Hôm nay, ngày 14/07/2024
VĂN ÔN - VÕ LUYỆN - TÔN SƯ TRỌNG ĐẠO - BÀN TAY THÉP VỚI TRÁI TIM TỪ ÁI

GIỚI THIỆU

LIÊN KẾT WEBSITE

Tin mới đăng

Cáo phó & Phân ưu VS.Trịnh Thế Hùng (1951-2024) - Annonce du décès & Condoléances du Maitre Trịnh Thế Hùng (1951-2024).Cáo phó & Phân ưu VS.Trịnh Thế Hùng (1951-2024) - Annonce du décès & Condoléances du Maitre Trịnh Thế Hùng (1951-2024).
T/B: Lễ tưởng niệm Sáng tổ Nguyễn Lộc LT64 (1960-2024) - Lễ công bố tân Chánh Chưởng Quản - Lễ thăng đai các Tân Khoa Hồng Đai 2024 - Annonce: La 64 Commémoration du Maitre Fondateur Nguyen Loc.T/B: Lễ tưởng niệm Sáng tổ Nguyễn Lộc LT64 (1960-2024) - Lễ công bố tân Chánh Chưởng Quản - Lễ thăng đai các Tân Khoa Hồng Đai 2024 - Annonce: La 64 Commémoration du Maitre Fondateur Nguyen Loc.
THÔNG BÁO CỦA HĐVSCQ MÔN PHÁI - ANNONCE DU CONSEIL DES MAITRES DE L'ÉCOLE THÔNG BÁO CỦA HĐVSCQ MÔN PHÁI - ANNONCE DU CONSEIL DES MAITRES DE L'ÉCOLE
Võ sư Trần Văn Mỹ - tân Chánh Chưởng quản Hội đồng Võ sư Chưởng quản Môn phái Vovinam Việt Võ Đạo - Maitre Tran Van My voté le Chef du Conseil des Maitres.Võ sư Trần Văn Mỹ - tân Chánh Chưởng quản Hội đồng Võ sư Chưởng quản Môn phái Vovinam Việt Võ Đạo - Maitre Tran Van My voté le Chef du Conseil des Maitres.
Liên đoàn Vovinam Cần Thơ tưởng niệm cố võ sư Nguyễn Văn Nhàn - Fédération Vovinam Cần Thơ commémore le Maitre Nguyễn Văn Nhàn.  Liên đoàn Vovinam Cần Thơ tưởng niệm cố võ sư Nguyễn Văn Nhàn - Fédération Vovinam Cần Thơ commémore le Maitre Nguyễn Văn Nhàn.
TRỜI ĐẤT THẦY MẤT THẬT RỒI SAO THẦY - OH DIEU, MAITRE EST VRAIMENT PERDU, MAITRE TRUNG ĐẠO_NGUYỄN VĂN NHÀN !TRỜI ĐẤT THẦY MẤT THẬT RỒI SAO THẦY - OH DIEU, MAITRE EST VRAIMENT PERDU, MAITRE TRUNG ĐẠO_NGUYỄN VĂN NHÀN !
Cáo phó - Phân ưu - Tiểu sử thầy Trung Đạo - Nguyễn Văn Nhàn (13-7-1950 & 25-2-2024).- Annonce du décès - Condoléances - Biographie du Maitre Trung Đạo_Nguyễn Văn Nhàn (13-7-1950 & 25-2-2024).Cáo phó - Phân ưu - Tiểu sử thầy Trung Đạo - Nguyễn Văn Nhàn (13-7-1950 & 25-2-2024).- Annonce du décès - Condoléances - Biographie du Maitre Trung Đạo_Nguyễn Văn Nhàn (13-7-1950 & 25-2-2024).
Kỷ niệm 10 năm gắn bó với Vovinam FPT Greenwich Việt Nam (2013 - 2023) - Honorer mon 10ème Anniversaire attachant avec Vovinam FPT Greenwich VietNam (2013 - 2023).Kỷ niệm 10 năm gắn bó với Vovinam FPT Greenwich Việt Nam (2013 - 2023) - Honorer mon 10ème Anniversaire attachant avec Vovinam FPT Greenwich VietNam (2013 - 2023).
Tận tâm tận lực lan tỏa Vovinam - Dédié à la diffusion du Vovinam. Tận tâm tận lực lan tỏa Vovinam - Dédié à la diffusion du Vovinam.
KHAI MẠC GIẢI VÔ ĐỊCH VOVINAM THẾ GIỚI LẦN 7 - 2023 - OUVERTURE DU 7ème CHAMPIONNAT MONDIAL DU VOVINAM EN 2023.KHAI MẠC GIẢI VÔ ĐỊCH VOVINAM THẾ GIỚI LẦN 7 - 2023 - OUVERTURE DU 7ème CHAMPIONNAT MONDIAL DU VOVINAM EN 2023.
GIẢI VÔ ĐỊCH VOVINAM THẾ GIỚI LẦN VII NĂM 2023 - The 7th WVVF World Vovinam Championships 2023.GIẢI VÔ ĐỊCH VOVINAM THẾ GIỚI LẦN VII NĂM 2023 - The 7th WVVF World Vovinam Championships 2023.
TRI ÂN 20-11 "THẦY TÔI & NGHIỆP VÕ" - A la gratitude de la Journée des Enseignants Vietnamiens du 20 Novembre "Notre Maître & Sa carrière d'arts martiaux".TRI ÂN 20-11 "THẦY TÔI & NGHIỆP VÕ" - A la gratitude de la Journée des Enseignants Vietnamiens du 20 Novembre "Notre Maître & Sa carrière d'arts martiaux".
HÀNH TRÌNH 85 NĂM VOVINAM VIỆT VÕ ĐẠO TRỞ THÀNH DI SẢN VĂN HÓA PHI VẬT THỂ QUỐC GIA - L'ITINÉRAIRE DE 85 ANS DU VOVINAM VIỆT VÕ ĐẠO DEVENU LA PATRIMOINE CULTUREL IMMATÉRIEL NATIONALHÀNH TRÌNH 85 NĂM VOVINAM VIỆT VÕ ĐẠO TRỞ THÀNH DI SẢN VĂN HÓA PHI VẬT THỂ QUỐC GIA - L'ITINÉRAIRE DE 85 ANS DU VOVINAM VIỆT VÕ ĐẠO DEVENU LA PATRIMOINE CULTUREL IMMATÉRIEL NATIONAL
Tự hào Vovinam được công nhận Di Sản Văn Hóa Phi Vật Thể Quốc Gia - Vovinam est fier d'être reconnu comme Patrimoine Culturel Immatériel National.Tự hào Vovinam được công nhận Di Sản Văn Hóa Phi Vật Thể Quốc Gia - Vovinam est fier d'être reconnu comme Patrimoine Culturel Immatériel National.
Vovinam được công nhận Di Sản Văn Hóa Phi Vật Thể Quốc Gia - Vovinam est reconnu comme Patrimoine Culturel Immatériel National.Vovinam được công nhận Di Sản Văn Hóa Phi Vật Thể Quốc Gia - Vovinam est reconnu comme Patrimoine Culturel Immatériel National.
PHÁT BIỂU CỦA HỘI ĐỒNG VÕ SƯ CHƯỞNG QUẢN NHÂN LỄ KỶ NIỆM 85 NĂM THÀNH LẬP MÔN PHÁI VOVINAM VIỆT VÕ ĐẠO (1938-2023) - Paroles du Conseil des Maîtres lors 85ème Anniversaire de l'École (1938-2023).PHÁT BIỂU CỦA HỘI ĐỒNG VÕ SƯ CHƯỞNG QUẢN NHÂN LỄ KỶ NIỆM 85 NĂM THÀNH LẬP MÔN PHÁI VOVINAM VIỆT VÕ ĐẠO (1938-2023) - Paroles du Conseil des Maîtres lors 85ème Anniversaire de l'École (1938-2023).
 ''CHÚC MỪNG SINH NHẬT LẦN THỨ 72 CỦA THẦY SEN - HAPPY 70th BIRTHDAY OF MASTER SEN - JOYEUX 72ème ANNIVERSAIRE DE MAITRE SEN !!!''. ''CHÚC MỪNG SINH NHẬT LẦN THỨ 72 CỦA THẦY SEN - HAPPY 70th BIRTHDAY OF MASTER SEN - JOYEUX 72ème ANNIVERSAIRE DE MAITRE SEN !!!''.
Học võ và dạy võ xưa và nay - Apprendre & Enseigner l'art martial de l'autrefois et de nos jour.Học võ và dạy võ xưa và nay - Apprendre & Enseigner l'art martial de l'autrefois et de nos jour.
Võ và truyền thống “Tôn sư trọng đạo” - L'art martial & Sa tradition “Respecter son Maître & Respecter sa voie morale”.Võ và truyền thống “Tôn sư trọng đạo” - L'art martial & Sa tradition “Respecter son Maître & Respecter sa voie morale”.
Truyền thống "Tôn Sư Trọng Đạo" - Tradition “Respecter son Maître & Respecter sa voie morale”.Truyền thống "Tôn Sư Trọng Đạo" - Tradition “Respecter son Maître & Respecter sa voie morale”.
PHÁT HÀNH BỘ TEM CHUNG VOVINAM VIỆT NAM & VÕ ẤN ĐỘ - PUBLICATION D'UNE COLLECTION COMMUNE DE TIMBRE DU VOVINAM VIETNAM & ARTS MARTIAUXINDIENS EN 2023.PHÁT HÀNH BỘ TEM CHUNG VOVINAM VIỆT NAM & VÕ ẤN ĐỘ - PUBLICATION D'UNE COLLECTION COMMUNE DE TIMBRE DU VOVINAM VIETNAM & ARTS MARTIAUXINDIENS EN 2023.
Kỷ niệm 13 năm ngày mất Chưởng môn Lê Sáng - A la 13ème Commémoration de la mort du Maitre Patriarche Lê Sáng (2010-2023).Kỷ niệm 13 năm ngày mất Chưởng môn Lê Sáng - A la 13ème Commémoration de la mort du Maitre Patriarche Lê Sáng (2010-2023).
Thông báo: Lễ Giổ Chưởng Môn Lê Sáng lần thứ 13 (2010 - 2013) - Annonce: Organisation à la 13ème Cérémonie commémorale de la mort du Maitre Patriarche LÊ SÁNG (2010 - 2013).Thông báo: Lễ Giổ Chưởng Môn Lê Sáng lần thứ 13 (2010 - 2013) - Annonce: Organisation à la 13ème Cérémonie commémorale de la mort du Maitre Patriarche LÊ SÁNG (2010 - 2013).
PHÂN ƯU CÙNG GIA ĐÌNH THÂN MẪU VS.VŨ TRỌNG BẢO - SINCÈRES CONDOLÉENCES AVEC LA FAMILLE DE LA MÈRE DE MAITRE VŨ TRỌNG BẢO.PHÂN ƯU CÙNG GIA ĐÌNH THÂN MẪU VS.VŨ TRỌNG BẢO - SINCÈRES CONDOLÉENCES AVEC LA FAMILLE DE LA MÈRE DE MAITRE VŨ TRỌNG BẢO.
DI NGÔN CỦA SÁNG TỔ NGUYỄN LỘC (1912-1960) - Les dernières paroles du Maitre Fondateur Nguyễn Lộc (1912-1960).DI NGÔN CỦA SÁNG TỔ NGUYỄN LỘC (1912-1960) - Les dernières paroles du Maitre Fondateur Nguyễn Lộc (1912-1960).
VVF thông báo về việc tổ chức Kỳ thi thăng đai cấp cao đẳng môn Vovinam Việt Võ Đạo tại Trường IVS - HN - VVF informe concernant le Passage de grade supérieur organisé au Lycée IVS de HN.VVF thông báo về việc tổ chức Kỳ thi thăng đai cấp cao đẳng môn Vovinam Việt Võ Đạo tại Trường IVS - HN - VVF informe concernant le Passage de grade supérieur organisé au Lycée IVS de HN.
"CÕNG RẮN CẮN GÀ NHÀ - “Qu'il est plus aigu que la dent d'un serpent D'avoir un enfant ingrat"."CÕNG RẮN CẮN GÀ NHÀ - “Qu'il est plus aigu que la dent d'un serpent D'avoir un enfant ingrat".
''GIẬU ĐỔ BÌM LEO - When the tree is fallen, everyone run to it with his axe - Lorsque l'arbre est tombé , tout le monde court à elle avec sa hache''.''GIẬU ĐỔ BÌM LEO - When the tree is fallen, everyone run to it with his axe - Lorsque l'arbre est tombé , tout le monde court à elle avec sa hache''.
Luật nhân quả đối với người “ác khẩu” - The law of Karma with an "evil tongue" person - La loi du Karma avec la "personne à la mauvaise langue".Luật nhân quả đối với người “ác khẩu” - The law of Karma with an "evil tongue" person - La loi du Karma avec la "personne à la mauvaise langue".
''Ăn cháo đá bát - Bite the hand that feeds - La fête passée, adieux le Saint''.''Ăn cháo đá bát - Bite the hand that feeds - La fête passée, adieux le Saint''.

Thống kê

Số lượt truy cập 1.802.022
Tổng số Thành viên 91
Số người đang xem 25
TIẾP BƯỚC SÁNG TỔ - VOVINAM QUẬN BÌNH THẠNH TPHCM SUR LES TRACES DU MAITRE FONDATEUR.

Đăng ngày: 12/04/2021 11:46
TIẾP BƯỚC SÁNG TỔ - VOVINAM QUẬN BÌNH THẠNH TPHCM SUR LES TRACES DU MAITRE FONDATEUR.
     "Một cá nhân chẳng là gì cả, dù giỏi đến đâu cũng chỉ làm được một phần công việc, cái chính là phải biết sử dụng năng lực của những tài năng chung quanh, cho dù trong số đó không có ai phi thường nhưng nếu cùng chung sức chung lòng theo đuổi một mục đích thì sẽ thành công..."-"Nếu phô trương mà không làm thì không được việc, nhưng nếu làm mà không có phô trương để gây thanh thế thì không có thế mà làm"-"Phải sống hòa đồng với mọi người, sẵn sàng tiếp thu ý kiến của người khác, vì người dở nhất cũng có điểm hay, người hay nhất vẫn có điểm sai, trăm điều ghi cũng có một điều sót..." - "Vovinam luôn trung thành với mục tiêu của mình là phục vụ xã hội, đào tạo những con người tốt về cả thể xác lẫn tâm hồn. Khi con người đã có ý thức luôn tự hoàn thiện tất yếu sẽ tránh được những thói hư tật xấu, những sa ngã trong cuộc sống. Xã hội có nhiều con người tốt cũng sẽ tốt, cũng như khi có nhiều điểm sáng thì bóng tối sẽ tự tiêu tan. Bước vào thế kỷ 21, với mong muốn góp phần xây dựng một nền võ đạo chung cho nhân loại, Vovinam sẽ tiến từ Việt Võ Đạo tới Nhân Võ Đạo. Đây là một lý tưởng hoàn toàn mang tinh thần phục vụ, cống hiến cho nhân loại, một nhân tố hòa hợp, gắn bó bằng tâm thức yêu thương, hào hiệp chứ không phải sự chinh phục, áp đặt, đồng hóa. Chân giá trị của "Võ đạo" là tính chất nhân bản : do con người, vì con người, phát triển và phục vụ con người...Vovinam như một biển lớn thu nạp được tất cả mọi mạch nguồn từ các nơi đổ về, bất kể phẩm chất và số lượng của mạch nguồn đó ra sao, sau đó chuyển hóa thành nước biển trong sạch. Trích "Hồi ký Chưởng Môn Lê Sáng".


ĐÔI DÒNG VỀ VOVINAM QUẬN BÌNH THẠNH, TP.HCM

I- Khái quát về quận Bình Thạnh

Theo Nghị định ngày 20/12/1899 của Toàn quyền Đông Dương, từ ngày 1/1/1900, hạt tham biện Gia Định trở thành tỉnh Gia Định. Tỉnh lỵ Gia Định vẫn đặt tại làng Bình Hòa. Tỉnh Gia Định chia 4 quận: Thủ ĐứcNhà BèGò Vấp và Hóc Môn. Vùng đất Bình Thạnh ngày nay thuộc về tổng Bình Trị Thượng, quận Gò Vấp, tương ứng với 2 làng Bình Hòa Xã (sáp nhập cả làng Bình Lợi Trung) và Thạnh Mỹ Tây (sáp nhập từ 3 làng Thanh Đa, Phú Mỹ và Bình Quới Tây).


Tháng 5/1975, xã Bình Hòa Xã và xã Thạnh Mỹ Tây cũ được tách ra khỏi quận Gò Vấp để thành lập quận Bình Hòa và quận Thạnh Mỹ Tây cùng trực thuộc thành phố Sài Gòn - Gia Định. Ngày 20/5/1976, tổ chức hành chánh thành phố Sài Gòn - Gia Định được sắp xếp lần hai. Theo đó, sáp nhập quận Bình Hòa và quận Thạnh Mỹ Tây cũ để thành lập quận mới có tên là quận Bình Thạnh. Lúc này, các phường cũ đều giải thể, lập các phường mới có diện tích, dân số nhỏ hơn và mang tên số. Ngày 2/7/1976, Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam khoá VI, kỳ họp thứ 1 chính thức đổi tên thành phố Sài Gòn - Gia Định thành Thành phố Hồ Chí Minh. Bình Thạnh trở thành quận trực thuộc Thành phố Hồ Chí Minh.


Quận Bình Thạnh nằm về phía bắc Thành phố Hồ Chí Minh, có vị trí địa lý: phía đông giáp thành phố Thủ Đức với ranh giới là sông Sài Gòn; phía tây giáp quận Phú Nhuận và quận Gò Vấp; phía nam giáp Quận 1 với ranh giới là kênh Nhiêu Lộc-Thị Nghè; phía bắc giáp TP. Thủ Đức (qua sông Sài Gòn) và Quận 12 (qua sông Vàm Thuật).
Quận có diện tích 20,78 km², dân số năm 2019 là 499.164 người, mật độ dân số đạt 24.021 người/km².


Ngoài sông Sài Gòn, trên địa bàn quận Bình Thạnh còn nhiều kênh rạch lớn nhỏ như: Thị Nghè, Cầu Bông, Văn Thánh, Thanh Đa, Hố Tàu, Thủ Tắc... đã tạo thành một hệ thống đường thủy đáp ứng lưu thông cho xuồng, ghe nhỏ đi sâu vào các khu vực, thông thương với các địa phương khác.(Nguồn: Wikipedia.org, bản tiếng Việt).

II- Năm tháng khởi đầu

Là một trong những cái nôi phát triển Vovinam lâu đời ở TP. Hồ Chí Minh, khi nói đến Vovinam Bình Thạnh, trước tiên phải nhắc đến võ sư Giang Quân Thiêm. Ông sinh năm 1946, bắt đầu tập Vovinam tại võ đường Hoa Lư từ tháng 11/1967, do võ sư Trần Văn Bé (đang định cư tại Mỹ) hướng dẫn, phụ tá cho võ sư Trần Văn Bé ở lớp tập này là huấn luyện viên Nguyễn Văn Nhàn (đang định cư tại Đức).

 Các môn sinh Tổng Cục Huấn luyện (Sài Gòn) biểu diễn trong Lễ khai phá Miền Tây tại  Long Xuyên, tháng 10-1969.

Năm 1969, ông Giang Quân Thiêm tham gia trợ giảng tại võ đường Hùng Vương (nay là Tổ đường, số 31 Sư Vạn Hạnh, Quận 5, TP. Hồ Chí Minh). Năm 1974, huấn luyện viên Giang Quân Thiêm dạy Vovinam tại Trường Trung học kỹ thuật Don Bosco (quận Gò Vấp). Đến năm 1974, võ sư Trần Thế Phượng liên hệ được với Ty Thanh niên tỉnh Gia Định để mở lớp Vovinam tại Trung tâm cộng đồng tỉnh Gia Định và xin Chưởng môn Lê Sáng phân công huấn luyện viên Giang Quân Thiêm về đây giảng dạy, phụ tá cho huấn luyện viên Giang Quân Thiêm là nữ huấn luyện viên Hoàng Thị Minh Phương. Tuy nhiên, do tình hình thời cuộc nên sau năm 1975, các lớp võ đều tạm ngưng hoạt động.

III- Tái lập phong trào và giai đoạn 1984 – 2014

Khoảng năm 1984, tại lớp ôn luyện do võ sư Nguyễn Văn Chiếu tổ chức, cơ duyên đã đến khi huấn luyện viên Giang Quân Thiêm gặp huấn luyện viên Trần Văn Phước và cả hai đã cùng nhau mở lớp Vovinam tại quận Gò Vấp. Và cũng vào khoảng năm này, võ sư Trần Bản Quế thành lập sân tập Thanh Đa nhằm tạo điều kiện cho một số võ sư, huấn luyện viên ôn luyện.

 Võ sư Chủ tịch Hội Việt Võ Đạo TP.HCM Nguyễn Văn Chiếu (bìa trái) dự liên hoan cùng Vovinam Bình Thạnh, thập niên 1990.

Đến năm 1988, khi Sở Thể dục Thể thao TP. Hồ Chí Minh cho hồi phục phong trào, cùng lúc trải qua cuộc tổng kiểm tra chuyên môn của Vovinam tại Câu lạc bộ Võ thuật Phú Thọ hoàn tất, đủ tiêu chuẩn và điều kiện, huấn luyện viên Giang Quân Thiêm trở về Bình Thạnh để giảng dạy. Tuy nhiên, lúc này việc liên hệ để mở câu lạc bộ gặp rất nhiều khó khăn. Mãi đến ngày 01/10/1988, lớp võ đầu tiên mới ra đời. Thời điểm đó, các em võ sinh tập trong một góc nhỏ của Phòng Thể dục Thể thao quận Bình Thạnh (nay là Phòng Nghiệp vụ, Trung tâm TDTT quận Bình Thạnh). Trải qua hơn chục năm thăng trầm, sĩ số lớp tập Vovinam tại nơi đây chỉ được vài chục môn sinh.

Nhớ lại “cái thủa ban đầu đó”, chỉ có vài môn sinh theo chân HLV Giang Quân Thiêm từ Gò Vấp về Bình Thạnh tập luyện và mặc dù câu lạc bộ gặp nhiều khó khăn, nhưng chất lượng chuyên môn cùng tinh thần đam mê võ thuật của môn sinh rất cao. Với sự kiên trì trong công tác huấn luyện, võ sư Giang Quân Thiêm đã đào tạo được rất nhiều huấn luyện viên, môn sinh ưu tú làm nền móng cho sự phát triển Vovinam Bình Thạnh sau này, tiêu biểu như: Giang Quân Thuận, Nguyễn Văn Cường, Ngô Thị Tuyết Vân, Nguyễn Hùng Minh Trí, Nguyễn Hoàng Hiệp, Võ Hoàng Điệp, Võ Đại Hải và Nguyễn Thanh Sơn.

Năm 1992-1995, dần dần lớp mới quy tụ một số môn sinh nữ và vận động viên Võ Xuân Tuyết Nhung từng vô địch giải Vovinam toàn thành và toàn quốc. Đây cũng là chiếc HCV toàn quốc đầu tiên của Vovinam Bình Thạnh. Thời gian sau, các VĐV đạt thành tích cao tại giải toàn quốc còn có thêm Võ Đại Nghi, Võ Đại Trí và Lâm Phượng Hoàng (nữ, đang định cư tại Mỹ).

Trong thời gian này võ sư Giang Quân Thiêm đã liên tiếp mở các lớp huấn luyện Vovinam đầu tiên tại Trường Đại học Kiến trúc TP.Hồ Chí Minh và Đại học Văn Hiến, Ông cũng là người Việt Nam đầu tiên mở lớp tập Vovinam tại Lãnh Sự quán Hoa Kỳ ở TP.Hồ Chí Minh, lớp gồm 10 học viên người Mỹ, duy trì khoảng 6 tháng, phụ tá là huấn luyện viên Phương Thị Kim Thoa.

Năm 2008, Liên đoàn Vovinam Việt Nam đã đề cử võ sư Nguyễn Hùng Minh Trí tham gia giảng dạy cho một số huấn luyện viên các nước châu Á tại Trung tâm Huấn luyện Thể thao Quốc gia 2, Thủ Đức, đồng thời vinh dự được Liên đoàn Vovinam Việt Nam cử đi giảng dạy tại Iran (một quốc gia Hồi giáo ở Trung Đông), mở đường cho việc  thành lập Liên đoàn Vovinam châu Á sau này.

Khi tái lập phong trào từ cuối năm 1988, cũng như nhiều đơn vị khác trong TP. Hồ Chí Minh, Vovinam quận Bình Thạnh gặp rất nhiều khó khăn. Từ việc võ phục không có màu xanh, phải mua bột màu về tự nhuộm, dụng cụ tập luyện rất thiếu thốn, v.v. Theo thời gian, khi kinh tế xã hội phát triển, với sự ủng hộ của Trung tâm Thể dục Thể thao Bình Thạnh, sự hỗ trợ của các ban ngành, của các môn sinh thành đạt, Vovinam Bình Thạnh đã có nhiều tiến bộ vượt bậc với đội ngũ huấn luyện viên dồi dào và đông đảo môn sinh thường xuyên luyện tập.

Sau hơn 25 năm cống hiến cho Vovinam Bình Thạnh, cuối năm 2014, võ sư Giang Quân Thiêm nghỉ dạy vì tuổi cao. Lúc đó, phong trào đã thành lập được nhiều câu lạc bộ với hàng trăm môn sinh tập luyện thường xuyên.

IV- Giai đoạn 2015 - 2021
Năm 2015, võ sư Nguyễn Thanh Sơn được phân công làm Trưởng bộ môn Vovinam Bình Thạnh. Từ đây, Vovinam Bình Thạnh có thêm màu sắc mới và có bước phát triển đột phá. Đây là giai đoạn phát triển mạnh của Vovinam Bình Thạnh về cả chất lượng và số lượng.

Các VĐV đạt HCV Hội khỏe Phù Đổng năm 2016 nhận thưởng.

Những năm vừa qua, Vovinam Bình Thạnh đã cung cấp một số vận động viên cho đội tuyển Vovinam TP. Hồ Chí Minh tham gia các giải đấu toàn quốc như: Nguyễn Tấn Tiến, Nguyễn Ngọc Tuyết Phụng, Nguyễn Thanh Sang, Nguyễn Phúc Quốc Xuân, Lê Nguyễn Thanh Sang…, cung cấp nhân sự cho lực lượng trọng tài, giám định quốc gia (Giang Lương Minh Quý, Bùi Phúc Sang…).

Vovinam Bình Thạnh đã tham gia tất cả các giải đấu của Vovinam TP. Hồ Chí Minh tổ chức hàng năm (từ năm 1992). Năm 1995 Vovinam Bình Thạnh đã đạt hạng 3 Giải Thiếu niên Nhi đồng và năm 2017 đạt hạng 3 toàn đoàn Giải trẻ Vovinam TP. Hồ Chí Minh.

Vovinam Bình Thạnh đạt hạng 3 toàn đoàn Giải Trẻ Vovinam TP. HCM 2017.

Vovinam Bình Thạnh tham dự hành trình về Tổ đình năm 2017.

Các câu lạc bộ Vovinam trường học từng bước được phát triển rộng khắp trong địa bàn quận, từ mẫu giáo mầm non cho đến học sinh phổ thông và sinh viên đại học.

Vovinam Bình Thạnh biểu diễn quảng bá môn phái.

Xây dựng và duy trì các lớp đội tuyển tập luyện thường xuyên và các lớp phong trào quảng bá rộng rãi trong nhiều tầng lớp nhân dân với hàng ngàn môn sinh tham gia tập luyện.

Đội tuyển Vovinam Bình Thạnh.

Một số VĐV đạt thành tích cao tại Giải vô địch Vovinam TP HCM 2019.

Tổ chức các khóa tập huấn, giảng dạy Vovinam trên địa bàn, các khóa học võ tự vệ học đường và đặc biệt là tổ chức các giải đấu, các khóa thi thăng cấp Sơ đẳng, biểu diễn ở các sự kiện văn hóa, thể thao góp phần quảng bá hình ảnh Voviam đến với mọi người.

Một số Trọng tài trẻ Vovinam Bình Thạnh.

Song song đó, các môn sinh thế hệ đầu tiên vẫn miệt mài tập luyện và hướng dẫn cho các thế hệ đàn em tiếp bước. Có thể kể đến sự hiện diện bền bỉ và ưu tú nhất của các võ sư Nguyễn Hùng Minh Trí, võ sư Nguyễn Thanh Sơn. Mặt khác, một số môn sinh khác xuất thân từ Bình Thạnh cũng thành đạt trong lãnh vực kinh tế hoặc võ thuật như: võ sư Nguyễn Hoàng Hiệp (Ủy viên Ban chấp hành Liên đoàn Vovinam Việt Nam; trước đây là Chủ tịch Liên đoàn Vovinam Bình Dương, hiện là Chủ tịch Liên đoàn Vovinam TP. Hồ Chí Minh nhiệm kỳ 2021-2026), huấn luyện viên Huỳnh Hoài An phát triển câu lạc bộ Vovinam tại Đại học Phan Thiết, Đại học Bình Dương...

 Các võ sư, huấn luyện viên Vovinam Bình Thạnh tham dự lễ ra mắt Ban chấp hành Liên đoàn Vovinam TP.Hồ Chí Minh.

Nhiều môn sinh ở các tỉnh chuyển về sinh sống và làm việc tại TP. Hồ Chí Minh (từ thời võ sư Giang Quân Thiêm làm Trưởng bộ môn) đã tham gia tập luyện, sinh hoạt tại Bình Thạnh và hòa nhập, đóng góp công sức vào việc thành lập các câu lạc bộ, chăm chỉ giảng dạy, đưa hình ảnh Vovinam đến với người dân như võ sư Nguyễn Gia Hoàng Đăng, võ sư Hoàng Thọ Linh (Vinshool), huấn luyện viên Nguyễn Thị Mỹ Phương (Đại học Công nghiệp TP. Hồ Chí Minh), Võ Hoàn Lâm (Đại học Giao thông Vận tải), Lương Trọng Quý (Đại học Kinh tế Tài chính), Nguyễn Thị Mai Hương (Học viện Cán bộ TP. Hồ Chí Minh)…

Vovinam Bình Thạnh tổ chức thi thăng đai Sơ đẳng khóa 17 năm 2021.

Trải qua 33 năm xây dựng và phát triển, Vovinam Bình Thạnh đã nhận được sự giúp đỡ, ủng hộ nhiệt tình từ lãnh đạo Trung tâm Thể dục Thể thao quận Bình Thạnh và Chánh chưởng quản Nguyễn Văn Chiếu. Qua đó, Vovinam Bình Thạnh đào tạo hàng trăm hoàng đai, hàng ngàn môn sinh và vận động viên, góp phần vào sự phát triển chung của Vovinam TP. Hồ Chí Minh.

Tri ân thầy Giang Quân Thiêm (giữa) tại Lễ kỷ niệm 30 năm Vovinam Bình Thạnh.

Trong quá trình nỗ lực hoạt động, tập thể Vovinam Bình Thạnh nói chung và các võ sư Giang Quân Thiêm, võ sư Nguyễn Hùng Minh Trí, võ sư Nguyễn Thanh Sơn cùng nhiều cá nhân khác đã được ngành Thể dục Thể thao TP. Hồ Chí Minh và quận Bình Thạnh khen thưởng.

VS Giang Quân Thiêm (bìa trái) nhận Kỷ niệm chương trong Lễ Kỷ niệm 70 năm thành lập môn phái 1938-2008 tại Nhà thi đấu Nguyễn Du, TP.HCM.

Hiện nay, Vovinam Bình Thạnh có một mạng lưới gần 20 câu lạc bộ tại các trường học, công ty, địa điểm sinh hoạt văn hóa và hơn 1.000 môn sinh tham gia tập luyện Vovinam thường xuyên. Dưới đây là một số võ sư và huấn luyện viên đã và đang hoạt động, có nhiều đóng góp vào phong trào phát triển của Vovinam quận Bình Thạnh:

 

Cuối năm 2020, võ sư Nguyễn Thanh Sơn chuẩn bị ra nước ngoài định cư, nên huấn luyện viên Giang Lương Minh Quý (con trai út của võ sư Giang Quân Thiêm) được bổ nhiệm vào vị trí Trưởng bộ môn, huấn luyện viên Bùi Phúc Sang đảm nhiệm Huấn luyện viên trưởng. Hai huấn luyện viên này đã và đang cùng các huấn luyện viên trẻ, nhiệt huyết, có tinh thần trách nhiệm, đoàn kết và đam mê, tiếp tục tập luyện, sinh hoạt và chung tay phát triển Vovinam Bình Thạnh mà võ sư Giang Quân Thiêm và các đàn anh đã dày công gầy dựng.

V- Định hướng hoạt động đến năm 2025

Với những thành quả đạt được trong hơn 30 năm qua, trong giai đoạn 2021-2025, Vovinam quận Bình Thạnh sẽ phấn đấu thực hiện các công việc sau:

- Tiếp tục đẩy mạnh việc xây dựng và phát triển các câu lạc bộ, chú trọng khu vực trường học.

- Đào tạo lực lượng huấn luyện viên, võ sư trẻ có đạo đức, tâm huyết và chuyên môn vững vàng.

- Tổ chức huấn luyện và duy trì các lớp đội tuyển thường xuyên để tham gia các giải đấu.

- Tiến tới thành lập Hội Vovinam quận Bình Thạnh trực thuộc Liên đoàn Vovinam TP. Hồ Chí Minh để huy động thêm nhiều nguồn lực phát triển bộ môn.

- Với tinh thần Vovinam Việt Võ Đạo là một gia đình, tất cả võ sư, huấn luyện viên, hướng dẫn viên, môn sinh Vovinam Bình Thạnh đồng tâm nhất trí đưa đơn vị phát triển đúng hướng, góp phần vào sự nghiệp quảng bá môn phái Vovinam Việt Võ Đạo nói chung và Vovinam TP. Hồ Chí Minh nói riêng.

Bộ môn Vovinam Bình Thạnh

(tháng 4/2021)| Chia sẻ |
THẢO LUẬN  
Chưa có thảo luận nào
Ý KIẾN CỦA BẠN  
  Hãy đăng nhập để thảo luận
  Tin cùng loại cũ hơn
TIẾP BƯỚC SÁNG TỔ - VOVINAM HÀ GIANG PROVINCE SUR LES TRACES DU MAITRE FONDATEUR.
TIẾP BƯỚC SÁNG TỔ - VOVINAM GIA LAI PROVINCE SUR LES TRACES DU MAITRE FONDATEUR.
TIẾP BƯỚC SÁNG TỔ - VOVINAM NINH BÌNH PROVINCE SUR LES TRACES DU MAITRE FONDATEUR.
TIẾP BƯỚC SÁNG TỔ - VOVINAM ĐỒNG THÁP PROVINCE SUR LES TRACES DU MAITRE FONDATEUR.
TIẾP BƯỚC SÁNG TỔ - VOVINAM BẮC KẠN PROVINCE SUR LES TRACES DU MAITRE FONDATEUR.
TIẾP BƯỚC SÁNG TỔ - VOVINAM VĨNH LONG PROVINCE SUR LES TRACES DU MAITRE FONDATEUR.
TIẾP BƯỚC SÁNG TỔ - VOVINAM THÁI NGUYÊN PROVINCE SUR LES TRACES DU MAITRE FONDATEUR 1.
TIẾP BƯỚC SÁNG TỔ - VOVINAM THÁI NGUYÊN PROVINCE SUR LES TRACES DU MAITRE FONDATEUR 2.
VOVINAM QUÂN ĐỘI "25 NĂM GIAN KHÓ VÀ TỰ HÀO" - VOVINAM DE L'ARMÉE AVEC 25 ANS DURS ET FIERS.
TIẾP BƯỚC SÁNG TỔ - VOVINAM HUẾ PROVINCE SUR LES TRACES DU MAITRE FONDATEUR.

VOVINAM - VIỆT VÕ ĐẠO

Câu Lạc Bộ Nhà Tập Luyện TDTT Phú Thọ

Địa chỉ : 219 Lý Thường Kiệt, P.15, Q.11, TP.HCM

 Tel : 0913.833.760 -Không biết ngượng- Email BBT : vvnphutho@gmail.com

Website: www.vovinam.divivu.com Hoặc: http://vovinam.phutho.vn