Hôm nay, ngày 13/06/2024
VĂN ÔN - VÕ LUYỆN - TÔN SƯ TRỌNG ĐẠO - BÀN TAY THÉP VỚI TRÁI TIM TỪ ÁI

GIỚI THIỆU

LIÊN KẾT WEBSITE

Tin mới đăng

T/B: Lễ tưởng niệm Sáng tổ Nguyễn Lộc LT64 (1960-2024) - Lễ công bố tân Chánh Chưởng Quản - Lễ thăng đai các Tân Khoa Hồng Đai 2024 - Annonce: La 64 Commémoration du Maitre Fondateur Nguyen Loc.T/B: Lễ tưởng niệm Sáng tổ Nguyễn Lộc LT64 (1960-2024) - Lễ công bố tân Chánh Chưởng Quản - Lễ thăng đai các Tân Khoa Hồng Đai 2024 - Annonce: La 64 Commémoration du Maitre Fondateur Nguyen Loc.
THÔNG BÁO CỦA HĐVSCQ MÔN PHÁI - ANNONCE DU CONSEIL DES MAITRES DE L'ÉCOLE THÔNG BÁO CỦA HĐVSCQ MÔN PHÁI - ANNONCE DU CONSEIL DES MAITRES DE L'ÉCOLE
Võ sư Trần Văn Mỹ - tân Chánh Chưởng quản Hội đồng Võ sư Chưởng quản Môn phái Vovinam Việt Võ Đạo - Maitre Tran Van My voté le Chef du Conseil des Maitres.Võ sư Trần Văn Mỹ - tân Chánh Chưởng quản Hội đồng Võ sư Chưởng quản Môn phái Vovinam Việt Võ Đạo - Maitre Tran Van My voté le Chef du Conseil des Maitres.
Liên đoàn Vovinam Cần Thơ tưởng niệm cố võ sư Nguyễn Văn Nhàn - Fédération Vovinam Cần Thơ commémore le Maitre Nguyễn Văn Nhàn. Liên đoàn Vovinam Cần Thơ tưởng niệm cố võ sư Nguyễn Văn Nhàn - Fédération Vovinam Cần Thơ commémore le Maitre Nguyễn Văn Nhàn.
TRỜI ĐẤT THẦY MẤT THẬT RỒI SAO THẦY - OH DIEU, MAITRE EST VRAIMENT PERDU, MAITRE TRUNG ĐẠO_NGUYỄN VĂN NHÀN !TRỜI ĐẤT THẦY MẤT THẬT RỒI SAO THẦY - OH DIEU, MAITRE EST VRAIMENT PERDU, MAITRE TRUNG ĐẠO_NGUYỄN VĂN NHÀN !
Cáo phó - Phân ưu - Tiểu sử thầy Trung Đạo - Nguyễn Văn Nhàn (13-7-1950 & 25-2-2024).- Annonce du décès - Condoléances - Biographie du Maitre Trung Đạo_Nguyễn Văn Nhàn (13-7-1950 & 25-2-2024).Cáo phó - Phân ưu - Tiểu sử thầy Trung Đạo - Nguyễn Văn Nhàn (13-7-1950 & 25-2-2024).- Annonce du décès - Condoléances - Biographie du Maitre Trung Đạo_Nguyễn Văn Nhàn (13-7-1950 & 25-2-2024).
Kỷ niệm 10 năm gắn bó với Vovinam FPT Greenwich Việt Nam (2013 - 2023) - Honorer mon 10ème Anniversaire attachant avec Vovinam FPT Greenwich VietNam (2013 - 2023).Kỷ niệm 10 năm gắn bó với Vovinam FPT Greenwich Việt Nam (2013 - 2023) - Honorer mon 10ème Anniversaire attachant avec Vovinam FPT Greenwich VietNam (2013 - 2023).
Tận tâm tận lực lan tỏa Vovinam - Dédié à la diffusion du Vovinam. Tận tâm tận lực lan tỏa Vovinam - Dédié à la diffusion du Vovinam.
KHAI MẠC GIẢI VÔ ĐỊCH VOVINAM THẾ GIỚI LẦN 7 - 2023 - OUVERTURE DU 7ème CHAMPIONNAT MONDIAL DU VOVINAM EN 2023.KHAI MẠC GIẢI VÔ ĐỊCH VOVINAM THẾ GIỚI LẦN 7 - 2023 - OUVERTURE DU 7ème CHAMPIONNAT MONDIAL DU VOVINAM EN 2023.
GIẢI VÔ ĐỊCH VOVINAM THẾ GIỚI LẦN VII NĂM 2023 - The 7th WVVF World Vovinam Championships 2023.GIẢI VÔ ĐỊCH VOVINAM THẾ GIỚI LẦN VII NĂM 2023 - The 7th WVVF World Vovinam Championships 2023.
TRI ÂN 20-11 "THẦY TÔI & NGHIỆP VÕ" - A la gratitude de la Journée des Enseignants Vietnamiens du 20 Novembre "Notre Maître & Sa carrière d'arts martiaux".TRI ÂN 20-11 "THẦY TÔI & NGHIỆP VÕ" - A la gratitude de la Journée des Enseignants Vietnamiens du 20 Novembre "Notre Maître & Sa carrière d'arts martiaux".
HÀNH TRÌNH 85 NĂM VOVINAM VIỆT VÕ ĐẠO TRỞ THÀNH DI SẢN VĂN HÓA PHI VẬT THỂ QUỐC GIA - L'ITINÉRAIRE DE 85 ANS DU VOVINAM VIỆT VÕ ĐẠO DEVENU LA PATRIMOINE CULTUREL IMMATÉRIEL NATIONALHÀNH TRÌNH 85 NĂM VOVINAM VIỆT VÕ ĐẠO TRỞ THÀNH DI SẢN VĂN HÓA PHI VẬT THỂ QUỐC GIA - L'ITINÉRAIRE DE 85 ANS DU VOVINAM VIỆT VÕ ĐẠO DEVENU LA PATRIMOINE CULTUREL IMMATÉRIEL NATIONAL
Tự hào Vovinam được công nhận Di Sản Văn Hóa Phi Vật Thể Quốc Gia - Vovinam est fier d'être reconnu comme Patrimoine Culturel Immatériel National.Tự hào Vovinam được công nhận Di Sản Văn Hóa Phi Vật Thể Quốc Gia - Vovinam est fier d'être reconnu comme Patrimoine Culturel Immatériel National.
Vovinam được công nhận Di Sản Văn Hóa Phi Vật Thể Quốc Gia - Vovinam est reconnu comme Patrimoine Culturel Immatériel National.Vovinam được công nhận Di Sản Văn Hóa Phi Vật Thể Quốc Gia - Vovinam est reconnu comme Patrimoine Culturel Immatériel National.
PHÁT BIỂU CỦA HỘI ĐỒNG VÕ SƯ CHƯỞNG QUẢN NHÂN LỄ KỶ NIỆM 85 NĂM THÀNH LẬP MÔN PHÁI VOVINAM VIỆT VÕ ĐẠO (1938-2023) - Paroles du Conseil des Maîtres lors 85ème Anniversaire de l'École (1938-2023).PHÁT BIỂU CỦA HỘI ĐỒNG VÕ SƯ CHƯỞNG QUẢN NHÂN LỄ KỶ NIỆM 85 NĂM THÀNH LẬP MÔN PHÁI VOVINAM VIỆT VÕ ĐẠO (1938-2023) - Paroles du Conseil des Maîtres lors 85ème Anniversaire de l'École (1938-2023).
 ''CHÚC MỪNG SINH NHẬT LẦN THỨ 72 CỦA THẦY SEN - HAPPY 70th BIRTHDAY OF MASTER SEN - JOYEUX 72ème ANNIVERSAIRE DE MAITRE SEN !!!''. ''CHÚC MỪNG SINH NHẬT LẦN THỨ 72 CỦA THẦY SEN - HAPPY 70th BIRTHDAY OF MASTER SEN - JOYEUX 72ème ANNIVERSAIRE DE MAITRE SEN !!!''.
Học võ và dạy võ xưa và nay - Apprendre & Enseigner l'art martial de l'autrefois et de nos jour.Học võ và dạy võ xưa và nay - Apprendre & Enseigner l'art martial de l'autrefois et de nos jour.
Võ và truyền thống “Tôn sư trọng đạo” - L'art martial & Sa tradition “Respecter son Maître & Respecter sa voie morale”.Võ và truyền thống “Tôn sư trọng đạo” - L'art martial & Sa tradition “Respecter son Maître & Respecter sa voie morale”.
Truyền thống "Tôn Sư Trọng Đạo" - Tradition “Respecter son Maître & Respecter sa voie morale”.Truyền thống "Tôn Sư Trọng Đạo" - Tradition “Respecter son Maître & Respecter sa voie morale”.
PHÁT HÀNH BỘ TEM CHUNG VOVINAM VIỆT NAM & VÕ ẤN ĐỘ - PUBLICATION D'UNE COLLECTION COMMUNE DE TIMBRE DU VOVINAM VIETNAM & ARTS MARTIAUXINDIENS EN 2023.PHÁT HÀNH BỘ TEM CHUNG VOVINAM VIỆT NAM & VÕ ẤN ĐỘ - PUBLICATION D'UNE COLLECTION COMMUNE DE TIMBRE DU VOVINAM VIETNAM & ARTS MARTIAUXINDIENS EN 2023.
Kỷ niệm 13 năm ngày mất Chưởng môn Lê Sáng - A la 13ème Commémoration de la mort du Maitre Patriarche Lê Sáng (2010-2023).Kỷ niệm 13 năm ngày mất Chưởng môn Lê Sáng - A la 13ème Commémoration de la mort du Maitre Patriarche Lê Sáng (2010-2023).
Thông báo: Lễ Giổ Chưởng Môn Lê Sáng lần thứ 13 (2010 - 2013) - Annonce: Organisation à la 13ème Cérémonie commémorale de la mort du Maitre Patriarche LÊ SÁNG (2010 - 2013).Thông báo: Lễ Giổ Chưởng Môn Lê Sáng lần thứ 13 (2010 - 2013) - Annonce: Organisation à la 13ème Cérémonie commémorale de la mort du Maitre Patriarche LÊ SÁNG (2010 - 2013).
PHÂN ƯU CÙNG GIA ĐÌNH THÂN MẪU VS.VŨ TRỌNG BẢO - SINCÈRES CONDOLÉENCES AVEC LA FAMILLE DE LA MÈRE DE MAITRE VŨ TRỌNG BẢO.PHÂN ƯU CÙNG GIA ĐÌNH THÂN MẪU VS.VŨ TRỌNG BẢO - SINCÈRES CONDOLÉENCES AVEC LA FAMILLE DE LA MÈRE DE MAITRE VŨ TRỌNG BẢO.
DI NGÔN CỦA SÁNG TỔ NGUYỄN LỘC (1912-1960) - Les dernières paroles du Maitre Fondateur Nguyễn Lộc (1912-1960).DI NGÔN CỦA SÁNG TỔ NGUYỄN LỘC (1912-1960) - Les dernières paroles du Maitre Fondateur Nguyễn Lộc (1912-1960).
VVF thông báo về việc tổ chức Kỳ thi thăng đai cấp cao đẳng môn Vovinam Việt Võ Đạo tại Trường IVS - HN - VVF informe concernant le Passage de grade supérieur organisé au Lycée IVS de HN.VVF thông báo về việc tổ chức Kỳ thi thăng đai cấp cao đẳng môn Vovinam Việt Võ Đạo tại Trường IVS - HN - VVF informe concernant le Passage de grade supérieur organisé au Lycée IVS de HN.
"CÕNG RẮN CẮN GÀ NHÀ - “Qu'il est plus aigu que la dent d'un serpent D'avoir un enfant ingrat"."CÕNG RẮN CẮN GÀ NHÀ - “Qu'il est plus aigu que la dent d'un serpent D'avoir un enfant ingrat".
''GIẬU ĐỔ BÌM LEO - When the tree is fallen, everyone run to it with his axe - Lorsque l'arbre est tombé , tout le monde court à elle avec sa hache''.''GIẬU ĐỔ BÌM LEO - When the tree is fallen, everyone run to it with his axe - Lorsque l'arbre est tombé , tout le monde court à elle avec sa hache''.
Luật nhân quả đối với người “ác khẩu” - The law of Karma with an "evil tongue" person - La loi du Karma avec la "personne à la mauvaise langue".Luật nhân quả đối với người “ác khẩu” - The law of Karma with an "evil tongue" person - La loi du Karma avec la "personne à la mauvaise langue".
''Ăn cháo đá bát - Bite the hand that feeds - La fête passée, adieux le Saint''.''Ăn cháo đá bát - Bite the hand that feeds - La fête passée, adieux le Saint''.
LÒNG TỰ TRỌNG - RESPECT DE SOI.LÒNG TỰ TRỌNG - RESPECT DE SOI.

Thống kê

Số lượt truy cập 1.784.042
Tổng số Thành viên 91
Số người đang xem 21
TIẾP BƯỚC SÁNG TỔ - VOVINAM ĐỒNG THÁP PROVINCE SUR LES TRACES DU MAITRE FONDATEUR.

Đăng ngày: 25/03/2021 13:29
TIẾP BƯỚC SÁNG TỔ - VOVINAM ĐỒNG THÁP PROVINCE SUR LES TRACES DU MAITRE FONDATEUR.
    "Một cá nhân chẳng là gì cả, dù giỏi đến đâu cũng chỉ làm được một phần công việc, cái chính là phải biết sử dụng năng lực của những tài năng chung quanh, cho dù trong số đó không có ai phi thường nhưng nếu cùng chung sức chung lòng theo đuổi một mục đích thì sẽ thành công..."-"Nếu phô trương mà không làm thì không được việc, nhưng nếu làm mà không có phô trương để gây thanh thế thì không có thế mà làm"-"Phải sống hòa đồng với mọi người, sẵn sàng tiếp thu ý kiến của người khác, vì người dở nhất cũng có điểm hay, người hay nhất vẫn có điểm sai, trăm điều ghi cũng có một điều sót..." - "Vovinam luôn trung thành với mục tiêu của mình là phục vụ xã hội, đào tạo những con người tốt về cả thể xác lẫn tâm hồn. Khi con người đã có ý thức luôn tự hoàn thiện tất yếu sẽ tránh được những thói hư tật xấu, những sa ngã trong cuộc sống. Xã hội có nhiều con người tốt cũng sẽ tốt, cũng như khi có nhiều điểm sáng thì bóng tối sẽ tự tiêu tan. Bước vào thế kỷ 21, với mong muốn góp phần xây dựng một nền võ đạo chung cho nhân loại, Vovinam sẽ tiến từ Việt Võ Đạo tới Nhân Võ Đạo. Đây là một lý tưởng hoàn toàn mang tinh thần phục vụ, cống hiến cho nhân loại, một nhân tố hòa hợp, gắn bó bằng tâm thức yêu thương, hào hiệp chứ không phải sự chinh phục, áp đặt, đồng hóa. Chân giá trị của "Võ đạo" là tính chất nhân bản : do con người, vì con người, phát triển và phục vụ con người...Vovinam như một biển lớn thu nạp được tất cả mọi mạch nguồn từ các nơi đổ về, bất kể phẩm chất và số lượng của mạch nguồn đó ra sao, sau đó chuyển hóa thành nước biển trong sạch. Trích "Hồi ký Chưởng Môn Lê Sáng".


VOVINAM VIỆT VÕ ĐẠO

ĐỒNG THÁP

I- Khái quát về tỉnh Đồng Tháp

Đồng Tháp là tỉnh hợp nhất từ tỉnh Sa Đéc và tỉnh Kiến Phong từ năm 1976. Vùng đất Đồng Tháp được Chúa Nguyễn khai phá vào khoảng thế kỷ XVIIXVIII. Từ đầu thế kỷ XVII, đã có lưu dân Việt đến vùng Sa Đéc khẩn hoang, lập ấp. Thời vua Gia Long, Sa Đéc thuộc huyện Vĩnh An, phủ Định Viễn, trấn Vĩnh Thanh. Ngày 01-01-1900, Pháp lập tỉnh Sa Đéc. Ngày 09-02-1913, Pháp giải thể tỉnh Sa Đéc, đồng thời nhập địa bàn vào tỉnh Vĩnh Long. Tỉnh Sa Đéc được chia thành 2 tỉnh Kiến Phong và Sa Đéc vào thời chính quyền Sài Gòn.


Đồng Tháp nằm kẹp giữa sông Tiền và sông Hậu, phía Bắc giáp với tỉnh Prey Veng thuộc Campuchia, phía Nam giáp với tỉnh Vĩnh Long và TP. Cần Thơ, phía Tây giáp với tỉnh An Giang, phía Đông giáp với tỉnh Long An và tỉnh Tiền Giang.


Tính đến ngày 10-01-2019, tỉnh Đồng Tháp có 12 đơn vị hành chính cấp huyện bao gồm 2 thành phố (Cao Lãnh, Sa Đéc), 1 thị xã (Hồng Ngự) và 9 huyện (Cao Lãnh, Châu Thành, Hồng Ngự, Vũng Liêm, Lấp Vò, Tam Nông, Tân Hồng, Thanh Bình, Tháp Mười). Trong đó phân chia thành 144 đơn vị hành chính cấp xã gồm 9 thị trấn, 17 phường và 118 xã. Với diện tích 3.383,8km2, tính đến 1/4/2019, dân số Đồng Tháp là 1.599.504…người, mật độ 500 ngườ/km2 gồm các dân tộc Kinh, Khmer, Hoa… Tỉnh Đồng Tháp có nhiều điểm du lịch và di tích lịch sử, trong đó có 1 di tích quốc gia đặc biệt là khu di tích gò tháp, có 12 di tích lịch sử văn hóa cấp quốc gia và 49 di tích cấp tỉnh.[32] Các địa điểm tham quan như khu di tích Gò Tháp, Xẻo QuýtLăng cụ Phó bảng Nguyễn Sinh SắcĐền thờ Thượng tướng Quận công Trần Văn NăngVườn quốc gia Tràm ChimNhà cổ Huỳnh Thủy Lê, Vườn cò Tháp Mười, Làng hoa cảnh Tân Quy Đông (Vườn hồng Sa Đéc) …
(Nguồn: Wikipedia.org, tiếng Việt).

II- Phong trào Vovinam 1971-1975

Trước năm 1975, tiền thân của tỉnh Đồng Tháp là 2 tỉnh Kiến Phong ở phía Bắc sông Tiền và tỉnh Sa Đéc ở phía Nam sông Tiền.

Tại tỉnh Kiến Phong: môn Vovinam Việt Võ Đạo có HLV Phạm Thành Danh (Hoàng đai I cấp) được Tổng cục Huấn luyện ở Sài Gòn phân công về dạy tại trường Trung học kỹ thuật Kiến Phong (nay là Siêu thị Coopmart Cao Lãnh) từ năm 1971 đến 1975.

Trong thời gian đó, trong Tòa Hành chính tỉnh Kiến Phong (nay là trụ sở UBND tỉnh Đồng Tháp) có lớp tập do HLV Hoàng đai I cấp Lê Hiếu Hòa (1948-2008) hướng dẫn.

Tại tỉnh Sa Đéc, HLV Nguyễn Văn Kính (Hoàng đai I cấp), dạy cho thanh thiếu niên và HLV Lê Văn Bấc (Hoàng đai I cấp) hướng dẫn cho một vài đối tượng khác.

III- Phong trào Vovinam Đồng Tháp từ năm 1979

Sau năm 1975, cũng như các môn võ khác, Vovinam ngưng hoạt động một thời gian và đến năm 1979 mới hoạt động trở lại.

Ở thị xã Sa Đéc, từ năm 1979, HLV Nguyễn Văn Kính dạy một thời gian. Sau đó, HLV Lê Văn Bấc hiện đang mang đai Hồng đai I dạy đến nay. 1985, HLV Lê Văn Rắng dạy tại Trung tâm Văn hóa thị xã Sa Đéc một thời gian.

HLV Hoàng đai II Nguyễn Bá Thuận về Hồng Ngự công tác huấn luyện Vovinam từ năm1995.

Ở thị xã Cao Lãnh có thầy Lê Hiếu Hòa, Hồng đai I, dạy tại Trung tâm Văn hóa tỉnh Đồng Tháp (từ năm 1990). Ở huyện Lấp Vò có thầy Tạ Đăng Minh, Hồng đai I, dạy tại Trường THPT Lấp Vò 2 từ năm1992.

ĐT Vovinam Đồng Tháp lần đầu tiên dự Giải vô địch toàn quốc vào năm 1995.

Như vậy, với nhiều nỗ lực và nhiệt tình của các VS, HLV, đến năm 2000, môn Vovinam đã phát triển rộng khắp ở các huyện, thị thuộc tỉnh Đồng Tháp, cụ thể như:
 • Thị xã Cao Lãnh: thầy Lê Hiếu Hòa dạy tại Trung tâm Văn hóa Tỉnh Đồng Tháp.
 • Thị xã Sa Đéc: thầy Lê Văn Bấc dạy tại Trung tâm TDTT thị xã Sa Đéc.
 • Huyện Lấp Vò: thầy Tạ Đăng Minh dạy tại Trường THPT Lấp Vò 2.
 • Huyện Tháp Mười: thầy Nguyễn Tấn Hữu dạy tại Trường THCS Đốc Binh Kiều.
 • Huyện Châu Thành: thầy Trần Cao Thiện dạy tại Trung tâm TDTT huyện Châu Thành.
 • Huyện Lai Vung: thầy Lê Thành Lơ dạy tại Trường THPT Lai Vung 2.
 • Huyện Hồng Ngự: thầy Nguyễn Bá Thuận dạy tại Trung tâm TDTT huyện Hồng Ngự.
 • Năm 1995, Vovinam Đồng Tháp lần đầu tiên dự Giải vô địch Vovinam toàn quốc do võ sư Phạm Thành Nam hướng dẫn và nhận được 1 HCĐ.
 • Trong những lần tham dự tiếp theo cho đến năm 2004, Vovinam Đồng Tháp cũng đạt một số thành tích và có một số VĐV tiêu biểu như: Nguyễn Tấn Hữu, HCV năm 2000, Trần Chí Vĩnh Lộc, HCV năm 2001, Huỳnh Thị Thu Thúy, HCB Đại hội TDTT toàn quốc năm 2002.

Vovinam Đồng Tháp tham dự Giải vô địch toàn quốc năm 2000.

Vovinam Đồng Tháp hạng ba toàn đoàn Giải học sinh toàn quốc-Cúp Milo 2019.

IV- Hội Vovinam tỉnh Đồng Tháp

Trước nhu cầu phát triển của môn Vovinam, được sự chấp thuận của ngành TDTT tỉnh, tháng 8-1998, các VS và HLV Vovinam đã thành lập Hội Vovinam tỉnh Đồng Tháp (trực thuộc Liên đoàn Võ thuật tỉnh Đồng Tháp), Ban chấp hành Hội gồm 11 thành viên.
 • Chủ tịch: ông Tạ Đăng Minh
 • Phó chủ tịch: ông Lê Văn Bấc, ông Lê Hiếu Hòa
 • Thư ký: ông Nguyễn Tấn Hữu
 • Ủy viên: các ông Trần Cao Thiện, Lê Thành Lơ, Lê Văn Hải, Nguyễn Thanh Toàn, Nguyễn Văn Phương, Nguyễn Bá Thuận, Võ Văn Ba.
Kể từ khi thành lập Hội, phong trào Vovinam từng bước hoạt động có quy củ và phát triển rộng khắp đến tất cả các huyện, thị.

Vovinam huyện Tháp Mười viếng Tổ đường năm 2007.

Thi thăng cấp Trung đẳng tại Đồng Tháp (18-10-2009).

Song song đó, đội tuyển Vovinam tỉnh Đồng Tháp còn tham gia các giải trẻ, giải vô địch toàn quốc và giải khu vực Đồng bằng sông Cửu Long, đạt được nhiều huy chương:

- 3 HCV, 6 HCB, 16 HCĐ giải vô địch quốc gia.
- 2 lần xếp hạng nhất toàn đoàn, 2 lần xếp hạng nhì toàn đoàn, 1 lần xếp hạng ba và 1 lần xếp hạng tư toàn đoàn Giải khu vực Đồng bằng sông Cửu Long. Tổng số huy chương là 28 HCV, 50 HCB, 20 HCĐ.
- 2 lần hạng ba toàn đoàn Giải học sinh phổ thông toàn quốc
- 2 VĐV Trần Huỳnh Hoài Thương, Bùi Thị Thảo Ngân đạt HCV tại Giải vô địch toàn quốc năm 2019.

Đồng Tháp tham dự Giải Vovinam Đại hội TDTT Đồng bằng sông Cửu Long, Cà Mau 2015.

Lễ xuất quân tham dự Hội khỏe Phù Đổng toàn quốc 2016. Năm đó,  đội tuyển học sinh Vovinam Đồng Tháp xếp hạng 4 toàn đoàn.

Đồng Tháp xếp hạng ba toàn đoàn Giải Vovinam học sinh toàn quốc lần 1-2017.

Lãnh đạo tỉnh Đồng Tháp và Tổng cục TDTT chụp ảnh lưu niệm cùng ĐT Vovinam Cần Thơ và ĐT Vovinam Đồng Tháp, phối hợp biểu diễn khai mạc Đại hội TDTT Đồng Tháp lần VIII-2018.

Hội cũng đã tổ chức được 12 lần giải trẻ và vô địch tỉnh Đồng Tháp. Tổ chức 2 lần Hội khỏe Phù Đổng cấp tỉnh. Tổ chức 4 lần thi Trung đẳng, nâng số võ sư cao đẳng của tỉnh được 4 Hồng đai I, 6 Chuẩn hồng đai, 15 Hoàng đai III, 25 Hoàng đai II, v.v. Một số võ sư, HLV đã có nhiều đóng góp cho phong trào trong những năm qua như:

- Các võ sư Tạ Đăng Minh, Lê Hiếu Hòa, Lê Văn Bấc, Trần Cao Thiện, Lê Thành Lơ, Nguyễn Tấn Hữu, v.v.
- Các HLV: Võ Thanh Phong, Hồ Thanh Tâm, Nguyễn Hoàn Thuận, Tống Hậu Giang, Nguyễn Thái Đức, Đào Minh Sang, v.v.
- Các VĐV: Nguyễn Mai Thủy Tiên, Cao Thị Thảo Ly, Huỳnh Thanh Dân, Trần Huỳnh Hoài Thương, Bùi Thị Thảo Ngân, Trần Hữu Nghĩa, v.v.

Biểu diễn tại Lễ khai mạc Hội khỏe Phù Đổng TP.Cao Lãnh 2018.

Giải Vovinam trẻ và vô địch Đồng Tháp, tháng 5-2019.

V- Liên đoàn Vovinam tỉnh Đồng Tháp

5.1- Hội Vovinam hoạt động từ năm 1998 đến năm 2016 thì giải thể để tổ chức đại hội thành lập Liên đoàn Vovinam tỉnh Đồng Tháp. Ngày 14-01-2017, Đại hội thành lập Liên đoàn Vovinam Đồng Tháp được tổ chức tại Trung tâm Thể dục Thể thao TP. Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp. Đại hội đã bầu Ban chấp hành Liên đoàn nhiệm kỳ I (2016 - 2020) gồm 21 thành viên.
 • Chủ tịch: ông Lê Văn Bé Sáu
 • Phó chủ tịch kiêm Tổng thư ký: ông Huỳnh Quang Thiện
 • Phó chủ tịch: ông Trần Hoài Hận; ông Nguyễn Tấn Hữu; ông Nguyễn Thanh Toàn
 • Ủy viên thường vụ: ông Lương Hoàng Minh; ông Nguyễn Văn Chiến
 • Ủy viên: các ông Hồ Minh Hiếu; Hồ Thanh Tâm; Huỳnh Văn Nhứt; Lâm Thành Được; Nguyễn Chí Thịnh; Nguyễn Hữu Tâm; Nguyễn Minh Phụng; Nguyễn Phúc Lợi; Nguyễn Quốc Anh; Nguyễn Văn Trung; Phạm Chí Hiệp; Trần Anh Huy; Trịnh Tấn Hợp; Võ Thanh Phong.
5.2- Những công việc đã thực hiện từ khi thành lập Liên đoàn

Song song với các giải trẻ, giải vô địch tỉnh hàng năm do Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức, Liên đoàn Vovinam Đồng Tháp đã vận động được nhà tài trợ tổ chức giải Cúp Nhiên Liệu tỉnh, phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo tổ chức giải học sinh tỉnh…
Hiện nay, tại 12/12 huyện, thị, thành phố đều có phong trào Vovinam, toàn tỉnh có 46 CLB với trên 4000 võ sinh theo tập luyện thường xuyên.

Giải vô địch lứa tuổi Vovinam, tranh Cúp Nhiên liệu lần 2-2019.

Huyện Tháp Mười vô địch toàn đoàn Cúp Nhiên Liệu 2019.

THỐNG KÊ SỐ LƯỢNG MÔN SINH, HLV, VS

(Tính đến 01-12-2019)

STT

Thành phố, thị xã, quận, huyện

Số lượng Câu lạc bộ

Hoàng đai I trở xuống

Hoàng dai II, III

Chuẩn hồng đai trở lên

Ghi chú

1

TP Cao Lãnh

4

150

3

3

 

2

TP Sa Đéc

2

80

2

 

 

3

Huyện Hồng Ngự

2

150

1

1

 

4

TX Hồng Ngự

3

280

1

 

 

5

Huyện Tân Hồng

5

300

3

1

 

6

Huyện Tam Nông

4

250

4

2

 

7

Huyện Thanh Bình

2

80

1

 

 

8

Huyện Cao Lãnh

3

150

1

 

 

9

Huyện Tháp Mười

8

450

9

4

 

10

Huyện Lấp Vò

6

250

8

2

 

11

Huyện Lai Vung

2

80

1

 

 

12

Huyện Châu Thành

4

200

1

 

 

13

Đại học Đồng Tháp

1

80

 

1

 

 

Võ sư Tạ Đăng Minh

Võ sư Trần Hoài Hận

(tổng hợp)

Tháng 12/2019

Phụ ghi:

- Ngày 18 tháng 9 năm 2020, Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành Nghị quyết 1003/NQ-UBTVQH14 về việc thành lập thành phố Hồng Ngự thuộc tỉnh Đồng Tháp trên cơ sở toàn bộ 121,84 km² diện tích tự nhiên và 100.610 người của thị xã Hồng Ngự (nghị quyết có hiệu lực từ ngày 1/11/2020).

- Nhân kỷ niệm 50 năm khai phá và phát triển Vovinam Việt Võ Đạo khu vực Đồng bằng sông Cửu Long (1969-2019), các võ sư Tạ Đăng Minh, Nguyễn Tấn Hữu, Trần Hoài Hận đã được Liên đoàn Vovinam Việt Nam trao tặng Bằng khen. 

 | Chia sẻ |
THẢO LUẬN  
Chưa có thảo luận nào
Ý KIẾN CỦA BẠN  
  Hãy đăng nhập để thảo luận
  Tin cùng loại cũ hơn
TIẾP BƯỚC SÁNG TỔ - VOVINAM BẮC KẠN PROVINCE SUR LES TRACES DU MAITRE FONDATEUR.
TIẾP BƯỚC SÁNG TỔ - VOVINAM VĨNH LONG PROVINCE SUR LES TRACES DU MAITRE FONDATEUR.
TIẾP BƯỚC SÁNG TỔ - VOVINAM THÁI NGUYÊN PROVINCE SUR LES TRACES DU MAITRE FONDATEUR 1.
TIẾP BƯỚC SÁNG TỔ - VOVINAM THÁI NGUYÊN PROVINCE SUR LES TRACES DU MAITRE FONDATEUR 2.
VOVINAM QUÂN ĐỘI "25 NĂM GIAN KHÓ VÀ TỰ HÀO" - VOVINAM DE L'ARMÉE AVEC 25 ANS DURS ET FIERS.
TIẾP BƯỚC SÁNG TỔ - VOVINAM HUẾ PROVINCE SUR LES TRACES DU MAITRE FONDATEUR.
TIẾP BƯỚC SÁNG TỔ - VOVINAM TRÀ VINH PROVINCE SUR LES TRACES DU MAITRE FONDATEUR.
TIẾP BƯỚC SÁNG TỔ - VOVINAM HẬU GIANG PROVINCE SUR LES TRACES DU MAITRE FONDATEUR.
TIẾP BƯỚC SÁNG TỔ - VOVINAM DAKNONG PROVINCE SUR LES TRACES DU MAITRE FONDATEUR.
TIẾP BƯỚC SÁNG TỔ - VOVINAM SÓC TRĂNG PROVINCE SUR LES TRACES DU MAITRE FONDATEUR.

VOVINAM - VIỆT VÕ ĐẠO

Câu Lạc Bộ Nhà Tập Luyện TDTT Phú Thọ

Địa chỉ : 219 Lý Thường Kiệt, P.15, Q.11, TP.HCM

 Tel : 0913.833.760 -Không biết ngượng- Email BBT : vvnphutho@gmail.com

Website: www.vovinam.divivu.com Hoặc: http://vovinam.phutho.vn