Hôm nay, ngày 03/02/2023
VĂN ÔN - VÕ LUYỆN - TÔN SƯ TRỌNG ĐẠO - BÀN TAY THÉP VỚI TRÁI TIM TỪ ÁI

TIN TỨC

LIÊN KẾT WEBSITE

Tin mới đăng

Cùng Chưởng Môn đi xem chợ Tết - Accompagnons avec Maitre Patriarche au  marché du Têt (Nouvel An lunaire Vietnamien). Cùng Chưởng Môn đi xem chợ Tết - Accompagnons avec Maitre Patriarche au marché du Têt (Nouvel An lunaire Vietnamien).
VOVINAM FPT GREENWICH VIỆT NAM (CS.HCM) BIỄU DIỄN KHAI GIẢNG NĂM HỌC MỚI - Vovinam FPT Greenwich VietNam (Filiale HCM) à l'ouverture de la nouvelle année universitaire 2022 - 2023.VOVINAM FPT GREENWICH VIỆT NAM (CS.HCM) BIỄU DIỄN KHAI GIẢNG NĂM HỌC MỚI - Vovinam FPT Greenwich VietNam (Filiale HCM) à l'ouverture de la nouvelle année universitaire 2022 - 2023.
Kỷ niệm 12 năm ngày mất Chưởng môn Lê Sáng - A la 12ème Commémoration de la mort du Maitre Patriarche Lê Sáng.Kỷ niệm 12 năm ngày mất Chưởng môn Lê Sáng - A la 12ème Commémoration de la mort du Maitre Patriarche Lê Sáng.
KHÓA THI CAO ĐẲNG VOVINAM VIỆT VÕ ĐẠO 2022 - PASSAGE DE GRADE SUPERIEUR EN 2022.KHÓA THI CAO ĐẲNG VOVINAM VIỆT VÕ ĐẠO 2022 - PASSAGE DE GRADE SUPERIEUR EN 2022.
Vĩnh biệt VS.Lâm Tấn Đấu - Chủ nhiệm Võ đường VOVINAM Phong Phú - Cầu Kè - Trà Vinh - Adieu au Maitre Lam Tan Dau - Propriétaire Responsable du Centre VOVINAM Phong Phu - Cau Ke - Tra Vinh province. Vĩnh biệt VS.Lâm Tấn Đấu - Chủ nhiệm Võ đường VOVINAM Phong Phú - Cầu Kè - Trà Vinh - Adieu au Maitre Lam Tan Dau - Propriétaire Responsable du Centre VOVINAM Phong Phu - Cau Ke - Tra Vinh province.
Ý NGHĨA 10 ĐIỀU TÂM NIỆM CỦA VIỆT VÕ ĐẠO SINH - THE MEANING OF THE 10 FUNDAMENTAL PRINCIPLES - LA SIGNIFICATION DES 10 PRINCIPES FONDAMENTAUX.Ý NGHĨA 10 ĐIỀU TÂM NIỆM CỦA VIỆT VÕ ĐẠO SINH - THE MEANING OF THE 10 FUNDAMENTAL PRINCIPLES - LA SIGNIFICATION DES 10 PRINCIPES FONDAMENTAUX.
FPT GREENWICH HCM THI HỌC KỲ SUMMER PART 2 - 2022 - EXAMEN DE LA 2ème PÉRIODE D'ÉTÉ EN 2022.FPT GREENWICH HCM THI HỌC KỲ SUMMER PART 2 - 2022 - EXAMEN DE LA 2ème PÉRIODE D'ÉTÉ EN 2022.
Ý nghĩa "Danh xưng Vovinam Việt Võ Đạo-Lối Nghiêm lễ-Màu đai" - Tiểu sử Sáng tổ Nguyễn Lộc & Chưởng môn Lê Sáng - La signification "VVN VVĐ-Salutation-Couleur de ceinture" - Biographie Grands Maitres.Ý nghĩa "Danh xưng Vovinam Việt Võ Đạo-Lối Nghiêm lễ-Màu đai" - Tiểu sử Sáng tổ Nguyễn Lộc & Chưởng môn Lê Sáng - La signification "VVN VVĐ-Salutation-Couleur de ceinture" - Biographie Grands Maitres.
Ý NGHĨA 10 ĐIỀU TÂM NIỆM CỦA VIỆT VÕ ĐẠO SINH (1-5) - THE MEANING OF THE 10 FUNDAMENTAL PRINCIPLES (1-5) - LA SIGNIFICATION DES 10 PRINCIPES FONDAMENTAUX (1-5).Ý NGHĨA 10 ĐIỀU TÂM NIỆM CỦA VIỆT VÕ ĐẠO SINH (1-5) - THE MEANING OF THE 10 FUNDAMENTAL PRINCIPLES (1-5) - LA SIGNIFICATION DES 10 PRINCIPES FONDAMENTAUX (1-5).
Ý NGHĨA 10 ĐIỀU TÂM NIỆM CỦA VIỆT VÕ ĐẠO SINH (6-10) - THE MEANING OF THE 10 FUNDAMENTAL PRINCIPLES (6-10) - LA SIGNIFICATION DES 10 PRINCIPES FONDAMENTAUX (6-10).Ý NGHĨA 10 ĐIỀU TÂM NIỆM CỦA VIỆT VÕ ĐẠO SINH (6-10) - THE MEANING OF THE 10 FUNDAMENTAL PRINCIPLES (6-10) - LA SIGNIFICATION DES 10 PRINCIPES FONDAMENTAUX (6-10).
Ngày hội các CLB FPT Greenwich HCM - Orientation of Greenwich University Clubs.Ngày hội các CLB FPT Greenwich HCM - Orientation of Greenwich University Clubs.
FPT GREENWICH HCM THI HỌC KỲ SUMMER PART 1 - 2022 - EXAMEN DE LA 1ème PÉRIODE D'ÉTÉ  EN 2022.FPT GREENWICH HCM THI HỌC KỲ SUMMER PART 1 - 2022 - EXAMEN DE LA 1ème PÉRIODE D'ÉTÉ EN 2022.
THÀNH KÍNH PHÂN ƯU CÙNG GIA ĐÌNH VS.NGUYỄN TÔN KHOA - SINCÈRES CONDOLÉENCES AVEC LA FAMILLE DE MAITRE NGUYEN TON KHOA.THÀNH KÍNH PHÂN ƯU CÙNG GIA ĐÌNH VS.NGUYỄN TÔN KHOA - SINCÈRES CONDOLÉENCES AVEC LA FAMILLE DE MAITRE NGUYEN TON KHOA.
KÝ ỨC VOVINAM BUÔN MA THUỘT I-II-III - SOUVENIRS AVEC VOVINAM DE BUÔN MA THUỘT I-II-III.KÝ ỨC VOVINAM BUÔN MA THUỘT I-II-III - SOUVENIRS AVEC VOVINAM DE BUÔN MA THUỘT I-II-III.
Vĩnh biệt thầy Lê Hữu Đức - Chủ tịch HỘI VOVINAM ĐẮKLẮK - Adieu à notre Maitre Lê Hữu Đức - Président de l'Association VoViNam DakLak province.Vĩnh biệt thầy Lê Hữu Đức - Chủ tịch HỘI VOVINAM ĐẮKLẮK - Adieu à notre Maitre Lê Hữu Đức - Président de l'Association VoViNam DakLak province.
Vovinam sau SEA Games 31: Nỗ lực quảng bá khắp khu vực Đông Nam Á - Après le 31ème Sea Games: s'efforcer à propager le Vovinam dans toute l'Asie du Sud d'Est.   Vovinam sau SEA Games 31: Nỗ lực quảng bá khắp khu vực Đông Nam Á - Après le 31ème Sea Games: s'efforcer à propager le Vovinam dans toute l'Asie du Sud d'Est.
SEA GAMES 31: VOVINAM TRƯỚC GIỜ NHẬP CUỘC - VOVINAM AVANT D'ENTRER À LA COMPÉTITION.SEA GAMES 31: VOVINAM TRƯỚC GIỜ NHẬP CUỘC - VOVINAM AVANT D'ENTRER À LA COMPÉTITION.
Tưởng niệm Sáng Tổ Nguyễn Lộc lần thứ 62 (04/04/1960 -04/04/2022 ÂL) - La 62ème Commémoration du Décès du Fondateur Nguyễn Lộc (04/04/1960 - 04/04/2022 Lunnaire).Tưởng niệm Sáng Tổ Nguyễn Lộc lần thứ 62 (04/04/1960 -04/04/2022 ÂL) - La 62ème Commémoration du Décès du Fondateur Nguyễn Lộc (04/04/1960 - 04/04/2022 Lunnaire).
Trong giờ học Vovinam FPT Greenwich TPHCM - Vovinam FPT University of Greenwich HCM in a lesson 20/4/2022.Trong giờ học Vovinam FPT Greenwich TPHCM - Vovinam FPT University of Greenwich HCM in a lesson 20/4/2022.
FPT GREENWICH HCM THI HỌC KỲ SPRING PART 2 - 2022 - EXAMEN DE LA 2ème PÉRIODE DE PRINTEMPS EN 2022.FPT GREENWICH HCM THI HỌC KỲ SPRING PART 2 - 2022 - EXAMEN DE LA 2ème PÉRIODE DE PRINTEMPS EN 2022.
VOVINAM VIỆT VÕ ĐẠO HƯỚNG ĐẾN LỄ TƯỞNG NIỆM  SÁNG TỔ NGUYỄN LỘC LẦN THỨ 62 - Vers la 62ème Commémoration du Décès du Fondateur Nguyễn Lộc. VOVINAM VIỆT VÕ ĐẠO HƯỚNG ĐẾN LỄ TƯỞNG NIỆM SÁNG TỔ NGUYỄN LỘC LẦN THỨ 62 - Vers la 62ème Commémoration du Décès du Fondateur Nguyễn Lộc.
FPT GREENWICH HCM THI HỌC KỲ SPRING PART 1 - 2022 - EXAMEN DE LA 1ème PÉRIODE DE PRINTEMPS EN 2022.FPT GREENWICH HCM THI HỌC KỲ SPRING PART 1 - 2022 - EXAMEN DE LA 1ème PÉRIODE DE PRINTEMPS EN 2022.
PHÂN ƯU CÙNG GIA ĐÌNH THÂN MẪU VS.TRINH THẾ HÙNG - SINCÈRES CONDOLÉENCES AVEC LA FAMILLE DE LA MÈRE DE MAITRE TRỊNH THẾ HÙNG.PHÂN ƯU CÙNG GIA ĐÌNH THÂN MẪU VS.TRINH THẾ HÙNG - SINCÈRES CONDOLÉENCES AVEC LA FAMILLE DE LA MÈRE DE MAITRE TRỊNH THẾ HÙNG.
VOVINAM FPT GREENWICH HCM KẾT THÚC KHÓA HỌC ONLINE - HỌC KỲ FALL PART 2 - 2021 (VOVINAM FPT GREENWICH HCM TERMINÉ LES COURS EN LIGNE TRISMETRE D'AUTOMNE, PART 2 - 2021).VOVINAM FPT GREENWICH HCM KẾT THÚC KHÓA HỌC ONLINE - HỌC KỲ FALL PART 2 - 2021 (VOVINAM FPT GREENWICH HCM TERMINÉ LES COURS EN LIGNE TRISMETRE D'AUTOMNE, PART 2 - 2021).
ĐÔI NÉT VỀ VÕ SƯ MAI VĂN HIỆP - À PROPOS DE MAITRE MAI VĂN HIỆP.ĐÔI NÉT VỀ VÕ SƯ MAI VĂN HIỆP - À PROPOS DE MAITRE MAI VĂN HIỆP.
THÀNH KÍNH PHÂN ƯU CÙNG GIA ĐÌNH VS.MAI VĂN HIỆP - SINCÈRES CONDOLÉENCES AVEC LA FAMILLE DE MAITRE MAI VĂN HIỆP.THÀNH KÍNH PHÂN ƯU CÙNG GIA ĐÌNH VS.MAI VĂN HIỆP - SINCÈRES CONDOLÉENCES AVEC LA FAMILLE DE MAITRE MAI VĂN HIỆP.
TRI ÂN 20-11 "THẦY TÔI & NGHIỆP VÕ" - A la gratitude de la Journée des Enseignants VN du 20 Novembre "Notre Maître & Sa carrière d'arts martiaux".TRI ÂN 20-11 "THẦY TÔI & NGHIỆP VÕ" - A la gratitude de la Journée des Enseignants VN du 20 Novembre "Notre Maître & Sa carrière d'arts martiaux".
VOVINAM FPT GREENWICH HCM KẾT THÚC KHÓA HỌC ONLINE - HỌC KỲ FALL PART 1 - 2021 ( (VOVINAM FPT GREENWICH HCM TERMINÉ LES COURS EN LIGNE TRISMETRE D'AUTOMNE, PART 1 - 2021).VOVINAM FPT GREENWICH HCM KẾT THÚC KHÓA HỌC ONLINE - HỌC KỲ FALL PART 1 - 2021 ( (VOVINAM FPT GREENWICH HCM TERMINÉ LES COURS EN LIGNE TRISMETRE D'AUTOMNE, PART 1 - 2021).
''CHÚC MỪNG SINH NHẬT LẦN THỨ 70 CỦA THẦY SEN - HAPPY 70th BIRTHDAY OF MASTER SEN - JOYEUX 70ème ANNIVERSAIRE DE MAITRE SEN !!!''.''CHÚC MỪNG SINH NHẬT LẦN THỨ 70 CỦA THẦY SEN - HAPPY 70th BIRTHDAY OF MASTER SEN - JOYEUX 70ème ANNIVERSAIRE DE MAITRE SEN !!!''.
SÁCH MỚI: TIẾP BƯỚC SÁNG TỔ (Tập 2) - THE NEW EDITION: IN THE FOOTSTEPS OF THE FOUNDING MASTER (Volume 2) - NOUVELLE ÉDITION: SUR LES TRACES DU MAITRE FONDATEUR (Volume 2).SÁCH MỚI: TIẾP BƯỚC SÁNG TỔ (Tập 2) - THE NEW EDITION: IN THE FOOTSTEPS OF THE FOUNDING MASTER (Volume 2) - NOUVELLE ÉDITION: SUR LES TRACES DU MAITRE FONDATEUR (Volume 2).

Thống kê

Số lượt truy cập 1.520.321
Tổng số Thành viên 91
Số người đang xem 29
6 Phóng sự về chuyến thăm và tập huấn của VS.Lê Văn Hùng tại Marseille năm 2009 và thư cảm ơn - Les 6 Reportages de la visite et du stage de VS.Hùng à Marseille en 2009 & sa lettre de remerciement

Đăng ngày: 08/09/2012 05:47
6 Phóng sự về chuyến thăm và tập huấn của VS.Lê Văn Hùng tại Marseille năm 2009 và thư cảm ơn - Les 6 Reportages de la visite et du stage de VS.Hùng à Marseille en 2009 & sa lettre de remerciement
     01. VIỆT VÕ ÐẠO SINH : Nguyện đạt tới cao độ của nghệ thuật để phục vụ dân tộc và nhân loại. 02. VIỆT VÕ ÐẠO SINH : Nguyện trung kiên phát huy môn phái, xây dựng thế hệ thanh niên dấn thân hiến ích. 01. I shall strive to reach the height of the martial arts in order to serve mankind. 02. I shall faithfully build up my martial arts discipline and develop a new generation of Vovinam youth. 01. Atteindre le plus haut niveau de l’Art pour servir le peuple et l’humanité. 02. Etre fidèle à l’Idéal du Vovinam et être dévoué à sa noble cause. 01. Raggiungere il più alto livello dell’Arte Marziale per servire l’umanità. 02. Essere fedele all’idea dell’Arte Marziale ed essere devoto alla sua causa. 01.Der VOVINAM-Schüler möchte die höchste Stufe der Kunst, der Selbstverteidigung erreichen, um Volk und Menschheit zu dienen. 02.Der VOVINAM-Schüler soll standhaft die Ideologie der Schule verbreiten und helfen die junge Viet Vo Dao Generation aufzubauen


 

Thư cảm tạ sau chuyến đi Marseille - Pháp của Vs Lê Văn Hùng
 
22.10.2009 14:41
Xem hình
 

[ Vietnamese | French | English ]

   Xin chào tất cả các bạn, 

   Lúc 6h30 sáng ngày 12 /10/ 2009, tôi trở về nhà an toàn và rất vui mừng được gặp lại vợ, bé gái Gia Hân của tôi vẫn mạnh khỏe, vui mừng khi nhận được quà tặng của các bạn. Điều làm cho tôi khá ngạc nhiên là trong vòng 2,5 tháng tuổi, Gia Hân đã bắt đầu tự lật đựợc!!!

Chiều hôm đó cho đến 19h tối cùng ngày, tôi cũng đã bắt đầu công việc gấp của mình tại Công Ty.

Tôi cũng đã đến thăm Thầy Chưởng môn Lê Sáng và Thầy Nguyễn Văn Sen. Quý Thầy vẫn đầy mạnh khỏe và hài lòng với tất cả những gì chúng ta đã làm. Quý Thầy gửi đến các bạn lời chào thân ái, cũng như lời chúc mừng sức khỏe và thành công...

Tôi cũng đã đi dạy lại Vovinam ở Trường PTTH Trí Đức và Câu lạc bộ Phú Thọ. Tất cả học trò đều rất vui mừng khi gặp lại tôi và các em cũng thường xuyên theo dõi thông tin của tôi trên các trang web của Vovinam.

Nhân dịp này, tôi gửi lời cảm ơn chân thành trước hết đến Gia đình của VS. Jean Christophe BROC (Christophe, Thắm và Marietherese), họ đã gần như dành tất cả thời gian của mình để tổ chức rất tốt và tận tình lo chu đáo trong thời gian lưu trú của tôi tại Marseille.

Tôi cũng muốn cảm ơn sự đón tiếp nồng nhiệt của Ông Jaque Charprenet (Phụ trách Liên đoàn Karaté và các Bộ môn võ vật tại Pháp) tại sân bay Charles de Gaulle-Paris, cũng như gửi lời cảm ơn đến Ông Christophe Gabreau và Bà Anne-Marie CASALTA (Trợ lý Tổng Giám đốc và Trợ lý Giám đốc của Công ty tổ chức Hội Chợ Quốc Tế tại Marseille), họ đã tin tưởng và tạo mọi điều kiện thuận lợi cho chúng tôi tiếp xúc với các Vị Dân Cử.., và Công chúng Marseille nói chung và người dân châu Âu nói riêng tại Hội Chợ Quốc Tế Marseille biết đến Vovinam nhiều hơn. Vì lẽ đó với sự tôn kính, tôi mong muốn gửi lời cảm ơn sâu sắc đến Ông Michael VAUZELLE (Chủ tịch Vùng Provence Côte d'Azur) và Đội kèn của Quân đoàn nước ngoài đã đến thăm, chào hỏi và chụp hình lưu niệm chung với chúng tôi.

Tiếp theo, tôi cũng thân ái gửi lời cảm ơn đến Ông Michel Maurel (Giám đốc NLT Thể Thao Bonneveine), người đã giới thiệu tôi giao lưu thân thiện với các Vị Dân Cử: Ông Richard Miron, Ông Dominique Tian, Ông Gerard Vitalis, Ông Louis Fabre... và dĩ nhiên, tôi không quên cảm ơn lòng tốt về việc mời về nhà của Ông Michel Maurel, Cha đỡ đầu của VS. Jean Christophe, Dominique Moréno VVN Corse (DM với Daniel, Hélène, Olivier và Thierry...), Nathalie ( Webmasters: www. Vovinam-ucvi.com ), Ông Huỳnh Khanh ( Chủ Nhà Hàng Châu Á ), HLV Mostafa, Stéphane ( Mèo ), Patrice Morata, cũng như Robert và Chủ nhà ở số 81 đường Giải Phóng đã mời ăn tại Nhà hàng...

Sau cùng, tôi cũng mong muốn gửi lời cảm ơn chân thành đến những tình cảm quý báu của Quý Phụ Huynh, tập thể HLV và môn sinh VVN Marseille + UCVI và nhất là sự cổ vũ nhiệt tình của Công chúng ; những người đã đồng hành cùng chúng tôi trong tất cả các buổi biểu diễn và đã để lại trong chúng tôi nhiều kỷ niệm khó quên...Và dịp này, tôi cũng gửi lời cảm ơn tới các Quý Quản trị web: www.vovinam-ucvi.com, www.vovinamus.comwww.vovinamvvd.com, đã thường xuyên đưa tin và hình ảnh của chúng tôi để tất cả mọi người có thể cùng nhau ôn lại và chia sẻ những khoảnh khắc tuyệt vời nhất!!!

Tất cả những nỗ lực cho phép mà tôi đã có thể làm được trong suốt thời gian qua ở Marseille. Một mặt, đó là tinh thần hỗ trợ lẫn nhau cho sự nghiệp phát triển chung của Môn phái theo điều Tâm niệm số 1 :

" Nguyện đạt đến cao độ của nghệ thuật để phục vụ cho Dân tộc và Nhân loại ".

Mặt khác, là để đánh dấu tình bạn 10 năm vững bền với VS. Jean Christophe ” 10 năm tuy dài mà ngắn ! ” và ” Con số 10 luôn tròn và đẹp là vậy !!! ”

Thành công ngày hôm nay không phải là để nói bất cứ điều gì, nhưng tôi rất vui khi nhớ những lời tâm sự trong thư mà tôi gửi cho các bạn, cách đây hai năm, giờ đây có vẻ là hiện thực...

Một lần nữa thay mặt Quý Thầy và Gia đình, chúng tôi thân ái gửi đến tất cả các bạn lời chúc sức khỏe, may mắn và thành công hơn nữa, đoàn kết và hạnh phúc, và chào mừng các bạn đến Việt Nam.

Sài Gòn, ngày 22 tháng 10 năm 2009
VS. Lê Văn Hùng


[ Vietnamese | French | English ]
Bonjour à tous,

A 6h30 matin du 12/10/2009, je suis bien rentré à la maison et très heureux de revoir ma femme, ma petite fille Gia Hân qui sont toujours en forme et joyeux d’avoir reçu vos beaux cadeaux. Ce qui me fait parfaitement la grande surprise, c’est qu’au bout de 2,5mois, Gia Hân commence à se retourner soi-meme le dos !!!

A l’après midi de ce jour jusqu’à19h soir, j’ai recommencé en urgence mon travail à la Société.

Je suis également venu voir Maitre Patriache Lê Sáng et Maitre Nguyễn Văn Sen qui sont aussi en plein formes et contents de tout ce qu’on a fait. Les Maitres vous passent leurs salutations cordiales ainsi que leurs félicitations de santé et de réussite...

J’ai aussi redonné les cours de Vovinam au Lycée de Trí Đức et au Club de Phú Thọ. Tous les élèves sont très heureux de me revoir et d’avoir souvent suivi mes infos sur les sites de Vovinam.

A cette occasion, je tiens d’abord remercier sincèrement à la famille de Maitre Jean Christophe BROC (Christophe, Thắm et Mariethérèse) qui ont pris presque tout leur temps pour organiser très bien et m’occuper scrupuleusement pendant mon séjour à Marseille.

Je souhaiterais remercier égallement le bon accueil chaleureux de Mr Jaque Charprenet (Responsable FFKDA) à Charles de Gaulle-Paris ainsi que Mr Christophe Gabreau et Mme Anne-Marie CASALTA (Directeur Général Ajoint et Directrice Ajointe de SAFIM) qui nous ont confiance et donné toute condition favorable pour prendre contact avec les Elus.., et le Public Marseillais en général et les Européens en particulier à la Foire Internationale de Marseille connaissent beaucoup plus VoViNam. Et pour cela, je voudrais présenter avec grand respect, mon remeriement profond à Mr Michel VAUZELLE (Président de la Région Provence Côte d’Azur) et La Fanfare de la Légion Etrangère qui sont venus nous voir, saluer et faire ensemble les photos de souvenir.

En suite, j’adresserais cordialement mon remerciement à Mr Michel Maurel (Directeur da la Maison des Sports de Bonneveine) qui m’a présenté d’échanger amicalement avec les Elus: Mr Richard Miron, Mr Dominique Tian, Mr Gérard Vitalis, Mr Louis Fabre... et biensur, je n’oublie pas à remercier la gentilesse aux repas chez Mr Michel Maurel, le Parrain de Maitre Jean Christophe, Dominique Moréno de VVN Corse (DM avec Daniel, Hélène, Olivier et Thierry...), Nathalie (Webmasters: www.vovinam-ucvi.com), Mr Huynh Khanh (Patron du Restaurant d’Asie), Instructeur Mostafa, Stéphane (Chat), Patrice MORATA ainsi qu’au Restaurant avec Robert et le Propriétaire de 81 Libération...

Enfin, je voudrais remercier sincèrement aux sentiments précieux des Parents, de l’ensemble des Intructeurs et des Elèves de VVN Marseille + U.C.V.I et surtout l’encouragement avec l’entrousiasme de Public qui nous sont accompagnés pendant tous les démonstrations et nous ont laissé les beaux souvenirs inoubliables...Et pour cette occasion, je remercierais les Webmasters de : www.vovinam-ucvi.com, www.vovinamus.com et www.vovinamvvd.com qui présentent en permanence nos nouvelles + photos pourque tout le monde puisse se revoir et partager ensemble les petits moments merveileux!!!

Tous les efforts que j’ai pu et fait pendant mon séjour chez vous. D’un part, c’est l’esprit d’entraide pour l’oeuvre du dévélopement d’ensemble de notre école suivant la 1ère Principe:

“Souhaiter d’Atteindre le plus haut niveau de l'Art pour servir le Peuple et l'Humanité”.

D’autre part, c’est pour marquer l’amitié solide de 10ans avec Maitre Jean Christophe ” Quoique 10ans sont longs et aussi courts ! ” et ” Le N°10 est tellement toujours rond et beau ” !!!

La réussite d'aujourd'hui n'est pas de tout dire, mais je suis très heureux à l'esprit des paroles de la lettre que je vous ai adressée, il y a deux ans, semble aujourd'hui devenir la réalité...

Au nom de nos Maitres honorés et de la Famille, une fois de plus, nous vous souhaitons de tout coeur à la santé, la chance et plus de succès, la solidarité et bonheur, et la bienvenue au Vietnam.

SàiGòn, le 22 Octobre 2009

Maitre.Lê Văn Hùng
[ Vietnamese | French | English ]

Hello Everyone,

At 6:30 am of 12/10/2009, I returned home safely and very happy to see my wife and my baby daughter Gia Hân both are still in good shape and I’m grateful to have received your gifts. What amazed me is, after 2.5 months, Gia Hân began to roll on her back by herself!

On the afternoon of same day, at 19:00 in the evening, I returned to work.

I also came to see Grand Master Lê Sáng and Master Nguyễn Văn Sen, who are all well and happy with everything we did. The masters send warm greetings to you all, with best regards in health and success...

I also resumed my teaching Vovinam at Đức Trí High School and Phú Thọ Club. All students are very happy to see me and have often followed my information and activities on the websites of Vovinam.

On this occasion, I would first like to sincerely thank the family of Master Jean Christophe BROC (Christophe, Thắm and Mariethérèse) who took almost all their time to organize well and diligently take care of me during my stay at Marseille.

I would like to thank the warm reception of Mr. Jaque Charprenet (Manager FFKDA) at the Charles de Gaulle airport, as well as many thanks to Mr. and Mrs. Paris-Christophe Gabreau Anne-Marie CASALTA (Assistant Director General and Assistant Director of the Company held at the Marseille International Fair) that they have trust in us and given favorable environment for introducing Vovinam to the officials and the general public in Marseilles, and to the European community at the Marseille International Fair. And for that, I would submit with great respect, my deep appreciation to Mr. Michael VAUZELLE (Chairman of the Provence Côte d'Azur) and The Band of the Foreign Legion who came to see us, and took souvenir photos.

Next, I also send my cordial thanks to Mr. Michel Maurel (Director of Sports Bonneveine) who introduced me to a friendly exchange with the elected officials: Mr. Richard Miron, Mr. Dominique Tian, Mr. Gerard Vitalis, Mr. Louis Fabre... and of course, I do not forget the fine dinner at Mr. Michel Maurel, the Godfather of Master Jean Christophe, Dominique Moreno VVN Corsica (DM Daniel, Helene Olivier and Thierry Nathalie...), (Webmasters: www.vovinam-ucvi.com), Mr. Huynh Khanh (Restaurant Patron of Asia), Instructor Mostafa, Stéphane (Chat), Patrice Morata and Robert and the owner of the restaurant at 81 Liberation avenue...

Finally, I would like to express sincere thanks to precious support of parents, all instructors and students of VVN + UCVI Marseille, and especially with the encouragement of the public who attended all the demonstrations and left unforgettable memories... And for this occasion, I should thank the webmasters: www.vovinam-ucvi.com, www.vovinamus.com and www.vovinamvvd.com who posted our photos for everyone to see and share the wonderful little moments!

Thank you for all efforts made during my stay with you. On the one hand, it is the spirit of mutual support in the 1st credo for our schools: “Pledge to achieve the height of martial art to serve the people and humanity.” On the other hand, is to mark 10 years of solid friendship with Master Jean Christophe. Although 10 years is not long or too short, number 10 is still so round and beautiful!

Success today may not be much, but I am very happy to recall the words in the letter that I sent to you, two years ago,it now seems to be true...

On behalf of our honorable masters, teachers, and families, once again from my heart, we wish you luck and even more success, solidarity and happiness, and we would welcome you in Vietnam.

Sàigòn, October 22, 2009

Master Lê Văn Hùng

* Photos trở về :

 

 

* YOUTUBE :

 


| Chia sẻ |
THẢO LUẬN  
Chưa có thảo luận nào
Ý KIẾN CỦA BẠN  
  Hãy đăng nhập để thảo luận
  Tin cùng loại cũ hơn
Giải Vô địch Vovinam tỉnh Đắk Lắk năm 2012 - Championnat Vovinam de la Province Đắk Lắk en 2012
Ký sự chuyến đi 9 tỉnh Tây Nguyên và Miền Trung của HĐVSCQ MP - Reportage sur 9 provinces à Haut Plateau du Centre VN
Lễ kỷ niệm 40 năm Xây dựng và Phát triển VOVINAM DakLak - L'anniversaire de 40 Ans de Construction et de Développement du Vovinam BMT- Daklak‏
Ký ức Vovinam Buôn Ma Thuột - Souvenirs avec VOVINAM de Buon Ma Thuot ville.
Vài kỷ niệm với VOVINAM - Souvenirs avec VOVINAM
Chuyến xuyên Việt về thăm quê hương Sáng Tổ Nguyễn Lộc - Voyage à travers le Vietnam pour la visite au pays natal du Maitre Fondateur Nguyễn Lộc ( Part 1 )
Chuyến xuyên Việt về thăm quê hương Sáng Tổ Nguyễn Lộc - Voyage à travers le Vietnam...( Part 2 )
Chuyến xuyên Việt về thăm quê hương Sáng Tổ Nguyễn Lộc - Voyage à travers le Vietnam...( Dernier 3 )
Văn : NHỚ THẦY...

VOVINAM - VIỆT VÕ ĐẠO

Câu Lạc Bộ Nhà Tập Luyện TDTT Phú Thọ

Địa chỉ : 219 Lý Thường Kiệt, P.15, Q.11, TP.HCM

 Tel : 0913.833.760 -Không biết ngượng- Email BBT : vvnphutho@gmail.com

Website: www.vovinam.divivu.com Hoặc: http://vovinam.phutho.vn