Hôm nay, ngày 27/03/2023
VĂN ÔN - VÕ LUYỆN - TÔN SƯ TRỌNG ĐẠO - BÀN TAY THÉP VỚI TRÁI TIM TỪ ÁI

TIN TỨC

LIÊN KẾT WEBSITE

Tin mới đăng

Tổ chức Giáo dục FPT thành lập Liên đoàn Vovinam - Fondation de la Fédération Vovinam FPT Education.Tổ chức Giáo dục FPT thành lập Liên đoàn Vovinam - Fondation de la Fédération Vovinam FPT Education.
CHÚC MỪNG HẠNH PHÚC 2HLV: CHÂU QUANG HOÀNG & LÊ THỊ THU HÀ - MEILLEURS VOEUX DE BONHEUR À 2 INSTRUCTEURS: CHÂU QUANG HOÀNG & LÊ THỊ THU HÀ. CHÚC MỪNG HẠNH PHÚC 2HLV: CHÂU QUANG HOÀNG & LÊ THỊ THU HÀ - MEILLEURS VOEUX DE BONHEUR À 2 INSTRUCTEURS: CHÂU QUANG HOÀNG & LÊ THỊ THU HÀ.
FPT GREENWICH HCM THI HỌC KỲ SPRING PART 1 - 2023 - EXAMEN DE LA 1ème PÉRIODE DE PRINTEMPS EN 2023.FPT GREENWICH HCM THI HỌC KỲ SPRING PART 1 - 2023 - EXAMEN DE LA 1ème PÉRIODE DE PRINTEMPS EN 2023.
TIẾN TỚI ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU LIÊN ĐOÀN VOVINAM FPT EDUCATION LTI, NK 2023 - 2027 - A l'approche du congrès des délégués de la Fédération Vovinam FPT Éducation pour la 1ère fois. Durée 2023-2027.TIẾN TỚI ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU LIÊN ĐOÀN VOVINAM FPT EDUCATION LTI, NK 2023 - 2027 - A l'approche du congrès des délégués de la Fédération Vovinam FPT Éducation pour la 1ère fois. Durée 2023-2027.
Cùng Chưởng Môn đi xem chợ Tết - Accompagnons avec Maitre Patriarche au marché du Têt (Nouvel An lunaire Vietnamien). Cùng Chưởng Môn đi xem chợ Tết - Accompagnons avec Maitre Patriarche au marché du Têt (Nouvel An lunaire Vietnamien).
 FPT GREENWICH HCM THI HỌC KỲ FALL PART 2 - 2022 - EXAMEN DE LA 2ème PÉRIODE D'AUTOMNE EN 2022. FPT GREENWICH HCM THI HỌC KỲ FALL PART 2 - 2022 - EXAMEN DE LA 2ème PÉRIODE D'AUTOMNE EN 2022.
THÀNH KÍNH PHÂN ƯU CÙNG GIA ĐÌNH NHẠC SĨ NGUYỄN VĂN TẦM - SINCÈRES CONDOLÉENCES AVEC LA FAMILLE DU COMPOSITEUR MUSÍCIAL NGUYỄN VĂN TẦM.THÀNH KÍNH PHÂN ƯU CÙNG GIA ĐÌNH NHẠC SĨ NGUYỄN VĂN TẦM - SINCÈRES CONDOLÉENCES AVEC LA FAMILLE DU COMPOSITEUR MUSÍCIAL NGUYỄN VĂN TẦM.
TRI ÂN 20-11 "THẦY TÔI & NGHIỆP VÕ" - A la gratitude de la Journée des Enseignants Vietnamiens du 20 Novembre "Notre Maître & Sa carrière d'arts martiaux".TRI ÂN 20-11 "THẦY TÔI & NGHIỆP VÕ" - A la gratitude de la Journée des Enseignants Vietnamiens du 20 Novembre "Notre Maître & Sa carrière d'arts martiaux".
Vovinam Greenwich Việt Nam (CS.TPHCM) ra mắt CLB & Tổ chức Khóa thi Sơ đẳng 23-10-2022 - Vovinam FPT University of Greenwich VietNam (HCM Campus) présenté son Club & Son 1er Passage de Grade.Vovinam Greenwich Việt Nam (CS.TPHCM) ra mắt CLB & Tổ chức Khóa thi Sơ đẳng 23-10-2022 - Vovinam FPT University of Greenwich VietNam (HCM Campus) présenté son Club & Son 1er Passage de Grade.
VOVINAM FPT GREENWICH HCM KẾT THÚC HỌC KỲ FALL PART 1 - 2021 (VOVINAM FPT GREENWICH VN-HCM TERMINÉ LE TRISMETRE D'AUTOMNE, PART 1 - 2022).VOVINAM FPT GREENWICH HCM KẾT THÚC HỌC KỲ FALL PART 1 - 2021 (VOVINAM FPT GREENWICH VN-HCM TERMINÉ LE TRISMETRE D'AUTOMNE, PART 1 - 2022).
VOVINAM FPT GREENWICH VIỆT NAM (CS.HCM) BIỄU DIỄN KHAI GIẢNG NĂM HỌC MỚI - Vovinam FPT Greenwich VietNam (Filiale HCM) à l'ouverture de la nouvelle année universitaire 2022 - 2023.VOVINAM FPT GREENWICH VIỆT NAM (CS.HCM) BIỄU DIỄN KHAI GIẢNG NĂM HỌC MỚI - Vovinam FPT Greenwich VietNam (Filiale HCM) à l'ouverture de la nouvelle année universitaire 2022 - 2023.
Kỷ niệm 12 năm ngày mất Chưởng môn Lê Sáng - A la 12ème Commémoration de la mort du Maitre Patriarche Lê Sáng.Kỷ niệm 12 năm ngày mất Chưởng môn Lê Sáng - A la 12ème Commémoration de la mort du Maitre Patriarche Lê Sáng.
KHÓA THI CAO ĐẲNG VOVINAM VIỆT VÕ ĐẠO 2022 - PASSAGE DE GRADE SUPERIEUR EN 2022.KHÓA THI CAO ĐẲNG VOVINAM VIỆT VÕ ĐẠO 2022 - PASSAGE DE GRADE SUPERIEUR EN 2022.
Vĩnh biệt VS.Lâm Tấn Đấu - Chủ nhiệm Võ đường VOVINAM Phong Phú - Cầu Kè - Trà Vinh - Adieu au Maitre Lam Tan Dau - Propriétaire Responsable du Centre VOVINAM Phong Phu - Cau Ke - Tra Vinh province. Vĩnh biệt VS.Lâm Tấn Đấu - Chủ nhiệm Võ đường VOVINAM Phong Phú - Cầu Kè - Trà Vinh - Adieu au Maitre Lam Tan Dau - Propriétaire Responsable du Centre VOVINAM Phong Phu - Cau Ke - Tra Vinh province.
Ý NGHĨA 10 ĐIỀU TÂM NIỆM CỦA VIỆT VÕ ĐẠO SINH - THE MEANING OF THE 10 FUNDAMENTAL PRINCIPLES - LA SIGNIFICATION DES 10 PRINCIPES FONDAMENTAUX.Ý NGHĨA 10 ĐIỀU TÂM NIỆM CỦA VIỆT VÕ ĐẠO SINH - THE MEANING OF THE 10 FUNDAMENTAL PRINCIPLES - LA SIGNIFICATION DES 10 PRINCIPES FONDAMENTAUX.
FPT GREENWICH HCM THI HỌC KỲ SUMMER PART 2 - 2022 - EXAMEN DE LA 2ème PÉRIODE D'ÉTÉ EN 2022.FPT GREENWICH HCM THI HỌC KỲ SUMMER PART 2 - 2022 - EXAMEN DE LA 2ème PÉRIODE D'ÉTÉ EN 2022.
Ý nghĩa "Danh xưng Vovinam Việt Võ Đạo-Lối Nghiêm lễ-Màu đai" - Tiểu sử Sáng tổ Nguyễn Lộc & Chưởng môn Lê Sáng - La signification "VVN VVĐ-Salutation-Couleur de ceinture" - Biographie Grands Maitres.Ý nghĩa "Danh xưng Vovinam Việt Võ Đạo-Lối Nghiêm lễ-Màu đai" - Tiểu sử Sáng tổ Nguyễn Lộc & Chưởng môn Lê Sáng - La signification "VVN VVĐ-Salutation-Couleur de ceinture" - Biographie Grands Maitres.
Ý NGHĨA 10 ĐIỀU TÂM NIỆM CỦA VIỆT VÕ ĐẠO SINH (1-5) - THE MEANING OF THE 10 FUNDAMENTAL PRINCIPLES (1-5) - LA SIGNIFICATION DES 10 PRINCIPES FONDAMENTAUX (1-5).Ý NGHĨA 10 ĐIỀU TÂM NIỆM CỦA VIỆT VÕ ĐẠO SINH (1-5) - THE MEANING OF THE 10 FUNDAMENTAL PRINCIPLES (1-5) - LA SIGNIFICATION DES 10 PRINCIPES FONDAMENTAUX (1-5).
Ý NGHĨA 10 ĐIỀU TÂM NIỆM CỦA VIỆT VÕ ĐẠO SINH (6-10) - THE MEANING OF THE 10 FUNDAMENTAL PRINCIPLES (6-10) - LA SIGNIFICATION DES 10 PRINCIPES FONDAMENTAUX (6-10).Ý NGHĨA 10 ĐIỀU TÂM NIỆM CỦA VIỆT VÕ ĐẠO SINH (6-10) - THE MEANING OF THE 10 FUNDAMENTAL PRINCIPLES (6-10) - LA SIGNIFICATION DES 10 PRINCIPES FONDAMENTAUX (6-10).
Ngày hội các CLB FPT Greenwich HCM - Orientation of Greenwich University Clubs.Ngày hội các CLB FPT Greenwich HCM - Orientation of Greenwich University Clubs.
FPT GREENWICH HCM THI HỌC KỲ SUMMER PART 1 - 2022 - EXAMEN DE LA 1ème PÉRIODE D'ÉTÉ EN 2022.FPT GREENWICH HCM THI HỌC KỲ SUMMER PART 1 - 2022 - EXAMEN DE LA 1ème PÉRIODE D'ÉTÉ EN 2022.
THÀNH KÍNH PHÂN ƯU CÙNG GIA ĐÌNH VS.NGUYỄN TÔN KHOA - SINCÈRES CONDOLÉENCES AVEC LA FAMILLE DE MAITRE NGUYEN TON KHOA.THÀNH KÍNH PHÂN ƯU CÙNG GIA ĐÌNH VS.NGUYỄN TÔN KHOA - SINCÈRES CONDOLÉENCES AVEC LA FAMILLE DE MAITRE NGUYEN TON KHOA.
KÝ ỨC VOVINAM BUÔN MA THUỘT I-II-III - SOUVENIRS AVEC VOVINAM DE BUÔN MA THUỘT I-II-III.KÝ ỨC VOVINAM BUÔN MA THUỘT I-II-III - SOUVENIRS AVEC VOVINAM DE BUÔN MA THUỘT I-II-III.
Vĩnh biệt thầy Lê Hữu Đức - Chủ tịch HỘI VOVINAM ĐẮKLẮK - Adieu à notre Maitre Lê Hữu Đức - Président de l'Association VoViNam DakLak province.Vĩnh biệt thầy Lê Hữu Đức - Chủ tịch HỘI VOVINAM ĐẮKLẮK - Adieu à notre Maitre Lê Hữu Đức - Président de l'Association VoViNam DakLak province.
Vovinam sau SEA Games 31: Nỗ lực quảng bá khắp khu vực Đông Nam Á - Après le 31ème Sea Games: s'efforcer à propager le Vovinam dans toute l'Asie du Sud d'Est.  Vovinam sau SEA Games 31: Nỗ lực quảng bá khắp khu vực Đông Nam Á - Après le 31ème Sea Games: s'efforcer à propager le Vovinam dans toute l'Asie du Sud d'Est.
SEA GAMES 31: VOVINAM TRƯỚC GIỜ NHẬP CUỘC - VOVINAM AVANT D'ENTRER À LA COMPÉTITION.SEA GAMES 31: VOVINAM TRƯỚC GIỜ NHẬP CUỘC - VOVINAM AVANT D'ENTRER À LA COMPÉTITION.
Tưởng niệm Sáng Tổ Nguyễn Lộc lần thứ 62 (04/04/1960 -04/04/2022 ÂL) - La 62ème Commémoration du Décès du Fondateur Nguyễn Lộc (04/04/1960 - 04/04/2022 Lunnaire).Tưởng niệm Sáng Tổ Nguyễn Lộc lần thứ 62 (04/04/1960 -04/04/2022 ÂL) - La 62ème Commémoration du Décès du Fondateur Nguyễn Lộc (04/04/1960 - 04/04/2022 Lunnaire).
Trong giờ học Vovinam FPT Greenwich TPHCM - Vovinam FPT University of Greenwich HCM in a lesson 20/4/2022.Trong giờ học Vovinam FPT Greenwich TPHCM - Vovinam FPT University of Greenwich HCM in a lesson 20/4/2022.
FPT GREENWICH HCM THI HỌC KỲ SPRING PART 2 - 2022 - EXAMEN DE LA 2ème PÉRIODE DE PRINTEMPS EN 2022.FPT GREENWICH HCM THI HỌC KỲ SPRING PART 2 - 2022 - EXAMEN DE LA 2ème PÉRIODE DE PRINTEMPS EN 2022.
VOVINAM VIỆT VÕ ĐẠO HƯỚNG ĐẾN LỄ TƯỞNG NIỆM SÁNG TỔ NGUYỄN LỘC LẦN THỨ 62 - Vers la 62ème Commémoration du Décès du Fondateur Nguyễn Lộc. VOVINAM VIỆT VÕ ĐẠO HƯỚNG ĐẾN LỄ TƯỞNG NIỆM SÁNG TỔ NGUYỄN LỘC LẦN THỨ 62 - Vers la 62ème Commémoration du Décès du Fondateur Nguyễn Lộc.

Thống kê

Số lượt truy cập 1.547.135
Tổng số Thành viên 91
Số người đang xem 18
Chuyến xuyên Việt về thăm quê hương Sáng Tổ Nguyễn Lộc - Voyage à travers le Vietnam...( Dernier 3 )

Đăng ngày: 26/01/2012 01:06
Chuyến xuyên Việt về thăm quê hương Sáng Tổ Nguyễn Lộc - Voyage à travers le Vietnam...( Dernier 3 )
Thác DraSap BMT-DakLak
    '' ĐI MỘT NGÀY ĐÀNG - HỌC MỘT SÀNG KHÔN - QUAND ON VA UN JOUR - APPRENDS UN TAS DE CHOSES ''

 1. Theo lộ trình dự tính thì khoảng 18h tối chúng tôi sẽ đến Quãng Bình, và giao lưu với anh em VOVINAM ở đây. Nhưng do địa hình đường xá vòng vèo, hiểm trờ , nên mãi đến hơn 23 giờ khuya chúng tôi mới đến nơi. Tội nghiệp VS. Lê Hùng Ninh và mọi người đã trông ngóng đợi chờ, chuẩn bị sẵn hết mọi thứ đặc sản của địa phương. Tiếc thay, mọi người trong đoàn ai nấy đều uể oải nên ăn uống, trò chuyện một chút rồi đi ngủ. 

  5h sáng hôm sau, chúng tôi có một buổi ôn luyện thú vị bên dòng sông Nhật Lệ êm đềm và mát mẻ… Sau khi dùng điểm tâm sáng, uống café và trò chuyện với Chị Giám Đốc Nhà Thiếu Nhi Quãng Bình ; chúng tôi bắt đầu đi thăm Động Phong Nha được UNESCO công nhận là Di Sản Thiên Nhiên Thế Giới. Con thuyền từ dòng sông Son thơ mộng, 2 bên bờ đồi núi chập chùng, nhấp nhô, đưa chúng tôi vào sâu trong hang động. Đây là nơi có hệ thống sông ngầm chảy qua biên giới Lào, là một trong những hang động dài và sâu nhất thế giới mà các nhà thám hiểm chưa đi đến tận cùng… Sau khi tham quan vẽ đẹp huyền ảo của Động Ướt, chúng tôi lại leo lên đến tận đỉnh núi cao hàng trăm mét để chiêm ngưỡng phần còn lại của Động Khô ( Động Tiên Sơn ) cũng không kém phần kỳ vĩ, tráng lệ như đang ở trên cõi Tiên Cung … 

  http://fr.wikipedia.org/wiki/Parc_na..._Nha_-_Ke_Bang 

  Chia tay Quãng Bình êm đềm và hùng vĩ, chúng tôi trở lại Đà Nẵng năng động và nhộp nhịp ngay tối hôm đó.http://fr.wikipedia.org/wiki/%C4%90%C3%A0_N%E1%BA%B5ng Quý Võ Sư và một số HLV VOVINAM Đà Nẵng đã mời chúng tôi dùng bữa tiệc Tất Niên, chào đón Năm Mới Dương Lịch trong bầu không khí ấm áp nghĩa tình đồng môn… Sau đó, chúng tôi đi uống café bên bờ biển, gần cây cầu đẹp lộng lẫy ánh sáng , kiểu dáng giống như cây cầu Golden Gate Bridge ở San Francisco . Thầy Sen đã đi mua một cái bánh kem và VS Hùng cũng chạy đi mua một chai rượu vang cùng mọi người đón Giao Thừa mừng Năm Mới trong bầu không khí vui vẻ, thầm mong mọi người dẹp bỏ mọi thành kiến và cầu chúc luôn được Hạnh Phúc, Bình An và Đoàn Kết… 

  Sáng mùng 1 Tết Dương Lịch chúng tôi đi dạo quanh chợ mua sắm và sau đó đi thăm Ngũ Hành Sơn leo núi ngắm trời, mây, biển, nước thật sảng khoái và dễ chịu… 

  Tối hôm đó, chúng tôi có một buổi giao lưu tuyệt vời với VOVINAM Đà Nẵng. Chúng tôi lấy làm cảm kích trước sự sắp xếp, tổ chức rất chu đáo của Quý Võ Sư trong BHL VOVINAM Đà Nẵng, sự nhiệt tình và kỷ luật cao độ của các anh em môn sinh. Trong ngày nghỉ cuối tuần ngày Chủ Nhật và cũng là ngày Tết Tây, mà cũng đã có mặt gần 200 môn sinh. Sau phần giao lưu, trao quà lưu niệm và biểu diễn chung, cả phái đoàn đi xuống từng hàng, bắt tay hỏi thăm sức khoẻ từng môn sinh, chụp hình lưu niệm và cùng nhau hát vang bài hát ‘‘VOVINAM TÂM CA : VVN trùm không gian, vượt thời gian. VoViNam Vo..Vi.. Nam …’’, lưu luyến chia tay và chào đón Năm Mới ‘‘Vạn Sự Như Ý’’!!! 

  Xem chi tiết nội dung ở đây: 

  http://www.vovinamus.com/news/vn/mod...viewst&sid=936 

  Sáng ngày mùng 2, sau khi dùng điểm tâm tại nhà VS.Khanh, chúng tôi chụp hình lưu niệm chung lần cuối, rồi chia tay Đà Nẵng thẳng hướng về Tây Sơn – Bình Định, quê hương của Vị Anh Hùng Áo Vải Quang Trung- Nguyễn Huệ và cũng là quê cha đất tổ của VS.Hùng : 

  3h30 chúng tôi đến thị trấn Phú Phong và vào thăm Bảo Tàng Quang Trung xem biễu diễn võ thuật và ‘‘Trống trận Tây Sơn’’ thật hào hùng… Nhưng tiếc thay khi nghe nói ‘‘Bài gốc Trống trận’’ ngày xưa được đánh trực tiếp bằng tay và chân trên nhiều trống cùng một lúc theo các thế võ do một vị cao thủ võ lâm của các Tướng lĩnh Tây Sơn thực hiện và nay đã bị ‘‘thất truyền’’ !? Sau đó chúng tôi lên giao lưu chụp hình lưu niệm chung và Cô Cẩm Bình vì lòng ngưỡng mộ đã thay mặt Đoàn, nhã ý tặng 100 USD bồi dưỡng cho đội biểu diễn. Chúng tôi cũng đi dạo quanh thăm các di tích ngày xưa nơi mà anh em Tam Kiệt ‘‘Nguyễn Nhạc - Nguyễn Huệ - Nguyễn Lữ’’ sinh sống, ngày đêm khổ luyện và huấn luyện võ thuật cho nghĩa quân Tây Sơn. Bằng tất cả trí thông minh và tài binh lược ‘‘thiên phú’’, anh em nhà Tây Sơn đã làm nên chiến công vẻ vang hiển hách và điển hình nhất là Chiến thắng Đống Đa vào Mùa Xuân Kỷ Dậu năm 1789 bằng một trận đánh bất ngờ đã diệt tan hơn 20 vạn = 200.000 quân Thanh làm nên kỳ tích ‘‘Bách chiến bách thắng của Hoàng Đế Quang Trung - Nguyễn Huệ’’. 

  http://www.voyage-au-vietnam.com/vie...re/tay-son.htm 

  http://vi.wikipedia.org/wiki/Tr%E1%B...B%91ng_%C4%90a 

  Hoàng hôn buông xuống trên miền đất võ, chúng tôi rời Tây Sơn và tiếp tục hành trình còn lại, băng qua nhiều đoạn đường ngoằn ngoèo của đèo, đồi núi dốc nguy hiểm và đến khuya chúng tôi về đến TP.Buôn Ma Thuột (quê hương của VS.Hùng). 

  http://www.vovinamus.com/news/vn/mod...viewst&sid=567 

  http://vi.wikipedia.org/wiki/Bu%C3%B4n_Ma_Thu%E1%BB%99t 

  http://fr.search.yahoo.com/search?ei...%20ville&type= 

  Sáng sớm ngày mùng 3, chúng tôi ôn luyện trước sân Nhà Văn Hóa Trung Tâm TP.Buôn Ma Thuột, kế bên nhà bố mẹ ruột của VS.Hùng. Sau khi ăn sáng, chúng tôi đã gặp gỡ giao lưu và chụp hình lưu niệm chung với Quý Thầy của VoViNam BMT. Đến trưa, tất cả mọi người cùng nhau tham dự đám cưới cháu gái ruột của VS.Hùng trong bầu không khí gia đình hết sức vui tươi và hạnh phúc… 

  Ngày mùng 4 hôm sau, chúng tôi đi chùa Khải Đoan và sau đó ghé thăm thác Dray Sáp, theo tiếng dân tộc Êđê có nghĩa là ‘‘ Thác Khói ’’, một trong những thác đẹp và hùng vĩ bậc nhất Tây Nguyên. Tiếc thay vào mùa khô nên chúng tôi không tận hưởng hết được vẽ đẹp hùng vĩ đó… 

  Chia tay Buôn Ma Thuột thân yêu, chúng tôi về đến Sài Gòn lúc 20h00 tối tại nhà VS.Christophe ở Thủ Đức, chụp hình lưu niệm chung để đánh dấu kết thúc chuyến đi thành công, bình an và đầy ý nghĩa. Hoan hô ‘‘Bác tài Vinh’’ đã cầm tay lái một cách xuất sắc..., giúp chúng tôi thực hiện chọn vẹn chuyến đi ‘‘về nguồn’’ của mình, thắt chặt tình đoàn kết Sư Môn – Huynh Đệ… Càng đi càng thấy yêu thương quê hương Việt Nam hơn, cũng còn lắm những khó khăn vất vã, nhưng đâu đâu cũng đầy ấp tình người, tiếng nói tiếng cười lạc quan, tin vào ngày mai cùng chung tay góp sức xây dựng quê hương đất nước ngày càng giàu đẹp, văn minh và hiện đại hơn… 

  Võ sư Lê Văn Hùng 

  ************************************************** ************************************************** **
  TRADUCTION : 

  Voyage à travers le Viet Nam pour la visite au pays natal du Maitre Fondateur Nguyen Loc 

  Selon les estimations concernant l'itinéraire, nous serons vers 18h à Quang Binh et à nous échanger avec l’équipe de VoViNam ici. Mais la route autour est très sinueuse et ardue, de sorte que plus de 23 heures de retard, nous y arrivons. C’est vraiment digne de pitié pour Maitre Le Hung Ninh et tout le monde qui sont sans cesser d’ attendent avec impatience et a tout préparé la spécialité locale. Malheureusement, tout le monde dans la Délégation est fratigué et nonchalant, donc mange et bavarde un peu et ensuite va s’endormir. 

  Le lendemain matin à 5h, nous avons eu une séance d’entrainement intéressante à coté de la fleuve Nhat Le fraise et paisible ... Après le petit déjeuner, nous buvons du café et discutons avec Mme La Directrice de la Maison Culturelle des Enfants de Quang Binh ; nous avons commencé la première visite à la Grotte de Phong Nha qui est reconnu comme un Patrimoine Naturel Mondial de l'UNESCO. Les collines et montagne ondulent d’une manière continue sur les deux rives, le bateau de la rivière Son romantique nous emmene jusqu’au fond de la grotte. C'est là que le système de la rivière souterraine coule à travers les frontières du Laos, est l'une des grottes les plus longues et profondes dans le monde que les explorateurs ne vont pas encore jusqu’au fond... Après la visite de la beauté fantasmagorique de la Grotte Humide, nous grimpons en haut de la montagne jusqu'à centaines de mètres pour admirer le reste de la 2ème Grotte ( Les Fées sur la Montagne) qui n'en est pas moins grande, magnifique comme au séjour des Fées... 

  http://fr.wikipedia.org/wiki/Parc_na..._Nha_-_Ke_Bang 

  Quitter Quang Binh paisible et majestueux, nous revenons à Danang dynamique et trépidant au soir là.http://fr.wikipedia.org/wiki/%C4%90%C3%A0_N%E1%BA%B5ng Les Maîtres et certains instructeurs de Vovinam Da Nang nous ont invité au repas pour la Fête de fin d'année et la bienvenue du Nouvel An Solaire dans une atmosphère douce des attaches sentimentales des condisciples... Et puis, nous sommes allés boire un café à coté de la plage, près du pont beau, splendide et plein de lumière, comme la conception du pont Golden Gate Bridge à San Francisco. Maitre Sen est allé acheter un gâteau et VS. Hung se rend également à acheter une bouteille de vin rouge et tout le monde célèbre ensemble le réveillon du jour de l’An et accueillir le Nouvel An dans l'ambiance joyeuse en souhaitant intérieurement que tout le monde repousse tous les préjugés et est toujours en Bonheur et Paix et Solidarité ... 

  Le 1er matin du Nouvel An Solaire, nous sommes allés à pied faire les courses autour du marché ; puis visiter la Montagne de cinq éléments ( Ngu Hanh Son ) et admirer avec dispos et agréablement le ciel, les nuages, la mer, l'eau ... 

  Ce soir là, nous avons eu une grande réunion merveilleuse avec Vovinam Da Nang. Nous avons beaucoup appréciés le bon arrangement et l’organisation consciencieux par les Maitres et les Instructeurs de Vovinam Da Nang, l'enthousiasme et la discipline très élevée des élèves. Pour le week-end du dimanche et aussi le Nouvel An Solaire se présentent près de 200 élèves. Après l'échange, s’offrir les cadeaux de souvenir et faire ensemble les démonstrations, la Délégation approche à chaque alignement des élèves pour serrer leurs mains et demander leur santé , prendre ensemble les photos de souvenirs et ainsi chanter ensemble avec la voix sonore, la chanson « Chantons par le coeur avec VOVINAM: VVN couvrit l'espace, traverse le temps. Vovinam Vo..Vi..Nam ... » , et puis les quitte avec regret et souhaite la Nouvelle Annéé avec '' Toutes choses selon leur désir » !!! 

  ( A voir les détails du contenu sur ce lien =) : 

  http://www.vovinamus.com/news/vn/mod...viewst&sid=936 

  Le matin du 2, après le petit déjeuner chez Maitre Khanh, nous avons ensemble pris les dernières photos de souvenir et dit Aurevoir Da Nang pour la direction vers le Tay Son ( Région montagnard à l’Ouest ) – Province de Binh Dinh , le pays natal du Héros Populaire Quang Trung - Nguyen Hue et ainsi que le sol natal du père et des ancetres de VS.Hung : 

  A 15h30, nous sommes arrivés au bourg de Phu Phong et avons visité le Musée Quang Trung et vu héroiquement les démonstrations d'arts martiaux et « Tambour de Tay Son à la bataille ». Malheureusement entendu « Cette leçon originale de Tambour » d’autrefois se présente directement par les mains et les pieds, en meme temps sur plusieurs tambour selon les techniques martiales réalisés par un type épatant des Officiers généraux de Tay Son et aujourd’hui « Perdue sa transmission » !? Et puis, nous sommes monté sur la scène pour nous échanger et faire ensemble les photos de souvenir et Représentante de la Délégation, Maitresse Cam Binh a offert 100USD avec sa gentilesse à l’équipe de démonstration en raison de son admiration. Nous nous sommes promenés visiter également autour des anciens vestiges oū les trois frères héroiques « Nguyen Nhac - Nguyen Hue - Nguyen Lu » sont nés et résident, s’entrainnent et forment laborieusement jour et nuit les arts martiaux aux insurgés de Tay Son. Avec toutes intelligences et strategies talentueuses '' Inées '', les frères de Tay Son ont fait tant de victoires glorieuses et brillantes montre l'arrogance et la plus typique est la victoire de Dong Da au printemps de l’année de Coq en 1789 avec une bataille inattendue tuée à coup plus de 200,000 envahisseurs Chinois de Thanh et fait une prouesse « Une armée invincible de l’Empereur Quang Trung - Nguyen Hue ». 

  http://www.voyage-au-vietnam.com/vie...re/tay-son.htm 

  http://vi.wikipedia.org/wiki/Tr%E1%B...B%91ng_%C4%90a 

  Coucher du soleil tombe sur le pays martial, nous avons quitté Tay Son et continuer le reste du parcours à travers plusieurs des passesages en zigzag, des collines abruptes et dangereuses pour arriver tard vers minuit à Buon Ma Thuot ( Ville natalle de VS.Hung ). 

  http://www.vovinamus.com/news/vn/modules.php? 

  name=News&op=viewst&sid=567 

  http://vi.wikipedia.org/wiki/Bu%C3%B4n_Ma_Thu%E1%BB%99t 

  http://fr.search.yahoo.com/search?ei...%20ville&type= 

  Le bon matin du 3, nous avons fait des révisions en vue des techniques devant la Maison culturelle du Centre de Buon Ma Thuot, à côté de la maison actuelle des parents de VS.Hung. Après le petit déjeuner, nous avons rencontré, échangé et pris ensemble les photos de souvenir avec les Maîtres de Vovinam BMT. A midi, tous ensemble ont assisté au mariage de la nièce de VS.Hung dans une grande ambiance familiale très joyeuse et heureux... 

  Le 4 du jour après, nous sommes allés à la pagode de Khai Doan et puis venus visiter la cascade Dray Sap, appelée selon la langue ethnique Ede « Cascade Fumée » une des cascades les plus belles et grandiose des Hauts-Plateaux du Centre du VietNam. Regretablement à la saison sèche, nous ne pouvons pas contempler avec admiration de toute sa beauté... 

  Dit aurevoir à la chère Buon Ma Thuot, nous sommes arrivés vers 20h à Saigon, chez VS.Christophe au district de Thu Duc , pris les dernières photos de souvenirs en groupe pour marquer la termination de voyage réussi, en paix et signifiant... Bravo pour « Le chauffeur Vinh » a conduit excellemmennt ..., qui nous a aidé à réaliser pleinement ce bon voyage « à la ressource » , à resserrer la solidarité entre Les Maitres et Les élèves – La fraternité... Plus parcourir plus aimer le Vietnam natal, quoiqu’il y ait encore plein de difficultés et pénibilités, et pourtant de partout plein de sentiment humain et des voix et des sourires optimismes, croire à demain, mettre ensemble les mains et apporter ses efforts pour construire le pays natal de plus en plus prospère, civilisé et moderne ... 


  Master Lê Văn Hùng 

  *. Viếng thăm đền thờ Vua Quang Trung 
  Resigzed Image Click this bar to view the full image.
   
   
   
   
   
   
   
   
   
  1. *. Gặp gỡ các võ sư Vovinam tại Ban Mê Thuột 

    
    
    
   Resigzed Image Click this bar to view the full image.
    

   *. Tham dự đám cưới cháu võ sư Lê Văn Hùng:

   Resigzed Image Click this bar to view the full image.
    
   Resigzed Image Click this bar to view the full image.
    
    
    
    
   Resigzed Image Click this bar to view the full image.
    
    
   Resigzed Image Click this bar to view the full image.
    
    
   Resigzed Image Click this bar to view the full image.
    
    
   Resigzed Image Click this bar to view the full image.
    
   Resigzed Image Click this bar to view the full image.
    
   Resigzed Image Click this bar to view the full image.

| Chia sẻ |
THẢO LUẬN  
Chưa có thảo luận nào
Ý KIẾN CỦA BẠN  
  Hãy đăng nhập để thảo luận
  Tin cùng loại cũ hơn
Văn : NHỚ THẦY...

VOVINAM - VIỆT VÕ ĐẠO

Câu Lạc Bộ Nhà Tập Luyện TDTT Phú Thọ

Địa chỉ : 219 Lý Thường Kiệt, P.15, Q.11, TP.HCM

 Tel : 0913.833.760 -Không biết ngượng- Email BBT : vvnphutho@gmail.com

Website: www.vovinam.divivu.com Hoặc: http://vovinam.phutho.vn