Hôm nay, ngày 03/02/2023
VĂN ÔN - VÕ LUYỆN - TÔN SƯ TRỌNG ĐẠO - BÀN TAY THÉP VỚI TRÁI TIM TỪ ÁI

TIN TỨC

LIÊN KẾT WEBSITE

Tin mới đăng

Cùng Chưởng Môn đi xem chợ Tết - Accompagnons avec Maitre Patriarche au  marché du Têt (Nouvel An lunaire Vietnamien). Cùng Chưởng Môn đi xem chợ Tết - Accompagnons avec Maitre Patriarche au marché du Têt (Nouvel An lunaire Vietnamien).
VOVINAM FPT GREENWICH VIỆT NAM (CS.HCM) BIỄU DIỄN KHAI GIẢNG NĂM HỌC MỚI - Vovinam FPT Greenwich VietNam (Filiale HCM) à l'ouverture de la nouvelle année universitaire 2022 - 2023.VOVINAM FPT GREENWICH VIỆT NAM (CS.HCM) BIỄU DIỄN KHAI GIẢNG NĂM HỌC MỚI - Vovinam FPT Greenwich VietNam (Filiale HCM) à l'ouverture de la nouvelle année universitaire 2022 - 2023.
Kỷ niệm 12 năm ngày mất Chưởng môn Lê Sáng - A la 12ème Commémoration de la mort du Maitre Patriarche Lê Sáng.Kỷ niệm 12 năm ngày mất Chưởng môn Lê Sáng - A la 12ème Commémoration de la mort du Maitre Patriarche Lê Sáng.
KHÓA THI CAO ĐẲNG VOVINAM VIỆT VÕ ĐẠO 2022 - PASSAGE DE GRADE SUPERIEUR EN 2022.KHÓA THI CAO ĐẲNG VOVINAM VIỆT VÕ ĐẠO 2022 - PASSAGE DE GRADE SUPERIEUR EN 2022.
Vĩnh biệt VS.Lâm Tấn Đấu - Chủ nhiệm Võ đường VOVINAM Phong Phú - Cầu Kè - Trà Vinh - Adieu au Maitre Lam Tan Dau - Propriétaire Responsable du Centre VOVINAM Phong Phu - Cau Ke - Tra Vinh province. Vĩnh biệt VS.Lâm Tấn Đấu - Chủ nhiệm Võ đường VOVINAM Phong Phú - Cầu Kè - Trà Vinh - Adieu au Maitre Lam Tan Dau - Propriétaire Responsable du Centre VOVINAM Phong Phu - Cau Ke - Tra Vinh province.
Ý NGHĨA 10 ĐIỀU TÂM NIỆM CỦA VIỆT VÕ ĐẠO SINH - THE MEANING OF THE 10 FUNDAMENTAL PRINCIPLES - LA SIGNIFICATION DES 10 PRINCIPES FONDAMENTAUX.Ý NGHĨA 10 ĐIỀU TÂM NIỆM CỦA VIỆT VÕ ĐẠO SINH - THE MEANING OF THE 10 FUNDAMENTAL PRINCIPLES - LA SIGNIFICATION DES 10 PRINCIPES FONDAMENTAUX.
FPT GREENWICH HCM THI HỌC KỲ SUMMER PART 2 - 2022 - EXAMEN DE LA 2ème PÉRIODE D'ÉTÉ EN 2022.FPT GREENWICH HCM THI HỌC KỲ SUMMER PART 2 - 2022 - EXAMEN DE LA 2ème PÉRIODE D'ÉTÉ EN 2022.
Ý nghĩa "Danh xưng Vovinam Việt Võ Đạo-Lối Nghiêm lễ-Màu đai" - Tiểu sử Sáng tổ Nguyễn Lộc & Chưởng môn Lê Sáng - La signification "VVN VVĐ-Salutation-Couleur de ceinture" - Biographie Grands Maitres.Ý nghĩa "Danh xưng Vovinam Việt Võ Đạo-Lối Nghiêm lễ-Màu đai" - Tiểu sử Sáng tổ Nguyễn Lộc & Chưởng môn Lê Sáng - La signification "VVN VVĐ-Salutation-Couleur de ceinture" - Biographie Grands Maitres.
Ý NGHĨA 10 ĐIỀU TÂM NIỆM CỦA VIỆT VÕ ĐẠO SINH (1-5) - THE MEANING OF THE 10 FUNDAMENTAL PRINCIPLES (1-5) - LA SIGNIFICATION DES 10 PRINCIPES FONDAMENTAUX (1-5).Ý NGHĨA 10 ĐIỀU TÂM NIỆM CỦA VIỆT VÕ ĐẠO SINH (1-5) - THE MEANING OF THE 10 FUNDAMENTAL PRINCIPLES (1-5) - LA SIGNIFICATION DES 10 PRINCIPES FONDAMENTAUX (1-5).
Ý NGHĨA 10 ĐIỀU TÂM NIỆM CỦA VIỆT VÕ ĐẠO SINH (6-10) - THE MEANING OF THE 10 FUNDAMENTAL PRINCIPLES (6-10) - LA SIGNIFICATION DES 10 PRINCIPES FONDAMENTAUX (6-10).Ý NGHĨA 10 ĐIỀU TÂM NIỆM CỦA VIỆT VÕ ĐẠO SINH (6-10) - THE MEANING OF THE 10 FUNDAMENTAL PRINCIPLES (6-10) - LA SIGNIFICATION DES 10 PRINCIPES FONDAMENTAUX (6-10).
Ngày hội các CLB FPT Greenwich HCM - Orientation of Greenwich University Clubs.Ngày hội các CLB FPT Greenwich HCM - Orientation of Greenwich University Clubs.
FPT GREENWICH HCM THI HỌC KỲ SUMMER PART 1 - 2022 - EXAMEN DE LA 1ème PÉRIODE D'ÉTÉ  EN 2022.FPT GREENWICH HCM THI HỌC KỲ SUMMER PART 1 - 2022 - EXAMEN DE LA 1ème PÉRIODE D'ÉTÉ EN 2022.
THÀNH KÍNH PHÂN ƯU CÙNG GIA ĐÌNH VS.NGUYỄN TÔN KHOA - SINCÈRES CONDOLÉENCES AVEC LA FAMILLE DE MAITRE NGUYEN TON KHOA.THÀNH KÍNH PHÂN ƯU CÙNG GIA ĐÌNH VS.NGUYỄN TÔN KHOA - SINCÈRES CONDOLÉENCES AVEC LA FAMILLE DE MAITRE NGUYEN TON KHOA.
KÝ ỨC VOVINAM BUÔN MA THUỘT I-II-III - SOUVENIRS AVEC VOVINAM DE BUÔN MA THUỘT I-II-III.KÝ ỨC VOVINAM BUÔN MA THUỘT I-II-III - SOUVENIRS AVEC VOVINAM DE BUÔN MA THUỘT I-II-III.
Vĩnh biệt thầy Lê Hữu Đức - Chủ tịch HỘI VOVINAM ĐẮKLẮK - Adieu à notre Maitre Lê Hữu Đức - Président de l'Association VoViNam DakLak province.Vĩnh biệt thầy Lê Hữu Đức - Chủ tịch HỘI VOVINAM ĐẮKLẮK - Adieu à notre Maitre Lê Hữu Đức - Président de l'Association VoViNam DakLak province.
Vovinam sau SEA Games 31: Nỗ lực quảng bá khắp khu vực Đông Nam Á - Après le 31ème Sea Games: s'efforcer à propager le Vovinam dans toute l'Asie du Sud d'Est.   Vovinam sau SEA Games 31: Nỗ lực quảng bá khắp khu vực Đông Nam Á - Après le 31ème Sea Games: s'efforcer à propager le Vovinam dans toute l'Asie du Sud d'Est.
SEA GAMES 31: VOVINAM TRƯỚC GIỜ NHẬP CUỘC - VOVINAM AVANT D'ENTRER À LA COMPÉTITION.SEA GAMES 31: VOVINAM TRƯỚC GIỜ NHẬP CUỘC - VOVINAM AVANT D'ENTRER À LA COMPÉTITION.
Tưởng niệm Sáng Tổ Nguyễn Lộc lần thứ 62 (04/04/1960 -04/04/2022 ÂL) - La 62ème Commémoration du Décès du Fondateur Nguyễn Lộc (04/04/1960 - 04/04/2022 Lunnaire).Tưởng niệm Sáng Tổ Nguyễn Lộc lần thứ 62 (04/04/1960 -04/04/2022 ÂL) - La 62ème Commémoration du Décès du Fondateur Nguyễn Lộc (04/04/1960 - 04/04/2022 Lunnaire).
Trong giờ học Vovinam FPT Greenwich TPHCM - Vovinam FPT University of Greenwich HCM in a lesson 20/4/2022.Trong giờ học Vovinam FPT Greenwich TPHCM - Vovinam FPT University of Greenwich HCM in a lesson 20/4/2022.
FPT GREENWICH HCM THI HỌC KỲ SPRING PART 2 - 2022 - EXAMEN DE LA 2ème PÉRIODE DE PRINTEMPS EN 2022.FPT GREENWICH HCM THI HỌC KỲ SPRING PART 2 - 2022 - EXAMEN DE LA 2ème PÉRIODE DE PRINTEMPS EN 2022.
VOVINAM VIỆT VÕ ĐẠO HƯỚNG ĐẾN LỄ TƯỞNG NIỆM  SÁNG TỔ NGUYỄN LỘC LẦN THỨ 62 - Vers la 62ème Commémoration du Décès du Fondateur Nguyễn Lộc. VOVINAM VIỆT VÕ ĐẠO HƯỚNG ĐẾN LỄ TƯỞNG NIỆM SÁNG TỔ NGUYỄN LỘC LẦN THỨ 62 - Vers la 62ème Commémoration du Décès du Fondateur Nguyễn Lộc.
FPT GREENWICH HCM THI HỌC KỲ SPRING PART 1 - 2022 - EXAMEN DE LA 1ème PÉRIODE DE PRINTEMPS EN 2022.FPT GREENWICH HCM THI HỌC KỲ SPRING PART 1 - 2022 - EXAMEN DE LA 1ème PÉRIODE DE PRINTEMPS EN 2022.
PHÂN ƯU CÙNG GIA ĐÌNH THÂN MẪU VS.TRINH THẾ HÙNG - SINCÈRES CONDOLÉENCES AVEC LA FAMILLE DE LA MÈRE DE MAITRE TRỊNH THẾ HÙNG.PHÂN ƯU CÙNG GIA ĐÌNH THÂN MẪU VS.TRINH THẾ HÙNG - SINCÈRES CONDOLÉENCES AVEC LA FAMILLE DE LA MÈRE DE MAITRE TRỊNH THẾ HÙNG.
VOVINAM FPT GREENWICH HCM KẾT THÚC KHÓA HỌC ONLINE - HỌC KỲ FALL PART 2 - 2021 (VOVINAM FPT GREENWICH HCM TERMINÉ LES COURS EN LIGNE TRISMETRE D'AUTOMNE, PART 2 - 2021).VOVINAM FPT GREENWICH HCM KẾT THÚC KHÓA HỌC ONLINE - HỌC KỲ FALL PART 2 - 2021 (VOVINAM FPT GREENWICH HCM TERMINÉ LES COURS EN LIGNE TRISMETRE D'AUTOMNE, PART 2 - 2021).
ĐÔI NÉT VỀ VÕ SƯ MAI VĂN HIỆP - À PROPOS DE MAITRE MAI VĂN HIỆP.ĐÔI NÉT VỀ VÕ SƯ MAI VĂN HIỆP - À PROPOS DE MAITRE MAI VĂN HIỆP.
THÀNH KÍNH PHÂN ƯU CÙNG GIA ĐÌNH VS.MAI VĂN HIỆP - SINCÈRES CONDOLÉENCES AVEC LA FAMILLE DE MAITRE MAI VĂN HIỆP.THÀNH KÍNH PHÂN ƯU CÙNG GIA ĐÌNH VS.MAI VĂN HIỆP - SINCÈRES CONDOLÉENCES AVEC LA FAMILLE DE MAITRE MAI VĂN HIỆP.
TRI ÂN 20-11 "THẦY TÔI & NGHIỆP VÕ" - A la gratitude de la Journée des Enseignants VN du 20 Novembre "Notre Maître & Sa carrière d'arts martiaux".TRI ÂN 20-11 "THẦY TÔI & NGHIỆP VÕ" - A la gratitude de la Journée des Enseignants VN du 20 Novembre "Notre Maître & Sa carrière d'arts martiaux".
VOVINAM FPT GREENWICH HCM KẾT THÚC KHÓA HỌC ONLINE - HỌC KỲ FALL PART 1 - 2021 ( (VOVINAM FPT GREENWICH HCM TERMINÉ LES COURS EN LIGNE TRISMETRE D'AUTOMNE, PART 1 - 2021).VOVINAM FPT GREENWICH HCM KẾT THÚC KHÓA HỌC ONLINE - HỌC KỲ FALL PART 1 - 2021 ( (VOVINAM FPT GREENWICH HCM TERMINÉ LES COURS EN LIGNE TRISMETRE D'AUTOMNE, PART 1 - 2021).
''CHÚC MỪNG SINH NHẬT LẦN THỨ 70 CỦA THẦY SEN - HAPPY 70th BIRTHDAY OF MASTER SEN - JOYEUX 70ème ANNIVERSAIRE DE MAITRE SEN !!!''.''CHÚC MỪNG SINH NHẬT LẦN THỨ 70 CỦA THẦY SEN - HAPPY 70th BIRTHDAY OF MASTER SEN - JOYEUX 70ème ANNIVERSAIRE DE MAITRE SEN !!!''.
SÁCH MỚI: TIẾP BƯỚC SÁNG TỔ (Tập 2) - THE NEW EDITION: IN THE FOOTSTEPS OF THE FOUNDING MASTER (Volume 2) - NOUVELLE ÉDITION: SUR LES TRACES DU MAITRE FONDATEUR (Volume 2).SÁCH MỚI: TIẾP BƯỚC SÁNG TỔ (Tập 2) - THE NEW EDITION: IN THE FOOTSTEPS OF THE FOUNDING MASTER (Volume 2) - NOUVELLE ÉDITION: SUR LES TRACES DU MAITRE FONDATEUR (Volume 2).

Thống kê

Số lượt truy cập 1.520.296
Tổng số Thành viên 91
Số người đang xem 22
Phóng sự 1: Kỳ nghỉ của VS.Lê Văn Hùng ( đại sứ thiện chí của U.C.V.I.) tại Marseille từ 04/09/2012 - 04/10/2012 - Reportage 1:Séjour de Maître Lê Văn Hùng Ambassadeur de l’U.C.V.I.à Marseille 09/2012

Đăng ngày: 15/09/2012 04:19
Phóng sự 1: Kỳ nghỉ của VS.Lê Văn Hùng ( đại sứ thiện chí của U.C.V.I.) tại Marseille từ 04/09/2012 - 04/10/2012 - Reportage 1:Séjour de Maître Lê Văn Hùng Ambassadeur de l’U.C.V.I.à Marseille 09/2012
    01. VIỆT VÕ ÐẠO SINH : Nguyện đạt tới cao độ của nghệ thuật để phục vụ dân tộc và nhân loại. 02. VIỆT VÕ ÐẠO SINH : Nguyện trung kiên phát huy môn phái, xây dựng thế hệ thanh niên dấn thân hiến ích. 01. I shall strive to reach the height of the martial arts in order to serve mankind. 02. I shall faithfully build up my martial arts discipline and develop a new generation of Vovinam youth. 01. Atteindre le plus haut niveau de l’Art pour servir le peuple et l’humanité. 02. Etre fidèle à l’Idéal du Vovinam et être dévoué à sa noble cause. 01. Raggiungere il più alto livello dell’Arte Marziale per servire l’umanità. 02. Essere fedele all’idea dell’Arte Marziale ed essere devoto alla sua causa. 01.Der VOVINAM-Schüler möchte die höchste Stufe der Kunst, der Selbstverteidigung erreichen, um Volk und Menschheit zu dienen. 02.Der VOVINAM-Schüler soll standhaft die Ideologie der Schule verbreiten und helfen die junge Viet Vo Dao Generation aufzubauen.


 Phóng sự 1 : Kỳ nghỉ của VS.Lê Văn Hùng ( đại sứ thiện chí của U.C.V.I.) tại Marseille từ 04/09/2012 - 04/10/2012

Theo lời mời hữu nghị của Trung tâm Vovinam - Việt Võ Đạo Marseille và thư giới thiệu của Liên Đoàn FFKDA chúng tôi và được sự đồng ý của Tổng Lãnh Sự Quán Pháp tại Tp.HCM, cũng như người đại diện tối cao của Môn phái và Liên Đoàn Vovinam Việt Nam ( Thầy Nguyễn Văn Chiếu ) ; VS. Lê Văn Hùng đến Marseille để tham quan, giao lưu và biểu diễn Vovinam tại Hội chợ Quốc Tế Marseille 2012, nơi đón tiếp hàng năm khoản 320.000 lượt  khách tham quan. Và đó cũng là dịp tốt để VS. Lê Văn Hùng trau dồi thêm tiếng Pháp.

Ngày 04/09/2012, trước khi khởi hành đi Marseille, VS.Hùng đã đến Tổ Đường dâng hương cho Cố võ sư Sáng Tổ Nguyễn Lộc và Cố võ sư Chưởng Môn Lê Sáng, cũng như chào Qúy Thầy và Huynh đệ đồng môn.

VS.Lê Văn Hùng khởi hành từ sân bay Tân Sơn Nhất lúc 23h05 phút ngày 04/09/2012 và đã đến sân bay Charles de Gaulle ở Paris lúc 6h30 ngày 05/09/2012, sau đó chờ 3 tiếng đồng hồ để chuyển máy bay  về Marseille lúc 11g trưa.

Gia đình VS. Jean Christophe ra đón tiếp VS. Hùng lúc 11g30; tất cả mọi người đều rất vui khi gặp lại VS. Hùng.

Ngay khi đến nơi vào buổi tối cùng ngày, VS. Hùng đã tham gia huấn luyện cùng VS. Christophe ở CLB Libération cho 3 lớp từ 17h45 đến 21h, cũng như những tối tiếp theo ở  CLB Saint Gorges và Bonneveine.

Chủ Nhật ngày 09/09/2012, VS. Hùng cùng VS. Christophe đã dẫn tất cả các học trò đến Công Viên Borely để tham dự “ Festival của các Hiệp Hội ” nơi hiện diện gần 400 Hiệp Hội Marseille. Cả ngày hôm đó họ đã hướng dẫn cho các trẻ em hoặc thiếu niên học thử, đôi khi các phụ huynh cũng muốn làm quen với Vovinam.

Trong ngày nóng bỏng hôm đó, họ cũng đã biểu diễn hai buổi ở trình độ cao mà họ hài lòng khi có rất nhiều khán giả đến xem. Nhiều phụ huynh đã đến ghi danh cho con họ ở các địa điểm của CLB Marseille.

Từ ngày 21/09/2012 đến ngày 01/10/2012, VS. Hùng sẽ tham gia 25 buổi biểu diễn trong thời gian diễn ra Hội chợ Marseille và sẽ được đón tiếp bởi Bà Giám Đốc của SAFIM ( Cơ quan tổ chức Hội chợ Quốc Tế tại Marseille), họ đã đánh giá rất cao Vovinam qua các kỳ biểu diễn hàng năm của VS. Jean Christophe và các học trò.

Những đợt biểu diễn Vovinam trở nên những hoạt động được yêu thích và dần dần được đánh giá cao bởi chính quyền và người dân Marseille, điều đó chứng minh cho sự giao lưu văn hoá tốt đẹp này.

                                                                                                                     Marseille, ngày 15 tháng 09 năm 2012
                                                                                                                                 Présidente Vovinam Marseille
                                                                                                                                           Marie Thérèse Broc

TRADUCTION :

Reportage 1 :  SEJOUR DE MAÎTRE LE VAN HUNG AMBASSADEUR DE L’U.C.V.I. A MARSEILLE DU 04/09/12 au 04/10/12

Selon une invitation amicale du Centre de Vovinam-Viet Vo Dao Marseille et la lettre de présentation de notre Fédération FFKDA et avec l'accord du Consulat Général de France à Ho Chi Minh Ville ainsi que du représentant suprême de la Discipline et la Fédération de Vovinam Viet Nam (  Maître Nguyen Van Chieu ) ; Maître LE VAN HUNG vient à Marseille pour visiter, faire des échanges de Vovinam et des démonstrations annuelles à la Foire Internationale de Marseille 2012 qui accueille chaque année 320.000 visiteurs. C’est aussi une bonne occasion pour améliorer le Français.

Le 04 Septembre, avant son départ pour Marseille, il est passé au To Dong pour présenter les bâtonnets d'encens au Maître Fondateur Nguyen Loc et au Maître Patriarche LE SANG et aussi saluer les Maîtres et les amis...

Maître LE VAN HUNG est parti le 04 Septembre 2012 à 23h05 à l’aéroport de Tan Son Nhat pour arriver à Paris CDG le 05/09/12 à 6h30 en attendant trois heures pour changer d' avion pour descendre à Marseille à 11h.

La famille de Maître Jean-Christophe est allée l’accueillir à 11h30 à l'aéroport de Marseille; tous étaient très heureux de le recevoir.

Dès son arrivée le soir même, Maître LE VAN HUNG a participé avec Maître Jean-Christophe BROC à l’entraînement au Club de la Libération pour les 3 cours de 17h45 à 21h, ainsi que les soirs suivants au Club de Saint Gorges et de Bonneveine.

Le Dimanche 09 septembre, il a accompagné tous les élèves et Maître Jean-Christophe BROC au Parc Borely pour participer au " Festival des Associations " où étaient présentes près de 400 Associations Marseillaises, tout au long de la journée ils ont donnés des cours d’initiation aux enfants ou adolescents, quelques fois aussi à des parents qui ont souhaités connaître le Vovinam.

Au cours de cette journée ensoleillée, ils ont fait deux démonstrations de très haut niveau qui ont ravi les spectateurs venus très nombreux. Beaucoup de Parents ont souhaités inscrire leurs enfants aux différents Clubs de Marseille.

Maître LE VAN HUNG participera du 21 au 01 Octobre aux 25 démonstrations pendant durée de la Foire, et il sera reçu par Directrice de la SAFIM à la Foire Internationale de Marseille, qui apprécie le VOVINAM chaque année à travers les démonstrations de Maître Jean-Christophe BROC et de ses élèves.

Ce qui prouve que ces beaux échanges Culturels et les démonstrations du VOVINAM deviennent des activités favorites et de plus en plus appréciées des Elus et des Marseillais.

                                                                                                                          Marseille, ngày 15 tháng 9 năm 2012

                                                                                                                                 Présidente Vovinam Marseille
                                                                                                                                           Marie Thérèse Broc

* Youtube : Foire de Marseille 2012


FESTIVAL CỦA CÁC HỘI ĐOÀN

VOVIVNAM VIỆT VÕ ĐẠO MARSEILLE

1. CHÚNG TÔI LÀ AI  ?

Từ hơn 25 năm nay, VS Jean Christophe Broc đã tìm về nguồn học và dạy lại theo đúng chương trình truyền thống của Việt Nam.

2. HUẤN LUYỆN CHO ĐỐI TƯỢNG NÀO ?

Đó là những võ sinh từ 05 đến 72 tuổi, không bắt buột phải được đạo tạo để đi thi đấu tranh giải, dẫu biết rằng có một số mong muốn tham dự và đã dành được giải ở cấp độ Quốc gia và Quốc tế đem lại vinh dự cho thành phố Marseille.

3. HUẤN LUYỆN NHỮNG GÌ ?

Chúng tôi huấn luyện những kỹ thuật đã được dạy ở Việt Nam theo đúng chương trình truyền thống và tôn trọng nguyên tắc của Liên đoàn.

Kỹ thuật căn bản :

-       Kỹ thuật đấm

-       Kỹ thuật đá

-       Kỹ thuật chỏ

-       Kỹ thuật tấn công và phòng thủ, búa, các loại binh khí sắc bén...

 ·      Nguồn gốc của VOVINAM VIỆT VÕ ĐẠO là học để tự vệ.  

4.    HUẤN LUYỆN VIÊN :

VS. Jean Christophe Broc 5 Đẳng, nguyên Vô địch Thế giới về đối kháng tại Los Angeles, huy chương Vàng tại Tp.Hồ Chí Minh, huy chương Đồng ở Liège Vương Quốc Bỉ và nhiều giải Vô địch ở Pháp. Hiện nay, VS. Jean Christophe Broc là chuyên gia kỹ thuật của Liên Đoàn võ thuật quốc gia ( FFKDA ), cũng như là thành viên của Ban lãnh đạo của Hội FFKDA ở Provence ( Miền Nam nước Pháp ).                                           

                                                                                            ( Theo tạp chí Vivacité của Ủy ban Tp.Marseille ngày 09/09/2012 ).

  

 PHOTOS :

https://picasaweb.google.com/112406444280933999208/FestivalDesAssociationsMarseille09092012?authuser=0&feat=directlink

 

  

 

  

  

  

  

  

 


| Chia sẻ |
THẢO LUẬN  
Chưa có thảo luận nào
Ý KIẾN CỦA BẠN  
  Hãy đăng nhập để thảo luận
  Tin cùng loại cũ hơn
6 Phóng sự về chuyến thăm và tập huấn của VS.Lê Văn Hùng tại Marseille năm 2009 và thư cảm ơn - Les 6 Reportages de la visite et du stage de VS.Hùng à Marseille en 2009 & sa lettre de remerciement
Giải Vô địch Vovinam tỉnh Đắk Lắk năm 2012 - Championnat Vovinam de la Province Đắk Lắk en 2012
Ký sự chuyến đi 9 tỉnh Tây Nguyên và Miền Trung của HĐVSCQ MP - Reportage sur 9 provinces à Haut Plateau du Centre VN
Lễ kỷ niệm 40 năm Xây dựng và Phát triển VOVINAM DakLak - L'anniversaire de 40 Ans de Construction et de Développement du Vovinam BMT- Daklak‏
Ký ức Vovinam Buôn Ma Thuột - Souvenirs avec VOVINAM de Buon Ma Thuot ville.
Vài kỷ niệm với VOVINAM - Souvenirs avec VOVINAM
Chuyến xuyên Việt về thăm quê hương Sáng Tổ Nguyễn Lộc - Voyage à travers le Vietnam pour la visite au pays natal du Maitre Fondateur Nguyễn Lộc ( Part 1 )
Chuyến xuyên Việt về thăm quê hương Sáng Tổ Nguyễn Lộc - Voyage à travers le Vietnam...( Part 2 )
Chuyến xuyên Việt về thăm quê hương Sáng Tổ Nguyễn Lộc - Voyage à travers le Vietnam...( Dernier 3 )
Văn : NHỚ THẦY...

VOVINAM - VIỆT VÕ ĐẠO

Câu Lạc Bộ Nhà Tập Luyện TDTT Phú Thọ

Địa chỉ : 219 Lý Thường Kiệt, P.15, Q.11, TP.HCM

 Tel : 0913.833.760 -Không biết ngượng- Email BBT : vvnphutho@gmail.com

Website: www.vovinam.divivu.com Hoặc: http://vovinam.phutho.vn