Hôm nay, ngày 03/02/2023
VĂN ÔN - VÕ LUYỆN - TÔN SƯ TRỌNG ĐẠO - BÀN TAY THÉP VỚI TRÁI TIM TỪ ÁI

TIN TỨC

LIÊN KẾT WEBSITE

Tin mới đăng

Cùng Chưởng Môn đi xem chợ Tết - Accompagnons avec Maitre Patriarche au  marché du Têt (Nouvel An lunaire Vietnamien). Cùng Chưởng Môn đi xem chợ Tết - Accompagnons avec Maitre Patriarche au marché du Têt (Nouvel An lunaire Vietnamien).
VOVINAM FPT GREENWICH VIỆT NAM (CS.HCM) BIỄU DIỄN KHAI GIẢNG NĂM HỌC MỚI - Vovinam FPT Greenwich VietNam (Filiale HCM) à l'ouverture de la nouvelle année universitaire 2022 - 2023.VOVINAM FPT GREENWICH VIỆT NAM (CS.HCM) BIỄU DIỄN KHAI GIẢNG NĂM HỌC MỚI - Vovinam FPT Greenwich VietNam (Filiale HCM) à l'ouverture de la nouvelle année universitaire 2022 - 2023.
Kỷ niệm 12 năm ngày mất Chưởng môn Lê Sáng - A la 12ème Commémoration de la mort du Maitre Patriarche Lê Sáng.Kỷ niệm 12 năm ngày mất Chưởng môn Lê Sáng - A la 12ème Commémoration de la mort du Maitre Patriarche Lê Sáng.
KHÓA THI CAO ĐẲNG VOVINAM VIỆT VÕ ĐẠO 2022 - PASSAGE DE GRADE SUPERIEUR EN 2022.KHÓA THI CAO ĐẲNG VOVINAM VIỆT VÕ ĐẠO 2022 - PASSAGE DE GRADE SUPERIEUR EN 2022.
Vĩnh biệt VS.Lâm Tấn Đấu - Chủ nhiệm Võ đường VOVINAM Phong Phú - Cầu Kè - Trà Vinh - Adieu au Maitre Lam Tan Dau - Propriétaire Responsable du Centre VOVINAM Phong Phu - Cau Ke - Tra Vinh province. Vĩnh biệt VS.Lâm Tấn Đấu - Chủ nhiệm Võ đường VOVINAM Phong Phú - Cầu Kè - Trà Vinh - Adieu au Maitre Lam Tan Dau - Propriétaire Responsable du Centre VOVINAM Phong Phu - Cau Ke - Tra Vinh province.
Ý NGHĨA 10 ĐIỀU TÂM NIỆM CỦA VIỆT VÕ ĐẠO SINH - THE MEANING OF THE 10 FUNDAMENTAL PRINCIPLES - LA SIGNIFICATION DES 10 PRINCIPES FONDAMENTAUX.Ý NGHĨA 10 ĐIỀU TÂM NIỆM CỦA VIỆT VÕ ĐẠO SINH - THE MEANING OF THE 10 FUNDAMENTAL PRINCIPLES - LA SIGNIFICATION DES 10 PRINCIPES FONDAMENTAUX.
FPT GREENWICH HCM THI HỌC KỲ SUMMER PART 2 - 2022 - EXAMEN DE LA 2ème PÉRIODE D'ÉTÉ EN 2022.FPT GREENWICH HCM THI HỌC KỲ SUMMER PART 2 - 2022 - EXAMEN DE LA 2ème PÉRIODE D'ÉTÉ EN 2022.
Ý nghĩa "Danh xưng Vovinam Việt Võ Đạo-Lối Nghiêm lễ-Màu đai" - Tiểu sử Sáng tổ Nguyễn Lộc & Chưởng môn Lê Sáng - La signification "VVN VVĐ-Salutation-Couleur de ceinture" - Biographie Grands Maitres.Ý nghĩa "Danh xưng Vovinam Việt Võ Đạo-Lối Nghiêm lễ-Màu đai" - Tiểu sử Sáng tổ Nguyễn Lộc & Chưởng môn Lê Sáng - La signification "VVN VVĐ-Salutation-Couleur de ceinture" - Biographie Grands Maitres.
Ý NGHĨA 10 ĐIỀU TÂM NIỆM CỦA VIỆT VÕ ĐẠO SINH (1-5) - THE MEANING OF THE 10 FUNDAMENTAL PRINCIPLES (1-5) - LA SIGNIFICATION DES 10 PRINCIPES FONDAMENTAUX (1-5).Ý NGHĨA 10 ĐIỀU TÂM NIỆM CỦA VIỆT VÕ ĐẠO SINH (1-5) - THE MEANING OF THE 10 FUNDAMENTAL PRINCIPLES (1-5) - LA SIGNIFICATION DES 10 PRINCIPES FONDAMENTAUX (1-5).
Ý NGHĨA 10 ĐIỀU TÂM NIỆM CỦA VIỆT VÕ ĐẠO SINH (6-10) - THE MEANING OF THE 10 FUNDAMENTAL PRINCIPLES (6-10) - LA SIGNIFICATION DES 10 PRINCIPES FONDAMENTAUX (6-10).Ý NGHĨA 10 ĐIỀU TÂM NIỆM CỦA VIỆT VÕ ĐẠO SINH (6-10) - THE MEANING OF THE 10 FUNDAMENTAL PRINCIPLES (6-10) - LA SIGNIFICATION DES 10 PRINCIPES FONDAMENTAUX (6-10).
Ngày hội các CLB FPT Greenwich HCM - Orientation of Greenwich University Clubs.Ngày hội các CLB FPT Greenwich HCM - Orientation of Greenwich University Clubs.
FPT GREENWICH HCM THI HỌC KỲ SUMMER PART 1 - 2022 - EXAMEN DE LA 1ème PÉRIODE D'ÉTÉ  EN 2022.FPT GREENWICH HCM THI HỌC KỲ SUMMER PART 1 - 2022 - EXAMEN DE LA 1ème PÉRIODE D'ÉTÉ EN 2022.
THÀNH KÍNH PHÂN ƯU CÙNG GIA ĐÌNH VS.NGUYỄN TÔN KHOA - SINCÈRES CONDOLÉENCES AVEC LA FAMILLE DE MAITRE NGUYEN TON KHOA.THÀNH KÍNH PHÂN ƯU CÙNG GIA ĐÌNH VS.NGUYỄN TÔN KHOA - SINCÈRES CONDOLÉENCES AVEC LA FAMILLE DE MAITRE NGUYEN TON KHOA.
KÝ ỨC VOVINAM BUÔN MA THUỘT I-II-III - SOUVENIRS AVEC VOVINAM DE BUÔN MA THUỘT I-II-III.KÝ ỨC VOVINAM BUÔN MA THUỘT I-II-III - SOUVENIRS AVEC VOVINAM DE BUÔN MA THUỘT I-II-III.
Vĩnh biệt thầy Lê Hữu Đức - Chủ tịch HỘI VOVINAM ĐẮKLẮK - Adieu à notre Maitre Lê Hữu Đức - Président de l'Association VoViNam DakLak province.Vĩnh biệt thầy Lê Hữu Đức - Chủ tịch HỘI VOVINAM ĐẮKLẮK - Adieu à notre Maitre Lê Hữu Đức - Président de l'Association VoViNam DakLak province.
Vovinam sau SEA Games 31: Nỗ lực quảng bá khắp khu vực Đông Nam Á - Après le 31ème Sea Games: s'efforcer à propager le Vovinam dans toute l'Asie du Sud d'Est.   Vovinam sau SEA Games 31: Nỗ lực quảng bá khắp khu vực Đông Nam Á - Après le 31ème Sea Games: s'efforcer à propager le Vovinam dans toute l'Asie du Sud d'Est.
SEA GAMES 31: VOVINAM TRƯỚC GIỜ NHẬP CUỘC - VOVINAM AVANT D'ENTRER À LA COMPÉTITION.SEA GAMES 31: VOVINAM TRƯỚC GIỜ NHẬP CUỘC - VOVINAM AVANT D'ENTRER À LA COMPÉTITION.
Tưởng niệm Sáng Tổ Nguyễn Lộc lần thứ 62 (04/04/1960 -04/04/2022 ÂL) - La 62ème Commémoration du Décès du Fondateur Nguyễn Lộc (04/04/1960 - 04/04/2022 Lunnaire).Tưởng niệm Sáng Tổ Nguyễn Lộc lần thứ 62 (04/04/1960 -04/04/2022 ÂL) - La 62ème Commémoration du Décès du Fondateur Nguyễn Lộc (04/04/1960 - 04/04/2022 Lunnaire).
Trong giờ học Vovinam FPT Greenwich TPHCM - Vovinam FPT University of Greenwich HCM in a lesson 20/4/2022.Trong giờ học Vovinam FPT Greenwich TPHCM - Vovinam FPT University of Greenwich HCM in a lesson 20/4/2022.
FPT GREENWICH HCM THI HỌC KỲ SPRING PART 2 - 2022 - EXAMEN DE LA 2ème PÉRIODE DE PRINTEMPS EN 2022.FPT GREENWICH HCM THI HỌC KỲ SPRING PART 2 - 2022 - EXAMEN DE LA 2ème PÉRIODE DE PRINTEMPS EN 2022.
VOVINAM VIỆT VÕ ĐẠO HƯỚNG ĐẾN LỄ TƯỞNG NIỆM  SÁNG TỔ NGUYỄN LỘC LẦN THỨ 62 - Vers la 62ème Commémoration du Décès du Fondateur Nguyễn Lộc. VOVINAM VIỆT VÕ ĐẠO HƯỚNG ĐẾN LỄ TƯỞNG NIỆM SÁNG TỔ NGUYỄN LỘC LẦN THỨ 62 - Vers la 62ème Commémoration du Décès du Fondateur Nguyễn Lộc.
FPT GREENWICH HCM THI HỌC KỲ SPRING PART 1 - 2022 - EXAMEN DE LA 1ème PÉRIODE DE PRINTEMPS EN 2022.FPT GREENWICH HCM THI HỌC KỲ SPRING PART 1 - 2022 - EXAMEN DE LA 1ème PÉRIODE DE PRINTEMPS EN 2022.
PHÂN ƯU CÙNG GIA ĐÌNH THÂN MẪU VS.TRINH THẾ HÙNG - SINCÈRES CONDOLÉENCES AVEC LA FAMILLE DE LA MÈRE DE MAITRE TRỊNH THẾ HÙNG.PHÂN ƯU CÙNG GIA ĐÌNH THÂN MẪU VS.TRINH THẾ HÙNG - SINCÈRES CONDOLÉENCES AVEC LA FAMILLE DE LA MÈRE DE MAITRE TRỊNH THẾ HÙNG.
VOVINAM FPT GREENWICH HCM KẾT THÚC KHÓA HỌC ONLINE - HỌC KỲ FALL PART 2 - 2021 (VOVINAM FPT GREENWICH HCM TERMINÉ LES COURS EN LIGNE TRISMETRE D'AUTOMNE, PART 2 - 2021).VOVINAM FPT GREENWICH HCM KẾT THÚC KHÓA HỌC ONLINE - HỌC KỲ FALL PART 2 - 2021 (VOVINAM FPT GREENWICH HCM TERMINÉ LES COURS EN LIGNE TRISMETRE D'AUTOMNE, PART 2 - 2021).
ĐÔI NÉT VỀ VÕ SƯ MAI VĂN HIỆP - À PROPOS DE MAITRE MAI VĂN HIỆP.ĐÔI NÉT VỀ VÕ SƯ MAI VĂN HIỆP - À PROPOS DE MAITRE MAI VĂN HIỆP.
THÀNH KÍNH PHÂN ƯU CÙNG GIA ĐÌNH VS.MAI VĂN HIỆP - SINCÈRES CONDOLÉENCES AVEC LA FAMILLE DE MAITRE MAI VĂN HIỆP.THÀNH KÍNH PHÂN ƯU CÙNG GIA ĐÌNH VS.MAI VĂN HIỆP - SINCÈRES CONDOLÉENCES AVEC LA FAMILLE DE MAITRE MAI VĂN HIỆP.
TRI ÂN 20-11 "THẦY TÔI & NGHIỆP VÕ" - A la gratitude de la Journée des Enseignants VN du 20 Novembre "Notre Maître & Sa carrière d'arts martiaux".TRI ÂN 20-11 "THẦY TÔI & NGHIỆP VÕ" - A la gratitude de la Journée des Enseignants VN du 20 Novembre "Notre Maître & Sa carrière d'arts martiaux".
VOVINAM FPT GREENWICH HCM KẾT THÚC KHÓA HỌC ONLINE - HỌC KỲ FALL PART 1 - 2021 ( (VOVINAM FPT GREENWICH HCM TERMINÉ LES COURS EN LIGNE TRISMETRE D'AUTOMNE, PART 1 - 2021).VOVINAM FPT GREENWICH HCM KẾT THÚC KHÓA HỌC ONLINE - HỌC KỲ FALL PART 1 - 2021 ( (VOVINAM FPT GREENWICH HCM TERMINÉ LES COURS EN LIGNE TRISMETRE D'AUTOMNE, PART 1 - 2021).
''CHÚC MỪNG SINH NHẬT LẦN THỨ 70 CỦA THẦY SEN - HAPPY 70th BIRTHDAY OF MASTER SEN - JOYEUX 70ème ANNIVERSAIRE DE MAITRE SEN !!!''.''CHÚC MỪNG SINH NHẬT LẦN THỨ 70 CỦA THẦY SEN - HAPPY 70th BIRTHDAY OF MASTER SEN - JOYEUX 70ème ANNIVERSAIRE DE MAITRE SEN !!!''.
SÁCH MỚI: TIẾP BƯỚC SÁNG TỔ (Tập 2) - THE NEW EDITION: IN THE FOOTSTEPS OF THE FOUNDING MASTER (Volume 2) - NOUVELLE ÉDITION: SUR LES TRACES DU MAITRE FONDATEUR (Volume 2).SÁCH MỚI: TIẾP BƯỚC SÁNG TỔ (Tập 2) - THE NEW EDITION: IN THE FOOTSTEPS OF THE FOUNDING MASTER (Volume 2) - NOUVELLE ÉDITION: SUR LES TRACES DU MAITRE FONDATEUR (Volume 2).

Thống kê

Số lượt truy cập 1.520.239
Tổng số Thành viên 91
Số người đang xem 14
Phóng sự cuối: Kỳ nghỉ của VS.Lê Văn Hùng ( đại sứ thiện chí của U.C.V.I.) tại Marseille từ 04/09/2012-04/10/2012- Dernier reportage: Séjour de Maître Lê Văn Hùng Ambassadeur de l’U.C.V.I.à Marseille

Đăng ngày: 21/10/2012 08:19
Phóng sự cuối: Kỳ nghỉ của VS.Lê Văn Hùng ( đại sứ thiện chí của U.C.V.I.) tại Marseille từ 04/09/2012-04/10/2012- Dernier reportage: Séjour de Maître Lê Văn Hùng Ambassadeur de l’U.C.V.I.à Marseille
    01. VIỆT VÕ ÐẠO SINH : Nguyện đạt tới cao độ của nghệ thuật để phục vụ dân tộc và nhân loại. 02. VIỆT VÕ ÐẠO SINH : Nguyện trung kiên phát huy môn phái, xây dựng thế hệ thanh niên dấn thân hiến ích. 01. I shall strive to reach the height of the martial arts in order to serve mankind. 02. I shall faithfully build up my martial arts discipline and develop a new generation of Vovinam youth. 01. Atteindre le plus haut niveau de l’Art pour servir le peuple et l’humanité. 02. Etre fidèle à l’Idéal du Vovinam et être dévoué à sa noble cause. 01. Raggiungere il più alto livello dell’Arte Marziale per servire l’umanità. 02. Essere fedele all’idea dell’Arte Marziale ed essere devoto alla sua causa. 01.Der VOVINAM-Schüler möchte die höchste Stufe der Kunst, der Selbstverteidigung erreichen, um Volk und Menschheit zu dienen. 02.Der VOVINAM-Schüler soll standhaft die Ideologie der Schule verbreiten und helfen die junge Viet Vo Dao Generation aufzubauen.


                       Dernier reportage : La Nocturne et les derniers jours de Maitre Hung à Marseille

La journée du Vendredi du 28/09/2012, une belle journée pleine d’activités et d’animations joyeuses pour  la Nocturne :  Vovinam Viet Vo Dao, Capoeira Brésil, Chanson, théâtre, magie, danse ( Rumba,Chachacha, Orientale et Tahiti )…

Maitre Hung, Jean Christophe et ses élèves  ont  fait  4 démonstrations de haut niveau ( une à l’après midi et trois dans  la soirée ) avec beaucoup d’applaudissements de l’ entourage et du public enthousiasme...

Ensuite, nous sommes allés faire la fête jusqu’à minuit au restaurant  Alsacien : manger, boire, chanter et danser... très impressionnant, un Alsacien  est resté debout sur la table en faisant de la trompette de plus de 3m et a parié trois fois qu’il boirait cul- sec une grosse choppe de bière avec les clients.

Le samedi du 29/09/2012, le stand du Vovinam Viet Vo dao a l’honneur d’accueillir  Mr Jean Michel ( le Directeur de la Maison des Sports de Bonneveine ) et sa femme venus visiter et voir les démonstrations en pleine journée soleillée... Et le même soir se  réjouir et faire la Fête de la Mi-automne des enfants (  une Fête traditionnelle Vietnamienne ), l’instructeur Mostafa a invité Maitre Hung, la petite famille de Jean Christophe et l’instructeur Marc (et certains autres membres absents qui étaient occupés ailleurs) à participer au Buffet du Restaurant d’Asie et Maitre Hung a le plaisir d’offrir à tout le monde, les chansons d’amour Franco-VietNamienne au Karaoke ( Aline, Tombe la neige, L’été Indien, Et si tu n’existais pas… ) à la grande surprise des publics qui sont contents et heureux de chanter et danser ensemble avec Maitre Hung…

Le dimanche du 30/09/2012,  certains amis d’Avignon sont venus à la Foire pour voir Maitre Hung et admirer ses deux démos. Malheureusement, il a beaucoup plu et nous avons pu faire une seule démos à 17H30. Et encore une fois, le public est étonné d’avoir vuMaitre Hung de rester sur le grand podium pour danser et chanter ensemble  ( ‘‘ Mon accent ’’ de Maillot ) et on ensuite on lui a fait une interview…

Le Lundi du 01/10/2012, une dernière démo avant de dire au revoir au public et à la prochaine fois.La Foire s’est bien terminée avec une grande réussite et plein de souvenirs mémorables. Tout le monde est très content et se quitte avec regret et demande à Maitre Hung quand il y reviendra !!!??

Le même soir, Maitre Hung est venu au Club de Bonneveine pour dire au revoir aux pratiquants qui sont présents et aux nombreuses personnes qui regrettent de quitter Maitre Hung.

Toute la journée du Mardi, Maitre Hung est venu visiter, faire de la pêche et de la natation à Cassis ( une plus belle plage de la France ). Et le même soir, Maitre Hung est venu au Club de Saint Gorges pour dire au revoir aux pratiquants qui sont aussi présents et aux nombreuses personnes qui regrettent de quitter Maitre Hung.


Le Mercredi, c’est un beau jour mémorable ! La famille de Jean Christophe Broc et ses amis + Instructeurs sont étonnés d’avoir vu encore un autre talent de Maitre Hung faire des la crêpes Vietnamienne ( Bánh Xèo ). C’est super délicieux !!! Et le même soir, c’est aussi une belle soirée mémorable au Club de Libération. Tous les pratiquants sont présents et nombreux pour dire au revoir à Maitre Hung et le remercier pour ses riches enseignements précieux…

Comme, il n’y a pas beaucoup de temps mais pour cette occasion, nous avons fait ‘‘ une minute de silence ’’ pour une pensée commémorative de la 2ème Année de la mort du Maitre Patriarche LÊ SÁNG ( 1920 – 2010 ) et écouté Maitre Hung raconter la vie et l’oeuvre du Maitre Patriarche LÊ SÁNG ( le brillant successeur du Maitre Fondateur NGUYỄN LỘC ). Enfin, nous avons fait  ensemble les photos souvenir.  En nous séparant avec regret, nous espérons que Maitre Hung reviendra bientôt nous revoir à Marseille...

Le séjour de Maitre Hung est bien terminé et pourtant, sa mélodie reste encore en nous... Le présent de Maitre Hung nous a apporté à l’entrée plus de 40 nouveaux pratiquants sur le total plus de 130 pratiquants et également la valeur morale : la joie, l’échange culturel, l’attachement de l’amitié entre le Maitre et ses élèves...

En représentant de l’ensemble du Vovinam Viet Vo Dao de Marseille, nous remercions encore à Maitre Hung pour sa grande patience, son sacrifice du temps passé avec nous, ses efforts et son esprit  généreux pour le développement du Vovinam Viet Vo Dao à Marseille en général et plus particulièrement en France et en Europe…

Marseille, le 15/10/2012
Présidente du Vovinam Marseille
Mariethérez Broc

* TRADUCTION :

                                   Phóng sự cuối : Đêm hội và những ngày sau cùng của VS.Hùng tại Marseille

Thứ sáu ngày 28/09/2012, một ngày đẹp trời đầy ấp các hoạt động và giải trí vui vẻ cho Đêm Hội : Vovinam Việt Võ Đao, Capoeira Brazil, ca nhạc, kịch, ảo thuật, khiêu vũ ( Rumba, Chachacha, Vũ điệu Phương Đông và Tahiti ) ...

VS.Hùng, VS.Jean Christophe và các học trò đã có bốn buổi biểu diễn ở trình độ cao ( một vào buổi chiều và ba vào buổi tối ) với nhiều tiếng vỗ tay lớn và cổ vũ nhiệt tình từ công chúng hâm mộ...

Sau đó, chúng tôi đã đi dự tiệc cho đến nửa đêm tại nhà hàng Alsace ( Alsace nằm ở phía Đông Bắc nước Pháp gần biên giới nước Đức và Thụy Sĩ ) : ăn uống, ca hát và nhảy múa ... rất ấn tượng, một ông mập người Alsace leo lên bàn đứng thổi kèn có chiều dài hơn 3m và pha trò cá độ tất cả là ba lần, uống một hơi hết cốc bia lớn với khách hàng.

Thứ Bảy ngày 29/09/2012, gian hàng của Vovinam Việt Võ Đạo đã vinh dự  chào đón ông Jean Michel ( Giám đốc Nhà Thể Thao Bonneveine ) và vợ của ông đã đến thăm và xem biễu diễn trong ngày nắng ấm đẹp trời... Và buổi tối cùng ngày, để chung vui mừng Trung Thu dành cho trẻ em ( một lễ truyền thống của Việt Nam) HLV.Mostafa  đã mời VS.Hùng, gia đình của VS.Jean Christophe và HLV. Marc  ( một số thành viên khác vắng mặt vì đang bận rộn ở nơi khác ) đến dự tiệc Buffet tại nhà hàng Á Châu và VS.Hùng lấy làm vui thích hát Karaoke tặng tất cả mọi người các ca khúc trữ tình lãng mạng bằng tiếng Pháp và tiếng Việt ( Aline ‘‘ Gọi tên người yêu ’’, Tombe la neige ‘‘ Tuyết rơi ’’, L’été Indien,  ‘‘ Mùa hè Ấn Độ ’’, Et si tu n’existais pas ‘‘ Ngày mai không có em trong đời ...’’ ) và với sự ngạc nhiên lớn, nhiều người đã hài lòng, vui vẻ đứng lên ca hát, nhảy múa chung với VS.Hùng ...

Chủ nhật ngày 30/09/2012,  một số người bạn từ Avignon ( cách Marseille khoản 110 km ) đến thăm VS. Hùng để xem và chiêm ngưỡng cả hai buổi biễu diễn. Thật không may, trời mưa rất nhiều và chúng tôi chỉ có thể biễu diễn được một buổi lúc 17g30. Và một lần nữa, công chúng lại ngạc nhiên khi nhìn thấy VS.Hùng ở lại trên bục sân khấu lớn để nhảy và hát chung bài hát truyển thống của Marseille  ( " Mon accent – Giọng nói của tôi " của Maillot ) và sau đó VS.Hùng đã được MC giới thiệu, phỏng vấn ...

Thứ Hai ngày 01/10/2012,  chúng tôi đã có một buổi biễu diễn cuối cùng trước khi nói lời tạm biệt công chúng và hẹn gặp lại dịp tới. Hội chợ cũng đã kết thúc tốt  đẹp với thành công lớn và nhiều kỷ niệm. Tất cả mọi người đều vui vẻ hạnh phúc, quyến luyến chia tay và hỏi VS.Hùng khi nào quay lại !!!???

Buổi tối cùng ngày, VS.Hùng đến Club Bonneveine để nói lời tạm biệt với các môn sinh đã có mặt đông đủ và ai cũng quyến luyến chia tay VS.Hùng.

Cả ngày thứ Ba, VS.Hùng đã đi tham quan, câu cá và bơi lội ở Cassis ( một trong những bãi biển đẹp nhất của nước Pháp ). Vào buổi tối cùng ngày, VS.Hùng đã đến CLB Saint Gorges để nói lời tạm biệt với các môn sinh đã có mặt đông đủ và ai cũng quyến luyến chia tay VS.Hùng.

Thứ Tư là một ngày đẹp trời đáng nhớ ! Gia đình của VS.Jean Christophe Broc và bạn bè cùng các Huấn luyện viên lại ngạc nhiên khi nhìn thấy một tài năng khác của VS.Hùng trổ tài làm Bánh Xèo Việt Nam. Thật là ngon !!! Và buổi tối cùng ngày, đó cũng là một buổi tối đẹp đáng nhớ tại Club Libération. Tất cả các môn sinh đều có mặt đông đủ để nói lời tạm biệt với VS.Hùng và cám ơn về những bài giảng huấn phong phú, quý giá của VS.Hùng ...

Vì không có thời gian nhưng nhân dịp này, chúng tôi đã dành ‘‘ Một phút mặc niệm ’’ tưởng nhớ đến ngày mất của Cố võ sư Chưởng Môn Lê Sáng (1920 - 2010) và lắng nghe VS.Hùng kể về cuộc đời và sự nghiệp của Cố võ sư Chưởng Môn Lê Sáng ( Người kế nghiệp xuất sắc của Sáng Tổ Nguyễn Lộc ). Sau cùng, chúng tôi quay quần bên nhau chụp hình lưu niệm. Quyến luyến chia tay, chúng tôi hy vọng rằng VS.Hùng sẽ sớm trở lại thăm chúng tôi ở Marseille...

Kỳ nghỉ của VS.Hùng đã kết thúc nhưng dư âm vẫn còn vương vấn mãi trong chúng tôi...  Với sự hiện diện của VS.Hùng đã mang lại cho chúng tôi vào mùa khai giảng hơn 40 môn sinh mới trên tổng số 130 môn sinh và hơn hết là giá trị tinh thần : niềm vui, sự giao lưu văn hóa, thắt chặt tình đoàn kết, nghĩa Sư môn – Huynh đệ ...

Đại diện cho toàn bộ Vovinam Việt Võ Đạo Marseille, một lần nữa chúng tôi xin gửi lời cảm ơn đến VS.Hùng về lòng kiên nhẫn, đức hy sinh đã bỏ thời gian, công sức và tinh thần cao thượng cho sự phát triển của Vovinam Việt Võ Đạo tại Marseille nói chung, ở Pháp và châu Âu nói riêng...

Marseille, ngày 15/10/2012
Chủ tịch Vovinam Marseille
Mariethérez  Broc

 * PHOTOS :

https://picasaweb.google.com/112406444280933999208/NhungHinhAnhCuoiCuaVSHungTaiMarseille2012?authuser=0&feat=directlink

* YOUTUBE :

 

 

 

 

 


 

 

| Chia sẻ |
THẢO LUẬN  
Chưa có thảo luận nào
Ý KIẾN CỦA BẠN  
  Hãy đăng nhập để thảo luận
  Tin cùng loại cũ hơn
Phóng sự 2: Kỳ nghỉ của VS.Lê Văn Hùng ( đại sứ thiện chí của U.C.V.I.) tại Marseille từ 04/09/2012-04/10/2012- Reportage 2: Séjour de Maître Lê Văn Hùng Ambassadeur de l’U.C.V.I.à Marseille 09/2012
Phóng sự 1: Kỳ nghỉ của VS.Lê Văn Hùng ( đại sứ thiện chí của U.C.V.I.) tại Marseille từ 04/09/2012 - 04/10/2012 - Reportage 1:Séjour de Maître Lê Văn Hùng Ambassadeur de l’U.C.V.I.à Marseille 09/2012
6 Phóng sự về chuyến thăm và tập huấn của VS.Lê Văn Hùng tại Marseille năm 2009 và thư cảm ơn - Les 6 Reportages de la visite et du stage de VS.Hùng à Marseille en 2009 & sa lettre de remerciement
Giải Vô địch Vovinam tỉnh Đắk Lắk năm 2012 - Championnat Vovinam de la Province Đắk Lắk en 2012
Ký sự chuyến đi 9 tỉnh Tây Nguyên và Miền Trung của HĐVSCQ MP - Reportage sur 9 provinces à Haut Plateau du Centre VN
Lễ kỷ niệm 40 năm Xây dựng và Phát triển VOVINAM DakLak - L'anniversaire de 40 Ans de Construction et de Développement du Vovinam BMT- Daklak‏
Ký ức Vovinam Buôn Ma Thuột - Souvenirs avec VOVINAM de Buon Ma Thuot ville.
Vài kỷ niệm với VOVINAM - Souvenirs avec VOVINAM
Chuyến xuyên Việt về thăm quê hương Sáng Tổ Nguyễn Lộc - Voyage à travers le Vietnam pour la visite au pays natal du Maitre Fondateur Nguyễn Lộc ( Part 1 )
Chuyến xuyên Việt về thăm quê hương Sáng Tổ Nguyễn Lộc - Voyage à travers le Vietnam...( Part 2 )

VOVINAM - VIỆT VÕ ĐẠO

Câu Lạc Bộ Nhà Tập Luyện TDTT Phú Thọ

Địa chỉ : 219 Lý Thường Kiệt, P.15, Q.11, TP.HCM

 Tel : 0913.833.760 -Không biết ngượng- Email BBT : vvnphutho@gmail.com

Website: www.vovinam.divivu.com Hoặc: http://vovinam.phutho.vn