Hôm nay, ngày 03/07/2020
VĂN ÔN - VÕ LUYỆN - TÔN SƯ TRỌNG ĐẠO - BÀN TAY THÉP VỚI TRÁI TIM TỪ ÁI

TIN TỨC

LIÊN KẾT WEBSITE

Tin mới đăng

TIẾP BƯỚC SÁNG TỔ - VOVINAM BÌNH DƯƠNG - SUR LES TRACES DU MAITRE FONDATEUR - VOVINAM BÌNH DƯƠNG.TIẾP BƯỚC SÁNG TỔ - VOVINAM BÌNH DƯƠNG - SUR LES TRACES DU MAITRE FONDATEUR - VOVINAM BÌNH DƯƠNG.
TIẾP BƯỚC SÁNG TỔ - VOVINAM CẦN THƠ - SUR LES TRACES DU MAITRE FONDATEUR - VOVINAM CẦN THƠ.TIẾP BƯỚC SÁNG TỔ - VOVINAM CẦN THƠ - SUR LES TRACES DU MAITRE FONDATEUR - VOVINAM CẦN THƠ.
LỄ TANG VÀ ANG TÁNG VÕ SƯ ALBERT GOUILLON - CÉRÉNOMIE D'OBSÈQUES ET D'INHUMATION DE MAITRE ALBERT GOUILLON.LỄ TANG VÀ ANG TÁNG VÕ SƯ ALBERT GOUILLON - CÉRÉNOMIE D'OBSÈQUES ET D'INHUMATION DE MAITRE ALBERT GOUILLON.
TIỂU SỬ VÕ SƯ ALBERT GOUILLON - BIOGRAPHIE DE MAITRE ALBERT GOUILLON.TIỂU SỬ VÕ SƯ ALBERT GOUILLON - BIOGRAPHIE DE MAITRE ALBERT GOUILLON.
VÔ CÙNG THƯƠNG TIẾC THẦY ALBERT GOUILLON - NOS EXTRÊMEMENTS REGRETABLES AU MAITRE ALBERT GOUILLON.VÔ CÙNG THƯƠNG TIẾC THẦY ALBERT GOUILLON - NOS EXTRÊMEMENTS REGRETABLES AU MAITRE ALBERT GOUILLON.
"TIẾP BƯỚC SÁNG TỔ - VOVINAM QUẢNG BÌNH" - "SUR LES TRACES DU MAITRE FONDATEUR - VOVINAM QUẢNG BÌNH"."TIẾP BƯỚC SÁNG TỔ - VOVINAM QUẢNG BÌNH" - "SUR LES TRACES DU MAITRE FONDATEUR - VOVINAM QUẢNG BÌNH".
PHÂN ƯU CÙNG GIA ĐÌNH NHẠC MẪU VS.DIỆP THANH LONG - SINCÈRES CONDOLÉENCES AVEC LA FAMILLE DE LA BELLE MÈRE DE MAITRE DIỆP THANH LONG.PHÂN ƯU CÙNG GIA ĐÌNH NHẠC MẪU VS.DIỆP THANH LONG - SINCÈRES CONDOLÉENCES AVEC LA FAMILLE DE LA BELLE MÈRE DE MAITRE DIỆP THANH LONG.
TIẾP BƯỚC SÁNG TỔ "VOVINAM AN GIANG" - "SUR LES TRACES DU MAITRE FONDATEUR "VOVINAM AN GIANG".TIẾP BƯỚC SÁNG TỔ "VOVINAM AN GIANG" - "SUR LES TRACES DU MAITRE FONDATEUR "VOVINAM AN GIANG".
THÀNH KÍNH PHÂN ƯU ĐẾN VS.PHAN DƯƠNG BÌNH - SINCÈRES CONDOLÉENCES AVEC MAITRE PHAN DƯƠNG BÌNH.THÀNH KÍNH PHÂN ƯU ĐẾN VS.PHAN DƯƠNG BÌNH - SINCÈRES CONDOLÉENCES AVEC MAITRE PHAN DƯƠNG BÌNH.
BÁCH NHẬT VÃNG SINH THẦY NGUYỄN VĂN CHIẾU - 100ème jour commémoral de la mort de Maitre Nguyễn Văn Chiếu.BÁCH NHẬT VÃNG SINH THẦY NGUYỄN VĂN CHIẾU - 100ème jour commémoral de la mort de Maitre Nguyễn Văn Chiếu.
TIẾP BƯỚC SÁNG TỔ - "VOVINAM BẾN TRE" - "SUR LES TRACES DU MAITRE FONDATEUR - "VOVINAM BẾN TRE".TIẾP BƯỚC SÁNG TỔ - "VOVINAM BẾN TRE" - "SUR LES TRACES DU MAITRE FONDATEUR - "VOVINAM BẾN TRE".
PHÂN ƯU CÙNG THÂN MẪU VS.HOÀNG VIỆT QUÝ - SINCÈRES CONDOLÉENCES AVEC LA MÈRE DU MAITRE HOÀNG VIỆT QUÝ.PHÂN ƯU CÙNG THÂN MẪU VS.HOÀNG VIỆT QUÝ - SINCÈRES CONDOLÉENCES AVEC LA MÈRE DU MAITRE HOÀNG VIỆT QUÝ.
TIẾP BƯỚC SÁNG TỔ - "VOVINAM QUẢNG NINH" - "SUR LES TRACES DU MAITRE FONDATEUR - "VOVINAM QUẢNG NINH".TIẾP BƯỚC SÁNG TỔ - "VOVINAM QUẢNG NINH" - "SUR LES TRACES DU MAITRE FONDATEUR - "VOVINAM QUẢNG NINH".
THÀNH KÍNH PHÂN ƯU CÙNG GIA ĐÌNH VS.TRẦN ĐA - SINCÈRES CONDOLÉENCES AVEC LA FAMILLE DU MAITRE TRẦN ĐA.THÀNH KÍNH PHÂN ƯU CÙNG GIA ĐÌNH VS.TRẦN ĐA - SINCÈRES CONDOLÉENCES AVEC LA FAMILLE DU MAITRE TRẦN ĐA.
Tưởng niệm Sáng Tổ Nguyễn Lộc lần thứ 60 (04/04/1960 -/2020 ÂL) - La 60ème Commémoration du Décès du Fondateur Nguyễn Lộc (04/04/1960 - 04/04/2020 Lunnaire).Tưởng niệm Sáng Tổ Nguyễn Lộc lần thứ 60 (04/04/1960 -/2020 ÂL) - La 60ème Commémoration du Décès du Fondateur Nguyễn Lộc (04/04/1960 - 04/04/2020 Lunnaire).
TIẾP BƯỚC SÁNG TỔ - "VOVINAM ĐÀ LẠT - LÂM ĐỒNG" - "SUR LES TRACES DU MAITRE FONDATEUR - "VOVINAM ĐÀ LẠT - LÂM ĐỒNG".TIẾP BƯỚC SÁNG TỔ - "VOVINAM ĐÀ LẠT - LÂM ĐỒNG" - "SUR LES TRACES DU MAITRE FONDATEUR - "VOVINAM ĐÀ LẠT - LÂM ĐỒNG".
TIẾP BƯỚC SÁNG TỔ "ÁNH LINH TỎA SÁNG" - SUR LES TRACES DU MAITRE FONDATEUR "ÂME BRILLÉE".TIẾP BƯỚC SÁNG TỔ "ÁNH LINH TỎA SÁNG" - SUR LES TRACES DU MAITRE FONDATEUR "ÂME BRILLÉE".
TIẾP BƯỚC SÁNG TỔ - "NGƯỜI NGỒI ĐÓ" - SUR LES TRACES DU MAITRE FONDATEUR - "IL ÉTAIT ASSIS LÀ".TIẾP BƯỚC SÁNG TỔ - "NGƯỜI NGỒI ĐÓ" - SUR LES TRACES DU MAITRE FONDATEUR - "IL ÉTAIT ASSIS LÀ".
TIẾP BƯỚC SÁNG TỔ: LỜI GIỚI THIỆU CHUYÊN ĐỀ - SUR LES TRACES DU MAITRE FONDATEUR: LA PRÉSENTATION DU THÈME SPÉCIAL.TIẾP BƯỚC SÁNG TỔ: LỜI GIỚI THIỆU CHUYÊN ĐỀ - SUR LES TRACES DU MAITRE FONDATEUR: LA PRÉSENTATION DU THÈME SPÉCIAL.
LUẬN ÁN VÕ HỌC "12 KỸ THUẬT BÚA RÌU - ĐỘC PHỦ PHÁP - TỰ VỆ 1 CHỐNG 4" - THÈSE MARTIALE "12 TECHNIQUES DE HACHE - QUYỀN DE HACHE - SE DÉFENDRE 1 CONTRE 4 PERSONNES".LUẬN ÁN VÕ HỌC "12 KỸ THUẬT BÚA RÌU - ĐỘC PHỦ PHÁP - TỰ VỆ 1 CHỐNG 4" - THÈSE MARTIALE "12 TECHNIQUES DE HACHE - QUYỀN DE HACHE - SE DÉFENDRE 1 CONTRE 4 PERSONNES".
Vovinam được đưa vào SEA Games 31: Chung tay điểm tô môn võ Việt - Vovinam au Tournoi de SEA Games 31 : Embellir à l'ensemble un art martial Vietnamien.Vovinam được đưa vào SEA Games 31: Chung tay điểm tô môn võ Việt - Vovinam au Tournoi de SEA Games 31 : Embellir à l'ensemble un art martial Vietnamien.
MỘT SỐ KINH NGHIỆM HUẤN LUYỆN ĐỐI KHÁNG - LES EXPÉRIENCES DE L'ENTRAINNEMENT DE COMBAT.MỘT SỐ KINH NGHIỆM HUẤN LUYỆN ĐỐI KHÁNG - LES EXPÉRIENCES DE L'ENTRAINNEMENT DE COMBAT.
CHÚC MỪNG HẠNH PHÚC 2 MÔN SINH NGỌC HUYỀN & MINH THUẬN - MEILLEUX VOEUX DE BONHEUR AUX 2 PRATIQUANTS NGỌC HUYỀN & MINH THUẬN.CHÚC MỪNG HẠNH PHÚC 2 MÔN SINH NGỌC HUYỀN & MINH THUẬN - MEILLEUX VOEUX DE BONHEUR AUX 2 PRATIQUANTS NGỌC HUYỀN & MINH THUẬN.
 LÒNG TỰ TRỌNG - RESPECT DE SOI. LÒNG TỰ TRỌNG - RESPECT DE SOI.
''Ăn cháo đá bát - Bite the hand that feeds - La fête passée, adieux le Saint''.''Ăn cháo đá bát - Bite the hand that feeds - La fête passée, adieux le Saint''.
Thông báo của Hội Đồng Võ Sư Chưởng Quản Môn Phái - Annonce du Conseil des Maitres de l'École.Thông báo của Hội Đồng Võ Sư Chưởng Quản Môn Phái - Annonce du Conseil des Maitres de l'École.
Quyết định Thành lập Hội Đồng Võ Sư Chưởng Quản Môn Phái - Establishment of Council of Managing Masters - Etablissement du Conseil des Maitres du Management.Quyết định Thành lập Hội Đồng Võ Sư Chưởng Quản Môn Phái - Establishment of Council of Managing Masters - Etablissement du Conseil des Maitres du Management.
ĐIẾU VĂN TIỄN BIỆT VÕ SƯ NGUYỄN VĂN CHIẾU - ORAISON FUNÈBRE D'ADIEU AU MAITRE NGUYỄN VĂN CHIẾU.ĐIẾU VĂN TIỄN BIỆT VÕ SƯ NGUYỄN VĂN CHIẾU - ORAISON FUNÈBRE D'ADIEU AU MAITRE NGUYỄN VĂN CHIẾU.
TRỜI ĐẤT THẦY MẤT THẬT RỒI SAO - THẦY NGUYỄN VĂN CHIẾU "OH DIEU, MAITRE EST VRAIMENT PERDU" !!!TRỜI ĐẤT THẦY MẤT THẬT RỒI SAO - THẦY NGUYỄN VĂN CHIẾU "OH DIEU, MAITRE EST VRAIMENT PERDU" !!!
THƯƠNG TIẾC THẦY NGUYỄN VĂN CHIẾU - L'EXTRÊMEMENT REGRETTÉ MAITRE NGUYỄN VĂN CHIẾU !THƯƠNG TIẾC THẦY NGUYỄN VĂN CHIẾU - L'EXTRÊMEMENT REGRETTÉ MAITRE NGUYỄN VĂN CHIẾU !

Thống kê

Số lượt truy cập 1.098.928
Tổng số Thành viên 84
Số người đang xem 17
GIẢI VÔ ĐỊCH VOVINAM HỌC SINH TPHCM 2015 - CHAMPIONNAT SCOLAIRE DE HCM VILLE DU VOVINAM EN 2015.

Đăng ngày: 18/01/2015 15:00
GIẢI VÔ ĐỊCH VOVINAM HỌC SINH TPHCM 2015 - CHAMPIONNAT SCOLAIRE DE HCM VILLE DU VOVINAM EN 2015.
    02. VIỆT VÕ ÐẠO SINH : Nguyện trung kiên phát huy môn phái, xây dựng thế hệ thanh niên dấn thân hiến ích - I shall faithfully build up my martial arts discipline and develop a new generation of Vovinam youth - Etre fidèle à l’Idéal du Vovinam et être dévoué à sa noble cause - Essere fedele all’idea dell’Arte Marziale ed essere devoto alla sua causa - Der VOVINAM-Schüler soll standhaft die Ideologie der Schule verbreiten und helfen die junge Viet Vo Dao Generation aufzubauen.


 

Khai mạc giải Vovinam học sinh TP.HCM 2015

THỨ 5, 15/01/2015 15:58:35 (GMT+7)

TTO - Sáng 15-1, Giải vô địch Vovinam học sinh TP.HCM 2015 đã khai mạc tại Trung tâm TDTT Quận 8.


Các thí sinh tranh tài trong ngày khai mạc Giải Vovinam học sinh TP.HCM 2015. Ảnh: N.K

 

So với năm 2014, giải năm nay tăng hơn về số lượng khi có 707 VĐV đến từ 23 đơn vị, trường học có phong trào Vovinam phát triển tranh 79 bộ huy chương. Giải sẽ kết thúc vào ngày 18-1.

Nhân ngày khai mạc giải, Hội đồng võ sư chưởng quản môn phái cũng đã trao Hoàng đai Nhị cho HLV.Peng Shu-Chun (chủ tịch Liên đoàn Vovinam Đài Loan) và Hoàng đai Nhất cho HLV.Huang Ling-Yi. Đây cũng là hai HLV đã có công phát triển phong trào Vovinam tại Đài Loan từ năm 2012 cho đến nay.

N.K

Nguôn : http://thethao.tuoitre.vn/tin/2015/01/15/the-thao-cuoc-song/khai-mac-giai-vovinam-hoc-sinh-tphcm-2015/61692.html

 


 

Vovinam vươn tầm khu vực Đông Á

Thứ Năm, 21:02  15/01/2015

Sáng 15-1, Giải Vovinam học sinh TP HCM 2015 đã khai mạc tại Nhà Thi đấu quận 8, với sự tham dự của 707 học sinh thuộc 23 đơn vị. Các học sinh sẽ tranh tài giành 79 bộ huy chương ở 2 nội dung đối kháng và quyền.

Trong lễ khai mạc, võ sư Nguyễn Văn Chiếu - Chánh Chưởng quản môn phái Vovinam - Việt võ đạo, Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký Liên đoàn Vovinam Việt Nam - đã trao quyết định thăng cấp cho HLV.Peng Shu Chun (Chủ tịch Hiệp hội Vovinam Đài Loan - Trung Quốc) lên Hoàng đai II và HLV.Ling Yi Huang (Thư ký Hiệp hội Vovinam Đài Loan) lên Hoàng đai I. Đây là thành quả xứng đáng sau nhiều năm nỗ lực phát triển môn phái Vovinam tại Đài Loan của những HLV này.

 

Hai võ sư Đài Loan được phong cấp
Hai HLV Đài Loan được phong cấp

 

Theo Trưởng Bộ môn Vovinam TP HCM Nguyễn Bình Định, đây là bước tiến quan trọng cho Vovinam trên đường hòa nhập thế giới với nền tảng đầu tiên ở một vùng lãnh thổ của khu vực Đông Á - nơi được xem là một trong những cái nôi của võ thuật thế giới - sau khi có mặt tại châu Âu, Trung Á và châu Phi.

Dịp này, võ sư Nguyễn Văn Chiếu thay mặt Hội đồng Chưởng quản môn phái Vovinam - Việt võ đạo và Liên đoàn Vovinam Việt Nam đã trao tặng kỷ niệm chương, chúc mừng 2 võ sư vừa được nhà nước tặng Huân chương Lao động hạng hai : Lê Phước Tiến (Công an quận 10) và Võ Hữu Lý (Chủ tịch Liên đoàn Vovinam Cần Thơ) vì những đóng góp cho phong trào.

Tin-ảnh: Q.Liêm

Nguồn :http://nld.com.vn/the-thao/vovinam-vuon-tam-khu-vuc-dong-a-20150115205455934.htm

MỘT SỐ HÌNH ẢNH KHAI MẠC GIẢI VOVINAM HỌC SINH TP.HCM 2015


 
 Ảnh : BBT-VVN NTL PHÚ THỌ
 KẾT QUẢ TỔNG HỢP

Sau 4 ngày thi đấu sôi nổi và gây cấn, Giải vô địch Vovinam học sinh TP.HCM 2015 cũng đã kết thúc tốt đẹp với các thứ hạng I, II, III toàn đoàn như sau :

1. Đơn vị Q8 ( 20 HCV, 8 HCB, 12 HCĐ ) : Nhất toàn đoàn.

2. Đơn vị Bình Chánh ( 14 HCV, 8 HCB, 12 HCĐ ) : Nhì toàn đoàn.

3. Đơn vị Củ Chi ( 9 HCV, 13 HCB, 12 HCĐ ) : Ba toàn đoàn.


*****


                                                                      BẢNG TỔNG HỢP HUY CHƯƠNG
    GIẢI  VOVINAM VIỆT VÕ ĐẠO VÔ ĐỊCH THỂ THAO HỌC SINH 
                                                      TP.HCM NĂM HỌC 2014 - 2015
                           
TT TÊN ĐƠN VỊ CẤP 1 CẤP 2 CẤP 3 TỔNG
V        B Đ       V        B Đ V        B Đ V        B Đ       
1 Quận 1 2 3 5 2 1 3 3 0 1 7        4 9       
2 Quận 2 1 0 2 0 1 3 1 0 1 2        1 6       
3 Quận 3 0 0 1 2 1 3 0 0 1 2        1 5       
4 Quận 4 1 0 1 1 0 1 0 0 0 2        0 2       
5 Quận 5 0 0 0 0 1 4 1 0 3 1        1 7       
6 Quận 7 3 1 2 2 0 0 0 0 4 5        1 6       
7 Quận 8 8 3 4 5 1 5 7 4 3

20    

8 12     
8 Quận 9 0 0 0 0 1 1 0 0 1 0        1 2       
9 Quận 10 0 0 0 1 1 1 0 1 6 1        2 7       
10 Quận 11 0 0 1 0 1 1 0 0 0 0        1 2       
11 Quận Bình Tân 0 1 4 2 2 4 0 1 0 2        4 8       
12 Quận Bình Thạnh 0 2 3 0 4 2 0 0 1 0        6 6       
13 Quận Gò Vấp 0 0 1 0 0 0 0 1 2 0        1 3       
14 Quận Phú Nhuận 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0        1 1       
15 Quận Tân Bình 0 1 3 1 2 2 1 3 0 2        6 5       
16 Quận Tân Phú 1 1 1 0 4 2 0 1 2 1        6 5       
17 Quận Thủ Đức 0 0 0 0 1 1 2 1 2 2        2 3       
18 Huyện Bình Chánh 2 2 1 5 3 6 7 3 5 14     8 12     
19 Huyện Nhà Bè 0 0 0 1 0 0 1 0 0 2        0 0       
20 Huyện Củ Chi 2 5 4 6 3 4 1 5 4 9        13 12     
21 Huyện Hóc Môn 0 0 0 0 0 3 1 5 2 1        5 5       
22 THPT NK TDTT 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0        1 0       
23 Nguyễn Thị Định 0 0 0 0 1 2 6 4 4 6        5 6       
TỔNG 20 20 34 28 28 48 31 30 42 79     78 124  
 
 
 
Theo : Hội Việt Võ Đạo TP.HCM
 

| Chia sẻ |
THẢO LUẬN  
Chưa có thảo luận nào
Ý KIẾN CỦA BẠN  
  Hãy đăng nhập để thảo luận
  Tin cùng loại cũ hơn
VOVINAM CHỐN THIỀN MÔN - VOVINAM A LA PAGODE.
Khai mạc khóa thi Trung Đẳng Vovinam Việt Võ Đạo TP.HCM K42 - 2014 - Ouverture du Pasage de Grade Supérieur de HCM ville à la 42ème Session en 2014.
Giải vô địch Vovinam Châu Âu lần 3-2014 : Le 3ème Championnat d'Europe de Vovinam 2014.
Võ Việt Nam chinh phục người dân Nga - L'art martial Vietnamien conquérit les Russes.
Vovinam lên phóng sự của CNN - Vovinam sur la Télevision Américaine.
Chân dung võ sư Vovinam trên truyền hình Mỹ - Portrait d'un Maitre du Vovinam sur la Télevision Américaine.
Báo Mỹ ca ngợi môn võ đặc sắc của Việt Nam - Journal Américain félicite un art martial spécifique du Việt Nam.
ĐIỀU LỆ : Thi thăng cấp Trung Đẳng Vovinam Việt Võ Đạo TP.HCM K42 - 2014 - Statuts du Pasage de Grade Supérieur de HCM ville à la 42ème Session en 2014.
Bình Dương : Lớp bồi dưỡng, tập huấn kỹ năng và phương pháp giảng dạy Vovinam trong trường học - Stage fortifiant du savoir-faire et de la méthode d'enseignement du Vovinam aux Scolaire de Binh Duong
QUYẾT ĐỊNH BỔ SUNG MÀU ĐAI THIẾU NIÊN - Décision : Ajouter une nouvelle ceinture pour les adolescents.

VOVINAM - VIỆT VÕ ĐẠO

Câu Lạc Bộ Nhà Tập Luyện TDTT Phú Thọ

Địa chỉ : 219 Lý Thường Kiệt, P.15, Q.11, TP.HCM

 Tel : 0913.833.760 -Không biết ngượng- Email BBT : vvnphutho@gmail.com

Website: www.vovinam.divivu.com Hoặc: http://vovinam.phutho.vn