Hôm nay, ngày 26/02/2024
VĂN ÔN - VÕ LUYỆN - TÔN SƯ TRỌNG ĐẠO - BÀN TAY THÉP VỚI TRÁI TIM TỪ ÁI

TIN TỨC

LIÊN KẾT WEBSITE

Tin mới đăng

Kỷ niệm 10 năm gắn bó với Vovinam FPT Greenwich Việt Nam (2013 - 2023) - Honorer mon 10ème Anniversaire attachant avec Vovinam FPT Greenwich VietNam (2013 - 2023).Kỷ niệm 10 năm gắn bó với Vovinam FPT Greenwich Việt Nam (2013 - 2023) - Honorer mon 10ème Anniversaire attachant avec Vovinam FPT Greenwich VietNam (2013 - 2023).
Tận tâm tận lực lan tỏa Vovinam - Dédié à la diffusion du Vovinam. Tận tâm tận lực lan tỏa Vovinam - Dédié à la diffusion du Vovinam.
KHAI MẠC GIẢI VÔ ĐỊCH VOVINAM THẾ GIỚI LẦN 7 - 2023 - OUVERTURE DU 7ème CHAMPIONNAT MONDIAL DU VOVINAM EN 2023.KHAI MẠC GIẢI VÔ ĐỊCH VOVINAM THẾ GIỚI LẦN 7 - 2023 - OUVERTURE DU 7ème CHAMPIONNAT MONDIAL DU VOVINAM EN 2023.
GIẢI VÔ ĐỊCH VOVINAM THẾ GIỚI LẦN VII NĂM 2023 - The 7th WVVF World Vovinam Championships 2023.GIẢI VÔ ĐỊCH VOVINAM THẾ GIỚI LẦN VII NĂM 2023 - The 7th WVVF World Vovinam Championships 2023.
TRI ÂN 20-11 "THẦY TÔI & NGHIỆP VÕ" - A la gratitude de la Journée des Enseignants Vietnamiens du 20 Novembre "Notre Maître & Sa carrière d'arts martiaux".TRI ÂN 20-11 "THẦY TÔI & NGHIỆP VÕ" - A la gratitude de la Journée des Enseignants Vietnamiens du 20 Novembre "Notre Maître & Sa carrière d'arts martiaux".
HÀNH TRÌNH 85 NĂM VOVINAM VIỆT VÕ ĐẠO TRỞ THÀNH DI SẢN VĂN HÓA PHI VẬT THỂ QUỐC GIA - L'ITINÉRAIRE DE 85 ANS DU VOVINAM VIỆT VÕ ĐẠO DEVENU LA PATRIMOINE CULTUREL IMMATÉRIEL NATIONALHÀNH TRÌNH 85 NĂM VOVINAM VIỆT VÕ ĐẠO TRỞ THÀNH DI SẢN VĂN HÓA PHI VẬT THỂ QUỐC GIA - L'ITINÉRAIRE DE 85 ANS DU VOVINAM VIỆT VÕ ĐẠO DEVENU LA PATRIMOINE CULTUREL IMMATÉRIEL NATIONAL
Tự hào Vovinam được công nhận Di Sản Văn Hóa Phi Vật Thể Quốc Gia - Vovinam est fier d'être reconnu comme Patrimoine Culturel Immatériel National.Tự hào Vovinam được công nhận Di Sản Văn Hóa Phi Vật Thể Quốc Gia - Vovinam est fier d'être reconnu comme Patrimoine Culturel Immatériel National.
Vovinam được công nhận Di Sản Văn Hóa Phi Vật Thể Quốc Gia - Vovinam est reconnu comme Patrimoine Culturel Immatériel National.Vovinam được công nhận Di Sản Văn Hóa Phi Vật Thể Quốc Gia - Vovinam est reconnu comme Patrimoine Culturel Immatériel National.
PHÁT BIỂU CỦA HỘI ĐỒNG VÕ SƯ CHƯỞNG QUẢN NHÂN LỄ KỶ NIỆM 85 NĂM THÀNH LẬP MÔN PHÁI VOVINAM VIỆT VÕ ĐẠO (1938-2023) - Paroles du Conseil des Maîtres lors 85ème Anniversaire de l'École (1938-2023).PHÁT BIỂU CỦA HỘI ĐỒNG VÕ SƯ CHƯỞNG QUẢN NHÂN LỄ KỶ NIỆM 85 NĂM THÀNH LẬP MÔN PHÁI VOVINAM VIỆT VÕ ĐẠO (1938-2023) - Paroles du Conseil des Maîtres lors 85ème Anniversaire de l'École (1938-2023).
 ''CHÚC MỪNG SINH NHẬT LẦN THỨ 72 CỦA THẦY SEN - HAPPY 70th BIRTHDAY OF MASTER SEN - JOYEUX 72ème ANNIVERSAIRE DE MAITRE SEN !!!''. ''CHÚC MỪNG SINH NHẬT LẦN THỨ 72 CỦA THẦY SEN - HAPPY 70th BIRTHDAY OF MASTER SEN - JOYEUX 72ème ANNIVERSAIRE DE MAITRE SEN !!!''.
Học võ và dạy võ xưa và nay - Apprendre & Enseigner l'art martial de l'autrefois et de nos jour.Học võ và dạy võ xưa và nay - Apprendre & Enseigner l'art martial de l'autrefois et de nos jour.
Võ và truyền thống “Tôn sư trọng đạo” - L'art martial & Sa tradition “Respecter son Maître & Respecter sa voie morale”.Võ và truyền thống “Tôn sư trọng đạo” - L'art martial & Sa tradition “Respecter son Maître & Respecter sa voie morale”.
Truyền thống "Tôn Sư Trọng Đạo" - Tradition “Respecter son Maître & Respecter sa voie morale”.Truyền thống "Tôn Sư Trọng Đạo" - Tradition “Respecter son Maître & Respecter sa voie morale”.
PHÁT HÀNH BỘ TEM CHUNG VOVINAM VIỆT NAM & VÕ ẤN ĐỘ - PUBLICATION D'UNE COLLECTION COMMUNE DE TIMBRE DU VOVINAM VIETNAM & ARTS MARTIAUXINDIENS EN 2023.PHÁT HÀNH BỘ TEM CHUNG VOVINAM VIỆT NAM & VÕ ẤN ĐỘ - PUBLICATION D'UNE COLLECTION COMMUNE DE TIMBRE DU VOVINAM VIETNAM & ARTS MARTIAUXINDIENS EN 2023.
Kỷ niệm 13 năm ngày mất Chưởng môn Lê Sáng - A la 13ème Commémoration de la mort du Maitre Patriarche Lê Sáng (2010-2023).Kỷ niệm 13 năm ngày mất Chưởng môn Lê Sáng - A la 13ème Commémoration de la mort du Maitre Patriarche Lê Sáng (2010-2023).
Thông báo: Lễ Giổ Chưởng Môn Lê Sáng lần thứ 13 (2010 - 2013) - Annonce: Organisation à la 13ème Cérémonie commémorale de la mort du Maitre Patriarche LÊ SÁNG (2010 - 2013).Thông báo: Lễ Giổ Chưởng Môn Lê Sáng lần thứ 13 (2010 - 2013) - Annonce: Organisation à la 13ème Cérémonie commémorale de la mort du Maitre Patriarche LÊ SÁNG (2010 - 2013).
PHÂN ƯU CÙNG GIA ĐÌNH THÂN MẪU VS.VŨ TRỌNG BẢO - SINCÈRES CONDOLÉENCES AVEC LA FAMILLE DE LA MÈRE DE MAITRE VŨ TRỌNG BẢO.PHÂN ƯU CÙNG GIA ĐÌNH THÂN MẪU VS.VŨ TRỌNG BẢO - SINCÈRES CONDOLÉENCES AVEC LA FAMILLE DE LA MÈRE DE MAITRE VŨ TRỌNG BẢO.
DI NGÔN CỦA SÁNG TỔ NGUYỄN LỘC (1912-1960) - Les dernières paroles du Maitre Fondateur Nguyễn Lộc (1912-1960).DI NGÔN CỦA SÁNG TỔ NGUYỄN LỘC (1912-1960) - Les dernières paroles du Maitre Fondateur Nguyễn Lộc (1912-1960).
VVF thông báo về việc tổ chức Kỳ thi thăng đai cấp cao đẳng môn Vovinam Việt Võ Đạo tại Trường IVS - HN - VVF informe concernant le Passage de grade supérieur organisé au Lycée IVS de HN.VVF thông báo về việc tổ chức Kỳ thi thăng đai cấp cao đẳng môn Vovinam Việt Võ Đạo tại Trường IVS - HN - VVF informe concernant le Passage de grade supérieur organisé au Lycée IVS de HN.
"CÕNG RẮN CẮN GÀ NHÀ - “Qu'il est plus aigu que la dent d'un serpent D'avoir un enfant ingrat"."CÕNG RẮN CẮN GÀ NHÀ - “Qu'il est plus aigu que la dent d'un serpent D'avoir un enfant ingrat".
''GIẬU ĐỔ BÌM LEO - When the tree is fallen, everyone run to it with his axe - Lorsque l'arbre est tombé , tout le monde court à elle avec sa hache''.''GIẬU ĐỔ BÌM LEO - When the tree is fallen, everyone run to it with his axe - Lorsque l'arbre est tombé , tout le monde court à elle avec sa hache''.
Luật nhân quả đối với người “ác khẩu” - The law of Karma with an "evil tongue" person - La loi du Karma avec la "personne à la mauvaise langue".Luật nhân quả đối với người “ác khẩu” - The law of Karma with an "evil tongue" person - La loi du Karma avec la "personne à la mauvaise langue".
''Ăn cháo đá bát - Bite the hand that feeds - La fête passée, adieux le Saint''.''Ăn cháo đá bát - Bite the hand that feeds - La fête passée, adieux le Saint''.
LÒNG TỰ TRỌNG - RESPECT DE SOI.LÒNG TỰ TRỌNG - RESPECT DE SOI.
Chúc mừng Sinh nhật Tập đoàn FPT 35 năm Thành lập & Phát triển (13/9/1988 - 13/9/2023). Happy 35 th Birthday of Etablishment & Development of FPT Corporation (13/9/1988 - 13/9/2023). Chúc mừng Sinh nhật Tập đoàn FPT 35 năm Thành lập & Phát triển (13/9/1988 - 13/9/2023). Happy 35 th Birthday of Etablishment & Development of FPT Corporation (13/9/1988 - 13/9/2023).
Tuổi trẻ Online: Doanh nghiệp nói gì về chất lượng sinh viên Greenwich Việt Nam ?Tuổi trẻ Online: Doanh nghiệp nói gì về chất lượng sinh viên Greenwich Việt Nam ?
Hơn 1500 sinh viên nhập học Greenwich Việt Nam - Plus de 1.500 nouveaux étudiants à l'entrée de l'Université Greenwich Viet Nam. Hơn 1500 sinh viên nhập học Greenwich Việt Nam - Plus de 1.500 nouveaux étudiants à l'entrée de l'Université Greenwich Viet Nam.
VOVINAM GREENWICH VIETNAM (CS.TPHCM) BIỂU DIỄN KHAI GIẢNG NĂM HỌC MỚI 2023-2024 - VOVINAM GREENWICH VIETNAM A HCM VILLE EN DEMONSTRATION POUR LA NOUVELLE ANNÉE UNIVERSITAIRE 2023-2024.VOVINAM GREENWICH VIETNAM (CS.TPHCM) BIỂU DIỄN KHAI GIẢNG NĂM HỌC MỚI 2023-2024 - VOVINAM GREENWICH VIETNAM A HCM VILLE EN DEMONSTRATION POUR LA NOUVELLE ANNÉE UNIVERSITAIRE 2023-2024.
VOVINAM ĐẠI HỌC  GREENWICH VIỆT NAM (TP.HCM) THI HỌC KỲ SUMMER II - 2023 - EXAMEN DE LA 2ème PÉRIODE D'ÉTÉ EN 2023.VOVINAM ĐẠI HỌC GREENWICH VIỆT NAM (TP.HCM) THI HỌC KỲ SUMMER II - 2023 - EXAMEN DE LA 2ème PÉRIODE D'ÉTÉ EN 2023.
CÔNG BỐ TRANG THÔNG TIN & LOGO CHÍNH THỨC CỦA LIÊN ĐOÀN VOVINAM TỔ CHỨC GIÁO DỤC FPT.CÔNG BỐ TRANG THÔNG TIN & LOGO CHÍNH THỨC CỦA LIÊN ĐOÀN VOVINAM TỔ CHỨC GIÁO DỤC FPT.

Thống kê

Số lượt truy cập 1.720.088
Tổng số Thành viên 91
Số người đang xem 16
Phóng sự 1: Kỳ nghỉ của VS.Lê Văn Hùng ( đại sứ thiện chí của U.C.V.I.) tại Marseille từ 04/09/2012 - 04/10/2012 - Reportage 1:Séjour de Maître Lê Văn Hùng Ambassadeur de l’U.C.V.I.à Marseille 09/2012

Đăng ngày: 15/09/2012 04:19
Phóng sự 1: Kỳ nghỉ của VS.Lê Văn Hùng ( đại sứ thiện chí của U.C.V.I.) tại Marseille từ 04/09/2012 - 04/10/2012 - Reportage 1:Séjour de Maître Lê Văn Hùng Ambassadeur de l’U.C.V.I.à Marseille 09/2012
    01. VIỆT VÕ ÐẠO SINH : Nguyện đạt tới cao độ của nghệ thuật để phục vụ dân tộc và nhân loại. 02. VIỆT VÕ ÐẠO SINH : Nguyện trung kiên phát huy môn phái, xây dựng thế hệ thanh niên dấn thân hiến ích. 01. I shall strive to reach the height of the martial arts in order to serve mankind. 02. I shall faithfully build up my martial arts discipline and develop a new generation of Vovinam youth. 01. Atteindre le plus haut niveau de l’Art pour servir le peuple et l’humanité. 02. Etre fidèle à l’Idéal du Vovinam et être dévoué à sa noble cause. 01. Raggiungere il più alto livello dell’Arte Marziale per servire l’umanità. 02. Essere fedele all’idea dell’Arte Marziale ed essere devoto alla sua causa. 01.Der VOVINAM-Schüler möchte die höchste Stufe der Kunst, der Selbstverteidigung erreichen, um Volk und Menschheit zu dienen. 02.Der VOVINAM-Schüler soll standhaft die Ideologie der Schule verbreiten und helfen die junge Viet Vo Dao Generation aufzubauen.


 Phóng sự 1 : Kỳ nghỉ của VS.Lê Văn Hùng ( đại sứ thiện chí của U.C.V.I.) tại Marseille từ 04/09/2012 - 04/10/2012

Theo lời mời hữu nghị của Trung tâm Vovinam - Việt Võ Đạo Marseille và thư giới thiệu của Liên Đoàn FFKDA chúng tôi và được sự đồng ý của Tổng Lãnh Sự Quán Pháp tại Tp.HCM, cũng như người đại diện tối cao của Môn phái và Liên Đoàn Vovinam Việt Nam ( Thầy Nguyễn Văn Chiếu ) ; VS. Lê Văn Hùng đến Marseille để tham quan, giao lưu và biểu diễn Vovinam tại Hội chợ Quốc Tế Marseille 2012, nơi đón tiếp hàng năm khoản 320.000 lượt  khách tham quan. Và đó cũng là dịp tốt để VS. Lê Văn Hùng trau dồi thêm tiếng Pháp.

Ngày 04/09/2012, trước khi khởi hành đi Marseille, VS.Hùng đã đến Tổ Đường dâng hương cho Cố võ sư Sáng Tổ Nguyễn Lộc và Cố võ sư Chưởng Môn Lê Sáng, cũng như chào Qúy Thầy và Huynh đệ đồng môn.

VS.Lê Văn Hùng khởi hành từ sân bay Tân Sơn Nhất lúc 23h05 phút ngày 04/09/2012 và đã đến sân bay Charles de Gaulle ở Paris lúc 6h30 ngày 05/09/2012, sau đó chờ 3 tiếng đồng hồ để chuyển máy bay  về Marseille lúc 11g trưa.

Gia đình VS. Jean Christophe ra đón tiếp VS. Hùng lúc 11g30; tất cả mọi người đều rất vui khi gặp lại VS. Hùng.

Ngay khi đến nơi vào buổi tối cùng ngày, VS. Hùng đã tham gia huấn luyện cùng VS. Christophe ở CLB Libération cho 3 lớp từ 17h45 đến 21h, cũng như những tối tiếp theo ở  CLB Saint Gorges và Bonneveine.

Chủ Nhật ngày 09/09/2012, VS. Hùng cùng VS. Christophe đã dẫn tất cả các học trò đến Công Viên Borely để tham dự “ Festival của các Hiệp Hội ” nơi hiện diện gần 400 Hiệp Hội Marseille. Cả ngày hôm đó họ đã hướng dẫn cho các trẻ em hoặc thiếu niên học thử, đôi khi các phụ huynh cũng muốn làm quen với Vovinam.

Trong ngày nóng bỏng hôm đó, họ cũng đã biểu diễn hai buổi ở trình độ cao mà họ hài lòng khi có rất nhiều khán giả đến xem. Nhiều phụ huynh đã đến ghi danh cho con họ ở các địa điểm của CLB Marseille.

Từ ngày 21/09/2012 đến ngày 01/10/2012, VS. Hùng sẽ tham gia 25 buổi biểu diễn trong thời gian diễn ra Hội chợ Marseille và sẽ được đón tiếp bởi Bà Giám Đốc của SAFIM ( Cơ quan tổ chức Hội chợ Quốc Tế tại Marseille), họ đã đánh giá rất cao Vovinam qua các kỳ biểu diễn hàng năm của VS. Jean Christophe và các học trò.

Những đợt biểu diễn Vovinam trở nên những hoạt động được yêu thích và dần dần được đánh giá cao bởi chính quyền và người dân Marseille, điều đó chứng minh cho sự giao lưu văn hoá tốt đẹp này.

                                                                                                                     Marseille, ngày 15 tháng 09 năm 2012
                                                                                                                                 Présidente Vovinam Marseille
                                                                                                                                           Marie Thérèse Broc

TRADUCTION :

Reportage 1 :  SEJOUR DE MAÎTRE LE VAN HUNG AMBASSADEUR DE L’U.C.V.I. A MARSEILLE DU 04/09/12 au 04/10/12

Selon une invitation amicale du Centre de Vovinam-Viet Vo Dao Marseille et la lettre de présentation de notre Fédération FFKDA et avec l'accord du Consulat Général de France à Ho Chi Minh Ville ainsi que du représentant suprême de la Discipline et la Fédération de Vovinam Viet Nam (  Maître Nguyen Van Chieu ) ; Maître LE VAN HUNG vient à Marseille pour visiter, faire des échanges de Vovinam et des démonstrations annuelles à la Foire Internationale de Marseille 2012 qui accueille chaque année 320.000 visiteurs. C’est aussi une bonne occasion pour améliorer le Français.

Le 04 Septembre, avant son départ pour Marseille, il est passé au To Dong pour présenter les bâtonnets d'encens au Maître Fondateur Nguyen Loc et au Maître Patriarche LE SANG et aussi saluer les Maîtres et les amis...

Maître LE VAN HUNG est parti le 04 Septembre 2012 à 23h05 à l’aéroport de Tan Son Nhat pour arriver à Paris CDG le 05/09/12 à 6h30 en attendant trois heures pour changer d' avion pour descendre à Marseille à 11h.

La famille de Maître Jean-Christophe est allée l’accueillir à 11h30 à l'aéroport de Marseille; tous étaient très heureux de le recevoir.

Dès son arrivée le soir même, Maître LE VAN HUNG a participé avec Maître Jean-Christophe BROC à l’entraînement au Club de la Libération pour les 3 cours de 17h45 à 21h, ainsi que les soirs suivants au Club de Saint Gorges et de Bonneveine.

Le Dimanche 09 septembre, il a accompagné tous les élèves et Maître Jean-Christophe BROC au Parc Borely pour participer au " Festival des Associations " où étaient présentes près de 400 Associations Marseillaises, tout au long de la journée ils ont donnés des cours d’initiation aux enfants ou adolescents, quelques fois aussi à des parents qui ont souhaités connaître le Vovinam.

Au cours de cette journée ensoleillée, ils ont fait deux démonstrations de très haut niveau qui ont ravi les spectateurs venus très nombreux. Beaucoup de Parents ont souhaités inscrire leurs enfants aux différents Clubs de Marseille.

Maître LE VAN HUNG participera du 21 au 01 Octobre aux 25 démonstrations pendant durée de la Foire, et il sera reçu par Directrice de la SAFIM à la Foire Internationale de Marseille, qui apprécie le VOVINAM chaque année à travers les démonstrations de Maître Jean-Christophe BROC et de ses élèves.

Ce qui prouve que ces beaux échanges Culturels et les démonstrations du VOVINAM deviennent des activités favorites et de plus en plus appréciées des Elus et des Marseillais.

                                                                                                                          Marseille, ngày 15 tháng 9 năm 2012

                                                                                                                                 Présidente Vovinam Marseille
                                                                                                                                           Marie Thérèse Broc

* Youtube : Foire de Marseille 2012


FESTIVAL CỦA CÁC HỘI ĐOÀN

VOVIVNAM VIỆT VÕ ĐẠO MARSEILLE

1. CHÚNG TÔI LÀ AI  ?

Từ hơn 25 năm nay, VS Jean Christophe Broc đã tìm về nguồn học và dạy lại theo đúng chương trình truyền thống của Việt Nam.

2. HUẤN LUYỆN CHO ĐỐI TƯỢNG NÀO ?

Đó là những võ sinh từ 05 đến 72 tuổi, không bắt buột phải được đạo tạo để đi thi đấu tranh giải, dẫu biết rằng có một số mong muốn tham dự và đã dành được giải ở cấp độ Quốc gia và Quốc tế đem lại vinh dự cho thành phố Marseille.

3. HUẤN LUYỆN NHỮNG GÌ ?

Chúng tôi huấn luyện những kỹ thuật đã được dạy ở Việt Nam theo đúng chương trình truyền thống và tôn trọng nguyên tắc của Liên đoàn.

Kỹ thuật căn bản :

-       Kỹ thuật đấm

-       Kỹ thuật đá

-       Kỹ thuật chỏ

-       Kỹ thuật tấn công và phòng thủ, búa, các loại binh khí sắc bén...

 ·      Nguồn gốc của VOVINAM VIỆT VÕ ĐẠO là học để tự vệ.  

4.    HUẤN LUYỆN VIÊN :

VS. Jean Christophe Broc 5 Đẳng, nguyên Vô địch Thế giới về đối kháng tại Los Angeles, huy chương Vàng tại Tp.Hồ Chí Minh, huy chương Đồng ở Liège Vương Quốc Bỉ và nhiều giải Vô địch ở Pháp. Hiện nay, VS. Jean Christophe Broc là chuyên gia kỹ thuật của Liên Đoàn võ thuật quốc gia ( FFKDA ), cũng như là thành viên của Ban lãnh đạo của Hội FFKDA ở Provence ( Miền Nam nước Pháp ).                                           

                                                                                            ( Theo tạp chí Vivacité của Ủy ban Tp.Marseille ngày 09/09/2012 ).

  

 PHOTOS :

https://picasaweb.google.com/112406444280933999208/FestivalDesAssociationsMarseille09092012?authuser=0&feat=directlink

 

  

 

  

  

  

  

  

 


| Chia sẻ |
THẢO LUẬN  
Chưa có thảo luận nào
Ý KIẾN CỦA BẠN  
  Hãy đăng nhập để thảo luận
  Tin cùng loại cũ hơn
6 Phóng sự về chuyến thăm và tập huấn của VS.Lê Văn Hùng tại Marseille năm 2009 và thư cảm ơn - Les 6 Reportages de la visite et du stage de VS.Hùng à Marseille en 2009 & sa lettre de remerciement
Giải Vô địch Vovinam tỉnh Đắk Lắk năm 2012 - Championnat Vovinam de la Province Đắk Lắk en 2012
Ký sự chuyến đi 9 tỉnh Tây Nguyên và Miền Trung của HĐVSCQ MP - Reportage sur 9 provinces à Haut Plateau du Centre VN
Lễ kỷ niệm 40 năm Xây dựng và Phát triển VOVINAM DakLak - L'anniversaire de 40 Ans de Construction et de Développement du Vovinam BMT- Daklak‏
Ký ức Vovinam Buôn Ma Thuột - Souvenirs avec VOVINAM de Buon Ma Thuot ville.
Vài kỷ niệm với VOVINAM - Souvenirs avec VOVINAM
Chuyến xuyên Việt về thăm quê hương Sáng Tổ Nguyễn Lộc - Voyage à travers le Vietnam pour la visite au pays natal du Maitre Fondateur Nguyễn Lộc ( Part 1 )
Chuyến xuyên Việt về thăm quê hương Sáng Tổ Nguyễn Lộc - Voyage à travers le Vietnam...( Part 2 )
Chuyến xuyên Việt về thăm quê hương Sáng Tổ Nguyễn Lộc - Voyage à travers le Vietnam...( Dernier 3 )
Văn : NHỚ THẦY...

VOVINAM - VIỆT VÕ ĐẠO

Câu Lạc Bộ Nhà Tập Luyện TDTT Phú Thọ

Địa chỉ : 219 Lý Thường Kiệt, P.15, Q.11, TP.HCM

 Tel : 0913.833.760 -Không biết ngượng- Email BBT : vvnphutho@gmail.com

Website: www.vovinam.divivu.com Hoặc: http://vovinam.phutho.vn