Hôm nay, ngày 05/12/2023
VĂN ÔN - VÕ LUYỆN - TÔN SƯ TRỌNG ĐẠO - BÀN TAY THÉP VỚI TRÁI TIM TỪ ÁI

GIỚI THIỆU

LIÊN KẾT WEBSITE

Tin mới đăng

Tận tâm tận lực lan tỏa Vovinam - Dédié à la diffusion du Vovinam. Tận tâm tận lực lan tỏa Vovinam - Dédié à la diffusion du Vovinam.
KHAI MẠC GIẢI VÔ ĐỊCH VOVINAM THẾ GIỚI LẦN 7 - 2023 - OUVERTURE DU 7ème CHAMPIONNAT MONDIAL DU VOVINAM EN 2023.KHAI MẠC GIẢI VÔ ĐỊCH VOVINAM THẾ GIỚI LẦN 7 - 2023 - OUVERTURE DU 7ème CHAMPIONNAT MONDIAL DU VOVINAM EN 2023.
GIẢI VÔ ĐỊCH VOVINAM THẾ GIỚI LẦN VII NĂM 2023 - The 7th WVVF World Vovinam Championships 2023.GIẢI VÔ ĐỊCH VOVINAM THẾ GIỚI LẦN VII NĂM 2023 - The 7th WVVF World Vovinam Championships 2023.
TRI ÂN 20-11 "THẦY TÔI & NGHIỆP VÕ" - A la gratitude de la Journée des Enseignants Vietnamiens du 20 Novembre "Notre Maître & Sa carrière d'arts martiaux".TRI ÂN 20-11 "THẦY TÔI & NGHIỆP VÕ" - A la gratitude de la Journée des Enseignants Vietnamiens du 20 Novembre "Notre Maître & Sa carrière d'arts martiaux".
HÀNH TRÌNH 85 NĂM VOVINAM VIỆT VÕ ĐẠO TRỞ THÀNH DI SẢN VĂN HÓA PHI VẬT THỂ QUỐC GIA - L'ITINÉRAIRE DE 85 ANS DU VOVINAM VIỆT VÕ ĐẠO DEVENU LA PATRIMOINE CULTUREL IMMATÉRIEL NATIONALHÀNH TRÌNH 85 NĂM VOVINAM VIỆT VÕ ĐẠO TRỞ THÀNH DI SẢN VĂN HÓA PHI VẬT THỂ QUỐC GIA - L'ITINÉRAIRE DE 85 ANS DU VOVINAM VIỆT VÕ ĐẠO DEVENU LA PATRIMOINE CULTUREL IMMATÉRIEL NATIONAL
Tự hào Vovinam được công nhận Di Sản Văn Hóa Phi Vật Thể Quốc Gia - Vovinam est fier d'être reconnu comme Patrimoine Culturel Immatériel National.Tự hào Vovinam được công nhận Di Sản Văn Hóa Phi Vật Thể Quốc Gia - Vovinam est fier d'être reconnu comme Patrimoine Culturel Immatériel National.
Vovinam được công nhận Di Sản Văn Hóa Phi Vật Thể Quốc Gia - Vovinam est reconnu comme Patrimoine Culturel Immatériel National.Vovinam được công nhận Di Sản Văn Hóa Phi Vật Thể Quốc Gia - Vovinam est reconnu comme Patrimoine Culturel Immatériel National.
PHÁT BIỂU CỦA HỘI ĐỒNG VÕ SƯ CHƯỞNG QUẢN NHÂN LỄ KỶ NIỆM 85 NĂM THÀNH LẬP MÔN PHÁI VOVINAM VIỆT VÕ ĐẠO (1938-2023) - Paroles du Conseil des Maîtres lors 85ème Anniversaire de l'École (1938-2023).PHÁT BIỂU CỦA HỘI ĐỒNG VÕ SƯ CHƯỞNG QUẢN NHÂN LỄ KỶ NIỆM 85 NĂM THÀNH LẬP MÔN PHÁI VOVINAM VIỆT VÕ ĐẠO (1938-2023) - Paroles du Conseil des Maîtres lors 85ème Anniversaire de l'École (1938-2023).
 ''CHÚC MỪNG SINH NHẬT LẦN THỨ 72 CỦA THẦY SEN - HAPPY 70th BIRTHDAY OF MASTER SEN - JOYEUX 72ème ANNIVERSAIRE DE MAITRE SEN !!!''. ''CHÚC MỪNG SINH NHẬT LẦN THỨ 72 CỦA THẦY SEN - HAPPY 70th BIRTHDAY OF MASTER SEN - JOYEUX 72ème ANNIVERSAIRE DE MAITRE SEN !!!''.
Học võ và dạy võ xưa và nay - Apprendre & Enseigner l'art martial de l'autrefois et de nos jour.Học võ và dạy võ xưa và nay - Apprendre & Enseigner l'art martial de l'autrefois et de nos jour.
Võ và truyền thống “Tôn sư trọng đạo” - L'art martial & Sa tradition “Respecter son Maître & Respecter sa voie morale”.Võ và truyền thống “Tôn sư trọng đạo” - L'art martial & Sa tradition “Respecter son Maître & Respecter sa voie morale”.
Truyền thống "Tôn Sư Trọng Đạo" - Tradition “Respecter son Maître & Respecter sa voie morale”.Truyền thống "Tôn Sư Trọng Đạo" - Tradition “Respecter son Maître & Respecter sa voie morale”.
PHÁT HÀNH BỘ TEM CHUNG VOVINAM VIỆT NAM & VÕ ẤN ĐỘ - PUBLICATION D'UNE COLLECTION COMMUNE DE TIMBRE DU VOVINAM VIETNAM & ARTS MARTIAUXINDIENS EN 2023.PHÁT HÀNH BỘ TEM CHUNG VOVINAM VIỆT NAM & VÕ ẤN ĐỘ - PUBLICATION D'UNE COLLECTION COMMUNE DE TIMBRE DU VOVINAM VIETNAM & ARTS MARTIAUXINDIENS EN 2023.
Kỷ niệm 13 năm ngày mất Chưởng môn Lê Sáng - A la 13ème Commémoration de la mort du Maitre Patriarche Lê Sáng (2010-2023).Kỷ niệm 13 năm ngày mất Chưởng môn Lê Sáng - A la 13ème Commémoration de la mort du Maitre Patriarche Lê Sáng (2010-2023).
Thông báo: Lễ Giổ Chưởng Môn Lê Sáng lần thứ 13 (2010 - 2013) - Annonce: Organisation à la 13ème Cérémonie commémorale de la mort du Maitre Patriarche LÊ SÁNG (2010 - 2013).Thông báo: Lễ Giổ Chưởng Môn Lê Sáng lần thứ 13 (2010 - 2013) - Annonce: Organisation à la 13ème Cérémonie commémorale de la mort du Maitre Patriarche LÊ SÁNG (2010 - 2013).
PHÂN ƯU CÙNG GIA ĐÌNH THÂN MẪU VS.VŨ TRỌNG BẢO - SINCÈRES CONDOLÉENCES AVEC LA FAMILLE DE LA MÈRE DE MAITRE VŨ TRỌNG BẢO.PHÂN ƯU CÙNG GIA ĐÌNH THÂN MẪU VS.VŨ TRỌNG BẢO - SINCÈRES CONDOLÉENCES AVEC LA FAMILLE DE LA MÈRE DE MAITRE VŨ TRỌNG BẢO.
DI NGÔN CỦA SÁNG TỔ NGUYỄN LỘC (1912-1960) - Les dernières paroles du Maitre Fondateur Nguyễn Lộc (1912-1960).DI NGÔN CỦA SÁNG TỔ NGUYỄN LỘC (1912-1960) - Les dernières paroles du Maitre Fondateur Nguyễn Lộc (1912-1960).
VVF thông báo về việc tổ chức Kỳ thi thăng đai cấp cao đẳng môn Vovinam Việt Võ Đạo tại Trường IVS - HN - VVF informe concernant le Passage de grade supérieur organisé au Lycée IVS de HN.VVF thông báo về việc tổ chức Kỳ thi thăng đai cấp cao đẳng môn Vovinam Việt Võ Đạo tại Trường IVS - HN - VVF informe concernant le Passage de grade supérieur organisé au Lycée IVS de HN.
"CÕNG RẮN CẮN GÀ NHÀ - “Qu'il est plus aigu que la dent d'un serpent D'avoir un enfant ingrat"."CÕNG RẮN CẮN GÀ NHÀ - “Qu'il est plus aigu que la dent d'un serpent D'avoir un enfant ingrat".
''GIẬU ĐỔ BÌM LEO - When the tree is fallen, everyone run to it with his axe - Lorsque l'arbre est tombé , tout le monde court à elle avec sa hache''.''GIẬU ĐỔ BÌM LEO - When the tree is fallen, everyone run to it with his axe - Lorsque l'arbre est tombé , tout le monde court à elle avec sa hache''.
Luật nhân quả đối với người “ác khẩu” - The law of Karma with an "evil tongue" person - La loi du Karma avec la "personne à la mauvaise langue".Luật nhân quả đối với người “ác khẩu” - The law of Karma with an "evil tongue" person - La loi du Karma avec la "personne à la mauvaise langue".
''Ăn cháo đá bát - Bite the hand that feeds - La fête passée, adieux le Saint''.''Ăn cháo đá bát - Bite the hand that feeds - La fête passée, adieux le Saint''.
LÒNG TỰ TRỌNG - RESPECT DE SOI.LÒNG TỰ TRỌNG - RESPECT DE SOI.
Chúc mừng Sinh nhật Tập đoàn FPT 35 năm Thành lập & Phát triển (13/9/1988 - 13/9/2023). Happy 35 th Birthday of Etablishment & Development of FPT Corporation (13/9/1988 - 13/9/2023). Chúc mừng Sinh nhật Tập đoàn FPT 35 năm Thành lập & Phát triển (13/9/1988 - 13/9/2023). Happy 35 th Birthday of Etablishment & Development of FPT Corporation (13/9/1988 - 13/9/2023).
Tuổi trẻ Online: Doanh nghiệp nói gì về chất lượng sinh viên Greenwich Việt Nam ?Tuổi trẻ Online: Doanh nghiệp nói gì về chất lượng sinh viên Greenwich Việt Nam ?
Hơn 1500 sinh viên nhập học Greenwich Việt Nam - Plus de 1.500 nouveaux étudiants à l'entrée de l'Université Greenwich Viet Nam. Hơn 1500 sinh viên nhập học Greenwich Việt Nam - Plus de 1.500 nouveaux étudiants à l'entrée de l'Université Greenwich Viet Nam.
VOVINAM GREENWICH VIETNAM (CS.TPHCM) BIỂU DIỄN KHAI GIẢNG NĂM HỌC MỚI 2023-2024 - VOVINAM GREENWICH VIETNAM A HCM VILLE EN DEMONSTRATION POUR LA NOUVELLE ANNÉE UNIVERSITAIRE 2023-2024.VOVINAM GREENWICH VIETNAM (CS.TPHCM) BIỂU DIỄN KHAI GIẢNG NĂM HỌC MỚI 2023-2024 - VOVINAM GREENWICH VIETNAM A HCM VILLE EN DEMONSTRATION POUR LA NOUVELLE ANNÉE UNIVERSITAIRE 2023-2024.
VOVINAM ĐẠI HỌC  GREENWICH VIỆT NAM (TP.HCM) THI HỌC KỲ SUMMER II - 2023 - EXAMEN DE LA 2ème PÉRIODE D'ÉTÉ EN 2023.VOVINAM ĐẠI HỌC GREENWICH VIỆT NAM (TP.HCM) THI HỌC KỲ SUMMER II - 2023 - EXAMEN DE LA 2ème PÉRIODE D'ÉTÉ EN 2023.
CÔNG BỐ TRANG THÔNG TIN & LOGO CHÍNH THỨC CỦA LIÊN ĐOÀN VOVINAM TỔ CHỨC GIÁO DỤC FPT.CÔNG BỐ TRANG THÔNG TIN & LOGO CHÍNH THỨC CỦA LIÊN ĐOÀN VOVINAM TỔ CHỨC GIÁO DỤC FPT.
Tập huấn nghi lễ môn phái Vovinam - Việt Võ Đạo tại Cần Thơ - Formation rituelle du Vovinam Viet Vo Dao à Can Tho.Tập huấn nghi lễ môn phái Vovinam - Việt Võ Đạo tại Cần Thơ - Formation rituelle du Vovinam Viet Vo Dao à Can Tho.

Thống kê

Số lượt truy cập 1.672.397
Tổng số Thành viên 91
Số người đang xem 24
TIẾP BƯỚC SÁNG TỔ - VOVINAM GIA LAI PROVINCE SUR LES TRACES DU MAITRE FONDATEUR.

Đăng ngày: 06/04/2021 14:40
TIẾP BƯỚC SÁNG TỔ - VOVINAM GIA LAI PROVINCE SUR LES TRACES DU MAITRE FONDATEUR.
    "Một cá nhân chẳng là gì cả, dù giỏi đến đâu cũng chỉ làm được một phần công việc, cái chính là phải biết sử dụng năng lực của những tài năng chung quanh, cho dù trong số đó không có ai phi thường nhưng nếu cùng chung sức chung lòng theo đuổi một mục đích thì sẽ thành công..."-"Nếu phô trương mà không làm thì không được việc, nhưng nếu làm mà không có phô trương để gây thanh thế thì không có thế mà làm"-"Phải sống hòa đồng với mọi người, sẵn sàng tiếp thu ý kiến của người khác, vì người dở nhất cũng có điểm hay, người hay nhất vẫn có điểm sai, trăm điều ghi cũng có một điều sót..." - "Vovinam luôn trung thành với mục tiêu của mình là phục vụ xã hội, đào tạo những con người tốt về cả thể xác lẫn tâm hồn. Khi con người đã có ý thức luôn tự hoàn thiện tất yếu sẽ tránh được những thói hư tật xấu, những sa ngã trong cuộc sống. Xã hội có nhiều con người tốt cũng sẽ tốt, cũng như khi có nhiều điểm sáng thì bóng tối sẽ tự tiêu tan. Bước vào thế kỷ 21, với mong muốn góp phần xây dựng một nền võ đạo chung cho nhân loại, Vovinam sẽ tiến từ Việt Võ Đạo tới Nhân Võ Đạo. Đây là một lý tưởng hoàn toàn mang tinh thần phục vụ, cống hiến cho nhân loại, một nhân tố hòa hợp, gắn bó bằng tâm thức yêu thương, hào hiệp chứ không phải sự chinh phục, áp đặt, đồng hóa. Chân giá trị của "Võ đạo" là tính chất nhân bản : do con người, vì con người, phát triển và phục vụ con người...Vovinam như một biển lớn thu nạp được tất cả mọi mạch nguồn từ các nơi đổ về, bất kể phẩm chất và số lượng của mạch nguồn đó ra sao, sau đó chuyển hóa thành nước biển trong sạch. Trích "Hồi ký Chưởng Môn Lê Sáng".


VOVINAM VIỆT VÕ ĐẠO

GIA LAI

I- Khái quát về tỉnh Gia Lai

Tỉnh Gia Lai ngày nay, đầu thế kỷ trước có tên gọi Pleiku. Nằm phía Bắc Tây Nguyên núi sông hùng vĩ, giữ một vị trí chiến lược quan trọng ở miền Trung đất nước, tỉnh Gia Lai có lịch sử lâu đời với nền văn hóa mang đậm bản sắc dân tộc của đồng bào Jrai, Bahnar, Kinh và nhiều dân tộc thiểu số khác cùng chung sống đoàn kết.

Trải qua lịch sử lâu dài chống chọi với thiên nhiên khắc nghiệt, chiến đấu với nhiều kẻ thù xâm lược, ghi bao chiến công oanh liệt đã hun đúc cho nhân dân trong tỉnh truyền thống quý báu của dân tộc Việt Nam: lao động cần cù, sáng tạo trong dựng nước; yêu quê hương đất nước, anh dũng, kiên cường, bất khuất trong đấu tranh giữ nước.


Trước Cách mạng Tháng Tám 1945, tỉnh Pleiku có: thị xã Pleiku (thành lập ngày 3 - 12 - 1929 theo Nghị định Khâm sứ Trung Kỳ), huyện An Khê, huyện Pleikli, huyện Chư Ty và huyện Cheo Reo.

Sau khi Cách mạng Tháng Tám thành công, tên tỉnh được chính quyền cách mạng gọi là Gia Lai.

Tháng 6 - 1946, thực dân Pháp chiếm lại vùng đất Gia Lai và gọi tên của tỉnh là Pleiku. Từ năm 1946 - 1954, tỉnh Pleiku nói riêng, Tây Nguyên nói chung trải qua nhiều lần chủ thể cai quản theo các văn bản của chính quyền thực dân và chính phủ bù nhìn.

Về phía chính quyền cách mạng, trong những năm kháng chiến chống thực dân Pháp, tên tỉnh vẫn giữ là Gia Lai nhưng qua từng thời điểm khác nhau, tỉnh Gia Lai lại thuộc sự chỉ đạo trực tiếp của các cơ quan khác nhau trong khu vực, các huyện trong tỉnh cũng nhiều lần thay đổi tên gọi và địa giới hành chính.

Đối với chính quyền Sài Gòn, mặc dù từ năm 1954 cho đến ngày miền Nam hoàn toàn giải phóng, tên tỉnh vẫn gọi là Pleiku, nhưng diện mạo của tỉnh đã nhiều lần thay đổi.

Về phía chính quyền cách mạng, từ năm 1954 - 1975 vẫn giữ tên tỉnh là Gia Lai, nhưng địa giới hành chính của tỉnh có nhiều thay đổi qua các giai đoạn khác nhau của lịch sử.

Ngày 20 tháng 9 năm 1975, chính quyền cách mạng hợp nhất 2 tỉnh Gia Lai và Kon Tum thành tỉnh mới là Gia Lai - Kon Tum.

Ngày 12 tháng 8 năm 1991, Nghị quyết kỳ họp thứ 9 của Quốc hội khoá VIII, Gia Lai - Kon Tum tách thành 2 tỉnh là Gia Lai và Kon Tum.

Tỉnh Gia Lai có 17 đơn vị hành chính cấp huyện, bao gồm 1 thành phố (Pleiku), 2 thị xã (An Khê, Ayun Pa) và 14 huyện (Chư Păh, Chư Prông, Chư Sê, Đak Đoa, Đak Pơ, Đức Cơ, Ia Grai, Ia Pa, K'Bang, Kông Chro, Krông Pa, Mang Yang, Phú Thiện, Chư Pưh), với 220 đơn vị hành chính cấp xã, bao gồm 24 phường, 14 thị trấn và 182 xã. Tính đến ngày 01 tháng 4 năm 2019, dân số toàn tỉnh Gia Lai đạt gần 1.513.847 người.


Tiềm năng du lịch của Gia Lai rất phong phú, đa dạng với núi rừng cao có nhiều cảnh quan tự nhiên và nhân tạo. Rừng nguyên sinh nơi đây có hệ thống động thực vật phong phú, nhiều ghềnh thác, suối, hồ như Biển Hồ là một thắng cảnh nổi tiếng, ngoài ra có chùa Minh Thành (Gia Lai). Nhiều đồi núi như cổng trời Mang Yang, đỉnh Hàm Rồng, thác Hang Dơi và thác K50 (Huyện Kbang). Cảnh quan nhân tạo có các rừng cao su, đồi chè, cà phê bạt ngàn. Kết hợp với tuyến đường rừng, có các tuyến dã ngoại bằng thuyền trên sông, cưỡi voi xuyên rừng, v.v…

Gia Lai còn có nền văn hoá lâu đời của đồng bào dân tộc, chủ yếu là Gia Rai và Ba Na thể hiện qua kiến trúc nhà rông, nhà sàn, nhà mồ, qua lễ hội truyền thống, y phục, nhạc cụ...

Các nhạc cụ đặc trưng của các dân tộc thiểu số như: Cồng chiên, đàn đá, đàn K’ni, K’lông pút, đàn Gông, T’rưng, Alal. Các lễ hội như lễ hội đâm trâu, lễ ăn cơm mới, lễ bỏ mả,...Ngoài ra, tỉnh còn có các món đặc sản như Rượu cần, Cơm cháy - Rượu nếp, Phở khô (loại phở hai tô) và điêu khắc nổi tiếng là Tượng nhà mồ. (Nguồn: Wikipedia.org bản tiếng Việt).

II- Vovinam tỉnh Pleiku trước 1975

Năm 1972, Vovinam Việt Võ Đạo có mặt tại tỉnh Pleiku thông qua phong trào huấn luyện tự phát của HLV Nguyễn Đắc Trình­­.

Sau khi về Tổng cục Huấn luyện Vovinam ở Sài Gòn để trình diện võ sư Trần Huy Phong và Chưởng môn Lê Sáng, HLV Nguyễn Đắc Trình nhận nhiệm vụ làm Quản đốc Trung tâm huấn luyện Vovinam Việt Võ Đạo tỉnh Pleiku trực thuộc Cục Huấn luyện miền Trung. Về Gia Lai cùng HLV Nguyễn Đắc Trình còn có các phụ tá Huỳnh Công Đáng, Nguyễn Tấn Nghị, Đoàn Đình Long, Dương Viết Dũng, Huỳnh Viết Thịnh, Đặng Hữu Long. Từ đây, với sự hỗ trợ nhiệt tình của võ sư Trịnh Ngọc Minh, Nguyễn Văn Chiếu, phong trào tập luyện Vovinam tại Pleiku đã thu hút nhiều môn sinh tham gia sinh hoạt. Kỳ thi lên đai lần thứ nhất có hơn 100 võ sinh tham dự; trung tâm đã xây dựng được đội biểu diễn võ thuật để biểu diễn giới thiệu môn phái trong các lễ hội lúc bấy giờ.

Võ sư Nguyễn Đắc Trình trao quà cho các môn sinh.

III- Phong trào Vovinam Gia Lai từ năm 1993 đến 2005

Sau năm 1975, do tình hình thời cuộc nên các lớp tập Vovinam Gia Lai đều dừng hoạt động, các huấn luyện viên thì bận mưu sinh hoặc đi nơi khác…

Đến đầu năm 1993, Gia Lai mới có lớp Vovinam do HLV Nguyễn Lâu hướng dẫn, cùng sự giúp đỡ nhiệt tình của võ sư Trần Tấn Vũ. Lúc đó, Nguyễn Lâu là Trưởng khoa Giáo dục thể chất của Trường Cao đẳng Sư phạm Gia Lai. Thời điểm ấy, Nguyễn Lâu đang xây dựng một lớp khoảng 70 võ sinh là sinh viên của Trường Cao đẳng Sư phạm Gia Lai với hy vọng những học viên ấy sau khi tốt nghiệp ra trường sẽ toả về khắp các địa phương trên toàn tỉnh để phát triển phong trào Vovinam.

Ngày 19 tháng 5 năm 1993, nhân kỷ niệm ngày sinh nhật Hồ Chủ tịch, Vovinam Gia Lai đã tổ chức buổi ra mắt giới thiệu Vovinam đến đông đảo quần chúng thị xã Pleiku (khi ấy Pleiku vẫn còn là thị xã) với sự góp mặt của các đoàn Vovinam Nha Trang, Kon Tum, Đắk Lắk, Bình Định tại hội trường Trà Bá.

Tháng 7 năm 1993, được sự đồng ý của võ sư Trần Tấn Vũ, HLV Phạm Đăng Khoa (lúc đó đang sinh hoạt ở Vovinam KonTum) về tham gia phong trào, phụ tá cho HLV Nguyễn Lâu.

Ít lâu sau điểm tập thứ hai được mở tại Trung tâm TDTT Pleiku (nay là Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu TDTT Gia Lai) với hơn 30 võ sinh.

Hội khỏe Phù Đổng TP Pleiku năm 2019.

Trên đà phát triển, Vovinam Gia Lai có thêm điểm tập ở sân Cung Văn hoá Thiếu nhi tỉnh. Buổi khai giảng lớp tập mới thu hút đông đảo học viên, lên tới 150 người. Lúc này, phong trào có thêm HLV Nguyễn Đình.

Có thêm Nguyễn Đình, HLV Nguyễn Lâu hợp đồng huấn luyện chính khoá “Tự vệ cận chiến” cho học viên Kiểm lâm của Trường Trung cấp Lâm nghiệp Tây Nguyên và lớp phong trào buổi tối huấn luyện chủ yếu cho đội ngũ cán bộ, giáo viên của trường. Cứ như vậy, Vovinam Pleiku phát triển thêm mấy điểm tập nữa như sân Hội Liên hiệp Thanh niên tỉnh (ngã ba Hoa Lư), sân Trung tâm Triển lãm tỉnh.

Tranh thủ mọi thời điểm, bằng nhiều mối quan hệ của mình, HLV Nguyễn Lâu luôn tìm cách giới thiệu Vovinam đến đông đảo quần chúng trong khả năng có được. Nhân dịp kỷ niệm ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11/1993, biết được Trường Văn hoá Nghệ thuật Gia Lai tổ chức biểu diễn văn nghệ, không bỏ qua cơ hội quảng bá, HLV Nguyễn Lâu đã liên hệ với nhà trường rồi triệu tập một số môn sinh cùng BHL đến biểu diễn với mục đích “giới thiệu cho mọi người biết Vovinam Việt Võ Đạo”.

Sau tết Nguyên đán 1994, Vovinam Gia Lai phải gánh chịu một sự mất mát to lớn. HLV Nguyễn Lâu (1955-1994) đột ngột từ trần vì tai nạn giao thông. Anh ra đi mang theo bao hoài bão, bao khát khao dâng hiến vì một Vovinam Gia Lai đủ tầm sánh vai cùng các đơn vị bạn trên toàn quốc…

Lúc này, HLV Nguyễn Đình cũng không thường xuyên bám lớp, bởi hoàn cảnh kinh tế gia đình anh ấy đang gặp nhiều khó khăn, công tác phong trào tại Pleiku chỉ còn một mình HLV Phạm Đăng Khoa gánh vác. Từ 4 - 5 điểm tập, nay gom lại còn 2 điểm chính đó là điểm Cung Văn hoá Thiếu nhi tỉnh và Trung tâm TDTT tỉnh, đồng thời duy trì lại hợp đồng huấn luyện Tự vệ cận chiến tại trường Trung học Lâm nghiệp Tây Nguyên.

Tháng 9 năm 1995, HLV Phạm Đăng khoa bàn giao công tác phong trào cho Nguyễn Đình để đi học. Lại một lần nữa, HLV Nguyễn Đình xin nhờ “hỗ trợ” từ Kon Tum. Võ sư Trần Tấn Vũ liền cử HLV Phan Đức Thắng về Gia Lai giúp Nguyễn Đình duy trì phong trào.

Nhằm tạo điều kiện công ăn việc làm ổn định cho Phan Đức Thắng, anh Hai Hiền - cựu môn sinh Vovinam trước 1975 – khi đó là Phó trưởng phòng Văn hóa-Thể thao thị xã Pleiku, kiêm Giám đốc khu du lịch sinh thái Hồ Đức An đã nhận HLV Phan Đức Thắng vào làm nhân viên hợp đồng của đơn vị. Ban ngày, HLV Phan Đức Thắng làm việc để có thu nhập tuy ít nhưng ổn định, buổi chiều tối khoác võ phục đến lớp phong trào.

Nhưng rồi Nguyễn Đình cũng chia tay Gia Lai đưa gia đình về lại Đắk Nông, Vovinam Pleiku lúc này chỉ còn HLV Phan Đức Thắng đảm nhiệm, phong trào cũng thu hẹp lại chỉ còn một điểm tập duy nhất tại sân Cung Văn hoá Thiếu nhi tỉnh. Và đến khoảng cuối năm 1999, HLV Phan Đức Thắng cũng lại chia tay Gia Lai chuyển công tác về lại Kon Tum. Phong trào Vovinam tại Pleiku được giao cho HLV Nguyễn Đức Duy (môn sinh từ những ngày đầu tiên của HLV Nguyễn Lâu).

        Song song với phong trào Vovinam Pleiku là phong trào tại huyện An Khê. Lúc này võ sư Trần Bảo cũng đang gây dựng một lớp tại Nhà Văn hoá huyện An Khê với khoảng 100 võ sinh. Tuy nhiên do phong trào mới gây dựng, công việc bề bộn cùng nhiều khó khăn, đồng thời cũng do phương tiện thông tin khi đó còn rất hạn chế, cho nên trong khoảng một thời gian dài giữa Pleiku và An Khê chưa có dịp gặp gỡ. Mãi cho đến 1994, hai đơn vị mới thường xuyên liên lạc hỗ trợ nhau trong hoạt động.

Nhưng sau một thời gian, do hoàn cảnh gia đình khó khăn, võ sư Trần Bảo đã không thể duy trì phong trào Vovinam tại An Khê. Ông cùng gia đình đã phải dời đi nơi khác để mưu sinh. Lúc này, công tác huấn luyện được giao cho HLV Nguyễn Nhơn (phụ tá của võ sư Trần Bảo) đảm nhiệm cho đến mùa hè năm 1996. Trong tình hình mới, một mình Nguyễn Nhơn không thể đảm đương công cuộc phát triển sâu rộng hơn, nên đã liên lạc và mời võ sư Đặng Nhơn Phục và HLV Dương Ngọc Hiển tham gia phong trào.

Một lớp tập Vovinam ở huyện An Khê hiện nay.

Từ ngày có thêm sự tham gia của võ sư Đặng Nhơn Phục, HLV Dương Ngọc Hiển, Vovinam An Khê phát triển lớn mạnh từng ngày, những thành quả mà Vovinam An Khê đã nỗ lực đạt được là đào tạo được một đội ngũ HLV và phụ tá giỏi về chuyên môn kỹ thuật, hỗ trợ đắc lực vào sự nghiệp phát triển phong trào sâu rộng trên địa bàn An Khê .

Bên cạnh đó, Vovinam An Khê cũng đào tạo được một đội ngũ VĐV tham gia các giải vô địch toàn quốc (năm 1999 tại Khánh Hoà; năm 2000 tại TP.HCM; năm 2001 tại Phú Yên) và tham gia Giải vô địch trẻ toàn quốc (Đồng Nai năm 2003). Cần khẳng định, cả nước biết đến Vovinam Gia Lai vào thời điểm ấy là nhờ công lao của võ sư Đặng Nhơn Phục và HLV Dương Ngọc Hiển. Bằng nguồn kinh phí tự vận động cùng sự đóng góp về nhân lực, vật lực của riêng cá nhân HLV Dương Ngọc Hiển, Vovinam An Khê tham gia thi đấu và gặt hái được những thành tựu rất đáng khích lệ bằng những chiếc huy chương mang về cho Vovinam Gia Lai lúc bấy giờ.

Muộn hơn Pleiku và An Khê, tháng 9 năm 1997, Ban huấn luyện của Vovinam Chư Prông mới được thành lập với HLV Nguyễn Đắc Trình, HLV Phạm Đăng Khoa và phụ tá Dương Văn Hoan – một trong những môn sinh đầu tiên tại Pleiku ở điểm tập Trung tâm TDTT tỉnh Gia Lai. Ngày khai giảng đầu tiên đã thu hút hơn 130 võ sinh. Sau 3 tháng, số võ sinh theo tập đã lên đến gần 400 người.

Lớp tập Vovinam huyện Chư Prông hiện nay.

Sau 7 năm phát triển Vovinam tại Chư Prông, HLV Nguyễn Đắc Trình đã liên lạc được với một số môn sinh của mình trước 1975 ở Pleiku, bây giờ đã và đang thành đạt trong nhiều lĩnh vực như: Nguyễn Phục Hưng, Nguyễn Văn Minh, để thành lập Hội Cựu môn sinh Vovinam Việt Võ Đạo Gia Lai. Từ đó, bằng những mối quan hệ và khả năng ngoại giao, HLV Nguyễn Đắc Trình đã vận động chính quyền tỉnh, vận động các cơ quan ban ngành liên quan để hướng tới thành lập Hội Vovinam Việt Võ Đạo tỉnh Gia Lai.

IV- Hội Vovinam Việt Võ Đạo Gia Lai

Mùa hè năm 2004, Hội Vovinam Việt Võ Đạo tỉnh Gia Lai được thành lập, đánh dấu một bước ngoặt mới cho phong trào phát triển Vovinam tại tỉnh Gia Lai. Việc thành lập được Hội là nhờ tâm huyết của võ sư Nguyễn Đắc Trình và võ sư Nguyễn Văn Minh. Đặc biệt là võ sư Nguyễn Văn Minh đã luôn tận tụy, tâm huyết, ủng hộ về cơ sở vật chất. Ông chiêu hiền, kêu gọi những con người có tâm huyết, có trình độ, có khát khao muốn cống hiến cho Vovinam để cùng nhau xây dựng Vovinam Gia lai ngày càng lớn mạnh. Bên cạnh đó phải kể đến sự quan tâm hỗ trợ, động viên của cố võ sư Nguyễn Văn Chiếu.

BCH Hội Vovinam Gia Lai nhiệm kỳ I (2004-2009).

Thành viên Ban chấp hành Hội Vovinam Việt Võ Đạo tỉnh Gia Lai khóa I (2004-2009) gồm: Chủ tịch Nguyễn Thanh Bình; Phó chủ tịch Nguyễn Văn Minh, Nguyễn Văn Ý; Thư ký Võ Đình Sang; Ủy viên Nguyễn Đắc Trình, Đặng Nhơn Phục, Nguyễn Đức Duy.

Sau khi thành lập Hội, phong trào tập luyện Vovinam tiếp tục mở rộng ra các huyện như: Đak Đoa, Chư Sê, Kông Chro…

Lớp tập Vovinam huyện Chư Sê hiện nay.

Tất nhiên, ở giai đoạn mới hình thành, Hội Vovinam Việt Võ Đạo Gia Lai rất khó khăn về nhân lực, tài lực và cả vật lực. Lúc này toàn tỉnh chỉ có 3 địa điểm hoạt động phong trào đó là: TP. Pleiku, An Khê và Chư prông. Võ sư Nguyễn Văn Minh đã liên lạc và động viên HLV Dương Ngọc Hiển từ An Khê về Pleiku tham gia phát triển phong trào, Với bầu nhiệt huyết cùng sự năng nổ của HLV Dương Ngọc Hiển đã làm thay đổi diện mạo phong trào Vovinam Gia Lai về chuyên môn, tự tin tham gia các giải đấu khu vực và toàn quốc, cụ thể:

Năm 2005, tham gia Giải trẻ toàn quốc ở Phú Yên đạt được 01 HCB đối kháng và 01 HCĐ hội diễn, 01 HCĐ nội dung đối kháng tai Giải vô địch toàn quốc tại Thanh Hóa.

Năm 2006, tham gia Giải vô địch toàn quốc tại TP.HCM đạt 01 HCV, 02 HCB. Tham gia giải Đại hội TDTT toàn quốc tại An Giang, đạt 02 HCB và 03 HCĐ nội dung đối kháng.

Năm 2007, tham gia Giải trẻ toàn quốc tại Khánh Hòa đạt 02 HCB và 01 HCĐ đối kháng; Giải vô địch toàn quốc tại Đồng Nai đạt 01 HCB và 02 HCĐ đối kháng.

Năm 2008 tham gia Giải trẻ toàn quốc tại Bến tre đạt 01 HCĐ đối kháng và 02 HCĐ hội diễn. Giải vô địch toàn quốc tại Cần Thơ đạt 01 HCB và 02 HCĐ đối kháng. Thi đấu Cúp Let’s Việt hàng tuần tại TP.HCM đạt giải 3 đối kháng.

Năm 2009 Giải trẻ toàn quốc tổ chức tại Gia Lai thi đấu 2 nhóm lứa tuổi. Dưới 17 tuổi đạt 02 HCV đối kháng, 01 HCB; 03 HCĐ đối kháng và 02 HCB, 02 HCĐ hội diễn. Nhóm dưới 15 tuổi đạt 3 HCĐ đối kháng, 02 HCĐ hội diễn.

Gia Lai tham dự Giải trẻ Vovinam toàn quốc năm 2009.

Trong những năm tháng ở Pleiku dưới sự chỉ đạo của võ sư Nguyễn Văn Minh, HLV Dương Ngọc Hiển đã phát huy hết khả năng, phát triển các phong trào lớn, nhỏ của Vovinam Gia Lai, gánh vác, đảm đương hoàn thành hết các trách nhiệm mà võ sư Nguyễn Văn Minh giao phó, đến cuối năm 2009 vì công việc gia đình nên đã rời Gia Lai về sinh sống tại TP.HCM và đã được thăng cấp Chuẩn hồng đai.

        Năm 2010, Đại hội đại biểu Vovinam Gia Lai đã bầu BCH nhiệm kỳ II (2010-2015) gồm: Chủ tịch Nguyễn Văn Minh; Phó chủ tịch Nguyễn Văn Ý, Thư ký Trần Thị Kiều Nga; Ủy viên Nguyễn Đắc Trình, Đặng Nhơn Phục.

Năm 2015, Đại hội đại biểu Vovinam Gia Lai bầu BCH nhiệm kỳ III. Lần này, nhằm đáp ứng nhu cầu phát triển phong trào, BCH tăng lên 9 thành viên gồm: Chủ tịch Nguyễn Văn Minh, Phó chủ tịch Nguyễn Văn Ý, Đặng Nhơn Phục, Thư ký Trần Thị Kiều Nga, Ủy viên Hoàng Đình Hải, Dương Văn Hoan, Đặng Nguyên Hà, Nguyễn Như Phồn, Lê Thị Yến Vy.

BCH Hội Vovinam Việt Võ Đạo Gia Lai nhiệm kỳ III (2015-2020).

Tính đến tháng 12/2017, được sự quan tâm hỗ trợ của Hội, chính quyền các cấp tạo điều kiện cùng sự ủng hộ nhiệt tình của nhân dân, phong trào tập luyện Vovinam đã lan toả hầu như gần khắp các địa phương trên địa bàn tỉnh Gia Lai với khoảng 2.180 võ sinh, môn sinh tập luyện tại 40 lớp ở 16/17 huyện, thị xã, thành phố, trong đó đơn vị ít nhất có 1 điểm tập, đơn vị nhiều có 8 điểm tập. Lực lượng võ sư, HLV, HDV toàn tỉnh gồm có 01 Hồng  đai I, 05 Chuẩn hồng đai, 09 Hoàng đai III, 03 Hoàng đai II, 06 Hoàng đai I và 20 Hoàng đai. Từ năm 2020, do dịch bệnh Covid 19 nên số lượng võ sinh có sút giảm.

Dù còn gặp nhiều khó khăn về phát triển phong trào cũng như thể thao thành tích cao, trong thời gian qua, được sự hỗ trợ của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Sở Giáo dục và Đào tạo, Vovinam Gia Lai đã tham gia các giải đấu để giao lưu, học hỏi, cụ thể:

Năm 2012, Giải trẻ toàn quốc tại tỉnh Cà Mau đạt 03 HCĐ. Hội khỏe Phù Đổng toàn quốc tại Cần Thơ đạt 02 HCĐ

Năm 2014, Giải trẻ toàn quốc tại Đắk Lắk đạt 01 HCB, 01 HCĐ.

Năm 2014, Đại hội TDTT toàn quốc tại Nam Định.

Năm 2015, Giải trẻ toàn quốc tại Phú Yên đạt 01 HCĐ.

Năm 2016, Giải trẻ toàn quốc tại Tây Ninh đạt 01 HCĐ.

Năm 2017, Giải học sinh toàn quốc lần thứ 1 tại Thanh Hóa đạt 04 HCĐ, Giải trẻ toàn quốc tại Tiền Giang đạt 02 HCĐ.

Năm 2018, Giải trẻ toàn quốc tại Phú Yên đạt 01 HCB; Giải học sinh toàn quốc lần thứ II tại Thừa Thiên Huế đạt 01 HCV, 03 HCĐ; Đại hội TDTT toàn quốc, không đạt huy chương.

Năm 2019, Giải vô địch các đội mạnh toàn quốc đạt 01 HCV, 07 HCĐ; Giải trẻ toàn quốc tại Kiên Giang đạt 02 HCB; Giải  học sinh toàn quốc lần thứ III tại Đăk Lăk đạt 06 HCĐ.

Trong năm 2019, Hội đã phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Gia Lai đăng cai, tổ chức thành công Giải vô địch các đội mạnh toàn quốc lần thứ X năm 2019.

Với những đóng góp vào phong trào chung cả nước, Hội Vovinam Việt Võ Đạo Gia Lai đã được nhận Bằng khen của Ủy ban Thể dục Thể thao, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai và Liên đoàn Vovinam Việt Nam.

Lớp tập Vovinam huyện LaGrai - Khóa thi sơ đẳng 2020.

Sau một thời gian nỗ lực phát triển phong trào, giờ đây, tất cả BHL các đơn vị cùng với BCH Hội luôn đoàn kết, chung tay xây dựng phong trào tập luyện Vovinam Gia Lai ngày càng phát triển về chiều rộng lẫn chiều sâu để cùng các đơn vị bạn trong cả nước góp phần đưa môn phái vươn lên tầm cao mới.

Nhìn lại những bước thăng trầm đã qua, Ban chấp hành Hội luôn trân trọng công sức những võ sư, HLV, HDV đã đồng hành cùng Vovinam Gia Lai trong gian khó. Trong đó, võ sư Nguyễn Văn Minh đã dành rất nhiều tâm huyết, nỗ lực, đóng góp để xây dựng phong trào Vovinam Gia Lai phát triển như ngày nay…

V- Định hướng giai đoạn 2020 - 2025

Tại Đại hội nhiệm kỳ IV (2020 – 2025), BCH tiếp tục trẻ hóa đội ngũ, bầu những người có năng lực, tâm huyết để tiếp tục cống hiến cho Vovinam Gia Lai với tiêu chí “Đoàn kết - Kỷ cương - Sáng tạo - Phát triển”. Số thành viên Ban chấp hành nhiệm kỳ IV tăng lên 11 thành viên gồm: Chủ tịch Nguyễn Văn Minh, Phó chủ tịch Nguyễn Văn Ý (Giám đốc Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu TDTT tỉnh Gia Lai), Phó chủ tịch Đặng Nguyên Hà, Thư ký Trần Thị Kiều Nga, các Ủy viên Lê Thị Yến Vy, Lê Thế Trung, Nguyễn Như Phồn, Trần Cao Tài, Bùi Thị Màng, Phan Công Cương, Đặng Xuân Khang.

BCH Hội Vovinam Việt Võ Đạo tỉnh Gia Lai nhiệm kỳ IV (2020-2025).

1. Công tác xây dựng Hội

- Tăng cường hiệu lực quản lý cơ chế tổ chức, bộ máy và phương thức quản lý điều hành theo quy định Điều lệ Hội.

- Tiếp tục mở rộng, xây dựng và hoàn thiện hệ thống tổ chức Chi hội thành viên tại các huyện, thị, thành phố và các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể của tỉnh.

- Quy định chế độ sinh hoạt của BCH, thực hiện tốt quy chế phối hợp làm việc giữa Hội và Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Phòng Văn hóa - Thông tin, Trung tâm Văn hóa, Thông tin và Thể thao các huyện, thị, thành phố, để thống nhất chỉ đạo mọi mặt hoạt động của Hội, Chi hội.

- Phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch cùng các cơ quan liên quan thực hiện công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ quản lý, HLV, HDV, trọng tài từ tỉnh đến cơ sở.

2. Phát triển phong trào

- Tiếp tục tuyên truyền vận động quần chúng nhân dân, đặc biệt là lực lượng vũ trang, học sinh, sinh viên tham gia tập luyện nhằm phát triển nhanh phong trào trên địa bàn tỉnh.

- Mở rộng và phát triển phong trào tại các huyện như: Phú Thiện, Mang Yang.

- Phối hợp với các đơn vị thuộc Sở, xây dựng hệ thống thi đấu thể thao phong trào của tỉnh và tổ chức thực hiện khi được phê duyệt.

- Phối hợp kiến nghị với chính quyền địa phương, các ngành quan tâm hỗ trợ, xây dựng, quản lý và sử dụng có hiệu quả sân bãi, cơ sở vật chất phục vụ cho người tập luyện.

- Củng cố, hỗ trợ chuyên môn đối với các CLB, phòng tập còn yếu kém.

- Thành lập một đội biểu diễn tiêu biểu để tham gia các biểu diễn, phục vụ tại các hoạt động lớn của tỉnh, ngành, đơn vị.

3. Thể thao thành tích cao

- Phối hợp với Phòng Văn hóa - Thông tin, Trung tâm Văn hóa, Thông tin và Thể thao các huyện, thị, thành phố xây dựng và đào tạo lớp vận động viên năng khiếu trọng điểm tại các CLB, phòng tập ở những địa phương có điều kiện cơ sở vật chất thuận lợi và có phong trào phát triển mạnh.

Các Trọng tài tại Giải Vovinam vô địch tỉnh Gia Lai năm 2020.

- Phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo, Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu TDTT Gia Lai trong việc tuyển chọn, thành lập các đoàn vận động viên tiêu biểu của tỉnh tham gia các giải thi đấu thể thao (học sinh, trẻ, khu vực, vô địch toàn quốc).

Một số VĐV giành huy chương tại Giải vô địch Vovinam tỉnh Gia Lai năm 2020.

4. Công tác tài chính và cơ sở vật chất

- Tiếp tục hoàn thiện Quy chế quản lý tài chính của Hội, bảo đảm chi thu đúng nguyên tắc.

- Tăng cường các nguồn thu hợp pháp như: Thu hội phí, lệ phí các kỳ thi, vận động sự đóng góp, tài trợ của các cá nhân, đơn vị trong và ngoài nước theo quy định Điều lệ Hội.

- Phối hợp cơ quan quản lý nhà nước trong việc xây dựng sân bãi, mua sắm trang thiết bị, dụng cụ phục vụ các hoạt động của hội, chi hội, câu lạc bộ.

Võ sư Nguyễn Văn Minh - Chủ tịch Hội Vovinam Việt Võ Đạo Gia Lai dặn dò môn sinh trước Kỳ thi thăng cấp Sơ đẳng 17/1/2021.

5. Công tác thông tin, báo cáo và khen thưởng, kỷ luật

- Định kỳ kiểm tra, báo cáo tình hình hoạt động theo quy định Điều lệ Hội và thực hiện nghiêm túc các quy định khác của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Liên đoàn Vovinam Việt Nam, các đơn vị có liên quan khác.

- Phát động thi đua với tất cả phòng tập trong tỉnh trên cơ sở hướng dẫn của Sở và Liên đoàn, kịp thời đề xuất khen thưởng - kỷ luật đối với các cá nhân, tập thể có nhiều đóng góp xây dựng hoặc vi phạm các Quy chế, Điều lệ Hội.

Hội Vovinam Việt Võ Đạo Gia Lai

Tháng 3/2021

  | Chia sẻ |
THẢO LUẬN  
Chưa có thảo luận nào
Ý KIẾN CỦA BẠN  
  Hãy đăng nhập để thảo luận
  Tin cùng loại cũ hơn
TIẾP BƯỚC SÁNG TỔ - VOVINAM NINH BÌNH PROVINCE SUR LES TRACES DU MAITRE FONDATEUR.
TIẾP BƯỚC SÁNG TỔ - VOVINAM ĐỒNG THÁP PROVINCE SUR LES TRACES DU MAITRE FONDATEUR.
TIẾP BƯỚC SÁNG TỔ - VOVINAM BẮC KẠN PROVINCE SUR LES TRACES DU MAITRE FONDATEUR.
TIẾP BƯỚC SÁNG TỔ - VOVINAM VĨNH LONG PROVINCE SUR LES TRACES DU MAITRE FONDATEUR.
TIẾP BƯỚC SÁNG TỔ - VOVINAM THÁI NGUYÊN PROVINCE SUR LES TRACES DU MAITRE FONDATEUR 1.
TIẾP BƯỚC SÁNG TỔ - VOVINAM THÁI NGUYÊN PROVINCE SUR LES TRACES DU MAITRE FONDATEUR 2.
VOVINAM QUÂN ĐỘI "25 NĂM GIAN KHÓ VÀ TỰ HÀO" - VOVINAM DE L'ARMÉE AVEC 25 ANS DURS ET FIERS.
TIẾP BƯỚC SÁNG TỔ - VOVINAM HUẾ PROVINCE SUR LES TRACES DU MAITRE FONDATEUR.
TIẾP BƯỚC SÁNG TỔ - VOVINAM TRÀ VINH PROVINCE SUR LES TRACES DU MAITRE FONDATEUR.
TIẾP BƯỚC SÁNG TỔ - VOVINAM HẬU GIANG PROVINCE SUR LES TRACES DU MAITRE FONDATEUR.

VOVINAM - VIỆT VÕ ĐẠO

Câu Lạc Bộ Nhà Tập Luyện TDTT Phú Thọ

Địa chỉ : 219 Lý Thường Kiệt, P.15, Q.11, TP.HCM

 Tel : 0913.833.760 -Không biết ngượng- Email BBT : vvnphutho@gmail.com

Website: www.vovinam.divivu.com Hoặc: http://vovinam.phutho.vn