Hôm nay, ngày 20/04/2024
VĂN ÔN - VÕ LUYỆN - TÔN SƯ TRỌNG ĐẠO - BÀN TAY THÉP VỚI TRÁI TIM TỪ ÁI

TIN TỨC

LIÊN KẾT WEBSITE

Tin mới đăng

Liên đoàn Vovinam Cần Thơ tưởng niệm cố võ sư Nguyễn Văn Nhàn - Fédération Vovinam Cần Thơ commémore le Maitre Nguyễn Văn Nhàn.  Liên đoàn Vovinam Cần Thơ tưởng niệm cố võ sư Nguyễn Văn Nhàn - Fédération Vovinam Cần Thơ commémore le Maitre Nguyễn Văn Nhàn.
TRỜI ĐẤT THẦY MẤT THẬT RỒI SAO THẦY - OH DIEU, MAITRE EST VRAIMENT PERDU, MAITRE TRUNG ĐẠO_NGUYỄN VĂN NHÀN !TRỜI ĐẤT THẦY MẤT THẬT RỒI SAO THẦY - OH DIEU, MAITRE EST VRAIMENT PERDU, MAITRE TRUNG ĐẠO_NGUYỄN VĂN NHÀN !
Cáo phó - Phân ưu - Tiểu sử thầy Trung Đạo - Nguyễn Văn Nhàn (13-7-1950 & 25-2-2024).- Annonce du décès - Condoléances - Biographie du Maitre Trung Đạo_Nguyễn Văn Nhàn (13-7-1950 & 25-2-2024).Cáo phó - Phân ưu - Tiểu sử thầy Trung Đạo - Nguyễn Văn Nhàn (13-7-1950 & 25-2-2024).- Annonce du décès - Condoléances - Biographie du Maitre Trung Đạo_Nguyễn Văn Nhàn (13-7-1950 & 25-2-2024).
Kỷ niệm 10 năm gắn bó với Vovinam FPT Greenwich Việt Nam (2013 - 2023) - Honorer mon 10ème Anniversaire attachant avec Vovinam FPT Greenwich VietNam (2013 - 2023).Kỷ niệm 10 năm gắn bó với Vovinam FPT Greenwich Việt Nam (2013 - 2023) - Honorer mon 10ème Anniversaire attachant avec Vovinam FPT Greenwich VietNam (2013 - 2023).
Tận tâm tận lực lan tỏa Vovinam - Dédié à la diffusion du Vovinam. Tận tâm tận lực lan tỏa Vovinam - Dédié à la diffusion du Vovinam.
KHAI MẠC GIẢI VÔ ĐỊCH VOVINAM THẾ GIỚI LẦN 7 - 2023 - OUVERTURE DU 7ème CHAMPIONNAT MONDIAL DU VOVINAM EN 2023.KHAI MẠC GIẢI VÔ ĐỊCH VOVINAM THẾ GIỚI LẦN 7 - 2023 - OUVERTURE DU 7ème CHAMPIONNAT MONDIAL DU VOVINAM EN 2023.
GIẢI VÔ ĐỊCH VOVINAM THẾ GIỚI LẦN VII NĂM 2023 - The 7th WVVF World Vovinam Championships 2023.GIẢI VÔ ĐỊCH VOVINAM THẾ GIỚI LẦN VII NĂM 2023 - The 7th WVVF World Vovinam Championships 2023.
TRI ÂN 20-11 "THẦY TÔI & NGHIỆP VÕ" - A la gratitude de la Journée des Enseignants Vietnamiens du 20 Novembre "Notre Maître & Sa carrière d'arts martiaux".TRI ÂN 20-11 "THẦY TÔI & NGHIỆP VÕ" - A la gratitude de la Journée des Enseignants Vietnamiens du 20 Novembre "Notre Maître & Sa carrière d'arts martiaux".
HÀNH TRÌNH 85 NĂM VOVINAM VIỆT VÕ ĐẠO TRỞ THÀNH DI SẢN VĂN HÓA PHI VẬT THỂ QUỐC GIA - L'ITINÉRAIRE DE 85 ANS DU VOVINAM VIỆT VÕ ĐẠO DEVENU LA PATRIMOINE CULTUREL IMMATÉRIEL NATIONALHÀNH TRÌNH 85 NĂM VOVINAM VIỆT VÕ ĐẠO TRỞ THÀNH DI SẢN VĂN HÓA PHI VẬT THỂ QUỐC GIA - L'ITINÉRAIRE DE 85 ANS DU VOVINAM VIỆT VÕ ĐẠO DEVENU LA PATRIMOINE CULTUREL IMMATÉRIEL NATIONAL
Tự hào Vovinam được công nhận Di Sản Văn Hóa Phi Vật Thể Quốc Gia - Vovinam est fier d'être reconnu comme Patrimoine Culturel Immatériel National.Tự hào Vovinam được công nhận Di Sản Văn Hóa Phi Vật Thể Quốc Gia - Vovinam est fier d'être reconnu comme Patrimoine Culturel Immatériel National.
Vovinam được công nhận Di Sản Văn Hóa Phi Vật Thể Quốc Gia - Vovinam est reconnu comme Patrimoine Culturel Immatériel National.Vovinam được công nhận Di Sản Văn Hóa Phi Vật Thể Quốc Gia - Vovinam est reconnu comme Patrimoine Culturel Immatériel National.
PHÁT BIỂU CỦA HỘI ĐỒNG VÕ SƯ CHƯỞNG QUẢN NHÂN LỄ KỶ NIỆM 85 NĂM THÀNH LẬP MÔN PHÁI VOVINAM VIỆT VÕ ĐẠO (1938-2023) - Paroles du Conseil des Maîtres lors 85ème Anniversaire de l'École (1938-2023).PHÁT BIỂU CỦA HỘI ĐỒNG VÕ SƯ CHƯỞNG QUẢN NHÂN LỄ KỶ NIỆM 85 NĂM THÀNH LẬP MÔN PHÁI VOVINAM VIỆT VÕ ĐẠO (1938-2023) - Paroles du Conseil des Maîtres lors 85ème Anniversaire de l'École (1938-2023).
 ''CHÚC MỪNG SINH NHẬT LẦN THỨ 72 CỦA THẦY SEN - HAPPY 70th BIRTHDAY OF MASTER SEN - JOYEUX 72ème ANNIVERSAIRE DE MAITRE SEN !!!''. ''CHÚC MỪNG SINH NHẬT LẦN THỨ 72 CỦA THẦY SEN - HAPPY 70th BIRTHDAY OF MASTER SEN - JOYEUX 72ème ANNIVERSAIRE DE MAITRE SEN !!!''.
Học võ và dạy võ xưa và nay - Apprendre & Enseigner l'art martial de l'autrefois et de nos jour.Học võ và dạy võ xưa và nay - Apprendre & Enseigner l'art martial de l'autrefois et de nos jour.
Võ và truyền thống “Tôn sư trọng đạo” - L'art martial & Sa tradition “Respecter son Maître & Respecter sa voie morale”.Võ và truyền thống “Tôn sư trọng đạo” - L'art martial & Sa tradition “Respecter son Maître & Respecter sa voie morale”.
Truyền thống "Tôn Sư Trọng Đạo" - Tradition “Respecter son Maître & Respecter sa voie morale”.Truyền thống "Tôn Sư Trọng Đạo" - Tradition “Respecter son Maître & Respecter sa voie morale”.
PHÁT HÀNH BỘ TEM CHUNG VOVINAM VIỆT NAM & VÕ ẤN ĐỘ - PUBLICATION D'UNE COLLECTION COMMUNE DE TIMBRE DU VOVINAM VIETNAM & ARTS MARTIAUXINDIENS EN 2023.PHÁT HÀNH BỘ TEM CHUNG VOVINAM VIỆT NAM & VÕ ẤN ĐỘ - PUBLICATION D'UNE COLLECTION COMMUNE DE TIMBRE DU VOVINAM VIETNAM & ARTS MARTIAUXINDIENS EN 2023.
Kỷ niệm 13 năm ngày mất Chưởng môn Lê Sáng - A la 13ème Commémoration de la mort du Maitre Patriarche Lê Sáng (2010-2023).Kỷ niệm 13 năm ngày mất Chưởng môn Lê Sáng - A la 13ème Commémoration de la mort du Maitre Patriarche Lê Sáng (2010-2023).
Thông báo: Lễ Giổ Chưởng Môn Lê Sáng lần thứ 13 (2010 - 2013) - Annonce: Organisation à la 13ème Cérémonie commémorale de la mort du Maitre Patriarche LÊ SÁNG (2010 - 2013).Thông báo: Lễ Giổ Chưởng Môn Lê Sáng lần thứ 13 (2010 - 2013) - Annonce: Organisation à la 13ème Cérémonie commémorale de la mort du Maitre Patriarche LÊ SÁNG (2010 - 2013).
PHÂN ƯU CÙNG GIA ĐÌNH THÂN MẪU VS.VŨ TRỌNG BẢO - SINCÈRES CONDOLÉENCES AVEC LA FAMILLE DE LA MÈRE DE MAITRE VŨ TRỌNG BẢO.PHÂN ƯU CÙNG GIA ĐÌNH THÂN MẪU VS.VŨ TRỌNG BẢO - SINCÈRES CONDOLÉENCES AVEC LA FAMILLE DE LA MÈRE DE MAITRE VŨ TRỌNG BẢO.
DI NGÔN CỦA SÁNG TỔ NGUYỄN LỘC (1912-1960) - Les dernières paroles du Maitre Fondateur Nguyễn Lộc (1912-1960).DI NGÔN CỦA SÁNG TỔ NGUYỄN LỘC (1912-1960) - Les dernières paroles du Maitre Fondateur Nguyễn Lộc (1912-1960).
VVF thông báo về việc tổ chức Kỳ thi thăng đai cấp cao đẳng môn Vovinam Việt Võ Đạo tại Trường IVS - HN - VVF informe concernant le Passage de grade supérieur organisé au Lycée IVS de HN.VVF thông báo về việc tổ chức Kỳ thi thăng đai cấp cao đẳng môn Vovinam Việt Võ Đạo tại Trường IVS - HN - VVF informe concernant le Passage de grade supérieur organisé au Lycée IVS de HN.
"CÕNG RẮN CẮN GÀ NHÀ - “Qu'il est plus aigu que la dent d'un serpent D'avoir un enfant ingrat"."CÕNG RẮN CẮN GÀ NHÀ - “Qu'il est plus aigu que la dent d'un serpent D'avoir un enfant ingrat".
''GIẬU ĐỔ BÌM LEO - When the tree is fallen, everyone run to it with his axe - Lorsque l'arbre est tombé , tout le monde court à elle avec sa hache''.''GIẬU ĐỔ BÌM LEO - When the tree is fallen, everyone run to it with his axe - Lorsque l'arbre est tombé , tout le monde court à elle avec sa hache''.
Luật nhân quả đối với người “ác khẩu” - The law of Karma with an "evil tongue" person - La loi du Karma avec la "personne à la mauvaise langue".Luật nhân quả đối với người “ác khẩu” - The law of Karma with an "evil tongue" person - La loi du Karma avec la "personne à la mauvaise langue".
''Ăn cháo đá bát - Bite the hand that feeds - La fête passée, adieux le Saint''.''Ăn cháo đá bát - Bite the hand that feeds - La fête passée, adieux le Saint''.
LÒNG TỰ TRỌNG - RESPECT DE SOI.LÒNG TỰ TRỌNG - RESPECT DE SOI.
Chúc mừng Sinh nhật Tập đoàn FPT 35 năm Thành lập & Phát triển (13/9/1988 - 13/9/2023). Happy 35 th Birthday of Etablishment & Development of FPT Corporation (13/9/1988 - 13/9/2023). Chúc mừng Sinh nhật Tập đoàn FPT 35 năm Thành lập & Phát triển (13/9/1988 - 13/9/2023). Happy 35 th Birthday of Etablishment & Development of FPT Corporation (13/9/1988 - 13/9/2023).
Tuổi trẻ Online: Doanh nghiệp nói gì về chất lượng sinh viên Greenwich Việt Nam ?Tuổi trẻ Online: Doanh nghiệp nói gì về chất lượng sinh viên Greenwich Việt Nam ?
Hơn 1500 sinh viên nhập học Greenwich Việt Nam - Plus de 1.500 nouveaux étudiants à l'entrée de l'Université Greenwich Viet Nam. Hơn 1500 sinh viên nhập học Greenwich Việt Nam - Plus de 1.500 nouveaux étudiants à l'entrée de l'Université Greenwich Viet Nam.

Thống kê

Số lượt truy cập 1.750.755
Tổng số Thành viên 91
Số người đang xem 22
Văn : NHỚ THẦY...

Đăng ngày: 05/12/2011 23:02
Văn : NHỚ THẦY...
    Nhân Ngày Nhà giáo Việt Nam 20-11

1. Sáng 19-11 năm nay, tôi cùng hai con trai đến Tổ đường môn phái Vovinam-Việt Võ Đạo (31 Sư Vạn Hạnh, quận 10) để thắp nhang tưởng nhớ Thầy Chưởng môn Lê Sáng và các cố võ sư tiền bối. Căn phòng nhỏ trên tầng thượng Tổ đường – nơi mà ngày trước Thầy nghỉ ngơi và chăm sóc những chậu hoa kiểng nay đã được sửa sang khang trang. Một thác nước từ hòn non bộ phía trước phòng thờ tí tách những đợt nước trắng xóa. Tiếng chim én của căn nhà kế bên hòa cùng tiếng nước chảy khiến tôi như lặng đi giữa không gian yên tĩnh… Mới đó mà nơi đây đã hơn một năm vắng bóng Thầy…

Lễ mừng thượng thọ Chưởng môn Lê Sáng (18-11-2009)

2. Ngày 18.11 hai năm trước, nhiều võ sư, huấn luyện viên đã về đây mừng thượng thọ và chúc sức khỏe của Thầy… Không nhiều lời, Thầy nhẹ nhàng cám ơn những tình cảm của các môn đồ dành cho mình và dặn dò các võ sư cấp cao hãy đoàn kết, nêu gương và cống hiến cho môn phái. Với nụ cười đôn hậu, Thầy chia đều cho tất cả các môn sinh những quà bánh mà các nơi gửi về biếu Thầy. Hôm đó, tôi được Thầy cho một chiếc bánh to kèm lời căn dặn: “Con cố gắng lên nhé!”…

 3. Ba ngày trước (16-11-2011) ở Nhà thi đấu Tanjung Priok, thủ đô Jakarta (Insdonesia), ngày thi đấu cuối cùng của môn Vovinam trong khuôn khổ SEA Games 26, tôi đã không kềm được nước mắt khi chứng kiến hàng trăm học sinh tại Jakarta hát vang bài quốc ca của Indonesia. Những bàn tay nhỏ xíu giơ tay lên trán chào quốc kỳ của đất nước vạn đảo, nhiều em chào chưa đúng cách, cứ như là lấy tay che trán trông thật đáng yêu vô cùng. Hai vận động viên nước chủ nhà Indonesia đoạt HCV nội dung Tự vệ nữ, Bảo Giang và Mỹ Dung của Việt Nam chỉ giành HCB. Không hiểu sao, tôi vẫn cứ xúc động ở khoảnh khắc ấy, các thiếu niên Indonesia trân trọng chào quốc kỳ của họ, và đồng thời cũng đón chào môn võ Vovinam vừa gia nhập với gia đình SEA Games…

Gia đình Vovinam – Việt Võ Đạo tại SEA Games 26 (16-11-2011)

Sau ba ngày thi đấu, bên cạnh việc đóng góp chung cho đoàn Thể thao Việt Nam 5 chiếc HCV quý giá, cảm nhận về một sự ra mắt khá thuyết phục và lưu lại nhiều tình cảm tốt đẹp nơi các nước trong khu vực của môn Vovinam tại SEA Games 26 đã làm tất cả những ai yêu quý môn võ thuật dân tộc ấm lòng. Ngay tại buổi lễ bế mạc, bắt tay võ sư Nguyễn Văn Chiếu, tôi chỉ có thể nói: “Chúc mừng anh, chúc mừng môn phái…”.

4. Sáu ngày trước (14-11), ngay trong lễ khai mạc môn Vovinam SEA Games 26, gần 60 phóng viên của Việt Nam đã có mặt tại Nhà thi đấu Tanjung Priok từ rất sớm. Tất cả đều háo hức chờ đợi một sự ra mắt ấn tượng của Vovinam – môn võ thuật dân tộc Việt lần đầu tiên có mặt ở cuộc tranh tài danh giá nhất khu vực. Ngoài sự ưu ái của các nhà báo Việt Nam, Vovinam còn được sự quan tâm của các nhà báo nước chủ nhà và cả 3 đài truyền hình đến từ Thái Lan để trực tiếp thông tin về sự ra mắt của môn võ này ở cuộc chơi năm nay.

Ngày ra mắt của Vovinam cũng làm Tiến sĩ Wiyana – Chủ tịch Liên đoàn Vovinam Indonesia – rất hạnh phúc và bất ngờ khi Ban tổ chức được Giám đốc điều hành SEA Games 26 và Phó Chủ tịch Ủy ban Olympic Indonesia (KONI) – tướng Zoco – đến dự và phát biểu khai mạc. Theo Tiến sĩ Wiyana, khá nhiều địa điểm thi đấu rất muốn đón tiếp 2 vị quan chức cấp cao của SEA Games 26 nhưng Vovinam được ưu ái khi cả hai cùng đến dự khai mạc và gõ cồng khai cuộc. Trong lễ khai mạc còn có sự hiện diện của các quan chức cao cấp trong đoàn Thể thao Việt Nam, Liên đoàn Vovinam thế giới, Liên đoàn Vovinam châu Á, v.v.

Tất cả đều cảm thấy hạnh phúc, tự hào trước sự trình làng đầy ấn tượng của Vovinam và đã được bè bạn trong khu vực Đông Nam Á nồng nhiệt đón nhận. Bao nhiêu khó khăn, vất vả của những tháng ngày lo toan, chuẩn bị, những khó khăn về chỗ ở, di chuyển, thời tiết… như không còn nữa… Tôi càng thấm thía lời Thầy thường nói: “Môn phái chúng ta có may mắn khi được nhiều người yêu mến và giúp đỡ, các con nên trân trọng và gìn giữ những tình cảm ấy”.

5. Ngày mai (20-11) là ngày Nhà giáo Việt Nam – nhiều thế hệ môn sinh sẽ cùng về Tổ đường thắp nén hương để tưởng nhớ Chưởng môn – người Thầy đã cống hiến trọn cuộc đời mình cho sự nghiệp xây dựng và phát triển môn phái. Trước di ảnh của Thầy với đôi mắt tinh anh, gương mặt phúc hậu, tôi thầm nghĩ: “Ước gì có Thầy trong ngày vui hôm nay…”.

Sài Gòn 11g17, ngày 19-11-2011

Võ Danh Hải

 

—————————————————————————————————————————————————————————————

Trong 2 ngày 19 và 20-11-2011, Ban huấn luyện các CLB Vovinam-Việt Võ Đạo Vạn Hạnh, Phù Đổng, Lam Sơn, Phú Thọ… đã đến thắp hương bàn thờ Sáng tổ Nguyễn Lộc và Chưởng môn Lê Sáng nhân Ngày Nhà giáo Việt Nam

Ban huấn luyện Vovinam-Việt Võ Đạo Phú Thọ viếng Sáng tổ Nguyễn Lộc và Chưởng môn Lê Sáng (20-11-2011).

Ban huấn luyện CLB Phú Thọ viếng Sáng tổ Nguyễn Lộc và Chưởng môn Lê Sáng nhân Ngày Nhà giáo Việt Nam

| Chia sẻ |
THẢO LUẬN  
Chưa có thảo luận nào
Ý KIẾN CỦA BẠN  
  Hãy đăng nhập để thảo luận

VOVINAM - VIỆT VÕ ĐẠO

Câu Lạc Bộ Nhà Tập Luyện TDTT Phú Thọ

Địa chỉ : 219 Lý Thường Kiệt, P.15, Q.11, TP.HCM

 Tel : 0913.833.760 -Không biết ngượng- Email BBT : vvnphutho@gmail.com

Website: www.vovinam.divivu.com Hoặc: http://vovinam.phutho.vn