Hôm nay, ngày 05/12/2020
VĂN ÔN - VÕ LUYỆN - TÔN SƯ TRỌNG ĐẠO - BÀN TAY THÉP VỚI TRÁI TIM TỪ ÁI

TIN TỨC

LIÊN KẾT WEBSITE

Tin mới đăng

TIẾP BƯỚC SÁNG TỔ - VOVINAM DAKLAK PROVINCE SUR LES TRACES DU MAITRE FONDATEUR.TIẾP BƯỚC SÁNG TỔ - VOVINAM DAKLAK PROVINCE SUR LES TRACES DU MAITRE FONDATEUR.
KÝ ỨC VOVINAM BUÔN MA THUỘT - SOUVENIRS AVEC VOVINAM DE BUÔN MA THUỘT.  KÝ ỨC VOVINAM BUÔN MA THUỘT - SOUVENIRS AVEC VOVINAM DE BUÔN MA THUỘT.
KÝ ỨC VOVINAM BUÔN MA THUỘT II-III - SOUVENIRS AVEC VOVINAM DE BUÔN MA THUỘT II-III.  KÝ ỨC VOVINAM BUÔN MA THUỘT II-III - SOUVENIRS AVEC VOVINAM DE BUÔN MA THUỘT II-III.
TỔ ĐƯỜNG - VOVINAM NTL PHÚ THỌ - ĐẠI HỌC MỞ - ĐH FPT TRI ÂN 20-11 - VOVINAM DE L'UNNIVERSITÉ D'OUVERTURE ET DE FPT EDUCATION À LA RECONNAISSANCE DE LEURS ENSEIGNANTS.TỔ ĐƯỜNG - VOVINAM NTL PHÚ THỌ - ĐẠI HỌC MỞ - ĐH FPT TRI ÂN 20-11 - VOVINAM DE L'UNNIVERSITÉ D'OUVERTURE ET DE FPT EDUCATION À LA RECONNAISSANCE DE LEURS ENSEIGNANTS.
	TRI ÂN 20-11 "THẦY TÔI & NGHIỆP VÕ" - A la gratitude de la Journée des Enseignants VN du 20 Novembre "Notre Maître & Sa carrière d'arts martiaux". TRI ÂN 20-11 "THẦY TÔI & NGHIỆP VÕ" - A la gratitude de la Journée des Enseignants VN du 20 Novembre "Notre Maître & Sa carrière d'arts martiaux".
CHÀO MỪNG NGÀY NHÀ GIÁO VIỆT NAM 20/11 (ANH - PHÁP - VIỆT) - Meilleurs Voeux pour la Journée des Enseignants VietNamiens 20 Novembre en Anglais - Francais - VietNamien.CHÀO MỪNG NGÀY NHÀ GIÁO VIỆT NAM 20/11 (ANH - PHÁP - VIỆT) - Meilleurs Voeux pour la Journée des Enseignants VietNamiens 20 Novembre en Anglais - Francais - VietNamien.
FPT GREENWICH HCM THI HỌC KỲ FALL PART 1 - 2020 - EXAMEN DE LA 1ème PÉRIODE D'AUTOMNE EN 2020.FPT GREENWICH HCM THI HỌC KỲ FALL PART 1 - 2020 - EXAMEN DE LA 1ème PÉRIODE D'AUTOMNE EN 2020.
SÁCH MỚI TẬP 1 "TIẾP BƯỚC SÁNG TỔ" - THE NEW EDITION 1 "IN THE FOOTSTEPS OF THE FOUNDING MASTER"- NOUVELLE ÉDITION 1 "SUR LES TRACES DU MAITRE FONDATEUR".SÁCH MỚI TẬP 1 "TIẾP BƯỚC SÁNG TỔ" - THE NEW EDITION 1 "IN THE FOOTSTEPS OF THE FOUNDING MASTER"- NOUVELLE ÉDITION 1 "SUR LES TRACES DU MAITRE FONDATEUR".
TIẾP BƯỚC SÁNG TỔ - VOVINAM TUYÊN QUANG PROVINCE - SUR LES TRACES DU MAITRE FONDATEUR.TIẾP BƯỚC SÁNG TỔ - VOVINAM TUYÊN QUANG PROVINCE - SUR LES TRACES DU MAITRE FONDATEUR.
TIẾP BƯỚC SÁNG TỔ - VOVINAM BÌNH THUẬN PROVINCE - SUR LES TRACES DU MAITRE FONDATEUR.TIẾP BƯỚC SÁNG TỔ - VOVINAM BÌNH THUẬN PROVINCE - SUR LES TRACES DU MAITRE FONDATEUR.
HÌNH ẢNH KỶ NIỆM 10 NĂM NGÀY MẤT CHƯỞNG MÔN LÊ SÁNG - LES IMAGES REMARQUABLES À LA 10ème COMMÉMORATION DU MAITRE PATRIARCHE LÊ SÁNG.HÌNH ẢNH KỶ NIỆM 10 NĂM NGÀY MẤT CHƯỞNG MÔN LÊ SÁNG - LES IMAGES REMARQUABLES À LA 10ème COMMÉMORATION DU MAITRE PATRIARCHE LÊ SÁNG.
Môn phái Vovinam Việt Võ Đạo kỷ niệm 10 năm ngày mất Chưởng môn Lê Sáng - L'École à la 10ème Commémoration de la mort du  Maitre Patriarche Lê Sáng.Môn phái Vovinam Việt Võ Đạo kỷ niệm 10 năm ngày mất Chưởng môn Lê Sáng - L'École à la 10ème Commémoration de la mort du Maitre Patriarche Lê Sáng.
 Chưởng môn Lê Sáng – Người kế nghiệp xuất sắc của Sáng tổ Nguyễn Lộc - Maître Patriarche Lê Sáng - Le brillant successeur du Grand Maître Fondateur Nguyễn Lộc. Chưởng môn Lê Sáng – Người kế nghiệp xuất sắc của Sáng tổ Nguyễn Lộc - Maître Patriarche Lê Sáng - Le brillant successeur du Grand Maître Fondateur Nguyễn Lộc.
THẦY TÔI NAY ĐÃ 90 - MON MAITRE A 90 ANS".THẦY TÔI NAY ĐÃ 90 - MON MAITRE A 90 ANS".
Đại tang : Võ sư Chưởng Môn Lê Sáng Từ Trần / Sad News: Grandmaster Lê Sáng Passed Away / Avis de décès du Maitre Patriache Lê Sáng & Poème : Thơ thương nhớ của Lê Hùng.Đại tang : Võ sư Chưởng Môn Lê Sáng Từ Trần / Sad News: Grandmaster Lê Sáng Passed Away / Avis de décès du Maitre Patriache Lê Sáng & Poème : Thơ thương nhớ của Lê Hùng.
Nhớ và tiễn đưa Người Thầy kính yêu Võ Sư Chưởng Môn Lê Sáng về cõi vĩnh hằng !!! A la commémoration et à la conduite au Maitre Patriarche Lê Sáng à l'éternité !!!Nhớ và tiễn đưa Người Thầy kính yêu Võ Sư Chưởng Môn Lê Sáng về cõi vĩnh hằng !!! A la commémoration et à la conduite au Maitre Patriarche Lê Sáng à l'éternité !!!
Nén hương lòng dâng lên Chưởng môn Lê Sáng nhân 10 năm Thầy về cõi vĩnh hằng - Présenter notre bâtonnet d'encens au Maitre Patriarche Lê Sáng pour sa 10ème année à l'éternité…Nén hương lòng dâng lên Chưởng môn Lê Sáng nhân 10 năm Thầy về cõi vĩnh hằng - Présenter notre bâtonnet d'encens au Maitre Patriarche Lê Sáng pour sa 10ème année à l'éternité…
TIẾP BƯỚC SÁNG TỔ - VOVINAM CÀ MAU PROVINCE SUR LES TRACES DU MAITRE FONDATEUR.TIẾP BƯỚC SÁNG TỔ - VOVINAM CÀ MAU PROVINCE SUR LES TRACES DU MAITRE FONDATEUR.
CHÚC MỪNG HẠNH PHÚC VS HIẾU VÕ & HLV VÂN PHẠM - MEILLEURS VOEUX DE BONHEUR AU MAITRE HIẾU VÕ & INSTRUCTEUR VÂN PHẠM.CHÚC MỪNG HẠNH PHÚC VS HIẾU VÕ & HLV VÂN PHẠM - MEILLEURS VOEUX DE BONHEUR AU MAITRE HIẾU VÕ & INSTRUCTEUR VÂN PHẠM.
CHÚC MỪNG HẠNH PHÚC HLV.THANH PHONG & KIM TRÚC - MEILLEURS VOEUX DE BONHEUR À L'INSTRUCTEUR THANH PHONG & KIM TRÚC.CHÚC MỪNG HẠNH PHÚC HLV.THANH PHONG & KIM TRÚC - MEILLEURS VOEUX DE BONHEUR À L'INSTRUCTEUR THANH PHONG & KIM TRÚC.
THƠ "TÂM TÌNH VÕ ĐẠO" - POÈME "LA CONFIDENCE SUR LA VOIE MARTIALE".THƠ "TÂM TÌNH VÕ ĐẠO" - POÈME "LA CONFIDENCE SUR LA VOIE MARTIALE".
 TIẾP BƯỚC SÁNG TỔ - VOVINAM BÌNH PHƯỚC PROVINCE SUR LES TRACES DU MAITRE FONDATEUR. TIẾP BƯỚC SÁNG TỔ - VOVINAM BÌNH PHƯỚC PROVINCE SUR LES TRACES DU MAITRE FONDATEUR.
TIẾP BƯỚC SÁNG TỔ - VOVINAM NGHỆ AN PROVINCE SUR LES TRACES DU MAITRE FONDATEUR.TIẾP BƯỚC SÁNG TỔ - VOVINAM NGHỆ AN PROVINCE SUR LES TRACES DU MAITRE FONDATEUR.
TIẾP BƯỚC SÁNG TỔ - VOVINAM NINH THUẬN PROVINCE SUR LES TRACES DU MAITRE FONDATEUR.TIẾP BƯỚC SÁNG TỔ - VOVINAM NINH THUẬN PROVINCE SUR LES TRACES DU MAITRE FONDATEUR.
TIẾP BƯỚC SÁNG TỔ - VOVINAM LONG AN PROVINCE SUR LES TRACES DU MAITRE FONDATEUR.TIẾP BƯỚC SÁNG TỔ - VOVINAM LONG AN PROVINCE SUR LES TRACES DU MAITRE FONDATEUR.
MÔN SINH VOVINAM - PRATIQUANT DE VOVINAM - PAROLE & MUSIQUE DE VĂN CƯỜNG.MÔN SINH VOVINAM - PRATIQUANT DE VOVINAM - PAROLE & MUSIQUE DE VĂN CƯỜNG.
TIẾP BƯỚC SÁNG TỔ - VOVINAM TIỀN GIANG - SUR LES TRACES DU MAITRE FONDATEUR.TIẾP BƯỚC SÁNG TỔ - VOVINAM TIỀN GIANG - SUR LES TRACES DU MAITRE FONDATEUR.
TIẾP BƯỚC SÁNG TỔ - VOVINAM TÂY NINH - SUR LES TRACES DU MAITRE FONDATEUR.TIẾP BƯỚC SÁNG TỔ - VOVINAM TÂY NINH - SUR LES TRACES DU MAITRE FONDATEUR.
TÂM TÌNH VÕ ĐẠO - LA CONFIDENCE SUR LA VOIE MARTIALE.TÂM TÌNH VÕ ĐẠO - LA CONFIDENCE SUR LA VOIE MARTIALE.
	Hồi ký những ngày theo học võ với Sáng tổ Nguyễn Lộc "Một ánh sao băng" - Souvenirs de l'époque suivie des arts martiaux avec Maitre Fondateur "Un météore". Hồi ký những ngày theo học võ với Sáng tổ Nguyễn Lộc "Một ánh sao băng" - Souvenirs de l'époque suivie des arts martiaux avec Maitre Fondateur "Un météore".

Thống kê

Số lượt truy cập 1.166.158
Tổng số Thành viên 87
Số người đang xem 16
HỘI THI VOVINAM DƯỠNG SINH Q11-TP.HCM 2015 - CONCOURS DU VOVINAM POUR LA CONSERVATION DE SANTÉ 2015.

Đăng ngày: 28/04/2015 15:20
HỘI THI VOVINAM DƯỠNG SINH Q11-TP.HCM 2015 - CONCOURS DU VOVINAM POUR LA CONSERVATION DE SANTÉ 2015.
    "Một cá nhân chẳng là gì cả, dù giỏi đến đâu cũng chỉ làm được một phần công việc, cái chính là phải biết sử dụng năng lực của những tài năng chung quanh, cho dù trong số đó không có ai phi thường nhưng nếu cùng chung sức chung lòng theo đuổi một mục đích thì sẽ thành công..." - "Nếu phô trương mà không làm thì không được việc, nhưng nếu làm mà không có phô trương để gây thanh thế thì không có thế mà làm..." - "Phải sống hòa đồng với mọi người, sẵn sàng tiếp thu ý kiến của người khác, vì người dở nhất cũng có điểm hay, người hay nhất vẫn có điểm sai, trăm điều ghi cũng có một điều sót..." - "Vovinam luôn trung thành với mục tiêu của mình là phục vụ xã hội, đào tạo những con người tốt về cả thể xác lẫn tâm hồn. Khi con người đã có ý thức luôn tự hoàn thiện tất yếu sẽ tránh được những thói hư tật xấu, những sa ngã trong cuộc sống. Xã hội có nhiều con người tốt cũng sẽ tốt, cũng như khi có nhiều điểm sáng thì bóng tối sẽ tự tiêu tan. Bước vào thế kỷ 21, với mong muốn góp phần xây dựng một nền võ đạo chung cho nhân loại, Vovinam sẽ tiến từ Việt Võ Đạo tới Nhân Võ Đạo. Đây là một lý tưởng hoàn toàn mang tinh thần phục vụ, cống hiến cho nhân loại, một nhân tố hòa hợp, gắn bó bằng tâm thức yêu thương, hào hiệp chứ không phải sự chinh phục, áp đặt, đồng hóa. Chân giá trị của " Võ đạo " là tính chất nhân bản : do con người, vì con người, phát triển và phục vụ con người...Vovinam như một biển lớn thu nạp được tất cả mọi mạch nguồn từ các nơi đổ về, bất kể phẩm chất và số lượng của mạch nguồn đó ra sao, sau đó chuyển hóa thành nước biển trong sạch". Trích " Hồi ký Chưởng Môn Lê Sáng ".HỘI THI VOVINAM DƯỠNG SINH Q11 – TP.HCM

Với phương châm "sống khoẻ, sống vui, sống trường thọ", chăm lo đời sống tinh thần cho người cao tuổi...

Vào lúc 6g sáng thứ Bảy ngày 25/04/2015 tại Công Viên Lãng Bình Thăng, quận 11 – TP.HCM, đã diễn ra “HỘI THI VOVINAM DƯỠNG SINH” dành cho các lớp phong trào dưỡng sinh trên toàn quận.

“Tổng cộng có 16 phường với trên 400 người trung cao niên tham gia. Phường tối thiểu có 16 người, phường cao nhất gần 30 người tham gia” theo Ông Nguyễn Thanh Nhàn – Giám đốc Trung tâm TDTT Q11 tuyên bố.

Tiến đến Lễ khai mạc và hâm nóng bầu không khí thi, tập thể cao niên Vovinam Dưỡng sinh Đầm Sen cùng các Huấn luyện viên và môn sinh của VS.Nguyễn Chánh Tứ đã biễu diễn các bài : Nhu khí công quyền 1-2-3, Mộc bản pháp, Việt điểu kiếm pháp và Âm Dương Hồ Điệp Phiến Pháp.

Về tham dự và khảo thí còn có sự hiện  diện : VS.Lê Đình Phước chấm (P1, P2), VS.Nguyễn Văn Hoàng (P3, P4), HLV.Nguyễn Hoài Văn (P5,P6), VS.Lê Văn Hùng (P7,P8), VS.Nguyễn Văn Hiệp (P9, P10), HLV.Thang Hán Lương - Hoàng đai dưỡng sinh Q6 (P11, P12), VS.Lưu Hoài Phương (P13, P14), VS.Lý Ngọc Hưng (P15,P16).

Ban giám khảo Vovinam chấm về điểm kỹ thuật, còn Trung tâm TDTT Q11 và Hội người cao tuổi chấm về phong cách, trang phục, số lượng người dự thi : Đơn vị có từ 16 thí sinh trở lên thì không bị trừ điểm, đơn vị hỗ trợ thi động viên thì không tính điểm. Sau đó, Ban tổ chức họp cộng tổng điểm lại.

"Theo kế hoạch ban đầu, BTC dự trù chỉ trao : 1 Giải nhất, 1 Giải nhì, 1 Giải ba và 1 Giải Trang phục đẹp. Nhưng không ngờ, tinh thần thi diễn của các đội khá ấn tượng 'Ngang tài, ngang sức' : nhịp nhàng, đồng đều và đẹp mắt... Cùng với sự công tâm của BGK, nên quyết định kết quả chung cuộc đã được linh động thay đổi. Hy vọng tinh thần tập luyện Vovinam dưỡng sinh sẽ được nhân rộng quy mô hơn" : Ông Nguyễn Thanh Nhàn cho biết thêm.

KẾT QUẢ 

- Phường 8 và P16 (49 điểm) : Đồng Hạng nhất.

- Phường 5 và P7 (48,5 điểm) : Đồng Hạng nhì.

- Phường 9 và P15 (47,5 điểm) : Đồng hạng khuyến khích.

- Phường 5 : Đoạt Giải Trang phục đẹp, có ý nghĩa với áo thun đỏ in hình cờ Tổ Quốc và bản đồ Việt Nam sau lưng, cùng dòng chữ “Biển đảo quê hương".  

Theo : VS.Nguyễn Chánh Tứ.
Quận 11 đưa Vovinam dưỡng sinh vào đời sống

Năm 1998, lớp Vovinam dưỡng sinh đầu tiên được Võ sư Nguyễn Chánh Tứ phối hợp cùng Công viên văn hóa Đầm Sen khai mở với 17 học viên. Lớp Vovinam dưỡng sinh đầu tiên này hoạt động theo hình thức tự nguyện, không thu học phí, lệ phí.

 Sau gần 16 năm duy trì và phát triển, Vovinam dưỡng sinh bắt đầu có những bước tiến quan trọng để mở rộng cho quảng đại quần chúng tham gia tập luyện nhằm thúc đẩy phong trào thể dục thể thao, rèn luyện thân thể để sống vui, sống khỏe. Ủy ban nhân dân quận 11 phối hợp cùng Hội Vovinam Việt Võ Đạo TP.HCM triển khai, giới thiệu đưa môn Vovinam dưỡng sinh đến với người trung niên và cao tuổi để tham gia tập luyện. 

CLB Vovinam Dưỡng Sinh Đầm Sen

CLB Vovinam Dưỡng Sinh Đầm Sen

Theo kế hoạch ban đầu, Hội Vovinam Việt Võ ĐạoTP.HCM, các trung tâm, CLB TDTT trên địa bàn và đại diện của Hội người cao tuổi quận 11 sẽ tiến hành thống nhất về giáo trình luyện tập để hướng dẫn các bài tập Vovinam dưỡng sinh cơ bản đến với những cán bộ nòng cốt của các đơn vị và câu lạc bộ dưỡng sinh 16 phường trong quận 11. Đến đầu năm 2015 sẽ bắt đầu chiêu sinh mở lớp đại trà cho toàn thể quần chúng nhân dân địa bàn quận tham gia tập luyện.

 

Vovinam va duong sinh

Sách Vovinam và Dưỡng sinh, ấn phẩm Mùa tưởng niệm Sáng tổ lần thứ 53

Theo kế hoạch, đến tháng 3 năm 2015, sau một năm mở lớp sẽ tổ chức giải Vovinam dưỡng sinh Quận 11 mở rộng lần thứ nhất nhằm tạo điều kiện để các Đội-Nhóm CLB có cơ hội tập trung về thi đấu giúp cho quận đánh giá được mức độ phát triển của phong trào tập luyện bộ môn Vovinam dưỡng sinh.

Khi phong trào đã đủ mạnh sẽ tiến hành mở các lớp tập huấn nâng cao và duy trì tổ chức giải Vovinam dưỡng sinh truyền thống hàng năm. 

VS. Nguyễn Chánh Tứ hướng dẫn Nhu khí công quyền

VS. Nguyễn Chánh Tứ hướng dẫn Nhu khí công quyền

Vovinam dưỡng sinh được võ sư Nguyễn Chánh Tứ nghiên cứu và phát triển thành hệ thống chuyên biệt từ các bài kỹ thuật nhu khí công quyền của môn phái Vovinam Việt Võ Đạo. Những kỹ thuật, đòn thế đều được võ sư cải biên, điều chỉnh thành các động tác nhẹ nhàng, phù hợp hơn với người cao tuổi, mang đậm tính chất dưỡng sinh như Thập thức đông cộng, nhu khí nhu quyền. Những bài tập của môn Vovinam dưỡng sinh đều đơn giản, phổ cập, thích hợp không chỉ ở người cao tuổi mà còn với tất cả mọi người.

Nguồn : http://vothuat.vn/cac-mon-phai/vovinam/quan-11-dua-vovinam-duong-sinh-vao-doi-song.htmlVõ sư Nguyễn Chánh Tứ nặng lòng với Vovinam dưỡng sinh

Nhiều năm qua, thời khóa biểu đó không thay đổi, ngoại trừ những khi trời mưa hoặc ông đi công tác hay chấm thi thăng đai nơi xa. Ông là võ sư Nguyễn Chánh Tứ, nguyên Phó giám đốc công viên Văn hóa Đầm Sen và là Tổng thư ký Hội Việt Võ Đạo TPHCM, Trưởng ban Nghiên cứu khoa học Liên đoàn Vovinam Việt Nam, ủy viên Ban Kiểm tra Liên đoàn Vovinam thế giới.

Thời niên thiếu vất vả

Sinh năm 1952 tại Quảng Nam, võ sư Nguyễn Chánh Tứ vào Sài Gòn lúc 8 tuổi. Xa gia đình, ông phải trải qua những tháng ngày niên thiếu cực nhọc. Ở bậc tiểu học, ông nấu cơm cho vài gia đình khá giả và khi lên bậc trung học thì giữ xe ở trường đua Phú Thọ, rạp hát Hồng Bàng, Nam Việt… để có thêm chút tiền ăn học. Về cơ duyên đến với võ nghệ, ông cho biết: “Lúc còn học ở trường tiểu học Cầu Kho, có lần tôi bị mấy anh lớn bắt nạt và giật mất cây bút mực hiệu Pilot mà tôi dành dụm khá lâu mới mua được. Trong bụng ức lắm mà chẳng biết làm sao vì các anh ấy to hơn rất nhiều…

Năm 1966, khi tôi đang học ở trung học Petrus Ký (nay là trường THPT chuyên Lê Hồng Phong) thì môn Vovinam cũng được dạy ngoại khóa tại đây. Những lúc đứng ngoài hành lang xem anh em tập, tôi thường nghe HLV giảng về tinh thần võ đạo, đặc biệt là mục đích học võ của người võ sinh Vovinam là để khỏe mạnh và tự vệ. Nhớ lại chuyện mình bị bắt nạt hồi nhỏ, tôi ghi danh theo học. Không ngờ mối lương duyên đó gắn bó đến hôm nay”. Lúc đầu ông học với võ sư Trần Tấn Vũ, vài năm sau được thọ giáo trực tiếp với Chưởng môn Lê Sáng. Năm 1970, ông dạy Vovinam tại trường tư thục Trần Hưng Đạo, Kỹ thuật Cao Thắng…

Thử võ trên đất Liên Xô

Đất nước thống nhất, võ sư Nguyễn Chánh Tứ tham gia lực lượng Công an và phục vụ trong ngành cho đến năm 1992 mới xin chuyển ngành. Trong thời gian này, bên cạnh công tác nghiệp vụ chuyên môn, ông còn huấn luyện Vovinam cho một vài đơn vị thuộc Công an TPHCM. Năm 1985, ông được sang Liên Xô bồi dưỡng nghiệp vụ khoảng nửa năm và có dịp huấn luyện Vovinam cho một lớp đang theo học tại trường. Ông hồi tưởng: “Học được chừng 2 tháng, qua giới thiệu của vài đồng nghiệp cùng đi với tôi, HLV võ thuật của lớp bảo tôi biểu diễn một số đòn thế. Có lẽ thấy tôi đấm đá xem cũng được nên ông đề nghị tôi huấn luyện cho một lớp khác 3 tối/tuần, trong suốt 4 tháng cho đến khi về nước”.

Cũng tại lớp học đó, có lần một học viên người Nga nặng khoảng 85kg đề nghị thử tài với võ sư Chánh Tứ. Tuy chỉ nặng có 53kg, nhưng tôi vẫn đánh ngã anh ta bằng một một đòn Vovinam mà tôi thường tập luyện.“Đây là một trong vài kỷ niệm đáng nhớ nhất trong võ nghiệp của tôi. Từ khi về nước đến khi Liên Xô thay đổi thể chế nhưng hầu như năm nào tôi cũng nhận được một vài món quà nhỏ hoặc thiệp chúc Tết Dương lịch của các anh em lớp võ ngày đó gửi sang…”, võ sư Chánh Tứ chia sẻ.

Chuyên gia vovinam dưỡng sinh

Về công tác tại khách sạn Phú Thọ, bên cạnh việc huấn luyện võ thuật cho các nhân viên bảo vệ của công ty, ông phối hợp cùng CVVH Đầm Sen tổ chức CLB Vovinam dưỡng sinh miễn phí từ cuối tháng 12/1998. Khởi đầu, CLB chỉ có 17 học viên rồi tăng dần có lúc trên 100 người. Hiện nay, CLB vẫn duy trì khoảng 60 người (2/3 học viên trên 60 tuổi) thường xuyên tập luyện cũng như biểu diễn trong những ngày lễ hội.

Không chỉ giảng dạy trong nước, võ sư Chánh Tứ từng được Vovinam Pháp, Bỉ, Đức, Thụy Sĩ, Algerie mời sang hướng dẫn về kỹ thuật tự vệ, chiến đấu hoặc dưỡng sinh vào các năm 2003, 2006, 2008, 2011, 2012.

Tạp chí võ thuật nổi tiếng Karate Bushido của Pháp số tháng 4-2008 đã dành 3 trang giới thiệu về ông cùng những hình ảnh kỹ thuật tự vệ do chính ông trình bày. Những năm gần đây, một số HLV vovinam người nước ngoài đến TPHCM cũng thường đến Đầm Sen thọ giáo ông. Kể từ khi nghỉ hưu (đầu năm 2013), ông đã đến các tỉnh Khánh Hòa, Kiên Giang, Bình Thuận, Ninh Thuận… để tập huấn vovinam dưỡng sinh cho người cao tuổi, đồng thời là Chủ biên của Tủ sách tham khảo Vovinam.

Tính tình hiền hòa, dễ mến, võ sư Chánh Tứ đang mang Hồng đai đệ IV cấp (tương đương đai đen 8 đẳng) và hàng tuần đều dành 3 buổi tự ôn luyện. Chẳng những rất vững vàng về kỹ thuật tự vệ và chiến đấu, ông còn chuyên tâm nghiên cứu về dưỡng sinh nên thường được đồng môn gọi vui là “chuyên gia Vovinam dưỡng sinh”…

Theo : Báo mới.


 

PHÓNG SỰ TRUYỀN HÌNH

 
| Chia sẻ |
THẢO LUẬN  
Chưa có thảo luận nào
Ý KIẾN CỦA BẠN  
  Hãy đăng nhập để thảo luận
  Tin cùng loại cũ hơn
DANH SÁCH ĐÓNG GÓP GÂY QUỸ XÂY DỰNG VOVINAM NÚI DINH - LISTE DE CONTRIBUTION POUR LA CAISSE DE CONSTRUCTION DU CENTRE VOVINAM NÚI DINH.
NÚI DINH "18 NĂM TRỞ LẠI" - APRÈS 18 ANS, RETOUR À LA MONTAGNE DINH.
Người gieo “mầm” Vovinam tại Đài Loan - Le semeur de " grain " du Vovinam Taïwanais.
Cơ hội để Vovinam phát triển phong trào - Une bonne occasion pour développer le mouvement du Vovinam.
GIẢI VÔ ĐỊCH VOVINAM HỌC SINH TPHCM 2015 - CHAMPIONNAT SCOLAIRE DE HCM VILLE DU VOVINAM EN 2015.
VOVINAM CHỐN THIỀN MÔN - VOVINAM A LA PAGODE.
Khai mạc khóa thi Trung Đẳng Vovinam Việt Võ Đạo TP.HCM K42 - 2014 - Ouverture du Pasage de Grade Supérieur de HCM ville à la 42ème Session en 2014.
Giải vô địch Vovinam Châu Âu lần 3-2014 : Le 3ème Championnat d'Europe de Vovinam 2014.
Võ Việt Nam chinh phục người dân Nga - L'art martial Vietnamien conquérit les Russes.
Vovinam lên phóng sự của CNN - Vovinam sur la Télevision Américaine.

VOVINAM - VIỆT VÕ ĐẠO

Câu Lạc Bộ Nhà Tập Luyện TDTT Phú Thọ

Địa chỉ : 219 Lý Thường Kiệt, P.15, Q.11, TP.HCM

 Tel : 0913.833.760 -Không biết ngượng- Email BBT : vvnphutho@gmail.com

Website: www.vovinam.divivu.com Hoặc: http://vovinam.phutho.vn