Hôm nay, ngày 13/06/2024
VĂN ÔN - VÕ LUYỆN - TÔN SƯ TRỌNG ĐẠO - BÀN TAY THÉP VỚI TRÁI TIM TỪ ÁI

TIN TỨC

LIÊN KẾT WEBSITE

Tin mới đăng

T/B: Lễ tưởng niệm Sáng tổ Nguyễn Lộc LT64 (1960-2024) - Lễ công bố tân Chánh Chưởng Quản - Lễ thăng đai các Tân Khoa Hồng Đai 2024 - Annonce: La 64 Commémoration du Maitre Fondateur Nguyen Loc.T/B: Lễ tưởng niệm Sáng tổ Nguyễn Lộc LT64 (1960-2024) - Lễ công bố tân Chánh Chưởng Quản - Lễ thăng đai các Tân Khoa Hồng Đai 2024 - Annonce: La 64 Commémoration du Maitre Fondateur Nguyen Loc.
THÔNG BÁO CỦA HĐVSCQ MÔN PHÁI - ANNONCE DU CONSEIL DES MAITRES DE L'ÉCOLE THÔNG BÁO CỦA HĐVSCQ MÔN PHÁI - ANNONCE DU CONSEIL DES MAITRES DE L'ÉCOLE
Võ sư Trần Văn Mỹ - tân Chánh Chưởng quản Hội đồng Võ sư Chưởng quản Môn phái Vovinam Việt Võ Đạo - Maitre Tran Van My voté le Chef du Conseil des Maitres.Võ sư Trần Văn Mỹ - tân Chánh Chưởng quản Hội đồng Võ sư Chưởng quản Môn phái Vovinam Việt Võ Đạo - Maitre Tran Van My voté le Chef du Conseil des Maitres.
Liên đoàn Vovinam Cần Thơ tưởng niệm cố võ sư Nguyễn Văn Nhàn - Fédération Vovinam Cần Thơ commémore le Maitre Nguyễn Văn Nhàn. Liên đoàn Vovinam Cần Thơ tưởng niệm cố võ sư Nguyễn Văn Nhàn - Fédération Vovinam Cần Thơ commémore le Maitre Nguyễn Văn Nhàn.
TRỜI ĐẤT THẦY MẤT THẬT RỒI SAO THẦY - OH DIEU, MAITRE EST VRAIMENT PERDU, MAITRE TRUNG ĐẠO_NGUYỄN VĂN NHÀN !TRỜI ĐẤT THẦY MẤT THẬT RỒI SAO THẦY - OH DIEU, MAITRE EST VRAIMENT PERDU, MAITRE TRUNG ĐẠO_NGUYỄN VĂN NHÀN !
Cáo phó - Phân ưu - Tiểu sử thầy Trung Đạo - Nguyễn Văn Nhàn (13-7-1950 & 25-2-2024).- Annonce du décès - Condoléances - Biographie du Maitre Trung Đạo_Nguyễn Văn Nhàn (13-7-1950 & 25-2-2024).Cáo phó - Phân ưu - Tiểu sử thầy Trung Đạo - Nguyễn Văn Nhàn (13-7-1950 & 25-2-2024).- Annonce du décès - Condoléances - Biographie du Maitre Trung Đạo_Nguyễn Văn Nhàn (13-7-1950 & 25-2-2024).
Kỷ niệm 10 năm gắn bó với Vovinam FPT Greenwich Việt Nam (2013 - 2023) - Honorer mon 10ème Anniversaire attachant avec Vovinam FPT Greenwich VietNam (2013 - 2023).Kỷ niệm 10 năm gắn bó với Vovinam FPT Greenwich Việt Nam (2013 - 2023) - Honorer mon 10ème Anniversaire attachant avec Vovinam FPT Greenwich VietNam (2013 - 2023).
Tận tâm tận lực lan tỏa Vovinam - Dédié à la diffusion du Vovinam. Tận tâm tận lực lan tỏa Vovinam - Dédié à la diffusion du Vovinam.
KHAI MẠC GIẢI VÔ ĐỊCH VOVINAM THẾ GIỚI LẦN 7 - 2023 - OUVERTURE DU 7ème CHAMPIONNAT MONDIAL DU VOVINAM EN 2023.KHAI MẠC GIẢI VÔ ĐỊCH VOVINAM THẾ GIỚI LẦN 7 - 2023 - OUVERTURE DU 7ème CHAMPIONNAT MONDIAL DU VOVINAM EN 2023.
GIẢI VÔ ĐỊCH VOVINAM THẾ GIỚI LẦN VII NĂM 2023 - The 7th WVVF World Vovinam Championships 2023.GIẢI VÔ ĐỊCH VOVINAM THẾ GIỚI LẦN VII NĂM 2023 - The 7th WVVF World Vovinam Championships 2023.
TRI ÂN 20-11 "THẦY TÔI & NGHIỆP VÕ" - A la gratitude de la Journée des Enseignants Vietnamiens du 20 Novembre "Notre Maître & Sa carrière d'arts martiaux".TRI ÂN 20-11 "THẦY TÔI & NGHIỆP VÕ" - A la gratitude de la Journée des Enseignants Vietnamiens du 20 Novembre "Notre Maître & Sa carrière d'arts martiaux".
HÀNH TRÌNH 85 NĂM VOVINAM VIỆT VÕ ĐẠO TRỞ THÀNH DI SẢN VĂN HÓA PHI VẬT THỂ QUỐC GIA - L'ITINÉRAIRE DE 85 ANS DU VOVINAM VIỆT VÕ ĐẠO DEVENU LA PATRIMOINE CULTUREL IMMATÉRIEL NATIONALHÀNH TRÌNH 85 NĂM VOVINAM VIỆT VÕ ĐẠO TRỞ THÀNH DI SẢN VĂN HÓA PHI VẬT THỂ QUỐC GIA - L'ITINÉRAIRE DE 85 ANS DU VOVINAM VIỆT VÕ ĐẠO DEVENU LA PATRIMOINE CULTUREL IMMATÉRIEL NATIONAL
Tự hào Vovinam được công nhận Di Sản Văn Hóa Phi Vật Thể Quốc Gia - Vovinam est fier d'être reconnu comme Patrimoine Culturel Immatériel National.Tự hào Vovinam được công nhận Di Sản Văn Hóa Phi Vật Thể Quốc Gia - Vovinam est fier d'être reconnu comme Patrimoine Culturel Immatériel National.
Vovinam được công nhận Di Sản Văn Hóa Phi Vật Thể Quốc Gia - Vovinam est reconnu comme Patrimoine Culturel Immatériel National.Vovinam được công nhận Di Sản Văn Hóa Phi Vật Thể Quốc Gia - Vovinam est reconnu comme Patrimoine Culturel Immatériel National.
PHÁT BIỂU CỦA HỘI ĐỒNG VÕ SƯ CHƯỞNG QUẢN NHÂN LỄ KỶ NIỆM 85 NĂM THÀNH LẬP MÔN PHÁI VOVINAM VIỆT VÕ ĐẠO (1938-2023) - Paroles du Conseil des Maîtres lors 85ème Anniversaire de l'École (1938-2023).PHÁT BIỂU CỦA HỘI ĐỒNG VÕ SƯ CHƯỞNG QUẢN NHÂN LỄ KỶ NIỆM 85 NĂM THÀNH LẬP MÔN PHÁI VOVINAM VIỆT VÕ ĐẠO (1938-2023) - Paroles du Conseil des Maîtres lors 85ème Anniversaire de l'École (1938-2023).
 ''CHÚC MỪNG SINH NHẬT LẦN THỨ 72 CỦA THẦY SEN - HAPPY 70th BIRTHDAY OF MASTER SEN - JOYEUX 72ème ANNIVERSAIRE DE MAITRE SEN !!!''. ''CHÚC MỪNG SINH NHẬT LẦN THỨ 72 CỦA THẦY SEN - HAPPY 70th BIRTHDAY OF MASTER SEN - JOYEUX 72ème ANNIVERSAIRE DE MAITRE SEN !!!''.
Học võ và dạy võ xưa và nay - Apprendre & Enseigner l'art martial de l'autrefois et de nos jour.Học võ và dạy võ xưa và nay - Apprendre & Enseigner l'art martial de l'autrefois et de nos jour.
Võ và truyền thống “Tôn sư trọng đạo” - L'art martial & Sa tradition “Respecter son Maître & Respecter sa voie morale”.Võ và truyền thống “Tôn sư trọng đạo” - L'art martial & Sa tradition “Respecter son Maître & Respecter sa voie morale”.
Truyền thống "Tôn Sư Trọng Đạo" - Tradition “Respecter son Maître & Respecter sa voie morale”.Truyền thống "Tôn Sư Trọng Đạo" - Tradition “Respecter son Maître & Respecter sa voie morale”.
PHÁT HÀNH BỘ TEM CHUNG VOVINAM VIỆT NAM & VÕ ẤN ĐỘ - PUBLICATION D'UNE COLLECTION COMMUNE DE TIMBRE DU VOVINAM VIETNAM & ARTS MARTIAUXINDIENS EN 2023.PHÁT HÀNH BỘ TEM CHUNG VOVINAM VIỆT NAM & VÕ ẤN ĐỘ - PUBLICATION D'UNE COLLECTION COMMUNE DE TIMBRE DU VOVINAM VIETNAM & ARTS MARTIAUXINDIENS EN 2023.
Kỷ niệm 13 năm ngày mất Chưởng môn Lê Sáng - A la 13ème Commémoration de la mort du Maitre Patriarche Lê Sáng (2010-2023).Kỷ niệm 13 năm ngày mất Chưởng môn Lê Sáng - A la 13ème Commémoration de la mort du Maitre Patriarche Lê Sáng (2010-2023).
Thông báo: Lễ Giổ Chưởng Môn Lê Sáng lần thứ 13 (2010 - 2013) - Annonce: Organisation à la 13ème Cérémonie commémorale de la mort du Maitre Patriarche LÊ SÁNG (2010 - 2013).Thông báo: Lễ Giổ Chưởng Môn Lê Sáng lần thứ 13 (2010 - 2013) - Annonce: Organisation à la 13ème Cérémonie commémorale de la mort du Maitre Patriarche LÊ SÁNG (2010 - 2013).
PHÂN ƯU CÙNG GIA ĐÌNH THÂN MẪU VS.VŨ TRỌNG BẢO - SINCÈRES CONDOLÉENCES AVEC LA FAMILLE DE LA MÈRE DE MAITRE VŨ TRỌNG BẢO.PHÂN ƯU CÙNG GIA ĐÌNH THÂN MẪU VS.VŨ TRỌNG BẢO - SINCÈRES CONDOLÉENCES AVEC LA FAMILLE DE LA MÈRE DE MAITRE VŨ TRỌNG BẢO.
DI NGÔN CỦA SÁNG TỔ NGUYỄN LỘC (1912-1960) - Les dernières paroles du Maitre Fondateur Nguyễn Lộc (1912-1960).DI NGÔN CỦA SÁNG TỔ NGUYỄN LỘC (1912-1960) - Les dernières paroles du Maitre Fondateur Nguyễn Lộc (1912-1960).
VVF thông báo về việc tổ chức Kỳ thi thăng đai cấp cao đẳng môn Vovinam Việt Võ Đạo tại Trường IVS - HN - VVF informe concernant le Passage de grade supérieur organisé au Lycée IVS de HN.VVF thông báo về việc tổ chức Kỳ thi thăng đai cấp cao đẳng môn Vovinam Việt Võ Đạo tại Trường IVS - HN - VVF informe concernant le Passage de grade supérieur organisé au Lycée IVS de HN.
"CÕNG RẮN CẮN GÀ NHÀ - “Qu'il est plus aigu que la dent d'un serpent D'avoir un enfant ingrat"."CÕNG RẮN CẮN GÀ NHÀ - “Qu'il est plus aigu que la dent d'un serpent D'avoir un enfant ingrat".
''GIẬU ĐỔ BÌM LEO - When the tree is fallen, everyone run to it with his axe - Lorsque l'arbre est tombé , tout le monde court à elle avec sa hache''.''GIẬU ĐỔ BÌM LEO - When the tree is fallen, everyone run to it with his axe - Lorsque l'arbre est tombé , tout le monde court à elle avec sa hache''.
Luật nhân quả đối với người “ác khẩu” - The law of Karma with an "evil tongue" person - La loi du Karma avec la "personne à la mauvaise langue".Luật nhân quả đối với người “ác khẩu” - The law of Karma with an "evil tongue" person - La loi du Karma avec la "personne à la mauvaise langue".
''Ăn cháo đá bát - Bite the hand that feeds - La fête passée, adieux le Saint''.''Ăn cháo đá bát - Bite the hand that feeds - La fête passée, adieux le Saint''.
LÒNG TỰ TRỌNG - RESPECT DE SOI.LÒNG TỰ TRỌNG - RESPECT DE SOI.

Thống kê

Số lượt truy cập 1.784.085
Tổng số Thành viên 91
Số người đang xem 19
Chuyến xuyên Việt về thăm quê hương Sáng Tổ Nguyễn Lộc - Voyage à travers le Vietnam...( Dernier 3 )

Đăng ngày: 26/01/2012 01:06
Chuyến xuyên Việt về thăm quê hương Sáng Tổ Nguyễn Lộc - Voyage à travers le Vietnam...( Dernier 3 )
Thác DraSap BMT-DakLak
    '' ĐI MỘT NGÀY ĐÀNG - HỌC MỘT SÀNG KHÔN - QUAND ON VA UN JOUR - APPRENDS UN TAS DE CHOSES ''

 1. Theo lộ trình dự tính thì khoảng 18h tối chúng tôi sẽ đến Quãng Bình, và giao lưu với anh em VOVINAM ở đây. Nhưng do địa hình đường xá vòng vèo, hiểm trờ , nên mãi đến hơn 23 giờ khuya chúng tôi mới đến nơi. Tội nghiệp VS. Lê Hùng Ninh và mọi người đã trông ngóng đợi chờ, chuẩn bị sẵn hết mọi thứ đặc sản của địa phương. Tiếc thay, mọi người trong đoàn ai nấy đều uể oải nên ăn uống, trò chuyện một chút rồi đi ngủ. 

  5h sáng hôm sau, chúng tôi có một buổi ôn luyện thú vị bên dòng sông Nhật Lệ êm đềm và mát mẻ… Sau khi dùng điểm tâm sáng, uống café và trò chuyện với Chị Giám Đốc Nhà Thiếu Nhi Quãng Bình ; chúng tôi bắt đầu đi thăm Động Phong Nha được UNESCO công nhận là Di Sản Thiên Nhiên Thế Giới. Con thuyền từ dòng sông Son thơ mộng, 2 bên bờ đồi núi chập chùng, nhấp nhô, đưa chúng tôi vào sâu trong hang động. Đây là nơi có hệ thống sông ngầm chảy qua biên giới Lào, là một trong những hang động dài và sâu nhất thế giới mà các nhà thám hiểm chưa đi đến tận cùng… Sau khi tham quan vẽ đẹp huyền ảo của Động Ướt, chúng tôi lại leo lên đến tận đỉnh núi cao hàng trăm mét để chiêm ngưỡng phần còn lại của Động Khô ( Động Tiên Sơn ) cũng không kém phần kỳ vĩ, tráng lệ như đang ở trên cõi Tiên Cung … 

  http://fr.wikipedia.org/wiki/Parc_na..._Nha_-_Ke_Bang 

  Chia tay Quãng Bình êm đềm và hùng vĩ, chúng tôi trở lại Đà Nẵng năng động và nhộp nhịp ngay tối hôm đó.http://fr.wikipedia.org/wiki/%C4%90%C3%A0_N%E1%BA%B5ng Quý Võ Sư và một số HLV VOVINAM Đà Nẵng đã mời chúng tôi dùng bữa tiệc Tất Niên, chào đón Năm Mới Dương Lịch trong bầu không khí ấm áp nghĩa tình đồng môn… Sau đó, chúng tôi đi uống café bên bờ biển, gần cây cầu đẹp lộng lẫy ánh sáng , kiểu dáng giống như cây cầu Golden Gate Bridge ở San Francisco . Thầy Sen đã đi mua một cái bánh kem và VS Hùng cũng chạy đi mua một chai rượu vang cùng mọi người đón Giao Thừa mừng Năm Mới trong bầu không khí vui vẻ, thầm mong mọi người dẹp bỏ mọi thành kiến và cầu chúc luôn được Hạnh Phúc, Bình An và Đoàn Kết… 

  Sáng mùng 1 Tết Dương Lịch chúng tôi đi dạo quanh chợ mua sắm và sau đó đi thăm Ngũ Hành Sơn leo núi ngắm trời, mây, biển, nước thật sảng khoái và dễ chịu… 

  Tối hôm đó, chúng tôi có một buổi giao lưu tuyệt vời với VOVINAM Đà Nẵng. Chúng tôi lấy làm cảm kích trước sự sắp xếp, tổ chức rất chu đáo của Quý Võ Sư trong BHL VOVINAM Đà Nẵng, sự nhiệt tình và kỷ luật cao độ của các anh em môn sinh. Trong ngày nghỉ cuối tuần ngày Chủ Nhật và cũng là ngày Tết Tây, mà cũng đã có mặt gần 200 môn sinh. Sau phần giao lưu, trao quà lưu niệm và biểu diễn chung, cả phái đoàn đi xuống từng hàng, bắt tay hỏi thăm sức khoẻ từng môn sinh, chụp hình lưu niệm và cùng nhau hát vang bài hát ‘‘VOVINAM TÂM CA : VVN trùm không gian, vượt thời gian. VoViNam Vo..Vi.. Nam …’’, lưu luyến chia tay và chào đón Năm Mới ‘‘Vạn Sự Như Ý’’!!! 

  Xem chi tiết nội dung ở đây: 

  http://www.vovinamus.com/news/vn/mod...viewst&sid=936 

  Sáng ngày mùng 2, sau khi dùng điểm tâm tại nhà VS.Khanh, chúng tôi chụp hình lưu niệm chung lần cuối, rồi chia tay Đà Nẵng thẳng hướng về Tây Sơn – Bình Định, quê hương của Vị Anh Hùng Áo Vải Quang Trung- Nguyễn Huệ và cũng là quê cha đất tổ của VS.Hùng : 

  3h30 chúng tôi đến thị trấn Phú Phong và vào thăm Bảo Tàng Quang Trung xem biễu diễn võ thuật và ‘‘Trống trận Tây Sơn’’ thật hào hùng… Nhưng tiếc thay khi nghe nói ‘‘Bài gốc Trống trận’’ ngày xưa được đánh trực tiếp bằng tay và chân trên nhiều trống cùng một lúc theo các thế võ do một vị cao thủ võ lâm của các Tướng lĩnh Tây Sơn thực hiện và nay đã bị ‘‘thất truyền’’ !? Sau đó chúng tôi lên giao lưu chụp hình lưu niệm chung và Cô Cẩm Bình vì lòng ngưỡng mộ đã thay mặt Đoàn, nhã ý tặng 100 USD bồi dưỡng cho đội biểu diễn. Chúng tôi cũng đi dạo quanh thăm các di tích ngày xưa nơi mà anh em Tam Kiệt ‘‘Nguyễn Nhạc - Nguyễn Huệ - Nguyễn Lữ’’ sinh sống, ngày đêm khổ luyện và huấn luyện võ thuật cho nghĩa quân Tây Sơn. Bằng tất cả trí thông minh và tài binh lược ‘‘thiên phú’’, anh em nhà Tây Sơn đã làm nên chiến công vẻ vang hiển hách và điển hình nhất là Chiến thắng Đống Đa vào Mùa Xuân Kỷ Dậu năm 1789 bằng một trận đánh bất ngờ đã diệt tan hơn 20 vạn = 200.000 quân Thanh làm nên kỳ tích ‘‘Bách chiến bách thắng của Hoàng Đế Quang Trung - Nguyễn Huệ’’. 

  http://www.voyage-au-vietnam.com/vie...re/tay-son.htm 

  http://vi.wikipedia.org/wiki/Tr%E1%B...B%91ng_%C4%90a 

  Hoàng hôn buông xuống trên miền đất võ, chúng tôi rời Tây Sơn và tiếp tục hành trình còn lại, băng qua nhiều đoạn đường ngoằn ngoèo của đèo, đồi núi dốc nguy hiểm và đến khuya chúng tôi về đến TP.Buôn Ma Thuột (quê hương của VS.Hùng). 

  http://www.vovinamus.com/news/vn/mod...viewst&sid=567 

  http://vi.wikipedia.org/wiki/Bu%C3%B4n_Ma_Thu%E1%BB%99t 

  http://fr.search.yahoo.com/search?ei...%20ville&type= 

  Sáng sớm ngày mùng 3, chúng tôi ôn luyện trước sân Nhà Văn Hóa Trung Tâm TP.Buôn Ma Thuột, kế bên nhà bố mẹ ruột của VS.Hùng. Sau khi ăn sáng, chúng tôi đã gặp gỡ giao lưu và chụp hình lưu niệm chung với Quý Thầy của VoViNam BMT. Đến trưa, tất cả mọi người cùng nhau tham dự đám cưới cháu gái ruột của VS.Hùng trong bầu không khí gia đình hết sức vui tươi và hạnh phúc… 

  Ngày mùng 4 hôm sau, chúng tôi đi chùa Khải Đoan và sau đó ghé thăm thác Dray Sáp, theo tiếng dân tộc Êđê có nghĩa là ‘‘ Thác Khói ’’, một trong những thác đẹp và hùng vĩ bậc nhất Tây Nguyên. Tiếc thay vào mùa khô nên chúng tôi không tận hưởng hết được vẽ đẹp hùng vĩ đó… 

  Chia tay Buôn Ma Thuột thân yêu, chúng tôi về đến Sài Gòn lúc 20h00 tối tại nhà VS.Christophe ở Thủ Đức, chụp hình lưu niệm chung để đánh dấu kết thúc chuyến đi thành công, bình an và đầy ý nghĩa. Hoan hô ‘‘Bác tài Vinh’’ đã cầm tay lái một cách xuất sắc..., giúp chúng tôi thực hiện chọn vẹn chuyến đi ‘‘về nguồn’’ của mình, thắt chặt tình đoàn kết Sư Môn – Huynh Đệ… Càng đi càng thấy yêu thương quê hương Việt Nam hơn, cũng còn lắm những khó khăn vất vã, nhưng đâu đâu cũng đầy ấp tình người, tiếng nói tiếng cười lạc quan, tin vào ngày mai cùng chung tay góp sức xây dựng quê hương đất nước ngày càng giàu đẹp, văn minh và hiện đại hơn… 

  Võ sư Lê Văn Hùng 

  ************************************************** ************************************************** **
  TRADUCTION : 

  Voyage à travers le Viet Nam pour la visite au pays natal du Maitre Fondateur Nguyen Loc 

  Selon les estimations concernant l'itinéraire, nous serons vers 18h à Quang Binh et à nous échanger avec l’équipe de VoViNam ici. Mais la route autour est très sinueuse et ardue, de sorte que plus de 23 heures de retard, nous y arrivons. C’est vraiment digne de pitié pour Maitre Le Hung Ninh et tout le monde qui sont sans cesser d’ attendent avec impatience et a tout préparé la spécialité locale. Malheureusement, tout le monde dans la Délégation est fratigué et nonchalant, donc mange et bavarde un peu et ensuite va s’endormir. 

  Le lendemain matin à 5h, nous avons eu une séance d’entrainement intéressante à coté de la fleuve Nhat Le fraise et paisible ... Après le petit déjeuner, nous buvons du café et discutons avec Mme La Directrice de la Maison Culturelle des Enfants de Quang Binh ; nous avons commencé la première visite à la Grotte de Phong Nha qui est reconnu comme un Patrimoine Naturel Mondial de l'UNESCO. Les collines et montagne ondulent d’une manière continue sur les deux rives, le bateau de la rivière Son romantique nous emmene jusqu’au fond de la grotte. C'est là que le système de la rivière souterraine coule à travers les frontières du Laos, est l'une des grottes les plus longues et profondes dans le monde que les explorateurs ne vont pas encore jusqu’au fond... Après la visite de la beauté fantasmagorique de la Grotte Humide, nous grimpons en haut de la montagne jusqu'à centaines de mètres pour admirer le reste de la 2ème Grotte ( Les Fées sur la Montagne) qui n'en est pas moins grande, magnifique comme au séjour des Fées... 

  http://fr.wikipedia.org/wiki/Parc_na..._Nha_-_Ke_Bang 

  Quitter Quang Binh paisible et majestueux, nous revenons à Danang dynamique et trépidant au soir là.http://fr.wikipedia.org/wiki/%C4%90%C3%A0_N%E1%BA%B5ng Les Maîtres et certains instructeurs de Vovinam Da Nang nous ont invité au repas pour la Fête de fin d'année et la bienvenue du Nouvel An Solaire dans une atmosphère douce des attaches sentimentales des condisciples... Et puis, nous sommes allés boire un café à coté de la plage, près du pont beau, splendide et plein de lumière, comme la conception du pont Golden Gate Bridge à San Francisco. Maitre Sen est allé acheter un gâteau et VS. Hung se rend également à acheter une bouteille de vin rouge et tout le monde célèbre ensemble le réveillon du jour de l’An et accueillir le Nouvel An dans l'ambiance joyeuse en souhaitant intérieurement que tout le monde repousse tous les préjugés et est toujours en Bonheur et Paix et Solidarité ... 

  Le 1er matin du Nouvel An Solaire, nous sommes allés à pied faire les courses autour du marché ; puis visiter la Montagne de cinq éléments ( Ngu Hanh Son ) et admirer avec dispos et agréablement le ciel, les nuages, la mer, l'eau ... 

  Ce soir là, nous avons eu une grande réunion merveilleuse avec Vovinam Da Nang. Nous avons beaucoup appréciés le bon arrangement et l’organisation consciencieux par les Maitres et les Instructeurs de Vovinam Da Nang, l'enthousiasme et la discipline très élevée des élèves. Pour le week-end du dimanche et aussi le Nouvel An Solaire se présentent près de 200 élèves. Après l'échange, s’offrir les cadeaux de souvenir et faire ensemble les démonstrations, la Délégation approche à chaque alignement des élèves pour serrer leurs mains et demander leur santé , prendre ensemble les photos de souvenirs et ainsi chanter ensemble avec la voix sonore, la chanson « Chantons par le coeur avec VOVINAM: VVN couvrit l'espace, traverse le temps. Vovinam Vo..Vi..Nam ... » , et puis les quitte avec regret et souhaite la Nouvelle Annéé avec '' Toutes choses selon leur désir » !!! 

  ( A voir les détails du contenu sur ce lien =) : 

  http://www.vovinamus.com/news/vn/mod...viewst&sid=936 

  Le matin du 2, après le petit déjeuner chez Maitre Khanh, nous avons ensemble pris les dernières photos de souvenir et dit Aurevoir Da Nang pour la direction vers le Tay Son ( Région montagnard à l’Ouest ) – Province de Binh Dinh , le pays natal du Héros Populaire Quang Trung - Nguyen Hue et ainsi que le sol natal du père et des ancetres de VS.Hung : 

  A 15h30, nous sommes arrivés au bourg de Phu Phong et avons visité le Musée Quang Trung et vu héroiquement les démonstrations d'arts martiaux et « Tambour de Tay Son à la bataille ». Malheureusement entendu « Cette leçon originale de Tambour » d’autrefois se présente directement par les mains et les pieds, en meme temps sur plusieurs tambour selon les techniques martiales réalisés par un type épatant des Officiers généraux de Tay Son et aujourd’hui « Perdue sa transmission » !? Et puis, nous sommes monté sur la scène pour nous échanger et faire ensemble les photos de souvenir et Représentante de la Délégation, Maitresse Cam Binh a offert 100USD avec sa gentilesse à l’équipe de démonstration en raison de son admiration. Nous nous sommes promenés visiter également autour des anciens vestiges oū les trois frères héroiques « Nguyen Nhac - Nguyen Hue - Nguyen Lu » sont nés et résident, s’entrainnent et forment laborieusement jour et nuit les arts martiaux aux insurgés de Tay Son. Avec toutes intelligences et strategies talentueuses '' Inées '', les frères de Tay Son ont fait tant de victoires glorieuses et brillantes montre l'arrogance et la plus typique est la victoire de Dong Da au printemps de l’année de Coq en 1789 avec une bataille inattendue tuée à coup plus de 200,000 envahisseurs Chinois de Thanh et fait une prouesse « Une armée invincible de l’Empereur Quang Trung - Nguyen Hue ». 

  http://www.voyage-au-vietnam.com/vie...re/tay-son.htm 

  http://vi.wikipedia.org/wiki/Tr%E1%B...B%91ng_%C4%90a 

  Coucher du soleil tombe sur le pays martial, nous avons quitté Tay Son et continuer le reste du parcours à travers plusieurs des passesages en zigzag, des collines abruptes et dangereuses pour arriver tard vers minuit à Buon Ma Thuot ( Ville natalle de VS.Hung ). 

  http://www.vovinamus.com/news/vn/modules.php? 

  name=News&op=viewst&sid=567 

  http://vi.wikipedia.org/wiki/Bu%C3%B4n_Ma_Thu%E1%BB%99t 

  http://fr.search.yahoo.com/search?ei...%20ville&type= 

  Le bon matin du 3, nous avons fait des révisions en vue des techniques devant la Maison culturelle du Centre de Buon Ma Thuot, à côté de la maison actuelle des parents de VS.Hung. Après le petit déjeuner, nous avons rencontré, échangé et pris ensemble les photos de souvenir avec les Maîtres de Vovinam BMT. A midi, tous ensemble ont assisté au mariage de la nièce de VS.Hung dans une grande ambiance familiale très joyeuse et heureux... 

  Le 4 du jour après, nous sommes allés à la pagode de Khai Doan et puis venus visiter la cascade Dray Sap, appelée selon la langue ethnique Ede « Cascade Fumée » une des cascades les plus belles et grandiose des Hauts-Plateaux du Centre du VietNam. Regretablement à la saison sèche, nous ne pouvons pas contempler avec admiration de toute sa beauté... 

  Dit aurevoir à la chère Buon Ma Thuot, nous sommes arrivés vers 20h à Saigon, chez VS.Christophe au district de Thu Duc , pris les dernières photos de souvenirs en groupe pour marquer la termination de voyage réussi, en paix et signifiant... Bravo pour « Le chauffeur Vinh » a conduit excellemmennt ..., qui nous a aidé à réaliser pleinement ce bon voyage « à la ressource » , à resserrer la solidarité entre Les Maitres et Les élèves – La fraternité... Plus parcourir plus aimer le Vietnam natal, quoiqu’il y ait encore plein de difficultés et pénibilités, et pourtant de partout plein de sentiment humain et des voix et des sourires optimismes, croire à demain, mettre ensemble les mains et apporter ses efforts pour construire le pays natal de plus en plus prospère, civilisé et moderne ... 


  Master Lê Văn Hùng 

  *. Viếng thăm đền thờ Vua Quang Trung 
  Resigzed Image Click this bar to view the full image.
   
   
   
   
   
   
   
   
   
  1. *. Gặp gỡ các võ sư Vovinam tại Ban Mê Thuột 

    
    
    
   Resigzed Image Click this bar to view the full image.
    

   *. Tham dự đám cưới cháu võ sư Lê Văn Hùng:

   Resigzed Image Click this bar to view the full image.
    
   Resigzed Image Click this bar to view the full image.
    
    
    
    
   Resigzed Image Click this bar to view the full image.
    
    
   Resigzed Image Click this bar to view the full image.
    
    
   Resigzed Image Click this bar to view the full image.
    
    
   Resigzed Image Click this bar to view the full image.
    
   Resigzed Image Click this bar to view the full image.
    
   Resigzed Image Click this bar to view the full image.

| Chia sẻ |
THẢO LUẬN  
Chưa có thảo luận nào
Ý KIẾN CỦA BẠN  
  Hãy đăng nhập để thảo luận
  Tin cùng loại cũ hơn
Văn : NHỚ THẦY...

VOVINAM - VIỆT VÕ ĐẠO

Câu Lạc Bộ Nhà Tập Luyện TDTT Phú Thọ

Địa chỉ : 219 Lý Thường Kiệt, P.15, Q.11, TP.HCM

 Tel : 0913.833.760 -Không biết ngượng- Email BBT : vvnphutho@gmail.com

Website: www.vovinam.divivu.com Hoặc: http://vovinam.phutho.vn