Hôm nay, ngày 27/03/2023
VĂN ÔN - VÕ LUYỆN - TÔN SƯ TRỌNG ĐẠO - BÀN TAY THÉP VỚI TRÁI TIM TỪ ÁI

TIN TỨC

LIÊN KẾT WEBSITE

Tin mới đăng

Tổ chức Giáo dục FPT thành lập Liên đoàn Vovinam - Fondation de la Fédération Vovinam FPT Education.Tổ chức Giáo dục FPT thành lập Liên đoàn Vovinam - Fondation de la Fédération Vovinam FPT Education.
CHÚC MỪNG HẠNH PHÚC 2HLV: CHÂU QUANG HOÀNG & LÊ THỊ THU HÀ - MEILLEURS VOEUX DE BONHEUR À 2 INSTRUCTEURS: CHÂU QUANG HOÀNG & LÊ THỊ THU HÀ. CHÚC MỪNG HẠNH PHÚC 2HLV: CHÂU QUANG HOÀNG & LÊ THỊ THU HÀ - MEILLEURS VOEUX DE BONHEUR À 2 INSTRUCTEURS: CHÂU QUANG HOÀNG & LÊ THỊ THU HÀ.
FPT GREENWICH HCM THI HỌC KỲ SPRING PART 1 - 2023 - EXAMEN DE LA 1ème PÉRIODE DE PRINTEMPS EN 2023.FPT GREENWICH HCM THI HỌC KỲ SPRING PART 1 - 2023 - EXAMEN DE LA 1ème PÉRIODE DE PRINTEMPS EN 2023.
TIẾN TỚI ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU LIÊN ĐOÀN VOVINAM FPT EDUCATION LTI, NK 2023 - 2027 - A l'approche du congrès des délégués de la Fédération Vovinam FPT Éducation pour la 1ère fois. Durée 2023-2027.TIẾN TỚI ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU LIÊN ĐOÀN VOVINAM FPT EDUCATION LTI, NK 2023 - 2027 - A l'approche du congrès des délégués de la Fédération Vovinam FPT Éducation pour la 1ère fois. Durée 2023-2027.
Cùng Chưởng Môn đi xem chợ Tết - Accompagnons avec Maitre Patriarche au  marché du Têt (Nouvel An lunaire Vietnamien). Cùng Chưởng Môn đi xem chợ Tết - Accompagnons avec Maitre Patriarche au marché du Têt (Nouvel An lunaire Vietnamien).
 FPT GREENWICH HCM THI HỌC KỲ FALL PART 2 - 2022 - EXAMEN DE LA 2ème PÉRIODE D'AUTOMNE EN 2022. FPT GREENWICH HCM THI HỌC KỲ FALL PART 2 - 2022 - EXAMEN DE LA 2ème PÉRIODE D'AUTOMNE EN 2022.
THÀNH KÍNH PHÂN ƯU CÙNG GIA ĐÌNH NHẠC SĨ NGUYỄN VĂN TẦM - SINCÈRES CONDOLÉENCES AVEC LA FAMILLE DU COMPOSITEUR MUSÍCIAL NGUYỄN VĂN TẦM.THÀNH KÍNH PHÂN ƯU CÙNG GIA ĐÌNH NHẠC SĨ NGUYỄN VĂN TẦM - SINCÈRES CONDOLÉENCES AVEC LA FAMILLE DU COMPOSITEUR MUSÍCIAL NGUYỄN VĂN TẦM.
TRI ÂN 20-11 "THẦY TÔI & NGHIỆP VÕ" - A la gratitude de la Journée des Enseignants Vietnamiens du 20 Novembre "Notre Maître & Sa carrière d'arts martiaux".TRI ÂN 20-11 "THẦY TÔI & NGHIỆP VÕ" - A la gratitude de la Journée des Enseignants Vietnamiens du 20 Novembre "Notre Maître & Sa carrière d'arts martiaux".
Vovinam Greenwich Việt Nam (CS.TPHCM) ra mắt CLB & Tổ chức Khóa thi Sơ đẳng 23-10-2022 - Vovinam FPT University of Greenwich VietNam (HCM Campus) présenté son Club & Son 1er Passage de Grade.Vovinam Greenwich Việt Nam (CS.TPHCM) ra mắt CLB & Tổ chức Khóa thi Sơ đẳng 23-10-2022 - Vovinam FPT University of Greenwich VietNam (HCM Campus) présenté son Club & Son 1er Passage de Grade.
VOVINAM FPT GREENWICH HCM KẾT THÚC HỌC KỲ FALL PART 1 - 2021 (VOVINAM FPT GREENWICH VN-HCM TERMINÉ LE TRISMETRE D'AUTOMNE, PART 1 - 2022).VOVINAM FPT GREENWICH HCM KẾT THÚC HỌC KỲ FALL PART 1 - 2021 (VOVINAM FPT GREENWICH VN-HCM TERMINÉ LE TRISMETRE D'AUTOMNE, PART 1 - 2022).
VOVINAM FPT GREENWICH VIỆT NAM (CS.HCM) BIỄU DIỄN KHAI GIẢNG NĂM HỌC MỚI - Vovinam FPT Greenwich VietNam (Filiale HCM) à l'ouverture de la nouvelle année universitaire 2022 - 2023.VOVINAM FPT GREENWICH VIỆT NAM (CS.HCM) BIỄU DIỄN KHAI GIẢNG NĂM HỌC MỚI - Vovinam FPT Greenwich VietNam (Filiale HCM) à l'ouverture de la nouvelle année universitaire 2022 - 2023.
Kỷ niệm 12 năm ngày mất Chưởng môn Lê Sáng - A la 12ème Commémoration de la mort du Maitre Patriarche Lê Sáng.Kỷ niệm 12 năm ngày mất Chưởng môn Lê Sáng - A la 12ème Commémoration de la mort du Maitre Patriarche Lê Sáng.
KHÓA THI CAO ĐẲNG VOVINAM VIỆT VÕ ĐẠO 2022 - PASSAGE DE GRADE SUPERIEUR EN 2022.KHÓA THI CAO ĐẲNG VOVINAM VIỆT VÕ ĐẠO 2022 - PASSAGE DE GRADE SUPERIEUR EN 2022.
Vĩnh biệt VS.Lâm Tấn Đấu - Chủ nhiệm Võ đường VOVINAM Phong Phú - Cầu Kè - Trà Vinh - Adieu au Maitre Lam Tan Dau - Propriétaire Responsable du Centre VOVINAM Phong Phu - Cau Ke - Tra Vinh province. Vĩnh biệt VS.Lâm Tấn Đấu - Chủ nhiệm Võ đường VOVINAM Phong Phú - Cầu Kè - Trà Vinh - Adieu au Maitre Lam Tan Dau - Propriétaire Responsable du Centre VOVINAM Phong Phu - Cau Ke - Tra Vinh province.
Ý NGHĨA 10 ĐIỀU TÂM NIỆM CỦA VIỆT VÕ ĐẠO SINH - THE MEANING OF THE 10 FUNDAMENTAL PRINCIPLES - LA SIGNIFICATION DES 10 PRINCIPES FONDAMENTAUX.Ý NGHĨA 10 ĐIỀU TÂM NIỆM CỦA VIỆT VÕ ĐẠO SINH - THE MEANING OF THE 10 FUNDAMENTAL PRINCIPLES - LA SIGNIFICATION DES 10 PRINCIPES FONDAMENTAUX.
FPT GREENWICH HCM THI HỌC KỲ SUMMER PART 2 - 2022 - EXAMEN DE LA 2ème PÉRIODE D'ÉTÉ EN 2022.FPT GREENWICH HCM THI HỌC KỲ SUMMER PART 2 - 2022 - EXAMEN DE LA 2ème PÉRIODE D'ÉTÉ EN 2022.
Ý nghĩa "Danh xưng Vovinam Việt Võ Đạo-Lối Nghiêm lễ-Màu đai" - Tiểu sử Sáng tổ Nguyễn Lộc & Chưởng môn Lê Sáng - La signification "VVN VVĐ-Salutation-Couleur de ceinture" - Biographie Grands Maitres.Ý nghĩa "Danh xưng Vovinam Việt Võ Đạo-Lối Nghiêm lễ-Màu đai" - Tiểu sử Sáng tổ Nguyễn Lộc & Chưởng môn Lê Sáng - La signification "VVN VVĐ-Salutation-Couleur de ceinture" - Biographie Grands Maitres.
Ý NGHĨA 10 ĐIỀU TÂM NIỆM CỦA VIỆT VÕ ĐẠO SINH (1-5) - THE MEANING OF THE 10 FUNDAMENTAL PRINCIPLES (1-5) - LA SIGNIFICATION DES 10 PRINCIPES FONDAMENTAUX (1-5).Ý NGHĨA 10 ĐIỀU TÂM NIỆM CỦA VIỆT VÕ ĐẠO SINH (1-5) - THE MEANING OF THE 10 FUNDAMENTAL PRINCIPLES (1-5) - LA SIGNIFICATION DES 10 PRINCIPES FONDAMENTAUX (1-5).
Ý NGHĨA 10 ĐIỀU TÂM NIỆM CỦA VIỆT VÕ ĐẠO SINH (6-10) - THE MEANING OF THE 10 FUNDAMENTAL PRINCIPLES (6-10) - LA SIGNIFICATION DES 10 PRINCIPES FONDAMENTAUX (6-10).Ý NGHĨA 10 ĐIỀU TÂM NIỆM CỦA VIỆT VÕ ĐẠO SINH (6-10) - THE MEANING OF THE 10 FUNDAMENTAL PRINCIPLES (6-10) - LA SIGNIFICATION DES 10 PRINCIPES FONDAMENTAUX (6-10).
Ngày hội các CLB FPT Greenwich HCM - Orientation of Greenwich University Clubs.Ngày hội các CLB FPT Greenwich HCM - Orientation of Greenwich University Clubs.
FPT GREENWICH HCM THI HỌC KỲ SUMMER PART 1 - 2022 - EXAMEN DE LA 1ème PÉRIODE D'ÉTÉ  EN 2022.FPT GREENWICH HCM THI HỌC KỲ SUMMER PART 1 - 2022 - EXAMEN DE LA 1ème PÉRIODE D'ÉTÉ EN 2022.
THÀNH KÍNH PHÂN ƯU CÙNG GIA ĐÌNH VS.NGUYỄN TÔN KHOA - SINCÈRES CONDOLÉENCES AVEC LA FAMILLE DE MAITRE NGUYEN TON KHOA.THÀNH KÍNH PHÂN ƯU CÙNG GIA ĐÌNH VS.NGUYỄN TÔN KHOA - SINCÈRES CONDOLÉENCES AVEC LA FAMILLE DE MAITRE NGUYEN TON KHOA.
KÝ ỨC VOVINAM BUÔN MA THUỘT I-II-III - SOUVENIRS AVEC VOVINAM DE BUÔN MA THUỘT I-II-III.KÝ ỨC VOVINAM BUÔN MA THUỘT I-II-III - SOUVENIRS AVEC VOVINAM DE BUÔN MA THUỘT I-II-III.
Vĩnh biệt thầy Lê Hữu Đức - Chủ tịch HỘI VOVINAM ĐẮKLẮK - Adieu à notre Maitre Lê Hữu Đức - Président de l'Association VoViNam DakLak province.Vĩnh biệt thầy Lê Hữu Đức - Chủ tịch HỘI VOVINAM ĐẮKLẮK - Adieu à notre Maitre Lê Hữu Đức - Président de l'Association VoViNam DakLak province.
Vovinam sau SEA Games 31: Nỗ lực quảng bá khắp khu vực Đông Nam Á - Après le 31ème Sea Games: s'efforcer à propager le Vovinam dans toute l'Asie du Sud d'Est.   Vovinam sau SEA Games 31: Nỗ lực quảng bá khắp khu vực Đông Nam Á - Après le 31ème Sea Games: s'efforcer à propager le Vovinam dans toute l'Asie du Sud d'Est.
SEA GAMES 31: VOVINAM TRƯỚC GIỜ NHẬP CUỘC - VOVINAM AVANT D'ENTRER À LA COMPÉTITION.SEA GAMES 31: VOVINAM TRƯỚC GIỜ NHẬP CUỘC - VOVINAM AVANT D'ENTRER À LA COMPÉTITION.
Tưởng niệm Sáng Tổ Nguyễn Lộc lần thứ 62 (04/04/1960 -04/04/2022 ÂL) - La 62ème Commémoration du Décès du Fondateur Nguyễn Lộc (04/04/1960 - 04/04/2022 Lunnaire).Tưởng niệm Sáng Tổ Nguyễn Lộc lần thứ 62 (04/04/1960 -04/04/2022 ÂL) - La 62ème Commémoration du Décès du Fondateur Nguyễn Lộc (04/04/1960 - 04/04/2022 Lunnaire).
Trong giờ học Vovinam FPT Greenwich TPHCM - Vovinam FPT University of Greenwich HCM in a lesson 20/4/2022.Trong giờ học Vovinam FPT Greenwich TPHCM - Vovinam FPT University of Greenwich HCM in a lesson 20/4/2022.
FPT GREENWICH HCM THI HỌC KỲ SPRING PART 2 - 2022 - EXAMEN DE LA 2ème PÉRIODE DE PRINTEMPS EN 2022.FPT GREENWICH HCM THI HỌC KỲ SPRING PART 2 - 2022 - EXAMEN DE LA 2ème PÉRIODE DE PRINTEMPS EN 2022.
VOVINAM VIỆT VÕ ĐẠO HƯỚNG ĐẾN LỄ TƯỞNG NIỆM  SÁNG TỔ NGUYỄN LỘC LẦN THỨ 62 - Vers la 62ème Commémoration du Décès du Fondateur Nguyễn Lộc. VOVINAM VIỆT VÕ ĐẠO HƯỚNG ĐẾN LỄ TƯỞNG NIỆM SÁNG TỔ NGUYỄN LỘC LẦN THỨ 62 - Vers la 62ème Commémoration du Décès du Fondateur Nguyễn Lộc.

Thống kê

Số lượt truy cập 1.547.113
Tổng số Thành viên 91
Số người đang xem 18
Ký sự chuyến đi 9 tỉnh Tây Nguyên và Miền Trung của HĐVSCQ MP - Reportage sur 9 provinces à Haut Plateau du Centre VN

Đăng ngày: 29/08/2012 02:02
Ký sự chuyến đi 9 tỉnh Tây Nguyên và Miền Trung của HĐVSCQ MP - Reportage sur 9 provinces à Haut Plateau du Centre VN
     ĐOÀN KẾT LÀ SỨC MẠNH - UNION FAIT LA FORCE " MỘT CÂY LÀM CHẲNG NÊN NON - BA CÂY CHỤM LẠI NÊN HÒN NÚI CAO " - ĐẲNG CẤP CÀNG CAO, TRÁCH NHIỆM CÀNG LỚN - CÀNG CAO DANH VỌNG, CÀNG DÀY GIAN NAN - PLUS DE GRADE ÉLEVÉ, PLUS DE GRANDE RESPONSABILITÉ - PLUS DE GRANDE RÉPUTATION, PLUS DE GRANDE DIFFICULTÉ "...

Xem hình
 
 Võ sư Chưởng Môn Lê Sáng cùng 9 võ sư trong Hội Đồng Chưởng Quản Môn Phái

 Ảnh HĐVSCQ MP ( từ trái qua phải ) : 1.VS.Nguyễn Chánh Tứ - 2.VS.Trần Văn Mỹ - 3.VS.Nguyễn Văn Sen - ( Chưởng Môn Lê sáng ) - 4.VS.Trần Đa - 5.VS.Nguyễn Tôn Khoa - 6.VS. Nguyễn Văn Chiếu - 7.VS.Mai Văn Hiệp - 8.VS.Nguyễn Văn Vang - 9.VS.Võ Văn Tuấn. 

**************************

Ký sự chuyến đi 9 tỉnh Tây Nguyên và Miền Trung của HĐVSCQ MP

 
Được sự ủy nhiệm của vs Chánh Chưởng Quản, 3 vị vs trong HĐ của chuyến đi, vs Nguyễn tôn Khoa, vs Võ văn Tuấn ( trưởng đoàn ), vs Trần Đa. Khởi hành từ SG lúc 5 giờ ngày 13-8-2012 tiến thẳng lên Lâm Đồng, trạm dừng chân đầu tiên là Trung tâm huấn luyện VVN-VVĐ Đà lạt. Đến đây lúc 18 giờ được vs Hồng đai 2 Nguyễn công Hóa ( Chủ tịch VVN-VVĐ Lâm đồng) tiếp đón và đưa đến thăm 1 võ đường ở trường cấp 1,2 Đoàn kết tp Đà lạt. Lớp tập có 40 võ sinh, từ sơ cấp đến hoàng đai , đang hăng say luyện tập các em đã dừng lại chào đón đoàn, lúc này có sự hiện diện của các vs Trương quốc Hưng (Đức trọng), Phùng văn Khánh (Lâm Hà Đamrông), Hoàng Thái Lâm ( thị trấn Đinh văn-Lâm hà ), Nguyễn ngọc Tân ( Tp. Đàlạt), Phạm Ngọc Xuân Đà (Trường Cao Đẳng Sư Phạm Đàlạt),Trần Minh Anh, Nguyễn Xuân Thọ, Nguyễn Kim Chiếu ( CLB Phan châu Trinh), Nguyễn Đức Ân (ĐH Yersin ĐL), và Lê Quang Hải.
 
Được sự giới thiệu của vs Hóa lần lược vs Tuấn, vs Khoa và vs Đa đã nói chuyện với lớp và trao đổi với các vs và hlv ở đây, vs Tuấn nhắc nhở các em rèn luyện võ thuật phải đi đôi với võ đạo, học võ để khỏe mạnh, tự tin vượt qua khó khăn nhưng phải có nhân cách, phải là trò giỏi, con ngoan và là công dân tốt...

Trong buổi gặp gỡ các vs và hlv vs Hóa cũng tâm tình, cần có sự chỉ đạo xuyên suốt từ HĐVSCQ đến các địa phương. Được biết hiện nay Lâm đồng có 1vs HĐ 2, 17 chuẩn HĐ, 14 CLB ( trong đó có 3 trường ĐH, 4 trường Dân tộc nội trú, môn sinh thường xuyên tập luyện trên dưới 3000 người. VS Hóa đã hoạt động lại từ 1986, điểm tập trong 1 khu rừng và điều không may xảy ra lớp tập phải ngưng 1 thời gian.

*. Từ giã Đà lạt vào 1 buổi sáng đầy sương mù và gió lạnh, đoàn trở lại đường cao tốc vượt đèo Phú Sơn trực chỉ Buôn Ma Thuột, đoạn đường dài 200 km xuyên qua huyện Đamrông, thị trấn Liên Sơn, huyện Lak...con đường đèo ngoằn ngoèo len lỏi qua các khu rừng, triền núi gió thổi rào rào mát lạnh cả người. 17giờ đến Buôn Ma, vs Khoa đã liên lạc ngay với vs Đức để làm việc, nhà vs Đức số 40 Hai Bà Trưng. Đoàn đến đã có mặt các vs Hoàng, Đệ và Hảo. Trao đổi công việc tại đây khoảng 1 tiếng đồng hồ. Các vs rất vui mừng chào đoàn của HĐVSCQ đến thăm, đồng thời cũng than phiền về giải Phù Đỗng tổ chức tại Cần Thơ vừa qua sân bãi chưa đạt chuẩn, khâu tuyển lựa trọng tài chưa đáp ứng được yêu cầu, trọng tài chưa đủ năng lực ảnh hưởng kết quả thi đấu. Sau đó đoàn đi thăm 1 lớp tập tại Nhà Văn Hóa Thanh Thiếu Niên Tỉnh, sân tập rộng thoáng, ngoài lớp VVN-VVĐ gần 100 em còn có các lớp Aikido,Takwondo và Thiếu Lâm. Vs Tuấn, Khoa , Đa cũng đã thăm hỏi, nói chuyện thân mật với các võ sinh. Được biết Dăk Lăk 2 vs HĐ1, 16 chuẩn HĐ, 28 CLB, 14 chi hội, môn sinh luyện tập giao động từ 1000 đến 1300 em. Ngủ tại Buôn Ma Thuột 1 đêm, 5 giờ sáng hôm sau đoàn lên đường đến Gia Lai.

*. Đoạn đường từ Buôn Ma Thuột đến Pleiku dài 200km, Chiếc Inova lướt trên đường Nguyễn Tất Thành, con đường rộng và đẹp nhất Buôn Ma Thuột, chân trụ đèn trang trí bằng những chiếc độc bình hình ché rượu cần lạ mắt, xe qua nhà thờ Buôn Hồ, ngang chợ PơngDrang-KrôngBuk...Từ giã thành phố theo đường 14 tiến thẳng Gia lai. Trời buổi sáng cao nguyên mưa bay lất phất, nhà cửa thưa thớt, nằm xen với những khu rừng cao su bạt ngàn, đường sá khá tốt, vs Khoa cho xe lướt đi 6-70 km/giờ, qua rừng cao su đến rừng thông, hai bên đường là những rẫy bắp đang có trái. 12 giờ trưa Đoàn đến Tp Pleiku, xe vừa dừng lại ngã tư Bưu điện đã thấy vs Nguyễn Đắc Trình chờ đón, vs Trình đang trấn thủ ở huyện ChưKrông cách Pleiku 40km, ChưKrông có 8 phòng tập và 300 võ sinh. Tại buổi làm việc có vs Nguyễn Văn Minh HĐ1, chủ tịch Hội VVN-VVĐ Gia lai vs Trình và HLV tam cấp Hoàng Đình Hải ở Dak Doa cũng về dự, vs Minh cho biết hoạt động VVN-VVĐ ở Gia lai khá tốt, bắt đầu từ 2005. Được sự ủng hộ của địa phương, hiện có 3 CLB, 6 huyện, 1 thị xã có phong trào VVN, số môn sinh tập luyện trên dưới 300, 1 HĐ1, 3 chuẩn HĐ. Đề nghị với HĐ về trường hợp vs Đặng Văn Phục Ở An khê, thi chuẩn HĐ đã đậu rổi mà 2 năm nay chưa có công nhận. Dừng lại nghỉ trưa tại Pleiku, chúng tôi được thưởng thức món trà Cung Đình, hớp 1 ngụm trà phải chíp, chíp miệng làm tăng hương vị của trà ( rượu khà trà chíp ). Đang uống trà điện thoại của vs Khoa reo lên, vs Vui gọi đến đâu rồi có về kịp Kontum chiều nay không ? Kịp, đang chuẩn bị đi đây,vs Khoa trả lời.

*. Pleiku-Kontum 50 km, đoàn rời Tp Pleiku trong 1 buổi trưa nắng nhẹ, khí hậu mát mẻ như bao đời ở cái xứ này, bỏ lại phố núi thân thương, biển Hồ thơ mộng. Đến Kontum lúc 17giờ, vào trung tâm thành phố, theo đường Trần Phú đến số 229 là nhà Vs Vui . Vs đã chờ sẵn. Vs Vui còn có tên Trần Tấn Vũ, Tên này Thầy Chưởng Môn đặt cho anh. Hiện nay anh mang Hồng Đai tam cấp, người hùng của xứ núi non này, Kon tum có 5 CLB với 500 võ sinh. Nhà anh là 1 võ đường, tại đây có nhiều lớp tập sáng, chiều, tối. Đoàn được anh mời đến giới thiệu với lớp tập, cũng như các nơi khác Đoàn đã tặng tấm lắc kỷ niệm của HĐVSCQ, vs Tuấn ôn lại cho các em về danh tánh của VS Sáng tổ và VS Chưởng Môn. Sau đó vs Vũ đã đưa chúng tôi đi tham quan Tp Kontum, thăm ngôi nhà thờ bằng gỗ 100 năm, thăm nhà Rông của người Bana, Êđê, cầu treo Dăkbla , dừng trên cầu thấy Tp.Kon tum là 1 giải đất bằng phẳng, không nhiều đồi núi, thung lũng, người ở đây rất hiếu khách, các cô gái người dân tộc cười tươi vui vẻ khi chúng tôi hỏi thăm, và được biết 1 loại cây nấu nước uống rất tốt cho sức khỏe, cây Mật nhân ! Nghỉ đêm ở Kontum, sáng sớm đón vs Vũ về hậu cứ của anh.

28 km từ Tp.Kontum về xã DăkRuồng h. KonRẫy, đường vắng có nhiều con dốc nhỏ, qua các buôn làng của người dân tộc, ngừng lại 1 ngôi nhà thờ mới xây dáng dấp một chiếc gùi sừng sững cao vút nhiều màu sắc tọa trên 1 ngọn đồi trông rất hoành tráng giữa núi rừng cao nguyên hùng vĩ. Xã DăkRuồng đã đến, ngừng trước 1 tiệm thuốc tây nhỏ, nhà vs Vũ, chị Vũ hiền lành ra đón chúng tôi, anh Vũ nhanh lẹ dẫn chúng tôi thăm ao cá, vườn thanh long, vú sữa, trại nuôi gà và chỉ vùng đất đồi 3 ha mà anh khai phá, cuộc sống nhẹ nhàng êm đềm như chính những con người chân chất ở đây, vui thú điền viên của lão võ sư 72 tuổi đời và 35 năm lập nghiệp ở xứ sở núi rừng này. Một bũa ăn sáng cháo gà được chị chuẩn bị trước làm ấm lòng cho cuộc hành trình biết bao. Từ giã vị võ sư suốt đời theo môn phái và phu nhân, đoàn lên đường, bây giờ vs Tuấn thay vs Khoa điều khiển chiếc Inova, chúng tôi quyết định không trở lại đường 19 mà theo quốc lộ 24 xuống ngã 3 Thạch trụ Quảng Ngãi.

*. Buổi sáng còn sương, tiếng chim kêu, tiếng cu gáy hòa với tiếng gió nhè nhẹ làm xao động lá rừng, chiếc xe cứ vun vút lên đồi xuống dốc trên con đường tráng nhựa phẳng phiu,xa xa mây mù còn ôm chặt đầu núi, tôi buộc miệng :

                                                       - Sáng Kontum mây giăng đầu núi.
                                                        Chiều Quy Nhơn biển cuối trời mây.

Đường đến Thạch trụ 157 km. 9 giờ chúng tôi mới đến trị trấn DăkRve. Khu nhà ngói mới chạy dọc triền đồi trông rất đẹp nhưng ít thấy người ở. Trên đường ngang khu du lịch Măng Đen, chúng tôi ghé thăm tượng Đức Mẹ mới tìm lại được sau hơn trăm năm bị thất lạc, tương truyền tượng rất linh thiêng, nhiều đoàn du lịch đến đây cầu nguyện, tượng bằng gốm tráng men cao khoảng 1m5 đặt trên bục 1m giữa rừng thông. Sau khi uống ly cà phê đen đặc chúng tôi đến thị trấn Konplong-huyện konplong được mệnh danh khu Đà lạt 2, với khí hậu man mát lành lạnh, người ta cố tạo nên cảnh quang một Dàlạt mới giữa núi rừng Tây nguyên. Đường đèo quanh co liên tục lượn hết đèo này tiếp đèo khác cảnh trí vô cùng ngoạn mục, ai đi qua 1 lần sẽ nhớ mãi... và trên cây số đường chỉ sắp đền đèo Violăk, tên Violăk do người Pháp đặt, tên cũ của nó là đèo Ui. Hết đèo Ui đến ngã 3 Thạch trụ và thị trấn Ba tơ ( Quảng ngãi); Trời bắt đầu nóng, cái nóng miền Trung mùa này khó chịu, 12 giờ trưa, đói bụng tìm đến 1 quán cơm bên đường, nhưng quán cơm đã có người đặt trước, nhưng cũng còn cơm mà phải chờ xí. Cơm xong cả đoàn vội vã lên đường để kịp làm việc với Quy nhơn chiều nay.

*. Từ ngã 3 Thạch trụ rẽ phải xuôi về Nam, 33 km nữa mới tới ranh Bình Định, từ Bình Định đến Quy nhơn 137km. Tránh vào thị xã Quảng ngãi chúng tôi theo quốc lộ 1 chạy theo ven biển đến Sa huỳnh với bãi cát trắng vàng nằm phơi bên biển xanh vô tận như khêu gợi lòng du khách. Mãi mê biển xanh, cát trắng xe đã vào thị trấn Tam quan,xứ dừa của tỉnh Bình định, qua Đập đá h. An nhơn đến Tháp đôi di tích một thời oanh liệt còn lại của dân tộc Chăm, trên đường 19 từ An khê đổ xuống, đến đây nhớ lại một thời hào hùng của anh em nhà Tây sơn, dấu vết thành Hoàng đế cũng phai mờ theo năm tháng :

                                                  Dấu xưa xe ngựa hồn thu thảo.
                                                  Nền cũ lâu đài bóng tịch dương.

*. 17 giờ đoàn đến Quy nhơn và làm việc liền với các võ sư đang chờ ở đây, thời gian làm việc có 2 giờ nhưng cũng ghi nhận được nhiều thông tin hoạt động VVN-VVĐ tỉnh Bình Bịnh, Năm 1970 Thầy CM cử Vs Vũ ra khai phá mở đường VVN ra Miền Trung, sau đó vs Chiếu xây dựng cho đến 1975. Cái đặc thù ở đây là võ cổ truyền rất mạnh, liên hoan võ cổ truyền vừa rồi cũng nói lên điều đó, song VVN-VVĐ trụ được nhờ uy tín VVN lan tỏa khắp nơi trong nước và trên thế giới. Hiện VVN có 5 CLB ở t phố. 2 ở huyện, 1 trường ĐH Quy nhơn, 1 cao đẳng SP và 1 số trường phổ thông. Võ sư có 4 người, 1 HĐ2 , 2HĐ1 , 2 chuẩn HĐ, môn sinh tập luyện 300 đến 400 em.Vs Trương quang Bính (HĐ2 ) chủ tịch Hội võ thuật tp,vs Đinh văn Hòa, Hồ kỳ Sáu(HĐ1), vs Nguyễn Tân, Phan văn Bằng(ch HĐ). Cái khó khăn ở đây là HLV, số HLV Không đủ để đáp ứng yêu cầu ngày càng tăng của môn sinh. Từ giã Quy nhơn lúc 19 giờ đoàn lên đường vào Tuy Hòa để kịp làm việc vào sáng mai ngày 17-8,vs Hòa đã đưa đoàn đến tận chân núi để vượt đèo, nhớ buổi tối hôm đó trời tối đèn đương ít sáng, bình xăng trên xe gần cạn, nhưng đường đèo quanh biển về đêm rất thơ mộng, xa xa đèn câu mực sáng láp lánh ngoài khơi như vũ hội.Vượt đèo chừng nửa tiếng đồng thì có nhiều cây xăng bên đường,người xe cũng thỏa mái đi đêm vào Tuy hòa. Quy nhơn- Tuy hòa 110 km. 20g30 đến nơi, ai cũng mệt nhòa, tìm được nhà nghỉ là lăn ra ngủ liền.

*. 7giờ sáng vs Khoa đã hẹn với các vs Tuy Hòa làm việc,trước đó vs Đoàn Phước Thuận HĐ1 đã mời đoàn về thăm nhà ở số 27 Duy tân . Trong buổi làm việc có vs Thuận, Nguyễn Quý, Đoàn văn Bình, Nguyễn hồng Thanh, sau đó vs Thuận có việc nên về trước. Được biết hiện nay toàn tỉnh Phú yên có 21 CLB, (1 tp, 1 Thị xã, 7 huyện ), số học viên giao động từ 800-1000 người.Vs HĐ1 có 6,Ch H Đ có 2. Phát biểu trong buổi họp vs Qúy nói :

- Cần có sự chỉ đạo chung từ trên xuống, hiện nay có khuynh hướng mạnh ai nấy biết. Cần có sự kết hợp chặt chẽ giữa MP với Liên đoàn. Phú yên vì địa hình rừng núi đi lại khó khăn xin thi tại chỗ cấp từ sơ đẵng đến lam đai tam. Cần phổ biến các bài viết về võ đạo của thầy CM...

Đoàn đã ghi nhận tất cả ý kiến này và sẽ trình ra trong buổi họp sớm nhất của HĐ. Trước khi tạm biệt Phú yên vs Tuấn đại diện đoàn tặng tấm lắc lưu niệm và chụp hình kỷ niệm.

*. 9g30 sáng 17-8 rời Phú yên đi Nha trang, đoạn đường dài 120km qua Vạn ninh-Vạn giã đến cầu Thành Hời (khu vực thành quách cũ của người Chăm,đường vào Nha trang mùa này khô hạn. Vượt đèo Rò tượng,phía dưới chân đèo nhiều làng chài khá giả, nhà ngói đỏ au, đi thêm chừng chục cây số nữa là khu du lịch Ruslanka dọc theo biển vào thành phố Nha trang.

12g đến Nha trang Lư quang Đức chủ tịch LĐ VVN Khánh hòa đón đoàn về nơi làm việc. Tại đây có các vs Hoàng tiến Đăng phó ct, Trần Vũ tổng thư ký, Nguyễn tấn Nghĩa, Phạm đình Khương, Nguyễn anh Tài cùng làm việc. Vs Đức phát biểu, các vs mình kỹ thuật tốt, nhưng quản lý chưa vững để người khác qua mặt, đề nghị LĐ cử người đến địa phương phải có giấy giới thiệu... Được biết Nha trang hiện có 31 CLB, 1 trường ĐH, 1 tr Cao đẵng, 16 tr phổ thông, Có 4vs HĐ2, 6 vs HĐ1, 11 ch HĐ và 1400 môn sinh. làm việc xong ở Nha trang là 14g đoàn lên đường về Ninh Thuận.

*. Nha trang-Ninh Thuận 100km, vừa ra khỏi Nha trang tiếp cận với bãi biển dài cát trắng, thành phố phát triển rất nhanh, dân số hiện khoảng 1 triệu người, sân bay huấn luyện bây giờ là khu thương mại . Chúng tôi chạy dọc theo ven biển, qua cầu Kiền Kiền ngang Tháp đôi đến cầu Đạo long vào tp Phan rang. Trước tiên tìm nhà nghỉ tắm rửa sau 1 ngày đi và làm việc 3 nơi. Vs Khoa hẹn liền với vs Nguyễn công Trực làm việc tối nay.19g tại 1 quán cà phê vườn của 1 môn sinh VVN, có phòng đặc biệt dành để hội họp. Buổi họp có sự hiện diện của vs HĐ1 Võ công Trực, Phan tại Nghị, Lê hưng Trụ, Lê quốc Vũ CHĐ và 1 số HLV. Vs Trực cho biết VVN Ninh thuận hoạt động lại từ 1988 hiên có 6 CLB ở tp, 6 CLB huyện với khoảng 500 môn sinh, 1 HĐ1, 9 Ch HĐ, vs cũng nói thêm, trình độ võ đạo các HLV yếu, cần trên cung nhiều tài liệu về võ đạo cho các em, Ninh thuận rất thiếu HLV, Vấn đề thi cử tập trung ở cấp thấp gây khó khăn cho các em miền núi. Vs Trực cũng nói cách làm việc chưa ăn ý của HLV Lê chí Lành, các vs khác cũng đề nghị nên có bản tin VVN, và các đĩa huấn luyện... Sáng hôm sau 18-8 đoàn cũng ghé thăm võ đường của Lê chí Lành., võ đường nằm trong hẻm nhưng rộng ,thoáng rất tốt để tập luyện.

*. Rời Phan rang lúc 7 giờ trực chỉ quốc lộ 1 về Bình Thuận, đường dài 165km, trời nắng nóng, dọc đường gió bụi xa xa có những ngọn núi đỉnh nhọn như tranh vẽ, xe đưa đoàn qua cảng cá Cà ná, đến Tuy Phong rồi Cổ thạch qua huyện Bắc Bình- Phan Rí, vs Phan văn Yến hẹn làm việc với đoàn cách tp Phan thiếc 40km, Đúng hẹn vs Yến đã chờ trước và buổi làm việc bắt đầu từ 12g đến 13g30, vs Yến cho biết hiện tỉnh có 2000 môn sinh, Bình thuận có 7 huyện, 1 tp Phan thiếc, 1 thị xã Lagi có phòng tập VVN, 1 tr ĐH, 2 tr Cao đẵng, và 1 nhà văn hóa thiếu nhi, thuận lợi là được sự ủng hộ của chính quyền địa phương, khó khăn là thiếu HLV. Năm tới sẽ phát triển VVN ra đảo Phú quý, Đảo cách đất liền 4 đến 5 giờ thuyền đi. Từ giã Phan Thiếc đoàn trở về Sài gòn, đoạn đường dài 200km.

Sau sáu ngày đi và làm việc liên tục, chúng tôi thấy rằng chuyến đi đã đem lại nhiều lợi ích nhất là sự hiểu biết nhau nhiều hơn, cho đoàn nắm được tình hình hoạt động của địa phương,địa phương có niềm tin đối với hoạt động của HĐ, có hương để giúp đỡ các cơ sở còn khó khăn. Sắp tới đoàn sẽ có những chuyến đi thăm 1 số nơi khác.

Vs Trần Đa.

 

                                                

| Chia sẻ |
THẢO LUẬN  
Chưa có thảo luận nào
  Tin cùng loại cũ hơn
Lễ kỷ niệm 40 năm Xây dựng và Phát triển VOVINAM DakLak - L'anniversaire de 40 Ans de Construction et de Développement du Vovinam BMT- Daklak‏
Ký ức Vovinam Buôn Ma Thuột - Souvenirs avec VOVINAM de Buon Ma Thuot ville.
Vài kỷ niệm với VOVINAM - Souvenirs avec VOVINAM
Chuyến xuyên Việt về thăm quê hương Sáng Tổ Nguyễn Lộc - Voyage à travers le Vietnam pour la visite au pays natal du Maitre Fondateur Nguyễn Lộc ( Part 1 )
Chuyến xuyên Việt về thăm quê hương Sáng Tổ Nguyễn Lộc - Voyage à travers le Vietnam...( Part 2 )
Chuyến xuyên Việt về thăm quê hương Sáng Tổ Nguyễn Lộc - Voyage à travers le Vietnam...( Dernier 3 )
Văn : NHỚ THẦY...

VOVINAM - VIỆT VÕ ĐẠO

Câu Lạc Bộ Nhà Tập Luyện TDTT Phú Thọ

Địa chỉ : 219 Lý Thường Kiệt, P.15, Q.11, TP.HCM

 Tel : 0913.833.760 -Không biết ngượng- Email BBT : vvnphutho@gmail.com

Website: www.vovinam.divivu.com Hoặc: http://vovinam.phutho.vn