Hôm nay, ngày 10/12/2022
VĂN ÔN - VÕ LUYỆN - TÔN SƯ TRỌNG ĐẠO - BÀN TAY THÉP VỚI TRÁI TIM TỪ ÁI

GIỚI THIỆU

LIÊN KẾT WEBSITE

Tin mới đăng

VOVINAM FPT GREENWICH VIỆT NAM (CS.HCM) BIỄU DIỄN KHAI GIẢNG NĂM HỌC MỚI - Vovinam FPT Greenwich VietNam (Filiale HCM) à l'ouverture de la nouvelle année universitaire 2022 - 2023.VOVINAM FPT GREENWICH VIỆT NAM (CS.HCM) BIỄU DIỄN KHAI GIẢNG NĂM HỌC MỚI - Vovinam FPT Greenwich VietNam (Filiale HCM) à l'ouverture de la nouvelle année universitaire 2022 - 2023.
Kỷ niệm 12 năm ngày mất Chưởng môn Lê Sáng - A la 12ème Commémoration de la mort du Maitre Patriarche Lê Sáng.Kỷ niệm 12 năm ngày mất Chưởng môn Lê Sáng - A la 12ème Commémoration de la mort du Maitre Patriarche Lê Sáng.
KHÓA THI CAO ĐẲNG VOVINAM VIỆT VÕ ĐẠO 2022 - PASSAGE DE GRADE SUPERIEUR EN 2022.KHÓA THI CAO ĐẲNG VOVINAM VIỆT VÕ ĐẠO 2022 - PASSAGE DE GRADE SUPERIEUR EN 2022.
Vĩnh biệt VS.Lâm Tấn Đấu - Chủ nhiệm Võ đường VOVINAM Phong Phú - Cầu Kè - Trà Vinh - Adieu au Maitre Lam Tan Dau - Propriétaire Responsable du Centre VOVINAM Phong Phu - Cau Ke - Tra Vinh province. Vĩnh biệt VS.Lâm Tấn Đấu - Chủ nhiệm Võ đường VOVINAM Phong Phú - Cầu Kè - Trà Vinh - Adieu au Maitre Lam Tan Dau - Propriétaire Responsable du Centre VOVINAM Phong Phu - Cau Ke - Tra Vinh province.
Ý NGHĨA 10 ĐIỀU TÂM NIỆM CỦA VIỆT VÕ ĐẠO SINH - THE MEANING OF THE 10 FUNDAMENTAL PRINCIPLES - LA SIGNIFICATION DES 10 PRINCIPES FONDAMENTAUX.Ý NGHĨA 10 ĐIỀU TÂM NIỆM CỦA VIỆT VÕ ĐẠO SINH - THE MEANING OF THE 10 FUNDAMENTAL PRINCIPLES - LA SIGNIFICATION DES 10 PRINCIPES FONDAMENTAUX.
FPT GREENWICH HCM THI HỌC KỲ SUMMER PART 2 - 2022 - EXAMEN DE LA 2ème PÉRIODE D'ÉTÉ EN 2022.FPT GREENWICH HCM THI HỌC KỲ SUMMER PART 2 - 2022 - EXAMEN DE LA 2ème PÉRIODE D'ÉTÉ EN 2022.
Ý nghĩa "Danh xưng Vovinam Việt Võ Đạo-Lối Nghiêm lễ-Màu đai" - Tiểu sử Sáng tổ Nguyễn Lộc & Chưởng môn Lê Sáng - La signification "VVN VVĐ-Salutation-Couleur de ceinture" - Biographie Grands Maitres.Ý nghĩa "Danh xưng Vovinam Việt Võ Đạo-Lối Nghiêm lễ-Màu đai" - Tiểu sử Sáng tổ Nguyễn Lộc & Chưởng môn Lê Sáng - La signification "VVN VVĐ-Salutation-Couleur de ceinture" - Biographie Grands Maitres.
Ý NGHĨA 10 ĐIỀU TÂM NIỆM CỦA VIỆT VÕ ĐẠO SINH (1-5) - THE MEANING OF THE 10 FUNDAMENTAL PRINCIPLES (1-5) - LA SIGNIFICATION DES 10 PRINCIPES FONDAMENTAUX (1-5).Ý NGHĨA 10 ĐIỀU TÂM NIỆM CỦA VIỆT VÕ ĐẠO SINH (1-5) - THE MEANING OF THE 10 FUNDAMENTAL PRINCIPLES (1-5) - LA SIGNIFICATION DES 10 PRINCIPES FONDAMENTAUX (1-5).
Ý NGHĨA 10 ĐIỀU TÂM NIỆM CỦA VIỆT VÕ ĐẠO SINH (6-10) - THE MEANING OF THE 10 FUNDAMENTAL PRINCIPLES (6-10) - LA SIGNIFICATION DES 10 PRINCIPES FONDAMENTAUX (6-10).Ý NGHĨA 10 ĐIỀU TÂM NIỆM CỦA VIỆT VÕ ĐẠO SINH (6-10) - THE MEANING OF THE 10 FUNDAMENTAL PRINCIPLES (6-10) - LA SIGNIFICATION DES 10 PRINCIPES FONDAMENTAUX (6-10).
Ngày hội các CLB FPT Greenwich HCM - Orientation of Greenwich University Clubs.Ngày hội các CLB FPT Greenwich HCM - Orientation of Greenwich University Clubs.
FPT GREENWICH HCM THI HỌC KỲ SUMMER PART 1 - 2022 - EXAMEN DE LA 1ème PÉRIODE D'ÉTÉ  EN 2022.FPT GREENWICH HCM THI HỌC KỲ SUMMER PART 1 - 2022 - EXAMEN DE LA 1ème PÉRIODE D'ÉTÉ EN 2022.
THÀNH KÍNH PHÂN ƯU CÙNG GIA ĐÌNH VS.NGUYỄN TÔN KHOA - SINCÈRES CONDOLÉENCES AVEC LA FAMILLE DE MAITRE NGUYEN TON KHOA.THÀNH KÍNH PHÂN ƯU CÙNG GIA ĐÌNH VS.NGUYỄN TÔN KHOA - SINCÈRES CONDOLÉENCES AVEC LA FAMILLE DE MAITRE NGUYEN TON KHOA.
KÝ ỨC VOVINAM BUÔN MA THUỘT I-II-III - SOUVENIRS AVEC VOVINAM DE BUÔN MA THUỘT I-II-III.KÝ ỨC VOVINAM BUÔN MA THUỘT I-II-III - SOUVENIRS AVEC VOVINAM DE BUÔN MA THUỘT I-II-III.
Vĩnh biệt thầy Lê Hữu Đức - Chủ tịch HỘI VOVINAM ĐẮKLẮK - Adieu à notre Maitre Lê Hữu Đức - Président de l'Association VoViNam DakLak province.Vĩnh biệt thầy Lê Hữu Đức - Chủ tịch HỘI VOVINAM ĐẮKLẮK - Adieu à notre Maitre Lê Hữu Đức - Président de l'Association VoViNam DakLak province.
Vovinam sau SEA Games 31: Nỗ lực quảng bá khắp khu vực Đông Nam Á - Après le 31ème Sea Games: s'efforcer à propager le Vovinam dans toute l'Asie du Sud d'Est.   Vovinam sau SEA Games 31: Nỗ lực quảng bá khắp khu vực Đông Nam Á - Après le 31ème Sea Games: s'efforcer à propager le Vovinam dans toute l'Asie du Sud d'Est.
SEA GAMES 31: VOVINAM TRƯỚC GIỜ NHẬP CUỘC - VOVINAM AVANT D'ENTRER À LA COMPÉTITION.SEA GAMES 31: VOVINAM TRƯỚC GIỜ NHẬP CUỘC - VOVINAM AVANT D'ENTRER À LA COMPÉTITION.
Tưởng niệm Sáng Tổ Nguyễn Lộc lần thứ 62 (04/04/1960 -04/04/2022 ÂL) - La 62ème Commémoration du Décès du Fondateur Nguyễn Lộc (04/04/1960 - 04/04/2022 Lunnaire).Tưởng niệm Sáng Tổ Nguyễn Lộc lần thứ 62 (04/04/1960 -04/04/2022 ÂL) - La 62ème Commémoration du Décès du Fondateur Nguyễn Lộc (04/04/1960 - 04/04/2022 Lunnaire).
Trong giờ học Vovinam FPT Greenwich TPHCM - Vovinam FPT University of Greenwich HCM in a lesson 20/4/2022.Trong giờ học Vovinam FPT Greenwich TPHCM - Vovinam FPT University of Greenwich HCM in a lesson 20/4/2022.
FPT GREENWICH HCM THI HỌC KỲ SPRING PART 2 - 2022 - EXAMEN DE LA 2ème PÉRIODE DE PRINTEMPS EN 2022.FPT GREENWICH HCM THI HỌC KỲ SPRING PART 2 - 2022 - EXAMEN DE LA 2ème PÉRIODE DE PRINTEMPS EN 2022.
VOVINAM VIỆT VÕ ĐẠO HƯỚNG ĐẾN LỄ TƯỞNG NIỆM  SÁNG TỔ NGUYỄN LỘC LẦN THỨ 62 - Vers la 62ème Commémoration du Décès du Fondateur Nguyễn Lộc. VOVINAM VIỆT VÕ ĐẠO HƯỚNG ĐẾN LỄ TƯỞNG NIỆM SÁNG TỔ NGUYỄN LỘC LẦN THỨ 62 - Vers la 62ème Commémoration du Décès du Fondateur Nguyễn Lộc.
FPT GREENWICH HCM THI HỌC KỲ SPRING PART 1 - 2022 - EXAMEN DE LA 1ème PÉRIODE DE PRINTEMPS EN 2022.FPT GREENWICH HCM THI HỌC KỲ SPRING PART 1 - 2022 - EXAMEN DE LA 1ème PÉRIODE DE PRINTEMPS EN 2022.
PHÂN ƯU CÙNG GIA ĐÌNH THÂN MẪU VS.TRINH THẾ HÙNG - SINCÈRES CONDOLÉENCES AVEC LA FAMILLE DE LA MÈRE DE MAITRE TRỊNH THẾ HÙNG.PHÂN ƯU CÙNG GIA ĐÌNH THÂN MẪU VS.TRINH THẾ HÙNG - SINCÈRES CONDOLÉENCES AVEC LA FAMILLE DE LA MÈRE DE MAITRE TRỊNH THẾ HÙNG.
VOVINAM FPT GREENWICH HCM KẾT THÚC KHÓA HỌC ONLINE - HỌC KỲ FALL PART 2 - 2021 (VOVINAM FPT GREENWICH HCM TERMINÉ LES COURS EN LIGNE TRISMETRE D'AUTOMNE, PART 2 - 2021).VOVINAM FPT GREENWICH HCM KẾT THÚC KHÓA HỌC ONLINE - HỌC KỲ FALL PART 2 - 2021 (VOVINAM FPT GREENWICH HCM TERMINÉ LES COURS EN LIGNE TRISMETRE D'AUTOMNE, PART 2 - 2021).
ĐÔI NÉT VỀ VÕ SƯ MAI VĂN HIỆP - À PROPOS DE MAITRE MAI VĂN HIỆP.ĐÔI NÉT VỀ VÕ SƯ MAI VĂN HIỆP - À PROPOS DE MAITRE MAI VĂN HIỆP.
THÀNH KÍNH PHÂN ƯU CÙNG GIA ĐÌNH VS.MAI VĂN HIỆP - SINCÈRES CONDOLÉENCES AVEC LA FAMILLE DE MAITRE MAI VĂN HIỆP.THÀNH KÍNH PHÂN ƯU CÙNG GIA ĐÌNH VS.MAI VĂN HIỆP - SINCÈRES CONDOLÉENCES AVEC LA FAMILLE DE MAITRE MAI VĂN HIỆP.
TRI ÂN 20-11 "THẦY TÔI & NGHIỆP VÕ" - A la gratitude de la Journée des Enseignants VN du 20 Novembre "Notre Maître & Sa carrière d'arts martiaux".TRI ÂN 20-11 "THẦY TÔI & NGHIỆP VÕ" - A la gratitude de la Journée des Enseignants VN du 20 Novembre "Notre Maître & Sa carrière d'arts martiaux".
VOVINAM FPT GREENWICH HCM KẾT THÚC KHÓA HỌC ONLINE - HỌC KỲ FALL PART 1 - 2021 ( (VOVINAM FPT GREENWICH HCM TERMINÉ LES COURS EN LIGNE TRISMETRE D'AUTOMNE, PART 1 - 2021).VOVINAM FPT GREENWICH HCM KẾT THÚC KHÓA HỌC ONLINE - HỌC KỲ FALL PART 1 - 2021 ( (VOVINAM FPT GREENWICH HCM TERMINÉ LES COURS EN LIGNE TRISMETRE D'AUTOMNE, PART 1 - 2021).
''CHÚC MỪNG SINH NHẬT LẦN THỨ 70 CỦA THẦY SEN - HAPPY 70th BIRTHDAY OF MASTER SEN - JOYEUX 70ème ANNIVERSAIRE DE MAITRE SEN !!!''.''CHÚC MỪNG SINH NHẬT LẦN THỨ 70 CỦA THẦY SEN - HAPPY 70th BIRTHDAY OF MASTER SEN - JOYEUX 70ème ANNIVERSAIRE DE MAITRE SEN !!!''.
SÁCH MỚI: TIẾP BƯỚC SÁNG TỔ (Tập 2) - THE NEW EDITION: IN THE FOOTSTEPS OF THE FOUNDING MASTER (Volume 2) - NOUVELLE ÉDITION: SUR LES TRACES DU MAITRE FONDATEUR (Volume 2).SÁCH MỚI: TIẾP BƯỚC SÁNG TỔ (Tập 2) - THE NEW EDITION: IN THE FOOTSTEPS OF THE FOUNDING MASTER (Volume 2) - NOUVELLE ÉDITION: SUR LES TRACES DU MAITRE FONDATEUR (Volume 2).
Kỷ niệm 11 năm ngày mất Chưởng môn Lê Sáng - A la 11ème Commémoration de la mort du Maitre Patriarche Lê Sáng.Kỷ niệm 11 năm ngày mất Chưởng môn Lê Sáng - A la 11ème Commémoration de la mort du Maitre Patriarche Lê Sáng.

Thống kê

Số lượt truy cập 1.489.990
Tổng số Thành viên 91
Số người đang xem 35
TIẾP BƯỚC SÁNG TỔ - VOVINAM NINH BÌNH PROVINCE SUR LES TRACES DU MAITRE FONDATEUR.

Đăng ngày: 30/03/2021 22:46
TIẾP BƯỚC SÁNG TỔ - VOVINAM NINH BÌNH PROVINCE SUR LES TRACES DU MAITRE FONDATEUR.
    "Một cá nhân chẳng là gì cả, dù giỏi đến đâu cũng chỉ làm được một phần công việc, cái chính là phải biết sử dụng năng lực của những tài năng chung quanh, cho dù trong số đó không có ai phi thường nhưng nếu cùng chung sức chung lòng theo đuổi một mục đích thì sẽ thành công..."-"Nếu phô trương mà không làm thì không được việc, nhưng nếu làm mà không có phô trương để gây thanh thế thì không có thế mà làm"-"Phải sống hòa đồng với mọi người, sẵn sàng tiếp thu ý kiến của người khác, vì người dở nhất cũng có điểm hay, người hay nhất vẫn có điểm sai, trăm điều ghi cũng có một điều sót..." - "Vovinam luôn trung thành với mục tiêu của mình là phục vụ xã hội, đào tạo những con người tốt về cả thể xác lẫn tâm hồn. Khi con người đã có ý thức luôn tự hoàn thiện tất yếu sẽ tránh được những thói hư tật xấu, những sa ngã trong cuộc sống. Xã hội có nhiều con người tốt cũng sẽ tốt, cũng như khi có nhiều điểm sáng thì bóng tối sẽ tự tiêu tan. Bước vào thế kỷ 21, với mong muốn góp phần xây dựng một nền võ đạo chung cho nhân loại, Vovinam sẽ tiến từ Việt Võ Đạo tới Nhân Võ Đạo. Đây là một lý tưởng hoàn toàn mang tinh thần phục vụ, cống hiến cho nhân loại, một nhân tố hòa hợp, gắn bó bằng tâm thức yêu thương, hào hiệp chứ không phải sự chinh phục, áp đặt, đồng hóa. Chân giá trị của "Võ đạo" là tính chất nhân bản : do con người, vì con người, phát triển và phục vụ con người...Vovinam như một biển lớn thu nạp được tất cả mọi mạch nguồn từ các nơi đổ về, bất kể phẩm chất và số lượng của mạch nguồn đó ra sao, sau đó chuyển hóa thành nước biển trong sạch. Trích "Hồi ký Chưởng Môn Lê Sáng".


VOVINAM VIỆT VÕ ĐẠO

NINH BÌNH 

1. VÀI NÉT VỀ TỈNH NINH BÌNH

Ninh Bình là một tỉnh nằm ở cực Nam đồng bằng Bắc bộ. Dãy núi Tam Điệp chạy theo hướng Tây Bắc - Đông Nam, làm ranh rới tự nhiên giữa hai tỉnh Ninh Bình và Thanh Hoá. Phía Đông và Đông Bắc có sông Đáy bao quanh, giáp với hai tỉnh Hà Nam và Nam Định, phía Bắc giáp tỉnh Hoà Bình, phía Nam là biển Đông. Quốc lộ 1A, Quốc lộ 10 và đường sắt Bắc Nam chạy xuyên qua tỉnh.

Đền thờ vua Đinh Tiên Hoàng.                     Bản đồ Ninh Bình năm 1891.

Ninh Bình có 8 đơn vị hành chính cấp huyện gồm 2 thành phố (Ninh Bình, Tam Điệp) và 6 huyện (Hoa Lư, Gia Viễn, Nho Quan, Yên Khánh, Yên Mô, Kim Sơn). Với diện tích 1.382,1 km², dân số Ninh Bình đạt 982.487 người (theo thống kê ngày 1/4/2019).

Ninh Bình với nhiều quần thể danh thắng nổi tiếng như: Tràng An - Tam Cốc - Bích Động, chùa Bái Đính, nhà thờ đá Phát Diệm, rừng Cúc Phương... những địa danh mà khi nhắc tới, nhiều người sẽ nhớ ngay tới vùng đất Ninh Bình. Vùng đất núi non trùng điệp với những danh thắng nổi tiếng này còn được biết đến là kinh đô đầu tiên của nước Việt Nam cách đây hơn 1000 năm lịch sử, trước khi vua Lý Thái Tổ dời đô ra Thăng Long, tức thủ đô Hà Nội ngày nay. 

2. PHONG TRÀO VOVINAM TỈNH NINH BÌNH

Lớp tập Vovinam Việt Võ Đạo đầu tiên ở tỉnh Ninh Bình do vài huấn luyện viên từ Hà Nội vào khởi xướng khoảng năm 2010, nhưng chỉ luyện tập được một thời gian ngắn. Riêng lớp tập Vovinam của huấn luyện viên Nguyễn Văn Ba tổ chức cũng vào thời điểm đó tại Trung tâm Văn hóa - Thể thao huyện Gia Viễn vẫn duy trì cho đến nay.

Biểu diễn khai mạc Đại hội TDTT huyện Gia Viễn.

Từ năm 2011 đến năm 2015, huấn luyện viên Trương Công Thức đã tham gia tập luyện tại Câu lạc bộ Vovinam Trường Đại học Vinh (tỉnh Nghệ An), dưới sự hướng dẫn của võ sư Trần Văn Biên.

Sau khi tốt nghiệp Đại học trở về quê hương Ninh Bình, huấn luyện viên Trương Công Thức đã bắt tay vào xây dựng và phát triển phong trào Vovinam Việt Võ Đạo.

Một lớp tập do HLV Trương Công Thức phụ trách.

Được sự cho phép và tạo điều kiện của Trung tâm Văn hóa - Thể thao huyện Nho Quan (tỉnh Ninh Bình), tháng 3/2016, Câu lạc bộ võ thuật Vovinam đã được thành lập tại Trung tâm này do huấn luyện viên Trương Công Thức phụ trách. Vài tháng sau, phong trào quy tụ thêm một số huấn luyện viên và hỗ trợ huyện Gia Viễn mở thêm lớp. Tính đến tháng 12 năm 2020, phong trào Vovinam tỉnh Ninh Bình đã phát triển ở 2 huyện Nho Quan và Gia Viễn, xây dựng được 16 câu lạc bộ thu hút gần 1.000 môn sinh thường xuyên tham gia tập luyện dưới sự hướng dẫn của gần 20 huấn luyện viên và hướng dẫn viên. Trong số nàỳ có 2 câu lạc bộ trường học là Trường phổ thông dân tộc nội trú Ninh Bình và Trường Trung học cơ sở Yên Quang.

Biểu diễn khai mạc Đại hội TDTT huyện Nho Quan, tỉnh Ninh Bình.

Kỳ thi thăng cấp Sơ đẳng lần III-2017 tại Nho Quan, tỉnh Ninh Bình.

Võ sư Trần Văn Biên (Nghệ An) trao Giấy khen cho các học sinh đạt kết quả tốt.

Từ năm 2017 đến nay, mỗi năm Bộ môn đều tổ chức 3 kỳ thi Sơ đẳng (tập trung theo từng huyện) cho các môn sinh. Song song đó, Bộ môn cử các huấn luyện viên và hướng dẫn viên tham dự các lớp tập huấn chuyên môn, thi thăng đai Trung đẳng tạ Nghệ An, Hà Nội do Liên đoàn Vovinam Việt Nam tổ chức để nâng cao trình độ. Mặt khác, các câu lạc bộ Vovinam Việt Võ Đạo ở Ninh Bình cũng tích cực tham gia biểu diễn trong các dịp lễ hội của địa phương để giới thiệu môn võ này đến người dân.

Tham gia kì thi Trung đẳng tại Nghệ An năm 2018.

Các môn sinh NInh Bình dự thi Trung đẳng tại Nghệ An.

Với nhiều nỗ lực, khắc phục khó khăn của Ban huấn luyện trong công tác đào tạo, bộ môn Vovinam Việt Võ Đạo đã được Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Ninh Bình đầu tư kinh phí tập huấn ngắn hạn (45 ngày) cho đội tuyển học sinh và kinh phí tham dự giải học sinh toàn quốc hàng năm. Năm 2017, đội tuyển học sinh Vovinam Ninh Bình tham gia Giải Vovinam học sinh toàn quốc lần thứ I tổ chức tại tỉnh Thanh Hóa và đã đạt thành tích ban đầu là 1 HCB, 3 HCĐ.

Vovinam Ninh Bình nhận huy chương Giải học sinh toàn quốc lần I tại Thanh Hóa.

Năm 2018, Ninh Bình tiếp tục tham gia Giải Vovinam học sinh toàn quốc lần thứ 2 tổ chức tại tỉnh Thừa Thiên Huế và đã đạt thành tích tiến bộ hơn với 2 HCV, 3 HCB, 2 HCĐ.

Ôn luyện chuẩn bị tham gia giải học sinh toàn quốc.

Vovinam Ninh Bình tham dự Giải học sinh toàn quốc lần II - 2018 tại Huế.

Năm 2019, Ninh Bình tiếp tục tham dự Giải Vovinam học sinh toàn quốc lần thứ 3 tổ chức tại tỉnh Đắk Lắk và đạt thành tích có phần khiêm tốn - 3 HCĐ. Do tình hình dịch Covid 19 nên giải học sinh toàn quốc năm 2020 dự kiến diễn ra tại tỉnh Bình Thuận nhưng không thể tổ chức.

3.  Định hướng phát triển giai đoạn 2020 - 2025

Sau 5 năm cố gắng phát triển phong trào, Bộ môn Vovinam Ninh Bình đã xây dựng được một đội ngũ nòng cốt. Với những thành công và hạn chế trong hoạt động, Bộ môn dự kiến kế hoạch phát triển phong trào Vovinam trong giai đoạn 2020-2025 như sau:

- Mở rộng phong trào Vovinam sang vài huyện lân cận.

- Vận động thành lập Liên đoàn Vovinam tỉnh Ninh Bình (nhiệm kỳ 2021 - 2026).

- Vận động đưa môn Vovinam vào chương trình thi đấu Hội khỏe Phù Đổng cấp tỉnh.

- Tham mưu cùng ngành Thể dục Thể thao Ninh Bình tổ chức lớp tập huấn huấn luyện viên, trọng tài Vovinam thường niên.

- Cử huấn luyện viên tham dự các lớp tập huấn chuyên môn do Liên đoàn Vovinam Việt Nam tổ chức.

- Tổ chức các khóa thi nâng cấp đai theo quy định của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch và Liên đoàn Vovinam Việt Nam nhằm đánh giá trình độ chuyên môn của các huấn luyện viên và chất lượng tập luyện của võ sinh các đơn vị.

- Tiếp tục đẩy mạnh phát triển Vovinam học đường; phát hiện và tuyển chọn các môn sinh có năng khiếu để tập huấn, tham dự các giải thi đấu khu vực và toàn quốc.

- Xây dựng đội tuyển Vovinam chuyên nghiệp.

Phát triển phong trào Vovinam trong trường học.

4. Danh sách Bộ môn và số lượng môn sinh

1. Danh sách phân công nội bộ thành viên phụ trách Bộ môn Vovinam tỉnh Ninh Bình (nhiệm kỳ 2017 - 2021)

 

Họ tên

 

Nhiệm vụ

 

Số ĐT

 
 

 Trương Công Thức

Hoàng đai II cấp, Trưởng Bộ môn

 - ĐT: 0981938088

 

 

 Nguyễn Văn Ba

Huấn luyện viên

 - ĐT: 0974686331

 

 

 Đoàn Ngọc Toàn

Huấn luyện viên

 - ĐT: 0979832202

 

 

 Đinh Văn Thắng

Huấn luyện viên

 - ĐT: 0359150280

 

 

 Đinh Quang Khánh

Huấn luyện viên

 - ĐT: 0988640866

 

 

 Phạm Minh Tân

Huấn luyện viên

 - ĐT: 0981333088

 

Tham dự tập huấn chuyên môn và dự thi thăng cấp tại Hà Nội.

2. Thống kê số lượng môn sinh Vovinam tỉnh Ninh Bình (tính đến tháng 12/2020)

 

STT

 

Đơn vị

 

Số lượng CLB

Số lượng môn sinh

Ghi chú

Lam đai III cấp trở xuống

Hoàng đai II trở xuống

Chuẩn hồng đai trở lên

 

 

1

Huyện Nho Quan

10

540

15

-

 

2

Huyện Gia Viễn

6

450

8

-

 

TỔNG CỘNG

16

990

23

-

 

 

                                           BỘ MÔN VOVINAM TỈNH NINH BÌNH

                                              Tháng 12/2020


| Chia sẻ |
THẢO LUẬN  
Chưa có thảo luận nào
Ý KIẾN CỦA BẠN  
  Hãy đăng nhập để thảo luận
  Tin cùng loại cũ hơn
TIẾP BƯỚC SÁNG TỔ - VOVINAM ĐỒNG THÁP PROVINCE SUR LES TRACES DU MAITRE FONDATEUR.
TIẾP BƯỚC SÁNG TỔ - VOVINAM BẮC KẠN PROVINCE SUR LES TRACES DU MAITRE FONDATEUR.
TIẾP BƯỚC SÁNG TỔ - VOVINAM VĨNH LONG PROVINCE SUR LES TRACES DU MAITRE FONDATEUR.
TIẾP BƯỚC SÁNG TỔ - VOVINAM THÁI NGUYÊN PROVINCE SUR LES TRACES DU MAITRE FONDATEUR 1.
TIẾP BƯỚC SÁNG TỔ - VOVINAM THÁI NGUYÊN PROVINCE SUR LES TRACES DU MAITRE FONDATEUR 2.
VOVINAM QUÂN ĐỘI "25 NĂM GIAN KHÓ VÀ TỰ HÀO" - VOVINAM DE L'ARMÉE AVEC 25 ANS DURS ET FIERS.
TIẾP BƯỚC SÁNG TỔ - VOVINAM HUẾ PROVINCE SUR LES TRACES DU MAITRE FONDATEUR.
TIẾP BƯỚC SÁNG TỔ - VOVINAM TRÀ VINH PROVINCE SUR LES TRACES DU MAITRE FONDATEUR.
TIẾP BƯỚC SÁNG TỔ - VOVINAM HẬU GIANG PROVINCE SUR LES TRACES DU MAITRE FONDATEUR.
TIẾP BƯỚC SÁNG TỔ - VOVINAM DAKNONG PROVINCE SUR LES TRACES DU MAITRE FONDATEUR.

VOVINAM - VIỆT VÕ ĐẠO

Câu Lạc Bộ Nhà Tập Luyện TDTT Phú Thọ

Địa chỉ : 219 Lý Thường Kiệt, P.15, Q.11, TP.HCM

 Tel : 0913.833.760 -Không biết ngượng- Email BBT : vvnphutho@gmail.com

Website: www.vovinam.divivu.com Hoặc: http://vovinam.phutho.vn