Hôm nay, ngày 05/12/2023
VĂN ÔN - VÕ LUYỆN - TÔN SƯ TRỌNG ĐẠO - BÀN TAY THÉP VỚI TRÁI TIM TỪ ÁI

TIN TỨC

LIÊN KẾT WEBSITE

Tin mới đăng

Tận tâm tận lực lan tỏa Vovinam - Dédié à la diffusion du Vovinam. Tận tâm tận lực lan tỏa Vovinam - Dédié à la diffusion du Vovinam.
KHAI MẠC GIẢI VÔ ĐỊCH VOVINAM THẾ GIỚI LẦN 7 - 2023 - OUVERTURE DU 7ème CHAMPIONNAT MONDIAL DU VOVINAM EN 2023.KHAI MẠC GIẢI VÔ ĐỊCH VOVINAM THẾ GIỚI LẦN 7 - 2023 - OUVERTURE DU 7ème CHAMPIONNAT MONDIAL DU VOVINAM EN 2023.
GIẢI VÔ ĐỊCH VOVINAM THẾ GIỚI LẦN VII NĂM 2023 - The 7th WVVF World Vovinam Championships 2023.GIẢI VÔ ĐỊCH VOVINAM THẾ GIỚI LẦN VII NĂM 2023 - The 7th WVVF World Vovinam Championships 2023.
TRI ÂN 20-11 "THẦY TÔI & NGHIỆP VÕ" - A la gratitude de la Journée des Enseignants Vietnamiens du 20 Novembre "Notre Maître & Sa carrière d'arts martiaux".TRI ÂN 20-11 "THẦY TÔI & NGHIỆP VÕ" - A la gratitude de la Journée des Enseignants Vietnamiens du 20 Novembre "Notre Maître & Sa carrière d'arts martiaux".
HÀNH TRÌNH 85 NĂM VOVINAM VIỆT VÕ ĐẠO TRỞ THÀNH DI SẢN VĂN HÓA PHI VẬT THỂ QUỐC GIA - L'ITINÉRAIRE DE 85 ANS DU VOVINAM VIỆT VÕ ĐẠO DEVENU LA PATRIMOINE CULTUREL IMMATÉRIEL NATIONALHÀNH TRÌNH 85 NĂM VOVINAM VIỆT VÕ ĐẠO TRỞ THÀNH DI SẢN VĂN HÓA PHI VẬT THỂ QUỐC GIA - L'ITINÉRAIRE DE 85 ANS DU VOVINAM VIỆT VÕ ĐẠO DEVENU LA PATRIMOINE CULTUREL IMMATÉRIEL NATIONAL
Tự hào Vovinam được công nhận Di Sản Văn Hóa Phi Vật Thể Quốc Gia - Vovinam est fier d'être reconnu comme Patrimoine Culturel Immatériel National.Tự hào Vovinam được công nhận Di Sản Văn Hóa Phi Vật Thể Quốc Gia - Vovinam est fier d'être reconnu comme Patrimoine Culturel Immatériel National.
Vovinam được công nhận Di Sản Văn Hóa Phi Vật Thể Quốc Gia - Vovinam est reconnu comme Patrimoine Culturel Immatériel National.Vovinam được công nhận Di Sản Văn Hóa Phi Vật Thể Quốc Gia - Vovinam est reconnu comme Patrimoine Culturel Immatériel National.
PHÁT BIỂU CỦA HỘI ĐỒNG VÕ SƯ CHƯỞNG QUẢN NHÂN LỄ KỶ NIỆM 85 NĂM THÀNH LẬP MÔN PHÁI VOVINAM VIỆT VÕ ĐẠO (1938-2023) - Paroles du Conseil des Maîtres lors 85ème Anniversaire de l'École (1938-2023).PHÁT BIỂU CỦA HỘI ĐỒNG VÕ SƯ CHƯỞNG QUẢN NHÂN LỄ KỶ NIỆM 85 NĂM THÀNH LẬP MÔN PHÁI VOVINAM VIỆT VÕ ĐẠO (1938-2023) - Paroles du Conseil des Maîtres lors 85ème Anniversaire de l'École (1938-2023).
 ''CHÚC MỪNG SINH NHẬT LẦN THỨ 72 CỦA THẦY SEN - HAPPY 70th BIRTHDAY OF MASTER SEN - JOYEUX 72ème ANNIVERSAIRE DE MAITRE SEN !!!''. ''CHÚC MỪNG SINH NHẬT LẦN THỨ 72 CỦA THẦY SEN - HAPPY 70th BIRTHDAY OF MASTER SEN - JOYEUX 72ème ANNIVERSAIRE DE MAITRE SEN !!!''.
Học võ và dạy võ xưa và nay - Apprendre & Enseigner l'art martial de l'autrefois et de nos jour.Học võ và dạy võ xưa và nay - Apprendre & Enseigner l'art martial de l'autrefois et de nos jour.
Võ và truyền thống “Tôn sư trọng đạo” - L'art martial & Sa tradition “Respecter son Maître & Respecter sa voie morale”.Võ và truyền thống “Tôn sư trọng đạo” - L'art martial & Sa tradition “Respecter son Maître & Respecter sa voie morale”.
Truyền thống "Tôn Sư Trọng Đạo" - Tradition “Respecter son Maître & Respecter sa voie morale”.Truyền thống "Tôn Sư Trọng Đạo" - Tradition “Respecter son Maître & Respecter sa voie morale”.
PHÁT HÀNH BỘ TEM CHUNG VOVINAM VIỆT NAM & VÕ ẤN ĐỘ - PUBLICATION D'UNE COLLECTION COMMUNE DE TIMBRE DU VOVINAM VIETNAM & ARTS MARTIAUXINDIENS EN 2023.PHÁT HÀNH BỘ TEM CHUNG VOVINAM VIỆT NAM & VÕ ẤN ĐỘ - PUBLICATION D'UNE COLLECTION COMMUNE DE TIMBRE DU VOVINAM VIETNAM & ARTS MARTIAUXINDIENS EN 2023.
Kỷ niệm 13 năm ngày mất Chưởng môn Lê Sáng - A la 13ème Commémoration de la mort du Maitre Patriarche Lê Sáng (2010-2023).Kỷ niệm 13 năm ngày mất Chưởng môn Lê Sáng - A la 13ème Commémoration de la mort du Maitre Patriarche Lê Sáng (2010-2023).
Thông báo: Lễ Giổ Chưởng Môn Lê Sáng lần thứ 13 (2010 - 2013) - Annonce: Organisation à la 13ème Cérémonie commémorale de la mort du Maitre Patriarche LÊ SÁNG (2010 - 2013).Thông báo: Lễ Giổ Chưởng Môn Lê Sáng lần thứ 13 (2010 - 2013) - Annonce: Organisation à la 13ème Cérémonie commémorale de la mort du Maitre Patriarche LÊ SÁNG (2010 - 2013).
PHÂN ƯU CÙNG GIA ĐÌNH THÂN MẪU VS.VŨ TRỌNG BẢO - SINCÈRES CONDOLÉENCES AVEC LA FAMILLE DE LA MÈRE DE MAITRE VŨ TRỌNG BẢO.PHÂN ƯU CÙNG GIA ĐÌNH THÂN MẪU VS.VŨ TRỌNG BẢO - SINCÈRES CONDOLÉENCES AVEC LA FAMILLE DE LA MÈRE DE MAITRE VŨ TRỌNG BẢO.
DI NGÔN CỦA SÁNG TỔ NGUYỄN LỘC (1912-1960) - Les dernières paroles du Maitre Fondateur Nguyễn Lộc (1912-1960).DI NGÔN CỦA SÁNG TỔ NGUYỄN LỘC (1912-1960) - Les dernières paroles du Maitre Fondateur Nguyễn Lộc (1912-1960).
VVF thông báo về việc tổ chức Kỳ thi thăng đai cấp cao đẳng môn Vovinam Việt Võ Đạo tại Trường IVS - HN - VVF informe concernant le Passage de grade supérieur organisé au Lycée IVS de HN.VVF thông báo về việc tổ chức Kỳ thi thăng đai cấp cao đẳng môn Vovinam Việt Võ Đạo tại Trường IVS - HN - VVF informe concernant le Passage de grade supérieur organisé au Lycée IVS de HN.
"CÕNG RẮN CẮN GÀ NHÀ - “Qu'il est plus aigu que la dent d'un serpent D'avoir un enfant ingrat"."CÕNG RẮN CẮN GÀ NHÀ - “Qu'il est plus aigu que la dent d'un serpent D'avoir un enfant ingrat".
''GIẬU ĐỔ BÌM LEO - When the tree is fallen, everyone run to it with his axe - Lorsque l'arbre est tombé , tout le monde court à elle avec sa hache''.''GIẬU ĐỔ BÌM LEO - When the tree is fallen, everyone run to it with his axe - Lorsque l'arbre est tombé , tout le monde court à elle avec sa hache''.
Luật nhân quả đối với người “ác khẩu” - The law of Karma with an "evil tongue" person - La loi du Karma avec la "personne à la mauvaise langue".Luật nhân quả đối với người “ác khẩu” - The law of Karma with an "evil tongue" person - La loi du Karma avec la "personne à la mauvaise langue".
''Ăn cháo đá bát - Bite the hand that feeds - La fête passée, adieux le Saint''.''Ăn cháo đá bát - Bite the hand that feeds - La fête passée, adieux le Saint''.
LÒNG TỰ TRỌNG - RESPECT DE SOI.LÒNG TỰ TRỌNG - RESPECT DE SOI.
Chúc mừng Sinh nhật Tập đoàn FPT 35 năm Thành lập & Phát triển (13/9/1988 - 13/9/2023). Happy 35 th Birthday of Etablishment & Development of FPT Corporation (13/9/1988 - 13/9/2023). Chúc mừng Sinh nhật Tập đoàn FPT 35 năm Thành lập & Phát triển (13/9/1988 - 13/9/2023). Happy 35 th Birthday of Etablishment & Development of FPT Corporation (13/9/1988 - 13/9/2023).
Tuổi trẻ Online: Doanh nghiệp nói gì về chất lượng sinh viên Greenwich Việt Nam ?Tuổi trẻ Online: Doanh nghiệp nói gì về chất lượng sinh viên Greenwich Việt Nam ?
Hơn 1500 sinh viên nhập học Greenwich Việt Nam - Plus de 1.500 nouveaux étudiants à l'entrée de l'Université Greenwich Viet Nam. Hơn 1500 sinh viên nhập học Greenwich Việt Nam - Plus de 1.500 nouveaux étudiants à l'entrée de l'Université Greenwich Viet Nam.
VOVINAM GREENWICH VIETNAM (CS.TPHCM) BIỂU DIỄN KHAI GIẢNG NĂM HỌC MỚI 2023-2024 - VOVINAM GREENWICH VIETNAM A HCM VILLE EN DEMONSTRATION POUR LA NOUVELLE ANNÉE UNIVERSITAIRE 2023-2024.VOVINAM GREENWICH VIETNAM (CS.TPHCM) BIỂU DIỄN KHAI GIẢNG NĂM HỌC MỚI 2023-2024 - VOVINAM GREENWICH VIETNAM A HCM VILLE EN DEMONSTRATION POUR LA NOUVELLE ANNÉE UNIVERSITAIRE 2023-2024.
VOVINAM ĐẠI HỌC  GREENWICH VIỆT NAM (TP.HCM) THI HỌC KỲ SUMMER II - 2023 - EXAMEN DE LA 2ème PÉRIODE D'ÉTÉ EN 2023.VOVINAM ĐẠI HỌC GREENWICH VIỆT NAM (TP.HCM) THI HỌC KỲ SUMMER II - 2023 - EXAMEN DE LA 2ème PÉRIODE D'ÉTÉ EN 2023.
CÔNG BỐ TRANG THÔNG TIN & LOGO CHÍNH THỨC CỦA LIÊN ĐOÀN VOVINAM TỔ CHỨC GIÁO DỤC FPT.CÔNG BỐ TRANG THÔNG TIN & LOGO CHÍNH THỨC CỦA LIÊN ĐOÀN VOVINAM TỔ CHỨC GIÁO DỤC FPT.
Tập huấn nghi lễ môn phái Vovinam - Việt Võ Đạo tại Cần Thơ - Formation rituelle du Vovinam Viet Vo Dao à Can Tho.Tập huấn nghi lễ môn phái Vovinam - Việt Võ Đạo tại Cần Thơ - Formation rituelle du Vovinam Viet Vo Dao à Can Tho.

Thống kê

Số lượt truy cập 1.672.337
Tổng số Thành viên 91
Số người đang xem 29
Vài kỷ niệm với VOVINAM - Souvenirs avec VOVINAM

Đăng ngày: 12/04/2012 08:52
Vài kỷ niệm với VOVINAM - Souvenirs avec VOVINAM
    " Vạn sự khởi đầu nan - Il est la première étape qui compte - It is the first step that counts - Ăn quả nhớ kẻ trồng cây - La reconnaissance est le signe des âmes nobles - Gratitude is the sign of noble souls "

 

Tôi không được may mắn học hỏi trực tiếp với Thầy Sáng tổ Nguyễn Lộc, vì khi tôi nhập môn Vovinam, Thầy Sáng tổ đã ra đi vĩnh viễn. Nhưng tôi lại được may mắn viếng mộ Sáng tổ tại nghĩa trang Mạc Đĩnh Chi (Saigon) nhân dịp lễ giỗ đầu tiên của Thầy. Điểm hẹn là trước cửa nghĩa trang. Sư phụ – Võ sư trưởng Lê Sáng, các anh quần đỏ, quần vàng, các bạn đồng môn và tôi gặp nhau tại đây rồi vào bên trong nghĩa trang cùng một lúc. May mắn tiếp theo, đây là lần đầu tiên tôi được gặp hầu hết các anh quần đỏ, quần vàng. Tuy nhiên giờ đây, về các anh quần vàng thì tôi chỉ còn nhớ đến tên anh Cát (1), còn các anh quần đỏ thì tôi chỉ còn nhớ đến tên của 2 anh: anh Thư và anh Bách (2). Lúc bấy giờ, các anh quần đỏ là thần tượng của tôi. Tôi đã thầm nghĩ, không biết ngày nào mình mới đạt được trình độ nghệ thuật thấm vào trong huyết quản.

Lớp đầu tiên của tôi học có hơn một chục anh em. Chưa qua được một tháng, rụng hết, chỉ còn lại có ba anh em. Sư phụ Lê Sáng sáp nhập lớp của tôi với lớp của anh Oai, lúc đó cũng chỉ còn có 2 anh – anh Oai và một người nữa tôi không nhớ tên. Sau một thời gian nữa, lớp học chỉ còn được 3 anh em và được sáp nhập vào lớp của anh Kỳ, anh Năng và 1 anh nữa hình như là người Hoa (3). Vậy là lớp chúng tôi có 6 anh em luyện tập với nhau cho đến ngày Sư phụ đi làm dinh điền ở Bảo Lộc và giao lớp lại cho anh Thư. Lý do lớp học chỉ còn lại vài anh em sau vài tháng đầu tiên vì phòng tập là khiêu vũ trường cũ, lót ván ở trên lầu 2 góc đường Trần Hưng Đạo – Huỳnh Mẫn Đạt (quận 5, Cholon). Tập và té trên ván nên rất đau, nhất là trong vài tháng đầu tiên. Tôi bị đau ở 2 bên xương chậu, phía sau lưng. Tôi dùng Trật đả hoàn, mua ở tiệm thuốc Bắc về ngâm rượu rồi thoa nhiều lần sau buổi tập. Tuy không khỏi hẳn nhưng cũng chịu đựng được trong các buổi tập kế tiếp.

Sư phụ có cho chúng tôi một bài thuốc trật đả do Thầy Sáng tổ sưu tầm. Lúc đó, tôi còn đi học nên đã cố gắng lắm mới hốt nổi thang thuốc quý này và phải ngâm với rượu trong 6 tháng mới dùng được. Vì là toa thuốc quý nên tôi đã sao lại nhiều bản để dành, nhưng rất tiếc là mặc dù cẩn thận như vậy, tôi vẫn không giữ được bản nào! Và cái hủ rượu, tôi cũng không dùng được lần nào nhưng cũng có một chút niềm vui. Trong một lần đi xa về, tôi được người em khen: “Thuốc rượu Vovinam của anh hay quá! Con của người bạn em bị ho. Em thoa một ít quanh cổ họng nó, thì nó đã đỡ ho, vài hôm sau thì dứt hẳn”.

Môn sinh Vovinam lúc đó chỉ có nam thôi. Có lẽ phần lớn là do y phục luyện tập – chỉ mặc áo thun, quần đùi – chứ không phải do té đau quá mà phái nữ không tham dự. Thế nên, quần đỏ, quần vàng thời bấy giờ chỉ có các anh, chứ không có các chị. Đẳng cấp cao nhất của các môn sinh lúc đó là quần đỏ và chỉ có Sư phụ mới đạt được nghệ thuật thấm nhuần tới cốt tủy. Sư phụ luôn mặc quần tây dài, áo sơmi, đôi lúc mang thêm cà vạt. Thời gian này, Sư phụ đảm đương thêm nhiệm vụ Tổng thư ký Tổng cuộc Quyền thuật. Khi đến phòng tập sớm, lần nào tôi cũng thấy Sư phụ có mặt ở đó rồi. Nếu chưa đến giờ học thì môn sinh tự tập, tự ôn lại các đòn thế đã học qua hoặc tập đánh bao cát. Bắt đầu buổi tập, Sư phụ cho khởi động (warm-up) bằng các thế đấm, chém, đỡ, đánh chỏ, đánh gối. Các bạn kháo với nhau rằng các thế đánh chỏ do Sư phụ sáng tác, qua các kỳ làm giám khảo các cuộc tranh tài giữa các võ sĩ Việt-Miên-Lào. Trong các anh quần đỏ, anh Thư thường có mặt trong các buổi tập của chúng tôi, nhưng anh chỉ ngồi nhìn mà thôi chứ không phụ tá cho Sư phụ.

Sau khi Sư phụ đi làm dinh điền ở Bảo Lộc (có anh nói đi trồng khoai tây), anh Thư đem lớp học về Bàn Cờ và tôi tiếp tục theo học dưới sự dẫn dắt của anh Thư được hơn 1 tháng. Sau đó, lớp học lại được chuyển đến một nơi khác. Rất tiếc lúc đó, tôi bận vài việc nên không tiếp tục theo học nữa…

...Những năm sau, tôi có dịp gặp lại anh Kỳ, anh Năng và anh bạn người Hoa còn các bạn khác như anh Oai (đánh cặp với tôi) đều đã trôi nổi theo dòng đời, mỗi người mỗi ngả, chưa có dịp gặp lại nhau. Hồi tháng 11 năm ngoái, được gặp lại anh Kỳ qua điện thoại, anh cho biết anh Năng vẫn khỏe, tôi rất mừng.

Nhân mùa tưởng niệm lần thứ 52, tôi xin mượn những dòng chữ này để thành kính bày tỏ lòng nhớ ơn Sáng tổ Nguyễn Lộc và Sư phụ – Chưởng môn Lê Sáng – đồng thời thân chúc các anh cùng tập với tôi ngày trước dồi dào sức khỏe. Hy vọng có ngày tao ngộ trong tình anh em Vovinam thân thiết…

                                                                                                                                                           30-3-2012

                                                                                                                                                       Huỳnh Khải Mông

                                                                                                                                                  (cựu môn sinh Vovinam)
Huỳnh Khải Mông (quần đen, phải) trong khóa thi thăng đai năm 1961 tại Trung tâm huấn luyện Vovinam (đường Trần Hưng Đạo, Cholon)(1) Võ sư Cao Văn Cát, ghi chú của venguonblog
(2) Võ sư Nguyễn Văn Thư và võ sư Trần Huy Phong, ghi chú của venguonblog
(3) Theo võ sư Nguyễn Đức Quỳnh Kỳ, môn sinh người Hoa này là võ sư Lý Phúc Thái (Ngọc), anh em lúc đó thường gọi anh Thái trắng để phân biệt với anh Thái đen (Nguyễn Văn Thái).
Huỳnh Khải Mông (quần đen, phải) trong khóa thi thăng đai năm 1961 tại Trung tâm huấn luyện Vovinam (đường Trần Hưng Đạo, Cholon)

(Theo Venguonblog)

| Chia sẻ |
THẢO LUẬN  
Chưa có thảo luận nào
Ý KIẾN CỦA BẠN  
  Hãy đăng nhập để thảo luận
  Tin cùng loại cũ hơn
Chuyến xuyên Việt về thăm quê hương Sáng Tổ Nguyễn Lộc - Voyage à travers le Vietnam pour la visite au pays natal du Maitre Fondateur Nguyễn Lộc ( Part 1 )
Chuyến xuyên Việt về thăm quê hương Sáng Tổ Nguyễn Lộc - Voyage à travers le Vietnam...( Part 2 )
Chuyến xuyên Việt về thăm quê hương Sáng Tổ Nguyễn Lộc - Voyage à travers le Vietnam...( Dernier 3 )
Văn : NHỚ THẦY...

VOVINAM - VIỆT VÕ ĐẠO

Câu Lạc Bộ Nhà Tập Luyện TDTT Phú Thọ

Địa chỉ : 219 Lý Thường Kiệt, P.15, Q.11, TP.HCM

 Tel : 0913.833.760 -Không biết ngượng- Email BBT : vvnphutho@gmail.com

Website: www.vovinam.divivu.com Hoặc: http://vovinam.phutho.vn