Hôm nay, ngày 27/03/2023
VĂN ÔN - VÕ LUYỆN - TÔN SƯ TRỌNG ĐẠO - BÀN TAY THÉP VỚI TRÁI TIM TỪ ÁI

TIN TỨC

LIÊN KẾT WEBSITE

Tin mới đăng

Tổ chức Giáo dục FPT thành lập Liên đoàn Vovinam - Fondation de la Fédération Vovinam FPT Education.Tổ chức Giáo dục FPT thành lập Liên đoàn Vovinam - Fondation de la Fédération Vovinam FPT Education.
CHÚC MỪNG HẠNH PHÚC 2HLV: CHÂU QUANG HOÀNG & LÊ THỊ THU HÀ - MEILLEURS VOEUX DE BONHEUR À 2 INSTRUCTEURS: CHÂU QUANG HOÀNG & LÊ THỊ THU HÀ. CHÚC MỪNG HẠNH PHÚC 2HLV: CHÂU QUANG HOÀNG & LÊ THỊ THU HÀ - MEILLEURS VOEUX DE BONHEUR À 2 INSTRUCTEURS: CHÂU QUANG HOÀNG & LÊ THỊ THU HÀ.
FPT GREENWICH HCM THI HỌC KỲ SPRING PART 1 - 2023 - EXAMEN DE LA 1ème PÉRIODE DE PRINTEMPS EN 2023.FPT GREENWICH HCM THI HỌC KỲ SPRING PART 1 - 2023 - EXAMEN DE LA 1ème PÉRIODE DE PRINTEMPS EN 2023.
TIẾN TỚI ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU LIÊN ĐOÀN VOVINAM FPT EDUCATION LTI, NK 2023 - 2027 - A l'approche du congrès des délégués de la Fédération Vovinam FPT Éducation pour la 1ère fois. Durée 2023-2027.TIẾN TỚI ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU LIÊN ĐOÀN VOVINAM FPT EDUCATION LTI, NK 2023 - 2027 - A l'approche du congrès des délégués de la Fédération Vovinam FPT Éducation pour la 1ère fois. Durée 2023-2027.
Cùng Chưởng Môn đi xem chợ Tết - Accompagnons avec Maitre Patriarche au  marché du Têt (Nouvel An lunaire Vietnamien). Cùng Chưởng Môn đi xem chợ Tết - Accompagnons avec Maitre Patriarche au marché du Têt (Nouvel An lunaire Vietnamien).
 FPT GREENWICH HCM THI HỌC KỲ FALL PART 2 - 2022 - EXAMEN DE LA 2ème PÉRIODE D'AUTOMNE EN 2022. FPT GREENWICH HCM THI HỌC KỲ FALL PART 2 - 2022 - EXAMEN DE LA 2ème PÉRIODE D'AUTOMNE EN 2022.
THÀNH KÍNH PHÂN ƯU CÙNG GIA ĐÌNH NHẠC SĨ NGUYỄN VĂN TẦM - SINCÈRES CONDOLÉENCES AVEC LA FAMILLE DU COMPOSITEUR MUSÍCIAL NGUYỄN VĂN TẦM.THÀNH KÍNH PHÂN ƯU CÙNG GIA ĐÌNH NHẠC SĨ NGUYỄN VĂN TẦM - SINCÈRES CONDOLÉENCES AVEC LA FAMILLE DU COMPOSITEUR MUSÍCIAL NGUYỄN VĂN TẦM.
TRI ÂN 20-11 "THẦY TÔI & NGHIỆP VÕ" - A la gratitude de la Journée des Enseignants Vietnamiens du 20 Novembre "Notre Maître & Sa carrière d'arts martiaux".TRI ÂN 20-11 "THẦY TÔI & NGHIỆP VÕ" - A la gratitude de la Journée des Enseignants Vietnamiens du 20 Novembre "Notre Maître & Sa carrière d'arts martiaux".
Vovinam Greenwich Việt Nam (CS.TPHCM) ra mắt CLB & Tổ chức Khóa thi Sơ đẳng 23-10-2022 - Vovinam FPT University of Greenwich VietNam (HCM Campus) présenté son Club & Son 1er Passage de Grade.Vovinam Greenwich Việt Nam (CS.TPHCM) ra mắt CLB & Tổ chức Khóa thi Sơ đẳng 23-10-2022 - Vovinam FPT University of Greenwich VietNam (HCM Campus) présenté son Club & Son 1er Passage de Grade.
VOVINAM FPT GREENWICH HCM KẾT THÚC HỌC KỲ FALL PART 1 - 2021 (VOVINAM FPT GREENWICH VN-HCM TERMINÉ LE TRISMETRE D'AUTOMNE, PART 1 - 2022).VOVINAM FPT GREENWICH HCM KẾT THÚC HỌC KỲ FALL PART 1 - 2021 (VOVINAM FPT GREENWICH VN-HCM TERMINÉ LE TRISMETRE D'AUTOMNE, PART 1 - 2022).
VOVINAM FPT GREENWICH VIỆT NAM (CS.HCM) BIỄU DIỄN KHAI GIẢNG NĂM HỌC MỚI - Vovinam FPT Greenwich VietNam (Filiale HCM) à l'ouverture de la nouvelle année universitaire 2022 - 2023.VOVINAM FPT GREENWICH VIỆT NAM (CS.HCM) BIỄU DIỄN KHAI GIẢNG NĂM HỌC MỚI - Vovinam FPT Greenwich VietNam (Filiale HCM) à l'ouverture de la nouvelle année universitaire 2022 - 2023.
Kỷ niệm 12 năm ngày mất Chưởng môn Lê Sáng - A la 12ème Commémoration de la mort du Maitre Patriarche Lê Sáng.Kỷ niệm 12 năm ngày mất Chưởng môn Lê Sáng - A la 12ème Commémoration de la mort du Maitre Patriarche Lê Sáng.
KHÓA THI CAO ĐẲNG VOVINAM VIỆT VÕ ĐẠO 2022 - PASSAGE DE GRADE SUPERIEUR EN 2022.KHÓA THI CAO ĐẲNG VOVINAM VIỆT VÕ ĐẠO 2022 - PASSAGE DE GRADE SUPERIEUR EN 2022.
Vĩnh biệt VS.Lâm Tấn Đấu - Chủ nhiệm Võ đường VOVINAM Phong Phú - Cầu Kè - Trà Vinh - Adieu au Maitre Lam Tan Dau - Propriétaire Responsable du Centre VOVINAM Phong Phu - Cau Ke - Tra Vinh province. Vĩnh biệt VS.Lâm Tấn Đấu - Chủ nhiệm Võ đường VOVINAM Phong Phú - Cầu Kè - Trà Vinh - Adieu au Maitre Lam Tan Dau - Propriétaire Responsable du Centre VOVINAM Phong Phu - Cau Ke - Tra Vinh province.
Ý NGHĨA 10 ĐIỀU TÂM NIỆM CỦA VIỆT VÕ ĐẠO SINH - THE MEANING OF THE 10 FUNDAMENTAL PRINCIPLES - LA SIGNIFICATION DES 10 PRINCIPES FONDAMENTAUX.Ý NGHĨA 10 ĐIỀU TÂM NIỆM CỦA VIỆT VÕ ĐẠO SINH - THE MEANING OF THE 10 FUNDAMENTAL PRINCIPLES - LA SIGNIFICATION DES 10 PRINCIPES FONDAMENTAUX.
FPT GREENWICH HCM THI HỌC KỲ SUMMER PART 2 - 2022 - EXAMEN DE LA 2ème PÉRIODE D'ÉTÉ EN 2022.FPT GREENWICH HCM THI HỌC KỲ SUMMER PART 2 - 2022 - EXAMEN DE LA 2ème PÉRIODE D'ÉTÉ EN 2022.
Ý nghĩa "Danh xưng Vovinam Việt Võ Đạo-Lối Nghiêm lễ-Màu đai" - Tiểu sử Sáng tổ Nguyễn Lộc & Chưởng môn Lê Sáng - La signification "VVN VVĐ-Salutation-Couleur de ceinture" - Biographie Grands Maitres.Ý nghĩa "Danh xưng Vovinam Việt Võ Đạo-Lối Nghiêm lễ-Màu đai" - Tiểu sử Sáng tổ Nguyễn Lộc & Chưởng môn Lê Sáng - La signification "VVN VVĐ-Salutation-Couleur de ceinture" - Biographie Grands Maitres.
Ý NGHĨA 10 ĐIỀU TÂM NIỆM CỦA VIỆT VÕ ĐẠO SINH (1-5) - THE MEANING OF THE 10 FUNDAMENTAL PRINCIPLES (1-5) - LA SIGNIFICATION DES 10 PRINCIPES FONDAMENTAUX (1-5).Ý NGHĨA 10 ĐIỀU TÂM NIỆM CỦA VIỆT VÕ ĐẠO SINH (1-5) - THE MEANING OF THE 10 FUNDAMENTAL PRINCIPLES (1-5) - LA SIGNIFICATION DES 10 PRINCIPES FONDAMENTAUX (1-5).
Ý NGHĨA 10 ĐIỀU TÂM NIỆM CỦA VIỆT VÕ ĐẠO SINH (6-10) - THE MEANING OF THE 10 FUNDAMENTAL PRINCIPLES (6-10) - LA SIGNIFICATION DES 10 PRINCIPES FONDAMENTAUX (6-10).Ý NGHĨA 10 ĐIỀU TÂM NIỆM CỦA VIỆT VÕ ĐẠO SINH (6-10) - THE MEANING OF THE 10 FUNDAMENTAL PRINCIPLES (6-10) - LA SIGNIFICATION DES 10 PRINCIPES FONDAMENTAUX (6-10).
Ngày hội các CLB FPT Greenwich HCM - Orientation of Greenwich University Clubs.Ngày hội các CLB FPT Greenwich HCM - Orientation of Greenwich University Clubs.
FPT GREENWICH HCM THI HỌC KỲ SUMMER PART 1 - 2022 - EXAMEN DE LA 1ème PÉRIODE D'ÉTÉ  EN 2022.FPT GREENWICH HCM THI HỌC KỲ SUMMER PART 1 - 2022 - EXAMEN DE LA 1ème PÉRIODE D'ÉTÉ EN 2022.
THÀNH KÍNH PHÂN ƯU CÙNG GIA ĐÌNH VS.NGUYỄN TÔN KHOA - SINCÈRES CONDOLÉENCES AVEC LA FAMILLE DE MAITRE NGUYEN TON KHOA.THÀNH KÍNH PHÂN ƯU CÙNG GIA ĐÌNH VS.NGUYỄN TÔN KHOA - SINCÈRES CONDOLÉENCES AVEC LA FAMILLE DE MAITRE NGUYEN TON KHOA.
KÝ ỨC VOVINAM BUÔN MA THUỘT I-II-III - SOUVENIRS AVEC VOVINAM DE BUÔN MA THUỘT I-II-III.KÝ ỨC VOVINAM BUÔN MA THUỘT I-II-III - SOUVENIRS AVEC VOVINAM DE BUÔN MA THUỘT I-II-III.
Vĩnh biệt thầy Lê Hữu Đức - Chủ tịch HỘI VOVINAM ĐẮKLẮK - Adieu à notre Maitre Lê Hữu Đức - Président de l'Association VoViNam DakLak province.Vĩnh biệt thầy Lê Hữu Đức - Chủ tịch HỘI VOVINAM ĐẮKLẮK - Adieu à notre Maitre Lê Hữu Đức - Président de l'Association VoViNam DakLak province.
Vovinam sau SEA Games 31: Nỗ lực quảng bá khắp khu vực Đông Nam Á - Après le 31ème Sea Games: s'efforcer à propager le Vovinam dans toute l'Asie du Sud d'Est.   Vovinam sau SEA Games 31: Nỗ lực quảng bá khắp khu vực Đông Nam Á - Après le 31ème Sea Games: s'efforcer à propager le Vovinam dans toute l'Asie du Sud d'Est.
SEA GAMES 31: VOVINAM TRƯỚC GIỜ NHẬP CUỘC - VOVINAM AVANT D'ENTRER À LA COMPÉTITION.SEA GAMES 31: VOVINAM TRƯỚC GIỜ NHẬP CUỘC - VOVINAM AVANT D'ENTRER À LA COMPÉTITION.
Tưởng niệm Sáng Tổ Nguyễn Lộc lần thứ 62 (04/04/1960 -04/04/2022 ÂL) - La 62ème Commémoration du Décès du Fondateur Nguyễn Lộc (04/04/1960 - 04/04/2022 Lunnaire).Tưởng niệm Sáng Tổ Nguyễn Lộc lần thứ 62 (04/04/1960 -04/04/2022 ÂL) - La 62ème Commémoration du Décès du Fondateur Nguyễn Lộc (04/04/1960 - 04/04/2022 Lunnaire).
Trong giờ học Vovinam FPT Greenwich TPHCM - Vovinam FPT University of Greenwich HCM in a lesson 20/4/2022.Trong giờ học Vovinam FPT Greenwich TPHCM - Vovinam FPT University of Greenwich HCM in a lesson 20/4/2022.
FPT GREENWICH HCM THI HỌC KỲ SPRING PART 2 - 2022 - EXAMEN DE LA 2ème PÉRIODE DE PRINTEMPS EN 2022.FPT GREENWICH HCM THI HỌC KỲ SPRING PART 2 - 2022 - EXAMEN DE LA 2ème PÉRIODE DE PRINTEMPS EN 2022.
VOVINAM VIỆT VÕ ĐẠO HƯỚNG ĐẾN LỄ TƯỞNG NIỆM  SÁNG TỔ NGUYỄN LỘC LẦN THỨ 62 - Vers la 62ème Commémoration du Décès du Fondateur Nguyễn Lộc. VOVINAM VIỆT VÕ ĐẠO HƯỚNG ĐẾN LỄ TƯỞNG NIỆM SÁNG TỔ NGUYỄN LỘC LẦN THỨ 62 - Vers la 62ème Commémoration du Décès du Fondateur Nguyễn Lộc.

Thống kê

Số lượt truy cập 1.547.100
Tổng số Thành viên 91
Số người đang xem 17
Văn : NHỚ THẦY...

Đăng ngày: 05/12/2011 23:02
Văn : NHỚ THẦY...
    Nhân Ngày Nhà giáo Việt Nam 20-11

1. Sáng 19-11 năm nay, tôi cùng hai con trai đến Tổ đường môn phái Vovinam-Việt Võ Đạo (31 Sư Vạn Hạnh, quận 10) để thắp nhang tưởng nhớ Thầy Chưởng môn Lê Sáng và các cố võ sư tiền bối. Căn phòng nhỏ trên tầng thượng Tổ đường – nơi mà ngày trước Thầy nghỉ ngơi và chăm sóc những chậu hoa kiểng nay đã được sửa sang khang trang. Một thác nước từ hòn non bộ phía trước phòng thờ tí tách những đợt nước trắng xóa. Tiếng chim én của căn nhà kế bên hòa cùng tiếng nước chảy khiến tôi như lặng đi giữa không gian yên tĩnh… Mới đó mà nơi đây đã hơn một năm vắng bóng Thầy…

Lễ mừng thượng thọ Chưởng môn Lê Sáng (18-11-2009)

2. Ngày 18.11 hai năm trước, nhiều võ sư, huấn luyện viên đã về đây mừng thượng thọ và chúc sức khỏe của Thầy… Không nhiều lời, Thầy nhẹ nhàng cám ơn những tình cảm của các môn đồ dành cho mình và dặn dò các võ sư cấp cao hãy đoàn kết, nêu gương và cống hiến cho môn phái. Với nụ cười đôn hậu, Thầy chia đều cho tất cả các môn sinh những quà bánh mà các nơi gửi về biếu Thầy. Hôm đó, tôi được Thầy cho một chiếc bánh to kèm lời căn dặn: “Con cố gắng lên nhé!”…

 3. Ba ngày trước (16-11-2011) ở Nhà thi đấu Tanjung Priok, thủ đô Jakarta (Insdonesia), ngày thi đấu cuối cùng của môn Vovinam trong khuôn khổ SEA Games 26, tôi đã không kềm được nước mắt khi chứng kiến hàng trăm học sinh tại Jakarta hát vang bài quốc ca của Indonesia. Những bàn tay nhỏ xíu giơ tay lên trán chào quốc kỳ của đất nước vạn đảo, nhiều em chào chưa đúng cách, cứ như là lấy tay che trán trông thật đáng yêu vô cùng. Hai vận động viên nước chủ nhà Indonesia đoạt HCV nội dung Tự vệ nữ, Bảo Giang và Mỹ Dung của Việt Nam chỉ giành HCB. Không hiểu sao, tôi vẫn cứ xúc động ở khoảnh khắc ấy, các thiếu niên Indonesia trân trọng chào quốc kỳ của họ, và đồng thời cũng đón chào môn võ Vovinam vừa gia nhập với gia đình SEA Games…

Gia đình Vovinam – Việt Võ Đạo tại SEA Games 26 (16-11-2011)

Sau ba ngày thi đấu, bên cạnh việc đóng góp chung cho đoàn Thể thao Việt Nam 5 chiếc HCV quý giá, cảm nhận về một sự ra mắt khá thuyết phục và lưu lại nhiều tình cảm tốt đẹp nơi các nước trong khu vực của môn Vovinam tại SEA Games 26 đã làm tất cả những ai yêu quý môn võ thuật dân tộc ấm lòng. Ngay tại buổi lễ bế mạc, bắt tay võ sư Nguyễn Văn Chiếu, tôi chỉ có thể nói: “Chúc mừng anh, chúc mừng môn phái…”.

4. Sáu ngày trước (14-11), ngay trong lễ khai mạc môn Vovinam SEA Games 26, gần 60 phóng viên của Việt Nam đã có mặt tại Nhà thi đấu Tanjung Priok từ rất sớm. Tất cả đều háo hức chờ đợi một sự ra mắt ấn tượng của Vovinam – môn võ thuật dân tộc Việt lần đầu tiên có mặt ở cuộc tranh tài danh giá nhất khu vực. Ngoài sự ưu ái của các nhà báo Việt Nam, Vovinam còn được sự quan tâm của các nhà báo nước chủ nhà và cả 3 đài truyền hình đến từ Thái Lan để trực tiếp thông tin về sự ra mắt của môn võ này ở cuộc chơi năm nay.

Ngày ra mắt của Vovinam cũng làm Tiến sĩ Wiyana – Chủ tịch Liên đoàn Vovinam Indonesia – rất hạnh phúc và bất ngờ khi Ban tổ chức được Giám đốc điều hành SEA Games 26 và Phó Chủ tịch Ủy ban Olympic Indonesia (KONI) – tướng Zoco – đến dự và phát biểu khai mạc. Theo Tiến sĩ Wiyana, khá nhiều địa điểm thi đấu rất muốn đón tiếp 2 vị quan chức cấp cao của SEA Games 26 nhưng Vovinam được ưu ái khi cả hai cùng đến dự khai mạc và gõ cồng khai cuộc. Trong lễ khai mạc còn có sự hiện diện của các quan chức cao cấp trong đoàn Thể thao Việt Nam, Liên đoàn Vovinam thế giới, Liên đoàn Vovinam châu Á, v.v.

Tất cả đều cảm thấy hạnh phúc, tự hào trước sự trình làng đầy ấn tượng của Vovinam và đã được bè bạn trong khu vực Đông Nam Á nồng nhiệt đón nhận. Bao nhiêu khó khăn, vất vả của những tháng ngày lo toan, chuẩn bị, những khó khăn về chỗ ở, di chuyển, thời tiết… như không còn nữa… Tôi càng thấm thía lời Thầy thường nói: “Môn phái chúng ta có may mắn khi được nhiều người yêu mến và giúp đỡ, các con nên trân trọng và gìn giữ những tình cảm ấy”.

5. Ngày mai (20-11) là ngày Nhà giáo Việt Nam – nhiều thế hệ môn sinh sẽ cùng về Tổ đường thắp nén hương để tưởng nhớ Chưởng môn – người Thầy đã cống hiến trọn cuộc đời mình cho sự nghiệp xây dựng và phát triển môn phái. Trước di ảnh của Thầy với đôi mắt tinh anh, gương mặt phúc hậu, tôi thầm nghĩ: “Ước gì có Thầy trong ngày vui hôm nay…”.

Sài Gòn 11g17, ngày 19-11-2011

Võ Danh Hải

 

—————————————————————————————————————————————————————————————

Trong 2 ngày 19 và 20-11-2011, Ban huấn luyện các CLB Vovinam-Việt Võ Đạo Vạn Hạnh, Phù Đổng, Lam Sơn, Phú Thọ… đã đến thắp hương bàn thờ Sáng tổ Nguyễn Lộc và Chưởng môn Lê Sáng nhân Ngày Nhà giáo Việt Nam

Ban huấn luyện Vovinam-Việt Võ Đạo Phú Thọ viếng Sáng tổ Nguyễn Lộc và Chưởng môn Lê Sáng (20-11-2011).

Ban huấn luyện CLB Phú Thọ viếng Sáng tổ Nguyễn Lộc và Chưởng môn Lê Sáng nhân Ngày Nhà giáo Việt Nam

| Chia sẻ |
THẢO LUẬN  
Chưa có thảo luận nào
Ý KIẾN CỦA BẠN  
  Hãy đăng nhập để thảo luận

VOVINAM - VIỆT VÕ ĐẠO

Câu Lạc Bộ Nhà Tập Luyện TDTT Phú Thọ

Địa chỉ : 219 Lý Thường Kiệt, P.15, Q.11, TP.HCM

 Tel : 0913.833.760 -Không biết ngượng- Email BBT : vvnphutho@gmail.com

Website: www.vovinam.divivu.com Hoặc: http://vovinam.phutho.vn