Hôm nay, ngày 05/12/2023
VĂN ÔN - VÕ LUYỆN - TÔN SƯ TRỌNG ĐẠO - BÀN TAY THÉP VỚI TRÁI TIM TỪ ÁI

GIỚI THIỆU

LIÊN KẾT WEBSITE

Tin mới đăng

Tận tâm tận lực lan tỏa Vovinam - Dédié à la diffusion du Vovinam. Tận tâm tận lực lan tỏa Vovinam - Dédié à la diffusion du Vovinam.
KHAI MẠC GIẢI VÔ ĐỊCH VOVINAM THẾ GIỚI LẦN 7 - 2023 - OUVERTURE DU 7ème CHAMPIONNAT MONDIAL DU VOVINAM EN 2023.KHAI MẠC GIẢI VÔ ĐỊCH VOVINAM THẾ GIỚI LẦN 7 - 2023 - OUVERTURE DU 7ème CHAMPIONNAT MONDIAL DU VOVINAM EN 2023.
GIẢI VÔ ĐỊCH VOVINAM THẾ GIỚI LẦN VII NĂM 2023 - The 7th WVVF World Vovinam Championships 2023.GIẢI VÔ ĐỊCH VOVINAM THẾ GIỚI LẦN VII NĂM 2023 - The 7th WVVF World Vovinam Championships 2023.
TRI ÂN 20-11 "THẦY TÔI & NGHIỆP VÕ" - A la gratitude de la Journée des Enseignants Vietnamiens du 20 Novembre "Notre Maître & Sa carrière d'arts martiaux".TRI ÂN 20-11 "THẦY TÔI & NGHIỆP VÕ" - A la gratitude de la Journée des Enseignants Vietnamiens du 20 Novembre "Notre Maître & Sa carrière d'arts martiaux".
HÀNH TRÌNH 85 NĂM VOVINAM VIỆT VÕ ĐẠO TRỞ THÀNH DI SẢN VĂN HÓA PHI VẬT THỂ QUỐC GIA - L'ITINÉRAIRE DE 85 ANS DU VOVINAM VIỆT VÕ ĐẠO DEVENU LA PATRIMOINE CULTUREL IMMATÉRIEL NATIONALHÀNH TRÌNH 85 NĂM VOVINAM VIỆT VÕ ĐẠO TRỞ THÀNH DI SẢN VĂN HÓA PHI VẬT THỂ QUỐC GIA - L'ITINÉRAIRE DE 85 ANS DU VOVINAM VIỆT VÕ ĐẠO DEVENU LA PATRIMOINE CULTUREL IMMATÉRIEL NATIONAL
Tự hào Vovinam được công nhận Di Sản Văn Hóa Phi Vật Thể Quốc Gia - Vovinam est fier d'être reconnu comme Patrimoine Culturel Immatériel National.Tự hào Vovinam được công nhận Di Sản Văn Hóa Phi Vật Thể Quốc Gia - Vovinam est fier d'être reconnu comme Patrimoine Culturel Immatériel National.
Vovinam được công nhận Di Sản Văn Hóa Phi Vật Thể Quốc Gia - Vovinam est reconnu comme Patrimoine Culturel Immatériel National.Vovinam được công nhận Di Sản Văn Hóa Phi Vật Thể Quốc Gia - Vovinam est reconnu comme Patrimoine Culturel Immatériel National.
PHÁT BIỂU CỦA HỘI ĐỒNG VÕ SƯ CHƯỞNG QUẢN NHÂN LỄ KỶ NIỆM 85 NĂM THÀNH LẬP MÔN PHÁI VOVINAM VIỆT VÕ ĐẠO (1938-2023) - Paroles du Conseil des Maîtres lors 85ème Anniversaire de l'École (1938-2023).PHÁT BIỂU CỦA HỘI ĐỒNG VÕ SƯ CHƯỞNG QUẢN NHÂN LỄ KỶ NIỆM 85 NĂM THÀNH LẬP MÔN PHÁI VOVINAM VIỆT VÕ ĐẠO (1938-2023) - Paroles du Conseil des Maîtres lors 85ème Anniversaire de l'École (1938-2023).
 ''CHÚC MỪNG SINH NHẬT LẦN THỨ 72 CỦA THẦY SEN - HAPPY 70th BIRTHDAY OF MASTER SEN - JOYEUX 72ème ANNIVERSAIRE DE MAITRE SEN !!!''. ''CHÚC MỪNG SINH NHẬT LẦN THỨ 72 CỦA THẦY SEN - HAPPY 70th BIRTHDAY OF MASTER SEN - JOYEUX 72ème ANNIVERSAIRE DE MAITRE SEN !!!''.
Học võ và dạy võ xưa và nay - Apprendre & Enseigner l'art martial de l'autrefois et de nos jour.Học võ và dạy võ xưa và nay - Apprendre & Enseigner l'art martial de l'autrefois et de nos jour.
Võ và truyền thống “Tôn sư trọng đạo” - L'art martial & Sa tradition “Respecter son Maître & Respecter sa voie morale”.Võ và truyền thống “Tôn sư trọng đạo” - L'art martial & Sa tradition “Respecter son Maître & Respecter sa voie morale”.
Truyền thống "Tôn Sư Trọng Đạo" - Tradition “Respecter son Maître & Respecter sa voie morale”.Truyền thống "Tôn Sư Trọng Đạo" - Tradition “Respecter son Maître & Respecter sa voie morale”.
PHÁT HÀNH BỘ TEM CHUNG VOVINAM VIỆT NAM & VÕ ẤN ĐỘ - PUBLICATION D'UNE COLLECTION COMMUNE DE TIMBRE DU VOVINAM VIETNAM & ARTS MARTIAUXINDIENS EN 2023.PHÁT HÀNH BỘ TEM CHUNG VOVINAM VIỆT NAM & VÕ ẤN ĐỘ - PUBLICATION D'UNE COLLECTION COMMUNE DE TIMBRE DU VOVINAM VIETNAM & ARTS MARTIAUXINDIENS EN 2023.
Kỷ niệm 13 năm ngày mất Chưởng môn Lê Sáng - A la 13ème Commémoration de la mort du Maitre Patriarche Lê Sáng (2010-2023).Kỷ niệm 13 năm ngày mất Chưởng môn Lê Sáng - A la 13ème Commémoration de la mort du Maitre Patriarche Lê Sáng (2010-2023).
Thông báo: Lễ Giổ Chưởng Môn Lê Sáng lần thứ 13 (2010 - 2013) - Annonce: Organisation à la 13ème Cérémonie commémorale de la mort du Maitre Patriarche LÊ SÁNG (2010 - 2013).Thông báo: Lễ Giổ Chưởng Môn Lê Sáng lần thứ 13 (2010 - 2013) - Annonce: Organisation à la 13ème Cérémonie commémorale de la mort du Maitre Patriarche LÊ SÁNG (2010 - 2013).
PHÂN ƯU CÙNG GIA ĐÌNH THÂN MẪU VS.VŨ TRỌNG BẢO - SINCÈRES CONDOLÉENCES AVEC LA FAMILLE DE LA MÈRE DE MAITRE VŨ TRỌNG BẢO.PHÂN ƯU CÙNG GIA ĐÌNH THÂN MẪU VS.VŨ TRỌNG BẢO - SINCÈRES CONDOLÉENCES AVEC LA FAMILLE DE LA MÈRE DE MAITRE VŨ TRỌNG BẢO.
DI NGÔN CỦA SÁNG TỔ NGUYỄN LỘC (1912-1960) - Les dernières paroles du Maitre Fondateur Nguyễn Lộc (1912-1960).DI NGÔN CỦA SÁNG TỔ NGUYỄN LỘC (1912-1960) - Les dernières paroles du Maitre Fondateur Nguyễn Lộc (1912-1960).
VVF thông báo về việc tổ chức Kỳ thi thăng đai cấp cao đẳng môn Vovinam Việt Võ Đạo tại Trường IVS - HN - VVF informe concernant le Passage de grade supérieur organisé au Lycée IVS de HN.VVF thông báo về việc tổ chức Kỳ thi thăng đai cấp cao đẳng môn Vovinam Việt Võ Đạo tại Trường IVS - HN - VVF informe concernant le Passage de grade supérieur organisé au Lycée IVS de HN.
"CÕNG RẮN CẮN GÀ NHÀ - “Qu'il est plus aigu que la dent d'un serpent D'avoir un enfant ingrat"."CÕNG RẮN CẮN GÀ NHÀ - “Qu'il est plus aigu que la dent d'un serpent D'avoir un enfant ingrat".
''GIẬU ĐỔ BÌM LEO - When the tree is fallen, everyone run to it with his axe - Lorsque l'arbre est tombé , tout le monde court à elle avec sa hache''.''GIẬU ĐỔ BÌM LEO - When the tree is fallen, everyone run to it with his axe - Lorsque l'arbre est tombé , tout le monde court à elle avec sa hache''.
Luật nhân quả đối với người “ác khẩu” - The law of Karma with an "evil tongue" person - La loi du Karma avec la "personne à la mauvaise langue".Luật nhân quả đối với người “ác khẩu” - The law of Karma with an "evil tongue" person - La loi du Karma avec la "personne à la mauvaise langue".
''Ăn cháo đá bát - Bite the hand that feeds - La fête passée, adieux le Saint''.''Ăn cháo đá bát - Bite the hand that feeds - La fête passée, adieux le Saint''.
LÒNG TỰ TRỌNG - RESPECT DE SOI.LÒNG TỰ TRỌNG - RESPECT DE SOI.
Chúc mừng Sinh nhật Tập đoàn FPT 35 năm Thành lập & Phát triển (13/9/1988 - 13/9/2023). Happy 35 th Birthday of Etablishment & Development of FPT Corporation (13/9/1988 - 13/9/2023). Chúc mừng Sinh nhật Tập đoàn FPT 35 năm Thành lập & Phát triển (13/9/1988 - 13/9/2023). Happy 35 th Birthday of Etablishment & Development of FPT Corporation (13/9/1988 - 13/9/2023).
Tuổi trẻ Online: Doanh nghiệp nói gì về chất lượng sinh viên Greenwich Việt Nam ?Tuổi trẻ Online: Doanh nghiệp nói gì về chất lượng sinh viên Greenwich Việt Nam ?
Hơn 1500 sinh viên nhập học Greenwich Việt Nam - Plus de 1.500 nouveaux étudiants à l'entrée de l'Université Greenwich Viet Nam. Hơn 1500 sinh viên nhập học Greenwich Việt Nam - Plus de 1.500 nouveaux étudiants à l'entrée de l'Université Greenwich Viet Nam.
VOVINAM GREENWICH VIETNAM (CS.TPHCM) BIỂU DIỄN KHAI GIẢNG NĂM HỌC MỚI 2023-2024 - VOVINAM GREENWICH VIETNAM A HCM VILLE EN DEMONSTRATION POUR LA NOUVELLE ANNÉE UNIVERSITAIRE 2023-2024.VOVINAM GREENWICH VIETNAM (CS.TPHCM) BIỂU DIỄN KHAI GIẢNG NĂM HỌC MỚI 2023-2024 - VOVINAM GREENWICH VIETNAM A HCM VILLE EN DEMONSTRATION POUR LA NOUVELLE ANNÉE UNIVERSITAIRE 2023-2024.
VOVINAM ĐẠI HỌC  GREENWICH VIỆT NAM (TP.HCM) THI HỌC KỲ SUMMER II - 2023 - EXAMEN DE LA 2ème PÉRIODE D'ÉTÉ EN 2023.VOVINAM ĐẠI HỌC GREENWICH VIỆT NAM (TP.HCM) THI HỌC KỲ SUMMER II - 2023 - EXAMEN DE LA 2ème PÉRIODE D'ÉTÉ EN 2023.
CÔNG BỐ TRANG THÔNG TIN & LOGO CHÍNH THỨC CỦA LIÊN ĐOÀN VOVINAM TỔ CHỨC GIÁO DỤC FPT.CÔNG BỐ TRANG THÔNG TIN & LOGO CHÍNH THỨC CỦA LIÊN ĐOÀN VOVINAM TỔ CHỨC GIÁO DỤC FPT.
Tập huấn nghi lễ môn phái Vovinam - Việt Võ Đạo tại Cần Thơ - Formation rituelle du Vovinam Viet Vo Dao à Can Tho.Tập huấn nghi lễ môn phái Vovinam - Việt Võ Đạo tại Cần Thơ - Formation rituelle du Vovinam Viet Vo Dao à Can Tho.

Thống kê

Số lượt truy cập 1.672.331
Tổng số Thành viên 91
Số người đang xem 27
TIẾP BƯỚC SÁNG TỔ - VOVINAM BẮC KẠN PROVINCE SUR LES TRACES DU MAITRE FONDATEUR.

Đăng ngày: 21/03/2021 16:07
TIẾP BƯỚC SÁNG TỔ - VOVINAM BẮC KẠN  PROVINCE SUR LES TRACES DU MAITRE FONDATEUR.
     "Một cá nhân chẳng là gì cả, dù giỏi đến đâu cũng chỉ làm được một phần công việc, cái chính là phải biết sử dụng năng lực của những tài năng chung quanh, cho dù trong số đó không có ai phi thường nhưng nếu cùng chung sức chung lòng theo đuổi một mục đích thì sẽ thành công..."-"Nếu phô trương mà không làm thì không được việc, nhưng nếu làm mà không có phô trương để gây thanh thế thì không có thế mà làm"-"Phải sống hòa đồng với mọi người, sẵn sàng tiếp thu ý kiến của người khác, vì người dở nhất cũng có điểm hay, người hay nhất vẫn có điểm sai, trăm điều ghi cũng có một điều sót..." - "Vovinam luôn trung thành với mục tiêu của mình là phục vụ xã hội, đào tạo những con người tốt về cả thể xác lẫn tâm hồn. Khi con người đã có ý thức luôn tự hoàn thiện tất yếu sẽ tránh được những thói hư tật xấu, những sa ngã trong cuộc sống. Xã hội có nhiều con người tốt cũng sẽ tốt, cũng như khi có nhiều điểm sáng thì bóng tối sẽ tự tiêu tan. Bước vào thế kỷ 21, với mong muốn góp phần xây dựng một nền võ đạo chung cho nhân loại, Vovinam sẽ tiến từ Việt Võ Đạo tới Nhân Võ Đạo. Đây là một lý tưởng hoàn toàn mang tinh thần phục vụ, cống hiến cho nhân loại, một nhân tố hòa hợp, gắn bó bằng tâm thức yêu thương, hào hiệp chứ không phải sự chinh phục, áp đặt, đồng hóa. Chân giá trị của "Võ đạo" là tính chất nhân bản : do con người, vì con người, phát triển và phục vụ con người...Vovinam như một biển lớn thu nạp được tất cả mọi mạch nguồn từ các nơi đổ về, bất kể phẩm chất và số lượng của mạch nguồn đó ra sao, sau đó chuyển hóa thành nước biển trong sạch. Trích "Hồi ký Chưởng Môn Lê Sáng".


VOVINAM VIỆT VÕ ĐẠO
BẮC KẠN

I. Khái quát về tỉnh Bắc Kạn

Bắc Kạn là một tỉnh thuộc vùng Đông Bắc Bộ. Bắc Kạn có tỉnh lỵ là thành phố Bắc Kạn, cách thủ đô Hà Nội 162 km. Bắc Kạn là một tỉnh miền núi cao, địa hình bị chi phối bởi những dãy núi vòng cung quay lưng về phía đông xen lẫn với những thung lũng, có vị trí địa lý: phía bắc giáp tỉnh Cao Bằng, phía đông giáp tỉnh Lạng Sơn, phía nam giáp tỉnh Thái Nguyên, phía tây giáp tỉnh Tuyên Quang. Tỉnh Bắc Kạn có 8 đơn vị hành chính cấp huyện, bao gồm 1 thành phố (Bắc Kạn) và 7 huyện (Ba Bể, Bạch Thông, Chợ Đồn, Chợ Mới, Na Ri, Ngân Sơn, Pác Nặm) được phân chia thành 108 đơn vị hành chính cấp xã gồm có 6 phường, 6 thị trấn và 96 xã.


Diện tích đất tự nhiên của tỉnh là 4.859 km², dân số năm 2019 là 313.905 người, gồm 7 dân tộc (Tày, Nùng, Kinh, Dao, H'Mông, Hoa và Sán Chay) sinh sống, trong đó dân tộc thiểu số chiếm hơn 80%, khu vực thành thị chiếm 20,7%, khu vực nông thôn là 79,2%. Đây cũng là tỉnh ít dân nhất Việt Nam với 318.000 dân.

Bắc Kạn là tỉnh giàu tiềm năng du lịch bởi sự phong phú của tài nguyên, khoáng sản và nền văn hoá đậm đà bản sắc dân tộc miền núi Đông bắc Việt Nam. Hồ Ba Bể là danh thắng thiên nhiên được công nhận là di tích lịch sử văn hoá Quốc gia năm 1996. Năm 2011 được UNESCO công nhận Ba Bể là khu Ramsar - Đây là khu bảo tồn đất ngập nước có tầm quan trọng của thế giới và là 1 trong 20 hồ nước ngọt đẹp nhất thế giới. Hội xuân Ba Bể được tổ chức vào tháng Giêng âm lịch hàng năm. Một số danh thắng nổi tiếng khác như: các động Puông, Hua Mạ, Nàng Tiên, Phya Khao, Nả Phoòng, Ba Cửa, hang Sơn Dương, thác Nà Đăng, khu bảo tồn thiên nhiên Kim Hỷ... Bên cạnh đó, Bắc Kạn cũng có nhiều di tích lịch sử như: Căn cứ địa cách mạng ATK Chợ Đồn, di tích lịch sử Pò Két, di tích hầm bí mật Dốc Tiệm và Hội trường chữ U…

II. Phong trào tập luyện Vovinam tại Bắc Kạn

Với tình yêu dành cho Vovinam và được ngành Thể dục Thể thao Bắc Kạn cùng võ sư Phạm Quang Long động viên, hỗ trợ, năm 2010, huấn luyện viên Hà Đức Diện đã mở lớp Vovinam đầu tiên tại Nhà thi đấu Thể dục Thể thao tỉnh Bắc Kạn và trực tiếp giảng dạy với số lượng 40 võ sinh. Cũng trong năm này, Vovinam Bắc Kạn tham gia Giải Vovinam vô địch các tỉnh phía Bắc diễn ra từ ngày 10 đến ngày 12/12 tại Nhà thi đấu Trịnh Hoài Đức, Hà Nội. Tỉnh Bắc Kạn đã cử 5 vận động viên tham gia thi đấu ở nội dung đấu đối kháng. Kết quả, đoàn vận động viên Bắc Kạn đạt được 1 HCV do công của vận động viên Trần Đức Thái ở hạng cân 77 kg nam; 2 HCB (vận động viên Nguyễn Thị Ngọc, hạng cân 57 kg và vận động viên Nguyễn Thị Quỳnh, hạng cân 63 kg). Tuy là lần đầu tiên Vovinam Bắc Kạn tham dự một giải đấu lớn nằm trong hệ thống các giải đấu của Liên đoàn Vovinam Việt Nam nhưng với thành tích trên, các vận động viên Bắc Kạn đã xuất sắc vượt qua một số tỉnh thành có truyền thống về môn võ này là: Bắc Giang, Hải Phòng và Nghệ An. Đây cũng là một trong những môn thể thao đầu tiên của tỉnh Bắc Kạn tham gia thi đấu bằng hình thức xã hội hóa.

HLV Hà Đức Diện (thứ 2 từ phải) tại Giải Vovinam các tỉnh phía Bắc lần I - 2010.

HLV Hà Đức Diện cùng các HLV và trợ giảng năm 2018.

Bước sang năm 2011, ngày 29/4, Câu lạc bộ Vovinam trường Cao đẳng cộng đồng Bắc Kạn được thành lập với số lượng 30 em võ sinh. Câu lạc bộ võ thuật Vovinam Trường Cao đẳng cộng đồng Bắc Kạn được thành lập với mục đích tạo ra một môi trường hoạt động lành mạnh, một sân chơi bổ ích, rèn luyện thể chất và tinh thần cho các học sinh, sinh viên, qua đó giúp cho các bạn có thêm cơ hội giao lưu, sinh hoạt với nhau sau những giờ học tập mệt mỏi căng thẳng. Hàng tuần, Câu lạc bộ tập luyện 2 buổi từ 18g đến 19g30 vào các ngày thứ Ba, thứ Năm tại Nhà đa năng của trường. Cũng vào dịp hè năm 2011, huấn luyện viên Hà Đức Diện cùng các trợ giảng mở lớp tại Cung Thiếu nhi thị xã tạo sân chơi bổ ích cho thanh thiếu nhi với số lượng 50 em võ sinh.

CLB Vovinam Cung Thiếu nhi TP Bắc Kạn 30/5/2015.

Tháng 11/2013 Vovinam Bắc Kạn tham dự Giải vô địch Cúp các Câu lạc bộ Vovinam toàn quốc lần IV diễn ra tại Nhà thi đấu Thể dục Thể thao tỉnh Lạng Sơn tổ chức từ ngày 13-16/11/2013. Kết quả, đoàn Vovinam Bắc Kạn đoạt 1 HCB và 1 HCĐ. Năm 2014, Câu lạc bộ Vovinam tại võ đường Toàn Diện, tổ 17, phường Sông Cầu được thành lập với khoảng 50 em võ sinh tham gia tập luyện thường xuyên. Cũng từ đây một số em võ sinh sớm bộc lộ năng khiếu và trở thành vận động viên.

CLB Vovinam tại võ đường Toàn Diện.

Lớp tập Vovinam tại võ đường Toàn Diện,  phường Sông Cầu, TP. Bắc Kạn.

Môn sinh võ đường Toàn Diện vui Xuân Giáp Tý 2020.

Từ năm 2014 đến năm 2016, Vovinam Bắc Kạn tiếp tục tham gia các giải thi đấu tổ chức tại tỉnh Thái Nguyên, thành phố Hà Nội và đạt được những thành tích đáng khích lệ. Bên cạnh đó, Vovinam Bắc Kạn cũng cử võ sinh đủ điều kiện tham dự các kỳ thi sơ đẳng, trung đẳng quốc gia tổ chức tại thành phố Hà Nội và tỉnh Thái Nguyên.

CLB Vovinam thị trấn Bằng Lũng tham quan quảng trường TP Bắc Kạn.

Năm 2017, Bắc Kạn mở Câu lạc bộ Vovinam tại thị trấn Bằng Lũng, huyện Chợ Đồn với số lượng 50 em võ sinh. Năm 2018 mở thêm Câu lạc bộ Vovinam tại Trường Trung học cơ sở Đức Xuân (TP. Bắc Kạn) với số lượng 40 em võ sinh. Từ năm 2018 đến nay Vovinam Bắc Kạn duy trì hoạt động của các lớp võ, tạo sân chơi lành mạnh, bổ ích, giúp thanh thiếu nhi rèn luyện sức khỏe. Một số môn sinh Hoàng đai của Vovinam Bắc Kạn đang học Đại học và tham gia huấn luyện tại Hà Nội.

Các võ sinh Vovinam tiêu biểu huyện Chợ Đồn thăm Vicom Plaza Bắc Kạn.

CLB Vovinam Trường Trung học cơ sở Đức Xuân.

CLB Vovinam Trường THCS Đức Xuân, TP Bắc Kạn.

Hiện nay, võ đường Toàn Diện, câu lạc bộ Bằng Lũng, và Trường Trung học cơ sở Đức Xuân đều do huấn luyện viên Hạ Ngọc Hoàng và các trợ giảng hướng dẫn, Hồi năm 2019, những lúc cao điểm, các câu lạc bộ này quy tụ trên 200 võ sinh ôn luyện. Năm 2020, do dịch Covid 19 nên sỉ số có sụt giảm.    

HLV Hạ Ngọc Hoàng luyện tập bài Tinh hoa lưỡng nghi kiếm pháp.

III. Tham gia các sự kiện địa phương

Trong những năm vừa qua, Vovinam Bắc Kạn đã tham gia nhiều sự kiện tại địa phương như:

+ Biểu diễn khai mạc Đại hội Thể dục Thể thao huyện Chợ Đồn năm 2017.

+ Biểu diễn trong các dịp lễ hội... do địa phương, nhà trường tổ chức.

+ Tham gia các hoạt động thiện nguyện, giúp đỡ gia đình có hoàn cảnh khó khăn do Đoàn Thanh niên phát động.

+ Tổ chức các hoạt động ngoại khóa cho các võ sinh như: Hành quân rèn thể lực, các trò chơi vận động, kỹ năng sống… tạo sự hứng thú và đoàn kết cho em các võ sinh.

+ Tham quan các khu di tích lịch sử để các em võ sinh học tập về truyền thống cách mạng, truyền thống yêu nước.

Chuẩn bị hành quân rèn thể lực của các võ sinh thành phố Bắc Kạn.

Hành quân rèn thể lực...

“Hành quân rèn thể lực” là một sinh hoạt ngoại khóa thú vị của câu lạc bộ Vovinam tại TP. Bắc Kạn. Khởi xướng từ năm 2016, cứ khoảng 3 tháng, các môn sinh từ 10 tuổi trở lên của câu lạc bộ này được tham gia “hành quân rèn thể lực” một lần. Từ sáng sớm, khoảng 25 em (mang ba lô từ 3kg đến 5kg, đựng nước uống, thức ăn nhẹ…) sẽ khởi hành vượt đoạn đường đồi dốc khoảng 6km, cứ đi chừng 30 phút, các em được nghỉ 10-15 phút. Đến nơi quy định, các em được nghỉ tại chỗ 30 phút, ăn nhẹ rồi trở về điểm xuất phát. Hành trình đi về 4 tiếng đã giúp các em rèn luyện sức khỏe, vui chơi, tập ứng biến, đoàn kết, hỗ trợ lẫn nhau để cùng vượt qua chặng đường đồi dốc… 

IV. Đánh giá chung

Qua chặng đường 10 năm khắc phục khó khăn để xây dựng, duy trì và phát triển phong trào, Vovinam Bắc Kạn đã tạo được sân chơi lành mạnh, bổ ích cho học sinh, sinh viên. Nhiều môn sinh đã trưởng thành, một số em còn tham gia công tác giảng dạy và huấn luyện Vovinam tại Trường Đại học FPT Hà Nội. Bên cạnh những thuận lợi như được sự ủng hộ và giúp đỡ của ngành Thể dục Thể thao, chính quyền địa phương, môn Vovinam tại tỉnh Bắc Kạn vẫn còn gặp rất nhiều khó khăn về cơ sở vật chất, điều kiện tập luyện và đội ngũ huấn luyện.

Rất mong trong thời gian tới phong trào tập luyện Vovinam tại tỉnh Bắc Kạn sẽ nhận được sự giúp đỡ nhiều hơn nữa từ Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Bắc Kạn, các ban ngành, chính quyền địa phương, Liên đoàn Vovinam Việt Nam… để phong trào tiếp tục phát triển và tiến đến hình thành Bộ môn khi có điều kiện.

Ban huấn luyện Vovinam Bắc Kạn

Tháng 3/2021 

| Chia sẻ |
THẢO LUẬN  
Chưa có thảo luận nào
Ý KIẾN CỦA BẠN  
  Hãy đăng nhập để thảo luận
  Tin cùng loại cũ hơn
TIẾP BƯỚC SÁNG TỔ - VOVINAM VĨNH LONG PROVINCE SUR LES TRACES DU MAITRE FONDATEUR.
TIẾP BƯỚC SÁNG TỔ - VOVINAM THÁI NGUYÊN PROVINCE SUR LES TRACES DU MAITRE FONDATEUR 1.
TIẾP BƯỚC SÁNG TỔ - VOVINAM THÁI NGUYÊN PROVINCE SUR LES TRACES DU MAITRE FONDATEUR 2.
VOVINAM QUÂN ĐỘI "25 NĂM GIAN KHÓ VÀ TỰ HÀO" - VOVINAM DE L'ARMÉE AVEC 25 ANS DURS ET FIERS.
TIẾP BƯỚC SÁNG TỔ - VOVINAM HUẾ PROVINCE SUR LES TRACES DU MAITRE FONDATEUR.
TIẾP BƯỚC SÁNG TỔ - VOVINAM TRÀ VINH PROVINCE SUR LES TRACES DU MAITRE FONDATEUR.
TIẾP BƯỚC SÁNG TỔ - VOVINAM HẬU GIANG PROVINCE SUR LES TRACES DU MAITRE FONDATEUR.
TIẾP BƯỚC SÁNG TỔ - VOVINAM DAKNONG PROVINCE SUR LES TRACES DU MAITRE FONDATEUR.
TIẾP BƯỚC SÁNG TỔ - VOVINAM SÓC TRĂNG PROVINCE SUR LES TRACES DU MAITRE FONDATEUR.
TIẾP BƯỚC SÁNG TỔ - VOVINAM QUẢNG NAM PROVINCE SUR LES TRACES DU MAITRE FONDATEUR.

VOVINAM - VIỆT VÕ ĐẠO

Câu Lạc Bộ Nhà Tập Luyện TDTT Phú Thọ

Địa chỉ : 219 Lý Thường Kiệt, P.15, Q.11, TP.HCM

 Tel : 0913.833.760 -Không biết ngượng- Email BBT : vvnphutho@gmail.com

Website: www.vovinam.divivu.com Hoặc: http://vovinam.phutho.vn