinh, Saigon in der fröhlichen Weihnachtsatmosphäre.

Unsere erste Pause machten wir am Cà-Ná Strand in der Ninh Thuận Provinz, wo wir die majestätische Schönheit der Natur bestaunten. An diesem Abend hielten wir in der Stadt Tuy Hòa, Provinz Phú Yên und besuchten die Schwiegereltern von Meister Sen. Dann bestiegen wir den Berg Nhạn (Schwalbe), besichtigten Ruinen der Chàm und bestaunten das Panorama der Stadt bei Nacht. Danach nahmen wir an der Weihnachtsmesse in der Kathedrale teil und Mostafa verteilte, als Wehnachtsmann verkleidet, Süßigkeiten an die Kinder.

Am Morgen des 25. Dezember 2009 standen wir um fünf Uhr auf, trainierten, frühstückten und setzten unsere Reise fort. Laut Reiseplan hätten wir in Huế übernachtet. Wie dem auch sei, aufgrund des gefährlichen Straßenverkehrs bei Nacht, entschieden wir uns stattdessen dafür in Đà Nẵng zu übernachten. Wir aßen Feuertopf, eine der Spezialitäten Vietnams, die im ganzen Land bekannt ist. Dann schlenderten wir an den Ufern des Hàn Fluß entlang und genossen die nächtliche Szenerie der neuen gigantischen Brücke, dekoriert mit unzähligen bunten Lichtern.

Am Morgen des 26. Dezembers 2009, um fünf Uhr, trainierten wir am Strand. Ziemlich schnell versammelte sich eine Masse neugieriger Einheimischer um uns herum; sie waren verwundert Europäer zu sehen, die eine vietnamesische Kampfkunst trainierten. Đà Nẵng ist eine der größten Städte in Zentralvietnam, sie ist wunderschön und nur wenige Touristen haben sie nicht auf ihrer Route. Und sie ist auf jeden Fall eine lohnende Haltestelle für Sight Seeing. Um acht Uhr verließen wir Đà Nẵng Richtung Huế um den Triumphbogen der Đại Nội zu besuchen (Khải Hoàn Môn của Đại Nội), die Thiên Mụ Pagode und das Grab des Königs Khải Định. Am Abend gingen wir die historische Tràng Tiền Brücke, die über den Sông Hương oder Parfümfluß führt, entlang, um von einer kühlen Brise umweht zu werden.

Das Tagesziel war eine kürzlich eröffnete Vovinam-Việt Võ Đạo Schule in Huế zu besuchen. Nach der offiziellen Zeremonie und dem Vorstellen, dehnten und wärmten wir uns auf und bereiteten uns auf eine gemeinsame Trainingseinheit vor:


 1. Đòn chân tấn công / Beintechniken (Vovinam Huế)
 2. Phân thế kiếm / Schwerttechniken (Meister Hùng und Martine)
 3. Nhập Môn Quyền / Tor Eingang Form (Marc, Mostafa, Luna)
 4. Ngọc Trản Quyền / Jade Becher Form (Meister Christophe)
 5. Nhật Nguyệt Đại Đao / Sonne Mond Hellebarde (Meister Hùng)
 6. Phản đòn dao / Verteidigung gegen Messer (Marc und Mostafa)
 7. Phản đòn Quạt und Âm Dương Hồ Điệp Phiến / Fächertechniken und Fächerform (Marc und Martine)
 8. Long Hổ Quyền / Drachen Tiger Form (Vovinam Huế)
 9. Tứ Đấu Nam / Einer gegen drei (Vovinam Huế)
 10. Xà Quyền / Schlangen Form (Meister Hùng)


Nach der Vorführung drückte der höchste Trainer von Vovinam-Việt Võ Đạo Huế, Trainer Lê Bá Thương, seine Wertschätzung gegenüber den Besuchern aus.

Im Gegenzug sagte Meister Sen folgendes:

"Liebe Vovinam-Việt Võ Đạo Schüler!

Im Namen der Delegation möchte auch ich zuerst Dank sagen für die Vorbereitung und die Gastfreundschaft.

Huế ist unsere alte Hauptstadt mit einer langen Tradition von Intellektuellen und Kampfkünstlern. Aus verschedenen Gründen wurde hier nur 1,5 Jahre lang Vovinam-Việt Võ Đạo unterrichtet. Unter der Führung von Trainer Lê Bá Thương trainieren hier bereits jetzt schon fast 200 Schüler. Das ist sehr ermutigend! Und ich bin ebenfalls sehr froh darüber, daß wir die ersten Besucher seit der Gründung von Vovinam-Việt Võ Đạo Huế sind.

Abschließend wünsche euch allen Gesundheit, Erfolg, jede Menge Glück, Zufriedenheit und daß Vovinam-Việt Võ Đạo Huế kontinuierlich und stetig wächst."


Am Ende verabschiedeten sich alle freundschaftlich von einander, schenkten sich hier und da eine Kleinigkeit und wünschten sich alles Gute.

(Fortsetzung folgt)

(Dieser Artikel wurde im Auto auf dem Weg von Huế nach Hà Nội am 26. Dezember 2009 geschrieben).

Im Namen der Delegation
Meister Lê Văn Hùng
(Deutsch translation by Tim Reinbold)


[ Vietnamese | Italiano | English | Français | Deutsch | Arabic | Español | MAPS | PHOTOS ]


Un viaggio attraverso il Vietnam e visita alla casa natale del Fondatore Gran Maestro Nguyễn Lộc

"Gli alberi hanno le radici, le acque hanno la fonti, gli uomini hanno gli antenati ed il Vovinam Việt Võ Đạo ha il fondatore Gran Maestro Nguyễn Lộc".


Dopo aver studiato le discipline vietnamite per più di 20 anni, con una forte passione per le arti marziali e una mente molto aperta, nel 1999, il Maestro Jean Christophe ha viaggiato per il Vietnam alla ricerca di un maestro che potesse mostrargli la via «đao», e imparare di più sulla storia, la cultura ed il popolo vietnamita.

Al suo ritorno a Marsiglia il Maestro Jean Christophe ha deciso di aprire un corso Vovinam - Việt Võ Đạo ed ha iniziato la formazione dei suoi studenti. Durante i suoi viaggi in Vietnam, il Maestro Jean Christophe ha portato alcuni dei suoi studenti, istruttori ed atleti (per esempio Mostafa, Marc, Martine) i quali, con passione e desiderio, sono venuti al Tổ Đường per praticare sotto le dirette istruzioni del Maestro Nguyen Van Sen.

Dopo alcuni di questi brevi viaggi, Il Maestro Sen ha suggerito al Maestro Jean Christophe di fare un viaggio più lungo attraverso il Vietnam per esplorare il Vovinam - Việt Võ Đạo e conoscere di più le radici di questa disciplina da un punto di vista culturale e geografico. A causa di situazioni familiari e personali, il piano è stato accantonato per alcuni anni ma questo periodo sembra essere l’ideale per la realizzazione di questo viaggio.

Tra il 5 ed il dicembre 2009, la nostra delegazione compresi i Maestri Sen, Hùng, Jean Christophe, gli Istruttori Mostafa, Martine, Môn sinh Luna (la figlia di Martine) ed il nostro autista soprannominato Vinh ha iniziato il viaggio lasciando Saigon con l'atmosfera gioiosa del giorno di Natale.

La nostra prima sosta è stata alla spiaggia di Cà-Na, nella provincia di Ninh Thuận, dove abbiamo ammirato la maestosa bellezza del deserto. Quella sera ci siamo fermati nella città di Tuy Hòa (Phú Yen) per fare visita ai genitori adottivi del Maestro Sen. Abbiamo poi attraversato in un attimo la montagna Nhan, visitato le rovine della torre Cham e goduto della vista panoramica della città di notte.

Abbiamo poi partecipato alla messa di Natale presso la Cattedrale e Mostafa ha giocato a fare il Babbo Natale regalando caramelle ai bambini.

Il mattino seguente, alle 5 a.m. del 25 dicembre, ci siamo svegliati, abbiamo fatto qualche esercizio, fatto colazione e ripreso il nostro viaggio. Il programma prevedeva il pernottamento a Huế, tuttavia, a causa delle pericoli derivanti dalla guida notturna sulle strade non manutenute in modo adeguato, abbiamo deciso di pernottare a Đà Nẵng.

Qui ci siamo deliziati con il riso locale Claypot, una delle specialità della cucina vietnamita, la cui fragranza è nota in tutto il paese; abbiamo poi passeggiato lungo la riva del fiume Han durante uno splendido tramonto ed abbiamo ammirato il nuovo e gigantesco ponte addobbato e decorato con innumerevoli luci colorate.

Alle 5 a.m. del 26 dicembre ci siamo allenati sulla spiaggia. Di lì a poco una folla di curiosi ha iniziato a fermarsi intorno a noi sorpresi nel vedere degli occidentali praticare le arti marziali vietnamite. Đà Nẵng City è una delle principali città nel Vietnam centrale, nonchè una delle più belle ed è stato molto utile e piacevole godere della sua vista. Alle 8 del mattino abbiamo lasciato Đà Nẵng dirigendoci verso Huế per visitare l'Arco di Trionfo del Đại Nội (Khải Hoàn Môn của Đại Nội), la Pagoda Thien Mu e la tomba del re Khải Định. La sera, abbiamo passeggiato lasciandoci deliziare dalla fresca brezza lungo un lato dello storico ponte Trang Tien che attraversa il fiume Sông Hương (detto anche fiume Profumo).

L'obiettivo della giornata seguente era quello di visitare una scuola di Vovinam Việt Võ Đạo recentemente aperta a Huế. Dopo le cerimonie ufficiali e le presentazioni, abbiamo fatto stratching e ci siamo riscaldati così da essere pronti per una esibizione insieme alla scuola del luogo:


 1. Đòn chân tấn công (Vovinam Huế).
 2. Phân thế kiếm (Maestro Hùng e Istruttore Martine).
 3. Nhập Môn Quyền (Marc, Mostafa, Luna).
 4. Ngọc Trản Quyền (Maestro Jean Christophe).
 5. Nhật Nguyệt Đại Đao (Maestro Hùng).
 6. Phản đòn dao (Istruttori Marc e Martine).
 7. Phản đòn Quạt et Âm Dương Hồ Điệp Phiến (Istruttori Marc e Martine).
 8. Long Hổ Quyền (Vovinam Huế).
 9. Tứ Đấu Nam (Vovinam Huế).
 10. Xà Quyền (Maestro Hùng).

Dopo l’esibizione, il responsabile degli istruttuttori Lê Bá Thương, a nome del Vovinam Việt Võ Đạo di Huế, ha espresso apprezzamento per la visita della delegazione.

In cambio, il Maestro Sen ha fatto una breve dichiarazione, di seguito riportata:

«Cari praticanti del Vovinam Việt Võ Đạo!

A nome della delegazione vorrei in primo luogo ringraziare tutti per il lavoro svolto e per la calorosa accoglienza.

Huế è la nostra vecchia capitale con una lunga tradizione di intellettuali e di praticanti delle arti marziali.

Per vari motivi ho appreso che il Vovinam - Việt Võ Đạo viene insegnato qui da poco più di un anno e mezzo ma, nonostante ciò, sotto la guida del capo istruttore Lê Bá Thương, il numero di studenti è salito fino a quasi 200 unità … e questo è molto incoraggiante!

Sono anche molto felice di sapere che siamo la prima delegazione a visitare l’Associazione Vovinam - Việt Võ Đạo di Huế da quando ha iniziato la sua storia.

Voglio infine augurare a tutti salute, successo, fortuna e felicità e che il Vovinam - Việt Võ Đạo di Huế possa continuare la sua costante e stabile crescita ».


Alla fine ci siamo scambiati tutti i saluti offrendoci a vicenda vari souvenirs …

(Continua)

Questo articolo è stato scritto in automobile sulla strada da Huế a Hanoi il 26 dicembre 2009.

A nome della delegazione
Maestro Le Van Hùng
(Italiano translation by Claudio Guzzi)


[ Vietnamese | Italiano | English | Français | Deutsch | Arabic | Español | MAPS | PHOTOS ]رحلة عبر فيتنام لزيارة موطن ميلاد الأستاذ المؤسس نجيان لوك


"الشجرة عند جذورها ،المياه عند منبعها ،الإنسان عند أجداده، مدرسة الفوفينام فيات فوداو داو عند أستاذها المؤسس نغيان لوك."

بعد أن بدأ ممارسة الفنون القتالية الفيتنامية منذ عشرين عاما بشغف و بروح الجهد ، ذهب الأستاذ جون كريستوف إلى الفيتنام في عام 1999 ، سعى أولا للبحث عن المنهاج القتالي للأساتذة الحقيقيين وبالتالي تعلم المنهاج القتالي الأصيل ثم بحث ليفهم التاريخ والثقافة والشعب الفيتنامي.

مباشرة بعد رجوعه ادخل الفوفينام فيات فوداو إلى مرسيليا و بدأ في تكوين تلاميذه. أثناء رحلاته الكثيرة إلى الفيتنام كان مرفقا أحيانا ببعض من تلاميذه. تابعوا نفس المنهاج بحضورهم للتدرب في ال"تو ديونج" و بتكوينهم تحت إشراف الأستاذ نغيان فان سان بإخلاص.

بعد القيام برحلات قصيرة برفقة الأستاذ سان هذا الأخير قدم فكرة للإستاذ جون كريستوف و هي القيام برحلة طويلة عبر الفيتنام مع تلاميذه القدامى من اجل تعميق معارفهم بالفوفينام فيات فوداو ولأفضل معرفة بالأصل الثقافي والجغرافي لهذا الفن القتالي. الوضعية العائلية والمهنية لكل واحد جعلت هذه الرحلة ممكنة فقط بعد بضع سنوات من بعد.

في 24 ديسمبر 2009 على الساعة 5:00 قيدت بعثتنا المتكونة من الأستاذ سان، الأستاذان هونغ و جون كريستوف، المدربين مارك ،مصطفى ومارتين،ابنته لونا من طرف السائق فينه ،غادرنا سايغون وبدأنا التقدم في جو من الفرح ليلة العيد. المكان الأول الذي توقفنا فيه لتناول الطعام والاستمتاع بالمناظر هو الشاطئ الجميل المهجور في كانا في مقاطعة نينه ثوان. في المساء أخذنا راحة في المدينة الثانية، مسقط رأس الأستاذ سان، في توي هوا- فو ين أين قمنا بزيارة والديه. بعدها تمشينا فوق تلة نهان ، زرنا البرج الجميل للحقل وأعجبنا بالبانوراما الليلية للمدينة. حضرنا حفلة العيد أمام الكنيسة الرئيسية للمدينة أين قام مصطفى بتوزيع الحلوى على الأطفال.

في صباح اليوم التالي في الساعة 5:00 تدربنا، وتناولنا الفطور واستمرت رحلتنا. كان من المقرر أن نصل إلى هووي تلك الليلة ، ولكن بسبب اكتظاظ حركة المرور و الظلام قررنا أن ننام في دا نانغ. أكلنا الأرز المحمص نييو اختصاص فيتنامي، مع مذاقه اللذيذ وأعجب به الجميع، سرنا على طرف نهر هان ولقد أعجبنا بهذا المشهد الجديد مع جسره العملاق المضاء بشكل جميل.

يوم 26 ديسمبر فى الساعة 5:30 تدريب على طول الشاطئ. بسرعة، أصبحنا محاطين من قبل السكان المحليين من الغريب أن ترى الأوروبيين يمارسون الفنون القتالية الفيتنامية. دا نانغ ، واحدة من أكبر المدن في وسط فيتنام ، جميلة جدا ، ولكنها مهملة من قبل معظم السياح. هذه المدينة هي مع ذلك تستحق الزيارة. في الساعة 8:00 غادرنا دا نانغ في اتجاه هووي حيث قمنا بزيارة المدينة المحرمة داي نوا، معبد ثيان مو ، ومعبد الملك كاي دينه. في المساء تنزهنا على الجسر التاريخي ترانج تيين على ضفاف نهر هوونغ (عطر).

هدف هذه الأمسية كان زيارة النادي الجديد للفوفينام فيات فوداو في هووي. بعد التقديمات الرسمية قمنا بتمارين التدفئة مع بعض لتحضير الاستعراض :


المحطة تقنيات الهجوم-1
2- فان الدون كيام -- هونغ ومارتين
3- ناب مون كوين -- مارك ، ومصطفى و لونا
4- نجوك تران كوين -- جون كريستوف
نات نجيات داى داو -- هونغ -5
6. فان دون زاو -- مارك ومصطفى
7- دون كوات و ام دونغ هو فين - مارك ومارتين
- لونغ هو كوين -- فوفينام هووي8
9- تو داو نام -- فوفينام هووي
10


بعد الاستعراض، المدرب الرئيسي لو با توونغ ممثل الفوفينام فيات فوداو هووي شكرنا بحرارة
ثم القى الأستاذ نغيان فان سان كلمة :
اعزائي ممارسي الفوفينام فيات فوداو،
أولا بصفتي ممثل للوفد أود أن أشكر وأهنئ عملكم التنظيمي وترحيبكم الحار...
هووي هي عاصمة قديمة ذات تقاليد عريقة في المواظبة و الفنون القتالية. بالرغم من ذلك و لعدة أسباب موضوعية علمت أن تعليم الفوفينام فيات فوداو كان موجودا منذ سنة ونصف فقط تحت إشراف و تعليم المدرب لو با توونغ عدد الممارسين حاليا هو حوالي 200 شخص. هذا مشجع للغاية! وأنا سعيد جدا بعلمي أننا الوفد الأول الذي يقوم بزيارة جمعيتكم منذ تأسيسها.

أخيرا اود ان أتمنى لكم جميعا صحة جيدة ،النجاح ، والكثير من الحظ والسعادة و ان يتطور
الفوفينام فيات فو داو بهووي في استمرارية و استقرار

في النهاية، تبادلنا بعض الهدايا ، وافترقنا بأسف

.. (مرة أخرى)!

هذه اليوميات كتبت في السيارة على الطريق المؤدي من هووي إلى هانوي في 26/12/09

ممثل الوفد
فو سو لو فان هانغ


(Arabic translation by Rachid Boukhari)


[ Vietnamese | Italiano | English | Français | Deutsch | Arabic | Español | MAPS | PHOTOS ]


Un Viaje a través de Vietnam y vista de lugar de nacimiento de fundador grande Vo su Nguyễn Lộc

«Los árboles tienen raíces, agua tienen fuentes, hombre tienen antepasados. Vovinam Việt Võ Đạo alumnos tienen fundador Võ sư Nguyễn Lộc»

Habiendo estudiado artes marciales vietnamitas durante más de 20 años con pasión fuerte por artes marciales y un espíritu progresiva, en 1999, Võ sư Jean Christophe viajó a Vietnam y buscó un maestro que puede mostrarle el camino "đạo" y por aprender más sobre la historia del país, cultura y la gente de Vietnam.

De su vuelta, Võ sư Jean Christophe se afilió a Vovinam - Việt Võ Đạo en Marsella y comenzó educar estudiantes de artes marciales. A muchos viajes antes a Vietnam, Võ sư Jean Christophe condujó pasado a algunos de sus estudiantes de artes marciales, instructores y otros, por ejemplo Mostafa, Marc, Martine. Con intención seria y deseo, ellos vinieron a Tổ Đường o Pabellón de Altar para practicar bajo instrucciones directas y dirección de Võ Sư Nguyễn Văn Sen.

Después de varios de estos viajes cortos, Võ Sư Den sugirió a Võ Sư Jean Christophe para tomar un viaje más largo a través de Vietnam para explorar Vovinam - Việt Võ Đạo y llegando a conocer más sobre las raíces de esta disciplina arte marcial en torno a una perspectiva cultural y geográfica. Debido a situaciones familia y personales el plan fue aguantar para unos años. Esta ocasión, fue un tiempo prometedor para realizar el viaje planeado.

A 5 el 24 de diciembre de 2009, nuestra delegación incluso Võ Sư Sen, Võ Sư Hùng, Võ Sư Jean Christophe, Instructor Marc, Instructor Mostafa, Instructor Martine, Môn sinh Luna (la hija de Martine) y nuestro conductor llamado Vinh comenzó nuestro viaje abandonado Sàigòn en la atmósfera alegre del día de Navidad.

Nuestra primera parada estaba en Cà-Ná la playa en Ninh Thuận Province donde admiramos la belleza mejastic del selva. Esa tarde nos paramos en Tuy Hò ciudad de Phú Yên y visitado los padres de Võ Sư Sen. Entonces paseamos arriba el Nhạn (Arandela) montaña, visitamos Chàm Ruinas de Torre y admiramos la panorama de la ciudad por la noche. Entonces asistimos a la misa de Navidad en la Catedral y Mostafa jugó el viej y agradable Noel, dando golosinas a los niños.

Por la próxima mañana, a las cinso el 25 de diciembre de 2009, nos despertamos, ejercido, desayunamos y seguimos nuestro viaje. Basado a la lista planeada estarse por la noche en Huế. Sin embargo, debido a las condiciones peligrosas del camino por la noche, decidimos quedarnos durante la noche en Đà Nẵng en su lugar. Aquí disfrutamos de un arroz claypot local, una de las especialidades cusine de Vietnam con el gusto odorante enorme que es muy poplular, conocido en todo el país. Entonces, paseamos alrededor de los bancos del Río Hàn, disfrutar el escenario de la noche con el nuevo de un puente gigantesco decorado con abundante de luces vistosas.

A las cinco del 26 de diciembre de 2009, nos entrenamos en la playa. Muy rápidamente nuestras acciones hacido furor, los vecinos nos rodearon, ellos estuvieron asombrados a la vista de europeos que practican artes marciales vietnamitas. Đà Nẵng Ciudad es una de las ciudades principales en Vietnam central y es una de las ciudades hermosas solo muy pocos turistas no pueden ignorar. Y era realmente una parada que vale la pena para mirar las curiosidades turísticas. A las ocho, dejamos Đà Nẵng conducimos a Huế para visitar el Arco Triunfal del Đại Nội (Khải Hoàn Môn của Đại Nội), Thiên Mụ Pagoda, Tumba del Rey Khải Định. A la tarde, andamos para agarrar una brisa chula a lo largo del puente historíco Tràng Tiền que cruza Sông Hương o río Parfume.

El objetivo del día era visitar un Vovinam Việt Võ Đạo escuela se abrió en Huế. Después de las ceremonias oficiales y introducciones, nos estiramos y nos caldeamos y nos preparamos para una exposición de artes marcial conjunta:


 1. Đòn chân tấn công / tijera ataques (Vovinam Huế).
 2. Phân thế kiếm / espada técnicas (Võ sư Hùng và HLV Martine).
 3. Nhập Môn Quyền (Marc, Mostafa, Luna).
 4. Ngọc Trản Quyền (Võ sư Jean Christophe).
 5. Nhật Nguyệt Đại Đao / Sol-Luna alabarda gran (Võ sư Hùng).
 6. Phản đòn dao / Defensa contra ataques con cuchilla (2 HLV Marc và Mostafa).
 7. Phản đòn Quạt và Âm Dương Hồ Điệp Phiến / Técnicas de abanico y la forma de abanico (2 HLV Marc và Martine).
 8. Long Hổ Quyền (Vovinam Huế).
 9. Tứ Đấu Nam / 1 contra 3 (Vovinam Huế).
 10. Xà Quyền (Võ sư Hùng).

Después de la presentacíon, el instructor principal Lê Bá Thương de parte del Vovinam Việt Võ Đạo en Huế expresó la apreciación caliente a la delegacíon visita.

A cambio, Võ Sư Sen también hizo una declaración breve como sigue:

"Querido Vovinam Việt Võ Đạo alumnos!

De parte de la delegación en primer lugar me gustaría tambien agradecer cualquier por la preparación y su hospitalidad caliente.

Huế es nuestra capital vieja con la tradición larga de intelectos y guerreros de artes marciales. Por varios motivos aprendío Vovinam - Việt Võ Đạo sólo enseñado aquí para sólo más de un año y medio. Bajo el mando y dirección del instructor principal Lê Bá Thương, el número de estudiantes hasta ahora ha alcanzado casi 200. ¡Es muy alentador! Y también soy muy contento de saber que somos la primera delegación para visitar Huế Vovinam - Việt Võ Đạo Asociación desde su inicio.

Finalmente, quiero desear a cada la salud, el éxito, el mejor de suerte, felicidad y que Vovinam - Việt Võ Đạo en Huế va el crecimiento constamente.»


¡Al final, cada uno cambiado adiós, ofreciendo recuerdos, y oferta adiós con pensamientos calientes!

(Ser seguido)

(Este artículo fue escrito en el coche de en el camino de Huế a Hà Nội el 26 de diciembre de 2009).

De parte de la delegación
Võ Sư Lê Văn Hùng
(Español translation by Rainer Eichler)


[ Vietnamese | Italiano | English | Français | Deutsch | Arabic | Español | MAPS | PHOTOS ]


 


[ Vietnamese | Italiano | English | Français | Deutsch | Arabic | Español | MAPS | PHOTOS ]
INTERACTIVE MAP

View A Journey Through Việt Nam in a larger map(Theo Vovinamvvd.com)| Chia sẻ |
THẢO LUẬN  
Chưa có thảo luận nào
Ý KIẾN CỦA BẠN  
  Hãy đăng nhập để thảo luận
  Tin cùng loại cũ hơn
Chuyến xuyên Việt về thăm quê hương Sáng Tổ Nguyễn Lộc - Voyage à travers le Vietnam...( Part 2 )
Chuyến xuyên Việt về thăm quê hương Sáng Tổ Nguyễn Lộc - Voyage à travers le Vietnam...( Dernier 3 )
Văn : NHỚ THẦY...

VOVINAM - VIỆT VÕ ĐẠO

Câu Lạc Bộ Nhà Tập Luyện TDTT Phú Thọ

Địa chỉ : 219 Lý Thường Kiệt, P.15, Q.11, TP.HCM

 Tel : 0913.833.760 -Không biết ngượng- Email BBT : vvnphutho@gmail.com

Website: www.vovinam.divivu.com Hoặc: http://vovinam.phutho.vn