Hôm nay, ngày 24/05/2024
VĂN ÔN - VÕ LUYỆN - TÔN SƯ TRỌNG ĐẠO - BÀN TAY THÉP VỚI TRÁI TIM TỪ ÁI

TIN TỨC

LIÊN KẾT WEBSITE

Tin mới đăng

T/B: Lễ tưởng niệm Sáng tổ Nguyễn Lộc LT64 (1960-2024) - Lễ công bố tân Chánh Chưởng Quản - Lễ thăng đai các Tân Khoa Hồng Đai 2024 - Annonce: La 64 Commémoration du Maitre Fondateur Nguyen Loc.T/B: Lễ tưởng niệm Sáng tổ Nguyễn Lộc LT64 (1960-2024) - Lễ công bố tân Chánh Chưởng Quản - Lễ thăng đai các Tân Khoa Hồng Đai 2024 - Annonce: La 64 Commémoration du Maitre Fondateur Nguyen Loc.
THÔNG BÁO CỦA HĐVSCQ MÔN PHÁI - ANNONCE DU CONSEIL DES MAITRES DE L'ÉCOLE THÔNG BÁO CỦA HĐVSCQ MÔN PHÁI - ANNONCE DU CONSEIL DES MAITRES DE L'ÉCOLE
Võ sư Trần Văn Mỹ - tân Chánh Chưởng quản Hội đồng Võ sư Chưởng quản Môn phái Vovinam Việt Võ Đạo - Maitre Tran Van My voté le Chef du Conseil des Maitres.Võ sư Trần Văn Mỹ - tân Chánh Chưởng quản Hội đồng Võ sư Chưởng quản Môn phái Vovinam Việt Võ Đạo - Maitre Tran Van My voté le Chef du Conseil des Maitres.
Liên đoàn Vovinam Cần Thơ tưởng niệm cố võ sư Nguyễn Văn Nhàn - Fédération Vovinam Cần Thơ commémore le Maitre Nguyễn Văn Nhàn. Liên đoàn Vovinam Cần Thơ tưởng niệm cố võ sư Nguyễn Văn Nhàn - Fédération Vovinam Cần Thơ commémore le Maitre Nguyễn Văn Nhàn.
TRỜI ĐẤT THẦY MẤT THẬT RỒI SAO THẦY - OH DIEU, MAITRE EST VRAIMENT PERDU, MAITRE TRUNG ĐẠO_NGUYỄN VĂN NHÀN !TRỜI ĐẤT THẦY MẤT THẬT RỒI SAO THẦY - OH DIEU, MAITRE EST VRAIMENT PERDU, MAITRE TRUNG ĐẠO_NGUYỄN VĂN NHÀN !
Cáo phó - Phân ưu - Tiểu sử thầy Trung Đạo - Nguyễn Văn Nhàn (13-7-1950 & 25-2-2024).- Annonce du décès - Condoléances - Biographie du Maitre Trung Đạo_Nguyễn Văn Nhàn (13-7-1950 & 25-2-2024).Cáo phó - Phân ưu - Tiểu sử thầy Trung Đạo - Nguyễn Văn Nhàn (13-7-1950 & 25-2-2024).- Annonce du décès - Condoléances - Biographie du Maitre Trung Đạo_Nguyễn Văn Nhàn (13-7-1950 & 25-2-2024).
Kỷ niệm 10 năm gắn bó với Vovinam FPT Greenwich Việt Nam (2013 - 2023) - Honorer mon 10ème Anniversaire attachant avec Vovinam FPT Greenwich VietNam (2013 - 2023).Kỷ niệm 10 năm gắn bó với Vovinam FPT Greenwich Việt Nam (2013 - 2023) - Honorer mon 10ème Anniversaire attachant avec Vovinam FPT Greenwich VietNam (2013 - 2023).
Tận tâm tận lực lan tỏa Vovinam - Dédié à la diffusion du Vovinam. Tận tâm tận lực lan tỏa Vovinam - Dédié à la diffusion du Vovinam.
KHAI MẠC GIẢI VÔ ĐỊCH VOVINAM THẾ GIỚI LẦN 7 - 2023 - OUVERTURE DU 7ème CHAMPIONNAT MONDIAL DU VOVINAM EN 2023.KHAI MẠC GIẢI VÔ ĐỊCH VOVINAM THẾ GIỚI LẦN 7 - 2023 - OUVERTURE DU 7ème CHAMPIONNAT MONDIAL DU VOVINAM EN 2023.
GIẢI VÔ ĐỊCH VOVINAM THẾ GIỚI LẦN VII NĂM 2023 - The 7th WVVF World Vovinam Championships 2023.GIẢI VÔ ĐỊCH VOVINAM THẾ GIỚI LẦN VII NĂM 2023 - The 7th WVVF World Vovinam Championships 2023.
TRI ÂN 20-11 "THẦY TÔI & NGHIỆP VÕ" - A la gratitude de la Journée des Enseignants Vietnamiens du 20 Novembre "Notre Maître & Sa carrière d'arts martiaux".TRI ÂN 20-11 "THẦY TÔI & NGHIỆP VÕ" - A la gratitude de la Journée des Enseignants Vietnamiens du 20 Novembre "Notre Maître & Sa carrière d'arts martiaux".
HÀNH TRÌNH 85 NĂM VOVINAM VIỆT VÕ ĐẠO TRỞ THÀNH DI SẢN VĂN HÓA PHI VẬT THỂ QUỐC GIA - L'ITINÉRAIRE DE 85 ANS DU VOVINAM VIỆT VÕ ĐẠO DEVENU LA PATRIMOINE CULTUREL IMMATÉRIEL NATIONALHÀNH TRÌNH 85 NĂM VOVINAM VIỆT VÕ ĐẠO TRỞ THÀNH DI SẢN VĂN HÓA PHI VẬT THỂ QUỐC GIA - L'ITINÉRAIRE DE 85 ANS DU VOVINAM VIỆT VÕ ĐẠO DEVENU LA PATRIMOINE CULTUREL IMMATÉRIEL NATIONAL
Tự hào Vovinam được công nhận Di Sản Văn Hóa Phi Vật Thể Quốc Gia - Vovinam est fier d'être reconnu comme Patrimoine Culturel Immatériel National.Tự hào Vovinam được công nhận Di Sản Văn Hóa Phi Vật Thể Quốc Gia - Vovinam est fier d'être reconnu comme Patrimoine Culturel Immatériel National.
Vovinam được công nhận Di Sản Văn Hóa Phi Vật Thể Quốc Gia - Vovinam est reconnu comme Patrimoine Culturel Immatériel National.Vovinam được công nhận Di Sản Văn Hóa Phi Vật Thể Quốc Gia - Vovinam est reconnu comme Patrimoine Culturel Immatériel National.
PHÁT BIỂU CỦA HỘI ĐỒNG VÕ SƯ CHƯỞNG QUẢN NHÂN LỄ KỶ NIỆM 85 NĂM THÀNH LẬP MÔN PHÁI VOVINAM VIỆT VÕ ĐẠO (1938-2023) - Paroles du Conseil des Maîtres lors 85ème Anniversaire de l'École (1938-2023).PHÁT BIỂU CỦA HỘI ĐỒNG VÕ SƯ CHƯỞNG QUẢN NHÂN LỄ KỶ NIỆM 85 NĂM THÀNH LẬP MÔN PHÁI VOVINAM VIỆT VÕ ĐẠO (1938-2023) - Paroles du Conseil des Maîtres lors 85ème Anniversaire de l'École (1938-2023).
 ''CHÚC MỪNG SINH NHẬT LẦN THỨ 72 CỦA THẦY SEN - HAPPY 70th BIRTHDAY OF MASTER SEN - JOYEUX 72ème ANNIVERSAIRE DE MAITRE SEN !!!''. ''CHÚC MỪNG SINH NHẬT LẦN THỨ 72 CỦA THẦY SEN - HAPPY 70th BIRTHDAY OF MASTER SEN - JOYEUX 72ème ANNIVERSAIRE DE MAITRE SEN !!!''.
Học võ và dạy võ xưa và nay - Apprendre & Enseigner l'art martial de l'autrefois et de nos jour.Học võ và dạy võ xưa và nay - Apprendre & Enseigner l'art martial de l'autrefois et de nos jour.
Võ và truyền thống “Tôn sư trọng đạo” - L'art martial & Sa tradition “Respecter son Maître & Respecter sa voie morale”.Võ và truyền thống “Tôn sư trọng đạo” - L'art martial & Sa tradition “Respecter son Maître & Respecter sa voie morale”.
Truyền thống "Tôn Sư Trọng Đạo" - Tradition “Respecter son Maître & Respecter sa voie morale”.Truyền thống "Tôn Sư Trọng Đạo" - Tradition “Respecter son Maître & Respecter sa voie morale”.
PHÁT HÀNH BỘ TEM CHUNG VOVINAM VIỆT NAM & VÕ ẤN ĐỘ - PUBLICATION D'UNE COLLECTION COMMUNE DE TIMBRE DU VOVINAM VIETNAM & ARTS MARTIAUXINDIENS EN 2023.PHÁT HÀNH BỘ TEM CHUNG VOVINAM VIỆT NAM & VÕ ẤN ĐỘ - PUBLICATION D'UNE COLLECTION COMMUNE DE TIMBRE DU VOVINAM VIETNAM & ARTS MARTIAUXINDIENS EN 2023.
Kỷ niệm 13 năm ngày mất Chưởng môn Lê Sáng - A la 13ème Commémoration de la mort du Maitre Patriarche Lê Sáng (2010-2023).Kỷ niệm 13 năm ngày mất Chưởng môn Lê Sáng - A la 13ème Commémoration de la mort du Maitre Patriarche Lê Sáng (2010-2023).
Thông báo: Lễ Giổ Chưởng Môn Lê Sáng lần thứ 13 (2010 - 2013) - Annonce: Organisation à la 13ème Cérémonie commémorale de la mort du Maitre Patriarche LÊ SÁNG (2010 - 2013).Thông báo: Lễ Giổ Chưởng Môn Lê Sáng lần thứ 13 (2010 - 2013) - Annonce: Organisation à la 13ème Cérémonie commémorale de la mort du Maitre Patriarche LÊ SÁNG (2010 - 2013).
PHÂN ƯU CÙNG GIA ĐÌNH THÂN MẪU VS.VŨ TRỌNG BẢO - SINCÈRES CONDOLÉENCES AVEC LA FAMILLE DE LA MÈRE DE MAITRE VŨ TRỌNG BẢO.PHÂN ƯU CÙNG GIA ĐÌNH THÂN MẪU VS.VŨ TRỌNG BẢO - SINCÈRES CONDOLÉENCES AVEC LA FAMILLE DE LA MÈRE DE MAITRE VŨ TRỌNG BẢO.
DI NGÔN CỦA SÁNG TỔ NGUYỄN LỘC (1912-1960) - Les dernières paroles du Maitre Fondateur Nguyễn Lộc (1912-1960).DI NGÔN CỦA SÁNG TỔ NGUYỄN LỘC (1912-1960) - Les dernières paroles du Maitre Fondateur Nguyễn Lộc (1912-1960).
VVF thông báo về việc tổ chức Kỳ thi thăng đai cấp cao đẳng môn Vovinam Việt Võ Đạo tại Trường IVS - HN - VVF informe concernant le Passage de grade supérieur organisé au Lycée IVS de HN.VVF thông báo về việc tổ chức Kỳ thi thăng đai cấp cao đẳng môn Vovinam Việt Võ Đạo tại Trường IVS - HN - VVF informe concernant le Passage de grade supérieur organisé au Lycée IVS de HN.
"CÕNG RẮN CẮN GÀ NHÀ - “Qu'il est plus aigu que la dent d'un serpent D'avoir un enfant ingrat"."CÕNG RẮN CẮN GÀ NHÀ - “Qu'il est plus aigu que la dent d'un serpent D'avoir un enfant ingrat".
''GIẬU ĐỔ BÌM LEO - When the tree is fallen, everyone run to it with his axe - Lorsque l'arbre est tombé , tout le monde court à elle avec sa hache''.''GIẬU ĐỔ BÌM LEO - When the tree is fallen, everyone run to it with his axe - Lorsque l'arbre est tombé , tout le monde court à elle avec sa hache''.
Luật nhân quả đối với người “ác khẩu” - The law of Karma with an "evil tongue" person - La loi du Karma avec la "personne à la mauvaise langue".Luật nhân quả đối với người “ác khẩu” - The law of Karma with an "evil tongue" person - La loi du Karma avec la "personne à la mauvaise langue".
''Ăn cháo đá bát - Bite the hand that feeds - La fête passée, adieux le Saint''.''Ăn cháo đá bát - Bite the hand that feeds - La fête passée, adieux le Saint''.
LÒNG TỰ TRỌNG - RESPECT DE SOI.LÒNG TỰ TRỌNG - RESPECT DE SOI.

Thống kê

Số lượt truy cập 1.769.108
Tổng số Thành viên 91
Số người đang xem 32
Chuyến xuyên Việt về thăm quê hương Sáng Tổ Nguyễn Lộc - Voyage à travers le Vietnam...( Part 2 )

Đăng ngày: 26/01/2012 09:10
Chuyến xuyên Việt về thăm quê hương Sáng Tổ Nguyễn Lộc - Voyage à travers le Vietnam...( Part 2 )
    '' ĐI MỘT NGÀY ĐÀNG - HỌC MỘT SÀNG KHÔN - QUAND ON VA UN JOUR - APPRENDS UN TAS DE CHOSES ''

 

 22 giờ Chủ Nhật ngày 27/12/09, đoàn chúng tôi mới đến thủ đô Hà Nội và HLV. Frédéric từ Hồng Kông qua, đang đợi từ lúc 17 giờ để tháp tùng cùng đoàn. Hà Nội đã mở rộng và tốc độ xây dựng đường xá, cầu cống … đang vào lúc cao điểm trong khi lễ hội 1.000 năm Thăng Long đang tới gần. Được sự giới thiệu của Võ sư Lê Hải Bình – Tổng thư ký Liên đoàn Vovinam Hà Nội – đoàn nghỉ tại Nhà khách Chính Phủ cạnh bờ hồ Hoàn Kiếm, khung cảnh thật đẹp và hữu tình. 

5 giờ sáng hôm sau, chúng tôi có buổi tập luyện và chụp hình lưu niệm tại tượng đài Vua Lý Thái Tổ - vị Vua đã dời đô về Thăng Long hay Hà Nội ngày nay. Sau khi dùng điểm tâm sáng, chúng tôi đã đến thăm VS. tiền bối Đặng Bảy, học trò của cố Võ Sư Sáng Tổ Nguyễn Lộc, và là người bạn tâm giao của Võ sư Chưởng Môn Lê Sáng tại số 16 Hàng Lược, tại đây chúng tôi đã được nghe vài mẫu chuyện thú vị và hào hùng ở thời trai trẻ của Quý Thầy.

Rời nhà VS. tiền bối Đặng Bảy, đoàn đến thăm căn nhà mà Võ sư Chưởng Môn cư ngụ lúc thiếu thời cùng dâng hương bày tỏ lòng tôn kính đối với đấng sinh thành đã khuất của Thầy. Chúng tôi đã dùng trà và trò chuyện với các anh chị là cháu của Thầy Chưởng Môn – trong bầu không khí thân tình, vui vẻ …. Gần trưa, theo chương trình, đoàn đi đón VS. Cẩm Bình và con gái Thiên Kim của Vovinam San josé – USA, từ Sài Gòn bay ra, tại Sân vận động quốc gia Mỹ đình để tiếp tục đồng hành cùng đoàn trong chuyến xuyên Việt lần này.

Cuộc “hội quân” lần này là đầy đủ 10 thành viên của đòan, và thật thiếu sót khi không nhắc đến HLV. Vũ Thế Điệp – người được Liên đoàn Vovinam Hà Nội cử ra để giúp đỡ, hướng dẫn đoàn trong những ngày ở Hà Nội và Điệp đã hoàn thành nhiệm vụ thật xuất sắc.

Buổi cơm trưa tại Hà Đông với sự có mặt của HLV. Nguyễn Thế Tiến – Phụ trách lớp võ tại Hữu Bằng – cùng các thành viên của đòan thật đầm ấm, thân tình, rộn rã tiếng cười. Sau đó, Điệp và Tiến đã nhiệt tình hướng dẫn đoàn đi tham quan làng lụa truyền thống nổi tiếng ở Hà đông, cũng nổi tiếng như câu “Hiền như Sư tử Hà Đông” …

Sau đó, đoàn chúng tôi viếng thăm nơi sinh của Cố Võ Sư Sáng Tổ Nguyễn Lộc, nơi mà hậu duệ và bà con dòng họ của Ông vẫn còn cư trú. Đây là mục tiêu và ý nghĩ chính của chuyến đi. Đoàn đã được đón tiếp niềm nở bởi lớp Vovinam ở Ủy Ban xã Hữu Bằng. Các em môn sinh thật dễ thương, ngoan ngoãn và ý thức kỹ luật cao. Sau phần giới thiệu, đoàn có giao lưu tặng quà và diễn chung một vài tiết mục :

- Nhập Môn quyền ( tập thể môn sinh Hữu Bằng )
- Phân thế Quạt và bài Âm Dương Hồ điệp phiến ( HLV Martine – Marc)
- Ngọc Trản Quyền ( VS. Christophe )
- Xà Quyền ( VS. Lê Văn Hùng ).

Trong phòng họp UBND xã Hữu Bằng, Giám đốc TT TDTT Huyện Thạch Thất, Bí thư và Chủ tịch Xã Hữu Bằng, cùng các quan chức khác đã lần lượt tham gia phát biểu và rất khuyến khích phát triển Vovinam – đặc biệt là nơi đất Tổ. Nhưng khó khăn hiện nay ở Hữu Bằng là “ Đất chật, người đông ”, nhân sự có trình độ huấn luyện và đào tạo của địa phương chưa cao, và mong muốn có nhiều kinh phí để xây dựng một nơi khang trang, rộng rãi vừa là nơi thờ phụng Sáng Tổ, vừa có chỗ tập luyện quy mô, tiện nghi …, điều đó sẽ tạo điều kiện thúc đẩy phát triển hơn về kinh tế, văn hóa, du lịch, cho nên rất mong nhà nước, cơ quan ban ngành, Liên đoàn và các mạnh thường quân trong và ngoài nước quan tâm giúp đỡ, để cùng nhau hợp tác, phát triển.

Trong tâm trạng xao xuyến khó tả, chúng tôi rảo bước trên con đường ngõ ngoặc, khúc quanh qua nhiều con phố, chợ nhỏ trong làng dẫn đến đền thờ dòng họ Nguyễn Đình. Các cụ ông, cụ bà trong dòng tộc, hàng xóm láng giềng tập trung đông đảo đón tiếp chúng tôi một cách niềm nở, nồng nhiệt. Bên trong bàn thờ Dòng Tộc khói nhang nghi ngút, bên trái là trang thờ Sáng Tổ Nguyễn Lộc. Dưới trang thờ, trưng bày các bài báo viết về tiểu sử của Người, hai bên là hai câu đối do các Cụ trong dòng Tộc sáng tác :

‘‘ Nguyễn đình hữu phúc sinh tôn Lộc
Nam Bắc danh nhân thế hậu truyền ’’

Chúng tôi xếp hàng dâng hương hoa và lễ bái trước di ảnh Sáng Tổ, cầu mong Người phù hộ, độ trì cho chuyến đi tốt đẹp, và cầu mong mọi người dẹp bỏ mọi đố kỵ, ganh tị, ích kỷ, nên thương yêu, đoàn kết giúp nhau vượt tiến cho tiếng thơm và sự phát triển Môn phái luôn thăng hoa. 

Chúng tôi giao lưu “Trà đạo” cùng các bậc trưởng lão và chụp hình lưu niệm chung. Trời đã xế chiều, thời gian không cho phép, chúng tôi đành phải chia tay mọi người. “Chân bước đi mà lòng vẫn còn lưu luyến vấn vương” , ước mơ một lần được về thăm quê hương đất Tổ nay đã thành hiện thực, cảm giác sao xuyến, bồi hồi thật khó tả. 

Sáng 29-12, theo như chương trình, đoàn đi thăm Vịnh Hạ Long – một thắng cảnh tuyệt đẹp của Việt Nam và Thế giới. Trên đường đi chúng tôi ghé thăm gia đình bố mẹ của HLV Vũ Thế Điệp ở Bắc Ninh, ăn trái cây, súp cua và ‘‘Tửu đạo’’ thật là ngon, trong bầu không khí ấm cúng và hiếu khách của gia đình. Chúng tôi thuê nguyên con thuyền buồm xinh đẹp mang tên Hải Yến, tham quan Động Thiên Cung, Hang Đầu Gỗ và dạo quanh các Hòn Đảo lớn, nhỏ. Trời, mây, biển, nước …. Vịnh Hạ Long thật tuyệt vời và xứng đáng là kỳ quan thiên nhiên thế giới.

Về lại Hà Nội thì trời đã sụp tối, sau khi dùng cơm tối, chúng tôi dạo quanh hồ Hoàn Kiếm, các đôi tình nhân tựa mình bên nhau trên ghế đá, trong tiết trời se se lạnh “Thật lãng mạn làm sao”. Hà Nội cũng đang chuẩn bị lễ hội Hoa thật đẹp để đón chào năm 2010, và kỹ niệm 1.000 Thăng Long – Hà Nội.

Sáng ngày 30-12, ngang qua Nhà Hát Lớn Hà Nội, chúng tôi bắt đầu đi thăm “Văn Miếu – Quốc Tử Giám” – Trường đại học đầu tiên của Việt Nam. Võ sư Lê Hải Bình đón chúng tôi trên đường đi thăm Chùa Một Cột – một danh thắng đặc trưng của Hà Nội – mà khách phương xa phải ghé khi viếng thăm Thủ đô... Thời gian ngắn ngủi và trôi nhanh quá, mới đây mà ba ngày ở Thủ Đô ; thật tiếc khi không có thời gian tham quan hết Thủ đô Hà Nội, mảnh đất thiêng liêng ngàn năm văn hiến, bên cạnh vẽ đẹp thơ mộng và nhiều truyền thuyết, Hà Nội ngày càng năng động hơn và chuyển mình theo trào lưu hội nhập và phát triển...

Quá trưa, chúng tôi chia tay với Võ sư Lê Hải Bình và HLV. Vũ Thế Điệp. Lưu luyến chia tay Hà Nội thân thương để trở về Quãng Bình theo đường mòn Trường Sơn lịch sử...

…. (còn tiếp)

Võ sư Lê Văn Hùng 

TRADUCTON :

A 22 heures du dimanche 27 Décembre, , nous sommes arrivés tard le soir à Hanoi « http://fr.wikipedia.org/wiki/Hano%C3%AF » où depuis 17h nous attendait Fréderic venu de Hong Kong, qui a rejoint la délégation.

L'expansion de Hanoi et la vitesse de construction de routes, de ponts ... sont au maximum au cours du Festival commémoratif 1000 ans de Thang Long à l’approche. A été l'introduction du Maitre Le Hai Binh – Secrétaire Général de la Fédération Vovinam de Hanoi – nous avons logé à l’Hotel Gouvernemental à côté du lac Hoan Kiem avec les beaux paysages charmants.

A 5 heures du lendemain matin, nous avons eu une séance d’entrainnement et pris des photos devant le monument commémoratif du Roi Ly Thai To qui transféra la capitale à Thang Long ou Hanoi d’aujourd’hui. Après le petit déjeuner, nous avons visité chez Maitre prédécesseur.Dang Bay ( un élève du Maître Fondateur Nguyen Loc et aussi un ami cordial du Maître Patriache Le Sang ) au N°16 de la Rue de Hang Luoc où nous avons entendu raconter les histoires intéressants et magnanimes de leur Jeune. 

Quitter la maison de Maitre prédécesseur.Dang Bay, la délégation a visité la maison où Maître Patriache Le Sang réside à son enfant, nous avons ensemble présenté les batons d’encens devant ses parents décédés pour exprimer notre respect . Nous avons pris du thé et discuté avec les neveus et nièces du Maître Patriache Le Sang dans une atmosphère cordiale et jouyeuse... Vers midi selon le programme , la délégation est allé accueillir Maitresse.Cam Binh et sa fille Thien Kim du Vovinam San Jose - Etats-Unis, venus par avion de SaiGon, devant le Stade National de My Dinh pour continuer à parcourir ensemble avec la délégation pour ce voyage.

Cette « Réunion » est le complet de 10 membres de la Délégation et il est regrettable de ne pas rappeler l'instructeur Vu The Diep présenté par la Fédération VoViNam Hanoi, pour nous aider et guider pendant nos séjours à Hanoi et Diep ont achevé sa tâche très excellent.

Le repas midi à Ha Dong en présence de l'instructeureur Nguyen The Tien - En charge de la classe de VoViNam à Huu Bang - avec des membres de la Délégation est très chaleureux, amical avec plein de rire. Puis, Tien et Diep nous ont guidé avec l’enthousiasme de visiter le village traditionnel de soierie très connue à Ha Dong et également connu sous l'expression ‘‘ Sage comme le Lion de Ha Dong ’’...

Ensuite, notre délégation s’est rendu au village natal de Maitre Fondateur Nguyen Loc où résident encore ses descendents et ses cousins. C'est pricipalement l'objectif et les pensées du voyage. La délégation a été fait un accueil souriant par la classe de Vovinam du Comité Populaire de Huu Bang. Les élèves sont vraiment mignons, docile et ont le sens élevé de la discipline. Après l'introduction, la délégation a eu des éhanges, offert les cadeaux et fait ensemble quelque démonstration :


- Nhập Môn quyền ( L’ensemble des élèves de Hữu Bằng )
- Phân thế Quạt và bài Âm Dương Hồ điệp phiến ( Instructeurs Martine – Marc)
- Ngọc Trản Quyền ( VS. Christophe )
- Xà Quyền ( VS. Lê Văn Hùng ).


Dans la salle de réunion du Comité Populaire de Huu Bang, le Directeur du Centre des Gymnastiques et des Sports du District de Thach That, le Secrétaire et le Président de Huu Bang, ainsi que d'autres fonctionnaires à leur tour à présenter leurs opinions et sont encouragés à développer le Vovinam - en particulier pour le territoire natal du Maitre Fondateur. Mais, la difficulté actuelle de Huu Bang : " Le terrain est étroit, les homme sont nombreux ’’, le personnel local qualifié de formation n’est pas encore très élevé, et le désir d'avoir davantage de fonds pour construire un lieu spacieux, vaste et confortable où c’est pour rendre le culte au Maitre Fondateur et aussi une grande espace d’entrainement avec l’échelle et la commodité..., ce qui créera des conditions propres à promouvoir un développement plus économique, la culture et le tourisme, c'est pourquoi nous espérons que l’État Vietnamien , les agences et
les départements, la Fédération, les investissseurs et les sponsors domestiques et étrangers s’y intéressent et aider pour nous travailler et nous développer ensemble.

Avec l’état d’âme remué indescriptible, nous avons accéléré le pas sur le chemin sinueux des quartiers et des petits marchés dans le village conduit au Temple de la famille de Nguyen Dinh.

Les Vieillards de la Famille, les voisins réunis aux nombreux nous ont fait un accueil souriant et chaleureux... A l’intérieur de la porte d’entrée principele sur l’autel de la Famille où plein d’encens s’élevés en volutes denses fumeux, à la gauche se trouve l’autel du Maitre Fondateur Nguyen Loc. Au dessous de l’autel, les articles se présentent sa biographie, sur les deux côté de son autel se trouve également les deux sentences paralèlle composées par les Vieillards de la Famille :

‘‘ Le bien-être de la famille Nguyen Dinh nait l’enfant Lộc vénérable
Nord au Sud transmis son nom à la postérité’’

Nous faisons la queue pour nous présenter les fleurs, les batonnets d’encens et prosterner à genous devant le portrait du Maitre Fondateur espérant qu’il nous protége et aide par une impusion sur naturelle pour le bon voyage et également que tout le monde repousse toute envie, jalousie, égoisme ; devrait s’aimer, s’unir et s’entraider à surmonter le progrès pour le bon renom et le développement de l’école doit etre toujours en sublimation.

Nous échangons « Boire du thé à l’esprit morale » avec les Vieillards et prennons ensemble les photos de souvenir. Le couche de soleil arrivé, le temps ne permert pas de nous laisser plus longtemps et regretablement de dire aurevoir à tout le monde « Marchant en avance et notre coeur reste encore regrettable et empêtré », le rêve pour une fois de visite au village natal de Maitre Fondateur Nguyen Loc est devenu la rélalité, c’est au-dessous de toute expression. 

Le matin du 29 Décembre, selon le programme, la délégation est à la visite de la baie d’Ha Long http://fr.wikipedia.org/wiki/Baie_d'Along - un des plus beaux sites pittoresque du Vietnam et du Monde. En chemin, nous visitons chez les parents de l'instructeur Vu The Diep à la province de Bac Ninh. Dans une atmosphère chaleureuse et d’hospitalité de la famille, nous mangons les fruits, de la soupe de crabe et « Buvons du vin à l’esprit moral » que c’est très bon. Nous louons tout entier un beau bateau de voile nommé Hai Yen, visitons la Grotte du Palais en Ciel « Dong Thien Cung », la Caverne de la Tete en bois « Hang Dau Go » et parcourons ensemble avec le soleil, les nuages, la mer, l’eau...autour des petites et grandes îles.... La baie d’Ha Long est magnifique et mérite une Merveille Naturelle du Monde .

La nuit vient de tomber à notre retour à Ha Noi, après avoir diné, nous nous promenons au tour du Lac de Hoan Kiem, les couples amoureuses s’appusent corps à corps sur les bancs en pierre sous le temps sec et froid « Que c’est si romantique ». Ha Noi est entrain de préparer un beau Festival des Fleurs pour l’accueil du Nouvel An 2010 et le souvenir commémoral de 1000 ans de Thang Long – Ha Noi.

Le matin du 30 Décembre, passer devent l’Opéra de HaNoi, nous commencons à aller visiter le Temple de la Litérature « Văn Miếu – Quốc Tử Giám » - Première Unniversité du Viet Nam. Après, Maitre Le Hai Binh nous accompagne visiter la Pagode au pilier unique « Chùa Một Cột » - Un site caractéritique de Ha Noi que les touristes passent la voir souvent à chaque fois de visite Capitale de HaNoi. Le temps est court et coule trop vite, c’est déjà 3 jours à la Capitale de HaNoi et regrettable de ne pas assez de temps pour tout visiter HaNoi, Il est regretable de ne pas tout visiter le territoire sacré daté 1000 ans de belles traditions cultures de HaNoi. A cote de la beauté romanesque et légendaire , HaNoi est de jour en jour plus dynamique et entrain de changer au courant de l’Intégration et du Développement… 

Le midi déjà passé, nous devons dire l’aurevoir au Maitre Le Hai Binh et l'instructeur Vu The Diep et quittons HaNoi avec regret pour retourner à la vile de Quang Binh à la route historique de Trường Sơn....

( encore la dernière Part )


  1. Resigzed Image Click this bar to view the full image.


   Resigzed Image Click this bar to view the full image.


   Resigzed Image Click this bar to view the full image.


   Resigzed Image Click this bar to view the full image.


   Resigzed Image Click this bar to view the full image.


   Resigzed Image Click this bar to view the full image.


   Resigzed Image Click this bar to view the full image.


   Resigzed Image Click this bar to view the full image.


   Resigzed Image Click this bar to view the full image.


   Resigzed Image Click this bar to view the full image.


   Resigzed Image Click this bar to view the full image.

   Resigzed Image Click this bar to view the full image.


   Resigzed Image Click this bar to view the full image.


   Resigzed Image Click this bar to view the full image.


   Resigzed Image Click this bar to view the full image.


   Resigzed Image Click this bar to view the full image.   Resigzed Image Click this bar to view the full image.


   Resigzed Image Click this bar to view the full image.


   Resigzed Image Click this bar to view the full image.


   Resigzed Image Click this bar to view the full image.
   1. Hình ảnh viếng thăm lớp võ tại làng Hữu Bằng- do HLV Nguyễn Thế Tiến làm quản nhiệm và điều hành. HLV Nguyễn Thế Tiến cũng là quản nhiệm võ đường Vovinam Hà Đông.
    Resigzed Image Click this bar to view the full image.


    Resigzed Image Click this bar to view the full image.


    Resigzed Image Click this bar to view the full image.


    Resigzed Image Click this bar to view the full image.


    Resigzed Image Click this bar to view the full image.


    Resigzed Image Click this bar to view the full image.


    Resigzed Image Click this bar to view the full image.


    Resigzed Image Click this bar to view the full image.


    Resigzed Image Click this bar to view the full image.


    Resigzed Image Click this bar to view the full image.


    Resigzed Image Click this bar to view the full image.
    Resigzed Image Click this bar to view the full image.

    Resigzed Image Click this bar to view the full image.


    Resigzed Image Click this bar to view the full image.


    Resigzed Image Click this bar to view the full image.


    Resigzed Image Click this bar to view the full image.
   1. Viếng thăm ngôi nhà thờ Tổ dòng họ Nguyễn Đình và Sáng Tổ Nguyễn Lộc

    Resigzed Image Click this bar to view the full image.


    Resigzed Image Click this bar to view the full image.


    Resigzed Image Click this bar to view the full image.


    Resigzed Image Click this bar to view the full image.


    Resigzed Image Click this bar to view the full image.


    Resigzed Image Click this bar to view the full image.


    Resigzed Image Click this bar to view the full image.


    Resigzed Image Click this bar to view the full image.

    Resigzed Image Click this bar to view the full image.


    Resigzed Image Click this bar to view the full image.


    Resigzed Image Click this bar to view the full image.


    Resigzed Image Click this bar to view the full image.


    Resigzed Image Click this bar to view the full image.


    Resigzed Image Click this bar to view the full image.


    Resigzed Image Click this bar to view the full image.


    Resigzed Image Click this bar to view the full image.


    Resigzed Image Click this bar to view the full image.


    Resigzed Image Click this bar to view the full image.


   1. Resigzed Image Click this bar to view the full image.


    Resigzed Image Click this bar to view the full image.


    Resigzed Image Click this bar to view the full image.


    Resigzed Image Click this bar to view the full image.


    Resigzed Image Click this bar to view the full image.


    Resigzed Image Click this bar to view the full image.


    Resigzed Image Click this bar to view the full image.

 

| Chia sẻ |
THẢO LUẬN  
Chưa có thảo luận nào
Ý KIẾN CỦA BẠN  
  Hãy đăng nhập để thảo luận
  Tin cùng loại cũ hơn
Chuyến xuyên Việt về thăm quê hương Sáng Tổ Nguyễn Lộc - Voyage à travers le Vietnam...( Dernier 3 )
Văn : NHỚ THẦY...

VOVINAM - VIỆT VÕ ĐẠO

Câu Lạc Bộ Nhà Tập Luyện TDTT Phú Thọ

Địa chỉ : 219 Lý Thường Kiệt, P.15, Q.11, TP.HCM

 Tel : 0913.833.760 -Không biết ngượng- Email BBT : vvnphutho@gmail.com

Website: www.vovinam.divivu.com Hoặc: http://vovinam.phutho.vn