Hôm nay, ngày 05/12/2023
VĂN ÔN - VÕ LUYỆN - TÔN SƯ TRỌNG ĐẠO - BÀN TAY THÉP VỚI TRÁI TIM TỪ ÁI

GIỚI THIỆU

LIÊN KẾT WEBSITE

Tin mới đăng

Tận tâm tận lực lan tỏa Vovinam - Dédié à la diffusion du Vovinam. Tận tâm tận lực lan tỏa Vovinam - Dédié à la diffusion du Vovinam.
KHAI MẠC GIẢI VÔ ĐỊCH VOVINAM THẾ GIỚI LẦN 7 - 2023 - OUVERTURE DU 7ème CHAMPIONNAT MONDIAL DU VOVINAM EN 2023.KHAI MẠC GIẢI VÔ ĐỊCH VOVINAM THẾ GIỚI LẦN 7 - 2023 - OUVERTURE DU 7ème CHAMPIONNAT MONDIAL DU VOVINAM EN 2023.
GIẢI VÔ ĐỊCH VOVINAM THẾ GIỚI LẦN VII NĂM 2023 - The 7th WVVF World Vovinam Championships 2023.GIẢI VÔ ĐỊCH VOVINAM THẾ GIỚI LẦN VII NĂM 2023 - The 7th WVVF World Vovinam Championships 2023.
TRI ÂN 20-11 "THẦY TÔI & NGHIỆP VÕ" - A la gratitude de la Journée des Enseignants Vietnamiens du 20 Novembre "Notre Maître & Sa carrière d'arts martiaux".TRI ÂN 20-11 "THẦY TÔI & NGHIỆP VÕ" - A la gratitude de la Journée des Enseignants Vietnamiens du 20 Novembre "Notre Maître & Sa carrière d'arts martiaux".
HÀNH TRÌNH 85 NĂM VOVINAM VIỆT VÕ ĐẠO TRỞ THÀNH DI SẢN VĂN HÓA PHI VẬT THỂ QUỐC GIA - L'ITINÉRAIRE DE 85 ANS DU VOVINAM VIỆT VÕ ĐẠO DEVENU LA PATRIMOINE CULTUREL IMMATÉRIEL NATIONALHÀNH TRÌNH 85 NĂM VOVINAM VIỆT VÕ ĐẠO TRỞ THÀNH DI SẢN VĂN HÓA PHI VẬT THỂ QUỐC GIA - L'ITINÉRAIRE DE 85 ANS DU VOVINAM VIỆT VÕ ĐẠO DEVENU LA PATRIMOINE CULTUREL IMMATÉRIEL NATIONAL
Tự hào Vovinam được công nhận Di Sản Văn Hóa Phi Vật Thể Quốc Gia - Vovinam est fier d'être reconnu comme Patrimoine Culturel Immatériel National.Tự hào Vovinam được công nhận Di Sản Văn Hóa Phi Vật Thể Quốc Gia - Vovinam est fier d'être reconnu comme Patrimoine Culturel Immatériel National.
Vovinam được công nhận Di Sản Văn Hóa Phi Vật Thể Quốc Gia - Vovinam est reconnu comme Patrimoine Culturel Immatériel National.Vovinam được công nhận Di Sản Văn Hóa Phi Vật Thể Quốc Gia - Vovinam est reconnu comme Patrimoine Culturel Immatériel National.
PHÁT BIỂU CỦA HỘI ĐỒNG VÕ SƯ CHƯỞNG QUẢN NHÂN LỄ KỶ NIỆM 85 NĂM THÀNH LẬP MÔN PHÁI VOVINAM VIỆT VÕ ĐẠO (1938-2023) - Paroles du Conseil des Maîtres lors 85ème Anniversaire de l'École (1938-2023).PHÁT BIỂU CỦA HỘI ĐỒNG VÕ SƯ CHƯỞNG QUẢN NHÂN LỄ KỶ NIỆM 85 NĂM THÀNH LẬP MÔN PHÁI VOVINAM VIỆT VÕ ĐẠO (1938-2023) - Paroles du Conseil des Maîtres lors 85ème Anniversaire de l'École (1938-2023).
 ''CHÚC MỪNG SINH NHẬT LẦN THỨ 72 CỦA THẦY SEN - HAPPY 70th BIRTHDAY OF MASTER SEN - JOYEUX 72ème ANNIVERSAIRE DE MAITRE SEN !!!''. ''CHÚC MỪNG SINH NHẬT LẦN THỨ 72 CỦA THẦY SEN - HAPPY 70th BIRTHDAY OF MASTER SEN - JOYEUX 72ème ANNIVERSAIRE DE MAITRE SEN !!!''.
Học võ và dạy võ xưa và nay - Apprendre & Enseigner l'art martial de l'autrefois et de nos jour.Học võ và dạy võ xưa và nay - Apprendre & Enseigner l'art martial de l'autrefois et de nos jour.
Võ và truyền thống “Tôn sư trọng đạo” - L'art martial & Sa tradition “Respecter son Maître & Respecter sa voie morale”.Võ và truyền thống “Tôn sư trọng đạo” - L'art martial & Sa tradition “Respecter son Maître & Respecter sa voie morale”.
Truyền thống "Tôn Sư Trọng Đạo" - Tradition “Respecter son Maître & Respecter sa voie morale”.Truyền thống "Tôn Sư Trọng Đạo" - Tradition “Respecter son Maître & Respecter sa voie morale”.
PHÁT HÀNH BỘ TEM CHUNG VOVINAM VIỆT NAM & VÕ ẤN ĐỘ - PUBLICATION D'UNE COLLECTION COMMUNE DE TIMBRE DU VOVINAM VIETNAM & ARTS MARTIAUXINDIENS EN 2023.PHÁT HÀNH BỘ TEM CHUNG VOVINAM VIỆT NAM & VÕ ẤN ĐỘ - PUBLICATION D'UNE COLLECTION COMMUNE DE TIMBRE DU VOVINAM VIETNAM & ARTS MARTIAUXINDIENS EN 2023.
Kỷ niệm 13 năm ngày mất Chưởng môn Lê Sáng - A la 13ème Commémoration de la mort du Maitre Patriarche Lê Sáng (2010-2023).Kỷ niệm 13 năm ngày mất Chưởng môn Lê Sáng - A la 13ème Commémoration de la mort du Maitre Patriarche Lê Sáng (2010-2023).
Thông báo: Lễ Giổ Chưởng Môn Lê Sáng lần thứ 13 (2010 - 2013) - Annonce: Organisation à la 13ème Cérémonie commémorale de la mort du Maitre Patriarche LÊ SÁNG (2010 - 2013).Thông báo: Lễ Giổ Chưởng Môn Lê Sáng lần thứ 13 (2010 - 2013) - Annonce: Organisation à la 13ème Cérémonie commémorale de la mort du Maitre Patriarche LÊ SÁNG (2010 - 2013).
PHÂN ƯU CÙNG GIA ĐÌNH THÂN MẪU VS.VŨ TRỌNG BẢO - SINCÈRES CONDOLÉENCES AVEC LA FAMILLE DE LA MÈRE DE MAITRE VŨ TRỌNG BẢO.PHÂN ƯU CÙNG GIA ĐÌNH THÂN MẪU VS.VŨ TRỌNG BẢO - SINCÈRES CONDOLÉENCES AVEC LA FAMILLE DE LA MÈRE DE MAITRE VŨ TRỌNG BẢO.
DI NGÔN CỦA SÁNG TỔ NGUYỄN LỘC (1912-1960) - Les dernières paroles du Maitre Fondateur Nguyễn Lộc (1912-1960).DI NGÔN CỦA SÁNG TỔ NGUYỄN LỘC (1912-1960) - Les dernières paroles du Maitre Fondateur Nguyễn Lộc (1912-1960).
VVF thông báo về việc tổ chức Kỳ thi thăng đai cấp cao đẳng môn Vovinam Việt Võ Đạo tại Trường IVS - HN - VVF informe concernant le Passage de grade supérieur organisé au Lycée IVS de HN.VVF thông báo về việc tổ chức Kỳ thi thăng đai cấp cao đẳng môn Vovinam Việt Võ Đạo tại Trường IVS - HN - VVF informe concernant le Passage de grade supérieur organisé au Lycée IVS de HN.
"CÕNG RẮN CẮN GÀ NHÀ - “Qu'il est plus aigu que la dent d'un serpent D'avoir un enfant ingrat"."CÕNG RẮN CẮN GÀ NHÀ - “Qu'il est plus aigu que la dent d'un serpent D'avoir un enfant ingrat".
''GIẬU ĐỔ BÌM LEO - When the tree is fallen, everyone run to it with his axe - Lorsque l'arbre est tombé , tout le monde court à elle avec sa hache''.''GIẬU ĐỔ BÌM LEO - When the tree is fallen, everyone run to it with his axe - Lorsque l'arbre est tombé , tout le monde court à elle avec sa hache''.
Luật nhân quả đối với người “ác khẩu” - The law of Karma with an "evil tongue" person - La loi du Karma avec la "personne à la mauvaise langue".Luật nhân quả đối với người “ác khẩu” - The law of Karma with an "evil tongue" person - La loi du Karma avec la "personne à la mauvaise langue".
''Ăn cháo đá bát - Bite the hand that feeds - La fête passée, adieux le Saint''.''Ăn cháo đá bát - Bite the hand that feeds - La fête passée, adieux le Saint''.
LÒNG TỰ TRỌNG - RESPECT DE SOI.LÒNG TỰ TRỌNG - RESPECT DE SOI.
Chúc mừng Sinh nhật Tập đoàn FPT 35 năm Thành lập & Phát triển (13/9/1988 - 13/9/2023). Happy 35 th Birthday of Etablishment & Development of FPT Corporation (13/9/1988 - 13/9/2023). Chúc mừng Sinh nhật Tập đoàn FPT 35 năm Thành lập & Phát triển (13/9/1988 - 13/9/2023). Happy 35 th Birthday of Etablishment & Development of FPT Corporation (13/9/1988 - 13/9/2023).
Tuổi trẻ Online: Doanh nghiệp nói gì về chất lượng sinh viên Greenwich Việt Nam ?Tuổi trẻ Online: Doanh nghiệp nói gì về chất lượng sinh viên Greenwich Việt Nam ?
Hơn 1500 sinh viên nhập học Greenwich Việt Nam - Plus de 1.500 nouveaux étudiants à l'entrée de l'Université Greenwich Viet Nam. Hơn 1500 sinh viên nhập học Greenwich Việt Nam - Plus de 1.500 nouveaux étudiants à l'entrée de l'Université Greenwich Viet Nam.
VOVINAM GREENWICH VIETNAM (CS.TPHCM) BIỂU DIỄN KHAI GIẢNG NĂM HỌC MỚI 2023-2024 - VOVINAM GREENWICH VIETNAM A HCM VILLE EN DEMONSTRATION POUR LA NOUVELLE ANNÉE UNIVERSITAIRE 2023-2024.VOVINAM GREENWICH VIETNAM (CS.TPHCM) BIỂU DIỄN KHAI GIẢNG NĂM HỌC MỚI 2023-2024 - VOVINAM GREENWICH VIETNAM A HCM VILLE EN DEMONSTRATION POUR LA NOUVELLE ANNÉE UNIVERSITAIRE 2023-2024.
VOVINAM ĐẠI HỌC  GREENWICH VIỆT NAM (TP.HCM) THI HỌC KỲ SUMMER II - 2023 - EXAMEN DE LA 2ème PÉRIODE D'ÉTÉ EN 2023.VOVINAM ĐẠI HỌC GREENWICH VIỆT NAM (TP.HCM) THI HỌC KỲ SUMMER II - 2023 - EXAMEN DE LA 2ème PÉRIODE D'ÉTÉ EN 2023.
CÔNG BỐ TRANG THÔNG TIN & LOGO CHÍNH THỨC CỦA LIÊN ĐOÀN VOVINAM TỔ CHỨC GIÁO DỤC FPT.CÔNG BỐ TRANG THÔNG TIN & LOGO CHÍNH THỨC CỦA LIÊN ĐOÀN VOVINAM TỔ CHỨC GIÁO DỤC FPT.
Tập huấn nghi lễ môn phái Vovinam - Việt Võ Đạo tại Cần Thơ - Formation rituelle du Vovinam Viet Vo Dao à Can Tho.Tập huấn nghi lễ môn phái Vovinam - Việt Võ Đạo tại Cần Thơ - Formation rituelle du Vovinam Viet Vo Dao à Can Tho.

Thống kê

Số lượt truy cập 1.672.388
Tổng số Thành viên 91
Số người đang xem 28
TIẾP BƯỚC SÁNG TỔ - VOVINAM BẠC LIÊU PROVINCE SUR LES TRACES DU MAITRE FONDATEUR.

Đăng ngày: 03/05/2021 17:27
TIẾP BƯỚC SÁNG TỔ - VOVINAM BẠC LIÊU PROVINCE SUR LES TRACES DU MAITRE FONDATEUR.
    "Một cá nhân chẳng là gì cả, dù giỏi đến đâu cũng chỉ làm được một phần công việc, cái chính là phải biết sử dụng năng lực của những tài năng chung quanh, cho dù trong số đó không có ai phi thường nhưng nếu cùng chung sức chung lòng theo đuổi một mục đích thì sẽ thành công..."-"Nếu phô trương mà không làm thì không được việc, nhưng nếu làm mà không có phô trương để gây thanh thế thì không có thế mà làm"-"Phải sống hòa đồng với mọi người, sẵn sàng tiếp thu ý kiến của người khác, vì người dở nhất cũng có điểm hay, người hay nhất vẫn có điểm sai, trăm điều ghi cũng có một điều sót..." - "Vovinam luôn trung thành với mục tiêu của mình là phục vụ xã hội, đào tạo những con người tốt về cả thể xác lẫn tâm hồn. Khi con người đã có ý thức luôn tự hoàn thiện tất yếu sẽ tránh được những thói hư tật xấu, những sa ngã trong cuộc sống. Xã hội có nhiều con người tốt cũng sẽ tốt, cũng như khi có nhiều điểm sáng thì bóng tối sẽ tự tiêu tan. Bước vào thế kỷ 21, với mong muốn góp phần xây dựng một nền võ đạo chung cho nhân loại, Vovinam sẽ tiến từ Việt Võ Đạo tới Nhân Võ Đạo. Đây là một lý tưởng hoàn toàn mang tinh thần phục vụ, cống hiến cho nhân loại, một nhân tố hòa hợp, gắn bó bằng tâm thức yêu thương, hào hiệp chứ không phải sự chinh phục, áp đặt, đồng hóa. Chân giá trị của "Võ đạo" là tính chất nhân bản : do con người, vì con người, phát triển và phục vụ con người...Vovinam như một biển lớn thu nạp được tất cả mọi mạch nguồn từ các nơi đổ về, bất kể phẩm chất và số lượng của mạch nguồn đó ra sao, sau đó chuyển hóa thành nước biển trong sạch. Trích "Hồi ký Chưởng Môn Lê Sáng".


VOVINAM VIỆT VÕ ĐẠO

BẠC LIÊU

I- Khái quát về vùng đất Bạc Liêu

Bạc Liêu là một tỉnh thuộc duyên hải vùng bằng sông Cửu Long, nằm trên bán đảo Cà Mau, miền đất cực Nam của Việt Nam. Tỉnh Bạc Liêu được thành lập ngày 20/12/1899 và chính thức hoạt động từ ngày 01/01/1900. Ngày 22/10/1956, tỉnh Bạc Liêu bị giải thể nhập vào tỉnh Ba Xuyên. Ngày 8/9/1964, tỉnh Bạc Liêu được tái lập trở lại. Tháng 2/1976, tỉnh Bạc Liêu lại bị giải thể, nhập vào tỉnh Minh Hải. Ngày 6/11/1996, tỉnh Bạc Liêu được tái lập thêm lần nữa và chính thức đi vào hoạt động từ ngày 1/1/1997.


Diện tích đất tự nhiên của Bạc Liêu là 2.669 km2,dânsố tính đến ngày 1/4/2019 là 907.236 người. Bạc Liêu có 7 đơn vị hành chính cấp huyện, bao gồm 1 thành phố (Bạc Liêu), 1 thị xã (Giá Rai ) và 5 huyện (Đông Hải, Hòa Bình, Hồng Dân, Phước Long, Vĩnh Lợi), trong đó có 64 đơn vị hành chính cấp , gồm có 10 phường, 5 thị trấn và 49  (bao gồm 512 khóm, ấp). (Nguồn: Wikipedia.org, bản tiếng Việt).

Bản đồ hạt Bạc Liêu & Rạch Giá năm 1895 - 1896.

Bạc Liêu vốn là nơi có truyền thống võ thuật từ lâu đời, ngay từ thời mở đất, người dân nơi đây đã biết dùng võ thuật để phòng thân, chống lại thú dữ nơi rừng sâu, chống giặc bắt cướp gìn giữ xóm làng, tập luyện võ nghệ để nâng cao sức khỏe, chống chọi bệnh tật trong đời sống hàng ngày.

Nhiều võ sư bậc thầy đã vang danh Nam bộ, võ sư Trần Phi Sơn, Trần Kim Long từng được mọi người gọi là đại lực sĩ, võ sư Sáu Cường một thời gian dài không có đối thủ, các võ sư Ba Sen, Năm Tú Tài, Sáu Hổ, Võ Tòng, Nguyễn Hữu Út, Ích Muồi… cũng từng nổi tiếng một phương. Nhiều võ sư từng đem chuông đi đánh xứ người như: Mã Thành Long, Long Hổ Hội, Minh Sang… đã tạo nên tên tuổi lẫy lừng, nhiều người biết tiếng.

 

              Khu nhà Công tử Bạc Liêu.                              Khu nhà lưu niệm NS Cao Văn Lầu.

II- Vovinam ở Bạc Liêu trước năm 1975

Trước năm 1975 đã có hiều võ đường ra đời ở Bạc Liêu, ngoài các môn võ xưa như như: Thiếu Lâm, Võ Đương, Cửu Long phái, võ thần Trà Kha, Thất Sơn thần quyền, còn có các võ đường Judo, Karatedo, Taekwondo…

Trong thời gian này, Vovinam đã có mặt ở Bạc Liêu. Trước Tết Trung thu năm 1969, HLV Lưu Đức Phát vốn người Bạc Liêu đã xin mở võ đường Vovinam. Sau khi được chấp thuận, Võ đường Vovinam Bạc Liêu đã khai trương vào một ngày cuối đông năm đó. Võ đường đã mời võ sư Dương Minh Nhơn về điều hành và HLV Trần Phước Thiện cùng tham gia phụ trách huấn luyện. Ngày ra mắt, có khoảng 30 võ sinh, sân tập bên cạnh Ty Thông tin tỉnh Bạc Liêu (nay là đường 30 tháng 4, thuộc phường 3 thành phố Bạc Liêu). Tuy nhiên, có lẽ do nội lực chưa đủ mạnh hoạc lý do khách quan nào đó nên chưa phát triển được theo yêu cầu, võ đường chỉ hoạt động được hơn một năm,. Tuy thời gian không lâu nhưng cũng đã gầy dựng phong trào tập luyện Vovinam với gần 200 võ sinh trong thời gian đó.

III- Tái lập phong trào

Phong trào Vovinam lắng đọng một thời gian khá lâu, mãi đến năm 2010, HLV Phạm Tư Thái và HLV Nguyễn Trung Kiên mới phát triển trở lại. Hai HLV này đã phối hợp mở câu lạc bộ đầu tiên tại Trường Trung học cơ sở Lê Thị Cẩm Lệ, phường 1, thành phố Bạc Liêu, quy tụ hơn 40 võ sinh tham gia tập luyện với sự hỗ trợ rất nhiệt tình, tâm huyết của HLV Hoàng đai tam cấp Lý Minh Keo, quê ở huyện Thạnh Trị, tỉnh Sóc Trăng. Sau đó, từ 1 câu lạc bộ mới sơ khai hình thành, phong trào phát triển thêm một số câu lạc bộ khác trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu, tiêu biểu như: Câu lạc bộ Vovinam Thư viện tỉnh, câu lạc bộ Vovinam Sân vận động tỉnh,...

Ảnh từ trái qua: PGS-TS Đào Hoàng Nam (2) và VS Hà Thanh Bình (3) lưu niệm với Vovinam Bạc Liêu thi thăng cấp lần I (05-12-2013).

https://www.facebook.com/vovinamword/?ref=page_internal

Tuy nhiên, phong trào Vovinam Việt Võ Đạo tỉnh Bạc Liêu lúc đó phát triển vẫn chưa mạnh, chưa thu hút được nhiều võ sinh tham gia tập luyện. Đến năm 2013, khi Phó giáo sư, Tiến sĩ Đào Hoàng Nam, Hiệu trưởng Trường Đại học Bạc Liêu khởi xướng và phát triển phong trào với tầm nhìn chiến lược. Ông là một nhà lãnh đạo có nhiều uy tín,  tâm huyết và nhiệt tình. Chính ông đã mời võ sư Hà Thanh Bình từ tỉnh Sóc Trăng về Bạc Liêu để cùng nhau thành lập câu lạc bộ đầu tiên tại Trường Đại học Bạc Liêu. Môn võ Vovinam chính thức được đưa vào giảng dạy chính khóa tại Trường Đại học Bạc Liêu từ thời điểm đó (mỗi năm có khoảng 300 sinh viên theo học).

Một lớp tập Vovinam tại Trường Đại học Bạc Liêu.

IV- Trên đường phát triển

- Ngày 08/9/2013, Câu lạc bộ Vovinam Trường Đại học Bạc Liêu đã chính thức đi vào hoạt động với 500 võ sinh, PGS.TS Đào Hoàng Nam và võ sư Hà Thanh Bình đồng chủ nhiệm. Đây là con số ấn tượng trong ngày ra mắt. Câu lạc bộ đã đi vào hoạt động có nền nếp, càng ngày số lượng võ sinh càng phát triển, chỉ một thời gian ngắn đã tạo được uy tín trong quần chúng nhất là các bậc phụ huynh.

Ảnh từ phải qua: VS Hà Thanh Bình (1) và PGS-TS Đào Hoàng Nam (2) lưu niệm với môn sinh Vovinam Bạc Liêu nhân Ngày quốc tế Phụ nữ 08-03-2017.

Sau đó, các câu lạc bộ Vovinam khác tuần tự ra đời:

- Ngày 24/3/2014, hai Câu lạc bộ Vovinam THCS Trần Huỳnh, Câu lạc bộ Vovinam THCS Nguyễn Thị Minh Khai được hình thành. Câu lạc bộ Vovinam Trường Tiểu học Đinh Bộ Lĩnh, Câu lạc bộ Vovinam Trường Tiểu học Ngô Quyền, Câu lạc bộ Vovinam Trường THCS Đông Hải tiếp nối được thành lập với hơn 1.000 võ sinh, do HLV Nguyễn Trung Kiên làm Chủ nhiệm. Các câu lạc bộ này đã tổ chức tập luyện thường xuyên và đạt hiệu quả, tạo được tiếng vang cho phong trào võ thuật tỉnh nhà.

- Ngày 02/3/2015, Câu lạc bộ Vovinam trường Tiểu học Trần Quốc Toản được thành lập do HLV Phạm Tư Thái là Chủ nhiệm với 40 võ sinh hoạt động khá hiệu quả.

- Ngày 15/4/2015, PGS.TS Đào Hoàng Nam được Hội đồng Võ sư Chưởng quản môn phái Vovinam Việt Võ Đạo trao tặng Hồng đai danh dự. 

- Ngày 01/01/2016, Câu lạc bộ Vovinam huyện Hồng Dân ra mắt với 55 võ sinh, do HLV Lê Hồng Phúc làm chủ nhiệm. Hồng Dân là huyện xa nhất trong địa bàn tỉnh, nhưng câu lạc bộ vẫn hoạt động tốt và phát triển như các câu lạc bộ khác.

- Ngày 29/3/2016, Câu lạc bộ Vovinam Hòa Bình ra đời với 30 võ sinh, do HLV Võ Văn Nguyện làm Chủ nhiệm, hoạt động khá hiệu quả ở địa phương.

- Ngày 17/5/2016, Câu lạc bộ Voinam Trường Tiểu học Cửu Long được thành lập do HLV Lâm Hoàng Mai làm Chủ nhiệm. Câu lạc bộ này có đến 70 võ sinh hoạt động đề đặn và có kết quả tốt.

- Ngày 10/9/2016 Câu lạc bộ Vovinam Trường THCS Hoa Lư được thành lập do HLV Lê Vũ Ân làm Chủ nhiệm với 60 võ sinh, hoạt động có nhiều khởi sắc và triển vọng.

Vovinam Bạc Liêu thi thăng cấp Sơ đẳng - Trung đẳng Vovinam lần 1-2016.

PGS-TS Đào Hoàng Nam tại Khóa thi Sơ đẳng VVN ĐH Bạc Liêu lần II - 2016.

- Tháng 01/2018, Câu lạc bộ Vovinam huyện Đông Hải được thành lập và di vào hoạt động với gần 100 võ sinh.

- Đặc biệt, Vovinam Bạc Liêu còn có một câu lạc bộ Vovinam đặt ngay chùa Long Phước (thành phố Bạc Liêu), dạy miễn phí cho các trẻ mồ côi do HLV Nguyễn Trung Kiên làm Chủ nhiệm.

Ngoài ra, Vovinam Bạc Liêu còn có nhiều câu lạc bộ khác đã và đang huấn luyện võ thuật, võ lực và hướng dẫn võ đạo cho môn sinh, góp phần phát triển phong trào thể dục thể thao tỉnh nhà.

Các môn sinh Vovinam Bạc Liêu chuẩn bị thi thăng cấp Sơ đẳng lần II - 2019.

V- Thành lập Liên đoàn Vovinam Bạc Liêu

Đến năm 2018, đội ngũ Vovinam Bạc Liêu đã có trên ngàn môn sinh, đồng thời phong trào giành được những kết quả đầy khích lệ, nên Ủy ban nhân dân tỉnh đã cho phép tiến hành Đại hội thành lập Liên đoàn Vovinam tỉnh Bạc Liêu. Đại hội tiến hành vào ngày 27/4/2018, bầu Ban chấp hành nhiệm kỳ 2018-2022 gồm 27 thành viên, PGS.TS Đào Hoàng Nam được bầu làm Chủ tịch.

Ra mắt Ban chấp hành Liên đoàn Vovinam Bạc Liêu khóa 1 (nhiệm kỳ 2018-2022).

Nhìn lại hơn 10 năm (từ năm 2010) kể từ khi tái lập, phong trào Vovinam Bạc Liêu đã có một số hoạt động đáng chú ý như:

- Biểu diễn nhân các ngày lễ hội của địa phương để phục vụ người dân và giới thiệu môn phái, tham gia các hoạt động văn hóa, văn nghệ, vệ sinh môi trường…

- Câu lạc bộ Vovinam Đại học Bạc Liêu đã tham dự Hội thao các trường Đại học, Cao dẳng khu vực Đồng bằng sông Cửu Long lần thứ II năm 2012 tại tỉnh Đồng Tháp, đạt 10 huy chương các loại. Tổ chức thành công Giải Vovinam các trường Đại học, Cao đẳng vùng Đồng bằng sông Cửu Long tại trường Đại học Bạc Liêu vào ngày 11/4/2015, với sự có mặt của 200 vận động viên và hàng nghìn cổ động viên, đạt được 11 huy chương các loại.

Vovinam Bạc Liêu tham dự Đại hội TDTT các trường Đại học và Cao đẳng Đồng bằng sông Cửu Long 11/4/2015.

- Tổ chức 3 kỳ thi Trung đẳng với hơn 250 môn sinh dự thi. Nhiều kỳ thi Sơ đẳng cũng được tổ chức đã đáp ứng nhu cầu phát triển cho người học.

PGS.TS Đào Hoàng Nam (giữa) trao Bằng đẳng cấp cho các tân môn sinh Hoàng đai.

- Tham gia Giải Vovinam học sinh toàn quốc - Cúp Nestlé Milo lần thứ III-2019. Kết quả đạt 1 huy chương vàng và 6 huy chương đồng trong số 6 vận động viên tham dự. Thành tích này đã tạo được động lực cho phong trào học sinh học Vovinam tại Bạc Liêu.

Các VĐV Bạc Liêu đạt huy chương tại Giải học sinh toàn quốc, cúp Nestlé Milo lần thứ III-2019.

VĐV Bạc Liêu thi quyền tại giải Vovinam học sinh toàn quốc lần III-2019.

- Tiếp nối  thành tích tốt đẹp vừa nêu, giữa năm 2020, Liên đoàn Vovinam Bạc Liêu đã cử đoàn vận động viên tham gia Đại hội Thể dục Thể thao Đồng bằng sông Cửu Long tại tỉnh Hậu Giang, đạt 01 huy chương bạc và 01 huy chương đồng.

Đoàn Bạc Liêu đạt thành tích tại Giải Vovinam Đại hội TDTT Đồng bằng sông Cửi Long lần thứ VIII-2020.

- Song song đó, Liên đoàn đã cử đoàn vận động viên tham gia Giải Vovinam vô địch trẻ toàn quốc 2020 tại tỉnh Hậu Giang, kết quả đạt 01 huy chương đồng.

Bên cạnh những kết quả đã đạt được, Liên đoàn Vovinam tỉnh Bạc Liêu còn có nhiều hoạt động mang ý nghĩa và thiết thực để ghi nhận, tri ân những đóng góp to lớn, thiết thực, hiệu quả của các võ sư, huấn luyện viên, môn sinh và các mạnh thường quân cho Liên đoàn Vovinam tỉnh Bạc Liêu trong thời gian qua.

Ông Bùi Thanh Toàn - Phó giám đốc Sở Văn hóa, Thông tin, Thể thao và Du lịch tỉnh Bạc Liêu trao Bằng khen UBND tỉnh cho các VĐV Vovinam Bạc Liêu.

Khen thưởng các môn sinh xuất sắc năm 2019.

Hội nghị tổng kết hoạt động năm 2019 của Liên đoàn Vovinam Bạc Liêu.

***

Hiện nay, toàn tỉnh Bạc Liêu có 15 câu lạc bộ Vovinam đã đi vào hoạt động có nề nếp, có tổ chức, được sự tín nhiệm của nhiều người. Những thành quả này có sự giúp đỡ của các ngành, các cấp liên quan, nhất là Sở Văn hóa, Thông tin, Thể thao và Du lịch luôn quan tâm hỗ trợ. Đặc biệt, Ban Giám đốc Sở Văn hóa, Thông tin, Thể thao và Du lịch đã cấp cho Liên đoàn Vovinam Bạc Liêu một phòng để làm trụ sở làm việc và tạo mọi điều kiện thuận lợi cho phong trào Vovinam càng ngày lớn mạnh.

Tham dự Lễ kỷ niệm 50 năm khai phá và phát triển Vovinam Đồng bằng sông Cửu Long (1969-2019).

Nhân Lễ kỷ niệm 50 năm khai phá và phát triển Vovinam Đồng bằng sông Cửu Long (1969-2019) tổ chức tại An Giang, PGS.TS Đào Hoàng Nam - Chủ tịch Liên đoàn Vovinam Bạc Liêu, ông Trần Phước Thuận - Phó chủ tịch Liên đoàn Vovinam Bạc Liêu, các HLV Lâm Hoàng Mai, Nguyễn Trung Kiên, Tô Như Ý đã được Liên đoàn Vovinam Việt Nam trao tặng Bằng khen.

LIÊN ĐOÀN VOVINAM BẠC LIÊU

(Tháng 4/2021)


 

| Chia sẻ |
THẢO LUẬN  
Chưa có thảo luận nào
Ý KIẾN CỦA BẠN  
  Hãy đăng nhập để thảo luận
  Tin cùng loại cũ hơn
TIẾP BƯỚC SÁNG TỔ - VOVINAM DISTRICT 9, THỦ ĐỨC VILLE SUR LES TRACES DU MAITRE FONDATEUR.
TIẾP BƯỚC SÁNG TỔ - VOVINAM QUẬN BÌNH THẠNH TPHCM SUR LES TRACES DU MAITRE FONDATEUR.
TIẾP BƯỚC SÁNG TỔ - VOVINAM HÀ GIANG PROVINCE SUR LES TRACES DU MAITRE FONDATEUR.
TIẾP BƯỚC SÁNG TỔ - VOVINAM GIA LAI PROVINCE SUR LES TRACES DU MAITRE FONDATEUR.
TIẾP BƯỚC SÁNG TỔ - VOVINAM NINH BÌNH PROVINCE SUR LES TRACES DU MAITRE FONDATEUR.
TIẾP BƯỚC SÁNG TỔ - VOVINAM ĐỒNG THÁP PROVINCE SUR LES TRACES DU MAITRE FONDATEUR.
TIẾP BƯỚC SÁNG TỔ - VOVINAM BẮC KẠN PROVINCE SUR LES TRACES DU MAITRE FONDATEUR.
TIẾP BƯỚC SÁNG TỔ - VOVINAM VĨNH LONG PROVINCE SUR LES TRACES DU MAITRE FONDATEUR.
TIẾP BƯỚC SÁNG TỔ - VOVINAM THÁI NGUYÊN PROVINCE SUR LES TRACES DU MAITRE FONDATEUR 1.
TIẾP BƯỚC SÁNG TỔ - VOVINAM THÁI NGUYÊN PROVINCE SUR LES TRACES DU MAITRE FONDATEUR 2.

VOVINAM - VIỆT VÕ ĐẠO

Câu Lạc Bộ Nhà Tập Luyện TDTT Phú Thọ

Địa chỉ : 219 Lý Thường Kiệt, P.15, Q.11, TP.HCM

 Tel : 0913.833.760 -Không biết ngượng- Email BBT : vvnphutho@gmail.com

Website: www.vovinam.divivu.com Hoặc: http://vovinam.phutho.vn