Hôm nay, ngày 29/11/2023
VĂN ÔN - VÕ LUYỆN - TÔN SƯ TRỌNG ĐẠO - BÀN TAY THÉP VỚI TRÁI TIM TỪ ÁI

GIỚI THIỆU

LIÊN KẾT WEBSITE

Tin mới đăng

Tận tâm tận lực lan tỏa Vovinam - Dédié à la diffusion du Vovinam. Tận tâm tận lực lan tỏa Vovinam - Dédié à la diffusion du Vovinam.
KHAI MẠC GIẢI VÔ ĐỊCH VOVINAM THẾ GIỚI LẦN 7 - 2023 - OUVERTURE DU 7ème CHAMPIONNAT MONDIAL DU VOVINAM EN 2023.KHAI MẠC GIẢI VÔ ĐỊCH VOVINAM THẾ GIỚI LẦN 7 - 2023 - OUVERTURE DU 7ème CHAMPIONNAT MONDIAL DU VOVINAM EN 2023.
GIẢI VÔ ĐỊCH VOVINAM THẾ GIỚI LẦN VII NĂM 2023 - The 7th WVVF World Vovinam Championships 2023.GIẢI VÔ ĐỊCH VOVINAM THẾ GIỚI LẦN VII NĂM 2023 - The 7th WVVF World Vovinam Championships 2023.
TRI ÂN 20-11 "THẦY TÔI & NGHIỆP VÕ" - A la gratitude de la Journée des Enseignants Vietnamiens du 20 Novembre "Notre Maître & Sa carrière d'arts martiaux".TRI ÂN 20-11 "THẦY TÔI & NGHIỆP VÕ" - A la gratitude de la Journée des Enseignants Vietnamiens du 20 Novembre "Notre Maître & Sa carrière d'arts martiaux".
HÀNH TRÌNH 85 NĂM VOVINAM VIỆT VÕ ĐẠO TRỞ THÀNH DI SẢN VĂN HÓA PHI VẬT THỂ QUỐC GIA - L'ITINÉRAIRE DE 85 ANS DU VOVINAM VIỆT VÕ ĐẠO DEVENU LA PATRIMOINE CULTUREL IMMATÉRIEL NATIONALHÀNH TRÌNH 85 NĂM VOVINAM VIỆT VÕ ĐẠO TRỞ THÀNH DI SẢN VĂN HÓA PHI VẬT THỂ QUỐC GIA - L'ITINÉRAIRE DE 85 ANS DU VOVINAM VIỆT VÕ ĐẠO DEVENU LA PATRIMOINE CULTUREL IMMATÉRIEL NATIONAL
Tự hào Vovinam được công nhận Di Sản Văn Hóa Phi Vật Thể Quốc Gia - Vovinam est fier d'être reconnu comme Patrimoine Culturel Immatériel National.Tự hào Vovinam được công nhận Di Sản Văn Hóa Phi Vật Thể Quốc Gia - Vovinam est fier d'être reconnu comme Patrimoine Culturel Immatériel National.
Vovinam được công nhận Di Sản Văn Hóa Phi Vật Thể Quốc Gia - Vovinam est reconnu comme Patrimoine Culturel Immatériel National.Vovinam được công nhận Di Sản Văn Hóa Phi Vật Thể Quốc Gia - Vovinam est reconnu comme Patrimoine Culturel Immatériel National.
PHÁT BIỂU CỦA HỘI ĐỒNG VÕ SƯ CHƯỞNG QUẢN NHÂN LỄ KỶ NIỆM 85 NĂM THÀNH LẬP MÔN PHÁI VOVINAM VIỆT VÕ ĐẠO (1938-2023) - Paroles du Conseil des Maîtres lors 85ème Anniversaire de l'École (1938-2023).PHÁT BIỂU CỦA HỘI ĐỒNG VÕ SƯ CHƯỞNG QUẢN NHÂN LỄ KỶ NIỆM 85 NĂM THÀNH LẬP MÔN PHÁI VOVINAM VIỆT VÕ ĐẠO (1938-2023) - Paroles du Conseil des Maîtres lors 85ème Anniversaire de l'École (1938-2023).
 ''CHÚC MỪNG SINH NHẬT LẦN THỨ 72 CỦA THẦY SEN - HAPPY 70th BIRTHDAY OF MASTER SEN - JOYEUX 72ème ANNIVERSAIRE DE MAITRE SEN !!!''. ''CHÚC MỪNG SINH NHẬT LẦN THỨ 72 CỦA THẦY SEN - HAPPY 70th BIRTHDAY OF MASTER SEN - JOYEUX 72ème ANNIVERSAIRE DE MAITRE SEN !!!''.
Học võ và dạy võ xưa và nay - Apprendre & Enseigner l'art martial de l'autrefois et de nos jour.Học võ và dạy võ xưa và nay - Apprendre & Enseigner l'art martial de l'autrefois et de nos jour.
Võ và truyền thống “Tôn sư trọng đạo” - L'art martial & Sa tradition “Respecter son Maître & Respecter sa voie morale”.Võ và truyền thống “Tôn sư trọng đạo” - L'art martial & Sa tradition “Respecter son Maître & Respecter sa voie morale”.
Truyền thống "Tôn Sư Trọng Đạo" - Tradition “Respecter son Maître & Respecter sa voie morale”.Truyền thống "Tôn Sư Trọng Đạo" - Tradition “Respecter son Maître & Respecter sa voie morale”.
PHÁT HÀNH BỘ TEM CHUNG VOVINAM VIỆT NAM & VÕ ẤN ĐỘ - PUBLICATION D'UNE COLLECTION COMMUNE DE TIMBRE DU VOVINAM VIETNAM & ARTS MARTIAUXINDIENS EN 2023.PHÁT HÀNH BỘ TEM CHUNG VOVINAM VIỆT NAM & VÕ ẤN ĐỘ - PUBLICATION D'UNE COLLECTION COMMUNE DE TIMBRE DU VOVINAM VIETNAM & ARTS MARTIAUXINDIENS EN 2023.
Kỷ niệm 13 năm ngày mất Chưởng môn Lê Sáng - A la 13ème Commémoration de la mort du Maitre Patriarche Lê Sáng (2010-2023).Kỷ niệm 13 năm ngày mất Chưởng môn Lê Sáng - A la 13ème Commémoration de la mort du Maitre Patriarche Lê Sáng (2010-2023).
Thông báo: Lễ Giổ Chưởng Môn Lê Sáng lần thứ 13 (2010 - 2013) - Annonce: Organisation à la 13ème Cérémonie commémorale de la mort du Maitre Patriarche LÊ SÁNG (2010 - 2013).Thông báo: Lễ Giổ Chưởng Môn Lê Sáng lần thứ 13 (2010 - 2013) - Annonce: Organisation à la 13ème Cérémonie commémorale de la mort du Maitre Patriarche LÊ SÁNG (2010 - 2013).
PHÂN ƯU CÙNG GIA ĐÌNH THÂN MẪU VS.VŨ TRỌNG BẢO - SINCÈRES CONDOLÉENCES AVEC LA FAMILLE DE LA MÈRE DE MAITRE VŨ TRỌNG BẢO.PHÂN ƯU CÙNG GIA ĐÌNH THÂN MẪU VS.VŨ TRỌNG BẢO - SINCÈRES CONDOLÉENCES AVEC LA FAMILLE DE LA MÈRE DE MAITRE VŨ TRỌNG BẢO.
DI NGÔN CỦA SÁNG TỔ NGUYỄN LỘC (1912-1960) - Les dernières paroles du Maitre Fondateur Nguyễn Lộc (1912-1960).DI NGÔN CỦA SÁNG TỔ NGUYỄN LỘC (1912-1960) - Les dernières paroles du Maitre Fondateur Nguyễn Lộc (1912-1960).
VVF thông báo về việc tổ chức Kỳ thi thăng đai cấp cao đẳng môn Vovinam Việt Võ Đạo tại Trường IVS - HN - VVF informe concernant le Passage de grade supérieur organisé au Lycée IVS de HN.VVF thông báo về việc tổ chức Kỳ thi thăng đai cấp cao đẳng môn Vovinam Việt Võ Đạo tại Trường IVS - HN - VVF informe concernant le Passage de grade supérieur organisé au Lycée IVS de HN.
"CÕNG RẮN CẮN GÀ NHÀ - “Qu'il est plus aigu que la dent d'un serpent D'avoir un enfant ingrat"."CÕNG RẮN CẮN GÀ NHÀ - “Qu'il est plus aigu que la dent d'un serpent D'avoir un enfant ingrat".
''GIẬU ĐỔ BÌM LEO - When the tree is fallen, everyone run to it with his axe - Lorsque l'arbre est tombé , tout le monde court à elle avec sa hache''.''GIẬU ĐỔ BÌM LEO - When the tree is fallen, everyone run to it with his axe - Lorsque l'arbre est tombé , tout le monde court à elle avec sa hache''.
Luật nhân quả đối với người “ác khẩu” - The law of Karma with an "evil tongue" person - La loi du Karma avec la "personne à la mauvaise langue".Luật nhân quả đối với người “ác khẩu” - The law of Karma with an "evil tongue" person - La loi du Karma avec la "personne à la mauvaise langue".
''Ăn cháo đá bát - Bite the hand that feeds - La fête passée, adieux le Saint''.''Ăn cháo đá bát - Bite the hand that feeds - La fête passée, adieux le Saint''.
LÒNG TỰ TRỌNG - RESPECT DE SOI.LÒNG TỰ TRỌNG - RESPECT DE SOI.
Chúc mừng Sinh nhật Tập đoàn FPT 35 năm Thành lập & Phát triển (13/9/1988 - 13/9/2023). Happy 35 th Birthday of Etablishment & Development of FPT Corporation (13/9/1988 - 13/9/2023). Chúc mừng Sinh nhật Tập đoàn FPT 35 năm Thành lập & Phát triển (13/9/1988 - 13/9/2023). Happy 35 th Birthday of Etablishment & Development of FPT Corporation (13/9/1988 - 13/9/2023).
Tuổi trẻ Online: Doanh nghiệp nói gì về chất lượng sinh viên Greenwich Việt Nam ?Tuổi trẻ Online: Doanh nghiệp nói gì về chất lượng sinh viên Greenwich Việt Nam ?
Hơn 1500 sinh viên nhập học Greenwich Việt Nam - Plus de 1.500 nouveaux étudiants à l'entrée de l'Université Greenwich Viet Nam. Hơn 1500 sinh viên nhập học Greenwich Việt Nam - Plus de 1.500 nouveaux étudiants à l'entrée de l'Université Greenwich Viet Nam.
VOVINAM GREENWICH VIETNAM (CS.TPHCM) BIỂU DIỄN KHAI GIẢNG NĂM HỌC MỚI 2023-2024 - VOVINAM GREENWICH VIETNAM A HCM VILLE EN DEMONSTRATION POUR LA NOUVELLE ANNÉE UNIVERSITAIRE 2023-2024.VOVINAM GREENWICH VIETNAM (CS.TPHCM) BIỂU DIỄN KHAI GIẢNG NĂM HỌC MỚI 2023-2024 - VOVINAM GREENWICH VIETNAM A HCM VILLE EN DEMONSTRATION POUR LA NOUVELLE ANNÉE UNIVERSITAIRE 2023-2024.
VOVINAM ĐẠI HỌC  GREENWICH VIỆT NAM (TP.HCM) THI HỌC KỲ SUMMER II - 2023 - EXAMEN DE LA 2ème PÉRIODE D'ÉTÉ EN 2023.VOVINAM ĐẠI HỌC GREENWICH VIỆT NAM (TP.HCM) THI HỌC KỲ SUMMER II - 2023 - EXAMEN DE LA 2ème PÉRIODE D'ÉTÉ EN 2023.
CÔNG BỐ TRANG THÔNG TIN & LOGO CHÍNH THỨC CỦA LIÊN ĐOÀN VOVINAM TỔ CHỨC GIÁO DỤC FPT.CÔNG BỐ TRANG THÔNG TIN & LOGO CHÍNH THỨC CỦA LIÊN ĐOÀN VOVINAM TỔ CHỨC GIÁO DỤC FPT.
Tập huấn nghi lễ môn phái Vovinam - Việt Võ Đạo tại Cần Thơ - Formation rituelle du Vovinam Viet Vo Dao à Can Tho.Tập huấn nghi lễ môn phái Vovinam - Việt Võ Đạo tại Cần Thơ - Formation rituelle du Vovinam Viet Vo Dao à Can Tho.

Thống kê

Số lượt truy cập 1.669.582
Tổng số Thành viên 91
Số người đang xem 51
TIẾP BƯỚC SÁNG TỔ - VOVINAM THÁI NGUYÊN PROVINCE SUR LES TRACES DU MAITRE FONDATEUR 1.

Đăng ngày: 07/03/2021 00:37
TIẾP BƯỚC SÁNG TỔ - VOVINAM THÁI NGUYÊN PROVINCE SUR LES TRACES DU MAITRE FONDATEUR 1.
    "Một cá nhân chẳng là gì cả, dù giỏi đến đâu cũng chỉ làm được một phần công việc, cái chính là phải biết sử dụng năng lực của những tài năng chung quanh, cho dù trong số đó không có ai phi thường nhưng nếu cùng chung sức chung lòng theo đuổi một mục đích thì sẽ thành công..."-"Nếu phô trương mà không làm thì không được việc, nhưng nếu làm mà không có phô trương để gây thanh thế thì không có thế mà làm"-"Phải sống hòa đồng với mọi người, sẵn sàng tiếp thu ý kiến của người khác, vì người dở nhất cũng có điểm hay, người hay nhất vẫn có điểm sai, trăm điều ghi cũng có một điều sót..." - "Vovinam luôn trung thành với mục tiêu của mình là phục vụ xã hội, đào tạo những con người tốt về cả thể xác lẫn tâm hồn. Khi con người đã có ý thức luôn tự hoàn thiện tất yếu sẽ tránh được những thói hư tật xấu, những sa ngã trong cuộc sống. Xã hội có nhiều con người tốt cũng sẽ tốt, cũng như khi có nhiều điểm sáng thì bóng tối sẽ tự tiêu tan. Bước vào thế kỷ 21, với mong muốn góp phần xây dựng một nền võ đạo chung cho nhân loại, Vovinam sẽ tiến từ Việt Võ Đạo tới Nhân Võ Đạo. Đây là một lý tưởng hoàn toàn mang tinh thần phục vụ, cống hiến cho nhân loại, một nhân tố hòa hợp, gắn bó bằng tâm thức yêu thương, hào hiệp chứ không phải sự chinh phục, áp đặt, đồng hóa. Chân giá trị của "Võ đạo" là tính chất nhân bản : do con người, vì con người, phát triển và phục vụ con người...Vovinam như một biển lớn thu nạp được tất cả mọi mạch nguồn từ các nơi đổ về, bất kể phẩm chất và số lượng của mạch nguồn đó ra sao, sau đó chuyển hóa thành nước biển trong sạch. Trích "Hồi ký Chưởng Môn Lê Sáng".


 VOVINAM VIỆT VÕ ĐẠO

THÁI NGUYÊN

I. Khái quát về tỉnh Thái Nguyên
1. Vị trí địa lí, dân cư

Là một tỉnh thuộc vùng Đông Bắc Bộ, tỉnh lị là thành phố Thái Nguyên, cách trung tâm thủ đô Hà Nội 75 km. Được tái lập ngày 01/1/1997 với việc tách tỉnh Bắc Thái thành hai tỉnh Bắc Kạn và Thái Nguyên. Tỉnh Thái Nguyên có diện tích 3.562,82 km² phía bắc tiếp giáp với tỉnh Bắc Kạn, phía tây giáp với các tỉnh Vĩnh PhúcTuyên Quang; phía đông giáp với các tỉnh Lạng SơnBắc Giang và phía nam tiếp giáp với thủ đô Hà Nội. Tỉnh Thái Nguyên cách sân bay quốc tế Nội Bài khoảng 50 km.


Thái Nguyên cùng với Bình DươngBắc NinhĐồng Nai và Bắc Giang nằm trong nhóm 5 tỉnh thành được các doanh nghiệp đánh giá có cơ sở hạ tầng tốt nhất năm 2020 vừa qua, cũng là những trung tâm công nghiệp lớn của cả nước. Đây cũng được coi là một trung tâm đào tạo nguồn nhân lực lớn thứ tư sau thành phố Hồ Chí MinhHà Nội và Đà Nẵng với hệ thống 9 trường đại học, 11 trường cao đẳng, và nhiều trường trung cấp nghề.

Dân số tỉnh Thái Nguyên hiện nay là 1.286.751 người. Trên địa bàn tỉnh có 46 dân tộc trên tổng số 54 dân tộc tại Việt Nam sinh sống, trong đó dân tộc kinh chiếm tỉ lệ cao nhất (73,1%).

Trung tâm thành phố Thái Nguyên hiện nay.

2. Đơn vị hành chính

Tỉnh Thái Nguyên có 9 đơn vị hành chính gồm 02 thành phố (thành phố Thái Nguyên - tỉnh lị, thành phố  Sông Công), 01thị xã (thị xã Phổ Yên) và 06 (Đại TừĐịnh HóaĐồng HỷPhú BìnhPhú LươngVõ Nhai).

3. Các khu dich tích lịch sử, du lịch

Thái Nguyên từng là nơi tổ chức Năm Du lịch Quốc gia 2007. Với lợi thế là trung tâm vùng, hạ tầng cơ sở phát triển, với hơn 800 điểm đến là những di tích lịch sử, di tích danh thắng, di tích khảo cổ học, di tích kiến trúc nghệ thuật, di tích tín ngưỡng đã được kiểm kê, bảo vệ theo quy định của Luật Di sản văn hoá và 80 lễ hội được tổ chức vào dịp đầu xuân… Trên địa bàn tỉnh, một trong những điểm đến được nhiều du khách quan tâm như: Khu du lịch hồ Núi Cốc, cách thành phố Thái Nguyên 20 km về phía tây (giáp dãy núi Tam Đảo) là khu du lịch lớn nhất của tỉnh. Mặt hồ rộng 25 km² và có đến 69 hòn đảo lớn nhỏ; Bảo tàng văn hóa các dân tộc Việt Nam với diện tích 40.000 m², nằm ngay tại trung tâm thành phố Thái Nguyên. Bảo tàng có hệ thống 5 phòng trưng bày cố định và Khu trưng bày ngoài trời với 6 vùng văn hóa đặc trưng; Di tích đền Đội Cấn, công viên Sông Cầu tại trung tâm thành phố Thái Nguyên; Khu du lịch hang Phượng Hoàng và suối Mỏ Gà (là suối chảy ra từ núi đá) tại huyện Võ Nhai, cách thành phố Thái Nguyên 45 km; Khu Di tích Quốc gia đặc biệt ATK Định Hoá; Thác nước 7 tầng Khuôn Tát, nằm trong khu di tích lịch sử ATK được xếp hạng danh thắng cấp quốc gia vào năm 2002;Khu Di tích Lịch sử Quốc gia 915,…

Khu du lịch Hồ núi cốc.

Điểm nhấn từ trước đến nay khi nhắc đến Thái Nguyên, sản phẩm nổi lên hàng đầu đó la chè Thái Nguyên với hàng loạt thương hiệu nổi tiếng nức danh trong và ngoài nước như: Chè Tân Cương (TP. Thái Nguyên); Chè La Bằng (Đại Từ); Chè hữu cơ Sông Cầu; Trại Cài (Đồng Hỷ); Làng nghề chè Vô Tranh - Tức Tranh (Phú Lương),…Chè (Trà) Thái Nguyên nổi tiếng trên khắp Việt Nam và được tôn vinh là một trong hai loại trà ngon nhất nước và cũng được mệnh danh là "Thủ đô Chè Việt Nam". Trong đó, trà tại vùng Tân Cương, một xã phía tây thành phố Thái Nguyên được đánh giá cao nhất.

Không một vùng đất nào trên cả nước có thể tạo ra được một sản vật quý như chè Tân Cương. Vì vậy, nếu đến Thái Nguyên, bạn hãy một lần thưởng thức chè ngon chính gốc nơi đây.

II. Những mốc thời gian trong quá trình hình thành và phát triển của bộ môn Vovinam tỉnh Thái Nguyên

Thái Nguyên là một tỉnh có phong trào Võ thuật phát triển mạnh trong thời gian dài. Điều đó được thể hiện ở sự đa dạng của các môn phái như Karatedo, Taekwondo, Cổ truyền, Wushu, Boxing,…Các đội tuyển cũng thường xuyên dành được thứ hạng cao tại những giải thi đấu toàn quốc. Tuy nhiên, phải đến cuối năm 2010 môn Vovinam mới bắt đầu xuất hiện tại Thái Nguyên do HLV Võ Xuân Thủy và Phạm Văn Quân du nhập về địa phương dưới sự hỗ trợ về chuyên môn của Liên đoàn Vovinam Hà Nội.

Logo của Bộ môn Vovinam tỉnh Thái Nguyên.

Với chiến lược lấy phong trào Vovinam học đường làm nền tảng để phát triển nên hơn 90% các CLB đều nằm trong những nhà trường với sự tham gia của đông đảo học sinh, sinh viên. Từ 01 CLB tại Trường Đại học Sư phạm – Đại học Thái Nguyên lúc mới bắt đầu và 02 HLV, trải qua hơn 10 năm phát triển, đến nay Bộ môn Vovinam tỉnh Thái Nguyên đã có 60 câu lạc bộ trải đều trên tất cả các địa bàn khác nhau, thu hút khoảng 7000 lượt người tham gia tập luyện trong năm 2020, đội ngũ HLV và trợ giảng đã xây dựng dược vào khoảng 120 người. Đây là một con số thật sự ấn tượng đối với sự phát triển của phong trào thể thao một tỉnh trung du miền núi với nhiều khó khăn về điều kiện kinh tế và cơ sở hạ tầng.

Để đạt được những kết quả như trên là cả một hành trình đầy khó khăn, thử thách. Bằng sự đam mê, nhiệt huyết của hai HLV và sự tạo điều kiện từ những cơ quan, đoàn thể đã giúp cho phong trào Vovinam lan tỏa mạnh mẽ trên toàn tỉnh. Hiện nay, môn Vovinam được các cấp quản lý địa phương đánh giá là một trong những môn võ có phong trào phong trào phát triển mạnh mặc dù thời gian xuất hiện ngắn nhất trong làng võ tỉnh nhà. Ngược dòng thời gian, cùng điểm lại những sự kiện nổi bật trong quá trình phát triển của Bộ môn Vovinam tỉnh Thái Nguyên như sau:

1. Năm 2010: Vovinam xuất hiện tại tỉnh Thái Nguyên

Với sự giúp đỡ nhiệt tình về chuyên môn từ võ sư Phạm Quang Long (nguyên Phó Chủ tịch Liên đoàn Vovinam Hà Nội) và các HLV thuộc Liên đoàn. Ngày 02/10/2010 môn Vovinam – Việt Võ Đạo chính thức có mặt tại Trường Đại học Sư phạm – Đại học Thái Nguyên,  do 2 HLV Võ Xuân Thủy và Phạm Văn Quân phụ trách đã thu hút hơn 200 sinh viên tham gia tập luyện. Đây chính là cơ sở để phong trào phát triển về sau, bởi với vai trò là giảng viên Khoa TDTT của Trường, HLV Võ Xuân Thủy đã thu hút được rất đông sinh viên chuyên ngành Giáo dục thể chất trong Khoa tham gia tập luyện miễn phí, thông qua đó lựa chọn ra những môn sinh có năng khiếu và đam mê môn Vovinam để tiếp tục công tác đào tạo nâng cao, xây dựng đội ngũ phục vụ cho cho quá trình phát triển phong trào tiếp theo.

Một buổi tập của các môn sinh CLB Vovinam Trường ĐH Sư phạm Thái Nguyên.

Nhận thấy vai trò của  công tác truyền thông vô cùng quan trọng trong quá trình phát triển phong trào, ngày 08/11/2010 HLV HLV Võ Xuân Thủy và Phạm Văn Quân tiếp tục tổ chức khai giảng CLB Vovinam tại Khoa Công nghệ Thông tin (nay là Trường ĐH CNTT và Truyền thông – Đại học Thái Nguyên) với mục đích tạo cơ hội cho các trợ giảng có môi trường rèn luyện chuyên môn, đồng thời thông qua những sinh viên là thành viên của CLB có chuyên môn về công nghệ thông tin để xây dựng website của Bộ môn nhằm đẩy mạnh công tác truyền thông, quảng bá hình ảnh môn võ Việt ra toàn tỉnh. CLB đã được đông đảo các sinh viên trong và ngoài Khoa quan tâm, tham gia tập luyện.

Cũng trong thời gian này, Bộ môn đã tham gia Giải vô địch Vovinam các tỉnh miền Bắc lần I năm 2010, đoàn Thái Nguyên đạt thành tích 02 HCV, 03 HCĐ, xếp thứ 7 trên tổng số 24 đoàn tham dự.

2. Năm 2011: Khẳng định vị trí trong làng võ tỉnh nhà

   Sau sự thành công của CLB Vovinam Trường ĐH Sư phạm Thái Nguyên,  ngay từ đầu năm 2011, được sự chỉ đạo của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lích Thái Nguyên, Bộ môn Vovinam đã chủ động xây dựng kế hoạch cụ thể, triển khai đến từng huấn luyện viên để mở những lớp phong trào ở các trường học, các huyện, thành thị xã trong toàn tỉnh. Kết quả đã mở được 11 CLB với trên 700 võ sinh tham gia tập luyện thường xuyên, tiêu biểu về duy trì số lượng và đảm bảo chất lượng huấn luyện như CLB Vovinam Trường Đại học Sư phạm, Đại học Nông Lâm, Đại học Công nghệ thông tin và truyền thông.

Một sự kiện rất quan trọng, đánh dấu sự ghi nhận của môn Vovinam trong làng võ tỉnh nhà tại Đại hội Liên đoàn Võ thuật tỉnh Thái Nguyên lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2011 - 2015 (Quyết định số số 1163/QĐ- UBND, ngày 10/5/2011 của UBND tỉnh Thái Nguyên cho phép thành lập Liên đoàn Võ thuật tỉnh), Bộ môn Vovinam chính thức được thành lập, HLV Võ Xuân Thủy được tín nhiệm bầu làm Trưởng Bộ môn. Đây chính là cơ sở thuận lợi để vận động đưa môn Vovinam vào hệ thống thi đấu giải võ thuật của tỉnh.

Bộ môn Vovinam tỉnh Thái Nguyên chính thức được thành lập theo Quyết định số số 1163/QĐ- UBND, ngày 10/5/2011 của UBND tỉnh Thái Nguyên.

Năm 2011 bộ môn cũng đã tổ chức cho các võ sinh tham gia biểu diễn trên 30 lượt phục vụ các chương trình lễ hội; khai giảng, bế giảng năm học; ngày tết thiếu nhi 01/6, rằm trung thu,…Công tác phát triển đội ngũ HLV và cộng tác viên tiếp tục được chú trọng phát triển trong đội ngũ giáo viên thể dục tại các trường phổ thông.

Bộ môn cũng đã tham gia phối hợp cùng Sở VH,TT&DL Tỉnh tổ chức cho gần 500 võ sinh tham gia các kỳ thi nâng cấp đai; cử 02 huấn luyện viên tham gia tập huấn nâng cao chuyên môn tại Liên đoàn Vovinam Hà Nội; Duy trì tập luyện thường xuyên 02 buổi/tuần cho đội ngũ HLV, hướng dẫn viên (HDV) nhằm nâng cao trình độ chuyên môn, thống nhất nội dung, chương trình giảng dạy trong toàn tỉnh. Cuối năm 2011, sau khi lựa chọn, Bộ môn đã cử 12 võ sinh đủ điều kiện về Liên đoàn Vovinam Hà Nội tập huấn và thi thăng cấp Hoàng đai trơn.

3. Từ năm 2012 đến 2020: Tiếp đà phát triển

Sau khoảng thời gian gần 2 năm xây dựng, đội ngũ giảng dạy đã vững vàng. Năm 2012 Bộ môn tiếp tục phát triển thêm nhiều CLB ở các địa phương. Đến giữa năm 2012 bộ môn tiến hành mở thêm một số lớp ở địa bàn thành phố như CLB trường THPT Ngô Quyền - Phường Tân Thịnh -TP Thái Nguyên, CLB ĐH Y Dược, CLB CĐ Kinh tế Kỹ thuật, CĐ Sư Phạm, huyện Đại Từ, huyện Phú Lương,…. Nâng tổng số CLB hoạt động trên địa bàn tỉnh tính đến tháng 10 năm 2012 là 19 CLB với gần 2000 võ sinh tham gia tập luyện thường xuyên. Đây là một nỗ lực không nhỏ của thầy và trò Vovinam Thái Nguyên. Một trong những sự kiện quan trọng của năm 2012 là Bộ môn đã tổ chức thành công Giải Vovinam Trường Đại học Nông Lâm mở rộng lần thứ nhất (tháng 12/2012), thu hút 13 đoàn và trên 200 VĐV tham gia thi đấu. Đây là giải đấu đầu tiên được tổ chức sau khi phong trào hình thành, đồng thời cũng là bước đệm để môn Vovinam được đưa vào thi đấu tại giải võ thuật của tỉnh từ năm 2013 đến nay và hệ thống giải Đại hội TDTT tỉnh Thái Nguyên năm 2014, 2018.

Năm 2013 Bộ môn đã gặt hái được những thành công nhất định, đưa tổng số CLB trên toàn tỉnh lên con số 30 và trên 3000 võ sinh tham gia tập luyện thường xuyên. Không chỉ chú trọng phát triển phong trào trong tỉnh mà đội ngũ HLV cũng thường xuyên được bồi dưỡng, nâng cao trình độ (năm 2013 có 25 trợ giảng trình độ hoàng đai trơn - TGV) thông qua các đợt tập huấn do Sở VHTT&DL Tỉnh tổ chức và của Liên đoàn Vovinam các tỉnh lân cận, cũng như Liên đoàn Vovinam Việt Nam tổ chức. Đầu năm 2013 đội ngũ HLV đã tham gia 02 đợt tập huấn HLV và trọng tài trong đó có 01 đợt tập huấn do Liên đoàn Vovinam Việt Nam tổ chức tại Hà Nội.

Năm 2014 Bộ môn có 16 HLV và 49 TGV đang tham gia hoạt động giảng dạy tại các địa phương trên toàn tỉnh. Tất cả đều có bằng đẳng cấp của Liên đoàn Vovinam Việt Nam. Số lượng võ sinh tham gia tập luyện hơn 2000 người, trong đó số lượng tập luyện thường xuyên khoảng 1000 võ sinh. Độ tuổi của các võ sinh cũng đa dạng, từ 5 tuổi cho đến 40 tuổi.

Ngày 29/4/2017 Đại hội Liên đoàn Võ thuật tỉnh Thái Nguyên khóa II, nhiệm kỳ 2017 – 2021 được tổ chức. Đại hội đã tiến hành tổng kết nhiệm kỳ I và đề ra phương hướng nhiệm kỳ II, trong đó có sự ghi nhận những đóng góp to lớn của Bộ môn Vovinam cho phong trào võ thuật tỉnh nhà. Nhiệm kỳ 2017 – 2021 HLV Võ Xuân Thủy tiếp tục được tín nhiệm bầu làm Trưởng Bộ môn. Tại Trường Đại học Sư phạm – ĐH Thái nguyên, môn Vovinam đã trở thành môn học nội khóa cho sinh viên của Trường và là một trong những môn đào tạo chuyên sâu cho sinh viên của Khoa TDTT.

Video: Đại hội Liên đoàn Võ thuật tỉnh Thái Nguyên khóa II, nhiệm kỳ 2017 - 2021.

Năm 2019 số lượng CLB trên toàn tỉnh là 46 (tăng 08 CLB so với năm 2017) với số lượt người tham gia tập luyện gần 4000 người (số võ sinh tập luyện thường xuyên khoảng 1800 người). Thành công này được các cơ sở ghi nhận khi những CLB Vovinam luôn góp phần làm sôi nổi hoạt động phong trào tại các đơn vị sở tại, cũng như tạo sân chơi lành mạnh và luôn là lựa chọn hàng đầu để học sinh, sinh viên đến giao lưu, rèn luyện sức khỏe, tu dưỡng đạo đức.

          Trải qua hơn 10 năm phát triển, đến thời điểm hiện tại Bộ môn Vovinam tỉnh Thái Nguyên đã có 60 câu lạc bộ trải đều trên tất cả các địa bàn khác nhau, thu hút khoảng 7000 lượt người tham gia tập luyện trong năm 2020, đội ngũ HLV và trợ giảng đã xây dựng được 120 người. Công tác truyền thông thường xuyên được quan tâm, đẩy mạnh. Website vovinamthainguyen.vn và Fanpage của Bộ môn thu hút được hàng nghìn lượt truy cập và tương tác mỗi ngày; các bài viết, video hướng dẫn tập luyện thường xuyên được cập nhật. Công tác phối hợp với Báo Thái Nguyên và Đài Truyền hình Tỉnh cũng được thực hiện hiệu quả.

          * Link video giới thiệu về một số CLB:


Phóng sự giới thiệu CLB Vovinam Samsung - SEMV 1.

Phóng sự giới thiệu CLB Vovinam Samsung - SEMV 2.

Vovinam Thái Nguyên trong cảm nhận của võ sinh người Mỹ James Major.

Phóng sự giới thiệu CLB Vovinam THPT Gang Thép.

III. Những sự kiện Bộ môn Vovinam đã tham gia
 1. Tổ chức giải đấu
 
        Khi phong trào phát triển đủ mạnh thì việc tổ chức các giải đấu để võ sinh có cơ hội thể hiện chuyên môn và giao lưu, cọ sát nhằm nâng cao trình độ là điều tất yếu. Hơn 10 năm phát triển, Bộ môn đã phối hợp cùng với Hội sinh viên, Đoàn Thanh niên của các trường thành viên Đại học Thái Nguyên; Sở VH,TT&DL Tỉnh; Trung tâm Thể thao các đơn vị,…tổ chức thành công nhiều giải đấu với chất lượng ngày càng nâng cao, thu hút đông đảo vận động viên đến từ các đơn vị trong và ngoài tỉnh tham dự:

- Tháng 12/2012 Bộ môn phối hợp cùng BCH Hội sinh viên Trường ĐH Nông Lâm – ĐH Thái Nguyên tổ chức “Giải Vovinam Trường Đại học Nông lâm mở rộng lần thứ nhất”. Đây là giải Vovinam đầu tiên của tỉnh Thái Nguyên sau 02 năm xây dựng và phát triển phong trào.
 
- Ngày 29/5/2013 Bộ môn phối hợp cùng Nhà thiếu nhi tỉnh Thái Nguyên tổ chức Liên hoan võ thuật cho thanh thiếu niên dịp hè 2013 (môn Vovinam có 06 đơn vị tham dự).
 
- Tháng 9/2013 Bộ môn phối hợp cùng Sở VH, TT&DL tổ chức thành công Giải Vovinam tỉnh Thái Nguyên. Đây là giải đấu chính thức đầu tiên của môn Vovinam trong hệ thống giải võ thuật thường niên của tỉnh, thu hút 193 VĐV của 12 đơn vị tranh tài ở 27 nội dung với 44 bộ huy chương.
 
- Từ ngày 04 đến 06/4/2014 Bộ môn phối hợp cùng Sở VH,TT&DL Tỉnh tổ chức thành công các nội dung thi đấu của môn Vovinam trong chương trình Đại hội TDTT tỉnh Thái Nguyên lần thứ VII. Giải đấu bao gồm 27 nội dung (13 nội dung thi quyền, 14 hạng cân thi đấu đối kháng của nam và nữ), thu hút 170 VĐV đến từ các CLB của 08 địa phương trong tỉnh.Với lần đầu tiên góp mặt tại sân chơi thuộc hệ thống thi đấu chính thức của Đại hội TDTT cấp tỉnh là một thành công lớn của tập thể Bộ môn Vovinam sau hơn 3 năm không ngừng nỗ lực trong việc quảng bá, phát triển phong trào.
 
- Ngày 29 và 30/11/2014, Bộ môn phối hợp cùng Hội sinh viên của Trường, tổ chức Giải Vovinam trường ĐH Sư phạm mở rộng. Giải đấu có sự tham gia của 16 đoàn trong tỉnh và 02 đoàn ngoài tỉnh (Hải Dương, Hà Nội) với tổng số 201 VĐV, 45 bộ huy chương; Tổ chức giải mở rộng lần 2 (tháng 10/2015 với 48 bộ chuy chương).
 
- Ngày 12 và 13/12/2015 Bộ môn phối hợp cùng Sở VH,TT&DL Tỉnh tổ chức thành công Giải Vovinam tỉnh Thái Nguyên. Giải đấu thu hút gần 200 VĐV từ 14 đơn vị trên địa bàn tỉnh về tham dự, tranh tài ở 32 nội dung; Tổ chức giải tỉnh năm 2016 có sự tham gia của 15 đơn vị (từ ngày 29/9 đến ngày 02/10/2016 với 24 nội dung); Tổ chức giải tỉnh năm 2017 với sự tham gia của 18 đoàn (thi đấu tranh 32 nội dung, từ ngày 29/9 đến ngày 02/10/2016).
 
- Từ ngày 27 đến 30/3/2018 Bộ môn phối hợp cùng Sở VH,TT&DL Tỉnh tổ chức thành công các nội dung thi đấu của môn Vovinam trong chương trình Đại hội TDTT tỉnh Thái Nguyên lần thứ VIII. Giải đấu có sự tham gia của 300 VĐV đến từ 11 đơn vị tham gia tranh tài ở 28 nội dung.
 
- Từ 05 đến 06/1/2019 Bộ môn phối hợp cùng Hội sinh viên Trường ĐH Y Dược tổ chức Giải Vovinam mở rộng. Giải đấu quy tụ 430 VĐV cuả 21 đoàn (14 đơn vị trong tỉnh và 07 đoàn ngoài tỉnh) về tranh tài ở 77 nội dung (114 bộ huy chương). Đây là giải đấu có quy mô lớn nhất mà Bộ môn đã tổ chức. Tiếp đó, từ ngày 07 đến 08/9/2019 Bộ môn phối hợp với Trung tâm Văn hóa – Thông tin huyện Định Hóa tổ chức Giải Vovinam Đoàn thanh niên trường THPT Định Hóa mở rộng lần thứ nhất với hơn 300 VĐV của 10 đoàn tham dự 76 nội dung thi đấu. Từ ngày 06 đến 08 tháng 12, Bộ môn phối hợp cùng Sở VH,TT&DL Tỉnh tổ chức thành công Giải Vovinam tỉnh Thái Nguyên (hơn 300 VĐV của 14 đoàn tham gia thi đấu tại 42 nội dung).
 
- Từ ngày 23 đến 25/10/2020 Bộ môn phối hợp cùng Sở VH,TT&DL Tỉnh tổ chức Giải Vovinam tỉnh Thái Nguyên mở rộng với sự tham gia của 264 VĐV đến từ 19 đơn vị (11 đơn vị trong tỉnh và 08 đơn vị ngoài tỉnh), thi đấu tại 44 nội dung quyền và đối kháng. Ngày 20 tháng 12, tổ chức Hội diễn Võ thuật tỉnh Thái Nguyên với 240 VĐV của 11 đoàn tham gia thi đấu tại 13 nội dung biểu diễn.


Video: Một số hình ảnh tại Giải Vovinam tỉnh Thái Nguyên 2017.

2. Công tác chuyên môn
2.1. Tập huấn chuyên môn, phát  triển đội ngũ HLV
 
Bộ môn thường xuyên phối hợp với các đơn vị quản lí để tổ chức triển khai những khóa tập huấn chuyên môn cho trong tài, HLV Vovinam toàn tỉnh (mỗi năm 01 khóa, thường diễn ra trước giải đấu). Không dừng ở đó, bằng các nguồn kinh phí xã hội hóa, Bộ môn cũng thực hiện công tác bồi dưỡng cho một số HLV và trọng tài cốt cán của tỉnh thông qua việc cử đi tập huấn chuyên môn tại những lớp do Liên đoàn Vovinam Việt Nam và Liên đoàn Vovinam Hà Nội tổ chức (ngày 10/6/2013 Bộ môn cử 05 HLV tham dự lớp tập huấn trọng tài, HLV Vovinam toàn quốc năm 2013 diễn ra tại Cung thể thao Quần Ngựa – Hà Nội; Tháng 5/2018 Bộ môn cử 06 HLV tham dự khóa tập huấn trọng tài cấp Quốc gia tại Đà Nẵng,...).
 
Tổ chức chấm thi nâng cấp đai sơ đẳng cho các võ sinh trong tỉnh (mỗi năm từ 03 đến 04 đợt, trung bình từ 1600 đến 2000 thí sinh các đơn vị thành viên) tham dự. Phối hợp với Liên đoàn Vovinam Việt Nam tổ chức tập huấn và thi nâng đai cấp trung đẳng vào tháng 8/2018 (200 môn sinh tham dự), tháng 12/2015 (62 người tham dự), tháng 12/2017 (93 thí sinh tham dự).
 
Công tác xây dựng và phát triển đội ngũ HLV thường xuyên được quan tâm thông qua việc duy trì tập luyện 02 buổi/ tuần của CLB HLV tại Trường ĐH Sư phạm Thái Nguyên. Thành viên bao gồm những HLV, trợ giảng viên, cộng tác viên (chủ yếu là giáo viên thể dục của các trường phổ thông, đại học) và những võ sinh có năng khiếu từ các CLB cử đến.


Video: Thi đẳng quốc gia 22-12-2017.

2.2. Tham gia các giải thi đấu khu vực và quốc gia
 
Nhằm không ngừng nâng cao chất lượng của phong trào, đồng thời tạo điều kiện để môn sinh được giao lưu, học hỏi với các đơn vị ngoài tỉnh, Bộ môn Vovinam tỉnh Thái Nguyên đã cử đội tuyển tham gia một số giải đấu và bước đầu thu được những kết quả nhất định: 


Video: Phóng sự "Công tác chuẩn bị cho Giải Vovinam học sinh toàn quốc 2017". 

3. Công tác khác
3.1. Tham gia sự kiện
 
Với mục đích phục vụ các hoạt động cộng đồng, quảng bá hình ảnh tại địa phương, Bộ môn Vovinam thường xuyên tham gia các sự kiện và hoạt động xã hội do nhiều đơn vị tổ chức như: biểu diễn tại lễ hội Lưu Nhân Chú thuộc xã Văn yên, huyện Đại Từ, tỉnh Thái Nguyên vào ngày 13/2/2013. Đây là khu di tích lịch sử đã được xếp hạng quốc gia, thu hút hàng nghìn khách thập phương về tham dự vào ngày mùng 4/1 âm lịch hàng năm; Cử 100 võ sinh tham gia màn đồng diễn và biểu diễn tại lễ khai mạc giải Việt dã Tiền phong của TP Thái Nguyên do Trung tâm Văn hóa, Thông tin và Thể thao thành phố tổ chức vào sáng ngày 16/3/2013. Sau màn khai mạc, các đoàn bắt đầu bước vào thi đấu ở các nội dung cá nhân và tập thể. Môn Vovinam cũng tham dự với 50 võ sinh ở nội dung chạy đều tập thể. Đây cũng là bước chuẩn bị để tham dự giải Việt dã do tỉnh tổ chức sau 1 tuần. Tiếp đó, tại giải Việt dã của Tỉnh diễn ra vào ngày 23/3/2013 tại Quảng trường Võ Nguyên Giáp, Chi nhánh ngân hàng Sacombank Thái Nguyên phối hợp với Sở VH, TT và DL, Tỉnh đoàn Thái Nguyên tổ chức Lễ khai mạc Giải việt dã Tiền Phong với chủ đề “Cùng Sacombank chạy vì sức khỏe cộng đồng”  năm 2013. Trong giải thi đấu năm nay Vovivnam Thái Nguyên tham gia với 51 VĐV ở nội dung chạy đều tập thể 300m. Các võ sinh trong bộ võ phục màu xanh dương - màu của hòa bình đã đem đến giải đấu một hình ảnh đẹp của môn võ dân tộc, tình đoàn kết, tinh thần khỏe để học tập và xây dựng đất nước; tham gia biểu diễn tại lễ khai mạc Giải võ thuật tỉnh Thái Nguyên tháng 9/2013,…Bên cạnh đó, đội biểu diễn cũng thường xuyên tham gia những sự kiện do các trường học, công ty, trung tâm tổ chức hàng năm.
 

Năm

Thông tin về giải đấu

Số lượng VĐV

Thành tích đạt được

HCV

HCB

HCĐ

2010

Giải vô địch Vovinam các tỉnh miền Bắc lần I năm 2010 (xếp thứ 7 trên tổng số 24 đoàn tham dự).

06

02

-

03

2012

Hội khỏe Phù Đổng toàn quốc lần thứ VIII tại thành phố Cần Thơ (từ ngày 26/7 đến 12/8). Kết quả đạt 01 HCĐ của VĐV Bùi Xuân Kiên, nội dung đối kháng hạng cân dưới 45kg nam.

04

-

-

01

2013

Giải Cúp các CLB Vovinam Toàn quốc lần thứ III - năm 2013 tại nhà thi đấu TDTT tỉnh Lạng Sơn (từ ngày mùng 10 đến 18/11/2013). Đoàn Thái Nguyên kết thúc giải với 01 HCĐ của VĐV Đào Văn Anh, hạng cân 57kg nam.

05

-

-

01

2016

Giải Vovinam Hà Nội mở rộng năm 2016 (từ ngày 17 đến 20/6/2016. Đoàn Thái Nguyên kết thúc giải với tổng số 18 huy chương các loại, xếp thứ 4/11 đoàn tham dự)

20

06

06

06

2017

Giải Vovinam học sinh toàn quốc (từ ngày 17 đến 19/7/2017 tại tỉnh Thanh Hóa).

09

01

03

02

Phóng sự "Công tác chuẩn bị cho Giải Vovinam học sinh toàn quốc 2017".

3. Công tác khác
3.1. Tham gia sự kiện

Với mục đích phục vụ các hoạt động cộng đồng, quảng bá hình ảnh tại địa phương, Bộ môn Vovinam thường xuyên tham gia các sự kiện và hoạt động xã hội do nhiều đơn vị tổ chức như: biểu diễn tại lễ hội Lưu Nhân Chú thuộc xã Văn yên, huyện Đại Từ, tỉnh Thái Nguyên vào ngày 13/2/2013. Đây là khu di tích lịch sử đã được xếp hạng quốc gia, thu hút hàng nghìn khách thập phương về tham dự vào ngày mùng 4/1 âm lịch hàng năm; Cử 100 võ sinh tham gia màn đồng diễn và biểu diễn tại lễ khai mạc giải Việt dã Tiền phong của TP Thái Nguyên do Trung tâm Văn hóa, Thông tin và Thể thao thành phố tổ chức vào sáng ngày 16/3/2013. Sau màn khai mạc, các đoàn bắt đầu bước vào thi đấu ở các nội dung cá nhân và tập thể. Môn Vovinam cũng tham dự với 50 võ sinh ở nội dung chạy đều tập thể. Đây cũng là bước chuẩn bị để tham dự giải Việt dã do tỉnh tổ chức sau 1 tuần. Tiếp đó, tại giải Việt dã của Tỉnh diễn ra vào ngày 23/3/2013 tại Quảng trường Võ Nguyên Giáp, Chi nhánh ngân hàng Sacombank Thái Nguyên phối hợp với Sở VH, TT và DL, Tỉnh đoàn Thái Nguyên tổ chức Lễ khai mạc Giải việt dã Tiền Phong với chủ đề “Cùng Sacombank chạy vì sức khỏe cộng đồng”  năm 2013. Trong giải thi đấu năm nay Vovivnam Thái Nguyên tham gia với 51 VĐV ở nội dung chạy đều tập thể 300m. Các võ sinh trong bộ võ phục màu xanh dương - màu của hòa bình đã đem đến giải đấu một hình ảnh đẹp của môn võ dân tộc, tình đoàn kết, tinh thần khỏe để học tập và xây dựng đất nước; tham gia biểu diễn tại lễ khai mạc Giải võ thuật tỉnh Thái Nguyên tháng 9/2013,…Bên cạnh đó, đội biểu diễn cũng thường xuyên tham gia những sự kiện do các trường học, công ty, trung tâm tổ chức hàng năm.

Vovinam biểu diễn tại lễ khai mạc Giải võ thuật tỉnh Thái Nguyên tháng 9/2013.


 Video: Vovinam biểu diễn tại ngày hội Công ty Sam sung Thái Nguyên.

 3.2. Công tác truyền thông

Để đáp ứng nhu cầu tập luyện Vovinam, đặc biệt là trong điều kiện giáo trình hướng dẫn còn khá ít. Ngay từ những ngày đầu thành lập, Bộ môn Vovinam tỉnh Thái Nguyên đã tiến hành sưu tầm, thu thập và xử lý những tư liệu về môn phái, nhất là mảng kỹ thuật bằng văn bản và hình ảnh. Nhưng để chi tiết hơn và tạo điều kiện cho những bạn yêu thích võ thuật có thể tự tập luyện và hiểu sâu hơn nữa về môn võ thuần Việt này, bắt đầu từ năm 2010 Bộ môn đã tiến hành quay video giới thiệu một số kỹ thuật căn bản, đăng tải trên website vovinamthainguyen.vn được đông đảo môn sinh trên toàn quốc đón nhận.

Bộ môn tổ chức cuộc thi “Giọng hát Vovinam Thái Nguyên năm 2013”. Đây là cuộc thi lớn về quy mô, được đông đảo các bạn trẻ trong và ngoài Bộ môn nhiệt tình tham gia hưởng ứng. Cuộc thi được phát động trong 04 tháng, chia thành 03 đợt, bắt đầu từ tháng 1 đến hết ngày 30/4/2013 đã nhận được sự hưởng ứng nhiệt tình của các đơn vị thành viên, gây được hiệu ứng tốt đối với sự phát triển phong trào.

Hoạt động gắn kết các đơn vị thành viên cũng được chú trọng thông qua những buổi tập luyện của lớp HLV; hoạt động tổng kết năm; hoạt động khác như giải bóng đá các CLB, giã ngoại, thiện nguyện,… Liên kết với Báo Thái Nguyên và Đài phát thanh - truyền hình tỉnh Thái Nguyên, thực hiện các tin bài và phóng sự tôn vinh các tấm gương võ sinh nghèo vượt khó đạt thành tích cao trong học tập và rèn luyện của bộ môn đặc biệt tại 2 huyện miền núi Định Hóa và Võ Nhai.

Công tác quảng bá, giới thiệu hình ảnh và các hoạt động của Bộ môn trong năm 2013 đã tiến một bước mới, thông qua việc Đài Truyền hình tỉnh Thái Nguyên thường xuyên quan tâm, cử phóng viên đến đưa tin và thực hiện phóng sự về môn Vovinam.

Đài Truyền hình tỉnh Thái Nguyên thực hiện ghi hình tại một CLB.

3.3. Công tác xã hội

Tham gia những hoạt động xã hội chính là một phương thức rèn luyện võ đạo thực tế và hiệu quả cho võ sinh:
 
Ngày 24/ 2/ 2012 Bộ môn đã tổ chức buổi gặp mặt, biểu diễn và giao lưu cùng các em học sinh thiệt thòi tại Trung tâm Giáo dục trẻ em khuyết tật tỉnh Thái Nguyên.
 
Tổ chức hỗ trợ những môn sinh tham dự kỳ thi đại học năm 2013: Vào tháng 7 năm 2013 trên toàn tỉnh có 30 CLB đang hoạt động, một số CLB ở rất xa thành phố như CLB Định Hóa, Nguyễn Huệ, Phú Lương, Quân Chu…. Trong kỳ tuyển sinh vào CĐ, ĐH năm 2013 có nhiều em đang tập luyện Vovinam cũng tham ra dự thi. Nắm bắt được vấn đề đó các HLV trong Bộ môn xác định hầu hết các em ở các huyện hoặc tỉnh xa đến nên ít nhiều sẽ gặp khó khăn về chỗ ở, phương tiện đi lại,… Bên cạnh đó, vào kỳ thi ĐH, CĐ quốc gia số lượng người tập trung về thành phố sẽ rất đông, nhu cầu ăn ở, đi lại sẽ tăng cao và đặc biệt thời tiết lúc này tại Thái Nguyên liên tục mưa lớn gây ngập lụt nặng khiến cho việc di chuyển của thí sinh và gia đình gặp rất nhiều khó khăn. Chính vì thế Ban huấn luyện Bộ môn Vovinam tỉnh Thái Nguyên đã phát động phong trào “Đồng hành cùng thí sinh Vovinam bước vào kỳ thi CĐ, ĐH năm 2013” với mục đích hỗ trợ các em và phụ huynh có chỗ ăn ở, phương tiện đi lại tốt nhất để các em tập trung vào việc thi cử. Ngay sau khi bộ môn phát động đã nhận được sự hưởng ứng nhiệt tình của các HLV, nhiều HLV hiện đang là sinh viên cũng đã nhường phòng ở của mình cho các thí sinh về dự thi. Đây là một hoạt động thể hiện tinh thần võ đạo, sự đoàn kết, giúp đỡ lẫn nhau của các thành viên trong đại gia đình môn phái Vovinam. Hoạt động này đã nhận được sự phản hồi rất tốt từ phía võ sinh và gia đình, giúp mọi người hiểu rõ và gần hơn với Vovinam – Việt võ đạo, thắt chặt tinh thần đoàn kết của toàn thể HLV và võ sinh trong Bộ môn.
 
Phối hợp cùng trường Nội trú IVS tổ chức chuyến đi về nguồn ATK Định Hóa  (ngày 26 và 27/7/2014) với nhiều các hoạt động thiện nguyện cộng đồng ý nghĩa như: tặng sách vở, quần áo, hỗ trợ các em võ sinh có hoàn cảnh khó khăn nhưng đã vượt khó vươn lên trong cuộc sống và học tập tại địa phương.
 
Tháng 2/2018 Bộ môn tổ chức chương trình “Áo ấm tình thương” tại điểm trường THCS Văn Yên và CLB Vovinam Xã Văn Yên (huyện Đại Từ) bằng hình thức tặng quà tết, dụng cụ tập luyện võ thuật và tiền mặt cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn. Chương trình đã thu hút được đông đảo thành viên trong và ngoài Bộ môn tham gia hưởng ứng, nhận được sự đánh giá cao từ cơ quan chính quyền địa phương.

 

Clip: Phóng sự của Đài truyền hình Tỉnh Thái Nguyên về chương trình.

 
Xem tiếp phần 2.....
 
 


 

| Chia sẻ |
THẢO LUẬN  
Chưa có thảo luận nào
Ý KIẾN CỦA BẠN  
  Hãy đăng nhập để thảo luận
  Tin cùng loại cũ hơn
TIẾP BƯỚC SÁNG TỔ - VOVINAM THÁI NGUYÊN PROVINCE SUR LES TRACES DU MAITRE FONDATEUR 2.
VOVINAM QUÂN ĐỘI "25 NĂM GIAN KHÓ VÀ TỰ HÀO" - VOVINAM DE L'ARMÉE AVEC 25 ANS DURS ET FIERS.
TIẾP BƯỚC SÁNG TỔ - VOVINAM HUẾ PROVINCE SUR LES TRACES DU MAITRE FONDATEUR.
TIẾP BƯỚC SÁNG TỔ - VOVINAM TRÀ VINH PROVINCE SUR LES TRACES DU MAITRE FONDATEUR.
TIẾP BƯỚC SÁNG TỔ - VOVINAM HẬU GIANG PROVINCE SUR LES TRACES DU MAITRE FONDATEUR.
TIẾP BƯỚC SÁNG TỔ - VOVINAM DAKNONG PROVINCE SUR LES TRACES DU MAITRE FONDATEUR.
TIẾP BƯỚC SÁNG TỔ - VOVINAM SÓC TRĂNG PROVINCE SUR LES TRACES DU MAITRE FONDATEUR.
TIẾP BƯỚC SÁNG TỔ - VOVINAM QUẢNG NAM PROVINCE SUR LES TRACES DU MAITRE FONDATEUR.
TIẾP BƯỚC SÁNG TỔ - VOVINAM PHÚ YÊN PROVINCE SUR LES TRACES DU MAITRE FONDATEUR.
TIẾP BƯỚC SÁNG TỔ - VOVINAM ĐẠI HỌC TDTT TPHCM - VOVINAM UNIVERSITÉ DE LA GYMNASTIQUE & DES SPORTS DE HCM VILLE SUR LES TRACES DU MAITRE FONDATEUR.

VOVINAM - VIỆT VÕ ĐẠO

Câu Lạc Bộ Nhà Tập Luyện TDTT Phú Thọ

Địa chỉ : 219 Lý Thường Kiệt, P.15, Q.11, TP.HCM

 Tel : 0913.833.760 -Không biết ngượng- Email BBT : vvnphutho@gmail.com

Website: www.vovinam.divivu.com Hoặc: http://vovinam.phutho.vn