Hôm nay, ngày 13/06/2024
VĂN ÔN - VÕ LUYỆN - TÔN SƯ TRỌNG ĐẠO - BÀN TAY THÉP VỚI TRÁI TIM TỪ ÁI

GIỚI THIỆU

LIÊN KẾT WEBSITE

Tin mới đăng

T/B: Lễ tưởng niệm Sáng tổ Nguyễn Lộc LT64 (1960-2024) - Lễ công bố tân Chánh Chưởng Quản - Lễ thăng đai các Tân Khoa Hồng Đai 2024 - Annonce: La 64 Commémoration du Maitre Fondateur Nguyen Loc.T/B: Lễ tưởng niệm Sáng tổ Nguyễn Lộc LT64 (1960-2024) - Lễ công bố tân Chánh Chưởng Quản - Lễ thăng đai các Tân Khoa Hồng Đai 2024 - Annonce: La 64 Commémoration du Maitre Fondateur Nguyen Loc.
THÔNG BÁO CỦA HĐVSCQ MÔN PHÁI - ANNONCE DU CONSEIL DES MAITRES DE L'ÉCOLE THÔNG BÁO CỦA HĐVSCQ MÔN PHÁI - ANNONCE DU CONSEIL DES MAITRES DE L'ÉCOLE
Võ sư Trần Văn Mỹ - tân Chánh Chưởng quản Hội đồng Võ sư Chưởng quản Môn phái Vovinam Việt Võ Đạo - Maitre Tran Van My voté le Chef du Conseil des Maitres.Võ sư Trần Văn Mỹ - tân Chánh Chưởng quản Hội đồng Võ sư Chưởng quản Môn phái Vovinam Việt Võ Đạo - Maitre Tran Van My voté le Chef du Conseil des Maitres.
Liên đoàn Vovinam Cần Thơ tưởng niệm cố võ sư Nguyễn Văn Nhàn - Fédération Vovinam Cần Thơ commémore le Maitre Nguyễn Văn Nhàn.  Liên đoàn Vovinam Cần Thơ tưởng niệm cố võ sư Nguyễn Văn Nhàn - Fédération Vovinam Cần Thơ commémore le Maitre Nguyễn Văn Nhàn.
TRỜI ĐẤT THẦY MẤT THẬT RỒI SAO THẦY - OH DIEU, MAITRE EST VRAIMENT PERDU, MAITRE TRUNG ĐẠO_NGUYỄN VĂN NHÀN !TRỜI ĐẤT THẦY MẤT THẬT RỒI SAO THẦY - OH DIEU, MAITRE EST VRAIMENT PERDU, MAITRE TRUNG ĐẠO_NGUYỄN VĂN NHÀN !
Cáo phó - Phân ưu - Tiểu sử thầy Trung Đạo - Nguyễn Văn Nhàn (13-7-1950 & 25-2-2024).- Annonce du décès - Condoléances - Biographie du Maitre Trung Đạo_Nguyễn Văn Nhàn (13-7-1950 & 25-2-2024).Cáo phó - Phân ưu - Tiểu sử thầy Trung Đạo - Nguyễn Văn Nhàn (13-7-1950 & 25-2-2024).- Annonce du décès - Condoléances - Biographie du Maitre Trung Đạo_Nguyễn Văn Nhàn (13-7-1950 & 25-2-2024).
Kỷ niệm 10 năm gắn bó với Vovinam FPT Greenwich Việt Nam (2013 - 2023) - Honorer mon 10ème Anniversaire attachant avec Vovinam FPT Greenwich VietNam (2013 - 2023).Kỷ niệm 10 năm gắn bó với Vovinam FPT Greenwich Việt Nam (2013 - 2023) - Honorer mon 10ème Anniversaire attachant avec Vovinam FPT Greenwich VietNam (2013 - 2023).
Tận tâm tận lực lan tỏa Vovinam - Dédié à la diffusion du Vovinam. Tận tâm tận lực lan tỏa Vovinam - Dédié à la diffusion du Vovinam.
KHAI MẠC GIẢI VÔ ĐỊCH VOVINAM THẾ GIỚI LẦN 7 - 2023 - OUVERTURE DU 7ème CHAMPIONNAT MONDIAL DU VOVINAM EN 2023.KHAI MẠC GIẢI VÔ ĐỊCH VOVINAM THẾ GIỚI LẦN 7 - 2023 - OUVERTURE DU 7ème CHAMPIONNAT MONDIAL DU VOVINAM EN 2023.
GIẢI VÔ ĐỊCH VOVINAM THẾ GIỚI LẦN VII NĂM 2023 - The 7th WVVF World Vovinam Championships 2023.GIẢI VÔ ĐỊCH VOVINAM THẾ GIỚI LẦN VII NĂM 2023 - The 7th WVVF World Vovinam Championships 2023.
TRI ÂN 20-11 "THẦY TÔI & NGHIỆP VÕ" - A la gratitude de la Journée des Enseignants Vietnamiens du 20 Novembre "Notre Maître & Sa carrière d'arts martiaux".TRI ÂN 20-11 "THẦY TÔI & NGHIỆP VÕ" - A la gratitude de la Journée des Enseignants Vietnamiens du 20 Novembre "Notre Maître & Sa carrière d'arts martiaux".
HÀNH TRÌNH 85 NĂM VOVINAM VIỆT VÕ ĐẠO TRỞ THÀNH DI SẢN VĂN HÓA PHI VẬT THỂ QUỐC GIA - L'ITINÉRAIRE DE 85 ANS DU VOVINAM VIỆT VÕ ĐẠO DEVENU LA PATRIMOINE CULTUREL IMMATÉRIEL NATIONALHÀNH TRÌNH 85 NĂM VOVINAM VIỆT VÕ ĐẠO TRỞ THÀNH DI SẢN VĂN HÓA PHI VẬT THỂ QUỐC GIA - L'ITINÉRAIRE DE 85 ANS DU VOVINAM VIỆT VÕ ĐẠO DEVENU LA PATRIMOINE CULTUREL IMMATÉRIEL NATIONAL
Tự hào Vovinam được công nhận Di Sản Văn Hóa Phi Vật Thể Quốc Gia - Vovinam est fier d'être reconnu comme Patrimoine Culturel Immatériel National.Tự hào Vovinam được công nhận Di Sản Văn Hóa Phi Vật Thể Quốc Gia - Vovinam est fier d'être reconnu comme Patrimoine Culturel Immatériel National.
Vovinam được công nhận Di Sản Văn Hóa Phi Vật Thể Quốc Gia - Vovinam est reconnu comme Patrimoine Culturel Immatériel National.Vovinam được công nhận Di Sản Văn Hóa Phi Vật Thể Quốc Gia - Vovinam est reconnu comme Patrimoine Culturel Immatériel National.
PHÁT BIỂU CỦA HỘI ĐỒNG VÕ SƯ CHƯỞNG QUẢN NHÂN LỄ KỶ NIỆM 85 NĂM THÀNH LẬP MÔN PHÁI VOVINAM VIỆT VÕ ĐẠO (1938-2023) - Paroles du Conseil des Maîtres lors 85ème Anniversaire de l'École (1938-2023).PHÁT BIỂU CỦA HỘI ĐỒNG VÕ SƯ CHƯỞNG QUẢN NHÂN LỄ KỶ NIỆM 85 NĂM THÀNH LẬP MÔN PHÁI VOVINAM VIỆT VÕ ĐẠO (1938-2023) - Paroles du Conseil des Maîtres lors 85ème Anniversaire de l'École (1938-2023).
 ''CHÚC MỪNG SINH NHẬT LẦN THỨ 72 CỦA THẦY SEN - HAPPY 70th BIRTHDAY OF MASTER SEN - JOYEUX 72ème ANNIVERSAIRE DE MAITRE SEN !!!''. ''CHÚC MỪNG SINH NHẬT LẦN THỨ 72 CỦA THẦY SEN - HAPPY 70th BIRTHDAY OF MASTER SEN - JOYEUX 72ème ANNIVERSAIRE DE MAITRE SEN !!!''.
Học võ và dạy võ xưa và nay - Apprendre & Enseigner l'art martial de l'autrefois et de nos jour.Học võ và dạy võ xưa và nay - Apprendre & Enseigner l'art martial de l'autrefois et de nos jour.
Võ và truyền thống “Tôn sư trọng đạo” - L'art martial & Sa tradition “Respecter son Maître & Respecter sa voie morale”.Võ và truyền thống “Tôn sư trọng đạo” - L'art martial & Sa tradition “Respecter son Maître & Respecter sa voie morale”.
Truyền thống "Tôn Sư Trọng Đạo" - Tradition “Respecter son Maître & Respecter sa voie morale”.Truyền thống "Tôn Sư Trọng Đạo" - Tradition “Respecter son Maître & Respecter sa voie morale”.
PHÁT HÀNH BỘ TEM CHUNG VOVINAM VIỆT NAM & VÕ ẤN ĐỘ - PUBLICATION D'UNE COLLECTION COMMUNE DE TIMBRE DU VOVINAM VIETNAM & ARTS MARTIAUXINDIENS EN 2023.PHÁT HÀNH BỘ TEM CHUNG VOVINAM VIỆT NAM & VÕ ẤN ĐỘ - PUBLICATION D'UNE COLLECTION COMMUNE DE TIMBRE DU VOVINAM VIETNAM & ARTS MARTIAUXINDIENS EN 2023.
Kỷ niệm 13 năm ngày mất Chưởng môn Lê Sáng - A la 13ème Commémoration de la mort du Maitre Patriarche Lê Sáng (2010-2023).Kỷ niệm 13 năm ngày mất Chưởng môn Lê Sáng - A la 13ème Commémoration de la mort du Maitre Patriarche Lê Sáng (2010-2023).
Thông báo: Lễ Giổ Chưởng Môn Lê Sáng lần thứ 13 (2010 - 2013) - Annonce: Organisation à la 13ème Cérémonie commémorale de la mort du Maitre Patriarche LÊ SÁNG (2010 - 2013).Thông báo: Lễ Giổ Chưởng Môn Lê Sáng lần thứ 13 (2010 - 2013) - Annonce: Organisation à la 13ème Cérémonie commémorale de la mort du Maitre Patriarche LÊ SÁNG (2010 - 2013).
PHÂN ƯU CÙNG GIA ĐÌNH THÂN MẪU VS.VŨ TRỌNG BẢO - SINCÈRES CONDOLÉENCES AVEC LA FAMILLE DE LA MÈRE DE MAITRE VŨ TRỌNG BẢO.PHÂN ƯU CÙNG GIA ĐÌNH THÂN MẪU VS.VŨ TRỌNG BẢO - SINCÈRES CONDOLÉENCES AVEC LA FAMILLE DE LA MÈRE DE MAITRE VŨ TRỌNG BẢO.
DI NGÔN CỦA SÁNG TỔ NGUYỄN LỘC (1912-1960) - Les dernières paroles du Maitre Fondateur Nguyễn Lộc (1912-1960).DI NGÔN CỦA SÁNG TỔ NGUYỄN LỘC (1912-1960) - Les dernières paroles du Maitre Fondateur Nguyễn Lộc (1912-1960).
VVF thông báo về việc tổ chức Kỳ thi thăng đai cấp cao đẳng môn Vovinam Việt Võ Đạo tại Trường IVS - HN - VVF informe concernant le Passage de grade supérieur organisé au Lycée IVS de HN.VVF thông báo về việc tổ chức Kỳ thi thăng đai cấp cao đẳng môn Vovinam Việt Võ Đạo tại Trường IVS - HN - VVF informe concernant le Passage de grade supérieur organisé au Lycée IVS de HN.
"CÕNG RẮN CẮN GÀ NHÀ - “Qu'il est plus aigu que la dent d'un serpent D'avoir un enfant ingrat"."CÕNG RẮN CẮN GÀ NHÀ - “Qu'il est plus aigu que la dent d'un serpent D'avoir un enfant ingrat".
''GIẬU ĐỔ BÌM LEO - When the tree is fallen, everyone run to it with his axe - Lorsque l'arbre est tombé , tout le monde court à elle avec sa hache''.''GIẬU ĐỔ BÌM LEO - When the tree is fallen, everyone run to it with his axe - Lorsque l'arbre est tombé , tout le monde court à elle avec sa hache''.
Luật nhân quả đối với người “ác khẩu” - The law of Karma with an "evil tongue" person - La loi du Karma avec la "personne à la mauvaise langue".Luật nhân quả đối với người “ác khẩu” - The law of Karma with an "evil tongue" person - La loi du Karma avec la "personne à la mauvaise langue".
''Ăn cháo đá bát - Bite the hand that feeds - La fête passée, adieux le Saint''.''Ăn cháo đá bát - Bite the hand that feeds - La fête passée, adieux le Saint''.
LÒNG TỰ TRỌNG - RESPECT DE SOI.LÒNG TỰ TRỌNG - RESPECT DE SOI.

Thống kê

Số lượt truy cập 1.784.110
Tổng số Thành viên 91
Số người đang xem 26
TIẾP BƯỚC SÁNG TỔ - VOVINAM VĨNH PHÚC PROVINCE SUR LES TRACES DU MAITRE FONDATEUR.

Đăng ngày: 30/07/2021 07:22
TIẾP BƯỚC SÁNG TỔ - VOVINAM VĨNH PHÚC PROVINCE SUR LES TRACES DU MAITRE FONDATEUR.
    "Một cá nhân chẳng là gì cả, dù giỏi đến đâu cũng chỉ làm được một phần công việc, cái chính là phải biết sử dụng năng lực của những tài năng chung quanh, cho dù trong số đó không có ai phi thường nhưng nếu cùng chung sức chung lòng theo đuổi một mục đích thì sẽ thành công..."-"Nếu phô trương mà không làm thì không được việc, nhưng nếu làm mà không có phô trương để gây thanh thế thì không có thế mà làm"-"Phải sống hòa đồng với mọi người, sẵn sàng tiếp thu ý kiến của người khác, vì người dở nhất cũng có điểm hay, người hay nhất vẫn có điểm sai, trăm điều ghi cũng có một điều sót..." - "Vovinam luôn trung thành với mục tiêu của mình là phục vụ xã hội, đào tạo những con người tốt về cả thể xác lẫn tâm hồn. Khi con người đã có ý thức luôn tự hoàn thiện tất yếu sẽ tránh được những thói hư tật xấu, những sa ngã trong cuộc sống. Xã hội có nhiều con người tốt cũng sẽ tốt, cũng như khi có nhiều điểm sáng thì bóng tối sẽ tự tiêu tan. Bước vào thế kỷ 21, với mong muốn góp phần xây dựng một nền võ đạo chung cho nhân loại, Vovinam sẽ tiến từ Việt Võ Đạo tới Nhân Võ Đạo. Đây là một lý tưởng hoàn toàn mang tinh thần phục vụ, cống hiến cho nhân loại, một nhân tố hòa hợp, gắn bó bằng tâm thức yêu thương, hào hiệp chứ không phải sự chinh phục, áp đặt, đồng hóa. Chân giá trị của "Võ đạo" là tính chất nhân bản : do con người, vì con người, phát triển và phục vụ con người...Vovinam như một biển lớn thu nạp được tất cả mọi mạch nguồn từ các nơi đổ về, bất kể phẩm chất và số lượng của mạch nguồn đó ra sao, sau đó chuyển hóa thành nước biển trong sạch. Trích "Hồi ký Chưởng Môn Lê Sáng".


 VOVINAM VIỆT VÕ ĐẠO VĨNH PHÚC

Tỉnh Vĩnh Phúc nằm trong vùng kinh tế trọng điểm Bắc Bộ, cửa ngõ của Thủ đô Hà Nội, gần sân bay Quốc tế Nội Bài, là cầu nối giữa các tỉnh phía Tây Bắc với Hà Nội và đồng bằng châu thổ sông Hồng, do vậy tỉnh có vai trò rất quan trọng trong chiến lược phát triển kinh tế khu vực và quốc gia. 


Tỉnh Vĩnh Phúc được thành lập từ năm 1950, trên cơ sở sáp nhập 2 tỉnh Vĩnh Yên và Phúc Yên, năm 1968 sáp nhập với tỉnh Phú Thọ thành tỉnh Vĩnh Phú, từ ngày 01/01/1997 tỉnh Vĩnh Phúc được tái lập. Thực hiện chủ trương của Đảng và Nhà nước về mở rộng địa giới hành chính Thủ đô Hà Nội, ngày 01/8/2008, huyện Mê Linh thuộc tỉnh Vĩnh Phúc chuyển về thành phố Hà Nội. 

Vĩnh Phúc có diện tích tự nhiên 1.235,87 km2 (theo niên giám thống kê năm 2018), phía Bắc giáp tỉnh Tuyên Quang và Thái Nguyên, phía Tây giáp tỉnh Phú Thọ, phía Nam giáp thủ đô Hà Nội, phía Đông giáp 2 huyện Sóc Sơn và Đông Anh - Hà Nội, dân số 1.151.154 người (theo kết quả điều tra dân số và nhà ở năm 2019), có 41 dân tộc anh, em sinh sống trên địa bàn tỉnh trong đó chủ yếu là các dân tộc: Kinh, Sán Dìu, Nùng, Dao, Cao Lan, Mường. Tỉnh có 9 đơn vị hành chính: 2 thành phố (Vĩnh Yên, Phúc Yên) và 7 huyện (Tam Dương, Tam Đảo, Yên Lạc, Vĩnh Tường, Lập Thạch, Sông Lô, Bình Xuyên); 137 xã, phường, thị trấn.

 
     Tháp Bình Sơn.                         Thiền viện Trúc Lâm Tây thiên.                           Hồ Đại Lải.

Vĩnh Phúc có tiềm năng lớn về tài nguyên du lịch tự nhiên và nhân văn. Người dân Vĩnh Phúc luôn mang trong mình niềm tự hào về truyền thống đấu tranh dựng nước, giữ nước và một nền văn hóa rực rỡ. Cho đến nay, đất Vĩnh Phúc vẫn mang đậm dấu ấn của văn hóa Hùng Vương và Kinh Bắc, Thăng Long, của nền văn hóa dân gian đặc sắc, của khoa bảng, với lối sống xã hội và chuẩn mực đạo đức luôn được giữ gìn và phát huy. Tại đây có một quần thể danh lam, thắng cảnh tự nhiên nổi tiếng: rừng Quốc gia Tam Đảo, thác Bản Long, hồ Đại Lải, hồ Làng Hà... Nhiều lễ hội dân gian đậm đà bản sắc dân tộc và rất nhiều di tích lịch sử, văn hóa mang đậm dấu ấn lịch sử và giá trị tâm linh như: Danh thắng Tây Thiên, Tháp Bình Sơn, Đền thờ Trần Nguyên Hãn, Di chỉ khảo cổ học Đồng Đậu...

(Nguồn: Cổng thông tin – giao tiếp điện tử tỉnh Vĩnh Phúc).

I. Những năm tháng khởi đầu của Vovinam Việt Võ Đạo tỉnh Vĩnh Phúc

Hơn 20 năm trước; sau nhiều năm thăng trầm, phong trào Vovinam Việt Võ Đạo ở các tỉnh phía Bắc chính thức được khôi phục. Nhưng lúc này, do nhân sự còn mỏng nên chưa khởi sắc !

Mãi đến năm 2005, võ sư Phạm Quang Long từ Nga trở về nước, tham gia phát triển phong trào Vovinam. Trong thời gian này được sự giúp đỡ của Sở TDTT Hà Nội, Vụ TDTT Quần chúng và Ban điều hành Vovinam Việt Nam, VS Phạm Quang Long đã đào tạo huấn luyện viên Vovinam cho các tỉnh phía Bắc tại Hà Nội. Đây là lực lượng nòng cốt đã phát triển Vovinam ra nhiều tỉnh phía Bắc, trong đó có Vĩnh Phúc...

VS Phạm Quang Long (phải) đại diện Liên đoàn Vovinam Việt Nam tặng hoa chúc mừng Đại hội Đại biểu Hội Vovinam Vĩnh Phúc khoá III, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Cũng trong năm 2005, được sự hỗ trợ của VS Phạm Quang Long, HLV Lê Xuân Định về phát triển phong trào tại quê nhà là xã Trung Nguyên, huyện Yên Lạc, tỉnh Vĩnh Phúc. Ngay tại sân nhà, HLV Lê Xuân Định đã mở lớp huấn luyện. Lúc đầu có khoảng 20 võ sinh theo tập và dần dần mở rộng thêm tại Trung tâm Văn hóa, Thông tin & Thể thao huyện Yên Lạc, đào tạo được một số hướng dẫn viên, trợ giảng ưu tú như Lê Xuân Thao, Duy, Ba…

HLV Lê Xuân Định (Huyền đai đứng giữa) cùng các MS Vovinam Vĩnh Phúc tham gia giỗ Sáng tổ Môn phái năm 2008.

Năm 2008, phong trào ngày càng lan rộng ra các huyện thị khác, điển hình là thành phố Vĩnh Yên và huyện Vĩnh Tường. Lúc ấy, HDV Lê Xuân Thao đang giảng dạy ở Trung tâm Văn hóa huyện Vĩnh Tường, tình cờ gặp HLV Nguyễn Văn Hoan là người cùng địa phương. Anh Nguyễn Văn Hoan nguyên là HLV tại CLB Vovinam Nhà tập luyện TDTT Phú Thọ, TP.HCM do VS Trần Văn Bảy và VS Lê Văn Hùng trực tiếp huấn luyện đến Hoàng đai II cấp. Khi biết về trình độ chuyên môn của HLV Nguyễn Văn Hoan, nên HDV Lê Xuân Thao đã giới thiệu anh Hoan với HLV Lê Xuân Định (lúc bấy giờ đang quản lý và chịu trách nhiệm phát triển phong trào Vovinam Vĩnh Phúc).

CLB Vovinam huyện Vĩnh Tường năm 2008.

Đầu năm 2009, HLV Nguyễn Văn Hoan mời thêm 2 HLV Đoàn Văn Chiến và Lê Viết Mạnh (HLV tại CLB Vovinam Nhà tập luyện TDTT Phú Thọ, TP.HCM do VS Trần Văn Bảy và VS Lê Văn Hùng trực tiếp huấn luyện và đào tạo đến Hoàng đai II cấp) cùng ra miền Bắc để xây dựng và hỗ trợ chuyên môn giúp các HLV Vovinam ở Vĩnh Phúc.

VS Trần Văn Bảy, Hlv Hoan - Mạnh - Chiến biểu diễn phát triển phong trào tại quê nhà huyện Yên Mô, tỉnh Ninh Bình năm 2009.

Chia tay VS Trần Văn Bảy (Trần Văn Sung) ngày 22/8/2007 tại TPHCM.

http://vovinam.phutho.vn/GIOI-THIEU/2642592/104856/GHI-DANH-BHL-NOI-QUY-LICH-SU-CLB-INSCRIPTION-INSTRUCTEURS-REGLEMENT-HISTOIRE-DU-CLUB.html

VS Hùng, Hlv Hoan & Mạnh biểu diễn ở Lễ tổng kết Trường Trí Đức (2007 - 2008). 

  Giao lưu với Phụ huynh là Nghệ sĩ Lê Bình.             Kỷ niệm trước cổng Trường.

Cũng trong năm 2009, nhằm thúc đẩy phát triền phong trào Vovinam Vĩnh Phúc thêm mạnh mẽ, HLV Lê Xuân Định đã mời thêm các HLV võ phái khác (Võ cổ truyền, Taekwondo, Pencak silat, đặc công giải ngũ…) cùng tham gia tập luyện. Các HLV này được 3 HLV Nguyễn Văn Hoan, Đoàn Văn Chiến và  Lê Viết Mạnh trực tiếp tập huấn và đào tạo chuyên môn kỹ thuật Vovinam.

II. Thành lập Hội Vovinam Việt Võ Đạo tỉnh Vĩnh Phúc

Đến đầu năm 2010, trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc đã có 36 HLV từ các môn phái khác được đào tạo, huấn luyện kỹ thuật Vovinam khá bài bản, cùng chung tay xây dựng và phát triển phong trào Vovinam một cách mạnh mẽ. Lúc đó, bộ môn đã xây dựng được 40 CLB và hơn 2.000 võ sinh theo tập, phân bố đều khắp, phủ xanh màu áo Vovinam trên 9 huyện, thị của tỉnh Vĩnh Phúc.

Giữa năm 2010, cùng với sự phát triển mạnh mẽ của Môn phái Vovinam Việt Võ Đạo trong nước và quốc tế, trên địa bàn Vĩnh Phúc cũng cần có một tổ chức pháp nhân để quản lý, phát triển phong trào. Với tất cả quyết tâm, không ngừng nỗ lực xây dựng phong trào, cũng như xây dựng mối quan hệ tốt với chính quyền, địa phương..., thành quả của các HLV trong Ban vận động thành lập Hội cuối cũng cùng đã được ghi nhận: Ngày 21/8/2010, Hội Vovinam Việt Võ Đạo tỉnh Vĩnh Phúc ra đời, đáp ứng nhu cầu phát triển chung. Đại hội đã bầu Ban chấp hành khóa I, nhiệm kỳ 2010 - 2015 gồm có: Ông Bùi Văn Nhất (Phó chánh thanh tra tỉnh Vĩnh Phúc) làm Chủ tịch. Phó chủ tịch: ông Nguyễn Xuân Trường (Phó giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Vĩnh Phúc), ông Hoàng Văn Tuấn (HLV Vovinam). Tổng thư ký: VS Phạm Quang Long. Ủy viên: ông Hoàng Đức Ngân (Phó vụ trưởng Vụ thanh tra chính phủ), Phạm Văn Việt và Nguyễn Viết Thăng (HDV Vovinam).

Đại Hội Vovinam Vĩnh Phúc lần I (2010-2015), từ phải qua: VS Phạm Quang Long, Ô. Bùi Văn Nhất, Ô.Hoàng Văn Tuấn, Ô.Nguyễn Viết Thăng và Ô.Phạm Văn Việt.

III. Thách thức

Năm 2011 (khoảng một năm sau ngày thành lập Hội Vovinam Việt Võ Đạo Vĩnh Phúc), do một số nguyên nhân khách quan và chủ quan: các HLV một phần chưa tìm được tiếng nói chung, mặt khác gặp khó khăn về kinh tế…, nên dần dần rút lui, dẫn đến Vovinam Vĩnh Phúc ngày càng sa sút. Phong trào Vovinam Vĩnh Phúc đi xuống nhanh chóng, chỉ còn lại 3 CLB (CLB Vovinam Trường THPT Vĩnh Yên do HLV Lê Viết Mạnh trực tiếp giảng dạy và CLB Vovinam Cao đẳng Giao thông Vận tải, nay là Đại học Công nghệ Giao thông Vận tải do HDV Lê Văn Hoàng giảng dạy, CLB Vovinam Trường THCS Vĩnh Ninh do HDV Nguyễn Viết Thăng giảng dạy) tồn tại đến hết năm 2012 thì Vovinam Vĩnh Phúc bước vào thời kỳ “bế tắc” khi không có HLV và môn sinh theo tập. Đây quả là một thách thức rất lớn đối với đội ngũ HLV và môn sinh Vovinam tỉnh Vĩnh Phúc.

Ms CLB Vovinam THPT Vĩnh Yên năm 2011 do Hlv Lê Viết Mạnh huấn luyện và đào tạo và Ms Nguyễn Văn Mạnh đứng thứ 3 từ trái qua.

IV. Tái lập phong trào

Mãi đến năm 2015, một số HLV tâm huyết như HLV Phạm Văn Việt, HLV Nguyễn Viết Thăng, HLV Chu Văn Bằng, và Nguyễn Văn Mạnh (nguyên là môn sinh do HLV Lê Viết Mạnh trực tiếp huấn luyện đến Lam đai III cấp) đã đồng tâm xây dựng lại phong trào Vovinam Vĩnh Phúc. Từ đó các CLB Vovinam bắt đầu mở lại và phát triển tại các trường: THPT Vĩnh Yên, Tiểu học Hội Hợp B, Tiểu học Tích Sơn...

Hlv Nguyễn Văn Mạnh đang đứng lớp tại CLB Vovinam THPT Vĩnh Yên năm 2016.

Năm 2018, nhằm nâng cao trình độ chuyên môn cho các HLV và HDV; HLV Chu Văn Bằng đã chủ động liên lạc, thuyết phục HLV Nguyễn Văn Hoan trở lại đào tạo, huấn luyện bài bản, nâng cao chuyên môn cho các anh em. Nhờ đó, một lần nữa phong trào Vovinam Vĩnh Phúc dần đi vào ổn định và từng bước phát triển cả về số lượng, lẫn chất lượng…

V. Những thành tích ban đầu

Năm 2016, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Vĩnh Phúc đã cử đoàn Vovinam Vĩnh Phúc (VS Bùi Tuấn Đạt, HLV Đỗ Kinh Kha, HDV Nguyễn Viết Thăng và 15 VĐV) tham gia Hội khỏe Phù Đổng toàn quốc lần IX được tổ chức tại thị xã Sầm Sơn, tỉnh Thanh Hóa và đã được thành tích bước đầu là 1 HCB và 2 HCĐ.

Trong năm 2018, Ban huấn luyện “Vovinam Vĩnh Phúc lâm thời” chủ động phát triển mở rộng phong trào ra các huyện như: Tam Dương, Vĩnh Tường, Vĩnh Yên và Yên Lạc. Thời điểm này có tổng cộng  6 CLB với khoảng 300 võ sinh trên địa bàn tỉnh do 3 HLV trực tiếp giảng dạy.

https://vinhphuc.edu.vn/chuyen-muc/tieu-hoc-dong-da-trien-khai-day-vovinam-cho-hoc-sinh-c3313-284512.aspx

Đầu năm 2019, Hội khỏe Phù Đổng môn Vovinam tỉnh Vĩnh Phúc lần thứ IX, diễn ra tại CLB Vovinam Trường THPT Vĩnh Yên. Tham dự Hội khỏe có 240 VĐV của 10 CLB khối THPT và 9 đội tuyển khối THCS của 9 Huyện thị trên địa bàn tỉnh. CLB Trường THPT Vĩnh Yên do HLV Nguyễn Văn Mạnh hướng dẫn đã xuất sắc giành 5 HCV, 4 HCB, đứng nhất toàn tỉnh về thành tích của môn Vovinam.

Giải Hội Khỏe Phù Đổng Vĩnh Phúc lần thứ IX - 2019.

Từ ngày 14 đến 16/6/2019, lần đầu tiên Vovinam Vĩnh Phúc tham gia thi đấu giải ngoài tỉnh: dự Giải vô địch Vovinam Sơn Tây - Xứ Đoài mở rộng lần I - 2019. Kết quả, bộ môn giành 4 HCV, 3 HCB, 7 HCĐ, đứng thứ 5 toàn đoàn.

Ngày 28/6/2019, HLV Nguyễn Văn Mạnh đến viếng Tổ đường Môn phái Vovinam Việt Võ Đạo (số 31 Sư Vạn Hạnh, phường 3, quận 10, TPHCM). Sau khi dâng hương tưởng niệm Sáng tổ Nguyễn Lộc, Chưởng môn Lê Sáng và quý thầy quá vãng, HLV Nguyễn Văn Mạnh được các võ sư Nguyễn Văn Sen, Nguyễn Chánh Tứ, cùng các võ sư và HLV đang tập luyện nơi đây đón tiếp, giao lưu trong tình đồng môn. Trọn ngày hôm đó, HLV Nguyễn Văn Mạnh được VS Lê Văn Hùng trực tiếp ôn luyện, bồi dưỡng kỹ thuật chuyên môn, cũng như trao đổi về việc xây dựng và phát triển phong trào theo tinh thần Võ đạo Môn phái, gợi ý định hướng phát triển cho Hội Vovinam Việt Võ Đạo Vĩnh Phúc.

Hlv Nguyễn Văn Mạnh (bên phải thầy Sen) thăm Tổ đường và được VS Lê Văn Hùng trực tiếp trau dồi bài bản kỹ thuật ngày 28 tháng 6 năm 2019.

Hlv Nguyễn Văn Mạnh lưu niệm cùng thầy Nguyễn Chánh Tứ & VS Lê Văn Hùng.

VI. Đại hội Hội Vovinam Việt Võ Đạo tỉnh Vĩnh Phúc, khóa III, nhiệm kỳ 2020-2025

“Sau cơn mưa, trời lại sáng”, đến cuối năm 2020, sau bao năm thăng trầm, gián đoạn hoạt động, HLV Nguyễn Văn Mạnh đã chủ động tìm hiểu, nắm bắt thông tin, kết nối các HLV và liên hệ với các cơ quan chức năng để làm thủ tục xin phép tổ chức Đại hội Hội Vovinam Việt Võ Đạo Vĩnh Phúc.

Ngày 9/7/2021, được sự chấp thuận của Sở Nội vụ và Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Phức, Đại hội Vovinam Việt Võ Đạo tỉnh Vĩnh Phúc, khóa III, nhiệm kỳ  2020 - 2025 đã được tổ chức tại Hội trường UBND phường Hội Hợp, TP Vĩnh Yên. Tiến sĩ Phạm Quang Long - Phó chủ tịch Liên đoàn Vovinam Việt Nam, phụ trách phong trào Vovinam phía Bắc; ông Phạm Quang Vũ - Chuyên viên Sở Văn hoá, Thể thao & Du lịch tỉnh Vĩnh Phúc, Ban chấp hành Hội, đại diện các sở, ban, ngành; chính quyền địa phương cùng nhiều đơn vị trong và ngoài tỉnh đã đến dự.

Đại hội Đại biểu Hội Vovinam Vĩnh Phúc khoá III, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Cần nói thêm, trên thực tế, Ban chấp hành khóa I đã chuẩn bị nhân sự, báo cáo tổng kết để tổ chức Đại hội khóa II (nhiệm kỳ 2015 - 2020) nhưng do sai sót về thủ tục hành chánh nên Đại hội đã không thể diễn ra. Lúc đó, dự kiến Ban chấp hành khóa II gồm: ông Nguyễn Viết Thăng làm Chủ tịch, ông Hoàng Văn Tuấn và ông Chu Văn Bằng làm phó chủ tịch, ông Phạm Văn Việt làm Tổng thư ký, ông Nguyễn Văn Mạnh làm ủy viên. Đến giữa năm 2020, các HLV mới cử người liên hệ với Sở Nội vụ và được hướng dẫn thủ tục tổ chức Đại hội khóa III.

Tại Đại hội khóa III vừa nêu, Ban chấp hành Hội đã nêu cao tình thần phê và tự phê; nghiêm túc chỉ ra các ưu, khuyết điểm còn tồn tại, hạn chế trong nhiệm kỳ cũ. Từ đó, đúc rút các bài học kinh nghiệm để đề ra phương hướng hoạt động, nhiệm vụ trong nhiệm kỳ mới.

Từ trái qua: Đoàn Chủ tịch (UV.Trần Văn Vượng, Phó BCM.Nguyễn Văn Hoan, CT.Nguyễn Viết Thăng, PCT-TTK.Nguyễn Văn Mạnh, UV.Hoàng Việt Hùng) tại Đại hội Đại biểu Hội Vovinam Vĩnh Phúc khoá III, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Đại hội đã bầu ra Ban Chấp hành khoá III, nhiệm kỳ 2020 - 2025 với 09 thành viên (trong đó Ban Thường vụ có 3 thành viên). Ban Chấp hành Hội đã hiệp thương, ra nghị quyết bầu các chức danh chủ chốt.

Theo đó, ông Nguyễn Viết Thăng tái cử chức vụ Chủ tịch, HLV Nguyễn Văn Mạnh giữ chức Phó chủ tịch, ông Phạm Văn Việt giữ chức Trưởng Ban kiểm tra. Các thành viên còn lại trong Ban chấp hành gồm: ông Nguyễn Đức Hiếu, ông Nguyễn Văn Hoan, ông Chu Văn Bằng, ông Lê Nhật Long, ông Trần Văn Vượng, bà Nguyễn Thị Hồng Nhung.

STT

Họ Và Tên

Chức danh

Nghề Nghiệp

1

Nguyễn Viết Thăng

Chủ tịch Hội

Giáo Viên trường THCS Đại Tự huyện Yên Lạc, tỉnh Vĩnh Phúc

2

Nguyễn Văn Mạnh

Phó chủ tịch kiêm tổng thư ký

HLV Vovinam

3

Phạm Văn Việt

Trưởng Ban kiểm tra

HLV Vovinam

4

Lê Nhật Long

Trưởng Ban chuyên môn

Chuyên viên hành chính

5

Nguyễn Văn Hoan

Phó trưởng ban chuyên môn

HLV Vovinam

6

Chu Văn Bằng

Trưởng ban đối ngoại

HLV vovinam

7

Nguyễn Đức Hiếu

UV BCH Hội

Phó Giám Đốc Công Ty TNHH Tư Vấn Quản Lý và Phát Triển Dự Án Kim

8

Trần Văn Vượng

UV BCH Hội

HLV Vovinam

9

Nguyễn  Thị Hồng Nhung

Phó tổng thư ký Hội

Giáo viên trường TH&THCS Victoria Thăng long

Ban Chấp hành Hội Vovinam Vĩnh Phúc khoá III, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Từ trái: Phó BCM Nguyễn Văn Hoan, Chủ tịch Nguyễn Viết Thăng, PCT-TTK Nguyễn Văn Mạnh tại ĐH Đại biểu Hội Vovinam Vĩnh Phúc khoá III, NK 2020 - 2025.

 Chủ tịch Nguyễn Viết Thăng đại diên tặng hoa và kỷ niệm chương cảm tạ Ông Bùi Văn Nhất (nguyên Phó chánh thanh tra tỉnh Vĩnh Phúc - Chủ tịch Hội Vovinam Việt Võ Đạo tỉnh Vĩnh phúc khoá I nhiệm kỳ 2010-2015).

VS Phạm Quang Long phát biểu tại Đại hội Đại biểu Hội Vovinam Vĩnh Phúc khoá III, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Ông Bùi Văn Nhất (nguyên Phó chánh thanh tra tỉnh Vĩnh Phúc - Chủ tịch Hội Vovinam Việt Võ Đạo tỉnh Vĩnh Phúc khoá I, nhiệm kỳ 2010-2015) tặng hoa chúc mừng Đại hội Đại biểu Hội Vovinam Vĩnh Phúc khoá III, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Ông Phùng Mạnh Kiều UV BTV đảng ủy-Phó CT phường Hội Hợp TP Vĩnh Yên tặng hoa chúc mừng ĐH VVN Vĩnh Phúc 2021-2025.

 

Đại diện Liên đoàn Vovinam Hà Nội & Đồng môn tặng hoa chúc mừng Đại hội Vovinam Vĩnh Phúc 2021-2025.

Các MS lưu niệm cùng BCH Hội Vovinam Vĩnh Phúc 2020-2025.

VII. Định hướng phát triển đến năm 2025

1. Kiện toàn tổ chức Hội và tăng cường tập huấn chuyên môn kỹ thuật, cập nhật bài bản, nghiên cứu các phương pháp huấn luyện.

2. Đào tạo, bồi dưỡng, phát triển đội ngũ huấn luyện kế thừa vững mạnh, làm lực lượng nòng cốt tiếp tục phát triển phong trào Vovinam rộng khắp tỉnh Vĩnh Phúc…

3. Cải tiến chất lượng môn sinh, kết hợp tổ chức các kỳ thi thăng đẳng cấp đúng theo quy định, tạo điều kiện cho các CLB thăng tiến.

4. Cải tiến trình độ, xây dựng đội tuyển chuyên biểu diễn vào các dịp lễ, hội, giao lưu để giới thiệu môn phái, quảng bá phong trào. Tổ chức các giải đấu trong tỉnh để cọ xát, nâng cao trình độ vận động viên và HLV.

5. Nâng cao chất lượng chuyên môn của các CLB, định hướng phát triển Chi hội, tổ chức các sự kiện, giao lưu, tập huấn, thi đấu…, nhằm phát hiện, bồi dưỡng và tuyển chọn vận động viên, từng bước cải thiện thành tích thi đấu ở các giải đấu khu vực và quốc gia.

HỘI VOVINAM VIỆT VÕ ĐẠO VĨNH PHÚC

21/7/2021


| Chia sẻ |
THẢO LUẬN  
Chưa có thảo luận nào
Ý KIẾN CỦA BẠN  
  Hãy đăng nhập để thảo luận
  Tin cùng loại cũ hơn
ĐẠI HỘI VOVINAM - VIỆT VÕ ĐẠO VĨNH PHÚC, KHOÁ III, NHIỆM KỲ 2020 – 2025 (CONGRÈS ASSOCIATION VOVINAM - VIỆT VÕ ĐẠO VĨNH PHÚC PROVINCE, SESSION III, PÉRIODE 2020 - 2025).
TIỂU SỬ VÕ SƯ NGUYỄN LỘC - SÁNG TỔ MÔN PHÁI VOVINAM VIỆT VÕ ĐẠO (1912-1960): Biographie du Maitre Nguyễn Lộc - Fondateur de l'École Vovinam Việt Võ Đạo (1912-1960).
TIẾP BƯỚC SÁNG TỔ - VOVINAM BẠC LIÊU PROVINCE SUR LES TRACES DU MAITRE FONDATEUR.
TIẾP BƯỚC SÁNG TỔ - VOVINAM DISTRICT 9, THỦ ĐỨC VILLE SUR LES TRACES DU MAITRE FONDATEUR.
TIẾP BƯỚC SÁNG TỔ - VOVINAM QUẬN BÌNH THẠNH TPHCM SUR LES TRACES DU MAITRE FONDATEUR.
TIẾP BƯỚC SÁNG TỔ - VOVINAM HÀ GIANG PROVINCE SUR LES TRACES DU MAITRE FONDATEUR.
TIẾP BƯỚC SÁNG TỔ - VOVINAM GIA LAI PROVINCE SUR LES TRACES DU MAITRE FONDATEUR.
TIẾP BƯỚC SÁNG TỔ - VOVINAM NINH BÌNH PROVINCE SUR LES TRACES DU MAITRE FONDATEUR.
TIẾP BƯỚC SÁNG TỔ - VOVINAM ĐỒNG THÁP PROVINCE SUR LES TRACES DU MAITRE FONDATEUR.
TIẾP BƯỚC SÁNG TỔ - VOVINAM BẮC KẠN PROVINCE SUR LES TRACES DU MAITRE FONDATEUR.

VOVINAM - VIỆT VÕ ĐẠO

Câu Lạc Bộ Nhà Tập Luyện TDTT Phú Thọ

Địa chỉ : 219 Lý Thường Kiệt, P.15, Q.11, TP.HCM

 Tel : 0913.833.760 -Không biết ngượng- Email BBT : vvnphutho@gmail.com

Website: www.vovinam.divivu.com Hoặc: http://vovinam.phutho.vn