Hôm nay, ngày 04/10/2023
VĂN ÔN - VÕ LUYỆN - TÔN SƯ TRỌNG ĐẠO - BÀN TAY THÉP VỚI TRÁI TIM TỪ ÁI

GIỚI THIỆU

LIÊN KẾT WEBSITE

Tin mới đăng

Thông báo: Lễ Giổ Chưởng Môn Lê Sáng lần thứ 13 (2010 - 2013) - Annonce: Organisation à la 13ème Cérémonie commémorale de la mort du Maitre Patriarche LÊ SÁNG (2010 - 2013).Thông báo: Lễ Giổ Chưởng Môn Lê Sáng lần thứ 13 (2010 - 2013) - Annonce: Organisation à la 13ème Cérémonie commémorale de la mort du Maitre Patriarche LÊ SÁNG (2010 - 2013).
PHÂN ƯU CÙNG GIA ĐÌNH THÂN MẪU VS.VŨ TRỌNG BẢO - SINCÈRES CONDOLÉENCES AVEC LA FAMILLE DE LA MÈRE DE MAITRE VŨ TRỌNG BẢO.PHÂN ƯU CÙNG GIA ĐÌNH THÂN MẪU VS.VŨ TRỌNG BẢO - SINCÈRES CONDOLÉENCES AVEC LA FAMILLE DE LA MÈRE DE MAITRE VŨ TRỌNG BẢO.
DI NGÔN CỦA SÁNG TỔ NGUYỄN LỘC (1912-1960) - Les dernières paroles du Maitre Fondateur Nguyễn Lộc (1912-1960).DI NGÔN CỦA SÁNG TỔ NGUYỄN LỘC (1912-1960) - Les dernières paroles du Maitre Fondateur Nguyễn Lộc (1912-1960).
VVF thông báo về việc tổ chức Kỳ thi thăng đai cấp cao đẳng môn Vovinam Việt Võ Đạo tại Trường IVS - HN - VVF informe concernant le Passage de grade supérieur organisé au Lycée IVS de HN.VVF thông báo về việc tổ chức Kỳ thi thăng đai cấp cao đẳng môn Vovinam Việt Võ Đạo tại Trường IVS - HN - VVF informe concernant le Passage de grade supérieur organisé au Lycée IVS de HN.
"CÕNG RẮN CẮN GÀ NHÀ - “Qu'il est plus aigu que la dent d'un serpent D'avoir un enfant ingrat"."CÕNG RẮN CẮN GÀ NHÀ - “Qu'il est plus aigu que la dent d'un serpent D'avoir un enfant ingrat".
''GIẬU ĐỔ BÌM LEO - When the tree is fallen, everyone run to it with his axe - Lorsque l'arbre est tombé , tout le monde court à elle avec sa hache''.''GIẬU ĐỔ BÌM LEO - When the tree is fallen, everyone run to it with his axe - Lorsque l'arbre est tombé , tout le monde court à elle avec sa hache''.
Luật nhân quả đối với người “ác khẩu” - The law of Karma with an "evil tongue" person - La loi du Karma avec la "personne à la mauvaise langue".Luật nhân quả đối với người “ác khẩu” - The law of Karma with an "evil tongue" person - La loi du Karma avec la "personne à la mauvaise langue".
''Ăn cháo đá bát - Bite the hand that feeds - La fête passée, adieux le Saint''.''Ăn cháo đá bát - Bite the hand that feeds - La fête passée, adieux le Saint''.
LÒNG TỰ TRỌNG - RESPECT DE SOI.LÒNG TỰ TRỌNG - RESPECT DE SOI.
Chúc mừng Sinh nhật Tập đoàn FPT 35 năm Thành lập & Phát triển (13/9/1988 - 13/9/2023). Happy 35 th Birthday of Etablishment & Development of FPT Corporation (13/9/1988 - 13/9/2023). Chúc mừng Sinh nhật Tập đoàn FPT 35 năm Thành lập & Phát triển (13/9/1988 - 13/9/2023). Happy 35 th Birthday of Etablishment & Development of FPT Corporation (13/9/1988 - 13/9/2023).
Tuổi trẻ Online: Doanh nghiệp nói gì về chất lượng sinh viên Greenwich Việt Nam ?Tuổi trẻ Online: Doanh nghiệp nói gì về chất lượng sinh viên Greenwich Việt Nam ?
Hơn 1500 sinh viên nhập học Greenwich Việt Nam - Plus de 1.500 nouveaux étudiants à l'entrée de l'Université Greenwich Viet Nam. Hơn 1500 sinh viên nhập học Greenwich Việt Nam - Plus de 1.500 nouveaux étudiants à l'entrée de l'Université Greenwich Viet Nam.
VOVINAM GREENWICH VIETNAM (CS.TPHCM) BIỂU DIỄN KHAI GIẢNG NĂM HỌC MỚI 2023-2024 - VOVINAM GREENWICH VIETNAM A HCM VILLE EN DEMONSTRATION POUR LA NOUVELLE ANNÉE UNIVERSITAIRE 2023-2024.VOVINAM GREENWICH VIETNAM (CS.TPHCM) BIỂU DIỄN KHAI GIẢNG NĂM HỌC MỚI 2023-2024 - VOVINAM GREENWICH VIETNAM A HCM VILLE EN DEMONSTRATION POUR LA NOUVELLE ANNÉE UNIVERSITAIRE 2023-2024.
VOVINAM ĐẠI HỌC  GREENWICH VIỆT NAM (TP.HCM) THI HỌC KỲ SUMMER II - 2023 - EXAMEN DE LA 2ème PÉRIODE D'ÉTÉ EN 2023.VOVINAM ĐẠI HỌC GREENWICH VIỆT NAM (TP.HCM) THI HỌC KỲ SUMMER II - 2023 - EXAMEN DE LA 2ème PÉRIODE D'ÉTÉ EN 2023.
CÔNG BỐ TRANG THÔNG TIN & LOGO CHÍNH THỨC CỦA LIÊN ĐOÀN VOVINAM TỔ CHỨC GIÁO DỤC FPT.CÔNG BỐ TRANG THÔNG TIN & LOGO CHÍNH THỨC CỦA LIÊN ĐOÀN VOVINAM TỔ CHỨC GIÁO DỤC FPT.
Tập huấn nghi lễ môn phái Vovinam - Việt Võ Đạo tại Cần Thơ - Formation rituelle du Vovinam Viet Vo Dao à Can Tho.Tập huấn nghi lễ môn phái Vovinam - Việt Võ Đạo tại Cần Thơ - Formation rituelle du Vovinam Viet Vo Dao à Can Tho.
KẾT QUẢ THI CAO ĐẲNG 2023 & LỄ VINH THĂNG HỒNG ĐAI 2023 - RÉSULTAT DU PASSAGE DE GRADE SUPPÉRIEUR & CÉRÉMONIE DE REMISE DES CEINTURES ROUGES EN 2023.KẾT QUẢ THI CAO ĐẲNG 2023 & LỄ VINH THĂNG HỒNG ĐAI 2023 - RÉSULTAT DU PASSAGE DE GRADE SUPPÉRIEUR & CÉRÉMONIE DE REMISE DES CEINTURES ROUGES EN 2023.
Tưởng niệm Sáng Tổ Nguyễn Lộc lần thứ 63 (04/04/1960 -04/04/2023 ÂL) - La 63ème Commémoration du Décès du Fondateur Nguyễn Lộc (04/04/1960 - 04/04/2023 Lunnaire).Tưởng niệm Sáng Tổ Nguyễn Lộc lần thứ 63 (04/04/1960 -04/04/2023 ÂL) - La 63ème Commémoration du Décès du Fondateur Nguyễn Lộc (04/04/1960 - 04/04/2023 Lunnaire).
Liên đoàn Vovinam Việt Nam "Hội nghị Uỷ ban Kỹ thuật, nhiệm kỳ 2023 - 2028" - Fédération Vietnamienne de Vovinam "Conférence du comité technique, mandat 2023 - 2028". Liên đoàn Vovinam Việt Nam "Hội nghị Uỷ ban Kỹ thuật, nhiệm kỳ 2023 - 2028" - Fédération Vietnamienne de Vovinam "Conférence du comité technique, mandat 2023 - 2028".
Đại hội Đại biểu Hội Vovinam tỉnh Đắk Lắk lần thứ IV, nhiệm kỳ 2023-2028 - Le 4ème Congrès de l'Association Vovinam de la province de Dak Lak, mandat 2023-2028.. Đại hội Đại biểu Hội Vovinam tỉnh Đắk Lắk lần thứ IV, nhiệm kỳ 2023-2028 - Le 4ème Congrès de l'Association Vovinam de la province de Dak Lak, mandat 2023-2028..
FPT GREENWICH HCM THI HỌC KỲ SPRING PART 2 - 2023 - EXAMEN DE LA 2ème PÉRIODE DE PRINTEMPS EN 2023.FPT GREENWICH HCM THI HỌC KỲ SPRING PART 2 - 2023 - EXAMEN DE LA 2ème PÉRIODE DE PRINTEMPS EN 2023.
THÔNG BÁO: TỔ CHỨC LỄ TƯỞNG NIỆM SÁNG TỔ NGUYỄN LỘC LẦN THỨ 63 (1960 - 2023) - ANNONCE: L'ORGANISATION DE LA 63ème CÉRÉMONIE COMMÉMORALE DU MAITRE FONDATEUR NGUYỄN LỘC (1960 - 2023).THÔNG BÁO: TỔ CHỨC LỄ TƯỞNG NIỆM SÁNG TỔ NGUYỄN LỘC LẦN THỨ 63 (1960 - 2023) - ANNONCE: L'ORGANISATION DE LA 63ème CÉRÉMONIE COMMÉMORALE DU MAITRE FONDATEUR NGUYỄN LỘC (1960 - 2023).
LUẬN ÁN KỸ THUẬT QUẠT - THÈSE TECHNIQUE DE L'ÉVENTAIL.LUẬN ÁN KỸ THUẬT QUẠT - THÈSE TECHNIQUE DE L'ÉVENTAIL.
Part 1: Tiểu Luận Hồng Đai II của VS.NGUYỄN VĂN SEN - TỔ ĐƯỜNG - Mémoire du 6ème Dang de Maitre NGUYỄN VĂN SEN.Part 1: Tiểu Luận Hồng Đai II của VS.NGUYỄN VĂN SEN - TỔ ĐƯỜNG - Mémoire du 6ème Dang de Maitre NGUYỄN VĂN SEN.
Part 2: Tiểu Luận Hồng Đai II của VS.NGUYỄN VĂN SEN - TỔ ĐƯỜNG - Mémoire du 6ème Dang de Maitre NGUYỄN VĂN SEN.Part 2: Tiểu Luận Hồng Đai II của VS.NGUYỄN VĂN SEN - TỔ ĐƯỜNG - Mémoire du 6ème Dang de Maitre NGUYỄN VĂN SEN.
Part 3: Tiểu Luận Hồng Đai II của VS.NGUYỄN VĂN SEN - TỔ ĐƯỜNG - Mémoire du 6ème Dang de Maitre NGUYỄN VĂN SEN.Part 3: Tiểu Luận Hồng Đai II của VS.NGUYỄN VĂN SEN - TỔ ĐƯỜNG - Mémoire du 6ème Dang de Maitre NGUYỄN VĂN SEN.
THƯ CHƯỞNG MÔN 47 "BÀN LUẬN VỀ "NHÂN SINH QUAN & VŨ TRỤ QUAN" - LETTRE DU MAITRE PATRIARCHE N°47 " DISCUSSION SUR LA "CONCEPTION HUMAINE & MONDIALE".THƯ CHƯỞNG MÔN 47 "BÀN LUẬN VỀ "NHÂN SINH QUAN & VŨ TRỤ QUAN" - LETTRE DU MAITRE PATRIARCHE N°47 " DISCUSSION SUR LA "CONCEPTION HUMAINE & MONDIALE".
THƯ CHƯỞNG MÔN 37-40 BÀN LUẬN VỀ "CÁCH MẠNG TÂM THÂN" - LETTRE DU MAITRE PATRIARCHE N°37- N°40 À LA DISCUSSION SUR LA"RÉVOLUTION DE L'ESPRIT ET DU CORPS PHYSIQUE.THƯ CHƯỞNG MÔN 37-40 BÀN LUẬN VỀ "CÁCH MẠNG TÂM THÂN" - LETTRE DU MAITRE PATRIARCHE N°37- N°40 À LA DISCUSSION SUR LA"RÉVOLUTION DE L'ESPRIT ET DU CORPS PHYSIQUE.
THƯ CHƯỞNG MÔN 36 "BÀN LUẬN VỀ NGUYÊN LÝ CƯƠNG NHU PHỐI TRIỂN" - LETTRE DU MAITRE PATRIARCHE N°36 " DISCUSSION SUR LE PRINCIPE  DE LA FORCE ET DE LA SOUPLESSE EN HARMONIE".THƯ CHƯỞNG MÔN 36 "BÀN LUẬN VỀ NGUYÊN LÝ CƯƠNG NHU PHỐI TRIỂN" - LETTRE DU MAITRE PATRIARCHE N°36 " DISCUSSION SUR LE PRINCIPE DE LA FORCE ET DE LA SOUPLESSE EN HARMONIE".
ĐIỀU LỆ KHÓA THI CAO ĐẲNG VOVINAM VIỆT VÕ ĐẠO 2023 - LES ARTICLES DU PASSAGE DE GRADE SUPERIEUR EN 2023.ĐIỀU LỆ KHÓA THI CAO ĐẲNG VOVINAM VIỆT VÕ ĐẠO 2023 - LES ARTICLES DU PASSAGE DE GRADE SUPERIEUR EN 2023.

Thống kê

Số lượt truy cập 1.637.115
Tổng số Thành viên 91
Số người đang xem 17
TIỂU SỬ VÕ SƯ NGUYỄN LỘC - SÁNG TỔ MÔN PHÁI VOVINAM VIỆT VÕ ĐẠO (1912-1960): Biographie du Maitre Nguyễn Lộc - Fondateur de l'École Vovinam Việt Võ Đạo (1912-1960).

Đăng ngày: 13/05/2021 10:09
TIỂU SỬ VÕ SƯ NGUYỄN LỘC - SÁNG TỔ MÔN PHÁI VOVINAM VIỆT VÕ ĐẠO (1912-1960): Biographie du Maitre Nguyễn Lộc - Fondateur de l'École Vovinam Việt Võ Đạo (1912-1960).
    "Ta đã cạn nước mắt, mất tiếng cười vì cuộc đời, nhưng ta đã được quay về với linh hồn trắng trong, nhân hậu của NGƯỜI THỰC NGƯỜI. Nhưng ta đã vượt khởi lên trên những tối tâm, tội lỗi của NGƯỜI CHẲNG NGƯỜI. Bao đớn đau tan hồn, nát xác người đã gieo ở ta, ta đã gặt hái những bông hoa cao đẹp nhất ở sự THƯƠNG YÊU và THA THỨ vô bờ" - DI NGÔN CỦA CỐ VÕ SƯ SÁNG TỔ NGUYỄN LỘC (từ một đêm mưa gió bão bùng của núi rừng Tam Ðảo, tỉnh Vĩnh Yên - Bắc Việt) - "Venu dans une vie de larmes, j'ai perdu le rire à cause de la vie, mais je suis retourné à l'âme immaculée, généreuse de l'homme, en homme vrai. J'ai surmonté, au-delà de l'obscur, du péché de l'homme, mais non pas l'homme. L'homme a semé en moi toute douleur, âme fondue, corps écrasés, j'ai récolté les plus belles fleurs dans l'amour et la tolérance infinie" - Les dernières paroles du Grand Maître Fondateur NGUYỄN LỘC (lors d'une nuit de pluie orageuse pluvieuse sur les forets et montagnes de Tam Ðảo, à la province de Vĩnh Yên - Nord du Vietnam) - Traduction par Hùng LV.


TIỂU SỬ VÕ SƯ NGUYỄN LỘC

(1912-1960)

 SÁNG TỔ MÔN PHÁI VOVINAM - VIỆT VÕ ÐẠO 

Dáng người dong dỏng cao, oai dũng. Mắt sáng, trán rộng, cằm nở. Nét mặt trầm mặc, cương nghị. Lối nhìn thẳng, sắc và sâu thẳm. Tiếng nói uy nghiêm, hòa ấm, thân mật. Nụ cười cởi mở, khoan dung, độ lượng...

Đó là nét độc đáo của một bậc Thầy tôn quý. Một đấng sinh thành của một Môn phái võ đạo, với sứ vụ duy trì, bảo vệ và phát triển truyền thống hào hùng, bất khuất, nhân bản của dân tộc Việt. Một người tiên phong đầy tính khai phá và sáng tạo trong cuộc chinh phục lớn lao của con người: đó là vượt thắng sự hèn yếu của thể chất và tinh thần trong mọi trường hợp và hoàn cảnh.   

Bậc kỳ tài đó chính là hình ảnh bất diệt của Võ Sư NGUYỄN LỘC, vị Sáng tổ Môn phái Vovinam - Việt Võ Đạo.

Ông NGUYỄN LỘC sinh ngày 08 tháng 04 năm Nhâm Tý (24-5-1912) tại làng Hữu Bằng, huyện Thạch Thất, tỉnh Sơn Tây (Hà Tây, nay thuộc Hà Nội). Ông là trưởng nam trong một gia đình có 5 anh chị em (3 trai và 2 gái). Thân phụ là cụ ông Nguyễn Đình Xuyến và thân mẫu là cụ bà Nguyễn Thị Hòa.

Ông lớn lên trong thảm cảnh mất nước, giữa lúc các phong trào cách mạng và phóng đảng đang phát triển trên đất nước. Một bên, các nhà chí sĩ cách mạng âm thầm vận động, cổ súy tinh thần yêu nước trong quốc dân để thúc đẩy thanh niên đi vào con đường cách mạng. Một bên, bọn thực dân dùng mọi thủ đoạn để ru ngủ quần chúng, đem lợi danh mua chuộc, huyển hoặc thanh niên, biến họ thành đội quân tiền phong của phong trào xoa hoa, trụy lạc.

Ông phê phán và lên án gắt gao dã tâm của bọn thực dân, và Ông quan niệm muốn đưa cuộc cách mạng dân tộc đến chỗ thành tựu, cần phải gây cho thanh niên một tinh thần dân tộc, một ý thức học tập, tu dưỡng, một ý chí quật cường, một nghị lực quả cảm, song song với một thân thể khỏe mạnh, vững chắc, có sức chịu đựng bền bỉ, dẻo dai, có đầy đủ khả năng tự vệ hữu hiệu. 

Làm cách mạng để tiến tới thành công là một điều rất khó, song bảo vệ thành quả cách mạng để bước sang giai đoạn kiến thiết lại là điều khó hơn. Ông NGUYỄN LỘC muốn đóng góp cho đất nước những thế hệ thanh niên biết sống, biết cống hiến. Với quan niệm đó, Ông chú trọng hướng dẫn thanh niên về mặt "Tâm Thân cách mạng".

Mang hoài bão lớn lao ấy, nên ngoài việc trau giồi học vấn và đạo đức, Ông còn nỗ lực sưu tầm, học hỏi, nghiên cứu, luyện tập nhiều môn võ thuật. Ông nhận thấy môn võ nào cũng có những ưu điểm, đặc điểm, song với thể tạng mảnh khảnh nhỏ bé của người Việt, nếu chỉ đem phổ biến một phương pháp nào thôi thì khó mà đạt được kết quả như ý.

Hơn nữa, trong mọi cuộc chiến đấu, vấn đề tinh thần và danh dự vẫn là hai yếu tố quan trọng để quyết định sự thành bại. Bởi vậy, ngoài phần võ thuật và tinh thần võ đạo, Ông còn muốn ràng buộc các môn đệ vào danh dự Tổ quốc, nghĩa là thanh niên Việt Nam phải có phương pháp tự vệ mang danh dân tộc Việt Nam, tiêu biểu cho tinh thần tự chủ bất khuất của tiền nhân để khi chiến đấu phát huy được cái hùng khí, quyết bảo vệ và đem vinh quang về cho Tổ quốc, cho Môn phái...

Với luận cứ đó, ông NGUYỄN LỘC đã không ngừng tìm tòi học hỏi, nghiên cứu từ môn Võ và Vật cổ truyền Việt Nam đến việc phối hợp, thái dụng các tinh hoa võ thuật trên thế giới để sáng tạo thành một môn phái riêng, đặt tên là VOVINAM.

Năm 1938, cuộc nghiên cứu hoàn tất. Ông đem VOVINAM ra huấn luyện cho một số thân hữu cùng lứa tuổi để thể nghiệm môn võ mới do mình sáng tạo.

Hơn một năm sau, mùa thu 1939, Ông đem lớp võ sinh đầu tiên công khai ra mắt dân chúng tại Nhà hát lớn Hà Nội. Cuộc biểu diễn thành công rực rỡ nên Hội Thân Hữu Thể Dục mời Ông cộng tác, tổ chức những lớp võ công khai cho thanh niên Hà Nội. Lớp đầu tiên được khai giảng vào mùa xuân năm 1940 tại Trường Sư Phạm Hà Nội. Sau đó, nhiều lớp võ liên tiếp được tổ chức. Môn sinh VOVINAM thời đó rất tiến bộ nhờ phương pháp huấn luyện khoa học, thực tiễn, nhờ tinh thần dân tộc sáng chói của Môn phái và nhất là ảnh hưởng cái gương "Uy vũ bất năng khuất" của Sáng Tổ Nguyễn Lộc.

Năm 1945, Ông NGUYỄN LỘC lập gia đình cùng cô Nguyễn Thị Minh là con của cụ ông Nguyễn Ngọc Hoán và cụ bà Bùi Thị Ngọ. Sau 15 năm chung sống, ông bà NGUYỄN LỘC có được 9 người con (3 trai và 6 gái).

Năm 1954, Ông vào Nam cùng một số môn đệ tâm huyết và mở trường dạy VOVINAM tại đường Thủ Khoa Huân - Sài Gòn và một số nơi khác.

Ông NGUYỄN LỘC mất ngày mùng 04 tháng 04 năm Canh Tý (29/04/1960) tại Sài Gòn và được ang táng tại Nghĩa trang Mạc Đĩnh Chi, sau khi ủy thác quyền lãnh đạo Môn phái cho người môn đệ tâm huyết là Võ sư Lê Sáng - Chưởng môn VOVINAM. Hiện nay di cốt của Cố Võ Sư Sáng Tổ được bảo quản tại Tổ đường Môn phái số 31 đường Sư Vạn Hạnh, phường 3, quận 10, Thành phố Hồ Chí Minh.

Suốt cuộc đời tận tụy, hy sinh để góp phần xây dựng nền võ đạo cho dân tộc, Ông đã để lại một sự nghiệp võ học lớn lao cho hậu thế. Hơn 80 năm qua, Môn phái Vovinam - Việt Võ Đạo đã phát triển rộng khắp đến hầu hết các tỉnh, thành trong nước và lan rộng đến nhiều nước trên thế giới. Danh xưng NGUYỄN LỘC - VOVINAM đã là những từ quốc tế hóa. Theo đà phát triển chung, Môn phái cũng đã từ bước chuyển mình thành môn võ đạo quốc tế, đúng theo tâm nguyện Sáng Tổ - Võ Đạo Phục Vụ Con Người.

Hàng năm, những môn đồ kế nghiệp từ bốn phương trời hướng về ngày giỗ Ông - bậc Thầy của nền võ đạo dân tộc - đốt nén hương tưởng niệm, đặt bàn tay thép lên trái tim từ ái, cùng cúi đầu, thầm nhắc nhở: "Không ngừng rèn luyện thân thể, gắng công luyện tập võ thuật và trau giồi tinh thần võ đạo, trọn đời dâng hiến năng lực và tâm huyết cho tương lai, cho đại nghĩa để phát triển Môn Phái ngày càng vững mạnh, trường tồn, góp phần vinh danh dân tộc Việt Nam trong cộng đồng nhân loại".

Theo tư liệu Môn phái.

***** 

BIOGRAPHIE DU MAITRE NGUYEN LOC

(1912-1960)

FONDATEUR DE L'ÉCOLE VOVINAM - VIỆT VÕ ĐẠO

Un homme grand et courageux. Yeux brillants, front large, menton large. Son visage était calme et déterminé. La vue est droite, nette et profonde. La voix est solennelle, chaleureuse, intime. Sourire ouvert, tolérance, générosité …

C’est le trait unique d’un Maître estimé. Un fondateur d’une École d’arts martiaux, avec une mission de maintenir, protéger et développer la tradition héroïque, indomptable et humaine de la nation Vietnamienne. Un pionnier plein de découverte et de créativité dans la grande conquête de l’homme: celle de vaincre la faiblesse physique et mentale dans tous les cas et circonstances.

Ce génie est l’image immortelle du défunt maître martial NGUYEN LOC, le fondateur du Vovinam – Viet Vo Dao.

Maître NGUYEN LOC est né le 8 avril, année du Rat (24 Mai 1912) dans le village de Huu Bang, district de Thach That, province de Son Tay (Ha Tay, qui fait maintenant partie de Ha Noi). Il est le fils aîné d’une famille de 5 frères et sœurs (3 garçons et 2 filles). Son père est M. Nguyen Dinh Xuyen et sa mère est Mme Nguyen Thi Hoa.

Il a grandi dans la tragédie de la déshydratation, au milieu des mouvements révolutionnaires et partisans croissants du pays. D’une part, les lépreux révolutionnaires se sont silencieusement mobilisés et ont promu le patriotisme dans la nation pour pousser les jeunes dans la voie révolutionnaire. D’une part, les colonialistes ont utilisé toutes sortes de trucs pour endormir les masses, soudoyé les masses avec leur gain, trompé les jeunes et les ont transformés en avant-garde du mouvement fleuri et dépravé.

Il a critiqué et condamné fermement les ambitions des colons, et il a estimé que pour amener la révolution nationale au point de réalisation, il était nécessaire d’inculquer aux jeunes un esprit national, un sens de l’apprentissage et de la culture. une volonté résolue, une énergie courageuse, en parallèle avec un corps sain et solide, avec de l’endurance, de la ténacité, plein de capacités d’auto-défense efficaces.

Il est très difficile de révolutionner la voie du succès, mais il est plus difficile de défendre les acquis révolutionnaires pour entrer dans la phase de reconstruction. Maître NGUYEN LOC veut apporter au pays des générations de jeunes qui savent vivre et se consacrer. Avec ce concept, il se concentre sur l’accompagnement des jeunes en termes de ‘‘Révolutionnaire de l’esprit et du physique’’.

Avec cette grande ambition, en plus de cultiver son éducation et sa moralité, il s’est également efforcé de collecter, apprendre, rechercher et pratiquer de nombreux arts martiaux. Il s’est rendu compte que chaque art martial a ses avantages et ses caractéristiques, mais avec le corps mince et petit du peuple Vietnamien, il est difficile d’obtenir les résultats souhaités si une seule méthode est popularisée.

De plus, dans chaque bataille, les problèmes moraux et l’honneur sont toujours deux facteurs importants pour déterminer le succès ou l’échec. Par conséquent, en plus des arts martiaux et de l’esprit des arts martiaux, il a également voulu lier ses disciples à l’honneur de la patrie, ce qui signifie que la jeunesse Vietnamienne doit avoir une méthode d’autodéfense portant le nom de la nation Vietnamienne, représentant l’esprit du peuple Vietnamien, la maîtrise de soi indomptable des ancêtres, de sorte qu’en combattant, il puisse promouvoir son héroïsme, déterminé à protéger et à faire gloire à la patrie, à l'École

Avec cet argument, Maître NGUYEN LOC a constamment recherché et appris des arts martiaux Vietnamiens et de la lutte traditionnelle à la coordination et à l’utilisation de la quintessence des arts martiaux dans le monde pour créer une École distincte, nommée VOVINAM.

En 1938, l’étude est terminée. Il a emmené VOVINAM pour former un certain nombre d’amis du même âge à découvrir le nouvel art martial qu’il a créé.

 Plus d’un an plus tard, à l’automne 1939, il présenta au public la première promotion d’étudiants en arts martiaux à l’Opéra de Ha Noi. La performance a été si réussie que l’Association de l’Amitié du Sport l’a invité à collaborer et à organiser des cours d’arts martiaux publics pour les jeunes de Ha Noi. La première classe a été ouverte au printemps 1940 à l’école pédagogique de Ha Noi. Après cela, de nombreux cours d’arts martiaux consécutifs ont eu lieu. Les pratiquants de VOVINAM à cette époque étaient très avancés grâce aux méthodes de formation scientifiques et pratiques, grâce au brillant esprit national de la École et surtout à l’influence de l’exemple du fondateur Nguyen Loc.

En 1945, Maître NGUYEN LOC s’est marié avec Mme Nguyen Thi Minh, le fils de Maître Nguyen Ngoc Hoan et de Mme Bui Thi Ngo. Après 15 ans de vie commune, M. et Mme NGUYEN LOC ont eu 9 enfants (3 garçons et 6 filles).

En 1954, il est allé dans le Sud avec des disciples enthousiastes et a ouvert une école VOVINAM à la rue Thu Khoa Huan – Saï Gon et quelques autres endroits.

Maître NGUYEN LOC est décédé le 4 Avril de l’année du Rat – Canh Ty (29 Avril 1960) à Sai Gon et a été enterré au cimetière Mac Dinh Chi, après avoir confié la direction de l'École à son disciple dévoué, Maître Le Sang – Patriarche de VOVINAM. À l’heure actuelle, les restes du défunt du Maître Fondateur sont conservés à la porte ancestrale de l’école au Nº31 rue Su Van Hanh, quartier 3, district 10, Ho Chi Minh-Ville.

Au cours de sa vie de dévouement et de sacrifice pour contribuer à la construction des arts martiaux pour la nation, il a laissé une grande carrière d’arts martiaux pour la postérité. Au cours des 80 dernières années, Vovinam – Viet Vo Dao s’est largement développé dans la plupart des provinces et villes du pays et s’est étendu à de nombreux pays à travers le monde. Le titre NGUYEN LOC – VOVINAM est déjà des mots internationalisés. Suite à l’élan de développement général, l'École s’est également transformée en un art martial international, conformément à l’aspiration du fondateur – les arts martiaux au service du peuple.

Chaque année, ses successeurs des quatre directions vers l’anniversaire de sa mort – Un Grand Maître des arts martiaux nationaux – brûlent des bâtons d’encens en mémoire, placent leurs mains d’acier sur leur cœur bienveillant, inclinent la tête et leur rappellent en silence. "Entraînez continuellement le corps, pratiquez les arts martiaux et cultivez l’esprit des arts martiaux, consacrez toute l’énergie et l’enthousiasme de la vie à l’avenir, à la grande cause pour développer l’École plus forte et plus forte, préserver et contribuer à honorer la nation Vietnamienne dans l’humain communauté''.

Selon le document de l’École Vovinam Viet Vo Dao. 

Traduction par Maitre Lê Văn Hùng

https://www.facebook.com/100000103334603/videos/vb.100000103334603/4605087262838006

*****

TƯỞNG NIỆM SÁNG TỔ NGUYỄN LỘC LẦN THỨ 61

 (04/04/1960 - 04/04/2021 ÂL)

"Uống nước nhớ nguồn - Ăn quả nhớ kẻ trồng cây"  

"61 năm trước, Sáng Tổ Nguyễn Lộc ra đi trong sự tiếc thương của bao người.

 61 năm sau, hàng triệu môn sinh Vovinam - Việt Võ Đạo trên toàn thế giới cùng lắng đọng tâm tư, dành phút mặc niệm, tưởng nhớ đến công ơn khai sáng của Người".

 Trong bối cảnh đại dịch Covid-19 đang bùng phát nghiêm trọng, năm nay có khoản hơn 20 đồng môn tề tựu về Tổ Đường, được kiểm tra thân nhiệt trước khi tiến hành nghi thức dâng hương, dành phút mặc niệm tưởng nhớ đến công ơn to lớn của "Người khai sáng VOVINAM", làm rạng danh quê hương trong lĩnh vực võ học và thể thao nói chung... 

Vào lúc 9g00 sáng Chủ nhật ngày 15 tháng 05 năm 2021 (04/04/ÂL), dưới sự chủ trì của thầy Nguyễn Văn Sen - Chánh vụ Lễ Nghi & kỹ thuật HĐCQ Môn phái: Lễ Tưởng Niệm Sáng Tổ lần thứ 61 (1960-2021) được tổ chức đơn giản nhưng trang nghiêm trong thâm tình đồng môn thân thiết tại Tổ Đường Vovinam Việt Võ Đạo (31 Sư Vạn Hạnh, Q.10 - TP.HCM). Nơi đây lưu giữ di ảnh và tro cốt của Võ sư Sáng tổ Nguyễn Lộc và Chưởng môn Lê Sáng – Người đã gầy dựng, sinh sống, giảng dạy trong suốt thời gian còn sinh tiền và là nơi hàm dưỡng, hun đúc, đào tạo nhiều thế hệ võ sư cao đẳng, ươm mầm nhiều tài năng, huấn luyện viên chuyên nghiệp của Việt Võ Đạo...

Tiếp nối truyền thống tốt đẹp "Uống nước nhớ nguồn - Ăn quả nhớ kẻ trồng cây", nhằm tri ân công đức to lớn của "Sáng tổ Nguyễn Lộc và Chưởng môn Lê Sáng", cũng như gìn giữ giềng mối "Tôn ti trật tự" trong Môn phái...

Kính mong quý thầy trong Hội Đồng Võ Sư Chưởng Quản đương thời sớm hội họp bầu "Chánh Chưởng Quản mới" hội đủ uy tín và tài đức, được nhiều người kính nể, mến mộ.., xứng đáng với kỳ vọng của bao thế hệ, trong nhiệm vụ "Xiển dương Môn phái"...

Trân trọng.

BBT

TRADUCTION

A LA 61ème COMMÉMORATION DU MAITRE FONDATEUR NGUYEN LOC

(04/04/1960 - 04/04/2021 Lunaire).

"Venu dans une vie de larmes, j'ai perdu le rire à cause de la vie, mais je suis retourné à l'âme immaculée, généreuse de l'homme, en homme vrai. J'ai surmonté, au-delà de l'obscur, du péché de l'homme, mais non pas l'homme. L'homme a semé en moi toute douleur, âme fondue, corps écrasés, j'ai récolté les plus belles fleurs dans l'amour et la tolérance infinie". Les dernières paroles du Grand Maître Fondateur NGUYỄN LỘC (lors d'une nuit de pluie orageuse pluvieuse sur les forets et montagnes de Tam Ðảo, à la province de Vĩnh Yên - Nord du Vietnam) - Traduction par Hùng LV.

‘‘Lorsque vous buvez de l'eau, souvenez-vous de sa source - Lorsque vous mangez des fruits, rappelez-vous qui a planté l'arbre’’.

‘‘Il y a 61 ans, le fondateur Nguyen Loc est décédé dans le deuil de nombreuses personnes.

61 ans plus tard, des millions de pratiquants de Vovinam - Viet Vo Dao à travers le monde ont rassemblé leurs pensées, ont passé une minute de silence et se sont souvenus de son illumination’’.

Dans le contexte de l'éclatement grave de la pandémie de Covid-19, cette année, seuls 20 disciples Vovinam ont réunis à la salle commémorative, ont été soigneusement contrôlés de santé avant de faire des rituels pour rendre hommage et passer une minute de silence pour commémorer la grande contribution du ‘‘Fondateur de VOVINAM'', qui a éclairé et rendu notre patrie glorieuse dans le domaine des arts martiaux et des sports en général…

A 9h00 le dimanche matin du 15 mai 2021 (même date que le 4 Avril dans le calendrier lunaire), sous la direction du maître Nguyễn Văn Sen - Responsable Ritual & Technique, membre du Conseil d'Administration des Maîtres: La 61ème Commémoration du Maitre Fondateur Nguyen Loc (1960-2021) a eu lieu simplement avec respect solennel dans la salle commémorative de Vovinam - Việt Võ Đạo (31 rue Su Van Hanh, district 10, Ho Chi Minh-Ville). C'est le lieu où se trouvent l'image et les cendres du Maître Fondateur Nguyen Loc et du Maître Patriarche Le Sang - Les Grands professeurs qui ont créé l'art martial Vovinam. Cet endroit est aussi la maison où  Maître Le Sang a vécu, a enseigné le Vovinam à de nombreux pratiquants expérimentés; cultivé de nombreux talents et instructeurs professionnels du Viet Vo Dao…

* Poursuivant la bonne tradition de "Boire de l'eau, souvenez-vous de sa source - Mangez des fruits, rappelez-vous qui a planté l'arbre", afin de rendre hommage aux grands mérites de "Fondateur Nguyen Loc et Maitre Patriarche Le Sang", ainsi comme préservant le maintien de «l'ordre hiérarchique» dans l’École ...

J'espère que les Maîtres du Conseil contemporain se réuniront bientôt, voteront pour que le "Nouveau Chef du Conseil" ait assez de prestige et de talent; qui est respecté et admiré par beaucoup de gens.., digne des attentes de nombreuses générations, à la mission de "Gloirifier l'École"...

Meilleures salutations.

Comité de rédaction

*****

The 61st Commemorative Ceremony of Founding Grand Master Nguyen Loc

(04/04/1960 – 04/04/2021 Lunar calendar).

“I ran out of tears, last all smiles because of the life, but I absolutely turned back to the karma of cleaness, humanitarian of a true human. Then I had been released above the darkness and sins of an immature human. To pass over the painful hurts, both in minds and body which God had appointed on me, now I am glad to receive the most beautiful flower and the highness of forgiveness and infinite” – THE TESTAMENT OF FOUNDER MASTER NGUYEN LOC (in a rainy and stormy night at Tam Đảo forest, Vĩnh Yên – Northern Vietnam).

 “Gratitude is the sign of noble souls.” 

“61 years ago, our Founding Grand Master Nguyễn Lộc passed away in the regretful mood and love of many Vovinam practitioners.

 61 years later, millions disciples of Vovinam – Việt Võ Đạo in all over the world are formally attending and paying tribute with respect to commemorate his name – Nguyen Loc, the founder of this Vietnamese martial art school”.

In the context of the serious breakout of Covid-19 pandemic, this year only 20 senior Vovinam masters were invited to the Commemorative Hall, were health checked carefully before making rituals to pay tribute and spend a minute commemorating the great contribution of the Founder of VOVINAM”, who enlighted and made our homeland glorious in the field of martial arts and sports in general… 

At 9:00 am in the Sunday morning of 15 May 2021 (same date as the 4th April in lunar calendar), under the leadership of master Nguyễn Văn Sen – Head of Ritual & Technique, Vovinam Administration Board of Senior Masters, The 61st Commemorative Anniversary of Founding Grand Master Nguyen Loc (1960-2021) took place respectedly and cozily at the Commemorative Hall of Vovinam – Việt Võ Đạo (31 Su Van Hanh street, District 10, Ho Chi Minh city). This is the place where the picture and ashes of Founding Grand Master Nguyen Loc and the Grand Master Le Sang – the Great teachers who established the Vovinam martial art. This place is also the house where he lived, taught Vovinam to many senior practitioners; cultivated many talents and professional athletes of Viet Vo Dao…

In order to promote the motto Gratitude is the sign of noble souls, as well as to praise the valuable contribution and meaningful disciplines by “the two former great characters – Founder Nguyễn Lộc and Grand Master Le Sang”, along with the mission to preserve the high spiritual hierarchy

It would be appreciated if the members of the Supreme Council of the respective Vovinam Administration Board could gather and vote to appoint the new “Managing Director” who has both the appropriate talent and moral ethics, being respected and popular among the Vovinam community, meeting the demand of many practitioners and Vovinam supporters in the mission of Renaissance to reinforce the Vovinam school…

With regards.

Adm Board

SOME IMAGES OF MEMORARY AT TỔ ĐƯỜNG

Ảnh trái: Thầy Nguyễn Văn Sen - Chánh vụ Lễ nghi & Kỹ thuật HĐVSCQ Môn phái - "Người học trò xuất sắc của thầy Chưởng môn Lê Sáng" đã dành trọn cuộc đời tận tuy, hy sinh,"truyền lửa" cho bao thế hệ môn sinh Vovinam Việt Võ Đạo trong và ngoài nước...

Photo de gauche: Maître Nguyen Van Sen - Chef des Cérémonies et Techniques du Conseil de l’École - "Un élève brillant de Maître Patriarche Le Sang" a consacré toute sa vie au sacrifice, "Inspiré le feu" pour de nombreuses personnes, générations pratiquants de Vovinam Viet Vo Dao dans le pays et à l'étranger...


| Chia sẻ |
THẢO LUẬN  
Chưa có thảo luận nào
Ý KIẾN CỦA BẠN  
  Hãy đăng nhập để thảo luận
  Tin cùng loại cũ hơn
TIẾP BƯỚC SÁNG TỔ - VOVINAM BẠC LIÊU PROVINCE SUR LES TRACES DU MAITRE FONDATEUR.
TIẾP BƯỚC SÁNG TỔ - VOVINAM DISTRICT 9, THỦ ĐỨC VILLE SUR LES TRACES DU MAITRE FONDATEUR.
TIẾP BƯỚC SÁNG TỔ - VOVINAM QUẬN BÌNH THẠNH TPHCM SUR LES TRACES DU MAITRE FONDATEUR.
TIẾP BƯỚC SÁNG TỔ - VOVINAM HÀ GIANG PROVINCE SUR LES TRACES DU MAITRE FONDATEUR.
TIẾP BƯỚC SÁNG TỔ - VOVINAM GIA LAI PROVINCE SUR LES TRACES DU MAITRE FONDATEUR.
TIẾP BƯỚC SÁNG TỔ - VOVINAM NINH BÌNH PROVINCE SUR LES TRACES DU MAITRE FONDATEUR.
TIẾP BƯỚC SÁNG TỔ - VOVINAM ĐỒNG THÁP PROVINCE SUR LES TRACES DU MAITRE FONDATEUR.
TIẾP BƯỚC SÁNG TỔ - VOVINAM BẮC KẠN PROVINCE SUR LES TRACES DU MAITRE FONDATEUR.
TIẾP BƯỚC SÁNG TỔ - VOVINAM VĨNH LONG PROVINCE SUR LES TRACES DU MAITRE FONDATEUR.
TIẾP BƯỚC SÁNG TỔ - VOVINAM THÁI NGUYÊN PROVINCE SUR LES TRACES DU MAITRE FONDATEUR 1.

VOVINAM - VIỆT VÕ ĐẠO

Câu Lạc Bộ Nhà Tập Luyện TDTT Phú Thọ

Địa chỉ : 219 Lý Thường Kiệt, P.15, Q.11, TP.HCM

 Tel : 0913.833.760 -Không biết ngượng- Email BBT : vvnphutho@gmail.com

Website: www.vovinam.divivu.com Hoặc: http://vovinam.phutho.vn