Hôm nay, ngày 28/09/2021
VĂN ÔN - VÕ LUYỆN - TÔN SƯ TRỌNG ĐẠO - BÀN TAY THÉP VỚI TRÁI TIM TỪ ÁI

GIỚI THIỆU

LIÊN KẾT WEBSITE

Tin mới đăng

Kỷ niệm 11 năm ngày mất Chưởng môn Lê Sáng - A la 11ème Commémoration de la mort du Maitre Patriarche Lê Sáng.Kỷ niệm 11 năm ngày mất Chưởng môn Lê Sáng - A la 11ème Commémoration de la mort du Maitre Patriarche Lê Sáng.
 VOVINAM FPT GREENWICH HCM KẾT THÚC KHÓA HỌC ONLINE HỌC KỲ SUMMER PART 2 - 2021 (VOVINAM FPT GREENWICH HCM TERMINÉ LES COURS EN LIGNE TRISMETRE D'ÉTÉ, PART 2 - 2021). VOVINAM FPT GREENWICH HCM KẾT THÚC KHÓA HỌC ONLINE HỌC KỲ SUMMER PART 2 - 2021 (VOVINAM FPT GREENWICH HCM TERMINÉ LES COURS EN LIGNE TRISMETRE D'ÉTÉ, PART 2 - 2021).
VOV5 Mondial: Vovinam - Une grande fierrté des Vietnamiens - Niềm tự hào lớn lao Việt Nam.VOV5 Mondial: Vovinam - Une grande fierrté des Vietnamiens - Niềm tự hào lớn lao Việt Nam.
TIẾP BƯỚC SÁNG TỔ - VOVINAM VĨNH PHÚC PROVINCE SUR LES TRACES DU MAITRE FONDATEUR.TIẾP BƯỚC SÁNG TỔ - VOVINAM VĨNH PHÚC PROVINCE SUR LES TRACES DU MAITRE FONDATEUR.
Lễ di quan - Mở cửa mả - Thư cảm ơn của Gia Đình Ông Lê Trung - Cérémonie à l'enterement ainsi de l'Ouverture de la porte de tombe par esprit & Lettre de remerciement.Lễ di quan - Mở cửa mả - Thư cảm ơn của Gia Đình Ông Lê Trung - Cérémonie à l'enterement ainsi de l'Ouverture de la porte de tombe par esprit & Lettre de remerciement.
CÁO PHÓ: THÂN PHỤ VS LÊ VĂN HÙNG QUA ĐỜI 21-7-2021 - ANNONCE DU DÉCÈS: LE PAPA DE LÊ VĂN HÙNG EST DÉCÉDÉ 21-7-2021.CÁO PHÓ: THÂN PHỤ VS LÊ VĂN HÙNG QUA ĐỜI 21-7-2021 - ANNONCE DU DÉCÈS: LE PAPA DE LÊ VĂN HÙNG EST DÉCÉDÉ 21-7-2021.
VOVINAM FPT GREENWICH HCM KẾT THÚC KHÓA HỌC ONLINE HỌC KỲ SUMMER PART 1 - 2021 (VOVINAM FPT GREENWICH HCM TERMINE LES COURS EN LIGNE TRISMETRE D'ÉTÉ, PART 1 - 2021).VOVINAM FPT GREENWICH HCM KẾT THÚC KHÓA HỌC ONLINE HỌC KỲ SUMMER PART 1 - 2021 (VOVINAM FPT GREENWICH HCM TERMINE LES COURS EN LIGNE TRISMETRE D'ÉTÉ, PART 1 - 2021).
ĐẠI HỘI VOVINAM - VIỆT VÕ ĐẠO VĨNH PHÚC, KHOÁ III, NHIỆM KỲ 2020 – 2025 (CONGRÈS  ASSOCIATION VOVINAM - VIỆT VÕ ĐẠO VĨNH PHÚC PROVINCE, SESSION III, PÉRIODE 2020 - 2025).ĐẠI HỘI VOVINAM - VIỆT VÕ ĐẠO VĨNH PHÚC, KHOÁ III, NHIỆM KỲ 2020 – 2025 (CONGRÈS ASSOCIATION VOVINAM - VIỆT VÕ ĐẠO VĨNH PHÚC PROVINCE, SESSION III, PÉRIODE 2020 - 2025).
Nguyễn Lộc - Người Startup tài ba. Kỷ niệm 61 năm ngày mất của Người (Nguyễn Lộc, un talentueux créateur - A l'occassion de 61 ans de sa mort (04/04/1960 - 04/04/2021 Lunnaire).Nguyễn Lộc - Người Startup tài ba. Kỷ niệm 61 năm ngày mất của Người (Nguyễn Lộc, un talentueux créateur - A l'occassion de 61 ans de sa mort (04/04/1960 - 04/04/2021 Lunnaire).
Tưởng niệm Sáng Tổ Nguyễn Lộc lần thứ 61 (04/04/1960 -04/04/2021 ÂL) - La 61ème Commémoration du Décès du Fondateur Nguyễn Lộc (04/04/1960 - 04/04/2021 Lunnaire).Tưởng niệm Sáng Tổ Nguyễn Lộc lần thứ 61 (04/04/1960 -04/04/2021 ÂL) - La 61ème Commémoration du Décès du Fondateur Nguyễn Lộc (04/04/1960 - 04/04/2021 Lunnaire).
TIỂU SỬ VÕ SƯ NGUYỄN LỘC - SÁNG TỔ MÔN PHÁI VOVINAM VIỆT VÕ ĐẠO (1912-1960): Biographie du Maitre Nguyễn Lộc - Fondateur de l'École Vovinam Việt Võ Đạo (1912-1960).TIỂU SỬ VÕ SƯ NGUYỄN LỘC - SÁNG TỔ MÔN PHÁI VOVINAM VIỆT VÕ ĐẠO (1912-1960): Biographie du Maitre Nguyễn Lộc - Fondateur de l'École Vovinam Việt Võ Đạo (1912-1960).
FPT GREENWICH HCM THI HỌC KỲ SPRING PART 2 - 2021 - EXAMEN DE LA 2ème PÉRIODE DE PRINTEMPS EN 2021.FPT GREENWICH HCM THI HỌC KỲ SPRING PART 2 - 2021 - EXAMEN DE LA 2ème PÉRIODE DE PRINTEMPS EN 2021.
TIẾP BƯỚC SÁNG TỔ - VOVINAM BẠC LIÊU PROVINCE SUR LES TRACES DU MAITRE FONDATEUR.TIẾP BƯỚC SÁNG TỔ - VOVINAM BẠC LIÊU PROVINCE SUR LES TRACES DU MAITRE FONDATEUR.
TIẾP BƯỚC SÁNG TỔ - VOVINAM DISTRICT 9, THỦ ĐỨC VILLE SUR LES TRACES DU MAITRE FONDATEUR.TIẾP BƯỚC SÁNG TỔ - VOVINAM DISTRICT 9, THỦ ĐỨC VILLE SUR LES TRACES DU MAITRE FONDATEUR.
CÁC CLB VOVINAM TP.HCM THI SƠ ĐẲNG KHÓA XV - 2021 - LES CLUBS VOVINAM DE HCM VILLE À L'EXAMEN - SESSION XV EN 2021.CÁC CLB VOVINAM TP.HCM THI SƠ ĐẲNG KHÓA XV - 2021 - LES CLUBS VOVINAM DE HCM VILLE À L'EXAMEN - SESSION XV EN 2021.
KỶ NIỆM 7 NĂM THÀNH LẬP & PHÁT TRIỂN VOVINAM ĐẠI HỌC MỞ TPHCM - 7ème ANNÉE DE FONDATION & DÉVELOPPEMENT DE VOVINAM DE L'UNNIVERSITÉ DE L'OUVERTURE DE HCM VILLE.KỶ NIỆM 7 NĂM THÀNH LẬP & PHÁT TRIỂN VOVINAM ĐẠI HỌC MỞ TPHCM - 7ème ANNÉE DE FONDATION & DÉVELOPPEMENT DE VOVINAM DE L'UNNIVERSITÉ DE L'OUVERTURE DE HCM VILLE.
VÔ CÙNG THƯƠNG TIẾC HLV.TRƯƠNG QUANG NHA (VOVINAM QUẢNG NAM) - NOS EXTRÊMEMENTS REGRETABLES À L'INSTRUCTEUR TRƯƠNG QUANG NHA (VOVINAM QUẢNG NAM PROVINCE).VÔ CÙNG THƯƠNG TIẾC HLV.TRƯƠNG QUANG NHA (VOVINAM QUẢNG NAM) - NOS EXTRÊMEMENTS REGRETABLES À L'INSTRUCTEUR TRƯƠNG QUANG NHA (VOVINAM QUẢNG NAM PROVINCE).
TIẾP BƯỚC SÁNG TỔ - VOVINAM QUẬN BÌNH THẠNH TPHCM SUR LES TRACES DU MAITRE FONDATEUR.TIẾP BƯỚC SÁNG TỔ - VOVINAM QUẬN BÌNH THẠNH TPHCM SUR LES TRACES DU MAITRE FONDATEUR.
TIẾP BƯỚC SÁNG TỔ - VOVINAM HÀ GIANG PROVINCE SUR LES TRACES DU MAITRE FONDATEUR.TIẾP BƯỚC SÁNG TỔ - VOVINAM HÀ GIANG PROVINCE SUR LES TRACES DU MAITRE FONDATEUR.
TIẾP BƯỚC SÁNG TỔ - VOVINAM GIA LAI PROVINCE SUR LES TRACES DU MAITRE FONDATEUR.TIẾP BƯỚC SÁNG TỔ - VOVINAM GIA LAI PROVINCE SUR LES TRACES DU MAITRE FONDATEUR.
TIẾP BƯỚC SÁNG TỔ - VOVINAM NINH BÌNH PROVINCE SUR LES TRACES DU MAITRE FONDATEUR.TIẾP BƯỚC SÁNG TỔ - VOVINAM NINH BÌNH PROVINCE SUR LES TRACES DU MAITRE FONDATEUR.
TIẾP BƯỚC SÁNG TỔ - VOVINAM ĐỒNG THÁP PROVINCE SUR LES TRACES DU MAITRE FONDATEUR.TIẾP BƯỚC SÁNG TỔ - VOVINAM ĐỒNG THÁP PROVINCE SUR LES TRACES DU MAITRE FONDATEUR.
TIẾP BƯỚC SÁNG TỔ - VOVINAM BẮC KẠN  PROVINCE SUR LES TRACES DU MAITRE FONDATEUR.TIẾP BƯỚC SÁNG TỔ - VOVINAM BẮC KẠN PROVINCE SUR LES TRACES DU MAITRE FONDATEUR.
TIẾP BƯỚC SÁNG TỔ - VOVINAM VĨNH LONG  PROVINCE SUR LES TRACES DU MAITRE FONDATEUR.TIẾP BƯỚC SÁNG TỔ - VOVINAM VĨNH LONG PROVINCE SUR LES TRACES DU MAITRE FONDATEUR.
VOVINAM KHỞI ĐỘNG CÙNG SEA GAMES 31 - VOVINAM WILL START WITH SEA GAMES 31 - VOVINAM VA COMMENCER AVEC SEA GAMES 31.VOVINAM KHỞI ĐỘNG CÙNG SEA GAMES 31 - VOVINAM WILL START WITH SEA GAMES 31 - VOVINAM VA COMMENCER AVEC SEA GAMES 31.
TIẾP BƯỚC SÁNG TỔ - VOVINAM THÁI NGUYÊN PROVINCE SUR LES TRACES DU MAITRE FONDATEUR 1.TIẾP BƯỚC SÁNG TỔ - VOVINAM THÁI NGUYÊN PROVINCE SUR LES TRACES DU MAITRE FONDATEUR 1.
TIẾP BƯỚC SÁNG TỔ - VOVINAM THÁI NGUYÊN PROVINCE SUR LES TRACES DU MAITRE FONDATEUR 2.TIẾP BƯỚC SÁNG TỔ - VOVINAM THÁI NGUYÊN PROVINCE SUR LES TRACES DU MAITRE FONDATEUR 2.
VOVINAM QUÂN ĐỘI "25 NĂM GIAN KHÓ VÀ TỰ HÀO" - VOVINAM DE L'ARMÉE AVEC 25 ANS DURS ET FIERS.VOVINAM QUÂN ĐỘI "25 NĂM GIAN KHÓ VÀ TỰ HÀO" - VOVINAM DE L'ARMÉE AVEC 25 ANS DURS ET FIERS.
Nguồn gốc câu: "Mùng một Tết cha, mùng 2 Tết mẹ, mùng 3 Tết thầy".Nguồn gốc câu: "Mùng một Tết cha, mùng 2 Tết mẹ, mùng 3 Tết thầy".
CHÚC MỪNG NĂM MỚI TÂN SỬU 2021- HAPPY NEW YEAR OF THE BUFFALO 2021 - BONNE & HEUREUSE ANNÉE DU BUFFLE 2021.CHÚC MỪNG NĂM MỚI TÂN SỬU 2021- HAPPY NEW YEAR OF THE BUFFALO 2021 - BONNE & HEUREUSE ANNÉE DU BUFFLE 2021.

Thống kê

Số lượt truy cập 1.290.897
Tổng số Thành viên 90
Số người đang xem 22
ĐẠI HỘI VOVINAM - VIỆT VÕ ĐẠO VĨNH PHÚC, KHOÁ III, NHIỆM KỲ 2020 – 2025 (CONGRÈS ASSOCIATION VOVINAM - VIỆT VÕ ĐẠO VĨNH PHÚC PROVINCE, SESSION III, PÉRIODE 2020 - 2025).

Đăng ngày: 09/07/2021 22:27
ĐẠI HỘI VOVINAM - VIỆT VÕ ĐẠO VĨNH PHÚC, KHOÁ III, NHIỆM KỲ 2020 – 2025 (CONGRÈS  ASSOCIATION VOVINAM - VIỆT VÕ ĐẠO VĨNH PHÚC PROVINCE, SESSION III, PÉRIODE 2020 - 2025).
    "ĐOÀN KẾT LÀ SỨC MẠNH - UNION FAIT LA FORCE - MỘT CÂY LÀM CHẲNG NÊN NON. BA CÂY CHỤM LẠI NÊN HÒN NÚI CAO" - "CÓ CÔNG MÀI SẮT, CÓ NGÀY NÊN KIM - ĐẲNG CẤP CÀNG CAO, TRÁCH NHIỆM CÀNG LỚN - CÀNG CAO DANH VỌNG, CÀNG DÀY GIAN NAN = C'EST EN FORGANT QU'ON DEVIENT FORGERON - PLUS DE GRADE ÉLEVÉ, PLUS DE GRANDE RESPONSABILITÉ - PLUS DE RÉPUTATION, PLUS DE GRANDE DIFFICULTÉ".


Sáng ngày 09/7/2021, tại UBND Phường Hội Hợp – TP Vĩnh Yên, được sự đồng ý, cho phép của UBND tỉnh Vĩnh Phúc, Sở Nội vụ cùng chính quyền địa phương. Hội Vovinam - Việt võ đạo tỉnh Vĩnh Phúc đã long trọng tổ chức Đại hội Đại biểu Hội Vovinam Vĩnh Phúc khoá III, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

 

Đại biểu tham dự Đại hội.

Đồng chí Nguyễn Viết Thăng - Chủ tịch Hội.

Đến dự và chỉ đạo Đại hội có:

- Đồng chí Tiến sĩ Phạm Quang Long: UVBTV – Phó Chủ tịch Liên đoàn Vovinam Việt Nam. Phụ trách phong trào Vovinam phía Bắc.

- Đồng chí Phạm Quang Vũ: Chuyên viên Sở Văn hoá, Thể thao & Du lịch tỉnh Vĩnh Phúc.

Ngoài ra, Đại hội còn có sự tham gia đông đủ của các đồng chí trong Ban Chấp hành Hội; Đại biểu đại diện các Sở, Ban, ngành; chính quyền địa phương cùng nhiều đơn vị trong và ngoài tỉnh.

 

Đồng chí Nguyễn Văn Mạnh – Phó Chủ tịch Hội.

Qua báo cáo tổng kết, kiểm điểm khoá II, nhiệm kỳ 2015 – 2020, Ban Chấp hành Hội đã nêu cao tình thần phê và tự phê; nghiêm túc chỉ ra các ưu, khuyết điểm còn tồn tại, hạn chế trong nhiệm kỳ cũ. Từ đó, đúc rút các bài học kinh nghiệm để đề ra phương hướng hoạt động, nhiệm vụ trong nhiệm kỳ mới.

Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, Đồng chí Tiến sĩ Phạm Quang Long: UVBTV – Phó Chủ tịch Liên đoàn Vovinam Việt Nam. Phụ trách phong trào Vovinam phía Bắc biểu dương, chúc mừng các thành tích Hội đã đạt được trong nhiệm kỳ vừa qua. Đồng thời đánh giá cao tinh thần đoàn kết, nỗ lực vượt khó vươn lên của Ban Chấp hành Hội nhiệm kỳ 2015 – 2020. Giao nhiệm vụ cho Ban Chấp hành khoá mới, tiếp tục phát huy những thành tích đã đạt được, sớm củng cố lại bộ máy làm việc để nhanh chóng đưa Vovinam Vĩnh Phúc phát triển, tiến bước cùng phong trào Vovinam Việt Nam và thế giới.

Ghi nhận sự vươn lên của phong trào Vovinam tỉnh Vĩnh Phúc trong suốt thời gian qua. Đồng chí Phạm Quang Vũ: Chuyên viên Sở Văn hoá, Thể thao & Du lịch tỉnh Vĩnh Phúc chúc mừng thành tích của Hội đã đạt được. Đồng thời tin tưởng với sự cố gắng, từng bước hoàn thiện, Ban Chấp hành Hội khoá III sẽ lãnh đạo, chỉ đạo sâu sát để Vovinam Vĩnh Phúc tiếp tục gặt hái những thành công trên chặng đường mới.

Đồng chí Phạm Quang Long tặng hoa chúc mừng đại hội.

Sau một buổi sáng làm việc tích cực, Đại hội đã bầu ra Ban Chấp hành khoá III, nhiệm kỳ 2020 – 2025 với 09 đồng chí (trong đó có 03 đồng chí trong Ban Thường vụ). Ban Chấp hành Hội đã hiệp thương, ra nghị quyết bầu các chức danh chủ chốt. Theo đó, đồng chí Nguyễn Viết Thăng tiếp tục được tín nhiệm bầu tái cử chức vụ Chủ tịch, đồng chí Nguyễn Văn Mạnh giữ chức Phó Chủ tịch, đồng chí Phạm Văn Việt giữ chức Trưởng Ban kiểm tra và đồng chí Lê Nhật Long (trình độ Thạc sĩ - Võ sư chuẩn Hồng đai) đảm nhiệm chức vụ Trưởng Ban Chuyên môn - Kỹ thuật.


Đoàn Chủ tịch, Đoàn Thư ký điều hành Đại hội.

Ban Chấp hành Khoá III, nhiệm kỳ 2020 – 2025 ra mắt Đại hội.

Phát biểu bế mạc Đại hội, đồng chí Nguyễn Viết Thăng - Chủ tịch Hội cảm ơn sự quan tâm, tạo điều kiện của Liên đoàn Vovinam Việt Nam cũng như các Sở, Ban, ngành, chính quyền địa phương trong và ngoài tỉnh đã giành cho Hội trong suốt thời gian qua. Trong nhiệm kỳ mới, Ban Chấp hành Hội sẽ không ngừng nỗ lực vươn lên, cùng với đó mong muốn tiếp tục nhận được sự giúp đỡ, ủng hộ nhiều hơn nữa để phong trào Vovinam Vĩnh Phúc ngày càng phát triển lớn mạnh, quyết tâm nâng tầm, đưa tinh hoa, văn hoá, võ thuật của dân tộc Việt Nam đến gần gũi hơn với bạn bè trong nước và quốc tế.

 BCH HỘI VOVINAM VĨNH PHÚC

*****

HÌNH ẢNH SINH HOẠT ĐẠI HỘI VOVINAM VĨNH PHÚC

- Ảnh: Hlv Nguyễn Văn Hoan - Ủy viên BCH Hội Vovinam Vĩnh Phúc (nguyên Hlv Vovinam Nhà tập luyện TDTT Phú Thọ - TPHCM, một trong những Hlv tiên phong phát triển phong trào Vovinam tại quê nhà Vĩnh Phúc).

- Ảnh link: Hlv Hoan ngồi giữa xem cổ vũ tiết mục "Nhất Dương Chỉ chọc bể quả  dưa hấu" tại Trung Thu 2007-2008: http://vovinam.phutho.vn/Gioi-thieu/2433457/74062/Vovinam-NTL-Phu-Tho-vui-Trung-Thu-2007-2008-Joyeuse-Fete-de-la-Mi-Automne-en-2007-2008.html 


| Chia sẻ |
THẢO LUẬN  
   Chúc mừng VOVINAM VĨNH PHÚC và chúc mừng Đồng chí Nguyễn Viết Thăng !
Lê Quốc Ân (nguyên Chủ tịch Liên đoàn Vovinam Việt Nam, nguyên Phó Chủ tịch Liên đoàn Vovinam Thế giới, nguyên Chủ tịch Hiệp hội Dệt May Việt Nam: https://suckhoedoisong.vn/ong-le-quoc-an-the-duc-nao-thuong-xuyen-khoe-toan-than-n153970.html). Thời gian: 13:58 10/07/2021
Người gửi: vovinam
Đánh giá: Rank
Ý KIẾN CỦA BẠN  
  Hãy đăng nhập để thảo luận
  Tin cùng loại cũ hơn
TIỂU SỬ VÕ SƯ NGUYỄN LỘC - SÁNG TỔ MÔN PHÁI VOVINAM VIỆT VÕ ĐẠO (1912-1960): Biographie du Maitre Nguyễn Lộc - Fondateur de l'École Vovinam Việt Võ Đạo (1912-1960).
TIẾP BƯỚC SÁNG TỔ - VOVINAM BẠC LIÊU PROVINCE SUR LES TRACES DU MAITRE FONDATEUR.
TIẾP BƯỚC SÁNG TỔ - VOVINAM DISTRICT 9, THỦ ĐỨC VILLE SUR LES TRACES DU MAITRE FONDATEUR.
TIẾP BƯỚC SÁNG TỔ - VOVINAM QUẬN BÌNH THẠNH TPHCM SUR LES TRACES DU MAITRE FONDATEUR.
TIẾP BƯỚC SÁNG TỔ - VOVINAM HÀ GIANG PROVINCE SUR LES TRACES DU MAITRE FONDATEUR.
TIẾP BƯỚC SÁNG TỔ - VOVINAM GIA LAI PROVINCE SUR LES TRACES DU MAITRE FONDATEUR.
TIẾP BƯỚC SÁNG TỔ - VOVINAM NINH BÌNH PROVINCE SUR LES TRACES DU MAITRE FONDATEUR.
TIẾP BƯỚC SÁNG TỔ - VOVINAM ĐỒNG THÁP PROVINCE SUR LES TRACES DU MAITRE FONDATEUR.
TIẾP BƯỚC SÁNG TỔ - VOVINAM BẮC KẠN PROVINCE SUR LES TRACES DU MAITRE FONDATEUR.
TIẾP BƯỚC SÁNG TỔ - VOVINAM VĨNH LONG PROVINCE SUR LES TRACES DU MAITRE FONDATEUR.

VOVINAM - VIỆT VÕ ĐẠO

Câu Lạc Bộ Nhà Tập Luyện TDTT Phú Thọ

Địa chỉ : 219 Lý Thường Kiệt, P.15, Q.11, TP.HCM

 Tel : 0913.833.760 -Không biết ngượng- Email BBT : vvnphutho@gmail.com

Website: www.vovinam.divivu.com Hoặc: http://vovinam.phutho.vn