Hôm nay, ngày 27/03/2023
VĂN ÔN - VÕ LUYỆN - TÔN SƯ TRỌNG ĐẠO - BÀN TAY THÉP VỚI TRÁI TIM TỪ ÁI

TIN TỨC

LIÊN KẾT WEBSITE

Tin mới đăng

Tổ chức Giáo dục FPT thành lập Liên đoàn Vovinam - Fondation de la Fédération Vovinam FPT Education.Tổ chức Giáo dục FPT thành lập Liên đoàn Vovinam - Fondation de la Fédération Vovinam FPT Education.
CHÚC MỪNG HẠNH PHÚC 2HLV: CHÂU QUANG HOÀNG & LÊ THỊ THU HÀ - MEILLEURS VOEUX DE BONHEUR À 2 INSTRUCTEURS: CHÂU QUANG HOÀNG & LÊ THỊ THU HÀ. CHÚC MỪNG HẠNH PHÚC 2HLV: CHÂU QUANG HOÀNG & LÊ THỊ THU HÀ - MEILLEURS VOEUX DE BONHEUR À 2 INSTRUCTEURS: CHÂU QUANG HOÀNG & LÊ THỊ THU HÀ.
FPT GREENWICH HCM THI HỌC KỲ SPRING PART 1 - 2023 - EXAMEN DE LA 1ème PÉRIODE DE PRINTEMPS EN 2023.FPT GREENWICH HCM THI HỌC KỲ SPRING PART 1 - 2023 - EXAMEN DE LA 1ème PÉRIODE DE PRINTEMPS EN 2023.
TIẾN TỚI ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU LIÊN ĐOÀN VOVINAM FPT EDUCATION LTI, NK 2023 - 2027 - A l'approche du congrès des délégués de la Fédération Vovinam FPT Éducation pour la 1ère fois. Durée 2023-2027.TIẾN TỚI ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU LIÊN ĐOÀN VOVINAM FPT EDUCATION LTI, NK 2023 - 2027 - A l'approche du congrès des délégués de la Fédération Vovinam FPT Éducation pour la 1ère fois. Durée 2023-2027.
Cùng Chưởng Môn đi xem chợ Tết - Accompagnons avec Maitre Patriarche au  marché du Têt (Nouvel An lunaire Vietnamien). Cùng Chưởng Môn đi xem chợ Tết - Accompagnons avec Maitre Patriarche au marché du Têt (Nouvel An lunaire Vietnamien).
 FPT GREENWICH HCM THI HỌC KỲ FALL PART 2 - 2022 - EXAMEN DE LA 2ème PÉRIODE D'AUTOMNE EN 2022. FPT GREENWICH HCM THI HỌC KỲ FALL PART 2 - 2022 - EXAMEN DE LA 2ème PÉRIODE D'AUTOMNE EN 2022.
THÀNH KÍNH PHÂN ƯU CÙNG GIA ĐÌNH NHẠC SĨ NGUYỄN VĂN TẦM - SINCÈRES CONDOLÉENCES AVEC LA FAMILLE DU COMPOSITEUR MUSÍCIAL NGUYỄN VĂN TẦM.THÀNH KÍNH PHÂN ƯU CÙNG GIA ĐÌNH NHẠC SĨ NGUYỄN VĂN TẦM - SINCÈRES CONDOLÉENCES AVEC LA FAMILLE DU COMPOSITEUR MUSÍCIAL NGUYỄN VĂN TẦM.
TRI ÂN 20-11 "THẦY TÔI & NGHIỆP VÕ" - A la gratitude de la Journée des Enseignants Vietnamiens du 20 Novembre "Notre Maître & Sa carrière d'arts martiaux".TRI ÂN 20-11 "THẦY TÔI & NGHIỆP VÕ" - A la gratitude de la Journée des Enseignants Vietnamiens du 20 Novembre "Notre Maître & Sa carrière d'arts martiaux".
Vovinam Greenwich Việt Nam (CS.TPHCM) ra mắt CLB & Tổ chức Khóa thi Sơ đẳng 23-10-2022 - Vovinam FPT University of Greenwich VietNam (HCM Campus) présenté son Club & Son 1er Passage de Grade.Vovinam Greenwich Việt Nam (CS.TPHCM) ra mắt CLB & Tổ chức Khóa thi Sơ đẳng 23-10-2022 - Vovinam FPT University of Greenwich VietNam (HCM Campus) présenté son Club & Son 1er Passage de Grade.
VOVINAM FPT GREENWICH HCM KẾT THÚC HỌC KỲ FALL PART 1 - 2021 (VOVINAM FPT GREENWICH VN-HCM TERMINÉ LE TRISMETRE D'AUTOMNE, PART 1 - 2022).VOVINAM FPT GREENWICH HCM KẾT THÚC HỌC KỲ FALL PART 1 - 2021 (VOVINAM FPT GREENWICH VN-HCM TERMINÉ LE TRISMETRE D'AUTOMNE, PART 1 - 2022).
VOVINAM FPT GREENWICH VIỆT NAM (CS.HCM) BIỄU DIỄN KHAI GIẢNG NĂM HỌC MỚI - Vovinam FPT Greenwich VietNam (Filiale HCM) à l'ouverture de la nouvelle année universitaire 2022 - 2023.VOVINAM FPT GREENWICH VIỆT NAM (CS.HCM) BIỄU DIỄN KHAI GIẢNG NĂM HỌC MỚI - Vovinam FPT Greenwich VietNam (Filiale HCM) à l'ouverture de la nouvelle année universitaire 2022 - 2023.
Kỷ niệm 12 năm ngày mất Chưởng môn Lê Sáng - A la 12ème Commémoration de la mort du Maitre Patriarche Lê Sáng.Kỷ niệm 12 năm ngày mất Chưởng môn Lê Sáng - A la 12ème Commémoration de la mort du Maitre Patriarche Lê Sáng.
KHÓA THI CAO ĐẲNG VOVINAM VIỆT VÕ ĐẠO 2022 - PASSAGE DE GRADE SUPERIEUR EN 2022.KHÓA THI CAO ĐẲNG VOVINAM VIỆT VÕ ĐẠO 2022 - PASSAGE DE GRADE SUPERIEUR EN 2022.
Vĩnh biệt VS.Lâm Tấn Đấu - Chủ nhiệm Võ đường VOVINAM Phong Phú - Cầu Kè - Trà Vinh - Adieu au Maitre Lam Tan Dau - Propriétaire Responsable du Centre VOVINAM Phong Phu - Cau Ke - Tra Vinh province. Vĩnh biệt VS.Lâm Tấn Đấu - Chủ nhiệm Võ đường VOVINAM Phong Phú - Cầu Kè - Trà Vinh - Adieu au Maitre Lam Tan Dau - Propriétaire Responsable du Centre VOVINAM Phong Phu - Cau Ke - Tra Vinh province.
Ý NGHĨA 10 ĐIỀU TÂM NIỆM CỦA VIỆT VÕ ĐẠO SINH - THE MEANING OF THE 10 FUNDAMENTAL PRINCIPLES - LA SIGNIFICATION DES 10 PRINCIPES FONDAMENTAUX.Ý NGHĨA 10 ĐIỀU TÂM NIỆM CỦA VIỆT VÕ ĐẠO SINH - THE MEANING OF THE 10 FUNDAMENTAL PRINCIPLES - LA SIGNIFICATION DES 10 PRINCIPES FONDAMENTAUX.
FPT GREENWICH HCM THI HỌC KỲ SUMMER PART 2 - 2022 - EXAMEN DE LA 2ème PÉRIODE D'ÉTÉ EN 2022.FPT GREENWICH HCM THI HỌC KỲ SUMMER PART 2 - 2022 - EXAMEN DE LA 2ème PÉRIODE D'ÉTÉ EN 2022.
Ý nghĩa "Danh xưng Vovinam Việt Võ Đạo-Lối Nghiêm lễ-Màu đai" - Tiểu sử Sáng tổ Nguyễn Lộc & Chưởng môn Lê Sáng - La signification "VVN VVĐ-Salutation-Couleur de ceinture" - Biographie Grands Maitres.Ý nghĩa "Danh xưng Vovinam Việt Võ Đạo-Lối Nghiêm lễ-Màu đai" - Tiểu sử Sáng tổ Nguyễn Lộc & Chưởng môn Lê Sáng - La signification "VVN VVĐ-Salutation-Couleur de ceinture" - Biographie Grands Maitres.
Ý NGHĨA 10 ĐIỀU TÂM NIỆM CỦA VIỆT VÕ ĐẠO SINH (1-5) - THE MEANING OF THE 10 FUNDAMENTAL PRINCIPLES (1-5) - LA SIGNIFICATION DES 10 PRINCIPES FONDAMENTAUX (1-5).Ý NGHĨA 10 ĐIỀU TÂM NIỆM CỦA VIỆT VÕ ĐẠO SINH (1-5) - THE MEANING OF THE 10 FUNDAMENTAL PRINCIPLES (1-5) - LA SIGNIFICATION DES 10 PRINCIPES FONDAMENTAUX (1-5).
Ý NGHĨA 10 ĐIỀU TÂM NIỆM CỦA VIỆT VÕ ĐẠO SINH (6-10) - THE MEANING OF THE 10 FUNDAMENTAL PRINCIPLES (6-10) - LA SIGNIFICATION DES 10 PRINCIPES FONDAMENTAUX (6-10).Ý NGHĨA 10 ĐIỀU TÂM NIỆM CỦA VIỆT VÕ ĐẠO SINH (6-10) - THE MEANING OF THE 10 FUNDAMENTAL PRINCIPLES (6-10) - LA SIGNIFICATION DES 10 PRINCIPES FONDAMENTAUX (6-10).
Ngày hội các CLB FPT Greenwich HCM - Orientation of Greenwich University Clubs.Ngày hội các CLB FPT Greenwich HCM - Orientation of Greenwich University Clubs.
FPT GREENWICH HCM THI HỌC KỲ SUMMER PART 1 - 2022 - EXAMEN DE LA 1ème PÉRIODE D'ÉTÉ  EN 2022.FPT GREENWICH HCM THI HỌC KỲ SUMMER PART 1 - 2022 - EXAMEN DE LA 1ème PÉRIODE D'ÉTÉ EN 2022.
THÀNH KÍNH PHÂN ƯU CÙNG GIA ĐÌNH VS.NGUYỄN TÔN KHOA - SINCÈRES CONDOLÉENCES AVEC LA FAMILLE DE MAITRE NGUYEN TON KHOA.THÀNH KÍNH PHÂN ƯU CÙNG GIA ĐÌNH VS.NGUYỄN TÔN KHOA - SINCÈRES CONDOLÉENCES AVEC LA FAMILLE DE MAITRE NGUYEN TON KHOA.
KÝ ỨC VOVINAM BUÔN MA THUỘT I-II-III - SOUVENIRS AVEC VOVINAM DE BUÔN MA THUỘT I-II-III.KÝ ỨC VOVINAM BUÔN MA THUỘT I-II-III - SOUVENIRS AVEC VOVINAM DE BUÔN MA THUỘT I-II-III.
Vĩnh biệt thầy Lê Hữu Đức - Chủ tịch HỘI VOVINAM ĐẮKLẮK - Adieu à notre Maitre Lê Hữu Đức - Président de l'Association VoViNam DakLak province.Vĩnh biệt thầy Lê Hữu Đức - Chủ tịch HỘI VOVINAM ĐẮKLẮK - Adieu à notre Maitre Lê Hữu Đức - Président de l'Association VoViNam DakLak province.
Vovinam sau SEA Games 31: Nỗ lực quảng bá khắp khu vực Đông Nam Á - Après le 31ème Sea Games: s'efforcer à propager le Vovinam dans toute l'Asie du Sud d'Est.   Vovinam sau SEA Games 31: Nỗ lực quảng bá khắp khu vực Đông Nam Á - Après le 31ème Sea Games: s'efforcer à propager le Vovinam dans toute l'Asie du Sud d'Est.
SEA GAMES 31: VOVINAM TRƯỚC GIỜ NHẬP CUỘC - VOVINAM AVANT D'ENTRER À LA COMPÉTITION.SEA GAMES 31: VOVINAM TRƯỚC GIỜ NHẬP CUỘC - VOVINAM AVANT D'ENTRER À LA COMPÉTITION.
Tưởng niệm Sáng Tổ Nguyễn Lộc lần thứ 62 (04/04/1960 -04/04/2022 ÂL) - La 62ème Commémoration du Décès du Fondateur Nguyễn Lộc (04/04/1960 - 04/04/2022 Lunnaire).Tưởng niệm Sáng Tổ Nguyễn Lộc lần thứ 62 (04/04/1960 -04/04/2022 ÂL) - La 62ème Commémoration du Décès du Fondateur Nguyễn Lộc (04/04/1960 - 04/04/2022 Lunnaire).
Trong giờ học Vovinam FPT Greenwich TPHCM - Vovinam FPT University of Greenwich HCM in a lesson 20/4/2022.Trong giờ học Vovinam FPT Greenwich TPHCM - Vovinam FPT University of Greenwich HCM in a lesson 20/4/2022.
FPT GREENWICH HCM THI HỌC KỲ SPRING PART 2 - 2022 - EXAMEN DE LA 2ème PÉRIODE DE PRINTEMPS EN 2022.FPT GREENWICH HCM THI HỌC KỲ SPRING PART 2 - 2022 - EXAMEN DE LA 2ème PÉRIODE DE PRINTEMPS EN 2022.
VOVINAM VIỆT VÕ ĐẠO HƯỚNG ĐẾN LỄ TƯỞNG NIỆM  SÁNG TỔ NGUYỄN LỘC LẦN THỨ 62 - Vers la 62ème Commémoration du Décès du Fondateur Nguyễn Lộc. VOVINAM VIỆT VÕ ĐẠO HƯỚNG ĐẾN LỄ TƯỞNG NIỆM SÁNG TỔ NGUYỄN LỘC LẦN THỨ 62 - Vers la 62ème Commémoration du Décès du Fondateur Nguyễn Lộc.

Thống kê

Số lượt truy cập 1.547.106
Tổng số Thành viên 91
Số người đang xem 20
Vài kỷ niệm với VOVINAM - Souvenirs avec VOVINAM

Đăng ngày: 12/04/2012 08:52
Vài kỷ niệm với VOVINAM - Souvenirs avec VOVINAM
    " Vạn sự khởi đầu nan - Il est la première étape qui compte - It is the first step that counts - Ăn quả nhớ kẻ trồng cây - La reconnaissance est le signe des âmes nobles - Gratitude is the sign of noble souls "

 

Tôi không được may mắn học hỏi trực tiếp với Thầy Sáng tổ Nguyễn Lộc, vì khi tôi nhập môn Vovinam, Thầy Sáng tổ đã ra đi vĩnh viễn. Nhưng tôi lại được may mắn viếng mộ Sáng tổ tại nghĩa trang Mạc Đĩnh Chi (Saigon) nhân dịp lễ giỗ đầu tiên của Thầy. Điểm hẹn là trước cửa nghĩa trang. Sư phụ – Võ sư trưởng Lê Sáng, các anh quần đỏ, quần vàng, các bạn đồng môn và tôi gặp nhau tại đây rồi vào bên trong nghĩa trang cùng một lúc. May mắn tiếp theo, đây là lần đầu tiên tôi được gặp hầu hết các anh quần đỏ, quần vàng. Tuy nhiên giờ đây, về các anh quần vàng thì tôi chỉ còn nhớ đến tên anh Cát (1), còn các anh quần đỏ thì tôi chỉ còn nhớ đến tên của 2 anh: anh Thư và anh Bách (2). Lúc bấy giờ, các anh quần đỏ là thần tượng của tôi. Tôi đã thầm nghĩ, không biết ngày nào mình mới đạt được trình độ nghệ thuật thấm vào trong huyết quản.

Lớp đầu tiên của tôi học có hơn một chục anh em. Chưa qua được một tháng, rụng hết, chỉ còn lại có ba anh em. Sư phụ Lê Sáng sáp nhập lớp của tôi với lớp của anh Oai, lúc đó cũng chỉ còn có 2 anh – anh Oai và một người nữa tôi không nhớ tên. Sau một thời gian nữa, lớp học chỉ còn được 3 anh em và được sáp nhập vào lớp của anh Kỳ, anh Năng và 1 anh nữa hình như là người Hoa (3). Vậy là lớp chúng tôi có 6 anh em luyện tập với nhau cho đến ngày Sư phụ đi làm dinh điền ở Bảo Lộc và giao lớp lại cho anh Thư. Lý do lớp học chỉ còn lại vài anh em sau vài tháng đầu tiên vì phòng tập là khiêu vũ trường cũ, lót ván ở trên lầu 2 góc đường Trần Hưng Đạo – Huỳnh Mẫn Đạt (quận 5, Cholon). Tập và té trên ván nên rất đau, nhất là trong vài tháng đầu tiên. Tôi bị đau ở 2 bên xương chậu, phía sau lưng. Tôi dùng Trật đả hoàn, mua ở tiệm thuốc Bắc về ngâm rượu rồi thoa nhiều lần sau buổi tập. Tuy không khỏi hẳn nhưng cũng chịu đựng được trong các buổi tập kế tiếp.

Sư phụ có cho chúng tôi một bài thuốc trật đả do Thầy Sáng tổ sưu tầm. Lúc đó, tôi còn đi học nên đã cố gắng lắm mới hốt nổi thang thuốc quý này và phải ngâm với rượu trong 6 tháng mới dùng được. Vì là toa thuốc quý nên tôi đã sao lại nhiều bản để dành, nhưng rất tiếc là mặc dù cẩn thận như vậy, tôi vẫn không giữ được bản nào! Và cái hủ rượu, tôi cũng không dùng được lần nào nhưng cũng có một chút niềm vui. Trong một lần đi xa về, tôi được người em khen: “Thuốc rượu Vovinam của anh hay quá! Con của người bạn em bị ho. Em thoa một ít quanh cổ họng nó, thì nó đã đỡ ho, vài hôm sau thì dứt hẳn”.

Môn sinh Vovinam lúc đó chỉ có nam thôi. Có lẽ phần lớn là do y phục luyện tập – chỉ mặc áo thun, quần đùi – chứ không phải do té đau quá mà phái nữ không tham dự. Thế nên, quần đỏ, quần vàng thời bấy giờ chỉ có các anh, chứ không có các chị. Đẳng cấp cao nhất của các môn sinh lúc đó là quần đỏ và chỉ có Sư phụ mới đạt được nghệ thuật thấm nhuần tới cốt tủy. Sư phụ luôn mặc quần tây dài, áo sơmi, đôi lúc mang thêm cà vạt. Thời gian này, Sư phụ đảm đương thêm nhiệm vụ Tổng thư ký Tổng cuộc Quyền thuật. Khi đến phòng tập sớm, lần nào tôi cũng thấy Sư phụ có mặt ở đó rồi. Nếu chưa đến giờ học thì môn sinh tự tập, tự ôn lại các đòn thế đã học qua hoặc tập đánh bao cát. Bắt đầu buổi tập, Sư phụ cho khởi động (warm-up) bằng các thế đấm, chém, đỡ, đánh chỏ, đánh gối. Các bạn kháo với nhau rằng các thế đánh chỏ do Sư phụ sáng tác, qua các kỳ làm giám khảo các cuộc tranh tài giữa các võ sĩ Việt-Miên-Lào. Trong các anh quần đỏ, anh Thư thường có mặt trong các buổi tập của chúng tôi, nhưng anh chỉ ngồi nhìn mà thôi chứ không phụ tá cho Sư phụ.

Sau khi Sư phụ đi làm dinh điền ở Bảo Lộc (có anh nói đi trồng khoai tây), anh Thư đem lớp học về Bàn Cờ và tôi tiếp tục theo học dưới sự dẫn dắt của anh Thư được hơn 1 tháng. Sau đó, lớp học lại được chuyển đến một nơi khác. Rất tiếc lúc đó, tôi bận vài việc nên không tiếp tục theo học nữa…

...Những năm sau, tôi có dịp gặp lại anh Kỳ, anh Năng và anh bạn người Hoa còn các bạn khác như anh Oai (đánh cặp với tôi) đều đã trôi nổi theo dòng đời, mỗi người mỗi ngả, chưa có dịp gặp lại nhau. Hồi tháng 11 năm ngoái, được gặp lại anh Kỳ qua điện thoại, anh cho biết anh Năng vẫn khỏe, tôi rất mừng.

Nhân mùa tưởng niệm lần thứ 52, tôi xin mượn những dòng chữ này để thành kính bày tỏ lòng nhớ ơn Sáng tổ Nguyễn Lộc và Sư phụ – Chưởng môn Lê Sáng – đồng thời thân chúc các anh cùng tập với tôi ngày trước dồi dào sức khỏe. Hy vọng có ngày tao ngộ trong tình anh em Vovinam thân thiết…

                                                                                                                                                           30-3-2012

                                                                                                                                                       Huỳnh Khải Mông

                                                                                                                                                  (cựu môn sinh Vovinam)
Huỳnh Khải Mông (quần đen, phải) trong khóa thi thăng đai năm 1961 tại Trung tâm huấn luyện Vovinam (đường Trần Hưng Đạo, Cholon)(1) Võ sư Cao Văn Cát, ghi chú của venguonblog
(2) Võ sư Nguyễn Văn Thư và võ sư Trần Huy Phong, ghi chú của venguonblog
(3) Theo võ sư Nguyễn Đức Quỳnh Kỳ, môn sinh người Hoa này là võ sư Lý Phúc Thái (Ngọc), anh em lúc đó thường gọi anh Thái trắng để phân biệt với anh Thái đen (Nguyễn Văn Thái).
Huỳnh Khải Mông (quần đen, phải) trong khóa thi thăng đai năm 1961 tại Trung tâm huấn luyện Vovinam (đường Trần Hưng Đạo, Cholon)

(Theo Venguonblog)

| Chia sẻ |
THẢO LUẬN  
Chưa có thảo luận nào
Ý KIẾN CỦA BẠN  
  Hãy đăng nhập để thảo luận
  Tin cùng loại cũ hơn
Chuyến xuyên Việt về thăm quê hương Sáng Tổ Nguyễn Lộc - Voyage à travers le Vietnam pour la visite au pays natal du Maitre Fondateur Nguyễn Lộc ( Part 1 )
Chuyến xuyên Việt về thăm quê hương Sáng Tổ Nguyễn Lộc - Voyage à travers le Vietnam...( Part 2 )
Chuyến xuyên Việt về thăm quê hương Sáng Tổ Nguyễn Lộc - Voyage à travers le Vietnam...( Dernier 3 )
Văn : NHỚ THẦY...

VOVINAM - VIỆT VÕ ĐẠO

Câu Lạc Bộ Nhà Tập Luyện TDTT Phú Thọ

Địa chỉ : 219 Lý Thường Kiệt, P.15, Q.11, TP.HCM

 Tel : 0913.833.760 -Không biết ngượng- Email BBT : vvnphutho@gmail.com

Website: www.vovinam.divivu.com Hoặc: http://vovinam.phutho.vn